KRIEGSTAGEBUCH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRIEGSTAGEBUCH 1940-45"

Transkript

1 KRIEGSTAGEBUCH ABSCHNITT NORD JUTL AND i Museumscenter Hanstholm

2 r Y \ : 7<t/ ;,: / 7 -w&s'v y c/- <?rts tsttsc* S7r> :fl ^ztstt-

3 ^ HH^^^^^ KRIGSDAGBOG 1) Kommandanten im Abschnitte Nordjutland ) Sekommandanten Nordjutland I N D H O L D : bilag bilag bilag Becker, Frederikshavn Kr. 9666a Becker, Frederikshavn Kr. 9666b Becker, Frederikshavn Kr. 9666c Becker, Frederikshavn Kr. 9666d Becker, Frederikshavn Kr. 9666e Becker, Frederikshavn Kr. 9666f Becker, Frederikshavn Kr. 9666g Becker, Frederikshavn Kr. 9666h Becker, Frederikshavn Kr. 9666i Becker, Frederikshavn Kr. 9666k Becker, Frederikshavn Kr Becker, Frederikshavn Kr. 9666m Becker, Frederikshavn Kr. 9666n Becker, Frederikshavn Kr. 9666o Roth, Frederikshavn Kr. 9667a Becker, Frederikshavn Kr. 9667b Becker, Frederikshavn Kr. 9667c Becker, Frederikshavn Kr. 9667d Becker, Frederikshavn Kr. 9667e Becker, Frederikshavn Kr. 9667T Becker, Frederikshavn Kr. 9667g Becker, Frederikshavn Kr. 9667h Becker, Frederikshavn Kr. 9667i Becker, Frederikshavn Kr. 9667k Becker, Frederikshavn Kr Becker, Frederikshavn Kr. 9667m Freytag, Frederikshavn Kr. 9667n Becker, Frederikshavn Kr. 9667o Becker, Frederikshavn Kr Becker, Frederikshavn Kr Becker, Frederikshavn Kr

4 Krigsdagbog - Indhold - fortsat bilag bilag Becker, Frederikshavn Kr a Freytag, Frederikshavn Kr b Becker, Frederikshavn Kr b Becker, Frederikshavn Kr Becker, Frederikshavn Kr Becker, Frederikshavn Kr b Becker, Frederikshavn Kr b Becker, Frederikshavn Kr Becker, Frederikshavn Kr b Becker, Frederikshavn Kr b Becker, Frederikshavn Kr b Becker, Frederikshavn Kr b Becker, Frederikshavn Kr a Grau, Frederikshavn Kr b Becker, Frederikshavn Kr c Becker, Frederikshavn Kr b Becker, Frederikshavn Kr b Becker, Frederikshavn Kr a Becker, Frederikshavn Kr a Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Grau, Frederikshavn Kr a Grau, Frederikshavn Kr b Becker, Frederikshavn Kr c Becker, Frederikshavn Kr d Becker, Frederikshavn Kr e Becker, Frederikshavn Kr f Becker, Frederikshavn Kr a Becker, Frederikshavn Kr b

5 Krigsdagbog - Indhold - fortsat Becker, Frederikshavn Kr b Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Grau, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Kr Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Kr Becker, Frederikshavn OBS! dato Becker, Frederikshavn OBS! dato Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn OBS! dato ' Becker, Frederikshavn OBS! dato Becker, Frederikshavn Kr b

6 Krigsdagbog - Indhold - fortsat OBS! sidetal bilag bilag bilag j Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Becker, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch,' Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn Hinsch, Frederikshavn OBS! dato Kr a Kr a Kr a Kr a Kr a Kr c Kr e Kr a Kr Kr a Kr a Kr a Kr a Ka b Ka a Ka a Ka Ka a Ka a Ka a Ka a Ka a Ka a Ka a Ka a Ka a Ka a Ka Kr a Kr a Kr Kr a Kr a

7 Krigsdagbog - Indhold - fortsat Hinsch, Frederikshavn Kr Hinsch, Frederikshavn Kr a Kaiser, Frederikshavn Kr a Kaiser, Frederikshavn Kr a Kaiser, Frederikshavn Kr a Kaiser, Frederikshavn Kr b Kaiser, Frederikshavn Kr a Kaiser, Frederikshavn Kr a Kaiser, Frederikshavn Kr a Kaiser, Frederikshavn Kr a Kaiser, Frederikshavn

8 NOTER Stiitzpunktkommandant Nord-jutland, Korvettenkapitån Recker m. sæde i Frederikshavn, tiltræder tjeneste. Transportbådene "Buenos Aires" og "Bahia Castillo" torpederet. Har straks udsendt bjærgningsdamperne "Seeteufel" og "Passat" til ulykkesstedet ca. 15 sømil syd for Skagen for at yde hjælp. Afsendt 4 sanitetsvogne og 8 lastbiler til Skagen kl. 12 om natten til bjærgning af de sårede. "Buenos Aires" er sunket efter 3 timer og 39 minutter. "Bahia Castillo" er slæbt ind til Frederikshavn. Agterrummet truffet af torpedo. Straks begyndt med bjærgningen af de 32 døde (bjergjægere) og 60 hestelig. Start på byggeri af barakker til gennemgangslejr. Troppetransport på "Ahrensburg" og eskorte. Ligbjærgning på "Bahia Castillo" fortsat. Skibbrudne fra "Bahia Castillo" er blevet forsynet med nyt tøj og transporteret til Hamborg under ledelse af Kaptajn Kahst (Hbg. Siid). Begravelse af de 32 faldne bjergjægere på Frederikshavn kirkegaard. Ordre fra kystkommandanten: At beslaglægge den norske damper "Fjeld". Mandskabet overvåges af dansk politi. Det konstateres, når damperen er klar efter reparationer. Befaling kl fra B. S. O (Befehlshaber der Sicherung der Ostsee - Øverstbefalende for sikringen af Østersøen) om at slæbe den engelske u-båd "Seal" ind med bjærgnings damperen "Seeteufel" kl Kl er "Seal" fortøjet i Frederikshavn havn ved værftet. U- båden havde 45 grader slagside. Tre agterrum var fulde afvand. Fanger anbragt i eneværelser; alt forberedt til forhør. Kl. 10 befaling fra Ost (Oberbefehlshaber des Marineoberkommandos - den øverstbefalende for marineoverkommandoen for Østersøen) om straks at afsende fangerne til Kiel uden forudgående udspørgning, da der skal finde forhør sted gennem admiralstaben, mens C fra F.d.U. (Fuhrer der Unterseebote - U-bådskommandoeh) er til stede. To sårede engelske officerer transporteret til Aalborg lazaret. Troppetransport "Angelburg", "Ahrensburg". Inspektør Meyer, Bugsier Hamburg, ankommet for at lede bjærgningen af "Seal". Korv. Kpt. Rosing og Meyer foretager bjærgningsarbejdet. På støttepunktkommandantens befaling begyndes med bjærgning af alt inventaret, materialer m. m. En afdeling er tætnet v.h.a. dykker. U SIKKER- HEDS- PUNKTER:

9 KOTER Fangetransport "Seal" afsendt fra Frederikshavn med bane kl m. Kapitånleutnant Grosse som ledsageofficer. Sikkerhedsmandskab landskytter, l officer, 4 underoff., 10 mand. Anvisning: Officerer og underoff. må ikke sidde alene; i hver kupé skal der være l - 2 mand, som forstår engelsk. Transport 4 engelske officerer, 51 underoff. og menige. Troppetransport på "Pionier". Drøftelse med kommandørerne fra luft, hær og marineartilleriafdeling om udarbejdelse af en sikkerhedsplan for Frederikshavn. I følge denne alarmerer Flak-major Mildner ved luftangreb, ved søangreb kommandøren for marineartilleriafdeling Jylland, Kapitånleutnant Schenke, ved landsætningsmanøvrer og faldskærmsspringere KorvettenKpt. Becker som støttepunktkommandant Inventar, bøger, breve bjærget fra "Seal". Tæpper og munderingsgenstande er afleveret til intendanturen. Alt det øvrige er pakket i tøjsække og sendt til Admiralstaben i Kiel under bevogtning. Bjærgningsarbejdet: "Seal" er kl. 7 om aftenen på ret køl. Troppetranport: "Angelburg", "Ahrensburg". "Seal" hælder igen 15 grader til bagbord. En undersøgelse viste indskudhuller fra maskingevær gennem trykskroget. IndskudshulJerne er svejset tæt. Tætningsarbejderne på "Seal" er tilendebragt. "Seal" er klar til at blive overført til Kiel. Troppetransport "Angelburg", "Pionier". Kl. 11 om formiddagen er "Seal" sejlet mod Kiel med slæbebådene "Seeteufel", "Norden" og "Sonderburg" under ledelse af Korv. Kpt. Rosing og Inspektor Meyer. B.S.O. (Befehlshaber der Sicherung der Ostsee - Øverstbefalende for sikringen af Østersøen) informerer sig om støttepunktkornmandantens pligter. Troppetransport: "Belgrano". Major v. Tippelskirch YO O.K.W./O.K.M. (Oberkommando der Wehrmacht/Oberkommando der Marine). Drøftelse vedr. yderligere transporter til Norge. I følge dette skal endnu mand sendes fra Aalborg og Frederikshavn. "Ahrensburg", "Angelburg", sendt af sted. Kystovervågningssted Frederikshavn og havneovervågningssted Skagen indrettet. Kapitånleutnant Hesselbarth, Oberleutnant zur See Forch. Troppetransport: "Pionier". 8 loggere med ammunition til Oslo. USIKKER- HEDS- PUNKTER; YO

10 NOTER Bisættelse af Kapitånleutnant Hacher, kommandant for minestryger, dødeligt såret ved mineeksplosion. Grossadmiral Raeder, Admiral Carls, Viceadmiral Mewis, Motz, Schniewind Officerer trådt an foran Rugaard. Tale, anerkendelse for mønstergyldig præstation under Norgesaktionen. Troppetransport: "Pionier". Gruppenbefehlshaber Admiral Carls og og Kiistenbefehlshaber Viceadmiral Mewis til besigtigelse af Skagen med batterier samt Frederikshavn Havn og batterier. Drøftelse af Fredrikshavn af de enkelte arbejdsområder. Tysk flyvemaskine - nødlandet ved Læsø - slæbt ind i havnen. Besigtigelse af minestrygningsstation Hirtshals og havnen, ligeledes af den norske damper "Jylland". Troppetransport: "Pionier" og eskorte På befaling af Kiistenbefehlshaber er den norske damper "Jylland" slæbt til Frederikshavn med slæbebåd. "Jylland" skal til Kiel til undersøgelse. Prisekommando: Lt. zur See (S) Weseloh og 7 mand. Drøftelse med Geschw.arzt Staby og v. Brook, intendanturassesor, vedr. indretning af garnisonslazaret og kasernesygestue. Resultat: Standortlazarett med 120 senge. Reviereinrichtung med 24 senge Indretning af K.M.D. sted i Aalborg (Kriegsmarinedienststelle - krigsmarinetjenestested). Leder: Korv. Kpt. Barteis. Prisekommando under Søløjtnant (S) Weseloh ankommet til Hirtshals for at overføre damperen "Jylland" til Frederikshavn med "Passat". Troppetransport med "Pionier" og eskorte. Norsk damper " Jylland" i Frederikshavn for at få suppleret brændstof- og vandforråd. Melding fra lejrkommandanten Lt. zur See Kochanowsky (Lejrkommandant for gennemgangslejren i Frederikshavn). Troppetransport med "Pionier" og eskorte. USIKKER- HEDS- PUNKTER:

11 NOTER Har telefonisk underrettet Kiistenbefehlshaber om Ortskommandanturens bekendtgørelse, som i forståelse med den danske politimester stod i alle herværende aviser. Indhold: "Med viljen til at skabe god forståelse med den danske befolkning vil der alligevel være den strengeste straf for enhver fornærmelse af tyske soldater for at forebygge overgrebene fra det danske politi, som (tilbageholder? - verbaued faldet ud) alle danske piger, der ses sammen med tyske soldater, og tildeler dem politistraffe." Demontering af 3,7 cm flak fra molehovedeme. "Jylland" med prisekommando under ledelse af Lt. zur See (S) Weseloh sendt af sted til Kiel. Har ladet den engelske matros Armitage fra den norske damper "Fjeld" internere af dansk politi, for at der kan foregå opsyn fra det danske politis side, som der er givet befaling til. Der er befalet forplejning fra Intendanturen. Troppetransport med "Pionier". Korv. Kapt. Marwite.pg Korv. Kapt. Grabenstein fra Station Ost med henblik på indretning af en transportkolonne i Frederikshavn. Chauffør Obergefreiter Nowaczek, Johannes O 1694/37, T.I.M.L.A. Gliicksburg, Stabszug, foretaget ulovlig køretur med personbil og 4 danskere. Ulykke ved baneoverskæringen ved Hulsig. Derved blev 2 danskere dræbt. Nowaczek hårdt kvæstet. Kaptl. (W) Langner, som chaufføren stod under, har foretaget de fornødne meldinger m.m.. Stutzpunktkommandanten har givet Kiistenbefehlshaber Danemark telefonisk besked. Kapt. zur S. Fein, Gruppe Ost, og Korvettenkapt. Witt (Ost) i Aalborg med henblik på orientering. Rundvisning af Sttitzpunktkommandanten. Anvisning for begravelsen af de forulykkede danskere. Troppetransport med "Pionier" og eskorte. Fortsættelse af informationsturen til Frederikshavn, Skagen og Hirtshals med Kpt. z. S. Fein og Korvettenkpt. Witt. Kl. 3 begravelse af engelsk flyverofficer, der blev fundet som lig i Kattegat, i Frederikshavn. Troppetransport med "Pionier". Den norske færge "Peter Wessel" ankommet som troppetransportskib. Et til dette formål meget velegnet skib. "Peter Wessel" er i stand til at medtage ca. 40 lastvogne. USIKKER- HEDS- PUNKTER:

12 NOTEfl KJ. 17 begravelse af den danske slagtermester Hesselholt i Skagen (offer for bilulykken i Hulsig). Deltagelse af Stutzpkt.- kommandanten, havnekaptajnen fra Skagen og Kapitånleutnant Langner. Deltagelsen har tydeligvis gjort et godt indtryk på den danske befolkning Telefonisk anvisning fra Kiistenbefehlsh. for Danmark, efter hvilken norske dampere skal tilbagegives th Norge igen. Anvisning fra Stutzpunktkommandanten til intendanturen om at stoppe med forplejning til "Fjeld" Korvettenkapitån Musenberg fra 2.A.d.O. (2. Admiral der Ostsee). Drøftelse af personaleproblemer. Begravelse af det 2. bilulykkesoffer Peter Larsen på kirkegården i Hulsig. Deltagelse af Stutzpunktkommandanten, havnekaptajnen fra Skagen og Kapitånleutnant (W) Langner Dobbeltvagt på gravene fra Verdenskrigen (Skagerrak-slaget) på kirkegården i Frederikshavn. Der nedlægges kranse på Fiihrer der Minensuchb., i Skagen af havnekaptajnen og i Hirtshals af Kommandeur der Marineartilleriabteilung Jiitland. Melding gennem B.S.O. (Vizeadmiral Motz) med henblik på at få skildret Stutzpunktkommandantens opgaveområde. Troppetransport med "Pionier" og "Peter Wessel". I gennemgangslejren er optaget 473 mand indtil 1/6. immmmmmrimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Troppetransport med "Pionier" og "Peter Wessel". I gennemgangslejren 144 mand Kaptz.S. Wurmbach, C Station Øst, med henblik på organisationsspørgsmål i Aalborg, Frederikshavn, Skagen. Marinebaudirektor Kusin, Intendanturassesor v. Brook, Amtmand Berndt til stede; barakbyggeri i Nordjylland. Gennemgangslejr 106 mand. Troppetransport med "Pionier", "Peter Wessel". Lejr 104 mand. Kiistenbefehlsh. (C Kaptz.S. Hennigs) har jeg bedt om, at der ikke bliver lagt mere end 6-8 troppetransportskibe til Aalborg. (Flyverfare). Overskud af troppetransportskibe skal på mit forslag til Aarhus. Kapitånleutnant Liihrbier, Station Øst, vedr. indretning af transport- DSIKKEE- HEDS- PUMTEB:

13 NOTEfl kolonnen. Troppetransport "Pionier", "Peter Wessel". Gennemgangslejr 104 mand Ministerialdirigent (Intd) Meyer, til stede her for at drøfte hele barakbyggeriet i Nordjylland. Tjenestetiltrædelse af Oberleutnant er Marineartillerie Weber med transportkolonne og 12 chauffører fra Kiel i Frederikshavn. Fra kl øvelsesskydning med luftskyts (Flak). Havnebeskyttelsesflotillen overtog sikringen. Tjenestetiltrædelse af (char.- chargiert=beskikket) Kapitånleutnant Haase, (Arno) som chef for havnebesk.flot. i Skagen. Kapitånleutnant Bruhns, den hidtidige chef for havnebesk.flot. i Skagen er kommanderet til Aarhus. Start på byggeri af administrationsbarak i Frederikshavn. Tjenestetiltrædelse af Oberleutnant z.s.d.r. Forch som 1) Havnekaptajn for Skagen 2) Chef for 15. havnebesk.flot. Kapitånleutnant Haase sygemeldt. Den hidtidige havnekaptajn i Skagen Oberleutnant z.s. Sudmann afrejst med "Pionier" fra Fredrikshavn for at overtage kommando som havnekaptajn i Larvik. Troppetransport: "Pionier", "Peter Wessel". Konference i Skagen med havnekaptajnen, som ved siden af havneovervågningsstedet også overtager 15. havnebeskyttelsesflotille som chef. Besigtigelse af bådene. Gennemgangslejr: 82 mand Marinen 95 mand Hæren m.m. Beskikket Kapitånleutnant D.R.a.D.Haase afrejst til København; skal overtage 19. havnebeskyttelsesflotille. På eftersøgningstur med 13. havnebesk.flot. til Læsø, besigtiget M.S. stationer på Læsø. Under ledsagelse af M.N.O. (Marinenachrichtenoffizier - marineefterretningsofficer) og intendantur (byggetjenesten) samt danske entreprenører. Punkt ved Osterø (Østerby?) fastlagt af M.N.O., på hvilket der skal opføres et M.S.S.-tårn. Gennemgangslejr: 12 mand fra Marinen 95 mand fra hæren m.m. Telefonisk befaling fra C Marinebefehlshaber Danemark om at danne 3 søgegrupper å 4 både af 13. og 15. havnebeskyttelsesflotille. udførelsen meldes tilbage. USIKKEB- HEDS- PUMTEB:

14 NOTEfl Oprettelsen er straks udført af Skagen og Frederikshavn. Troppetransport: "Pionier" og "Peter Wessel". Gennemgangslejr: 12 mand Marinen 51 mand Hæren m.m NB:!! Minestrygningsgruppe Skagen og Frederikshavn bestående af hver 4 både har optaget tjenesten og afsøgt de befalede ruter. Intet fundet. Forberedelse for minestrygningsgruppe Aalborg af indlogering; sikring af befalings- og meldekommunikationen er konstateret af støttepunktkommandanten og chefen for 13. havnebeskyttelsesflotille. Mandskaberne fra 13. havnebeskyttelsesflotille er indlogeret på hotel Als i Hals. Senge osv. er transporteret til Hals fra Frederikshavn. Havneplads og vandforhold er undersøgt; alle formaliteter med myndighederne er bragt i orden. Generalmajor Vara med Oberstleutnant Hussmann og Dein til stede for tropperne i Danmark, General Luettgen. Gennemgangslejr: 12 mand Marinen. Dekan Sonntag og Marinekrigspræst Dr. Meinhold med henblik på drøftelse af sjælesorg. Anmodet om en officer (speciaueder) til assistance for havnekaptajnen. Drøftelse med F.d.V.O. ( ) om alle spørgsmål, ruter. Ændringer af Stutzpunktkommandant til Kommandant i afsnit Nordjylland. Alle 3 minestrygningsgrupper har afsøgt befalede ruter, intet fundet. Gruppe Aalborg er løbet ind i Hals. Truffet anordning, så de faldnes grave bliver bragt i orden. Troppetransport: "Pionier", "Peter Wessel". Gennegangslejr: 14 mand Marinen. Minestrygningsgrupperne Skagen og Fredrikshavn har afsøgt ruter, intet fundet. Gruppe Aalborg er ikke sejlet ud p.g.a. vejrsituationen (vindstyrke 8). Stutzpunktkommandant endnu en gang til Hals for at sikre befalingsformidlingen. Gennemgangslejr: '183 mand Marinen Gennemrejse af kystområdet Hals, Botbjerg (Bovbjerg?), Løkken, Skagen, Frederikshavn. Minestrygningsgruppe Skagen er på grund af vejrforholdene ikke sejlet ud. Grupperne Frederikshavn og Hals USIKKEE- EEDS- PUMTEE F.d.V.O. = muligvis Fiihrer der Vorpostenboote Ost

15 8 NOTER har afsøgt ruter, intet fundet. Troppetransport: "Pionier", "Peter Wessel". Gennegangslejr: 185 mand Marinen Marinebefehlshaber Danemark anmoder om konstatering af følgende: Antal, størrelse, maskinkraft, motorfabrikat, hastighed vedr. de ca. 40 fiskekuttere, der er chartret fra det danske fiskeri, om de er egnede til minesøgning. Resultat: At ca. 80% er egnede til B-grupper. Indlogering af alle de marineenheder, der er kommanderet til tjeneste på land, i gennemgangslejren med undtagelse af M.A.A. 309 (Marineartilleriabteilung). Indretning af transportkolonne i Nordjylland, Oberstløjtnant v. Marineartilleriet Weber. Overlevende fra "Samland", l kaptajn og 62 mand er ankommet hertil i fuldstændig forkommen tilstand, er blevet forsynet med tøj og indlogeret i gennemgangslejren. Das Gericht des Marinebefehlshabers (Danemark) er indtruffet, Dr. Lippert (Kriegsgerichtrat), Kriegsrichter Junghans, forsvarer Fregatkaptajn Land, Sagkyndig Korvet.kapt. (Ing.) Marwitz. I sagen om Chauffør Obergefreiter Nowaczek, Johannes. Drøftelse med AIII, Fregatkapt. Land, af alle spørgsmål, som hænger sammen med de nye opgaver for havnebeskyttelsesflotillernes B-grupper. Troppetransport med "Peter Wessel" og "Pionier". Åstedsforretning ved ulykkesstedet "Hilsum (Hulsig) baneoverskæring". Kl krigsret i sagen Novaczeck. Leutnant Hansen fra Ortskommandanturen Frederikshavn tilkaldt som tolk. Dom l års fængsel for uagtsomt manddrab og forsætlig ulydighed mod en tjenestelig befaling. Besigtigelse af havnen med Fregatkapt. Land (AIII) havnebeskyttelsesflotillen, samt minestrygningsstation Skagen. Start på troppeforplejning af alle marineafdelinger med landtjeneste undtagen M.A.A 309 i gennemgangslejren. Drøftelse med Korvet.kapt. (Ing.) Marwitz vedr. transportkolonne. I tilslutning hertil igen møde med Fregatkapt. Land (AIII). Køretur til Hals, besigtigelse af det sted, hvor der skal bygges et MSS-tårn i Hals. Køretur til Aalborg. I Aalborg møde med Intendant Assesor v. Brook om forplejningsforholdene i Hals. (Dårligt vand, kaffe-, te-, og sukkerleverancer fra forplejningsafd. i Aalborg). USIKKER- HEDS- PUNKTER:

16 9 NOTER Forplejningen blev ordnet M.A.A. 309 holder øvelsesskydning i Frederikshavn. Sikkerhedstjenesten på havet overtog 13. havnebesk.fi. Den flyvemaskine, der var tilkaldt til øvelsen, opfyldte ikke den stillede opgave fuldt ud, så at kun l batteri (Nord) kunne gennemføre øvelsesskydningen. Nærværende: Generalmajor der Flieger Kolb (Aarhus). Troppetransport: "Peter Wessel" og "Pionier". Den danske borgmester og den danske cheflæge fra byens sygehus og geninvitation til den tyske konsul (?). Møde med Chef des Stabes Truppenbefehlshaber Danemark, Oberstleutnant v. Krause og Hauptmann v. Witzleben. Besigtigelse af Batteri Nord. Troppetransport: "Peter Wessel" og'tionier". l times beredskab befalet for alle 3 havnebesk.fi. i Skagen, Frederikshavn og Hals. Sprængning af bjærgede tyske miner i Tannis Bugt. Bjærgning af engelsk mineanker i Aalbæk Bugt. Generalleutnant Schunemann gennemrejser Nordjylland. Troppetransport: "Pionier" og "Peter Wessel". l times beredskab befalet for alle 3 havnebesk.fi. Troppetransport: "Pionier" er sejlet 2 gange, da "Peter Wessel" er faldet ud. Møde i Aarhus om opstilling af et DETE - anlæg i nærheden af Grenaa. I mødet deltog: Korvet.kapt. Kortmann (Station Øst), Hauptmann Bramslo (Øst), Kapitånleutnant Schenke (MAA, 309) og Kapitånleutnant Håbermann. Om dette er indgående beretning af Kaptajnløjtnant Schenke til Marinebefehlshaber. 32. minesøgeflotille (38. danske fiskekuttere) under ledelse af Leutn.z.S. Prater sejlet til Esbjerg. Rejse til Aalborg. Møde med F. d.v. Øst, derefter konference med havnekaptajnen i Aalborg. Modtaget havnekaptajnens melding og videregivet, at han uden assistance af en officer ikke mere kan udføre sin tjeneste sådan, som det forventes af de foresatte tjenestesteder. Af afsnitskommandanten for Nordjylland blev det gjort klart, at Øst ikke kan stille nogen officerer, da der er større opgaver at ordne vestpå. Troppetransport "Peter Wessel" og "Pionier". Indskydning af 15cm - batteriet (Hipper). Forberedelse af en militær våbenstilstands-takkefest. Troppetransport: "Pionier". USIKKER- HEDS- PUNKTER: Udsagnet om det danske besøg hos Becker er uklart formuleret bl.a. grundet mangl, tegnsætn.

17 10 NOTER Indskydning af batterierne i Skagen. For afspærring og sikkerhedstjeneste til søs sørger 15. havnebesk.fl.korvetkapt. Kortmann, Hauptmann Bramslo og Kapt.Leutnant Habermann m. henblik på at aflægge rapport om mødet i Aarhus, i hvilket Kapt.leutnant Schenke deltog. I stedet for de militære fester er der i befalingsområdet gennemført en særlig appel i anledning af våbenstilstanden med Frankrig. Troppetransport: "Peter Wessel" og. "Pionier". Begge transportdampere måtte vende om 10 sømil nord for Skagen, da eskorten ikke kunne gå op mod den hårde søgang. Seetransportoffizier ville ikke tage ansvaret uden eskorte. Transporten bestod af 45 officerer og 967 underofficerer og menige. Givet 8 prisedampere kursanvisning til Kiel. Ellers ingen særlige begivenheder. Troppetransport: "Peter Wessel" og "Pionier". Har ordnet kajplads for Havnebesk.fi. Aalborg i Hals. Da den nye gruppe har større dybgående end den hidtidige. Endvidere ordnet kvarter for 4 signalgaster (M.N.O. - Marinenachrichten Ost) i Hals. I tilslutning hertil rejse til Aalborg. Møde med Bruhns, flotiuechef for Havnebesk.fi. Aalborg. Indbygning af C 34, udførelse småreparationer. Der skal sikres et strøg af bedre for plejning til den faste besætning. Havnebesk.fi. Aalborg anløbet Aalborg. Tur med Untergruppenkomm. Major Dr. Mildner, til øen Hirtsholm U- Gruko har til hensigt at opstille 2 MGC 3 (resten mangler) 3,7? Har bestilt 3 maskingeværer til havnebesk.fi. hos AI (Marinebefehlshaber). Møde i Skagen med Flotille-chefen, Oberleutnant Forch om A-gruppens opgaver. Troppetransport: "Peter Wessel" og "Pionier". Deltagelse i mandskabsmønstring af 15. flotille, havneovervågningssted og havnekaptajn i Skagen. Mandskab fik en grundig opsang, da der i den forgangne uge måtte idømmes to større straffe af chefen. Da en flyver meddelte at have set en fjendtlig ubåd ca. 50 sømil fra Skagen, iværksatte jeg følgende: 1) l bjærgningsdamper i øjeblikkeligt beredskab. 2) l bjærgningsdamper l times beredskab 13. og 15. havnebesk.fi. i øjeblikkel, beredskab. USIKKER- HEDS- PUNKTER: Der mangler tekst (dårlig kopiering).

18 11 T l TO NOTER Havnebeskyttelsesflotille Aalborg er kl løbet ind i Hals og har optaget tjeneste. Ved Klim Strand er en tysk EMD-mine blevet desarmeret og bjærget. Troppetransport "Peter Wessel" og "Pionier". Dansk politi melder, at der tilsyneladende er drevet magnetminer ind i nærheden af Højen (GI. Skagen). Det drejer sig om en antennebøje, som blev bjærget. Vanskeligt vejr, transportbådene er ikke løbet ud. Kapitånleutnant Gericke har overført både fra A-gruppe Skagen og Frederikshavn. 2 både mangler, én måtte lades tilbage i Hansted p.g.a. motorskade, den anden i Kiel. Forberedelser til skiveskydning for M.A.A Ved Blokhus er bjærget en EMC-mine. En tysk mine er bjærget 4 km. fra Nørre Vorupør. Ellers ingen særlige begivenheder. Troppetransport "Peter Wessel". Transportskibet "Pionier" på Frederikshavn Værft fra 4. til 8. juli. Korvetkapt. Hoefer, Kompanichef for Propagandakompani Kiel, Gruppe Øst, er til stede her med henblik på fritidsforanstaltninger, film. Den norske damper "Fjeld" med Sonderfiihrer Leutnant z. See Logemann, tjenestested Kriegsmarinedienststelle Aalborg, afgået mod Hamborg. Troppetransport "Peter Wessel". Sportsofficer Station Øst, Korvetkapt. Brandes har været her til drøftelse af sportsredskaber. Indgivet uddannelsesplan for A-gruppe-mandskaberne fra havnebeskyttelsesflotillerne Skagen, Frederikshavn og Aalborg til Marinebefehlshaber. Bjærget 3 EMC-miner i Tannisbugt. General der Flieger Stumpf, Kiihne og Generalmajor Wolf besigtigede den herværende flyveplads. Der blev truffet foranstaltning til straks at anlægge betonløbebaner. Færdiggørelsestid ca. 2 måneder. Abschn. kommandant og kommandør for MAA (MarineartilleriafdeliAgen) indfandt sig på flyvepladsen for det tilfælde, at der skulle blive stillet spørgsmål. Generalmajor Wolf udtalte til Abschn.kommandanten sin tak for godt samarbejde med Luftwaffe. Troppetransport med "Peter Wessel". Rejse til Hals med henblik på at få ordnet indlogering af Havnebeskyttelsesflotille Aalborg i barakkerne. MSS - tårnet er belvet bemandet med udkigsposter fra Batteri Hals. Ellers intet særligt. USIKKER- HEDS- PUNKTER:

19 12 l TO NOTER Alle forberedelser truffet til gennemførelse af M. A. A. øvelsesskydning i Frederikshavn. Deltagelse af Marinebefehlshaber Danemark, Vizeadmiral Mewis og Korvetkapt. Voelsch i M.A.A 309's øvelsesskydning (se vedhæftet program). Besigtiget tyske krigergrave på kirkegaarden. Om eftermiddagen sømålsskydning i Skagen. Inspektion af batterierne, Havnebeskyttelsesflåde Skagen og havnekaptajnen. Programmet måtte ændres, da flyvemaskinen udeblev på grund af dårligt vejr. Troppetransport "Peter Wessel". Engelsk flyverangreb på Aalborg. Kommende østfra ind over Limfjorden i stor højde kastede man ca. 10 bomber, 6 i havnen og 4 på land. Bygnings- og vej skader. l Hauptmann hårdt såret, 3 mand fra Baukompanie (Luft) døde. 4 danske civilpersoner såret. Om morgenen fra inspektion af gennemgangslejren, af 13. Havnebeskyttelsesflotille Frederikshavn og af Marinelazaret Frederikshavn ved Marinebefehlshaber. I tilslutning hertil afholdes kl skydning fra Batteri Syd (luftmålsskydning). Inspektion af mandskabet. Derefter er Marinebefehlshaber fra kl sammen med sine i Frederikshavn udkommanderede officerer. løvrigt vedr. gennemførelse af program (se bilag). Kl "Rugard" indløbet med F.d.V. Ost (Fuhrer der Vorpostenboote Øst). Kl er Marinebefehlshaber taget til Skagen med AII. Havnekaptajn, Oberleutn.z.S. Forch er sygemeldt og indlagt på Skagen Sygehus. Varetagelse af opgaverne er overdraget Sonderfuhrer Leutnant zur See Weseloh. Inspektion af Batteri Hals. Truffet afgørelse om, at det nyoprettede tårn skal tjene som artilleriudkigstårn. KapUeutnant Habermann vil foretage sin luftmeldetjéneste fra tårnet. Yderligere inspektion af de nyoprettede barakker såvel for M.A.A som for Aalborg Havnebeskyttelsesflotille. Det overvejes, at man bygger et lille signalmeldetårn på havneindsejlingens molehoved. Det bemandes af mandskab fra M.N.O. (Marinenachrichtenoffizier), som giver indsejlingsrapport til F.d.V. Ost og Kommandant im Abschnitt Nordjiitland, såvel som særlige begivenheder. Drøftelse efter inspektion af tjenestestedet for havnekaptajnen på Hotel Phonix med: M.N.O. (Kapt. leutnant Rriiger), Kapt.leutnant Habermann, Kompaniechef for USIKKEE- ;HEDS- PUSKTER:

20 13 l TO NOTER Flugmeldekompanie og Havnekaptajnen for Aalborg. Marinebofehlshabers tilbagerejse til København kl fra Aalborg. Troppetransport "Peter Wessel" og "Pionier". Møde på "Rugard". Kommandanten på "Rugard" med M.N.O. og Havnekaptajn samt Unterseebootgruppenkommandant om forsvarsspørgsmål ved flyverangreb. Samråd med Kapitån z. See Leissner om havnebeskyttelse ved flyverangreb, ligeledes om trafikdisciplinen hos de kørende enheder i Frederikshavn. F.d.V. Ost har derpå givet befaling til de kørende enheder. Standortarzt, Marinestabarzt Dr. Albrecht, har tiltrådt tjeneste. Troppetransport "Pionier" og "Peter Wessel". Fornyet inspektion af Hals, da den endelige ibrugtagning af barakkerne og Havnebeskyttelsesflotille Aalborgs uerfarne soldaters optagelse af troppeforplejningen volder særlige vanskeligheder. En motorkutter fra Havnebeskyttelsesflotille Aalborg er taget ud p.g.a. motorskade. Overført til Aalborg Værft. Den er Seetransportvertreter Kapt. leutnant Blauert kommanderet til Aalborg fra Frederikshavn for at besigtige skaden. Natten mellem den 14. og 15. juli fjendtlige flyvere i ca meters højde over Aalborg. Fremdeles ingen skade. En fjendtlig flyver er gået ned til 150 meter og har kastet miner. Ved hækken af det tyske motorskib "Helgoland", som skulle laste i Aalborg, er en mine detoneret. "Helgoland" har ikke lidt nogen skade. Limfjorden spærret. Gennem "C 11" og Halsbarre har jeg ladet foretage eftersøgning ved hjælp af Havnebeskyttelsesflotille Aalborg. Rohrkrepierer (granat, der eksploderer i kanonrøret) i Batteri Hals, da mundingsproppen ikke blev fjernet under det pludselige angreb af fjendtlige flyvere. Fra til bevogtning af Hals Barre 2 forpostbåde, dertil loggerne "Alk" og "Ibis" fra Havnebeskyttelsesflotille Aalborg. Yderligere danske politipatruljer langs Limfjorden med henblik på iagttagelse af nedkastning af miner. "Alk" og "Ibis" overtaget af Havnebeskyttelsesflotille Aarhus. USIKKER- HEDS- PUNKTER;

KRIEGSTAGEBUCH 1940-45

KRIEGSTAGEBUCH 1940-45 KRIEGSTAGEBUCH ABSCHNITT NORD JUTL AND 1940-45 i Museumscenter Hanstholm r Y \ : 7

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk 11.12.1929 13.12.1929 Kontraheret ved Aalborg værft som nybygning nr 42 11.03.1930 11.03.1930 Køllagt på Aalborg værft 29.08.1930 29.08.1930 Søsat kl 13.15 og navngivet HEIMDAL af fru sagfører Cortes 28.10.1930

Læs mere

En by i krig Hals Henrik Gjøde Nielsen ~ 1 ~

En by i krig Hals Henrik Gjøde Nielsen ~ 1 ~ En by i krig Hals Henrik Gjøde Nielsen ~ 1 ~ En by i krig - Hals Henrik Gjøde Nielsen 1. udgave 1. oplag ISBN: 978-87-92713-73-5 Copyright 2012 Henrik Gjøde Nielsen og Forlaget Uhrskov Redigeret af Frede

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Anæstesiolisk afdeling R Nr.: BEREDSKABSPLAN AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Ansvar: Afdelingsledelsen Baggrund kvalitetsmål: Formål: Afgrænsning:

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Alle skibe har kraner som skal kontrolleres årligt og re-certificeret hvert 5 år. Kraner er ikke underlagt

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lek nr. 1. Teori 60 min Praksis 90 min March Forskydning, opsiddet Gennemføre forskydning, opsiddet efter huskeordet SIMUMFAHROF samt en kalke. Delingsføreren

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Delegationsrejsen 2014

Delegationsrejsen 2014 Delegationsrejsen 2014 Erhvervsliv mødes i Grønland Delegationsrejse med Arctic Business Network Så er programmet klar for forårets store delegationsrejse til Grønland et stærkt tilbud til alle med interesse

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751.

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr. 2011-010737 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

HIRTSHALS FYR 1862 TIL I DAG

HIRTSHALS FYR 1862 TIL I DAG HIRTSHALS FYR 1862 TIL I DAG 3. 2. 5. 6. 1. Postkort fra ca. 1920. Lokaliteterne er markeret ude i terrænet med disse pæle. HIRTSHALS FYR Opført 1878. Nedrevet 1943. Opført af granitsten med et tagpapbelagt

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod Varde Kommune Plan og Byg Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax 79947478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 29.04.2013 Lars Aabling Direkte tlf. 7994 7489 Byggesags nr. 12-1057 Dok. nr. Sags nr.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen.

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen. Udkast til Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet 1 I medfør af 39, 61, stk. 1, og 62 i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 7. januar

Læs mere

Krigen som vi aldrig glemmer. Tyskernes besættelse oplevet i Frederikshavn af Jørgen Tolstrup Sørensen fra han var 5½ til 11 år gammel.

Krigen som vi aldrig glemmer. Tyskernes besættelse oplevet i Frederikshavn af Jørgen Tolstrup Sørensen fra han var 5½ til 11 år gammel. Krigen som vi aldrig glemmer. Tyskernes besættelse oplevet i Frederikshavn af Jørgen Tolstrup Sørensen fra han var 5½ til 11 år gammel. 9. april 1940. En af mine tidligste erindringer er tyskernes besættelse.

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Indhold i den vilde natur... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Med fly til Narsarsuaq og bådtransfer

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 7. maj 2013 kl. 19.00 på Helsingør Politistation, Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Den danske Brigade i Sverige 1939-1945 - 5. (tunge) Bataljon, Del 1

Den danske Brigade i Sverige 1939-1945 - 5. (tunge) Bataljon, Del 1 Den danske Brigade i Sverige 1939-1945 - 5. (tunge) Bataljon, Del 1 Indledning Brigadens 5. (tunge) bataljon havde følgende krigsstyrke: Bataljonsstab: Chef med stab (34) samt 2 personvogne, 5 lastvogne

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947. 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1

28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947. 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1 28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1 Den 27/8 1943 kom Best tilbage fra førerhovedkvarteret, hvortil han havde været kaldt. Kpt. 2 hentede

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter. Nu skal der ryddes op i Gl. Skagen

SIC Skagen Innovationscenter. Nu skal der ryddes op i Gl. Skagen SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Frederikshavn Byråd Rådhuset 9900 Frederikshavn Skagen d. 21 maj 2014 Our ref.pj/cp.

Læs mere

Turen går til Bere Island, Irland!

Turen går til Bere Island, Irland! Turen går til Bere Island, Irland 11.-20. marts 2014 Anholt Skole og Børnehave Kære alle Som lovet ved informationsmødet torsdag aften, sender jeg hermed samme oplysninger ud på skrift, så alle deltagere

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

Fem film om Hanstholm

Fem film om Hanstholm Fem film om Hanstholm Forlaget Knakken, 2007 Pjece til dvd om hanstholm endelig.indd 1 09-08-2007 15:21:14 Stenbjerg, 1964. Vagt ved havet (1965) Historien drejer sig om redningsarbejdet på den jyske vestkyst,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation?

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

Endelig tur beskrivelse

Endelig tur beskrivelse Endelig tur beskrivelse DMU turen 2013 Görlitz (EDBX) via Barth (EDBH) Den 6. 9. juni 2013 Görlitz Kære Turdeltager, Tiden nærmer sig, hvor vi alle drager afsted på årets DMU tur. Vi har derfor fornøjelsen

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Handlemuligheder i forbindelse med sorg

Handlemuligheder i forbindelse med sorg Handlemuligheder i forbindelse med sorg Juni 2001 En af eleverne på skolen dør: 1. den, der får beskeden først, sørger for at orientere ledelsen. ledelsen orienterer klasselæreren. ledelsen samler skolens

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0111 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AAS (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere