2/2010. Vallø Autoværksted. Møllemarken Køge. Returadresse: Alex Justesen, Overdrevsvejen 29A, 4600 Køge. v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2/2010. Vallø Autoværksted. Møllemarken 18-4600 Køge. Returadresse: Alex Justesen, Overdrevsvejen 29A, 4600 Køge. v."

Transkript

1 B 2/2010 Returadresse: Alex Justesen, Overdrevsvejen 29A, 4600 Køge Vallø Autoværksted v./ CARSTEN PEDERSEN KØB OG SALG AUTOREPARATION FORSIKRINGS- OG RUSTSKADER KLARGØRING TIL SYN DE FRI AUTOVÆRKSTEDER KOA-tryk Møllemarken Køge

2 - en verden i stål Formand: Næstform: Sekretær og Kasserer:: BESTYRELSEN Otto Kristensen Tinggårdshegnet 9, Tune, 4000 Roskilde Bestyrelsesmedlemmer: Finn Richardt Fyrrevej 3 Vemmedrup 4632 Bjæverskov Ingvar Bonke Tlf: Jess Kongeskov Tlf: Freddy Olsen Tlf: Per Dandanell: Tlf. Brian Juel: Tlf???????? KOA er tilsluttet: Dansk Automobil Sports Union, Danmarks Idræts Forbund og FIA KOA's HJEMMESIDE ADR.: Web master: Iben Louring : SPORTSUDVALG Fmd: Ingvar Bonke, Dønnergårds Allé Greve Tlf: Peter D. Nielsen / Preben Larsen / Jess Kongeskov / Per Dandanell KLUBHUSUDVALG Fmd.: Alex Justesen Tlf: Finn Richardt / Brian Juel / Erika Hansen / Tommy Larsen REDAKTION Ansvarshavende Redaktør: Torben Falck Hansen Red.adresse: 4690 Haslev Hvedevænget 48, Tlf: Mobil: I redaktionen: Alex Justesen / Ulla Larsen / Otto Kristensen / Henrik Hoffman Boyhus/ Thomas Jacobsen KOA' s BANK KONTO: Ændret til NORDEA Reg.Nr: 2343 Konto nr: KOA's KLUBHUS Tangmosevej Køge Klubaften hver torsdag, året rundt, kl Telefon i klubhus: Nedlagt. Brug Mobil til den der har vagten. Herfølge Solvangsvej Herfølge Kleinsmedie Telefon Telefax en stærk smed, - er værd at huske!

3 APRIL 2010 INDHOLD EMNE SIDE Redaktørens hjørne... 3 Referat fra Ordinær generalforsamling i KOA Billeder GF Den Blå Visa's endeligt Nyt fra DASU dommer & løbsleder seminaret O-mesterskabs løb Bil-O-dag og OPFØLGNINGS LØB Kommende aktiviteter - Kalender Nr. 2/ 2010 Redaktørens Hjørne Så er KOA-NYT igen klar til udgivelse. Er der noget du mangler i bladet må du henvende dig til redaktøren, som er meget villig til at imødekomme ønsker om, hvad der skal skrives om i bladet om især også om de resultater i opnår i jeres konkurrencer, samt en lille skrift om det I oplever, når I er ude at deltage i løb. Giv mig et praj om hvor jeg finder resultaterne, eller send dem til mig. Det er lidt af en jungle at finde ud af alle de sportsgrene I kan deltage I, og hvor der skal ledes efter resultater. De fleste klubber lægger kun resultater m.m. ud på nettet, så de er tilgængelige for deltagerne, der ved hvor de kan hentes. I praksis bliver der ikke sendt til klubberne. Forsidefotos: Pokaler til Iben og Freddy ved Generalforsamling i KOA. Næste klubblade udkommer på KOA's hjemmeside i 2010 Indlæg m.m. er særdeles velkomne. Alle indlæg, forslag, oplevelser og billeder m.m kan afleveres i klubben eller sendes pr post eller til: Torben Falck Hansen, Hvedevænget 48, 4690 Haslev, e: eller: Telefon: / KOA-NYT 2/2010 er udsendt fredag d. 26. mar KOA-NYT nr 2 / April 2010 Har du svært ved at skrive er jeg klar til at hjælpe med at skrive og rette, så det fremstår rimeligt godt. Har du nye planer for den nye sæson 2010, er jeg meget interesseret i at formidle dem til klubbens øvrige medlemmer, også til dem der ikke kommer så tit i Klubben. Redaktionen ønsker Tommy Larsen god og snarlig bedring med foden, så vi kan se ham på banerne igen i år. Sidste nyt: Der afholdes kursus i KOA med førstehjælp: Grunduddannelse i redning. Det er DASU der arrangerer disse kurser rundt omkring i klubberne. Kom og deltag og lær hvordan du kan hjælpe andre i tilfælde af en ulykke. Se vores hjemmeside KOA-NYT. TFH. 3

4 4 Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2010 Fremmødt 19 medlemmer. Bestyrelsen: Formand Finn Richardt Næstformand: Afbud fra Otto Kristensen, var arbejdsramt. Sekretær / Kasserer: Britta Sørensen. Bestyrelsesmedlemmer: Ingvar Bonke Freddy Olsen Alex Justesen Jess Kongeskov 1.Valg af Dirigent. Formanden bød velkommen, og foreslog Henrik som dirigent. Han blev enstemmigt valgt. Henrik konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og var beslutningsdygtig. Derefter gav han ordet til formanden. 2. Formandens beretning: Formanden konstaterede, at der var en lille gruppe af Tordenskjolds soldater, der have været i gang med reparationer af klubhuset flere gange i årets løb. Heftigt regnvejr havde sørget for, at der blev installeret et stort fodbad i kælderen. En automatisk kontraventil i afløbet fra vasken fungerede ikke og vandet var bare strømmet ind. Arne kom forbi og fik tilkaldt soldaterne, som fik pumpet det ud igen. Det tog 6-8 timer at få det ordnet. Under Klubrally blev det opdaget, at afløbene fra toiletterne ikke fungerede. Som de fleste ved, var der også problemer med vand i små mængder, der fandt vej ind i huset ved skorstenen. I løbet af et par weekender fik soldaterne gravet kloakkerne fri og fjernet pilerødderne, der havde fundet vej ind i systemet og havde blokeret det. Afløbene blev repareret så rødderne ikke kunne komme ind igen. Samtidigt blev skorsten revet ned til taghøjde, og der blev lagt nye tagplader op. Siden hen er loftet blevet repareret og nye toiletter er installeret af nogle af soldaterne. Finn nævnte, at 2009 var et år med tilbagegang i medlemstallet i KOA fra 73 i 2008 til 51 i Det er en beklagelig udvikling, men meget lig udviklingen i andre klubber. Årsagen hertil kunne skyldes flere faktorer. Bl.a. omlægning af medlemskaber i DASU og den økonomiske krise. For at stimuler flere til at melde sig ind i KOA har bestyrelsen besluttet i en 3-årig periode at fastsætte KOA-kontingentet, så det er mindre eller lig med, hvad andre DASU klubber opkræver. Altså en nedsættelse af kontingentet i forhold til tidligere. Han henviste til udsendt brev til medlemmerne med priser på de forskellige typer medlemskaber i KOA. Disse blev læst op. Konsekvensen af denne beslutning ville koste klubben ca. kr. 2000,00 om året, og henviste til det gode regnskabs resultat for 2009, klubben havde opnået. På det sportslige plan, havde KOA i 2009 arrangeret løb i forbindelse med årets Metal Rally, som gentages igen i 2010 trods et lille deltagerantal i Desuden afholdt Klubrally i september og Streetrace i Transportcenteret med godt vejr og stor succes med både afvikling af løbene og økonomisk set. KOA medlemmernes resultater var der ikke meget at henvise til i 2009, på grund af at flere af de aktive kørere ikke havde udstyret i køreklar stand. Steen og Iben havde gennemført årets løb i DM Rally med henholdsvis deres makkere. (NB! Torben, KOA, og Claus fra FOM vandt det eneste økonomiløb, der blev kørt i 2009, og dermed DM-mesterskabet i denne disciplin)(red..) KOA s hjemmeside, under navnet "koa-nyt.dk", er omsider kommet i gang med stor arbejdsindsats fra Freddy side og med Iben som webmaster. Stor tak til dem. Bestyrelsen har kontaktet H.C., som har lovet at forfatte lidt om historiske oplevelser og kendsgerninger fra dengang, han var aktiv kører i KOA. Dirigenten fik hurtigt godkendt beretningen, da der ikke var nogen spørgsmål til formanden, og gav derefter ordet til kassereren. 3. Regnskab. Det reviderede regnskab var blevet uddelt ved mødets begyndelse. Med det faldende medlemstal vi havde i 2009, var kontingent indtægterne tilsvarende lavere end året forud. Det er derfor grunden til at prøve at få kontingentet tilpasset til under eller på linie med, hvad andre klubber opkræver. Det prøves i de kommende 3 år, som omtalt under formandens beretning. 5

5 Omkostningerne hertil vil tages fra overskuddet løbene i 2009 indbragte. Alle løb i årets løb gav overskud, men især Streetrace blev en stor succes. Da vejret var med sol og tørvejr, havde mange fundet vej til Skandinavisk Transportcenter Køge. Regnskabet havde set anderledes skidt ud, hvis løbene ikke havde været så succesfulde, som de var. Kontorhold: De ekstraordinære store udgifter skyldes at klubben i sidste halvår havde anskaffet en ny bærbar PC til sekretariatet, da den PC, Britta anvendte til beregning ved Klubrally i september, måtte køles ekstra meget og ofte for at kunne klare opgaven. Det er ikke acceptabelt at have de problemer under afvikling af løb. Beregning af rally resultater er fra 2009 lagt over på klubbernes egne skuldre. Af spareforanstaltninger har vi i januar afmeldt telefonen i klubhuset, så derfor skal kontakten til klubben gå via medlemmernes mobiltelefoner. Alle der møder op i KOA til klubaftener og arrangementer har i forvejen en sådan. Et spørgsmål fra forsamlingen til Britta: Hvilke slags medlemmer havde ikke meldt sig ind i KOA i 2009? 6 Britta svarede, at det hovedsagelig var husstandsmedlemmer, der ikke havde meldt sig ind, men også enkelte aktive. Regnskabet blev derefter godkendt. Fastsættelse af kontingent blev ligeledes godkendt ifølge debatten under formandens beretning, og bliver derfor ikke højere end i andre DASU-klubber med eget klubhus. 4. Indkomne forslag: Ingen 5. Valg. Valg af formand: Finn, villig til genvalg. Blev genvalgt. Valg til bestyrelsen: Otto, Britta og Freddy ej på valg. Britta ønskede at trække sig pga. muligt arbejde i DASU. Ingvar, Jess og Alex på valg. Alex ønskede at udtræde af bestyrelsen, da vedtægterne muliggør at formanden for klubhusudvalget ikke længere behøver at være med i bestyrelsen. Ingvar og Jess blev genvalgt. Forslag til bestyrelsesmedlemmer: Per og Brian. Begge blev valgt. Til suppleanter til bestyrelsen blev foreslået Niels og Torben. Begge blev valgt. Valg til revisorer blev ligeledes til genvalg af Torben og Finn Månsson. Som suppleant Henrik. 6. Valg til udvalg. Valg til Klubhusudvalg: Alex blev genvalgt som klubhusformand og Finn, Brian, Erica, Tommy og Britta blev genvalgt. Ulla og Arne ville gerne hjælpe til ved lejlighed. Valg til Sportsudvalg: Ingvar blev genvalgt til formand for udvalget og desuden genvalg at Peter D, Preben, Jess og Per. Valg til Redaktion: Genvalg af Torben som redaktør og i udvalget genvalg til alle, Ulla, Alex, Otto og Henrik. Arne giver også en hånd med her. 7. Eventuelt. Under dette punkt var der forslag om at få malet klubhuset, især loftet efter reparationen af taget. Datoer vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Klubmesterskaber: Ingvar fik ordet og skulle uddele præmier til årets klubmestre. Iben havde med sin makker vundet DM i klassen og vandt som den bedste 2. kører også klubmesterskabet i Rally. Steen Johansen havde med sin makker gennemført årets DM serie og vandt som bedste 1. kører klubmesterskabet i Rally. KOA-Pokalen uddeles til en person, som har gjort et stort arbejde for sporten og for klubben. KOA-Pokalen gik til Freddy Olsen for hans store arbejde med at kontakte medlemmer for at hverve officials til vore egne og især vore naboklubbers arrangementer. Svendestykket var Gjønge Rally 2009, hvor Freddy, som prøveschef, styrede en meget mandskabs krævende hastighedsprøve på Møn. Ved Streetrace løbene er Freddy altid med, også som en god makker på div. møder. Han er også primus motor for KOA s hjemmeside koa-nyt.dk. Skal der laves noget ved klubhuset, så er Freddy også med. Stor tak til Freddy og tillykke med Pokalen. Dirigenten takkede for god ro og orden under mødet. Generalforsamlingen sluttede med at Finn bad forsamlingen udråbe et trefoldigt leve for KOA. Referat: TFH 7

6 Iben vandt klubmesterskabet som 2. kører og Klassevinder i DM- Rally med sin makker Freddy med KOA- Pokalen Steen vandt klubmesterskabet som 1. kører i DM Rally, arkivfoto. Foto: Torben Falck arkiv GF i KOA Fra GF i feb 2010 Foto: TFH 8 9

7 Brian, Ny i bestyrelsen Fra GF i feb 2010 Per, Ny i bestyrelsen Foto: Arkiv TFH 10 Fra GF i feb

8 12 Den blå Visa er død længe leve den hvide Visa Første afdeling af Yokohama Mesterskabet i Frederikssund skulle være en træningsomgang for at blive klar til DM i minirally. Men sådan skulle det ikke gå. I slutningen af første heat gik bremsepedalen helt i bund ved nedbremsningen til chikanen. Selvom det lykkes at få bilen drevet ned i tredje gear, og poletten blev lagt i kælderen, lykkes det ikke at få bilen i gennem chikanen. Vi klippede den midterste halmballe og knaldede bagenden ind i den sidste. Claus og jeg var lidt forslåede og hang med næbet 2009 sæsonen ville ikke blive som planlagt. Kan du ikke selv rette bilen op gennem chikanen, så kan pladesmeden måske? Desværre viste det sig, at skaden i røven var væsentligt værre, end først antaget. Ved hovedburet var karossen presset ind i den ene side, og der var over 5 cm luft i den anden, hvorfor konklusionen var, at røven var slået skæv for alvor. Teoretisk kunne man rette den, men så ville karossen blive blød som l Hvad så nu? En Visa gti fra Frankrig, en Peugeot 205 gti, en Citroen C2, En Citroen C4 WRC? Efter en gennemgang af rigets økonomiske tilstand blev det besluttet at forsøge at Alex finde i gang den hvide med kosten Visa gti, som Michael Christensen oprindeligt fik til landet fra Frankrig, og som senere bl.a. havde været kørt af Peter Hansen fra Stevns. Så startede detektiv arbejdet. Henrik kunne huske at den kørte, og kørte hurtigt til klubrally i Så blev der surfet resultatlister. Det viste sig, at en Jesper Hansen fra Viking havde kørt i den. En hurtig mail til Per Sørensen og 5 timer senere havde vi ringet og lavet en aftale med Jesper for at se på bilen hurra for nettet og folks hjælpsomhed. Heldigvis for os havde Jesper ikke tid til at køre i bilen, som skulle have lavet lidt bærer arm bagi, lidt rust og motor. Vi fik handlet hurtigt læsset bilen og trillede hjem på værkstedet. Så viskede vi alt det ud der stod på vores opgave tavle, hvorefter vi skrev alt det op, der skulle laves. Listen blev lang som Thorkild Thyrings liste over egne fortrin. I store træk skulle vi have lavet noget rust for og bag med andre døre samt lidt nødvendige forstærkninger. Sikkerhedsudstyret skulle flyttes over, ligesom undervogn, kølere, motor, gearkasse, gearskifte, bremser, computer, bananmanifold, udstødning og hydraulisk håndbremse. Claus og jeg fik hurtigt strippet den hvide Visa og sat den blå op på bukke ved siden af. Så kunne pladesmeden tage fat. De bagerste hjørner blev bygget op i hånden. Der blev lavet andre og sikrere sædebeslag, og i fronten blev der forstærket og lavet et kraftigt ophæng til bundplade og køleropstilling. Så var det tid til maling. Her var vi igen heldige, fordi bilen var blevet malet hos Ib Roed, da bilen i midten af halvfemserne kom til Danmark. Ib havde sat en type plade i, hvor vi kunne se, hvad nummer malingen havde, og den blandede Ib da bare til os. Svoger førte sprøjten, og vi var meget glade for resultatet. Vi har aldrig haft et hvidt motorrum før, men nu kan vi helt klart se fidusen. Så startede monterings- og flytningsarbejdet. Og det blev en større opgave, hvor Claus og jeg kom til at lægge rigtigt mange timer. Den hvide VISA er landet - klar til at blive taget fat på Foto: Henrik BH Vi løb ind i et problem med den defekte bærearm bag i, som var svær at erstatte, selvom Peter Hansen var meget behjælpelig med gode råd. Den blå Visa kørte med en speciel bagkonsol, som det heldigvis lykkedes at genskabe i aluminium med gode kammeraters hjælp. Vi knoklede for at nå Schakenborg Rally i slutningen af juni, men måtte give op. Men til Kalkprøverne på Stevns var vi klar vi havde en herlig dyst med tandlægen, der desværre faldt ud til hans fordel, men den nye bil kørte fint. Det eneste problem var med blæserne i fronten. Den Blå Visa køres hjem med skadet røv Foto: Henrik BH Der blev kørt et par flere løb i efteråret med tilfredsstillende resultater. Bland andet en 2 plads i klassen til vores eget løb i Faxe Kalk. I skrivende stund arbejdes der på el-nettet i bilen, hvor jagten er gået ind på strømtyve. Ligesom hovedafbryderen er ved at blive flyttet, så det kendte hurtigt skift til 3 gear og vi slukker alt problem forsvinder. Samt almindeligt vedligehold. Endelig er det slut med de gule stafferinger. Så alt i alt kom vi ud på den anden side med en hvid i stedet for en blå. Henrik 13

9 Nyt fra dasu dommer og løbsleder seminaret Den Hvide VISA i aktion. Foto: Tommy Eriksen Fronten på den hvide Visa lavet om Foto: Henrik Boyhus Man har strammet licenskravene, således at man fra 2010 skal have en R1 licens for at være første kører til minirally. Der er kommet en ny prøvechef licens til rally, som hedder 353. Den gamle 354 fortsætter man med og den gælder til klubrally og til minirally. Man vil holde kurser. Hvis en prøvechef med en 354 licens er en erfaren rally prøvechef kan man fortsætte med den, men det vil være en konkret vurdering fra gang til gang. Klasseinddellingen i rally er ændret fundamentalt, se tabel. De problemer man havde sidste år med usikkerhed om hvilke biler der kører efter hvilket reglement er blevet løst. Man har lavet et tillæg 21 til teknikreglementet, som styrer at man ikke kan blande reglementer og man i vognbogen skal have angivet hvilket reglement en bil kører efter. Man kan benytte ændringsbladene hvis f.eks. en challenge bil ryger op som en R bil ved at man benytte mere af bilens hommo-logeringsattest. I forhold til mesterskabsbestemmelser har man dels en generel tekstbeskrivelse og dels en kalender del og man skal kigge på begge dele. F.eks. er der en beskrivelse af reglerne for regionalrally for 2010, men i kalenderdelen er der ikke udskrevet et mesterskab fordi rallyudvalget synes at der er for få afdelinger. Rallyudvalget har igen indskærpet at reglerne for disciplinerne skal overholdes, f.eks. den maks. Grænse for ligeudkørsel på klubrally prøver som vi blev knaldet på sidste år. Man kan finde oversigten på: get_file?uuid=d0a4d473-28ab-4f3c-a004-8b6131f1ab07&groupid=14981 Godkendelse af tillægsregler er lagt i hænderne på Finn Mogensen og han har opstillet et skema for godkendelse, der vil blive lagt op på DASU s sharepoint server. Derudover er der blevet strammet således at tillægsreglerne skal være til godkendelse i god tid inden offentliggørelsen, der jo er en måned før man køer. I marts vil der blive afholdt et foredrag om pressehåndtering ved alvorlige ulykker. Det er lykkedes at få den pressechef, der var i løbsledelsen ved den ulykke i Sverige for et par år siden hvor en tilskuer blev slået ihjel. Ideen er at man efter foredraget diskuterer om vi i DASU er klar til at håndterer en sådan sag. GPS tracking. Der arbejdes på at bygge tracking i rallybilerne i lighed med WRC, hvor mandskabet ved afkørsler vil kunne aktiverer en ok knap, således at en alarmcentral kan se at alt er godt eller mandskabet kan aktiverer en hjælp knap. Hvis der er afkørsel og mandskabet ikke trykker på knapper kan man stoppe prøven og dirigerer officials mv. til ulykkestedet. Der vil blive strammet op i forhold til modkørsel på prøven ved minirally og rally. Sagt meget kort må man gerne bakke op på vejen igen hvis man er kørt af, men ellers må man ikke bakke eller kører mod kørselsretningen på prøven. Så er man kørt for langt så er det ud over markerne Henrik 14 15

10 Oversigt over O-mesterskabsløb 2010: DATO ARRANGØR DM SM JFM NEZ Info Sydsjællands Automobil Klub X Resultat Kjellerup og Omegns Motorklub - se også nedenfor X Tillægsregler Thy Motor Sport X X Tillægsregler Bil-O-Dag søndag den 14. marts 2010 Kalender for Bil-O-dag Motorklubben for Borup og Omegn X Sydsjællands Automobil Klub X Struer og Omegns Motorklub X Tillægsregler Aarhus Automobil Sport - FDM Jyllandsringen Løbet X X Tillægsregler Motorklubben Nordfyn X X Holbæk Amts Motorklub X X Holbæk Amts Motorklub X Kjellerup og Omegns Motorklub X X Motorklubben for Borup og Omegn Hold DM Forssa, Finland X Forssa, Finland X Ljungby, Sverige X Ljungby, Sverige X Hedelands Motorklub/ Stevns Motorklub X X Specialtilbud fra Kjellerup og Omegns Motorklub: Til 1. afdeling af JFM vil startgebyret for alle licenstagere øst for Storebælt være kr. 50,-. Med 1. start kl afvikles løbet i dagslys. Der bliver lidt af det hele: by - land - industri - fabrik, og hvis ellers sneen og frosten forsvinder, bliver der også plads til en etape med træer. Kom i rigtig god tid, der er mange spændende og flotte biler udstillet på startstedet hos CC-Cars i Ans. Mvh Anders Fisker 16 BIL - O - DAG 2010: Introduktion og prøveløb: DATO Mødested Tid Klub Holbæk Autosadelmager, Spånnebæk 20, Holbæk HAMO Peugeot Sorø, Industrivej 7, Sorø MBO Hedelands Motorklub, Maglehøjen 14, Roskilde HM/KOA Tappernøje Auto, Hovedvejen 67, Tappernøje SM/SAK og opfølgning på Sjælland: Kursus og træningsløb for begyndere: DATO Mødested Tid Klub Hedelands Motorklub, Maglehøjen 14, Roskilde HM/KOA Sorøhallen, Ringstedvej 20, Sorø MBO Jagtstuen, Kattrup Gods, Kattrupvej 22, Jyderup HAMO Sengeløse Idrætsanlæg, Spangåvej 9-11, 2630 Tåstrup13.00 SMKG/AM Træningsløb for begyndere VAS Træningsløb for begyndere SAK og SM Kommende aktiviteter P & Classisk P-løb Løb start dato Klub Sports type Titel Dansk Historisk Motor Club - DHMC-035 P-løb 6th. Midnight Run Kolding Automobil Club - KAC-012 P-løb Stjerneløbet FDM/ DASU Classic Motorklubben Centrum - MKC-066 P-løb Trekant-løbet. Historisk P-løb Motorklubben Centrum - MKC-066 P-løb Fyn Rundt FDM DASU Classic 4Historisk P-løb Dansk Historisk Motor Club - DHMC-035 P-løb 9th. Classic Car Challenge Køge og Omegns Automobilklub - KOA-014 P-løb Superdæk Classic FDM/DASU Classic Sports Motor Klubben Gladsaxe P-løb Træningsløb Historisk P-løb Dansk Historisk Motor Club - DHMC-035 P-løb Klassisk Køredag Dansk Historisk Motor Club - DHMC-035 P-løb Kongeåløbet. FDM DASU Classic Dansk Historisk Motor Club - DHMC-035 P-løb Træningsløbet i Skive Motorklubben Centrum - MKC-066 P-løb Tour De Sydfyn. Historisk P-løb Faxe og Omegns Motorklub - FOM-042 P-løb FDM/DASU Classic 1 17

11 Kommende aktiviteter HUSK!!! KLUBAFTEN - Hver Torsdag kl i klubhuset, Tangmosevej 5, 4600 Køge Kursus Grunduddannelse i redning i KOA - KOA-014 Klbhuset kl Morgenmad kl. 9,30 O - Ø - Kalender 2010 Løb start dato Klub Sports type Titel Aarhus Automobil Sport - AAS-027 O - LØB NEZ / DM 2 / JFM Struer og Omegns Motor Sport - SOMS-311 O - LØB NEZ Aarhus Automobil Sport - AAS-027 O - LØB Den jyske Femkantturnering Sydsjællands Automobil Klub - SAK-026 O - LØB SM Motorklubben for Borup og Omegn - MBO-041 O - LØB SM Bjerringbro og Omegns Auto Sport - BOAS-303 O - LØB Majløbet KDAK Sport Nordjylland - KDAK/N-051 O - LØB Nordjyllandsløbet Thy Motor Sport - TMS-081 O - LØB DM 1 / JFM Bjerringbro og Omegns Auto Sport - BOAS-303 O - LØB Aprilløbet Kjellerup og Omegns Motorklub - KOM-089 O - LØB JFM Kjellerup og Omegns Motorklub - KOM-089 O - LØB Den Jyske Femkant Turnering 1 R - Kalender 2010 og Historiske Hill Climb Løb start dato Klub Sports type Titel Horsens Automobil- & Motor Klub - HAMK-010 Rally Rallysprint Yokohama Mester skabet Vest Køge og Omegns Automobilklub - KOA-014 Rally Klubrally KOA Klubrally Kjellerup og Omegns Motorklub - KOM-089 Rally Regional rally Nordborg Rally Motor Sport Sønderjylland - MSS-022 Rally Minirally Rally Midtjylland Kjellerup og Omegns Motorklub - KOM-089 Rally DM rally Rally Denmark Hjørring Automobilsports Klub - HAK-098 Rally Klubrally Speed Nord Slagelse Auto Sport - SAS-023 Rally Klubrally Slagelse Kolding Automobil Club - KAC-012 Rally Rallysprint Yokohama mester skabet vest Historisk Motor Sport Danmark - HMS-002 Rally Hill Climb mesterskabet 1. afd. Hammel Motorsport Nordjylland - MNJ-099 Rally Minirally Djævle Mini Rally Holbæk Amts Motorklub - HAMO-093 Rally Klubrally Klubrally Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn - KDAK/F-054 Rally Klubrally light MSSV Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn - KDAK/F-054Rally Klubrally Klubrallykursus Randers Auto Sport - RAS-071 Rally Klubrallykursus Klubrallykursus Randers Auto Sport - RAS-071 Rally Klubrally Svend Højer Løbet Motor Sport Sønderjylland - MSS-022 Rally Klubrally JFM Bornholm Motor Sport - BMS-020 Rally Rallysprint Bornholm Lemvig og Omegns Motor Sport - LOMS-306 Rally Klubrally Mads Kjærs mindeløb Nykøbing Falster Motor Sport - NFMS-097 Rally Klubrally Klubrally Viking Auto Sport - VAS-018 Rallysprint Viking Rally sprint Kalundborg og Omegns Motorklub - KOMO-080 Klubrally light Vestsjællands mesterskabet Randers Auto Sport - RAS-071 Klubrally Sønderbæk Autoløbet 18 KOA-NYT nr 2 / April 2010

DASU foreløbig kalender 2016 samlet

DASU foreløbig kalender 2016 samlet DASU foreløbig kalender 2016 samlet 1. dag Slutdag Udvalg Type Klub eller promotor Arrangement navn Bane 30-01-2016 31-01-2016 Karting Åbent løb ASKH/001 DASU mesterskab EL-gokart Power Racing Herlev 06-02-2016

Læs mere

DASU foreløbig kalender 2017 samlet

DASU foreløbig kalender 2017 samlet DASU foreløbig kalender 2017 samlet Start Slut Udvalg Type Klub/promotor Titel Bane/sted 14-01-2017 15-01-2017 Karting Karting ASKH/001 DM i El gokart Power Racing Herlev 14-01-2017 Karting Karting BGK/024

Læs mere

MESTERSKABER i BILORIENTERING 2017

MESTERSKABER i BILORIENTERING 2017 Vejsportsudvalget MESTERSKABER i BILORIENTERING 2017 Oversigt over mesterskabsturneringer samt andre turneringer for bilorienteringsløb i DASU NEZ-regi. Kom og vær med - det er sjovt, spændende, udfordrende

Læs mere

B 1/2011. Vallø Autoværksted. Møllemarken 18-4600 Køge. Returadresse: Alex Justesen, Overdrevsvejen 29A, 4600 Køge. v.

B 1/2011. Vallø Autoværksted. Møllemarken 18-4600 Køge. Returadresse: Alex Justesen, Overdrevsvejen 29A, 4600 Køge. v. B 1/2011 Returadresse: Alex Justesen, Overdrevsvejen 29A, 4600 Køge Vallø Autoværksted v./ CARSTEN PEDERSEN KØB OG SALG AUTOREPARATION FORSIKRINGS- OG RUSTSKADER KLARGØRING TIL SYN DE FRI AUTOVÆRKSTEDER

Læs mere

3.2. Politikredsene Det skal undersøges om der er mulighed for at holde møde med politikredsene omkring tilladelser.

3.2. Politikredsene Det skal undersøges om der er mulighed for at holde møde med politikredsene omkring tilladelser. Brøndby, den 3. februar 2011 Referat af RU møde 02-11, den 14.-15. januar 2011 på Fangel Kro. Deltagere: Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Carina V. Møller (CVM), Erik Larsen (EL), Allan Dumstrei

Læs mere

Side 1 AUTOMANIA. Silkeborg Automobilfestival. Sidste weekend i august. Klik ind på festivalen. www.automania.dk

Side 1 AUTOMANIA. Silkeborg Automobilfestival. Sidste weekend i august. Klik ind på festivalen. www.automania.dk Side 1 AUTOMANIA Silkeborg Automobilfestival Sidste weekend i august Klik ind på festivalen www.automania.dk Side 2 Indbydelse til Dansand Classic Sprint 2013 KlubRally Light og Rallysprint Arrangerende

Læs mere

Vejsportsudvalget. Brøndby den 30. november 2015 Dagsorden for Vejsportsudvalgsmøde 03/15 20. november 2015 på Vissenbjerg Storkro, kl. 16.00 18.

Vejsportsudvalget. Brøndby den 30. november 2015 Dagsorden for Vejsportsudvalgsmøde 03/15 20. november 2015 på Vissenbjerg Storkro, kl. 16.00 18. Vejsportsudvalget Brøndby den 30. november 2015 Dagsorden for Vejsportsudvalgsmøde 03/15 20. november 2015 på Vissenbjerg Storkro, kl. 16.00 18.00 Til stede: Referat: Ole Skov (OS), Verner Hald (VH), Kim

Læs mere

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling. Tirsdag d. 25. november 2008

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling. Tirsdag d. 25. november 2008 KDAK Sport Fyn Generalforsamling Tirsdag d. 25. november 2008 Dagsorden 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Valg af dirigent. Valg af stemmetællere Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra AAS Generalforsamling d. 27. november 2014 afholdt i Skjød Forsamlingshus

Referat fra AAS Generalforsamling d. 27. november 2014 afholdt i Skjød Forsamlingshus Referat fra AAS Generalforsamling d. 27. november 2014 afholdt i Skjød Forsamlingshus 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Bernd Thrysøe, som blev valgt. Bernd takkede for valget og konstaterede,

Læs mere

Referat fra generalforsamling Torsdag den 5 marts 2015 kl. 19.30 I klublokalerne Gl. Hobrovej 40 8920 Randers

Referat fra generalforsamling Torsdag den 5 marts 2015 kl. 19.30 I klublokalerne Gl. Hobrovej 40 8920 Randers Referat fra generalforsamling Torsdag den 5 marts 2015 kl. 19.30 I klublokalerne Gl. Hobrovej 40 8920 Randers Til klubbens generalforsamling var ca.35 RASére mødt op. Jens Erik bød velkommen til generalforsamling

Læs mere

DASU Kalender Dato: Klub/by: Art: Kat: Løbstype: Bemærkninger: Januar: 5. BOAS / Bjerringbro O H Træningsløb Klubmesterskab 1

DASU Kalender Dato: Klub/by: Art: Kat: Løbstype: Bemærkninger: Januar: 5. BOAS / Bjerringbro O H Træningsløb Klubmesterskab 1 30-11-03 - Side 1 af 1 DASU Kalender 2004 Januar: 5. BOAS / Bjerringbro O H Træningsløb Klubmesterskab 1 Februar: 1. DHMC / Sønderjylland R G Historisk klubrally Kursus 1. DHMC / Sønderjylland O G Historisk

Læs mere

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 KDAK Sport Fyn Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere 3) Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år 4) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat fra årsmøde i O/R-afdelingen d. 8 januar

Referat fra årsmøde i O/R-afdelingen d. 8 januar Referat fra årsmøde i O/R-afdelingen d. 8 januar Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Året der gik 3. Økonomi 4. År 2015 5. Valg af udvalgsmedlemmer 6. Evt. 1. Jan Søndergaard blev valgt. 2. Bjarne Nielsen

Læs mere

RU møde 6-2015 den 25. oktober 2015 på Scandic Hotel, Odense.

RU møde 6-2015 den 25. oktober 2015 på Scandic Hotel, Odense. RU møde 6-2015 den 25. oktober 2015 på Scandic Hotel, Odense. Deltagere: Johannes Fraas, Niels Erik Jørgensen, Søren Duun, Peter Kiil, Steen Christensen, Bent Sommer og Hans Jørgensen. Afbud: Mads Boutrup

Læs mere

Generelle bestemmelser for rallysporten

Generelle bestemmelser for rallysporten Generelle bestemmelser for rallysporten DASU 15-11-2017 Generelle bestemmelser for rallysporten Supplerende reglementer Reglement 1 vedtægter og generelle regler Reglement 2 det tekniske reglement International

Læs mere

Generelle regler for mesterskaber 2. Danmarksmesterskabet i Rally (DM) 5. DASU-mesterskab 4WD 7. DASU-mesterskab i Minirally 8

Generelle regler for mesterskaber 2. Danmarksmesterskabet i Rally (DM) 5. DASU-mesterskab 4WD 7. DASU-mesterskab i Minirally 8 6. januar 2016 Kapitel 1 Mesterskabsbestemmelser 2016 Indholdsfortegnelse Generelle regler for mesterskaber 2 Danmarksmesterskabet i Rally (DM) 5 DASU-mesterskab 4WD 7 DASU-mesterskab i Minirally 8 DASU-mesterskab

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Banesport - herunder DTC reglement mv. - klik her.

Banesport - herunder DTC reglement mv. - klik her. http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=20289&pagetype=1&print=... Side 1 af 1 (1/3) DASU's motorsportsreglementer Oprettet d. 1. marts 2009 De forskellige motorsportsreglementer for 2009

Læs mere

Pinse Søndag d 23 Maj 2010 på Avedøre Holme KLUBRALLY LIGHT

Pinse Søndag d 23 Maj 2010 på Avedøre Holme KLUBRALLY LIGHT Pinse Søndag d 23 Maj 2010 på Avedøre Holme KLUBRALLY LIGHT Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller med nye biler i de traditionelle DASU klasser. Målgrupper: - Klassiske Standard og Sportsvogne

Læs mere

http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=19465&pagetype=1&print=...

http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=19465&pagetype=1&print=... http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=19465&pagetype=1&print=... Side 1 af 1 (4/1) Årets sidste løb i DJF Oprettet d. 4. januar 2009 Nytårsløbet i Randers, der blev kørt d. 28. december,

Læs mere

Tillægsregler for Klubrally Lørdag den 6. august 2016

Tillægsregler for Klubrally Lørdag den 6. august 2016 Tillægsregler for Klubrally Lørdag den 6. august 2016 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold 3. afdeling af MSSV, samt 5. afdeling af Speed Nord Årets Jysk / Fynsk Fejde foregår i 2016 med Vejen og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016 Sidst justeret ved en ordinær generalforsamling 21. januar 2016. Side 1 af 5 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2.

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION ADM CIR F1 28.11.2017 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE Løbsafgifter A. Løbsafgifternes forsikringsindhold 1 Obligatorisk ansvars- og ulykkesforsikring. De af DASU tegnede ansvars-

Læs mere

Klubben har også været repræsenteret til diverse løb gennem året.

Klubben har også været repræsenteret til diverse løb gennem året. 1 Valg af dirigent: Jan Søndergård, Det bekræftes at der er indkaldt korrekt. 2: Formandens beretning: Som aflastning for Niels Kr blev Bente Nielsen i starten af året indsat som bogholder for klubben.

Læs mere

Generalforsamling 2015 i Viking Auto Sport. År 2015, tirsdag den 17. november 2015 afholdtes generalforsamling i Viking Auto Sport på Pedersholm.

Generalforsamling 2015 i Viking Auto Sport. År 2015, tirsdag den 17. november 2015 afholdtes generalforsamling i Viking Auto Sport på Pedersholm. Generalforsamling 2015 i Viking Auto Sport År 2015, tirsdag den 17. november 2015 afholdtes generalforsamling i Viking Auto Sport på Pedersholm. For generalforsamling pegede bestyrelsen på Brian Clausen

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Hjermind Gl. Skole. Klublokale: Hjermind Byvej 28. 8850 Bjerringbro. Formand: Kasserer: Næstformand: Klubblad: Menig: Klubblad: Hjemmeside: Webmaster:

Hjermind Gl. Skole. Klublokale: Hjermind Byvej 28. 8850 Bjerringbro. Formand: Kasserer: Næstformand: Klubblad: Menig: Klubblad: Hjemmeside: Webmaster: J u l i 2015 Å r ga n g 3 9 w w w.t e a m - b o a s. d k Klublokale: Hjermind Gl. Skole Hjermind Byvej 28 8850 Bjerringbro Formand: Hans Kurt Nielsen Vestervang 7 8850 Bjerringbro. 2849 8850 E-mail: h-k-nielsen@bknet.dk

Læs mere

Rally Thürmer. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT. Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil.

Rally Thürmer. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT. Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil. Målgrupper: - Biler med Historisk vognbog - DASU klasser Tillægsregler er offentliggjort

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 24. februar 2016 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Ole Pedersen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2. Formål. Foreningens formål er at samle alle sportsinteresserede i en forening

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Generelle bestemmelser for rallysporten

Generelle bestemmelser for rallysporten Generelle bestemmelser for rallysporten DASU 15-11-2017 Generelle bestemmelser for rallysporten Supplerende reglementer Reglement 1 vedtægter og generelle regler Reglement 2 det tekniske reglement International

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER REGLEMENT FOR RALLYSPORT I DANMARK Supplerende reglementer Reglement 1 vedtægter og generelle regler Reglement 2 det tekniske reglement International Sporting Code, FIA s engelske version Rallysportens

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Lørdag den 6. august 2011 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold 3. afdeling af Speed Nord

Lørdag den 6. august 2011 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold 3. afdeling af Speed Nord Tillægsregler for: -Rally Lørdag den 6. august 2011 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold 3. afdeling af Speed Nord www.kjargaardbyg.dk Parcelhuse Hvad enten I skal have bygget helt nyt hus, have

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

RU-møde den 30/11 og 1/ i Idrættens Hus, Brøndby

RU-møde den 30/11 og 1/ i Idrættens Hus, Brøndby 05-2013 RU-møde den 30/11 og 1/12 2013 i Idrættens Hus, Brøndby Deltagere: Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Peter Kiil (PK) Referent Jens Færgemann

Læs mere

Repræsenteret på generalforsamlingen var 30 stemmeberettigede medlemmer.

Repræsenteret på generalforsamlingen var 30 stemmeberettigede medlemmer. År 2010 tirsdag den 9. november kl. 19:30 afholdtes ordinær generalforsamling i Viking Auto Sport på adressen Pedersholm, Roskildevej 161, 3600 Frederikssund. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

HMOK - noter. Læs i dette nummer: Nr. 2. Marts. Medlemsblad for Hvidovre Motor Klub

HMOK - noter. Læs i dette nummer: Nr. 2. Marts. Medlemsblad for Hvidovre Motor Klub HMOK - noter Medlemsblad for Hvidovre Motor Klub Nr. 2 Marts 2010 Læs i dette nummer: Leder 3 RALLYLEDERENS Nyhedsspalte 5 SM KLUBRALLY 2010 5 DM i Rally 2010 5 KONTINGENT 2010 7 Klubmesterskab Klubrally

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Resultatliste MOBERG-LØBET SM 4 Søndag, den 23. oktober 2016

Resultatliste MOBERG-LØBET SM 4 Søndag, den 23. oktober 2016 Resultatliste MOBERG-LØBET 2016 - SM 4 Søndag, den 23. oktober 2016 MBO takker for Jeres deltagelse, kørsel i terrænet og humør på løbsaftenen. Hermed resultatliste som underskrevet på løbsaftenen: På

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Lørdag den 4. august 2012 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold samt 4. afdeling af Speed Nord

Lørdag den 4. august 2012 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold samt 4. afdeling af Speed Nord Tillægsregler for Klubrally Lørdag den 4. august 2012 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold samt 4. afdeling af Speed Nord Årets Klubrally begivenhed Jysk / Fynsk Fejde foregår i 2012 igen med Ikast

Læs mere

1-dags arrangement INVITATION. HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013

1-dags arrangement INVITATION. HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013 1-dags arrangement INVITATION HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013 For alle kørere, bilmærker og motorsportsklubber To turistklasser 3. afd. af FDM DASU Classic 2013 4. afd. af DHMC Classic Tour

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Formandens beretning 2017

Formandens beretning 2017 Formandens beretning 2017 Dette er min første beretning som formand. Da jeg sagde ja til, at overtage formandsposten sidste år, var det med blandede følelser, men da Peter Bentsen valgte at stoppe, skulle

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF)

Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF) Referat: Deltagere: 01-2013 RU møde d. 12. januar på Fangel Kro Johannes Fraas (), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF) Referent Lars

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 12. marts 2016 kl blev afholdt på følgende adresse: Udbyhøjvej Randers NØ.

DDGUs generalforsamling d. 12. marts 2016 kl blev afholdt på følgende adresse: Udbyhøjvej Randers NØ. DDGUs generalforsamling d. 12. marts 2016 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Udbyhøjvej 189 8930 Randers NØ. Fremmødte: Joakim Bank Lauridsen, Niels Madsen Kloster, Thomas Rasmussen, Kasper Hornby,

Læs mere

J u n i Å r g a n g 3 7 w w w. t e a m - b o a s. d k

J u n i Å r g a n g 3 7 w w w. t e a m - b o a s. d k Juni 2013 Årgang 37 w w w. t e a m - b o a s. d k Klublokale: Hjermind Gl. Skole Hjermind Byvej 28 8850 Bjerringbro Formand: Hjemmeside: Hans Kurt Nielsen Vestervang 7 8850 Bjerringbro. 2849 8850 E-mail:

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

1. Mesterskabsbestemmelser

1. Mesterskabsbestemmelser Indholdsfortegnelse 1. Mesterskabsbestemmelser 2018... 3 1. Mesterskabsregler... 3 2. Mesterskabspoint... 3 3. Afgørelse af mesterskaber... 5 4. Præmieuddeling ved de enkelte løb... 5 Danmarksmesterskabet

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT - KREDSRÅDSMØDE Marianne Lind Sekretær Horserødvej 2B 3000 Helsingør Tlf. 4975 1730 DATO 18.september 2007 STED DELTAGERE AFBUD FRAVÆRENDE Osted Kro Kredsbestyrelsen:,

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Løbet starter lørdag den 10. september om morgenen fra Bella Center i København

Løbet starter lørdag den 10. september om morgenen fra Bella Center i København Oresund Rally 2011 En ny event i Øresundsregionen Oresund Rally er en helt ny event, som skal være med til at sætte Øresundsregionen på verdenskortet og hjælpe elbilerne på fremdrift i Øresundsregionen.

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

O-udvalget. Klasseinddeling 2010

O-udvalget. Klasseinddeling 2010 O-udvalget Klasseinddeling 2010 Indplacering i deltagerklasser for kendte navne. Nye deltagere starter i klasse D Nybegynder. Deltagere, der tidligere har kørt, indplaceres i tidligere klasse eller efter

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere