Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus"

Transkript

1 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Afdeling 300 Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Udarbejdet November 2008 af HJNN og JNT, revideret Oktober

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation, struktur 1.2 Overordnet ledelse af afdelingen 1.3 Afdelingens personalesammensætning, ressourcepersoner og videreuddannelser Personalesammensætning: Ressourcepersoner Videreuddannelser 1.4 Vagtdækning 1.5 Kliniske vejledere og deres kvalifikationer 1.6 Uddannelsens organisering på afd Hvilke faggrupper uddannes i afdelingen 2 Sygeplejefaglige forhold 2.1 Patientkategorier Elektive: 2.1.2Akutte: 2.2 Begreber der knytter sig til patienterne i afdelingen Accelereret operationsforløb: Den perioperative periode: 2.3 Samarbejdspartnere i forbindelse med patientforløb 2.4 Samarbejdsrelationer internt og eksternt 2.5 Sygeplejeopgaver i afdelingen 2.6 Sygeplejemetode 2.7 Standarder, udviklingsprojekter 2.8 Mål og værdier for sygeplejen Mål for sygeplejen i afsnit 300 er udsprunget af følgende værdigrundlag 2.8.2Grundlæggende antagelser i sygeplejen om: Med dette udgangspunkt i ovenstående værdigrundlag og grundlæggende antagelser har vi beskrevet følgende mål til vores afsnit: 3.0 Uddannelsesmæssige forhold 3.1 Introduktion til det kliniske uddannelsessted 3.2 Planlægning af det kliniske forløb 3.3 Vagtdeltagelse i det kliniske forløb 3.4 Læringsmiljø 3.5 Læringsmetoder/redskaber 3.6 Patientforløb 3.7 Forventninger til elever/studerende 3.8 Anvendelse af de studerendes evaluering af klinisk uddannelsessted 2

3 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation, struktur Vi er en ortopædkirurgisk afdeling, det vil sige vores speciale er lidelser i knogler og led. Vi fungerer som heldøgnsafsnit for akutte og elektive patienter. Desuden har vi hofte- og knæforundersøgelser i afdelingen. Akutte patienter modtages hele døgnet. Elektive patienter modtages på hverdage fra klokken til klokken Den første januar 2008 tiltrådte en ny sygehusledelse for Sygehus Syd, som består af Næstved, Nykøbing, Nakskov, Ringsted samt Slagelse sygehus, inkl. Korsør og Ringsted. Sygehusledelsen består af: Sygehusdirektør Svend Skov Jensen Telefon E-post Vicedirektør Connie Lærkholm Hansen (lægelig chef samt tværgående funktioner) Telefon E-post Vicedirektør Aase Bjerring (sygeplejefaglig chef samt tværgående funktioner) Telefon E-post Vicedirektør Pia Bruun Madsen (Nykøbing F. og Nakskov samt tværgående funktioner) Telefon E-post Vicedirektør Jens Møller Rasmussen (Slagelse og Ringsted samt tværgående funktioner) Telefon E-post For at have et fælles arbejdsgrundlag for hele regionen er der udarbejdet et arbejdsgrundlag som kaldes en virksomhedsplan. Denne virksomhedsplan skal danne grundlag for handleplaner lokalt for særlige indsatsområder og der er fire væsentlige perspektiver; Kvalitetsperspektivet Udviklingsperspektivet Driftsperspektivet Medarbejderperspektivet Der kan læses mere om dette på Region Sjællands hjemmeside under Sygehus Syd 3

4 1.2 Overordnet ledelse af afdelingen Lokalt på Nykøbing F. sygehus består ortopædkirurgisk afdeling af afsnit 330 og 300, ledet af ledende overlæge Birger Taylor, og pr 1/ er Ulla Johansen konstitueret oversygeplejerske. Afsnit 300`s ledelse, består af afdelingssygeplejerske Naja Troelsen og souschef Lene B. Jensen 1.3 Afdelingens personalesammensætning, ressourcepersoner og videreuddannelser Personalesammensætning: På afdeling 300 er der ansat: 1 afdelingssygeplejerske 1 souschef 2 afdelingssekretærer 1 klinisk ansvarlig underviser 12 sygeplejersker 8 social- og sundhedsassistenter 2 sygehjælpere Desuden er der fast tilknyttet 2 serviceassistenter, 3 fysioterapeuter og en afdelingsportør til afsnittet Ressourcepersoner Afsnittet har ressourcepersoner indenfor følgende områder for at højne kvaliteten af sygeplejen: hofte- og knæalloplastik collum femoris sygeplejedokumentation forflytningsteknik smertebehandling elever/studerende ernæring kvalitetsrådgivning og arbejdsmiljø blærestandard hygiejne utilsigtede hændelser mentorfunktion basisobservationer/mat audit ansvarlige 4

5 1.3.3 Videreuddannelser Afdelingssygeplejersken: Souschefen: Ansvarlig klinisk underviser: * Diplomuddannelse i ledelse (2 årig). * 7 ugers klinisk vejlederuddannelse * Kvalitetsrådgiver. * Diverse faglige og ledelsesrelevante kurser. * Projektlederuddannelsen. * Diplommodul i klinisk udvikling af sygepleje til ortopædkirurgiske patienter. * Amtets uddannelse for ledere * Region Sjællands efteruddannelse for ortopædkirurgiske sygeplejersker. * Diplomuddannelse i pædagogik og klinisk uddannelse * 7 ugers klinisk vejlederuddannelse * Diverse faglige kurser Desuden 4 forflytningsinstruktører, 2 rygestopinstruktører, 2 med sikkerhedsuddannelsen og 1 med tillidsmandsuddannelsen Afsnittets personale er løbende på relevante kurser/temadage for, at øge kompetencen inden for specialet. 1.4 Vagtdækning I dagvagt på hverdage er der 8-10 plejepersonaler, (heri indgår ansvarlig klinisk underviser og souschef) i en blanding af sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere fordelt i 2 grupper. I Weekenden og på helligdage i dagvagt, er der 5 plejepersonaler fordelt i 2 grupper. I aftenvagt er der både på hverdage, weekends og helligdage 3 plejepersonaler i vagt. Om natten er der 1 sygeplejerske og 1 SSA/sygehjælper på vagt. Herudover er der på hverdage afdelingssygeplejersken, 1-2 sekretærer, 1 afdelingsportør, og 3 Fysioterapeuter, 1-2 serviceassistenter, elever og studerende 1.5 Kliniske vejledere og deres kvalifikationer Ansvarlig klinisk underviser: Kliniske vejledere, sygeplejersker: Daglige vejledere, SSA: * Diplomuddannelse i pædagogik og klinisk uddannelse * 7 ugers klinisk vejlederuddannelse * Diverse faglige kurser *Der er 4 sygeplejersker, der fungerer som sådan, en skal på klinisk vejlederkursus i starten af 2012 *1 daglig vejleder har SSA vejlederkurset 5

6 *1 daglig vejleder er ny i studiegruppen, og har endnu ikke vejlederkurset Forventninger til vejlederne Da vi er organiseret i en studiegruppe, har de daglige vejledere i denne gruppe, interesse for det pædagogiske område. De er derfor motiverede og viser ansvarlighed, for at være med til at uddanne elever og studerende, og deltager aktivt i deres uddannelse Vejlederne skal tage imod elever / studerendes undren på en positiv og åben måde, som skal bruges konstruktivt i det pædagogiske arbejde Forholder sig kritisk til den sygepleje, der udføres i afsnittet, og arbejder konfronterende og konstruktivt i udviklingen af sygeplejen. Forholder sig til både egen og øvrige kollegaers udførelse af sygepleje. Holder sin viden ajour og bruger sin faglighed i de faglige drøftelser, der opstår. Det forventes at personalet søger hjælp hos ledelsen, hvis der opstår problemer mellem dem og eleven / studerende. Heri vil også blive inddraget andre samarbejdspartnere, såsom uddannelseskonsulenten, sygeplejeskolen og SSA skolen. 1.6 Uddannelsens organisering på afd. 300 Funktionsbeskrivelse for ansvarlige kliniske undervisere og kliniske vejledere kan udleveres i afsnittet hvis det ønskes. Pr. 1/ opstartede vi en studiegruppe på afsnit 300. Der er tilknyttet op til 12 patienter. Personalet der er tilknyttet studiegruppen, består af en ansvarlig klinisk underviser, og yderligere 4 sygeplejersker, og 2 social og sundhedsassistenter, som har interesse og motivation for opgaven som daglige vejledere. Der vil dagligt være 3-4 uddannede og 2-6 elever og studerende i studiegruppen. Den studerende vil blive tildelt 2 vejledere. Vi tilstræber at sygeplejestuderende uddannes af sygeplejersker, og social- og sundhedsassistentelever uddannes af social- og sundhedsassistenter. Disse er sammen med eleven / den studerende, ansvarlig for, at mulighederne for at nå målene vil være til stede. Om morgenen er der en kort rapport på ca. 15 minutter. Derefter hjælpes de tildelte patienter med personlig hygiejne og mobilisering. Morgenmaden serveres i tidsrummet , og middagsmaden fra Sidst på formiddagen eller i middagsstunden vil der være en kort opfølgning af rapporten efter stuegang, og derefter tilstræbes det, at der bruges tid på at gå i dybden med patienterne, en diagnose eller et andet teoretisk emne i relation til en patient. Planlagt undervisning vil oftest være i tidsrummet 13-14, og forekommer 1-2 gange om ugen. Derudover vil der løbende foregå evaluering, vejledning og målsamtaler med den enkelte elev/studerende. Vi har desuden et samarbejde med afdeling 330 om undervisning til elever og studerende, da en del emner er relevante i begge afsnit. 6

7 Studiegruppen har sit eget kontor hvor vi har rapport, dokumenterer i sygeplejejournal, har undervisning, samtaler med mere. Der er en del bøger man kan læse i, i løbet af dagen, hvis man vil undersøge noget om en specifik patient, eller diagnose. De faste vejledere deltager i forventningssamtaler efter 1 2 uger, samt til øvrige samtaler i løbet af uddannelsen i afsnittet. Udover de formelle samtaler foregår der evaluering ca. hver 14. dag i forbindelse med opsætning af nye mål/fokusområder. Den mundtlige og skriftlige evaluering vil oftest foregå med vejlederne, men kan også foregå med det øvrige personale i studiegruppen, da vejlederne ikke vil være til stede hver dag pga. vagter, ferie, fridage osv. Det er derfor IKKE kun de faste vejledere, der vil være en del af elevens / studerendes uddannelse i afsnittet, men hele studiegruppens personale. Den ansvarlige kliniske underviser, er til stede de fleste hverdage. 1.7 Hvilke faggrupper uddannes i afdelingen På afdeling 300 uddannes sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, reddere, og som alle er en del af studiegruppen. Derudover møder vi medicinstuderende og fysioterapeutstuderende, som kommer ad hoc, når der er en patient de følger, eller en specifik arbejdsopgave de skal lære. Vi har desuden erhvervspraktikanter 2 gange om året. 2 Sygeplejefaglige forhold 2.1 Patientkategorier Elektive: Knæalloplastik Hoftealloplastik Artroskopi i knæ og skulder Diverse mindre ortopædkirurgiske indgreb eks. hallux valgus, dupuytrens kontraktur, karpaltunnel m.m Akutte: Primært patienter med hoftenære brud (Collum femoris fractur)og diverse andre knoglebrud som ankel, skinneben, overarm, håndled, ribben. Derud over har vi en del til observation for hjernerystelse. Desuden et bredt udsnit af skader på grund af trafikulykker, fald, vold og sport. Afsnit 300 er for tiden normeret til 17 ortopædkirurgiske patienter. Den gennemsnitlige indlæggelsestid varierer meget, men er gennemsnitlig 4 dage. 7

8 2.2 Begreber der knytter sig til patienterne i afdelingen Accelereret operationsforløb: Accelereret operationsforløb er et behandlingskoncept, der retter sig mod reduktion af operationskomplikationer, indlæggelsestid og rekonvalescens. Accelereret operationsforløb er organiseret i et tværfagligt samarbejde, hvor nøglefaktorerne er forebyggelse af komplikationer i relation til det kirurgiske indgreb, effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering og sufficient peroral ernæring. Endvidere satses der på inddragelse af patient og pårørende som aktive medaktører i processen, hvor en god kommunikation og information har en afgørende betydning Den perioperative periode: Den perioperative periode defineres fra det tidspunkt, hvor patienten har givet tilsagn om operation til patienten er afsluttet til egen læge eller til ambulant kontrol, hvis der er behov for det. Tiden fra tilsagn om operation betegnes som forberedelsesfasen, den præ. per- og postoperative periode som indlæggelsesperioden og perioden efter udskrivelsen som rekonvalescens- og rehabiliterings perioden. 2.3 Samarbejdspartnere i forbindelse med patientforløb Fællesambulatoriet Laboratoriet Blodbank Røntgen Anæstesiafdelingen Operationsgang Portører Fysioterapeuter Ergoterapeuter Geriatrisk team Visitatorer i kommunerne Behandlingsansvaret er hos den ortopædkirurgiske læge og de kan hvis der er behov, få bistand fra følgende samarbejdspartnere: Læger fra andre specialer, f.eks. medicin, mave/tarmkirurgi, øre/næse/hals, øjenlæge. 2.4 Samarbejdsrelationer internt og eksternt Internt arbejder vi sammen med de ortopædkirurgiske læger, vores 3 fysioterapeuter, der er fast tilknyttet afsnittet, samt en afdelingsportør. Desuden samarbejdes med ergoterapeuter, socialrådgivere, diætist, talepædagog, portører, bioanalytikerere, oversygeplejerske, psykolog, psykiater, ambulatorium, sygehuspræst, sekretærer, geriatrisk afdeling, operations- og anæstesiafsnit, røntgen, blodbank m.m. Eksternt samarbejder vi primært med hjemmeplejen, de praktiserende læger, Falck, flextrafik og andre hospitaler 8

9 2.5 Sygeplejeopgaver i afdelingen Afsnittets patienter har meget varieret behov for grundlæggende sygepleje f.eks.: Personlig pleje, som kan være sengebad, etagevask eller brusebad Forflytninger. En stor del af patienterne har behov for hjælp til dette. Det kan være fra seng til stol eller omvendt., toiletbesøg. Der trænes målrettet ADL Forebyggelse af sengelejekomplikationer. Størstedelen af vores patienter er blevet opereret og er derfor sengeliggende i en kort periode. Det gælder tryksår, blodpropper, lungebetændelse, kontrakturer o.s.v. Mobilisering: Patienten skal have hjælp til genoptræningen for at nå op på det tidligere niveau eller bedre. Patienten får hjælp både fra os og fysioterapeuten, og vi motiverer til selv at træne. Ernæring en sufficient indtagelse af kost og væske er vigtigt for opheling af knogler, hud og led. Desuden er det vigtigt for den generelle helbredstilstand. Der er for tiden stor fokus på dette, alle indlagte patienter ernæringsscreenes, for at finde problempatienterne. Psykisk pleje det er altid en belastning at være indlagt, og vi må derfor være opmærksomme på patientens tilstand. Det er vigtigt med grundig information om forløbet, bl.a. for at patienterne får forståelse for de forskellige tiltag i deres forløb, både præ - per - og postoperativt. Smertebehandling er vigtigt for at patienterne kan træne og for det generelle velvære. Medicinering gruppelederen doserer medicin til 1 døgn af gangen. Vejledning i alle ovenstående punkter. Specielle sygeplejeopgaver drænfjernelse suturfjernelse / agraffjernelse blodtransfusion (for 11. og 12. modul) pinpleje forbindsskift, sterilt og rent anlæggelse og fjernelse af blærekateter (KAD) + engangskateter (SIK) anlæggelse og fjernelse af ernæringssonde blærescanning anlæggelse af PVK (for11. og 12. modulstuderende) Fjernelse af smertekateter Gruppelederfunktionen: Indebærer stuegang, planlægning af forløb og udskrivelser, medicindosering, kontakt til pårørende, dataindsamling, vejledning af gruppemedlemmer, patienter og pårørende, dokumentation af sygeplejen i sygeplejejournal og diverse udskrivningsfoldere og standarder. Koordinering og uddelegering af dagens opgaver til gruppemedlemmerne og opfølgning. Rapport til gruppen, gøre elektive/akutte patienter klar til OP, modtage patienter postoperativt og meget andet. Dokumentation af sygeplejen: Dokumentation foregår dels i sygeplejejournal, dels med de udskrivningsbreve eller -kort, som er information om behandling og videre forløb til både patienten, pårørende og hjemmeplejen. Der 9

10 udarbejdes sygeplejerapporter ved overflytninger til andre afdelinger og sygehuse. Desuden får en del patienter udleveret en folder ved indlæggelsen, hvori forløbet under indlæggelsen er beskrevet. Ligeledes anvender vi diverse skemaer til dokumentation af f.eks. ernæringsscreening, abstinensscore, glasgow coma score, VAS score, tobaksscoreskemaer m.m. Faglige drøftelser: Foregår dels ved den daglige rapport og dels ved personalemøder, og dels i undervisningssituationer. Desuden mellem elever /studerende og vejledere. Præoperativ sygepleje: Den præoperative sygepleje går ud på at forberede patienten psykisk og fysisk til operationen. Fysisk: diverse blodprøver, EKG, stetoskopi af hjerte/lunger og i øvrigt en grundig gennemgang af organsystemerne, som kan vurderes af de ortopædkirurgiske læger. Narkoselægerne vurderer, ud fra ovenstående, om patienten kan tåle at blive bedøvet, eller om der skal optimeres medicinsk, samt informerer om hvordan det foregår, når de skal bedøves. Vi sørger for, at patienten er vasket og operationsfeltet i orden. Dvs. ingen sår, rifter eller bumser. Psykisk: gennem information gøres patienten og eventuelle pårørende trygge ved det forestående indgreb. Post-operativ sygepleje: Patienten kommer ofte nogle timer på opvågningsafsnittet. Når patienten kommer tilbage til afsnittet, observeres først patientens almentilstand, måling af blodtryk m.m. Desuden observeres vandladning, forbindinger, dræn, drop, og patienten får noget at drikke, lejres hensigtsmæssigt m.v. Vi observerer nøje patientens psykiske tilstand efter indgrebet, da det kan være en voldsom oplevelse at blive opereret, specielt hvis indlæggelsen er sket akut. 2.6 Sygeplejemetode Vi anvender gruppepleje. Vi arbejder i 2 grupper med 8-12 patienter, hvoraf den ene er en studieenhed. Vi arbejder ud fra egenomsorgsprincippet og tilstræber kontinuitet i patientplejen ved, at gruppemedlemmerne er tilknyttet den samme gruppe, men man kan blive nødt til at dække de andre grupper ved vagter, weekend, fri og feriedage. Elever og studerende er altid fast tilknyttet studiegruppen. Personalet i studiegruppen har selv valgt at være der, og er meget motiveret for pædagogisk arbejde og undervisning. 2.7 Standarder, udviklingsprojekter Elever og studerende arbejder i det daglige med de udviklingstiltag der er i gang i afdelingen. Der er desuden information fra afdelingssygeplejersken om organisationsstruktur, mål for sygeplejen i regionen og på afdelingen, samt introduktion til d4, hvor diverse instrukser findes. Der er ligeledes mulighed for at tale med udviklingssygeplejersken, om hvad hendes rolle er i forhold til afdelingen og patientkategorien, der vil ligeledes være mulighed for at deltage ved diverse audits og nye udviklingstiltag. 10

11 Vi arbejder målrettet med, at forbedre patienternes forløb. Derfor har afsnittet ressourcepersoner indenfor flere områder, (se under afsnit 2.4 ). Vi arbejder blandt andet med: Accelereret forløb for hofte- og knæalloplastik patienterne. Der er nedsat en tværfaglig gruppe der kvalitetssikre denne store gruppe af patienter. For disse patienter foregår forundersøgelsen i afsnittet 1-4 uger før indlæggelsen. Fem af afsnittets sygeplejersker har ansvaret for disse forløb. Der er udarbejdet kvalitetssikringsprojekt (NIP) for collum femoris fractur patienter. Dette projekt er implementeret i afsnittet i samarbejde med ressourcepersonerne for collum femoris fractur patienter. Vi har meget fokus på smertebehandlingen til operationspatienterne og vurderer smerteintensiteten via VAS efter fast procedure. Ernæring er en meget vigtig del af sygeplejen og derfor har vi meget fokus på dette. Vi ernæringsscreener alle patienter og følger udviklingen tæt på dette område. Vi har udarbejdet en standard for postoperativ urinretension, for at forebygge kroniske skader på blæren, som kan opstå som følge af bedøvelse/operation. Vi arbejder bevidst med, at højne udskrivelsen af patienterne ved hjælp af udskrivningskort og udskrivningsbreve, afhængig af om patienten skal have hjemmepleje eller ej. Dette både for, at sikre patienten en god udskrivelse og forbedre samarbejdet med hjemmeplejen. Desuden arbejdes med kontaktpersonsystemet, hvor patienterne skal have tilknyttet 1 sundhedsfaglig kontaktperson for indlæggelsesforløbet Det er som udgangspunkt den læge der har opereret patienten, der er kontaktperson. Ligeledes arbejder vi med indberetning af utilsigtede hændelser, for fremover at undgå fejl, og yde en bedre pleje. Vi observerer alle patienter ved hjælp af basisobservationsskemaer (BOS), får at identificere den kritisk syge patient, så der kan igangsættes behandling, så hurtigt som muligt. Vi har udarbejdet følgende procedurer til patienterne i samarbejde med lægerne og fysioterapeuterne: hoftealloplastik knæalloplastik skulderalloplastik korsbånd ortofix hoftenærfractur Der udleveres desuden diverse træningsprogrammer fra fysioterapeuterne til en del af patientkategorierne. 11

12 2.8 Mål og værdier for sygeplejen Mål for sygeplejen i afsnit 300 er udsprunget af følgende værdigrundlag Sygepleje defineres, af Det internationale sygeplejeråd, ICN, i 1987 som følgende: "Sygepleje indgår som en integreret del af det samlede sundhedsvæsen og omfatter fremme af sundhed, forebyggelse af sygdom og pleje af fysisk og psykisk handicappede i alle aldre og alle dele af sundhedssektoren. Sygepleje er specielt rettet mod fænomener relateret til den enkeltes, familiens og gruppens reaktioner op aktuelle og potentielle sundhedsproblemer. Disse reaktioner vil kræve sygeplejehandlinger, der strækker sig bredt fra genoprettelse af sundhed i forbindelse med enkelt episoder af sygdom til udvikling af strategier til fremme af befolkningens sundhed på lang sigt. I pleje af syge såvel som raske mennesker består sygeplejerskers unikke funktion i at vurdere disses reaktioner på egen sundhedstilstand og at hjælpe dem til at udføre aktiviteter, som bidrager til sundhed eller helbredelse eller til en værdig død, og som de slev ville udføre uden hjælp, hvis de havde den nødvendige styrke, vilje eller viden dertil, samt at gøre det på en sådan måde, at de hurtigt bliver i stand til helt eller delvis at klare sig selv. I det samlede sundhedsvæsen deltager sygeplejersker sammen med det øvrige sundhedspersonale i planlægning, implementering og evaluering med henblik på at sikre et sundhedssystem, som er sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende og som yder pleje til syge og handicappede mennesker". Dansk sygeplejeråd udgav i 1987, Statusdokument sygeplejerskens virksomheds-område, hvori en række grundlæggende antagelser og principielle betragtninger som sygepleje giver en beskrivelse af sygeplejerskens virksomhedsområde Grundlæggende antagelser i sygeplejen om: Mennesket: Mennesket opfattes som en fysisk, psykisk, social, åndelig og kulturel helhed. Et selvstændigt handlende og ansvarligt individ, der har indflydelse på sin sundheds-tilstand og her ressourcer til at medvirke til løsning af egne problemer samt mulighed for udvikling og vækst. Sygepleje: Sygepleje retter sig grundlæggende mod at styrke mennesket til at varetage sinde daglige fornødenheder, så mennesket oplever højest opnåelige grad af velvære og uafhængighed af professionel hjælp. Sygeplejens genstandsområde er hele mennesket, dets oplevelser og adfærd set i forhold til sundhed, sygdom, miljø og samfund. Sygepleje kan betragtes som en praksisdisciplin, hvor teori og praksis er nært forbundet. En interaktionel praksis, hvor interaktionen er et nøglebegreb, "der udtrykker at menneskelige handlinger og forhold mennesker imellem har sproglig gensidighedskarakter". 12

13 Interaktionel sygeplejepraksis beskrives som en integreret helhed, der indeholder tre aspekter. Det instrumentelle aspekt, det ekspressive aspekt og det frigørende aspekt. I sygeplejen opfattes omsorgen som en fundamental menneskelig aktivitet. Hvor omsorgsbegrebet henviser til menneskets omsorg for sig selv og andre, det vil sige, at egenomsorg er en del af omsorgsbegrebet. I sygeplejen udøves den professionelle del af omsorgen som en systematisk og målrettet aktivitet i samspil med mennesket og dettes egne ressourcer Med dette udgangspunkt i ovenstående værdigrundlag og grundlæggende antagelser har vi beskrevet følgende mål til vores afsnit: Mål for den kliniske sygepleje Mål for modtagelse af ny patient Mål for information og undervisning af patient og pårørende. Mål for administration af medicin. Mål for ledelse af sygeplejen. Mål for udskrivelse. Mål for dokumentation af sygeplejen. Mål for plejeformen Mål for samarbejde. Mål for pleje af den dødende patient. Mål for pleje af den døde patient. Mål for stuegang Mål for smertebehandling Uddybning og beskrivelse af mål findes i afsnittet. 3.0 Uddannelsesmæssige forhold 3.1 Introduktion til det kliniske uddannelsessted Cirka 2-4 uger før start i klinikken modtages et brev med mødetider og opfordring til at have læst beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Den første dag i afdelingen vil hovedsalig være introduktion, som gives af ansvarlig klinisk vejleder eller af en af de vejledere man er blevet tildelt, hvor der er faste emner der gennemgås, såsom rundvisning, introduktion til studiegruppen, og afdelingen i øvrigt, dagvagtens rytme, studiemiljø, kontaktpersonsystemet, patientkategorier m.m. 3.2 Planlægning af det kliniske forløb Vi har sygeplejestuderende i og 4. modul, samt 11. og 12 modul. Desuden modtager vi SSA elever i 5. praktik, samt enkelte i valgfri praktik. Reddereleverne er i somatisk praktik i 3-4 uger. Planlægningen foregår med udgangspunkt i den enkelte elev/studerendes mål for det pågældende praktikforløb, som er operationaliseret i forhold til afdelingens patientkategori og læringsmuligheder. 13

14 Afsnittet har i samarbejde med de andre afdelinger på Nykøbing sygehus, udarbejdet kliniske undervisningsplaner for sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever. Ligeledes er der udarbejdet operationaliserede mål for redderelever, der er gældende for Nykøbing F og Næstved sygehus. 3.3 Vagtdeltagelse i det kliniske forløb På afdeling 300 følger vi vejledningen fra de studerendes landsorganisation SLS, som opfordrer til at man som studerende oplever alle vagter. Man får dog primært dagvagter på hverdage, men der vil i løbet af praktikperioden også ligge 2 aftenvagter, eventuelt 1 nattevagt, og 1-3 weekendvagter, afhængig af lænden af klinikforløbet, og hvor man er i uddannelsesforløbet. Som udgangspunkt planlægges mødetider af ansvarlig klinisk vejleder, men der er altid mulighed for en dialog, og der tages hensyn til individuelle ønsker. 3.4 Læringsmiljø Læringen foregår i et trygt miljø i studiegruppen, med interesserede og kompetente vejledere, der fungerer som et team. Ligeledes foregår en del af læringen mellem elever og studerende som er på forskellige uddannelsestrin. Der er ligeledes mulighed for læring fra tværfaglige samarbejdspartnere og patienter. Læringen i praktikken finder ikke kun sted ved at udføre en masse handlinger. Hvis den studerende ikke forholder sig teoretisk til handlingen bliver det ikke til læring, men indøvede rutiner. Hvis situationen næste gang er en anden, får den studerende svært ved at ændre adfærd og handling. Den studerende har mulighed for at læse i afdelingens bøger i klinikken, hvis der ikke er andre opgaver, det primære vil dog være, at være ude ved patienterne og udøve sygepleje, da det er det primære formål med kliniske studier Indenfor sygeplejeuddannelsen, radiografuddannelsen og SSA uddannelsen ligger der et antal studietimer hver uge, hvor det forventes at den enkelte læser/studerer noget teori, der har relation til praksis, for at få en sammenhæng mellem disse. Der er ingen litteraturliste i afdelingen, da det er en pædagogisk øvelse at søge litteratur, vi kommer dog gerne med inspiration. 3.5 Læringsmetoder/redskaber Vejledning: Tager udgangspunkt i konkrete plejesituationer, og er en integreret del af hverdagen, hvilket gør læringen konkret og brugbar. Vejledning vil foregå løbende, og kan foregå både før, under og efter en opgave. Kan foregå individuelt eller i mindre grupper. Vil forekomme stort set hver dag Evaluering: Der forgår midtvejs og slutevaluering i de fleste uddannelser op mod målene for praktikken. Vil foregå individuelt. Målsætning: Vi tilstræber at der cirka hver anden uge opsættes mål med udgangspunkt i målene for den pågældende praktikperiode. Heri ligger også en løbende evaluering af hvordan det går med tidligere opstillede mål. Foregår individuelt. Refleksion: Kan foregå mundtligt og skriftligt. Der vil dagligt foregå mundtlig refleksion i gruppen, hvor elever og studerende kommer med deres tanker og/ undren over en given situation. Det forventes ligeledes at man ugentligt laver skriftlige refleksioner og afleverer i hvert fald en del af dem til sin vejleder, 14

15 for at få respons, og uddybende spørgsmål. Man kan arbejde med den samme refleksion over længere tid, afhængig af hvor bredt emnet er. Undervisning: Foregår 1-2 gange om ugen. Vil foregå i grupper. Det forventes den studerende forbereder sig. Det er ofte studiegruppens personale der underviser, men kan også være andet personale med specielle kvalifikationer, eller elever/studerende der underviser hinanden. Der er ligeledes fælles undervisning i nogle emner med afdeling 330 s elever og studerende. Undervisningen er fælles for elever / studerende. Denne varetages af sygeplejersker, SSA samt elever og studerende og omhandler bl.a.: Fracturtyper, heri collum femoris fractur Ernæring til ortopædkirurgiske patienter Hofte- og knæalloplastik Brand / sikkerhed Organisationsstruktur, mål for sygeplejen Den alkoholiske patient Præ- og postoperativ sygepleje Immobilitetens farer Forflytningsteknik Medicin Blærestandard m.m. Diabetes Skriftlig dokumentation Drænfjernelse, forbindsskift, obs. af cicatrice, sårheling m.m. Basisobservationer, Matteam Hygiejne 3.6 Patientforløb Elever og studerende har mulighed for at følge patientforløb indenfor alle patientkategorier, som er beskrevet under 2.1. Der er mulighed for at følge patienten fra indlæggelse til udskrivelse, herunder følge med til træning, operation, røntgen, og andre undersøgelser, men det vil selvfølgelig være sygeplejen, der vil fylde mest tidsmæssigt. Der er ligeledes udveksling med andre afdelinger på modul 4, 11 og 12, der er relevante for patientgruppen, f.eks. operationsafdeling og geriatrisk afdeling 3.7 Forventninger til elever/studerende Vi forventer at elev / studerende forholder sig kritisk til den sygepleje der udføres, både sin egen, men også kollegaers udførelse af sygepleje. At de undrer sig og formår at arbejde med denne undren, både mundtligt og skriftligt. Arbejder med at begrunde sin sygepleje, både praktisk, teoretisk og etisk. Opstår der problemer i forhold til samarbejdet med vejledere, har den enkelte ansvar for at henvende sig til ledelsen i afsnittet, eller ansvarlig klinisk underviser Er ansvarlig for egen uddannelse. Er aktiv i studiegruppen, svarende til sit uddannelsestrin. Arbejder ud fra afsnittets mål for sygeplejen. 15

16 Føler sig ansvarlig for de samlede arbejdsopgaver i hele afdelingen. Have tillid til, at det er OK at sige fra, hvis en opgave forekommer for stor. Overholder mødetider og indgåede aftaler Læser teori, der er relevant for sygeplejen i afsnittet - hvilket vil gøre vejledningssituationer mere brugbare. Bruger portfolio og uddannelsesmappe i det daglige. 3.8 Anvendelse af de studerendes evaluering af klinisk uddannelsessted Elever og studerendes evalueringer læses og analyseres løbende, for at lave så optimerede forløb som muligt. Der aftales fra starten af praktikforløbet, at man tager problemer op med det samme, så de kan løses for den enkelte. Hvis problemet først tages op i den skriftlige evaluering, kan vi først ændre noget, for de næste der kommer, og ikke for den pågældende elev/studerende. 16

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Afdeling 300 Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Udarbejdet November 2008 af HJNN og JNT, revideret Maj 2015 af BDN 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus 1. Præsentation af afsnittet 09-4 / 12-4 er et ortopædkirurgisk afsnit, som er en del af Sygehus Nord, Region Sjælland.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Afdelingens type, organisation og struktur Afdeling 43-4 er et medicinsk sengeafsnit med kardiologi som speciale, men vi har ogsa patienter indlagt med

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED, ELEKTIV ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING 7-8.

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED, ELEKTIV ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING 7-8. BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED, ELEKTIV ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING 7-8. 1 Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. side 3 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur

Læs mere

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Afsnit: Næstved Sygehus Lungemedicinsk afsnit Kontaktperson: Mødetid: Marianne Linda Møller

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. 1.2 Overordnet

Læs mere

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til... 1 1.0 Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet... 3 1.1 Afdelingstype/afsnitstype.... 3 1.2 Fysiske

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Afd. 100 Nykøbing F. Sgh.

Praktikstedsbeskrivelse. Afd. 100 Nykøbing F. Sgh. Praktikstedsbeskrivelse Afd. 100 Nykøbing F. Sgh. 1 Region Sjælland, Nykøbing F. Sgh. Afd. 100 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED AFD. 100 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 261: 79 18 21 57 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Afdelingstype,organisation og struktur 3 1.2. Overordnet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED O:\Kvalitet-_og_uddannelsesafdelingen\Uddannelsesenheden\Filer 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling 330

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling 330 Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling 330 Her bor vi Udarbejdet af Ansvarlig klinisk underviser Regina Adelfest Christiansen i april 2014, revideret i juni 2015 og godkendt af afdelingssygeplejerske

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Region Sjælland, Nykøbing F. Sgh. Afd. 100 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED FOR SYGEPLESTUDIET AFD. 100 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Ortopædkirurgisk afdeling O. Slagelse Sygehus. juni 2014

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Ortopædkirurgisk afdeling O. Slagelse Sygehus. juni 2014 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk afdeling O Slagelse Sygehus juni 2014 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Præsentation af afdeling O Sengeafdeling O er en del af

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Kardiologisk og nefrologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Kontakt: Uddannelseskonsulent

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan For modul 5

Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Klinisk uddannelsessted: Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning Adresse: Gl. Landevej 61 Kontaktperson: Klinisk vejleder Anette Sønderby E-mail: bas7@ringamt.dk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Adresse Telefon til afdelingen: 79188285 / 79189565 Engparken 1,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H4 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 87623374 Organisatorisk placering Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Modul 1 - Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af afdelingen. P4 øst og vest er en døgnåben afdeling, der er

Læs mere

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus.

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Ortopæd Kirurgisk ambulatorium indg.51, stuen Slagelse Sygehus Ortopædkirurgisk Ambulatorium Ingemannsvej 18

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 262: 7918 5126 Telefon til uddannelseskonsulent: 79 18 35 36 Uddannelseskonsulent Helene Hermansen

Læs mere

LÆRINGS- OG PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. For social- og sundhedsassistentelever på kirurgisk afdeling A2 Slagelse Sygehus.

LÆRINGS- OG PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. For social- og sundhedsassistentelever på kirurgisk afdeling A2 Slagelse Sygehus. LÆRINGS- OG PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE For social- og sundhedsassistentelever på kirurgisk afdeling A2 Slagelse Sygehus. Lærings- og praktikstedsbeskrivelse A2 Kirurgisk gastroenterologi og karkirurgi, Slagelse

Læs mere

I dagvagt på hverdage varierer fremmødet mellem 6-8 personer og i weekender 5-6 i fremmøde. I aftenvagt er der altid 4 og i nattevagt 2.

I dagvagt på hverdage varierer fremmødet mellem 6-8 personer og i weekender 5-6 i fremmøde. I aftenvagt er der altid 4 og i nattevagt 2. Beskrivelse af undervisningssted Geriatrisk afsnit 03-3 Holbæk Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Præsentation af det kliniske undervisningssted Geriatrisk afsnit er en del af medicinsk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED. Mavetarmkirurgisk afsnit. Slagelse sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED. Mavetarmkirurgisk afsnit. Slagelse sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Mavetarmkirurgisk afsnit Slagelse sygehus Region Sjælland Revideret marts 2014 Tine Kirsted og Charlotte Larsen, Kirurgisk afdeling Tlf: 5855 9851 Mail: tkt@regionsjaelland.dk

Læs mere

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Afsnitsprofil Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Maj 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelse og organisation... 3 Afdelingsledelsen... 3 Afsnitsledelse... 3 Organisationsdiagram Organ- og

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdelingen: 79 18 95 65 Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Engparken 1, 7200 Grindsted

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Fælleskirurgisk afd. 100, SVS, Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon: 7918 9100/ 7918 9101 Telefon til Uddanneses-

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Afdeling 263 Sydvestjysk sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Telefon til afdeling 263: 79 18 27 81 Telefon til uddannelses

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Indholdsfortegnelse: Præsentation af afdelingen Typisk patientforløb

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 262: 7918 5126 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse social- og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse social- og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse social- og sundhedsassistentelever Regionshospitalet Viborg, Skive Neurorehabiliteringsafsnit N2051 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 1.0. Præsentation

Læs mere

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen.

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen. BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF GASTROENTEROLOGISK AFDELING 252 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 32 (Parenkymkirurgi) og 79 18 3216 (Gastromedcin) Gastroenterologisk afdeling 252 Finsensgade 35,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit på Slagelse Sygehus. Indholdsfortegnelse: 1.1 Præsentation af praktikstedet 3 1.2 Fysiske rammer 3 1.3 Værdigrundlag for sygeplejen

Læs mere

Fælles Kirurgisk Ambulatorium

Fælles Kirurgisk Ambulatorium Fælles Kirurgisk Ambulatorium Indgang 43 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Præsentation af afdelingen. Fælles Kirurgisk Ambulatorium blev dannet i 1997, og er bestående af 4 ambulatorier.

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

for social- og sundhedsassistentelever i 1. praktikperiode

for social- og sundhedsassistentelever i 1. praktikperiode for social- og sundhedsassistentelever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Neurologisk afdeling 652 79 18 22 96 Praktikstedsbeskrivelse for afd. 652 1.Præsentation af

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Plastikkirurgisk afdeling, P93 Roskilde Sygehus

Praktikstedsbeskrivelse. Plastikkirurgisk afdeling, P93 Roskilde Sygehus Praktikstedsbeskrivelse Plastikkirurgisk afdeling, P93 Roskilde Sygehus Revideret Marts 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Organisation og ledelse.3 2. Sygeplejefaglige forhold.4 3. Uddannelsesmæssige forhold....

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Sjællands Universitetshospital i Køge, medicinsk afdeling, afsnit M1

Sjællands Universitetshospital i Køge, medicinsk afdeling, afsnit M1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR Sjællands Universitetshospital i Køge, medicinsk afdeling, afsnit M1 LYKKEBÆKVEJ 1 4600 KØGE TLF. NR. 47 32 2500/56 63 1500 - LOKAL 2500 FAXNR. 56 63 15 97 AFDELINGSSYGEPLEJERSKE

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 4700 Næstved

Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 4700 Næstved Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 700 Næstved Faglig og Administrativ leder: Dorthe Olsen Telefon: 5588 1260 Mobil: 20 66 Mail: dorol@naestved.dk

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatri for Ældre og hukommelsesklinik Psykiatrien, Afdelingen for specialfunktioner Trekronercentervej 57, 2sal 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne-og Ungdomspsykiatrisk klinik 1 Ny Østergade 12 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Thøgersen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Velkommen til Urologisk Afdeling

Velkommen til Urologisk Afdeling Frederikssund Hospital Velkommen til Patientinformation Velkommen til, Frederikssund Hospital I denne pjece finder du nogle af de informationer, du kan få brug for under din indlæggelse. Ønsker du yderligere

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig Beskrivelse af klinisk uddannelsessted udfærdiget af sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN Indhold PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN... 3 ORGANISATORISK PLACERING... 3 FYSISK PLACERING... 3 FYSISKE RAMMER... 3 PERSONALE GRUPPEN... 3 DØGNRYTME... 4 PLEJEFORM OG INTERN STRUKTUR.... 4 HVORDAN

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af det kliniske undervisningsforløb

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af det kliniske undervisningsforløb Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af det kliniske undervisningsforløb Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 /12-4, Holbæk Sygehus 1.0 Organisatoriske forhold 1.1 Præsentation af det kliniske undervisningssted

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

Gynækologisk Dagkirurgisk Afsnit Gynækologisk ambulatorium Afsnit 9

Gynækologisk Dagkirurgisk Afsnit Gynækologisk ambulatorium Afsnit 9 Gynækologisk Dagkirurgisk Afsnit Gynækologisk ambulatorium Afsnit 9 NÆSTVED SYGEHUS BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED 1 Organisation og struktur Gynækologisk afsnit 9 skiftede pr. 1. januar 2014 status

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Ortopædkirurgisk Afdeling Ortopædkirurgisk Uddannelsescenter Amager-Hvidovre Hospitaler

Praktikstedsbeskrivelse for Ortopædkirurgisk Afdeling Ortopædkirurgisk Uddannelsescenter Amager-Hvidovre Hospitaler Praktikstedsbeskrivelse for Ortopædkirurgisk Afdeling Ortopædkirurgisk Uddannelsescenter Amager-Hvidovre Hospitaler Udarbejdet af klinisk vejleder Anne Panknin Kristensen og Marie-Louise Sharp-Johansen

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Geriatrisk afsnit B

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Geriatrisk afsnit B Udarbejdet juli 2014. Revideret Juni 2015 Geriatrisk afsnit B vi kan alt resten kan vi lære Geriatri er et af 9 Intern medicinsk grenspecialer, som beskæftiger sig med de undersøgelses,- behandlingsmæssige

Læs mere

Henvisningen til ambulatorierne sker via egen læge, privatpraktiserende speciallæge eller andre sygehusafsnit.

Henvisningen til ambulatorierne sker via egen læge, privatpraktiserende speciallæge eller andre sygehusafsnit. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted: Geriatrisk afsnit 03-3. Holbæk Sygehus 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. 1.1 Præsentation af det kliniske undervisningssted Geriatrisk-reumatologisk

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4

Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4 Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4 For Urinvejskirurgisk afdeling, Regionshospitalet Holstebro Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Urologisk-gynækologisk afdeling Afsnit 5 og 6

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Urologisk-gynækologisk afdeling Afsnit 5 og 6 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk-gynækologisk afdeling Afsnit 5 og 6 Sygehus: Næstved Sygehus Kontaktperson: Lisbeth Leinum, AKU Afsnit: Urologisk-gynækologisk Afd. 5 og 6 Mødetid: Dag:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Gastroenterologisk afdeling 252 Adresse Telefon 79 18 23 32 og 79 18 32 16 Finsensgade 35, 6700 Esbjerg E-mail: { HYPERLINK "mailto:tina.kjolby.hansen@rsyd.dk"

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning * 46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen (Uddannelsens titel) Udviklet af: * Lene Mackenhauer * Asta Nielsen (Udviklerens navn) (Udviklerens navn)

Læs mere

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center...2 1.1 Overordnet struktur og rammer... 2 1.2 Evaluering...

Læs mere

Beskrivelse af. klinisk uddannelsessted. Geriatrisk afdeling 16B

Beskrivelse af. klinisk uddannelsessted. Geriatrisk afdeling 16B Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Geriatrisk afdeling 16B Region Sjælland, Sygehus Syd Næstved sygehus September 2012 Velkommen til geriatrien Hvorfor vælge os som Klinisk uddannelsessted? Du har

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A2

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A2 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Afsnit A2 Sygehus Nord er medlem af Københavns Universitetshospital 21-11-2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Praktisk information side 2 2.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere