Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. Januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. Januar 2013"

Transkript

1 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift Januar 2013

2 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej 23, 3700 Rønne

3 Fakta om Vækstforums samlede projektportefølje 1. april december 2012 Antal projekter i alt Afsluttede projekter, antal Igangværende projekter, antal Finansieret af: Regionale udviklingsmidler, 72 projekter* Regionalfondsmidler, 34 projekter* Socialfondsmidler, 11 projekter* Indstillet i alt Medfinansiering i øvrigt Samlede projektomkostninger i alt ,1 mio. kr. 52,8 mio. kr. 59,9 mio. kr. 180,8 mio. kr. 253,7 mio. kr. 434,5 mio. kr. *Nogle projekter har modtaget tilskud fra både de regionale udviklingsmidler og fra regional- eller socialfond og tæller derfor med på begge finansieringskilder.

4

5 Indholdsfortegnelse AGRO alarm... 3 Borgerdrevent 2. generations bioethanolanlæg... 4 Bornholm i Vækst... 6 Bornholm som konference Ø - Foranalyse... 8 Bornholms A/S... 9 Bornholms Biennals Bornholms Kulturuge Bornholms Middelalderunivers Bornholms Middelalderunivers - Del Bornholms Serviceskole Bornholms Sports og Kulturcenter Bornholms Valsemølle A/S - Investering i ny pakketeknologi Bornholmsk Kunsthåndværk ud i verden Bornholmske fødevarer - fremtidens innovative eksporterhverv Brandingstrategi Centralrørselementer Danvifo - Dansk Videncenter for oplevelsesøkonomi Danvifo, forlængelse 1. jan juni Den bornholmske diamant Spa Den Bornholmske Sennepsfabrik Det digitale oplevelsesunivers 36 EnergiCamp Bornholm Europamesterskab 2012 i golf for handicappede Fastholdelse - et mentorprojekt Film- og erhvervsturisme Fish Pro Denmark - ny teknologi Flere unge i uddannelse (forprojekt) Forlængelse af projekt "Tilflytterguiden" Fortsat indsats på tilflytterområdet, Glas- og Keramikskolen - udvikling af teorimodul Glasbiennale Glasinstallationen "Forunderlig Bobbelbar" Green Solution House, fase Grøn energi i innovative netværk Grønne kompetencer i bygge- og anlægsbranchen Hallegaard Pølsemageri Informationskampagne Innovation i arbejdet Karameller med sjæl Klyngeudvikling / Vækst via klynger Klyngeudvikling i yderområder Kommercialisering af Know-how på energiområdet

6 Kompetence Forum Bornholm Kulturvækst Bornholm Landbrugsstrategi Masterbrand: Markedsføringsaktiviteter under Branding Strategien Mere Bornholm Ny teknologi i turistinformation Ole Almeborg A/S - Investering i robotteknologi Opfølgning på COP15 - herunder Energy Tours Oplevelsesledelse i yderområder (MOLLY) Overgangsomkostninger fra BEC til BCB Politikerfestival på Bornholm Projektchef til forlænget forprojekt vedr. etablering af Green Solution House Realkompetencevurdering og mentorordninger, SOSU Rønne Elværk - analyse Svanen - Bornholm som centrum for Østersøens skibsbyggeri Tilflytterguide - pilotprojekt Turismebarometer for Bornholm Ud i naturen - året rundt Udvikling af Masterbrand Bright Green Island Udvikling af Port of Green Tech Energy Udvikling af turisme-bacheloruddannelse Udviklingskontrakt - Destination Bornholm Udviklingskontrakt for Bornholms Erhvervscenter Udviklingskontrakt med Bornholms Akademi Udviklingskontrakt med Business Center Bornholm Web 123 integreret til Microsoft ERP-systemet C Østbornholms Kutterservice ApS - investering i ny teknologi

7 AGRO alarm Bornholms Skibsradio og JL Landbrugsteknik er nu gået sammen om dannelsen af et nyt selskab, Møller Mouridsen ApS, der skal udvikle systemløsninger til blandt andet landbruget og industrien for derigennem at skabe et nyt forretningsområde. Der skal udvikles et overvågnings- og alarmsystem, der imødekommer de stigende krav til energistyring, og hvor også kendte systemer og fabrikater kan "snakke sammen", med en fælles styringsenhed, som kan betjenes via PC er og mobiltelefon. Systemet kan anvendes som overvågnings- og alarmsystem i grise-, kyllinge- og kalvestalde til overvågning af energiforbrug/varme. Systemet kan også anvendes inden for industrien, hvor der er det samme behov for energistyring og overvågning af maskiner, f.eks. CNC-maskiner i aften-/nattetimer fra eget hjem. Det nyudviklede produkt forventes at medføre øget omsætning i virksomheden, fastholdelse af eksisterende jobs samt mulighed for udvidelse af den nuværende medarbejderstab på 2 ansatte. Møller Mouridsen ApS har udviklet et prototype system. Dette blev vist for offentligheden første gang på Agromek messen i november 2010, hvor virksomheden blev nomineret til en Agromek pris og fik tildelt 2 stjerner ud af 3 mulige. Systemet er gjort klar til produktion og markedsføring. Det, at virksomheden er blevet kendt via AgroAlarm, har medført afsætning af andre produkter, bl.a. eltavler til vindmøller i Ikast. Endvidere er der åbnet muligheden for salg af solenergistyring til Indien Iværksætteri, da der er tale om etablering af ny virksomhed ved knopskydning fra eksisterende virksomheder. Endvidere understøttes målet om vækst og beskæftigelse og ønsket om udvikling af nye produkter. Tidsplan Afsluttet Regionalfonden Egenfinansiering Bornholms Erhvervsfond Christian Møller Møller Mouridsen ApS , , , , Ø

8 Borgerdrevent 2. generations bioethanolanlæg Det er formålet med projektet at indsamle viden om, hvordan borgere i et lokalsamfund kan motiveres til at inddrages i driften af et 2. generations bioethanolanlæg og anvende bæredygtig energi i deres hverdag. Via metoder fra den brugerdrevne innovationsproces skal det undersøges, hvorledes der kan leveres affald til anlægget på en driftsikker og effektiv måde, og hvorledes brugerne kan motiveres til at købe energi baseret på biomasse. Projektet vil bidrage til, at borgere og virksomheder får forøget viden om mulighederne i anvendelse af grøn energi og om indsamling og salg af organisk affald som en ny, lokal indkomstkilde, der på sigt kan have en positiv effekt på beskæftigelsen for alle involverede virksomheder og organisationer. Såfremt et 2. generations bioethanolanlæg etableres, vil det betyde nye arbejdspladser samt en betydelig mængde sparet CO2 på Bornholm. Projektet har gennem interviews, undersøgelser, studier samt tests og afprøvninger forsøgt at finde frem til, hvor meget og hvilke biomasser, der kan forventes at være til rådighed på Bornholm. Projektet har også undersøgt, hvilke biomasser der ikke udnyttes i dag, og som i fremtiden med fordel vil kunne udnyttes enten i BornBioFuel eller i et af de andre bornholmske bioenergianlæg, så den samlede biomasse udnyttes bedst muligt. Projektet har gennem studier og undersøgelser også gennemgået andre lignende Brugerdrevne Innovationsprojekter, der har givet meget brugbare informationer. Projektet beskriver rigtig mange løsninger og muligheder, men det lægger også op til nye spørgsmål, der i fremtiden bør undersøges. Projektet har kørt i et partnerskab mellem BioGasol, Social Action og BOFA. Projektet er aflsuttet med en rapport, en informationshjemmeside samt to små film, der kan ses på projektets hjemmeside Projektet relaterer sig til indsatsområdet "Energi" i den regionale partnerskabsaftale, der omfatter samarbejde om fremme af vedvarende energi og etablering af et 2. generations bioethanolanlæg, og indsatsområdet "Innovation", der omfatter igangsættelse af Brugerdreven Innovation projekter.

9 Tidsplan Afsluttet Brugerdreven Innovation Regionalfonden Thor Gunnar Kofoed BornBioFuel , , , Ø

10 Bornholm i Vækst Rammeprogram for konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder. Projektet har til formål at fremme vækst og beskæftigelse i SMV'er gennem at kortlægge virksomhedernes udviklings- og innovationspotentiale, definere en udviklingsretning og gennemføre et udviklingsforløb ved hjælp at ekstern ekspertise. 20 virksomheder forventes at gennemgå et rådgivningsforløb og forbedre deres adgang til viden. 15 virksomheder forventes at forbedre deres innovationskompetencer. 5 virksomheder forventes at implementere nye produktionsprocesser. 5 virksomheder forventes at øge deres IKT-anvendelse. 6 delprojekter er gennemført for 70% af de bevilgede midler. Der har resulteret i følgende: 3 virksomheder implementerede nye produktionsprocesser. 4 virksomheder forbedrede deres innovationskompetencer. 1 virksomhed gennemførte generationsskifte. 1 ny virksomhed blev etableret. 1 virksomhed implementerede nye produkter inden for digitalisering. 3 virksomheder implementerede nye processer inden for digitalisering. 1 virksomheder øgede deres teknologianvendelse. 2 skabte jobs - direkte. 87 bevarede jobs - direkte. Det gav en meromsætning på omkring kr Projektet bidrager til at fremme målsætningerne i den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi om at skabe vækst i eksisterende virksomheder samt at fremme innovation og videnopbygning.

11 Tidsplan Forlænget til: Regionalfonden Regionale Udviklingsmidler Offentlig egenfinansiering Privat egenfinansiering Lisbeth Fuglsang BRK / Regional Udvikling , , , , , Ø

12 Bornholm som konference Ø - Foranalyse At lave en markedsundersøgelse af mulighederne for etablering af et konferencecenter på Bornholm. Forventer en markedsundersøgelse, der påviser at der ligger et stort marked på Bornholm som konferenceø. Samt en case, der direkte kan skaffe investorer til projektet. En ekstern konsulent har afsluttet arbejdet med en markedsundersøgelse. Hovedkonklusionerne blev præsenteret på Vækstforums møde den 30. marts Konklusionerne var positive og resulterede i et nyt projekt, "Green Solution House - Fase 2" - udarbejdelse af forretningsplan og prospekt Primært en styrkelse af øens erhvervsturisme under indsatsområdet "Bornholm - åbent hele året" samt indsatsområde i Branding strategien. Tidsplan Afsluttet Regionale Udviklingsmidler Lene Grønning Business Center Bornholm (BCB) , , G

13 Bornholms A/S Fiskekonservesfabrikken Bornholms A/S ønsker at kunne levere til storkøkkener, kantiner og catering. Som supplement til den nuværende helkonserves er det derfor nødvendigt at kunne levere produkterne som halvkonserves og kølevarer. For at kunne bevæge sig ind på dette område er det nødvendigt at udvikle nye emballagetyper samt gennem ekstern konsulentbistand at opnå de nødvendige certificeringer. Herudover ønsker virksomheden at udvikle nye produkter. En realisering af disse planer kræver, at der foretages en række bygningsmæssige ændringer. Udvikling af nyt produktkoncept, ny emballagetype og udvikling af eksportmarkedet. Virksomheden forventer, at projektet vil medføre en øget omsætning/eksport på mellem 1 og 5 mio. kr. inden for de næste par år med mulighed for udvidelse af den nuværende medarbejderstab på 39 ansatte. Et eksternt konsulentfirma har gennemført certificering og undervisning i International Food Standard og British Retail Consortium i form af præaudit og afholdte kurser for administrativ og øvrig personale. Det lykkedes ikke, at komme ind på markedet med pakket rogn som kølevarer til catering, storkøkkener og kantiner, da det viste sig, at holdbarheden var for kort. Derimod fik man udviklet en stor miljøvenlig rogndåse i plast, med en let åbning, der ikke kræver dåseåbner, samt et plastlåg. Denne viste sig at virke på catering- og storkøkken- og kantinemarkedet. Man vil derfor arbejde videre med denne plastløsning til lancering af andre produkter. 4.5: Innovation, videndeling og videnopbygning, idet projektet omfatter videntilførsel og produktion af nye produkter. 4.4: Menneskelige ressourcer - uddannelse og kompetence, idet projektet medfører uddannelse af de ansatte i virksomheden i etablering og anvendelse af certificeringsstandarderne. 9

14 Tidsplan Forlænget til: Afsluttet Regionalfonden Egenfinansiering Bornholms Erhvervsfond Søren Pedersen Bornholm's A/S , , , , Ø

15 Bornholms Biennals Formålet med biennalen var entydigt at fastslå Bornholm som det centrale omdrejningspunkt for udvikling og præsentation af de nyeste og betydeligste strømninger indenfor europæisk kunsthåndværk. var at fastholde og videreudvikle biennalen gennem et fast biennalesekretariat. - Oprettelse af et fagligt sekretariat vil medføre tilførsel og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft på Bornholm. - Sekretariatets funktion vil sikre Glas- og Keramikskolen/ Kompetencecenter for kunsthåndværk en bredere fundering på den europæiske scene og dermed tiltrække uddannelsessøgende til Bornholm. - Afholdelse af biennalerne vil styrke det primære turisterhverv med minimum 1000 ekstra overnattende gæster i skuldersæsonen. - Konferencedelen af biennalerne vil tiltrække højt kvalificerede forskere, der i deres publiceringer vil bringe Bornholm i fokus. European Ceramic Context 2010 forløb efter planen. MåIsætningen var at gennem omfattende udstillinger, foredrag, debat og kurser at tage pulsen på den europæiske keramikscene, samt at skabe en international platform for erfaringsudveksling blandt keramikere i Europa. Behovet for en event med dette fokus blev bekræftet af den store opmærksomhed arrangementet høstede. Projektet skabte stor genklang i faglige kredse i Europa, Australien og særligt i USA, som en enestående manifestation af de aktuelle strømninger og diversiteten inden for dette specifikke fagområde i Europa. Den industrielle udstilling var dog savnet. Fagkredse kommenterede dette, da det vil være med til at give et mere nuanceret billede af nutidigt keramik, da industrien er en stor del af det samlede billede. På grund af den manglende støtte fra Kulturministeriet, lykkedes intentionen om at etablere et fast biennale kontor ikke, men man har i stedet valgt at forankre erfaringerne i Bornholms Kunstmuseums administration. Bidrage til styrkelse af Bornholms brand som Danmarks kreative ø. Bidrage til øget satsning på kvalitetsprodukter og offensiv markedsføring. Bidrage til at uddannelses- og kompetenceniveauet hæves. Styrke kvaliteten af serviceydelser rettet mod turisme og oplevelser. Styrke placeringen af Bornholm i et globalt perspektiv. 11

16 Tidsplan Afsluttet LAG Bornholm - landdistrikt Regionale Udviklingsmidler Lars Kjærulf Møller Bornholms Kunstmuseum , , , Ø

17 Bornholms Kulturuge 2011 Bornholms Kulturuge har med sit utraditionelle program appelleret til både fastboende og gæster i alle aldre og har således fungeret som et bornholmsk kulturelt fyrtårn siden Som et supplement til Bornholms Kulturuge afholdes koncertrækken Udenfor sæsonen der er møde mellem etablerede navne og yngre talenter inden for musik, sang og litteratur. Det er denne eksperimenterende konstellation, som Bornholms Kulturuge vil benytte sig af i dette års program. I anledning af det i år er 10 år siden den første kulturuge fandt sted, er det bestyrelsens ambition at lave et særligt program med internationalt anerkendte kunstnere. De hårde målbare effekter af Kulturugen, vurderes at være: Øget døgnforbrug pr. besøgende, bidrag til økonomisk bæredygtige helårs-attraktioner, samt bevarelse og skabelse af nye attraktive jobs inden for oplevelsesøkonomien.det er også et mål, at andelen af udenøs gæster skal stige fra 19 % til 40 % i løbet af de næste 3 år. De udenøs gæster er særlig interessante idet disse bidrager til øget omsætning i turisterhvervet uden for højsæsonen. Konkret er det bestyrelsens målsætning, at turisterhvervs omsætning skal stige fra de nuværende 4 mio. kroner til 8 mio. kroner, som direkte afledt effekt af kulturugen i september. Kulturugen blev afviklet september 2011 og arrangørerne anser arrangementet som en stor succes. Det var et jubilæumsår, og såvel i antal som i kvalitet lå arrangementerne over tidligere års niveau, og mange forestillinger m.v. var udsolgte. 22,7% af publikum til kulturugens arrangementer i 2011 havde bopæl udenfor Bornholm i henhold til kulturugens egen undersøgelse. Færgens undersøgelse peger på, at Kulturugen har været bestemmende faktor for ca. 5% af de rejsende, som forlod Bornholm i perioden 22. september til 3. oktober Ansøgningen er i tråd med både erhvervs udviklings strategiens indsatsområde Bornholm som oplevelses-ø, og med målsætningen om sæsonforlængende aktiviteter i kraft af afviklingen i uge 38 (september). 13

18 Tidsplan Afsluttet Regionale Udviklingsmidler Private sponsorer Kim Caspersen Destination Bornholm , , , Ø

19 Bornholms Middelalderunivers er at udvikle Bornholms Middelaldercenter til en fyrtårnsattraktion og dermed udvikle Bornholm som en superhelårsdestination, som beskrevet i VisitDenmarks strategi for helårsturisme i Danmark samt VF s Handlingsplan for 2008 og fremadrettet. Bornholm indgår dermed som en af syv udpegede destinationer/projekter i VisitDenmarks projektudvikling af Superhelårsdestinationer. Projektet indgår i Partnerskabsaftalen mellem regeringen og Bornholms Vækstforum under initiativ nr. 25 "Styrkelse af Danmark som turistmål og konferencevært.". Som delmål sigtes der på at fordoble besøgstallet på Bornholms Middelaldercenter gennem udvidelse af de eksisterende faciliteter samt udbygning af et indendørs middelaldereksperimentarium/historama. Desuden kombineres oplevelsesdelen med en overnatningsenhed i form af et stærkt tematiseret hotel med konferencefaciliteter samt tilknyttede ferieboliger. Ved projektets endelige implementering i 2015 er Bornholms øvrige turismeaktører og faciliteter integreret i hele universet i det omfang det er muligt og relevant. Foranalysens hovedkonklusioner blev præsenteret på Vækstforums møde den 30. marts Vækstforum har efterfølgende medfinansieret "Bornholms Middelalderunivers - Del 2" sammen med VisitDenmark. Projektet relaterer til indsatsområdet "Bornholm - åbent hele året". Tidsplan Afsluttet Anden offentlig medfinansiering Regionale Udviklingsmidler Anden privat medfinansiering Kim Caspersen Destination Bornholm , , , , Ø

20 Bornholms Middelalderunivers - Del 2 Projektet omfatter en videreudvikling af et nyt turismefyrtårn på Bornholm: helårsattraktionen Bornholms Middelaldercenter. er at forankre Bornholms Middelalderunivers på Bornholm og tiltrække investorer, dels til udbygning af det eksisterende middelaldercenter, dels til etablering af et "Historama" - et indendørs oplevelsescenter. Et andet formål er at genetablere Oplevelsesklyngen under Bornholms Vækstforum med inddragelse af alle relevante aktører blandt andet med henblik på produktudvikling. Såfremt det fysiske projekt realiseres, vil der blive skabt en helårsattraktion, der kan fungere som lokomotiv for øget turisme året rundt. Projektet forventes endvidere at medføre 21 nye fuldtidsarbejdspladser. Beregninger viser, at Bornholms Middelaldercenter vil være driftsmæssigt bæredygtigt ved udgangen af 2012, såfremt det fysiske projekt realiseres. I sin afsluttende fase indgik projektet i den nyetableredeoplevelsesklynge på Bornholm, hvori dele af projektet kan bæres videre. Arbejdsmarkedets Feriefond havde givet tilsagn på 10 mio. kr. til opbygning af 1. fase af Historama, men det forudsatte en kommunaldriftsgaranti, som Bornholms Regionskommune ikke ønskede at give på daværende tidspunkt. Sagen blev genoptaget primo 2012, og Feriefonden gav i foråret 2012 en fornyet bevilling på knap 5 mio. på baggrund af tilsagn om kommunal driftsgaranti. 10 år pr. 29. marts Projektet understøtter erhvervsudviklingsstrategiens 4.8 Bornholm - åbent hele året. Tidsplan Afsluttet Regionale Udviklingsmidler Visit Denmark Kim Caspersen Destination Bornholm , , , Ø

21 Bornholms Serviceskole Etablering af en Serviceskole, der via udvikling af kurser og uddannelse skal medvirke til kompetenceudvikling af deltagende virksomheders ansattes indenfor serviceområdet. Serviceskolen vil styrke platformen for mødet mellem kunde og udbyder og sikre, at en bedre service vil være kendetegnede for turisternes oplevelser på Bornholm. Positive serviceoplevelser vil medvirke til, at der tiltrækkes flere turister, at turistsæsonen forlænges, og at der dermed indirekte skabes flere arbejdspladser. Der udvikles kurser og uddannelse i service for relevante brancher på Bornholm målrettet ledige, ufaglærte og faglærte samtidigt med at servicekonceptet implementeres som en del af undervisningen på erhvervsuddannelserne. Det forventes, at 560 deltagere opkvalificeres i forhold til deres nuværende jobfunktion, 250 deltagere forventes opkvalificeret til nye jobfunktioner, og et antal ledige forventes at komme i beskæftigelse. Projektet er afsluttet 29. februar Projektet er gennemført tilfredsstillende og som beskrevet i ansøgningen, dog er der forbrugt færre midler end forventet, bl.a. på grund af, at 1100 deltagere har taget serviceskolens kurser og deraf følgende højere deltagermedfinansiering. Serviceskolen forsætter som en selvstændig men integreret del af Campus Bornholm efter projektperiodens ophør, hvor udbudte kurser i højere grad virksomhedstilpasses, er praksisorienterede og gennemføres når det passer virksomhederne. Fokus er at udbrede konceptet nationalt og afholde kurserne regionalt. Underviserne på Serviceskolen/Campus Bornholm har får en opkvalificering af deres undervisningskompetencer indenfor serviceområdet som følge af projektet. Projektet understøtter erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.4 Menneskelige ressourcer - uddannelse og kompetence. 17

22 Tidsplan Forlænget til: Afsluttet Socialfonden Regionale Udviklingsmidler Privat egenfinansiering Anden privat medfinansiering Henrik Juul-Pedersen Campus Bornholm , , , , , Ø

23 Bornholms Sports og Kulturcenter Der har i en årrække været tanker fremme om at etablere et større idræts- og kulturcenter på Bornholm, der kan danne rammerne for sports- og kulturaktiviteter af høj kvalitet samt fungere som kraft- og udviklingscenter både lokalt, nationalt og internationalt. Som grundlag for etableringen af et sådant center ønsker bestyrelsen for Bornholms Sports- og Kulturcenter S/I at foretage en grundig analyse af marked og kundepotentiale samt diverse analyser i relation til centrets kernevirksomhed, konkurrenter m.v. Analysen skal danne grundlag for en evt. efterfølgende udarbejdelse af en egentlig forretningsplan. Det vurderes, at en foranalyse vil være et nødvendigt grundlag for overvejelserne om etablering af et sports- og kulturcenter. Det vurderes endvidere, at et sports- og kulturcenter - såfremt resultaterne af foranalysen er positive - kan udgøre et vækstpotentiale for Bornholm i form af nye arbejdspladser og øget omsætning for det bornholmske forenings- og erhvervsliv. DGI Huse og Haller har gennemført markedsanalysen og de økonomiske beregninger. Analysens resultater blev præsenteret for Vækstforum. Etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter vil understøtte følgende indsatsområder i den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi: Markedsføring af Bornholm - Bornholms Sports- og Kulturcenter vil være med til at brande Bornholm. Bornholm åbent hele året - Bornholms Sports- og Kulturcenter vil via aktiviteter, events og oplevelser bidrage til at gøre Bornholm attraktiv hele året. Bornholm i et globalt perspektiv - Bornholms Sports- og Kulturcenter vil være med til at tiltrække turister/kunder fra hele Østersøområdet. Tidsplan Afsluttet Regionale Udviklingsmidler Privat egenfinansiering Anden offentlig medfinansiering Kim Bjelstrand Bornholms Sports- og Kulturcenter , , , , Ø

24 Bornholms Valsemølle A/S - Investering i ny pakketeknologi Bornholms Valsemølle producerer kvalitetsmel og indgår i den bornholmske fødevareklynge Gourmet Bornholm. Valsemøllen udgør et centralt led i værdikæden fra jord til bord, herunder særligt i udvikling og distribution af mel- og kornkoncepter til dagligvarekæder, specialbutikker og kvalitetsbagerier. Formålet med projektet er at øge teknologigrundlaget for Valsemøllens udvikling og afsætning af mel- og kornkoncepter. Valsemøllen ønsker nu at investere i en avanceret pakkemaskine som led i Valsemøllens brugerdrevne innovation. Brugerne repræsenteres dels af Valsemøllens fem leverandører af specialkorn (Frennegård, Vellensbygård, Mønstergård, Lille Lærkegård og Strålegård), der deltager i den løbende konceptudvikling baseret på særlige korn- og meltyper, dels af en række innovative dagligvarekæder, bagerier, butikker og restauranter (rækkende fra FDB til Meyers Bageri og Bo Bech). Projektet omfatter tre hovedaktiviteter - projektering, etablering og realisering - der forventes at resultere i en forøget innovations- og konkurrenceevne for Valsemøllen og den værdikæde, som Valsemøllen udgør et væsentligt led i. Projektet forventes at resultere i en forøget innovation og afsætning af specialkoncepter, med en afledt økonomisk effekt i form af forøget omsætning og indtjening for Valsemøllen og de tilknyttede samarbejdspartnere. Forøget innovationspotentiale og øget udvikling og afsætning af specialkoncepter. Øget omsætning og indtjening for Valsemøllen og de tilknyttede samarbejdspartnere. Ansættelse af 1-2 medarbejdere på Valsemøllen og 1-2 medarbejdere i leverandørnetværket. Omsætningsforøgelse fra 6,9 mio. kr. til 10 mio. kr. på årsbasis. Pakkeanlægget blev etableret. Der var ikke nogen omsætningsforøgelse 1. driftsår bl.a. pga finanskrise og en vinter med dårlige kornleverencer. Anlægget har dog givet nye markedsmuligheder, i det der er skabt mulighed for nye pakningsstørrelser. Projektet imødekommer flere af målsætningerne i den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi. Projektet understøtter målene i erhvervsudviklingsstrategiens pkt. 4.6: Anvendelse af ny teknologi, om øget teknologianvendelse i virksomhederne og teknologianvendelse i produktudvikling af bornholmske fødevarespecialiteter med fokus på rationalisering og kvalitet. Projektet understøtter endvidere erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.3: Markedsføring af Bornholm og 4.9: Landdistriktsudvikling, der begge har fokus på fødevareområdet.

25 Tidsplan Afsluttet Regionalfonden Privat egenfinansiering Bornholms Erhvervsfond Nils Jespersen Bornholms Valsemølle A/S , , , , Ø

26 Bornholmsk Kunsthåndværk ud i verden Det overordnede formål med projektet er at skabe økonomisk vækst for øens kunsthåndværkere samt at udbrede kendskabet til bornholmsk kunsthåndværk, så der skabes en større afsætning uden for øen. ACAB havde i medlemmer fordelt på fagområderne glas, keramik, tekstil, træ og metal. Projektet ventes: - at sikre yderligere professionalisering af kunsthåndværkerne - at bidrage til en øget indtjening blandt ACAB's medlemmer - at bidrage til udvikling af tematurismen på Bornholm - at skabe attraktive levevilkår gennem fast-holdelse af eksisterende og skabelse af nye arbejdspladser - at synliggøre mulighederne for at arbejde - og overleve - som kunsthåndværker på Bornholm - at tiltrække nye tilflyttere til Bornholm. Der vil ved start og slut af dette projekt blive udarbejdet en opgørelse over dels hvor mange arbejdspladser og dels hvor stor en omsætning ACAB's medlemmer har tilsammen. Projektet var medvirkende til, at bornholmsk kunsthåndværk kom ud i verden og ACAB'ere blev indbudt til udstillinger og messer flere steder i Europa og i enkelte kunsthåndværkeres tilfælde tillige i USA. Der blev skabt en realøkonomisk vækst og velfungerende netværk på såvel landsplan som internationalt plan, som medførte psykologisk og økonomisk overskud hos kunsthåndværkerne, der var nødvendig for en fortsat udvikling af kunsthåndværket. De lokale netværk blev trænet og styrket, så ACAB erne efterfølgende kunne samarbejde på et mere kvalificeret niveau ved produktudvikling, udstillinger og nye initiativer. Ønsket om større samarbejde mellem kunsthåndværkere på Bornholm og ude resulterede i gode forbindelser med Danske Kunsthåndværkere, World Crafts Council, KROMA i Blekinge, Sofiero Slott i Helsingborg og KonstHandVerkerCentrum, KHVC Skåne. Generelt medførte den øgede kommunikation og aktivitet repræsentation hos og/eller anerkendelse af ACAB hos disse organisationer. Det styrkede ACAB, at få samarbejdspartnere på organisationsplan og ikke kun på græsrodsplan. Projektansøger mener endvidere, at projektet har bidraget til 5 nye tilflyttere til Bornholm, som følge af nye og bevarede servicefaciliteter. Projektet understøtter erhvervsudviklingsstrategien på flere områder, bl.a. ved at bidrage til:

27 - at sætte handling bag ordenen "Det unikke Bornholm - vækst via kreativitet og kvalitet" - at fremme kvalitetsprodukter, der er rettet mod eksport - innovation, videndeling og vidensopbygning på området - markedsføring af Bornholm - at sikre helårsoplevelser på Bornholm gennem åbne værksteder. Tidsplan Forlænget til: Afsluttet LAG Bornholm - landdistrikt Regionale Udviklingsmidler Birgit Stoltz Andersen ACAB , , , Ø

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift. Maj 2011

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift. Maj 2011 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift Maj 2011 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

Oversigt over primære effekter af projekter, der er indstillet til støtte fra Bornholms Vækstforum, status juni 2012

Oversigt over primære effekter af projekter, der er indstillet til støtte fra Bornholms Vækstforum, status juni 2012 Oversigt over primære effekter af projekter, der er til støtte fra Bornholms, status juni 2012 Bilag til d. 4/6-12 pkt. 7 Opsummering Projekttyper 1 Budget i alt kr. støtte kr 2. fra 1. april 2006 til

Læs mere

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Forslag til Bilag til pkt. 6 Bornholms Vækstforum 4. april 2011 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Erhvervsudviklingsstrategien

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Evaluering af Business Center Bornholm Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Indhold DEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Forhistorie, formål

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld Årsberetning 2007 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Gennem viden, værktøjer og aktiviteter udvikler og markedsfører vi dansk turisme i samarbejde med partnere og bidrager hermed til

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Ud over kanten. Potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17

Ud over kanten. Potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17 Ud over kanten Potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17 CENTER for REGIONAL- & TURISMEFORSKNING Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning ved Anja Bach-Jensen, Tage Petersen og

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere