BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance i Midtjylland Mere om rekrutteringssituationen i Midtjylland FALDENDE BESKÆFTIGELSE I MIDTJYLLAND 8 Prognose for udviklingen i beskæftigelsen i Midtjylland STIGENDE LEDIGHED I MIDTJYLLAND 10 Prognose for udviklingen i ledigheden i Midtjylland 1 Udgiver: Beskæftigelsesregion Midtjylland

3 OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET I Midtjylland Arbejdsmarkedet i Midtjylland har i det senest år gennemgået store forandringer på grund af konjunkturomslaget i efteråret Konjunkturnedgangen har i det første året betydet et stort fald i aktiviteten inden for især bygge- og anlægsområdet og industrien, og har medført en stor stigning i ledigheden især for ufaglærte og faglærte grupper inden for de to brancheområder. I det kommende år forventes beskæftigelsen at falde og ledigheden at stige, men i aftagende grad fra midten af SAMMENFATNING Billedet er imidlertid ikke entydigt, idet der er en række forskelle på tværs af brancher, erhvervsgrupper og kommuner i Midtjylland. Beskæftigelsen forventes at falde mest inden for bygge og anlæg, i store dele af industrien og i mange af de private serviceerhverv. Derimod forventes beskæftigelsen at stige i den offentlige sektor. Selv om beskæftigelsen falder, vil beskæftigelsen fortsat ligge på et højt niveau i Midtjylland. I slutningen af 2011 forventes beskæftigelsen at ligge på niveau med beskæftigelsen i midten af Ledigheden er mere end tredoblet siden midten af 2008, og ultimo 2010 forventes et ledighedsniveau, som er 4 gange højere end ved starten af lavkonjunkturen. Ledigheden ved udgangen af 2010 forventes dog at ligge på niveau med ledigheden i Stigningen i ledigheden forventes primært at ramme mænd, grupper af ufaglærte og faglærte inden for byggeriet og industrien mens kvinder, grupper af højtuddannede og ansatte i den offentlige sektor i mindre grad rammes af ledighed. Konjunkturudviklingen betyder, at det er blevet lettere for virksomhederne i Midtjylland at rekruttere arbejdskraft. Efter flere års udbredt mangel på arbejdskraft har udviklingen siden efteråret 2008 medført et stort fald i antallet af forgæves rekrutteringer. Mens der var forgæves rekrutteringer i de midtjyske virksomheder i efteråret 2008, var der kun i efteråret Selv om antallet af forgæves rekrutteringer er faldet markant, er der fortsat visse rekrutteringsproblemer i Midtjylland. Det gælder blandt andet inden for Landbruget, Pædagogisk arbejde, Akademisk arbejde, Salgsområdet og Bygge og anlæg. Geografisk er der fortsat rekrutteringsproblemer i hele regionen både i den vestlige og den østlige del. I forhold til kvalifikationer er rekrutteringsproblemerne mest udbredte inden for stillinger, som kræver et mellemhøjt eller højt kvalifikationsniveau. Omvendt er der markant færre rekrutteringsproblemer inden for stillinger, hvor der kræves en faglært uddannelse og inden for specialarbejderområdet og det ufaglærte område. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR

4 Arbejdsmarkedsoverblik for 1. halvår 2010 indeholder Beskæftigelsesregion Midtjyllands vurdering af balancen mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet i Midtjylland og en prognose for udviklingen i beskæftigelsen og ledigheden i Midtjylland de kommende år. 1 UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance i Midtjylland Udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft kan variere meget fra én branche til en anden. Beskæftigelsesregion Midtjylland har derfor udarbejdet en arbejdsmarkedsbalance for 1. halvår I Arbejdsmarkedsbalancen vurderes jobmulighederne i Midtjylland for ca stillingsbetegnelser. Stillingsbetegnelserne er fordelt på fem kategorier: Tværgående og strukturel mangel på arbejdskraft (udbredt mangel på arbejdskraft og ekstraordinært lav ledighed) Mangel på arbejdskraft (rekrutteringsproblemer og lav ledighed) Paradoksproblemer (rekrutteringsproblemer samtidig med høj ledighed) Balance mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft (ingen rekrutteringsproblemer og høj jobomsætning) Overskud af arbejdskraft (høj ledighed og lav jobomsætning) Arbejdsmarkedsbalancen er udarbejdet på baggrund af en landsdækkende survey, hvor ca virksomheder interviewes. Heraf er ca virksomheder beliggende i Midtjylland. Arbejdsmarkedsbalancen for Midtjylland udarbejdes ved at sammenholde de midtjyske virksomheders mangel på arbejdskraft med statistiske oplysninger om ledighed, beskæftigelse og jobåbninger på det midtjyske arbejdsmarked. Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance for 1. halvår 2010 viser, at det seneste års konjunkturudvikling har påvirket udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft i Midtjylland markant. Manglen på arbejdskraft er faldet, der er blevet flere områder med balance mellem udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft og flere områder, hvor der er overskud af arbejdskraft. Arbejdsmarkedsbalancen viser, at der dog fortsat er mangel på arbejdskraft inden for visse erhvervsområder i Midtjylland. Det gælder særligt Landbrug, skovbrug, gartneri mv., Pædagogisk og social arbejde mv., Akademisk arbejde og Salg, indkøb og markedsføring. Inden for de fleste erhvervsområder er der generelt gode jobmuligheder i Midtjylland. Det omfatter blandt andet Nærings- og nydelsesmiddel, Hotel, restauration, køkken, kantine, Rengøring, ejendomsservice og renovation, Industriel produktion, Bygge og anlæg, Jern, metal og auto og Transport, post, lager- og maskinførerarbejde. Inden for disse erhvervs- 1 Fremskrivningerne af ledigheden er lavet på baggrund af Finansministeriets fremskrivninger fra Økonomisk Redegørelse, december Herefter er den forventede udvikling fordelt på de enkelte regioner. Der er udarbejdet tilsvarende fremskrivninger af ledigheden i de 3 øvrige beskæftigelsesregioner. Fremskrivningerne af beskæftigelsen er lavet ved at konstruere data for beskæftigelsen for 4.kvt.2009 på baggrund af RAS-data og Arbejdstidsregnskabet fra Danmarks Statistik. Herefter er finansministeriets forventninger til udviklingen i beskæftigelsen fra Økonomisk Redegørelse, december 2009 blevet pålagt data. Endeligt er den forventede udvikling i beskæftigelsen fordelt på de enkelte regioner. Der er udarbejdet tilsvarende fremskrivninger af beskæftigelsen i de 3 øvrige beskæftigelsesregioner. 2 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR 2010

5 områder ligger mere end 7 ud af 10 stillingsbetegnelser inden for kategorien balance mellem udbud og efterspørgsel, hvor jobmulighederne er gode. Der er imidlertid også en række stillinger, hvor der er overskud af arbejdskraft i Midtjylland. Det gælder blandt andet udvalgte stillinger inden for Design, formgivning og grafisk arbejde, Træ, møbel, glas og keramik, Medie, kultur, turisme, idræt og underholdning, Tekstil og beklædning og Salg, indkøb og markedsføring. Det er overvejende stillinger, hvor efterspørgslen er lav og ledigheden høj. Dog kan små og ofte meget specialiserede stillinger, hvor jobomsætningen altid vil være lav, også vurderes til mindre gode jobmuligheder. Dét selv om der ikke altid er høj ledighed, og selv om uddannede personer sjældent har svært ved at blive ansat inden for faget. Listerne i tabel 1 viser 10 af de væsentligste stillinger i hver kategori i Arbejdsmarkedsbalancen for 1. halvår De komplette lister med alle stillinger kan findes på Beskæftigelsesregion Midtjyllands hjemmeside TABEL 1. JOBMULIGHEDER I MIDTJYLLAND MINDRE GODE GODE RIGTIG GODE Overskud af arbejdskraft Balance mellem udbud og efterspørgsel Paradoksproblemer Mangel på arbejdskraft Tværgående, strukturel mangel på arbejdskraft Fabriksarbejder Lagerarbejder Tømrer Landbrugsmedhjælper Pædagog Pædagogmedhjælper Butiksassistent It-supporter Brandmand Socialpædagog Kontorassistent Butiksmedhjælper Bygningssnedker Kasseekspedient Sygeplejerske Specialarbejder, træ og møbler Køkkenmedhjælper Socialrådgiver Gymnasielærer, naturvidenskab og idræt Truckfører Salgskonsulent Fodermester Lægesekretær Receptionist, kontor Chauffør, fragt, distribution, blandet kørsel Serviceassistent, ejendomsservice Speciallæge Kontormedhjælper Servicemedarbejder Programmør Radiograf Pakkeriarbejder Bogholderiassistent Bilsynsassistent Anæstesisygeplejerske Specialarbejder, jern og metal Svejser Rengøringsassistent Social- og sundhedsassistent Akademisk medarbejder Pedelmedhjælper Softwareudvikler Overlæge Kilde: Arbejdsmarkedsbalancen i Midtjylland 1. halvår 2010, Mere om rekrutteringssituationen i Midtjylland Den aktuelle Arbejdsmarkedsbalance viser, at det er blevet markant lettere for virksomhederne i Midtjylland at rekruttere arbejdskraft. Efter flere års udbredt mangel på arbejdskraft har konjunkturudviklingen siden efteråret 2008 medført et stort fald i antallet af forgæves rekrutteringer blandt de midtjyske virksomheder. Virksomhedssurveyen viser, at virksomhederne i Midtjylland forgæves har forsøgt at rekruttere til stillinger fra primo september 2009 til ultimo oktober Det svarer til 0,3% af beskæftigelsen i Midtjylland. Andelen er næsten den samme som på landsplan, hvor virksomhederne forgæves har forsøgt at rekruttere til stillinger i samme periode. 2 Der er kun tre stillingsbetegnelser med paradoksproblemer i Arbejdsmarkedsbalancen i Midtjylland 1. halvår 2010 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR

6 Sammenlignet med samme periode i 2006, 2007 og 2008 viser figur 1, at rekrutteringsproblemerne er markant lavere i 2. halvår Fra efteråret 2008 til efteråret 2009 er antallet af forgæves rekrutteringer faldet fra til de 1.757, et fald på 73%. På landsplan er antallet af forgæves rekrutteringer faldet 76% i samme periode. Selv om arbejdskraftmanglen er faldet kraftigt, er der fortsat rekrutteringsproblemer i Midtjylland. Fordelt på erhvervsområder viser figur 2, at antallet af forgæves rekrutteringer er størst inden for: Landbrug, skovbrug og gartneri mv. med 237 forgæves rekrutteringer Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde (216) Akademisk arbejde (174) Salg, indkøb og markedsføring (151) Bygge og anlæg (145) Vagt, sikkerhed og overvågning (134) Sundhed, omsorg og personlig pleje (118) FIGUR 1. UDVIKLING I REKRUTTERINGSPROBLEMERNE ANTAL FORGÆVES REKRUTTERINGER I MIDTJYLLAND OG HELE LANDET I 2006, 2007, 2008 OG Midtjylland Hele landet Midtjylland Hele landet 1. halvår 2. halvår Kilder: Arbejdsmarkedsstyrelsens virksomhedssurveys 2006, 2007, 2008 og 2009 Til sammenligning var der i efteråret 2008 størst rekrutteringsproblemer inden for Bygge og anlæg, Salg, indkøb og markedsføring, Akademisk arbejde samt Jern, metal og auto. 4 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR 2010

7 FIGUR 2. ANTAL FORGÆVES REKRUTTERINGER I EFTERÅRET 2009 FORDELT PÅ ERHVERVSOMRÅDER Landbrug mv. Pæd. og socialt arb. Akademisk arb. Salg mv. Bygge og anlæg Vagt mv. Sundhed og omsorg Kontor, admin. It og teleteknik Rengøring mv. Medie, kultur mv. Transport mv. Undervisning Jern og metal Elever Ledelse Industriel prod. Hotel og rest. Design mv. Næringsmiddel Tekstil mv. Træ, møbel mv. Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsens virksomhedssurvey efterår 2009 Bygge og anlæg, Akademisk arbejde og Salg, indkøb og markedsføring er fortsat nogle af de områder, hvor der er flest rekrutteringsproblemer. Dog er antallet af forgæves rekrutteringer faldet markant det seneste år. Mens der i efteråret 2008 var 908 forgæves rekrutteringer inden for Bygge og anlæg, er antallet faldet til 145 i efteråret Antallet af forgæves rekrutteringer inden for Bygge og anlæg er dermed faldet med 84% på et år. Tilsvarende er antallet af forgæves rekrutteringer faldet med 621 (-80%) inden for Salg, indkøb og markedsføring og 480 (-73%) inden for Akademisk arbejde. Et af de store erhvervsområder, hvor rekrutteringssituationen er ændret mest i det seneste år, er inden for Jern, metal og auto, hvor antallet af forgæves rekrutteringer er faldet med 529, svarende til et fald på 93%. Geografisk er der fortsat rekrutteringsproblemer i hele Midtjylland. I efteråret 2009 har virksomhederne i Østjylland 3 haft forgæves rekrutteringer, mens virksomhederne i Vestjylland har haft 644 forgæves rekrutteringer. Det svarer til, at 63% af de forgæves rekrutteringer er registreret i Østjylland mod 37% i Vestjylland. Til sammenligning er 64% af den samlede beskæftigelse i Midtjylland registreret i Østjylland, mens beskæftigelsen i Vestjylland udgør 36%. Antallet af forgæves rekrutteringer har derfor næsten samme geografiske fordeling som beskæftigelsen i de to landsdele i Midtjylland. Samtidig er rekrutteringsproblemerne faldet næsten ens i de to landsdele i det seneste år. Siden efteråret 2008 er antallet af forgæves rekrutteringer faldet 72% i Østjylland og 74% i Vestjylland. 3 Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR

8 FIGUR 3. ANTAL FORGÆVES REKRUTTERINGER I EFTERÅRET 2009 FORDELT PÅ ERHVERVSOMRÅDER OG GEOGRAFI 200 Østjylland Vestjylland Pæd. og socialt arb. Salg mv. Landbrug mv. Bygge og anlæg Akademisk arb. It og teleteknik Kontor, admin. Sundhed og omsorg Transport mv. Undervisning Elever Vagt mv. Rengøring mv. Ledelse Industriel prod. Design mv. Hotel og rest. Jern og metal Medie, kultur mv. Næringsmiddel Tekstil mv. Træ, møbel mv. Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsens survey efterår 2009 Figur 3 viser rekrutteringsproblemerne inden for hvert erhvervsområde som andel af det samlede antal forgæves rekrutteringer i Østjylland og Vestjylland. Som det ses i figuren, er der i Vestjylland størst rekrutteringsproblemer inden for Landbrug, skovbrug, gartneri mv., Vagt, sikkerhed og overvågning, Akademisk arbejde og Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde mv.. I Østjylland er omfanget af forgæves rekrutteringer derimod størst inden for Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde, Salg, indkøb og markedsføring, Landbrug, skovbrug, gartneri mv., Bygge og anlæg, Akademisk arbejde og IT og teleteknik. I forhold til kvalifikationer er der i efteråret 2009 størst rekrutteringsproblemer inden for stillinger, hvor der kræves et mellemhøjt eller højt kvalifikationsniveau. Disse grupper udgør næsten ½-delen af de samlede antal forgæves rekrutteringer, og de omfatter blandt andet stillinger inden for it-området, sundhedsområdet, undervisningssektoren, pædagogområdet og ingeniørområdet. Rekrutteringsproblemerne er mindre inden for det faglærte område, idet kun 9% af alle forgæves rekrutteringer ligger inden for kvalifikationsområder, der kræver en erhvervsfaglig uddannelse. Inden for områder, hvor der stilles færre krav til de faglige kvalifikationer er der fortsat en del forgæves rekrutteringer. Specialarbejderområdet udgør dog kun 3%, mens det ufaglærte område Andet arbejde udgør 19% af de forgæves rekrutteringer. Sammenlignet med rekrutteringsproblemerne i efteråret 2008 viser figur 4, at antallet af forgæves rekrutteringer er faldet inden for alle kvalifikationsområder. Faldet er relativt størst inden for Håndværkspræget arbejde, Maskinoperatørarbejde og transport, Landbrug mv. og Ledelse. 6 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR 2010

9 FIGUR 4. ANTAL FORGÆVES REKRUTTERINGER FORDELT PÅ KVALIFIKATIONSNIVEAU Efterår 2008 Efterår Ledelse Højt kval.niveau Ml.højt kval.niveau Kontorarbejde Salg, pleje og omsorg mv. Landbrug mv. Håndværksarbejde Maskinoperatør og transport Andet arbejde Kilder: Arbejdsmarkedsstyrelsens virksomhedssurveys efterår 2008 og efterår 2009 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR

10 FALDENDE BESKÆFTIGELSE I MIDTJYLLAND Prognose for udviklingen i beskæftigelsen i Midtjylland Konjunkturomslaget i midten af 2008 har medført, at beskæftigelsen i Midtjylland er faldet markant siden efteråret Faldet er imidlertid sket fra et rekordhøjt niveau, idet de seneste års positive økonomiske udvikling har skabt høj vækst i beskæftigelsen i Midtjylland. I perioden fra 4. kvartal 2003 til 4. kvartal 2007 er beskæftigelsen steget med personer i regionen. Beskæftigelsesregionen vurderer, at beskæftigelsen er steget med yderligere næsten beskæftigede (-1,3%) i gennem 2008 på trods af konjunkturomslaget i efteråret Finansministeriets prognose I gennem 2009 og 2010 vurderer Finansministeriet, at beskæftigelsen hvert år falder med ca. 2,6%, svarende til et årlig fald på godt beskæftigede. I 2011 forventes konjunktursituationen at bedre sig og der forventes kun en mindre nedgang i beskæftigelsen på ca , et fald på 0,1%. Fordelt på hovedsektorer vurderer Finansministeriet, at beskæftigelsen i 2009 er faldet mest inden for industrien ( ), de private serviceerhverv ( ) og bygge- og anlægsvirksomhed ( ), mens der har været fremgang inden for den offentlige sektor ( ). I 2010 forventes beskæftigelsen, at falde mest inden for de private serviceerhverv ( ), industrien ( ) og bygge- og anlægsvirksomhed ( ). I 2011 forventes kun mindre fald i beskæftigelsen inden for landbrug, industri og de private serviceerhverv, mens der forventes en lille fremgang inden for bygge- og anlægsvirksomhed og den offentlige sektor. FIGUR 5. FINANSMINISTERIETS PROGNOSE FOR BESKÆFTIGELSEN PÅ LANDSPLAN FORDELT PÅ HOVED- SEKTORER (INDEKS: 2007 = 100) 110 Finansministeriet - december Privat sektor i alt Offentlig sektor i alt I alt - landbrug mv. - bygge og anlæg - industri mv. - private serviceerhverv Kilder: Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse maj BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR 2010

11 Beskæftigelsesregionens prognose for Midtjylland I Midtjylland vurderer Beskæftigelsesregionen, at beskæftigelsen er faldet med ca , svarende til en nedgang på 2,5% fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal Det vurderes, at beskæftigelsen er faldet mest inden for industrien og bygge- og anlægsvirksomhed, med en nedgang på h.h.v og beskæftigede, mens nedgangen har været markant mindre inden for den private servicesektor og landbruget i FIGUR 6. BESKÆFTIGELSEN I MIDTJYLLAND FREM TIL 4. KVARTAL 2007 OG BESKÆFTIGELSESREGIO- NENS PROGNOSE FOR BESKÆFTIGELSEN FREM TIL 4. KVARTAL Tusinde Kilder: Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse december 2009, samt egne beregninger Igennem 2010 forventes et fald på ca beskæftigede (-2,2%) i Midtjylland. Fordelt på brancher forventes beskæftigelsen i 2010, at falde mest inden for bygge- og anlægsvirksomhed og industrien, med en samlet nedgang på h.h.v. 7,3% ( beskæftigede) og 4,9% ( beskæftigede). Inden for landbrugssektoren forventes en nedgang på 4,3% ( beskæftigede). Inden for den private servicesektor forventes også lavere beskæftigelse i 2010 dog med en relativt mindre nedgang på 2,5% - svarende til et fald på ca beskæftigede. Omvendt forventes en lille stigning i beskæftigelse inden for den offentlige sektor i 2010 på 0,6% - svarende til en fremgang på ca beskæftigede. Inden for industrien forventes størst antalsmæssig tilbagegang inden for jern- og metalindustrien ( beskæftigede), træ-, papir- og grafisk industri (-1.200), møbelindustri m.v. (-500) og føde-, drikke- og tobaksvareindustrien (-500). Dog forventes også et antalsmæssig stort beskæftigelsesfald inden for handel, hotel og restaurationserhvervene, hvor der forventes en samlet nedgang på knap beskæftigede i I 2011 forventes konjunkturnedgangen at aftage i styrke. Fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2011 forventes beskæftigelsen at falde med ca. 400, dvs. et fald i beskæftigelsen på kun 0,1% På trods af konjunkturnedgangen igennem det seneste år, og det forventede fald i de kommende 2 år, vil den samlede beskæftigelse i Midtjylland fortsat ligge på et højt niveau. Prog- BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR

12 nosen for beskæftigelsen viser, at beskæftigelsen i 4. kvartal 2011 forventes at ligge stort set på niveau med beskæftigelsen i midten af TABEL 2. BESKÆFTIGELSESPROGNOSEN FOR MIDTJYLLAND FORDELT PÅ BRANCHER BRANCHE PROGNOSE PROCENTVIS ÆNDRING Landbrug, gartneri og skovbrug ,4% -3,9% -4,6% Fiskeri ,4% 0,0% 0,0% Råstofudvinding ,5% -8,9% -2,8% Føde-, drikke- og tobaksvareindustri ,0% -6,0% -2,8% Tekstil- og læderindustri ,6% -6,2% -7,4% Træ-, papir- og grafisk industri ,6% -14,3% -7,6% Kemisk industri og plastindustri ,7% -12,2% -4,1% Sten-, ler- og glasindustri ,2% -7,1% -4,0% Jern- og metalindustri ,0% -8,4% -4,8% Møbelindustri og anden industri ,3% -13,2% -6,3% Energi- og vandforsyning ,4% -1,2% -0,6% Bygge og anlæg ,7% -12,4% -7,3% Autohandel, service og tankstationer ,2% -3,0% -1,3% Engroshandel undtagen med biler ,3% -1,6% -2,0% Detailh. og reparationsvirks. undt. biler ,6% -0,7% -1,8% Hoteller og restauranter ,2% -1,0% -2,8% Transport ,5% -4,8% -3,9% Post og tele ,3% -2,0% -3,0% Finansiering og forsikring ,2% -2,1% -2,3% Udlejning og ejendomsformidling ,5% -1,7% -0,6% Forretningsservice ,0% -0,2% -3,4% Offentlig administration ,9% 1,8% 1,1% Undervisning ,8% 2,5% 1,3% Sundhedsvæsen ,9% 1,5% 0,9% Sociale institutioner ,1% 2,3% 0,8% Foreninger, kultur og renovation ,7% 2,3% -1,6% Uoplyst aktivitet ,9% 0,0% 0,0% I alt ,3% -2,5% -2,2% Kilder: Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse december 2009, samt egne beregninger STIGENDE LEDIGHED I MIDTJYLLAND Prognose for udviklingen i ledigheden i Midtjylland Konjunkturudviklingen siden efteråret 2008 har også medført, at ledigheden er steget markant i Midtjylland. I sommeren 2008 var ledigheden rekordlav med kun godt ledige, svarende til en ledighed på 1,1% af arbejdsstyrken. Siden efteråret 2008 er ledigheden dog steget markant. De aktuelle ledighedstal viser, at der i november 2009 var ledige i Midtjylland, svarende til en ledighed på 3,6% af arbejdsstyrken. Siden november 2008 er ledigheden steget med personer, en stigning på 161%. Korrigeret for sæsonudsving var der ledige i Midtjylland i november Siden november 2008 er den sæsonkorrigerede ledighed steget med ledige, og det seneste kvartal er den sæsonkorrigerede ledighed steget med ledige. 10 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR 2010

13 FIGUR 7. UDVIKLINGEN I LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND FRA JANUAR 2006 TIL NOVEMBER M M M M M M M M M M M M M M M M10 Faktisk ledighed Sæsonkorrigeret ledighed Kilde: Danmarks Statistik, Fordelt på a-kasser er ledigheden lavest blandt grupper, der typisk arbejder i den offentlige sektor og blandt grupper af selvstændige. Det gælder blandt andet DSA (sygeplejersker mv.), lærere, pædagoger, funktionærer og tjenestemænd og FOA. Da flere af disse grupper er overrepræsenterede med kvinder, er kvindeledigheden markant lavere end blandt mænd i modsætning til for et år siden, hvor kvindernes ledighed var højest. Den højeste ledighed aktuelt er blandt grupper, der arbejder inden for bygge og anlæg og i industrien. Det gælder blandt andet a-kasserne TIB og 3F med en ledighed på h.h.v. 10,6% og 8,9% i november Derefter kommer Byggefagenes a-kasse med 8,8% og Metalarbejderne med 7,6%. Prognosen for ledigheden 4 Det seneste års kraftige konjunkturtilbageslag har påvirket ledigheden markant gennem I det kommende år forventes ledigheden at fortsætte med at stige frem til 2. kvartal 2010 og herefter forventes en mere stabil ledighedsudvikling igennem 2. halvår 2010 og Ledighedsprognosen for Midtjylland viser, at der forventes en gennemsnitlig ledighed på ledige i Midtjylland i 4. kvartal Det er en stigning på ledige i f.h.t. 4. kvartal 2008 eller en relativ stigning på 173%. I det seneste halve år er den sæsonkorrigerede ledighed steget med 5.300, svarende til en stigning på 25%. I det kommende år i perioden 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010 forventes et markant skifte i ledighedsudviklingen sammenholdt med det seneste år. Der forventes en ledighedsstigning på ca , svarende til en vækst på 24%. Hovedparten af ledighedsstigningen i det kommende år forventes at blive realiseret i første halvår 2010, mens der i andet halvår 2010 kun forventes en mindre stigning i den sæsonkorrigerede ledighed på 2% (+600 ledige). 4 Beskæftigelsesregionens prognose for ledigheden er baseret på den seneste Økonomiske Redegørelse fra Finansministeriet fra december BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR

14 I 2011 forventes ledighedsudviklingen at blive mere stabil, og den sæsonkorrigerede ledighed forventes at ligge på mellem i starten af året til i slutningen af året, svarende til en ledighed på 5,3% af arbejdsstyrken i 1. kvartal og 5,0% i 4. kvartal 2011 Den faktiske ledighed forventes at toppe i 1. kvartal 2011 med ca ledige og forventes derefter at falde til ca ledige i FIGUR 8. LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND FREM TIL 3. KVARTAL 2009 OG BESKÆFTIGELSESREGIONENS PROGNOSE FREM TIL 4. KVARTAL 2011 Tusinde kvt kvt BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 2011 Kilder: Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse december 2009, samt egne beregninger FIGUR 9. LEDIGHEDEN I PROCENT AF ARBJDSSTYRKEN I MIDTJYLLAND FREM TIL 3. KVARTAL 2009 OG BESKÆFTIGELSESREGIONENS PROGNOSE FREM TIL 4. KVARTAL ,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 2. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 2011 Kilder: Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse december 2009, samt egne beregninger

15 TABEL 3. LEDIGHEDSPROGNOSEN FOR MIDTJYLLAND FORDELT PÅ A-KASSER, ALDER OG KØN 2. kvartal kvartal 2009 PROGNOSE 2. kvartal kvartal 2010 ÆNDRING I PCT A-kassegrupper Selvstændige ,6% Akademikere ,9% Funktionærer og tjenestemænd ,3% HK ,6% Tekniske funktionærer ,0% Byggefag ,2% Metal ,8% 3F ,0% Nærings og nydelsesmiddelarbejdere ,0% Offentligt ansatte ,3% Øvrige ,2% Kontanthj.modt. (arb.m.parate) ,9% Ledige i alt ,4% Aldersgrupper år ,3% år ,5% 30-49år ,9% år ,6% år ,5% Ledige i alt ,4% Køn Mænd ,0% Kvinder ,9% Ledige i alt ,4% Aktiverede Aktiverede i alt ,5% Ledige og aktiverede i alt ,1% Kilder: Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse december 2009, samt egne beregninger Note: Aktiverede dækker over aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Fordelt på a-kasser forventes der fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010 en højere stigning i ledigheden inden for a-kasser med en stærk tilknytning til Bygge- og anlægsbranchen og industrien end i andre a-kasser. Endvidere forventes ledigheden fortsat at stige mere for mænd end kvinder. Fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010 forventes en mere jævn ledighedsudvikling inden for de forskellige a-kassegrupper. Det skyldes, at det mere afdæmpede beskæftigelsesfald gennem 2. halvår 2010 forventes at påvirke ledighedsudviklingen, så stigningerne bliver mindre. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR

16 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND Søren Frichs Vej 38K st Åbyhøj Telefon: NÆRMERE OPLYSNINGER OM ARBEJDSMARKEDSBALANCE OG PROGNOSER: Steinar Stefansson, tlf

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 2. halvår 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR MANGE BRANCHER 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 1. januar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE LIDT OM ARBEJDSMARKEDSBALANCEN 1 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR MANGE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2008. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Job i Nordjylland. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft

Job i Nordjylland. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft Job i Nordjylland Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft Indholdsfortegnelse Resume...3 Indledning...4 Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft...5 Figur 1 Antal job på JobNet i Nordjylland

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2007. Undersøgelsens

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Beskæftigelsesregion Nordjylland, juli 2007 RESUMÉ Opdeling i mænds job og kvinders job er nogle af de mest sejlivede strukturer, der findes på arbejdsmarkedet.

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 2. halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Positiv udvikling på arbejdsmarkedet fra 2004-2007 Ledighed -25.000 Beskæftigelse +32.000 Udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i Midtjylland 2001-2007 Sæsonkorrigeret

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Bilag til notat til temadrøftelse på møde i Vækstforum den 24. februar 2016 Regional Udvikling Bilag De syv pendlingsområder i Region Midtjylland

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2008 Beskæftigelsesregion Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE LIGE SÅ STORE REKRUTTERINGSPROBLEMER SOM FOR 1 ÅR SIDEN 4 Over 4.000

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune PROGNOSE 2016 Jobcenteret i Hjørring har spurgt 336 lokale virksomheder om, hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere de næste 12 måneder.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REKRUTTERINGSSITUATIONEN I MIDTJYLLAND 2 Fortsat få rekrutteringsproblemer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

Stabsmedarbejdernetværk

Stabsmedarbejdernetværk Stabsmedarbejdernetværk - 4. februar 2014 v. Sekretariatschef Vagn Jensen, Overvågning af arbejdsmarkedet Beskæftigelsesregionen overvåger løbende det syddanske arbejdsmarked Hvad har vi nu: Arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 2. HALVÅR 2009 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk (Juli 2009) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Hvordan ser det ud? Beskæftigelsespolitiske udfordringer - landsplan! "! # Arbejdsstyrken fra 199 til 2 Arbejdsstyrken i Region Nordjylland Arbejdsstyrken i Ny

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Beskæftigelsesministeriets arbejdsmarkedsbalance er misvisende Hovedpointerne i dette notat: Formandssekretariatet Januar 2009 AV/AW Beskæftigelsesregionernes

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Nordjylland 2 halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance FORTSAT FLERE

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland AMK Øst 15. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 4. kvartal 2003 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde

Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde advokat inden for de nævnte advokatfuldmægtig stillingsbetegnelser anlægsingeniør Kurser/ certifikater for udenlandsk arbejdskraft, så

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Nordjylland 1. halvår 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 2 Den aktuelle

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 en telefonbaseret interviewundersøgelse blandt borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE OMSIDER TEGN PÅ ØGET BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION 3 Samme antal ubesatte stillinger som for et år siden 3 BESKÆFTIGELSEN OPHØRER MED AT FALDE I

Læs mere

Vækstforums møde den 26. januar 2009 - bilag til pkt. 17. Den regionaløkonomiske. udvikling

Vækstforums møde den 26. januar 2009 - bilag til pkt. 17. Den regionaløkonomiske. udvikling Den regionaløkonomiske udvikling Vækstforum 2008 Forord Vækstforum for vil styrke vækst og udvikling i regionen. I denne rapports første del gives et overblik over, hvordan udviklingen i den regionaløkonomiske

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Bornholm. 2. halvår 2016. Gode. Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) Mindre gode. Mangel på arbejds-kraft

Bornholm. 2. halvår 2016. Gode. Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) Mindre gode. Mangel på arbejds-kraft Bornholm 2. halvår 2016 Erhvervsgruppe Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) Mindre gode jobmulig-heder Gode jobmuligheder Paradoksproblemer Mangel på arbejds-kraft Bygge

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Stigende ledighed i Midtjylland siden midten af 28 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 21M1 21M7 22M1 22M7 23M1

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

Revideret d. 23. februar 2010 Udvidelse af aktivitetsmuligheder for it og teleteknik

Revideret d. 23. februar 2010 Udvidelse af aktivitetsmuligheder for it og teleteknik Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde Ferskvandsbiolog Gymnasielærer (naturvidenskab og idræt) inden for de nævnte stillingsbetegnelser Sidefag Hotel, restauration, køkken og

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND 1. halvår 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE FÆRRE STILLINGER, SOM VIRKSOMHEDERNE REKRUTTERER FORGÆVES TIL Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance STADIG HØJ BESKÆFTIGELSE PÅ

Læs mere

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland 22. september 2008 Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i Region Midtjylland køber oplevelser til deres medarbejdere, kunder, leverandører

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE REKRUTTERINGSSITUATIONEN I MIDTJYLLAND 2 Fortsat få rekrutteringsproblemer

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland. august 0 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND HALVERET PÅ 2 ÅR Siden juni 0 er ledigheden i Midtjylland faldet fra 0. ledige til et rekordlavt ledighedsniveau på.08

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i s område Status August 2016 Aktuel status på mangel er uændret i men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen fordelt

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND 2. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGE JOB ER VÆK, MEN LEDIGHEDEN ER STEGET MINDRE END FORVENTET Den seneste udvikling i korte træk FALD I BESKÆFTIGELSEN BREMSER

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 telefoninterview af borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar 2013 til 31. august 2014.

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august 2016 Aktuel status på mangel er uændret i RAR Sydjylland men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2006 LEDIGHEDSFALD PÅ % I MIDTJYLLAND PÅ ET ÅR I den midtjyske beskæftigelsesregion fortsætter det rekordlave ledighedsniveau med kun 26.149

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Norddjurs Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere