Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus"

Transkript

1 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Afdeling 300 Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Udarbejdet November 2008 af HJNN og JNT, revideret Oktober

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation, struktur 1.2 Overordnet ledelse af afdelingen 1.3 Afdelingens personalesammensætning, ressourcepersoner og videreuddannelser Personalesammensætning: Ressourcepersoner Videreuddannelser 1.4 Vagtdækning 1.5 Kliniske vejledere og deres kvalifikationer 1.6 Uddannelsens organisering på afd Hvilke faggrupper uddannes i afdelingen 2 Sygeplejefaglige forhold 2.1 Patientkategorier Elektive: 2.1.2Akutte: 2.2 Begreber der knytter sig til patienterne i afdelingen Accelereret operationsforløb: Den perioperative periode: 2.3 Samarbejdspartnere i forbindelse med patientforløb 2.4 Samarbejdsrelationer internt og eksternt 2.5 Sygeplejeopgaver i afdelingen 2.6 Sygeplejemetode 2.7 Standarder, udviklingsprojekter 2.8 Mål og værdier for sygeplejen Mål for sygeplejen i afsnit 300 er udsprunget af følgende værdigrundlag 2.8.2Grundlæggende antagelser i sygeplejen om: Med dette udgangspunkt i ovenstående værdigrundlag og grundlæggende antagelser har vi beskrevet følgende mål til vores afsnit: 3.0 Uddannelsesmæssige forhold 3.1 Introduktion til det kliniske uddannelsessted 3.2 Planlægning af det kliniske forløb 3.3 Vagtdeltagelse i det kliniske forløb 3.4 Læringsmiljø 3.5 Læringsmetoder/redskaber 3.6 Patientforløb 3.7 Forventninger til elever/studerende 3.8 Anvendelse af de studerendes evaluering af klinisk uddannelsessted 2

3 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation, struktur Vi er en ortopædkirurgisk afdeling, det vil sige vores speciale er lidelser i knogler og led. Vi fungerer som heldøgnsafsnit for akutte og elektive patienter. Desuden har vi hofte- og knæforundersøgelser i afdelingen. Akutte patienter modtages hele døgnet. Elektive patienter modtages på hverdage fra klokken til klokken Den første januar 2008 tiltrådte en ny sygehusledelse for Sygehus Syd, som består af Næstved, Nykøbing, Nakskov, Ringsted samt Slagelse sygehus, inkl. Korsør og Ringsted. Sygehusledelsen består af: Sygehusdirektør Svend Skov Jensen Telefon E-post Vicedirektør Connie Lærkholm Hansen (lægelig chef samt tværgående funktioner) Telefon E-post Vicedirektør Aase Bjerring (sygeplejefaglig chef samt tværgående funktioner) Telefon E-post Vicedirektør Pia Bruun Madsen (Nykøbing F. og Nakskov samt tværgående funktioner) Telefon E-post Vicedirektør Jens Møller Rasmussen (Slagelse og Ringsted samt tværgående funktioner) Telefon E-post For at have et fælles arbejdsgrundlag for hele regionen er der udarbejdet et arbejdsgrundlag som kaldes en virksomhedsplan. Denne virksomhedsplan skal danne grundlag for handleplaner lokalt for særlige indsatsområder og der er fire væsentlige perspektiver; Kvalitetsperspektivet Udviklingsperspektivet Driftsperspektivet Medarbejderperspektivet Der kan læses mere om dette på Region Sjællands hjemmeside under Sygehus Syd 3

4 1.2 Overordnet ledelse af afdelingen Lokalt på Nykøbing F. sygehus består ortopædkirurgisk afdeling af afsnit 330 og 300, ledet af ledende overlæge Birger Taylor, og pr 1/ er Ulla Johansen konstitueret oversygeplejerske. Afsnit 300`s ledelse, består af afdelingssygeplejerske Naja Troelsen og souschef Lene B. Jensen 1.3 Afdelingens personalesammensætning, ressourcepersoner og videreuddannelser Personalesammensætning: På afdeling 300 er der ansat: 1 afdelingssygeplejerske 1 souschef 2 afdelingssekretærer 1 klinisk ansvarlig underviser 12 sygeplejersker 8 social- og sundhedsassistenter 2 sygehjælpere Desuden er der fast tilknyttet 2 serviceassistenter, 3 fysioterapeuter og en afdelingsportør til afsnittet Ressourcepersoner Afsnittet har ressourcepersoner indenfor følgende områder for at højne kvaliteten af sygeplejen: hofte- og knæalloplastik collum femoris sygeplejedokumentation forflytningsteknik smertebehandling elever/studerende ernæring kvalitetsrådgivning og arbejdsmiljø blærestandard hygiejne utilsigtede hændelser mentorfunktion basisobservationer/mat audit ansvarlige 4

5 1.3.3 Videreuddannelser Afdelingssygeplejersken: Souschefen: Ansvarlig klinisk underviser: * Diplomuddannelse i ledelse (2 årig). * 7 ugers klinisk vejlederuddannelse * Kvalitetsrådgiver. * Diverse faglige og ledelsesrelevante kurser. * Projektlederuddannelsen. * Diplommodul i klinisk udvikling af sygepleje til ortopædkirurgiske patienter. * Amtets uddannelse for ledere * Region Sjællands efteruddannelse for ortopædkirurgiske sygeplejersker. * Diplomuddannelse i pædagogik og klinisk uddannelse * 7 ugers klinisk vejlederuddannelse * Diverse faglige kurser Desuden 4 forflytningsinstruktører, 2 rygestopinstruktører, 2 med sikkerhedsuddannelsen og 1 med tillidsmandsuddannelsen Afsnittets personale er løbende på relevante kurser/temadage for, at øge kompetencen inden for specialet. 1.4 Vagtdækning I dagvagt på hverdage er der 8-10 plejepersonaler, (heri indgår ansvarlig klinisk underviser og souschef) i en blanding af sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere fordelt i 2 grupper. I Weekenden og på helligdage i dagvagt, er der 5 plejepersonaler fordelt i 2 grupper. I aftenvagt er der både på hverdage, weekends og helligdage 3 plejepersonaler i vagt. Om natten er der 1 sygeplejerske og 1 SSA/sygehjælper på vagt. Herudover er der på hverdage afdelingssygeplejersken, 1-2 sekretærer, 1 afdelingsportør, og 3 Fysioterapeuter, 1-2 serviceassistenter, elever og studerende 1.5 Kliniske vejledere og deres kvalifikationer Ansvarlig klinisk underviser: Kliniske vejledere, sygeplejersker: Daglige vejledere, SSA: * Diplomuddannelse i pædagogik og klinisk uddannelse * 7 ugers klinisk vejlederuddannelse * Diverse faglige kurser *Der er 4 sygeplejersker, der fungerer som sådan, en skal på klinisk vejlederkursus i starten af 2012 *1 daglig vejleder har SSA vejlederkurset 5

6 *1 daglig vejleder er ny i studiegruppen, og har endnu ikke vejlederkurset Forventninger til vejlederne Da vi er organiseret i en studiegruppe, har de daglige vejledere i denne gruppe, interesse for det pædagogiske område. De er derfor motiverede og viser ansvarlighed, for at være med til at uddanne elever og studerende, og deltager aktivt i deres uddannelse Vejlederne skal tage imod elever / studerendes undren på en positiv og åben måde, som skal bruges konstruktivt i det pædagogiske arbejde Forholder sig kritisk til den sygepleje, der udføres i afsnittet, og arbejder konfronterende og konstruktivt i udviklingen af sygeplejen. Forholder sig til både egen og øvrige kollegaers udførelse af sygepleje. Holder sin viden ajour og bruger sin faglighed i de faglige drøftelser, der opstår. Det forventes at personalet søger hjælp hos ledelsen, hvis der opstår problemer mellem dem og eleven / studerende. Heri vil også blive inddraget andre samarbejdspartnere, såsom uddannelseskonsulenten, sygeplejeskolen og SSA skolen. 1.6 Uddannelsens organisering på afd. 300 Funktionsbeskrivelse for ansvarlige kliniske undervisere og kliniske vejledere kan udleveres i afsnittet hvis det ønskes. Pr. 1/ opstartede vi en studiegruppe på afsnit 300. Der er tilknyttet op til 12 patienter. Personalet der er tilknyttet studiegruppen, består af en ansvarlig klinisk underviser, og yderligere 4 sygeplejersker, og 2 social og sundhedsassistenter, som har interesse og motivation for opgaven som daglige vejledere. Der vil dagligt være 3-4 uddannede og 2-6 elever og studerende i studiegruppen. Den studerende vil blive tildelt 2 vejledere. Vi tilstræber at sygeplejestuderende uddannes af sygeplejersker, og social- og sundhedsassistentelever uddannes af social- og sundhedsassistenter. Disse er sammen med eleven / den studerende, ansvarlig for, at mulighederne for at nå målene vil være til stede. Om morgenen er der en kort rapport på ca. 15 minutter. Derefter hjælpes de tildelte patienter med personlig hygiejne og mobilisering. Morgenmaden serveres i tidsrummet , og middagsmaden fra Sidst på formiddagen eller i middagsstunden vil der være en kort opfølgning af rapporten efter stuegang, og derefter tilstræbes det, at der bruges tid på at gå i dybden med patienterne, en diagnose eller et andet teoretisk emne i relation til en patient. Planlagt undervisning vil oftest være i tidsrummet 13-14, og forekommer 1-2 gange om ugen. Derudover vil der løbende foregå evaluering, vejledning og målsamtaler med den enkelte elev/studerende. Vi har desuden et samarbejde med afdeling 330 om undervisning til elever og studerende, da en del emner er relevante i begge afsnit. 6

7 Studiegruppen har sit eget kontor hvor vi har rapport, dokumenterer i sygeplejejournal, har undervisning, samtaler med mere. Der er en del bøger man kan læse i, i løbet af dagen, hvis man vil undersøge noget om en specifik patient, eller diagnose. De faste vejledere deltager i forventningssamtaler efter 1 2 uger, samt til øvrige samtaler i løbet af uddannelsen i afsnittet. Udover de formelle samtaler foregår der evaluering ca. hver 14. dag i forbindelse med opsætning af nye mål/fokusområder. Den mundtlige og skriftlige evaluering vil oftest foregå med vejlederne, men kan også foregå med det øvrige personale i studiegruppen, da vejlederne ikke vil være til stede hver dag pga. vagter, ferie, fridage osv. Det er derfor IKKE kun de faste vejledere, der vil være en del af elevens / studerendes uddannelse i afsnittet, men hele studiegruppens personale. Den ansvarlige kliniske underviser, er til stede de fleste hverdage. 1.7 Hvilke faggrupper uddannes i afdelingen På afdeling 300 uddannes sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, reddere, og som alle er en del af studiegruppen. Derudover møder vi medicinstuderende og fysioterapeutstuderende, som kommer ad hoc, når der er en patient de følger, eller en specifik arbejdsopgave de skal lære. Vi har desuden erhvervspraktikanter 2 gange om året. 2 Sygeplejefaglige forhold 2.1 Patientkategorier Elektive: Knæalloplastik Hoftealloplastik Artroskopi i knæ og skulder Diverse mindre ortopædkirurgiske indgreb eks. hallux valgus, dupuytrens kontraktur, karpaltunnel m.m Akutte: Primært patienter med hoftenære brud (Collum femoris fractur)og diverse andre knoglebrud som ankel, skinneben, overarm, håndled, ribben. Derud over har vi en del til observation for hjernerystelse. Desuden et bredt udsnit af skader på grund af trafikulykker, fald, vold og sport. Afsnit 300 er for tiden normeret til 17 ortopædkirurgiske patienter. Den gennemsnitlige indlæggelsestid varierer meget, men er gennemsnitlig 4 dage. 7

8 2.2 Begreber der knytter sig til patienterne i afdelingen Accelereret operationsforløb: Accelereret operationsforløb er et behandlingskoncept, der retter sig mod reduktion af operationskomplikationer, indlæggelsestid og rekonvalescens. Accelereret operationsforløb er organiseret i et tværfagligt samarbejde, hvor nøglefaktorerne er forebyggelse af komplikationer i relation til det kirurgiske indgreb, effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering og sufficient peroral ernæring. Endvidere satses der på inddragelse af patient og pårørende som aktive medaktører i processen, hvor en god kommunikation og information har en afgørende betydning Den perioperative periode: Den perioperative periode defineres fra det tidspunkt, hvor patienten har givet tilsagn om operation til patienten er afsluttet til egen læge eller til ambulant kontrol, hvis der er behov for det. Tiden fra tilsagn om operation betegnes som forberedelsesfasen, den præ. per- og postoperative periode som indlæggelsesperioden og perioden efter udskrivelsen som rekonvalescens- og rehabiliterings perioden. 2.3 Samarbejdspartnere i forbindelse med patientforløb Fællesambulatoriet Laboratoriet Blodbank Røntgen Anæstesiafdelingen Operationsgang Portører Fysioterapeuter Ergoterapeuter Geriatrisk team Visitatorer i kommunerne Behandlingsansvaret er hos den ortopædkirurgiske læge og de kan hvis der er behov, få bistand fra følgende samarbejdspartnere: Læger fra andre specialer, f.eks. medicin, mave/tarmkirurgi, øre/næse/hals, øjenlæge. 2.4 Samarbejdsrelationer internt og eksternt Internt arbejder vi sammen med de ortopædkirurgiske læger, vores 3 fysioterapeuter, der er fast tilknyttet afsnittet, samt en afdelingsportør. Desuden samarbejdes med ergoterapeuter, socialrådgivere, diætist, talepædagog, portører, bioanalytikerere, oversygeplejerske, psykolog, psykiater, ambulatorium, sygehuspræst, sekretærer, geriatrisk afdeling, operations- og anæstesiafsnit, røntgen, blodbank m.m. Eksternt samarbejder vi primært med hjemmeplejen, de praktiserende læger, Falck, flextrafik og andre hospitaler 8

9 2.5 Sygeplejeopgaver i afdelingen Afsnittets patienter har meget varieret behov for grundlæggende sygepleje f.eks.: Personlig pleje, som kan være sengebad, etagevask eller brusebad Forflytninger. En stor del af patienterne har behov for hjælp til dette. Det kan være fra seng til stol eller omvendt., toiletbesøg. Der trænes målrettet ADL Forebyggelse af sengelejekomplikationer. Størstedelen af vores patienter er blevet opereret og er derfor sengeliggende i en kort periode. Det gælder tryksår, blodpropper, lungebetændelse, kontrakturer o.s.v. Mobilisering: Patienten skal have hjælp til genoptræningen for at nå op på det tidligere niveau eller bedre. Patienten får hjælp både fra os og fysioterapeuten, og vi motiverer til selv at træne. Ernæring en sufficient indtagelse af kost og væske er vigtigt for opheling af knogler, hud og led. Desuden er det vigtigt for den generelle helbredstilstand. Der er for tiden stor fokus på dette, alle indlagte patienter ernæringsscreenes, for at finde problempatienterne. Psykisk pleje det er altid en belastning at være indlagt, og vi må derfor være opmærksomme på patientens tilstand. Det er vigtigt med grundig information om forløbet, bl.a. for at patienterne får forståelse for de forskellige tiltag i deres forløb, både præ - per - og postoperativt. Smertebehandling er vigtigt for at patienterne kan træne og for det generelle velvære. Medicinering gruppelederen doserer medicin til 1 døgn af gangen. Vejledning i alle ovenstående punkter. Specielle sygeplejeopgaver drænfjernelse suturfjernelse / agraffjernelse blodtransfusion (for 11. og 12. modul) pinpleje forbindsskift, sterilt og rent anlæggelse og fjernelse af blærekateter (KAD) + engangskateter (SIK) anlæggelse og fjernelse af ernæringssonde blærescanning anlæggelse af PVK (for11. og 12. modulstuderende) Fjernelse af smertekateter Gruppelederfunktionen: Indebærer stuegang, planlægning af forløb og udskrivelser, medicindosering, kontakt til pårørende, dataindsamling, vejledning af gruppemedlemmer, patienter og pårørende, dokumentation af sygeplejen i sygeplejejournal og diverse udskrivningsfoldere og standarder. Koordinering og uddelegering af dagens opgaver til gruppemedlemmerne og opfølgning. Rapport til gruppen, gøre elektive/akutte patienter klar til OP, modtage patienter postoperativt og meget andet. Dokumentation af sygeplejen: Dokumentation foregår dels i sygeplejejournal, dels med de udskrivningsbreve eller -kort, som er information om behandling og videre forløb til både patienten, pårørende og hjemmeplejen. Der 9

10 udarbejdes sygeplejerapporter ved overflytninger til andre afdelinger og sygehuse. Desuden får en del patienter udleveret en folder ved indlæggelsen, hvori forløbet under indlæggelsen er beskrevet. Ligeledes anvender vi diverse skemaer til dokumentation af f.eks. ernæringsscreening, abstinensscore, glasgow coma score, VAS score, tobaksscoreskemaer m.m. Faglige drøftelser: Foregår dels ved den daglige rapport og dels ved personalemøder, og dels i undervisningssituationer. Desuden mellem elever /studerende og vejledere. Præoperativ sygepleje: Den præoperative sygepleje går ud på at forberede patienten psykisk og fysisk til operationen. Fysisk: diverse blodprøver, EKG, stetoskopi af hjerte/lunger og i øvrigt en grundig gennemgang af organsystemerne, som kan vurderes af de ortopædkirurgiske læger. Narkoselægerne vurderer, ud fra ovenstående, om patienten kan tåle at blive bedøvet, eller om der skal optimeres medicinsk, samt informerer om hvordan det foregår, når de skal bedøves. Vi sørger for, at patienten er vasket og operationsfeltet i orden. Dvs. ingen sår, rifter eller bumser. Psykisk: gennem information gøres patienten og eventuelle pårørende trygge ved det forestående indgreb. Post-operativ sygepleje: Patienten kommer ofte nogle timer på opvågningsafsnittet. Når patienten kommer tilbage til afsnittet, observeres først patientens almentilstand, måling af blodtryk m.m. Desuden observeres vandladning, forbindinger, dræn, drop, og patienten får noget at drikke, lejres hensigtsmæssigt m.v. Vi observerer nøje patientens psykiske tilstand efter indgrebet, da det kan være en voldsom oplevelse at blive opereret, specielt hvis indlæggelsen er sket akut. 2.6 Sygeplejemetode Vi anvender gruppepleje. Vi arbejder i 2 grupper med 8-12 patienter, hvoraf den ene er en studieenhed. Vi arbejder ud fra egenomsorgsprincippet og tilstræber kontinuitet i patientplejen ved, at gruppemedlemmerne er tilknyttet den samme gruppe, men man kan blive nødt til at dække de andre grupper ved vagter, weekend, fri og feriedage. Elever og studerende er altid fast tilknyttet studiegruppen. Personalet i studiegruppen har selv valgt at være der, og er meget motiveret for pædagogisk arbejde og undervisning. 2.7 Standarder, udviklingsprojekter Elever og studerende arbejder i det daglige med de udviklingstiltag der er i gang i afdelingen. Der er desuden information fra afdelingssygeplejersken om organisationsstruktur, mål for sygeplejen i regionen og på afdelingen, samt introduktion til d4, hvor diverse instrukser findes. Der er ligeledes mulighed for at tale med udviklingssygeplejersken, om hvad hendes rolle er i forhold til afdelingen og patientkategorien, der vil ligeledes være mulighed for at deltage ved diverse audits og nye udviklingstiltag. 10

11 Vi arbejder målrettet med, at forbedre patienternes forløb. Derfor har afsnittet ressourcepersoner indenfor flere områder, (se under afsnit 2.4 ). Vi arbejder blandt andet med: Accelereret forløb for hofte- og knæalloplastik patienterne. Der er nedsat en tværfaglig gruppe der kvalitetssikre denne store gruppe af patienter. For disse patienter foregår forundersøgelsen i afsnittet 1-4 uger før indlæggelsen. Fem af afsnittets sygeplejersker har ansvaret for disse forløb. Der er udarbejdet kvalitetssikringsprojekt (NIP) for collum femoris fractur patienter. Dette projekt er implementeret i afsnittet i samarbejde med ressourcepersonerne for collum femoris fractur patienter. Vi har meget fokus på smertebehandlingen til operationspatienterne og vurderer smerteintensiteten via VAS efter fast procedure. Ernæring er en meget vigtig del af sygeplejen og derfor har vi meget fokus på dette. Vi ernæringsscreener alle patienter og følger udviklingen tæt på dette område. Vi har udarbejdet en standard for postoperativ urinretension, for at forebygge kroniske skader på blæren, som kan opstå som følge af bedøvelse/operation. Vi arbejder bevidst med, at højne udskrivelsen af patienterne ved hjælp af udskrivningskort og udskrivningsbreve, afhængig af om patienten skal have hjemmepleje eller ej. Dette både for, at sikre patienten en god udskrivelse og forbedre samarbejdet med hjemmeplejen. Desuden arbejdes med kontaktpersonsystemet, hvor patienterne skal have tilknyttet 1 sundhedsfaglig kontaktperson for indlæggelsesforløbet Det er som udgangspunkt den læge der har opereret patienten, der er kontaktperson. Ligeledes arbejder vi med indberetning af utilsigtede hændelser, for fremover at undgå fejl, og yde en bedre pleje. Vi observerer alle patienter ved hjælp af basisobservationsskemaer (BOS), får at identificere den kritisk syge patient, så der kan igangsættes behandling, så hurtigt som muligt. Vi har udarbejdet følgende procedurer til patienterne i samarbejde med lægerne og fysioterapeuterne: hoftealloplastik knæalloplastik skulderalloplastik korsbånd ortofix hoftenærfractur Der udleveres desuden diverse træningsprogrammer fra fysioterapeuterne til en del af patientkategorierne. 11

12 2.8 Mål og værdier for sygeplejen Mål for sygeplejen i afsnit 300 er udsprunget af følgende værdigrundlag Sygepleje defineres, af Det internationale sygeplejeråd, ICN, i 1987 som følgende: "Sygepleje indgår som en integreret del af det samlede sundhedsvæsen og omfatter fremme af sundhed, forebyggelse af sygdom og pleje af fysisk og psykisk handicappede i alle aldre og alle dele af sundhedssektoren. Sygepleje er specielt rettet mod fænomener relateret til den enkeltes, familiens og gruppens reaktioner op aktuelle og potentielle sundhedsproblemer. Disse reaktioner vil kræve sygeplejehandlinger, der strækker sig bredt fra genoprettelse af sundhed i forbindelse med enkelt episoder af sygdom til udvikling af strategier til fremme af befolkningens sundhed på lang sigt. I pleje af syge såvel som raske mennesker består sygeplejerskers unikke funktion i at vurdere disses reaktioner på egen sundhedstilstand og at hjælpe dem til at udføre aktiviteter, som bidrager til sundhed eller helbredelse eller til en værdig død, og som de slev ville udføre uden hjælp, hvis de havde den nødvendige styrke, vilje eller viden dertil, samt at gøre det på en sådan måde, at de hurtigt bliver i stand til helt eller delvis at klare sig selv. I det samlede sundhedsvæsen deltager sygeplejersker sammen med det øvrige sundhedspersonale i planlægning, implementering og evaluering med henblik på at sikre et sundhedssystem, som er sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende og som yder pleje til syge og handicappede mennesker". Dansk sygeplejeråd udgav i 1987, Statusdokument sygeplejerskens virksomheds-område, hvori en række grundlæggende antagelser og principielle betragtninger som sygepleje giver en beskrivelse af sygeplejerskens virksomhedsområde Grundlæggende antagelser i sygeplejen om: Mennesket: Mennesket opfattes som en fysisk, psykisk, social, åndelig og kulturel helhed. Et selvstændigt handlende og ansvarligt individ, der har indflydelse på sin sundheds-tilstand og her ressourcer til at medvirke til løsning af egne problemer samt mulighed for udvikling og vækst. Sygepleje: Sygepleje retter sig grundlæggende mod at styrke mennesket til at varetage sinde daglige fornødenheder, så mennesket oplever højest opnåelige grad af velvære og uafhængighed af professionel hjælp. Sygeplejens genstandsområde er hele mennesket, dets oplevelser og adfærd set i forhold til sundhed, sygdom, miljø og samfund. Sygepleje kan betragtes som en praksisdisciplin, hvor teori og praksis er nært forbundet. En interaktionel praksis, hvor interaktionen er et nøglebegreb, "der udtrykker at menneskelige handlinger og forhold mennesker imellem har sproglig gensidighedskarakter". 12

13 Interaktionel sygeplejepraksis beskrives som en integreret helhed, der indeholder tre aspekter. Det instrumentelle aspekt, det ekspressive aspekt og det frigørende aspekt. I sygeplejen opfattes omsorgen som en fundamental menneskelig aktivitet. Hvor omsorgsbegrebet henviser til menneskets omsorg for sig selv og andre, det vil sige, at egenomsorg er en del af omsorgsbegrebet. I sygeplejen udøves den professionelle del af omsorgen som en systematisk og målrettet aktivitet i samspil med mennesket og dettes egne ressourcer Med dette udgangspunkt i ovenstående værdigrundlag og grundlæggende antagelser har vi beskrevet følgende mål til vores afsnit: Mål for den kliniske sygepleje Mål for modtagelse af ny patient Mål for information og undervisning af patient og pårørende. Mål for administration af medicin. Mål for ledelse af sygeplejen. Mål for udskrivelse. Mål for dokumentation af sygeplejen. Mål for plejeformen Mål for samarbejde. Mål for pleje af den dødende patient. Mål for pleje af den døde patient. Mål for stuegang Mål for smertebehandling Uddybning og beskrivelse af mål findes i afsnittet. 3.0 Uddannelsesmæssige forhold 3.1 Introduktion til det kliniske uddannelsessted Cirka 2-4 uger før start i klinikken modtages et brev med mødetider og opfordring til at have læst beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Den første dag i afdelingen vil hovedsalig være introduktion, som gives af ansvarlig klinisk vejleder eller af en af de vejledere man er blevet tildelt, hvor der er faste emner der gennemgås, såsom rundvisning, introduktion til studiegruppen, og afdelingen i øvrigt, dagvagtens rytme, studiemiljø, kontaktpersonsystemet, patientkategorier m.m. 3.2 Planlægning af det kliniske forløb Vi har sygeplejestuderende i og 4. modul, samt 11. og 12 modul. Desuden modtager vi SSA elever i 5. praktik, samt enkelte i valgfri praktik. Reddereleverne er i somatisk praktik i 3-4 uger. Planlægningen foregår med udgangspunkt i den enkelte elev/studerendes mål for det pågældende praktikforløb, som er operationaliseret i forhold til afdelingens patientkategori og læringsmuligheder. 13

14 Afsnittet har i samarbejde med de andre afdelinger på Nykøbing sygehus, udarbejdet kliniske undervisningsplaner for sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever. Ligeledes er der udarbejdet operationaliserede mål for redderelever, der er gældende for Nykøbing F og Næstved sygehus. 3.3 Vagtdeltagelse i det kliniske forløb På afdeling 300 følger vi vejledningen fra de studerendes landsorganisation SLS, som opfordrer til at man som studerende oplever alle vagter. Man får dog primært dagvagter på hverdage, men der vil i løbet af praktikperioden også ligge 2 aftenvagter, eventuelt 1 nattevagt, og 1-3 weekendvagter, afhængig af lænden af klinikforløbet, og hvor man er i uddannelsesforløbet. Som udgangspunkt planlægges mødetider af ansvarlig klinisk vejleder, men der er altid mulighed for en dialog, og der tages hensyn til individuelle ønsker. 3.4 Læringsmiljø Læringen foregår i et trygt miljø i studiegruppen, med interesserede og kompetente vejledere, der fungerer som et team. Ligeledes foregår en del af læringen mellem elever og studerende som er på forskellige uddannelsestrin. Der er ligeledes mulighed for læring fra tværfaglige samarbejdspartnere og patienter. Læringen i praktikken finder ikke kun sted ved at udføre en masse handlinger. Hvis den studerende ikke forholder sig teoretisk til handlingen bliver det ikke til læring, men indøvede rutiner. Hvis situationen næste gang er en anden, får den studerende svært ved at ændre adfærd og handling. Den studerende har mulighed for at læse i afdelingens bøger i klinikken, hvis der ikke er andre opgaver, det primære vil dog være, at være ude ved patienterne og udøve sygepleje, da det er det primære formål med kliniske studier Indenfor sygeplejeuddannelsen, radiografuddannelsen og SSA uddannelsen ligger der et antal studietimer hver uge, hvor det forventes at den enkelte læser/studerer noget teori, der har relation til praksis, for at få en sammenhæng mellem disse. Der er ingen litteraturliste i afdelingen, da det er en pædagogisk øvelse at søge litteratur, vi kommer dog gerne med inspiration. 3.5 Læringsmetoder/redskaber Vejledning: Tager udgangspunkt i konkrete plejesituationer, og er en integreret del af hverdagen, hvilket gør læringen konkret og brugbar. Vejledning vil foregå løbende, og kan foregå både før, under og efter en opgave. Kan foregå individuelt eller i mindre grupper. Vil forekomme stort set hver dag Evaluering: Der forgår midtvejs og slutevaluering i de fleste uddannelser op mod målene for praktikken. Vil foregå individuelt. Målsætning: Vi tilstræber at der cirka hver anden uge opsættes mål med udgangspunkt i målene for den pågældende praktikperiode. Heri ligger også en løbende evaluering af hvordan det går med tidligere opstillede mål. Foregår individuelt. Refleksion: Kan foregå mundtligt og skriftligt. Der vil dagligt foregå mundtlig refleksion i gruppen, hvor elever og studerende kommer med deres tanker og/ undren over en given situation. Det forventes ligeledes at man ugentligt laver skriftlige refleksioner og afleverer i hvert fald en del af dem til sin vejleder, 14

15 for at få respons, og uddybende spørgsmål. Man kan arbejde med den samme refleksion over længere tid, afhængig af hvor bredt emnet er. Undervisning: Foregår 1-2 gange om ugen. Vil foregå i grupper. Det forventes den studerende forbereder sig. Det er ofte studiegruppens personale der underviser, men kan også være andet personale med specielle kvalifikationer, eller elever/studerende der underviser hinanden. Der er ligeledes fælles undervisning i nogle emner med afdeling 330 s elever og studerende. Undervisningen er fælles for elever / studerende. Denne varetages af sygeplejersker, SSA samt elever og studerende og omhandler bl.a.: Fracturtyper, heri collum femoris fractur Ernæring til ortopædkirurgiske patienter Hofte- og knæalloplastik Brand / sikkerhed Organisationsstruktur, mål for sygeplejen Den alkoholiske patient Præ- og postoperativ sygepleje Immobilitetens farer Forflytningsteknik Medicin Blærestandard m.m. Diabetes Skriftlig dokumentation Drænfjernelse, forbindsskift, obs. af cicatrice, sårheling m.m. Basisobservationer, Matteam Hygiejne 3.6 Patientforløb Elever og studerende har mulighed for at følge patientforløb indenfor alle patientkategorier, som er beskrevet under 2.1. Der er mulighed for at følge patienten fra indlæggelse til udskrivelse, herunder følge med til træning, operation, røntgen, og andre undersøgelser, men det vil selvfølgelig være sygeplejen, der vil fylde mest tidsmæssigt. Der er ligeledes udveksling med andre afdelinger på modul 4, 11 og 12, der er relevante for patientgruppen, f.eks. operationsafdeling og geriatrisk afdeling 3.7 Forventninger til elever/studerende Vi forventer at elev / studerende forholder sig kritisk til den sygepleje der udføres, både sin egen, men også kollegaers udførelse af sygepleje. At de undrer sig og formår at arbejde med denne undren, både mundtligt og skriftligt. Arbejder med at begrunde sin sygepleje, både praktisk, teoretisk og etisk. Opstår der problemer i forhold til samarbejdet med vejledere, har den enkelte ansvar for at henvende sig til ledelsen i afsnittet, eller ansvarlig klinisk underviser Er ansvarlig for egen uddannelse. Er aktiv i studiegruppen, svarende til sit uddannelsestrin. Arbejder ud fra afsnittets mål for sygeplejen. 15

16 Føler sig ansvarlig for de samlede arbejdsopgaver i hele afdelingen. Have tillid til, at det er OK at sige fra, hvis en opgave forekommer for stor. Overholder mødetider og indgåede aftaler Læser teori, der er relevant for sygeplejen i afsnittet - hvilket vil gøre vejledningssituationer mere brugbare. Bruger portfolio og uddannelsesmappe i det daglige. 3.8 Anvendelse af de studerendes evaluering af klinisk uddannelsessted Elever og studerendes evalueringer læses og analyseres løbende, for at lave så optimerede forløb som muligt. Der aftales fra starten af praktikforløbet, at man tager problemer op med det samme, så de kan løses for den enkelte. Hvis problemet først tages op i den skriftlige evaluering, kan vi først ændre noget, for de næste der kommer, og ikke for den pågældende elev/studerende. 16

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til... 1 1.0 Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet... 3 1.1 Afdelingstype/afsnitstype.... 3 1.2 Fysiske

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Til sygeplejestuderende på Næstved sygehus. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Næstved Sygehus Afsnit: Medicinsk kardiologisk 11 Kontaktperson: Ansv. Kl underviser Tina Wendelbo Mødetid: Dag:

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling)

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling) PROHIP Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Did you feed your patient today? Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestudiet og sosuass elever, afd. 11

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestudiet og sosuass elever, afd. 11 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestudiet og sosuass elever, afd. 11 Page 1 of 6 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. Afdeling 11 er

Læs mere

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today?

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? PROHIP Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Revideret Maj 2015 Ansvarlig klinisk underviser Berit Malchow.

Praktikstedsbeskrivelse. Revideret Maj 2015 Ansvarlig klinisk underviser Berit Malchow. Praktikstedsbeskrivelse. Revideret Maj 2015 Ansvarlig klinisk underviser Berit Malchow. Indholdsfortegnelse 1 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 3 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur:

Læs mere

Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted

Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted Børneafdeling 17, Næstved Sygehus, Ringstedgade 61, 4700 Næstved, Region Sjælland, Sygehus Syd. Revideret September 2013. 1.0 ORGANISATORISKE

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE 10 eksempler på hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter kan medvirke til, at patienter bliver mere sunde, selvhjulpne og hurtigere kan udskrives. 10 GODE EKSEMPLER

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plastikkirurgisk Afdeling Z ligger på, Nørrebrogade, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Abdomialcenteret. Afdelingen

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E.

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E AFSNIT E5 og E6 Tlf: 8949 4146 VELKOMMEN TIL Ortopædkirurgisk Afdeling Afsnit E5 og E6 Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2008-0299 Ortopædkirurgisk afdeling

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015.

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015. Anæstesiologisk afdeling Køge sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf. 47 32 64 16 Uddannelsesansvarlig:

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 Side 1 af 6 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 HovedOrtoCentret vil kvalitetsudvikle klinisk undervisning af sygeplejestuderende

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus 2009 2 Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus Undersøgelsen er foretaget af uddannelsesansvarlige sygeplejersker Tina Kramer og Jytte Troldborg på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Sundheds- og sygeplejefag 2

Sundheds- og sygeplejefag 2 Tillæg til Sundheds- og sygeplejefag 2 Plejeformer side 150-154 Af Anne Marker Gads Forlag Rundepleje Rundepleje kan kort beskrives sådan: Én person (fx afdelingssygeplejersken) leder og fordeler arbejdet

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

KLINISK UDDANNELSESSTED OPERATIONSAFSNITTET Region Sjælland Nykøbing F.

KLINISK UDDANNELSESSTED OPERATIONSAFSNITTET Region Sjælland Nykøbing F. KLINISK UDDANNELSESSTED OPERATIONSAFSNITTET Region Sjælland Nykøbing F. beskrivelse af klinisk uddannelsessted og klinisk undervisning 2015 1 Forord Målet med beskrivelsen er, at danne grundlag for godkendelse

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen

Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted Epilepsihospitalet

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder.

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder. Sundhedscenter Vejle afd. DGI-huset Willy Sørensens Plads 5 7100 Vejle Tlf: 7681 8300/ 76818315 E-mail: sundhedscentervejle@vejle.dk Institutionens webadresse: http://www.vejle.dk/borger/sundhed-ogsygdom/genoptraening/efter-sygehusophold.aspx

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. Afdelingen fungerer i et tæt samarbejde

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Operationsafdelingen.

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Operationsafdelingen. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Operationsafdelingen. 1 Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. 1.2 Overordnet ledelse

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Sonja Franck September 2013 side 2 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE INDIVIDUELT FOR NYANSATTE I SYGEHUS NORD Navn Stilling Sygeplejerske Afdeling Ortopæd kirurgisk afsnit H1 Ansat dato Navn på nærmeste leder Kirsten Christiansen Navn på tilknyttet mentor Telefonnummer

Læs mere

Patienters måltider. Anbefalinger

Patienters måltider. Anbefalinger Patienters måltider Anbefalinger Gør patienters måltider til sundhed Mad og måltider er en undervurderet del af patienters helbred og trivsel. I dag er op mod 40 % af patienterne på danske hospitaler i

Læs mere