1. årgang nr. 8. Marts 2009/10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. årgang nr. 8. Marts 2009/10"

Transkript

1 1. årgang nr. 8 Marts 2009/10

2 Det lokale AKT-team hvem er vi, og hvad laver vi? Af Nikolaj Rytter & Pia Weile AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel. Når vi på skolen arbejder med AKT, arbejder vi med elever, der har brug for, at vi er opmærksomme på deres Adfærd, Kontakt og Trivsel. Tidligere har vi i Ikast-Brande Kommune udelukkende haft et centralt AKT-team, som den enkelte skole kunne sende bud efter, når der var elever eller grupper af elever, der havde brug for særlig opmærksomhed omkring Adfærd, Kontakt og Trivsel. I august startede vi det lokale AKT-team op på Bording Skole. Vi er to lærere, der er i gang med uddannelsen til AKT-lærere. Fordelen ved at have AKT-funktionen ude på den enkelte skole er, at der ikke er så langt til hjælpen, når der er brug for en indsats. Nogle forældre har allerede mødt os, og andre vil gøre det i fremtiden. I samarbejde med lærerteamet omkring eleven bruger vi LP-modellen (som Thomas Henten fortalte om på efterårets forældremøder) til at sætte fokus på læringsmiljøet i klassen, elevens oplevelse af vanskelighederne samt de forudsætninger eleven har med. Inden vi går i gang med arbejdet, bliver I som forældre orienteret om, at AKT-teamet i en periode er tilknyttet klassen. Når vi går i gang, starter vi typisk med et opstartsmøde med lærerne på årgangen, hvorefter vi observerer i klassen og nogle gange i frikvartererne i en periode. Vi har også en samtale med eleven eller en gruppe af elever alt efter, om det drejer sig om AKT-vanskeligheder for én eller flere elever. I samarbejde med årgangens lærere laver vi herefter en handlingsplan for eleven/ klassen, og I bliver som forældre indkaldt til møde. Tegningen her på siden illustrerer, hvor vigtigt det er, at vi har fokus på det enkelte barns kompetencer og muligheder. Hvis alle børn behandles ens, giver vi dem ikke lige muligheder i livet. Børn er forskellige og skal behandles forskelligt! Vi har en grundlæggende tro på, at børn gør det, der giver mening for dem, så det handler om, at vi som voksne samarbejder om at forsøge at skabe det undervisningsmiljø, der giver eleven den bedste skolegang. I vores første arbejdsår som AKT-lærere har vi mødt meget samarbejdsvillige kollegaer og forældre. Alle med stor interesse i at gøre det bedst mulige for barnet. Vi plejer at sige, at vi ikke arbejder med børn med vanskeligheder, men med børn i vanskeligheder. Alle børn kan hjælpes til en skoledag i trivsel, hvis de voksne, der er omkring barnet arbejder sammen om at skabe Adfærd, Kontakt og Trivsel. side 2 Besøg på Jyllands- Postens Mediarium Af Rikke Knudsen, 9b På niende årgang har vi i dag (2.3.10) været i Århus. Vi fik at vide hjemmefra, at vi skulle ud og se Jyllands-Posten, og vi havde alle forskellige holdninger til, hvor godt det ville blive. Så da vi kom der ud, efter en meget lang time i bus, ventede vi en lille smule udenfor på, at vi kunne komme ind. Så kom guiden og gav os nogle små klistermærker, som vi skulle sætte på vores trøjer, så folk kunne se, vi var på besøg. Da vi kom ind, sagde guiden til os, at vi skulle være stille på gangene, og at hun tog os over til en garderobe. der kunne vi hænge, vores jakker og lægge vores tasker. Da alle havde afleveret deres tasker, og vi var kommet videre. Gik vi ned af en helt masse gange og til sidst kom vi ind i et meget underligt rum. Der var bygget huse af pap og mennesker af pap, men menneskerne kunne tale, og husene var meget realistiske. (fortsættes side 3

3 Besøg på Jyllands-Postens... Vi gik helt ind i rummet, pludselig var der et rum med en helt masse bænke. Der fik vi at vide, at vi skulle sætte os. Efter vi havde sat os, snakkede guiden lidt om, hvad vi skulle lave, og hvad der skulle ske. Og så viste hun os en film, den film var kun lavet med billeder, og der var en meget stor mening med alle de billeder, der var sat ind. Man skulle lægge meget mærke til dem, fordi det sagde noget om de forskellige redaktioner, vi var delt ind på hjemmefra. Der var 5 forskellige redaktioner: Indland, Udland, Kultur, Forbrug og Sport, og de grupper skulle vi ind i. Så da vi kom ud i vores kontorer, så var der en computer, der fortalte os, hvad vi skulle gøre. Man kunne få at vide, at man kunne ringe til nogle, eller at man kunne gå ned til hospitalet, togstationen eller nogle af de mange andre steder. Når man så havde gjort det, man havde fået at vide, så fik man typisk et spor mere, og hvis man ikke fik flere spor, så skulle man gå hen og svare på to spørgsmål. Bagefter vi havde gjort det, skulle man vælge en forside og en overskrift. Men pludselig, midt i det hele var der en alarm, der ringede; den var meget høj og mange begyndte at skrige. Jeg troede selv det brændte, men pludselig dukker vores chefredaktør op på vores skærm. Hun fortæller, der har været en ulykke, hvor to tog er kørt sammen, og at vi skulle følge op på historien hurtigst muligt. Så vi skyndte os tilbage på vores kontorer, ringede rundt og besøgte hospitalet. Til sidst var der kun et halvt minut tilbage, og så skyndte vi os bare at vælge en forside, men det var desværre den forkerte. Det var kun to ud af de fem hold, der valgte den rigtige, men det var nu en meget sjov måde og komme ind og se, hvordan det var at være journalister for en dag. Rundvisning på Aros Af Jens, 9b Da jeg kom ind i bygningen, kiggede jeg først rundt og tænkte lidt på, om vi var gået forkert, fordi jeg kunne ikke lige se så meget kunst - kun 2 3 billeder og en statue som lignede et rigtigt menneske. Men vi troede jo, at det var et rigtigt menneske, som skulle ligne en statue, og når man lagde penge i kurven, så ville hun bevæge sig. Der kom så en dame og pegede på et skilt, hvor der stod, at det jo bare var en statue, men heldigvis var det ikke mig, der lagde penge i kurven. Som sagt så det ikke ud til at være et kunstmuseum indtil vi kom længere op, for der var rigtig mange flotte billeder/fotografier, og udsigten var også rigtig flot, da vi kom helt op til toppen (der var ca. 278 trappetrin). Vi måtte ikke gå med taske derinde, fordi det jo kunne være, vi kom til at tage noget med hjem. Så det fik vi låst inde, så der ikke var andre, der tog det med hjem. side 3 De fotografier, vi så, var taget af en dansker, som hedder Jacob Holdt, og han havde rejst rundt i U.S. A, og han tog kun billeder af folk, som han kendte, fx dem han boede ved. Vi så også en kæmpe stor dreng som hed Boy, og han var lavet af glasfiber. Til sidst var vi i et rum, som var lavet af en, der hedder Olafur Eliasson. Han havde lavet et rum, som var meget lille, men som så meget stort ud. Hvis man fx kiggede ud ad et vindue, så det ud som om man var meget højt oppe, fordi der var sat glas op. Det var en spændende dag. Men jeg synes bare, det var lidt synd, at hende der viste os rundt og fortalte os lidt om nogle af billederne, fortalte så hurtigt og mumlede meget, men ellers var det en god rundvisning. Frokost i Århus tirsdag den 2. marts Af Arnela Ajanovic, 9b Da vi var kommet ud af bussen var hele årgangen på vej over mod Mc Donald på gågaden i Århus, undtagen to piger, der tog på Sunset Boulevard i Bruuns Galleri, lidt sundere måske. Trine, Louise, Rikke og jeg halvløb resten af vejen for at komme forrest i køen, for vi var utrolig sultne efter noget Mc D-mad, og der var altså over 20 mennesker på vej ind på en lille Mc Donald. Rikke og Louise løb ind efter et bord og Trine og jeg bestilte så mad for alle fire. Vi var de første der bestilte. Det så ud til at alle var tilfredse med maden, det er jo også Mc Donald vi snakker om, ikke? Da vi fire var færdige med at spise, gik vi tilbage til Aros for at mødes med de andre, og vi var der et kvarter før for en gangs skyld.

4 Elevmæglerne Af Mads Jensen og Tina Buch side 4 Ideer til sundhedssektoren i Ikast-Brande Af Jacob, 9a Nu har Bording Skole 8 elevmæglere uddannet. De stolte elever fik deres kursusbeviser og t-shirts fredag den 26. februar, så nu er de klar til at mægle i mindre konflikter mellem elever på skolen. Pigerne i 5. klasse kan mægle i 2., 3. og 4. klasse, og pigerne i 8. klasse kan mægle i 5., 6. og 7. klasse. Vi genopfrisker lige, hvad vi tidligere har skrevet omkring mægling: Principperne i mægling er: De, der har en konflikt, er parter i en fælles konflikt, som de ejer og selv skal finde løsningen på. I mæglingen fokuseres der derfor først og fremmest på processen at bringe parterne i dialog med hinanden. Det handler om at finde løsninger, som parterne kan blive enige om og ikke om at finde frem til hvem, der har skylden. Desuden er mægling frivillig. Hvordan kan man komme til mægling? Skolens lærere kan opfordre elever til at gå til mægling, hvis de har en konflikt, som ikke lige er til at løse her og nu. Elever kan selv komme og bede om mægling hos elevmæglere eller voksenmæglerne. Forældre kan bede om mægling på deres børns vegne (mest i de små klasser). Mæglerne tager herefter stilling til det videre forløb om der er grundlag for mægling. Hvor foregår mæglingen? Lige nu er det lidt svært mht. lokaler, så hvor der er ledigt! Men når byggeriet er færdigt, regner vi med, at vi har et lokale til rådighed til mægling. Hvornår foregår mæglingen? Hvis muligt, vil mæglingen foregå indenfor skoletiden 8:00 14:30. Vi håber, at dette nye tiltag kan være et værktøj, som kan hjælpe eleverne i deres hverdag på skolen, så konflikter kan løses mere optimalt, og dermed skabe en bedre skoledag for den enkelte elev. Desuden vil 5. klasses mæglerne også være at finde i nogle frikvarterer. De har været rundt i klasserne for at præsentere sig, så de mindre elever må meget gerne gå til dem, hvis de skønner, de har brug for hjælp. Dette vil vi køre i en periode på prøve. Vi startede på Bording Skole, hvor vi skulle med bus ind til Brande Bibliotek. Det tog ca. 45 min., da vi ikke kunne finde det sted, vi skulle være. Da vi var kommet der ind, fik vi noget at spise, menuen bestod af sandwich, vand og frugt. Efter vi havde spist sandwichen, begyndte ham fra kommunen at snakke, han fortalte noget om, hvad det var, vi skulle idégenerere om, hvad han hed, og hvad han lavede og hvad selve problemformuleringen handlede om. Problemstillingen lød Hvordan skaber vi kontakten til gode rollemodeller og skaber et godt sammenarbejde? Altså, det gik ud på, at de ville gøre børn og unge mere sunde og til det mener de, at de skal have nogle gode rollemodeller, som børnene og de unge kan relatere til. Så gik vi ellers i gang med at skrive små post-its med vores første tanker. Jeg synes selv, at denne her gang var det sværere at finde på noget end sidste gang, da vi var inde på rådhuset i Ikast (Food, red.), men på trods af det synes jeg, vi fik lavet nogle gode forslag. Vi gik så i gang med at lave en planche til vores fremlæggelse. Da der skulle fremlægges, var vi den anden sidste gruppe. Alle havde en planche, de fremlagde ud fra. Der var nogle, der foreslog noget med den skaldede kok, og med nogle slogans som Anders Matthesen skulle lave. Der var også nogle, der foreslog noget med, at man skulle lave noget nede i USK en, hvor man fik nogle fodboldspillere (fortsættes side 5)

5 Ideer til sundheds-sektoren side 5 ud og snakke. Nogle foreslog også, at man skulle lave sundhedsuger på skolerne, hvor det gjaldt om at være den mest sunde klasse. Vores handlede om, hvordan man skulle skabe kontakten til rollemodellerne, såvel lokalt kendte som det alm. menneske. Vi havde lavet en handlingsplan om, at det og det og det skulle der gøres, og at det skulle foregå i den og den rækkefølge. Efter at vi havde fremlagt, skulle de lige bruge 2 min på at finde en vinder, og efter de 2 min sagde han som de altid siger: I har alle gjort det meget, meget godt, det var meget svært at finde en vinder, da alle var meget gode. Og så sagde han, hvad han syntes, der var godt ved dem alle sammen, og til sidst sagde han, hvem der vandt. Vinderne var så min gruppe (Cabrina, Melanie, Nikolaj og Jacob). Vi fik en fribillet hver til Ikast Bio. 4. årgang på besøg i Af Rasmus, Simone, Karen, Emilie, Anna Sofie, Nicklas og Jeppe. Vi ankom til Kattegatcenteret kl. halv 4 og vi fik lov til at gå rundt i ca min. Vores klasse har selv været med til at tjene penge til turen. Sidste år solgte vi til-og-fra kort til jul for Dyrenes Beskyttelse, og tjente 1800 kr. Jacob var vores guide på turen. Jacob fortalte om nogle regler, og dem kunne mange ikke holde, men det gik da fint. Man kunne gå ned i en tunnel, hvor man kunne kigge op til hajerne. Der var 4 røre bassiner; en med krabber, rokker, rød hajer og et med alle mulige slags fisk. Der var en lille rokke som vi døbte Leo. Der var 2 hajer - den ene døbte vi Josef og den anden døbte vi Josefine. Vi skulle på et søstjerne løb, hvor vi skulle svare på en masse spørgsmål og team tiger haj vandt. Vi fik et diplom så vi kan komme gratis ind i et helt år, og vores forældre kan komme ind til halv pris. Vi skulle skære i blæksprutter, der havde 10 arme. Man skulle skære dens øjne ud, skære indvoldene ud og øjnene var ligesom glaskugler. Vi var i en slags container, som var fuld af fisk. Der var tre sæler: en der hed Felix, Thor og Liv. De var søde. Hajerne er altædende. I Kattegatcenteret fik hajerne blæksprutter og fisk. Jacob skulle fodre hajerne. Sand-tigerhajerne skulle fodres med en fiskestang, ellers kan man kun fodre dem 2 gange, en med højre og en med venstre hånd, og så havde man ikke ret meget hånd tilbage. Vi fik kylling og pommes frites til aftensmad og sodavand og cola. Til nat mad fik vi kiks med chokolade, og mælk. Så blev lyset slukket og så skulle vi gå rundt med vores lomme lygter. Imens man gik rundt, måtte vi spise vores slik og drikke vores sodavand naam!!! Da klokken blev 23.25, blev der sagt godnat og så skulle vi sove ZzZzZz. Klokken skulle vi stå op og det var hårdt. Så skulle vi pakke sammen og ha morgenmad. Vi fik havregryn, knæk brød og cornflakes så måtte vi gå rundt og kigge også skulle vi hjem. Turen har været rigtig hyggelig, spændende og sjovt og lærerigt. Det kan anbefales at tage derned med klassen.

6 Zzzzov med hajerne side 6 Af Jeppe Jensen, 4b Søndag den 28/2 skulle 4b. til Kattegat-centret, hvor vi skulle sove med hajerne! 4.b havde et ret stramt program! Vi kom op på skolen klokken ca. 13:00. Så kørte vi op til Kattegatcentret. Vi ankom ca. kl.15:30. Så fik vi lov til at gå rundt og kigge... De fleste af os løb direkte ned til haj tunnelen Kl.16:00 blev vi alle kaldt sammen, så hørte vi lidt om hvad der skulle ske hen ad dagen. Hende der skulle fortælle os om alt, hvad vi skulle vide, hed Christina. 16:05 fik vi brød og saftevand til at styrke os på til den lange køre tur. Derefter måtte vi gå lidt rundt på egen hånd igen. 16:30 blev vi kaldt sammen igen og SÅ startede det sjove. Vi fik en grundig undervisning i hajer. Vi kom ind og skulle tilberede haj foder. Det var 10- armede blæksprutter. Bagefter skulle vi ud i Dykkerklokken men desværre var den i stykker. Dykkerklokken er en slags ubåd hvor man kommer under vandet og man skal kigge på fiskene derfor fik vi en lidt anderledes undervisning. Vi kom ned og så alle deres ekstra fisk. Der var der haj æg, små blæksprutter osv. Til sidst kom vi ned og skulle høre om hajer. Vi hørte historier om hajer og sådan noget. Kl. 18:30 skulle Christina fodre de store tropiske hajer med det foder vi lige havde lavet. Det måtte vi ikke fordi det var for farligt, men Christina gjorde. Hun havde også en speciel jern-handske på, hvis nu hun blev bidt af en haj! Så fik vi igen lov til at gå rundt på egen hånd indtil vi skulle spise aftensmad. Til aftensmad skulle vi have: kylling med pommes frites og snackgrønsager. Snack-grønsager er små gulerødder og agurker. Det smagte godt, hmm!! Kl. 20:00 blev vi delt ind i grupper. Vor vi fik et stykke papir med spørgsmål om hajer Man måtte selv finde på et navn til gruppen, Vi måtte også selv vælge et sted, hvor vi skulle svare på spørgsmålene. Det var Team Fisk der vandt. Bagefter skulle vi finde ud af, hvor vi måtte sove. Derefter skulle vi hygge med chokoladekiks, mælk og vand. Og JA det var hyggeligt!!! Så kom det vi alle havde ventet på. De slukkede de alt lyset i hele Kattegatcentret, vi listede os af sted kun bevæbnet med lommelygter. Vi måtte lyse på hajerne og alle de andre fisk. Kl. 23:15 sagde vi godnat til hajerne og kl. 05:45 sagde vi godmorgen til hajerne. Men det var så tidligt at hajerne næsten stadig sov!! Kl. 06:15 var der morgen mad. Vi fik Cornflakes og havregryn med sukker. Kl. 06:45 måtte vi desværre sige farvel og tak til hajerne, nu skulle vi nemlig hjem. Kl. 09:00 kom vi til Bording Skole og skulle snakke om en dejlig oplevelsej Prisen for denne FANTASTISKE oplevelse var kun 275,- Efter min mening kan jeg godt tilbyde (ja, Jeppe mener nok anbefale, red.) andre at komme derhen.

7 Skolepatruljerne sørger for elevernes trafiksikkerhed side 7. og nu vi taler om trafiksikkerhed, minder vi om, at elever, der køres til skole, skal sættes af ved skolehallen!!

8 side 8 Den sidste sne blev brugt kreativt - men er heldigvis nu afløst af sikre forårsbebudere. April årgang Teater 23. Deadline KONTAKT 26. Skolebestyrelsesmøde kl. 19:00 KRUMMEN Torsdagsmenu april: 8/4 Tomatsuppe 15/4 Pasta m. grønsager og kyllingelår Vind et gavekort til KRUMMEN 22/4 Pandekager m. fyld 29/4 Overraskelse Hvor mange er der gemt på siderne i dette blad? Denne tælles ikke med! Skriv dit svar her og aflevér kuponen i KRUMMEN senest d. 9. april. Der er påskekyllinger Navn: Klasse: Deadline for næste nummer er fredag den 23. april

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

Lærerguide Beretning

Lærerguide Beretning Lærerguide Beretning Det er en stor hjælp for eleverne at få vist en tydelig tekststruktur. Det gør det lettere for dem, at få en forståelse for, at tekster er bygget op af forskellige tekstdele med forskelligt

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV SÆSON AVISEN 2012 VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV Artikler Jonas stopper Jonas stopper i morgen Og på mandag kommer Martin Jensen herover Og er fast hver dag. Mad uger Der er mad uger

Læs mere

Vi glæder os til samarbejdet, da der er rigtig mange spændende arbejdsopgaver at tage fat på.

Vi glæder os til samarbejdet, da der er rigtig mange spændende arbejdsopgaver at tage fat på. Den nye skolebestyrelse. For første gang blev der afholdt skolebestyrelsesvalg via nettet, og tak til jer, som deltog i valget. De 7 nye skolebestyrelsesmedlemmer er - i prioriteret rækkefølge: Rie Kold

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør. NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Bogensholmlejren

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker FIF til hvordan du styrer din trang til sukker af. Hanne Svendsen, klinisk diætist og forfatter 1 Håber du får inspiration og glæde af denne lille sag. Jeg ønsker for dig, at du når det, du vil. Valget

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet MIne spisevaner opgavekort Mine udfordringer er Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen 1 Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig Jeg spiser foran fjernsynet 2 3 MIne spisevaner Jeg taber

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole Man King - Færdigt manus af Hald Ege Efterskole SCENE 1.EXT. GADE, FORAN BUTIK.DAG Jonas (16 år) sidder på en bænk og tegner nogle træer og buske på sin blok. En lettere flippet, men egentlig godt udseende

Læs mere

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Torsdag den 19.03 2009 Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Caféen med nye tilbud. Føl dig fri i Frisstadens fitness. Fra redaktionen: Så er torsdagen også ved at være færdig,

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014

VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014 VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Learning Camp i uge 27 + 28 2014. Glæd dig! Det har været utroligt dejligt

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Kurset var min fødselsdags gave fra Tom sidste år. De har tidligere kun kørt begynder kursus, men jeg mente det ville være for nemt så jeg blev glædeligt

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014 Velkommen tilbage. Så er vi i fuld gang igen. SFO og skole er i fuld sving igen. En særlig velkomst skal lyde til alle jer nye børn og forældre! Vi har set jer og mødt jer flere gange i foråret; nu er

Læs mere

Juli. Juni. Rebekka Andreas R. Mads T. Sofie B. Sofie D. Malene William Johan J. Christoffer Oliver Claudia

Juli. Juni. Rebekka Andreas R. Mads T. Sofie B. Sofie D. Malene William Johan J. Christoffer Oliver Claudia Juni Louise Sabriella Emilie B. Freya Cecilie M. Rikke N. Kia Stine B. Bashar Sofie A. Emilie Juli Rebekka Andreas R. Mads T. Sofie B. Sofie D. Malene William Johan J. Christoffer Oliver Claudia SPØRGSMÅL

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Kære Dagbog søndag 01.07.12 Kære Dagbog mandag 02.07.12

Kære Dagbog søndag 01.07.12 Kære Dagbog mandag 02.07.12 Kære Dagbog søndag 01.07.12 I dag skulle vi mødes ved Zap-in kl. 00:00 for derefter at sku have pakket bussen, hvorefter turen gik mod Hannover i Tyskland, hvor vi skulle spille til en stor skyttefest.

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Sund mad og motion. lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed. www.pension.dk

Sund mad og motion. lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed. www.pension.dk Sund mad og motion lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed www.pension.dk Du lever længere, hvis du cykler hver dag. Også havearbejde, lange gåture og motions løb forlænger dit liv med

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Kostpolitik for Korsholm/Søften

Kostpolitik for Korsholm/Søften Kostpolitik for Korsholm/Søften Favrskov Kommune Den rette ernæring har stor betydning for barnets udvikling og trivsel. Barnet bruger energi på bevægelse, udvikling og læring. Derfor har kroppen brug

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Februar 2010. En lille reminder - Byen i skolen - Dukkeværksted Mobiltelefoner

Februar 2010. En lille reminder - Byen i skolen - Dukkeværksted Mobiltelefoner Februar 2010 Indhold: Sidste nyt: Info: Konkurrence: Opslagstavlen: Redaktion: Poul En lille reminder - Byen i skolen - Dukkeværksted Mobiltelefoner Deadline for næste avis Indlæg kan sendes på kridthundst@sol.dk,

Læs mere

MIN MENING OM LÆR FOR LIVET

MIN MENING OM LÆR FOR LIVET MIN MENING OM LÆR FOR LIVET Jeg havde haft delte meninger om lær for livet, både positive og Negative. Men til sidst fik mine forældre overtalt mig til at tage på LFL så det gjorde jeg. Da jeg ankom havde

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Søgårdsskolens elevblad nr. 3. Søgårdsskolen på middelaldertur til Esrum Kloster i september Se flere billeder her:

Søgårdsskolens elevblad nr. 3. Søgårdsskolen på middelaldertur til Esrum Kloster i september Se flere billeder her: Søgårdsskolen på middelaldertur til Esrum Kloster i september Se flere billeder her: Læsning i A2 Skrevet af Valdemar, Loui og Hanin A2 Efter morgensamling læser vi i bøger. Vi lægger alle vores bøger

Læs mere

Træningslejr Lignano 2010 Italien

Træningslejr Lignano 2010 Italien Træningslejr Lignano 2010 Italien Fællesfoto foran springvandet i Lignano, hvor vi boede. Udrejse: Afgang fra SSB lørdag d. 13/2 kl. 08.50 med luksus-bus (som nogle uger inden var blevet brugt under Klima

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 Vi glæder os meget til at rejse med jer, og inden vi tager af sted, skal I læse nedenstående program for turen, som I også bedes medbringe, så I ved,

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere