Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 14/15, eksamen maj-juni 15 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe Lise Dybkjær (biologi og kemi) og Randi Seidel (geografi) HF145 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Kemi Biologi Geografi Fællesfaglige emner og evalueringsopgaven Titel 1 Indhold Kemi Undervisningen omhandler følgende emner, som alle (medmindre andet er nævnt) er læst efter: - Basiskemi C, Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen, Vibeke Axelsen, Haase & søns forlag (i-bog, nuværende udgave). - Aurum, Kim Rongsted Kristiansen og Gunnar Cederberg, Forlag Malling Beck, Til hvert forløb er knyttet et opsamlingsark og et notatark (baseret på udgaverne tilhørende Basiskemi C). Forløb 1: Atomet og det periodiske system Indhold: Grundstoffer, atomer, det periodiske system, tilstandsformer, ædelgasreglen, kemiske reaktioner, afstemning af simple reaktionsskemaer. Basiskemi C: Side 1 af 12

2 - Side 6: fra Atomteorien er nøje knyttet til. - Side 7: fra Atomkernen har en positiv elektrisk ladning. til Oprindeligt troede man. - Side 9: fra Vi forlader nu til I de fleste tilfælde - Side 10: o fra Det er først og fremmest. til I vores gennemgang. o fra Bemærk, at elektronerne til OPGAVER Omfang: 12 lektioner á 45 minutter Særlige fokuspunkter: introduktion til kemiens byggesten. Fortrolighed med kemiske fagudtryk og med principper for kemiske formler og navngivning. Symboler for tilstandsformer. Opskrivning og afstemning af simple reaktionsskemaer. Forløb 2: Ioner og ionforbindelser Indhold: Simple og sammensatte ioner, opbygning af ionforbindelser, tungt- og letopløselige salte, fældningsreaktioner. Basiskemi C: - Side 14, 15 og 16 - Side 18: til Opløseligheden af ionforbindelser afhænger af temperaturen. - Side 19 Teori i vejledning til rapportøvelsen Måling af vands hårdhed. Vejledning i rapportskrivning. Eksperimentelt: - Journaløvelser: o Let- og tungtopløselige salte og fældningsreaktioner o Feltøvelse: måling af nitrat og phosphat i å- og søvand - Eksamensrapport 1: Måling af vands hårdhed Omfang: 19 lektioner Særlige fokuspunkter: forståelse af princip for elektroafgivelse og elektronoptagelse. Navngivning. Kendte saltes opløselighed. Eksperimentelt arbejde med forståelse af kemiske arbejdsmetoder. Udformning af journal og rapportskrivning. Fejlkilder. Forløb 3: Mængdeberegninger Indhold: Mol, stofmængde, molar masse, stofmængdekoncentration, titrering. Side 2 af 12

3 Basiskemi C: - Side 36: fra Heraf kan vi se, at 1 mol indeholder. - Side 37 - Side 43: til Man fortynder. : Egen Mængdeberegninger oversigt. Teori i vejledning til rapportøvelsen Saltindhold i brød. Eksperimentelt: - Eksamensrapport 2: Opvarmning af natron - Eksamensrapport 3: Saltindhold i brød Omfang: 21 lektioner Særlige fokuspunkter: anvendelse af afstemte reaktionsskemaer. Brug af formler og enheder. Sammenhæng mellem teori og observation. Forløb 4: Kovalent binding og molekyler Indhold: Forskelle på ionforbindelser og molekyler. Molekylers opbygning og navngivning. Kovalente bindinger, polære og upolære bindinger og molekyler, blandbarhed, emulgatorer. Basiskemi C: - Side 22, Side 24: kun sidste afsnit - Side 25, 26, 29, 30. Teori i vejledning til journaløvelsen Polære og upolære stoffer. Eksperimentelt: - Journaløvelser: o Molekylers form (molekylbyggesæt) o Polære og upolære stoffer - Eksamensrapport 4: Fedt i chips Omfang: 16 lektioner Særlige fokuspunkter: navngivning. Betydning af kemiske stoffer opbygning for vores hverdag. Regler for god adfærd og sikkerhed i et laboratorium. Betegnelser på kemisk udstyr. Forståelse af kemiske arbejdsmetoder. Forløb 5: Syre-basereaktioner Indhold: Syrer og baser, syre-base reaktioner, sur og basisk opløsning, phbegrebet, ph-indikatorer. Basiskemi C: Side 3 af 12

4 - Side 64, 65, 66, 68, 69. Oversigt Syrer og deres korresponderende baser. Figur: ph-skalaen. Eksperimentelt: - Demonstrationsforsøg: o Svovlsyre på sukker - Journaløvelser o Sure og basiske opløsninger Omfang: 8 lektioner Særlige fokuspunkter: syrer og baser i hverdagen. Forløb 6: Organisk kemi - carbonhydrider Indhold: Carbonhydrider, navngivning, isomeri, anvendelse (olieraffinaderi, destillation, cracking), forbrænding, plastik. Basiskemi C: - Side 27: dog ikke de afsnit, der handler specifikt om svovl og diiod. - Side 48, 49, 50, 51 - Side 52: kun underafsnittet Fysiske egenskaber. Aurum: - Side Side 162 (midt)-164 Eksperimentelt: - Eksamensrapport 5: Forbrændinger og plastik Omfang: 13 lektioner Særlige fokuspunkter: carbonhydriders tilstandsformer, forarbejdning og anvendelse i hverdagen. Rapportsammenfatninger De 5 eksamensrapporter er gennemgået i koncentreret form Omfang: 11 lektioner Omfang Særlige fokuspunkter 100 lektioner á 45 minutter Se under de enkelte emner Side 4 af 12

5 Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, informationssøgning på internettet, opgaveregning, tests, eksperimentelt arbejde. Udarbejdelse af journaler og rapporter. Titel 2 Indhold Biologi Undervisningen omhandler følgende emner, som alle (medmindre andet er nævnt) er læst efter: - Biologi i udvikling, Marianne Frøsig, Kirsten Hede, Frank Grønlund Jørgensen, Paul Paludan-Müller, Forlag Nucleus, (i-bog, nuværende udgave) - Biologi til tiden, L. Egebo et al. Forlag Nucleus, 2. udgave, Biologibogen, Hans Marker, Lisbet Marcussen, Niels Søren Hansen, Grethe Hestbech, Ingelise Kahl. Forlag Systime. 3. udgave, Forløb 1: Celler Indhold: introduktion til biologi. Dyre- og planteceller, cellemembranen, diffusion, osmose. Biologi i udvikling: - Side 3, 6, 7, 8, 9, 10. Egen PowerPoint Hvad er liv? Videoer: Hvad er liv? og Forskellen mellem eucaryot og procaryot celler fra Vejledning i rapportskrivning. Eksperimentelt arbejde: Demonstrationsforsøg: o Det svulmende æg. Journaløvelser: o Mikroskopi af celler o Diffusion. Eksamensrapport 1: Osmose i kartoffelceller. Omfang: 18 lektioner (á 45 minutter). Særlige fokuspunkter: Introduktion til eksperimentelt arbejde, samt behandling og præsentation af biologiske data. Journal- og rapportskrivning. Brug af figurer til anskueliggørelse af biologiske processer. Forløb 2: Økologi Indhold: fotosyntese og respiration, økosystem, uorganiske næringsstoffer, fødekæder, nedbrydning, forurening af vand, iltsvind, indikatorarter, rene og forurenede søer. Side 5 af 12

6 Biologi i udvikling: - Side 12 - Side 13: afsnittene Fødekæde, Fotosyntese og Respiration (ind til Planternes fotosyntese kaldes ). - Side 18: ikke gennemgået i detaljer. Biologi til tiden: - Side Side 126 (2. spalte midt) 129 (1. spalte) Side 133 (2. spalte) 134 Side Egne noter: - Fotosyntese og respiration. - 'Anaerob nedbrydning af organisk stof'. Eksperimentelt arbejde: Journaløvelser: Forforsøg til rapportøvelsen Fotosyntese og respiration Eksamensrapport 2: Påvisning af fotosyntese og respiration i vandpest Feltøvelse 'Kolding å og slotssøen. Omfang: 18 lektioner Særlige fokuspunkter: Indsamling af feltdata. Brug af figurer til anskueliggørelse af komplekse biologiske sammenhænge. Sætte biologiske processer ind i en større sammenhæng. Forløb 3: Sundhed: kost og livsstil Biologisk metode. Eksempler på livsstilssygdomme, BMI, overvægt, energi, fordøjelse, enzymer, kost, sund ernæring, kulhydrat, fedtstof, protein, blodsukker. Biologibogen: - Side (Biologisk metode) Biologi i udvikling: Generelt: næringsstoffernes kemiske opbygning er ikke gennemgået i detaljer. - Side 41, 42, 43, 44 - Side 46: der er ikke fokuseret på de enkelte enzymer. - Side 47, 50, 51, 52, 53, 55. Egen side: Kulhydrater, protein, fedtstoffer overblik. Regneark til beregning af energiforbrug. Side 6 af 12

7 Gruppearbejde med præsentation af side 46, 47, 51, 52 og 55 i Biologi i udvikling. Eksperimentelt arbejde: Journaløvelse: o Energibalance o Vurdering af udbuddet af mad og drikke i kantinen på Kolding Hf og VUC. Eksamensrapport 3: Kostanalyse Omfang: 25 lektioner Særlige fokuspunkter: Introduktion til biologisk metoder og faglige publikationer. Tværfagligt samarbejde om Evidens baseret design (sygehusbyggeri). Tolkning af figurer og tabeller. Bearbejdning af indsamlede feltdata. Fremlæggelse i grupper. Den moderne livsstils betydning for menneskers sundhed. Den samfundsmæssige betydning af forkert kost og overvægt. Forløb 4: Sundhed: krop og træning Indhold: blodkredsløb, lunger, åndedrættet, hjertet, kondition. Biologi i udvikling: - Side 54, 57, 59, 60, 61, 63, 66 - Side 67: ikke gennemgået i detaljer. Biologi til tiden: - Side 60 (figur 42, hjertets opbygning). Teori i vejledning til rapportøvelsen Fysiologiske målinger. Artiklen Vink trygt farvel til BMI fra tidsskriftet I FORM. Eksperimentelt arbejde: Journaløvelser: o Dissektion af svinehjerte Eksamensrapport 4: Fysiologiske målinger Omfang: 13 lektioner Særlige fokuspunkter: anvende figurer, tabeller, animationer og fantommodeller til forståelse af kroppens funktioner. Fysiologiske målinger i praksis. Reflektere over sammenhæng mellem fysisk aktivitet og egen sundhed og levevis. Forløb 5: Genetik Side 7 af 12

8 Indhold: kromosomer, genetiske grundbegreber, nedarvning, arv og miljø, stamtavler, DNA, proteinsyntesen, celledeling, gentests. Blodtyper. Biologi i udvikling: - Side 95, 96, Side 97: figur 1, ikke gennemgået i detaljer. - Side 98: indtil afsnittet DNA-replikation i flere detaljer, inkl. figur 1. - Side 99: mitosens faser ikke gennemgået i detaljer. - Side Side 105 (undtaget afsnittet Eksempel 2 - rødt hår ), dog med nedarvning af brune/blå øjne som eksempel. - Side 112: meiosens faser ikke gennemgået i detaljer. Biologibogen: - Side (midt). Biologi til tiden: - Side Introduktion til genetik: Videoer med animationer: (mitose og meiose) Egen note Blodtyper teori Eksperimentelt arbejde: Journaløvelse: Letgenkendelige egenskaber Eksamensrapport 5: Bestemmelse af blodtyper Omfang: 16 lektioner Særlige fokuspunkter: forståelse af DNA s betydning. Etiske overvejelser. Biologisk baggrund for genteknologi. Rapportsammenfatninger De 5 eksamensrapporter er gennemgået i koncentreret form Omfang: 10 lektioner Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 100 lektioner á 45 minutter Se under de enkelte emner Klasseundervisning, informationssøgning på internettet, små opgaver, rapportskrivning, gruppearbejde, eksperimentelt arbejde, feltarbejde Side 8 af 12

9 Titel 3 Indhold Geografi Undervisningen omfatter følgende emner, der alle er læst efter: Alverdens Geografi, Geografforlaget 2009/11 GO Atlas, Geografforlaget Deltagelse i Naturvidenskabsfestival Al Gore: En ubekvem sandhed, film Forskellige artikler Intro Atlasøvelser Særlige fokuspunkter: Intro til Atlas og metode Vand i Danmark Herunder ekskursion og målinger: Kolding Å (del af Naturvidenskabsfestival) Vandets kredsløb og vandbalance: Alverdens s side (til byøkologi ) ( til nitrat i grundvandet ) side 77 (nitrat i grundvandet) 81 Collstrup jordforurening i Ishøj: Høfde 42 (ChemiNova): side 20 (vandforbrug og kunstvanding) 25 (sundhed og sanitet) geografien bag vadehav og marsk: Nedbør, dannelse og typer, herunder Frontnedbør: Alverdens s Flodens landskaber (Systime, Vandet i det geologiske kredsløb) Note: Nedbørstyper Særlige fokuspunkter: At sætte egne målinger i sammenhæng med geografisk teori Eksamensrapport 1: Måling af vandføring, vandkredsløb og nedbør Side 9 af 12

10 Omfang: 25 lektioner (á 45 minutter) Vind og vejr Lufttryk og vinde, s luftens temperatur, side (vejr og klima) + 32 (solen, landet og vandet)- 33 (tryk og vinde) Regnskoven Alverdens s Eksamensrapport 2: Regnskoven udnyttelse og klima Særlige fokuspunkter: At anvende generel geografisk viden i forhold til en specifik lokalitet Befolkning og sundhed: Med empiri/eksemplet overvægt Danskernes sundhedsprofil.dk Livsstil og sundhed: Alverdens s Demografisk transition mm: Alverdens s Befolkningsstruktur: Alverdens s Fødevarer: Alverdens s Eksamensrapport 3: Danskernes sundhed i forhold til alder Omfang: 23 lektioner Særlige fokus punkter: Selvstændigt arbejde med database Jordbund, forurening og landbrug: Med nedsivningsforsøg Erhverv: Alverdens s Dansk landbrug, historie og i dag: Alverdens s Jordbundsforhold: Alverdens s Landbrug og forurening: Alverdens s , 148, Forsøg: Nedsivende vand i to sedimenttyper Eksamensrapport 4: Jordbund, forurening og landbrug Omfang: 24 lektioner Side 10 af 12

11 Særlige fokuspunkter: Illustrerende forsøg og geografisk teori Oliedannelse, olieforbrug og konsekvenser (drivhuseffekt): Energiforbrug og oliedannelse: Alverdens s Kridt og salt: Alverdens s Drivhuseffekt: Alverdens s , 57 Drivhuseffekt: Al Gore: En ubekvem sandhed Forsøg: Olieudvinding af kridt Eksamensrapport 5: Oliedannelse, olieforbrug og konsekvenser Omfang: 16 lektioner Særlige fokuspunkter: Illustrerende forsøg og geografisk teori Rapportsammenfatninger De 5 eksamensrapporter er gennemgået i koncentreret form Omfang: 12 lektioner Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 100 lektioner á 45 minutter Se under de enkelte emner Klasseundervisning, informationssøgning på internettet, små opgaver, rapportskrivning, gruppearbejde Titel 4 Indhold Omfang Særlige fokuspunkter Fællesfaglige emner og evalueringsopgaven Fællesfaglige emner: I de 3 naturvidenskabelige fag har vi arbejdet under 3 fællesfaglige emner - Vand - Sundhed - Energi Evalueringsopgaven: I ugerne 15 og 16 blev alle undervisningstimerne i de naturvidenskabelige fag brugt på at kursisterne kunne lave deres evalueringsopgave. Desuden brugtes en hel skrivedag på evalueringsopgaven Kursisterne blev præsenteret for 6 forskellige problemstillinger, de kunne vælge imellem de måtte også gerne selv komme med forslag til en problemstilling. 15 timer Selvstændig arbejde, skrivning af synopsis/disposition, målrettet IT søgning Side 11 af 12

12 Væsentligste arbejdsformer Retur til forside Gruppearbejde/individuelt arbejde under vejledning Side 12 af 12

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 14/15, eksamen maj-juni 15 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 15/16, eksamen maj-juni 16 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 15/16, eksamen maj-juni 16 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 15/16, eksamen maj-juni 16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding HF og VUC HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 15/16, eksamen maj-juni 16 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 14/15, eksamen maj-juni 15 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 14/15, eksamen maj-juni 15 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2015-2016, eksamen maj-juni 2016 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterårssemester 2017, eksamen december 2017 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012/13 Institution VUC Vest, Esbjerg Afdeling, Eksamens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 14/15, eksamen maj-juni 15 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 2013/14 Institution VUC Vest, Esbjerg Afdeling, Eksamens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Naturvidenskabelig Faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Naturvidenskabelig Faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015/16 Institution VUC Vest, Esbjerg Afdeling, Eksamens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Rene Günter,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013/2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi C Morten Sigby-Clausen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Vestegnens hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1-årigt e-hf Naturfag

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013/2014

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015/16 Institution VUC Vest, Esbjerg Afdeling, Eksamens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi C Morten Sigby-Clausen

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2014 Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Peter Toftgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015, eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C, prøveform a) Lærer(e) Anneke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-December 2014 Institution Vestegnens hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014/2015 Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 2015 Institution Vestegnen hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Lene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013/14 Institution VUC Vest, Esbjerg Afdeling, Eksamens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-December 2016 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Kemi C Maja Døvling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 07- Maj 08 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Silkeborg tekniske skole Htx Biologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Naturvidenskabelig Faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Horsens HF og VUC Hfe Biologi C Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011/2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vejle Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-juni 2016 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Kemi C Maja Døvling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Skive-Viborg, Viborg. Hf-e Biologi C Anne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni, skoleår 2012/13 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Hf 2 Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015, eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2017 Institution Vestegnens hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2-årigt hf Naturfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Naturvidenskabelig Faggruppe Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 2-årig HF, 1. S Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Maj-juni 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016, eksamen dec/jan 2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Lise Dybkjær (ke), Helene Rude Reedtz (bi), Karina Elbrønd Jakobsen (ge)

Lise Dybkjær (ke), Helene Rude Reedtz (bi), Karina Elbrønd Jakobsen (ge) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 16/17, eksamen maj-juni 17 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding HF og VUC HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2016/2017, eksamen maj/juni 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Kemi C Peter Lindhardt 2k ke C Oversigt over planlagte gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser v Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Heidi Byberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Dec/Jan 2016/17 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Nordsjælland, afdeling i Hillerød HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014-2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Biologi C Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj og Juni 2015 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 2-årigt hf Naturvidenskabelig Faggruppe Rikke Jørgensen (RJ), Stefan A Kildegaard Vangsøe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj 2015 Institution Horsens Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Marianne Erneberg

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleår 2014/2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-enkeltfag Kemi C Dorte Ramlov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2016 Institution Vestegnens hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2-årigt hf Naturfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturfag - Biologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Vestegnens hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1-årigt e-hf Naturfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest, Esbjerg Hf/hfe Biologi C Sussi Tobiasen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Ida Jakobsen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg HFe Kemi C Maria Ji Sigby-Clausen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Eksamen december 2015 Institution Kolding VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C, prøveform a) Lærer(e) Kristian

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015-16 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Kemi C Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturfag - Biologi C

Læs mere

Side 1 af 11. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 11. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013/2014

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser v Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Heidi Byberg

Læs mere

Titel 1 Biologi: Forskellige økosystemers struktur, celler og deres opbygning, fotosyntese og respiration

Titel 1 Biologi: Forskellige økosystemers struktur, celler og deres opbygning, fotosyntese og respiration Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Sommer 2015 Vestegnen HF & VUC Uddannelse HF Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 13-14 Institution Vestegnen HF VUC Albertslund og Rødovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Heidi Byberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013/2014 Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-juni 2015 Institution Vestegnen hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Lene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC hfe Kemi C Sanne Schnack

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2016 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Kemi C Peter Lindhardt 2 e ke C Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Biologi C Anna Muff

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/14 Uddannelse HF Fag og niveau Lærer(e) Hold Naturvidenskabelig faggruppe, C-niveau Gert Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014/2015 Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015/16 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Ellen Sig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2016 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Stig Haas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013/14 Institution VUC Vest, Esbjerg Afdeling, Eksamens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august juni 2015-2016 Institution Uddannelse Lærer(e) HTX, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg htx Biologi;

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 12/13 Institution VUC Vest Esbjerg Afdeling, Eksamens nr.

Læs mere

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger.

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-maj 2015 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi-C Gunnsteinn Agnar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014-15 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Biologi C Liat Romme

Læs mere