Forslag til udmøntning af investeringspuljen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til udmøntning af investeringspuljen"

Transkript

1 Forslag til udmøntning af investeringspuljen 30. oktober 2007

2 Forslag til udmøntning af investeringspuljen Indholdsfortegnelse Sammendrag: Total... 1 Miljø og teknik... 2 Børn og skole... 3 Kultur og fritid... 4 Social og arbejdsmarked... 5 Sundhed og ældre... 6 Miljø og teknik: Bypark Tronholmen, færdiggørelse... 8 Udbygning af krydset Paderup Boulevard/Merkurvej... 9 Forbedring af trafikafviklingen omkring Paderup Boulevard Nedbygning af krydset Adelgade-Vestervold Anlæg af cykelstier Den blå bro, renovering og maling Mariagervej-Ryttervej, trafiksanering, 2. etape Omfartsvej omkring Langå Ombygning af Museumspladsen Renovering af færgen Ragna samt færgelejer Kabelfærge Udbyhøj Genbrugsbutik eller lign Børn og skole: Tilbygning mellem den tidligere Nordly og børnenes hus Ombygning af Fussingø naturbørnehave Sund institution Udeliv Ombygning af bolig til institutionsformål Langå Kultur og fritid: Pulje til renoveringer og nyanlæg i parker og af legepladser Ny idrætshal Kunstgræsbaner Fortsat renovering af Langå Idrætscenter Indeklima i Kulturhuset Social og arbejdsmarked: Genopretning af Hjørnestenen Odinskolen Sundhed og ældre: Randers Sundhedscenter, Thors Bakke Renovering af nedlæggelse af utidssvarende plejeboliger... 42

3 1 Total Nettobeløb (1.000 kr.) Udvalg I alt Anlæg Miljø og teknik Børn og skole Kultur og fritid Social og arbejdsmarked Sundhed og ældre Anlæg i alt Afledt drift I alt Miljø og teknik Børn og skole Kultur og fritid Social og arbejdsmarked 0 Sundhed og ældre Drift i alt I alt Budget I alt Investeringspuljen

4 Miljø- og teknikudvalget Nettobeløb (1.000 kr.) Funktion Overskrift I alt Fritidsområder Bypark Tronholmen, færdiggørelse Kommunale veje Udbygning af krydset Paderup Boulevard/Merkurvej Kommunale veje Forbedring af trafikafviklingen omkring Paderup Boulevard Kommunale veje Nedbygning af krydset Adelgade-Vestervold Kommunale veje Anlæg af cykelstier Kommunale veje Den blå bro, renovering og maling Kommunale veje Mariagervej - Ryttervej, Trafiksanering, 2. etape Kommunale veje Omfartsvej omkring Langå Kommunale veje Ombygning af Museumspladsen Kollektiv trafik Renovering af færgen Ragna samt færgelejer Kollektiv trafik Kabelfærge Udbyhøj Forsyningsområdet I alt Affaldshåndtering Genbrugsbutik eller lign Afledt drift Kommunale veje Kommunale veje Kommunale veje Anlæg i alt Udbygning af krydset Paderup Boulevard/Merkurvej Forbedring af trafikafviklingen omkring Paderup Boulevard Mariagervej - Ryttervej, Trafiksanering, 2. etape Kommunale veje Omfartsvej omkring Langå Kommunale veje Ombygning af Museumspladsen Affaldshåndtering Genbrugsbutik eller lign Drift i alt I alt

5 3 Børn og skoleudvalget Nettobeløb (1.000 kr.) Funktion Overskrift I alt Dagpleje og daginstitutioner Dagpleje og daginstitutioner Dagpleje og daginstitutioner Dagpleje og daginstitutioner Klubber og andre soc. pæd. fritidstilbud Tilbygning mellem den tidligere Nordly og børnenes hus Ombygning af Fussingø naturbørnehave Sund institution Udeliv Ombygning af bolig til institutionsformål - Langå Anlæg i alt Afledt drift Dagpleje og daginstitutioner Klubber og andre soc. pæd. fritidstilbud Udeliv Ombygning af bolig til institutionsformål - Langå Drift i alt I alt

6 4 Kultur og fritidsudvalget Nettobeløb (1.000 kr.) Funktion Overskrift I alt Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Stadion og idrætsanlæg Stadion og idrætsanlæg Andre kulturelle opgaver Pulje til renoveringer og nyanlæg i parker og af legepladser Ny idrætshal Kunstgræsbaner Fortsat renovering af Langå Idrætscenter Indeklima i Kulturhuset Anlæg i alt Afledt drift Stadion og idrætsanlæg Stadion og idrætsanlæg Andre kulturelle opgaver Ny idrætshal Kunstgræsbaner Indeklima i Kulturhuset Drift i alt I alt

7 5 Social- og arbejdsmarkedsudvalget Nettobeløb (1.000 kr.) Funktion Overskrift I alt Genopretning Hjørnestenen Odinskolen 0 Anlæg i alt I alt

8 6 Sundheds- og ældreudvalget Nettobeløb (1.000 kr.) Funktion Overskrift I alt Sundhedsfremme og forebyggelse Ældreområdet Randers Sundhedscenter, Thors Bakke Renovering eller nedlæggelse af utidssvarende boliger Anlæg i alt Afledt drift Ældreområdet Renovering eller nedlæggelse af utidssvarende boliger Drift i alt I alt

9 7 Miljø- og teknik

10 8 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Grønne områder og naturpladser Bypark Tronholmen, færdiggørelse Udgift Netto Udgift 0 Netto Randers centrale bymidte er i dag i underskud af grønne bynære arealer. En færdiggørelse af Tronholmen er derfor en oplagt mulighed for at tilføre bymidten et rekreativt og bynært areal til ophold og arrangementer. Ved en kommende udvidelse af bymidten i forbindelse med detailhandelsbestemmelserne, kan man forvente at den nuværende bymidte skal udvides mod syd, hvorfor et robust, velplanlagt og anvendeligt grønt parkområde ved Tronholmen vil blive en central herlighedsværdi også for fremtidens bymidte. Projektet forventes udført i Samlet overslag til analyse, projektforslag og detailplanlægning, samt detailprojektering og anlægsudgifter estimeres til 5 mio. kr. Det er ikke undersøgt, om der er afledt drift udover eksisterende drift. For at imødegå den bedst mulige sammenhæng langs Gudenåen redegør skitseprojektet for arealerne såvel øst som vest for Århusvej, hvorimod anlægsudgifterne udelukkende er et overslag for arealerne øst for Århusvej.

11 9 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Kommunale veje Udbygning af krydset Paderup Boulevard/Merkurvej Udgift Netto Udgift Netto Det signalregulerede kryds Paderup Boulevar/Merkurvej udbygges til 4 ben og der etableres en indkørsel til Randers Storcenter fra krydset. Projektet er en del af trafikstrategien for Paderup centerområde og er en nødvendighed for vejbetjening af det nye serviceerhvervsområde mellem Paderup Boulevard, Århusvej og Hammelvej (Bauhaus). Projektet skal gennemføres i første halvdel af 2008 af hensyn til Bauhaus åbning i sommeren 2008.

12 10 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Kommunale veje Forbedring af trafikafviklingen omkring Paderup Boulevard Udgift Udgift Projekter indeholder følgende elementer: Krydset Århusvej/Paderup Boulevard udvides med ekstra venstresvingsspor fra nord, ekstra højresvingsspor fra øst og ekstra ligeudspor fra vest. Der etableres indkørsel og vejforbindelse mellem Paderup Boulevard og Marsvej. Samtidigt udlægges vej over eksisterende privat parkeringsplads. Signalregulering af krydset Paderup Boulevard/Clausholmvej. Krydset er forberedt hertil. Det samlede projekt er en del af trafikstrategien for Paderup Centerområde og er en nødvendighed for, at trafikken i området kan afvikles hensigtsmæssigt. Udvidelsen af krydset Århusvej/Paderup Boulevard og etableringen af indkørsel og vejforbindelse mellem Paderup Boulevard og Marsvej er nødvendige af hensyn til fremkommeligheden. Signalregulering af krydset Paderup Boulevard/Clausholmvej er nødvendig da krydset trafiksikkerhedsmæssigt udgør en sort plet. I trafikstrategien for Paderup Centerområde er projektet planlagt gennemført i Udvidelse af krydset Århusvej/Paderup Boulevard: Etableringspris ca. 3,7 mio. kr.. Afledt drift ca kr. om året. Etablering af indkørsel og vejforbindelse mellem Paderup Boulevard og Marsvej: Etableringspris ca. 2,1 mio. kr.. Afledt drift ca kr. om året. Signalregulering af krydset Paderup Boulevard/Clausholmvej: Etableringspris ca kr.. Afledt drift ca kr. om året.

13 11 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Kommunale veje Nedbygning af krydset Adelgade-Vestervold Udgift Netto Udgift 0 Netto Nedbygningen består i at indsnævre Adelgade til to kørespor, hvilket vil hjælpe til at mindske mængden af den trafik, der i dag kører ind i midtbyen via Adelgade. I forbindelse med gennemførelsen af Østervoldprojektet er det nødvendigt at nedbygge krydset Adelgade-Vestervold. Løsningen er trafikalt set forsvarlig, idet trafikken på Adelgade forventes at falde betydeligt som følge af ændringerne på Østervold.

14 12 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Kommunale veje Anlæg af cykelstier Udgift Netto Udgift 0 Netto I 2008 planlægges udarbejdelse af en stiplan. Planen bør udmøntes i konkrete projekter i de kommende år. Cykelstier koster et sted mellem 3 og 8 mio. kr. pr. km vej. Eksempelvis anslås det, at enkeltrettede cykelstier i begge sider af en landevej koster ca. 4 mio. kr. pr. km. Forbedring af forholdene for bløde trafikanter og generel forbedring af trafiksikkerheden.

15 13 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Kommunale veje Den blå bro, renovering og maling Udgift Netto Udgift 0 Netto Den gamle jernbanebro Den blå bro er et vartegn for Randers. I 1994 blev broen rengjort for rust og malet. I 2003 var der megen algevækst på broen som følge af det fugtige miljø. Broen blev højtryksrenset og graffitien fjernet. I forbindelse med rengøringen viste det sig, at der var mange samlinger, som er rustangrebet og enkelte steder er der hele gennemtæringer af gitterkonstruktionen. I september 2004 gennemførte et konsulentfirma et eftersyn af broen. Konklusionen blev, at en reparation bør omfatte en total maling af broen, udskiftning af enkelte ståldele samt lukning af mellemrum i stålprofiler. Det bemærkes, at der i overslaget ikke er taget højde for den nedbrydning af konstruktionen, der er sket siden Renoveringen er nødvendig, hvis broen skal overleve på længere sigt.

16 14 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Kommunale veje Mariagervej - Ryttervej, trafiksanering 2. etape Udgift Netto Udgift Netto Det samlede trafiksaneringsprojekt omfatter strækningen fra Ringboulevarden til Hobrovej. I er strækningen Ringboulevarden - Violvej udført. Den endnu ikke trafiksanerede del af Mariagervej er en sortplet-strækning. Trafiksaneringen forventes at forbedre trafiksikkerheden markant.

17 15 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Kommunale veje Omfartsvej omkring Langå Udgift Netto Udgift Netto Omfartsvej nord om Langå mellem Væthvej og Randersvej. Tilsluttes i eksisterende rundkørsel ved Randersvej/Gydevej. Omfartsvejen vil aflaste bymidten for den gennemkørende trafik, herunder krydset mellem Væthvej og Bredgade, der er særligt belastet med uheld.

18 16 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Kommunale veje Ombygning af Museumspladsen Udgift Netto Udgift Netto Der foreligger et skitseprojekt for ombygning af Museumspladsen inkl. Stemannsgade fra Rosenørnsgade til Østervold. Projektet indeholder bl.a. speciel belægning med farvet asfalt og stålbånd, niveauforskydninger i form af brede trapper og forberedelse af pladsen til gennemførelse af kulturelle arrangementer (mobilscene mv.). Det er dette skitseprojekt, der har været præsenteret i forbindelse med udbudet af byggefelterne. Projektet skal gennemføres i 2008 og 2009 da pladsen skal fungere når byggerierne på de solgte byggefelter er færdige. Det foreliggende skitseprojekt forventes at kunne udføres for et beløb i størrelsesordenen 35 mio. kr.. Det understreges, at overslaget er lavet på et løst grundlag. Det er den umiddelbare vurdering, at et projekt for ombygning af Museumspladsen til en plads med høj kvalitet (sammenlignelig med Østervold) kan gennemføres for et beløb i størrelsesordenen 25 mio. kr. Det nærmere indhold i et sådant projekt er ikke afklaret. Forud for en evt. ansøgning om anlægsbevilling skal der lavet et konkret projekt, hvor der tages stilling til pladsens indhold, materialevalg, udformning og udstyr. Salgsindtægterne for byggefelterne 2, 3 og 4 forventes at blive 25,5 mio. kr. Byggefelt 1 tilbageholdes.

19 17 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Kollektiv trafik Renovering af færgen Ragna samt færgelejer Udgift Netto Udgift 0 Netto Motoren på færgen Ragna, der besejler Mellerup Voer overfarten er nedslidt og skal skiftes snarest muligt. Desuden lever arbejdsmiljøet på færgen ikke op til nutidens krav, hvorfor motor også skal flyttes og færge støjisoleres. Desuden er stabilitetsbogen for færgen urealistisk, hvorfor der skal gennemføres nye stabilitetsmålinger og beregninger. Endelig er færgelejerne i dårlig stand, hvorfor disse skal renoveres. Stabilitetsberegningerne er iværksat, og der tages kontakt til Søfartsstyrelsen for at få fastlagt eventuelle andre krav til færgen. Svaret fra styrelsen kan få både økonomiske og tidsmæssige konsekvenser. Det skal bemærkes, at færgen ikke kan forventes at kunne sættes i drift i sæsonen 2008, før ovennævnte forhold er udbedret. Projektering af ændringerne skal iværksættes i 2007, såfremt færgen skal kunne sættes i drift til marts Det forventes at renoveringen af færgen kan udføres for 1,0 mio. kr., og at færgelejerne kan renoveres for 1,0 mio. kr., i alt 2,0 mio. kr. Det medfører en udgift på 1,0 mio. kr. for hver af kommunerne Norddjurs og Randers.

20 18 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: 0232 Kollektiv trafik Kabelfærge Udbyhøj Udgift Netto Udgift 0 Netto Kabelfærgen i Udbyhøj blev idriftsat i sommeren Der viste sig en del problemer med blandt andet fremdriftssystem, billetteringsanlæg og havneanlæg. Desuden er der støjproblemer, indsigelser mod indretning af havnepladsen i Udbyhøj Nord og manglende oprydning efter nedbrydning af gamle færgeleje. Der er iværksat udarbejdelse af løsningsforslag. Denne proces er langstrakt, idet der samtidig skal afklares juridiske forhold vedrørende ansvar for flere af problemstillingerne. Det er formålet at få løst problemstillingerne, få færgen i stabil drift samt få sikret tilskudsmidler både allerede modtagne og resterende midler. Skal være afklaret inden 1. maj Dette gælder dog ikke nødvendigvis havneanlæg på sydsiden, som kan gennemføres som et særskilt projekt uden for tilskudsprojektet. Det vil dog mest hensigtsmæssigt kunne løses i sammenhæng med øvrige arbejder. Der er meget stor usikkerhed på overslagspriserne på ændring af havneanlæg og billetteringsanlæg. På sidstnævnte sag har vi måttet hyre en advokat for afklaring af de juridiske forhold. Desuden er der stor usikkerhed på oprydning efter ændring af gamle moleanlæg.

21 19 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: Renovation Genbrugsbutik eller lign. Udgift Netto Udgift Netto Der etableres en genbrugsbutik eller lignende ved Randers Genbrugsplads for omsætning af genanvendelige effekter fra pladsen evt. i samarbejde med humanitære organisationer. Der er ikke udarbejdet et egentligt projekt.

22 20 Børn og skole

23 21 Udvalg: Funktion: Børn og Skole Dagpleje og daginstitutioner Tilbygning mellem den tidligere Nordly og børnenes hus Udgift Netto Udgift 0 Netto Der er tale om en tilbygning, som fysisk forbinder de 2 institutioner, som allerede er lagt sammen ledelsesmæssigt. Med de ændrede fysiske rammer skabes der mulighed for bedre rammer for forældre og børn, idet der kan etableres et køkken og alrum hvor der er mulighed for at afholde møder. Med ombygningen kan institutionen endvidere indrettes således, at der bliver flere rum, som understøtter institutionens pædagogiske arbejde med enkelte børn og grupper af børn Projektet dækker ombygning og nyindretning af institutionens legeplads, men ikke indkøb af inventar.

24 22 Udvalg: Funktion: Børn og Skole Dagpleje og daginstitutioner Ombygning af Fussingø naturbørnehave Udgift Netto Udgift 0 Netto Natur og udeliv har en positiv indvirkning på børns motorik, koncentrationsevne og sundhed. Fussingø naturbørnehave er en institution, der har til huse i lejede lokaler, som tilhører Fussingø Skovdistrikt. Institutionen har fået mulighed for at leje en lejlighed som har ligger i samme bygning, som institutionen allerede ligger i. Derudover omfatter tilbuddet leje af en garage som ligger i midten af bygningen. Med en ombygning får institutionen mulighed via en omrokering at skabe et værksted i bygningen, som kan bruges til kreativ bearbejdelse af bl.a. de materialer som man finder i naturen. Herudover giver ombygningen mulighed for optag af yderligere børn ud over de børn, som institutionen på nuværende tidspunkt har plads til. Der er interesse for det tilbud som institution kan give, idet der er venteliste til institutionen Ved ombygning af lejligheden er der regnet med ombygning af ca. 90 kvadratmeter, som skal ombygges, hvilket vil sige Fornyelse af overflader Lofter med ny loftsbelysning Totaludskiftning af gulve Renovering af døre og vinduer Renovering af elinstallation Malerarbejde. Hertil kommer indkøb af inventar.

25 23 Udvalg: Funktion: Børn og Skole Dagpleje og daginstitutioner Sund institution Udgift Netto Udgift 0 Netto Projektet er tænkt som ombygning af en eksisterende institution til optimale forhold ud fra en sundhedsmæssig betragtning. Her tænkes på en indretning af institutionen, som kan fremme sundhed på flere måder. Her tænkes på en ombygning, som skaber det fornødne rum og indretning til bevægelse og fysisk udfoldelse, samtidig med at der skal være fokus på at reducere støjen. Det skal det være en ombygning som skaber lys og luft, og en ombygning gerne i materialer, som er inspirerende for børn at være i, og som tager højde for børn forebyggelse af smitte og allergiske reaktioner. et med ombygningen er at få erfaring med hvilken de fysiske rammers indflydelse børns dagligdag i institutionerne, herunder om der med ombygningen kan tænkes i ændringer, som får en positiv indflydelse på børns sygelighed, og hvor der skabes et miljø som giver færre konflikter blandt børnene. Men samtidig er projektet også tænkt som en mulighed for målrettet at arbejde med indretningen af institutionen som en forlængelse af den pædagogiske indsats der i øvrigt arbejdes med i institutionen Det angivne beløb skal dække fysisk ombygning af den givne institution, og indkøb af inventar.

26 24 Udvalg: Funktion: Børn og Skole Dagpleje og daginstitutioner Udeliv Udgift Netto Udgift Netto Flere rapporter peger på de gavnlige effekter der er for børn, som færdes i en dagligdag med mere fokus på udeliv. Desuden er natur og naturfænomener et af de 6 læringstemaer i de pædagogiske læreplaner. Forslaget om udeliv bygger på en tanke om at skabe et pædagogisk center for samtlige dagtilbud, hvor der etableres en form for pædagogisk eksperimentarium, eller videnscenter nord for Kasernen på området. Her opstilles en pavillon som bemandes med pædagogisk personale. Personalet i pavillonen skal igangsætte aktiviteter som har fokus på natur og naturfænomener. et med projektet er at skabe oplevelser med, interesse for og viden om naturen i et miljø med plads til undren. Dermed styrkes børnenes sanseapparater og motoriske udfoldelse og børnene udfordres på mange planer. For det samlede dagtilbudsområde skabes der med projektet forhåbentlig et videnscenter, som kan inspirere dagtilbudene til i kortere eller længere periode at deltage i aktiviteter omkring projektet. Denne viden kan således bredes ud til mange, således at børn kan få vigtige erfaringer, eksperimenter og hente viden om naturfænomener Projektet bygger på en pavillon svarende til de udegrupper som allerede er opført i tilknytning til Daginstitutionen Æblehaven og Stjernehuset. Der er beregnet et nettoareal på 2 kvadratmeter pr. barn. Beregningen tager udgangspunkt i et fuldt monteret hus til og med sokkel, samt indkøb af inventar. Der er i overslaget ikke medregnet evt. køb af grund.

27 25 Udvalg: Funktion: Børn og skole Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Ombygning af bolig til institutionsformål - Langå Udgift Netto Udgift Netto Beløbet er anslået til ombygning af bolig til institutionsformål juniorklub i Langå. Ejendommen er stillet til rådighed til formålet af privatperson. Børn og skole søger at overtage juniorklubben, som nu drives 1 eftermiddag om ugen af frivillig arbejdskraft. Klubben er organiseret som forening. Foreningen kan ikke finde frivillig arbejdskraft, hvorfor juniorklubben vil lukke med årets udgang, hvis ikke Randers Kommune kan overtage driften. Bygningen skal anvendes til juniorklub for børn i alderen 11 13/14 år. Igangsættes snarest muligt. Anlægsmidlerne er anslået, idet der endnu ikke er udarbejdet byggesag. Driftsmidlerne er anslået til dækning af el, vand, varme og rengøring. Der gøres opmærksom på, at der ikke er indregnet husleje.

28 26 Kultur og fritid

29 27 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Funktion: Pulje til renoveringer og nyanlæg i parker og af legepladser Udgift Netto Udgift 0 Netto Der foreslås afsat en pulje til renoveringer og nyanlæg i parker og af legepladser. Puljen kan f.eks. anvendes til renovering eller nyetablering af toiletbygninger og sikring af legepladserne, så de til stadighed lever op til gældende sikkerhedskrav. Puljen vil også blive anvendt til at skabe nye, udfordrende aktivitetsmuligheder, så legepladserne fortsat er attraktive, ligesom der vil kunne udvikles nye aktivitetsmuligheder målrettet mod unge og voksne, så der skabes yderligere liv i parkerne. Konkret foreslås der i 2008 anvendt kr. til renovering af eksisterende toiletbygning i Vestparken og etablering af handicaptoilet. Herefter vil alle toiletbygningerne i de bynære parker være renoveret. Anlægspuljen anvendes kontinuerligt til gennemførelse af forskellige projekter. Den årlige anlægsramme er på kr. I 2008 foreslås dog konkret anvendt kr. til renovering af eksisterende toiletbygning i Vestparken og etablering af handicaptoilet.

30 28 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Funktion: Ny idrætshal Udgift Netto Udgift Netto Der er et stort behov for at få udvidet den samlede halkapacitet i kommunen. Der er flere steder i kommunen mulighed for at udvide eksisterende haller med endnu en idrætshal. Arbejdet med at finde den endelige placering vil først blive igangsat når der er truffet beslutning om, at der vil kunne etableres en ny idrætshal. Den nye idrætshal foreslås etableret i En fuld kommunal finansiering af en ny idrætshal i standardstørrelse vil beløbe sig til 15 mio. kr. De afledte driftsudgifter til en ny hal vil beløbe sig til kr. årligt.

31 29 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Funktion: Kunstgræsbaner Udgift Netto Udgift 0 Indtægt Netto Der foreslås etableret 2 kunstgræsbaner til fodbold ved Randers Stadion: 1 bane i 2008 og 1 bane i Mulighederne for vintertræning i fodbold forøges meget, hvis der etableres kunstgræsbaner, idet banerne også kan benyttes i frostvejr, og de erstatter således nuværende grusbaner. Men med den nye generation af kunstgræs vil banerne også erstatte et antal græsbaner, idet kunstgræsbanerne kan bruges hver dag, hvor græsbanerne på grund af slitage kan bruges færre dage. I øjeblikket betaler en del fodboldklubber leje af baner i andre kommuner. Kultur- og Fritidsudvalget har den 28. august (sag nr. 82) behandlet ønsket om anlæg af kunstgræsbaner. Udvalget besluttede at oversende ønsket til budgetbehandlingen. Der foreslås etableret 1 kunstgræsbane i 2008 og 1 bane i Udgiften til etablering af én kunstgræsbane er 4-6 mio. kr. afhængig af jordbundsforhold, lysanlæg m.v. Til de første baner forventes at kunne opnås tilskud på 1 mio. kr. fra DBU. Der vil være årlige driftsudgifter på kr. svarende udgiften ved en græsbane. Det vil være muligt at generere driftsindtægter gennem udlejning til Randers FC og andre professionelle klubber samt gebyropkrævning for amatørklubberne i vinterperioden. De årlige indtægter anslås til kr.

32 30 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Funktion: Fortsat renovering af Langå Idrætscenter Udgift Netto Udgift 0 Netto Der er de senere år anvendt store beløb på at renovere Langå Idrætscenter. Renoveringen er dog ikke færdig. Det foreslås derfor, at der afsættes 4,4 mio. kr. til færdiggørelse af renoveringen af Langå Idrætscenter. Færdiggørelsen indebærer overbygning mod svømmebad, tilbygning til depotrum, vindfang, handicapindgang, etablering af kontor og mødelokaler, elevator, toilet, ny indfaldsvej m.m. Projektet foreslås gennemført i Udgifterne til færdiggørelse af renoveringen af Langå Idrætscenter er skønnet til 4,4 mio. kr.

33 31 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Funktion: Indeklima i Kulturhuset Udgift Netto Udgift Netto Kulturhistorisk Museum har fået påbud fra Arbejdstilsynet om, at der skal træffes foranstaltninger, der sikrer indeklimaet på museet lever op til lovgivningens krav. Indeklimaproblemerne i Kulturhistorisk Museum gør sig gældende for hele Kulturhuset. Der er derfor udarbejdet et overslag over de samlede udgifter til afhjælpning af indeklimaproblemerne i Kulturhuset. Byrådet behandlede sagen den 25. juni 2007 (sag. nr. 242) og besluttede i den forbindelse, at detaljeret projektforslag udarbejdes i 2007 og at udgiften hertil finansieres af forvaltningens anlægsbudget, at anlægsudgiften på kr. og de afledte driftsudgifter på kr. behandles i forbindelse med budgetlægningen for 2008, idet der gøres opmærksom på den igangværende proces vedrørende eventuelt nyt bibliotek på Thors bakke og eventuelt nyt kunstmuseum. Arbejdstilsynet har oprindeligt krævet, at indeklimaproblemerne i Kulturhistorisk Museum skulle være løst senest 1. august Museet har af Arbejdstilsynet fået udsættelse til 1. august Den detaljerede projektering er igangsat. Hvis Arbejdstilsynets krav skal imødekommes inden for den givne tidsfrist skal renoveringen af de tekniske anlæg påbegyndes primo Det samlede projekt består dog af en række mindre projekter, som vil kunne forskydes tidsmæssigt. Projektet foreslås derfor først afsluttet i Der er udarbejdet et forslag til forbedring af indeklimaproblemerne, som samlet beløber sig til 15,3 mio. kr., hvoraf kr. vedrører udarbejdelse af detaljeret projektforslag. Udgifterne hertil finansieres af de overførte anlægsmidler inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område. Anlægsudgiften beløber sig til kr. (2008-prisniveau), som foreslås fordelt med kr. i 2008 og kr. i 2009.

34 32 Udgifterne kan specificeres således: Afblænding af vinduer, udskiftning af ovenlyskupler og glas samt ændring af solafskærmning Udskiftning af ventilationsaggregater Honorar og tegninger Uforudsete udgifter (10%) I alt kr kr kr kr kr. For at spare på energien til såvel befugtning som køling opbygges ventilationsanlæggene med recirkulationsforbindelse, således at der kun indtages den nødvendige mængde friskluft. Men alligevel må der forventes merudgifter til el, vand og service på skønsmæssigt kr. årligt.

35 33 Notat om Kulturhusets indeklima Tidsplan vedrørende forbedringer af Kulturhusets indeklima som følge af Arbejdstilsynets påbud til Kulturhistorisk Museum. Arbejdstilsynet har givet KHM et påbud om forbedringer af indeklimaet i institutionen. Randers Kommune har fået udsættelse for at have gennemført disse forbedringerne til den Poul Erik Markussen, Kerstens og Wesphal, Knud Overgaard og Peter Riis, Teknisk forvaltning, Thorkild Christensen og Inger Skamris fra biblioteket har holdt møde med institutionslederne i Kulturhuset for at vurdere de tidsmæssige perspektiver for gennemførelse af projektet. Det er nødvendig med en langsigtet tidsplan, da museerne planlægger udstillinger langt frem i tiden. Ifølge Poul Erik Markussen fra Kerstens og Westphal skal der foreligge et tilsagn eller en bevilling til gennemførelse af projektet senest ved udgangen af november 2007, for at Randers Kommune kan opfylde det påbud Arbejdstilsynet har givet Kulturhistorisk Museum. Såfremt der ikke foreligger tilsagn eller bevilling på dette tidspunkt, indkalder bibliotekschefen kulturdirektøren, Eurofins, Kerstens og Westpahl og Teknisk Forvaltning til en drøftelse af konsekvenserne af de manglende tilsagn/bevillinger i forhold til Arbejdstilsynets påbud. Inger Skamris

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5 Resultatopgørelse ( V, K og O) 1. behandlingsbudgetforslaget, inkl. ændringer ved forhandlinger Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2009 BF 2010 BF 2011 BF 2012 Gns 09-12 Skatter -.11,6 -.445,4

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 01.11.2013 Projekt nr. og navn: 0120 Miljø- og energipulje 2011 Funktion og dranst: 002510-3 Bevillingsprogram: 6533000012 Formålet med miljøpuljen er at arbejde for minimering

Læs mere

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Peter Nielsen Kunstgræsbanen i Glamsbjerg 1. Indledning Drøftelsen af pkt. 562 og 563 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 4. marts 2013, gav anledning til en række spørgsmål.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH Etablering af erstatningslokaler til fritidshjemmet Højvang,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Projektnavn: Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen Etablering af handicaptoilet. sudgifter 160 i alt 160 i alt Det anførte beløb er baseret på byggeafdelingens overslag. Ifølge byggesagkyndige

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier: Notat vedr. Rådhusprojekt Vejen Kommune Dato: 08.06.2015 Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Læs mere

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Bredstrupsgades Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole Hvide Sande Skole - læring med udsyn Til Skolevej 2 6960 Hvide Sande Telefon: 99 74 26 60 Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole www.hvidesandeskole.dk hvidesandeskole@rksk.dk Dato: 09. april 2015 To matrikler

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15.5.2009 Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 104 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget budget Børne- og uddannelsesudvalget Totalramme: Klub Abildtræet Oprindeligt budget 2014 for totalrammen: 5.354 Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 4.628 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 611 Automatisk

Læs mere

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 I det følgende er der opsummeret renoveringsprojekter, som kan igangsættes uden særlig forudgående detaljeret projektering. Hensigten med igangsætningen

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

BILAG: Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på kvalitetsfondsområderne. Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården

BILAG: Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på kvalitetsfondsområderne. Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården BILAG: Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på kvalitetsfondsområderne Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården Gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanens 1. etape medfører, at beboerne på plejehjemmet

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Tillægsdagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C),

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Udarbejdet af: Johanne Holten Dato: 16-11-2011 Sagsnummer.: 01.02.05-P19-16-10 Version nr.: 3 Sammenfatning og baggrund for notatet Kommunalbestyrelsen

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere