Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n"

Transkript

1 Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

2 Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode på op til 52 uger. Begge forældre har ret til orlov til børnepasning enten hver for sig eller samtidig. Både arbejdsløshedsforsikrede og ikke-forsikrede lønmodtagere samt arbejdsløsheds forsikrede og ikke-forsikrede selvstændige erhvervsdrivende kan få børnepasningsorlov. Desuden kan ledige og modtagere af kontanthjælp/ledighedsydelse få orlov til børnepasning. Børnepasningsorlov kan fås som retsbaseret og/eller aftalebaseret orlov. Arbejdsgiveren/AF kan ikke afvise en ansøgning om retsbaseret orlov, mens en aftalebaseret orlov forudsætter en aftale mellem arbejdsgiveren/af og den orlovssøgende. Den retsbaserede orlov kan kun anvendes én gang til hvert barn. Ret til børnepasningsorlov Beskæftigede lønmodtagere har ret til børnepasningsorlov (retsbaseret orlov) til børn i alderen 1 til og med 8 år i mindst 8 uger og højst 13 uger. Er barnet under 1 år, udgør den retsbaserede orlov mindst 8 uger og højst 26 uger. Hvis lønmodtageren tager mindre orlov end 13/26 uger, kan der ske bortfald af orlovsuger. Yderligere orlov (aftalebaseret orlov) - op til i alt 52 uger forudsætter, at lønmodtageren indgår en aftale med arbejdsgiveren. Der er ikke noget krav om, at arbejdsgiveren skal ansætte en afløser i orlovsperioden. Vælger arbejdsgiveren at ansætte en afløser, kan arbejdsgiveren, efter aftale med AF, ansætte en ledig i jobtræning. Arbejdsgiveren får hermed mulighed for at få tilskud til afløserens løn. Ledige og modtagere af kontanthjælp/ledighedsydelse har adgang til retsbaseret orlov i op til 13 uger - eller 26 uger, hvis orloven påbegyndes, inden barnet er fyldt 1 år. Yderligere orlov - op til i alt 52 uger - for ledige og modtagere af kontanthjælp/ledighedsydelse kan bevilges, såfremt AF - efter retningslinier fastsat af det regionale arbejdsma r- kedsråd - vurderer, at længere orlov er i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov. Selvstændige erhvervsdrivende kan få retsbaseret orlov i en sammenhængende periode på mindst 13 uger og højst 52 uger for hvert barn. Juli

3 Øvrige vilkår Ved orlov til pasning af et barn under 3 år, må barnet ikke benytte offentlig pasningsordning. I op til 2 uger før afslutningen af børnepasningsorloven må barnet benytte offentligt dagtilbud med henblik på at lære dette at kende. Er barnet mellem 3 og 8 år, må det benytte halvdagsplads. Det er kommunen, der afgør, om der kan stilles en halvdagsplads til rådighed for barnet. Lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende skal have en bekræftelse fra kommunen om, at de opfylder beskæftigelseskravet i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Ledige kan få orlov, hvis de er berettigede til arbejdsløshedsdagpenge. Modtagere af kontanthjælp/ledighedsydelse kan få orlov, hvis de er omfattet af Socialministeriets bekendtgørelse om orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse samt om fradrag i orlovsydelse, der udbetales af kommunerne. Specielt for lønmodtagere: En lønmodtager, der ønsker at bruge sin ret til orlov, kan først fremsætte kravet efter mindst 3 mdrs. ansættelse i ansættelsesforholdet. Lønmodtageren skal desuden give arbejdsgiveren besked mindst 4 uger i forvejen, medmindre længere frist er aftalt ved overenskomst eller individuel aftale. En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager, fordi vedkommende bruger sin ret til børnepasningsorlov. Der skal indgås en skriftlig aftale med arbejdsgiveren ved aftalebaseret orlov. Aftalen skal indeholde de nærmere vilkår for tilbagevenden til arbejdspladsen. Arbejdsgiveren har mulighed for at udsætte orloven i indtil 26 uger fra orlovens start, hvis arbejdsgiveren i samarbejde med AF ikke kan finde en afløser. Arbejdsgiveren kan ikke udsætte en orlov, der er varslet til afholdelse i forlængelse af barselorlov. Beskæftigede lønmodtagere, der modtager hjælp efter lov om social service til pasning af handicappet barn, kan i tilfælde af ledighed under visse betingelser samtidig modtage denne hjælp og orlovsydelse. Modtages der i øvrigt offentlig forsørgelsesydelse efter anden lovgivning, kan der ikke samtidig modtages orlovsydelse. Juli

4 Specielt for ledige: Ledige a-kassemedlemmer skal have attesteret af a-kassen, at de er dagpengeberettigede ved orlovens start. Modtagere af kontanthjælp/ledighedsydelse skal have attesteret af kommunen, at de tilhører den personkreds, der kan få orlov til børnepasning. Specielt for selvstændige: Arbejdsløshedsforsikrede selvstændige erhvervsdrivende skal skriftligt over for a-kassen fremlægge materiale, der sandsynliggør, at de kan ophøre med arbejdet i virksomheden i orlovsperioden. Ikke-forsikrede selvstændige erhvervsdrivende skal erklære det samme over for kommunen. Økonomi Orlovsydelsen svarer til 60 % af dagpengenes højeste beløb (for fuldstidsforsikrede) for følgende personer: Fuldtidsforsikrede lønmodtagere, der de sidste 10 uger før orloven i gennemsnit har arbejdet mindst 24 timer om ugen. Fuldtidsforsikrede lønmodtagere, der i de sidste 10 uger før orloven har modtaget supplerende dagpenge. Ikke-forsikrede lønmodtagere, der i de sidste 10 uger før orloven har arbejdet i mindst 30 timer om ugen. Forsikrede og ikke-forsikrede selvstændige erhvervsdrivende, der i de sidste 10 uger før orloven har været beskæftiget i virksomheden i mindst 30 timer om ugen. Fuldtidsforsikrede ledige. Modtagere af kontanthjælp/ledighedsydelse modtager orlovsydelse, der svarer til den kontanthjælp/ledighedsydelse, de er berettiget til, dog højst 60 % af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. Juli

5 Orlovsydelsen svarer til 60% af dagpengenes højeste beløb (for deltidsforsikrede) for følgende personer: Fuldtidsforsikrede lønmodtagere, der i de sidste 10 uger før orloven i gennemsnit har arbejdet mindre end 24 timer om ugen. Deltidsforsikrede lønmodtagere. Deltidsforsikrede ledige. Ikke-forsikrede lønmodtagere, der i de sidste 10 uger før orloven har arbejdet i mindre end 30 timer om ugen. Forsikrede og ikke-forsikrede selvstændige erhvervsdrivende, der i de sidste 10 uger før orloven har været beskæftiget i virksomheden mindre end 30 timer om ugen. Tilskud Arbejdsgiveren kan vælge at udbetale løn under orloven mod i nogle tilfælde at få udbetalt orlovsydelsen. Arbejdsgiveren har også mulighed for at give tilskud ud over orlovsydelsen. Kommunen kan give tilskud ud over orlovsydelsen. Kommunen kan oplyse, om der kan gives tilskud til orlovsydelsen. Fradrag Har orlovspersonen arbejde eller anden indtægt under orloven (ud over ovennævnte til skud), sker der fradrag i orlovsydelsen. Medlemmer af en a-kasse kan få nærmere oplysning i a-kassen. Kommunen kan give nærmere oplysning til orlovspersoner, der ikke er medlem af en a-kasse eller er modtagere af kontanthjælp/ledighedsydelse. Juli

6 Pension Som udgangspunkt optjener orlovspersonen ikke pension under orloven. Arbejdsgiveren er dog forpligtet til at indbetale pensionsbidrag, hvis der udbetales løn eller supplement til orlovsydelsen under orloven, eller hvis andet aftales eller følger af pensionsordningen. Ferie Hvis lønmodtageren har optjent ferie og holder ferie i orlovsperioden, udsættes orloven med en periode, der svarer til den afholdte ferie. Ferien skal afholdes inden ferieårets udløb for at få den optjente feriegodtgørelse udbetalt. Ferien skal varsles og afholdes i overensstemmelse med gældende regler om ferie. Løn modtageren skal give AF meddelelse om afholdt ferie senest 14 dage før orlovens ophør. Udbetaler arbejdsgiveren løn, andre ydelser eller supplement til orlovsydelsen, optjener orlovspersonen feriegodtgørelse heraf. Der optjenes ikke feriegodtgørelse af orlovsydelsen. Sådan gør man Ansøgningsskema fås hos AF eller a-kassen. 1. Ansøgningsskemaet udfyldes af ansøgeren og for lønmodtagere tillige af arbejdsgiveren. 2. Ansøgningsskemaet skal attesteres af kommunen for lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende, modtagere af kontanthjælp/ledighedsydelse. 3. Ansøgningsskemaet skal attesteres af a-kassen for dagpengeberettigede ledige og selvstændige erhvervsdrivende (forsikrede). 4. Ansøgningsskema afleveres til AF, der bevilger orloven, hvis betingelserne er opfyldt. AF kan tilbagekalde/annullere en bevilling, hvis betingelserne for bevillingen ikke er opfyldt. Juli

7 Ansøgningsfrist Ansøgning kan tidligst indgives til AF eller a-kassen eller kommunen 3 måneder før orlovens start. AF kan tidligst bevilge orloven 2 måneder inden orlovens start. Modtages ansøgningen efter orlovens start, kan der tidligst bevilges orlov fra modtagelsen af ansøgningen. Modtages ansøgningen efter orlovens udløb, kan der ikke bevilges orlov. Hvor får man information om ordningen? Ordningen administreres af AF, og spørgsmål om ordningen kan besvares af AF. Spørgsmål om udbetaling af orlovsydelsen kan besvares af enten a-kassen eller kommunen. Juli

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Vejledning til medlemmer i konflikt

Vejledning til medlemmer i konflikt Vejledning til medlemmer i konflikt Konflikter er ikke hverdagskost for IDA-medlemmer! Når en sådan undtagelsesvis opstår, vil der derfor uundgåeligt dukke en række spørgsmål op for medlemmerne: Hvad må

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere