KRIEGSTAGEBUCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRIEGSTAGEBUCH 1940-45"

Transkript

1 KRIEGSTAGEBUCH ABSCHNITT NORD JUTL AND i Museumscenter Hanstholm

2 r Y \ : 7<t/ ;,: / 7 -w&s'v y c/- <?rts tsttsc* S7r> :fl ^ztstt-

3 ^ HH^^^^^ KRIGSDAGBOG 1) Kommandanten im Abschnitte Nordjutland ) Sekommandanten Nordjutland I N D H O L D : bilag bilag bilag Becker, Frederikshavn Kr. 9666a Becker, Frederikshavn Kr. 9666b Becker, Frederikshavn Kr. 9666c Becker, Frederikshavn Kr. 9666d Becker, Frederikshavn Kr. 9666e Becker, Frederikshavn Kr. 9666f Becker, Frederikshavn Kr. 9666g Becker, Frederikshavn Kr. 9666h Becker, Frederikshavn Kr. 9666i Becker, Frederikshavn Kr. 9666k Becker, Frederikshavn Kr Becker, Frederikshavn Kr. 9666m Becker, Frederikshavn Kr. 9666n Becker, Frederikshavn Kr. 9666o Roth, Frederikshavn Kr. 9667a Becker, Frederikshavn Kr. 9667b Becker, Frederikshavn Kr. 9667c Becker, Frederikshavn Kr. 9667d Becker, Frederikshavn Kr. 9667e Becker, Frederikshavn Kr. 9667T Becker, Frederikshavn Kr. 9667g Becker, Frederikshavn Kr. 9667h Becker, Frederikshavn Kr. 9667i Becker, Frederikshavn Kr. 9667k Becker, Frederikshavn Kr Becker, Frederikshavn Kr. 9667m Freytag, Frederikshavn Kr. 9667n Becker, Frederikshavn Kr. 9667o Becker, Frederikshavn Kr Becker, Frederikshavn Kr Becker, Frederikshavn Kr

4 Krigsdagbog - Indhold - fortsat bilag bilag Becker, Frederikshavn Kr a Freytag, Frederikshavn Kr b Becker, Frederikshavn Kr b Becker, Frederikshavn Kr Becker, Frederikshavn Kr Becker, Frederikshavn Kr b Becker, Frederikshavn Kr b Becker, Frederikshavn Kr Becker, Frederikshavn Kr b Becker, Frederikshavn Kr b Becker, Frederikshavn Kr b Becker, Frederikshavn Kr b Becker, Frederikshavn Kr a Grau, Frederikshavn Kr b Becker, Frederikshavn Kr c Becker, Frederikshavn Kr b Becker, Frederikshavn Kr b Becker, Frederikshavn Kr a Becker, Frederikshavn Kr a Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Grau, Frederikshavn Kr a Grau, Frederikshavn Kr b Becker, Frederikshavn Kr c Becker, Frederikshavn Kr d Becker, Frederikshavn Kr e Becker, Frederikshavn Kr f Becker, Frederikshavn Kr a Becker, Frederikshavn Kr b

5 Krigsdagbog - Indhold - fortsat Becker, Frederikshavn Kr b Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Grau, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Kr Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Kr Becker, Frederikshavn OBS! dato Becker, Frederikshavn OBS! dato Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn OBS! dato ' Becker, Frederikshavn OBS! dato Becker, Frederikshavn Kr b

6 Krigsdagbog - Indhold - fortsat OBS! sidetal bilag bilag bilag j Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch,' Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn OBS! dato Kr a Kr a Kr a Kr a Kr a Kr c Kr e Kr a Kr Kr a Kr a Kr a Kr a Ka b Ka a Ka a Ka Ka a Ka a Ka a Ka a Ka a Ka a Ka a Ka a Ka a Ka a Ka Kr a Kr a Kr Kr a Kr a

7 Krigsdagbog - Indhold - fortsat Hinsch, Frederikshavn Kr Hinsch, Frederikshavn Kr a Kaiser, Frederikshavn Kr a Kaiser, Frederikshavn Kr a Kaiser, Frederikshavn Kr a Kaiser, Frederikshavn Kr b Kaiser, Frederikshavn Kr a Kaiser, Frederikshavn Kr a Kaiser, Frederikshavn Kr a Kaiser, Frederikshavn Kr a Kaiser, Frederikshavn

8 NOTER Stiitzpunktkommandant Nord-jutland, Korvettenkapitån Recker m. sæde i Frederikshavn, tiltræder tjeneste. Transportbådene "Buenos Aires" og "Bahia Castillo" torpederet. Har straks udsendt bjærgningsdamperne "Seeteufel" og "Passat" til ulykkesstedet ca. 15 sømil syd for Skagen for at yde hjælp. Afsendt 4 sanitetsvogne og 8 lastbiler til Skagen kl. 12 om natten til bjærgning af de sårede. "Buenos Aires" er sunket efter 3 timer og 39 minutter. "Bahia Castillo" er slæbt ind til Frederikshavn. Agterrummet truffet af torpedo. Straks begyndt med bjærgningen af de 32 døde (bjergjægere) og 60 hestelig. Start på byggeri af barakker til gennemgangslejr. Troppetransport på "Ahrensburg" og eskorte. Ligbjærgning på "Bahia Castillo" fortsat. Skibbrudne fra "Bahia Castillo" er blevet forsynet med nyt tøj og transporteret til Hamborg under ledelse af Kaptajn Kahst (Hbg. Siid). Begravelse af de 32 faldne bjergjægere på Frederikshavn kirkegaard. Ordre fra kystkommandanten: At beslaglægge den norske damper "Fjeld". Mandskabet overvåges af dansk politi. Det konstateres, når damperen er klar efter reparationer. Befaling kl fra B. S. O (Befehlshaber der Sicherung der Ostsee - Øverstbefalende for sikringen af Østersøen) om at slæbe den engelske u-båd "Seal" ind med bjærgnings damperen "Seeteufel" kl Kl er "Seal" fortøjet i Frederikshavn havn ved værftet. U- båden havde 45 grader slagside. Tre agterrum var fulde afvand. Fanger anbragt i eneværelser; alt forberedt til forhør. Kl. 10 befaling fra Ost (Oberbefehlshaber des Marineoberkommandos - den øverstbefalende for marineoverkommandoen for Østersøen) om straks at afsende fangerne til Kiel uden forudgående udspørgning, da der skal finde forhør sted gennem admiralstaben, mens C fra F.d.U. (Fuhrer der Unterseebote - U-bådskommandoeh) er til stede. To sårede engelske officerer transporteret til Aalborg lazaret. Troppetransport "Angelburg", "Ahrensburg". Inspektør Meyer, Bugsier Hamburg, ankommet for at lede bjærgningen af "Seal". Korv. Kpt. Rosing og Meyer foretager bjærgningsarbejdet. På støttepunktkommandantens befaling begyndes med bjærgning af alt inventaret, materialer m. m. En afdeling er tætnet v.h.a. dykker. U SIKKER- HEDS- PUNKTER:

9 KOTER Fangetransport "Seal" afsendt fra Frederikshavn med bane kl m. Kapitånleutnant Grosse som ledsageofficer. Sikkerhedsmandskab landskytter, l officer, 4 underoff., 10 mand. Anvisning: Officerer og underoff. må ikke sidde alene; i hver kupé skal der være l - 2 mand, som forstår engelsk. Transport 4 engelske officerer, 51 underoff. og menige. Troppetransport på "Pionier". Drøftelse med kommandørerne fra luft, hær og marineartilleriafdeling om udarbejdelse af en sikkerhedsplan for Frederikshavn. I følge denne alarmerer Flak-major Mildner ved luftangreb, ved søangreb kommandøren for marineartilleriafdeling Jylland, Kapitånleutnant Schenke, ved landsætningsmanøvrer og faldskærmsspringere KorvettenKpt. Becker som støttepunktkommandant Inventar, bøger, breve bjærget fra "Seal". Tæpper og munderingsgenstande er afleveret til intendanturen. Alt det øvrige er pakket i tøjsække og sendt til Admiralstaben i Kiel under bevogtning. Bjærgningsarbejdet: "Seal" er kl. 7 om aftenen på ret køl. Troppetranport: "Angelburg", "Ahrensburg". "Seal" hælder igen 15 grader til bagbord. En undersøgelse viste indskudhuller fra maskingevær gennem trykskroget. IndskudshulJerne er svejset tæt. Tætningsarbejderne på "Seal" er tilendebragt. "Seal" er klar til at blive overført til Kiel. Troppetransport "Angelburg", "Pionier". Kl. 11 om formiddagen er "Seal" sejlet mod Kiel med slæbebådene "Seeteufel", "Norden" og "Sonderburg" under ledelse af Korv. Kpt. Rosing og Inspektor Meyer. B.S.O. (Befehlshaber der Sicherung der Ostsee - Øverstbefalende for sikringen af Østersøen) informerer sig om støttepunktkornmandantens pligter. Troppetransport: "Belgrano". Major v. Tippelskirch YO O.K.W./O.K.M. (Oberkommando der Wehrmacht/Oberkommando der Marine). Drøftelse vedr. yderligere transporter til Norge. I følge dette skal endnu mand sendes fra Aalborg og Frederikshavn. "Ahrensburg", "Angelburg", sendt af sted. Kystovervågningssted Frederikshavn og havneovervågningssted Skagen indrettet. Kapitånleutnant Hesselbarth, Oberleutnant zur See Forch. Troppetransport: "Pionier". 8 loggere med ammunition til Oslo. USIKKER- HEDS- PUNKTER; YO

10 NOTER Bisættelse af Kapitånleutnant Hacher, kommandant for minestryger, dødeligt såret ved mineeksplosion. Grossadmiral Raeder, Admiral Carls, Viceadmiral Mewis, Motz, Schniewind Officerer trådt an foran Rugaard. Tale, anerkendelse for mønstergyldig præstation under Norgesaktionen. Troppetransport: "Pionier". Gruppenbefehlshaber Admiral Carls og og Kiistenbefehlshaber Viceadmiral Mewis til besigtigelse af Skagen med batterier samt Frederikshavn Havn og batterier. Drøftelse af Fredrikshavn af de enkelte arbejdsområder. Tysk flyvemaskine - nødlandet ved Læsø - slæbt ind i havnen. Besigtigelse af minestrygningsstation Hirtshals og havnen, ligeledes af den norske damper "Jylland". Troppetransport: "Pionier" og eskorte På befaling af Kiistenbefehlshaber er den norske damper "Jylland" slæbt til Frederikshavn med slæbebåd. "Jylland" skal til Kiel til undersøgelse. Prisekommando: Lt. zur See (S) Weseloh og 7 mand. Drøftelse med Geschw.arzt Staby og v. Brook, intendanturassesor, vedr. indretning af garnisonslazaret og kasernesygestue. Resultat: Standortlazarett med 120 senge. Reviereinrichtung med 24 senge Indretning af K.M.D. sted i Aalborg (Kriegsmarinedienststelle - krigsmarinetjenestested). Leder: Korv. Kpt. Barteis. Prisekommando under Søløjtnant (S) Weseloh ankommet til Hirtshals for at overføre damperen "Jylland" til Frederikshavn med "Passat". Troppetransport med "Pionier" og eskorte. Norsk damper " Jylland" i Frederikshavn for at få suppleret brændstof- og vandforråd. Melding fra lejrkommandanten Lt. zur See Kochanowsky (Lejrkommandant for gennemgangslejren i Frederikshavn). Troppetransport med "Pionier" og eskorte. USIKKER- HEDS- PUNKTER:

11 NOTER Har telefonisk underrettet Kiistenbefehlshaber om Ortskommandanturens bekendtgørelse, som i forståelse med den danske politimester stod i alle herværende aviser. Indhold: "Med viljen til at skabe god forståelse med den danske befolkning vil der alligevel være den strengeste straf for enhver fornærmelse af tyske soldater for at forebygge overgrebene fra det danske politi, som (tilbageholder? - verbaued faldet ud) alle danske piger, der ses sammen med tyske soldater, og tildeler dem politistraffe." Demontering af 3,7 cm flak fra molehovedeme. "Jylland" med prisekommando under ledelse af Lt. zur See (S) Weseloh sendt af sted til Kiel. Har ladet den engelske matros Armitage fra den norske damper "Fjeld" internere af dansk politi, for at der kan foregå opsyn fra det danske politis side, som der er givet befaling til. Der er befalet forplejning fra Intendanturen. Troppetransport med "Pionier". Korv. Kapt. Marwite.pg Korv. Kapt. Grabenstein fra Station Ost med henblik på indretning af en transportkolonne i Frederikshavn. Chauffør Obergefreiter Nowaczek, Johannes O 1694/37, T.I.M.L.A. Gliicksburg, Stabszug, foretaget ulovlig køretur med personbil og 4 danskere. Ulykke ved baneoverskæringen ved Hulsig. Derved blev 2 danskere dræbt. Nowaczek hårdt kvæstet. Kaptl. (W) Langner, som chaufføren stod under, har foretaget de fornødne meldinger m.m.. Stutzpunktkommandanten har givet Kiistenbefehlshaber Danemark telefonisk besked. Kapt. zur S. Fein, Gruppe Ost, og Korvettenkapt. Witt (Ost) i Aalborg med henblik på orientering. Rundvisning af Sttitzpunktkommandanten. Anvisning for begravelsen af de forulykkede danskere. Troppetransport med "Pionier" og eskorte. Fortsættelse af informationsturen til Frederikshavn, Skagen og Hirtshals med Kpt. z. S. Fein og Korvettenkpt. Witt. Kl. 3 begravelse af engelsk flyverofficer, der blev fundet som lig i Kattegat, i Frederikshavn. Troppetransport med "Pionier". Den norske færge "Peter Wessel" ankommet som troppetransportskib. Et til dette formål meget velegnet skib. "Peter Wessel" er i stand til at medtage ca. 40 lastvogne. USIKKER- HEDS- PUNKTER:

12 NOTEfl KJ. 17 begravelse af den danske slagtermester Hesselholt i Skagen (offer for bilulykken i Hulsig). Deltagelse af Stutzpkt.- kommandanten, havnekaptajnen fra Skagen og Kapitånleutnant Langner. Deltagelsen har tydeligvis gjort et godt indtryk på den danske befolkning Telefonisk anvisning fra Kiistenbefehlsh. for Danmark, efter hvilken norske dampere skal tilbagegives th Norge igen. Anvisning fra Stutzpunktkommandanten til intendanturen om at stoppe med forplejning til "Fjeld" Korvettenkapitån Musenberg fra 2.A.d.O. (2. Admiral der Ostsee). Drøftelse af personaleproblemer. Begravelse af det 2. bilulykkesoffer Peter Larsen på kirkegården i Hulsig. Deltagelse af Stutzpunktkommandanten, havnekaptajnen fra Skagen og Kapitånleutnant (W) Langner Dobbeltvagt på gravene fra Verdenskrigen (Skagerrak-slaget) på kirkegården i Frederikshavn. Der nedlægges kranse på Fiihrer der Minensuchb., i Skagen af havnekaptajnen og i Hirtshals af Kommandeur der Marineartilleriabteilung Jiitland. Melding gennem B.S.O. (Vizeadmiral Motz) med henblik på at få skildret Stutzpunktkommandantens opgaveområde. Troppetransport med "Pionier" og "Peter Wessel". I gennemgangslejren er optaget 473 mand indtil 1/6. immmmmmrimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Troppetransport med "Pionier" og "Peter Wessel". I gennemgangslejren 144 mand Kaptz.S. Wurmbach, C Station Øst, med henblik på organisationsspørgsmål i Aalborg, Frederikshavn, Skagen. Marinebaudirektor Kusin, Intendanturassesor v. Brook, Amtmand Berndt til stede; barakbyggeri i Nordjylland. Gennemgangslejr 106 mand. Troppetransport med "Pionier", "Peter Wessel". Lejr 104 mand. Kiistenbefehlsh. (C Kaptz.S. Hennigs) har jeg bedt om, at der ikke bliver lagt mere end 6-8 troppetransportskibe til Aalborg. (Flyverfare). Overskud af troppetransportskibe skal på mit forslag til Aarhus. Kapitånleutnant Liihrbier, Station Øst, vedr. indretning af transport- DSIKKEE- HEDS- PUMTEB:

13 NOTEfl kolonnen. Troppetransport "Pionier", "Peter Wessel". Gennemgangslejr 104 mand Ministerialdirigent (Intd) Meyer, til stede her for at drøfte hele barakbyggeriet i Nordjylland. Tjenestetiltrædelse af Oberleutnant er Marineartillerie Weber med transportkolonne og 12 chauffører fra Kiel i Frederikshavn. Fra kl øvelsesskydning med luftskyts (Flak). Havnebeskyttelsesflotillen overtog sikringen. Tjenestetiltrædelse af (char.- chargiert=beskikket) Kapitånleutnant Haase, (Arno) som chef for havnebesk.flot. i Skagen. Kapitånleutnant Bruhns, den hidtidige chef for havnebesk.flot. i Skagen er kommanderet til Aarhus. Start på byggeri af administrationsbarak i Frederikshavn. Tjenestetiltrædelse af Oberleutnant z.s.d.r. Forch som 1) Havnekaptajn for Skagen 2) Chef for 15. havnebesk.flot. Kapitånleutnant Haase sygemeldt. Den hidtidige havnekaptajn i Skagen Oberleutnant z.s. Sudmann afrejst med "Pionier" fra Fredrikshavn for at overtage kommando som havnekaptajn i Larvik. Troppetransport: "Pionier", "Peter Wessel". Konference i Skagen med havnekaptajnen, som ved siden af havneovervågningsstedet også overtager 15. havnebeskyttelsesflotille som chef. Besigtigelse af bådene. Gennemgangslejr: 82 mand Marinen 95 mand Hæren m.m. Beskikket Kapitånleutnant D.R.a.D.Haase afrejst til København; skal overtage 19. havnebeskyttelsesflotille. På eftersøgningstur med 13. havnebesk.flot. til Læsø, besigtiget M.S. stationer på Læsø. Under ledsagelse af M.N.O. (Marinenachrichtenoffizier - marineefterretningsofficer) og intendantur (byggetjenesten) samt danske entreprenører. Punkt ved Osterø (Østerby?) fastlagt af M.N.O., på hvilket der skal opføres et M.S.S.-tårn. Gennemgangslejr: 12 mand fra Marinen 95 mand fra hæren m.m. Telefonisk befaling fra C Marinebefehlshaber Danemark om at danne 3 søgegrupper å 4 både af 13. og 15. havnebeskyttelsesflotille. udførelsen meldes tilbage. USIKKEB- HEDS- PUMTEB:

14 NOTEfl Oprettelsen er straks udført af Skagen og Frederikshavn. Troppetransport: "Pionier" og "Peter Wessel". Gennemgangslejr: 12 mand Marinen 51 mand Hæren m.m NB:!! Minestrygningsgruppe Skagen og Frederikshavn bestående af hver 4 både har optaget tjenesten og afsøgt de befalede ruter. Intet fundet. Forberedelse for minestrygningsgruppe Aalborg af indlogering; sikring af befalings- og meldekommunikationen er konstateret af støttepunktkommandanten og chefen for 13. havnebeskyttelsesflotille. Mandskaberne fra 13. havnebeskyttelsesflotille er indlogeret på hotel Als i Hals. Senge osv. er transporteret til Hals fra Frederikshavn. Havneplads og vandforhold er undersøgt; alle formaliteter med myndighederne er bragt i orden. Generalmajor Vara med Oberstleutnant Hussmann og Dein til stede for tropperne i Danmark, General Luettgen. Gennemgangslejr: 12 mand Marinen. Dekan Sonntag og Marinekrigspræst Dr. Meinhold med henblik på drøftelse af sjælesorg. Anmodet om en officer (speciaueder) til assistance for havnekaptajnen. Drøftelse med F.d.V.O. ( ) om alle spørgsmål, ruter. Ændringer af Stutzpunktkommandant til Kommandant i afsnit Nordjylland. Alle 3 minestrygningsgrupper har afsøgt befalede ruter, intet fundet. Gruppe Aalborg er løbet ind i Hals. Truffet anordning, så de faldnes grave bliver bragt i orden. Troppetransport: "Pionier", "Peter Wessel". Gennegangslejr: 14 mand Marinen. Minestrygningsgrupperne Skagen og Fredrikshavn har afsøgt ruter, intet fundet. Gruppe Aalborg er ikke sejlet ud p.g.a. vejrsituationen (vindstyrke 8). Stutzpunktkommandant endnu en gang til Hals for at sikre befalingsformidlingen. Gennemgangslejr: '183 mand Marinen Gennemrejse af kystområdet Hals, Botbjerg (Bovbjerg?), Løkken, Skagen, Frederikshavn. Minestrygningsgruppe Skagen er på grund af vejrforholdene ikke sejlet ud. Grupperne Frederikshavn og Hals USIKKEE- EEDS- PUMTEE F.d.V.O. = muligvis Fiihrer der Vorpostenboote Ost

15 8 NOTER har afsøgt ruter, intet fundet. Troppetransport: "Pionier", "Peter Wessel". Gennegangslejr: 185 mand Marinen Marinebefehlshaber Danemark anmoder om konstatering af følgende: Antal, størrelse, maskinkraft, motorfabrikat, hastighed vedr. de ca. 40 fiskekuttere, der er chartret fra det danske fiskeri, om de er egnede til minesøgning. Resultat: At ca. 80% er egnede til B-grupper. Indlogering af alle de marineenheder, der er kommanderet til tjeneste på land, i gennemgangslejren med undtagelse af M.A.A. 309 (Marineartilleriabteilung). Indretning af transportkolonne i Nordjylland, Oberstløjtnant v. Marineartilleriet Weber. Overlevende fra "Samland", l kaptajn og 62 mand er ankommet hertil i fuldstændig forkommen tilstand, er blevet forsynet med tøj og indlogeret i gennemgangslejren. Das Gericht des Marinebefehlshabers (Danemark) er indtruffet, Dr. Lippert (Kriegsgerichtrat), Kriegsrichter Junghans, forsvarer Fregatkaptajn Land, Sagkyndig Korvet.kapt. (Ing.) Marwitz. I sagen om Chauffør Obergefreiter Nowaczek, Johannes. Drøftelse med AIII, Fregatkapt. Land, af alle spørgsmål, som hænger sammen med de nye opgaver for havnebeskyttelsesflotillernes B-grupper. Troppetransport med "Peter Wessel" og "Pionier". Åstedsforretning ved ulykkesstedet "Hilsum (Hulsig) baneoverskæring". Kl krigsret i sagen Novaczeck. Leutnant Hansen fra Ortskommandanturen Frederikshavn tilkaldt som tolk. Dom l års fængsel for uagtsomt manddrab og forsætlig ulydighed mod en tjenestelig befaling. Besigtigelse af havnen med Fregatkapt. Land (AIII) havnebeskyttelsesflotillen, samt minestrygningsstation Skagen. Start på troppeforplejning af alle marineafdelinger med landtjeneste undtagen M.A.A 309 i gennemgangslejren. Drøftelse med Korvet.kapt. (Ing.) Marwitz vedr. transportkolonne. I tilslutning hertil igen møde med Fregatkapt. Land (AIII). Køretur til Hals, besigtigelse af det sted, hvor der skal bygges et MSS-tårn i Hals. Køretur til Aalborg. I Aalborg møde med Intendant Assesor v. Brook om forplejningsforholdene i Hals. (Dårligt vand, kaffe-, te-, og sukkerleverancer fra forplejningsafd. i Aalborg). USIKKER- HEDS- PUNKTER:

16 9 NOTER Forplejningen blev ordnet M.A.A. 309 holder øvelsesskydning i Frederikshavn. Sikkerhedstjenesten på havet overtog 13. havnebesk.fi. Den flyvemaskine, der var tilkaldt til øvelsen, opfyldte ikke den stillede opgave fuldt ud, så at kun l batteri (Nord) kunne gennemføre øvelsesskydningen. Nærværende: Generalmajor der Flieger Kolb (Aarhus). Troppetransport: "Peter Wessel" og "Pionier". Den danske borgmester og den danske cheflæge fra byens sygehus og geninvitation til den tyske konsul (?). Møde med Chef des Stabes Truppenbefehlshaber Danemark, Oberstleutnant v. Krause og Hauptmann v. Witzleben. Besigtigelse af Batteri Nord. Troppetransport: "Peter Wessel" og'tionier". l times beredskab befalet for alle 3 havnebesk.fi. i Skagen, Frederikshavn og Hals. Sprængning af bjærgede tyske miner i Tannis Bugt. Bjærgning af engelsk mineanker i Aalbæk Bugt. Generalleutnant Schunemann gennemrejser Nordjylland. Troppetransport: "Pionier" og "Peter Wessel". l times beredskab befalet for alle 3 havnebesk.fi. Troppetransport: "Pionier" er sejlet 2 gange, da "Peter Wessel" er faldet ud. Møde i Aarhus om opstilling af et DETE - anlæg i nærheden af Grenaa. I mødet deltog: Korvet.kapt. Kortmann (Station Øst), Hauptmann Bramslo (Øst), Kapitånleutnant Schenke (MAA, 309) og Kapitånleutnant Håbermann. Om dette er indgående beretning af Kaptajnløjtnant Schenke til Marinebefehlshaber. 32. minesøgeflotille (38. danske fiskekuttere) under ledelse af Leutn.z.S. Prater sejlet til Esbjerg. Rejse til Aalborg. Møde med F. d.v. Øst, derefter konference med havnekaptajnen i Aalborg. Modtaget havnekaptajnens melding og videregivet, at han uden assistance af en officer ikke mere kan udføre sin tjeneste sådan, som det forventes af de foresatte tjenestesteder. Af afsnitskommandanten for Nordjylland blev det gjort klart, at Øst ikke kan stille nogen officerer, da der er større opgaver at ordne vestpå. Troppetransport "Peter Wessel" og "Pionier". Indskydning af 15cm - batteriet (Hipper). Forberedelse af en militær våbenstilstands-takkefest. Troppetransport: "Pionier". USIKKER- HEDS- PUNKTER: Udsagnet om det danske besøg hos Becker er uklart formuleret bl.a. grundet mangl, tegnsætn.

17 10 NOTER Indskydning af batterierne i Skagen. For afspærring og sikkerhedstjeneste til søs sørger 15. havnebesk.fl.korvetkapt. Kortmann, Hauptmann Bramslo og Kapt.Leutnant Habermann m. henblik på at aflægge rapport om mødet i Aarhus, i hvilket Kapt.leutnant Schenke deltog. I stedet for de militære fester er der i befalingsområdet gennemført en særlig appel i anledning af våbenstilstanden med Frankrig. Troppetransport: "Peter Wessel" og. "Pionier". Begge transportdampere måtte vende om 10 sømil nord for Skagen, da eskorten ikke kunne gå op mod den hårde søgang. Seetransportoffizier ville ikke tage ansvaret uden eskorte. Transporten bestod af 45 officerer og 967 underofficerer og menige. Givet 8 prisedampere kursanvisning til Kiel. Ellers ingen særlige begivenheder. Troppetransport: "Peter Wessel" og "Pionier". Har ordnet kajplads for Havnebesk.fi. Aalborg i Hals. Da den nye gruppe har større dybgående end den hidtidige. Endvidere ordnet kvarter for 4 signalgaster (M.N.O. - Marinenachrichten Ost) i Hals. I tilslutning hertil rejse til Aalborg. Møde med Bruhns, flotiuechef for Havnebesk.fi. Aalborg. Indbygning af C 34, udførelse småreparationer. Der skal sikres et strøg af bedre for plejning til den faste besætning. Havnebesk.fi. Aalborg anløbet Aalborg. Tur med Untergruppenkomm. Major Dr. Mildner, til øen Hirtsholm U- Gruko har til hensigt at opstille 2 MGC 3 (resten mangler) 3,7? Har bestilt 3 maskingeværer til havnebesk.fi. hos AI (Marinebefehlshaber). Møde i Skagen med Flotille-chefen, Oberleutnant Forch om A-gruppens opgaver. Troppetransport: "Peter Wessel" og "Pionier". Deltagelse i mandskabsmønstring af 15. flotille, havneovervågningssted og havnekaptajn i Skagen. Mandskab fik en grundig opsang, da der i den forgangne uge måtte idømmes to større straffe af chefen. Da en flyver meddelte at have set en fjendtlig ubåd ca. 50 sømil fra Skagen, iværksatte jeg følgende: 1) l bjærgningsdamper i øjeblikkeligt beredskab. 2) l bjærgningsdamper l times beredskab 13. og 15. havnebesk.fi. i øjeblikkel, beredskab. USIKKER- HEDS- PUNKTER: Der mangler tekst (dårlig kopiering).

18 11 T l TO NOTER Havnebeskyttelsesflotille Aalborg er kl løbet ind i Hals og har optaget tjeneste. Ved Klim Strand er en tysk EMD-mine blevet desarmeret og bjærget. Troppetransport "Peter Wessel" og "Pionier". Dansk politi melder, at der tilsyneladende er drevet magnetminer ind i nærheden af Højen (GI. Skagen). Det drejer sig om en antennebøje, som blev bjærget. Vanskeligt vejr, transportbådene er ikke løbet ud. Kapitånleutnant Gericke har overført både fra A-gruppe Skagen og Frederikshavn. 2 både mangler, én måtte lades tilbage i Hansted p.g.a. motorskade, den anden i Kiel. Forberedelser til skiveskydning for M.A.A Ved Blokhus er bjærget en EMC-mine. En tysk mine er bjærget 4 km. fra Nørre Vorupør. Ellers ingen særlige begivenheder. Troppetransport "Peter Wessel". Transportskibet "Pionier" på Frederikshavn Værft fra 4. til 8. juli. Korvetkapt. Hoefer, Kompanichef for Propagandakompani Kiel, Gruppe Øst, er til stede her med henblik på fritidsforanstaltninger, film. Den norske damper "Fjeld" med Sonderfiihrer Leutnant z. See Logemann, tjenestested Kriegsmarinedienststelle Aalborg, afgået mod Hamborg. Troppetransport "Peter Wessel". Sportsofficer Station Øst, Korvetkapt. Brandes har været her til drøftelse af sportsredskaber. Indgivet uddannelsesplan for A-gruppe-mandskaberne fra havnebeskyttelsesflotillerne Skagen, Frederikshavn og Aalborg til Marinebefehlshaber. Bjærget 3 EMC-miner i Tannisbugt. General der Flieger Stumpf, Kiihne og Generalmajor Wolf besigtigede den herværende flyveplads. Der blev truffet foranstaltning til straks at anlægge betonløbebaner. Færdiggørelsestid ca. 2 måneder. Abschn. kommandant og kommandør for MAA (MarineartilleriafdeliAgen) indfandt sig på flyvepladsen for det tilfælde, at der skulle blive stillet spørgsmål. Generalmajor Wolf udtalte til Abschn.kommandanten sin tak for godt samarbejde med Luftwaffe. Troppetransport med "Peter Wessel". Rejse til Hals med henblik på at få ordnet indlogering af Havnebeskyttelsesflotille Aalborg i barakkerne. MSS - tårnet er belvet bemandet med udkigsposter fra Batteri Hals. Ellers intet særligt. USIKKER- HEDS- PUNKTER:

19 12 l TO NOTER Alle forberedelser truffet til gennemførelse af M. A. A. øvelsesskydning i Frederikshavn. Deltagelse af Marinebefehlshaber Danemark, Vizeadmiral Mewis og Korvetkapt. Voelsch i M.A.A 309's øvelsesskydning (se vedhæftet program). Besigtiget tyske krigergrave på kirkegaarden. Om eftermiddagen sømålsskydning i Skagen. Inspektion af batterierne, Havnebeskyttelsesflåde Skagen og havnekaptajnen. Programmet måtte ændres, da flyvemaskinen udeblev på grund af dårligt vejr. Troppetransport "Peter Wessel". Engelsk flyverangreb på Aalborg. Kommende østfra ind over Limfjorden i stor højde kastede man ca. 10 bomber, 6 i havnen og 4 på land. Bygnings- og vej skader. l Hauptmann hårdt såret, 3 mand fra Baukompanie (Luft) døde. 4 danske civilpersoner såret. Om morgenen fra inspektion af gennemgangslejren, af 13. Havnebeskyttelsesflotille Frederikshavn og af Marinelazaret Frederikshavn ved Marinebefehlshaber. I tilslutning hertil afholdes kl skydning fra Batteri Syd (luftmålsskydning). Inspektion af mandskabet. Derefter er Marinebefehlshaber fra kl sammen med sine i Frederikshavn udkommanderede officerer. løvrigt vedr. gennemførelse af program (se bilag). Kl "Rugard" indløbet med F.d.V. Ost (Fuhrer der Vorpostenboote Øst). Kl er Marinebefehlshaber taget til Skagen med AII. Havnekaptajn, Oberleutn.z.S. Forch er sygemeldt og indlagt på Skagen Sygehus. Varetagelse af opgaverne er overdraget Sonderfuhrer Leutnant zur See Weseloh. Inspektion af Batteri Hals. Truffet afgørelse om, at det nyoprettede tårn skal tjene som artilleriudkigstårn. KapUeutnant Habermann vil foretage sin luftmeldetjéneste fra tårnet. Yderligere inspektion af de nyoprettede barakker såvel for M.A.A som for Aalborg Havnebeskyttelsesflotille. Det overvejes, at man bygger et lille signalmeldetårn på havneindsejlingens molehoved. Det bemandes af mandskab fra M.N.O. (Marinenachrichtenoffizier), som giver indsejlingsrapport til F.d.V. Ost og Kommandant im Abschnitt Nordjiitland, såvel som særlige begivenheder. Drøftelse efter inspektion af tjenestestedet for havnekaptajnen på Hotel Phonix med: M.N.O. (Kapt. leutnant Rriiger), Kapt.leutnant Habermann, Kompaniechef for USIKKEE- ;HEDS- PUSKTER:

20 13 l TO NOTER Flugmeldekompanie og Havnekaptajnen for Aalborg. Marinebofehlshabers tilbagerejse til København kl fra Aalborg. Troppetransport "Peter Wessel" og "Pionier". Møde på "Rugard". Kommandanten på "Rugard" med M.N.O. og Havnekaptajn samt Unterseebootgruppenkommandant om forsvarsspørgsmål ved flyverangreb. Samråd med Kapitån z. See Leissner om havnebeskyttelse ved flyverangreb, ligeledes om trafikdisciplinen hos de kørende enheder i Frederikshavn. F.d.V. Ost har derpå givet befaling til de kørende enheder. Standortarzt, Marinestabarzt Dr. Albrecht, har tiltrådt tjeneste. Troppetransport "Pionier" og "Peter Wessel". Fornyet inspektion af Hals, da den endelige ibrugtagning af barakkerne og Havnebeskyttelsesflotille Aalborgs uerfarne soldaters optagelse af troppeforplejningen volder særlige vanskeligheder. En motorkutter fra Havnebeskyttelsesflotille Aalborg er taget ud p.g.a. motorskade. Overført til Aalborg Værft. Den er Seetransportvertreter Kapt. leutnant Blauert kommanderet til Aalborg fra Frederikshavn for at besigtige skaden. Natten mellem den 14. og 15. juli fjendtlige flyvere i ca meters højde over Aalborg. Fremdeles ingen skade. En fjendtlig flyver er gået ned til 150 meter og har kastet miner. Ved hækken af det tyske motorskib "Helgoland", som skulle laste i Aalborg, er en mine detoneret. "Helgoland" har ikke lidt nogen skade. Limfjorden spærret. Gennem "C 11" og Halsbarre har jeg ladet foretage eftersøgning ved hjælp af Havnebeskyttelsesflotille Aalborg. Rohrkrepierer (granat, der eksploderer i kanonrøret) i Batteri Hals, da mundingsproppen ikke blev fjernet under det pludselige angreb af fjendtlige flyvere. Fra til bevogtning af Hals Barre 2 forpostbåde, dertil loggerne "Alk" og "Ibis" fra Havnebeskyttelsesflotille Aalborg. Yderligere danske politipatruljer langs Limfjorden med henblik på iagttagelse af nedkastning af miner. "Alk" og "Ibis" overtaget af Havnebeskyttelsesflotille Aarhus. USIKKER- HEDS- PUNKTER;

KRIEGSTAGEBUCH 1940-45

KRIEGSTAGEBUCH 1940-45 KRIEGSTAGEBUCH ABSCHNITT NORD JUTL AND 1940-45 i Museumscenter Hanstholm r Y \ : 7

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

B^T iu. Ingen særlige begivenheder. Fra klo 0625 til 0636 flakalarm. Hflst.Kandestederne melder bjærgning af en faldskærmsdel og lysraket.

B^T iu. Ingen særlige begivenheder. Fra klo 0625 til 0636 flakalarm. Hflst.Kandestederne melder bjærgning af en faldskærmsdel og lysraket. r 1.1.42 2.1.42 3.1.42 4.1.42 5.1.42 B^T iu Vp.-Boot 1611, som var sunket ved Hals-Barre, er hæve lækagen er tætnet. Intet særligt. KOTER 6.1.42 7.1.42 8.1.42 Fra klo 0625 til 0636 flakalarm. Hflst.Kandestederne

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

HELGENÆS: RYES SKANSER

HELGENÆS: RYES SKANSER HELGENÆS: RYES SKANSER Ved Dragsmur, ved overgangen fra Mols til Helgenæs, finder vi Ryes Skanser, et imponerende skanseanlæg, der stammer fra Treårskrigen 1848-51. Skanserne stod færdige i 1848 og blev

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Sygeplejerskerne og de hvide busser

Læs mere

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 D. 6. december 2013 ramte stormen Bodil Danmark med orkan og forhøjede vandstande. Flere områder i Roskilde Kommune blev dengang hårdt

Læs mere

En konvojs undergang. En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig

En konvojs undergang. En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig 8 En konvojs undergang En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig En papirkopi af et billede fra en gammel glasplade, som ganske vist ikke var

Læs mere

Eksplosionen i Flensborg 14. juni Ødelæggelsen af de fire danske torpedobåde af Dragen- og Glenten-klassen.

Eksplosionen i Flensborg 14. juni Ødelæggelsen af de fire danske torpedobåde af Dragen- og Glenten-klassen. Eksplosionen i Flensborg 14. juni 1945 - Ødelæggelsen af de fire danske torpedobåde af Dragen- og Glenten-klassen. Marinehistorisk Tidsskrift nr, 4, november 2002, bragte en artikel af undertegnede, der

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

HJØRRING TURISTFART. Forslag til 1-dagsture. Oplev dejlige Danmark... med HJØRRING TURISTFART. For yderligere information: Ring på

HJØRRING TURISTFART. Forslag til 1-dagsture. Oplev dejlige Danmark... med HJØRRING TURISTFART. For yderligere information: Ring på Oplev dejlige Danmark... med Forslag til 1-dagsture 2017 For yderligere information: Ring på 98 92 86 46 Oplev dejlige Danmark... med Rømø/Sylt/Tyskland Torsdag 4. maj + Tirsdag 30. maj Tag med til skønne

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45. Forord af Hans Christian Bjerg.

FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45. Forord af Hans Christian Bjerg. FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45 Forord af Hans Christian Bjerg. Udgivet af Søværnet 1995 Indholdsfortegnelse Forord ved overarkivar H. C. Bjerg 11 I. Indledning. 17 Af kommandør

Læs mere

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy.

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. I år deltog der 7 ungdomsløbere: Julius, Bjarke, Daniel, Fillip, Rasmus, Jens Kristian og Hans. Fra klubben deltog Henrik Holm, Søren German og Steen Holmegaard

Læs mere

8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig!

8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig! 8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig! En 2 sædet advanced trainer en såkaldt AT6 styrtede under en patrulje i 1942 i Grønland. Den står nu i Balle efter en del år i Hou, og nærmer sig

Læs mere

6 marts Landroveren med LMG på taget. Javel Hr. Sgt. Hvordan er det de støvler ser ud. Puds dem

6 marts Landroveren med LMG på taget. Javel Hr. Sgt. Hvordan er det de støvler ser ud. Puds dem 2009: 1. Øvelse støtte til hæren 04-01-09 (Den Norske Telemarkbataljon) havnen Ålborg. 2. Delings Øvelse 060309. 3. PTR-KUR Støtte til JGK 11 til 12-03-09 Klokkeholm og Hals. 4. 60års jubilæum hjv. 5.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014.

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Af Georg Zilmer For 4. gang havde Fjordagers cykelafdeling arrangeret en tur til Tyskland, hvor vi skulle deltage i "Saar-Pfalz Ekstrem Marathon".

Læs mere

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Fredag aften kort efter aftensmaden startede vi mod Gilleleje, hvor vi skulle besøge Gilleleje Flugzeugbau I/G. Harly havde fået en aftale i stand med

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bkg. nr. 274 af 3. april 2009 og bkg. nr. 1439

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5. Lovtidende A 2014 Udgivet den 7. januar 2014 2. januar 2014. Nr. 5. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) I medfør af 10, stk. 1 og 2, 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

En by i krig Hals Henrik Gjøde Nielsen ~ 1 ~

En by i krig Hals Henrik Gjøde Nielsen ~ 1 ~ En by i krig Hals Henrik Gjøde Nielsen ~ 1 ~ En by i krig - Hals Henrik Gjøde Nielsen 1. udgave 1. oplag ISBN: 978-87-92713-73-5 Copyright 2012 Henrik Gjøde Nielsen og Forlaget Uhrskov Redigeret af Frede

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Opgaver til Med ilden i ryggen

Opgaver til Med ilden i ryggen Opgaver til Med ilden i ryggen Hvem er brevet til: Kapitel 1 Hvem er det fra? Der er 2 grunde til at han skriver brevet: Første grund: Anden grund: Hvem er Ines? Hvad er faderens arbejde? Hvad betyder

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003

REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003 Forsvarsministeriet REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003 Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn den 4. september 2003 Lad mig indledningsvis slå fast, at jeg selvsagt på ingen måde har søgt at

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1! af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 23. oktober 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Havkajak på Faaborgegnens Efterskole Skriv navn(e) og kaldesignal(er)

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk 11.12.1929 13.12.1929 Kontraheret ved Aalborg værft som nybygning nr 42 11.03.1930 11.03.1930 Køllagt på Aalborg værft 29.08.1930 29.08.1930 Søsat kl 13.15 og navngivet HEIMDAL af fru sagfører Cortes 28.10.1930

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Middelfart Letlæselig (side 1) Først i tyverne blev mor syg og indlagt på Odense Sygehus, og fik en behandling med stråler på underlivet, ved en forglemmelse fra sygeplejerskens

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AG-AI stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AG-AI stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 77 Offentligt J.nr. Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AG-AI stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Spørgsmål AG Vil

Læs mere

Dødsulykker på jobbet i 2010:

Dødsulykker på jobbet i 2010: Dødsulykker på jobbet i 2010: Kunde dræber taxichauffør Randers, 31. juli: En 65-årig mandlig taxichauffør fra Randers dør på Fynsk motorvej. Det sker, da hans 26-årige passager hiver i rattet og hyrevognen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2013 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2013 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn. Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet:

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet: 25.10.1921 25.10.1921 Kontraheret ved Nakskov værft for 649.414 kr som byggenummer 17 17.01.1922 17.01.1922 Køllagt på Nakskov værft 24.06.1922 24.06.1922 Søsat og navngivet MOMMARK ved Nakskov værft 04.08.1922

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

Bevæbnede vagter J U R I D I S K E U D F O R D R I N G E R O G S N U B L E T R Å D E K R I S T I N A S I I G, 4. M A J 2 0 1 1

Bevæbnede vagter J U R I D I S K E U D F O R D R I N G E R O G S N U B L E T R Å D E K R I S T I N A S I I G, 4. M A J 2 0 1 1 Bevæbnede vagter J U R I D I S K E U D F O R D R I N G E R O G S N U B L E T R Å D E K R I S T I N A S I I G, 4. M A J 2 0 1 1 2 Eller... Bevæbnede vagter - juridiske udfordringer og snubletråde Bevæbnede

Læs mere

Med Trygjollen på tur til Bornholm

Med Trygjollen på tur til Bornholm Med Trygjollen på tur til Bornholm Af Tina Rasmussen I forbindelse med sit frivillige arbejde har formanden for Trygjollen, Flemming Jensen, ofte været i kontakt med MOCS (Maritimt Overvågning Center Syd).

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

E.13s forlis i 1915. Søren Nørby. I gemmerne på Marinens Bibliotek har jeg fundet to meget interessante øjenvidneberetninger

E.13s forlis i 1915. Søren Nørby. I gemmerne på Marinens Bibliotek har jeg fundet to meget interessante øjenvidneberetninger E.13s forlis i 1915 Søren Nørby Under Første Verdenskrig nærmere bestemt natten mellem den 18. og 19. august 1915 - strandede den britiske ubåd E.13 nær Saltholm. Næste morgen blev E.13 selv om den befandt

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Falck Aalbæk. Udrykninger i 2004. I perioden 01.12.03 10.12.04 har Falck Aalbæk haft 23 udrykninger.

Falck Aalbæk. Udrykninger i 2004. I perioden 01.12.03 10.12.04 har Falck Aalbæk haft 23 udrykninger. Falck Aalbæk Udrykninger i 2004 I perioden 01.12.03 10.12.04 har Falck Aalbæk haft 23 udrykninger. December 2003: Tirsdag den 16.12.03 Alarmen lød kl. 14.14 Melding: Aba alarm, Jerupvej 140, Hoveddepot

Læs mere

Som ulve i natten sneg de sig ind på byttet. Fliegerhorst Grove. Kommandocentral ved radarstation. Museumsopstilling.

Som ulve i natten sneg de sig ind på byttet. Fliegerhorst Grove. Kommandocentral ved radarstation. Museumsopstilling. Som ulve i natten sneg de sig ind på byttet. 1 Fliegerhorst Grove. Kommandocentral ved radarstation. Museumsopstilling. Samlet og redigeret v. Arne Mosgaard. Flyvepladsen i Grove. Fliegerhorst Grove. Jagerabschnitt

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

En lille hurtig tur til Sverige/Norge.

En lille hurtig tur til Sverige/Norge. En lille hurtig tur til Sverige/Norge. Midt på sommeren var vi nogle stykke GTC er som havde et lille kaffemøde (har vi engang i måneden). Og samtalen er meget righoldig og et af emnerne landede pludselig

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 1 ANTAL ANSATTE I FORSVARET HÆREN Ca. 10.200 SØVÆRNET Ca. 3.300 Ca. 24.300 FLYVEVÅBNET Ca. 3.500 FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 Danmarks internationale engagement 1949-2011 Bosnien-Hercegovina Makedonien Kroatien

Læs mere

To gange sænket af egen besætning Artilleriskibet Niels Iuel i tysk tjeneste 1943-45.

To gange sænket af egen besætning Artilleriskibet Niels Iuel i tysk tjeneste 1943-45. To gange sænket af egen besætning Artilleriskibet Niels Iuel i tysk tjeneste 1943-45. Af Søren Nørby, stud. mag. Forhistorien Artilleriskibet Niels Iuel må være et af de få skibe i verden, der oplevede

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Anæstesiolisk afdeling R Nr.: BEREDSKABSPLAN AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Ansvar: Afdelingsledelsen Baggrund kvalitetsmål: Formål: Afgrænsning:

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden NYHEDSBREV DANCON - UNIFIL NR. 1 UGE 47 2009 - HOLD 1 Første mønstring af hele UNIFIL Hold 1 umiddelbart efter ankomsten til lejren i Naqoura, Libanon. Ansvarshavende redaktør: Detachement Commander OL.

Læs mere

Arbejdsgiverens ansvar. Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015

Arbejdsgiverens ansvar. Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015 Arbejdsgiverens ansvar Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015 Arbejdstagerens ansvar Arbejdsmiljølovens 28 Ansatte har en strafbelagt pligt til at medvirke til at arbejdsgivere kan overholde

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 6/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Nyhed: Klik på

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 1. juli 2015 14:05 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Identifikation_af_rederen.Label Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller

Læs mere

5 dagstur med bus til Berlin

5 dagstur med bus til Berlin 5 dagstur med bus til Berlin Udrejse: Søndag d. 10. juni 2012 Hjemrejse: Torsdag d. 14. juni 2012 Hotel: Berlin Mark Hotel 4 stjernet Hotel Meinekestrasse 18-19 D10719 Berlin www.berlinmarkhotels.de Vi

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Trolling Master Bornholm regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2012 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn. Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia.

LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia. Kære medlem Du og din ledsager inviteres hermed til foreningens arrangement i Fredericia. Med følgende program: LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia. Kl.

Læs mere

FÆLLESTUR TIL HELGOLAND. 3. og 4. SEPTEMBER 2011

FÆLLESTUR TIL HELGOLAND. 3. og 4. SEPTEMBER 2011 3. og 4. SEPTEMBER 2011 LIDT OM AIRFIELDS.DK Som noget nyt arrangerer Airfields.dk med mellemrum nogle ture, for alle interesserede. Det er lige meget hvilken flyveklub du hører til, og om du er medlem

Læs mere

FOB Anvendelse af venterum til overnatning

FOB Anvendelse af venterum til overnatning FOB 04.186 Anvendelse af venterum til overnatning Ombudsmanden modtog oplysninger om at en varetægtsarrestant før fremstillingen i retten havde været henvist til at overnatte i et venterum på en politistation.

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Et styks påkrævet rejsebrev.

Et styks påkrævet rejsebrev. Et styks påkrævet rejsebrev. Beordret fra Andreas, Buster og Jørgen. Det er ikke med min gode vilje at jeg skriver dette rejsebrev, men alle i der hjemme skal have lov til at læse, hvad jeg render og laver

Læs mere

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 2. april 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr. 98 12 24 00 Journalnr.: 0811.86-127 (Bedes anført ved svar) Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen

Læs mere

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE.

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. Revideret foråret 2008 Gl. Hasseris skoles støttegruppe består af: 2 lærere 1 sundhedsperson 1 pædagog skolens leder 1

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Søværnets Skole, Center for Våben

Søværnets Skole, Center for Våben Søværnets Skole, Center for Våben INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst ved CH VBC.................................... 4 Praktiske oplysninger.................................... 5 Praktiske oplysninger....................................

Læs mere