MØBLER BRONCER - FORARB. GULD OG SØLV - KOBBER TIN - PORCELLÆN - FAJANCER - MINIATURER ANTIKVITETER - UHRE m. m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØBLER BRONCER - FORARB. GULD OG SØLV - KOBBER TIN - PORCELLÆN - FAJANCER - MINIATURER ANTIKVITETER - UHRE m. m."

Transkript

1 KATALOG OVER ANTIKE OG MODERNE MØBLER BRONCER - FORARB. GULD OG SØLV - KOBBER TIN - PORCELLÆN - FAJANCER - MINIATURER ANTIKVITETER - UHRE m. m. SOM SÆLGES VED OFFENTLIG AUKTION FRA GAMMEL MØNT 2 & 4 TELF I DAGENE FRA DEN NOVEMBER 1920 Tirsdag den 9. November Kl. 1-11/a sælges fra Nr Onsdag den 10. November Kl. 11 /2 sælges fra Nr Torsdag d. 11. November Kl. 11V2 sælges fra Nr Fredag den 12. November Kl. 111/2 sælges fra Nr Lørdag den 13. November Kl. 111/a sælges fra Nr Lørdag d. 13. November K l. 5-7 sælges fra Nr Mandag d. 15. November Kl. 11 s/2 sælges fra Nr EFTERSYN: Søndag den 7. Novbr. Kl Mandag den 8. Novbr. Kl Kommissioner modtages

2 Konditioner. 1. Alt sælges under Forbehold af nærmere Approbation efter Auktionen i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning, og henligger samme for Køberens Regning og Risiko i enhver Henseende. 2. Udlevering af det Købte foregaar selve Auktionsdagen Kl. 3 6 fra Auktionslokalet, Gammel Mønt 2 & 4, Stuen (Colosseum). Dersom det Købte ikke afhentes til rette Tid, kan det uden videre Varsel paany bortsælges for første Købers Regning enten underhaanden eller ved Auktionen og er første Køber da pligtig skadesløst at erstatte det deraf flydende Tab uden at have Adgang til det mulige Overskud. Ejendomsretten over det Solgte overgaar først til Køberen ved Købesummens fulde Erlæggelse. Den, der byder for en anden, forpligter sig derved som Selvskyldnerkautionist til skadesløs Betaling. 3. Betalingen, foruden Auktionsbudet 12 /2 pct. af samme i AuktionsomkcJstninger, erlægges til Undertegnede enten ved Hammerslaget eller paa Anfordring, dog kan mig bekendte vederhæftige Købere forvente 4 Ugers rentefri Kredit. Sikkerhed kan affordres de Bydende saavel under som efter Auktionen, til hvilken som helst Tid, og stilles Sikkerhed ikke paa Anfordring, er det skyldige Beløb straks forfaldet til Betaling. 4. De Købere, der ikke betale i rette Tid, have, hvad enten de blive sagsøgte eller ikke, at tilsvare i Rente 6 /0 p. a. fra Hammerslagets Dato, indtil Betaling sker, samt alle Omkostninger skadesløst. I Søgsmaalstilfælde er de pligtige uden Hensyn til hvor de bo eller opholde sig at give Møde for Københavns Forligskommission og Jurisdiktion efter Varsel som til indenbys Boende, underkastede den hurtige Retsforfølgning efter Retsplejelovens Kap. 41 samt undergivne Udpantning efter Lov af 29. Marts 1873, 1, Nr 10 a, hvorhos de betale skadesløse Om kostninger, derunder Sagfører og Inkassationssalær samt eventuelt Befordringsudgifter. Da Køberne har Lejlighed til ved Eftersynet at tage de til Bortauktionering udstillede Genstande i Øjesyn, vil Reklamationer efter Hammerslaget ikke blive taget tilfølge. Tillægskonditioner forbeholdes. København, i Noi ember \920. G. E. Nøhrmann. Gammel Mønt 2 & 4, Stuen (Colosseum). Tirsdag den 9.* Onsdag den 10. og Torsdag den 11. November sælges antikke og moderne Møbler, Bronce, Tæpper m. m. 1 Kakkelovnsskærm 2 1 elektr. Staalampe 3 1 Mah. Pillespejl 4 1 Armstol 5 1 Satintræsmalet Soveværelses Møblement, bestaaende af: 2 Satintræsmalede Senge og Fjedermadr. 1 do. Toiletmøbel med Spejlglas 1 do. Klædeskab 1 do. Servante med Opsats 2 do. Stole 6 1 hvidt Toiletbord med Glasplade 7 1malet Bord 8 1 Egetr. Skab 9 1 Divan 10 1 Spejl i forgyldt Ramme 11 1 malet Bord 12 4 Stole med Rørsæder 13 1 Mah. Sofa med Indlægning 14 1 Nøddetr. Chatol 15 1 Mah. Sekretær 16 1 Mah. Toiletspejl 17 1 Mah. Bord med Søjlefod 18 1 fransk Salonbord, indlagt med Bronce og Messing 19 1 Mah. Chr. VIII Salonmøblement, best. af: 1 Mah. Skabssofa 4 do. Stole, 2 Mah. Lænestole 1 do. Søjlebord 20 1 Egetr. Geværskab 21 1 Mah. Soveværelse Møblement, best. af: 2 Mah. Senge med Fjedermadrasser 1 do. Toiletmøbel 1 do. Klædeskab med Spejl 1 do. Servante med Marmoropsats 1 do. Sengeskab med Marmorplade N, C. ROM, KBHVN. 2

3 22 1 hvidlakeret Salonmøblement, best. af: 1 hvidlakeret Sofa 2 do. Lænestole 4 do. Stole 1 do. Bord 1 do. Salonskab 1 do. Spejl med Konsol 1 do. Stander 23 3 Stole, Louis Mah. Spillebord, Chippendale 25 1 Mah. Hjørneskab, Chr. d Egetr. Bord med Udskæring, Barok 27 1 Mah. Klædeskab med Spejl, Chr. d Mah. Chifoniere med Marmorsøjler, Empire 29 4 Bronce Figurer, de fire Aarstider 30 3 Bronce Vægkandelabre 31 1 Birketr. Spisestue Møblement, best. af: 1 Birketræs Skænk 1 do. Linnedskab 1 do. Anretterbord 1 do. Spisebord 10 do. Stole med Hestehaarsbetræk 32 1 Gulvtæppe 33 1 Mah. Piedestal 34 1 Standuhr i hvidmalet Kasse 35 1 Fransk Sjal 36 1 Mah. Empire Spejl forgyldt fransk Salon Møblement, Louis 15, bestaaende af: 1 Sofa, 6 Armstole betrukket med Silkebrokade o Stole j 37 a 1 Bronce Figur, Tænkeren" 38 1 Mahogni Sybord, Empire 39 1 Bronce Gruppe 40 4 Nøddetr. Stole, Queen Anne 41 2 Bronce Vaser 42 1 Kiste, Firlænder med Indlægning 43 1 Bronce Kakkelovnsforsats 44 1 Mah. Spillebord, Louis Bronce Uhr, Empire 45 a 1 Palisander Skab med Udskæring, tysk Renaissance Crémefarvet Louis XVI Salonmøblement, bestaaende af: 1 Crémefarvet Sofa ] 2 do. Lænestole d f } Betræk 4 do. Stole 2 do. Taburetter 1 do. Bord 1 do. rundt Bord 47 1 Gulvtæppe 48 1Prisme Lysekrone 49 1 Mah. Chr. VIII Salonmøblement, best. af: 1 Mah. Chr. VIII Sofa ) 2 do. Lænestole m. rødt Silkedamask 4 do. Stole 1 do. Søjlebord 50 1 Mah. Salonskab 51 1 do. Sybord 52 1 do. Klaverbænk 53 1 do. Søjle 53 a 1 stort fransk Marmor Uhr med Bronce og tilsvarende 2 Kandelabre 54 1 engelsk Lygteuhr 65 1 Mah. Konsol, Empire 56 1 Par Marmorvaser med Bronce 57 1 Bronce Plateau 58 2 forgyldte Armstole med rødt Silke 59 1 Birketr. Soveværelse Møblement, best. af: 2 Birketræs Senge med Spiral og Madrasser 1 do. Toiletbord 1 do. Kommode 1 do. Servante med Marmor 2 do. Sengeskabe med Marmor 2 do. Taburetter 60 1 do. Bænk 1 hvidlakeret Lonis XVI Møblement, best. af: 1 hvidl. Louis XVI Sofa I 2 do. Armstole! med Silke 4 do. Stole 1 do. Bord 1 do. Spejl 61 1 elektr. Messing Lysekrone 62 1 Par Bronce Kandelabre 63 1 Bronce Uhr, Rokokko 63 a 1 Mah. Vitrine, Chr. VIII

4 fransk Mah. Salon-Møblement, Empire 1 Sofa 4 Armstole 65 1 Mah. Søjlebord, Empire 66 1 Standuhr med Metalskive, London (»7 1 Egetr. Skab med Opsats, Renæssance 68 1 do. Kuglebord med Udtræk, Renæssance 69 1 Mah. Kommode, Louis d lille fransk Skuffemøbel 71 1 Mah. Konsol, Empire 72 1 Nøddetr. Armstol, Louis Boule Skab, indlagt med Bronce og Messing 74-4 forgyldte Lygter med elektr.-montering 75 1 Egetr. Spisestue Møblement, best. af: 1 Egetr. Buffet med Sideskabe 1 do. Linnedskab 1 do. Anretterbord 1 do. Spisebord 8 do. Stole 76 1 Chesterfields Salonmøblement, best. af: 1 Chesterfields Sofa ) med grønt 4 do. Lænestole \ Silkedamask 77 1 Mahognipoleret Søjlebord 78 1 Gobelinsmaleri 79 1 fransk forgyldt Konsol med Marmor, Louis Mah. Spillebord 81 1 do. Hjørneskab, Louis do. Bord, Chippendale 83 2 Nøddetr. Stole, Queen Anne 84 1 Egetr. Kiste, Renæssance 85 1 Mah. Sekretær, Louis fransk Palisander Salonmøblement, bestaaende af: 1 Sofa, 2 Armstole ) betrukket mecj Aubusson 4 Stole j 87 1 Marmor Uhr med Bronce, Louis Mah. Empire Salonmøblement, best. af: 1 Mah. Emp. Skabssofa j 4 do. Armstole med blaat Silkedamask 2 do. Stole i 1 Mah. Empire Klapbord 89 2 Porcellæns Vaser med Bronce (Sevres) 90 1 Jardiniere, 2 Vaser (Sevres) 91 1Elmetr. Dragkiste 92 1 Kurvestol med Creton 93 1 Spejl 94 1 Mah. Emp. Salonmøblement, best. af: 1 Mah. Emp. Sofa j 2 do. Lænestole med grøn Silkedamask 4 do. Stole 1 do. Bord 95 1 Elefantbord 96 1 Mah. Piedestal 97 1 brugt Gulvtæppe 98 1 hvidl. Rokokko Møblement, bestaaende af: 1 hvidl. Sofa 2 do. Armstole, 4 hvidl. Stole 1 do. Bord med sort Marmorplade 99 1 Mah. Klaverbænk hvidlakeret Toiletbord rødmalet rundt Bord Egetr. Spisebord Egetr. Kartothekskab do. do Salonmøblement, bestaaende af: 1 Sofa 1 Lænestol med rødt Betræk 4 Stole ) hvidl. Rokokko Sofa, 1 Armstol med lyst Betræk 107 1Mah. Stol med Creton hvidlak. Seng do. Bord brugt Gulvtæppe Gasovn Staalampe, elektr Stk. 4-Fløjet Skærm 114 l mahognimalet Servante med Opsats egetræsmalet Klædeskab Mah. Sofa, 2 Stole med rødt Plyds Standere med Messing Skrivebord med 5 Skuffer hvidlak. Konsol Mah. Hjørneskab sortpoleret Louis XVI. Bord Egetr. Soveværelsesmøblement, best. af: 2 Egetr. Senge med Fjeder- og Krølhaarsm. 1 do. Toiletmøbel 2 Egetr. Sengeskabe 1 do. dobb. Klædeskab 7

5 Mah. Chatol, Louis XVI do. Bord med Søjlefod do. Cylinder Skab med Marmorpi., Emp do. Spillebord do. Konsol, Emp Egetr. Bord, Chippendale Mah. Kommode, Louis XVI Mah. Salonmøblement, bestaaende af: 1 Mah. Sofa ). ^ a n. i med Damask 4 do. Stole J 1 do. Bord Mah. Bogskab 131 a 1 Spisebord mahognimalet Soveværelsesmøblement, bestaaende af: 2 mahognim. Senge med Fjedermadrasser 1 do. Klædeskab 1 do. Toiletkommode 1 do. Servante med Marmoropsats 2 do. Stole Mah. Spillebord Elmetræs Bogskabskommode hvidlak. Bornholmer Uhr forgyldte Standere med Marmorpi hvidlak. Toiletbord Mah. Stole, indl. med Messing, Empire fransk Kommode med Indlægning, Louis XV Mah. Søjlebord Standuhr i Mah. Kasse Mah. Sybord do. Hjørneskab, Louis XVI do. Chatol, Louis XV Egetr. Spisestuemøblement, best. af: 1 Egetr. Skænkbuffet 1 do. Linnedskab 1 do. Anretterbord 1 do. Spisebord 2 do. Armstole 6 do. Stole Egetr. Bogskab Mah. Sybord Spiralsenge med Madrasser (sep.) Mah. Klaverbænk e e 160 a a ovalt Salonbord lille Mah. Skab, Louis XVI Nøddetr. Armstol, Louis XVI Mah. Konsol med Marmor do. Kommode med Marmorpi., Empire do. Armstol, Louis XVI Nøddetr. Stole, Queen Anne Mah. Klapbord, Chippendale do. Toiletmøbel, Empire do. Kabinetsskab, Louis XVI Stole, Louis XVI Egetr. Spisestuemøblement, best. af: 1 Egetr. Buffet med Overskab 1 do. Linnedskab 1 do. Anretterbord 1 do. Spisebord 12 do. Stole Mah. Soveværelsesmøblement, best. af: 2 Mah. Senge med Fjedermadrasser 1 do. Toiletmøbel 1 do. dobbelt Klædeskab med Spejl 1 do. Servante med Marmoropsats 2 do. Sengeskabe med Marmorpi. elektr. Messing Hængelampe Nøddetr. Armstol, Louis XVI Mah. halvrundt Spillebord, Louis XVI do. Kommode, Louis XVI Egetr. Stolpeskab, Renæssance Armstol med Medaillon, Louis XVI Bronce Uhr med Søjler, Empire Par Bronce Kandelabre lille Mah. Skab, indl. med Messing, Louis XVI Par gamle Lamper Mah. Skab med Søjler, Empire Salonmøblement, bestaaende af: Sofabænk ), ^, Armstole / med Puder Stole med lyst Betræk rundt Bord 1 Bogskab 1 do.

6 Elmetr. Spisestuemøblement, best. af: 1 Elmetr. Buffet med Sideskabe 1 do. Dækketøjsskab 1 do. Anretterbord 1 do. Spisebord, 8 Elmetr. Stole brugt Gulvtæppe Mah. Hjørnesofa med blaat Klæde Egetr. Stole med gult Plyds Mah. Dagligstuemøblement, best. af: 1 Mah. Sofa i 2 do. Lænestole, 6 do. Stole j med «rønt S,lke 2 do. Bænke j 1 do. Bord do. Salonskab Bronce Relief, efter Teniers Mah. Sybord, Empire do. Skrivesekretær, Louis XVI Nøddetr. Chatol, Barok Mah. Kommode, Louis XVI do. Bergere, Louis XVI do. Armstol Bronce Opsatser med Krystalskaale do. do. do Bronce Uhr, Empire Egetr. Spisestuemøblement, best. af: 1 Egetr. Buffet med Skabsopsats 1 do. Anretterbord 1 do. Spisebord 6 do. Stole 1 do. Panelsofa med Mekka Holl. Hængeuhr elektr. Krone Egetr. Herreværelsesmøblement, best. af: 1 Egetr. Sofa \ 2 do. Lænestole/ med blaat Betræk 1 do. Søjlebord Par Bronce Lysestager fransk Spejl med Bronce Egetr. Armstol med Udsk fransk Palisander Møblement, best. af: 1 Sofa, 3 Stole, 2 Armstole 196 a 1 Mah. Vitrini, Chr. VIII fransk Bronce Uhr og 2 Kandelabre franske Skabe i Satintræ, Louis XVI Armstol malet Skab 200 a 1 hvidl. Soveværelsesmøblement, best. af: 2 hvidl. Senge med Fjedermadrasser 1 do. Toiletmøbel 1 do. Klædeskab 1 do. Servante med Marmoropsats 1 do. Sengeskab 2 do. Stole 1 do. Haandklædestativ Birketr. Sekretær Bornholmer Uhr Bogskab sortpoleret Bænk, 2 Lænestole Egetr. Tegneskab for Ingeniører og Arkitekter Armstol Par Bronce Kandelabre, Rokokko Bronce Lysekrone, Rokokko lille Dameskrivebord, indl. m. Bronce o. Perlemor lille Egetr. Bænk Sekretær Bordtæppe Pude Egetr. Chatol med skraa Klap grønmalet Møblement, bestaaende af: 1 grønmalet Skab med Reol 1 do. do. 1 do. Bord 2 do. Taburetter norsk Væv Chesterfield Stole, med Buffet Pianobænk Mah. Skab, Louis Mahognimalet Sengeskab do. Servante, lukket Divan Nøddetr. Dameskrivebord do. Stumtjener Egetræsmalet Klædeskab Nøddetræsmalet Servante Gardinstænger 3

7 a a Mahognimalet Servante med Opsats Gardinstang Jernseng med Tangmadras Nøddetr. Salonbord Sofa, 4 Stole med rødt Plyds Flugtstole med rødt Plyds malet Servante med Marmorplade Stumtjener. Mahognipoleret Søjlebord Nøddetr. Pillespejl med Konsol lille Mah. Bord elektr. Messing Hængelampe brugt Gulvtæppe, Velour, 3 x 4 Meter lille Egetr. Skab hvidlakeret Soveværelsemøblement, bestaaende af: 2 hvidl. Senge med Spiral og Madrasser 1 do. Toiletmøbel 1 do. Klædeskab 2 do. Stole mah. Bord egetr. Chatol Divan Chesterfield Salonmøblement, best. af 1 Chesterfield Sofa 1 do. Lænestol! med rødt Damask 3 do. Stole Chesterfield Møblement, best. af: 1 Chesterfield Sofa i do. Lænestol 1 med Bøffellæder 1 do. Klubstol ) Trædesymaskine nøddetr. Rokokko Salonmøblement, bestaaende af: 1 nøddetr. Sofa ),,,, _ 3 do Stole i m^ blomstrende Betrsek. brugt Brysler Gulvtæppe 4 X 4x/2 Hestehaars Underlagstæppe Nøddetr. Gesims mah. Skærm med Silke egetr. Standkiste nøddetr. Pillespejl med Konsolskab Salonmøblement, bestaaende af: 1 Kanape ),,, 2 Stole 5 med rødt P1yds Stk. 4 Fløjet Skærm nøddetræsmalet Klædeskab mah. Stole med grønt Betræk Gyngestol egetr. Skrivebord med 5 Skuffer Chaiselong med Mekka Chesterfield Salonmøblement, best. af: 1 Chesterfield Sofa ), 1 do. Lænestol ) m' rø<jt Silkedamask mahognipoleret Søjlebord Kobber Kamin lyreformet Piano (Klein Berlin) Parér Automat med Spillemønter Salonmøblement, best. af: 1 Kanape ),,, 4 Stole med S P1y ds holl. Væguhr malet Komode nøddetr. Dameskrivebord Regulator Uhr, egetr. Kasse mess. Lysekrone med slebne Glas Salonmøblement, bestaaende af: 1 Sofa 1 Lænestol med rødt Betræk 4 Stole j mahognipoleret Salonbord Lammeskind med Indianer Malerier rødmalet rundt Bord dobb. egetr. Servante med Marmor og Spejlops Kuffert med Jernbeslag Spillebord med grønt Klæde Salonmøblement, bestaaende af: 1 nøddetr. Kanape ),, 4 do. Stole ) med Mekka nøddetr. Dameskrivebord do. Salonbord Stole med Mekka ovalt Salonbord brugt Gulvtæppe elektr. Varmeovn 3 *

8 Kurve Møblement, best. af: 1 Kurve Sofa j 4 do. Lænestole J med Chreton 1 Bord mah. Spillebord nøddetræsmalet Dragkiste valnøddetræs Panelsofa med Spejlopsats ovalt forg. Spejl indlagt nøddetr. Dragkiste Spejl Skindkøretæppe, Loss Kuskekraver, Bjørneskind Staalamper Spisebord Sofa med rødt Plyds Jalousiskærm Stole Salonmøblement, bestaaende af: 1 Sofa j 2 Armstole med grønt Plyds 6 Stole Skammel, 3 Puder Dyner (sep.) Rullegardiner, 1 Gardinstang Basttæppe Forligger, 1 Strygebrædt Billeder i Ramme Træstol, 1 Blomsterstativ Stol med rødt Betræk Rejsekurv Kulkasse malet Pult Skruestol Kopipresse do Lagerbord Bundt blaa Gardiner do. røde do Dyner (sep.) Servantebord hvide Sengetæpper Bundt hvide Gardiner m. m Haandklæder Pudevaar Lagener Dynebetræk Dækketøjskurv Faj. Vandfade, 1 Kande Hængelampe (defekt), 4 Lampekupler Gryder, 3 Kasseroller, 1 Hakkekniv, 3 Bakker Syltekrukker, 2 Kammerpotter Plet Spiseskeer do. Gafler Spiseskeer, 6 Gafler Theskeer Gibsvase Maleri Rygestativ, 1 Forskærerkniv Billeder i Ramme Servantestativ med Tilbehør Hundekurv Tøjsnor malet Bord Bundt Gardinstænger Fag Tylis Gardiner Fortræksgardiner Stk. Møbelstof Kakkelovnsforsats, 1 Ærmeblok Æske Possement do. Forskelligt, 1 Æske Prismer 350 Diverse Broderigarn forg. Hylder, 1 Hylde Syltekrukker, 2 Forme, 2 Glas, 1 Flaske Rammer til Fotografier do. do haandmalede Glasvaser 355 a 1 Sofa med Plyds 355 b 1 Amagerhylde

9 17 Fredag den 12. November Kl. 1 sælges fra Nr forarbejdet Guld, Sølv m. m Spænder med Sølvbelægning, Louis Sølvnaalehus med Vaabensignet, 18. Aarh Sølvflacon, 18. Aarh lille Sølvfigur, Empire Sølvdaase Sølvramme lille Sølvbæger, 18. Aarh smaa Sølvhægter, Empire Sølvspænder, Rokoko lille Sølvramme Sølvsmykke, 18. Aarh lille Sølvminiaturkrus Sølvchatelaine, 18. Aarh Sølvspænde Par Messing Lysestager, Figurer Sølv Alter Kalk lille Sølvskaal, Augsburg Sølv Thepotte og Flødekande Bakke med gennembrudt Kant Strøbøsse, dansk, 18. Aarh Gulddaase, 14 Kar Marmorfigur, Johannes med Lammet Sølv Krus med Laag, Anno 1710, engelsk Themaskine, Empire, 1811, Fabricius Uhrnøgle, 18. Aarh Smykkekors, forgyldt, 18. Aarh Sølvchatelaine Sølvspænde, 18. Aarh Sølvsmykke 386 1Kniv med sølvforgyldt Skaft, Empire Sølvspænde, 18. Aarh smaa Sølvbægre, 18. Aarh lille Sølvhovedvandsæg, 18. Aarh smaa Sølvbægre Par Sølv Lysestager, Rokoko Guld Cigaret-Etui, 14 Kar lille Mah. Uhr med Bronce, Empire Sølv Plat de menage med Krystal Krus paa Kugleben med Laag, Augsburg Relikvi, Sølv og Krystal Par Kandelabre, Bronce og Marmor, Empire Par Sølv Lysestager, belgiske, Empire Saltkar, 1 Sennepskande, 1 Peberbøsse, Sølv og Krystal, Empire Sølv Møllebæger, stemplet København Sølvspænde, 18. Aarh Kniv og Gaffel, Empire lille Sølvminiaturstol Sølvsmykke, 18. Aarh Sølvhovedvandsæg Sølvhængekrog med Kæde, 18. Aarh Sølvspænde Sølvbælte, forg., m. ler Sølvhane med Vaabensignet Gulddaase, Empire Par Lysestager, Marmor og Bronce, m. Kasoletter Sølv Strøbøsse, København Figur Kobber Samowar, Empire Sølv Daase, København Par Sølv Lysestager, 18. Aarh Marmor Uhr med Bronce Sølv Thepotte Kaffekande Sølvhængepatz, 17. Aarh Sølvsmykke, forgyldt, 18. Aarh Sølvhovedvandsæg, 17. Aarh lille Sølvmedailleskrin, 18. Aarh Sølvspænde, gotisk, 15. Aarh Sølvfigur, Relief Jernflacon med Sølvindlægning, Renæssance Sølvhovedvandsæg, Vaabensignet i Bunden, Renæssance

10 smaa Sølvbægere, 18. Aarh Sølvpibehoved, Louis Sølv Theservice, bestaaende af: 1 Thekande ^ 1 Flødekande Sterling Sølv, Georg d. III 1 Sukkerskaal ) 1 Sølv Bakke Brødkurv med Hank, Empire Skrivetøj Bæger med Laag Proptrækker Sølv Bordservice, russisk, bestaaende af 24 Spiseskeer, 24 Spisegafler, 24 Spiseknive 12 Dessertknive, 24 Dessertgafler 24 Dessertskeer, 24 Theskeer 2 Sauceskeer, 2 Strøskeer, 1 Potageske 1 Ragouske, 1 Sukkertang, 1 Aspargestang 437 Sølv Svingkedel 438 Kaffetragt 439 Gulddaase 440 Guld Cigaret-Etui 441 Sølvkalkun, 18. Aarh. 442 Flacon 443 Træbæger, sølvmonteret 444 Sølvdaase, Renæssance, graveret i Bunden D.S.K. 1704, den 17. Marts 445 Sølvfad, drevet i Kanten med Masker og Blade, i Bunden Figurer i Landskab 446 Sølvfigur, Renæssance 447 Sølvhane 448 Sølvrelikviskrin som Kirke, Renæssance 449 Sølvkrus, drevet Arbejde, Figurscener i Landskab, paa Laaget en siddende Dreng 450 Sølvbæger, Renæssance 451 Elfenbens Daase med Guld 452 Guld og le Daase 453 Par Sølv Løver 454 Guld Daase, Empire 455 Par Sølv Lysestager, Rokoko 456 Sølvskaal, Empire, dansk 457 Par Sølv Kandelabre 458 Sølv Thepotte paa Fyrfad 459 Guld Daase Sølv Skaal med Hanke Bæger, Renæssance 462 i Sølvkrus, rigt ornamenteret med Figurer og Englehoveder Sølvbæger med fast Laag, Renæssance Sølvbæger med Laag Sølvkande, rigt ornament, m. bibelske Sujetter, paa Laaget en Ørn med Unger Sølvskrin, drevne Ornamenter, Renæssance Sølvkrus, drevet Arbejde, Ornamenter og Landskaber lille Sølvbæger, graverede Ornamenter og Figurer, Renæssance Lysestage sølvplet Samowar Sølv Kageske sølvplet Skaal Bæger Krummekniv Sølv Lysestage Daase 479 1Flacon med Sølvmontering Sølv Daase Sukkerskrin af Glas, sølvmonteret, Empire Sølvsukkertang, Empire Gafler med Sølvskafter, Barok Sølv Annanaspokal, drevne Bukler lille Sølvpokal, forgyldt, Barok Etui med Kniv, Ske, Gaffel, Bronce, forg., Barok Sølvetui Rokoko Sølvpokal med Laag, Renæssance Sølvplade, udskaaret Vaaben Sølv Saltkar, Renæssance Elfenbens Krus, sølvmonteret, Niirnberg-Arbejde, mrkt. indvendig i Bunden lille Sølvskaal med Hank, Renæssance Kniv og Gaffel, Sølvskafter, Rokoko Sølvdaase, drevet Løve, Barok Etui med Kniv, Gaffel og Ske, Staalskafter, Sølvindlagt, Barok

11 Porcell. Saltkar, sølvmonteret, Rokoko Sølv Saltkar, Rokoko Knive og 3 Sølvgafler, Porcellænsskafter, Meissen, 18. Aarh Sølv Plat de menage med 2 Glasflasker og 2 Glassaltkar, Empire Sølv Lysestager, Empire lille Sølvkrus, drevet med Amoriner, Renæss Sølv Lysestage, Barok Krus med Sølvlaag, Meisnerporcellæn, malet af Herold ca Sølvnecessaire, graverede Ornamenter, Figurer og Vaaben, Barok Sølv Lysestager med Lyseslukker, 18. Aarh Saltkar, Renæssance Terrin, Louis Daase, Niello, forestiller Jagten, fransk Arbejde, 18 Aarh Fad, engelsk, mrkt. i Kanten Anno 1723, graveret Arbejde Krus, drevet Arbejde, staar paa 3 Løver, 1 Løve paa Hanken, 17. Aarh Bæger m. Laag, graveret Arbejde, Renæss drevet med 3 Portrætter og Frugter, paa Laaget en Svane, Renæss Krus, drevet med Ornamenter og Figurer, Renæssance Bæger, svensk, 18. Aarh graveret Vaaben, 18. Aarh stort Sølv Bæger, svensk, graveret Vaaben, 18. Aarh Sølv Opsats med 2 Krystalflasker, Rokoko Kaffekande paa Stativ, 18. Aarh Daase Flacon med Sølvmontering Lørdag den 13. November Kl sælges fra Nr Porcellæn, Fajance m. m ungarsk Rytter, ungarsk Porcellæn Gruppe Porcellæn, Rudolfstadt mrkt. I. P Porcellæns Papegøje Fugle, Meissen Gruppe * Figur Hest, Thiiringen Due Vædder Figurer, Schielcie i _ Krebs, Berlin, c Ko, Meissen, Marcolini Sukkerskaal, Meissen, 18. Aarh Par Porcellæns Kopper, mrkt. A. R Porcellæns Sauceskaal, Berlin, 18. Aarh Sukkerskaal, Meissen, Marcolini Par Porcellænskopper Porcellæns Krukke med Laag, Meissen, 18. Aarh Kande, Meissen, 18. Aarh Fad, 18. Aarh Tallerken, Empire i med 3 Landskabsmalerier Assietter, Høchst, 18. Aarh Kaffeservice, Meissen, Punktid, best. af: Kaffekande, Flødekande, Sukkerskaal, 8 Par Kopper, 1 Underkop Fajance Grupper lebæger Alabastfigur gi. Vinglas

12 gi. Vinglas Fad med Laag, Mustier Porcellæns Kande, Meissen, 18. Aarh Hoved, Empire Par Porcellæns Kopper, Ansbach, 18. Aarh Porcellæns Bægre, 18. Aarh lille Porcellæns Krukke med Laag Urtepotte med Underskaal Bæger m. Laag, Berlin, 18. Aarh Porcellæns Saltkar, Meissen, 18. Aarh smaa Porcellænskurve, den ene med Laag, Meiss Riskop med Skaal og 6 Skaale Vase med Laag, Fajance, Delft Par kinesiske Kopper Overkop og 3 Underkopper Porcellæns Gruppe, 2 Engle Par kinesiske Kopper Overkopper, 5 Underkopper, 1 Tallerken ostindiske Tallerkener Porcellæns Kande og Kop Jardiniere, Sevres Porcellæns Bæger med Laag Par Porcellæns Kopper, Meissen, Margolini Porcellæns Kopper, Mokka, Empire Pibehoved, Maleri, forest. Kortspillere lille Porcellæns Flakon Porcellæns Tøffel, Empire Dele Thedaase, 18. Aarh Meissen, 18. Aarh Kande kinesisk Porcellæns Skaal med Bronce persisk Bolle med blaa Dekoration Par Kopper, Meissen Wien Cremerkopper kinesiske Laagfade kinesiske Tallerkener, blaa Dekoration s kinesisk Skaal smaa Fajance Urtepotter Vandbeholder med Kumme, fransk Fajance lille Porcellæns Kande, Meissen, 18. Aarh Par Porcellæns Kopper Porcellæns Kumme, Kaffe Service, Bakke, 2 Kander, 5 Par Kopper, Meissen, 18. Aarh Porcellæns Kumme, Meissen, 18. Aarh Kaalhoved, Smørkop, Meissen, 18 Aarh Tallerken med Reliefblomster, Meissen, 18. Aarhundrede Porcellæns Figur, siddende Mand med Hund, 18. Aarhundrede 609 1Porcellæns Figur, siddende Dame, 18. Aarh Aarh kinesisk Potpouri Krukke kinesisk Fad Tallerken, italiensk Porcellæns Kande, Sevres Tallerken, Fajance Bronce Figur Vaser, Fajance, Delft Kaffe- og Theservice, ældste Berlin, bestaaende af: 1 Kaffe- og Thekande Flødekande, Sukkerskaal 6 Par Kopper og 6 Par Thekopper Pore. Figur, Trommeslager Gruppe, forestiller de 4 Aarstider, Meissen, 18. Aarhundrede Figurer, Blomsterdreng og Blomsterpige Meiss., 18. Aarhundrede Figur, Porcellæn, Berlin, 18. Aarh Niimpfenburg, 18. Aarh Sevres Gruppe, forestiller Musiken, Meiss Figur, Meissen, 18. Aarh Spillende Dame, 18. Aarh Kriger Dreng med Jordkloden, 18. Aarh Skrivende Dreng fransk Fajance Figur

13 fransk Fajance Figur gi. Fajance Bakker, Delft gi. engelske Fajance Kander gi. Fajance Kande med Laag Figur, Meissen, 18. Aarhundrede Dreng med Kurv paa Ryggen, 18. Aarhundrede Figur, Meissen, Dreng forestiller Malerkunsten, 18. Aarhundrede Figur, Meissen Vase, Porcellæn, Fiirstenberg, 18. Aarh Bouillon Bolle med Laag, Porcellæn, Berlin, 18. Aarhundrede Thekande, Porcellæn, Sevres, 18. Aarh. 643 Par Kopper, kinesisk Porcellæn, 18. Aarh Daase, 645 Assietter Thekande, japansk Porcellæn Bojan, kinesisk lille Tekande, kinesisk Nanking lille Askebæger Satzuma Sauceskaal Kurv lille Vase lille Vase med Laag, kin. Porcell Skylle Skaal, japansk Porcellæn lille Vase med Laag, kin. Porcell Thekande, kinesisk Porcellæn 658 Sauceskaale Kumme Kande Kande med Underskaal, kin. Pore lille Kande, kinesisk Porcellæn Barber Fad Tallerken, famille rose, kin. Pore Vase Tallerkener Theservice, bestaaende af Thekande, Flødekande, 4 Par Kopper, kinesisk Porcellæn. Bestilt gennem det Østasiatiske og dekoreret med europæiske Vaabener, 18. Aarhundrede Bojan, kinesisk Porcell., famille rose, 18. Aarh Figur, Sækkepibeblæser, Hund paa Sokkel, Meissen, ca Figur, Dreng med Vindruer, Meissen, ca Tallerken med Blomster og Frugter ca Grupper med Drengefigurer, allegorisk Fremstilling, Meissen, ca Grupper med Drengefigurer, forestiller Handelen og Krigen, Meissen, ca Bouillonskaal med Laag og Fad, blaa Grundfarve, forgyldte Ornamenter med Watteaumalerier Porcellæn, Meissen, ca. 1760, med Malerens Signatur B. T Vase, Louis 16, Kgl. kbhvnsk. Pore., 18. Aarh Tallerkener * _ Vase, Louis 16, Figur Kande Svibelvase med Relief, Blomster, Kgl. københavnsk Porcellæn, 18. Aarhundrede Vase, Louis 16, Kgl. kbhvnsk. Porcell., 18. Aarh. Par Kopper Figur, Thorvaldsen Bisquit 19. Aarh. Figur, Bisquit, Meissen, 18. Aarh. Blomsterglas, venetiansk Karaffel, Krystalglas, Empire Glasflakon med leblomster Karaffel, rødt Glas, Empire Bægre, bøhmisk Mælkeglas, Empire Kande Flakons Tumling, grønt Glas, 18. Aarh.

14 27 Lørdag d. 13. November Kl. 5 7 sælges fra Nr Kobber, Messing, Broncer, Fajance m. m Lille Glaskrus, grønt Glas, 18. Aarh Drikkebæger med lefarver, Rytter til Hest Vinduesruder med lefarver, rigt ornamenteret, med Riddersmand og Riddersdame i Midten af Ruden Stage af Metal til 4 Lys Pokal af Kobber lille Kobberfad Lysestager af Kobber Røgelseskar af Malm, Barok lille Malmmorter Broncerammer Broncebæger, Renaissance Messingskilte, svensk Vaaben Broncerelief, Kristushovede Kobberrelief, Portræt lille Tallerken, pletteret Tintallerken Stilet, Renaissance Dolk, lille Kobberskaal med Inskription, Renaissance Malm Lysestage, Renaissance Malmmorter, Anno 1618, Renaissance Malmklokke, Anno 1771, Barok Japansk Gongon, Renaissance i _ Thekande pletteret Bakke Bronce Dørhammer, Renaissance Løvehoved, Figur Grupper til Kaminforsats, Barok Portræt, drevet i Kobber, forsølvet, Renaissance Kaffekande, pletteret, Empire Lysestager, Chr Krydderiskrin med Messingbeslag, Renaissance Malmgryde, Renaissance Messing Æbleskivepande, c Kobberlaag, drevet Arbejde Væg Kandelabre, Bronce, Rokokko Tinkande, Anno 1589, Renaissance Messing Døbefont, graveret Kobberkande, Renaissance Kobberspand, drevet Vaaben, Anno 1687, Renaissance Messing Madonna, forgyldt, Renaissance lille Tinkrus Sukkerskaal, pletteret, Rokokko Skrivetøj, Staal og Bronce, forgyldt, Barok Lysestager, Bronce, Empire Brevpresser, Bronce, Marmor, Empire smaa Bakker af Kobber, forsølvet og forgyldt, Empire Brevpresser, Malakit, Bronce, forgyldt, Empire Væglampetter, Bronce, forgyldt, Empire Messingfad, graveret, Renaissance Messinglaag, ' Jernstativ med Døbefont af Messing, Renaissance Malmlysestager, Renaissance Messingfad, lille Krydderiskab, Messing, Rokokko Malmfad, Renaissance Ur, Messing, Barok Broncekande, Oldfund Bronceramme, forgyldt lille Bronce Urkasse, Barok Kobbermonstrans, forgyldt, Renaissance Malmdøbefont, graveret, Malmlysestager m. trekantet Sokkel, Renaissance Thekande, glasseret Ler, 18. Aarh Vievandkar, Thekande, Sauceskaal, Fajance

15 Kande med Laag, Fajance, 18. Aarh. 778 a. 1 lille Vase, Fajance lille Vase, Delf, 18. Aarh blaa, decor. 18. Aarh Likørdunk, Thekande, Fajance, Empire Skrivetøj, blaa Fajance, 18. Aarh siddende Dame, Fajance, 18. Aarh lille Kumme, Fajance, 18. Aarh Skrivetøj, Polykron, decor. Fajance Figur, Fajance Hund, Kalve, Fajance, Delf., 18. Aarh Kumme med Rokokko Ornamenter, Fajance Blomsterkurv af Ler, 18. Aarh Bjørn som Skrivetøj, glasseret Ler, 18. Aarh Bæger, Fajance, 18. Aarh lille Hund, glasseret Ler, 18. Aarh Kumme m. Medaillonportrætter. Fajance, Empire Kinesisk Figur, glasseret Ler Kande, Fajance, 18. Aarh Urstativ, Smørkande, Fajance, 18. Aarh Kande, 796 1Smørkande, Skrivetøj Gruppe med 3 Kvindefigurer forestiller Skæbnens Gudinder, modelleret i Ler, fransk Arbejde, signeret Grailloy Vaser med Hanke, Fajance, 18. Aarh Svibelvase, Ko, kruset Fad, stor Kumme, Barberfad, Fad, Fad med Vaaben Fad, Rouen Fad, Fad, Strasburg Fad, Fad, Strasburg, Jardiniere, Rouen Urtepotte, Hanau, Fajance, 18. Aarh Svibelvase, Strasburg, Fajance, 18. Aarh Saltkar, Kande, Hest, Rendsburg, Kande, Figur, Polykron, decor Vægvase, Bouillonskaal med Laag, smaa Platter, Polycron decor. Fajance 18. Aarh Skrivetøj, Delft, Fajance, 18. Aarh Køer,

16 31 Mandag d. 15. Novbr. Kl. l l 1^ sælges fra Nr Fajance, Majolika, Stentøj, Daaser, Miniaturer m. m Vase, Delft, Fajance, 18. Aarh Kande Horn 821) 1 Kande Vægvase Terrin, Delft Ko, Slesvig Kumme Terrin, Rouen Vaser, Delft 83? 1 Maanedstallerken, Delft, Fajance, 18. Aarh _ Fad, Delft, Fajance Vase med Laag, Delft, Fajance, 18. Aarh Tallerken med Vaaben Wedgewood, Fajance, 18. Aarh lille Fad, Fajance, 18. Aarh Moustier, Fajance, 18. Aarh Tallerken, Rouen _ med Krone og Navnetræk C. VI. Dansk Fajance, 18. Aarh Kumme, Delft, Fajance, 18. Aarh italiensk Majolikakrukke med Laag, 18. Aarh Majolikatallerken, 18. Aarh Napoli, 18. Aarh Majolikaplatte med forsølvede Ornamenter og paa Bagsiden Inskriptioner, 18. Aarh italiensk Majolikaskaal, Castello, 17. Aarh italiensk Majolikafad, dekoreret med Figurer og Ornamenter i Kanten, i Midten af Fadet Portræt af Rafael, Castello Duranto, 16. Aarh. italiensk Majolikafad, Urbino, 15 Aarh. Flise, glaseret Ler, Renæssance Majolikavaaben, mrkt. A. S. L, G. V. K. 1662, Renæssance Tandbæger med de 4 Evangelister og Jomfru Marie med Kristusbarnet og Inskription Flaske med forgyldte Ornamenter og Figurer, Renæssance lille Kreutzerkrus, Renæssance lille Kande med Tinlaag glaseret Ler, 18. Aarh. Kande Krus, brun Renæssance Vase med Vaaben, brun glaseret Ler Stenkrus, mrkt. FL, 18. Aarh. Stenflaske med Hank Stenkrus, rigt ornamenteret, 17. Aarh. Stenflaske Stenkrus med Tinlaag, 18. Aarh. med Tinmontering, 17. Aarh. Fajancekrus, 18. Aarh. med Tinlaag, 18. Aarh. Rendsborg, 18. Aarh. 18. Aarh. Kaminuhr, udskaaret Træ, forgyldt, Louis 16 Egetræsfigur, Polykron decor, Renæssance italiensk Figur, Renæssance

17 Gobelin Riddersmand med Dame, smaa Krigerfigurer og Heste, Renæssance Kaminuhr, udskaaret i Træ, forgyldt, Louis Træfigur, Wilhelm Tell, 18. Aarh. S94 2 skaaret af Troyer, Niirnberg, 18. Aarh Broncepokal, forsølvet og forgyldt, Krone, pletteret, 17. Aarh Vaser af Kobber, sølvpletteret, Barok Broncedaase 18. Aarh lille Olielampe Sparebøsse, sølvpletteret, Empire Saltkar Sukkerskaal Kurv, broncemonteret Sukkerbøsse, sølvpletteret, 17. Aarh Kaffekande af Kobber^ sølvpletteret, 17. Aarh Globus med 2 Glasflacons, Empire Broncerelief, forgyldt lille Broncekam, forsølvet, med Rubinglas, Empire Par Kopper, Meissen Botger, 18. Aarh Krystalflacon i bronceforgyldt Stativ. Empire Sukkertang, forsølvet, Rokoko Kamme, Empire Armbaand Krenolinedame, Fajance lille Broncedreng med Muslingskaal lille Glasbæger, Inskription, Konigstein, Empire smaa japanske Daaser Pung i Chatelaine, Empire lille leskaal, 18. Aarh Bæger, kinesisk le, 18. Aarh smaa Bakker Vaser lille Kobberdøbefond med le Par Kopper, kinesisk le, 18. Aarh Spejl smaa Alterplader, Bronce med le, 17. Aarh lille Alter, Bronce, 16. Aarh Bennaalehus, 18. Aarh Krebs som Flacon, Elfenben, 18. Aarh Figur Daase, 18. Aarh Elfenbensplade med Figurer, 17. Aarh Naalehus, Elfenben, 18. Aarh Relief, Elfenben, 18. Aarh Ko Relief, Rytterscene, 16. Aarh lille Buste, skaaret i Merskum, Empire lille Skrin med Malerier, 18. Aarh Pibekradser, Empire Pibehoved Porcellænspibehoved med forgyldt Beslag Empire Daase med Lakmalerier, Empire Horndaase, graveret, med Hjerte, 17. Aarh med Krigerscene, Empire rund Daase med Portrætmaleri Daase med Lakmaleri, Empire i _ Læderpung med Voksportræt, Empire Daase med Lakmaleri med Rytter, 17. Aarh med Dobbeltportræt i Elfenben, 17. Aarh med romersk Kejserportræt Cigaretetui, Skildpadde med Sølvmontering, 18. Aarh Bronceskrivetøj, forgyldt, Empire lille Bronceuhr, Empire lille Agatdaase, broncemonteret, forgyldt, 18 Aarh oval ledaase, 18. Aarh leflacon ledaase, lestokkeknap med Vaaben, 17. Aarh leflacon, 18. Aarh ledaase Porcellænsflacon Porcellænsdaase med Landskabsmalerier Porcellænsnaalehus, Meissen, 18. Aarh Blomsterholder, malet med Amoriner, Meissen Porcellænsflacon, 18. Aarh Meissen, 18. Aarh lille Ske Porcellænsflacon Porcellænsnaalehus, Wien

18 Porcellænsflacon, Meissen, Dreng med Gedebuk, 18. Aarh Par Guldørenlokker, Empire Skildpaddeetui med Guldindlægning, 18. Aarh Gulduhr som Mandolin med le 978 1Gulenaalehus, Empire Guld Uhr med leportræt, Empire Par Guldørenlokker, Empire 981 1Nécessaire, Bronce, forgyldt, Rokoko Trædaase med Miniaturer 983 1Kasse med forskelligt Daase med Uhr, Bronce, forgyldt, 18. Aarh Bogbind af Staal med Guldindlægning, Renæss Daase med Uhr, graveret med Figurer 987 1Bronceskrin, graveret, Renæssance 988 1lille leskrin, gotisk graveret Messingskrin med Maleri, 18. Aarh lille Messingskrin, graveret, med Riddersfigurer, Renæssance Musikdaase Bronce Plaquette, Renæssance Daase med Uhr, med le, Wien, 18. Aarh Aarh Penalhus med Watteaumalerier Kobberplade, graveret, 17. Aarh Naalehus med Lakmaleri, Werner Martin, 18. Aarh Daase, paa Laaget Amor i Miniaturmaleri, guldmonteret, Louis Daase med Miniaturdameportræt, Elfenben, Empire Elfenben, Louis Landskabsminiatur, Rokoko Miniaturdameportræt, Elfenben, Empire Elfenbensminiatur i Bronceramme, ung Mand i Sølvramme, Herreportræt, Signeret svenske Miniaturer, Bernadotte med Hustru og Hofdame Miniaturportræt, Herre, i Læderetui Elfenbensminiatur, Portræt af Theodor Kørner Elfenbensminiatur i Læderramme, Sig. F. Grant, Wienermaler Medaillon med Herreportræt, 18. Aarh Elfenbensminiaturer, Herre og Dame, Rokoko Miniatur i Etui, Kærlighedscene, 18. Aarh Empireskrin med Elfenbensminiaturer, Herre og Dame Dobbeltportræt, Herre og Dame Dobbeltminiatur paa Elfenben. 18. Aarh Elfenbensminiatur i bronceforgyldt Ramme, Herrehalvfigur, 17. Aarh Garnvinde, Empire indlagt Skrin med Sølvbeslag, Rokoko lille Daase antikt Marmorrelief, sovende Dreng

AUKTION KATALOG KUNST- OG MØBELFORRETNINGS A/S L. F. FALKENBERGS UDSTILLINGSLOKALERNE VESTERBROGADE NR. 461

AUKTION KATALOG KUNST- OG MØBELFORRETNINGS A/S L. F. FALKENBERGS UDSTILLINGSLOKALERNE VESTERBROGADE NR. 461 KATALOG OVER A/S L. F. FALKENBERGS KUNST- OG MØBELFORRETNINGS AUKTION ONSDAG D. 20. OG TORSDAG D. 21. OKTBR. 1920 BEGGE DAGE KLOKKEN 12 PRÆCIS I UDSTILLINGSLOKALERNE VESTERBROGADE NR. 461 (INDGANG FRA

Læs mere

Auktionen. KATALOG til. Antikviteter, Broncer, Porcelæn, antikke Møbler, Galanterivarer. Torsdag den 29. April 1920, Form. Kl. 10

Auktionen. KATALOG til. Antikviteter, Broncer, Porcelæn, antikke Møbler, Galanterivarer. Torsdag den 29. April 1920, Form. Kl. 10 = AKTIESELSKABET % SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Torsdag den 29. April 1920, Form. Kl. 10 og følg. Hverdag paa Vesterbrogade 41 efter Begæring af Overretssagfører

Læs mere

KATALOG HERSKABELIGT INDBO GAMMEL MØNT 2 & 4. BRONCER - ORGLER - UHRE - GULVTÆPPER MALERIER m. m. I DAGENE 1.-3. SEPTEMBER 1920 OVER KL.

KATALOG HERSKABELIGT INDBO GAMMEL MØNT 2 & 4. BRONCER - ORGLER - UHRE - GULVTÆPPER MALERIER m. m. I DAGENE 1.-3. SEPTEMBER 1920 OVER KL. KATALOG OVER HERSKABELIGT INDBO BRONCER - ORGLER - UHRE - GULVTÆPPER MALERIER m. m. SOM SÆLGES VED OFFENTLIG AUKTION I DAGENE 1.-3. SEPTEMBER 1920 KL. 11*/, FRA GAMMEL MØNT 2 & 4 TELF. 9720-9774 EFTERSYN:

Læs mere

Herskabeligt Indbo, Krystal, Porcelæn, Sølv, Mahogni Møbler, persiske Tæpper, Piano, Kobberstik, Malerier m. m. NORGESMINDEVEJ N *: 25.

Herskabeligt Indbo, Krystal, Porcelæn, Sølv, Mahogni Møbler, persiske Tæpper, Piano, Kobberstik, Malerier m. m. NORGESMINDEVEJ N *: 25. FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo, Krystal, Porcelæn, Sølv, Mahogni Møbler, persiske Tæpper, Piano, Kobberstik, Malerier m. m. tilhørende G R E V E ESKILD SPARRE og som bortsælges ved Auktion O nsdagen

Læs mere

KATALOG. Auktionen paa Constantia. Bohatfe og JVIalemer. Dødsboerne. Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11. over. tilhørende.

KATALOG. Auktionen paa Constantia. Bohatfe og JVIalemer. Dødsboerne. Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11. over. tilhørende. KATALOG til Auktionen paa Constantia Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11 over Bohatfe og JVIalemer tilhørende Dødsboerne efter fhv. Proprietær J. H. Holm, Grosserer F. M. Oppenheim og Prokurist

Læs mere

Udmærkede Møbler og Indbo. Onsdag den 10., Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes

Udmærkede Møbler og Indbo. Onsdag den 10., Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1016 OG 8701 ^smsacøp Udmærkede Møbler og Indbo. Onsdag den 10., Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes Nørregade 41, 1ste Sal, bortsolgt

Læs mere

KØBEMHÅVNS 26. MARTS 1919.

KØBEMHÅVNS 26. MARTS 1919. KØBEMHÅVNS 26. MARTS 1919. FORTEGNELSE OVER EN SAMLING ANTIKVITETER OG KUNSTGENSTANDE DER BORTSÆLGES VED AUKTION ONSDAG DEN 26. MARTS KL. 11 KØBENHAVNS NY KUNSTSAL VESTERVOLDOADE 11 STUEN TLF. BYEN 7876

Læs mere

M øbler m. m. som bortsælges ved off. Auktion

M øbler m. m. som bortsælges ved off. Auktion FORTEGNELSE over M øbler m. m. som bortsælges ved off. Auktion Tirsdagen den 28. Maj 1918 Formiddag Kl. 10 og følg. Dag i Niels Juelsgade Nr. 6 stuen - - Af Kataloget fremhæves: En stor Del udm. Møbler

Læs mere

Fabrikant Emil Falck5 Dødsbo

Fabrikant Emil Falck5 Dødsbo KATALOG OVER DET Fabrikant Emil Falck5 Dødsbo TILHØRENDE IN D B O BESTAAENDE AF MØBLER, TÆPPER, LYSEKRONER, MALERIER, KUNSTSAGER, SØLV, GLAS, PORCELÆN, PLET m. m., SOM BORTSÆLGES VED OFFENTLIG AUKTION

Læs mere

KATALOG. Bohave m. v. tilhørende. Auktionen paa. Gentofte Hotel. Dødsboerne. Tirsdagen den 24. April 1917. til. Form. Kl.

KATALOG. Bohave m. v. tilhørende. Auktionen paa. Gentofte Hotel. Dødsboerne. Tirsdagen den 24. April 1917. til. Form. Kl. i KATALOG til Auktionen paa Gentofte Hotel Tirsdagen den 24. April 1917 Form. Kl. 11V2 orer Bohave m. v. tilhørende Dødsboerne efter Enkefru Jørgine Esche og Enkefru Emm y F. C. Hartmann, født Bu gel,

Læs mere

Auktionen. Krystal, Porcelæn, Sølv, antikke Møbler, Kunstsager, Lysekroner, Kobberstik m.m. KATALOG. Farvergade 6, stuen efter Begæring af

Auktionen. Krystal, Porcelæn, Sølv, antikke Møbler, Kunstsager, Lysekroner, Kobberstik m.m. KATALOG. Farvergade 6, stuen efter Begæring af ' AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Tirsdag d. 16. Oktober 1917, Form. Kl. 11 og flg. Dage i Farvergade 6, stuen efter Begæring af Højesteretssagfører

Læs mere

Herskabeligt Indbo Glas, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, Malerier, Bøger m. m.

Herskabeligt Indbo Glas, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, Malerier, Bøger m. m. FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo Glas, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, Malerier, Bøger m. m. tilh. Boet efter afd. H øjesteretssagfører V. F. Asmussen og som bortsælges ved Auktion O nsdagen den 17.

Læs mere

KATALOG. F redagen den 14. Ju n i Form. Kl. 10s/4 og følgen d e D ag bortsælges ved A u k tio n paa

KATALOG. F redagen den 14. Ju n i Form. Kl. 10s/4 og følgen d e D ag bortsælges ved A u k tio n paa KATALOG 4 F redagen den 14. Ju n i Form. Kl. 10s/4 og følgen d e D ag bortsælges ved A u k tio n paa Nørregade Nr. 41 en Del gode ældre Møbler m. v. Af Kataloget fremhæves: 1 udmærket sort poleret Kabinetsmøblement,

Læs mere

AUKTIONSKATALOG DANSK KUNSTHANDEL VINGAARDSTRÆDE 21 TIRSDAG D. 2 0. OG ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12. 6. Raoul Dufy: Rytterkomposition.

AUKTIONSKATALOG DANSK KUNSTHANDEL VINGAARDSTRÆDE 21 TIRSDAG D. 2 0. OG ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12. 6. Raoul Dufy: Rytterkomposition. es AUKTIONSKATALOG DANSK KUNSTHANDEL 6. Raoul Dufy: Rytterkomposition. VINGAARDSTRÆDE 21 TIRSDAG D. 2 0. OG ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12 es KUNSTAUKTION TIRSDAG D. 20. og ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12

Læs mere

CATALOG. Auktion over Antiquiteter m. m.: Mandag d. 9. Februar 1920 og følgende Dag Form. Kl. 11: Ovenlyssalen Bredgade 34.

CATALOG. Auktion over Antiquiteter m. m.: Mandag d. 9. Februar 1920 og følgende Dag Form. Kl. 11: Ovenlyssalen Bredgade 34. CATALOG Auktion over Antiquiteter m. m.: Mandag d. 9. Februar 1920 og følgende Dag Form. Kl. 11: Ovenlyssalen Bredgade 34. FORTEGNELSE over Antiquiteter, Kunstsager m. m. der efter Begjæring af Hr. Ingeniør

Læs mere

Møbler og Indbo. KATALOG NØRREGADE 41, 1. SAL, TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 1913 RASMUS NIELSENS AUCTIONS FOR RETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701

Møbler og Indbo. KATALOG NØRREGADE 41, 1. SAL, TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 1913 RASMUS NIELSENS AUCTIONS FOR RETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701 RASMUS NIELSENS AUCTIONS FOR RETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701 KATALOG TIL AUCTIONEN NØRREGADE 41, 1. SAL, TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 1913 FORMIDDAG KL. 11 OG FØLGENDE DAG OVER Møbler og Indbo. Søndag

Læs mere

Indbo. Moderne og antike Møbler. Mandag den 12. April, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes

Indbo. Moderne og antike Møbler. Mandag den 12. April, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1016 OG 8701 Indbo. Moderne og antike Møbler. Mandag den 12. April, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes paa Nørregade 41, 1ste Sal, bortsolgt

Læs mere

KATALOG OVER HERSKABELIGT INDBO FLYGLER - PIANOER - BRONCER - UHRE PLATTER = TÆPPER M. M. MALERIER TEGNINGER - KOBBERSTIK M. M. SOM SÆLGES I DAGENE

KATALOG OVER HERSKABELIGT INDBO FLYGLER - PIANOER - BRONCER - UHRE PLATTER = TÆPPER M. M. MALERIER TEGNINGER - KOBBERSTIK M. M. SOM SÆLGES I DAGENE KATALOG OVER HERSKABELIGT INDBO FLYGLER - PIANOER - BRONCER - UHRE PLATTER = TÆPPER M. M. MALERIER TEGNINGER - KOBBERSTIK M. M. SOM SÆLGES I DAGENE FRA D. 8. TIL 11. MARTS Kl. I I 1/, FRA GAMMEL MØNT 2

Læs mere

FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 1-Sal -0. Vekselerer KOPPEL BERENDT og som bortsælges ved Auktion

FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 1-Sal -0. Vekselerer KOPPEL BERENDT og som bortsælges ved Auktion FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo Glas, Krystal, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, eleg. og udm. Møbler, Tæpper, Gardiner, Flygler, Billarder, Malerier, Kobberstik, Bøger m. m. tilh. forskeli. Auktionsrekvirenter

Læs mere

AUKTIONEN. KATALOG over. Tirsdag den 10. September Kl. 10 Formiddag, Johannevej 8,

AUKTIONEN. KATALOG over. Tirsdag den 10. September Kl. 10 Formiddag, Johannevej 8, KATALOG over AUKTIONEN der afholdes Tirsdag den 10. September Kl. 10 Formiddag, Johannevej 8, hvor der efter Begæring af Arvingen i Boet efter afdøde Enkefru Margrethe v. d. Hude bortsælges det Boet tilhørånde

Læs mere

Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj.

Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj. Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj. Mandag den 8. Marts Form. Kl. 11 sælges ifølge Rekvisition af Hr. Overretssagfører Otto Laage m. fl. ved Auktion, der afholdes Holbergsgade

Læs mere

AUKTIONEN, EB Fr. Jensens Bogtrykkeri, Falkoneralle 58. K A T A L O G. Fredag d. 2 8. Maj 1 9 1 5, Ratksacksvej 14, Kl. 11V2 Form..

AUKTIONEN, EB Fr. Jensens Bogtrykkeri, Falkoneralle 58. K A T A L O G. Fredag d. 2 8. Maj 1 9 1 5, Ratksacksvej 14, Kl. 11V2 Form.. K A T A L O G til AUKTIONEN, d er a f koldes Fredag d. 2 8. Maj 1 9 1 5, Kl. 11V2 Form.. Ratksacksvej 14, hvor der paa Begæring af O verretssagfører Jon Krabbe som executor testamenti bortsælges det afdøde

Læs mere

Herskabeligt Indbo Malerier

Herskabeligt Indbo Malerier FALKENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej 27 og 29 ( D a ny Telefon 1282. T h e a te r). KATALOG ti/ Auktionen Tirsdagen den 20. Marts 1917 Formiddag Kl. Il og félgende Dage GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater)

Læs mere

MALERIER og TEGNINGER AF

MALERIER og TEGNINGER AF fotograflsamlingeii KiiiimiiuiiitiiiitiiiitmiMiiKiiiimiimimiiimiiMiiiMiiimimiimiiiMiiimimiiiniiiniimiimiiimiimiitjilmiiiuiimiimiiiMimiiimiiiiiiiimiiuiiimii siiiciiiiciiiiciiiicsiiiciiiiciiiiciiiicst FORTEGNELSE

Læs mere

AUKTIONEN, der afholdes

AUKTIONEN, der afholdes bhlo KATALOG til AUKTIONEN, der afholdes JVIandag d. 17. JMovbr. 1913, Kl. 10 Form., Allégade 35, hvor der paa Begæring af Frederiksberg Birks Skifteret bortsælges det Enkefru, Consulinde Johanne Unnas

Læs mere

MØBLER oo INDBO Befordringstøj

MØBLER oo INDBO Befordringstøj RASMUS NIELSENS AUCTION S FORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1016 OG 8701 ^ D C D C D C D C 3 C D C D C ) C g 3 C D C D C D C D C D C D C D C D C 3 C D C D KATALOG TIL AUCTIONEN NØRREGADE 41, lste SAL, FREDAG

Læs mere

Rasmus Nielsen, Nørregade 41. Telefon 1016 & 8701. RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1 0 1 6 OG 8 7 0 1

Rasmus Nielsen, Nørregade 41. Telefon 1016 & 8701. RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1 0 1 6 OG 8 7 0 1 RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1 0 1 6 OG 8 7 0 1 Fredag den 29. Januar, Form, Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes Nørregade 41, 1ste Sal, bortsolgt en Del udmærkede Møbler,

Læs mere

Møbler og Indbo, Malerier m m.

Møbler og Indbo, Malerier m m. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 i 1 KATALOG til Auktionen Torsdag d. 19. Juni 1919, Fm d. Kl. 10 og flg. Dage i Farvergade 6, Stuen over Møbler og Indbo, Malerier m m. Torsdag

Læs mere

Møbler og Indbo, Nørregade 41, 1ste Sal. Befordringstøj. 24,700 Cigarer. Rasmus Nielsen, Nørregade 41. Telefon 1016 & 8701.

Møbler og Indbo, Nørregade 41, 1ste Sal. Befordringstøj. 24,700 Cigarer. Rasmus Nielsen, Nørregade 41. Telefon 1016 & 8701. RASMUS NIELSENS AUCTIONS FORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1016 OG 8701 «Jm a ac63d Torsdag den 20. Maj 1915, Form. Kl. 11, og følgende Dag sælges ved Auction paa Nørregade 41, 1ste Sal en Del Møbler og Indbo,

Læs mere

MØBLER, KUNSTSAGER, ANTIKVITETER, PORCELÆN, SØLV, BØGER m. m. DER BORTSÆLGES EFTER BEGÆRING AF

MØBLER, KUNSTSAGER, ANTIKVITETER, PORCELÆN, SØLV, BØGER m. m. DER BORTSÆLGES EFTER BEGÆRING AF KATALOG OVER MØBLER, KUNSTSAGER, ANTIKVITETER, PORCELÆN, SØLV, BØGER m. m. DER BORTSÆLGES EFTER BEGÆRING AF OVERRETSSAGFØRER C. F. KUHN VED AUKTION, DER AFHOLDES TIRSDAG DEN 9. FEBRUAR 1915 FORM. KL. 11

Læs mere

KATALOG MANDAG DEN 11. DECEMBER 1916 KL. 117* GAMMEL MØNT 2-4, COLOSSEUM

KATALOG MANDAG DEN 11. DECEMBER 1916 KL. 117* GAMMEL MØNT 2-4, COLOSSEUM KATALOG OVKR A n t i k v i t e t e r, B r o n c e r, A n t i k e M ø b l e r, K r y s t a l, P o r c e l l æ n, F a j a n c e r, S ø lv, M a l e r i e r, K o b b e r s tik, K u n s t g e n s t a n d e,

Læs mere

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 UNG KUNST A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 * CATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER AF EBBA CARSTENSEN, CLEMMEN CLEMMENSEN, IMMANUEL IBSEN, JOH. JOHANNESEN,

Læs mere

Auktionen. Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Antikviteter, Indbo, Malerier mm. KATALOG tii. Farvergade 6, stuen. SAGFØRERNES AUKTIONER

Auktionen. Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Antikviteter, Indbo, Malerier mm. KATALOG tii. Farvergade 6, stuen. SAGFØRERNES AUKTIONER r AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG tii Auktionen Torsdag d. 2. Maj 1918, Form. Kl. 10 og følg. Dage i Farvergade 6, stuen. over Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn,

Læs mere

Auktionen KATALOG «> Farvergade 6, Indbo, Møbler, Sølv, Pretiosa. Plet, Glas, Porcelæn, Malerier, Platter m. m. SAGFØRERNES AUKTIONER

Auktionen KATALOG «> Farvergade 6, Indbo, Møbler, Sølv, Pretiosa. Plet, Glas, Porcelæn, Malerier, Platter m. m. SAGFØRERNES AUKTIONER AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 ' KATALOG «> Auktionen Fredag den 24. November 1916 Fm. Kl. 10 og flg. Dage i Farvergade 6, over Stuen Indbo, Møbler, Sølv, Pretiosa. Plet,

Læs mere

AUKTIONEN over. den russiske Udstilling paa den Baltiske Udstilling i Malmø 1914 KATALOG. Bernstorffsvej 19, Onsdag den 8. Decbr. 1920 Kl. 11 Form.

AUKTIONEN over. den russiske Udstilling paa den Baltiske Udstilling i Malmø 1914 KATALOG. Bernstorffsvej 19, Onsdag den 8. Decbr. 1920 Kl. 11 Form. KATALOG til AUKTIONEN over den russiske Udstilling paa den Baltiske Udstilling i Malmø 1914 afholdes Onsdag den 8. Decbr. 1920 Kl. 11 Form. og følgende Dage, Bernstorffsvej 19, hvor der bortsælges Malerier,

Læs mere

KATALOG. FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Teater) Telefoner 1282 10,321. Tirsdag den 12. Oktbr. 1920 Form. Kl.

KATALOG. FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Teater) Telefoner 1282 10,321. Tirsdag den 12. Oktbr. 1920 Form. Kl. FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Teater) Telefoner 1282 10,321 KATALOG til Auktionen Tirsdag den 12. Oktbr. 1920 Form. Kl. 11 og følgende Dage GI. Kongevej 27 St 29 (Det ny Theater)

Læs mere

KATALOG. Dødsbo-Bohave Malerier. Auktionen paa Constantia ved Charlottenlund. m. v. Fredag den 30. M a rts 1917. Form. Kl. 11 x/2. til.

KATALOG. Dødsbo-Bohave Malerier. Auktionen paa Constantia ved Charlottenlund. m. v. Fredag den 30. M a rts 1917. Form. Kl. 11 x/2. til. KATALOG til Auktionen paa Constantia ved Charlottenlund. Fredag den 30. M a rts 1917 Form. Kl. 11 x/2 over Dødsbo-Bohave Malerier m. v. Eftersyn: Auktionsdagens Formiddag. Betalingen erlægges til Birkefuldmægtig,

Læs mere

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING AUKTION OVER KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING ONSDAG DEN 12. DECEMBER 1917 KL. 12% i OVENLYSSALEN, BREDGADE 3+ 30. A. DORPH:»Stænget ude. E F T E R S YN : Søndag d. g., M andag d. 10. og Tirsdag

Læs mere

Indbo, Løsøre, Malerier, Bøger m. y.,

Indbo, Løsøre, Malerier, Bøger m. y., Hb'lo FORTEGNELSE over det Boet efter afdøde Enkefru L. Kuhi født Aagaard Indbo, Løsøre, Malerier, Bøger m. y., der bortsælges ved offentlig Auktion Tirsdag den 17. December 1901, Kl. 11, og følgende Dag

Læs mere

KATALOG MALERIER, PORCELLÆN SØLV, GLAS OG BRONCER STUDENTERFORENINGENS LILLE SAL TILHØRENDE ET DØDSBO FORM. KL. IIV2 SÆLGES VED AUKTION.

KATALOG MALERIER, PORCELLÆN SØLV, GLAS OG BRONCER STUDENTERFORENINGENS LILLE SAL TILHØRENDE ET DØDSBO FORM. KL. IIV2 SÆLGES VED AUKTION. Vilh. Hammershøj. KATALOG OVER MALERIER, PORCELLÆN SØLV, GLAS OG BRONCER TILHØRENDE ET DØDSBO SÆLGES VED AUKTION. ONSDAG DEN 18. FEBRUAR 1914 OG FØLGENDE DAG FORM. KL. IIV2 1 STUDENTERFORENINGENS LILLE

Læs mere

1= Del af en Samling Antiquiteter

1= Del af en Samling Antiquiteter FORTEGNELSE over 1= Del af en Samling Antiquiteter bestaaende af Broncer, Fajancer, Guld og Email- ler, Porcellainer, Sølv samt 3 flamske Gobeliner, der efter Begjæring af Hr. Antiquitetshandler Josef

Læs mere

KJØBENHAVN. William Sørups Bog- og Stentrykkeri. GI. Strand 30. 1895.

KJØBENHAVN. William Sørups Bog- og Stentrykkeri. GI. Strand 30. 1895. Fortegnelse over det Boet efter afd. cand. phil Fritz Wagner tilhørende Indbo, m. v., som bortsælges ved Auction i Niels Juelsgade 6, 1. Sal o. G., Onsdag d. 9. October og flg. Dage, Form(l. Kl. 11, og

Læs mere

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte H ans P eter K ofoed 1868-1908 Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte Studier og Malerier som efterladtes Hustru ~ t: lader bortsælge ved Auktion i :: :: MALERI-SALEN KØBMAGERGADE 13, J. SAL O. G. Ved

Læs mere

Indbo, Møbler, Malerier, Fodtø], m. m.

Indbo, Møbler, Malerier, Fodtø], m. m. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATA LOG til Auktionen Torsdag den 25. M aj 1916 Fmd. Kl. 10 og flg. Dag i Farvergade 6, stuen over Indbo, Møbler, Malerier, Fodtø], m. m.

Læs mere

f " Auktionen Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Dækketøj, Møbler, Malerier, Bøger m. m. KATALOG Farvergade 6, Stl,en SAGFØRERNES AUKTIONER

f  Auktionen Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Dækketøj, Møbler, Malerier, Bøger m. m. KATALOG Farvergade 6, Stl,en SAGFØRERNES AUKTIONER f " AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Mandag d. 1. Oktober 1917, Form. K!. U og flg. Dage i Farvergade 6, Stl,en over Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn,

Læs mere

Herskabeligt Indbo. FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 KSal : Selv, Glas, Porcelæn, udm. Møbler, Gardiner, Tæpper, Antikviteter, Malerier, m. m.

Herskabeligt Indbo. FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 KSal : Selv, Glas, Porcelæn, udm. Møbler, Gardiner, Tæpper, Antikviteter, Malerier, m. m. FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo Selv, Glas, Porcelæn, udm. Møbler, Gardiner, Tæpper, Antikviteter, Malerier, m. m. tilhørende Boet efter afd. Enkebaronesse J. B. Dirckink Holm feld samt ifl. Begæring

Læs mere

AUKTIONEN, KATALOG til. Allégade 35, Mandag den 2, Marts 1914, Kl. 10 Form., og følgende Dage,

AUKTIONEN, KATALOG til. Allégade 35, Mandag den 2, Marts 1914, Kl. 10 Form., og følgende Dage, KATALOG til AUKTIONEN, der afholdes Mandag den 2, Marts 1914, Kl. 10 Form., og følgende Dage, Allégade 35, hvor der sælges det Dødsboerne efter Enkefru Jensine Kirstine Bang. født Sørensen, Frøken Birgitte'Cecilie

Læs mere

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER Fotografisamlingen FORTEGNELSE OVER INGEBORG SEIDELIN S EFTERLADTE MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I OVENLYSSALEN BREDGADE 34 TIRSDAGEN DEN 2. MARTS Kl. 12 /2. MALERIERNE ER TIL EFTERSYN FREDAG DEN

Læs mere

FRANSK KUNST. MALERIER at kendte, udstillende franske Kunstnere. Tirsdag den 2 0. Febr Kl. 12. Gammel Mønt 2 * 4 (Colosseum)

FRANSK KUNST. MALERIER at kendte, udstillende franske Kunstnere. Tirsdag den 2 0. Febr Kl. 12. Gammel Mønt 2 * 4 (Colosseum) FRANSK KUNST Tirsdag den 2 0. Febr. 1917 Kl. 12 bortsælges ved Auktion i Gammel Mønt 2 * 4 (Colosseum) en meget fin Samling MALERIER at kendte, udstillende franske Kunstnere Eftersyn Søndag den 18. Februar

Læs mere

UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal.

UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal. UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal. CATALOG OVER EN SAMLING MALERIER AF MALERNE: MAGNUS BENGTSSON N. P. BOLT FOLMER BONNÉN CLEMMEN CLEMMENSEN KOFOD»JESPERSEN

Læs mere

'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1

'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1 f ; / y f. 1 V J, 6 ' C T 'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1 i HOTEL BR1STOLS ANNEX (OVER B.-T. CENTRALEN) (HJØRNET AP FREDER1KSBERGOADE

Læs mere

A u k t i o hen. Farvergade 6 over. KATALOG til. Selv, Plet, Glas, Porcelæn, Møbler, Indbo, Gulvtæpper m. m.

A u k t i o hen. Farvergade 6 over. KATALOG til. Selv, Plet, Glas, Porcelæn, Møbler, Indbo, Gulvtæpper m. m. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til. A u k t i o hen *.s.. Fredag den 14. /VlaJ 1920,* Forhi. Kl. 10 og følg. Hverdage i Farvergade 6 over Selv, Plet, Glas, Porcelæn,

Læs mere

AUKTIONEN. Katalog: Antikviteter og Kunstgenstande. Torsdag den 6. December 1917 KL \0 % Industripalæet i Odense. m. m.

AUKTIONEN. Katalog: Antikviteter og Kunstgenstande. Torsdag den 6. December 1917 KL \0 % Industripalæet i Odense. m. m. Katalog: til AUKTIONEN Torsdag den 6. December 1917 KL \0 % i Industripalæet i Odense over Antikviteter og Kunstgenstande m. m. Eftersyn: Onsdag den 5. December Kl. 11 4 Auktionsvilkaar. 1. Effekterne

Læs mere

(itiy FRANSK KUNST = MALERIER = F red ag en den 11. M aj 1917 Kl. 12 * bortsælges ved Auktion i. Gammel Mønt 2 s 4 (Colosseum)

(itiy FRANSK KUNST = MALERIER = F red ag en den 11. M aj 1917 Kl. 12 * bortsælges ved Auktion i. Gammel Mønt 2 s 4 (Colosseum) (itiy FRANSK KUNST F red ag en den 11. M aj 1917 Kl. 12 * bortsælges ved Auktion i Gammel Mønt 2 s 4 (Colosseum) en meget fin Paniling = MALERIER = at kendte, udstillende franske Kunstnere f Eftersvn Onsdag

Læs mere

Udmærket Indbo Tirsdagen den 26. Februar og følgende Dag, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, der afholdes paa

Udmærket Indbo Tirsdagen den 26. Februar og følgende Dag, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, der afholdes paa Udmærket Indbo Tirsdagen den 26. Februar og følgende Dag, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, der afholdes paa Nørregade Nr. 41 bortsolgt et godt vedligeholdt mindre Indbo samt en Del omtrent nye Kontormøbler

Læs mere

Freflapn den 7fle Marts førstk., Formiddag Kl. 11 og eventuelt følgende Dag,

Freflapn den 7fle Marts førstk., Formiddag Kl. 11 og eventuelt følgende Dag, Fortegnelse over antike Møbler, Malerier, gi. Kobberstik i antike Rammer, smukt Sølv og Flet m. m., som bortsælges ved offentlig Auktion, Freflapn den 7fle Marts førstk., Formiddag Kl. 11 og eventuelt

Læs mere

KUNSTOG ANTIKVITETER KATALOG FRU S. VERDIER, ODD FELLOW PALÆET (KONCERTPALÆET) TORSDAG D. 16. JUNI 1904. BREDGADE Nr. 28, 1.

KUNSTOG ANTIKVITETER KATALOG FRU S. VERDIER, ODD FELLOW PALÆET (KONCERTPALÆET) TORSDAG D. 16. JUNI 1904. BREDGADE Nr. 28, 1. k / KATALOG OVER KUNSTOG ANTIKVITETER TILHØRENDE FRU S. VERDIER, SOM BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES TORSDAG D. 16. JUNI 1904 OG FØLGENDE DAGE, FORMIDDAG Kl. 11 PRÆCIS, ODD FELLOW PALÆET (KONCERTPALÆET)

Læs mere

KATALOG ANTIKVITETS- OG KUNST-AUKTION ... OVER MANDAG DEN 17. MARTS 1919 KL. 11>/, OG FØLGENDE DAGE

KATALOG ANTIKVITETS- OG KUNST-AUKTION ... OVER MANDAG DEN 17. MARTS 1919 KL. 11>/, OG FØLGENDE DAGE KATALOG... OVER ---------- ANTIKVITETS- OG KUNST-AUKTION MANDAG DEN 17. MARTS 1919 KL. 11>/, OG FØLGENDE DAGE KATALOG OVER ANTIKE MØBLER - ANTIKVITETER - KUNSTGEN STANDE - MALERIER - BRONCER - PORCELAIN

Læs mere

Priser eks. moms på møbler til forhandler

Priser eks. moms på møbler til forhandler Priser eks. moms på møbler til forhandler Vælg gruppe Vælg Varenummer Varetekst Søg Valgt sortering: Gruppe L30 Varenummer 1680 Tekst Bord antik mahogny rund marmor 71x85 cm. Forhandler pris Antal på hovedlager

Læs mere

Møbler m. m. FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6, stuen o. o. Cjhr. H e e s E f t f., Fredagen d. 5. Februar 1915 Formd. Kl. 10, og følg.

Møbler m. m. FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6, stuen o. o. Cjhr. H e e s E f t f., Fredagen d. 5. Februar 1915 Formd. Kl. 10, og følg. FORTEGNELSE over Møbler m. m. som bortsælges ved Auktion Fredagen d. 5. Februar 1915 Formd. Kl. 10, og følg. Dag i Niels Juelsgade Nr. 6, stuen o. o. Af Kataloget fremhæves: Pretiosa. Uhre, Nips, 35 Bind

Læs mere

FRANSK KUNST. Falkenbergs Auktioner. T elefon 1282. GI. Kongevej 27 * 29. Falkenbergs Au ktioner. Fredag den 3. Novbr. 1916 Kl.

FRANSK KUNST. Falkenbergs Auktioner. T elefon 1282. GI. Kongevej 27 * 29. Falkenbergs Au ktioner. Fredag den 3. Novbr. 1916 Kl. Falkenbergs Au ktioner Fredag den 3. Novbr. 1916 Kl. 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 * 29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling Malerier, udelukkende FRANSK KUNST EFTERSYN: Onsdag

Læs mere

MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12.

MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12. MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER, TEGNINGER M. M. (FIN, GAMMEL DANSK KUNST), SOM BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG DEN 7. OKTOBER

Læs mere

M ø b le r, F ajan cer, P o rc e læ n,

M ø b le r, F ajan cer, P o rc e læ n, 9 0 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING ANTIKKE M ø b le r, F ajan cer, P o rc e læ n, M a le r ie r m. m. SOM BORTSÆLGES VED AUKTION ONSDAG DEN 3. MAJ KL. 12 i WINKEL & MAGNUSSENS LOKALER (H. HVENEGAARD) HØJBROPLADS

Læs mere

Herskabeligt Indbo, Guld, Sølv, Smykker, Malerier m. m.

Herskabeligt Indbo, Guld, Sølv, Smykker, Malerier m. m. FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo, Guld, Sølv, Smykker, Malerier m. m. tilh. Boerne efter afd. Kontreadmiral C. F. Sc hel ler, Enkeprovstinde E. Krogh, Enkefru Sofie Gedalia, Salmeri Ponticelli m. Fl.

Læs mere

Elegant Indbo. Malerier

Elegant Indbo. Malerier falkenbergs a u k t i o n e r. Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater). Telefon 1282. KATALOG til Auktionen Torsdagen den 14. Juni 1917 Formiddag Kl. 11 og følgende Dage, GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny

Læs mere

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG.

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. 6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. rø3 \A TA LO G / over af Maleren hvilke bortsælges ved Auktion, der afholdes Mandag den 20. Februar 1905, KL \\% i Udstillingsbygningen,

Læs mere

Moderne Møbler og Indbo, og Befordringstøj. KATALOG TIL AUCTIONEN. Chr. 8. Møbler, NØRREGADE 41, 1. SAL, < 47/

Moderne Møbler og Indbo, og Befordringstøj. KATALOG TIL AUCTIONEN. Chr. 8. Møbler, NØRREGADE 41, 1. SAL, < 47/ < 47/ RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701. C 3 C :c D C D C D C D C 3 C D C g D C D C D C 3 C D C D C 3 C g D C D C D C :C D KATALOG TIL AUCTIONEN NØRREGADE 41, 1. SAL,

Læs mere

Malerier, Kunstsager, Møbler.

Malerier, Kunstsager, Møbler. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Admiralgade 16 Telefon 7352 KATALOG til A u k tio n e n Onsdag den 9. Oktober 1907 Form. Kl. 11 og jig. Dag efter Begæring af Overretssagfører G. Oppenhejm som executor

Læs mere

KATALOG. Frk. S. C aro c s RASMUS NIELSEN. E ftersyn: j 0nsdagsen den u. 0kroSer. { KL 1 0-4

KATALOG. Frk. S. C aro c s RASMUS NIELSEN. E ftersyn: j 0nsdagsen den u. 0kroSer. { KL 1 0-4 KATALOG T orsdagen den 12. O ktober Kl. 11 og følgende Dage bortsælges ved A u ktion paa N ørregade 41 en Del ud m ærket Indbo, K unstsager m. m., hvoriblandt efter O verretssagfører O lu f T haarups Rekvisition

Læs mere

Indbo, Møbler, Platter, Pretiosa m. m.

Indbo, Møbler, Platter, Pretiosa m. m. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG Auktionen til Tirsdag den 14. December 1915 Fmd. Kl. og flg. Dage i Farvergade 6, stuen over Indbo, Møbler, Platter, Pretiosa m. m.

Læs mere

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 (({ City A u k tio n s lo k a le r Kristen Bernikowgade 2 Tef. 9774 (Hjørnet af Citygade). FREDAG DEN 16. MAJ 1913 KL. 12 OG FØLG. DAGE AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE

Læs mere

KATALOG. ANTIKVITETS«OG KUNST* AUKTION, 5rs,, ^ ^ ^ / ; '> / ^ ^ ^ s ', MANDAG DEN 9. SEPTBR KL. llvz OG FØLGENDE DAGE OVER

KATALOG. ANTIKVITETS«OG KUNST* AUKTION, 5rs,, ^ ^ ^ / ; '> / ^ ^ ^ s ', MANDAG DEN 9. SEPTBR KL. llvz OG FØLGENDE DAGE OVER KATALOG / ; '> / ^ ^ ^ s ', OVER ANTIKVITETS«OG KUNST* AUKTION, 5rs,, ^ ^ ^ MANDAG DEN 9. SEPTBR. 1918 KL. llvz OG FØLGENDE DAGE KATALOG OVER ANTIKE MØBLER ANTIKVITETER KUNST* GENSTANDE MALERIER BRONCER

Læs mere

Auktionskonditioner. Frederik WulfF, Overretssagfører, Nygade 7.

Auktionskonditioner. Frederik WulfF, Overretssagfører, Nygade 7. c. ~ r L d *, g rmm- j Vf fy V * ' ^ j C / t ø y. - 7, -3-Z f, k s * * ' * v if a-'} * / $ V- JJ */l /L*~~ y. L " I «V - ----------------------" A ' ' ',~v / ) / K a t a l o g > *>J U, 1 / J ^ / I -2 &

Læs mere

Herskabeligt Indbo, FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 1Sal - - C hr. H e e s E ft f., Enkefru Amanda Salomonsen

Herskabeligt Indbo, FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 1Sal - - C hr. H e e s E ft f., Enkefru Amanda Salomonsen FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo, Glas, Porcelæn, Mah. og Egetræs Møbler, Lysekroner, gi. Stueuhre, Antikviteter, Tæpper, Malerier, gi. Kobberstik ni. m. tilh. Boet efter afd. Enkefru Amanda Salomonsen

Læs mere

XIBBO. siabeligt KATALOG. FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Teater) Onsdag den 8. September Kl. 11 Form.

XIBBO. siabeligt KATALOG. FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Teater) Onsdag den 8. September Kl. 11 Form. FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Teater) Telefoner 282 0,32 KATALOG til Auktionen Onsdag den 8. September Kl. Form. og følgende Dage GI. Kongevej 27 & 29 (Det ny Theater) ] over siabeligt

Læs mere

Indbo, j2 Pianoer, Manufaktur, 5 Gulduhre, Malerier, Kobberstik. Bogbindermaskiner, ca. 100 Pk. Skifersøm, ca 60 Jernafløbsrør til W. C.

Indbo, j2 Pianoer, Manufaktur, 5 Gulduhre, Malerier, Kobberstik. Bogbindermaskiner, ca. 100 Pk. Skifersøm, ca 60 Jernafløbsrør til W. C. Frivillig^otf Tvangsauktion over Indbo, j2 Pianoer, Manufaktur, 5 Gulduhre, Malerier, Kobberstik. Bogbindermaskiner, ca. 100 Pk. Skifersøm, ca 60 Jernafløbsrør til W. C. Mandag den 1. Februar Form. KL

Læs mere

Salg af Melancholia regi

Salg af Melancholia regi 1) 1 stk. beigefarvet 2 1/2 sofa i hør/bomuld i perfekt stand Mål: Længde 2 meter. Bredde 1 meter Nypris kr.: 7.000 - Sælges for kr.: 3.500 2) 2 stk. beigefarvet stole i hør/bomuld i perfekt stand Mål:

Læs mere

Antikviteter, Kunstsager

Antikviteter, Kunstsager Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 h 4 (Colosseum) Telefoner 9720, 9774. O nsdag den 10. M a rts K l. I I 12 og følgende Dage bliver ved Auktion, som afholdes GI. Mønt 2 i 4 (Colosseum) bortsolgt, en større

Læs mere

AD. HEINRICH-HANSEN CHARLOTTENBORG FORTEGNELSE EN SAMLING MALERIER MALEREN. MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127*

AD. HEINRICH-HANSEN CHARLOTTENBORG FORTEGNELSE EN SAMLING MALERIER MALEREN. MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127* - FORTEGNELSE OVÉR EN SAMLING MALERIER AF MALEREN AD. HEINRICH-HANSEN BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127* EFTERSYN: Torsdag, Fredag, Lørdag og Søndag den 25. Februar

Læs mere

SAGFØRERNES AUKTIONER 6 7352 KATALOG

SAGFØRERNES AUKTIONER 6 7352 KATALOG AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Fredag den 23. April 1920, Form. Kl. II og følg. Hverdage (Valgdagen undtagen) i Farvergade 6 over Sølv, Plet, Krystal,

Læs mere

A u k t i o n o v g p udmærket Indbo. En stor Del brugte Møbler m. m.

A u k t i o n o v g p udmærket Indbo. En stor Del brugte Møbler m. m. A u k t i o n o v g p udmærket Indbo. En stor Del brugte Møbler m. m. Onsdagen d. 30 Januar, Formiddag Kl. 11 og følgende Dag bliver ved Auktion, der afholdes paa Nørregade Nr. 41, bortsolgt paa Grund

Læs mere

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal.

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. Fotograflsamllngen CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF EMIL WENNERWALD HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION,

Læs mere

KATALOG. Cykler, Autom obiler og ISDB@ Kontor- og Butiksinventar, Skrivemaskiner etc., FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 2 9 (Det ny T eater)

KATALOG. Cykler, Autom obiler og ISDB@ Kontor- og Butiksinventar, Skrivemaskiner etc., FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 2 9 (Det ny T eater) FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 2 9 (Det ny T eater) T e le fo n e r 1282 10,321 KATALOG til Auktionen Onsdag den 15. September Form. Kl. 10 og følgende Dage x * 69. Kongevej 27 & 29 (Det ny

Læs mere

Herskabeligt Indbo. ØSTERLANDSK VAABENSAMLING

Herskabeligt Indbo. ØSTERLANDSK VAABENSAMLING FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo. ØSTERLANDSK VAABENSAMLING I SØLV OG ELFENBEN. KINESISKE MØBLER. PORCELÆN, FAJANCER, BRONCER, MINIATURER, ELFENBENS- OG SØLVFIGURER m. m. tilh. BARON PALLE ROSENKRANTZ

Læs mere

Fortegnelse. en Del M alerier %70. nogle gode Løsøreeffekter, Malerierne sælges Kl. 1. tilhørende Grosserer H. T. Mohrs Bo

Fortegnelse. en Del M alerier %70. nogle gode Løsøreeffekter, Malerierne sælges Kl. 1. tilhørende Grosserer H. T. Mohrs Bo %70 Fortegnelse over en Del M alerier tilhørende Grosserer H. T. Mohrs Bo samt nogle gode Løsøreeffekter, som sælges ved offentlig Auction, der afholdes i Amaliegade Nr. 12, 1 Sal, T orsdag den 13 Maj

Læs mere

en Malerisamling og Bohave m. v. tilhørende

en Malerisamling og Bohave m. v. tilhørende I KATALOG til AUKTION paa Villaen Hellerupvej Nr. 86 i Hellerup Tirsdag den 25. Juni 1918, Form. Kl. II1/* over en Malerisamling og Bohave m. v. tilhørende Direktør Victor C. Lassen. Malerierne sælges

Læs mere

Herskabeligt Indbo, tilh. Dødsboerne efter

Herskabeligt Indbo, tilh. Dødsboerne efter FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo, tilh. Dødsboerne efter Frk. MARIE BOBERG, Boghandler C H R. FLOR m. flere samt ifølge Rekvisition af Hr. Overretssagfører A. H. Si esby en Del et Dødsbo tilh. Effekter,

Læs mere

FORTEGNELSE. over. dot Dødsboet efter Kammerherre, Lehnsbaron. Kl. 10 præcis i Boets Leilighed Amaliegade

FORTEGNELSE. over. dot Dødsboet efter Kammerherre, Lehnsbaron. Kl. 10 præcis i Boets Leilighed Amaliegade FORTEGNELSE over dot Dødsboet efter Kammerherre, Lehnsbaron Jnel-Rysensteen tilhørende Løsøre, der bortsælges Mandagen den 19«,p Mai 1884 Formiddag Kl. 10 præcis i Boets Leilighed Amaliegade Nr. 11, bestaaende

Læs mere

KAT ALO G RASMUS NIELSEN TIL AUKTIONEN TORSDAGEN D. 11. A PRIL 1918 FORM. KL. 11 PAA NØRREGADE 41. EFTERSYN: Onsdag d. 10. April Kl.

KAT ALO G RASMUS NIELSEN TIL AUKTIONEN TORSDAGEN D. 11. A PRIL 1918 FORM. KL. 11 PAA NØRREGADE 41. EFTERSYN: Onsdag d. 10. April Kl. r KAT ALO G TIL AUKTIONEN TORSDAGEN D. 11. A PRIL 1918 FORM. KL. 11 PAA NØRREGADE 41 EFTERSYN: Onsdag d. 10. April Kl. 1 0-3 RASMUS NIELSEN Coaditioner. i. Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget

Læs mere

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). (COLOSSEUM) TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). (COLOSSEUM) TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2 Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). Telefoner 9720, 9774. I TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2 OG FØLGENDE DAGE KL 11«/* FORM. AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I Gammel Mønt 2 &4 (COLOSSEUM)

Læs mere

STørregade 41,1. og s. Sal,

STørregade 41,1. og s. Sal, m ------ J Mandag den 20. November!893, Form. KL 10 M og følgende Dage, 4 j bliver ved Auction, der afholdes paa i 4 STørregade 41,1. og s. Sal, 4 j bortsolgt det Oberstinde M. Lindes Dødsbo tilhørende

Læs mere

Herskabeligt Indbo, Gnid oe Sølv, elejante Møliler, Nips, lysekroner, Salon fliel, Pianoer, Malerier in. m., tilhørt. Fortegnelse.

Herskabeligt Indbo, Gnid oe Sølv, elejante Møliler, Nips, lysekroner, Salon fliel, Pianoer, Malerier in. m., tilhørt. Fortegnelse. Hfif Fortegnelse over Herskabeligt Indbo, Gnid oe Sølv, elejante Møliler, Nips, lysekroner, Salon fliel, Pianoer, Malerier in. m., tilhørt den russiske Militærattache Qeneralmajor Is. de Sirelms, samt

Læs mere

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE V V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE CATALOG over Malerier af afdøde Marinemaler, Professor CHR. BLACHE hvilke efter Begæring af Boets Executorer, Overretssagførerne Fru Malling

Læs mere

CATALOG MACKEPRANG5 MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. (I 3579. CHARLOTTENBORG. AflLERIEJ^,

CATALOG MACKEPRANG5 MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. (I 3579. CHARLOTTENBORG. AflLERIEJ^, 3579. CATALOG OVER MACKEPRANG5 AflLERIEJ^, H V ILK E B O R T S ^E G E S VED AUKTION MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. (I PAA CHARLOTTENBORG. N r EFTER SY N : Fredag d. 2 0., Lørdag d. 21. og Søndag d.

Læs mere

KATALOG OVER GAMMEL MØNT 2-4 COLOSSEUM KØBENHAVN O NSDAG DEN 31. OKTOBER 1917 KL. IIV2 MUSEUMSINSPEKTØR JØRGEN OLRIK. K om m issioner m odtages!

KATALOG OVER GAMMEL MØNT 2-4 COLOSSEUM KØBENHAVN O NSDAG DEN 31. OKTOBER 1917 KL. IIV2 MUSEUMSINSPEKTØR JØRGEN OLRIK. K om m issioner m odtages! KATALOG OVER ANTIKE MØBLER ANTIKVITETER KUNST. GENSTANDE BRONCER PORCELAIN FAJANCE FORARBEJDET SØLV (NORSK, DANSK, SVENSK, M.M.) KOBBER,, MESSING* OG TINTØJ M. M. SOM BORTSÆLGES VED AUKTION O NSDAG DEN

Læs mere

Herskabeligt Indbo tilh. Dødsboerne efter afd.

Herskabeligt Indbo tilh. Dødsboerne efter afd. FORTEGNELSE Herskabeligt Indbo tilh. Dødsboerne efter afd. Skibsmægler C. G. Grove Frk. Jensine Brandt-Pagh m. Flere og som bortsælges ved Auction T o r s d a g e n d. 12. O k t o b e r 1916 Form. Kl.

Læs mere

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner... i Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 5. November Kl. 10 5. Torsdag den

Læs mere

Auktionen. Farvergade 6, over. Sølv, Glas, Porcelæn, Møbler, Malerier, Tegninger, Kobberstik, Raderinger m.m. KATALOG til

Auktionen. Farvergade 6, over. Sølv, Glas, Porcelæn, Møbler, Malerier, Tegninger, Kobberstik, Raderinger m.m. KATALOG til AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Tirsdag den 2. September 1919, Form. Kl. 10 og flg. Dage i Farvergade 6, over Stuen Sølv, Glas, Porcelæn, Møbler, Malerier,

Læs mere