Forslag til udmøntning af investeringspuljen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til udmøntning af investeringspuljen"

Transkript

1 Forslag til udmøntning af investeringspuljen 30. oktober 2007

2 Forslag til udmøntning af investeringspuljen Indholdsfortegnelse Sammendrag: Total... 1 Miljø og teknik... 2 Børn og skole... 3 Kultur og fritid... 4 Social og arbejdsmarked... 5 Sundhed og ældre... 6 Miljø og teknik: Bypark Tronholmen, færdiggørelse... 8 Udbygning af krydset Paderup Boulevard/Merkurvej... 9 Forbedring af trafikafviklingen omkring Paderup Boulevard Nedbygning af krydset Adelgade-Vestervold Anlæg af cykelstier Den blå bro, renovering og maling Mariagervej-Ryttervej, trafiksanering, 2. etape Omfartsvej omkring Langå Ombygning af Museumspladsen Renovering af færgen Ragna samt færgelejer Kabelfærge Udbyhøj Genbrugsbutik eller lign Børn og skole: Tilbygning mellem den tidligere Nordly og børnenes hus Ombygning af Fussingø naturbørnehave Sund institution Udeliv Ombygning af bolig til institutionsformål Langå Kultur og fritid: Pulje til renoveringer og nyanlæg i parker og af legepladser Ny idrætshal Kunstgræsbaner Fortsat renovering af Langå Idrætscenter Indeklima i Kulturhuset Social og arbejdsmarked: Genopretning af Hjørnestenen Odinskolen Sundhed og ældre: Randers Sundhedscenter, Thors Bakke Renovering af nedlæggelse af utidssvarende plejeboliger... 42

3 1 Total Nettobeløb (1.000 kr.) Udvalg I alt Anlæg Miljø og teknik Børn og skole Kultur og fritid Social og arbejdsmarked Sundhed og ældre Anlæg i alt Afledt drift I alt Miljø og teknik Børn og skole Kultur og fritid Social og arbejdsmarked 0 Sundhed og ældre Drift i alt I alt Budget I alt Investeringspuljen

4 Miljø- og teknikudvalget Nettobeløb (1.000 kr.) Funktion Overskrift I alt Fritidsområder Bypark Tronholmen, færdiggørelse Kommunale veje Udbygning af krydset Paderup Boulevard/Merkurvej Kommunale veje Forbedring af trafikafviklingen omkring Paderup Boulevard Kommunale veje Nedbygning af krydset Adelgade-Vestervold Kommunale veje Anlæg af cykelstier Kommunale veje Den blå bro, renovering og maling Kommunale veje Mariagervej - Ryttervej, Trafiksanering, 2. etape Kommunale veje Omfartsvej omkring Langå Kommunale veje Ombygning af Museumspladsen Kollektiv trafik Renovering af færgen Ragna samt færgelejer Kollektiv trafik Kabelfærge Udbyhøj Forsyningsområdet I alt Affaldshåndtering Genbrugsbutik eller lign Afledt drift Kommunale veje Kommunale veje Kommunale veje Anlæg i alt Udbygning af krydset Paderup Boulevard/Merkurvej Forbedring af trafikafviklingen omkring Paderup Boulevard Mariagervej - Ryttervej, Trafiksanering, 2. etape Kommunale veje Omfartsvej omkring Langå Kommunale veje Ombygning af Museumspladsen Affaldshåndtering Genbrugsbutik eller lign Drift i alt I alt

5 3 Børn og skoleudvalget Nettobeløb (1.000 kr.) Funktion Overskrift I alt Dagpleje og daginstitutioner Dagpleje og daginstitutioner Dagpleje og daginstitutioner Dagpleje og daginstitutioner Klubber og andre soc. pæd. fritidstilbud Tilbygning mellem den tidligere Nordly og børnenes hus Ombygning af Fussingø naturbørnehave Sund institution Udeliv Ombygning af bolig til institutionsformål - Langå Anlæg i alt Afledt drift Dagpleje og daginstitutioner Klubber og andre soc. pæd. fritidstilbud Udeliv Ombygning af bolig til institutionsformål - Langå Drift i alt I alt

6 4 Kultur og fritidsudvalget Nettobeløb (1.000 kr.) Funktion Overskrift I alt Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Stadion og idrætsanlæg Stadion og idrætsanlæg Andre kulturelle opgaver Pulje til renoveringer og nyanlæg i parker og af legepladser Ny idrætshal Kunstgræsbaner Fortsat renovering af Langå Idrætscenter Indeklima i Kulturhuset Anlæg i alt Afledt drift Stadion og idrætsanlæg Stadion og idrætsanlæg Andre kulturelle opgaver Ny idrætshal Kunstgræsbaner Indeklima i Kulturhuset Drift i alt I alt

7 5 Social- og arbejdsmarkedsudvalget Nettobeløb (1.000 kr.) Funktion Overskrift I alt Genopretning Hjørnestenen Odinskolen 0 Anlæg i alt I alt

8 6 Sundheds- og ældreudvalget Nettobeløb (1.000 kr.) Funktion Overskrift I alt Sundhedsfremme og forebyggelse Ældreområdet Randers Sundhedscenter, Thors Bakke Renovering eller nedlæggelse af utidssvarende boliger Anlæg i alt Afledt drift Ældreområdet Renovering eller nedlæggelse af utidssvarende boliger Drift i alt I alt

9 7 Miljø- og teknik

10 8 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Grønne områder og naturpladser Bypark Tronholmen, færdiggørelse Udgift Netto Udgift 0 Netto Randers centrale bymidte er i dag i underskud af grønne bynære arealer. En færdiggørelse af Tronholmen er derfor en oplagt mulighed for at tilføre bymidten et rekreativt og bynært areal til ophold og arrangementer. Ved en kommende udvidelse af bymidten i forbindelse med detailhandelsbestemmelserne, kan man forvente at den nuværende bymidte skal udvides mod syd, hvorfor et robust, velplanlagt og anvendeligt grønt parkområde ved Tronholmen vil blive en central herlighedsværdi også for fremtidens bymidte. Projektet forventes udført i Samlet overslag til analyse, projektforslag og detailplanlægning, samt detailprojektering og anlægsudgifter estimeres til 5 mio. kr. Det er ikke undersøgt, om der er afledt drift udover eksisterende drift. For at imødegå den bedst mulige sammenhæng langs Gudenåen redegør skitseprojektet for arealerne såvel øst som vest for Århusvej, hvorimod anlægsudgifterne udelukkende er et overslag for arealerne øst for Århusvej.

11 9 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Kommunale veje Udbygning af krydset Paderup Boulevard/Merkurvej Udgift Netto Udgift Netto Det signalregulerede kryds Paderup Boulevar/Merkurvej udbygges til 4 ben og der etableres en indkørsel til Randers Storcenter fra krydset. Projektet er en del af trafikstrategien for Paderup centerområde og er en nødvendighed for vejbetjening af det nye serviceerhvervsområde mellem Paderup Boulevard, Århusvej og Hammelvej (Bauhaus). Projektet skal gennemføres i første halvdel af 2008 af hensyn til Bauhaus åbning i sommeren 2008.

12 10 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Kommunale veje Forbedring af trafikafviklingen omkring Paderup Boulevard Udgift Udgift Projekter indeholder følgende elementer: Krydset Århusvej/Paderup Boulevard udvides med ekstra venstresvingsspor fra nord, ekstra højresvingsspor fra øst og ekstra ligeudspor fra vest. Der etableres indkørsel og vejforbindelse mellem Paderup Boulevard og Marsvej. Samtidigt udlægges vej over eksisterende privat parkeringsplads. Signalregulering af krydset Paderup Boulevard/Clausholmvej. Krydset er forberedt hertil. Det samlede projekt er en del af trafikstrategien for Paderup Centerområde og er en nødvendighed for, at trafikken i området kan afvikles hensigtsmæssigt. Udvidelsen af krydset Århusvej/Paderup Boulevard og etableringen af indkørsel og vejforbindelse mellem Paderup Boulevard og Marsvej er nødvendige af hensyn til fremkommeligheden. Signalregulering af krydset Paderup Boulevard/Clausholmvej er nødvendig da krydset trafiksikkerhedsmæssigt udgør en sort plet. I trafikstrategien for Paderup Centerområde er projektet planlagt gennemført i Udvidelse af krydset Århusvej/Paderup Boulevard: Etableringspris ca. 3,7 mio. kr.. Afledt drift ca kr. om året. Etablering af indkørsel og vejforbindelse mellem Paderup Boulevard og Marsvej: Etableringspris ca. 2,1 mio. kr.. Afledt drift ca kr. om året. Signalregulering af krydset Paderup Boulevard/Clausholmvej: Etableringspris ca kr.. Afledt drift ca kr. om året.

13 11 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Kommunale veje Nedbygning af krydset Adelgade-Vestervold Udgift Netto Udgift 0 Netto Nedbygningen består i at indsnævre Adelgade til to kørespor, hvilket vil hjælpe til at mindske mængden af den trafik, der i dag kører ind i midtbyen via Adelgade. I forbindelse med gennemførelsen af Østervoldprojektet er det nødvendigt at nedbygge krydset Adelgade-Vestervold. Løsningen er trafikalt set forsvarlig, idet trafikken på Adelgade forventes at falde betydeligt som følge af ændringerne på Østervold.

14 12 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Kommunale veje Anlæg af cykelstier Udgift Netto Udgift 0 Netto I 2008 planlægges udarbejdelse af en stiplan. Planen bør udmøntes i konkrete projekter i de kommende år. Cykelstier koster et sted mellem 3 og 8 mio. kr. pr. km vej. Eksempelvis anslås det, at enkeltrettede cykelstier i begge sider af en landevej koster ca. 4 mio. kr. pr. km. Forbedring af forholdene for bløde trafikanter og generel forbedring af trafiksikkerheden.

15 13 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Kommunale veje Den blå bro, renovering og maling Udgift Netto Udgift 0 Netto Den gamle jernbanebro Den blå bro er et vartegn for Randers. I 1994 blev broen rengjort for rust og malet. I 2003 var der megen algevækst på broen som følge af det fugtige miljø. Broen blev højtryksrenset og graffitien fjernet. I forbindelse med rengøringen viste det sig, at der var mange samlinger, som er rustangrebet og enkelte steder er der hele gennemtæringer af gitterkonstruktionen. I september 2004 gennemførte et konsulentfirma et eftersyn af broen. Konklusionen blev, at en reparation bør omfatte en total maling af broen, udskiftning af enkelte ståldele samt lukning af mellemrum i stålprofiler. Det bemærkes, at der i overslaget ikke er taget højde for den nedbrydning af konstruktionen, der er sket siden Renoveringen er nødvendig, hvis broen skal overleve på længere sigt.

16 14 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Kommunale veje Mariagervej - Ryttervej, trafiksanering 2. etape Udgift Netto Udgift Netto Det samlede trafiksaneringsprojekt omfatter strækningen fra Ringboulevarden til Hobrovej. I er strækningen Ringboulevarden - Violvej udført. Den endnu ikke trafiksanerede del af Mariagervej er en sortplet-strækning. Trafiksaneringen forventes at forbedre trafiksikkerheden markant.

17 15 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Kommunale veje Omfartsvej omkring Langå Udgift Netto Udgift Netto Omfartsvej nord om Langå mellem Væthvej og Randersvej. Tilsluttes i eksisterende rundkørsel ved Randersvej/Gydevej. Omfartsvejen vil aflaste bymidten for den gennemkørende trafik, herunder krydset mellem Væthvej og Bredgade, der er særligt belastet med uheld.

18 16 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Kommunale veje Ombygning af Museumspladsen Udgift Netto Udgift Netto Der foreligger et skitseprojekt for ombygning af Museumspladsen inkl. Stemannsgade fra Rosenørnsgade til Østervold. Projektet indeholder bl.a. speciel belægning med farvet asfalt og stålbånd, niveauforskydninger i form af brede trapper og forberedelse af pladsen til gennemførelse af kulturelle arrangementer (mobilscene mv.). Det er dette skitseprojekt, der har været præsenteret i forbindelse med udbudet af byggefelterne. Projektet skal gennemføres i 2008 og 2009 da pladsen skal fungere når byggerierne på de solgte byggefelter er færdige. Det foreliggende skitseprojekt forventes at kunne udføres for et beløb i størrelsesordenen 35 mio. kr.. Det understreges, at overslaget er lavet på et løst grundlag. Det er den umiddelbare vurdering, at et projekt for ombygning af Museumspladsen til en plads med høj kvalitet (sammenlignelig med Østervold) kan gennemføres for et beløb i størrelsesordenen 25 mio. kr. Det nærmere indhold i et sådant projekt er ikke afklaret. Forud for en evt. ansøgning om anlægsbevilling skal der lavet et konkret projekt, hvor der tages stilling til pladsens indhold, materialevalg, udformning og udstyr. Salgsindtægterne for byggefelterne 2, 3 og 4 forventes at blive 25,5 mio. kr. Byggefelt 1 tilbageholdes.

19 17 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Kollektiv trafik Renovering af færgen Ragna samt færgelejer Udgift Netto Udgift 0 Netto Motoren på færgen Ragna, der besejler Mellerup Voer overfarten er nedslidt og skal skiftes snarest muligt. Desuden lever arbejdsmiljøet på færgen ikke op til nutidens krav, hvorfor motor også skal flyttes og færge støjisoleres. Desuden er stabilitetsbogen for færgen urealistisk, hvorfor der skal gennemføres nye stabilitetsmålinger og beregninger. Endelig er færgelejerne i dårlig stand, hvorfor disse skal renoveres. Stabilitetsberegningerne er iværksat, og der tages kontakt til Søfartsstyrelsen for at få fastlagt eventuelle andre krav til færgen. Svaret fra styrelsen kan få både økonomiske og tidsmæssige konsekvenser. Det skal bemærkes, at færgen ikke kan forventes at kunne sættes i drift i sæsonen 2008, før ovennævnte forhold er udbedret. Projektering af ændringerne skal iværksættes i 2007, såfremt færgen skal kunne sættes i drift til marts Det forventes at renoveringen af færgen kan udføres for 1,0 mio. kr., og at færgelejerne kan renoveres for 1,0 mio. kr., i alt 2,0 mio. kr. Det medfører en udgift på 1,0 mio. kr. for hver af kommunerne Norddjurs og Randers.

20 18 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: 0232 Kollektiv trafik Kabelfærge Udbyhøj Udgift Netto Udgift 0 Netto Kabelfærgen i Udbyhøj blev idriftsat i sommeren Der viste sig en del problemer med blandt andet fremdriftssystem, billetteringsanlæg og havneanlæg. Desuden er der støjproblemer, indsigelser mod indretning af havnepladsen i Udbyhøj Nord og manglende oprydning efter nedbrydning af gamle færgeleje. Der er iværksat udarbejdelse af løsningsforslag. Denne proces er langstrakt, idet der samtidig skal afklares juridiske forhold vedrørende ansvar for flere af problemstillingerne. Det er formålet at få løst problemstillingerne, få færgen i stabil drift samt få sikret tilskudsmidler både allerede modtagne og resterende midler. Skal være afklaret inden 1. maj Dette gælder dog ikke nødvendigvis havneanlæg på sydsiden, som kan gennemføres som et særskilt projekt uden for tilskudsprojektet. Det vil dog mest hensigtsmæssigt kunne løses i sammenhæng med øvrige arbejder. Der er meget stor usikkerhed på overslagspriserne på ændring af havneanlæg og billetteringsanlæg. På sidstnævnte sag har vi måttet hyre en advokat for afklaring af de juridiske forhold. Desuden er der stor usikkerhed på oprydning efter ændring af gamle moleanlæg.

21 19 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Renovation Genbrugsbutik eller lign. Udgift Netto Udgift Netto Der etableres en genbrugsbutik eller lignende ved Randers Genbrugsplads for omsætning af genanvendelige effekter fra pladsen evt. i samarbejde med humanitære organisationer. Der er ikke udarbejdet et egentligt projekt.

22 20 Børn og skole

23 21 Udvalg: Funktion: Børn og Skole Dagpleje og daginstitutioner Tilbygning mellem den tidligere Nordly og børnenes hus Udgift Netto Udgift 0 Netto Der er tale om en tilbygning, som fysisk forbinder de 2 institutioner, som allerede er lagt sammen ledelsesmæssigt. Med de ændrede fysiske rammer skabes der mulighed for bedre rammer for forældre og børn, idet der kan etableres et køkken og alrum hvor der er mulighed for at afholde møder. Med ombygningen kan institutionen endvidere indrettes således, at der bliver flere rum, som understøtter institutionens pædagogiske arbejde med enkelte børn og grupper af børn Projektet dækker ombygning og nyindretning af institutionens legeplads, men ikke indkøb af inventar.

24 22 Udvalg: Funktion: Børn og Skole Dagpleje og daginstitutioner Ombygning af Fussingø naturbørnehave Udgift Netto Udgift 0 Netto Natur og udeliv har en positiv indvirkning på børns motorik, koncentrationsevne og sundhed. Fussingø naturbørnehave er en institution, der har til huse i lejede lokaler, som tilhører Fussingø Skovdistrikt. Institutionen har fået mulighed for at leje en lejlighed som har ligger i samme bygning, som institutionen allerede ligger i. Derudover omfatter tilbuddet leje af en garage som ligger i midten af bygningen. Med en ombygning får institutionen mulighed via en omrokering at skabe et værksted i bygningen, som kan bruges til kreativ bearbejdelse af bl.a. de materialer som man finder i naturen. Herudover giver ombygningen mulighed for optag af yderligere børn ud over de børn, som institutionen på nuværende tidspunkt har plads til. Der er interesse for det tilbud som institution kan give, idet der er venteliste til institutionen Ved ombygning af lejligheden er der regnet med ombygning af ca. 90 kvadratmeter, som skal ombygges, hvilket vil sige Fornyelse af overflader Lofter med ny loftsbelysning Totaludskiftning af gulve Renovering af døre og vinduer Renovering af elinstallation Malerarbejde. Hertil kommer indkøb af inventar.

25 23 Udvalg: Funktion: Børn og Skole Dagpleje og daginstitutioner Sund institution Udgift Netto Udgift 0 Netto Projektet er tænkt som ombygning af en eksisterende institution til optimale forhold ud fra en sundhedsmæssig betragtning. Her tænkes på en indretning af institutionen, som kan fremme sundhed på flere måder. Her tænkes på en ombygning, som skaber det fornødne rum og indretning til bevægelse og fysisk udfoldelse, samtidig med at der skal være fokus på at reducere støjen. Det skal det være en ombygning som skaber lys og luft, og en ombygning gerne i materialer, som er inspirerende for børn at være i, og som tager højde for børn forebyggelse af smitte og allergiske reaktioner. et med ombygningen er at få erfaring med hvilken de fysiske rammers indflydelse børns dagligdag i institutionerne, herunder om der med ombygningen kan tænkes i ændringer, som får en positiv indflydelse på børns sygelighed, og hvor der skabes et miljø som giver færre konflikter blandt børnene. Men samtidig er projektet også tænkt som en mulighed for målrettet at arbejde med indretningen af institutionen som en forlængelse af den pædagogiske indsats der i øvrigt arbejdes med i institutionen Det angivne beløb skal dække fysisk ombygning af den givne institution, og indkøb af inventar.

26 24 Udvalg: Funktion: Børn og Skole Dagpleje og daginstitutioner Udeliv Udgift Netto Udgift Netto Flere rapporter peger på de gavnlige effekter der er for børn, som færdes i en dagligdag med mere fokus på udeliv. Desuden er natur og naturfænomener et af de 6 læringstemaer i de pædagogiske læreplaner. Forslaget om udeliv bygger på en tanke om at skabe et pædagogisk center for samtlige dagtilbud, hvor der etableres en form for pædagogisk eksperimentarium, eller videnscenter nord for Kasernen på området. Her opstilles en pavillon som bemandes med pædagogisk personale. Personalet i pavillonen skal igangsætte aktiviteter som har fokus på natur og naturfænomener. et med projektet er at skabe oplevelser med, interesse for og viden om naturen i et miljø med plads til undren. Dermed styrkes børnenes sanseapparater og motoriske udfoldelse og børnene udfordres på mange planer. For det samlede dagtilbudsområde skabes der med projektet forhåbentlig et videnscenter, som kan inspirere dagtilbudene til i kortere eller længere periode at deltage i aktiviteter omkring projektet. Denne viden kan således bredes ud til mange, således at børn kan få vigtige erfaringer, eksperimenter og hente viden om naturfænomener Projektet bygger på en pavillon svarende til de udegrupper som allerede er opført i tilknytning til Daginstitutionen Æblehaven og Stjernehuset. Der er beregnet et nettoareal på 2 kvadratmeter pr. barn. Beregningen tager udgangspunkt i et fuldt monteret hus til og med sokkel, samt indkøb af inventar. Der er i overslaget ikke medregnet evt. køb af grund.

27 25 Udvalg: Funktion: Børn og skole Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Ombygning af bolig til institutionsformål - Langå Udgift Netto Udgift Netto Beløbet er anslået til ombygning af bolig til institutionsformål juniorklub i Langå. Ejendommen er stillet til rådighed til formålet af privatperson. Børn og skole søger at overtage juniorklubben, som nu drives 1 eftermiddag om ugen af frivillig arbejdskraft. Klubben er organiseret som forening. Foreningen kan ikke finde frivillig arbejdskraft, hvorfor juniorklubben vil lukke med årets udgang, hvis ikke Randers Kommune kan overtage driften. Bygningen skal anvendes til juniorklub for børn i alderen 11 13/14 år. Igangsættes snarest muligt. Anlægsmidlerne er anslået, idet der endnu ikke er udarbejdet byggesag. Driftsmidlerne er anslået til dækning af el, vand, varme og rengøring. Der gøres opmærksom på, at der ikke er indregnet husleje.

28 26 Kultur og fritid

29 27 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Funktion: Pulje til renoveringer og nyanlæg i parker og af legepladser Udgift Netto Udgift 0 Netto Der foreslås afsat en pulje til renoveringer og nyanlæg i parker og af legepladser. Puljen kan f.eks. anvendes til renovering eller nyetablering af toiletbygninger og sikring af legepladserne, så de til stadighed lever op til gældende sikkerhedskrav. Puljen vil også blive anvendt til at skabe nye, udfordrende aktivitetsmuligheder, så legepladserne fortsat er attraktive, ligesom der vil kunne udvikles nye aktivitetsmuligheder målrettet mod unge og voksne, så der skabes yderligere liv i parkerne. Konkret foreslås der i 2008 anvendt kr. til renovering af eksisterende toiletbygning i Vestparken og etablering af handicaptoilet. Herefter vil alle toiletbygningerne i de bynære parker være renoveret. Anlægspuljen anvendes kontinuerligt til gennemførelse af forskellige projekter. Den årlige anlægsramme er på kr. I 2008 foreslås dog konkret anvendt kr. til renovering af eksisterende toiletbygning i Vestparken og etablering af handicaptoilet.

30 28 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Funktion: Ny idrætshal Udgift Netto Udgift Netto Der er et stort behov for at få udvidet den samlede halkapacitet i kommunen. Der er flere steder i kommunen mulighed for at udvide eksisterende haller med endnu en idrætshal. Arbejdet med at finde den endelige placering vil først blive igangsat når der er truffet beslutning om, at der vil kunne etableres en ny idrætshal. Den nye idrætshal foreslås etableret i En fuld kommunal finansiering af en ny idrætshal i standardstørrelse vil beløbe sig til 15 mio. kr. De afledte driftsudgifter til en ny hal vil beløbe sig til kr. årligt.

31 29 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Funktion: Kunstgræsbaner Udgift Netto Udgift 0 Indtægt Netto Der foreslås etableret 2 kunstgræsbaner til fodbold ved Randers Stadion: 1 bane i 2008 og 1 bane i Mulighederne for vintertræning i fodbold forøges meget, hvis der etableres kunstgræsbaner, idet banerne også kan benyttes i frostvejr, og de erstatter således nuværende grusbaner. Men med den nye generation af kunstgræs vil banerne også erstatte et antal græsbaner, idet kunstgræsbanerne kan bruges hver dag, hvor græsbanerne på grund af slitage kan bruges færre dage. I øjeblikket betaler en del fodboldklubber leje af baner i andre kommuner. Kultur- og Fritidsudvalget har den 28. august (sag nr. 82) behandlet ønsket om anlæg af kunstgræsbaner. Udvalget besluttede at oversende ønsket til budgetbehandlingen. Der foreslås etableret 1 kunstgræsbane i 2008 og 1 bane i Udgiften til etablering af én kunstgræsbane er 4-6 mio. kr. afhængig af jordbundsforhold, lysanlæg m.v. Til de første baner forventes at kunne opnås tilskud på 1 mio. kr. fra DBU. Der vil være årlige driftsudgifter på kr. svarende udgiften ved en græsbane. Det vil være muligt at generere driftsindtægter gennem udlejning til Randers FC og andre professionelle klubber samt gebyropkrævning for amatørklubberne i vinterperioden. De årlige indtægter anslås til kr.

32 30 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Funktion: Fortsat renovering af Langå Idrætscenter Udgift Netto Udgift 0 Netto Der er de senere år anvendt store beløb på at renovere Langå Idrætscenter. Renoveringen er dog ikke færdig. Det foreslås derfor, at der afsættes 4,4 mio. kr. til færdiggørelse af renoveringen af Langå Idrætscenter. Færdiggørelsen indebærer overbygning mod svømmebad, tilbygning til depotrum, vindfang, handicapindgang, etablering af kontor og mødelokaler, elevator, toilet, ny indfaldsvej m.m. Projektet foreslås gennemført i Udgifterne til færdiggørelse af renoveringen af Langå Idrætscenter er skønnet til 4,4 mio. kr.

33 31 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Funktion: Indeklima i Kulturhuset Udgift Netto Udgift Netto Kulturhistorisk Museum har fået påbud fra Arbejdstilsynet om, at der skal træffes foranstaltninger, der sikrer indeklimaet på museet lever op til lovgivningens krav. Indeklimaproblemerne i Kulturhistorisk Museum gør sig gældende for hele Kulturhuset. Der er derfor udarbejdet et overslag over de samlede udgifter til afhjælpning af indeklimaproblemerne i Kulturhuset. Byrådet behandlede sagen den 25. juni 2007 (sag. nr. 242) og besluttede i den forbindelse, at detaljeret projektforslag udarbejdes i 2007 og at udgiften hertil finansieres af forvaltningens anlægsbudget, at anlægsudgiften på kr. og de afledte driftsudgifter på kr. behandles i forbindelse med budgetlægningen for 2008, idet der gøres opmærksom på den igangværende proces vedrørende eventuelt nyt bibliotek på Thors bakke og eventuelt nyt kunstmuseum. Arbejdstilsynet har oprindeligt krævet, at indeklimaproblemerne i Kulturhistorisk Museum skulle være løst senest 1. august Museet har af Arbejdstilsynet fået udsættelse til 1. august Den detaljerede projektering er igangsat. Hvis Arbejdstilsynets krav skal imødekommes inden for den givne tidsfrist skal renoveringen af de tekniske anlæg påbegyndes primo Det samlede projekt består dog af en række mindre projekter, som vil kunne forskydes tidsmæssigt. Projektet foreslås derfor først afsluttet i Der er udarbejdet et forslag til forbedring af indeklimaproblemerne, som samlet beløber sig til 15,3 mio. kr., hvoraf kr. vedrører udarbejdelse af detaljeret projektforslag. Udgifterne hertil finansieres af de overførte anlægsmidler inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område. Anlægsudgiften beløber sig til kr. (2008-prisniveau), som foreslås fordelt med kr. i 2008 og kr. i 2009.

34 32 Udgifterne kan specificeres således: Afblænding af vinduer, udskiftning af ovenlyskupler og glas samt ændring af solafskærmning Udskiftning af ventilationsaggregater Honorar og tegninger Uforudsete udgifter (10%) I alt kr kr kr kr kr. For at spare på energien til såvel befugtning som køling opbygges ventilationsanlæggene med recirkulationsforbindelse, således at der kun indtages den nødvendige mængde friskluft. Men alligevel må der forventes merudgifter til el, vand og service på skønsmæssigt kr. årligt.

35 33 Notat om Kulturhusets indeklima Tidsplan vedrørende forbedringer af Kulturhusets indeklima som følge af Arbejdstilsynets påbud til Kulturhistorisk Museum. Arbejdstilsynet har givet KHM et påbud om forbedringer af indeklimaet i institutionen. Randers Kommune har fået udsættelse for at have gennemført disse forbedringerne til den Poul Erik Markussen, Kerstens og Wesphal, Knud Overgaard og Peter Riis, Teknisk forvaltning, Thorkild Christensen og Inger Skamris fra biblioteket har holdt møde med institutionslederne i Kulturhuset for at vurdere de tidsmæssige perspektiver for gennemførelse af projektet. Det er nødvendig med en langsigtet tidsplan, da museerne planlægger udstillinger langt frem i tiden. Ifølge Poul Erik Markussen fra Kerstens og Westphal skal der foreligge et tilsagn eller en bevilling til gennemførelse af projektet senest ved udgangen af november 2007, for at Randers Kommune kan opfylde det påbud Arbejdstilsynet har givet Kulturhistorisk Museum. Såfremt der ikke foreligger tilsagn eller bevilling på dette tidspunkt, indkalder bibliotekschefen kulturdirektøren, Eurofins, Kerstens og Westpahl og Teknisk Forvaltning til en drøftelse af konsekvenserne af de manglende tilsagn/bevillinger i forhold til Arbejdstilsynets påbud. Inger Skamris

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5 Resultatopgørelse ( V, K og O) 1. behandlingsbudgetforslaget, inkl. ændringer ved forhandlinger Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2009 BF 2010 BF 2011 BF 2012 Gns 09-12 Skatter -.11,6 -.445,4

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Region Midtjylland Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Udmøntning af rammebevilling til

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Randers Kommune Thors Bakke

Randers Kommune Thors Bakke Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

BUDGETSKEMA - ANLÆG ANLÆG AFLEDT DRIFT

BUDGETSKEMA - ANLÆG ANLÆG AFLEDT DRIFT Funktion: 00.28.20 Grønne områder og naturpladser Projekt: 020702 Ombygning af toiletbygninger i parkerne 683 130 813 0 683 130 813 SBEVILLINGER Dato(er): 06.05.02 m.fl. Beløb (1.000 kr.): 683 I de historiske

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

Notat. 1. Resume. 2. Baggrund. Rådmandsmøde. Kopi til: Aarhus Kommune. Dato 22. januar 2013

Notat. 1. Resume. 2. Baggrund. Rådmandsmøde. Kopi til: Aarhus Kommune. Dato 22. januar 2013 Notat Emne: Til: Kopi til: Rådmandsmøde Dato 22. januar 2013 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice 1. Resume Med forligspartiernes vedtagelse af Sport & Fritidspolitikken 2013-2016 blev der i efteråret

Læs mere

Viborg Skøjtebane. Sagsfremstilling

Viborg Skøjtebane. Sagsfremstilling Viborg Skøjtebane o Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sidst sagen i møde 25. februar 2016, hvor udvalget evaluerede sæsonen 2015/2016, hvor Viborg Skøjtebane som et forsøg var placeret

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: 20-10-2014 Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: 7996 6380 E-mail: hsj@vejenkom.dk NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Resultatopgørelse, budgetforlig

Resultatopgørelse, budgetforlig Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning I forbindelse med udarbejdelse af indeværende rapport er der foretaget en gennemgang af budgettildelingen vedrørende vedligeholdelse og genopretning

Læs mere

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 26.09.2016 Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby 1. Resume Målgruppen på døgntilbuddet på Bøgholt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet 1.000 kr. Afholdt før 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* 34.000 85.506 104.435 104.435 221.672

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. marts 2008 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Århus Kommune Etablering af et nyt udstillingshus - Informationscenter om De Bynære

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter hvorfor et sundhedscenter? En indgang til sundhed i kommunen Flere specialiserede opgaver i kommunen Øget fokus på sundhedsfremme i stedet for

Læs mere

Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32

Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32 Region Midtjylland Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32 Regionshuset Regionssekretariatet Forretningsudvalget Skottenborg

Læs mere

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg 13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Litteratur- og Multimediefestival 90.000 90.000 90.000 90.000 Yderligere

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 14. juni 2012 NOTAT OM PRIORITERINGSPRINCIPPPER 2013 1. Indledning Nærværende notat specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

MSBs forslag til anlægsinvestering for perioden 2016-19

MSBs forslag til anlægsinvestering for perioden 2016-19 MSBs forslag til anlægsinvestering for perioden 2016-19 Nedenstående tabel viser de 14 projekter, som MSB fremsætter som forslag til anlægsinvesteringer for perioden 2016-19. Gennemgang af de konkrete

Læs mere

Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø

Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø Indledning Byrådet besluttede den 29. august 2011 at sælge Center for Specialundervisning for Voksnes bygninger

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -

Læs mere

Idéoplæg til nyt anlægsprojekt

Idéoplæg til nyt anlægsprojekt Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals Finn Terkelsen Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals ved en tilbygning til Kærhuset, så der skabes plads til 70 børnehavebørn og 23 vuggestuebørn. Dette

Læs mere

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Udarbejdelse af Skole- og Dagtilbudspolitik, samt udviklingsplan for de fysiske rammer

NOTAT. Allerød Kommune. Udarbejdelse af Skole- og Dagtilbudspolitik, samt udviklingsplan for de fysiske rammer NOTAT Udarbejdelse af Skole- og Dagtilbudspolitik, samt udviklingsplan for de fysiske rammer Byrådet godkendte på møde den 21. juni 2012 forslag om revision af den samlede børne- og ungepolitik, herunder

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. maj 2007 Århus Kommune. 1. Resume.

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. maj 2007 Århus Kommune. 1. Resume. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 2. maj 2007 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Bevilling til indkøb af inventar til Øst for Paradis 1. Resume.

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007.

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsbudgettet I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsoversigt P/L-2007 (i 1000 kr.) 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget Anlægsreserve -1.000-1.000-1.000 Fugning

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Peter Nielsen Kunstgræsbanen i Glamsbjerg 1. Indledning Drøftelsen af pkt. 562 og 563 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 4. marts 2013, gav anledning til en række spørgsmål.

Læs mere

Struer Kommune - budget

Struer Kommune - budget Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:

Læs mere