Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S"

Transkript

1 Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S DS Smith Packaging tilbyder dig muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder, som DS Smith Packaging ønsker at tilbyde dig, er skattefri eller beskattes lavere end løn. Det gør, at du kan få mere ud af din løn efter skat, hvis du vælger personalegoder i stedet for kun kontant løn. Udvalget af personalegoder vil løbende blive vurderet og opdateret ud fra de muligheder, lovgivningen giver. Hvad er bruttolønsordningen? Fordelen ved bruttolønsordningen er at du frit kan vælge, om du kun vil have kontant løn, eller om du vil have en kombination af en lavere kontant løn og personalegoder. Når du vælger personalegoder, indgår du en aftale med DS Smith Packaging. Virksomheden vil du fra din bestilling fratrække prisen på godet, goderne, du har bestilt fra din bruttoløn og først derpå foretages beskatning. Hvad kan du bestille? Du får mulighed for at vælge mellem en række personalegoder. Følgende goder tilbydes til levering fra 1. december Ulykkesforsikring Uddannelse Ordningen varer i minimum 12 måneder. LifeCoaching Mobiltelefoni Ordningen varer i 12 måneder. Hvis du samtidig vælger en mobiltelefon er dette ligeledes en 12 måneders bindingsperiode. Efter de 12 måneder leveres telefonen tilbage eller overtages til markedspris svarende til én til to måneders bruttoydelse. Bredbånd/mobilt bredbånd Ordningen varer i 12 måneder. Udløbet automatisk. massage DSB Tablets Ordningen varer i 12 måneder. Der kan tilkøbes cover til ipads. Efter 12 måneder leveres tablet en tilbage eller overtages til markedsværdi svarende til én til to måneders bruttoydelse.

2 Pension og ferietillæg Pensionsbidrag og ferietillæg beregnes fortsat af din aftalte bruttoløn, og omfatter altså også den del, du eventuelt konverterer til personalegoder. Derfor vil beregning af pension m.v. være uændret. Hvem kan vælge en lønpakke? Alle fastansatte hos DS Smith Packaging Denmark A/S med en anciennitet på 6 måneder og som er i uopsagt stilling, Nyansatte Medarbejdere, som er ansat efter bestillingsperioden udløb, får mulighed for at vælge de fleksible løngoder ved en evt. næste bestillingsperiode for bruttolønsordningen. Bestillingsperiode hvornår kan du sammensætte din lønpakke? For indeværende år: 12. september til og med den 27. september Ikrafttrædelsesdato Den fleksibel lønpakke/ bruttolønsordningen træder i kraft 1. december Det vil sige, at et eventuelt løntræk vil træde i kraft ved udbetaling af lønnen for december måned Bindingsperiode Når du vælger en lønpakke, skal du være opmærksom på, at der er en 12 måneders bindingsperiode af hensyn til skattelovgivningen på området. Det vil sige, at du ved valg af en lønpakke accepterer et løntræk over 12 måneder startende fra den 1. december Det betyder også, at du ikke kan afmelde eller ændre valget af personalegoder, som du har valgt i din lønpakke. Valg af produkter Du skal anvende bestillingsportalen når du sammensætter din fleksible lønpakke. Inden bestillingsvinduet åbner får du tilsendt et velkomstbrev indeholdende brugernavn/kodeord til portalen samt information om, hvordan du kan sammensætte lønpakken. På portalen kan du se konsekvenserne af dine valg med eksempler og konsekvensberegninger. Så længe du ikke har accepteret lønpakken, så kan du lave dine valg om. DER ER IKKE MULIGHED FOR AT VÆLGE OM, NÅR DU HAR ACCEPTERET DEN ENDELIGE LØNPAKKE.

3 Orlov Med løn Hvis du går på orlov med løn, opretholdes de fleksible personalegoder, som du har valgt under aftalen. Du kan ikke vælge en lønpakke efter valgperiodens udløb. Uden løn Er du på orlov uden løn, fortsætter aftalen, som udgangspunkt, frem til den næste valgperiode. Da du i orlovsperioden ikke får udbetalt løn, skal du være opmærksom på, at din aftalte lønnedgang akkumuleres i lønsystemet. Det akkumulerede beløb udlignes i det øjeblik, hvor du igen modtager løn fra DS Smith Packaging. Udligningen sker i nettolønnen, og du mister derfor skattefordelen i den periode, hvor du ikke modtager løn. Medarbejdere, der i valgperioden er på orlov uden løn, kan vælge fleksible løngoder, såfremt de oppebærer en fast månedsløn fra 1. december Du skal selv sørge for aktivt at gå ind på bestillingsportalen og vælge en lønpakke inden for valgperioden. Du vil stadig få tilsendt log-in og password. Ønsker du ikke at fortsætte med ordningen, kan du afmelde din lønpakke med virkning fra det tidspunkt, hvor din lønudbetaling ophører. En ny aftale kan først indgås ved næste valgperiode, hvor du igen modtager en fast løn. Fratrædelse Hvis du selv siger dit job op eller ved opsigelse fra DS Smith Packaging side: Aftalerne afmeldes med virkning fra fratrædelsesdatoen. Hvor det er muligt, kan du overtage godet på private vilkår. Fritstilling: Du kan i tilfælde af fritstilling beholde og råde over de aftalte personalegoder i hele opsigelsesperioden. Bortvisning: Hvis du bliver bortvist, fratages personalegoderne pr. bortvisningsdatoen. Hvis du fratræder med et negativt akkumuleret beløb, vil du personligt blive opkrævet den manglende betaling. Skatteregler / Indberetningspligt DS Smith Packaging Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med den skatteretlige behandling af lønpakkerne. Det er således dit eget ansvar, hvis skattereglerne ændrer sig, da DS Smith Packaging Denmark A/S på ingen måde kan drages til ansvar for ændrede skatteregler eller fortolkninger af disse.

4 Skat af Fri telefoni afløser multimedieskatten Med vedtagelse af Finansloven 2012 er multimedieskatten pr. på kr. årligt pr. 1. januar 2012 afløst af en ny og lavere beskatning benævnt Fri telefoni : Beskatning af fri telefon på 208,33 kr. månedligt (2.500 kr. årligt) indføres på telefoni og bredbånd, som arbejdsgiveren har stillet til medarbejderens private rådighed. Bredbånd udløser ikke beskatning, hvis du kan logge på DS Smith Packagings netværk hjemmefra. Skattepligten udløses kun én gang, uagtet at du både har telefoni og bredbånd stillet til privat rådighed. Ægtefællerabatten som blev indført under multimedieskatten bibeholdes (25% nedslag pr. ægtefælle). Beskatningsbeløbet bliver A-indkomst og AM-bidragspligtigt og skal indberettes af arbejdsgiveren. Tablets samt tilbehør, som stilles til privat anvendelse, er ikke underlagt beskatning af Fri telefon men omfattes af værnsreglen. Udstyret skal beskattes med 50% af nyprisen årligt. Beløbet indberettes månedligt som B-indkomst ekskl. AM-bidrag af din arbejdsgiver. Personlig udvikling/uddannelse DS Smith Packaging tilstræber at give alle medarbejdere mulighed for træning, uddannelse og udvikling såvel fagligt som menneskeligt, således at den enkelte til enhver tid kan udføre de daglige opgaver på en kvalificeret og effektiv måde. Dette er konkret jobrelateret, og dækkes i virksomhedens uddannelsesplan. Gennem Bruttolønsordningen kan du købe et kursus eller en uddannelse, som understøtter dine egne mere langsigtede ønsker, drømme og behov i forhold til din karriere. Denne form for uddannelse kan være af personlighedsudviklende karakter, specifikt rettet mod et kompetenceløft i en helt ny retning eller valgt, fordi den kan være med til at forme den jobfremtid, du drømmer om. Det er vigtigt at understrege, at dette gode ikke træder i stedet for de uddannelsestilbud DS Smith Packaging sædvanligvis tilbyder sine medarbejdere. Der er alene tale om en mulighed for supplerende uddannelse, som ligger udenfor den uddannelsesramme vi har i DS Smith Packaging. Eksempler: 1. Du vil være bedre til at forstå og kommunikere med dine omgivelser - Et kursus i kommunikation og coaching ville give dig et løft i den retning. 2. Du er konsulent og kan mærke du blive motiveret af at arbejde med større, komplekse opgaver med behov for styring. Du har lyst til at udfordre din indre projektleder, selv om dette ikke umiddelbart er på dit karrierespor. Valg af en projektlederuddannelse ville være en mulighed. 3. Du er sekretær og vil gerne forberede dig til et job med mere internationalt indhold, selv om opgaverne ikke ligger lige om hjørnet. Sprogkurser ville være et godt valg. Du kan derimod ikke vælge et kursus i finere fransk madlavning eller taichi, da ingen af delene kan siges at have erhvervsrelevans.

5 I praksis Vil du gøre brug af muligheden for uddannelse i Personalegodeordningen skal du selv undersøge priser, øvrige vilkår m.m. for den uddannelse, du ønsker og herefter kontakte din daglige leder for accept af, at uddannelsen er relevant og at det rent praktisk kan lade sig gøre. Du skal herefter kontakte HR for endelig accept på sit valg og HR vil kontakte Willis Benefit og at få lagt uddannelsen ind i ordningens system. Den tid du vælger at bruge på uddannelsen er din fritid, dvs. den registreres ikke som arbejdstid. Hvis du fratræder DS Smith Packaging ophører med at betale til uddannelse i fritiden med virkning fra det tidspunkt, hvor der gives varsel om fratrædelse. Der vil blive lavet en opgørelse over hvor stort restbeløbet er på uddannelsen og denne del vil blive fratrukket i nettelønnen i den sidste udbetalte løn fra DS Smith. Såfremt der er fremtidige moduler, som der ikke er betalt på det givne tidspunkt faktureres dette direkte til dig. Du vil således selv skulle betale, såfremt du ønsker at fortsætte studiet. Rådgivning og kundeservice Hvis du oplever problemer med levering af de personalegoder, du har valgt i din lønpakke, skal du kontakte leverandøren af produkterne. DS Smith Packaging Denmark yder ingen rådgivning i forbindelse med funktionaliteten og brugen af personalegoderne eller ved uoverensstemmelser med leverandørerne. Der henvises til Willis Benefit Call Center, som vil yde support og vejledning i forbindelse med bestilling. Willis Benefit Call Center Telefon Åbningstider: Alle hverdage fra klokken

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

UDBUDSMATERIALE EU-UDBUD August 2008 Administration af personalegoder for ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune

UDBUDSMATERIALE EU-UDBUD August 2008 Administration af personalegoder for ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune UDBUDSMATERIALE EU-UDBUD August 2008 Administration af personalegoder for ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for udbuddet s. 3 2. Disposition af tilbud - 4 3. Generelle udbudsbetingelser

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere

Fleksible lønpakker INDHOLD

Fleksible lønpakker INDHOLD Fleksible lønpakker Et lønsystem med fleksible lønpakker indebærer, at den enkelte medarbejder har mulighed for at sammensætte sin personlige lønpakke inden for en fastlagt beløbsramme. Ordningen giver

Læs mere

Foto: Rikke Lauridsen, sosu-hjælper, Lokalcentrene Sydvest, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.

Foto: Rikke Lauridsen, sosu-hjælper, Lokalcentrene Sydvest, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Foto: Rikke Lauridsen, sosu-hjælper, Lokalcentrene Sydvest, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus kommunes personalegoder 2011 Velkommen Aarhus Byråd vedtog i efteråret 2008 at indføre personalegoder

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Skat 2014. It-beskatning.

Skat 2014. It-beskatning. Skat 2014 It-beskatning. 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler

Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler Dansk Journalistforbund, faglig konsulent Flemming Reinvard Meget ofte ender en arbejdsgivers ønske om at skille sig af med en medarbejder i, at man i stedet

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

BESKATNING ELITESPORTSUDØVERE MARTS

BESKATNING ELITESPORTSUDØVERE MARTS BESKATNING AF ELITESPORTSUDØVERE MARTS 2011 Indhold Indhold 3 Forord 4 01 Kontant løn og bonus 6 Kontant løn 6 Bonus 7 Sign-on fee 7 Agenthonorarer 7 02 Personalegoder 8 Fri bil 8 Leasing af bil 10 Fri

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere