Referat af møde i LUU på det merkantile område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i LUU på det merkantile område"

Transkript

1 0 Referat af møde i LUU på det merkantile område , kl. 08:30 10:30 Sted: OBS: Det store mødelokale på Bredahlsgade 1 Merete Christoffersen Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Esben Hansen HK Sjælland (formand) Kim B. Olsen, Bilka Dansk Erhverv Rita Jeppesen Kalundborg kommune Merete Christoffersen Selandia-CEU Anette Bak Frederiksen Selandia-CEU Jette M. Nielsen Selandia-CEU Anita Justesen Selandia-CEU Teddi Bo Lindhardt Selandia-CEU Afbud: Helle Friis HK Sjælland Dagsorden 1. Referat fra mødet den 6. maj opfølgning på referat 2. Ny reform på det merkantile område - G1, de nye fagretninger - G2, talent - Den merkantile EUX - Den lokale uddannelsesplan plan for godkendelse 3. Talentvejen 4. Hovedforløbene retail Statistik antal elever/hold - ophør af aftaler 5. Hovedforløb kontor Statistik antal elever/hold - ophør af aftaler 6. Praktikpladscenter - Godkendelse af praktikpladser. (Statistik) - AUB på det merkantile område 7. Efteruddannelse på det merkantile område 8. Eventuelt 1

2 Ad pkt. 1 Referat fra mødet den 4. februar 2014 Referatet fra møde i udvalget den 6. maj 2014 godkendes. Bilag vedlagt. Medlem af det lokale uddannelsesudvalg på det merkantile område Jannik C. Stagaard, Bog & Ide, Slagelse Dansk Erhverv har trukket sig fra udvalget, da Bog og Ide ophører i Slagelse. Anja Maigaard Jacobsen HK Sjælland er ikke hos HK Sjælland længere. Hun er derfor taget af listen over medlemmer af LUU på det merkantile område. HK vender tilbage når de er klar med et nyt medlem. Ny medlemsliste følger referatet. Referatet godkendt. Ad pkt. 2 Ny reform på det merkantile område - dialog Det fortsatte arbejde med implementering af ny EUD reform på det merkantile område. Udvalget præsenteres for indholdet af de nye grundforløb på de merkantile uddannelser. Udvalget aftaler og godkender procesplan for udarbejdelse af nye lokale uddannelses planer på Handelsskolen. Handelsskolen arbejder i øjeblikket med at få fagretninger til det nye EUD grundforløb 1 færdig. Udvalget blev præsenteret for fagretningerne. Præsentationen er vedhæftet referatet: Merkantil EUX Merkantil Udvalget talte om, hvorvidt ordet merkantil er retvisende nok og om de unge mennesker kan forholde sig til, hvad det er for uddannelser, når de skal vælge i optagelse.dk. Siden mødet tænkes fagretningerne på Selandia-CEU, at blive således: Kontorassistent med EUX Salgsassistent med EUX Salgsassistent med specialer Se mere om beskrivelserne her: Udvalget udtrykte deres bekymring for at der nu bliver en salgsassistent uden EUX og én med EUX. De mente, at det vil blive svært for den almindelige salgsassistent elev, at få praktikplads, når der er salgsassistent elever med EUX. I de store kæder Dansk Supermarked og Coop, vil de søge efter elever med EUX. Eleverne med EUX inden for salg- og handel vil stå stærkt. Udvalget mener dog, at der vil være plads til salgsassistenten uden EUX i de mindre butikker, der er de glade for salgsassistenterne som vi kender dem i dag. Desuden er adgangskravene til hovedforløbet hævet væsentligt i forhold til i dag. De skal nu have bestået i alle fagene: Dansk D, Engelsk D, S&S C, IT C og EØ C, hvilket i sig selv vil give dygtigere elever til branchen. Handelsskolen kan roligt anbefale alle de elever, der har evnerne salgsassistent med EUX fra sommer Udvalget talte om finansassistent med EUX, hvor stor en efterspørgsel der vil blive efter disse elever. Der var enighed om, at det bliver først efter 2020, at finansbranchen vil vise interesse for den nye uddannelse. Desuden er der ikke mange af den almindelige finansassistent elev i finansverdenen mere og tendensen er, at finansverdenen fremadrettet vil tage finansøkonomer fra akademierne og bacheloruddannede. Udvalget 2

3 mener, at finansassistent med EUX vil blive tiet ihjel. Handelsskolen vurderede efterfølgende, at der ikke er basis for at gå videre med denne uddannelse. Udvalget talte om, at det er vigtigt i markedsføringen af de nye uddannelser at de kommende elever og deres forældre får nogle historier om, hvad uddannelsen kan føre til. Det er altid nemmere at forholde sig til historien bag en konkret elev, hvad vil han eller hun bruge uddannelsen til. Handelsskolen vil tage idéerne med og bruge det i kommunikationsarbejdet og på hjemmesiden. Udvalget godkendte handlingsplan for udvikling og godkendelse ag den lokale uddannelsesplan på det merkantile område. Ad pkt. 3 Talentvejen - status Projekt talentvejen går ind i sin slutfase og 31. december slutter projektet. Vi afslutter med DM i Skills træning i efteråret og sender det bedste detailhold til København 8., 9. og 10. januar 2015 til DM i Skills. Udvalget evaluerer projektet for, hvad vi kan bruge videre frem i arbejdet med talenter fremover på et grundforløb, der er noget kortere end vi kender det i dag. HK stiller gerne op ved DM i Skills, de er repræsenteret ved DM i Skills alligevel. Udvalget orienteres løbende om arbejdet med vores DM i Skills talenter. Udvalget vil også høre mere om konkurrencen DM i Skills 8., 9. og 10. januar i Bella Centret. Indgang er gratis alle er velkomne. Ad pkt. 4 Hovedforløb retail Aktiviteter på hovedforløbet. Statistik om elever, hold og ophør af aftaler. Dialog og eventuelle input fra udvalget. Selandia-CEU Retail har udbud af hovedforløbene: Specialet tekstil Coop Salgsassistent uden profil Butiksmedhjælper Der er god aktivitet på hovedforløbende. For at imødekomme ønsker fra eleverne om bedre lokaler i hovedstadsområdet, er der lige lavet aftaler med Kokke- og tjenerskolen i Valby om leje af lokaler. Her vil eleverne møde et bedre studiemiljø og der er flere faciliteter til rådighed. Ad pkt. 5 Hovedforløb administration Aktiviteter på hovedforløbene. Statistik om elever, hold og ophør af aftaler. Dialog og eventuelle input fra udvalget. Statistik på hovedforløbene var med på udvalgets seneste møde. Region Sjælland har valgt at bruge Selandia-CEU, Som deres hovedskole. Desuden har Region Sjælland lige besluttet, at de vil tage flere elever. På hovedforløbet administration, har vi her i efteråret udbudt kurset Kvalitet og service, som var fyldt helt op. 3

4 På kontoruddannelserne arbejder vi på at få talentelever ud i kommuner og regioner. I Kalundborg er kommunen i gang med at se på om, det vil være en mulighed for dem, at have kontorelever fra grundforløbet på små ophold i kommunen og arbejde med særligt afgrænsede opgaver. Kommunen er i gang med at lave aftaler med de uddannelsesansvarlige i afdelingerne og det ser lovende ud, men kommunen vender til bage så snart der er nyt. Udvalget talte om, at HK nu skal oplyse sine medlemmer om at det er sidste chance at få lavet deres GVU på de gamle vilkår, da der fra sommer 2015 bliver nye krav, nemlig kontorassistent med EUX. Det vil for de mange betyde et væsentligt længere skoleforløb. Jette Nielsen vil orientere HK om hvad de kan meddele deres medlemmer om GVU fra ufaglært til faglært kontorassistent. Ad pkt. 6 - Praktikpladscenter Selandia Modtaget uddannelsesaftaler m.m Ordinære Ordinære udd.aft udd.aft. i forholdet til året før CØSA Kleinsmed Industritekniker-maskin Teknisk Design Produktion og udvikling i alt Elektriker Strøm, styring og it i alt Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker Karrosserismed Bil, fly, i alt Buschauffør Godschauffør Lageruddannelsen Transport og logistik i alt Tømrer Murer Bygningsmaler Bygge & Anlæg i alt Anlægsgartner Landbrug Dyr, Planter i alt Tjerner Kok Mad til mennesker i alt Kontor m. speciale Handelsuddannelse m. speciale

5 Detailhandel m. speciale Merkantil i alt I alt Udvalget udtrykte på mødet i februar bekymring for om bortfald af tilskudsordning til elever kunne få betydning for antallet af praktikpladser i 2014 specielt på detailområdet. Selandia ligger efter 1. halvår af 2014 noget under niveauet i 2013 på detailområdet. Praktikpladscentret vil orientere om de initiativer der er igangsat herunder det merkantile AUB projekt, som udvalget har fået tildelt for at skaffe flere lærepladser. Selandia-CEU er godt med i forhold til at skaffe praktikpladser, de seneste tal fra 30. september, er indsat nedenfor. Tallene i den 3. og 6. kolonne er ophævede aftaler inden for den enkelte uddannelse. Uddannelse Kontor m. speciale Handelsuddannelse m. speciale Detailhandel m. speciale Merkantil i alt Forskellen på de ca. 100 aftaler på detailhandel med speciale skal ses i sammenhæng med, at der i 2013 helt ekstraordinært er lavet ca. 100 GVU og ny mesterlære aftaler i FAKTA. Når de tages ud af statistikken ligger de 170 aftaler på niveau med øvrige år. Det giver derfor et skævt billede på denne uddannelse at sammenligne med Den 1. januar styrkes det opsøgende arbejde på det merkantile område, da der ansættes en ny medarbejder på fuld tid. Anette Frederiksen spurgte udvalget om deres holdning til brug af de korte aftaler i mindre virksomheder. De korte aftaler skal indeholde 1 hovedforløb. Eleven får herved mulighed for at vise virksomheden, hvad de kan. Beholder virksomheden eleven laves en ordinær uddannelsesaftale, hvis ikke kommer eleven videre i en anden virksomhed eller skolepraktik. For eleven er det et alternativ til ikke at få den fulde aftale. Mange elever på det merkantile område får ikke en praktikplads. HK er meget skeptiske over for de korte forløb og usikre på, hvordan praktikcentret vil sikre at eleven kommer igennem et fuldt uddannelsesforløb. BILKA bruger ikke de korte aftaler. I AUB projektet på de kr. er ind tænkt praktikpladssøgningskurser for eleverne, der afslutter på detail og kontor. Der skal arbejdes både på det personlige plan og det tekniske plan. Efter nytår er planlagt en ansøgercafe, hvor centrets konsulenter vil give sparring og input til samtaler Desuden skal hovedforløbene og den faglige uddannelse synliggøres, alle hovedforløb vil i et samarbejde lave en translokation for hovedforløbene. De elever der afslutter den rigtige faglige uddannelse skal hyldes. Det ser ud til at kunne blive juni Eleverne vil her få udleveret deres skolebevis og blive fejret sammen med deres holdkammerater og virksomheder. Der vil blive legater til de dygtigste elever ved fagprøverne, eleverne skal vide, at det er OK at være den bedste, det trænes de i hos virksomheden. Der skal tages et gruppebillede af de afsluttende elever og skrives om dem i den lokale avis og på skolens hjemmeside. De skal være rollemodeller for alle vores grundforløbselever. Samtidig vil vi få et tættere forhold til elevernes virksomheder, som forhåbentlig vil resultere i flere praktikpladser til vores elever. 5

6 I praktikcenterudvalget sidder repræsentanter fra organisationerne. De skal vejlede og rådgive i forhold til brancher og tilgange til praktikpladser. Praktikcenterudvalget kommer ikke til at tage kompetencer fra det lokale uddannelsesudvalg. Der er siden udvalgets sidste møde godkendt 6 nye praktikvirksomheder. Oversigten følger dette referat ud. 0 Ad pkt. 7 - Efteruddannelse på det merkantile område Selandia-CEU har på sin hjemmeside gjort det nemt for kursister, at finde kursustilbud på Selandia. Se mere her: Anette Back Frederiksen vil orientere udvalget om initiativer på efteruddannelsesområdet på det merkantile område. Bilka har, siden udvalget havde møde sidst, gennemført stablerkursus i samarbejde med Selandia-CEU. Der har været et hold igennem og kurset har været afholdt, som aftenkursus. Det er aftalt at kurset fremover skal være et truckkursus. Generelt set er interessen for efteruddannelse på det merkantile område nedadgående. Afdelingen har aflyst både leder- og projektleder- uddannelse her i efteråret. Selandia-CEU har haft lidt aktiviteter med hele virksomhedshold, hvor emnerne er LEAN, sprog, forretningsforståelse og IT. På alle vores hovedforløb ligger der 14 dages på bygning, der tager hul på efteruddannelse allerede i erhvervsuddannelsesforløbet. Kommunerne benytter kommunomuddannelsen, som efteruddannelse og kommunerne benytter derfor ikke AMU uddannelserne til efteruddannelse. Når det kommunale og regionale område kigger lidt ud i fremtiden vil det være uddannelser som administrationsøkonomen og bacheloruddannede de vil benytte sig af. Hvorfor det på sigt vil være endnu mindre kommuner og regioner vil bruge efteruddannelse i AMU regi. Ad pkt. 8 - Eventuelt Jette Nielsen vil fortsat være at finde i praktikcentret efter nytår, men vil være administrativ medarbejder. Næste møde i udvalget er den 18. november, hvor udvalget er indbudt til møde med Selandias bestyrelse. Udvalget aftalte desuden at lægge møde i marts og maj måned, så den lokale uddannelsesplan kan være færdig inden sommerferien. Udvalget indkaldes til møde den 17. marts og den 5. maj kl , alle modtager aftaler i Outlook. Referent Merete Christoffersen 6

7 LUU Det merkantile område Selandia-CEU Udpeget af: Navn: Firma: Tlf.: HK Esben Hansen (formand) HK-Sjælland HK Helle Friis HK-Sjælland HK Vakant HK Dansk Erhverv Vakant Kim B. Olsen Personalechef Vakant Vakant Vakant Rita Jeppesen Dansk Erhverv DI Dansk Industri DI Dansk Industri Tilforordnet Kalundborg offentlig Kommune administration Praktikpladskonsulent Efteruddannelse/ Hovedforløb retail/ Praktikcenter Kontor med specialer Uddannelseschef Handelsskolen Elevrådsmedlem Vakant HG/hovedforløb Liste opdateret 14. oktober 2014 Bilka, Slagelse Jette M. Nielsen Selandia-CEU Anette Bak Selandia-CEU Frederiksen Teddi Bo Lindhardt Selandia-CEU Merete Christoffersen Selandia-CEU Bredahlsgade 1B DK 4200 Slagelse

8 Fagretninger merkantil

9 KOMPETENCER TIL HOVEDFORLØB Kontor-, finans- og event uddannelserne kræver EUX. EUX eksamen indeholder Dansk A, 4 eller 5 fag på B- niveau og 3 eller 2 fag på C niveau. Detailhandels- og handelsuddannelse med specialer er kravet: Dansk D, engelsk D, EØ C, afsætning C og IT C

10 FAGRETNINGER MERKANTILE OMRÅDE Merkantil EUX Merkantil

11 GRUNDFORLØB 1 FAGRETNING MERKANTIL Salgsassistent Handelsassistent Helhedsorienteret og projektorganiseret introducerende, erhvervsfaglig undervisning, så de unge gradvist får opbygget deres kompetencer og bliver afklarende om deres uddannelsesvalg. Fagligt tematiserede projekt/ projekter Holdundervisning studiemiljø. Indhold: 14 dages intro med erhvervsfag 1 herefter,dansk d/c (4 uger)og erhvervsfag 2 og 3 (10 uger), fire ugers valgfag (start på grundfag G2). Aflægges prøve i grundfaget dansk.

12 GRUNDFORLØB 1 FAGRETNING MERKANTIL EUX 1. Salgs- eller handelsassistent og videregående uddannelse 2. Kontor, administration og ledelse (Kontorassistent og videregående uddannelse) 3. Event, administration og ledelse (eventkoordinator og videregående uddannelse) 4. Finans? Varighed: 20 uger. Indhold EUX: Erhvervsfag 1 (2 uger) og grundfagsundervisning i 3 fag på C-niveau ud over dansk (18 uger). Dansk (3 uger), engelsk (3 uger), samfundsfag (3 uger), matematik (3 uger), bevægelse.

13 GRUNDFORLØB 2 MERKANTIL Praksisnær indledende del af en erhvervsuddannelse, hvor eleverne skal opfylde adgangskrav til hovedforløb. Varighed 20 uger. Grundfag: Engelsk D (4 uger), EØ C (5 uger), afsætning C (2 uger)og IT C (5 uger), bevægelse 45 minutter pr. dag. Valgfag 4 uger: Tysk, iværksætteri og innovation, dekoration, indkøb og logistik. Talentfag og talentspor. Afsluttes med grundforløbsprøve. Prøve i et grundfag.

14 GRUNDFORLØB 2 MERKANTIL EUX EUX: Grundfagsundervisning i 4 fag på C-niveau. 20 uger. Erhvervsøkonomi (3 uger), Organisation (3 uger), Afsætning (3 uger)/finansiering (3 uger)

15 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN Den nye lokale undervisningsplan Handlingsplan: 7. oktober: Udvalget godkender fagretninger grundforløbet. November 14 marts 15: Handelsskolen arbejder med udmøntningen af den nye fagretninger og forløb. Marts 15: Dialog med udvalget og forslaget tilpasses. Maj 15: Udvalget godkender den nye lokale undervisningsplan. Juni 15: Den nye lokale undervisningsplan er tilgængelig på elevplan.

16 Virksomhedsgodkendelser 2014 Februar Detail salgsassistent, Tekstil: P.T. Herretøj A/S, Nytorv 7,, 4200 Slagelse Kontor med speciale, Administration: Højvang Laboratorier A/S, Industri Vest 8, 4293 Dianalund Marts Kontor med speciale, Revision: Dansk Revision Slagelse Godkendt Revisionsaktiesel, Tjørne Alle 2, 4200 Slagelse Detail salgsassistent, Salgsassistent: Sss Handel ApS, Nytorv 8,, 4200 Slagelse Kontor med speciale, Økonomi: Westrup A/S, Sorøvej 21, 4200 Slagelse Kontor med speciale, Administration: Espenheins Eftf. A/S, Rugvænget 6, 4200 Slagelse April Detail salgsassistent, Butiksmedhjælper: Superbrugsen Svebølle Afdeling, Stationsvej 21, 4470 Svebølle Handelassistent, Salg, auto: Max Performance ApS, Elmedalsvej 1, 4200 Slagelse Maj Handelassistent, Salg,: Multiline A/S, Kirkebjergvej 17, 4180 Sorø Inventarland ApS, Trafikcenter Alle 12, 4200 Slagelse Juni Altan.dk A/S, Næstvedvej 60A, 4180 Sorø

17 Virksomhedsgodkendelser 2014 Kontor med speciale, Administration: Skotstenfejern T Wagner Nielsen, Matildevej 10, 4200 Slagelse Juli Kontor med speciale, lægesekretær: Filadelfia Børneafdelingen, Dr. Sells Vej 23, 4293 Dianalund September Kontor med speciale, Administration: Tellerup A/S, Absalonsgade 6 1. th., 4180 Sorø Kontor med speciale, Advokatsekretær: Advokatanpartsselskabet Jørgen Thusholdt, Gl. Torv 2, 4200 Slagelse Kontor med speciale, Spedition og Shipping: Jp Agencies ApS, Batterivej 7, 4220 Korsør Handelassistent, Indkøbsassistent: Grøn Fokus 2011 ApS, Karolinevej 6, 4200 Slagelse

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012)

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14 (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Senest revideret marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0. Generelt om Vejen Business

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2013 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

HG information - til forældre

HG information - til forældre HG information - til forældre Fakta om HG uddannelsen på Holstebro Handelsskole Grundforløb/hovedforløb De 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

Referat fra netværksmøde på specialet handel/indkøb 09.10.13

Referat fra netværksmøde på specialet handel/indkøb 09.10.13 Referat fra netværksmøde på specialet handel/indkøb 09.10.13 Deltagere: Se deltagerlisten 1. Siden sidst (gæstelærer, studietur, censorer) Lisbeth Strandbygaard, koordinator for specialet handel og indkøb,

Læs mere

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2012 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne

Læs mere