Montage- og Brugervejledning. Gennemstrømningsvandvarmere. 1.0 Indhold. Akva Lux II Akva Lux II GW Akva Les Akva Vita II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage- og Brugervejledning. Gennemstrømningsvandvarmere. 1.0 Indhold. Akva Lux II Akva Lux II GW Akva Les Akva Vita II"

Transkript

1 Gennemstrømningsvandvarmere Akva Lux II Akva Lux II GW Akva Les Akva Vita II 1.0 Indhold 1.0 Indhold Sikkerhed Opbevaring og håndtering Bortskaffelse Kom godt i gang Tilslutning, Målskitser og Opstart Akva Lux II - Diagrameksempel, mål og hovedkomponenter Akva Lux II GW - Diagrameksempel, mål og hovedkomponenter Akva Les Lavenergivandvarmer- Diagrameksempel, mål og hovedkomponenter Akva Vita II - Diagrameksempel, mål og hovedkomponenter Montage Test og tilslutninger Anlæg med brugsvandscirkulation, generelt Akva Lux II cirkulationskobling Akva Lux II cirkulationskobling Akva Lux II - Vejledning Akva Lux II GW - Vejledning Akva Les - Vejledning Akva Vita II - Vejledning Drift og vedligeholdelse Vedligeholdelse af boltet veksler, Akva Lux II GW Fejlfinding EU Overensstemmelseserklæring Almindelige leveringsbetingelser Danfoss District Energy VI.GP.N1.01 DKDHR 1

2 2.0 Sikkerhed Instruktion Før installation og idriftsættelse af denne vandvarmer skal instruktionen læses omhyggeligt. For tab og skader som følge af tilsidesættelse af brugsanvisningen, påtager fabrikanten sig ikke noget ansvar. Læs og følg disse instruktioner nøje, for at undgå fare og skader på personer og ejendom. Overskrides de anbefalede driftsparametre, øges risikoen for tingskade og personskade betydeligt. Installation, idriftsættelse og vedligeholdelse skal udføres af kvalificeret og autoriseret personale (både VVS og EL). Varmekilde n er som udgangspunkt beregnet til tilkobling af fjernvarme. Alternative energikilder kan anvendes i det omfang driftsbetingelserne til enhver tid er sammenlignelige med fjernvarme. Anvendelse n er alene beregnet til opvarmning af vand. n må ikke anvendes til opvarmning af andre medier. n tilsluttes husinstallationen i et frostfrit lokale, hvor temperaturen ikke overstiger 50 C, og hvor luftfugtigheden ikke er højere end 80%. n må ikke tildækkes, indmures eller på anden vis blokeres for adgang. Materialevalg Brug kun materialer i overensstemmelse med lokale regler. Korrosion Det maksimale kloridindhold i mediet må ikke være højere end 300 mg/l. Risikoen for korrosion stiger betragteligt, hvis det anbefalede tilladte kloridindhold overskrides. Sikkerhedsventil(er) Installation af sikkerhedsventil(er) skal altid udføres i henhold til gældende lokale regler. Lydniveau 55 db Tilslutning Der skal til enhver tid etableres mulighed for at afbryde alle energikilder til vandvarmeren, herunder elektrisk tilslutning. Pas på - varme overflader Dele af vandvarmeren kan være meget varm og kan forårsage forbrændinger. Vær meget påpasselig i umiddelbar nærhed af vandvarmeren. Advarsel om højt tryk og høj temperatur Den maksimale fremløbstemperatur i fjernvarmenettet kan være op til 110 C og driftstrykket op til 16 bar, hvilket kan medfører skoldningsrisiko både ved berøring og ved udstrømning af mediet. Ved overskridelse af vandvarmerens konstruktionedata og driftsparametre for tryk og temperatur, er der betydelig risiko for tingskade og personskade. Nødsituation I tilfælde af brand, lækage eller anden fare, lukkes omgående for alle energikilder til vandvarmeren, hvis det er muligt og relevant hjælp tilkaldes. Hvis brugsvandet er misfarvet eller lugter, lukkes alle kuglehaner på vandvarmeren, brugerne adviceres og fagmand tilkaldes omgående. Advarsel om beskadigelse under transport Ved modtagelse, og inden vandvarmeren installeres, skal den kontrolleres for eventuelle transportskader. n skal håndteres/flyttes med største omhu og forsigtighed. VIGTIGT! - Efterspænding Inden der fyldes vand på anlægget SKAL ALLE omløbere efterspændes, idet vibrationer under transport kan være årsag til utætheder. Når anlægget er påfyldt og der er varme på systemet SKAL ALLE omløbere efterspændes påny. OVERSPÆND IKKE OMLØBERNE - se side 8, pkt Opbevaring og håndtering Opbevaring af enheden/enhederne før installering skal ske i tørt og opvarmet lokale (frostfrit). (Luftfugtighed max. 80% og opbevaringstemp C). Enhederne må ikke stables højere, end de er fra fabrik (maks. 8 lag ). Enheder leveret i papemballage skal løftes i de håndtag emballagen er forsynet med. Transport/flytning over større afstande bør foregå på palle. Håndtering Under håndtering og montering anbefales det at bære velegnede sikkerhedssko. Undgå såvidt muligt at løfte vandvarmeren i rørene. Løft i rør kan resultere i utætheder. HUSK altid efterspænding. 4.0 Bortskaffelse Emballagen bortskaffes i henhold til lokale regler for bortskaffelse af de anvendte emballagematerialer. Unitten er fremstillet af materialer, der ikke kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Luk alle energikilder og demonter alle tilslutningsrør, demonter og adskil produktet til bortskaffelse i overensstemmelse med gældende lokale regler for bortskaffelse af de enkelte bestanddele. 2 DKDHR VI.GP.N1.01 Danfoss District Energy

3 5.0 Kom godt i gang 5.1 Tilslutning, Målskitser og Opstart For at komme godt i gang anbefales at følge nedenstående opstartsprocedure. Type A Vandvarmer typer: A. Akva Lux II - fuldisoleret vandvarmer med PTC2+P B. Akva Lux II GW - vandvarmer med boltet veksler og PTC2+P C. Akva Les Lavenergivandvarmer med PM2+P D. Akva Vita II med PM2+P Tilslutningsrækkefølge: 1. Koldtvandstilgang 2. Varmtvandsafgang 3. Fjernvarme fremløb 4. Fjernvarme retur , n tilsluttes i henhold til mærkningen nederst og/eller i henhold til anvisningerne i denne vejledning. Hvis der er cirkulation på anlægget skal der etableres cirkulationskobling på unitten. Cirkulationssæt skal tilkøbes separat. Det anbefales at etablere cirkulation INDEN unitten hænges op på væggen. Type B Se hvordan cirkulationen tilsluttes på side Opstart 01. Montér vandvarmeren på en solid væg med to kraftige bolte, skruer, ekspansionsbolte eller lignende Luk for alle afspærringsventiler, inden vandvarmeren tilsluttes den faste installation 03. VIGTIGT! Efterspænd samtlige omløbere, da de efter transport og håndtering kan have løsnet sig 04. På anlæg monteret med sikkerhedsventil etableres forbindelse til afløb iht. gældende lovgivning Type C Hvis der i husinstallationen er cirkulation på det varme vand, skal vandvarmeren cirkulationskobles og der skal altid monteres pumpe og kontraventil på cirkulationsrøret med flowretning ind mod vandvarmeren. Pumpen tilsluttes el-forsyningen, men undlad at tænde på kontakten (se pkt. 09) Dernæst åbnes kuglehanen på fjernvarme frem (forsigtigt), og endeligt åbnes for øvrige kuglehaner i installationen 07. Tjek vandvarmer og husinstallation grundigt for utætheder Type D Trykprøv hele installationen iht. gældende bestemmelser Start nu (evt.) cirkultionspumpe på el-kontakt 10. Afslut med at indregulere vandvarmeren iht. instruktionen VIGTIGT! Opvarmning og afkøling af vandvarmeren kan medføre utætheder. Derfor kan der i tiden efter idriftssættelse være behov for efterspænding af vandvarmeren. Danfoss District Energy VI.GP.N1.01 DKDHR 3

4 6.0 Akva Lux II - Diagrameksempel, mål og hovedkomponenter Hovedkomponenter 1. Pladeveksler, loddet, brugsvand 2. Brugsvandsregulator PTC2+P 3. By-Pass termostat Danfoss FJVR 4. Føler PTC2+P / Følerlomme 5. Tilslutningsnipler 6. Ophængningsbeslag 7. Isoleringsskal (bageste part) 8. Isoleringsskal (forreste part) 9. Hvidlakeret kappe (skjold - ekstraudstyr) 2 7 F. Filter på koldtvandstilgang C. Unitten er forberedet for cirkulation. Fittingssæt til cirkulationskobling kan købes som ekstraudstyr. 8 F Se instruktion på side 13. Tilbehør, der kan tilkøbes som ekstraudstyr (eftermontage) Cirkulationsrørsæt - (VVS-nr ). Til anlæg, hvor der er brugsvandscirkulation. Danfoss AVE trykudligner - (VVS-nr ). Til anlæg, hvor man vil undgå gulvafløb kan trykudligneren tilkøbes som ekstraudstyr. (Må ikke anvendes på anlæg med brugsvandscirkulation) Boostersæt/trykforøger - (VVS-nr ). Til områder med lavt fjernvarme differenstryk kan boostersæt tilkøbes som ekstraudstyr. C Sikkerhedssæt - (VVS-nr ). Til montage under vandvarmer. 4 DKDHR VI.GP.N1.01 Danfoss District Energy

5 7.0 Akva Lux II GW - Diagrameksempel, mål og hovedkomponenter Hovedkomponenter 1. Pladeveksler, boltet, brugsvand 2. Brugsvandsregulator PTC2+P 3. By-Pass termostat Danfoss FJVR 4. Føler PTC2+P / Følerlomme 5. Tilslutningsnipler 6. Hvidlakeret kappe 2 F. Filter på koldtvandstilgang C. Unitten er forberedet for cirkulation. Fittingssæt til cirkulationskobling kan købes som ekstraudstyr. 1 Se instruktion på side 14. Tilbehør, der kan tilkøbes som ekstraudstyr (eftermontage) Cirkulationsrørsæt - (VVS-nr ). Til anlæg, hvor der er brugsvandscirkulation. Danfoss AVE trykudligner - (VVS-nr ). Til anlæg, hvor man vil undgå gulvafløb kan trykudligneren tilkøbes som ekstraudstyr. (Må ikke anvendes på anlæg med brugsvandscirkulation). 6 F 4 3 Boostersæt/trykforøger - (VVS-nr ). Til områder med lavt fjernvarme differenstryk kan boostersæt tilkøbes som ekstraudstyr. Sikkerhedssæt - (VVS-nr ). Til montage under vandvarmer. C 5 Danfoss District Energy VI.GP.N1.01 DKDHR 5

6 8.0 Akva Les Lavenergivandvarmer- Diagrameksempel, mål og hovedkomponenter Hovedkomponenter 1. Pladeveksler, loddet, brugsvand 2. Brugsvandsregulator PM2+P 3. By-Pass termostat Danfoss FJVR 4. T-stk. til evt. eftermontage af AVE trykudligner 5. Tilslutningsnipler 6. Kappe med rustfri front F. Filter på koldtvandstilgang C. Unitten er forberedet for cirkulation. Fittingssæt til cirkulationskobling kan købes som ekstraudstyr. F 2 1 Se instruktion på side 15. Tilbehør, der kan tilkøbes som ekstraudstyr (eftermontage) Cirkulationsrørsæt - (VVS-nr ). Til anlæg, hvor der er brugsvandscirkulation. 4 3 Danfoss AVE trykudligner - (VVS-nr ). Til anlæg, hvor man vil undgå gulvafløb kan trykudligneren tilkøbes som ekstraudstyr. (Må ikke anvendes på anlæg med brugsvandscirkulation). 6 Boostersæt/trykforøger - (VVS-nr ). Til områder med lavt fjernvarme differenstryk kan boostersæt tilkøbes som ekstraudstyr. Sikkerhedssæt - (VVS-nr ). Til montage under vandvarmer. C 5 6 DKDHR VI.GP.N1.01 Danfoss District Energy

7 9.0 Akva Vita II - Diagrameksempel, mål og hovedkomponenter Hovedkomponenter 1. Pladeveksler, loddet, brugsvand 2. Brugsvandsregulator PM2+P 3. By-Pass termostat Danfoss FJVR 4. Tilslutningsnipler / Forskruninger 5. Rustfri stålkappe F. Filter på koldtvandstilgang C. Unitten er forberedet for cirkulation. Fittingssæt til cirkulationskobling kan købes som ekstraudstyr. F 2 1 Se instruktion på side 16. Tilbehør, der kan tilkøbes som ekstraudstyr (eftermontage) Cirkulationsrørsæt - (VVS-nr ). Til anlæg, hvor der er brugsvandscirkulation. 3 Danfoss AVE trykudligner - (VVS-nr ). Til anlæg, hvor man vil undgå gulvafløb kan trykudligneren tilkøbes som ekstraudstyr. (Må ikke anvendes på anlæg med brugsvandscirkulation). 5 Boostersæt/trykforøger - (VVS-nr ). Til områder med lavt fjernvarme differenstryk kan boostersæt tilkøbes som ekstraudstyr. Sikkerhedssæt - (VVS-nr ). Til montage under vandvarmer. C 4 Danfoss District Energy VI.GP.N1.01 DKDHR 7

8 10.0 Montage Montage, tilslutning og vedligeholdelse af vandvarmeren skal udføres af kvalificeret og autoriseret personel. Installering skal altid udføres i henhold til gældende lovgivning og jf. denne instruktion. n skal monteres, så den er frit tilgængelig og kan vedligeholdes uden unødig gene. Den skal løftes i bagpladen/bagstykket og fastgøres på solid væg med 2 kraftige bolte, skruer eller ekspansionsbolte placeret i de to nøglehuller, der er i bagpladen/ bagstykket. Bemærk, Akva Lux II vandvarmeren er ikke mekanisk fikseret i den bageste isoleringsskal og skal derfor håndteres ved løft i både rør og isoleringsskal samtidig. Inden idriftssættelsen skal alle rør i husinstallationen gennemskylles grundigt for urenheder, og snavssamlerne i unitten skal efterses og renses Test og tilslutninger Inden der fyldes vand på anlægget skal alle omløbere efterspændes, idet vibrationer og stød under transport og håndtering kan være årsag til utætheder. Når der er fyldt vand på anlægget, efterspændes alle omløbere inden der foretages trykprøvning. Efter opvarmning af systemet kontrolleres tilslutningerne og efterspændes om nødvendigt. NB! Vær opmærksom på, at samlinger kan være udført med EPDM pakninger! Derfor er det vigtigt ikke at OVERSPÆNDE omløberne. Overspænding kan resultere i utætheder. Utætheder som følge af overspænding eller manglende efterspænding er ikke dækket af garantien Anlæg med brugsvandscirkulation, generelt Hvis der er cirkulation på anlægget skal der etableres cirkulationskobling på vandvarmeren ved hjælp af et cirkulationssæt, der kan tilkøbes som ekstraudstyr. Det anbefales at etablere cirkulation INDEN vandvarmeren hænges op på væggen. Cirkulationsledningen fra den faste installation tilsluttes på brystniplen nederst i unitten. - Se hvordan man cirkulationskobler vandvarmeren på side 9 til 12. Der skal altid monteres pumpe og kontraventil på cirkulationsrøret med flowretning ind mod vandvarmeren. Hvis der anvendes urstyret pumpe, anbefales det, at cirkulationsvandtemperaturen indstilles til ca. 35 C. Cirkulationsstuds Bemærk, hvis cirkulationspumpen (udenfor unitten) stoppes længerevarende, anbefales det, at by-pass termostaten lukkes i samme tidsrum. NB! Vær opmærksom på, at vandvarmere udstyret med Danfoss AVE trykudligner ikke må bruges på anlæg med cirkulation. 8 DKDHR VI.GP.N1.01 Danfoss District Energy

9 10.3 Akva Lux II cirkulationskobling B2 C B1 F A E H G D H Cirkulationssættet passer til den viste vandvarmertype. Fig. 1 Fjern nipler/propper fra regulatoren (med 6 mm Unbraco-nøgle). Fig. 2 Montér nippel-muffe A i regulator. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Montér slangeende B1 på regulatoren. Fig. 4 Løsn de 3 skruer på låseskinnen. Fig. 5 Afmontér låseskinnen. Fig. 3 Fig. 4 Fig. 6 Afmontér fikseringsskinnen, som vist. Fig. 7 Anbring beslag C på fikseringsskinnen, som vist. Fig. 5 Fig. 6 Fig. 8 Fastgør beslag C på fikseringsskine ved at skrue skruerne let fast. Fig. 7 Fig. 8 Danfoss District Energy VI.GP.N1.01 DKDHR 9

10 Montage- og Brugervejledning Fig. 9 Afmontér kapillarrør fra messingvinklen. Fig. 10 Afprop med 4 mm konisk prop F i messingvinklen. Fig. 11 Afmontér kapillarrør fra by-pass termostaten. Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12 Fig. 12 Montér fikseringsskinne og skru skruerne D fast. Fig. 13 Fastgør låseskinne på fikseringsskinne. Fig. 14 Montér nyt kapillarrør G på nippelmuffe A ved hjælp af omløber og skærering H. - Fastspænd med skruenøgle. Fig. 15 Montér den anden ende af kapillarrøret G på by-pass termostaten ved hjælp af omløber og skærering H. - Fastspænd med skruenøgle. Fig. 16 Monter slangeende B2 og brystnippel E i beslag, som vist. Fig. 13 Fig. 14 Fig. 15 Fig.16 Fig. 17 Fig.18 Fig Skær ud i isoleringen, så der er plads til cirkulationsstudsen. 10 DKDHR VI.GP.N1.01 Danfoss District Energy

11 10.4 Akva Lux II cirkulationskobling B2 C B1 F A E H G D H Akva Lux II GW Akva Vita II Cirkulationssættet passer til de tre viste vandvarmertyper. Akva Les Fig. 1 Fjern nipler/propper fra regulatoren (med 6 mm Unbraco-nøgle). Fig. 2 Montér nippel-muffe A i regulator. Fig. 3 Montér slangeende B1 på regulatoren. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4 Forbered beslag C for montage på bagpladen ved at bukke beslaget 90 grader i den brede ende. Dette gælder kun for Akva Vita II og Akva Les. - For Akva Lux II GW er det ikke nødvendigt at bukke beslaget før det monteres på bagpladen. Fig. 3 Fig. 4 Danfoss District Energy VI.GP.N1.01 DKDHR 11

12 Fig. 5 Anbring beslag C på bagpladen, som vist. Fig. 6 Fastgør beslag C på bagpladen med skruerne D. Fig. 7 Montér slangeende B2 og brystnippel E i beslag Fig. 5 Fig. 6 Fig. 8 Afmontér kapillarrør fra messingvinklen. Fig. 9 Afmontér kapillarrør fra by-pass termostaten. Fig. 7 Fig. 8 Fig. 10 Afprop med 4 mm konisk prop F i messingvinklen. Fig. 11 Montér nyt kapillarrør G på nippelmuffe A ved hjælp af omløber og skærering H. - Fastspænd med skruenøgle. Fig. 12 Montér den anden ende af kapillarrøret G på by-pass termostaten ved hjælp af omløber og skærering H. - Fastspænd med skruenøgle. Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11 Fig DKDHR VI.GP.N1.01 Danfoss District Energy

13 11.0 Akva Lux II - Vejledning 11.1 Generelt Varianter BEMÆRK, varianter med lidt anderledes udseende kan forekomme, men reguleringen er principielt som anført herunder. Eftersyn og indregulering Den forreste isoleringsskal fjernes uden brug af værktøj. Træk forsigtigt i isoleringens højre side. Isoleringsskallen sættes på plads med et let tryk på sider og top Beskrivelse Fuldisoleret vandvarmer. Varmtvandstemperaturen reguleres af en tryk- og termostatstyret regulator, der lukker for fjernvarmevandet til brugsvandsveksleren, når der ikke tappes varmt vand. n kan under normale forhold levere 13 ltr./min. á 45 C, (type XB 06H-1 26) eller 21 ltr./min. á 45 C, (type XB 06H-1 40). Bemærk, Akva Lux II vandvarmeren er ikke mekanisk fikseret i den bageste isoleringsskal og skal derfor håndteres ved løft i både rør og isoleringsskal samtidig Regulering af varmtvandstemperaturen 1 Danfoss PTC2 regulator (Fig. 1) for varmt vand. Varmtvandstemperaturen indstilles ved at dreje reguleringshåndtaget mod henholdsvis + (varmere), eller - (koldere). Start med at dreje håndtaget med uret - til stop/til der ikke kan drejes længere. Herefter drejes håndtaget mod uret, til temperaturen ud af hanen er ca. 48 C under normal tapning (7-8 liter pr. min). Temperaturen bør aldrig overstige 55 C for at undgå tilkalkning af vandvarmeren By-pass eller cirkulationstermostat 2 By-pass funktion (fabrikskobling). Akva Lux II leveres med by-pass termostat Danfoss FJVR (2), således at der ved tapning straks produceres varmt vand ved vandvarmeren. Det anbefales at indstille termostaten på pos. 3. Ved lang ventetid (over 20 sekunder) på det varme vand stilles termostaten højere end pos. 3. Alternativt etableres brugsvandscirkulation til tapstederne. Cirkulationstermostat FJVR / ombygning til cirkulation. På anlæg med cirkulation fungerer FJVR termostaten (2) som cirkulationstermostat og temperaturen på cirkulationsvandet indstilles uafhængigt af den indstillede varmtvandstemperatur. Det anbefales at indstille termostaten på pos. 3. Cirkulationskobling udføres i henhold til anvisninger på side Foto til højre viser en vandvarmer monteret med cirkulationsrør og kapillarrør tilsluttet brugsvandsregulatoren, således at temperaturen på cirkulationsvandet kan reguleres på FJVR termostaten Akva Lux II med Danfoss AVE Trykudligneren optager vandudvidelsen i veksleren. Der skal ikke etableres afblæsningsrør på denne type. Ved eftermontage af AVE fjernes messingbøjning og AVE med T-stk. og kontraventil monteres som vist. n med AVE må ikke anvendes på anlæg med brugsvandscirkulation. (Ved anvendelse på anlæg med cirkulation erstattes trykudligneren af en sikkerhedsventil og der skal etableres afblæsning ført til afløb). Danfoss District Energy VI.GP.N1.01 DKDHR 13

14 12.0 Akva Lux II GW - Vejledning 12.1 Generelt Varianter BEMÆRK, varianter med lidt anderledes udseende kan forekomme, men reguleringen er principielt som anført herunder. Eftersyn og indregulering Kappen fjernes/løftes af uden brug af værktøj. Adskillelse og rensning af pladevarmeveksler - se side Beskrivelse Vandvarmer baseret på en rustfri, boltet pladevarmeveksler. Varmtvandstemperaturen reguleres af en tryk- og termostatstyret regulator, der lukker for fjernvarmevandet til brugsvandsveksleren, når der ikke tappes varmt vand. n kan under normale forhold levere 21 ltr./min. á 45 C (ved fjv f 60 C) Regulering af varmtvandstemperaturen 1 Danfoss PTC2 regulator (Fig. 1) for varmt vand. Varmtvandstemperaturen indstilles ved at dreje reguleringshåndtaget mod henholdsvis + (varmere), eller - (koldere). Start med at dreje håndtaget med uret - til stop/til der ikke kan drejes længere. Herefter drejes håndtaget mod uret, til temperaturen ud af hanen er ca. 48 C under normal tapning (7-8 liter pr. min). Temperaturen bør aldrig overstige 55 C for at undgå tilkalkning af vandvarmeren By-pass eller cirkulationstermostat 2 By-pass funktion (fabrikskobling). Akva Lux II GW leveres med by-pass termostat Danfoss FJVR (2), således at der ved tapning straks produceres varmt vand ved vandvarmeren. Det anbefales at indstille termostaten på pos. 3. Ved lang ventetid (over 20 sekunder) på det varme vand stilles termostaten højere end pos. 3. Alternativt etableres brugsvandscirkulation til tapstederne. Cirkulationstermostat FJVR / ombygning til cirkulation. På anlæg med cirkulation fungerer FJVR termostaten som cirkulationstermostat og temperaturen på cirkulationsvandet indstilles uafhængigt af den indstillede varmtvandstemperatur. Det anbefales at indstille termostaten på pos. 3. Cirkulationskobling udføres i henhold til anvisninger på side Foto til højre viser en vandvarmer monteret med cirkulationsrør og kapillarrør tilsluttet brugsvandsregulatoren, således at temperaturen på cirkulationsvandet kan reguleres på FJVR termostaten Akva Lux II GW med Danfoss AVE Trykudligneren optager vandudvidelsen i veksleren. Der skal ikke etableres afblæsningsrør på denne type. Ved eftermontage af AVE fjernes messingbøjning og AVE med T-stk. og kontraventil monteres som vist. n med AVE må ikke anvendes på anlæg med brugsvandscirkulation. (Ved anvendelse på anlæg med cirkulation erstattes trykudligneren af en sikkerhedsventil og der skal etableres afblæsning ført til afløb). 14 DKDHR VI.GP.N1.01 Danfoss District Energy

15 13.0 Akva Les - Vejledning 13.1 Generelt Varianter BEMÆRK, varianter med lidt anderledes udseende kan forekomme, men reguleringen er principielt som anført herunder. Eftersyn og indregulering Kappen fjernes/løftes af uden brug af værktøj Beskrivelse Vandvarmer baseret på en loddet pladevarmeveksler. Varmtvandstemperaturen reguleres af en trykstyret regulator, der lukker for fjernvarmevandet til brugsvandsveksleren, når der ikke tappes varmt vand. n kan under normale forhold levere 13 ltr./min. á 45 C Regulering af varmtvandstemperaturen 1 Danfoss PM2 regulator (1) for varmt vand. Varmtvandstemperaturen indstilles ved at dreje reguleringshåndtaget mod henholdsvis rød (varmere), eller blå (koldere). Temperaturen indstilles til C under normal tapning (7-8 liter pr. min). Temperaturen bør aldrig overstige 55 C for at undgå tilkalkning af vandvarmeren. Start med at dreje håndtaget med uret - til palen står ud for den blå prik. Herefter drejes håndtaget mod uret, til temperaturen ud af hanen er ca. 48 C under normal tapning (7-8 liter pr. min) By-pass eller cirkulationstermostat 2 By-pass funktion (fabrikskobling). Akva Les leveres med by-pass termostat Danfoss FJVR (2), således at der ved tapning straks produceres varmt vand ved vandvarmeren. Det anbefales at indstille termostaten på pos. 3. Ved lang ventetid (over 20 sekunder) på det varme vand stilles termostaten højere end pos. 3. Alternativt etableres brugsvandscirkulation til tapstederne. Cirkulationstermostat FJVR / ombygning til cirkulation. På anlæg med cirkulation fungerer FJVR termostaten som cirkulationstermostat og temperaturen på cirkulationsvandet indstilles uafhængigt af den indstillede varmtvandstemperatur. Det anbefales at indstille termostaten på pos. 3. Cirkulationskobling udføres i henhold til anvisninger på side Foto til højre viser en vandvarmer monteret med cirkulationsrør og kapillarrør tilsluttet brugsvandsregulatoren, således at temperaturen på cirkulationsvandet kan reguleres på FJVR termostaten Akva Les med Danfoss AVE Trykudligneren optager vandudvidelsen i veksleren. Der skal ikke etableres afblæsningsrør på denne type. Ved eftermontage af AVE fjernes eksisterende T-stk. og erstattes med T-stk., AVE og kontraventil - monteret som vist. n med AVE må ikke anvendes på anlæg med brugsvandscirkulation. (Ved anvendelse på anlæg med cirkulation erstattes trykudligneren af en sikkerhedsventil og der skal etableres afblæsning ført til afløb). Danfoss District Energy VI.GP.N1.01 DKDHR 15

16 14.0 Akva Vita II - Vejledning 14.1 Generelt Varianter BEMÆRK, varianter med lidt anderledes udseende kan forekomme, men reguleringen er principielt som anført herunder. Eftersyn og indregulering Kappen fjernes/løftes af uden brug af værktøj Beskrivelse Vandvarmer baseret på en loddet pladevarmeveksler. Varmtvandstemperaturen reguleres af en trykstyret regulator, der lukker for fjernvarmevandet til brugsvandsveksleren, når der ikke tappes varmt vand. n kan under normale forhold levere 13 ltr./min. á 45 C Regulering af varmtvandstemperaturen 1 Danfoss PM2 regulator (1) for varmt vand. Varmtvandstemperaturen indstilles ved at dreje reguleringshåndtaget mod henholdsvis rød (varmere), eller blå (koldere). Temperaturen indstilles til C under normal tapning (7-8 liter pr. min). Temperaturen bør aldrig overstige 55 C for at undgå tilkalkning af vandvarmeren. Start med at dreje håndtaget med uret - til palen står ud for den blå prik. Herefter drejes håndtaget mod uret, til temperaturen ud af hanen er ca. 48 C under normal tapning (7-8 liter pr. min) By-pass eller cirkulationstermostat 2 By-pass funktion (fabrikskobling). Akva Vita II leveres med by-pass termostat Danfoss FJVR (2), således at der ved tapning straks produceres varmt vand ved vandvarmeren. Det anbefales at indstille termostaten på pos. 3. Ved lang ventetid (over 20 sekunder) på det varme vand stilles termostaten højere end pos. 3. Alternativt etableres brugsvandscirkulation til tapstederne. Cirkulationstermostat FJVR / ombygning til cirkulation. På anlæg med cirkulation fungerer FJVR termostaten som cirkulationstermostat og temperaturen på cirkulationsvandet indstilles uafhængigt af den indstillede varmtvandstemperatur. Det anbefales at indstille termostaten på pos. 3. Cirkulationskobling udføres i henhold til anvisninger på side Foto til højre viser en vandvarmer monteret med cirkulationsrør og kapillarrør tilsluttet brugsvandsregulatoren, således at temperaturen på cirkulationsvandet kan reguleres på FJVR termostaten Akva Vita II med Danfoss AVE Trykudligneren optager vandudvidelsen i veksleren. Der skal ikke etableres afblæsningsrør på denne type. Ved eftermontage af AVE fjernes messingvinklen og erstattes med T-stykke, kontraventil og AVE trykudligner som vist. (T-stykket føres gennem hullet og 3/4 x 1/2 forskruningen skrues på T-stykket - husk pakninger). n med AVE må ikke anvendes på anlæg med brugsvandscirkulation. (Ved anvendelse på anlæg med cirkulation erstattes trykudligneren af en sikkerhedsventil og der skal etableres afblæsning ført til afløb). 16 DKDHR VI.GP.N1.01 Danfoss District Energy

17 15.0 Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse Servicering foretages alene af uddannet, autoriseret personel. Visuel kontrol og aflæsning af fjernvarmemåler varetages af tilsynsførende/ejeren. (Måleren er ikke en del af Danfoss leverancen). Bemærk! Merforbrug er uanset årsagen ikke dækket af Danfoss garanti - jf. Almindelige leveringsbetingelser, side 23. Eftersyn n bør regelmæssigt tilses af autoriseret personel og om nødvendigt udføres vedligeholdelse iht. anvisningerne i denne vejledning samt øvrige anvisninger. Ved eftersyn rengøres snavssamlere (herunder si ved regulator - se foto th.), alle omløbere efterspændes og evt. sikkerhedsventil funktionstestes, ved at dreje på håndtaget. Gennemskylning / returskylning Rengøring af varmevekslerne skal ske ved, at rent vand skylles med høj hastighed gennem varmeveksleren i modsat retning af den normale strømning. Derved fjernes det snavs, der kan have ophobet sig i varmeveksleren. Er rengøring med rent vand ikke tilstrækkelig, kan varmeveksleren også renses ved at cirkulere en rensevæske, godkendt af Danfoss (f.eks. Kaloxi eller Radiner Fl rensevæske) gennem veksleren. Begge rengøringsvæsker er miljøvenlige og kan bortskaffes via det normale kloaksystem. Efter brug af en rengøringsvæske skal varmeveksleren gennemskylles grundigt med rent vand. Udsyring af loddet pladevarmeveksler Varmevekslere til det varme vand kan kalke til på grund af store temperaturudsving, og fordi der anvendes iltet vand på sekundærsiden. Hvis der opstår behov for udsyring af veksleren foretages det som vist på figuren til højre. Loddede pladevarmevekslere kan tåle gennemskylning med en svag syreopløsning - f.eks. en 5% myresyre. Udsyring af boltet pladevarmeveksler (Akva Lux II GW) Udsyring, herunder vedligeholdelse og byt til nyt - Se side 19. Foranstaltninger efter vedligeholdelsesarbejde Efter vedligeholdelsesarbejder og før idriftssættelse: Efterspændes alle omløbere Retableres isoleringskapper på vekslere o. a. isoleret udstyr n aftørres og rengøres for spildte væsker Værktøj, materialer o. a. udstyr fra arbejdsområdet fjernes Åbn for energitilførelsen og kontroller for lækage Udluft anlægget Foretag om nødvendigt indregulering påny Kontroller, at tryk og temperaturer er på normalt niveau. Afkøling / Aflæsning af returtemperatur Afkølingen, dvs. forskellen imellem fjernvarme fremløbs- og returtemperaturen har stor betydning den samlede energiøkonomi. Derfor er det vigtigt at fokusere på frem- og returtemperaturen på varmeanlægget. Forskellen bør typisk være C. Bemærk, at lav fjernvarme returtemperatur afhænger direkte af returtemperaturen fra varmekredsen og cirkulationsvands-returtemperaturen. Derfor er det vigtigt at have fokus på disse returtemperaturer. Afkøling fra vandvarmeren alene: Under aftapning vil afkølingen typisk være C. Når der ikke tappes varmt vand, er det helt normalt, at returtemperaturen fra vandvarmeren stiger lidt. Fjernvarmemåleren vil i den situation kun registrere et meget beskedent forbrug, idet vandmængden er meget lille. På vandvarmere med cirkulation registrerer caloriemåleren varmetabet i cirkulationsledningen. Efterspænding Når måleren aflæses kontrolleres alle samlinger for eventuelle utætheder. Hvis der konstateres utætheder, kontaktes autoriseret personel omgående. Danfoss District Energy VI.GP.N1.01 DKDHR 17

18 15.1 Vedligeholdelse af boltet veksler, Akva Lux II GW Åbn aldrig pladevarmeveksleren, før den er afkølet til 40 C. Åbn aldrig en varmeveksler, der står under tryk. Åbn aldrig en pladevarmeveksler, hvis rørføring er tilsluttet flangen eller forbindelseskanalerne. Udsyring af boltet veksler (rengøring uden at åbne veksleren) Luk for afspæringsventilerne til vandvarmeren og tøm varmeveksleren helt (så vidt muligt) for vand. Fjern alle tilsluttede rør samt regulatoren fra veksleren og frigør den evt. fra bagpladen. Lad et egnet rengøringsmiddel* cirkulere gennem pladevarmevekslerens sekundærside (brugsvandsside) som vist til højre. Rensningen fungerer bedst i modsat retning af det normale flow. Rengøringsmidlet skal cirkulere med en hastighed, der er stor nok til, at snavs i produktet skylles ud. Rengøringsmidlet skal være i stand til at opløse snavset/kalken på pladerne. Vær meget opmærksom på at vælge et middel, der ikke ødelægger pladerne eller pakningerne. Eksempel på rengøring: 1. Tøm enheden for produktrester, køle- og varmemedier. 2. Skyl med koldt eller lunkent vand. 3. Lad et varmt rengøringsmiddel cirkulere gennem enheden. 4. Skyl med varmt vand evt. tilsat blødgøringsmiddel. 5. Skyl med koldt eller lunkent vand. Ved lettere tilsnavsning kan man også rense systemet uden cirkulation og blot hælde en rengøringsopløsning i det. Når opløsningen har fået lov at virke lidt, skylles den ud igen med rent vand. Utilstrækkelig rengøring skyldes næsten altid: Utilstrækkelig cirkulationshastighed. Utilstrækkelig rengøringsperiode eller temperatur. Utilstrækkelig koncentration af rengøringsmiddel. For lange driftsperioder. *Rengøringsmidler Mineralske kalkaflejringer fjernes med salpetersyre (HNO3) - med en maks. koncentration på 0,5% - og en maks. temperatur på 65 C (150 F). En koncentration på 0,5% svarer til 0,58 liter 62% HNO3 pr. 100 liter vand. Bemærk! Overskydende salpetersyre kan beskadige NBR-pakninger og andre typer gummipakninger alvorligt. Der findes adskillige alternativer til salpetersyre, f.eks. fosforsyre op til 5% og 85 C. Bemærk! Brug ikke klorholdige midler som f.eks. saltsyre (HCl). 18 DKDHR VI.GP.N1.01 Danfoss District Energy

19 Manuel rengøring (ved adskillelse af veksleren) Hvis rensning uden at adskille veksleren ikke er tilstrækkelig, anbefales det at rekvirere en ombytningsveksler i en særlig byt til nyt ordning. Byt til nyt ordning Kontakt venligst vores lokale salgsafdeling og få yderligere information om ordningen. Efterspænding (ved svag lækage) Veksleren kan ved svag lækage efterspændes til det oprindelige sammenspændingsmål. Boltene må ikke løsnes/spændes vilkårligt. De skal, løsnes/spændes skiftevis på højre og venstre side og ved krydsspænding. Pladevarmevekslerens stagbolte kan normalt løsnes og sammenspændes med en skraldenøgle/skruenøgle. Mål og notér målet på den komprimerede pladestak, hvis stagboltene løsnes. Sammenspændingsmålet er iøvrigt anført på vekslerens typeskilt. Adskilles veksleren, anbefales det at rekvirere særskilt Instruktionsmanual for pakningsforsynede pladevarmevekslere hos vores salgsafdeling. Danfoss District Energy VI.GP.N1.01 DKDHR 19

20 16.0 Fejlfinding Grundlæggende Ved driftsforstyrrelser bør man grundlæggende, inden den egentlige fejlfinding foretages, undersøge om: der er tryk på anlægget - se manometer på anlæg anlægget er korrekt tilsluttet der er strøm til anlægget - pumpe og automatik snavssamleren på fjernvarme fremløbsrøret er ren fremløbstemperaturen fra fjernvarmen er på normalt niveau differenstrykket er på normalt niveau, spørg evt. fjernvarmen Fejlfinding - Varmt vand Problem Mulig årsag Løsning Svingende temperatur Kontraventil på cirkulationsledning defekt (medfører opblanding cirkulationsvandsrør bliver koldt under aftapning). Kontraventil skiftes. Lav temperatur / Forskellig temperatur ved tapstederne Kontraventil i termostatisk blandingsbatteri i badeværelse defekt - medfører opblanding af koldt og varmt vand. Bemærk, svingende temperaturer ved andre tapsteder i installationen kan forekomme! HUSK, alle husets blandingsbatterier skal tjekkes for fejl! Udskift blandingsbatteri, evt. kun kontraventil. Manglende tryk på det varme vand Tilstoppet si i koldtvandsmåler eller i koldtvandstilgangen på vandvarmeren. Rens si / filter (kv. måleren i samråd med vandforsyningen). Lang ventetid Cirkulationspumpe ude af drift (udenfor vandvarmeren - ikke en del af leverancen). Undersøg om pumpen kører - om der er strøm til pumpen. Kontrollér, at der ikke er luft i pumpehus. Intet varmt vand Defekt eller fejlindstillet TD-regulator (ikke en del af leverancen). Snavssamler på fjernvarmen er stoppet. Kontrollér TD-regulatorens funktion - rens evt. ventilsæde og kapillarrør. Rens si / snavssamler. For lav varmtvandstemperatur Som ovenfor. Kontraventil på cirkulationsledning defekt (medfører opblanding cirkulationsvandsrør bliver koldt under aftapning). Som ovenfor. Kontraventil skiftes. For høj varmtvandstemperatur Defekt brugsvandsregulator. Kontrollér regulatorens funktion - udskift ved fejl. Faldende temperatur under af tapning Defekt eller for lavt indstillet TD-regulator (ikke en del af leverancen). Luft i kapillarrør. Kontrollér TD-regulatorens funktion - rens evt. ventilsæde og kapillarrør. Udluft kapillarrør. 20 DKDHR VI.GP.N1.01 Danfoss District Energy

21 Problem Mulig årsag Løsning Særligt for anlæg med pladevarmeveksler til opvarmning af det varme vand. Typiske fejl på anlæg, hvor varmtvandsforsyningen sker via en pladevarmeveksler. Faldende temperatur under aftapning Tilkalket veksler. Kortsluttet / defekt veksler. Udsyr eller udskift veksler. Udskift veksler. Dårlig afkøling Tilkalket veksler. Udskift eller udsyr veksler. Misfarvet vand (i længere tid) Kortsluttet veksler. Udskift veksler. Manglende tryk på det varme vand Tilkalket veksler. Udskift eller udsyr veksler. Danfoss District Energy VI.GP.N1.01 DKDHR 21

22 17.0 EU Overensstemmelseserklæring Danfoss Redan A/S District Energy Omega 7, Søften DK-8382 Hinnerup Telephone EC-DECLARATION OF CONFORMITY For CE marking in EU (European Union) Danfoss Redan A/S District Energy DK-8382 Hinnerup Declares under our sole responsibility that below products including all available power and control options: Type designation : Akva Lux II, Akva Lux II GW, Akva Les, Akva Vita II Covered by this declaration is in conformity with the following directive(s), standard(s) or other normative document(s), provided that the products are used in accordance with our instructions. EU Directives: EMC Directive 2004/108/EEC EN Electromagnetic compatibility- Generic standard: Immunity for residential, commercial and light industry. EN Electromagnetic compatibility- Generic standard: Immunity industry. EN Electromagnetic compatibility- Generic standard: Emission for residential, commercial and light industry. EN Electromagnetic compatibility- Generic standard: Emission industry. Machinery Directive 2006/42/EEC EN ISO Safety of machinery -- Risk assessment EN Safety of machinery - Electrical equipment of machines Part 1: General requirements PED Directive 97/23/EEC Conformity assessment procedure followed: Module A - Internal control of production All substations that falls under Article 3 3 and category 1 shall not be CE-marked according to this directive CE marked affixed year 2010 Approved by: Place and date of issue: Hinnerup, Aug. 24 th, 2010 Name: Thavarupan Perinpam Title: Quality and Lean Manager 22 DKDHR VI.GP.N1.01 Danfoss District Energy

23 18.0 Almindelige leveringsbetingelser Danfoss District Energy VI.GP.N1.01 DKDHR 23

24 Danfoss Redan A/S District Energy Omega 7, Søften DK-8382 Hinnerup Tel.: Fax: Produced by Danfoss Redan A/S 05/2011

Akva Vita II TD & S Akva Lux II / Akva Les II TD & S Bruger - og montagevejledning

Akva Vita II TD & S Akva Lux II / Akva Les II TD & S Bruger - og montagevejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Akva Vita II TD & S Akva Lux II / Akva Les II TD & S Bruger - og montagevejledning Bruger- og Montagevejledning Akva Vita II TD Akva Lux II TD Akva Les II TD Akva Vita S Akva

Læs mere

Montage- og Brugervejledning. Gennemstrømningsvandvarmere. 1.0 Indhold. Akva Lux II Akva Lux II GW Akva Les Akva Vita II

Montage- og Brugervejledning. Gennemstrømningsvandvarmere. 1.0 Indhold. Akva Lux II Akva Lux II GW Akva Les Akva Vita II Gennemstrømningsvandvarmere Akva Lux II Akva Lux II GW Akva Les Akva Vita II 1.0 Indhold 1.0 Indhold...1 2.0 Sikkerhed...2 3.0 Opbevaring og håndtering...2 4.0 Bortskaffelse...2 5.0 Kom godt i gang...3

Læs mere

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Instruktion Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Hoval. Montage- og brugervejledning (Slutbruger) HomeHeat S Direkte varmetilslutning. Indhold. Vedligeholdelse / Eftersyn

Hoval. Montage- og brugervejledning (Slutbruger) HomeHeat S Direkte varmetilslutning. Indhold. Vedligeholdelse / Eftersyn Indhold Vedligeholdelse / Eftersyn... 1 EF Overensstemmelseserklæring... 2 Sikkerhed... 3 Montering og opstart... 4 Komponentoversigt... 5 Monteringsrækkefølge... 6 Brugsvandscirkulation, Sikkerhedsaggregat...

Læs mere

Gennemstrømningsvandvarmere Trykstyrede, Tryk- og termostatstyrede

Gennemstrømningsvandvarmere Trykstyrede, Tryk- og termostatstyrede Instruktion Gennemstrømningsvandvarmere Trykstyrede, Tryk- og termostatstyrede Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... Typer / Hovedkomponenter... Generelt / Montage & Indregulering... Akva Vita Serien

Læs mere

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

Termix Novi KVM SP 15 Konvertering Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Novi KVM SP 15 Konvertering Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix Novi KVM SP 15 Konvertering Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse...

Læs mere

Akva Therm II LV Varmtvandsbeholder med ladeveksler

Akva Therm II LV Varmtvandsbeholder med ladeveksler Varmtvandsbeholder med ladeveksler Indholdsfortegnelse Diagram, Målskitse... 2 Komponenter / Foto... 3 Montage, tilslutning - sikkerhed og håndtering... 4 Tilslutning / Beskrivelse... 5 Elektrisk tilslutning...

Læs mere

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur til regulering af fremløbstemperatur Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart... 4 Rørtilslutning... 4 El-tilslutning...

Læs mere

Termix One Fuldisoleret Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix One Fuldisoleret Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix One Fuldisoleret Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering

Læs mere

Termix Solobeholder ISO

Termix Solobeholder ISO Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart... 4 Rørtilslutning... 5 Påfyldning og opstart... 5 Reguleringsudstyr...

Læs mere

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER 08:031-1605 Manual METRO ECO brugsvandsveksler til fjernvarme METRO ECO METRO ECO lakeret Kabinet METRO nummer: 127904601 VVS nummer: 376741010 METRO ECO galvaniseret Kabinet

Læs mere

Hoval. Montage- og brugervejledning (Slutbruger) HomeHeat VX Inddirekte varmetilslutning. Indhold. Vedligeholdelse / Eftersyn

Hoval. Montage- og brugervejledning (Slutbruger) HomeHeat VX Inddirekte varmetilslutning. Indhold. Vedligeholdelse / Eftersyn Indhold Vedligeholdelse / Eftersyn... 1 EF Overensstemmelseserklæring... 2 Sikkerhed... 3 Montering og opstart... 4 Komponentoversigt... 5 Monteringsrækkefølge... 6 Brugsvandscirkulation... 6 Sikkerhedsaggregat...

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Termix VVX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix VVX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix VVX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring...

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

Termix Solobeholder. Instruktion. Indholdsfortegnelse

Termix Solobeholder. Instruktion. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart... 4 Rørtilslutning... 5 Påfyldning og opstart... 5 Reguleringsudstyr...

Læs mere

Termix Brugsvandsunit Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Brugsvandsunit Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 4 Opbevaring... 4 Bortskaffelse... 4 Montering og opstart... 5 Rørtilslutning...

Læs mere

GENNEMSTRØMNINGSVANDVARMERE 2016 BRUGER - OG MONTAGEVEJLEDNING

GENNEMSTRØMNINGSVANDVARMERE 2016 BRUGER - OG MONTAGEVEJLEDNING 2016 BRUGER - OG MONTAGEVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1. Indhold 2 Akva Lux II Akva Lux II GW Akva Les II Akva Vita II 1. Indhold 2. Generelt TIlslutning, sikkerhed og håndtering s. 3 3. Montagevejledning,

Læs mere

Termix Beholderladeunit Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Beholderladeunit Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart... 4 Rørtilslutning...

Læs mere

Termix Compactstation type VVX 28 Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer

Termix Compactstation type VVX 28 Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer Termix Compactstation type VVX 28 Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 4 Opbevaring...

Læs mere

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur til regulering af fremløbstemperatur Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart... 4 Rørtilslutning... 4 El-tilslutning...

Læs mere

Termix Brugsvandsunit ISO Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning.

Termix Brugsvandsunit ISO Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning. Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning. Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart... 4 Rørtilslutning...

Læs mere

Termix VVX med TPV, ECL og fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix VVX med TPV, ECL og fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix VVX med TPV, ECL og fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX med varmeveksler og gennemstrømningsvandvarmer til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varme og varmt brugsvand.

Læs mere

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305 FJERNVARMEVEKSLER 08:001-1305 Manual Veksler type 2720 og type R7 Type 2720 230-16 METRO nummer: 127201630 VVS nummer: 376554230 Type 2720 221-26 METRO nummer: 127201621 VVS nummer: 376556110 Type 2720

Læs mere

Convena BV vandvarmer

Convena BV vandvarmer Nr. 6560917 / 050609 Convena BV vandvarmer Installationsvejledning for Convena BV VANDvarmeR Providing Essentials Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 3 Oversigtstegning... 4 Driftsvejledning...

Læs mere

Termix VX med fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder

Termix VX med fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder Termix VX med fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring...

Læs mere

Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og evt. udtag/ styring til vamtvandsbeholder.

Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og evt. udtag/ styring til vamtvandsbeholder. Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og evt. udtag/ styring til vamtvandsbeholder. Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G.

Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G. Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G fjernvarmeunit 6560914/051113 Modelfoto Installationsvejledning for Convena Isol Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G fjernvarmeunit

Læs mere

Amnis+ BVT Amnis+ Isol BVT

Amnis+ BVT Amnis+ Isol BVT 6560991/290813 Amnis+ BVT Amnis+ Isol BVT Installationsvejledning for BVT fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse 2 Beskrivelse 3 Driftsvejledning 4 Vedligehold 5

Læs mere

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Amnis+ Isol BVT Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

AMNIS BVTV-TD fjernvarmeunit

AMNIS BVTV-TD fjernvarmeunit Nr. 6560970 / 150210 AMNIS BVTV-TD fjernvarmeunit INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR AMNIS BVTV-TD FJERNVARMEUNIT Providing Essentials Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Oversigtstegning... 3 Driftsvejledning...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT fjernvarmeunit

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT fjernvarmeunit Monteringsvejledning Amnis+ Isol BVT fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

AkvaHeat AHB-MCIxxx-Split

AkvaHeat AHB-MCIxxx-Split AkvaHeat AHB-MCIxxx-Split AHB-MCIXXX-SPLIT/ - INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM /12 2016 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

Akva Lux II VX (Akva Vita II VX)

Akva Lux II VX (Akva Vita II VX) Akva Lux II VX (Akva Vita II VX) Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 Hovedkomponenter / foto... 3 Montage / Tilslutning... 4 Montering af måler og opstart... 5 Varmeanlæg... 6 Varmt vand Akva Lux

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Convena BVVV fjernvarmeunit

Convena BVVV fjernvarmeunit Nr. 6560935 / 150910 Convena BVVV fjernvarmeunit nstallationsvejledning for Convena BVVV fjernvarmeunit model Trefor Providing Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...

Læs mere

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken.

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Teknisk data: Mål: H 390mm x B 235mm x D 420mm inkl. luftskjold 230v 50 Hz. 270 w max forbrug Kalkfilter og kulfilter skal skiftes en gang

Læs mere

Boostersæt for Akva Lux II TDe / Se / VXe 145H4482, 145H4411, 145H4807

Boostersæt for Akva Lux II TDe / Se / VXe 145H4482, 145H4411, 145H4807 Installation & Operating Guide Boostersæt for Akva Lux II TDe / Se / VXe 145H4482, 145H4411, 145H4807 DANISH Montagevejledning Produktbeskrivelse www.redan.danfoss.com Boostersæt / trykforøgersæt med Grundfos

Læs mere

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet comfort 3 VXi øger komforten for dine kunder Drømmer du om endnu mere tilfredse kunder, er Redans VXi unit det oplagte valg.

Læs mere

Monteringsvejledning. Convena Isol BV. vandvarmer

Monteringsvejledning. Convena Isol BV. vandvarmer Monteringsvejledning Convena Isol BV vandvarmer Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Oversigtstegning...3 Driftsvejledning...4 Vedligehold...4 Ofte stillede spørgsmål...5

Læs mere

Installation. Entra i. 110-00019 Version 01

Installation. Entra i. 110-00019 Version 01 Installation Entra i 110-00019 Version 01 Noter: 2 af 8 Indholdsfortegnelse Generelt om Entra... 4 Luftsystem... 4 Vandsystem... 5 Opsætning... 5 Placering af enhed... 5 Placering på indervæg... 5 Hulboring...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual VV VARMESENTRAL OE01:805-1601 Manual 2 VV Varmesentral Varenummer: 30775 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsinstruktion 4 2 Transport 5 3 Målskitse og komponenter 6 4 PI-diagram 7 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

Termix VMTD Mini med TPV og fuldisolering Fjernvarmeunit med direkte varme til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix VMTD Mini med TPV og fuldisolering Fjernvarmeunit med direkte varme til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix VMTD Mini med TPV og fuldisolering Fjernvarmeunit med direkte varme til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Frostsikrings anlæg 220V Rustfri stål model. Til årg. 2016

Frostsikrings anlæg 220V Rustfri stål model. Til årg. 2016 Brugsanvisning Varenr.: 9027791 Frostsikrings anlæg 220V Rustfri stål model. Til årg. 2016 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

AKVA LUX/LES II S / AKVA VITA II S AKVA LUX/LES II TD / AKVA VITA II TD 2015 BRUGER - OG MONTAGEVEJLEDNING

AKVA LUX/LES II S / AKVA VITA II S AKVA LUX/LES II TD / AKVA VITA II TD 2015 BRUGER - OG MONTAGEVEJLEDNING AKVA LUX/LES II S / AKVA VITA II S AKVA LUX/LES II TD / AKVA VITA II TD 2015 BRUGER - OG MONTAGEVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1. INDHOLD 2 Akva Lux II S Akva Les II S Akva Vita II S Akva Lux II TD Akva

Læs mere

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT.V-TD

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT.V-TD Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Amnis+ Isol BVT.V-TD Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ...

Læs mere

Instruktion. GT-DK LDK40243 Gemina Termix 06/2012 1

Instruktion. GT-DK LDK40243 Gemina Termix 06/2012 1 Termix VMTD opbl. med TPV og fuldisolering Fjernvarmeunit med direkte varme og blandekreds til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses

Læs mere

Spar på energien pengene miljøet

Spar på energien pengene miljøet Spar på energien pengene miljøet med en ny fjernvarmeunit Få udskiftet din gamle fjernvarmeinstallation og spar på varmeregningen HADERSLEV FJERNVARME Du kan få renoveret din fjernvarmeinstallation hos

Læs mere

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol BV.V-TD

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol BV.V-TD Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol BV.V-TD Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ...

Læs mere

Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin.

Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin. Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena sol BV.VS. fjernvarmeunit 6560912/171013 nstallationsvejledning for Convena sol BV.VS. fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits ndholdsfortegnelse

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

METRONETTE VISION. Manual. Elektronisk styret gennemstrømningsvandvarmer 08:030-1306

METRONETTE VISION. Manual. Elektronisk styret gennemstrømningsvandvarmer 08:030-1306 METRONETTE VISION 08:030-1306 Manual Elektronisk styret gennemstrømningsvandvarmer til fjernvarme 2 METRONETTE Vision METRO nummer: 127902602 VVS nummer: 376713208 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2015 Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand En del af danskernes hverdag

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Fraluft Frisk luft COW VEC HCR VEC varmeflade Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator Tilluft Afkast

Læs mere

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion FlexTechnic VLHC- Installation i væksthuse Instruktion 1 Placering af maskinen Maskinen skal placeres op til en af siderne I væksthuset, dog så man kan komme omkring maskinen (mindst 50 cm). Maskinen skal

Læs mere

BRUGSANVISNING. Gas Booster Unit. Customer ref.: 274103. HYTOR ref. no.: 274103. Ref. dok.; 43-10-0030. Revision history:

BRUGSANVISNING. Gas Booster Unit. Customer ref.: 274103. HYTOR ref. no.: 274103. Ref. dok.; 43-10-0030. Revision history: Customer Brugsanvisning HYTOR A/S Customer ref. 274103 HYTOR ref. no. 274103 Ref. dok.; 43-10-0030 Id. no 43-31-0022-R01 Revision history Rev. Issue date Description Created by Approved by 1 161213 AS

Læs mere

Termix VVX med TPV og fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix VVX med TPV og fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix VVX med TPV og fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

Danfoss Redan A/S. www.redan.danfoss.dk

Danfoss Redan A/S. www.redan.danfoss.dk Danfoss Redan A/S www.redan.danfoss.dk Key Account Manager Peter Hemmsen Indledning. Hvordan kan det lade sig gøre at overholde Vandnormen med primær fremløbstemperatur 50. Fokus på brugsvandsdelen Måden

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER 08:032-1611 Manual METRO ECO SP15 brugsvandsveksler til fjernvarme METRO ECO SP15 METRO ECO SP15 uden kabinet METRO-nummer: 127904606 VVS-nummer: 376741310 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning.

Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning. Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning. Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering

Læs mere

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT.V-TD fjernvarmeunit

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT.V-TD fjernvarmeunit Monteringsvejledning Amnis+ Isol BVT.V-TD fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ... 6 Monteringsvejledning...

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G

Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Komponentoversigt...3 Driftsvejledning...4 Vedligehold...5

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

TERANO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

TERANO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme THC5850 TKC5850 TSC5850 THC7950 TKC7950 TSC7950 THC7960 TKC7960 TSC7960 THC1250 TKC1250 TSC1250 THC1260 TKC1260 TSC1260 331224.050 331224.054 331224.056

Læs mere

Akva Lux II VXi / Akva Les II VXi. 2015 Bruger - og montagevejledning

Akva Lux II VXi / Akva Les II VXi. 2015 Bruger - og montagevejledning Akva Lux II VXi / Akva Les II VXi VXi Solo / VXi Solo hofor 2015 Bruger - og montagevejledning Indholdsfortegnelse 1. Indhold 2 Akva Lux II VXi Akva Les II VXi VXi Solo VXi Solo HOFOR 1. Indhold 2. Generelt

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og Definitioner m.v.... Installationer, drift og vedligeholdelse af anlæg... Tilslutning og autorisation... Varmt brugsvand...

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Reliable solutions - safe flow. Termostatisk cirkulationsventil i rødgods

Reliable solutions - safe flow. Termostatisk cirkulationsventil i rødgods Reliable solutions - safe flow Termostatisk cirkulationsventil i rødgods Rossweiner VVC Brugsvandscirkulation Tekniske data Anvendelsesområde: Varmt brugsvandsanlæg Materiale: Ventilhus: Rødgods Pakninger:

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere