BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie"

Transkript

1 BRUGSANVISNING FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

2 Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:* Købsdato: Købssted: * Serienummeret findes bag på enheden. Opbevar denne brugsanvisning sammen med kvitteringen som permanent købsbevis i tilfælde af tyveri, brand eller garantiservice. Registrer dit produkt online på Ved at registrere dit produkt hos Brother, vil du blive registreret som den originale ejer af produktet Brother Industries, Ltd.

3 DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG PSTN LINJE MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler, at dette produkt muligvis ikke vil fungere korrekt i andre lande end dem, produktet oprindeligt er købt i, og der gives ikke nogen garanti i tilfælde af, at dette produkt anvendes til offentlige telefonlinjer i et andet land. Bemærkning til kompilering og publikation Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer. Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette produkt er underlagt ændringer uden varsel. Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel i specifikationerne og materialet indeholdt heri og vil ikke være ansvarlig for nogen skade (inklusive følgeskade) som følge af tillid til det præsenterede materiale, inklusive, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen. i

4 EC Declaration of Conformity under the R & TTE Directive Manufacturer Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya , Japan Plant Brother Industries Technology (M) Sdn Bhd Factory 2 No.6 Jalan Firma 1, Kawasan Perindustrian Tebrau, Johor Bahru, Johor Darul, Takzim, Malaysia Herewith declare that: Products description : Facsimile Machine Type : Group 3 Model Name : FAX-T102, FAX-T104, FAX-T106 are in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards : Harmonized standards applied: Safety : EN60950:2000 EMC : EN55022:1998 Class B + A1:2000 EN55024:1998 EN :2000 EN : A1:2001 Year in which CE marking was First affixed : 2004 Issued by : Brother Industries, Ltd. Date : 7 May, 2004 Place : Nagoya, Japan Signature : Takashi Maeda, Manager Quality Management Group Quality Management Dept. Information & Document Company ii

5 EC-konformitetserklæring i henhold til R & TTE-direktivet Producent Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya , Japan Produktionsanlæg Brother Industries Technology (M) Sdn Bhd Factory 2 No.6 Jalan Firma 1, Kawasan Perindustrian Tebrau, Johor Bahru, Johor Darul, Takzim, Malaysia Erklærer hermed: Produktbeskrivelse : Faxmaskine Type : Gruppe 3 Modelnavn : FAX-T102, FAX-T104, FAX-T106 overholder betingelserne i R & TTE-direktiv (1999/5/EC), og vi erklærer herved overensstemmelse med de følgende standarder: Anvendte harmoniserede standarder: Sikkerhed : EN60950:2000 EMC : EN55022:1998 Klasse B + A1:2000 EN55024:1998 EN :2000 EN : A1:2001 År, hvor CE-markeringen første gang blev påsat: 2004 Udstedt af : Brother Industries, Ltd. Dato : 7. maj 2004 Sted : Nagoya, Japan iii

6 Sikkerhedsforanstaltninger Sådan bruges faxmaskinen sikkert Læs disse instruktioner til senere reference, og før der forsøges udført vedligeholdelse. ADVERSEL Der findes højspændingselektroder inde i faxmaskinen. Før du renser faxmaskinen, skal du sørge for at telefonledningen først er taget ud af telefonstikket og derefter tage netledningen ud af stikkontakten. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Dette kan give elektrisk stød. Når du lige har brugt faxmaskinen, er der visse indre dele der er meget VARME! Pas på. ADVERSEL Vær forsigtig ved installation eller ændring af telefonlinjer. Berør aldrig telefonledninger eller -stik, der ikke er isolerede, medmindre telefonlinjen er afbrudt ved vægstikket. Installér aldrig telefonledninger under tordenvejr. Installer aldrig et telefonstik på et vådt sted. Dette produkt skal installeres i nærheden af en stikkontakt med nem adgang. Hvis der opstår en nødsituation, skal du trække netstikket ud at stikkontakten for at afbryde strømmen helt. iv

7 VIGTIG SIKKERHEDSINSTRUKTION Når du anvender telefonudstyret, skal du altid følge grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade, inklusive følgende: 1. Brug ikke produktet i nærheden af vand, f.eks. i nærheden af et badekar, en vaskebalje eller en køkkenvask eller en vaskemaskine, i en fugtig kælder eller i nærheden af en swimmingpool. 2. Undgå at bruge dette produkt end trådløse under tordenvejr. Der kan være en lille risiko for elektrisk stød ved lynnedslag. 3. Brug ikke dette produkt til at rapportere en gaslækage i nærheden af lækagen. 4. Brug kun den netledning, der følger med denne faxmaskinen. GEM DISSE INSTRUKTIONER Valg af placering Anbring faxmaskinen på en plan, stabil flade, der er fri for vibrationer og stød, f.eks. et skrivebord. Anbring faxmaskinen i nærheden af en almindelig jordforbundet stikkontakt. Vælg en placering, hvor temperaturen holder sig mellem 10 C-35 C. Forsigtig Undgå at anbringe faxmaskinen i et befærdet område. Undgå at anbringe den i nærheden af varmeapparater, klimaanlæg, vand, kemikalier eller køleskabe. Undgå at udsætte faxmaskinen for direkte sollys, stærk varme, fugtighed eller støv. Undgå at tilslutte faxmaskinen til stikkontakter, der styres af vægafbrydere eller automatiske tidsure. Afbrydelse af strømmen kan slette oplysningerne i faxmaskinens hukommelse. Tilslut ikke faxmaskinen til stikkontakter på samme kredsløb som store apparater eller andet udstyr, der kan forstyrre strømforsyningen. Undgå interferenskilder, som f.eks. højttalere eller basisenheder til trådløse telefoner. v

8 vi

9 Hurtig referencevejledning Afsendelse af faxmeddelelser Automatisk transmission 1 Isæt dokumentet med forsiden ned i ADF en (op til 10 sider). 2 Kald op til det faxnummer, som du vil ringe til. 3 Tryk på Fax Start. Modtage faxmeddelelser Vælg modtagetilstand 1 For FAX-T104, tryk på Receive Mode for at vælge KUN FAX, FAX/TLF, TAD:TELEFONSVAR. eller MANUEL. For FAX-T106, tryk på Receive Mode for at vælge KUN FAX, FAX/TLF, eller MANUEL. Tryk på for at vælge TAD:BSK MGR. Hvis du vælger FAX/TLF, skal du sørge for at indstille Forsinket ringning og F/T Ringetid. (Se Indstille Forsinket opkald på side 5-2 og Indstille F/T Ringetid (kun FAX/TEL-tilstand) på side 5-3.) Gemme numre Gemme Enkelttryk-opkaldsnumre 1 Tryk på Menu/Set, 6, 1. 2 Tryk på den Enkelttryk-tast, hvor du vil gemme nummeret. 3 Indtast et nummer (op til 20 cifre), og tryk derefter på Menu/Set. 4 Skriv et navn på op til 15 tegn (eller lad feltet stå tomt), og tryk derefter på Menu/Set. 5 Tryk på eller for at vælge nummertypen og tryk på Menu/Set. 6 Tryk på Stop/Exit. Gemme Hurtigopkaldsnumre 1 Tryk på Menu/Set, 6, 2. 2 Brug tastgruppen til at angive et tocifret hurtigopkaldsnummer (00-99), og tryk derefter på Menu/Set. 3 Indtast et nummer (op til 20 cifre), og tryk derefter på Menu/Set. 4 Skriv et navn (op til 15 tegn) eller lad feltet stå tomt, og tryk derefter på Menu/Set. 5 Tryk på eller for at vælge nummertypen og tryk på Menu/Set. 6 Tryk på Stop/Exit. Opkaldsfunktioner One Touch-opkald 1 Læg dokumentet i ADF en med forsiden nedad. 2 Tryk på den Enkelttryk-tast til det nummer, du vil kalde op til. 3 Tryk på Fax Start. Hurtigopkald 1 Læg dokumentet i ADF en med forsiden nedad. 2 Tryk på Search/Mute, og tryk derefter på # og tocifret hurtigopkaldsnummer. 3 Tryk på Fax Start. vii

10 Bruge Søg 1 Læg dokumentet i ADF en med forsiden nedad. 2 Tryk på Search/Mute, og brug opkaldstastaturet til at indtaste det første bogstav i det navn, du søger. 3 Tryk på eller for at søge i hukommelsen. 4 Tryk Fax Start, når LCD en viser det navn, du ønsker at kalde op til. Tage kopier Tage en enkelt kopi 1 Læg dokumentet i ADF en med forsiden nedad. 2 Tryk to gange på Copy/Reports. Sortere flere kopier 1 Læg dokumentet i ADF en med forsiden nedad. 2 Tryk på Copy/Reports. 3 Indtast det antal kopier du ønsker (op til 99). 4 5 Tryk på eller for at vælge SORT, og tryk derefter på Copy/Reports. Message Manager (kun FAX-T106) Tænd Message Manager-tilstanden 1 Indspil udgående meddelelse (TAD BESKED). 2 Tryk på indtil den lyser. Indspille OGM 1 Tryk på Menu/Set, 8, 4. 2 Tryk på eller for at vælge TAD BESKED, og tryk derefter Menu/Set. 3 Tryk på eller for at nå OPTAG BSK, og tryk derefter Menu/Set. 4 Løft røret for at indspille en meddelelse. 5 Læg telefonrøret på igen. Afspil en talebesked 1 Tryk på Play/Record. 2 Brug (RWD) for at gentage en meddelelse. Brug (FWD) for at springe en meddelelse over. 3 Tryk på Stop/Exit. Udskrive en faxmeddelelse 1 Tryk på Play/Record. 2 Tryk på 1efter at have afspillet talebeskeder. Slette meddelelser Sådan slettes talebeskeder individuelt 1 Tryk på Play/Record. 2 Tryk Erase efter de to korte bip. 3 Tryk på 1. 4 Tryk på Stop/Exit. Sådan slettes alle meddelelser på én gang 1 Tryk på Erase. 2 Tryk eller for at vælge SLET INDK. BESK?, SLET ALLE DOK?, SLET ALLE BESK?, og tryk derefter på Menu/Set. 3 Tryk på 1. 4 Tryk på Stop/Exit. viii

11 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Anvendelse af denne brugsanvisning Sådan finder du oplysninger Symboler anvendt i denne brugsanvisning Komponentnavne FAX-T104 kontrolpaneloversigt FAX-T106 kontrolpaneloversigt Om faxmaskiner Faxtoner og handshake ECM (Error Correction Mode) Tilslutninger Tilslutte en ekstern telefon Tilslutte en ekstern telefonsvarer (TAD) Multi-linjetilslutninger (PABX) Tilpasse funktioner på telefonlinjen Papir Om papir Håndtere og bruge almindeligt papir Sådan ilægges papir Programmering på skærmen Brugervenlig programmering Menutabel Lagre i hukommelse Navigationstaster Startopsætning Kom godt i gang Indstille dato og klokkeslæt Tænd Automatic Daylight Savings Time Indstille Afsender-ID en Indstille bipperlydstyrken Indstille højttalervolumen Indstille ringelydstyrke Indstilling af telefonlinjen Indstille lokalsproget Melody Settings (kun FAX-T106) Indstille ringemønsteret Indstil musik i venteposition Indstille modtagelse Grundlæggende modtagelse Vælge modtagetilstand Indstille Forsinket opkald Indstille F/T Ringetid (kun FAX/TEL-tilstand) Indspilning af Fax/Tlf- udgående annoncering (F/T MEDDELELSE) (Kun FAX-T106) ix

12 Faxregistrering Udskrive en reduceret indgående faxmeddelelse (Auto reduktion) Modtagelse i hukommelsen Modtage en faxmeddelelse ved afslutningen af en samtale Avancerede modtagefunktioner Anvendelse fra ekstratelefoner Kun for FAX/TLF-tilstand Overførsel fjernopkald Ændre fjernkoderne Udskrivning af en faxmeddelelse fra hukommelsen (kun FAX-T104) Polling Sekventiel polling Telefontjenester Nummervisning (nummeridentifikation) Fordele ved nummervisning Slå Nummervisningen TIL Hvordan fungerer nummervisning? Valg af en nummervisning fra hukommelsen for Opkaldssvar Nummerbestemt ringning Hvordan vil telefaxen behandle de to numre? Hvordan fungerer funktionen Nummerbestemt ringning? Indstilling af funktionen Nummerbestemt ringning Indstille afsendelse Sådan kaldes op Manuelt opkald Enkelttryk-opkald Hurtig-opkald Søg Faxgenopkald Sådan sendes faxmeddelelser Automatisk transmission Manuel transmission Sende en faxmeddelelse ved afslutningen af en samtale Grundlæggende afsendelse Sende faxmeddelelser ved hjælp af flere indstillinger Kontrast Faxopløsning Flere opløsningstransmissioner Annullering af en fax, der er i gang Annullere et planlagt job Avanceret afsendelse Oprettelse af den elektroniske forside Rundsendelse Oversøisk Reservering af opkald x

13 Forsinket fax Indstille pollingtransmission (standard) Indstille pollingmodtagelse med sikkerhedskode Sikker polling Hukommelsestransmission Meddelelsen Hukommelse fuld Afbryd forsinket faxmeddelelse og Polledede transmissionsjobs TX Låsesystem Hurtigopkaldsnumre og opkaldsfunktioner Gemme numre til let opkald Gemme enkelttryk-opkaldsnumre Gemme Hurtigopkaldsnumre Ændre Enkelttryk- og Hurtigopkaldsnumre Indstille grupper til rundsendelse Opkaldsfunktioner Manuelt opkald Opkald med røret lagt på Enkelttryk-opkald Hurtigopkald Søge Pause Mute Besvar opkald med højttalertelefon (kun FAX-T106) Genopkald (Telefon) Genopkald (Fax) Eksterne faxfunktioner (kun FAX-T104) Faxvideresendelse Opsætning af faxvideresendelse Indstille Faxlager Slå eksterne faxfunktioner fra Indstille din fjernadgangskode Fjernmodtagelse Bruge din fjernadgangskode Fjernkommandoer Modtage faxmeddelelser Ændre dit faxvideresendelsesnummer Message Manager (Kun FAX-T106) Message Manager-tilstand Opsætning af Message Manager Opsætning af talelagring Indstilling af Faxvideresendelse/Faxlager Indspil Message Manager s udgående besked (TAD MEDDELELSE) Aktivere Message Manager-tilstand Meddelelsesindikator Afspille talebeskeder Udskrive en faxmeddelelse Valget Backup af udskrivning xi

14 Slette meddelelser Indstille maksimal tid for indgående meddelelser Indstille takstbesparelsen ICM Recording Monitor Optage en samtale Fjernmodtagelse Bruge din fjernadgangskode Indstille din fjernadgangskode Fjernkommandoer Henter Hukommelsesstatusoversigt Hente Faxmeddelelser Ændre dit faxvideresendelsesnummer Udskrive rapporter Faxindstillinger og -aktivitet Tilpasse transmissionsbekræftelsesrapporten Indstille journalintervallet Udskrive rapporter Sådan udskrives en rapport Tage kopier Bruge faxmaskinen som kopimaskine Kopifunktioner Tage en enkelt kopi Kopifunktioner: Enkelt eller flere kopier, sorter/stak, reducer/forstør Vigtige oplysninger Vigtige sikkerhedsinstruktioner Varemærker Forsendelse af maskinen Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse Fejlfinding Fejlmeddelelser Kompatibilitet Dokumentstop eller papirstop Hvis du har problemer med faxmaskinen Regelmæssig vedligeholdelse Rense printhovedet Rengøring af scanneren Udskiftning af farvebånd O Ordliste...O-1 S Specifikationer... S-1 Generelt... S-1 Kopi...S-1 Fax... S-2 Indeks...I-1 I T Tilbehørsoversigt... T-1 xii

15 xiii

16 1 Introduktion Anvendelse af denne brugsanvisning Tak fordi du valgte at købe en Brother faxmaskine. Faxmaskinen er nem at betjene med en vejledning på LCD-displayet til programmering af den. Du kan få det optimale ud af faxmaskinen, hvis du læser denne brugsanvisning. Sådan finder du oplysninger Alle kapiteloverskrifter og underoverskrifter findes i indholdsfortegnelsen. Du vil kunne finde oplysninger om et bestemt emne eller en bestemt funktion ved at slå op i indekset bag i denne brugsanvisning. Symboler anvendt i denne brugsanvisning I hele denne brugsanvisning finder du symboler, der henleder opmærksomheden på advarsler, bemærkninger og handlinger. For at gøre tingene tydeligere og hjælpe dig med at trykke på de rigtige taster, har vi anvendt en speciel skrifttype og tilføjet nogle meddelelser, der vises på LCD-skærmen. Fed Fed skrift identificerer bestemte taster på faxmaskinens kontrolpanel. Kursiv Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne. Courier New Skrifttypen Courier New identificerer meddelelserne på faxmaskinens LCD. Advarsler giver dig besked om, hvordan du undgår personskade. Elektriske farer meddeler dig om mulig risiko for elektrisk stød. Forsigtighedsforanstaltninger angiver procedurer, du skal følge eller undgå for at forhindre eventuel beskadigelse af faxmaskinen. Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan den aktuelle funktion virker sammen med andre faciliteter. Forkert opsætning gør opmærksom på enheder og funktioner, der ikke er kompatible med faxmaskinen. 1-1 Introduktion

17 Komponentnavne Set forfra 1 El-ledning 2 Telefonkabel 3 Telefonrør 4 Spiralledning til telefonrør 5 Dokumentstøtte 6 Trådstativ til papir 7 Papirmagasin 8 Papirstyrer 9 Kontrolpanel 10 Håndtag til åbning af låg Nr. Navn Beskrivelse 1 El-ledning Bruges til at tilslutte faxmaskinen til et stik. 2 Telefonkabel Tilslut faxmaskinen til et telefonstik. 3 Telefonrør Bruges når du modtager eller foretager samtaleopkald. 4 Spiralledning til telefonrør Bruges til, at tilslutte telefonrøret til faxmaskinen. 5 Dokumentstøtte Støtter dokumentet i ADF. 6 Trådstativ til papir Støtter papiret i papirmagasinet. 7 Papirmagasin Læg papir i her. 8 Papirstyrer Tryk ned på og skub papirstyret, så det passer til dokumentbredden. 9 Kontrolpanel Brug tasterne og displayet til at styre faxmaskinen. 10 Håndtag til åbning af låg Løft dette håndtag for at åbne det øverste låg. Set bagfra 11 AC-stik 12 Telefonstik Nr. Navn Beskrivelse 11 AC-stik Sæt el-ledningen i her. 12 Telefonstik (LINE) Sæt stikket til telefonlinjen i her. Introduktion 1-2

18 FAX-T104 kontrolpaneloversigt LCD (Liquid Crystal Display) Viser meddelelser på skærmen som hjælp til opsætning og brug af faxmaskinen. 2 Opkaldstastatur Brug disse taster til opkald til telefon- og faxnumre og som tastatur til indtastning af information i faxmaskinen. 3 R Brug denne tast for at få adgang til en udgående linje og/eller kalde op igen til omstillingen eller overføre et opkald til et andet lokalnummer, der er forbundet til en PABX. 4 Tel Bruges til at skifte linjen imellem telefonrør og monitorhøjttaler. 5 Redial/Pause Kalder op igen til det sidst kaldte nummer. Den indsætter også en pause i Hurtigopkaldsnumrene. 6 Search Mute Gør det muligt at søge efter numre, der er gemt i opkaldshukommelsen og gør det muligt at sætte telefonopkald i venteposition og giver også mulighed for at gemme numre ved at trykke på # og et tocifret nummer. 7 Receive Mode Bruges til at vælge, hvordan faxmaskinen håndterer indkommende opkald. 8 Resolution Justerer opløsningen, når du sender en faxmeddelelse eller tager en kopi. 9 Stop/Exit Stopper en faxmeddelelse, annullerer en funktion eller afslutter menuen. 0 Fax Start Starter en funktion, f.eks. afsendelse af en faxmeddelelse. 1-3 Introduktion

19 A Copy/Reports Med et dokument i ADF: Tager en kopi. Uden et dokument i ADF: Giver adgang til Rapportmenuen. B Enkelttast-taster Disse taster giver omgående adgang til tidligere gemte hurtigopkaldsnumre. C Navigationstaster: Menu/Set Den samme tast bruges til Menu og Set. Giver dig adgang til Menu for at programmere og gemme dine indstillinger i faxmaskinen. eller Tryk for at rulle fremad eller tilbage for at se et menuvalg. Du kan trykke på disse taster for at justere bipper, ringe eller højttalervolumen. eller Tryk for at rulle gennem menuerne og indstillingerne. Du kan også bruge disse taster til at foretage en numerisk søgning efter gemte numre. Introduktion 1-4

20 FAX-T106 kontrolpaneloversigt LCD (Liquid Crystal Display) Viser meddelelser på skærmen som hjælp til opsætning og betjening af faxmaskinen. 2 Play/Record Giver dig mulighed for at lytte til talebeskeder og udskrive faxmeddelelser, der er gemt i hukommelsen. Du kan også optage telefonopkald. 3 Opkaldstastatur Brug disse taster til opkald til telefon- og faxnumre og som tastatur til indtastning af information i faxmaskinen. 4 R Brug denne tast for at få adgang til en udgående linje og/eller kalde op igen til omstillingen eller overføre et opkald til et andet lokalnummer, der er forbundet til en PABX. 5 Speaker Phone Giver dig mulighed for, at tale med modparten uden at løfte telefonrøret. 6 Redial/Pause Kalder op igen til det sidst kaldte nummer. Den indsætter også en pause i Hurtigopkaldsnumrene. 7 Search/Mute Gør det muligt at søge efter numre, der er gemt i opkaldshukommelsen og gør det muligt at sætte telefonopkald i venteposition og giver også mulighed for at gemme numre ved at trykke på # og et tocifret nummer. 8 Receive Mode Bruges til at vælge, hvordan faxmaskinen håndterer indkommende opkald. 9 Resolution Justerer opløsningen, når du sender en faxmeddelelse eller tager en kopi. 1-5 Introduktion

21 : Stop/Exit Stopper en faxmeddelelse, annullerer en funktion eller afslutter menuen. A Fax Start Starter en funktion, f.eks. afsendelse af en faxmeddelelse. B Copy/Reports Med et dokument i ADF: Tager en kopi. Uden et dokument i ADF: Giver adgang til Rapportmenuen. C Enkettryk-taster Disse taster giver omgående adgang til tidligere gemte Hurtigopkaldsnumre. D Erase Giver dig mulighed for at slette talebeskeder, alle faxmeddelelser eller alle meddelelser. E (Mikrofon) Modtager din stemme, når du taler med modparten ved hjælp af højttalertelefonen. F Digital TAD Giver mulighed for at aktivere Message Manager. Giver dig også besked om at du har en talebesked eller en faxmeddelelse i hukommelsen. G Navigationstaster: Menu/Set Den samme tast bruges til Menu og Set. Giver dig adgang til Menu for at programmere og gemme dine indstillinger i faxmaskinen. eller Tryk for at rulle fremad eller tilbage for at se et menuvalg. Du kan trykke på disse taster for at justere ringe eller højttalervolumen. eller Tryk for at rulle gennem menuerne og indstillingerne. Du kan også bruge disse taster til at foretage en numerisk søgning efter gemte numre. Introduktion 1-6

22 Om faxmaskiner Faxtoner og handshake Når nogen sender en faxmeddelelse, sender faxmaskinen faxkaldetoner (CNG-toner). Dette er et stille bip hvert fjerde sekund. Du vil høre dem, efter du har kaldt op og trykket på Fax Start og de fortsætter i ca. 60 sekunder efter opkaldet. Inden for dette tidsrum skal den opkaldende maskine påbegynde "handshake" med den modtagende maskine. Hver gang du bruger automatiske procedurer til at sende en faxmeddelelse, sender du CNG-toner via telefonlinjen. Du lærer snart at lytte til de stille bip, hver gang du tager en telefon på faxlinjen, så du ved, hvornår du modtager en faxmeddelelse. Den modtagende fax svarer med faxmodtagetoner, der er høje hyletoner. En modtagende faxmaskine sender hyletoner over telefonlinjen i ca. 40 sekunder, og LCD en viser MODT.. Hvis faxmaskinen er indstillet til KUN FAX-tilstand, besvarer den automatisk hvert opkald med faxmodtagetoner. Hvis modparten lægger på, fortsætter faxmaskine med at sende hyletoner i ca. 40 sekunder, og LCD en viser fortsat MODT.. Tryk på Stop/Exit for at annullere modtagelsen. Faxens 'handshake' er det tidsrum, hvor den sendende maskines CNG-toner og den modtagende maskines hyletoner overlapper. Dette tidsrum skal være mindst 2-4 sekunder, så faxmaskinerne kan forstå, hvordan hver af dem sender og modtager faxmeddelelsen. Handshake kan ikke begynde, før opkaldet er besvaret, og CNG-tonerne varer kun i ca. 60 sekunder efter opkald til nummeret. Så det er vigtigt, at den modtagende maskine besvarer opkaldet inden for så få ringninger som muligt. Når du har en ekstern telefonsvarer (TAD Telephone Answering Device) på faxlinjen, vil den afgøre antallet af ringninger, før opkaldet besvares. Vær specielt opmærksom på instruktionerne i tilslutning af en TAD i dette kapitel. (Se Tilslutte en ekstern telefonsvarer (TAD) på side 1-8.) ECM (Error Correction Mode) ECM (Error Correction Mode) er en måde, hvorpå faxmaskinen kan checke en faxtransmission, mens den er i gang. ECM-transmissioner er kun mulige mellem maskiner, der begge har denne funktion. Hvis de har det, kan du sende og modtage faxmeddelelser, der konstant kontrolleres af faxmaskinen. Din faxmaskine skal have tilstrækkelig hukommelse, hvis denne funktion skal fungere. 1-7 Introduktion

23 Tilslutninger Tilslutte en ekstern telefon Du kan tilslutte en separat telefon, som vist i diagrammet herunder.. Ekstratelefon Ekstern telefon Hver gang denne telefon (eller TAD) bruges, viser LCD en EKST. TLF IBRUG og hvis telefonrøret på faxmaskinen løftes, lyder der en alarm. For at afbryde opkaldet på den eksterne telefon og skifte til fax, løftes telefonrøret og der trykkes på Tel (kun FAX-T104) eller Speaker Phone (kun FAX-T106). Tilslutte en ekstern telefonsvarer (TAD) Rækkefølge Du kan vælge at tilslutte en telefonsvarer. Når du har en ekstern TAD på den samme telefonlinje som faxmaskinen, besvarer TAD'en imidlertid alle opkald, og faxmaskinen lytter efter faxopkaldstoner (CNG-toner). Hvis den hører dem, overtager faxmaskinen opkaldet og modtager faxmeddelelsen. Hvis den ikke hører CNG-toner, lader faxmaskinen TAD'en fortsætte med at afspille din udgående meddelelse, så den, der kalder op, kan lægge en talebesked. TAD'en skal svare inden for fire ringninger (den anbefalede indstilling er to ringninger). Faxmaskinen kan ikke høre CNG-toner, før TAD'en har besvaret opkaldet, og med fire ringninger er der kun 8-10 sekunder CNG-toner tilbage til faxens handshake. Sørg for omhyggeligt at følge instruktionerne i denne brugsanvisnnig til indspilning af den udgående meddelelse. Vi kan ikke anbefale brug af den takstbesparende funktion i den eksterne telefonsvarer, hvis den overstiger fire ringninger. Hvis du ikke modtager alle dine faxmeddelelser, skal du indstille den eksterne TAD til fire ringninger eller mindre. Introduktion 1-8

24 Tilslut ikke en TAD et andet sted på den samme telefonlinje. TAD TAD Tilslutninger Den eksterne TAD skal tilsluttes som vist ovenfor. 1 Indstil din eksterne TAD til en eller to ringninger. (Faxmaskinens Forsinket opkald-indstilling er ikke relevant.) 2 Indspil den udgående meddelelse i din eksterne TAD. 3 Indstil TAD'en til at besvare opkald. 4 For FAX-T104 indstilles modtagetilstanden til TAD:TELEFONSVAR.. For FAX-T106 indstilles modtagetilstanden til TAD:BSK MGR. (Se Vælge modtagetilstand på side 5-1.) Indspille OGM (Outgoing Message) på en ekstern TAD Timing er vigtigt ved indspilning af denne meddelelse. Meddelelsen indstiller den måde, som både manuel og automatisk faxmodtagelse foregår på. 1 Indspil 5 sekunders stilhed i begyndelsen af din meddelelse. (Dette gør det muligt for faxmaskinen at lytte til fax-cng-toner ved automatiske transmissioner, før de stopper.) 2 Begræns din tale til 20 sekunder. Vi anbefaler, at du begynder din OGM med 5 sekunders tavshed, da faxmaskinen ikke kan høre faxtoner samtidig med en stemme med genlyd eller en høj stemme. Du kan forsøge at udelade denne pause, men hvis faxmaskinen har besvær med at modtage, skal du genindspille din OGM med denne pause. 1-9 Introduktion

25 Multi-linjetilslutninger (PABX) De fleste kontorer bruger et centralt telefonsystem. Selvom det ofte er relativt enkelt at tilslutte faxmaskinen til et hovedsystem eller en PABX (Private Automatic Branch Exchange), foreslår vi, at du kontakter det firma, der har installeret telefonsystemet og anmoder dem om at tilslutte faxmaskinen. Det tilrådes at have en separat linje til faxmaskinen. Hvis faxmaskinen er forbundet til et multi-linjesystem, skal du anmode den, der installerer det, om at tilslutte enheden til den sidste linje i systemet. Dette forhindrer enheden i at blive aktiveret, hver gang der modtages et telefonopkald. Hvis du installerer faxmaskinen til at fungere sammen med en PABX 1 Der er ingen garanti for, at enheden vil fungere korrekt under alle omstændigheder med en PABX. Alle problemer skal først rapporteres til det firma, der har ansvaret for PABX'en. 2 Hvis alle indgående opkald besvares af en telefonomstilling, anbefales det, at modtagetilstand indstilles til MANUEL. Alle indgående opkald skal i første omgang betragtes som telefonopkald. Tilpasse funktioner på telefonlinjen Hvis du har Ventende opkald, RingMaster, en telefonsvarertjeneste, et alarmsystem eller en anden tilpasset funktion på én telefonlinje, kan det give problemer med din faxmaskines funktion. (Se Tilpasse funktioner på en enkelt linje på side 13-7.) Introduktion 1-10

26 2 Papir Om papir Håndtere og bruge almindeligt papir Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme. Papirspecifikationer for papirmagasinet Størrelse: A4 Vægt: 64 til 90 g/m 2 Tykkelse: 0,08 til 0,12 mm Kapacitet: op til 30 ark Faxmaskinen kan kun scanne et billede til 208 mm bredde, uanset hvor bredt papiret er. Brug ikke karton, avispapir eller stof. Brug ikke papir: der er meget skinnende eller har en kraftig struktur der tidligere er udskrevet på en printer der ikke kan arrangeres ensartet ved stakning der er fremstillet med korte fibre der er krøllet, rynket, foldet, skævt, hæftet, er forsynet med papirclips, sammenklistret eller forsynet med tape. 2-1 Papir

27 Sådan ilægges papir Sådan ilægges papir Før du tilføjer mere papir, skal du fjerne papiret fra papirmagasinet. 1 Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl. Slå let på stakken af papir, så kanterne er lige. 2 Ilæg forsigtigt papiret. Den side, der skal udskrives skal vende forsiden nedad. Printside Papir Papir 2-2

28 3 Programmering på skærmen Brugervenlig programmering Din faxmaskine er designet til at være brugervenlig med programmering på LCD en ved hjælp af navigeringstasterne. Den brugervenlige programmering hjælper dig med at få det fulde udbytte af alle de menuvalg, faxmaskinen har. Da programmeringen udføres på LCD en, har vi fremstillet en trinvis vejledning på skærmen som hjælp til at programmere faxmaskinen. Alt hvad du behøver, er at følge vejledningen, da den fører dig gennem alle menuvalgene og programmeringsmulighederne. Menutabel Du kan sandsynligvis programmere faxmaskinen uden brugsanvisningen, hvis du burger den menutabel, der begynder på side 3-3. Disse sider hjælper dig til at forstå menuvalgene og funktionerne, som du har fundet i faxmaskinens programmer. Du kan programmere faxmaskinen ved at trykke på Menu/Set efterfulgt af menunumrene. Hvis du f.eks. vil angive RESOLUTION til FIN: Tryk på Menu/Set, 3, 4 og eller for at vælge FIN. Lagre i hukommelse Hvis der opstår et strømsvigt, mister du ikke menuindstillingerne, fordi de er gemt permanent. Midlertidige indstillinger (f.eks. Kontrast, Oversøisk-tilstand osv.) går tabt. Det kan også være nødvendigt at genindstille dato og klokkeslæt. 3-1 Programmering på skærmen

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-1355, FAX-1360 og FAX-1460 (Sæt en ring

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8220. Version C

BRUGSANVISNING MFC-8220. Version C BRUGSANVISNING MFC-8220 Version C DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis

Læs mere

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du tager maskinen

Læs mere

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500 MFC-580 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler hermed,

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-465CN

BRUGSANVISNING MFC-465CN BRUGSANVISNING MFC-465CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500 BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger for senerene brug: Modelnummer: MFC-440CN, MFC-660CN og MFC-845CW (sæt en ring om dit

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J470DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815 Version 0 DAN Brother-numre VIGTIGT! Hvis du ønsker teknisk support og driftssupport, skal du ringe til det land, hvor du købte maskinen. Opkaldet skal

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5920DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5920DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING Ink Jet Fax Fax-Lab 100120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100S120 BRUGERVEJLEDNING UDGIVET AF: Olivetti I- Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Via

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5320DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

UNIVERSE. Administrators guide til Universe

UNIVERSE. Administrators guide til Universe UNIVERSE Administrators guide til Universe Indhold Administrator... 4 Mit Firma... 4 Punkt Produkter... 5 Punkt Abonnementer... 5 Punkt 3. Numre... 6 Punkt 4. Enheder... 7 Punkt 5. Nummervisning... 8 Punkt

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-4020C

BRUGSANVISNING DCP-4020C BRUGSANVISNING DCP-4020C Bemærkning om kompilering og publikation Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de seneste produktbeskrivelser

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk 31 V11032007 Brugermanual GRIPO Telefonopkalder 4931 30 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 1 FUNKTIONER... 2 NEM TILSLUTNING

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c SDC85A (0-08) Pitney Bowes Limited, 2008 Printet i England *SDC85A* DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c Oversigt, vælge en værdi Lær din DM300c/DM400c

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 2 Kære kunde Tak, fordi du har købt en PHILIPS-fax. Vi ønsker dig held og lykke med din nye laserfax. Du kan faxe og telefonere med fax-maskinen, sende og modtage Text2Fax beskeder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Artikel-nr. P0606037 01. CallPilot. Brugervejledning til Fax

Artikel-nr. P0606037 01. CallPilot. Brugervejledning til Fax Artikel-nr. CallPilot Brugervejledning til Fax Brugervejledning til CallPilot Fax Copyright 2003 Nortel Networks Alle rettigheder forbeholdes. 2003. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere