Forslag til udmøntning af investeringspuljen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til udmøntning af investeringspuljen"

Transkript

1 Forslag til udmøntning af investeringspuljen 30. oktober 2007

2 Forslag til udmøntning af investeringspuljen Indholdsfortegnelse Sammendrag: Total... 1 Miljø og teknik... 2 Børn og skole... 3 Kultur og fritid... 4 Social og arbejdsmarked... 5 Sundhed og ældre... 6 Miljø og teknik: Bypark Tronholmen, færdiggørelse... 8 Udbygning af krydset Paderup Boulevard/Merkurvej... 9 Forbedring af trafikafviklingen omkring Paderup Boulevard Nedbygning af krydset Adelgade-Vestervold Anlæg af cykelstier Den blå bro, renovering og maling Mariagervej-Ryttervej, trafiksanering, 2. etape Omfartsvej omkring Langå Ombygning af Museumspladsen Renovering af færgen Ragna samt færgelejer Kabelfærge Udbyhøj Genbrugsbutik eller lign Børn og skole: Tilbygning mellem den tidligere Nordly og børnenes hus Ombygning af Fussingø naturbørnehave Sund institution Udeliv Ombygning af bolig til institutionsformål Langå Kultur og fritid: Pulje til renoveringer og nyanlæg i parker og af legepladser Ny idrætshal Kunstgræsbaner Fortsat renovering af Langå Idrætscenter Indeklima i Kulturhuset Social og arbejdsmarked: Genopretning af Hjørnestenen Odinskolen Sundhed og ældre: Randers Sundhedscenter, Thors Bakke Renovering af nedlæggelse af utidssvarende plejeboliger... 42

3 1 Total Nettobeløb (1.000 kr.) Udvalg I alt Anlæg Miljø og teknik Børn og skole Kultur og fritid Social og arbejdsmarked Sundhed og ældre Anlæg i alt Afledt drift I alt Miljø og teknik Børn og skole Kultur og fritid Social og arbejdsmarked 0 Sundhed og ældre Drift i alt I alt Budget I alt Investeringspuljen

4 Miljø- og teknikudvalget Nettobeløb (1.000 kr.) Funktion Overskrift I alt Fritidsområder Bypark Tronholmen, færdiggørelse Kommunale veje Udbygning af krydset Paderup Boulevard/Merkurvej Kommunale veje Forbedring af trafikafviklingen omkring Paderup Boulevard Kommunale veje Nedbygning af krydset Adelgade-Vestervold Kommunale veje Anlæg af cykelstier Kommunale veje Den blå bro, renovering og maling Kommunale veje Mariagervej - Ryttervej, Trafiksanering, 2. etape Kommunale veje Omfartsvej omkring Langå Kommunale veje Ombygning af Museumspladsen Kollektiv trafik Renovering af færgen Ragna samt færgelejer Kollektiv trafik Kabelfærge Udbyhøj Forsyningsområdet I alt Affaldshåndtering Genbrugsbutik eller lign Afledt drift Kommunale veje Kommunale veje Kommunale veje Anlæg i alt Udbygning af krydset Paderup Boulevard/Merkurvej Forbedring af trafikafviklingen omkring Paderup Boulevard Mariagervej - Ryttervej, Trafiksanering, 2. etape Kommunale veje Omfartsvej omkring Langå Kommunale veje Ombygning af Museumspladsen Affaldshåndtering Genbrugsbutik eller lign Drift i alt I alt

5 3 Børn og skoleudvalget Nettobeløb (1.000 kr.) Funktion Overskrift I alt Dagpleje og daginstitutioner Dagpleje og daginstitutioner Dagpleje og daginstitutioner Dagpleje og daginstitutioner Klubber og andre soc. pæd. fritidstilbud Tilbygning mellem den tidligere Nordly og børnenes hus Ombygning af Fussingø naturbørnehave Sund institution Udeliv Ombygning af bolig til institutionsformål - Langå Anlæg i alt Afledt drift Dagpleje og daginstitutioner Klubber og andre soc. pæd. fritidstilbud Udeliv Ombygning af bolig til institutionsformål - Langå Drift i alt I alt

6 4 Kultur og fritidsudvalget Nettobeløb (1.000 kr.) Funktion Overskrift I alt Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Stadion og idrætsanlæg Stadion og idrætsanlæg Andre kulturelle opgaver Pulje til renoveringer og nyanlæg i parker og af legepladser Ny idrætshal Kunstgræsbaner Fortsat renovering af Langå Idrætscenter Indeklima i Kulturhuset Anlæg i alt Afledt drift Stadion og idrætsanlæg Stadion og idrætsanlæg Andre kulturelle opgaver Ny idrætshal Kunstgræsbaner Indeklima i Kulturhuset Drift i alt I alt

7 5 Social- og arbejdsmarkedsudvalget Nettobeløb (1.000 kr.) Funktion Overskrift I alt Genopretning Hjørnestenen Odinskolen 0 Anlæg i alt I alt

8 6 Sundheds- og ældreudvalget Nettobeløb (1.000 kr.) Funktion Overskrift I alt Sundhedsfremme og forebyggelse Ældreområdet Randers Sundhedscenter, Thors Bakke Renovering eller nedlæggelse af utidssvarende boliger Anlæg i alt Afledt drift Ældreområdet Renovering eller nedlæggelse af utidssvarende boliger Drift i alt I alt

9 7 Miljø- og teknik

10 8 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Grønne områder og naturpladser Bypark Tronholmen, færdiggørelse Udgift Netto Udgift 0 Netto Randers centrale bymidte er i dag i underskud af grønne bynære arealer. En færdiggørelse af Tronholmen er derfor en oplagt mulighed for at tilføre bymidten et rekreativt og bynært areal til ophold og arrangementer. Ved en kommende udvidelse af bymidten i forbindelse med detailhandelsbestemmelserne, kan man forvente at den nuværende bymidte skal udvides mod syd, hvorfor et robust, velplanlagt og anvendeligt grønt parkområde ved Tronholmen vil blive en central herlighedsværdi også for fremtidens bymidte. Projektet forventes udført i Samlet overslag til analyse, projektforslag og detailplanlægning, samt detailprojektering og anlægsudgifter estimeres til 5 mio. kr. Det er ikke undersøgt, om der er afledt drift udover eksisterende drift. For at imødegå den bedst mulige sammenhæng langs Gudenåen redegør skitseprojektet for arealerne såvel øst som vest for Århusvej, hvorimod anlægsudgifterne udelukkende er et overslag for arealerne øst for Århusvej.

11 9 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Kommunale veje Udbygning af krydset Paderup Boulevard/Merkurvej Udgift Netto Udgift Netto Det signalregulerede kryds Paderup Boulevar/Merkurvej udbygges til 4 ben og der etableres en indkørsel til Randers Storcenter fra krydset. Projektet er en del af trafikstrategien for Paderup centerområde og er en nødvendighed for vejbetjening af det nye serviceerhvervsområde mellem Paderup Boulevard, Århusvej og Hammelvej (Bauhaus). Projektet skal gennemføres i første halvdel af 2008 af hensyn til Bauhaus åbning i sommeren 2008.

12 10 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Kommunale veje Forbedring af trafikafviklingen omkring Paderup Boulevard Udgift Udgift Projekter indeholder følgende elementer: Krydset Århusvej/Paderup Boulevard udvides med ekstra venstresvingsspor fra nord, ekstra højresvingsspor fra øst og ekstra ligeudspor fra vest. Der etableres indkørsel og vejforbindelse mellem Paderup Boulevard og Marsvej. Samtidigt udlægges vej over eksisterende privat parkeringsplads. Signalregulering af krydset Paderup Boulevard/Clausholmvej. Krydset er forberedt hertil. Det samlede projekt er en del af trafikstrategien for Paderup Centerområde og er en nødvendighed for, at trafikken i området kan afvikles hensigtsmæssigt. Udvidelsen af krydset Århusvej/Paderup Boulevard og etableringen af indkørsel og vejforbindelse mellem Paderup Boulevard og Marsvej er nødvendige af hensyn til fremkommeligheden. Signalregulering af krydset Paderup Boulevard/Clausholmvej er nødvendig da krydset trafiksikkerhedsmæssigt udgør en sort plet. I trafikstrategien for Paderup Centerområde er projektet planlagt gennemført i Udvidelse af krydset Århusvej/Paderup Boulevard: Etableringspris ca. 3,7 mio. kr.. Afledt drift ca kr. om året. Etablering af indkørsel og vejforbindelse mellem Paderup Boulevard og Marsvej: Etableringspris ca. 2,1 mio. kr.. Afledt drift ca kr. om året. Signalregulering af krydset Paderup Boulevard/Clausholmvej: Etableringspris ca kr.. Afledt drift ca kr. om året.

13 11 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Kommunale veje Nedbygning af krydset Adelgade-Vestervold Udgift Netto Udgift 0 Netto Nedbygningen består i at indsnævre Adelgade til to kørespor, hvilket vil hjælpe til at mindske mængden af den trafik, der i dag kører ind i midtbyen via Adelgade. I forbindelse med gennemførelsen af Østervoldprojektet er det nødvendigt at nedbygge krydset Adelgade-Vestervold. Løsningen er trafikalt set forsvarlig, idet trafikken på Adelgade forventes at falde betydeligt som følge af ændringerne på Østervold.

14 12 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Kommunale veje Anlæg af cykelstier Udgift Netto Udgift 0 Netto I 2008 planlægges udarbejdelse af en stiplan. Planen bør udmøntes i konkrete projekter i de kommende år. Cykelstier koster et sted mellem 3 og 8 mio. kr. pr. km vej. Eksempelvis anslås det, at enkeltrettede cykelstier i begge sider af en landevej koster ca. 4 mio. kr. pr. km. Forbedring af forholdene for bløde trafikanter og generel forbedring af trafiksikkerheden.

15 13 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Kommunale veje Den blå bro, renovering og maling Udgift Netto Udgift 0 Netto Den gamle jernbanebro Den blå bro er et vartegn for Randers. I 1994 blev broen rengjort for rust og malet. I 2003 var der megen algevækst på broen som følge af det fugtige miljø. Broen blev højtryksrenset og graffitien fjernet. I forbindelse med rengøringen viste det sig, at der var mange samlinger, som er rustangrebet og enkelte steder er der hele gennemtæringer af gitterkonstruktionen. I september 2004 gennemførte et konsulentfirma et eftersyn af broen. Konklusionen blev, at en reparation bør omfatte en total maling af broen, udskiftning af enkelte ståldele samt lukning af mellemrum i stålprofiler. Det bemærkes, at der i overslaget ikke er taget højde for den nedbrydning af konstruktionen, der er sket siden Renoveringen er nødvendig, hvis broen skal overleve på længere sigt.

16 14 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Kommunale veje Mariagervej - Ryttervej, trafiksanering 2. etape Udgift Netto Udgift Netto Det samlede trafiksaneringsprojekt omfatter strækningen fra Ringboulevarden til Hobrovej. I er strækningen Ringboulevarden - Violvej udført. Den endnu ikke trafiksanerede del af Mariagervej er en sortplet-strækning. Trafiksaneringen forventes at forbedre trafiksikkerheden markant.

17 15 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Kommunale veje Omfartsvej omkring Langå Udgift Netto Udgift Netto Omfartsvej nord om Langå mellem Væthvej og Randersvej. Tilsluttes i eksisterende rundkørsel ved Randersvej/Gydevej. Omfartsvejen vil aflaste bymidten for den gennemkørende trafik, herunder krydset mellem Væthvej og Bredgade, der er særligt belastet med uheld.

18 16 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Kommunale veje Ombygning af Museumspladsen Udgift Netto Udgift Netto Der foreligger et skitseprojekt for ombygning af Museumspladsen inkl. Stemannsgade fra Rosenørnsgade til Østervold. Projektet indeholder bl.a. speciel belægning med farvet asfalt og stålbånd, niveauforskydninger i form af brede trapper og forberedelse af pladsen til gennemførelse af kulturelle arrangementer (mobilscene mv.). Det er dette skitseprojekt, der har været præsenteret i forbindelse med udbudet af byggefelterne. Projektet skal gennemføres i 2008 og 2009 da pladsen skal fungere når byggerierne på de solgte byggefelter er færdige. Det foreliggende skitseprojekt forventes at kunne udføres for et beløb i størrelsesordenen 35 mio. kr.. Det understreges, at overslaget er lavet på et løst grundlag. Det er den umiddelbare vurdering, at et projekt for ombygning af Museumspladsen til en plads med høj kvalitet (sammenlignelig med Østervold) kan gennemføres for et beløb i størrelsesordenen 25 mio. kr. Det nærmere indhold i et sådant projekt er ikke afklaret. Forud for en evt. ansøgning om anlægsbevilling skal der lavet et konkret projekt, hvor der tages stilling til pladsens indhold, materialevalg, udformning og udstyr. Salgsindtægterne for byggefelterne 2, 3 og 4 forventes at blive 25,5 mio. kr. Byggefelt 1 tilbageholdes.

19 17 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Kollektiv trafik Renovering af færgen Ragna samt færgelejer Udgift Netto Udgift 0 Netto Motoren på færgen Ragna, der besejler Mellerup Voer overfarten er nedslidt og skal skiftes snarest muligt. Desuden lever arbejdsmiljøet på færgen ikke op til nutidens krav, hvorfor motor også skal flyttes og færge støjisoleres. Desuden er stabilitetsbogen for færgen urealistisk, hvorfor der skal gennemføres nye stabilitetsmålinger og beregninger. Endelig er færgelejerne i dårlig stand, hvorfor disse skal renoveres. Stabilitetsberegningerne er iværksat, og der tages kontakt til Søfartsstyrelsen for at få fastlagt eventuelle andre krav til færgen. Svaret fra styrelsen kan få både økonomiske og tidsmæssige konsekvenser. Det skal bemærkes, at færgen ikke kan forventes at kunne sættes i drift i sæsonen 2008, før ovennævnte forhold er udbedret. Projektering af ændringerne skal iværksættes i 2007, såfremt færgen skal kunne sættes i drift til marts Det forventes at renoveringen af færgen kan udføres for 1,0 mio. kr., og at færgelejerne kan renoveres for 1,0 mio. kr., i alt 2,0 mio. kr. Det medfører en udgift på 1,0 mio. kr. for hver af kommunerne Norddjurs og Randers.

20 18 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: 0232 Kollektiv trafik Kabelfærge Udbyhøj Udgift Netto Udgift 0 Netto Kabelfærgen i Udbyhøj blev idriftsat i sommeren Der viste sig en del problemer med blandt andet fremdriftssystem, billetteringsanlæg og havneanlæg. Desuden er der støjproblemer, indsigelser mod indretning af havnepladsen i Udbyhøj Nord og manglende oprydning efter nedbrydning af gamle færgeleje. Der er iværksat udarbejdelse af løsningsforslag. Denne proces er langstrakt, idet der samtidig skal afklares juridiske forhold vedrørende ansvar for flere af problemstillingerne. Det er formålet at få løst problemstillingerne, få færgen i stabil drift samt få sikret tilskudsmidler både allerede modtagne og resterende midler. Skal være afklaret inden 1. maj Dette gælder dog ikke nødvendigvis havneanlæg på sydsiden, som kan gennemføres som et særskilt projekt uden for tilskudsprojektet. Det vil dog mest hensigtsmæssigt kunne løses i sammenhæng med øvrige arbejder. Der er meget stor usikkerhed på overslagspriserne på ændring af havneanlæg og billetteringsanlæg. På sidstnævnte sag har vi måttet hyre en advokat for afklaring af de juridiske forhold. Desuden er der stor usikkerhed på oprydning efter ændring af gamle moleanlæg.

21 19 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Renovation Genbrugsbutik eller lign. Udgift Netto Udgift Netto Der etableres en genbrugsbutik eller lignende ved Randers Genbrugsplads for omsætning af genanvendelige effekter fra pladsen evt. i samarbejde med humanitære organisationer. Der er ikke udarbejdet et egentligt projekt.

22 20 Børn og skole

23 21 Udvalg: Funktion: Børn og Skole Dagpleje og daginstitutioner Tilbygning mellem den tidligere Nordly og børnenes hus Udgift Netto Udgift 0 Netto Der er tale om en tilbygning, som fysisk forbinder de 2 institutioner, som allerede er lagt sammen ledelsesmæssigt. Med de ændrede fysiske rammer skabes der mulighed for bedre rammer for forældre og børn, idet der kan etableres et køkken og alrum hvor der er mulighed for at afholde møder. Med ombygningen kan institutionen endvidere indrettes således, at der bliver flere rum, som understøtter institutionens pædagogiske arbejde med enkelte børn og grupper af børn Projektet dækker ombygning og nyindretning af institutionens legeplads, men ikke indkøb af inventar.

24 22 Udvalg: Funktion: Børn og Skole Dagpleje og daginstitutioner Ombygning af Fussingø naturbørnehave Udgift Netto Udgift 0 Netto Natur og udeliv har en positiv indvirkning på børns motorik, koncentrationsevne og sundhed. Fussingø naturbørnehave er en institution, der har til huse i lejede lokaler, som tilhører Fussingø Skovdistrikt. Institutionen har fået mulighed for at leje en lejlighed som har ligger i samme bygning, som institutionen allerede ligger i. Derudover omfatter tilbuddet leje af en garage som ligger i midten af bygningen. Med en ombygning får institutionen mulighed via en omrokering at skabe et værksted i bygningen, som kan bruges til kreativ bearbejdelse af bl.a. de materialer som man finder i naturen. Herudover giver ombygningen mulighed for optag af yderligere børn ud over de børn, som institutionen på nuværende tidspunkt har plads til. Der er interesse for det tilbud som institution kan give, idet der er venteliste til institutionen Ved ombygning af lejligheden er der regnet med ombygning af ca. 90 kvadratmeter, som skal ombygges, hvilket vil sige Fornyelse af overflader Lofter med ny loftsbelysning Totaludskiftning af gulve Renovering af døre og vinduer Renovering af elinstallation Malerarbejde. Hertil kommer indkøb af inventar.

25 23 Udvalg: Funktion: Børn og Skole Dagpleje og daginstitutioner Sund institution Udgift Netto Udgift 0 Netto Projektet er tænkt som ombygning af en eksisterende institution til optimale forhold ud fra en sundhedsmæssig betragtning. Her tænkes på en indretning af institutionen, som kan fremme sundhed på flere måder. Her tænkes på en ombygning, som skaber det fornødne rum og indretning til bevægelse og fysisk udfoldelse, samtidig med at der skal være fokus på at reducere støjen. Det skal det være en ombygning som skaber lys og luft, og en ombygning gerne i materialer, som er inspirerende for børn at være i, og som tager højde for børn forebyggelse af smitte og allergiske reaktioner. et med ombygningen er at få erfaring med hvilken de fysiske rammers indflydelse børns dagligdag i institutionerne, herunder om der med ombygningen kan tænkes i ændringer, som får en positiv indflydelse på børns sygelighed, og hvor der skabes et miljø som giver færre konflikter blandt børnene. Men samtidig er projektet også tænkt som en mulighed for målrettet at arbejde med indretningen af institutionen som en forlængelse af den pædagogiske indsats der i øvrigt arbejdes med i institutionen Det angivne beløb skal dække fysisk ombygning af den givne institution, og indkøb af inventar.

26 24 Udvalg: Funktion: Børn og Skole Dagpleje og daginstitutioner Udeliv Udgift Netto Udgift Netto Flere rapporter peger på de gavnlige effekter der er for børn, som færdes i en dagligdag med mere fokus på udeliv. Desuden er natur og naturfænomener et af de 6 læringstemaer i de pædagogiske læreplaner. Forslaget om udeliv bygger på en tanke om at skabe et pædagogisk center for samtlige dagtilbud, hvor der etableres en form for pædagogisk eksperimentarium, eller videnscenter nord for Kasernen på området. Her opstilles en pavillon som bemandes med pædagogisk personale. Personalet i pavillonen skal igangsætte aktiviteter som har fokus på natur og naturfænomener. et med projektet er at skabe oplevelser med, interesse for og viden om naturen i et miljø med plads til undren. Dermed styrkes børnenes sanseapparater og motoriske udfoldelse og børnene udfordres på mange planer. For det samlede dagtilbudsområde skabes der med projektet forhåbentlig et videnscenter, som kan inspirere dagtilbudene til i kortere eller længere periode at deltage i aktiviteter omkring projektet. Denne viden kan således bredes ud til mange, således at børn kan få vigtige erfaringer, eksperimenter og hente viden om naturfænomener Projektet bygger på en pavillon svarende til de udegrupper som allerede er opført i tilknytning til Daginstitutionen Æblehaven og Stjernehuset. Der er beregnet et nettoareal på 2 kvadratmeter pr. barn. Beregningen tager udgangspunkt i et fuldt monteret hus til og med sokkel, samt indkøb af inventar. Der er i overslaget ikke medregnet evt. køb af grund.

27 25 Udvalg: Funktion: Børn og skole Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Ombygning af bolig til institutionsformål - Langå Udgift Netto Udgift Netto Beløbet er anslået til ombygning af bolig til institutionsformål juniorklub i Langå. Ejendommen er stillet til rådighed til formålet af privatperson. Børn og skole søger at overtage juniorklubben, som nu drives 1 eftermiddag om ugen af frivillig arbejdskraft. Klubben er organiseret som forening. Foreningen kan ikke finde frivillig arbejdskraft, hvorfor juniorklubben vil lukke med årets udgang, hvis ikke Randers Kommune kan overtage driften. Bygningen skal anvendes til juniorklub for børn i alderen 11 13/14 år. Igangsættes snarest muligt. Anlægsmidlerne er anslået, idet der endnu ikke er udarbejdet byggesag. Driftsmidlerne er anslået til dækning af el, vand, varme og rengøring. Der gøres opmærksom på, at der ikke er indregnet husleje.

28 26 Kultur og fritid

29 27 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Funktion: Pulje til renoveringer og nyanlæg i parker og af legepladser Udgift Netto Udgift 0 Netto Der foreslås afsat en pulje til renoveringer og nyanlæg i parker og af legepladser. Puljen kan f.eks. anvendes til renovering eller nyetablering af toiletbygninger og sikring af legepladserne, så de til stadighed lever op til gældende sikkerhedskrav. Puljen vil også blive anvendt til at skabe nye, udfordrende aktivitetsmuligheder, så legepladserne fortsat er attraktive, ligesom der vil kunne udvikles nye aktivitetsmuligheder målrettet mod unge og voksne, så der skabes yderligere liv i parkerne. Konkret foreslås der i 2008 anvendt kr. til renovering af eksisterende toiletbygning i Vestparken og etablering af handicaptoilet. Herefter vil alle toiletbygningerne i de bynære parker være renoveret. Anlægspuljen anvendes kontinuerligt til gennemførelse af forskellige projekter. Den årlige anlægsramme er på kr. I 2008 foreslås dog konkret anvendt kr. til renovering af eksisterende toiletbygning i Vestparken og etablering af handicaptoilet.

30 28 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Funktion: Ny idrætshal Udgift Netto Udgift Netto Der er et stort behov for at få udvidet den samlede halkapacitet i kommunen. Der er flere steder i kommunen mulighed for at udvide eksisterende haller med endnu en idrætshal. Arbejdet med at finde den endelige placering vil først blive igangsat når der er truffet beslutning om, at der vil kunne etableres en ny idrætshal. Den nye idrætshal foreslås etableret i En fuld kommunal finansiering af en ny idrætshal i standardstørrelse vil beløbe sig til 15 mio. kr. De afledte driftsudgifter til en ny hal vil beløbe sig til kr. årligt.

31 29 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Funktion: Kunstgræsbaner Udgift Netto Udgift 0 Indtægt Netto Der foreslås etableret 2 kunstgræsbaner til fodbold ved Randers Stadion: 1 bane i 2008 og 1 bane i Mulighederne for vintertræning i fodbold forøges meget, hvis der etableres kunstgræsbaner, idet banerne også kan benyttes i frostvejr, og de erstatter således nuværende grusbaner. Men med den nye generation af kunstgræs vil banerne også erstatte et antal græsbaner, idet kunstgræsbanerne kan bruges hver dag, hvor græsbanerne på grund af slitage kan bruges færre dage. I øjeblikket betaler en del fodboldklubber leje af baner i andre kommuner. Kultur- og Fritidsudvalget har den 28. august (sag nr. 82) behandlet ønsket om anlæg af kunstgræsbaner. Udvalget besluttede at oversende ønsket til budgetbehandlingen. Der foreslås etableret 1 kunstgræsbane i 2008 og 1 bane i Udgiften til etablering af én kunstgræsbane er 4-6 mio. kr. afhængig af jordbundsforhold, lysanlæg m.v. Til de første baner forventes at kunne opnås tilskud på 1 mio. kr. fra DBU. Der vil være årlige driftsudgifter på kr. svarende udgiften ved en græsbane. Det vil være muligt at generere driftsindtægter gennem udlejning til Randers FC og andre professionelle klubber samt gebyropkrævning for amatørklubberne i vinterperioden. De årlige indtægter anslås til kr.

32 30 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Funktion: Fortsat renovering af Langå Idrætscenter Udgift Netto Udgift 0 Netto Der er de senere år anvendt store beløb på at renovere Langå Idrætscenter. Renoveringen er dog ikke færdig. Det foreslås derfor, at der afsættes 4,4 mio. kr. til færdiggørelse af renoveringen af Langå Idrætscenter. Færdiggørelsen indebærer overbygning mod svømmebad, tilbygning til depotrum, vindfang, handicapindgang, etablering af kontor og mødelokaler, elevator, toilet, ny indfaldsvej m.m. Projektet foreslås gennemført i Udgifterne til færdiggørelse af renoveringen af Langå Idrætscenter er skønnet til 4,4 mio. kr.

33 31 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Funktion: Indeklima i Kulturhuset Udgift Netto Udgift Netto Kulturhistorisk Museum har fået påbud fra Arbejdstilsynet om, at der skal træffes foranstaltninger, der sikrer indeklimaet på museet lever op til lovgivningens krav. Indeklimaproblemerne i Kulturhistorisk Museum gør sig gældende for hele Kulturhuset. Der er derfor udarbejdet et overslag over de samlede udgifter til afhjælpning af indeklimaproblemerne i Kulturhuset. Byrådet behandlede sagen den 25. juni 2007 (sag. nr. 242) og besluttede i den forbindelse, at detaljeret projektforslag udarbejdes i 2007 og at udgiften hertil finansieres af forvaltningens anlægsbudget, at anlægsudgiften på kr. og de afledte driftsudgifter på kr. behandles i forbindelse med budgetlægningen for 2008, idet der gøres opmærksom på den igangværende proces vedrørende eventuelt nyt bibliotek på Thors bakke og eventuelt nyt kunstmuseum. Arbejdstilsynet har oprindeligt krævet, at indeklimaproblemerne i Kulturhistorisk Museum skulle være løst senest 1. august Museet har af Arbejdstilsynet fået udsættelse til 1. august Den detaljerede projektering er igangsat. Hvis Arbejdstilsynets krav skal imødekommes inden for den givne tidsfrist skal renoveringen af de tekniske anlæg påbegyndes primo Det samlede projekt består dog af en række mindre projekter, som vil kunne forskydes tidsmæssigt. Projektet foreslås derfor først afsluttet i Der er udarbejdet et forslag til forbedring af indeklimaproblemerne, som samlet beløber sig til 15,3 mio. kr., hvoraf kr. vedrører udarbejdelse af detaljeret projektforslag. Udgifterne hertil finansieres af de overførte anlægsmidler inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område. Anlægsudgiften beløber sig til kr. (2008-prisniveau), som foreslås fordelt med kr. i 2008 og kr. i 2009.

34 32 Udgifterne kan specificeres således: Afblænding af vinduer, udskiftning af ovenlyskupler og glas samt ændring af solafskærmning Udskiftning af ventilationsaggregater Honorar og tegninger Uforudsete udgifter (10%) I alt kr kr kr kr kr. For at spare på energien til såvel befugtning som køling opbygges ventilationsanlæggene med recirkulationsforbindelse, således at der kun indtages den nødvendige mængde friskluft. Men alligevel må der forventes merudgifter til el, vand og service på skønsmæssigt kr. årligt.

35 33 Notat om Kulturhusets indeklima Tidsplan vedrørende forbedringer af Kulturhusets indeklima som følge af Arbejdstilsynets påbud til Kulturhistorisk Museum. Arbejdstilsynet har givet KHM et påbud om forbedringer af indeklimaet i institutionen. Randers Kommune har fået udsættelse for at have gennemført disse forbedringerne til den Poul Erik Markussen, Kerstens og Wesphal, Knud Overgaard og Peter Riis, Teknisk forvaltning, Thorkild Christensen og Inger Skamris fra biblioteket har holdt møde med institutionslederne i Kulturhuset for at vurdere de tidsmæssige perspektiver for gennemførelse af projektet. Det er nødvendig med en langsigtet tidsplan, da museerne planlægger udstillinger langt frem i tiden. Ifølge Poul Erik Markussen fra Kerstens og Westphal skal der foreligge et tilsagn eller en bevilling til gennemførelse af projektet senest ved udgangen af november 2007, for at Randers Kommune kan opfylde det påbud Arbejdstilsynet har givet Kulturhistorisk Museum. Såfremt der ikke foreligger tilsagn eller bevilling på dette tidspunkt, indkalder bibliotekschefen kulturdirektøren, Eurofins, Kerstens og Westpahl og Teknisk Forvaltning til en drøftelse af konsekvenserne af de manglende tilsagn/bevillinger i forhold til Arbejdstilsynets påbud. Inger Skamris

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag Budget 2014-2017 04-09-2013 12:13:24 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Budgetforslag 2016-2019. Anlægsønsker

Budgetforslag 2016-2019. Anlægsønsker Juni 2015 Indhold Vedtaget anlægsbudget for 2016-2019, skattefinansieret... 5 for 2016-2019, skattefinansieret... 6 Afledt drift til anlægsønsker for 2016-2019, skattefinansieret... 9 Bilag...13 50AØ002

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Sundhed og Ældre december 2012 Indhold Indledning... 4 1. Udfordringer på ældreboligområdet... 5 1.1 Borgeren... 5 1.1.1 Demografi... 5 1.1.2 Bevarer funktionsevnen

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. juni 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag 2 Beredskabsforslag budget 2016-2019 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Teknik og Miljøudvalget Side

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Strategisk anlægsplan 2013-2020

Strategisk anlægsplan 2013-2020 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 203689 Brevid. 1473085 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk 9. august 2012 Strategisk anlægsplan 2013-2020 Side2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 220 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2015-priser (i 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget Planrelaterede opgaver

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere