MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet"

Transkript

1 [ nr ] MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet MHV på stor arktisk øvelse Guide i alarmering Sådan kommer du til søs inden for en time En succes fylder 20 år Frivillige bærer uddannelsesugen Den frivillige fortid Læs om støtten til flåden gennem tiden

2 Leder Forliget spøger I skrivende stund er der ikke indgået et nyt forsvarsforlig, men det er der måske, når Martha er på gaden. Forligsprocessen har været yderst lukket, og derfor ved jeg ikke, hvad et nyt forlig vil indebære for Marinehjemmeværnet. Imidlertid er det helt sikkert, at de opgaver, de frivillige i Marinehjemmeværnet i dag løser, også skal løses fremover, og det er også helt sikkert, at ingen andre kan konkurrere på prisen med Marinehjemmeværnet, når det drejer sig om at løse de beredskabsmæssige opgaver. Det er også givet, at de store besparelser og strukturændringer, forsvaret står overfor, også på en eller anden måde vil ramme Hjemmeværnet og derfor sikkert også Marinehjemmeværnet. Hvordan må vi vente at se. Udfordringen for Marinehjemmeværnet efter et forlig bliver at søge at opretholde evnen til fortsat at løse de mange opgaver - samtidig med at vi måske skal gennemføre organisationsændringer. Det bliver en meget voksen opgave, da bægeret allerede nu er fuldt for de sejlende besætninger, mens vores MFP-flotillers opgaveliste endnu ikke er fyldt helt op. Jeg håber, at der er den politiske forståelse for de frivilliges vilkår, der betyder, at der fortsat vil være det nødvendige frivillige brændstof til Et Marinehjemmeværn Med Mening Et friviligt projekt, der holder Uddannelsesugen fyldte 20 år i sommer. Spaceship MHV 903 HJORTØ Hele to raketter blev i år affyret ud for Bornholm. Hjemmeværnet støttede til søs og til lands. 13 Alarmering Stort tema: Hvordan får flotillerne deres fartøjer og besætninger til søs inden for en time. 25 MHV's historie med andre øjne Marinehjemmeværnets jubilæumsår rundes af med historien om de frivillige bidrag til flåden op til MHV i Afrika 04 Hverdagens Helte 05 På opgave for havmiljøet 06 Spottede spritsejler 07 Lynindsat for politiet MAGASINET MARTHA Nr. 3/2012 Ansvarshavende redaktør Kommunikationsrådgiver Ninna Falck Telefon: Jens Walther Kommandør Chef for Marinehjemmeværnet Journalist Helle Kolding (DJ) Telefon: Redaktion Vest 22 Redaktion Øst Adresse Hjemmeværnskommandoen Generalstok, Kastellet København Ø Redningsøvelse på Grønland Marinehjemmeværnet deltog med SAR-specialister i stor arktisk øvelse. Oplag Layout Magasinværkstedet og KLS Grafisk Hus A/S Tryk Rosendahls Schultz Grafisk A/S. 31 Nyt om navne 32 DANNEBROG 80 år Forside SAREX Greenland Lynx Kong i Oscars Kong Oscars Fjord Fjord Foto: Bjarne FKO KOM Toft Madsen 2 MARTHA Nr

3 Instruktører Af Ninna Falck MHV-instruktører: Gode på udebane Hele holdet med kursister fra syv afrikanske lande. FOTO: BT MADSEN Der samarbejdes over søkortet i grupperne. FOTO: BT MADSEN FOTO: BT MADSEN Klar til undervisning. Fra v. BT Madsen, Hjalmer T. Olsen (SOK) og John Strøbæk. To MHV-instruktører har haft stor succes med at undervise i Europa og nu også i Afrika. Som instruktører fra hjemmeværnet kan de noget, der er brug for. Marinehjemmeværnets (MHV) to frivillige SAR-specialister John Strøbæk og Bjarne Toft Madsen (BT) afsluttede 1. november undervisningen på et SAR-kursus (Search And Rescue) i det østafrikanske land, Djibouti. Her underviste de kursister fra Burundi, Comorene, Djibouti, Kenya, Rwanda, Sudan og Uganda. Situationsbestemt undervisning Kursusforløbet var præget af et ret blandet hold kursister. De navigatoriske baggrunde var forskellige, engelskniveauet svingede og sammensætningen spændte fra navigatøren til en general. John og BT havde forberedt sig grundigt. Klassesæt var sendt i forvejen, og opgaver var forberedt. En del af materialet blev dog aldrig brugt, da det blandede hold betød, at BT og John måtte planlægge hen ad vejen. Klassen blev delt op i tre syndikater for at få alle godt med, og samtidig vekslede de to instruktører mellem svære og lette opgaver for at holde motivationen oppe. Det blev kørt af stabelen med en god stemning, selvom bølgerne ind i mellem også gik højt i grupperne. Ros for pædagogikken Vi har fået særdeles positive tilbagemeldinger fortæller John Strøbæk, og fortsætter: Chefen for hele arrangementet, den norske kommandør Toning, understregede bla. det positive i, at vi havde formået i kraft af vores pædagogik og væremåde at få syv forskellige nationaliteter fra Afrika til at arbejde konstruktivt sammen, og han sagde, at han kunne mærke en fantastisk god stemning i klassen, og at vores entusiasme var smittende. Faglighed og fleksibilitet Men hvad kræver den type opgave af en instruktør? John Strøbæk forklarer: Det vi har oplevet både i Arktis og i Afrika er, at vi skal være absolut omstillingsparate og med kort varsel ryste solide præstationer ud af ærmet, både på dansk og engelsk. Det kræver, at man har stor faglig overhøjde på stoffet. En anden ting, man som instruktør i MHV også altid har været opmærksom på, er de forskellige forudsætninger som MHVgaster har. Det gør, at man skal være indstillet på en differentieret undervisning og det fik vi i høj grad brug for i Afrika. HJV-instruktørers styrke Det kommer ikke bag på Chef for Marinesektion Slipshavn, orlogskaptajn Erik Grubak, at de to MHV-instruktører har været gode til opgaven med den brogede flok kursister. Erfaringen med at undervise frivillige MHV-gaster har stor betydning. Mødet med de frivillige kursister er den optimale trykprøve, og det er ikke alle, der kan, forklarer han om de særlige instruktøregenskaber i hjemmeværnet. Det kræver et kæmpe forandringsberedskab. Man skal kunne omkalfatre og ændre undervisningen undervejs. Og social intelligens er lige som vigtig som det faglige. Det er ikke så nemt, men fantastisk, når det lykkes, understreger Erik Grubak, som har omkring 200 frivillige instruktører tilknyttet skolen på Slipshavn. MARTHA Nr

4 kort & godt FOTO: HENNING KRISTENSEN Carsten Trans har reddet tre mennesker op af vandet. Hverdagens helte Hvis man kommer til skade eller er i livsfare, kan det være en stor fordel at have et medlem af marinehjemmeværnet i nærheden. Det har man kunnet konstatere to gange i løbet af denne sommer. To medlemmer har handlet, da det var nødvendigt på helt eget initiativ og uden at tøve. En kvinde kom den 13. juni alvorligt til skade, da hun blev ramt af en varevogn ud for Tivoli i København. Henrik Jørgensen, som er sygdomsbehandler i Flotille 369 Holmen og har professionel erfaring fra redningstjenesten, var tilfældigvis på pletten. Han standsede ulykken og styrede førstehjælpen lige efter bogen, indtil ambulancen kom frem. Når man spørger Henrik, hvilke tanker der fløj igennem hans hoved, inden han kastede sig ud i førstehjælpsindsatsen, er hans klare svar: Jeg kunne jo ikke tillade mig at køre forbi, vel?. Næsten præcis to måneder efter sidder Carsten Trans Fra Flotille 122 Thyborøn den 12. august om aftenen sammen med sin besætning ombord på MHV 902 MANØ efter lang dag på togt i Mandal i Norge, da han hører et plask i vandet. En ung kvinde er sprunget i det kolde sorte smeltevand. Carsten Trans springer resolut i vandet, og finder kvinden et par meter under vand og får hende med op, selvom hun kæmper imod. På vej op af vandet mister kvinden bevidstheden, og der må ydes førstehjælp på land, indtil hun kommer til live igen. Kvinden er reddet, og der er store roser til Carsten, som oven i købet to gange tidligere har reddet folk op af vandet. Måske derfor er hans rolige jyske kommentar til det hele: Hvorfor er det altid mig, der skal blive våd? MHV-informationsseminar 2013 Arbejder du med informationsopgaver i flotillen, så sæt kryds kalenderen 23., 24. og 25. august 2013 Mød infofolket i hele marinehjemmeværnet og få nye ideer og inspiration med hjem. Tilmelding: AKOS. FOTO: BJARNE OLSEN 4 MARTHA Nr

5 Førstehjælp til havmiljøet Fartøjet, MHV 910 RINGEN, fik brug for at rulle sine 360 meter flydespærringer ud, da sandsugeren B.G. STONE lørdag den 20. oktober af ukendte årsager kæntrede ud for Tørresø Strand på Nordfyn og lækkede olie ud i det lave vand. RINGEN fra Flotille 137 Aabenraa var på farvandsovervågning for Søværnet og var derfor i nærheden. Sandsugerens besætning, som var gået i redningsflåden, var allerede hjulpet i land af en redningshelikopter, da RINGEN nåede frem 45 minutter efter alarmen. RINGENS besætning bjergede redningsflåden og lagde flydespærringen rundt om det stadigt synkende skib. Efter omkring fire og en halv time blev RINGEN afløst af Søværnets MARIE MILJØ. FOTO: HENNING PEDERSEN Jazz om bord Det lille aktive Jazz orkester fra Marinehjemmeværnets orkester i Randers var i juli med på Togt til Wilhelmshaven. De spillede bla. på dækket af MHV 910 Ringen, da det sejlede ind i havnen, og gav en festlig start til opholdet i den store tyske flådehavn. På patrulje I løbet at en lang sommersæson har marinehjemmeværnet været på en lang række patruljesejladser med politiet for at tjekke, om de sejlende har styr på certifikater, hastigheder, sikkerhedsudstyr og alkohol. Sankt Hans aften lokker mange på søen, så her sejlede Flotille 366 Vestegnens besætning 1 ud med politiet om bord på MHV 802 CARINA og i gummibåden. Otte sejlere blev noteret for forseelser, heriblandt en meget fuld lystsejler, som blev eskorteret i land under store protester. Oktober skulle man tro var mere rolig. Men det overraskende gode vejr lørdag den 20. oktober fik mange lystsejlere på vandet og havjægere. Omkring Sønderborg betød det samtidig besøg af ordensmagten i selskab med Flotille 136 Sønderborg om bord på MHV 814 BUDSTIK- KEN. Det blev en hilsen med hjem og en lektie i speedbådscertifikater og redningsveste for lystsejlerne. Et par af havjægerne fik også genopfrisket, hvilket fuglevildt de må jage med hvilken ammunition. I alt ni sejlere og jægere fik en bøde på den smukke efterårsdag. FOTO: CLAUS ODGAARD Flotille 366 Vestegnen på havet med politiet. Otte sejlere fik en bøde. MARTHA Nr

6 kort & godt Farvandsovervågning med det hele Hver weekend assisterer to marinehjemmeværnsfartøjer Søværnets overvågning af de danske farvande. Lørdag den 27. oktober var Flotille 134 Fredericia med MHV 909 SPEDI- TØREN og Flotille 362 Helsingør med MHV 906 FÆNØ på opgaven. Og det blev til meget mere end overvågning. Lørdag morgen blev FÆNØ kaldt ud til en motorbåd, som lå med motorproblemer i Øresund ud for Tårbæk Havn. Gummibåden klarede opgaven og slæbte de to mænd og deres båd sikkert i land ved Margretheholm Havn. Kort efter blev FÆNØ kaldt ud til formodet olieudslip ved Hundige Havn. Det viste sig at være en pøl af dieselolie, som skulle sejles igennem for at lette fordampningen. Om aftenen var der bud efter SPEDITØREN. En lille motorbåd var gået på grund ved Avernakø i det sydfynske øhav. SPEDITØREN var lige i nærheden og kom hurtigt ægteparret om bord til udsætning. Og det var meget velkomment. De to havarister var blevet våde og meget kolde i forsøget på at komme af grunden. Varme tæpper, lidt at spise og en kop kaffe om bord på SPEDI- TØREN blev derfor taget meget godt imod, mens motorbåden blev slæbt til Faaborg Havn. FOTO: JAN LUND MFP spotter spiritussejler De tre Maritime Force Protection-flotiller (MFP) i Marinehjemmeværnsdistrikt Vest holdt fredag aften den 15. juni en fælles havnebevogtningsøvelse i Fredericia kaldet PROTEX En sen nattetime under øvelsen blev en af de deltagende gummibådsbesætninger opmærksomme på en lystsejler, som sejlede med slukkede lanterner. Efter at have taget kontakt med sejlbådens besætning, stod det klart, at de to om bord var kraftigt berusede. Politiet blev straks kontaktet og sejlet ud til de to lystsejlere, som blev anholdt og taget med i land til blodprøver. Der var efterfølgende stor ros fra marinehemmeværnsdistriktet og politiet til de opmærksomme øvelsesdeltagere. FOTO: BRIAN LODAHL Støtte til DANNEBROG FOTO: JESS ABRAHAMSEN Gummibådsbesætningen fra Fredericia trækker to meget forkomne sejlere af grunden. Igennem sommeren har mange marinehjemmeværnsflotiller assisteret Kongeskibet på dets sommertogt rundt i landet. Her ses Flotille 255 Korsør, som stillede op med MHV 813 BAUNEN. Gummibåden udførte nødvendig færdselskontrol for Politiet i kanalen ind til Næstved Havn under Regentparrets besøg i byen den 4. september. 6 MARTHA Nr

7 Flotille 126 med de to gummibåde ved Skive Festivalen. FOTO: Lynindsættelse for politiet Natten til den 10. oktober blev Flotille 363 Helsingør indsat for at assistere politiet. Et 80 meter langt fragtskib havde i sidste øjeblik undgået en grundstødning nord for Helsingør, efter at Søværnet havde gjort alt for at stoppe det. Skibet lå nu for anker i Øresund, og politiet havde behov for at komme hurtigt ombord. Kaptajn og navigatører skulle testes for alkohol. Det er første gang, besætningen har oplevet at blive indsat for politiet til søs med kort varsel. Vi er jo vant til at blive kaldt ud til SAR (eftersøgning og redning), men der var ingen i vores besætning, som har prøvet at blive indsat til en assistance for politiet på denne måde før, siger flotillechef premierløjtnant Gitte Larsen. Tre besætningsmedlemmer blev sejlet i land om bord på MHV 906 FÆNØ. Den ukrainske kaptajn havde en promille på over 2.0 og blev senere idømt en ubetinget fængselsstraf på en måned, samt forbud mod at sejle som styrmand eller kaptajn i et år og et seks år langt indrejseforbud i Danmark. Nytårsgudstjeneste FOTO: HENRIK ELBOROUGH Totalforsvar på Kastellet I anledningen af Frivillighedsdagen var der lørdag den 29. september arrangeret en kæmpe totalforsvarsudstilling på Kastellet i København. Sammen med det øvrige hjemmeværn, politiet, beredskabet og Forsvaret m.fl. fik marinehjemmeværnet vist butikken frem for de mange tusinde besøgende ved en stor stand inde på Kastellet og ved sejlture i havnen med MHV 907 HVIDSTEN. FOTO: BJARNE OLSEN Byd det nye år velkommen, nyd den særlige stemning og musikken i Holmens Kirke og mød dine kollegaer i marinehjemmeværnet. Holmens Kirke er åben for alle, når Marinehjemmeværnsdistrikt Øst holder sin årlige nytårsgudstjeneste. Mød op søndag den 6. januar 2013 kl MARTHA Nr

8 RAKET Faldskærmen foldede sig ikke helt ud. Et hektisk øjeblik. Rumkapslen bjerges. Spaceship MHV Af Ninna Falck Foto: Thomas Pedersen Marinehjemmeværnet på Bornholm støttede raketaffyringer for Copenhagen Suborbitals to gange denne sommer. En opgave, der giver en masse unikke erfaringer. De frivillige medlemmer fra Hjemmeværnsflotille 471 Bornholm kastede sig i sommer for tredje år i træk med stor entusiasme ud at støtte raketbyggerne fra Copenhagen Suborbitals, som har makkerparret, Peter Madsen og Kristian von Bengtson, i spidsen. Det skete i år i samarbejde med kollegaerne i Flyverhjemmeværnets Eskadrille 205, som løste opgaver i Nexø med at passe på det dyre udstyr i havnen. Alsidig støtte Opgaven var at bistå Copenhagen Suborbitals ved forberedelsen og gennemførelsen af deres to raketaffyringer fra rampen Sputnik i Østersøen 30 km ud for Nexø, så det skete på en sikker og forsvarlig måde. Raketfolkenes kontrolrum, Mission Control, befandt sig ved begge affyringer igen om bord på HJORTØ, som var spækket med ekstra instrumenter og udstyr til affyring og overvågning af raketterne samt selvfølgelig et større hold af raketbyggere, dykkere, teknikere, fotografer osv. Affyringerne af de to raketter var endnu et par skridt på vejen mod Copenhagen Suborbitals mål om en dag at sende en mand ud i rummet: Peter Madsen selv. Strøg af sted i tredje forsøg Sommerens første forsøg var raketten Smaragd 1, som blev affyret fredag den 27. juli. Det endte med at blive ret presset. Først var nogle fiskere sejlet ind i sikkerhedsområdet lige før affyringen og måtte i al hast gelejdes ud. Bagefter drillede teknikken i to omgange, og der måtte søges om udsættelse. Skibe og fly til mange millioner kroner og mange penge i sekundet venter, mens man i timer forsøger at løse nogle problemer. Problemer, som man bare ikke havde chancen for at se, før alt fandtes samlet og interfererende i den blå boble ude på havet. fortæller Peter Madsen i sin debriefing på dk om problemerne i sidste øjeblik. Det hele løste sig heldigvis til sidst, og Smaragd 1 strøg til himmels i en smuk bue. Tumlede rundt i luften Næste forsøg var affyringen af den danske rumkapsel Tycho Deep Space, som fandt sted søndag den 12. august. I forhold til Smaragd 1 var Tycho Deep Space temmelig stor og mere avanceret. Tycho Deep Space medbragte bl.a. en kapsel med en dukke i, og den skulle gerne lande blidt i vandet med 8 MARTHA Nr

9 Rumkapslen fik buler af det hårde nedslag. Bane: Toppunkt maks. 8 km Launch platform: Sputnik, 10+ graders affyringsvinkel Vægt og dimensioner: 5,7 meter høj. 160 kg i alt Generel info: Hurtig accelererende 2-trinsraket til test af raketseparation, flertrinssystem og langdistance kommunikation. Flyverhjemmeværnet holdt vagt. Data: Tycho Deep Space Raketbyggere slapper af et øjeblik på HJORTØ. Der var mange opgaver til gummibåden. Bane: Toppunkt maks. 1 km Launch platform: Sputnik, 0 graders affyringsvinkel Vægt og dimensioner: 6 meter høj, 2 meter diameter Kapsel: 500 kg Motor: 500 kg Generel info: Rumkapsel med dukke. Tycho Deep Space blev affyret med redningsraket LES, placeret oven på kapsel. 3 hovedskærme til udfoldelse på vej ned. 903 HJORTØ sin faldskærm. Men noget gik galt. Rumkapslen endte i en forkert bane og tumlede rundt i luften. Den skiltes fint i tre dele med hver sin faldskærm, men de nåede ikke at folde sig ordentligt ud, inden delene ramte vandet. Og Peter Madsen skal nok være glad for, at det ikke var ham, der sad i kapslen. Den blev ret medtaget, men holdt sig dog flydende og kunne bjærges ombord på HJORTØ. Værdifuld træning En raketaffyring til søs er ikke de rene nytårsløjer. Det er et stort projekt med mange faser og mange delopgaver. Copenhagen Suborbitals er et fantastisk projekt, og vi er glade for at kunne støtte Kristian von Bengtson og Peter Madsen med at teste deres projekt inden for dansk rumfart, siger leder af operationen for hjemmeværnet, flotillechef kaptajnløjtnant Morten Brandborg. Han ser store fordele i samarbejdet. Opgaven indebærer betydelige øvelsesmæssige udfordringer, der giver unikke muligheder for at træne personellet i flere discipliner blandt andet eftersøgning og bjærgning, logistik, overvågning mv., fortæller Morten Brandborg. Et stort og spændende projekt Planlægningen af de to affyringer har været et stort kapitel for sig selv med hensyn til de mange opgaver, der skal beskrives i operationsbefalinger mv. Og udførelsen er en omfattende operativ opgave, hvor alt personel har været på stikkerne med store udfordringer til både sygdomsbehandlere, motorpassere, dæksgaster og ikke mindst kommunikationsgasterne og navigatørerne. Alt skulle udføres i tæt samarbejde med Søværnets Maritimt Overvågningscenter Syd, Nexø Havn, Nexø Redningsstation m.fl. Samtidig skulle der løses en omfattende presseopgave. Den var erfaringsmæssigt kendt på forhånd og derfor nøje beskrevet i en taktisk befaling. Omtalen af aktiviteterne i pressen har da også været betydelig. Det er en spændende opgave, og tilfredsheden med at assistere Copenhagen Suborbitals er generelt stor i flotillen. Data: Smaragd 1 MARTHA Nr

10 Uddannelsesugen 20 år Et frivilligt projekt, der holder Uddannelsesugens popularitet er her på dens tyvende år så stor som nogensinde. Og deltagerne, de er ikke i tvivl om værdien af, at det hele bliver kørt af deres frivillige kollegaer. Af Ninna Falck For 20. år i træk har marinehjemmeværnet afviklet Uddannelsesugen for medlemmerne og deres familier. Den frivillige stab med frivillig kursusleder, kaptajnløjtnant Bjarne Kodal, i spidsen navigerede igen i år uddannelsesugen sikkert i havn. Over 240 frivillige, ægtefæller og børn har fået ny lærdom, nye venner og glade sommerminder med hjem i bagagen. Med alt, hvad det indebærer Uddannelsesugens kendemærke er, at det er frivillige medlemmer der leverer en effektiv og veldrevet uddannelsesuge for deres frivillige kollegaer. Alle bruger deres ferie og deres fritid på at planlægge, afholde eller deltage i Uddannelsesugen. Der blev som sædvanligt holdt styr på kurser, lokaler, instruktører, indkvartering, forplejning, logistik, IT, materiel, børnepasning, kursusbeviser, plaster til knæet, underholdning, VIP-besøg you name it! Og traditionen tro var der også alt det uforudsete, som skulle klares undervejs. Det blæste en halv pelikan, så teltene skulle sikres flere gange, og hele to gange blev ugens kursusfartøjer kaldt ud på eftersøgnings- og redningsopgaver af Søværnet. Selv midt i jubilæumsmiddagen måtte en stor del af deltagerne stille tallerknerne til side og tage af sted med kort varsel. Sådan er uddannelsesugen, og skolefaciliteterne ved det gamle skanseværk, Slipshavn, dannede selvfølgelig igen rammen om det hele. 10 MARTHA Nr

11 Hvad betyder det, at det er frivillige, der kører uddannelsesugen? Det virker utroligt professionelt, og alle hjælper MG Dorte Melchior, HVF 124 Århus. 1. gang på uddannelsesugen. Kursus: Kommunikationsgast Frivilligt er mere veloplagt MG Peder Ulrik Pyndt, HVF 201 MFP Øst 2. gang på uddannelsesuge. Kursus: 3 x MFP-kurser i rap. Vi gør det, fordi vi vil OS Trine Holm, HVF 362 Helsingør 5. gang på uddannelsesugen. Frivillig sekretariatsleder på andet år. FOTO: jørgen mähler Jeg bemærker ikke så meget, at det er frivillige, for det virker utroligt professionelt. Alle, der har været her før, har fortalt mig, at jeg kunne glæde mig. Her er en god ånd, og alle fra alle flotiller snakker sammen. Nu ved indtjekningen var der rigtig mange mennesker, så det var lidt forvirrende, men alle tager det med et smil. Det er charmen ved det. Og alle hjælper alle. Da det blæste: Hvis nogen ser et telt, der er ved at vælte, så retter de det op igen måske med deres egne pløkker, selvom de ikke kender dem med teltet. Man trækker på samme hammel LT Mogens Nielsen, HVF 126 Hvide Sande/Ringkøbing. 3. gang på uddannelsesugen. Kursus: Redaktørkursus. Når folk gør noget frivilligt, så er det som regel mere veloplagt, og der er en god stemning her. Det er også den civile hygge sammen, hvor Nymindegab f.eks. mere er ren uddannelse. Jeg synes, at det er godt, at du får lejlighed til at snakke med andre end dem i flotillen, og får udbygget netværket uden for flotillen. Det er noget specielt her i marinehjemmeværnet. Og så er det jo rart at få banket nogle uddannelser af. De lægger ildsjæl i ugen MG Michael Clay Aksenberg, HVF 255 Korsør. 1. gang på uddannelsesugen. Kursus: NAV I Som frivillige har vi mere forståelse for hinanden. Det er sammenholdet og de værdier, vi kan give hinanden. Vi bruger hinanden meget på kryds og tværs. Der går meget fritid til hele planlægningen, og vi sætter en stor ære i at få det hele til at løbe rundt. Vi har som frivillige et andet forhold til marinehjemmeværnet. Vi gør det fordi vi vil - vi brænder for det! Vores samarbejde med de ansatte op til ugen har også altid fungeret rigtigt godt. Og når ugen så starter, er det os der kører det hele, og de er med på sidelinjen, hvis vi har brug for deres hjælp. Det er virkelig fantastisk. Der mangler ikke noget, og alle gør en indsats for at det fungerer. Man trækker på samme hammel alle sammen. Det har jeg især lagt mærke til i år, hvor vi har været rundt og har leget journalister. Jeg har snakket med en, som har taget sin kone med i år for første gang. Og hun er helt overrasket over, hvor godt der er taget imod hende. Det afspejler ånden herovre når det er frivillige, der står for arrangementet. Jeg har en fortid i søværnet, og det er min første gang på uddannelsesugen. Det er fantastisk, at instruktørerne har tiden og vil tage tiden til at give deres lærdom videre. Og det er flot, at frivillige kan tage hånd om alle facetter af sådan en uge alle tiders! Jeg synes, folk lægger ildsjæl i det. Det kendetegner meget det frivillige koncept. De går helhjertet ind i det, og det skal være godt for alle. Det er et meget vellykket arrangement, og det bygger også på det store samspil, der i forvejen er mellem flotillerne & skolen. MARTHA Nr

12 Uddannelsesugen 20 år Premiere: Minidæksgast Det er næsten gået hen og blevet en tradition, at Uddannelsesugen skaber rammen for nye projekter og forsøg inden for uddannelse. I de senere år har man præsenteret nyskabelser som 'Coaching' for flotillechefer og næstkommanderende, 'Minifartøjsmester' for MFP og 'NAV 1' på en uge. I år var den største nyskabelse dog henvendt til en gruppe, der er blevet flere af på ugen de sidste år: de store unge. Som et forsøg blev der udbudt et Minidæksgast-kursus for de 14 til 17-årige. Her blev syv unge over tre dage ført igennem tillempede udgaver i de typiske dæksgastmoduler: kran, brand og redning, havmiljø og sømandsskab. Jens Frandsen på 15 år fra Als deltog i minidæksgasten. Det er den sjoveste sejlads, jeg har været på. Det fungerede rigtig godt, og jeg ville gerne tage et stempel og sige: Succes! fortæller den unge mand. Det er første gang jeg er på uddannelsesugen, og Minidæksgasten er en god måde at blive indført i marinehjemmeværnet på, siger Jess, som havde to farvoritoplevelser: Det sjoveste øvelse var, da vi skulle lave nødror, og det mest spændende var at være med på SAR og følge det hele på åben bro og hjælpe med udkig De unge røg med ud på en SAR midt i en sejlads sammen med de otte voksne marinere om bord. Og kurset har ikke været spildt på Jess Frandsen, som siger: Jeg har allerede overvejet at blive medlem, når jeg bliver gammel nok. Jeg kunne godt tænke Jess Frandsen var meget tilfreds. FOTO: jørgen mähler mig at blive fartøjsfører eller komgast. FOTO: ninna falck Uddannelsesugen har gennem sine 20 år sat et væsentligt aftryk, som ikke kun skaber værdi for den enkelte eller for sammenholdet og ånden i det mørkeblå værn i hjemmeværnet. Uddannelsesugen er simpelthen gået hen og blevet en væsentlig faktor, når det kommer til at opfylde marinehjemmeværnets mål for uddannelse. I år var der planlagt 15 kurser, og 150 elevpladser var besat. Et program og en tilslutning, som også forklarer, hvorfor uddannelsesugen traditionelt leverer omkring 10% af marinehjemmeværnets årlige uddannelse. FOTO: ninna falck MFP-gaster uddannes i 'Førstehjælp på kamppladsen'. En hjørnesten for MHV's uddannelse Uddannelsesprogrammet i jubilæumsåret var som sædvanligt varieret. Man kunne uddanne sig til motorpasser, dæksgast, våbenleder eller navigatøraspirant. Man kan også uddanne sig i det elektroniske søkort, tage speedbådscertifikat eller lære at lægge nyheder på nettet og meget mere. Uddannelser, som er med til at sikre grundlaget for, at marinehjemmeværnets sejlende enheder og Maritime Force Protection-styrke i sidste ende kan løse sine opgaver for Søværnet og for samfundet. Husk: Glem ikke at være glad! Denne positive opfordring har i mange år været mottoet for Uddannelsesugen, og det er meget betegnende for hele ånden, der har hersket på Slipshavn hver sommer i uge 28 de sidste 20 år. 12 MARTHA Nr

13 Tema: Alarmering Tema af orlogskaptajn Peter Nielsen, rederkontoret, Marinehjemmeværnet Alarmering til søs på en time! TEMA ALARMERING Hvis liv eller havmiljø er i fare, så er marinehjemmeværnet klar. På alle marinehjemmeværnets 30 fartøjer er frivillige besætninger parate til at rykke ud ved alarmer fra Søværnet. Søværnet har en opdateret liste med kontaktoplysninger, og de alarmerer flotillerne direkte. Der må max gå én time fra alarm, til fartøjet er på vej. Det er målet, som marinehjemmeværnet skal leve op til, og den gennemsnitlige reaktionstid skal være under en time: 45 minutter. Men hvordan kommer det enkelte skib så hurtigt på vandet? Hvordan få man samlet en besætning af frivillige, når folk kan være på arbejde, i Brugsen eller ligge og sove? Og i hvilken sammenhæng er det egentlig, at en SAR (search and rescue) foregår? Med dette tema ser vi på alarmering fra mange sider, og der er god inspiration at hente til både metoder og værktøjer. MARTHA Nr

14 Tema: Alarmering Med beredskabstoten kan Søværnet altid se, hvilke skibe der er klar. Mange hundrede gaster i hele Danmark er altid klar til at rykke ud. Helt frivilligt. FOTO: ninna falck Efter flere timer i problemer er hjælpen meget velkommen. Alarmering: Sådan fungerer det frivillige 1-timesberedskab TEMA ALARMERING Tiden er en helt afgørende faktor, hvis menneskeliv eller havmiljøet står på spil til søs. MHV-fartøjernes frivillige beredskab på en time kræver alarmeringsmetoder og selvfølgelig: Frivillige, som er klar til at rykke. En alarmering fra Søværnet en sen nattetime i forbindelse med en eftersøgnings- og redningsoperation på havet (i daglig tale SAR: search and rescue) - det kan mange fartøjsførere i marinehjemmeværnet nikke genkendende til. Der er som oftest tale om, at menneskeliv står på spil, og fartøjsførerne er sig deres ansvar bevidst og samler straks en besætning, så fartøjet kan afgå hurtigst muligt. Adelsmærket At man som samfundsborger stiller sin hjælp ubetinget til rådighed for mennesker i nød er vel en af de fineste egenskaber, man kan besidde. I Marinehjemmeværnet kommer dette særligt til udtryk i forbindelse med søredningstjenesten, hvor et hjemmeværnsfartøj med en frivillig, ulønnet besætning kan alarmeres til en redningsaktion døgnet rundt, 365 dage om året. Personellet bruger store dele af deres fritid på at uddanne og øve sig i at løse denne vigtige opgave, så de er klar den dag, det gælder. Naturligvis er det ikke alle, der har mulighed for at slippe det, de står med i hænderne på jobbet, eller som kan forlade familien midt om natten, når der kaldes. Men heldigvis har mange muligheden og viljen, så opgaven kan løses i alle hjemmeværnsflotiller. Det kan godt være, at det ikke er muligt for en almindelig besætning med personel i den erhvervsaktive alder at møde i dagtimerne på hverdage, men alternativt kan fartøjet oftest bemandes med en sammensat besætning bestående af personel med de rette kompetencer. Materiel og uddannelse er godt givet ud Dette frivillige beredskab findes ikke mange andre steder i dagens Danmark, og det er et aktiv, som Marinehjemmeværnet med rette kan være stolt af. Men når det er sagt, kan det heller ikke understreges nok, 14 MARTHA Nr

15 Alarm Uret viser da mobiltelefonen på natbordet ringer. Halvt i søvne finder fartøjsføreren kontakten til sengelampen, får tændt lyset og taget mobiletelefonen. En stemme siger: Det er vagthavende officer ved Maritimt Overvågningscenter Syd. Taler jeg med fartøjsføreren ved Hjemmeværnsflotillen?. Ordene skal lige trænge ind i bevidstheden, der for få sekunder siden befandt sig i drømmeland. Men så lige med ét er han lysvågen og klar over, at der nok er tale om en SAR. Fartøjsføreren bekræfter spørgsmålet og finder samtidig den kuglepen og blok frem, der ligger i natbordets skuffe. Så er han klar til at tage notater at dette adelsmærke er uhyre vigtigt for det omgivne samfunds syn på Marinehjemmeværnet. Selv om den frivillige hjemmeværnstjeneste er ulønnet, så koster det alligevel betydelige summer at holde de 30 hjemmeværnsfartøjer operative, ligesom uddannelse, drift m.m. alt sammen koster. Skal Danmark betale dette, så skal Marinehjemmeværnet også i handling vise, at man kan løfte de pålagte opgaver på troværdig vis, herunder det afgørende søredningsberedskab. Søværnet har styr på fartøjerne Alle hjemmeværnfartøjer rundt omkring i deres basehavne ligger som udgangspunkt på én times frivilligt beredskab til indsats i forbindelse med søredning og forureningsbekæmpelse. I praksis betyder det, at hver Hjemmeværnsflotille opstiller en udrykker-besætning, der står til rådighed for disse opgaver. Denne besætning kan så aktiveres ved opkald fra enten Søværnets Operative Kommando (SOK) eller Søværnets Maritme Overvogningscenter Syd eller Nord (MOC S/N). Her har man altid opdaterede kontaktoplysninger omktring det enkelte fartøj inklusive oplysninger om fartøjets øjeblikkelige beredskab, således at man ikke forsøger at kontakte en flotille, hvis fartøj eksempelvis er på værft, eller uheldigvis ikke kan sejle grundet kraftig is. Marinehjemmeværnsfartøjernes øjeblikkelige beredskab fremgår af en beredsskabstote på internettet, som ajourføres dagligt. Mål på det frivillige beredskab At beredskabet er frivilligt skal forstås derhen, at besætningerne ikke er lønnede eller modtager en eller anden form for betaling for at stå til rådighed for disse opgaver. Det ligger i sagens natur også i hele den frivillige ånd i Marinehjemmeværnet, at man naturligvis står til rådighed, når menneskeliv eller store værdier er i fare. Derfor har Hjemmeværnet også opstillet det mål, at én-timesberedskabet skal være opfyldt i 95% af disse alarmeringer samt, at den gennemsnitlige reaktionstid ikke må overstige 45 minutter. Af de 59 aktioner Marinehjemmeværnet blev kaldt ud til 2011, oversteg reaktionstiden (tiden fra alarmering af besætningen til afgang havn) i fem tilfælde en time, hvorfor det første krav kun delvist var opfyldt. Men med en gennemsnitlig reaktionstid på kun 21 minutter, blev kravet om maks. 45 minutters gennemsnitlig reaktionstid fint opfyldt. FOTO: Per Lynge Klargøring til afgang Der er normalt stille på den lille provinshavn en kold nat i marts, særligt når det er regnfuldt og blæsende som nu. Men nu begynder der at blive aktivitet. Et par biler og en scooter kører hastigt ud til hjemmeværnsfartøjet, og lidt efter høres lyden fra fartøjets maskineri, der vækkes til live. Endnu et par biler parkerer ved fartøjet, og så høres dæmpede kommandoer, og fortøjningerne blive kastet. Der bliver igen stille, da fartøjet sejler ud af havnen. Man kan se på skibslysenes bevægelser, at der i nat er kraftige bølger uden for havnens beskyttende moler. Hjemme igen Det er ved at blive lyst, da fartøjet igen ligger sikkert fortøjet ved kaj. Fartøjsføreren stiller håndtagene i neutral og melder til motorpasseren, at det er vel med maskineriet. Selv om det har været en lang nat uden søvn, er stemningen om bord god. På banjen sidder to fritidssejlere og luner sig med varm kaffe, efter nogle iskolde og ængstelige timer på deres sejlbåd med en knækket mast. Dejligt havde det været at blive reddet om bord på hjemmeværnsfartøjet, hvor det kyndige mandskab også tog sig af den havarerede båd. Fartøjsføreren skriver lige de sidste papirer og giver folkene en kort debriefing. Og så må han vist hjem og skifte tøj og se at komme på arbejde MARTHA Nr

16 Tema: Alarmering Redning til søs i Danmark TEMA ALARMERING Når et marinehjemmeværnsfartøj deltager i en eftersøgnings- og redningsaktion, sker det på et gennemtænkt og koordineret grundlag, som gælder alle aktører i søredningstjenesten. SAR-operationer 2011: FOTO: mingo fotografi Antal SAR: 355 Herunder: Fritid: 185 Erhverv: 67 Ej konstateret: 98 Formodet selvmord: 5 Antalt nødstedte: 508 Antal reddede: 496 (97,6%) Antal omkomne: 12 MHV deltog i 59 af de 355 SAR Da de fleste SAR vedrører fritid (herunder badeulykker), er der også forholdsvis flere SAR i sommerhalvåret med op til ca. 60 om måneden, mod ca i vintermånederne. Kilde: Redningsrådets årlige redegørelse. 16 MARTHA Nr

17 FOTO: SOK FOTO: SOK EH101 Merlin. Flyvevåbnets redningshelikoptere spiller en helt afgørende rolle i eftersøgnings- og redningsaktioner til søs. Kystredningstjenestens redningsfartøjer fra de 21 redningsstationer er klar med 15 minutters varsel. Redningsrådet I Danmark er det Skibs- og Luftfartens Redningsråd - i daglig tale Redningsrådet - der koordinerer det samlede statslige redningsberedskab. Rådet blev nedsat i 1957 og består af repræsentanter fra relevante ministerier og styrelser med relation til området, og det fungerer under formandskab af en afdelingschef i Forsvarsministeriet. Da Hjemmeværnet med sine 30 fartøjer er en væsentlig bidragyder til søredningsberedskabet, har Chefen for Marinehjemmeværnet fast sæde i rådet. Redningsrådet har til opgave at overveje og indstille til relevante myndigheder om tiltag, der bedst muligt varetager beredskabet, så både internationale og nationale forpligtelser efterkommes. Rådet holder to årlige møder og udgiver den årlige redegørelse om sø- og flyveredningstjenesten. Det er også Redningsrådet, der formelt udgiver SAR Danmark, som er en publikation i to dele. Bind 1 beskriver SAR-organisationen, og i bind 2 er en operativ manual til, hvordan SAR-operationer udføres i Danmark. OKD og OKA Den Operative Kontaktgruppe for Søredningstjeneste Danmark (OKD) refererer direkte til Redningsrådet. OKD har til opgave at styrke det tværgående samarbejde mellem aktørerne på området samt at sikre, at anbefalingerne fra Redningsrådet behandles og evt. gennemføres. Marinehjemmeværnet er repræsenteret i rådet af bl.a. to frivillige SAR-specialister, B. T. Madsen og John Strøbæk. Der afholdes normalt to årlige møder i OKD, og det er i OKD, at det praktiske arbejde med opdateringen af SAR-Danmark sker. I erkendelsen af det øgede fokus på Arktis er det nyligt besluttet også at oprette Den Operative Kontaktgruppe for Søredningstjeneste Arktis (OKA). OKA har det samme fokus som OKD, men beskæftiger sig i stedet det arktiske område. Hjemmeværnet er ikke med i OKA, men Marinehjemmeværnet bidrager til øvelser m.m. i Arktis med henblik på, at der opbygges et bedre beredskab i det store, øde område. JRCC Søredningsberedskabet i danske farvande ledes i det daglige af Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) Danmark ved Søværnets Operative Kommando (SOK) i Århus. JRCC er døgnbemandet med personel fra Søværnet og fra Flyvevåbenet, som fra SOK s operationsrum (o-rum) tager sig af redningsopgaver i dansk område. JRCC aktiveres ca. 900 gange årligt, men kun en del af aktiveringerne kan efterfølgende karakteriseres som egentlige søredningsoperationer, hvor der er tale om nødstedte skibe til søs. Da JRCC ofte vælger at delegere styringen af den enkelte søredningsoperation til et af Søværnets Maritime Overvågningscentre i, sker alarmeringen af Marinehjemmeværnet oftest direkte via et af disse. Alle er i princippet med i beredskabet JRCC og MOC-S/N kan trække på en række ressourcer i forbindelse med en søredningsoperation. Flyvevåbenets redningshelikoptere, Søværnets sejlende enheder, FOTO: sok I o-rummet hos Søværnets Operative Kommando har man det store overblik. Kystredningstjenestens redningsstationer og Marinehjemmeværnets fartøjer og gummibåde er nogle af de statslige aktører, der kan indsættes. Men også en række private selskaber stiller sig til rådighed for opgaven. Desuden kan der også trækkes på de tilsvarende ressourcer i vores nabolande, og der gennemføres jævnligt øvelser med henblik på at øve dette samarbejde. Endelig har alle civile skibe, der befinder sig i nærheden, pligt til at deltage i en redningsoperation på havet, hvis det skønnes nødvendigt. Marinehjemmeværnet leverer med sine 30 fartøjer på en times beredskab næsten beredskabsdøgn til søredningstjenesten, og værnet er på den konto den største bidragyder i søredningsberedskabet. MFP med mulig fremtid som redningsberedskab I Marinehjemmeværnet er opbygningen af Maritime Force Protection (MFP) enhederne i fuld gang. Enhederne, der primært har til opgave at beskytte skibe i havn, er bl.a. udstyret med trailerbaserede gummibåde og tilhørende kommandokøretøjer med kommunikationsudstyr og kort. Enhedernes anvendelsesmuligheder i søredningstjenesten vil nøje blive overvejet. Det er således ikke alle farvandsafsnit, der kan dækkes af det øvrige Marinehjemmeværn, ligesom indenlandske søer og vådområder normalt ikke kan besejles fra søsiden. Her kan de nye MFP-enheder med deres både og køretøjer være en en oplagt mulighed, da det er realistisk at enhederne, når de er fuldt operative, vil kunne have et frivilligt to timers beredskab. MARTHA Nr

18 Tema: Alarmering Beredskabet i flotillen TEMA ALARMERING En alarmering fra Søværnet om en SAR betyder, at et fartøj med rette besætning skal gå på havet inden for en time. Det kan flotillen løse på mange måder og med forskellige værktøjer. Distriktet skal altid orienteres Der skal altid orienteres opad, når MHV-fartøjer er indsat i en SAR. Lige så snart, der er tid til det, orienterer fartøjsføreren den vagthavende ved Marinehjemmeværnsdistriktet, som lader beskeden gå videre til den vagthavende i Hjemmeværnskommandoen og Marinehjemmeværnets kommunikationsrådgiver. Den vagthavende i Hjemmeværnskommandoen lader i nødvendigt omfang beskeden gå videre til Chefen for Hjemmeværnet og Chefen for Marinehjemmeværnet. Det er vigtigt, at man i Hjemmeværnskommandoen og hos Chefen for Marinehjemmeværnet er klar over, hvad der sker. Det gælder også presseberedskabet, så man fra centralt hold kan give pressen en orientering og altid ved, hvor man kan hente supplerende informationer. God dækning: De blå cirkler illustrerer, hvor stort et område MHV-fartøjerne kan dække to timer efter alarm. Der er ikke i Marinehjemmeværnet fastlagt ensartede procedurer for, hvordan det enkelte fartøj alarmeres i forbindelse med en SAR e.l. Der er ved Søværnets myndigheder standardiserede lister med kontaktoplysninger ved den enkelte flotille. Men her hører standardiseringen også op. Lokalt tilpassede procedurer Det er forskelligt fra flotille til flotille, hvordan man omsætter en alarmering til, at skibet er operativt. Hver flotille tilpasser organisationen og proceduren efter de lokale, individuelle forhold som: geografien, flotillens personalemæssige sammensætning, medlemmernes bopæl og arbejdssted i forhold til fartøjets placering osv. Og det, der virker som en god løsning i den ene flotille, kan vise sig at være en uhensigtsmæssig løsning i en anden. Flotillens ansvar, at det virker Med jævne mellemrum må flotillen give sit beredskab et serviceeftersyn og tage såvel nye tekniske muligheder som andres gode erfaringer med i overvejelserne om, hvorvidt det kan forbedres. Beredskabet skal afprøves med jævne mellemrum for at sikre, at det virker, og telefonlister og alarmeringsliste skal opdateres. Endelig bør flotillerne i samråd med naboflotiller nøje overveje, om beredskabet kan styrkes gennem et bedre samarbejde på tværs af flotillegrænser, så personel med de efterspurgte kompetencer i muligt omfang kan anvendes der, hvor behovet er størst i en nødsituation. Værktøjer til alarmering Der findes en række muligheder for tidsbesparende, målrettede og effektive systemer, som alle i princippet kan overvejes anvendt i Marinehjemmeværnet. Her tre af de mest kendte. UMS Bipper Hjemmeværnet har 23 (personsøger) anskaffet et databaseret og automatiseret særlige alarme- Endelig findes meddelelsessystem med ringssystemer, hvor betegnelsen UMS, som personellet udstyres står for Unified Messaging med en bipper, System. Systemet tænkes der kan aktiveres bl.a. anvendt i forbindelse med aktivering af hjemmeværnspersonellet i forbindelse med operationer iværksat af Totalforsvarsregionerne, men dets anvendelsesmuligheder til alarmering af MHVfartøjer vil blive undersøgt i samråd med Søværnet. BLUE BOX Et enkelt og automatiseret system anvendes i forbindelse med alarmeringen af Kystredningsberedskabet. Systemet hedder Blue Box og udmærker sig ved, at der udsendes operatør-sms er til udvalgte grupper. Disse særlige SMS er er prioriterede i forhold til almindelige SMS er, som kan være nogen tid om at komme frem. fra centralt hold. Denne metode anvendes i forbindelse med aktivering af Flotille 367 Dragør i de perioder, hvor flotillens fartøj indgår i Kastrup Lufthavns beredskab. 18 MARTHA Nr

19 Hvem gør hvad? Flotillerne organiserer selv det SAR-beredskab, de finder er mest hensigtsmæssigt. Og der er mange modeller at vælge imellem. Men fælles for alle, så starter alarmeringen hos én person i flotillen, der agerer, så man inden for én time får opstillet en besætning af rette størrelse og med personer, der besidder de rette uddannelser til de vigtigste poster om bord. Fartøjsføreren skal hurtigt have et overblik over, hvem der kommer, så man om nødvendigt kan indkalde ekstra mandskab, hvis det kniber med at besætte en bestemt post. Hvem der modtager opkaldet fra Søværnet, og hvordan en besætning samles det findes der mange modeller for. Her et par eksempler. Alarm Søværnet Alarm Søværnet Alarm Søværnet Alarm Søværnet Vagthavende i flotillen Vagthavende i flotillen Fartøjsfører Fartøjsfører eller vagthavende flotille Fartøjsfører Besætning Fartøjsfører NK-besætning Besætning Besætning Besætning Besætning Besætning Besætning Besætning Besætning 1 Alarmeringsopkaldet kan modtages af flotillens egen 2 Alarmeringsopkaldet modtages af flotillens egen 3 Alarmeringsopkaldet modtages af fartøjsføreren, som 4 Alarmeringsopkaldet kører efter en telefonkæde. Her vagthavende, der videre- vagthavende, der alarme- så overlader ansvaret med er fordelen, at opgaven formidler alarmeringen til rer ikke blot fartøjsføreren, alarmering af den øvrige med at alarmere bredes ud en fartøjsfører, som så igen men også de øvrige besæt- besætning til sin næstkom- på flere hænder. Ulempen kalder sin besætning om ningsmedlemmer. manderende, således at er, at der ikke konstant er bord. han selv er frigjort til andre en person, der sidder med formål. et overblik over status for, hvem der kontaktet, og hvem der deltager. SMS eller personligt opkald? Personel skal skaffes, og tiden er en vigtig faktor. Hvordan kontakter man bedst hinanden? Personligt telefonopkald Anvendelsen af almindelige telefonopkald er stadig meget udbredt. Fordele: Der etableres umiddelbart tovejskommunikation, og spørgsmålet om mulighed for at deltage i SAR kan besvares med det samme. Ulemper: Det tager tid at ringe rundt, særligt hvis opkaldene skal foretages af fartøjsføreren selv, der har andre vigtige opgaver i forbindelse med alarmeringen. SMS Udsendelse af SMS-beskeder er også udbredt, herunder udsendelse af SMS til grupper. Fordele: Alarmeringen er under normale forhold hurtigt distribueret til mange personer. Ulemper: Der er ikke sikkerhed for, at sms læses af modtageren, eller at den besvares. SMS-beskeder kan risikere at være længe undervejs, alt efter belastningen i øvrigt på telefonsystemet. SMS-beskeder kan ikke modtages af en gammeldags fastnettelefon, som mange medlemmer anvender. MARTHA Nr

20 Tema: Alarmering TEMA ALARMERING 3 eksempler I Marinehjemmeværnet findes der en mangfoldighed af løsninger for, hvordan man får skibene på søen inden for en time. Det er i høj grad afhængigt af lokale forhold, så man kan ikke sige, at den ene løsning er bedre end den anden. Her er tre eksempler fra hver sin ende af landet. Beredskabet Flotille 361 Isefjorden Operationsofficer Sten Lønborg Hansen fra Flotille 361 Isefjorden beskriver beredskabet, som det varetages i en flotille, hvor den største del af personellet er bosiddende forholdsvis langt fra fartøjets basehavn i Hundested. FOTO: claus olesen To alarmeringsmuligheder Vagthavende ved MOC/SOK ringer til den første person på flotillens alarmeringsliste. Denne behøver ikke selv at være fartøjsfører, men han har altid den nødvendige SAR-uddannelse som On Scene Coordinator. Denne person noterer sig alle oplysningerne, hvorefter han ringer til én af flotillens fartøjsførere. Når fartøjsføreren har modtaget opkaldet, kan han vælge selv at alarmere sin besætning, eller han kan bede den der oprindeligt modtog opringningen fra MOC/ SOK om at alarmere den øvrige besætning. Fartøjsføreren skal så udelukkende koncentrere sig om at komme ned om bord på MHV 905 ASKØ hurtigst muligt, hvor han efter ankomst kan tage kontakt til den, der modtog opkaldet og har alarmeret resten af besætningen. Reservelisten Flotillen har opbygget sin egen liste med nøglepersonel med tilhørende kontaktoplysninger. Listen tages i brug, hvis det skulle knibe med at få bemandet en af nøglefunktionerne om bord. I det tilfælde ringes der blot til en af de andre, der så kan udfylde pladsen. Geografisk udfordring Sten fortæller, at systemet fungerer i praksis, men at flotillen godt kan få problemer, hvis fartøjet skal på havet inden for normal arbejdstid. En del af nøglepersonellet arbejder nemlig i Københavnsområdet, og enhver, der har prøvet at køre ud af byen i myldretiden, ved, at det ikke er problemfrit at komme hurtigt af sted. 20 MARTHA Nr

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

MARTHA. Nr. 2 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. MHV var kontrolcenter for opsendelsen

MARTHA. Nr. 2 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. MHV var kontrolcenter for opsendelsen MARTHA Nr. 2 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet I er en fantastisk støtte MHV s hjælp er uvurderlig, fastslår SOK. Læs det store tema om SOK s o-rum MFP på hård øvelse Udsat for demonstranter,

Læs mere

SOK operationer til Fritidsfolket 2010/2011

SOK operationer til Fritidsfolket 2010/2011 SOK operationer til Fritidsfolket 2010/2011 Dansk Søredningsselskab Vision Igennem frivilligt arbejde at redde værdier og liv til søs Forebygge at uheld bliver til ulykker og katastrofer - vi kalder det

Læs mere

MARTHA. Stort jubilæumsnummer. Marinehjemmeværnet gennem 60 år: Ildsjæle til søs

MARTHA. Stort jubilæumsnummer. Marinehjemmeværnet gennem 60 år: Ildsjæle til søs [ JUBILÆUM 2012 ] MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet Stort jubilæumsnummer. Marinehjemmeværnet gennem 60 år: Ildsjæle til søs Havmiljø, redning og overvågning Tusindvis af frivillige timer

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet [ nr. 1 2013 ] MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet Ny simulator imponerer Sådan træner enheden Tema om nyt system til enhedsuddannelsen Indrettet til indsats Nye køretøjer kan det hele

Læs mere

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet [ NR. 2 2012 ] MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet Jubilæum for fuld skrue Nyhed i Maritime Force Protection Undervandsdronen fuldfører missionen under overfladen Den mørkeblå skole Få

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1 Nyhedsbrev Årgang 1, Udgave 1 Dette Nyhedsbrev er udgivet mandag d. 4. oktober 2004 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit første nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har

Læs mere

Reykjavik Marathon 2014

Reykjavik Marathon 2014 Reykjavik Marathon 2014 Af Henriette Lau og Lasse Andersen Den 22. august satte vi os i flyet for at rejse til Island, hvor Reykjavik marathon ventede. Løbet i Reykjavik bød både på 10km, halvmarathon,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

MARTHA. Nr. 3 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. HURRA FOR HOLGER DANSKE Kronprinsesse Mary navngav MHV 912

MARTHA. Nr. 3 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. HURRA FOR HOLGER DANSKE Kronprinsesse Mary navngav MHV 912 MARTHA Nr. 3 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet Maritime Force Protection Mere søspecialisering mindre koldkrig Farvandskending Læs alt om havets usynlige grænser NAV l på én uge Effektiv

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om mobiltelefoni til søs Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

MARTHA. Nr. 1 2010 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. Kulderekord gav nye udfordringer. Læs om hjælp til isbryder og marsvin i knibe

MARTHA. Nr. 1 2010 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. Kulderekord gav nye udfordringer. Læs om hjælp til isbryder og marsvin i knibe MARTHA Nr. 1 2010 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet Tema: Askespredning Familien: Det var smukt Gode råd fra præsten Sådan kan du gøre Genopfrisk din SAR-uddannelse Nye PC-værktøjer gør din

Læs mere

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet [ NR. 2 2014 ] MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet MHV i Norge med Mary Stort øvelsesudbytte BALTIC SAREX gav Internationale erfaringer MHV: Nu under vandet SAIS-system med sonar til alle

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER ÅP 2015 version 003 Aktion Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER RK krav Finanslov - Ref Kontoplan - Ref 21-11-2014 1.00 1.01 Udgået 1.02 Udgået 1.03 Kerneområde: Nationale opgaver HJV ønsker, at medlemmer

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet [ nr. 2 2013 ] MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet Fra MHV til Kongeskibet Hvad kan vi her? MFP har været en tur i Grønland "Bindegal opgave" Stor rolle til MHV ved BALTIC SAREX Nedkæmp

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann viden giver sejlglæde // Kapsejlads - opgavefordeling, kommunikation, boathandling //Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO Forsidefoto:

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Sportsdykkerens oktober udgave 2014.

Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Information fra Teknisk Udvalg (TU) Tæt På konkurrencen I 2014 udlodder vi en præmie til en værdi på ca. 500 kr. blandt de indlæg der offentligøres i Sportsdykkeren.

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

!"#$ % & ' (#'"!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88''

!#$ % & ' (#'!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' !"#$ % & ' ('%)$* '#+, ' (#'"!#,, -!. -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ %)$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' 7'8"'& 3 '8"'& 8"'&!8"', "' * #',, * 3 &!"#! $ % 3 ",, '-"

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

MARTHA. Nr. 1 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. MHV hjælper havbiologerne til søs

MARTHA. Nr. 1 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. MHV hjælper havbiologerne til søs MARTHA Nr. 1 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet 21.935 Så mange timer sejlede MHV s fartøjer for Søværnet i 2010 Ny organisation MHV har fået sin egen chef, flere ansatte og mere tid til

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

MARTHA. Nr. 2 2009 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. Bon og frømandskorpset International øvelse med specialstyrkerne

MARTHA. Nr. 2 2009 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. Bon og frømandskorpset International øvelse med specialstyrkerne MARTHA Nr. 2 2009 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet Krisepsykologi Sådan håndterer du de voldsomme oplevelser Vind Maritimt weekendophold side 18 Nyt materiel må vente Nye gummibåde til BON

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation? Får du nok ud

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation?

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 3 Kort instruks for havnekontor ved højvandsalarm. Side 4 Telefonliste for varsling ved 1,30 m over daglig vande.. Side 5 Telefonliste for varsling

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012 Åben Odde 2012 Deltagere Navn Mads Caspersen Svend Stenkilde Hans Ole Kofoed Bruno Kristoffersen Jesper Ivar Johnson Kim Lykke Jensen Erik Pedersen Ron Brown Finn Anker Kaj Jørgensen Mette Jørgensen Organisation

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

MARTHA. Nr. 3 2009 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. PÅ mission i afghanistan To marinere på vagt for hærens soldater

MARTHA. Nr. 3 2009 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. PÅ mission i afghanistan To marinere på vagt for hærens soldater MARTHA Nr. 3 2009 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet Forsvarsforlig 2010-14 Flere ressourcer til MHV og havmiljøet 112 kursusbeviser Uddannelsesugen fylder flotillerne med kompetente folk Hvad

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe.

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Ofte ses der desværre flere kedelige tendenser når firmaet drager på messetur. Det kan være, at I simpelthen har så mange produkter at vise frem,

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere