Aftalestyring 2008 Kultur og Planlægning - Sekretariatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftalestyring 2008 Kultur og Planlægning - Sekretariatet"

Transkript

1 Aftalestyring 2008 Kultur og Planlægning - Sekretariatet 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Indledning Aftaleparter Aftaleperiode Vision/politik for Sekretariatet for sekretariatet Opfølgning Aftaleforhold Underskrift Indledning Aftalestyring består af en række forpligtende aftalebeskrivelser på udvalgte områder mellem udvalg/direktion og de enkelte afdelingschefer. Aftalerne fastlægger, hvilke mål og forbedringstiltag, der skal opnås inden for en given tidsramme, samt hvilke ressourcer, der er til rådighed herfor. Ved indgåelsen af aftalen forpligter direktionen og afdelingschefen sig til målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Udvalget og direktionen har ansvaret for at de nødvendige ressourcer er til rådighed. Direktionen har endvidere ansvaret for processen herunder, at der primo året iværksættes en dialog mellem fagudvalg og afdelingschefer om indholdet af det kommende års aftaler, at der umiddelbart efter budgetvedtagelsen udarbejdes et aftaleudkast til politisk godkendelse, samt at der foretages 2 årlige opfølgninger. Afdelingschefen er ansvarlig for at levere det aftalte serviceindhold, samt at opfylde de vedtagne målsætninger og indsatsområder. Dette skal ske inden for rammerne af kommunens værdier og styringsprincipper, områdets øvrige opgaver, samt den tildelte budgetramme. 3. Aftaleparter 1. Kultur- og Planlægningsudvalget og Kultur- og planlægningsdirektør Mogens Pedersen 2. Sekretariatschef Martin Andersen 4. Aftaleperiode Aftalen er gældende for budgetåret Vision/politik for Sekretariatet Sekretariatet vil fremme samspillet mellem direktørområdernes opgaver og dermed styrke kommunens samlede opgaveløsning. Vi vil være førende i forhold til kvalitativ, udviklingsorienteret og helhedspræget opgaveløsning. 1

2 6. for sekretariatet Projektsekretariatet: Vision Projektsekretariatet er en vigtig drivkraft i implementering af projektarbejdsformen i Svendborg Kommune. opfattes som kompetent, professionelt og effektivt. arbejder målrettet med værdiledelse som det primære værktøj. Projektsekretariatets synlighed optimeres i form af proceskonsulenternes opsøgende arbejde, information og inspiration såvel internt i organisationen som eksternt. Etableret samarbejde og erfaringsudveksling med projektfunktionerne i samtlige direktørområder inden udgangen af 2. kvartal Evaluering af projektlederuddannelsens pilotforløb er tilendebragt inden udgangen af 1. kvartal 2008, og der er samtidig indledt samarbejde med HR om udbydelse af projektlederuddannelsen fra sommeren Udarbejdet plan for markedsføring af projektsekretariatets produkter senest medio 2008 og igangsat min. 2 tiltag inden årets udgang. Udvikle dynamisk netværk af projektledere i Svendborg Kommune. Rammer og ansvar for netværk og netværkssekretariatet er nedskrevet primo marts Sikre at første netværksmøde er afholdt inden sommerferien Sikre at der er besluttet struktur for videndeling (nyheder, temamøder, arrangementer, tips mv.) ultimo Udvikling og implementering af elektroniske projektstyringsværktøjer. Projektsekretariatet vil udvikle brugen af eksisterende fælles elektroniske systemer til at skabe overblik over projekter (portefølje) styre, arbejde og kommunikere i projekter (projektværksted) Afklaring af systemernes potentielle projektfaciliteter, og hvilke faciliteter vi ønsker skal udvikles, færdig senest 1/4 Kravspecifikation med henblik på indhentning af tilbud, senest 1/6 Brugen af elektroniske projektstyringsværktøjer indarbejdes i projektlederuddannelsen, hold 2 og via projektleder-netværket inden årets udgang. Være deltagende i at fremskaffe midler til interne og eksterne projekter i kommunen via professionel fundraising. Fundraiset 2 mio. kr. til interne projekter i Kultur og Plan At vores rådgivning vedrørende fundraising til projekter i kommunen resulterer i fremskaffede midler for 4 mio. kr. 2

3 Erhvervsturisme: Vision Svendborg/Sydfyn skal være det naturlige valg for udenlandske besøgsgrupper, som ønsker socialsektor relateret faglig inspiration evt. kombineret med re-kreativ oplevelse. At bygge på et tvær-kommunalt fynsk samarbejde med relation til Region Syddanmark. At få tilknyttet en japaner som trainee til projektet her i Svendborg, som led i produktudvikling. At samle fynske faglige spidskompetencer indenfor ældrepleje/sundhedssektor og kommercialisere den her eksisterende viden. At bringe japanske turistgrupper til Sydfyn (ikke kun fagprofessionelle studieture) At blive selvfinansierende At genere 400 overnatninger i 2008, 1000 i At genere kr ,- i 2008, i ESDH-sekretariatet: Vision ESDH-sekretariatets vision er, at Acadre bliver den digitale nerve i Svendborg Kommune. For at kunne leve op til visionen, skal flg. være opnået ved udgangen af 2008: Snitflader afklares generelt, men specielt ift. Svendborg IT og Traen ESDH-retningslinier udarbejdet og besluttet Brugerhåndbog udarbejdet Gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse Gennemført en statusundersøgelse (hvem bruger og hvem bruger ikke system) Aftalestyring for Elitesekretariatet/Sport Study Sydfyn Sekretariatet i Sport Study Sydfyn og Elitesekretariatet arbejder for at koble sport og uddannelse, så børn og unge i Svendborg Kommune udvikles i gode talentmiljøer i et samarbejde mellem kommune, skoler, foreninger, organisationer, Team Danmark, Skolerne i Oure Sport & Performance, Gymnastikhøjskolen i Ollerup, GOG Svendborg TGI, Svendborg Erhvervsskole, Svendborg Gymnasium, University College Lillebælt Skårup Seminarium og Broholm Gods. Emne: Idrætsskoler Idrætsskolerne i Svendborg Kommune sætter fokus på, eleverne skal få lyst til og glæde af at bevæge sig. Idrætsskolerne er katalysatorer for, at eleverne dyrker mere idræt, og danner fundamentet for, at eleverne udvikler livslange sunde vaner. Idrætsskolerne, Svendborg Kommune og projektets samarbejdspartnere vil udvikle nye undervisnings- og træningsmetoder, og er proaktive i forhold til ny viden indenfor idræt og læring. 3

4 sætning i 2008 for Elitesekretariatets arbejde med idrætsskoler: At 4 skoler i Svendborg Kommune indgår aftale om at få status af idrætsskole pr. 1. august 2008 Idrætslærerne på skoler efteruddannes bl.a. I AKT At elevernes undervises i og at aktiviteterne er sundhedsfremmende At trivsels- og læringsmiljøet på skolerne øges Træningskoncept (ATK), som implementeres på alle klassetrin At inddrage kommunens samarbejdspartnere i processen At sikre god dialog mellem kommune, skole og hjem At synliggøre vores proces omkring etablering af idrætsskoler Vi vil måle effekten i forhold til Øget søgning af elever til idrætsskolerne Flere skoler vil ansøge om at bliver idrætsskoler Tilvejebringe af fondsmidler til forskningsprojektet Emne: Kompetenceudvikling af eliteklubber Svendborg Kommune er kendt for at udbyde kompetenceudviklings forløb til såvel bredde som eliteklubber. Uddannelsesforløbene tager udgangspunkt i klubbens behov og sikrer et godt organisatorisk udgangspunkt for klubberne. Klubberne skal være medspillere og skabe øget kvalitet og innovation i aktivitetstilbudene, og tænke projektorienteret til gavn for udvikling af idrætsbilledet i kommune, og til gavn for såvel eliteidrætten som breddeidrætten. sætning i 2008 for Elitesekretariatets arbejde med kompetenceudvikling af eliteklubber: At kompetenceudvikle eliteklubber i Svendborg kommune, i samarbejde med Team Danmark og Danmarks Idræts Forbund At klubberne bliver rustet til de nye udfordringer i forbindelse med talentudvikling, organisationsudvikling, eliteidræt, sundhed samt deltagelse i idrætsskolekonceptet At klubberne bliver klar til at deltage i processen omkring etablering af talent- og kraftcentre i forbunds- og Team Danmark regi At sikre at bestyrelserne udvikles såvel som teams som på det personlige plan At koble kompetenceudviklingsforløbet til andre uddannelsestilbud i Svendborg Kommune At projektet starter foråret 2008 Vi vil måle effekten i forhold til At Svendborg Kommune bliver pilotkommune for DIF i eliteklubuddannelses sammenhæng At vi tilvejebringer de nødvendige resurser i samfinanciering med DIF, diverse fonde At 3 eliteklubber kommer i gang med projektet Emne: Erhvervslivets inddragelse i Sport Study Sydfyn Vi vil inddrage erhvervslivet i processen med at udvikle Sport Study Sydfyn og få koblet erhvervslivet til uddannelsesinstitutionernes og sporten arbejde med at udvikle talenter sportsligt og personligt. sætning i 2008 for Sport Study Sydfyns arbejde med inddragelse af erhvervslivet: 4

5 Sammen med Svendborg Erhvervsservice skal vi udarbejde et koncept for fremtidigt samarbejde mellem Sport Study Sydfyn og Erhvervslivet. Afholdelse af konference med indbudte gæster fra Herning. Afholde event til markering af Svendborg Sport Study Sydfyn Team Danmark erhvervslivs koncept Vi vil måle effekten i forhold til Etablering af erhvervsnetværk i 2008 Antallet deltagende virksomheder Opfølgning Opfølgning på aftalen sker i august/september sammen med den løbende økonomiopfølgning til fagudvalg/økonomiudvalg. Anden opfølgning foretages sammen med regnskabsafslutningen primo Aftaleforhold Ændring af aftalen/genforhandling: Såfremt der sker en ændring af de forudsætninger, som ligger til grund for aftalen, kan aftaleparterne anmode om en genforhandling at aftalen. Dette kan evt, ske ved at aftalen suppleres med en tillægsaftale. Ved manglende opfyldelse af aftalen, foretages en konkret individuel vurdering at situationen, årsager til situationen og fremadrettede korrigerende handlinger. Vurderingen baseres p dialog mellem aftaleparterne Øvrige forhold: Aftaleparterne er underlagt de til enhver tid gældende regler, retningslinier, lovgivning, overenskomster m.v. 9. Underskrift 5

6 6

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Lunden 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mål... 3 2.1. Overordnet formål... 3 2.2. Mål

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Danmarks mest fysisk aktive og lærende fællesskab Baggrund En række forhold øger behovet for at styrke tilbuddet til borgere, studerende og besøgende

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Handlingsplan om Videndeling

Handlingsplan om Videndeling R A P P O R T Handlingsplan om Videndeling H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Handlingsplan om Videndeling... 3 1.1 Sammenhæng til ledelsesgrundlag

Læs mere

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT)

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune 1. juni 2009 31. maj 2010 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan Bilag 1: Driftsopgaver i SPT Bilag 2:

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere