Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement"

Transkript

1 Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar Reglementet er godkendt af DNSDTRK den og af DKK den

2 Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sporprøvernes formål... 2 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddeling... 2 Kapitel 3. Kvalifikationsprøver... 3 Kapitel 4. Mesterskabsklassen... 3 Kapitel 5. Championatklassen... 6 Kapitel 6. Blod, klove og skind... 8 Kapitel 7. Adgangskrav... 9 Kapitel 8. Bedømmelse af kvalifikationsprøver... 9 Kapitel 9. Bedømmelse af mesterskabsklasserne og championatklassen Kapitel 10. Tildeling af titler Kapitel 11. Vinderplaceringer Kapitel 12. Udtagelse af landsholdet Kapitel 13. Opnåelse af championater Kapitel 14. Adgangsbetingelser Kapitel 15. Prøveafvikling Kapitel 16. Tilmelding og gebyr Kapitel 17. Administrative bestemmelser Kapitel 18. Klager og protester Kapitel 19. Generel opførsel Kapitel 20. Skema over DNSDTRK s vildtsporprøveprogrammer Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub herefter forkortet DNSDTRK i vildtsporprøvereglementet. Dette reglement (3. udgave) er udarbejdet af Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub i samarbejde med Dansk Retriever Klub og godkendt af Dansk Kennel Klub til ikrafttræden fra 1. januar udgave udgivet i februar 2010, 2. udgave i december

3 Kapitel 1. Sporprøvernes formål Vildtsporprøvernes formål. 1 Sporprøvernes formål Stk. 1 At fremme interessen for retrievernes sporarbejde. Stk. 2 At medvirke til en højnelse af standarden indenfor retrievernes sporarbejde. Stk. 3 At sikre den fortsatte udvikling af retrievernes sporarbejde. Stk. 4 Sporprøverne er kvalitets- og konkurrenceprøver. Kapitel 2. Prøveform og klasseinddeling Prøveform og klasseinddeling i kvalifikationsprøver, mesterskabsklasserne og i championatklassen. 2 Prøveform Stk. 1 DNSDTRK s kvalifikationsprøver og vildtsporprøver gennemføres som koldsporprøver. Det vil sige på kunstigt udlagt fært. 3 Klasseinddeling Stk. 1 Kvalifikationsprøver Kvalifikationsprøver er for retrievere, som ønsker at kvalificere sig til deltagelse på DM i vildtspor. Der afholdes to kvalifikationsprøver om året i marts/april, en øst og en vest for Storebælt. For at kunne deltage skal hunden have opnået minimum en: 1. pr. på DNSDTRK s eller DRK s unghundemesterskab i vildtspor eller 1. pr. på DNSDTRK s eller DRK s 1000 m/20 timer championatspor eller 1. pr. på DKK s 1000 m/20 timer schweissspor eller 1. pr. på DKK s 1000 m/40 timer schweissspor. Alle ekvipager, som har opnået mindst en af ovenstående præmieringer SENEST 31. december det foregående år, kan deltage på kvalifikationsprøver. På kvalifikationsprøver gives der point i forhold til løsningen af sporet. Point fra årets to prøver lægges sammen, og de 15 ekvipager med flest point kan tilmelde sig til dette års DM i vildtspor. Stk. 2 Mesterskabsklassen Denne klasse består af to mesterskaber: Danmarksmesterskabet DM er for hunde over 24 måneder. Unghundemesterskabet UHM er for hunde i alderen 12 til 24 måneder. DM for vildtsporhunde Dette mesterskab er for retrievere, som har kvalificeret sig via dette års kvalifikationsprøver. Sidste års vildtspormester forsvarer sin titel uden deltagelse i kvalifi kationsprøverne altså maks. 16 ekvipager til DM. Der afholdes et Danmarksmesterskab om året i april/maj måned. UHM for vildtsporhunde Dette mesterskab er for unghunde, som har opnået minimum en 1. pr. på 400 m/3 timer DKK schweissprøve. Alderskrav: Pr. 31. juli i prøveåret skal hunden være fyldt 1 år og må ikke være ældre end 2 år (fødselsdag fra og med 1. august til og med 31. juli). En hund kan kun deltage en gang på UHM. Det afholdes et UHM om året i august måned. Stk. 3 Championatklassen Denne klasse er for hunde, som har opnået minimum en 1. pr. på en 400 m/20 timer DKK schweissprøve eller en 1. pr. på DNSDTRK s eller DRK s UHM. 2

4 I denne klasse lægges kun variable spor. Championatklassen er en 1000 m/20 timer vildtsporprøve. Kapitel 3. Kvalifikationsprøver Sportyper og opbygning af sporene. 4 Sportyper ved kvalifikationsprøver Stk. 1 Der kan på kvalifikationsprøver vælges mellem to sportyper: dråbeudlagt spor og færtskospor. Stk. 2 Dråbeudlagt spor (almindeligt blodspor) Til dråbeudlagte spor anvendes ¼ liter blod fra klovbærende vildt pr. spor. Stk. 3 Færtskospor (klovspor) Til færtskospor anvendes klove fra hjortevildt samt blod fra samme vildtart. Der anvendes 1/10 liter blod pr. spor. Stk. 4 Det er den enkelte hundefører, der ved sin tilmelding tilkendegiver, om ekvipagen skal afprøves på dråbeudlagt spor eller på færtskospor. 5 Kvalifikationssporene Stk. 1 Kvalifikationsspor er fra m/20 timer. Stk. 2 På kvalifikationsprøver anvendes kun variable spor. Ved variable spor menes, at sporene opbygges forskelligt fra kvalifikationsprøve til kvalifikationsprøve. Stk. 3 På samme kvalifikationsprøve skal sporenes opbygning være ens. Sporene på samme kvalifikationsprøve skal være cirka lige lange. Ligeledes skal sporene være opbygget af de samme sporelementer, der om muligt placeres i samme rækkefølge og med nogenlunde samme interval på sporene. Stk. 4 På kvalifikationsprøver markeres anskudsstedet ikke, men der anvises et startområde. Stk. 5 For at sikre en relevant sværhedsgrad på kvalifikationsprøven, forsøges prøven afholdt i skove, der er kendt for at huse mindst to af vores klovbærende vildtarter. Stk. 6 Hver dommer dømmer maks m spor pr. dag. Stk. 7 Der beregnes maks. 45 min. pr. ekvipage. Stk. 8 Sporudvalget beslutter hvilke sporelementer, der tages i anvendelse på kvalifikationsprøven. Det er sporudvalgets ansvar, at det ved udvælgelsen af sporelementerne sikres, at prøvesporene over en 5-årig periode er forskellige. Stk. 9 Sporudvalget beslutter i samarbejde med prøvelederen længden på sporet. Stk. 10 Sporelementerne samt pointsystemet er beskrevet i Bilag til vildtsporprøvereglementet for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub. Bilaget findes på Tollerklubbens hjemmeside under sporudvalgets sider. Stk. 11 Nye sporelementer offentliggøres i bilaget, senest 12 måneder før de kan tages i brug. Stk. 12 Hvis der er maks. 15 tilmeldinger til årets kvalifikationsprøver, bortfalder disse, og alle deltager i dette års DM i vildtspor. Kapitel 4. Mesterskabsklassen Sportyper og opbygning af sporene. 6 Sportyper ved DM Stk. 1 Der kan på DM vælges mellem to sportyper, dråbeudlagt spor og færtskospor. Stk. 2 Dråbeudlagt spor (almindeligt blodspor) Til dråbeudlagte spor anvendes ¼ liter blod fra klovbærende vildt pr. spor. Stk. 3 Færtskospor (klovspor) Til færtskospor anvendes klove fra hjortevildt samt blod fra samme vildtart. Der anvendes 1/10 liter blod pr. spor. Stk. 4 Det er den enkelte hundefører, der ved sin tilmelding tilkendegiver, om ekvipagen skal afprøves på dråbeudlagt spor eller på færtskospor. 3

5 7 DM-sporene Stk. 1 På DM er sporene fra m/20 timer. Stk. 2 På DM anvendes kun variable spor. Ved variable spor menes, at sporene opbygges forskelligt fra DM til DM. Stk. 3 På samme DM skal sporenes opbygning være ens. Sporene på samme DM skal være cirka lige lange. Ligeledes skal sporene være opbygget af de samme sporelementer, der om muligt placeres i samme rækkefølge og med nogenlunde samme interval på sporene. Stk. 4 På DM markeres anskudsstedet ikke, men der anvises et startområde. Stk. 5 For at sikre en relevant sværhedsgrad på DM, forsøges prøven afholdt i skove, der er kendt for at huse mindst to af vores klovbærende vildtarter. Stk. 6 Hver dommer dømmer maks. 3 ekvipager pr. dag. Stk. 7 Der beregnes maks. 2 timer pr. ekvipage. Stk. 8 Sporudvalget beslutter hvilke sporelementer, der tages i anvendelse på DM. Det er sporudvalgets ansvar, at det ved udvælgelsen af sporelementerne sikres, at prøvesporene over en 5-årig periode er forskellige. Stk. 9 Sporudvalget beslutter i samarbejde med prøvelederen længden på sporet. Stk. 10 Sporelementerne samt pointsystem er beskrevet i Bilag til vildtsporprøvereglement for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub. Bilaget findes på Tollerklubbens hjemmeside under sporudvalgets sider. Stk. 11 Nye sporelementer offentliggøres i bilaget, senest 12 måneder før de kan tages i brug. 8 Sportyper på UHM Stk. 1 Der kan på UHM vælges mellem to sportyper: dråbeudlagt spor og færtskospor. Stk. 2 Dråbeudlagt spor (almindeligt blodspor) Til dråbeudlagt spor anvendes ¼ liter blod fra klovbærende vildt pr. spor. Stk. 3 Færtskospor (klovspor) Til færtskospor anvendes klove fra hjortevildt samt blod fra samme vildtart. Der anvendes 1/10 liter blod pr. spor. Stk. 4 Det er den enkelte hundefører, der ved sin tilmelding tilkendegiver, om ekvipagen skal afprøves på dråbeudlagt spor eller på færtskospor. 9 UHM-sporene Stk. 1 På UHM er sporene ca. 600 m/20 timer. Stk. 2 På UHM anvendes kun variable spor. Ved variable spor menes, at sporene opbygges forskelligt fra spor til spor. Stk. 3 På samme UHM skal sporenes opbygning være ens. Sporene på samme UHM skal være cirka lige lange. Ligeledes skal sporene være opbygget af de samme sporelementer, der om muligt placeres i samme rækkefølge og med nogenlunde samme interval på sporene. Stk. 4 Sporene udlægges i skov, på kortere strækninger eventuelt gennem tættere bevoksning, dog således at dommeren hele tiden har overblik. Det skal tilstræbes, at sporets opbygning udnytter terrænet bedst muligt, således at hundens evner til at fastholde sporet afprøves. Stk. 5 På UHM markeres anskudsstedet ikke, men der anvises et startområde på ca. 20 m x 20 m. Stk. 6 Sporet udlægges med 3 vinkelrette knæk. Første knæk kan først komme efter mindst 100 m, og der skal være mindst 100 m mellem hvert knæk. To steder og ved sporets afslutning markeres sårlejer ved tiltrædning af stedet og afsætning af rigeligt blod. I forbindelse med et af knækkene, hvor det er naturligt for sporets forløb, laves en tilbagegang på ca. 20 m. I forbindelse med tilbagegangen fortsætter stifinderen lige ud og slutter sig først til sporet igen efter en S-formet tur på 4

6 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 mindst m. Blodudlæggeren går tilbage og lægger sporet i den planlagte retning og mødes med stifindere ude ad sporet. Hver dommer dømmer maks. 5 ekvipager pr. dag. Der beregnes maks. 1 ¼ time (5 kvarter) pr. ekvipage. Sporelementerne er beskrevet i Bilag til vildtsporprøvereglementet for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub. Bilaget findes på Tollerklubbens hjemmeside under sporudvalgets sider. Nye elementer offentliggøres i bilaget, senest 12 måneder før de kan tages i brug. 5

7 Kapitel 5. Championatklassen Sportyper, sporenes opbygning i championatklassen. 10 Sportyper i championatklassen Stk. 1 Der kan i denne klasse vælges mellem to sportyper: dråbeudlagt spor og færtskospor. Stk. 2 Dråbeudlagt spor (almindeligt blodspor) Til dråbeudlagte spor anvendes ¼ liter blod fra klovbærende vildt pr. spor. Stk. 3 Færtskospor (klovspor) Til færtskospor anvendes klove fra hjortevildt samt blod fra samme vildtart. Der anvendes 1/10 liter blod pr. spor. Stk. 4 Det er den enkelte hundefører, der ved sin tilmelding tilkendegiver, om ekvipagen skal afprøves på dråbeudlagt spor eller på færtskospor. 11 Championatsporene Stk. 1 I championatklassen er sporene ca m/20 timer. Stk. 2 I championatklassen anvendes kun variable spor. Ved variable spor menes, at sporene opbygges forskelligt fra spor til spor. Stk. 3 På championatsporene markeres anskudsstedet ikke, men der anvises et startområde på ca. 20 m x 20 m. Stk. 4 Sporet udlægges i skov, på kortere strækninger eventuelt gennem tættere bevoksning dog således, at dommeren hele tiden har overblik. Det skal tilstræbes, at sporets opbygning udnytter terrænet bedst muligt, således at hundens evner til at fastholde sporet afprøves. Stk. 5 Sporet udlægges med 3 vinkelrette knæk. Første knæk kan først komme efter mindst 100 m, og der skal være mindst 100 m mellem hvert knæk. To steder og ved sporets afslutning markeres sårlejer ved tiltrædning af stedet og afsætning af rigeligt blod. I forbindelse med et af knækkene, hvor det er naturligt for sporets forløb, laves en tilbagegang på ca. 20 m. I forbindelse med tilbagegangen fortsæt- 6

8 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 ter stifinderen lige ud og slutter sig først til sporet igen efter en S-formet tur på mindst m. Blodudlæggeren går tilbage og lægger sporet i den planlagte retning og mødes med stifinderen ude ad sporet. Hver dommer dømmer maks. 5 ekvipager pr. dag. Der beregnes maks. 1 ½ time pr. ekvipage. Sporelementerne er beskrevet i Bilag til vildtsporprøvereglementet for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub. Bilaget findes på Tollerklubbens hjemmeside under sporudvalgets sider. Nye elementer offentliggøres i bilaget, senest 12 måneder før de kan tages i brug. 7

9 Kapitel 6. Blod, klove og skind Blod, klove og skinds anvendelse på kvalifikationsprøver, i mesterskabsklasserne og i championatklassen. 12 Blod og klove Stk. 1 Der må kun anvendes blod og klove fra hjortevildt. Stk. 2 Der må på samme prøve kun anvendes blod og klove fra samme vildtart. 13 Dråbeudlægning af spor Stk. 1 Der skal anvendes ¼ liter blod fra klovbærende vildtart. Stk. 2 Blodet skal sprøjtes ud med sprøjteflaske og skal altid lægges i sporets retning (flugtretningen). Dette gælder også ved sporstart. 14 Udlægning af spor med færtsko Stk. 1 Der skal anvendes 1/10 liter blod og udlægning skal ske med færtsko i sporets retning (flugtretningen). Dette gælder også ved sporstart. Stk. 2 Blodet sprøjtes ud med sprøjteflaske dels på sporet og dels på klovene fordeling cirka halvdelen til hver. Stk. 3 Der skal anvendes klove fra hjortevildt og blod fra samme vildtart. Stk. 4 Et sæt klove til kvalifikationsprøver må bruges til maksimalt 5000 m spor. Stk. 5 Et sæt klove til championatspor må bruges til maksimalt 5000 m spor. Stk. 6 Et sæt klove til UHM må bruges til maksimalt 5000 m spor. Stk. 7 Et sæt klove til DM må bruges til maksimalt 3 spor. Stk. 8 Færtsko tages på ved anskudsstedet. 15 Skind Stk. 1 For enden af sporet placeres et dyreskind eller en udstoppet skindstråbuk. Stk. 2 Skindet skal placeres synligt og direkte i sporet ved afslutning. Stk. 3 Der må ikke anvendes materialer blod, klove, skind eller dyr medbragt af prøvedeltagerne. 8

10 Kapitel 7. Adgangskrav Adgangskrav til mesterskabsklasserne og championatklassen. 16 Adgangskrav til mesterskabsklasserne Stk. 1 Til DM er adgangskravet, at hunden har en DKK-stambog, og at den har kvalificeret sig via kvalifikationsprøverne. Sidste års Danmarksmester i vildtspor er sikret plads for at forsvare sin titel uden deltagelse i kvalifikationsprøverne. Hunden skal være fyldt 24 måneder på prøvedagen. Stk. 2 Til UHM er adgangskravet, at hunden har en DKK-stambog, og at den har opnået minimum en 1. pr. på 400 m/3 t DKK schweissprøve. Pr. 31. juli i prøveåret skal hunden være fyldt 1 år og må ikke være ældre end 2 år (fødselsdag fra og med 1. august til og med 31. juli). En hund kan kun deltage en gang på UHM. Stk. 3 Dokumentation for at adgangskravet i stk. 1 og stk. 2 er opfyldt, skal medbringes på prøvedagen og fremvises til prøvelederen. Hvis adgangskrav ikke er opfyldt, kan man ikke få starttilladelse, og prøvegebyr tilbagebetales ikke. Stk. 4 Da mesterskabsklasserne kun består af nationale mesterskaber, skal hunden være registreret i DKK, og ejeren skal have dansk folkeregisteradresse. 17 Adgangskrav til championatklassen Stk. 1 Adgangskravet til championatklassen er, at hunden har en DKK-stambog og en 1. pr. på en 400 m/20 t DKK schweissprøve eller en 1. pr. på DNSDTRK s eller DRK s UHM. Stk. 2 For udenlandsk registrerede retrievere er adgangskravet til denne klasse, at hunden har en stambog fra en FCI-anerkendt organisation, er vildtsporchampion i mindst et af de nordiske lande, eller at hunden har opnået en 1. pr. på en 400 m/20 t DKK schweissprøve. Stk. 3 Dokumentation for, at adgangskravet i stk. 1 og stk. 2, er opfyldt, skal medbringes på prøvedagen og fremvises til prøvelederen. Hvis adgangskrav ikke er opfyldt, kan man ikke på starttilladelse, og prøvegebyr tilbagebetales ikke. Kapitel 8. Bedømmelse af kvalifikationsprøver Bedømmelse herunder point i kvalifikationsprøver. 18 Bedømmelse Stk. 1 DNSDTRK s kvalifikationsprøver dømmes kun af DKK-autoriserede schweissprøvedommere. Stk. 2 Dommeren giver en detaljeret mundtlig kritik af hunden og førerens præstation straks efter, at ekvipagens afprøvning er afsluttet. Idet opnået antal point dog først gives under afslutning og vinderplaceringer for dagen. Stk. 3 Ved bedømmelsen skal der først og fremmest lægges vægt på hundens sporvilje, sporevne og sporlyst, herunder koncentration, selvstændighed og ro. Stk. 4 Overfor hunde, som ikke yder en tilstrækkelig præstation, kan afprøvningen på et hvilket som helst tidspunkt standses af dommeren. Stk. 5 Ekvipagen skal selvstændigt udrede sporet til dyret og skal derfor, såfremt hunden går af sporet, selv finde det igen. Dommeren må kun gøre opmærksom på, at hunden er gået af sporet (fx ved ordene Du har tab ), og først når hunden er m fra sporet. Dommeren skal først gribe ind, når det er åbenlyst, at hunden er på afledningsfært eller på anden måde er gået af sporet, og det ikke mere kan forventes, at hunden selv søger tilbage. Stk. 6 Dommerens indgriben må kun ske to gange, tredje gang standses afprøvningen. Stk. 7 På kvalifikationsprøverne er det dommeren, der afgør, hvor mange tilskuere, der kan følge afprøvningen. Det er dommerens vurdering af, hvor meget terrænet kan bære, der skal ligge til grund for denne afgørelse. Stk. 8 Deltagerne på kvalifikationsprøverne kan ikke følge andres afprøvning på dagen. 9

11 19 Point Stk. 1 På kvalifikationsprøverne gives der point. Pointskema er beskrevet i Bilag til vildtsporprøvereglementet for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub. Bilaget findes på Tollerklubbens hjemmeside under sporudvalgets sider. Kapitel 9. Bedømmelse af mesterskabsklasserne og championatklassen Bedømmelse og herunder præmiering i mesterskabsklasserne og championatklassen. 20 Bedømmelse Stk. 1 DNSDTRK s vildtsporprøver dømmes kun af DKK-autoriserede schweissprøvedommere. Stk. 2 I begge klasser giver dommeren i overværelse af hundeføreren en detaljeret mundtlig kritik af hunden og førerens hele præstation, straks efter at ekvipagens afprøvning er afsluttet. Idet præmieringsgraden dog først gives under afslutning og præmieuddeling. Ved prøvens afslutning gives kun kritik af almen interesse. Stk. 3 Ved bedømmelsen skal der først og fremmest lægges vægt på hundens sporvilje, sporevne og sporlyst, herunder koncentration, selvstændighed og ro. Tempoet må ikke være hurtigere, end at dommeren kan følge med uden at løbe. Stk. 4 Overfor hunde, som ikke yder en tilstrækkelig præstation, kan afprøvningen på et hvilket som helst tidspunkt standses af dommeren. Stk. 5 I begge klasser skal ekvipagen selvstændigt udrede sporet til dyret og skal derfor, såfremt hunden går af sporet, selv finde det igen. Dommeren må kun gøre opmærksom på, at hunden er gået af sporet (fx ved ordene Du har tab ), og først når hunden er m fra sporet. Dommeren skal først gribe ind, når det er åbenlyst, at hunden er på afledningsfært eller på anden måde er gået af sporet, og det ikke mere kan forventes, at hunden selv søger tilbage. Stk. 6 Dommerindgriben må kun ske to gange, hunden trækkes hver gang en præmiegrad. Tredje gang standses afprøvningen. Stk. 7 Såfremt hunden retter sig selv, regnes det som en fordel ved bedømmelsen, medens dommeren skønner, hvorledes førerens indgriben skal bedømmes. Dog regnes overdreven førerindgriben som tegn på usikkerhed hos hunden, hvilket kan medføre, at hunden trækkes en præmiegrad. Stk. 8 Søger hunden på tværs af sporet efter at være gået af, eller krydser hunden over sporet uden at tage det op eller markere det, kan hunden, hvis dette sker flere gange, trækkes en præmiegrad. Stk. 9 Følger hunden sporet i dets læside over en længere strækning, skal dommeren være opmærksom på, om hunden har kontakt med sporet. Det samme gælder, hvis hunden skærer et knæk. Stk. 10 Såfremt hunden udreder tilbagegangen, regnes det for en fordel, men der trækkes ikke en præmieringsgrad, hvis tilbagegangen springes over. Stk. 11 Tilskuere kan med dommerens anvisninger følge prøven, dog således at bedømmelsen på intet tidspunkt påvirkes. Stk. 12 På UHM og i championatklassen kan de første 5 tilskuere følge afprøvningen uden hundeførerens tilladelse. Ønsker et større antal tilskuere at følge afprøvningen, kræver dette hundeførerens accept. Stk. 13 På DM er det dommerne, der afgør, hvor mange tilskuere, der kan følge afprøvningen. Det er dommerens vurdering af, hvor meget terrænet kan bære, der skal ligge til grund for denne afgørelse, sammenholdt med 20 stk. 11. Stk. 14 Deltagere på DM kan ikke følge andres afprøvning på dagen. 21 Præmiering Stk. 1 I mesterskabsklassen kvalitetsbedømmes hunden med præmiering. Der gradueres i 1., 2., 3. præmie og 0. præmie. Der gives diplom ved 1., 2. og 3. pr. 10

12 Stk. 2 I championatklassen kvalitetsbedømmes hunden med præmiering. Der gradueres i 1., 2., 3. præmie og 0. præmie. Der gives diplom ved 1., 2. og 3. pr. Kapitel 10. Tildeling af titler Tildeling af titler i mesterskabsklasserne og championatklassen. 22 Tildeling af titler ved mesterskaberne Stk. 1 Ved DM kan der tildeles fire titler. Dommeren udtager de fire vinderplacerede hunde, der skal tildeles titler. Dette sker efter reglerne i 24. Ekvipagen med dagens bedste præstation tildeles titlen: Danmarksmester i vildtspor 20åå. 1. DM(V)20åå Herefter tildeles titlerne: 2. vinder ved DM i vildtspor 2. DM(V)20åå 3. vinder ved DM i vildtspor 3. DM(V)20åå 4. vinder ved DM i vildtspor 4. DM(V)20åå Stk. 2 Ved UHM kan der tildeles fire titler. Dommeren udtager de fire vinderplacerede hunde, der skal tildeles titler. Dette sker efter reglerne i 24. Ekvipagen med dagens bedste præstation tildeles titlen: Unghundemester i vildtspor 20åå. Herefter tildeles titlerne: 2. vildtspor unghundemester 2. UHM(V)20åå 3. vildtspor unghundemester 3. UHM(V)20åå 4. vildtspor unghundemester 4. UHM(V)20åå 23 Tildeling af titel ved championatklassen Stk. 1 I championatklassen kan prøvens bedste hund udvælges. Dommeren skal udvælge prøvens bedste hund efter reglerne i 24. Kapitel 11. Vinderplaceringer Regler for vinderplaceringer i mesterskabsklasserne og championatklassen. 24 Regler for vinderplaceringer Stk. 1 Vinderplaceringerne udvælges efter nedenstående kriterier i prioriteret rækkefølge: Stk. 1-1 Stk. 1-2 Stk. 1-3 Stk. 1-4 Kandidaterne til disse titler kan kun findes blandt de hunde, der på dagen har opnået 1. pr. Titlen tildeles den retriever, der har vist det sikreste sporarbejde på dagen. Titlen tildeles den ekvipage, der har udvist det bedste samarbejde. Titlen tildeles den ekvipage, der tydeligt har anvist et eller flere elementer. Det vil sige, føreren henleder dommerens opmærksomhed på elementerne. Stk. 1-5 Står to ekvipagers præstationer lige efter ovenstående tre kriterier gives titlen til den ekvipage, der har gennemført sporarbejdet på kortest tid, dog kun hvor arbejdstempo er bedømt passende i kritikbeskrivelsen jf. 20 stk

13 Kapitel 12. Udtagelse af landsholdet Regler for udtagelse af landsholdet. 25 Regler for udtagelse af landsholdet Stk. 1 Kun point opnået på DM tæller til udtagelsen af landsholdet. Stk. 2 De bedst placerede hunde på DM repræsenterer DRK på sporlandsholdet ved NVM og andre internationale mesterskaber indtil næste DM. Stk. 3 Antal deltagere på landsholdet varierer i forhold til de enkelte invitationer. Stk. 4 Ekvipagerne på landsholdet skal opfylde de krav, som de inviterende lande stiller, som krav for start i det respektive land. Hvis ekvipagen ikke opfylder dette, går pladsen til den næste på resultatlisten fra DM. Kapitel 13. Opnåelse af championater Regler for opnåelse af Dansk og Nordisk Vildtsporchampionat. 26 Regler for opnåelse af championater Stk. 1 Der kan opnås to nationale sporchampionater for retrievere, nemlig: Dansk Sporchampionat DKSCH Dansk Vildtsporchampionat DKSCH(V) Stk. 2 Dansk Sporchampionat (DKSCH) tildeles retrievere under DNSDTRK, der har opnået: 1 x 1. pr. på 1000 m/20 t DKK schweissprøve 1 x 1. pr. på 1000 m/40 t DKK schweissprøve 1 x 1. pr. på 1000 m/20 t DNSDTRK vildtsporprøve. Op til to af de krævede præmieringer må være opnået før titlens ikrafttræden (1. januar 2016). Den tredje 1. præmiering skal være opnået efter titlens ikrafttræden. Og det skal være enten en 1. pr. på 1000 m/40 t DKK schweissprøve eller en 1. pr. på 1000 m/20 t DNSDTRK vildtsporprøve. Stk. 2-1 Stk. 2-2 Stk. 2-3 Stk. 2-4 Præmieringerne til championatet skal opnås hos mindst to forskellige dommere. De tre præmieringer skal opnås i mindst to forskellige kalenderår. De tre præmieringer skal opnås på mindst to forskellige prøvesteder. Desuden gælder følgende eksteriørkrav: Hunden skal have opnået mindst bedømmelsen good, efter den er fyldt 24 måneder på en DKKanerkendt udstilling. Stk. 3 Dansk Vildtsporchampionat (DKSCH(V)) tildeles retrievere under DNSDTRK eller DRK, der har opnået tre 1. pr. erhvervet enten på DRK s DM eller DNSDTRK s/drk s championatklasse. Opnået 1. pr. i championatklassen afholdt i Dansk Retriever Klub tæller til championatet, såfremt sporet er af samme længde, alder og indeholder samme sporelementer, som i DNSDTRK s championatklasse. Stk. 3-1 Stk. 3-2 Stk. 3-3 Stk. 3-4 Præmieringerne til championatet skal opnås hos mindst to forskellige dommere. De tre præmieringer skal opnås i mindst to forskellige kalenderår. De tre præmieringer skal opnås på mindst to forskellige prøvesteder. Desuden gælder følgende eksteriørkrav: Hunden skal have opnået mindst bedømmelsen good, efter den er fyldt 24 måneder på en DKKanerkendt udstilling. Stk. 4 Hunde registreret i Norge, Sverige og Finland kan blive Dansk Vildtsporchampion ved at opnå 1 x 1 pr. på DNSDTRK s eller DRK s championatspor i Danmark, hvis hunden har opnået nationalt vildtsporchampionat i et af de nævnte lande. 12

14 Stk. 5 Stk. 6 Der kan opnås et nordisk sporchampionat, nemlig: Nordisk Vildtsporchampionat NORDSCH(V) Nordisk Vildtsporchampionat tildeles retrievere, der har opnået nationalt championat i tre af de nordiske lande. Kapitel 14. Adgangsbetingelser Adgangsbetingelser til DNSDTRK s vildtsporprøver. 27 Adgangsbetingelser Stk. 1 Vildtsporprøverne er for alle retrieverracerne (Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Chesapeake Bay Retriever, Curly Coated Retriever, Flatcoated Retriever, Golden Retriever og Labrador Retriever). Stk. 2 Hundens ejer og fører skal være medlem af DNSDTRK, DRK eller DKK. En udenlandsk deltager kan også være medlem af en udenlandsk klub, der er anerkendt af DKK. Ejer eller fører må ikke være medlem af kynologiske foreninger, der ikke er anerkendt af DKK. Stk. 3 Danskejede hunde skal være stambogsført i DKK. Importerede hunde, der er under registrering i DKK, kan af DKK, hvis deres udenlandske stambog er godkendt af DKK få tilsendt en standardkvittering som dokumentation for, at hunden er under registrering. Stk. 4 Udenlandske hunde skal være registrerede/stambogsførte i hjemlandets klub/organisation anerkendt af FCI (Fédération Cynologique Internationale). Stk. 5 For at deltage på en prøve skal hunden være vaccineret ifølge gældende regler fra DKK. Stk. 6 Dokumentation for vaccination skal medbringes på prøvedagen. Udenlandske hunde skal være vaccinerede i overensstemmelse med lovgivningen for indrejse i Danmark. Stk. 7 Det er forbudt at behandle hunden med stoffer, der neddæmper eller opildner temperamentet eller ydeevnen. DKK s regler herfor er gældende. Stk. 8 Hanhunde, som er kastreret kan deltage, såfremt der på prøvedagen fremlægges en dyrlægeattest på, at hunden efter 6 måneders alderen, men før operationen har haft normalt udviklede testikler på normal plads. Steriliserede tæver må gerne deltage. Stk. 9 Løbske tæver kan deltage efter prøvelederens anvisning, men skal under ventetid og afprøvning være isoleret fra de øvrige deltagende hunde og førere. Dette gælder også den løbske tæves fører. Stk. 10 Hunde, der viser tegn på sygdom, halthed eller anden fysisk defekt, skal afvises. Stk. 11 Tæver med hvalpe under 8 uger samt synligt drægtige tæver må ikke deltage. Stk. 12 Prøvelederen er øverste myndighed på denne prøve. Det anbefales, at prøvelederen ikke er stifinder, dommer eller fører hund på denne prøve. Stk. 13 Regler for prøvedeltagelse på samme prøve, som man er prøveleder eller stifinder på. Stk Prøvelederen orienterer dommeren inden sporlægningen om, at en deltager jævnfør 27, stk. 13 skal afprøves på hans dommerhold og om de særlige regler. Stk Dommeren udtager inden sporlægningen et tilfældigt spor efter eget ønske, hvor han vurderer, at terrænet muliggør de foreskrevne ændringer. Pågældende deltager jævnfør 27, stk. 13 er altså ikke med i lodtrækningen om sporene på prøvedagen. Stk Dommeren ændrer herefter sporforløbet op til tre steder i forhold til en anden ansvarlig stifinders planlagte spor. Det kan ske ved, at sporet på strækningerne mellem knækkene trækkes ud til den ene eller den anden side, og derved får et parallelt forløb i forhold til det oprindeligt planlag- 13

15 te. Det vil også kunne gøres ved, at strækkene mellem knækkene lægges mere buet. Stk Dommeren skal sikre sig, at ændringer fra det oprindeligt planlagte spor har en længde (min. 60 m), der giver mulighed for, at den berørte ekvipage får tab, hvis de følger det planlagte spor og ikke det udlagte spor. Kapitel 15. Prøveafvikling Prøveafvikling og ansvarsforhold af kvalifikationsprøver og vildtsporprøver under DNSDTRK. 28 Prøveafvikling Stk. 1 Prøvelederen er sporudvalgets repræsentant på stedet og er ansvarlig for prøvens afvikling, samt for at der på terrænet er mulighed for i overensstemmelse med sporprøvereglementet og den supplerende vejledning at lægge et antal spor svarende til det antal tilmeldte ekvipager. Stk. 2 Bedømmelse, point og præmiering på det enkelte dommerhold sker på dommerens ansvar overfor sporudvalget og DKK. Stk. 3 Dommeren er øverste myndighed på det enkelte dommerhold. En dommers afgørelse er endelig og kan ikke appelleres. Stk. 4 Alle øvrige forhold vedrørende arrangementets gennemførelse er prøvelederens ansvar og kompetenceområde. Stk. 5 Hvis en eller flere deltagere modsætter sig en dommer eller prøveleders henstillinger eller opfører sig groft uansvarligt, kan dommeren subsidiært prøvelederen bortvise de(n) pågældende. I så fald skal dommeren henholdsvis prøvelederen altid indsende beretning til DNSDTRK s bestyrelse, som afgør sagens videre forløb. Stk. 6 Ved DNSDTRK s behandling af indberetning fra en dommer eller prøveleder, skal den indberettede have lejlighed til at skriftligt at udtale sig inden endelig afgørelse træffes i sagen. Stk. 7 En hund, der på prøver af mindst 2 autoriserede dommere, ved 2 indberetninger, er anmeldt for bidskhed enten i bedømmelse eller udenfor bedømmelse kan ikke længere deltage i DNSDTRK s prøver. Dommeren skal meddele indberetningen til deltageren hurtigst muligt efter episoden. Dommeren skal indberette til klubbens sporudvalg på klubbens adresse. Kopi af indberetningen sendes til deltageren af klubbens administration. Stk. 8 Lodtrækning om dommerhold og spornummer trækkes på prøvedagen. Hver enkelt deltager trækker et lod, som angiver hold og spor. Der skal tages hensyn til reglerne om forskellige dommere i forbindelse med championatstildeling, ligesom alle deltagere på prøven skal indplaceres, så 27, stk. 3 er overholdt. Stk. 9 Deltagere, der ikke er til stede på det tidspunkt, hvor den pågældende hunds spornummer bliver kaldt op, kan ikke forvente at komme til bedømmelse og kan heller ikke forvente at få indbetalt gebyr godtgjort. Stk. 10 Under afprøvningen skal hunden bære et bredt typisk schweisshalsbånd eller sporsele. Stk. 11 Afstraffelse af hunden må ikke finde sted på prøveområdet, ligesom føreren ikke må være i besiddelse af disciplineringsmidler. Stk. 12 Hunde, som ikke er til bedømmelse, skal være koblet. 29 Ansvarsforhold Stk. 1 For skader forvoldt af hunden har hundeføreren ansvar i henhold til den almindelige lovgivning. Stk. 2 For skader påført hunden og/eller ejeren/føreren har skadevolderen ansvar i henhold til den almindelige lovgivning. Kapitel 16. Tilmelding og gebyr Tilmelding og gebyr til kvalifikationsprøver og vildtsporprøver under DNSDTRK. 14

16 30 Tilmelding Stk. 1 Tilmeldingsfristen for DNSDTRK s kvalifikationsprøver og vildtsporprøver fastsættes af sporudvalget i samråd med DNSDTRK s bestyrelse. Dispensation herfra kan gives af sporudvalget under DNSDTRK. Stk. 2 Anmeldelse til prøver foretages på Hundeweb. Stk. 2-1 Hvis man er dommer, prøveleder eller stifinder på en schweiss- og/eller vildtsporprøve afholdt DNSDTRK, optjener man en fortrinsret for hver prøve, man er hjælper på. Stk. 2-2 Man kan kun optjene en fortrinsret pr. prøve, også selvom man er både prøveleder og stifinder på samme prøve. Stk. 2-3 Optjent fortrinsret kan benyttes i samme eller efterfølgende prøveår (fx kan fortrinsret optjent i 2015 benyttes i 2015 og 2016). Stk. 2-4 Optjent fortrinsret er personlig og kan ikke overdrages til andre. Stk. 2-5 Sporudvalget registrerer optjent og forbrugt fortrinsret ud fra de kataloger, som prøvelederne sender ind efter en afholdt schweissog/eller vildtsporprøve afholdt under DNSDTRK. Stk. 3 Anmeldelse, gebyr og nødvendig dokumentation for at adgangskrav er opfyldt, skal være klubbens kontor i hænde rettidigt. Klubbens bestyrelse administrerer klubbens gebyrpolitik. Stk. 4 En hund kan kun tilmeldes den klasse, den er kvalificeret til på anmeldelsesdagen. Stk. 5 Hvis antallet af tilmeldte hunde er for stort til en prøve, foregår den endelige udvælgelse ved lodtrækning blandt de rettidigt anmeldte hunde. Lodtrækningen foretages af prøvelederen i samarbejde med en repræsentant i DNSDTRK s sporudvalg. Stk. 6 Sporudvalget kan annullere en prøve, hvis der til en prøve kun er tilmeldt et halvt dommerhold. Stk. 7 Antallet af hunde på dommerholdene: På kvalifikationsprøver dømmes maks. 7 hunde pr. dommerhold på en prøvedag. På DM dømmes maks. 3 hunde pr. dommerhold på en prøvedag. På UHM dømmes maks. 5 hunde pr. dommerhold på en prøvedag. I championatklassen dømmes maks. 5 hunde pr. dommerhold på en prøvedag. 31 Gebyr Stk. 1 Anmeldelsesgebyret tilbagebetales, hvis prøven/klassen aflyses. Stk. 2 Ved bekræftet sygdom hos hund eller fører kan anmeldelsesgebyret tilbagebetales efter anmodning. Dokumentation i form af dyrlæge- eller lægeattest skal fremsendes til klubbens kontor før tilbagebetaling kan finde sted. De aktuelle betingelser for tilbagebetaling er tilgængelige for medlemmerne i klubbens blad eller på DNSDTRK s hjemmeside. Kapitel 17. Administrative bestemmelser Administrative bestemmelser for kvalifikationsprøver og vildtsporprøver under DNSDTRK. 32 Administrative bestemmelser Stk. 1 Antallet af officielle prøver fælles for DNSDTRK fastsættes og administreres hvert år af DNSDTRK s sporudvalg efter aftale med DNSDTRK s bestyrelse. Stk. 2 DNSDTRK administrerer og fortolker det af DKK godkendte sporprøvereglement for tollere. Stk. 3 DNSDTRK udarbejder og varetager de i tilslutning til sporprøvereglementet nødvendige, tilhørende bilag og vejledninger for tilrettelæggelse og afvikling af prøvernes enkelte klasser samt vejledning i disses bedømmelser. Stk. 4 Prøvernes administration og økonomi varetages af sporudvalget efter fælles procedurer og regler fastsat af DNSDTRK s bestyrelse. Kapitel 18. Klager og protester Klager og protester ved afholdelse af kvalifikationsprøver og vildtsporprøver under DNSDTRK. 15

17 33 Klager og protester Stk. 1 Klager eller protester vedrørende prøvearrangementet eller dommerafgørelser skal rettes til prøveleder subsidiært den pågældende dommer på prøvedagen. Stk. 2 Hvis forholdet ikke på stedet kan afklares i mindelighed mellem parterne, skal klageren indenfor 8 dage indsende en skriftlig klage sammen med et gebyr på 500,00 kr. Stk. 3 Klagen med gebyr skal indsendes til DNSDTRK s bestyrelse på klubbens adresse. Stk. 4 Ved behandling af en klagesag skal den indklagede have lejlighed til skriftligt at udtale sig, inden endelige afgørelse træffes. Stk. 5 Hvis klageren får medhold i sin klagesag, tilbagebetales gebyr. Hvis klager ikke får medhold, tilbagebetales gebyr ikke. Kapitel 19. Generel opførsel Generel opførsel ved afholdelse af kvalifikationsprøver og vildtsporprøver under DNSDTRK. 34 Generel opførsel Stk. 1 Fjernelse af en tilmeldt hund eller udeblivelse, mens prøven er åben, al utilbørlig kritik af en bedømmelse, nedsættende ytringer om en fungerende dommer såvel som usømmelig omgangstone eller anden overtrædelse af dette reglement kan medføre fortabelse af retten til tildelt præmiering samt eventuel bortvisning fra prøven. Stk. 2 Afgørelser herom træffes på dagen af prøveledelse og dommer(e), der kan indberette hændelsen til DNSDTRK s bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til DKK s bestyrelse, som kan sende sagen videre til DKK s disciplinærnævn. Stk. 3 Det er endvidere ikke tilladt fx på offentligt tilgængelige websider på internettet, på sociale medier mv. at udtale sig krænkende om en dommer eller åbenlyst kritisere dommerens bedømmelse. 16

18 Kapitel 20. Skema over DNSDTRK s vildtsporprøveprogrammer Grafisk forklaring for opnåelse af titler 17

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub Gældende fra 1. januar 2009 1 VILDTSPOR PRØVEREGLEMENT Indhold: side Kapitel 1 Sporprøvernes formål....3 Kapitel 2 Prøveform og klasseinddeling....3 Kapitel

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Reglementet er gyldigt fra 1. januar 2014. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 6. juli 2013 og DKK den 2013 Gældende fra 1. januar

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 -

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 - Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016-1. Formål 1 Prøven har til formål at sikre kvaliteten af nye hunde, der ønskes optaget

Læs mere

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i vildtsporarbejde for gravhunde. At udbygge

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser DKK s Schweisshundeudvalg Administrative bestemmelser Godkendt af DKK december 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prøveleder 3 2 Adgang til prøverne 3 3 Adgangskrav 3 4 Definition af alderskrav 4 5 Særlige

Læs mere

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Sporelementer fælles for DM og champinatsklassen: Sporelement 1. Startområde (kasse) 3 Sporelement 2. Knæk, vinkelrette

Læs mere

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Gældende fra 1. januar 2013 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Vildtspor, Championatsklassens sporelementer:

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler DKK s Schweisshundeudvalg Schweissprøveregler Godkendt af DKK december 2007 1 1 Schweissprøvernes formål Side - stk. 1 3 - stk. 2 3 - stk. 3 3 - stk. 4 3 2 Hvem kan afholde prøver 3 3 Sporenes opbygning

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Gældende fra 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering 3 3.1 Prøveleder

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2016. Udgivet

Læs mere

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Gældende fra 1. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Prøvernes organisering 3 2.1 Klubbernes prøveprogram 3 2.2 Prøveleder 3 2.3 Dommere

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010.

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. (Titlen DKCH(U) er tilføjet for border terriers pr. 15. marts 2010) I en årrække har det været muligt at opnå titlen Dansk Eksteriørchampion

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015. Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.2 Godkendt af Schweissudvalget d. 16. marts 2010 1. Formål 1 Prøven har

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2013 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

Præsentation af kandidater til Schweiss- og Sporudvalget Dennis Carlsen

Præsentation af kandidater til Schweiss- og Sporudvalget Dennis Carlsen Præsentation af kandidater til Schweiss- og Sporudvalget Dennis Carlsen Hej. Mit navn er Dennis, jeg er 27 år, arbejder som kok og jeg bor i lønstrup med min kæreste. Vi har 3 beagler; Johnson, Smiley

Læs mere

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. 1.2 OFFICIALS Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret marts 2008 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working tests

Læs mere

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL 1.1.1 Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres af FSAS-Ørnedalsbanen, MNJ-Nysumbanen, NMKA- Nisseringen

Læs mere

Dansk Ken nel Klub Jens O. Pedersen. Ruhåret Hønsehund. Atelier

Dansk Ken nel Klub Jens O. Pedersen. Ruhåret Hønsehund. Atelier Dansk Ken nel Klub Jens O. Pedersen Ruhåret Hønsehund Atelier 2004 For la get Ate li er, www.atelier.dk ISBN 978-87-7857-755-9 Bogen er forfattet og fotograferet af Jens O. Pedersen 2004 Tekst og billeder

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Konkurrencevejledning og drejebog for Spor og Rundering

Konkurrencevejledning og drejebog for Spor og Rundering Januar 2011. VEJLEDNING OG HANDLINGSPLAN Dette lille hæfte er ment som en forhåndsvejledning og drejebog til arrangører af DM i Nordisk i DcH. Hæftet udleveres til den lokalforening som skal arrangere

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 6. december 2016 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2017 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 tallene henviser til udstillingsreglementet 2016 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er anført

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark 1 Nærværende overenskomst er indgået mellem Dansk Kennel Klub (DKK) og Schæferhundeklubben for Danmark i henhold til DKKs love og

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013)

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) for afholdelse af sporprøve - kaninslæb Reglementet gælder for følgende samarbejdende specialklubber: Beagle Klubben, Dansk Terrier Klub, Spidshundeklubben

Læs mere

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR CROSSKART Crosskart Sportsligt Reglement 2015 Indhold 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.6 Præmier 2. Løbsanmeldelse

Læs mere

STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER

STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER A: Generelle statutter: A1 Regler og bestemmelser: Grandprix stævnerne er underlagt følgende regler: ISAF s

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Working Test R E G L E M E N T 2 0 1 0 D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011 og 2012. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler Spillere 1. Spillere Følgende regler er fastsat for advarsler og udvisninger i de af DBU udskrevne turneringer, for så vidt angår Herre-DM, Herre-LPs afsluttende

Læs mere

http://www.world-champ-pointing-dogs2016.com/ DKK indbyder til Sct. Hubertus prøve WORLD CHAMPIONSHIP POINTING DOG Alle stående jagthunderacer

http://www.world-champ-pointing-dogs2016.com/ DKK indbyder til Sct. Hubertus prøve WORLD CHAMPIONSHIP POINTING DOG Alle stående jagthunderacer DKK indbyder til Sct. Hubertus prøve UDTAGELSESPRØVE for DANMARK WORLD CHAMPIONSHIP POINTING DOG Alle stående jagthunderacer 19. og 20. September 2016 kl. 8.00 Vielshøjen 3 9500 Hobro Prøveleder & terrænansvarlig

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening 1. Indledning Disse bestemmelser gælder for udstillinger arrangeret af Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening (DCKF). Pelsavlernes internationale udstilling

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

AFAs konkurrencebetingelser

AFAs konkurrencebetingelser AFAs konkurrencebetingelser Generelt: 1) Billeder, som deltager i konkurrencer, skal være optaget af den der indleverer billederne. Billeder kan afleveres som enkeltstående billeder eller indgå i en serie.

Læs mere

Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager.

Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. Konkurrence regler Heelwork to Music / Freestyle Generelle regler A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs engelske gruppemøde onsdag den 24. november 2010 kl. 17.30 på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens Vej 4, 7100 Vejle tlf.

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve).

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Godkendt af Schweissudvalget d. 16. marts 2010 1. Formål 1 Prøven har til formål at sikre kvaliteten af nye

Læs mere

Kriterier og pointskema for Årets Curly, Årets Brugs-Curly og Årets Udstillings-Curly

Kriterier og pointskema for Årets Curly, Årets Brugs-Curly og Årets Udstillings-Curly Kriterier og pointskema for Årets Curly, Årets Brugs-Curly og Årets Udstillings-Curly Gældende fra: 01.01.2018 Vinderne udråbes og tildeles racens ærespræmie, for hhv. Årets Curly, Årets Brugs-Curly og

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten for seniorer skal en spiller være registreret med spillerlicens og tilhørende licensnummer hos DSqF. b.

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2013 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser... side 4 5. Bedømmelse... side 4 6. Praktiske

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2018 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY INDHOLD 1 Generelt 1. Motor Sporten 2. Officials 3. Deltagere 4. Løbs Datoer 5. Klasser og Point 6. Præmier 2 Sportsreglement 1. Afvikling 3 Løbsanmeldelse førermøde - løbsprocedure 1. Anmeldelse 2. Teknisk

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

UDSTILLINGER OG SKUER

UDSTILLINGER OG SKUER UDSTILLINGER OG SKUER Vejledning til brug ved ansøgning om certifikatudstillinger og dommere Indledning... 1 Hvor tidligt skal der søges?... 3 Hvilke oplysninger skal DKK have for at kunne godkende, at

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

1. Speedway- Is-Racing - Lang- og græsbaneløb 2005 d. En kører, der er styrtet p.g.a. ureglementeret kørsel, eller bevidst er styrtet for at undgå en anden kører, af sikkerhedshensyn, kan dommeren lade

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK OPDATERET D. 05.10.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Overordnede principper for markprøverne... 2 Kapitel

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.29 INTERNATIONALE MARKPRØVEREGLER FOR INDIVIDUELLE - OG PRØVER MED

Læs mere

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge.

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Der var mødt 36 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Klara Hoffritz valgt som Dirigent. Inga Nielsen og Gert Padetzski

Læs mere

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark bemærk ændringer i år markeret med (nyhed). Ejere/lejere af de tilmeldte heste er ansvarlige for at underrette

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER

VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Konkurrencen kan efterfølgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2009

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2009 01-12-08 JN/DKKregl/rettelser09.doc 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2009 Sidetallene henviser til den version af DKK s reglement for udstillinger og skuer 2008, der ligger på DKK

Læs mere

Unghundemesterskabet 2012

Unghundemesterskabet 2012 Unghundemesterskabet 2012 Traditionen tro afholder RJK Unghundemesterskab den anden søndag i august. Søndag d. 12. august byder RJK velkommen til Unghundemesterskab 2012, som afholdes ved det skønne Skanderborg

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2017 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

Amatør- og Ordensreglement

Amatør- og Ordensreglement 1 Amatør- og Ordensudvalget består af det i DVBF's love ( 21) nævnte antal medlemmer, der vælges som anført samme sted. Stk.2 Sager, der er til behandling af udvalget, færdiggøres af dette i dets oprindelige

Læs mere

14.02.2005 1. HareTris elitestruktur

14.02.2005 1. HareTris elitestruktur HareTris elitestruktur 1 Baggrund HareTri har valgt at definere en ny elitestruktur, som forsøger at tilgodese alle, som er aktive for klubben såvel sportsligt som socialt. Reglerne skal være synlige for

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 29. oktober og lørdag den 30. oktober 2010

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 29. oktober og lørdag den 30. oktober 2010 Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 29. oktober og lørdag den 30. oktober 2010 Information om DM i pløjning 2010 Pløjevært: Klitgaard Agro A/S v. Anders & Michael Bundgaard Rørholtvej 76 9370 Hals

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til landsholdet

Optimist Sailing Team Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til landsholdet Optimist Sailing Team Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til landsholdet 1. Generelt Denne statut omfatter beregning af rangliste i forbindelse med stævner for Guld-felter og

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (DSAH) (Revideret oktober 2014)

Vedtægter for Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (DSAH) (Revideret oktober 2014) Vedtægter for Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (DSAH) (Revideret oktober 2014) 1 Formål 1.1 DSAH fuldblod har til formål at fremme og støtte avl og brug af fuldblodsarabere i Danmark. Foreningen skal

Læs mere

Udstillingen er åben lørdag den 28. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 29. november 2015 kl. 10:00-16:00. GRATIS ENTRE FOR ALLE!

Udstillingen er åben lørdag den 28. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 29. november 2015 kl. 10:00-16:00. GRATIS ENTRE FOR ALLE! Hadsten Fjerkræklub indbyder hermed sine medlemmer, samt alle medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, til at udstille på Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, der afholdes som åben

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

Dansk Pointer Klubs Vintermøde 2009 Søndag den 25.januar i Sønder Højrup Forsamlingshus

Dansk Pointer Klubs Vintermøde 2009 Søndag den 25.januar i Sønder Højrup Forsamlingshus Dansk Pointer Klubs Vintermøde 2009 Søndag den 25.januar i Sønder Højrup Forsamlingshus Som traditionen byder sig, så afholdt Dansk Pointer Klub det årlige vintermøde i Sønder Højrup Forsamlingshus stedet

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere