2/2010. Vallø Autoværksted. Møllemarken Køge. Returadresse: Alex Justesen, Overdrevsvejen 29A, 4600 Køge. v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2/2010. Vallø Autoværksted. Møllemarken 18-4600 Køge. Returadresse: Alex Justesen, Overdrevsvejen 29A, 4600 Køge. v."

Transkript

1 B 2/2010 Returadresse: Alex Justesen, Overdrevsvejen 29A, 4600 Køge Vallø Autoværksted v./ CARSTEN PEDERSEN KØB OG SALG AUTOREPARATION FORSIKRINGS- OG RUSTSKADER KLARGØRING TIL SYN DE FRI AUTOVÆRKSTEDER KOA-tryk Møllemarken Køge

2 - en verden i stål Formand: Næstform: Sekretær og Kasserer:: BESTYRELSEN Otto Kristensen Tinggårdshegnet 9, Tune, 4000 Roskilde Bestyrelsesmedlemmer: Finn Richardt Fyrrevej 3 Vemmedrup 4632 Bjæverskov Ingvar Bonke Tlf: Jess Kongeskov Tlf: Freddy Olsen Tlf: Per Dandanell: Tlf. Brian Juel: Tlf???????? KOA er tilsluttet: Dansk Automobil Sports Union, Danmarks Idræts Forbund og FIA KOA's HJEMMESIDE ADR.: Web master: Iben Louring : SPORTSUDVALG Fmd: Ingvar Bonke, Dønnergårds Allé Greve Tlf: Peter D. Nielsen / Preben Larsen / Jess Kongeskov / Per Dandanell KLUBHUSUDVALG Fmd.: Alex Justesen Tlf: Finn Richardt / Brian Juel / Erika Hansen / Tommy Larsen REDAKTION Ansvarshavende Redaktør: Torben Falck Hansen Red.adresse: 4690 Haslev Hvedevænget 48, Tlf: Mobil: I redaktionen: Alex Justesen / Ulla Larsen / Otto Kristensen / Henrik Hoffman Boyhus/ Thomas Jacobsen KOA' s BANK KONTO: Ændret til NORDEA Reg.Nr: 2343 Konto nr: KOA's KLUBHUS Tangmosevej Køge Klubaften hver torsdag, året rundt, kl Telefon i klubhus: Nedlagt. Brug Mobil til den der har vagten. Herfølge Solvangsvej Herfølge Kleinsmedie Telefon Telefax en stærk smed, - er værd at huske!

3 APRIL 2010 INDHOLD EMNE SIDE Redaktørens hjørne... 3 Referat fra Ordinær generalforsamling i KOA Billeder GF Den Blå Visa's endeligt Nyt fra DASU dommer & løbsleder seminaret O-mesterskabs løb Bil-O-dag og OPFØLGNINGS LØB Kommende aktiviteter - Kalender Nr. 2/ 2010 Redaktørens Hjørne Så er KOA-NYT igen klar til udgivelse. Er der noget du mangler i bladet må du henvende dig til redaktøren, som er meget villig til at imødekomme ønsker om, hvad der skal skrives om i bladet om især også om de resultater i opnår i jeres konkurrencer, samt en lille skrift om det I oplever, når I er ude at deltage i løb. Giv mig et praj om hvor jeg finder resultaterne, eller send dem til mig. Det er lidt af en jungle at finde ud af alle de sportsgrene I kan deltage I, og hvor der skal ledes efter resultater. De fleste klubber lægger kun resultater m.m. ud på nettet, så de er tilgængelige for deltagerne, der ved hvor de kan hentes. I praksis bliver der ikke sendt til klubberne. Forsidefotos: Pokaler til Iben og Freddy ved Generalforsamling i KOA. Næste klubblade udkommer på KOA's hjemmeside i 2010 Indlæg m.m. er særdeles velkomne. Alle indlæg, forslag, oplevelser og billeder m.m kan afleveres i klubben eller sendes pr post eller til: Torben Falck Hansen, Hvedevænget 48, 4690 Haslev, e: eller: Telefon: / KOA-NYT 2/2010 er udsendt fredag d. 26. mar KOA-NYT nr 2 / April 2010 Har du svært ved at skrive er jeg klar til at hjælpe med at skrive og rette, så det fremstår rimeligt godt. Har du nye planer for den nye sæson 2010, er jeg meget interesseret i at formidle dem til klubbens øvrige medlemmer, også til dem der ikke kommer så tit i Klubben. Redaktionen ønsker Tommy Larsen god og snarlig bedring med foden, så vi kan se ham på banerne igen i år. Sidste nyt: Der afholdes kursus i KOA med førstehjælp: Grunduddannelse i redning. Det er DASU der arrangerer disse kurser rundt omkring i klubberne. Kom og deltag og lær hvordan du kan hjælpe andre i tilfælde af en ulykke. Se vores hjemmeside KOA-NYT. TFH. 3

4 4 Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2010 Fremmødt 19 medlemmer. Bestyrelsen: Formand Finn Richardt Næstformand: Afbud fra Otto Kristensen, var arbejdsramt. Sekretær / Kasserer: Britta Sørensen. Bestyrelsesmedlemmer: Ingvar Bonke Freddy Olsen Alex Justesen Jess Kongeskov 1.Valg af Dirigent. Formanden bød velkommen, og foreslog Henrik som dirigent. Han blev enstemmigt valgt. Henrik konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og var beslutningsdygtig. Derefter gav han ordet til formanden. 2. Formandens beretning: Formanden konstaterede, at der var en lille gruppe af Tordenskjolds soldater, der have været i gang med reparationer af klubhuset flere gange i årets løb. Heftigt regnvejr havde sørget for, at der blev installeret et stort fodbad i kælderen. En automatisk kontraventil i afløbet fra vasken fungerede ikke og vandet var bare strømmet ind. Arne kom forbi og fik tilkaldt soldaterne, som fik pumpet det ud igen. Det tog 6-8 timer at få det ordnet. Under Klubrally blev det opdaget, at afløbene fra toiletterne ikke fungerede. Som de fleste ved, var der også problemer med vand i små mængder, der fandt vej ind i huset ved skorstenen. I løbet af et par weekender fik soldaterne gravet kloakkerne fri og fjernet pilerødderne, der havde fundet vej ind i systemet og havde blokeret det. Afløbene blev repareret så rødderne ikke kunne komme ind igen. Samtidigt blev skorsten revet ned til taghøjde, og der blev lagt nye tagplader op. Siden hen er loftet blevet repareret og nye toiletter er installeret af nogle af soldaterne. Finn nævnte, at 2009 var et år med tilbagegang i medlemstallet i KOA fra 73 i 2008 til 51 i Det er en beklagelig udvikling, men meget lig udviklingen i andre klubber. Årsagen hertil kunne skyldes flere faktorer. Bl.a. omlægning af medlemskaber i DASU og den økonomiske krise. For at stimuler flere til at melde sig ind i KOA har bestyrelsen besluttet i en 3-årig periode at fastsætte KOA-kontingentet, så det er mindre eller lig med, hvad andre DASU klubber opkræver. Altså en nedsættelse af kontingentet i forhold til tidligere. Han henviste til udsendt brev til medlemmerne med priser på de forskellige typer medlemskaber i KOA. Disse blev læst op. Konsekvensen af denne beslutning ville koste klubben ca. kr. 2000,00 om året, og henviste til det gode regnskabs resultat for 2009, klubben havde opnået. På det sportslige plan, havde KOA i 2009 arrangeret løb i forbindelse med årets Metal Rally, som gentages igen i 2010 trods et lille deltagerantal i Desuden afholdt Klubrally i september og Streetrace i Transportcenteret med godt vejr og stor succes med både afvikling af løbene og økonomisk set. KOA medlemmernes resultater var der ikke meget at henvise til i 2009, på grund af at flere af de aktive kørere ikke havde udstyret i køreklar stand. Steen og Iben havde gennemført årets løb i DM Rally med henholdsvis deres makkere. (NB! Torben, KOA, og Claus fra FOM vandt det eneste økonomiløb, der blev kørt i 2009, og dermed DM-mesterskabet i denne disciplin)(red..) KOA s hjemmeside, under navnet "koa-nyt.dk", er omsider kommet i gang med stor arbejdsindsats fra Freddy side og med Iben som webmaster. Stor tak til dem. Bestyrelsen har kontaktet H.C., som har lovet at forfatte lidt om historiske oplevelser og kendsgerninger fra dengang, han var aktiv kører i KOA. Dirigenten fik hurtigt godkendt beretningen, da der ikke var nogen spørgsmål til formanden, og gav derefter ordet til kassereren. 3. Regnskab. Det reviderede regnskab var blevet uddelt ved mødets begyndelse. Med det faldende medlemstal vi havde i 2009, var kontingent indtægterne tilsvarende lavere end året forud. Det er derfor grunden til at prøve at få kontingentet tilpasset til under eller på linie med, hvad andre klubber opkræver. Det prøves i de kommende 3 år, som omtalt under formandens beretning. 5

5 Omkostningerne hertil vil tages fra overskuddet løbene i 2009 indbragte. Alle løb i årets løb gav overskud, men især Streetrace blev en stor succes. Da vejret var med sol og tørvejr, havde mange fundet vej til Skandinavisk Transportcenter Køge. Regnskabet havde set anderledes skidt ud, hvis løbene ikke havde været så succesfulde, som de var. Kontorhold: De ekstraordinære store udgifter skyldes at klubben i sidste halvår havde anskaffet en ny bærbar PC til sekretariatet, da den PC, Britta anvendte til beregning ved Klubrally i september, måtte køles ekstra meget og ofte for at kunne klare opgaven. Det er ikke acceptabelt at have de problemer under afvikling af løb. Beregning af rally resultater er fra 2009 lagt over på klubbernes egne skuldre. Af spareforanstaltninger har vi i januar afmeldt telefonen i klubhuset, så derfor skal kontakten til klubben gå via medlemmernes mobiltelefoner. Alle der møder op i KOA til klubaftener og arrangementer har i forvejen en sådan. Et spørgsmål fra forsamlingen til Britta: Hvilke slags medlemmer havde ikke meldt sig ind i KOA i 2009? 6 Britta svarede, at det hovedsagelig var husstandsmedlemmer, der ikke havde meldt sig ind, men også enkelte aktive. Regnskabet blev derefter godkendt. Fastsættelse af kontingent blev ligeledes godkendt ifølge debatten under formandens beretning, og bliver derfor ikke højere end i andre DASU-klubber med eget klubhus. 4. Indkomne forslag: Ingen 5. Valg. Valg af formand: Finn, villig til genvalg. Blev genvalgt. Valg til bestyrelsen: Otto, Britta og Freddy ej på valg. Britta ønskede at trække sig pga. muligt arbejde i DASU. Ingvar, Jess og Alex på valg. Alex ønskede at udtræde af bestyrelsen, da vedtægterne muliggør at formanden for klubhusudvalget ikke længere behøver at være med i bestyrelsen. Ingvar og Jess blev genvalgt. Forslag til bestyrelsesmedlemmer: Per og Brian. Begge blev valgt. Til suppleanter til bestyrelsen blev foreslået Niels og Torben. Begge blev valgt. Valg til revisorer blev ligeledes til genvalg af Torben og Finn Månsson. Som suppleant Henrik. 6. Valg til udvalg. Valg til Klubhusudvalg: Alex blev genvalgt som klubhusformand og Finn, Brian, Erica, Tommy og Britta blev genvalgt. Ulla og Arne ville gerne hjælpe til ved lejlighed. Valg til Sportsudvalg: Ingvar blev genvalgt til formand for udvalget og desuden genvalg at Peter D, Preben, Jess og Per. Valg til Redaktion: Genvalg af Torben som redaktør og i udvalget genvalg til alle, Ulla, Alex, Otto og Henrik. Arne giver også en hånd med her. 7. Eventuelt. Under dette punkt var der forslag om at få malet klubhuset, især loftet efter reparationen af taget. Datoer vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Klubmesterskaber: Ingvar fik ordet og skulle uddele præmier til årets klubmestre. Iben havde med sin makker vundet DM i klassen og vandt som den bedste 2. kører også klubmesterskabet i Rally. Steen Johansen havde med sin makker gennemført årets DM serie og vandt som bedste 1. kører klubmesterskabet i Rally. KOA-Pokalen uddeles til en person, som har gjort et stort arbejde for sporten og for klubben. KOA-Pokalen gik til Freddy Olsen for hans store arbejde med at kontakte medlemmer for at hverve officials til vore egne og især vore naboklubbers arrangementer. Svendestykket var Gjønge Rally 2009, hvor Freddy, som prøveschef, styrede en meget mandskabs krævende hastighedsprøve på Møn. Ved Streetrace løbene er Freddy altid med, også som en god makker på div. møder. Han er også primus motor for KOA s hjemmeside koa-nyt.dk. Skal der laves noget ved klubhuset, så er Freddy også med. Stor tak til Freddy og tillykke med Pokalen. Dirigenten takkede for god ro og orden under mødet. Generalforsamlingen sluttede med at Finn bad forsamlingen udråbe et trefoldigt leve for KOA. Referat: TFH 7

6 Iben vandt klubmesterskabet som 2. kører og Klassevinder i DM- Rally med sin makker Freddy med KOA- Pokalen Steen vandt klubmesterskabet som 1. kører i DM Rally, arkivfoto. Foto: Torben Falck arkiv GF i KOA Fra GF i feb 2010 Foto: TFH 8 9

7 Brian, Ny i bestyrelsen Fra GF i feb 2010 Per, Ny i bestyrelsen Foto: Arkiv TFH 10 Fra GF i feb

8 12 Den blå Visa er død længe leve den hvide Visa Første afdeling af Yokohama Mesterskabet i Frederikssund skulle være en træningsomgang for at blive klar til DM i minirally. Men sådan skulle det ikke gå. I slutningen af første heat gik bremsepedalen helt i bund ved nedbremsningen til chikanen. Selvom det lykkes at få bilen drevet ned i tredje gear, og poletten blev lagt i kælderen, lykkes det ikke at få bilen i gennem chikanen. Vi klippede den midterste halmballe og knaldede bagenden ind i den sidste. Claus og jeg var lidt forslåede og hang med næbet 2009 sæsonen ville ikke blive som planlagt. Kan du ikke selv rette bilen op gennem chikanen, så kan pladesmeden måske? Desværre viste det sig, at skaden i røven var væsentligt værre, end først antaget. Ved hovedburet var karossen presset ind i den ene side, og der var over 5 cm luft i den anden, hvorfor konklusionen var, at røven var slået skæv for alvor. Teoretisk kunne man rette den, men så ville karossen blive blød som l Hvad så nu? En Visa gti fra Frankrig, en Peugeot 205 gti, en Citroen C2, En Citroen C4 WRC? Efter en gennemgang af rigets økonomiske tilstand blev det besluttet at forsøge at Alex finde i gang den hvide med kosten Visa gti, som Michael Christensen oprindeligt fik til landet fra Frankrig, og som senere bl.a. havde været kørt af Peter Hansen fra Stevns. Så startede detektiv arbejdet. Henrik kunne huske at den kørte, og kørte hurtigt til klubrally i Så blev der surfet resultatlister. Det viste sig, at en Jesper Hansen fra Viking havde kørt i den. En hurtig mail til Per Sørensen og 5 timer senere havde vi ringet og lavet en aftale med Jesper for at se på bilen hurra for nettet og folks hjælpsomhed. Heldigvis for os havde Jesper ikke tid til at køre i bilen, som skulle have lavet lidt bærer arm bagi, lidt rust og motor. Vi fik handlet hurtigt læsset bilen og trillede hjem på værkstedet. Så viskede vi alt det ud der stod på vores opgave tavle, hvorefter vi skrev alt det op, der skulle laves. Listen blev lang som Thorkild Thyrings liste over egne fortrin. I store træk skulle vi have lavet noget rust for og bag med andre døre samt lidt nødvendige forstærkninger. Sikkerhedsudstyret skulle flyttes over, ligesom undervogn, kølere, motor, gearkasse, gearskifte, bremser, computer, bananmanifold, udstødning og hydraulisk håndbremse. Claus og jeg fik hurtigt strippet den hvide Visa og sat den blå op på bukke ved siden af. Så kunne pladesmeden tage fat. De bagerste hjørner blev bygget op i hånden. Der blev lavet andre og sikrere sædebeslag, og i fronten blev der forstærket og lavet et kraftigt ophæng til bundplade og køleropstilling. Så var det tid til maling. Her var vi igen heldige, fordi bilen var blevet malet hos Ib Roed, da bilen i midten af halvfemserne kom til Danmark. Ib havde sat en type plade i, hvor vi kunne se, hvad nummer malingen havde, og den blandede Ib da bare til os. Svoger førte sprøjten, og vi var meget glade for resultatet. Vi har aldrig haft et hvidt motorrum før, men nu kan vi helt klart se fidusen. Så startede monterings- og flytningsarbejdet. Og det blev en større opgave, hvor Claus og jeg kom til at lægge rigtigt mange timer. Den hvide VISA er landet - klar til at blive taget fat på Foto: Henrik BH Vi løb ind i et problem med den defekte bærearm bag i, som var svær at erstatte, selvom Peter Hansen var meget behjælpelig med gode råd. Den blå Visa kørte med en speciel bagkonsol, som det heldigvis lykkedes at genskabe i aluminium med gode kammeraters hjælp. Vi knoklede for at nå Schakenborg Rally i slutningen af juni, men måtte give op. Men til Kalkprøverne på Stevns var vi klar vi havde en herlig dyst med tandlægen, der desværre faldt ud til hans fordel, men den nye bil kørte fint. Det eneste problem var med blæserne i fronten. Den Blå Visa køres hjem med skadet røv Foto: Henrik BH Der blev kørt et par flere løb i efteråret med tilfredsstillende resultater. Bland andet en 2 plads i klassen til vores eget løb i Faxe Kalk. I skrivende stund arbejdes der på el-nettet i bilen, hvor jagten er gået ind på strømtyve. Ligesom hovedafbryderen er ved at blive flyttet, så det kendte hurtigt skift til 3 gear og vi slukker alt problem forsvinder. Samt almindeligt vedligehold. Endelig er det slut med de gule stafferinger. Så alt i alt kom vi ud på den anden side med en hvid i stedet for en blå. Henrik 13

9 Nyt fra dasu dommer og løbsleder seminaret Den Hvide VISA i aktion. Foto: Tommy Eriksen Fronten på den hvide Visa lavet om Foto: Henrik Boyhus Man har strammet licenskravene, således at man fra 2010 skal have en R1 licens for at være første kører til minirally. Der er kommet en ny prøvechef licens til rally, som hedder 353. Den gamle 354 fortsætter man med og den gælder til klubrally og til minirally. Man vil holde kurser. Hvis en prøvechef med en 354 licens er en erfaren rally prøvechef kan man fortsætte med den, men det vil være en konkret vurdering fra gang til gang. Klasseinddellingen i rally er ændret fundamentalt, se tabel. De problemer man havde sidste år med usikkerhed om hvilke biler der kører efter hvilket reglement er blevet løst. Man har lavet et tillæg 21 til teknikreglementet, som styrer at man ikke kan blande reglementer og man i vognbogen skal have angivet hvilket reglement en bil kører efter. Man kan benytte ændringsbladene hvis f.eks. en challenge bil ryger op som en R bil ved at man benytte mere af bilens hommo-logeringsattest. I forhold til mesterskabsbestemmelser har man dels en generel tekstbeskrivelse og dels en kalender del og man skal kigge på begge dele. F.eks. er der en beskrivelse af reglerne for regionalrally for 2010, men i kalenderdelen er der ikke udskrevet et mesterskab fordi rallyudvalget synes at der er for få afdelinger. Rallyudvalget har igen indskærpet at reglerne for disciplinerne skal overholdes, f.eks. den maks. Grænse for ligeudkørsel på klubrally prøver som vi blev knaldet på sidste år. Man kan finde oversigten på: get_file?uuid=d0a4d473-28ab-4f3c-a004-8b6131f1ab07&groupid=14981 Godkendelse af tillægsregler er lagt i hænderne på Finn Mogensen og han har opstillet et skema for godkendelse, der vil blive lagt op på DASU s sharepoint server. Derudover er der blevet strammet således at tillægsreglerne skal være til godkendelse i god tid inden offentliggørelsen, der jo er en måned før man køer. I marts vil der blive afholdt et foredrag om pressehåndtering ved alvorlige ulykker. Det er lykkedes at få den pressechef, der var i løbsledelsen ved den ulykke i Sverige for et par år siden hvor en tilskuer blev slået ihjel. Ideen er at man efter foredraget diskuterer om vi i DASU er klar til at håndterer en sådan sag. GPS tracking. Der arbejdes på at bygge tracking i rallybilerne i lighed med WRC, hvor mandskabet ved afkørsler vil kunne aktiverer en ok knap, således at en alarmcentral kan se at alt er godt eller mandskabet kan aktiverer en hjælp knap. Hvis der er afkørsel og mandskabet ikke trykker på knapper kan man stoppe prøven og dirigerer officials mv. til ulykkestedet. Der vil blive strammet op i forhold til modkørsel på prøven ved minirally og rally. Sagt meget kort må man gerne bakke op på vejen igen hvis man er kørt af, men ellers må man ikke bakke eller kører mod kørselsretningen på prøven. Så er man kørt for langt så er det ud over markerne Henrik 14 15

10 Oversigt over O-mesterskabsløb 2010: DATO ARRANGØR DM SM JFM NEZ Info Sydsjællands Automobil Klub X Resultat Kjellerup og Omegns Motorklub - se også nedenfor X Tillægsregler Thy Motor Sport X X Tillægsregler Bil-O-Dag søndag den 14. marts 2010 Kalender for Bil-O-dag Motorklubben for Borup og Omegn X Sydsjællands Automobil Klub X Struer og Omegns Motorklub X Tillægsregler Aarhus Automobil Sport - FDM Jyllandsringen Løbet X X Tillægsregler Motorklubben Nordfyn X X Holbæk Amts Motorklub X X Holbæk Amts Motorklub X Kjellerup og Omegns Motorklub X X Motorklubben for Borup og Omegn Hold DM Forssa, Finland X Forssa, Finland X Ljungby, Sverige X Ljungby, Sverige X Hedelands Motorklub/ Stevns Motorklub X X Specialtilbud fra Kjellerup og Omegns Motorklub: Til 1. afdeling af JFM vil startgebyret for alle licenstagere øst for Storebælt være kr. 50,-. Med 1. start kl afvikles løbet i dagslys. Der bliver lidt af det hele: by - land - industri - fabrik, og hvis ellers sneen og frosten forsvinder, bliver der også plads til en etape med træer. Kom i rigtig god tid, der er mange spændende og flotte biler udstillet på startstedet hos CC-Cars i Ans. Mvh Anders Fisker 16 BIL - O - DAG 2010: Introduktion og prøveløb: DATO Mødested Tid Klub Holbæk Autosadelmager, Spånnebæk 20, Holbæk HAMO Peugeot Sorø, Industrivej 7, Sorø MBO Hedelands Motorklub, Maglehøjen 14, Roskilde HM/KOA Tappernøje Auto, Hovedvejen 67, Tappernøje SM/SAK og opfølgning på Sjælland: Kursus og træningsløb for begyndere: DATO Mødested Tid Klub Hedelands Motorklub, Maglehøjen 14, Roskilde HM/KOA Sorøhallen, Ringstedvej 20, Sorø MBO Jagtstuen, Kattrup Gods, Kattrupvej 22, Jyderup HAMO Sengeløse Idrætsanlæg, Spangåvej 9-11, 2630 Tåstrup13.00 SMKG/AM Træningsløb for begyndere VAS Træningsløb for begyndere SAK og SM Kommende aktiviteter P & Classisk P-løb Løb start dato Klub Sports type Titel Dansk Historisk Motor Club - DHMC-035 P-løb 6th. Midnight Run Kolding Automobil Club - KAC-012 P-løb Stjerneløbet FDM/ DASU Classic Motorklubben Centrum - MKC-066 P-løb Trekant-løbet. Historisk P-løb Motorklubben Centrum - MKC-066 P-løb Fyn Rundt FDM DASU Classic 4Historisk P-løb Dansk Historisk Motor Club - DHMC-035 P-løb 9th. Classic Car Challenge Køge og Omegns Automobilklub - KOA-014 P-løb Superdæk Classic FDM/DASU Classic Sports Motor Klubben Gladsaxe P-løb Træningsløb Historisk P-løb Dansk Historisk Motor Club - DHMC-035 P-løb Klassisk Køredag Dansk Historisk Motor Club - DHMC-035 P-løb Kongeåløbet. FDM DASU Classic Dansk Historisk Motor Club - DHMC-035 P-løb Træningsløbet i Skive Motorklubben Centrum - MKC-066 P-løb Tour De Sydfyn. Historisk P-løb Faxe og Omegns Motorklub - FOM-042 P-løb FDM/DASU Classic 1 17

11 Kommende aktiviteter HUSK!!! KLUBAFTEN - Hver Torsdag kl i klubhuset, Tangmosevej 5, 4600 Køge Kursus Grunduddannelse i redning i KOA - KOA-014 Klbhuset kl Morgenmad kl. 9,30 O - Ø - Kalender 2010 Løb start dato Klub Sports type Titel Aarhus Automobil Sport - AAS-027 O - LØB NEZ / DM 2 / JFM Struer og Omegns Motor Sport - SOMS-311 O - LØB NEZ Aarhus Automobil Sport - AAS-027 O - LØB Den jyske Femkantturnering Sydsjællands Automobil Klub - SAK-026 O - LØB SM Motorklubben for Borup og Omegn - MBO-041 O - LØB SM Bjerringbro og Omegns Auto Sport - BOAS-303 O - LØB Majløbet KDAK Sport Nordjylland - KDAK/N-051 O - LØB Nordjyllandsløbet Thy Motor Sport - TMS-081 O - LØB DM 1 / JFM Bjerringbro og Omegns Auto Sport - BOAS-303 O - LØB Aprilløbet Kjellerup og Omegns Motorklub - KOM-089 O - LØB JFM Kjellerup og Omegns Motorklub - KOM-089 O - LØB Den Jyske Femkant Turnering 1 R - Kalender 2010 og Historiske Hill Climb Løb start dato Klub Sports type Titel Horsens Automobil- & Motor Klub - HAMK-010 Rally Rallysprint Yokohama Mester skabet Vest Køge og Omegns Automobilklub - KOA-014 Rally Klubrally KOA Klubrally Kjellerup og Omegns Motorklub - KOM-089 Rally Regional rally Nordborg Rally Motor Sport Sønderjylland - MSS-022 Rally Minirally Rally Midtjylland Kjellerup og Omegns Motorklub - KOM-089 Rally DM rally Rally Denmark Hjørring Automobilsports Klub - HAK-098 Rally Klubrally Speed Nord Slagelse Auto Sport - SAS-023 Rally Klubrally Slagelse Kolding Automobil Club - KAC-012 Rally Rallysprint Yokohama mester skabet vest Historisk Motor Sport Danmark - HMS-002 Rally Hill Climb mesterskabet 1. afd. Hammel Motorsport Nordjylland - MNJ-099 Rally Minirally Djævle Mini Rally Holbæk Amts Motorklub - HAMO-093 Rally Klubrally Klubrally Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn - KDAK/F-054 Rally Klubrally light MSSV Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn - KDAK/F-054Rally Klubrally Klubrallykursus Randers Auto Sport - RAS-071 Rally Klubrallykursus Klubrallykursus Randers Auto Sport - RAS-071 Rally Klubrally Svend Højer Løbet Motor Sport Sønderjylland - MSS-022 Rally Klubrally JFM Bornholm Motor Sport - BMS-020 Rally Rallysprint Bornholm Lemvig og Omegns Motor Sport - LOMS-306 Rally Klubrally Mads Kjærs mindeløb Nykøbing Falster Motor Sport - NFMS-097 Rally Klubrally Klubrally Viking Auto Sport - VAS-018 Rallysprint Viking Rally sprint Kalundborg og Omegns Motorklub - KOMO-080 Klubrally light Vestsjællands mesterskabet Randers Auto Sport - RAS-071 Klubrally Sønderbæk Autoløbet 18 KOA-NYT nr 2 / April 2010

Referat fra AAS Generalforsamling d. 27. november 2014 afholdt i Skjød Forsamlingshus

Referat fra AAS Generalforsamling d. 27. november 2014 afholdt i Skjød Forsamlingshus Referat fra AAS Generalforsamling d. 27. november 2014 afholdt i Skjød Forsamlingshus 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Bernd Thrysøe, som blev valgt. Bernd takkede for valget og konstaterede,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Pinse Søndag d 23 Maj 2010 på Avedøre Holme KLUBRALLY LIGHT

Pinse Søndag d 23 Maj 2010 på Avedøre Holme KLUBRALLY LIGHT Pinse Søndag d 23 Maj 2010 på Avedøre Holme KLUBRALLY LIGHT Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller med nye biler i de traditionelle DASU klasser. Målgrupper: - Klassiske Standard og Sportsvogne

Læs mere

1-dags arrangement INVITATION. HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013

1-dags arrangement INVITATION. HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013 1-dags arrangement INVITATION HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013 For alle kørere, bilmærker og motorsportsklubber To turistklasser 3. afd. af FDM DASU Classic 2013 4. afd. af DHMC Classic Tour

Læs mere

Rally Thürmer. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT. Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil.

Rally Thürmer. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT. Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil. Målgrupper: - Biler med Historisk vognbog - DASU klasser Tillægsregler er offentliggjort

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Hjermind Gl. Skole. Klublokale: Hjermind Byvej 28. 8850 Bjerringbro. Formand: Kasserer: Næstformand: Klubblad: Menig: Klubblad: Hjemmeside:

Hjermind Gl. Skole. Klublokale: Hjermind Byvej 28. 8850 Bjerringbro. Formand: Kasserer: Næstformand: Klubblad: Menig: Klubblad: Hjemmeside: J a n u a r 2015 Å r ga n g 3 9 w w w.t e a m - b o a s. d k Klublokale: Hjermind Gl. Skole Hjermind Byvej 28 8850 Bjerringbro Formand: Hans Kurt Nielsen Vestervang 7 8850 Bjerringbro. 2849 8850 E-mail:

Læs mere

DRC- afslutningsmøde 2011, kort beslutningsreferat.:

DRC- afslutningsmøde 2011, kort beslutningsreferat.: DRC- afslutningsmøde 2011, kort beslutningsreferat.: 52 tilmeldte deltagere blev budt velkommen af Karl-Åge som fortalte lidt om udviklingen i de sidste 3 løb, kort resume Kronen på værket DM 6: Milepæl

Læs mere

Løbet starter lørdag den 10. september om morgenen fra Bella Center i København

Løbet starter lørdag den 10. september om morgenen fra Bella Center i København Oresund Rally 2011 En ny event i Øresundsregionen Oresund Rally er en helt ny event, som skal være med til at sætte Øresundsregionen på verdenskortet og hjælpe elbilerne på fremdrift i Øresundsregionen.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

CENTRUMPOSTEN. Nr. 3. September 2012. Læs bla. i dette nummer. Resultater fra Yokohama. Rally sprint 2012. Fyn Rundt - SUZUKI Eco rally

CENTRUMPOSTEN. Nr. 3. September 2012. Læs bla. i dette nummer. Resultater fra Yokohama. Rally sprint 2012. Fyn Rundt - SUZUKI Eco rally CENTRUMPOSTEN Nr. 3. September 2012 Brian Johansen Foto: Allan Post Læs bla. i dette nummer Resultater fra Yokohama Rally sprint 2012 Fyn Rundt - SUZUKI Eco rally Yokohama Rally sprint Finale Hjallese

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

CENTRUMPOSTEN. Nr. 2. Maj 2012. Læs bla. i dette nummer. Resultater fra Superdæk. Classic 2012. Prøv noget nyt. Yokohama Rally sprint

CENTRUMPOSTEN. Nr. 2. Maj 2012. Læs bla. i dette nummer. Resultater fra Superdæk. Classic 2012. Prøv noget nyt. Yokohama Rally sprint CENTRUMPOSTEN Nr. 2. Maj 2012 Benny Koch & Hans Oluf Nielsen Foto: Bjarne Kristensen Læs bla. i dette nummer Resultater fra Superdæk Classic 2012 Prøv noget nyt Yokohama Rally sprint Goodwood Festival

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND Torsdag den 21. februar 2013 kl. 19:00 I Stubbæk Forsamlingshus

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND Torsdag den 21. februar 2013 kl. 19:00 I Stubbæk Forsamlingshus Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND Torsdag den 21. februar 2013 kl. 19:00 I Stubbæk Forsamlingshus DAGSORDEN, jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent Formanden, Johnny Bertelsen,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

CENTRUMPOSTEN. Nr. 4. December 2012. Læs bla. i dette nummer. Resultater fra. Stjerneløbet & Rally sprint finalen 2012.

CENTRUMPOSTEN. Nr. 4. December 2012. Læs bla. i dette nummer. Resultater fra. Stjerneløbet & Rally sprint finalen 2012. CENTRUMPOSTEN Nr. 4. December 2012 Jørgen Hansen Foto: Allan Post Læs bla. i dette nummer Resultater fra Stjerneløbet & Rally sprint finalen 2012 Årets Julegave Generalforsamling Støt vores annoncører

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

HMOK - noter. Nr. 2. Læs i dette nummer: Marts. Medlemsblad for Hvidovre Motor Klub

HMOK - noter. Nr. 2. Læs i dette nummer: Marts. Medlemsblad for Hvidovre Motor Klub HMOK - noter Medlemsblad for Hvidovre Motor Klub Nr. 2 Marts 2009 Læs i dette nummer: Leder 3 Rallykursus 5 Medlemsstruktur og kontingent 2009 7 DM Rally 2009 8 KlubRally Kursus 9 Nyt klubhus - nu som

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Referat fra mødet med deltagerne i Youngtimer klubmesterskabet fra MSS, DMKA og AAS d. 4.december 2012 på Padborg Park.

Referat fra mødet med deltagerne i Youngtimer klubmesterskabet fra MSS, DMKA og AAS d. 4.december 2012 på Padborg Park. Referat fra mødet med deltagerne i Youngtimer klubmesterskabet fra MSS, DMKA og AAS d. 4.december 2012 på Padborg Park. Referent K Niebuhr MSS havde inviteret til evalueringsmøde og en snak om fremtiden

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

HMOK - noter. Nr. 8. Læs i dette nummer: Sept. Medlemsblad for Hvidovre Motor Klub

HMOK - noter. Nr. 8. Læs i dette nummer: Sept. Medlemsblad for Hvidovre Motor Klub HMOK - noter Medlemsblad for Hvidovre Motor Klub Nr. 8 Sept. 2008 Læs i dette nummer: Leder 3 Klubrally Kursus 5 SM6 Klubrally - HMOK 6 Copenhagen Historic Grand Prix 2008 9 Klubmesterskab KlubRally 2008

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens.

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Referent: Lis Johannsen. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. 1.) Konstatering af møderet /stemmeret. Der var

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Invitation til Munkebjerg HillClimb Weekenden den 10 og 11. august 2013

Invitation til Munkebjerg HillClimb Weekenden den 10 og 11. august 2013 til Munkebjerg HillClimb Weekenden den 10 og 11. august 2013 Kontrol, træningskørsel og Sprint lørdag d. 10. august Hillclimb søndag d. 11. august 3. afdeling af HMS åbne klubmesterskab 2012 Historisk

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

SØRENS CYKLER - Cykelerfaring i mere end 2 generationer. Vi har et bredt program i førende cykelmærker.

SØRENS CYKLER - Cykelerfaring i mere end 2 generationer. Vi har et bredt program i førende cykelmærker. HMOK - noter Medlemsblad for Hvidovre Motor Klub Nr. 7 Sep. 2009 Læs i dette nummer: Leder 3 Rallylederens Nyhedsspalte 5 JP Rally vinder Yokohama Vest 5 Rund fødselsdag fejres 7 JP Pressemeddelelser 8

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

CENTRUMPOSTEN. Nr. 2 Maj 2015. Læs bla. i dette nummer. Foto: Åge Kirketerp. Resultater fra GF FYN RUNDT. Nyfynbo vandt Fyn Rundt for old timere

CENTRUMPOSTEN. Nr. 2 Maj 2015. Læs bla. i dette nummer. Foto: Åge Kirketerp. Resultater fra GF FYN RUNDT. Nyfynbo vandt Fyn Rundt for old timere CENTRUMPOSTEN Nr. 2 Maj 2015 Jørgen Witting / Casper Andrup Foto: Åge Kirketerp Læs bla. i dette nummer Resultater fra GF FYN RUNDT Nyfynbo vandt Fyn Rundt for old timere GF Fyn Rundt 2015 - Årets første

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HSDK

Ordinær generalforsamling i HSDK Ordinær generalforsamling i HSDK Afholdes i år d. 22. marts 2015 kl. 14.00 i Tune Menighedscenter, Tune center 17, 4030 Tune. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere