Laurids vinter Vinter God jul L A U R I D S. Se flere billeder på hjemmesiden og i bladet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Laurids vinter 2004. Vinter 2004. God jul L A U R I D S. Se flere billeder på hjemmesiden og i bladet."

Transkript

1 God jul Vinter 2004 L A U R I D S Se flere billeder på hjemmesiden og i bladet. 1

2 Leder Af: Troels Jensen I denne søde juletid er der en ny PISA-undersøgelse på trapperne, og vi danskere er dumpet lidt længere ned ad hitlisten. Så inden året rinder helt ud, kan vi få skolen vendt godt og grundigt i medierne. Det er jo faktisk heller ikke så godt, hvis vi samtidig med, at vi bruger flere penge på folkeskolen også får et dårligere fagligt niveau ud af det, når vi sammenligner os med andre lande. Det beklagelige er, at fantasien til forbedringer kun rækker til forældrebøder og flere test. Der skal naturligvis nogle fagligt kompetente og engagerede undervisere til. Men der er ingen tvivl om, at en stor del af læringsproblemet skyldes en meget stor gruppe af børn i folkeskolen, som ikke får hjælp til den nødvendige motivation for at gå i skole. Om det så er forældre, kammerater eller lærere eller en kombination, der skal være motiveringens fødselshjælpere, er vel ligegyldigt. Men det må altså være helt grundlæggende, at eleverne kan lide at gå i skole for også at kunne få noget fornuftigt ud af det tilbud om læring, der ligger i skolens natur. Så kan der være ting, fag og timer de holder mere af end andre. I den ideelle skoleverden bør det være ligegyldigt, hvad eleverne skal beskæftige sig med. De skal kunne engagere sig i det. Og her ligger nok en stor del af problemet. For i den ideelle skoleverden skal ressourcerne helst også matche de problematikker skolen skal arbejde i. Jeg tror den generelle danske skoleverden påtager sig et meget stort og omfattende socialt ansvar, som bestemt er prisværdigt, men som ressourcemæssigt ikke også kan indeholde ministerens ambitioner om et generelt internationalt højt fagligt niveau. Når jeg så sidder her i vores egen lille Hjelmensgade-andedam og hører forældre fortælle, at de har fået et andet og gladere og mere skolemotiveret barn ud af, at barnet har skiftet skole, vil jeg selvfølgelig gerne tro, at det udelukkende er vores skoles fortjeneste. Jeg er overbevist om, at Laursens Realskole passer godt til de, der vælger at melde deres børn ind her. Men jeg tror bestemt også, at skiftet til en skole med muligheder for et mere afbalanceret forhold til mængden af de forskellige arbejdsopgaver, vi kan komme til at påtage os, er til stor gavn for læringsmiljøet og for den enkelte elevs mulighed for at finde motiverende elementer i skolehverdagen. Samtidig er I jo forældre, der alle har foretaget et aktivt valg på jeres børns vegne, og det engagement, der følger her af, smitter helt sikkert af på jeres børn. Tænk hvis alle folkeskoler kunne opleve det for deres elever? Det har jo også en god effekt på motivationen for os, der arbejder her på skolen, at vi i så høj grad møder engagerede forældre og motiverede og glade børn. Rigtig god jule- og PISA-læseferie til jer alle. 2

3 I forbindelse med bestyrelsesarbejdet er der - ud over opgaver, der klares fra møde til møde - de faste opgaver, som dukker op hvert år til samme tid. I denne tid arbejder bestyrelsen og skolens ledelse derfor med bl.a. budgettet og lærernes tjenestetidsplanlægning for henholdsvis næste kalenderår og næste skoleår. Med de ret store ombygninger skolen skal foretage,for at leve op til den ændrede lovgivning på det naturfaglige område med bl.a. nye lokaler til biologi og natur/teknik, må vi erkende, at budgettet bliver noget stramt for det kommende år. Vi er dog fulde af fortrøstning over, at skolen kan klare denne omkostning, der vil bringe skolens tilbud til eleverne helt i top. Når vi, på nuværende tidspunkt allerede har taget fat på tjenestetidsplanlægningen skyldes det, at fordelingen af lærernes tjenestetid har stor indflydelse på budgettet, da langt den største del af budgettet udgøres af lønninger. Da der kommer endnu en ny 8. klasse igen i år, er det nødvendigt - gennem tjenestetidsplanlægningen - at få klarlagt et eventuelt behov for nyansættelser, eller om skolen kan klare sig med ændrede opgaver for det bestående lærerkollegium. Et andet af bestyrelsens faste årlige punkter er mødet med repræsentanter fra elevrådet. Det seneste møde blev afholdt på oktober mødet, hvor eleverne fremlagde de emner, de arbejder med i elevrådet og om de ønsker de har til forbedringer. Et af de gennemgående punkter, hvor de gerne vil have hjælp fra bestyrelsen, er forbedringer af indeklimaet, der specielt om sommeren er noget problematisk. Vi er desværre ikke i stand til at opfylde deres ønsker på dette punkt for nuværende, men det er problemer, der skal løses i samme takt som skolen bliver istandsat og vedligeholdt. Tidligere har bestyrelsen afholdt en årlig bestyrelses-weekend, hvor vi har kunnet diskutere skole og bestyrelsesarbejde, og skolen har afholdt en årlig pædagogisk weekend. Som et tiltag, der begyndte for fire år siden, har bestyrelsen inviteret sig selv med til skolens pædagogiske weekend - der denne gang blev afholdt sidst i oktober - fordi vi gerne vil lære de mennesker bedre at kende, som vi er arbejdsgivere for. Et tiltag man også fra skolens side tilkendegiver, at man finder positivt. Denne årlige to dages begivenhed er med til at åbne bestyrelsesmedlemmernes øjne for andre sider af skolen end lige den indfaldsvinkel, vi modtager fra vores børn, ligesom også vi - som bestyrelsesmedlemmer - bliver afdramatiseret i lærernes øjne. Årets emne var Kommunikation og Refleksion. To aktuelle emner, som der kan findes almindelig anvendelse for i hverdagen, uanset om man er lærer eller forældre. En problemstilling, skolen og bestyrelsen bliver mødt med fra tid til anden, er antallet af timer læste af vikarer samt enkelte klassers vikarbebelastning. Skolen og bestyrelsen er af den opfattelse, at alle timer skal Fra Bestyrelsen Af: Steen Schütt 3

4 læses, altså at ingen klasser får fri pga. den faste lærers fravær ved sygdom, kurser, lejrskoler eller andre aktiviteter. Dette medfører naturligt nok, at de pågældende timer bliver læst af en vikar, som kan være en af klassens øvrige lærere, en af skolens lærere eller en tilkaldt vikar. For at kunne af- eller bekræfte diverse udmeldinger om, at mit barns klasse har altid vikar har bestyrelsen derfor bedt skolen fra 1. januar 2005 om at føre et mere detaljeret vikarregnskab end for nuværende. På baggrund af dette arbejde vil bestyrelsen kunne vurdere om vi finder, at forbruget af vikarer mere eller mindre belastende. Fra bestyrelsen skal der lyde et ønske om en Glædelig Jul og et Godt Nytår. Vi ses i Domkirken den 18. december til juleafslutningen. Farvel til sundhedsplejerske Som sundhedsplejerske har jeg de sidste 4 1/2 år været ansat på Laursens Realskole. Desværre har mit arbejde flere gange været afbrudt på grund af sygdom. Dette er i dag årsagen til, at jeg helt må stoppe mit arbejdsliv. Jeg har altid følt mig privilegeret og værdsat som sundhedsplejerske. Det har været alle tiders job og tak for godt samarbejde. Pas godt på jer selv og hinanden. Med kærlig hilsen Grethe Bredahl Flere fra 9. a. trængte til en hjælpende hånd. Men det er jo ikke noget nyt... 4

5 Onsdag d deltog 9.a s elever som figuranter i en kæmpe katastrofeøvelse på Århus Havn. Øvelsen var en dyb hemmelighed, som kun var kendt af ganske få nøglepersoner fra politiet, Falck og Århus Brand & Redningsvæsen, og så selvfølgelig 9. a s elever. Scenariet var følgende: En bus fra Århus Sporveje fyldt med elever på vej til virksomhedsbesøg på Århus United ( Oliemøllen ) støder sammen med et godstog lastet med kemikalier og andet farligt gods. Kl bliver der slået alarm til alarmcentralen med følgende melding: Bus med elever kollideret med godstog på Slipvej. Adskillige hårdt sårede - måske flere døde. Alvorligt gift og kemikalieudslip. Fare for eksplosion, da der er brand i bussen. Politi, Falck og Brandvæsen vidste ikke at det var en øvelse, så det var jo spændende at se, hvor hurtigt og hvordan de reagerede. I løbet af 5-6 minutter var de første politibiler fremme og begyndte at afspærre området og genne nysgerrige væk ( nogle af vores elever ). Politiet tog det meget alvorligt - de vidste jo ikke det var en øvelse. Kort tid efter dukkede de første brandbiler og ambulancer op, og så gik redningsarbejdet i gang. de sårede blev prioriterede og nogle skulle køres på hospitalet. Fra hospitalet kom et læge/sygeplejerskehold for at hjælpe til. 9.a s elever var meget overbevisende i deres roller, hvilket også gav øvelsen et realistisk præg. Dagen før øvelsen var beredskabsinspektør Thorbjørn Jørgensen på besøg i klassen for at fortælle dem om øvelsen og dens forløb - og selvfølgelig om vigtigheden af, at de ikke snakkede med andre om det - det skulle jo gerne være en velbevaret hemmelighed. Dagen efter øvelsen kom Thorbjørn igen og gav en briefing af forløbet og fortalte om hvad der gik godt, og specielt om hvad der gik galt, for alt fungerede ikke som det skulle. Men som han sagde: hvis alt klapper som det skal, så kan vi jo ikke lære noget, for det er kun af sine fejl man lærer noget. Og så det vigtigste, der var megen ros til 9.a for deres indsats og specielt deres skuespil og gode opførsel. For 9.a var det en spændende oplevelse, og så gør det jo ikke noget, at der oveni er et pænt beløb til klassekassen. Så selvom alle blev pjaskvåde og kolde ( vejret var gyseligt - blæst og regn - bare dog katastrofer kunne være på solskinsdage ) så overlevede alle. Kurt Petersen - glad klasselærer for 9.a. 9. a på redningsøvelse 5

6 God Jul fra 2. klasse Laurids vinter 2004 Astrid 2. kl. Ninus får en ven. Hej jeg hedder Ninus. Jeg er helt alene i verden. Jeg har ingen venner. Når jeg er i skole har jeg ingen at lege med. Men en dag kom en ny pige ind i klassen. Ninus spurgte pigen, om de skulle være venner. Pigen sagde ja. Så nu har Ninus fået sig en ven. Jacob 2. kl. Der var engang en sutsko. Det var et godt sted at bo. Der boede 5 små tæer Og de kunne slet ikke lade vær To af dem var sure De andre gik med huer. Petrine 2. kl. Hanne kan vande Josefine kan grine Og Nikoline kan rime. Rikke kan drikke Og Helle kan fortælle. Signe 2. kl. Der var engang en mus, og den kunne ikke lugte en snus. Den boede i et hus, og det var et musehus, for mus som bor i hus! Musen havde en lille lus Men det gjorde ikke en snus Slut, slut prut, nu er historien slut. 6

7 Skrevet af : David, Christoffer, André, Pil, Morten, Daniel og Thor I kristendom har vi haft om Martin Luther. Vores lærer fortalte hvad han lavede og hvem han var. Nogle uger senere skulle vi i Domkirken.... Vi skulle være der til tiden og en munk førte os ind... Først kom der nogle munke som der sang på latin... Og så skulle vi ud på posterne. Den første post handlede om kalkmalerier... To munke kom op at skændes over deres tro! Den næste post var skriftestolen, hvor vi skulle sige vores synder, og derefter skulle vi tænde et lys og bede en bøn. Da vi sad og bad kom fremtidens Martin Luther og sagde: sluk de lys og vi fik et chok. Så fik vi noget at vide om hans forfader. Den næste post var med afladsbreve, hvor vi også fik en bolle hver med hjortepølse indeni... Den næste post var ved dåben. Den næste var med skuespil, hvor Martin Luther og Paven skændtes. Den sidste post skulle vi klæde os ud. Til sidst skulle vi synge. Vi syntes det hele var okay, men det var træls, at det ikke var rigtige munke, det havde vi troet at det var. Men det var spændende nok. Vi syntes godt nok det ikke var total sjovt men godt nok.. vi skulle stå alt for lang tid op så det var lidt træls... Det hele var meget sjov men lidt svært at forstå. Vi var seks klasser i alt så vi gik rundt på forskellige poster vi var der i 3 timer, kedeligt men spændende. Christoffer og André syntes det var fedt at være i kirken! Et par uger senere, hjemme i vores egen klasse, kom der en skrap munk. Han stillede en masse svære spørgsmål, for at se om vi havde lært noget i Domkirken. Vi kunne svare på det hele! 5.klasse i Domkirken.. lutter ører! 7

8 Deee bare dejli... Laurids vinter in the 7. A s jule class rum. Med many gaver and good films on the fjernsyn. I v got a bams A juletree in the luft??! 8

9 Skrevet af : Natalie 8.c Laurids vinter 2004 Jeg har aldrig glædet mig så meget til at begynde i skole efter sommerferien, som jeg gjorde denne sommer. Jeg skulle nemlig starte i den nye 8.C. Vi var 22 nye forventningsfulde elever, som mødte op i skolegården den morgen efter ferien. Nogle flyttede skole, fordi de trængte til frisk luft og nye kammerater, andre fordi de ikke lærte nok på deres tidligere skole. Jeg havde meldt mig til valgfagene windsurfing og jollesejlads. Det var en god måde at lære nogle andre at kende på. Vi var kun et par stykker fra min klasse, som havde meldt os til det. Det var nogle anderledes valgfag, og det var sjovt at prøve. Vi blev modtaget rigtig godt af de to andre 8. klasser på skolen. Vi havde kun lige haft vores første time, da de kom ind i klassen, for at se hvem vi var. Det så sikkert ret sjovt ud, da vi var vildt generte og meget stille. Efterhånden begyndte vi at snakke mere og mere med dem, og de er rigtig flinke. Efter et par uger skulle vi på intro-tur. Vi cyklede ud til en gammel spejderhytte i Skæring. Vi var af sted i 3 dage. Det var fint, at vi cyklede derud, for på den måde kom man til at snakke med mange forskellige. Vi cyklede ture og spillede spil udenfor. Om aftenen stod vi selv for underholdningen. Pigerne den ene aften og drengene den anden. Vi havde lavet nogle forskellige ting, som de skulle gøre f.eks. at spise en vandmand og spise nogle andre klamme ting. Drengene havde arrangeret et natteløb i skoven tæt på, hvor de skulle prøve at skræmme livet af os, og det lykkedes vist også meget godt. Det var en hyggelig tur, vi var på, vi lærte hinanden bedre at kende. Det går rigtig godt i 8.C. Der er meget ro i vores klasse, men vi kan selvfølgelig også godt snakke i timerne. Det er en rar klasse at være i, og alle kan snakke med alle. Laurids modtager også gerne indlæg fra forældre og andre, der ikke har deres daglige gang på skole. Redaktionen ønsker, at Laurids er et blad for alle, der har tilknytning til skolen. Skriv om en oplevelse, giv ris eller ros, rejs en debat eller kom med en lille kommentar til noget i vores fælles lille verden på Laursens Realskole. God jul fra redaktionen Jeannet og Morten næste deadline: mandag d. 14. marts At starte i den nye 8.c Skriv til laurids 9

10 10 Bølle Bob Laurids vinter 2004

11 11 med 6.a & 6.b

12 Kalenderen Januar: 3. skolestart 5. lærermøde 10. bestyrelsesmøde 11. morgensamling b SMG-arrangement a lejr Februar: 2. lærermøde 5. pædagogisk dag 8. 9.a skole/hjem samtaler 10. morgensamling klasserne bowler vinterferie f skole/hjem samtaler m skole/hjem samtaler bestyrelsesmøde b skole/hjem samtaler God Jul og et rigtigt godt nytår Marts: c skole/hjem samtaler 2. lærermøde m øvelejr b skole/hjem samtaler 3.kl skole/hjem samtaler 4. gammel elevfest 7. 8.b skole/hjem samtaler 8. 7.b skole/hjem samtaler a skole/hjem samtaler a skole/hjem samtaler 17. morgensamling 8.c skole/hjem samtaler 4.kl. skole/hjem samtaler påskeferie 12

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret.

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I: Ja okay. I2: Hvad kan du så huske altså første gang, da du finder ud af, at du er gravid, hvad du tænkte der? I: Bare så vi ikke kommer hjem og tænker, nåh nu glemte vi

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nyt om Idre Fjäll. Indbydelse til juletræsfest

Indholdsfortegnelse. Nyt om Idre Fjäll. Indbydelse til juletræsfest Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 7: side 10: side 11: side 12: side 13: Keld har ordet Siden sidst Kalenderen Nyt om Idre Fjäll Mere siden sidst Nyt fra Klubben Evakueringsøvelse

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen og Tommerup efterskole Nr. 4 december 2012 105. årgang elevblad & Årsskrift RUM rummelig rummelighed Rumme rumlig Vi vil gerne tage Jer med en

Læs mere

Så skal vi gang igen!

Så skal vi gang igen! ildeskolenyt! Så skal vi gang igen! Velkommen tilbage fra Juleferie vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret. December blev en travl og begivenhedsrig måned med mange positive oplevelser ikke mindst

Læs mere

GRUPPE FOR SKILSMISSERAMTE BØRN

GRUPPE FOR SKILSMISSERAMTE BØRN GRUPPE FOR SKILSMISSERAMTE BØRN Evalueringsrapport Maj 2008 Udgiver: Institut for Diakoni og Sjælesorg Kolonivej 19 4293 Dianalund Tlf. 58 27 12 52 Email: info@diakoni.dk Website: www.diakoni.dk Evaluator:

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere