Teknisk information. Ventilation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk information. Ventilation"

Transkript

1 Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring

2

3 VENTILATION 1 Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring Forbehold for ændringer og trykfejl.

4

5 GENEREL BESKRIVELSE 1 Generel beskrivelse VentC og VentR ventilationssystemet er en serie standard ventilationsaggregater, som primært er beregnet til komfortventilation, men som også med fordel kan anvendes inden for industrien. Aggregaterne leveres som komplette ventilationssystemer inkl. styring. Som varmeveksler tilbydes roterende varmeveksler (VentR) eller krydsvarmeveksler (VentC). Der er lagt speciel vægt på et lavt internt tryktab i aggregaterne samt på et lavt specifikt energiforbrug i forbindelse med frekvensstyrede trykkammerventilatorer. Alle aggregater leveres som komplette enheder. Den største model kan skilles i tre enkeltdele og er derved lettere at manøvrere på plads. Det indbyggede styresystem er baseret på mikroprocessorer og styres via et overskueligt betjeningspanel med 14 felter. Styringen overvåger alle ventilationsanlæggets nødvendige funktioner: ventilatorer, varmeveksler, temperatur, luftmængde, driftstider og andre interne samt eksterne funktioner. Alarmer for filterog funktionsfejl vises i displayet. Vent 6 Vent 4 Vent Luftmængde (m 3 /h) Udvælgelsesdiagrammet viser luftmængdeområderne for VentR/C 2 til 6. Det grønne område angiver max. luftmængde ved en specifik ventilatorydelse (SFPværdi) på 2500 J/m3 og et tryktab på 200 Pa. Det røde område angiver aggregaternes max. luftmængde. De tekniske data i afsnit 5 kan bruges til en hurtig udvælgelse, men vi anbefaler at bruge vort beregningsprogram til en mere nøjagtig teknisk beregning. Hvilken varmeveksler skal man vælge? En roterende varmeveksler er specielt velegnet til komfortventilation, hvor det drejer sig om høj virkningsgrad og små dimensioner. Den høje virkningsgrad har endvidere den fordel, at en evt. eftervarmeflade i visse tilfælde kan udelades, hvorved installationsomkostningerne reduceres. (Se også side 5.02). Krydsvarmeveksleren anvendes fortrinsvist på steder, hvor den friske luft ikke må komme i berøring med afkastluften. Dette er først og fremmest tilfældet ved industriventilation, men også ved ventilation af fugtige rum som f.eks. omklædningseller baderum. 1.01

6 2 BESKRIVELSE AF AGGREGATER Beskrivelse af aggregater Konstruktion Kabinettet er en selvbærende konstruktion udført i sandwichplader med 50 mm isolering. Alle mellemvægge i aggregatet er af sandwichplade med 30 mm isolering. Dækpladerne er isoleret med mineraluld. For at opnå en god beskyttelse mod korrosion er alle indre og ydre dækplader varmegalvaniserede. De steder, hvor det er nødvendigt at have adgang til aggregatet, er der inspektionsdøre. Alle døre er forsynet med robuste hængsler og håndtag. Vent aggregaternes kabinet opfylder tæthedsklasse A i henhold til EN Alle Vent aggregater leveres som en komplet enhed, men det er muligt at skille Vent 6 i to ventilator/filter dele og en varmevekslerdel. (Disse tre enkeltmoduler samles med specialbeslag til en enhed inde i aggregatet). Denrobustekonstruktionbetyder,atVent-seriensmodellerogsåkanopstilles uden-dørs. Dog er det nødvendigt med en overdækning, som kan leveres som tilbehør. Ventilatorer Alle Vent aggregater er udstyret med trykkammerventilatorer med høj virkningsgrad og lavt dynamisk tryktab. Ventilatorhjulet er via en taperlock-bøsning forbundet til en motor med frekvensomformer. En trykmåler på ventilatoren overvåger konstant luftmængden i aggregatet og tilpasser den til den ønskede værdi. Ventilatorerne er afbalanceret fra fabrikken og sammen med motoren monteret i elastisk ophæng i kabinettet. For at lette en evt. afmontering kan ventilatorerne løsnes med håndskruer og således nemt tages ud af aggregatet, når de skal kontrolleres eller rengøres. Krydsvarmeveksler Krydsvarmeveksleren i VentC aggregaterne er af aluminium og fast indbygget i aggregatet. Afhængigt af luftens tilstand ligger vekslerens virkningsgrad ved nominel luftmængde over 60%. For at udnytte muligheden for fri køling om sommeren er veksleren udstyret med et bypass. Derved kan kølig luft udefra uden opvarmning i varmeveksler ledes direkte ind i det rum, der skal afkøles. By-passet styres modulerende via den i aggregatet indbyggede styring. På udsugningssiden er der monteret en drypbakke af rustfrit stål til bortledning af evt. opstået kondensvand. Afløbet fra drybakke er monteret på betjeningssiden. 2.01

7 BESKRIVELSE AF AGGREGATER 2 Rotationsvarmeveksler Den roterende varmeveksler i VentR aggregaterne består af en ikke-hygroskopisk veksler med en temperaturvirkningsgrad over 82% ved nominel luftmængde. Varmebehovet reguleres via en frekvensstyret motor, som forhøjer eller sænker rotorens omdrejningstal afhængigt af varmebehovet. Er der brug for koldere luft udefra til afkøling af rumluften, stopper rotoren automatisk for derved at undgå unødig opvarmning af friskluften (fri køling). Den roterende varmeveksler er forsynet med en renblæsningszone, som ved hjælp af en lille mængde friskluft renser rotoren for evt. snavs. Denne renblæsningszone fungerer kun, når der er en trykforskel mellem friskluft- og udsugningssiden, og tilbehørsprogrammet omfatter derfor et trimspjæld til indstilling af det korrekte differenstryk. Filter Vent-aggregaterne har posefiltre af filterklasse F7 på friskluftsiden og posefiltre af filterklasse F5 på udsugningssiden. Filtrene er fastgjort i aggregatet ved hjælp af excenter-låse, som sikrer, at filtrene er lukket tæt til og let kan udskiftes. Bundramme Alle Vent-aggregater leveres som standard med en bundramme af varmgalvaniseret stålplade. For at udjævne ujævnheder i underlaget kan rammerne forsynes med fødder, der kan indstilles i højden. Kanaltilslutning Bortset fra VentC6 og VentR6 har alle aggregater en rund kanaltilslutning med nippel og gummitætningsliste, som letter kanalmontagen. Luftindtagsstudsene på VentC6 og VentR6 er rektangulære for at sikre en god luftfordeling gennem filtrene. Udblæsningsstudsene på VentC6 og VentR6 er runde med nippel og gummitætningsliste. 2.02

8 3 MÅL OG VÆGT Mål og vægt VentR2 60 VentR4 60 VentR6 60 Vægt Vent R2 kg 260 R4 280 R6 490 Alle mål er opgivet i mm. 3.01

9 MÅL OG VÆGT 3 VentC2 60 VentC4 60 VentC6 60 Vægt Vent C2 C4 C6 kg

10 4 VARIANTER Varianter VentR venstre position 2g g1 3c c4 VentR højre position * 4g g3 1c c2 * VentR konverteres til højre position ved at stille om til det indlagte program for højre position. VentC venstre position 2g c4 3c g1 VentC højre position 4g c2 1c g3 1=Friskluft 3=Udsugning 2=Tilluft 4=Afkast 4.01

11 TEKNISKE DATA 5 Tekniske data VentR Temperaturvirkningsgrad For VentR typerne kan rotationsvekslerens temperaturvirkningsgrad aflæses i nedenstående diagrammer. Virkningsgraden er angivet for lige store mængder friskluft og udsugningsluft. VentR2 % m 3 /h VentR4 % m 3 /h VentR6 % m 3 /h 5.01

12 5 TEKNISKE DATA Tekniske data VentR Friskluftreduktion På VentR aggregaterne er det på grund af varmevekslerens høje virkningsgrad ikke nødvendigt at montere en eftervarmeflade, hvis der findes en ekstra varmekilde i det rum, som skal ventileres. Skulle indblæsningstemperaturen ved lave udetemperaturer falde til under den på displayet indstillede værdi, reduceres friskluftmængden trinløst, indtil den indstillede minimums-indblæsningstemperatur igen er opnået. Mængden af udsugningsluft forbliver derimod konstant. Nedenstående diagrammer angiver fra hvilken udelufttemperatur reduktionen finder sted og hvor meget indblæsningsmængden reduceres i forhold til udelufttemperaturen. Betingelserne er beregnet for en udsugningstemperatur på 23 C og en indblæsningstemperatur på 18 C. VentR2 Friskluft C R = 0% R = 5% R = 10% R = 15% R = 20% m 3 /h VentR4 VentR6 Friskluft C Friskluft C R = 0% R = 5% R = 10% R = 15% R = 20% m 3 /h R = 0% R = 5% R = 10% R = 15% R = 20% m 3 /h R = Reduktion af indblæsningsluftmængde. 5.02

13 TEKNISKE DATA 5 Tekniske data VentR luftmængde Diagrammerne viser aggregatets max. luftmængde (rød kurve) og max. luftmængde ved en specifik ventilatorydelse (SFP værdi) på 2500 J/m3 (grøn kurve). Til beregning af nøjagtige tekniske data, som f.eks. specifik ventilatorydelse (SFPydelse), lydniveau samt alle ekstra komponenter anbefaler vi at bruge vort beregningsprogram, som kan downloades fra vores hjemmeside. VentR Max luftmængde Max 2500J/m Luftmængde m 3 /h VentR Max luftmængde Max 2500J/m Luftmængde m 3 /h VentR Max luftmængde 400 Max 2500J/m Luftmængde m 3 /h 5.03

14 5 TEKNISKE DATA Tekniske data VentC Temperaturvirkningsgrad Krydsvarmevekslerens temperaturvirkningsgrad kan aflæses i nedenstående diagrammer for de forskellige VentC aggregater. Virkningsgraden er afhængig af udsugningsluftens fugtighed og den angives derfor både for tør drift (20% RF) og for våd drift (60% RF). Virkningsgraden angives for lige store mængder friskluft og udsugningsluft. VentC2 % 60% RH 20% RH m 3 /h VentC4 % 60% RH 20% RH m 3 /h VentC6 % 60% RH 20% RH m 3 /h 5.04

15 TEKNISKE DATA 5 Tekniske data VentC luftmængde Diagrammerne viser aggregatets max. luftmængde (rød kurve) og max. luftmængde ved en specifik ventilatorydelse (SFP værdi) på 2500 J/m3 (grøn kurve). Til beregning af nøjagtige tekniske data, som f.eks. specifik ventilatorydelse (SFPydelse), lydniveau samt alle ekstra komponenter anbefaler vi at bruge vort beregningsprogram, som kan downloades fra vores hjemmeside. VentC Max luftmængde Max 2500J/m Luftmængde m 3 /h VentC4 600 Max luftmængde Max 2500J/m Luftmængde m 3 /h VentC6 600 Max luftmængde Max 2500J/m Luftmængde m 3 /h 5.05

16 5 TEKNISKE DATA Tekniske data Samtlige aggregater er internt færdigkoblede og prøvekørt på fabrikken. Strømforsyning sker via fast el-tilslutning. Eksterne funktionsdele som for eksempel spjældmotor og ventilmotor til vandvarme skal tilsluttes 24V i Vent aggregat. El-varmeflader skal have separat strømforsyning på 3 x 400V. VentR2 Eltilslutning standard: Eltilslutning alternativ: Ventilatormotor: Rotormotor: 400V-2P-N / 50 Hz, 10A 230V-1P-N / 50 Hz, 10A 230V-1P-N / 50 Hz, 0,55 kw 230V-1P-N / 50 Hz, 0,1 kw VentR4 Eltilslutning standard: Eltilslutning alternativ: Ventilatormotor: Rotormotor: 400V-2P-N / 50 Hz, 10A 230V-1P-N / 50 Hz, 20A 230V-1P-N / 50 Hz, 1,1 kw 230V-1P-N / 50 Hz, 0,1 kw VentR6 Eltilslutning standard: Eltilslutning alternativ: Ventilatormotor: Rotormotor: 400V-2P-N / 50 Hz, 16A 230V-1P-N / 50 Hz, 25A 230V-1P-N / 50 Hz, 1,4 kw 230V-1P-N / 50 Hz, 0,1 kw VentC2 Eltilslutning standard: Eltilslutning alternativ: Ventilatormotor: 400V-2P-N / 50 Hz, 10A 230V-1P-N / 50 Hz, 10A 230V-1P-N / 50 Hz, 0,55 kw VentC4 Eltilslutning standard: Eltilslutning alternativ: Ventilatormotor: 400V-2P-N / 50 Hz, 10A 230V-1P-N / 50 Hz, 20A 230V-1P-N / 50 Hz, 1,1 kw VentC6 Eltilslutning standard: Eltilslutning alternativ: Ventilatormotor: 400V-2P-N / 50 Hz, 16A 230V-1P-N / 50 Hz, 25A 230V-1P-N / 50 Hz, 1,4 kw Fejlstrømsafbryder/HFI-relæ Hvis der anvendes en fejlstrømsafbryder (ELCB) som ekstra beskyttelse, skal det være den type som afbryder, hvis der opstår jordfejl med pulserende jævnstrøm. Fejlstrømsafbryderen er mærket med dette symbol: 5.06

17 STYRING 6 Styring Alle Vent-aggregater leveres komplet med alle nødvendige kabler og mikroprocessorstyring. Kun betjeningspanel og evt. eksterne komponenter (se Tilbehør) skal kobles til Vent aggregatet. Det indbyggede program-ur styrer automatisk alle funktioner som luftmængde, temperatur og øvrige kontrolfunktioner samt sikkerheds- og alarmfunktioner. I VentC aggregaterne sidder styreprintet under friskluftfilteret og i VentR aggregaterne oven over rotorveksleren. Alle interne såvel som eksterne komponenter er tilsluttet dette styreprint. Betjeningsdisplay og indblæsningsføler, som er standard, kan tilsluttes Vent styringen med et stik. Dette gælder også for vandvarmeflade med ventilmotor og frosttermostat, der leveres som tilbehør. Øvrige eksterne tilbehørsdele forbindes direkte til Vent aggregatets styreprint. Kommunikationsmodulet, som leveres som en tilbehørsdel, kan ved hjælp af et stik enten forbindes direkte til Vent aggregatet eller tilsluttes betjeningsdisplayet. Ved hjælp af den manuelle kontakt på Vent aggregatet er det muligt straks efter den elektriske installation og uden tilslutning af display eller kommunikationsmodul at sætte Vent aggregatet i gang uden forudgående programmering. Aggregatet vil så arbejde i henhold til de fra fabrikken forprogrammerede data. Betjeningspanel Betjeningspanelet er indbygget i et stabilt aluminiumskabinet og kan ved hjælp af en DIN-skinne monteres på væggen. Displayet monteres med et 10 m langt styrekabel. Som tilbehør kan fås en 25 m lang forlængerledning. På displayet, som har 14 linier, vises fire hovedmenuer med fuld tekst. Gennem aktivering af en hovedmenu vises derefter alle tilhørende undermenuer også med fuld tekst. Dette betyder, at man til enhver tid kan se, i hvilken hovedmenu man befinder sig. Med denne overskuelige tekstangivelse er det muligt at foretage alle nødvendige indstillinger også uden specielle forkundskaber. Vent aggregatets styreprogram har tre niveauer, hvoraf de to - fabriksniveauet og teknikerniveauet - kun er tilgængelige via en speciel kode. Kun brugerniveauet er frit tilgængeligt. Program-uret, som er indbygget i programmet, har 20 programtrin til angivelse af ønsket luftmængde, temperatur, tidspunkt og ugedag. Ugedage kan indtastes både som enkeltdage, arbejdsuge, weekend og en hel uge. 6.01

18 6 STYRING Regulering af temperatur Generelt Vent styringen holder den ønskede temperatur konstant ved hjælp af en evt. monteret eftervarmeflade, by-passet (VentC) eller den roterende vekslers omdrejningstal (VentR) og en evt. monteret køleflade. Ekstra eftervarmeflade Hvis varmegenvindingen i varmeveksleren ikke er tilstrækkelig ved lave udetemperaturer, vil den eventuelt monterede eftervarmeflade modtage et 2-10 V varmesignal fra styringen. Desuden sender styringen et startsignal til styring af cirkulationspumpe, hvis aggregatet er forsynet med en sådan. Fri køling Hvis varmevekslerens varmegenvinding er for stor og udetemperaturen er lavere end rumtemperaturen, åbnes by-passet langsomt (VentC) eller den roterende vekslers omdrejningstal reduceres langsomt (VentR). Kølegenvinding med ekstra køling Hvis udetemperaturen er højere end rumtemperaturen og fri køling derfor ikke er mulig, lukker by-passet igen (VentC) eller roterende vekslerens omdrejningstal forøges (VentR). Derefter sendes et 2-10V signal til en vandkøleflade, eller et ON/OFF signal til en kompressor til opstart af ekstern mekanisk køling. De tre former for temperaturregulering Generelt kan der vælges mellem tre forskellige temperaturfunktioner. Disse vælges i konfigurationsmenuen, som kun kan åbnes med en kode. Kombineret regulering af indblæsnings- og rumlufttemperatur Afhængigt af udelufttemperaturen bestemmes den ønskede temperatur enten af indblæsnings- eller udsugningsføleren. I vinterhalvåret (udeluft under 15 C) arbejder styringen som en indblæsningstemperaturregulering, og i sommerhalvåret (udeluft over 15 C) som en rumlufttemperaturregulering. Denne form for styring anbefales på steder, hvor der er en separat varmekilde, som fx radiatorer. Dette har den fordel, at temperaturstyringen om vinteren ikke skifter til fri køling på grund af en evt. høj rumtemperatur og dermed modarbejder varmekilden. Ligeledes muliggør denne styring fri køling om sommeren. Regulering af rumlufttemperatur Den indbyggede udsugningsføler måler rumtemperaturen og regulerer den i henhold til de faktiske og ønskede temperaturer. Regulering af indblæsningslufttemperatur Den i indblæsningskanalen monterede indblæsningsføler måler indblæsningstemperaturen og regulerer den i henhold til de faktiske og ønskede temperaturer. 6.02

19 STYRING 6 Øvrige former for temperaturregulering Ud over de tre generelle former for temperaturregulering kan der vælges mellem flere ekstra temperaturfunktioner: Minimum/maximum indblæsningstemperatur Hvis man vælger en rumlufttemperaturstyring, er det muligt at fastlægge en ønsket minimumstemperatur for indblæsningen. Indblæsningsluftens maximale temperatur er forprogrammeret til 40 C og kan ikke ændres. På VentR aggregaterne er det på grund af varmevekslerens høje virkningsgrad ikke nødvendigt at montere en eftervarmeflade, hvis der findes en ekstra varmekilde i det rum, som skal ventileres. Skulle indblæsningstemperaturen ved lave udetemperaturer falde til under den på displayet indstillede værdi, reduceres friskluftmængden trinløst, indtil den indstillede minimumsindblæsningstemperatur igen er opnået. Mængden af udsugningsluft forbliver derimod konstant. Denne funktion kan til- eller frakobles på betjeningspanelet. Diagram i kapitel - Tekniske Data VentR (side 5.02) - viser reduktionen af indblæsningsluften i forhold til udelufttemperaturen. Natkøling om sommeren Hvis man om sommeren ønsker at udnytte den kolde natteluft til rumkøling, kan denne funktion vælges på betjeningspanelet. Hvis rumlufttemperaturen er faldet til 2 C under den temperatur, som er indstillet i displayet, stopper Vent aggregatet automatisk. For korrekt anvendelse af denne funktion kræves en separat rumtemperaturføler. Overstyring af den indstillede temperatur Ved hjælp af et eksternt 2-10 V styresignal, som tilsluttes direkte til styreprintet, kan den i betjeningsdisplayet indstillede lufttemperatur overstyres. 6.03

20 6 STYRING Regulering af luftmængde Generelt Den i betjeningsdisplayet indstillede luftmængde overvåges ved hjælp af en tryktransmitter og reguleres via frekvensomformeren. Man kan derved opnå en hvilken som helst ønsket luftmængde, som ligger inden for den indbyggede ventilators tekniske muligheder (se diagram). Min. m 3 /h Max. m 3 /h* Vent Vent Vent * kun mulig uden automatisk filtertest. De tre former for luftmængderegulering Generelt kan der vælges mellem tre forskellige luftreguleringsfunktioner. Disse vælges i konfigurationsmenuen, som kun kan åbnes med en kode. Konstant luftmængde I hvert af de 20 trin i tidsprogrammet kan der vælges en hvilken som helst luftmængde. Den valgte luftmængde holdes konstant og den aktuelle luftmængde vises i betjeningsdisplayet. Forceret luftmængde Ved hjælp af et 2-10 V styresignal er det muligt at overstyre den i tidsprogrammet valgte luftmængde. Der findes 2 forskellige følere til denne funktion: en CO2 føler og en fugtføler (se også under Tilbehør). Skulle den ønskede værdi, som kan indstilles på betjeningsdisplayet, ikke nås med den normale luftmængde, forhøjes luftmængden langsomt. Når den ønskede værdi er nået, falder luftmængden igen langsomt tilbage til udgangspunktet. Fugtighedsstyringen sker ikke automatisk, men ved hjælp af udeluft. Dette betyder, at denne form for affugtning kun kan anvendes der, hvor rumluftens fugtindhold er højere end udeluftens fugtindhold, som fx i bade- og omklædningsrum. Variabel luftmængdestyring Ved hjælp af en trykføler (se Tilbehør) kan der opretholdes et konstant tryk i kanalsystemet. Den ønskede værdi indtastes i betjeningsdisplayet. Trykføleren, som er indbygget i aggregatet, anvendes så kun til aflæsning af den aktuelle luftmængde. Øvrige former for luftregulering Kompensation for snavset filter Normalt reduceres luftmængden af et snavset filter og det deraf følgende forhøjede tryktab. Med brug af frekvensomformer er det muligt at udligne denne reducering, således at aggregatet altid arbejder med den samme luftmængde, uafhængigt af filtrets tilsmudsningsgrad. 6.04

21 STYRING 6 Yderligere styrefunktioner Ud over de allerede beskrevne funktioner til styring af temperatur og luftmængde findes følgende nyttige styrefunktioner. Manuel drift I et separat menupunkt er det muligt at fastlægge temperatur/luftmængde og den tidsmæssige længde af den manuelle drift. Et tryk på Manuel -tasten på betjeningsdisplayet aktiverer den manuelle drift, som dermed overstyrer de værdier, der er fastlagt i tidsprogrammet. Efter udløb af den i menupunktet fastlagte tid, slår aggregatet automatisk tilbage på det aktuelle tidsprogram. Personføler Ved hjælp af en personføler kan der veksles mellem automatisk tidsprogram og manuel drift. Kommer en person ind i rummet, skifter aggregatet til manuel drift, hvilket kan indprogrammeres i det tilsvarende menupunkt i betjeningsdisplayet. Når føleren ikke længere registrerer bevægelse vil styringen efter udløbet af den indtastede tid via tidsprogrammet igen slå over på normaldrift. Filterovervågning Der er konstant filterovervågning. Det ønskede differenstryktab gennem filteret kan indstilles i en separat menu. Overskrides den indstillede værdi, vises følgende besked i betjenings-displayet Snavset filter. Elektronisk filterovervågning er ikke mulig i VAV-drift, hvor der skal anvendes mekanisk filtervagt. Renblæsningssektor i VentR aggregater Renblæsningssektor i VentR aggregaterne sørger for, at den roterende vekslers luftkanaler ikke snavser til. Hvis varmegenvinding ikke er nødvendig, står rotationsveksleren stille, og luftkanalerne i udsugningssiden kan snavse til. Derfor kører rotationsveksleren kortvarigt og i faste intervaller med fuldt omdrejningstal for at blæse de evt. tilsmudsede kanaler fri. Køling Ønsker man at installere et køleanlæg, kan aggregatets styring sende et 2-10 V signal eller et ON/OFF signal til det eksterne køleanlæg. Se også afsnittet om Temperaturstyring. Styring af cirkulationspumpe Udover styring af vandvarmeflade, kan ON/OFF signalet fra Vent styringen også bruges til at styre en eventuelt monteret cirkulationspumpe. Alarmfunktion Hvis aggregatet stopper på grund af en fejl, angives alarmen og årsagen til den med tekst på displayet. Samtidig blinker en rød lysdiode for optisk at gøre opmærksom på alarmen. Hvis det drejer sig om en mindre alvorlig alarm som fx en filterfejl, kører aggregatet videre og en gul lysdiode gør opmærksom på alarmen. Tidligere alarmer bliver gemt i en hukommelse som vises i displayet med årsag og dato. 6.05

22 6 STYRING Kommunikation For at forbinde Vent anlægget med en overordnet styrecentral kan der vælges mellem to forskellige kommunikationsmoduler: STIO modul Dette kommunikationsmodul kan tilsluttes ethvert CTS anlæg, da det opererer med standard digitale og analoge ind- og udgange. Følgende parametre kan indstilles eller aflæses: Parameter Sommer-/natkøling Temperaturindstillingsmetode Luftfugtighed Aggregatet kører i AUTO / 0 / MAN Eftervarme kører Fejl på luftfilter Kritisk fejl på aggregatet Rotorfejl Min. indblæsningstemperatur Friskluftmængde Lufttemperatur CO2 eller kanaltryk ved VAV styring Kan indstilles Kan indstilles Kan indstilles /indstilles /indstilles /indstilles LON Works modul Med dette kommunikationsmodul bliver Vent anlægget en»node«i LON netværket. Med modulet kan betjeningspanelets funktioner helt eller delvist overtages. Kommunikationen sker via netværksvariabler (SNVT). Følgende parametre kan indstilles eller aflæses: Parameter Tid/dato Overstyring af driftstid Overstyring af temperatur Overstyring af luftmængde Sommer-/natkøling Reduktion af friskluftmængde Temperaturstyringsmetode Temperaturoverstyring Overstyringsmodus (udvidet drift) Driftsmodus AUTO / 0 / MAN Driftstimer Eftervarmebehov Forvarmebehov Kølebehov Spjældindstilling Energigenvinding Lufttemperatur, afkast Udetemperatur Fejl friskluft-/afkastfilter Fejl forvarme Fejl eftervarme Brandalarm indblæsning/afkast Fejl indblæsnings-/afkastventilator Flowfejl indblæsning/afkast Følerfejl indblæsning/afkast/ekstern føler Fejl rotationsveksler Min. indblæsningstemperatur Luftfugtighed CO2 eller kanaltryk ved VAV styring Luftmængde friskluft/afkastluft Lufttemperatur Kan indstilles Kan indstilles Kan indstilles Kan indstilles Kan indstilles Kan indstilles Kan indstilles Kan overstyres Kan indstilles Kan indstilles /indstilles /indstilles /indstilles /indstilles /indstilles 6.06

23 STYRING 6 Flowdiagram VentR B11 B12 B13 B21 B23 B24 EXT. M1 M2 M9 M10 M14 P1 P2 Frosttermostat vandvarmeflade* Brandtermostat indblæsning* Brandtermostat afkast* Temperaturføler afkast Kanaltemperaturføler indblæsning Temperaturføler friskluft Ekstern føler Ekstern luftkvalitetsføler* Ekstern personføler* Ekstern fugtføler* Ekstern trykføler til VAV-styringen* Ventilatormotor med frekvensomformer (f1/f2), udsugning Ventilatormotor med frekvensomformer (f1/f2), indblæsning Motor for rotationsveksler, med frekvensomformer (f1/f2) Motor for jalousispjæld, udsugning* Motor for jalousispjæld, indblæsning* Tryktransmitter, udsugningsventilator Tryktransmitter, indblæsningsventilator STCU Betjeningsdisplay STIO Kommunikationsmodul* LON LON modul* Y7.1 3-vejs motorventil til varmeflade* * Tilbehør 6.07

24 6 STYRING Flowdiagram VentC B11 B12 B13 B21 B23 B24 EXT. M1 M2 M10 M14 M16 P1 P2 Frosttermostat vandvarmeflade* Brandtermostat indblæsning* Brandtermostat afkast* Temperaturføler afkast Kanaltemperaturføler indblæsning Temperaturføler friskluft Ekstern føler Ekstern luftkvalitetsføler* Ekstern personføler* Ekstern fugtføler* Ekstern trykføler til VAV-styringen* Ventilatormotor med frekvensomformer (f1/f2), udsugning Ventilatormotor med frekvensomformer (f1/f2), indblæsning Motor for jalousispjæld, udsugning Motor for jalousispjæld, indblæsning Motor for spjæld, by-pass Tryktransmitter, udsugningsventilator Tryktransmitter, indblæsningsventilator STCU Betjeningsdisplay STIO Kommunikationsmodul* LON LON modul* Y7.1 3-vejs motorventil til varmeflade* * Tilbehør 6.08

25 TILBEHØR AGGREGAT 7 Tilbehør aggregat Med henblik på at kunne levere et komplet ventilationsanlæg har Dantherm en række tilbehørsdele i programmet. Ud over de her angivne produkter kan Dantherm også levere tilbehørsdele som lyddæmper og køleflader. Disse specialfremstilles efter kundens ønske og er derfor ikke nævnt i tilbehørsprogrammet. De bedes derfor henvende Dem til Dantherm. Eftervarmeflade for el Den elektriske eftervarmeflade er beregnet til montering i indblæsningskanalen. Varmefladen er forsynet med kanaltilslutningsstudse med nippel og gummitætningsliste, således at den kan forbindes direkte med Vent aggregatets kanaltilslutningsstudse. Varmefladen bør ikke monteres udendørs. Varmefladen reguleres trinløst via Ventstyringen og leveres færdigmonteret med kabler, indbygget driftstermostat med automatisk genindkobling, samt en overhedningstermostat med manuel genindkobling. Styrestrømmen tilsluttes Vent aggregaterne via et medleveret kabel med stik. Hovedstrømmen tilsluttes separat. Hvis overhedningstermostaten slår fra, vises dette som en alarm på betjeningspanelet. Kapacitet Vent 2 Vent 4 Vent 6 Kapacitet KW 7, Temperaturstigning* K 13,2 13,3 12,1 Ampereforbrug 3 x 400V A 10,9 17,3 24,5 Ampereforbrug 3 x 230V A 18,9 30,1 42,7 * Ved nominel luftmængde 1700/2700/4200 m 3 /h Tryktab Da den elektriske varmeflade er uden lameller, er tryktabet ubetydeligt. Mål og vægt Vent A B C D E F Kg

26 7 TILBEHØR AGGREGAT Eftervarmeflade for vand Varmefladen er beregnet til montering i indblæsningskanalen. Fladen er forsynet med kanaltilslutningsstudse, således at den kan forbindes direkte til Vent aggregatets tilslutningsstudse. Varmefladen består af kobberrør med aluminiumslameller og en samlestok af stål med gevindtilslutning. Fladens kabinet er af varmegalvaniseret stål. Varmefladen leveres komplet med frosttermostat. Styrestrømmen tilsluttes Vent aggregaterne via et medleveret kabel med stik. Hvis frosttermostaten slår fra, vises dette som en alarm på betjeningspanelet. Kapacitet Max. kapacitet Indblæsning 21 C Vent 2 80/60 C 70/40 C 80/60 C 70/40 C Luftmængde m 3 /h Luftafgang* C 42,2 35,2 31,4 26,4 21,0 21,0 21,0 21,0 Varmeydelse KW 12,0 17,1 8,0 11,1 4,1 7,5 4,1 7,5 Vandmængde L/h Tryktab KPa Max. kapacitet Indblæsning 21 C Vent 4 80/60 C 70/40 C 80/60 C 70/40 C Luftmængde m 3 /h Luftafgang* C 40,2 36,3 30,3 27,5 21,0 21,0 21,0 21,0 Varmeydelse KW 23,1 28,1 15,5 18,7 8,4 11,7 8,4 11,7 Vandmængde L/h Tryktab KPa Max. kapacitet Indblæsning 21 C Vent 6 80/60 C 70/40 C 80/60 C 70/40 C Luftmængde m 3 /h Luftafgang* C 43,0 36,6 32,6 27,7 21,0 21,0 21,0 21,0 Varmeydelse KW 31,4 43,8 21,5 29,4 10,4 18,3 10,4 18,3 Vandmængde L/h Tryktab KPa * Luftindgang 10 C Tryktab Pa R/C2 R/C4 R/C6 m 3 /h Mål og vægt Vent A B C D E F G H Kg

27 TILBEHØR AGGREGAT 7 Køleflader Køleflader for koldt vand eller direkte ekspansion fås med 3 eller 4 rørrækker. Fladerne er forberedt til indbygning i kanal og kan bestilles med eller uden dråbefang. De er beregnet, så de svarer til standard kølekapacitet. Kontakt venligst Deres Dantherm forhandler med hensyn til beregning af andre kølekapaciter eller dimensioner. Kapaciteter - DX køleflader 3RR (luft ind 27 C / 60% - luft ud 17 C) 4RR (luft ind 27 C / 60% - luft ud 17 C) * Fordampningstemperatur +7 C R407c Kapaciteter - køleflader for koldt vand 3RR (luft ind 27 C / 60% - luft ud 17 C) 4RR (luft ind 27 C / 60% - luft ud 17 C) * Vandtemperatur +6/12 C Mål og vægt 3RR 4RR Vent m 3 /h Pa KW* , , ,9 Vent m 3 /h Pa KW* , , ,7 Vent m 3 /h Pa KW* 1/s kpa ,3 0,26 7, ,3 0,37 2, ,0 0,68 16,8 Vent m 3 /h Pa KW* 1/s kpa ,7 0,43 12, ,0 0,68 10, ,3 1,13 23,0 Vent H H` B B` L kg Vent H H` B B` L kg

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Generelt VEX200-serien VEX200-serien er en serie energivenlige luftbehandlingsaggregater. Serien er en meget fleksibel

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H VEX330H Kompaktaggregat Hent alle produktdata om VEX330H Generelt VEX330H Kompaktaggregat Et af markedets mest kompakte ventilationsaggregater med modstrømsveksler.

Læs mere

TOPP med krydsveksler Produktinformation

TOPP med krydsveksler Produktinformation INDHOLD: TOPP Modulaggregater TOPP med krydsveksler Produktinformation TOPP Modulaggregater Generel TOPP-serien er komplette luftbehandlingsaggregater med krydsveksler. Aggregaterne er udstyret med indbygget

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater Ventilator Brand- og røgprodukt Ventilationsaggregat Luftfordeling Tilbehør Systemløsning TIME ec Ventilationsaggregat 2 TIME ec ventilationsaggregat TIME ec AHU N o 07.02.339 DANVENT DV 10-240, TIME 10-40

Læs mere

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h Produktdata Comfort CT10 by nilan Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 17 m 3 /h Comfort CT10 Produktbeskrivelse Comfort CT10 er et energieffektivt ventilationsaggregat

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler Produktinformation - Udgave 6 VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler VEX240: 400-2350 m 3 /h VEX250: 700-3700 m 3 /h VEX260: 1100-5600 m 3 /h VEX270: 1300-9100 m 3 /h VEX280:

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding.

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Aktiv varmegenvinding Ventilation < 350 m 3 /h Komfort varme Komfort køling COMBI 300 POLAR

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTRUKTIONSBOG AML 100. 300. 500. 800; AMP 300. 500. 800. 900. 1200; CV 80. 200; DV 1000 SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden brug af Airmaster ventilationsanlægget.

Læs mere

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Vejledning CTS 602 by Nilan Advance for Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

11.00. Marts 2013 231

11.00. Marts 2013 231 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt 11.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 11.02 Isolering af kanalsystemer 11.03 Tilmelding af trådløse enheder 11.04 System reset 11.05 Indregulering og

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) m a r k e d s f ø r e n d e e r h v e r v s v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g & k ø l i n g Nilan VPM 6-32 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 6-32 Erhvervsventilation

Læs mere