FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 28. SEPTEMBER 2000 OM DANMARKS DELTAGELSE I DEN FÆLLES VALUTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 28. SEPTEMBER 2000 OM DANMARKS DELTAGELSE I DEN FÆLLES VALUTA"

Transkript

1 FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 28. SEPTEMBER 2000 OM DANMARKS DELTAGELSE I DEN FÆLLES VALUTA I henhold til Statsministeriets bekendtgørelse 7. september 2000 i Statstidende for den 12. september 2000 holdtes der torsdag den 28. september 2000 folkestemning om det Folketinget den 6. september 2000 vedtagne forslag til lov om Danmarks deltagelse i den fælles valuta. Folkestemningen holdtes i henhold til 20, stk. 2, jf. 42, i Danmarks Riges Grundlov 5. juni Ved folkestemning efter disse bestemmelser stemmes for og imod det Folketinget vedtagne lovforslag. Til lovforslagets bortfald kræves, at et flertal de i stemningen deltagende vælgere, dog mindst 30 procent de, mod lovforslaget. Folkestemningen holdtes i overensstemmelse med reglerne i kapitel 12 om folkestemninger i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr juni Ifølge lov nr juni 1993 om folketingsvalg på Færøerne og lov om folketingsvalg i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr april 1999, holdtes der ikke folkestemning på Færøerne og i Grønland. Baggrunden herfor er, at Færøerne og Grønland ikke er medlemmer EU. Indenrigsministeriet har opgjort resultatet folkestemningen og bekendtgjort dette i Statstidende for den 6. oktober 2000, jf. folketingsvalglovens 102. En berigtigelse resultatet er efterfølgende bekendtgjort i Statstidende for den 8. november Denne artikel indeholder en uddybende redegørelse for resultatet efter berigtigelse, herunder en sammenstilling resultatet med resultaterne de 5 tidligere folkestemninger om EU-spørgsmål. Redegørelsen er udarbejdet Indenrigsministeriet. Resultatet folkestemningen Folkestemningens resultat, opgjort for hele landet, de 3 landsdele og de 17 stor- og amtskredse, er vist i tabel 1 på side 2. Resultatet opgjort for de enkelte opstillingskredse og kommuner fremgår tabel 8 på side 9 og tabel 9 på side 18. I hele landet udgjorde antallet Her udgjorde antallet Ja , mens antallet Nej- udgjorde , eller flere end antallet Ja-. Antallet Nej- udgjorde 46,1 procent samtlige, der var opgjort til Udfaldet folkestemningen har dermed medført, at lovforslaget er bortfaldet. For hele landet udgjorde Ja-ne 46,8 procent de, mens Nej-ne udgjorde 53,2 procent. Målt i forhold til antallet udgjorde Ja-ne 40,5 procent (fremgår ikke tabellen), mens Nej-ne udgjorde 46,1 procent. 1

2 Tabel 1. Vælger- og stemmetal på stor- og amtskredse den 28. september Specifikation Ja- og Nej-. Antal I Gyldige JA- NEJ i procent NEJ- JA i procent NEJ i procent HELE LANDET , ,8 53,2 46,1 København og Frederiksberg , ,7 54,3 45,1 Søndre Storkreds , ,5 55,5 45,4 Østre Storkreds , ,0 55,0 45,6 Vestre Storkreds , ,5 52,5 44,3 Øerne , ,4 53,6 46,9 Københavns Amtskreds , ,7 52,3 46,0 Frederiksborg Amtskreds , ,6 49,4 43,6 Roskilde Amtskreds , ,3 51,7 46,2 Vestsjællands Amtskreds , ,1 57,9 50,3 Storstrøms Amtskreds , ,4 57,6 50,2 Bornholms Amtskreds , ,0 59,0 49,6 Fyns Amtskreds , ,1 53,9 46,5 Jylland , ,4 52,6 45,6 Sønderjyllands Amtskreds , ,5 51,5 44,8 Ribe Amtskreds , ,8 52,2 45,3 Vejle Amtskreds , ,5 52,5 45,4 Ringkøbing Amtskreds , ,4 49,6 42,9 Århus Amtskreds , ,7 51,3 44,6 Viborg Amtskreds , ,6 52,4 45,2 Nordjyllands Amtskreds , ,2 56,8 49,0 Tabel 2. Vælger- og stemmetal på stor- og amtskredse den 28. september Specifikation brev og u. Afgivne U I Blanke Andre Antal Brev i betragtning Brevstemmeprocent Ugyldighedsprocent Gyldige HELE LANDET ,60 5,31 1, København og Frederiksberg ,34 6,68 1, Søndre Storkreds ,13 6,91 1, Østre Storkreds ,16 6,03 1, Vestre Storkreds ,55 7,34 1, Øerne ,41 5,69 1, Københavns Amtskreds ,85 6,54 1, Frederiksborg Amtskreds ,17 6,40 0, Roskilde Amtskreds ,10 5,76 1, Vestsjællands Amtskreds ,77 4,70 0, Storstrøms Amtskreds ,09 4,99 1, Bornholms Amtskreds ,47 5,62 1, Fyns Amtskreds ,33 5,04 1, Jylland ,64 4,63 1, Sønderjyllands Amtskreds ,91 4,16 1, Ribe Amtskreds ,67 4,34 1, Vejle Amtskreds ,89 4,45 1, Ringkøbing Amtskreds ,61 4,32 1, Århus Amtskreds ,00 5,17 1, Viborg Amtskreds ,35 4,07 1, Nordjyllands Amtskreds ,03 4,82 0,

3 I alle 3 landsdele, København-Frederiksberg, Øerne og Jylland, var der et flertal Nej-. I 12 de 14 amtskredse samt i de tre storkredse var der et flertal Nej-, mens Frederiksborg og Ringkøbing Amtskredse havde et flertal Ja-. Ved folkestemningen den 28. maj 1998 var der et flertal Ja- alle 14 amtskredse, samt i en de tre storkredse, Vestre Storkreds. Blandt de 103 opstillingskredse var der Ja-flertal i 19 opstillingskredse og Nej-flertal i 84, mens der blandt landets 275 kommuner var Ja-flertal i 48 kommuner og Nej-flertal i 227. Ved folkestemningen den 28. maj 1998 var der Ja-flertal i 84 opstillingskredse og Ja-flertal i 240 kommuner. På stor- og amtskredsniveau varierede Ja-procenten fra 50,6 i Frederiksborg Amtskreds til 41,0 i Bornholms Amtskreds. På opstillingskredsniveau varierede Ja-procenten fra 69,2 i Hellerupkredsen (Københavns Amtskreds) til 36,2 i Sundbykredsen (Søndre Storkreds). På kommuneniveau varierede Ja-procenten fra 70,5 i Hørsholm Kommune (Fredensborgkredsen i Frederiksborg Amtskreds) til 32,3 i Læsø Kommune (Frederikshavnkredsen i Nordjyllands Amtskreds). Christiansø, der administrativt er uden for den kommunale inddeling, havde en Ja-stemme på 25,0 procent. Vælgertallet Berettiget til at deltage i folkestemningen den 28. september 2000 var enhver, der på stemningsdagen havde valgret til Folketinget, og som var optaget på valglisten i Danmark, jf. folketingsvalglovens 96, stk. 1 og 2. Valgret til Folketinget har enhver, der på valgdagen (stemningsdagen) har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og har fast bopæl i riget, medmindre vedkommende er under værgemål med fratagelse den retlige handleevne, jf. værgemålslovens 6. Vælgere, der er tilmeldt et folkeregister her i landet, optages automatisk på valglisten. Vælgere, der i henhold til folketingsvalglovens 2 har valgret uanset ophold i udlandet, optages kun på valglisten, hvis de har anmodet herom. Ved folkestemningen den 28. september 2000 udgjorde antallet (vælgertallet), som opgjort på stemningsdagen, i og dermed eller 0,1 procent flere end ved folkestemningen den 28. maj Af det samlede vælgertal var der udlandsdanskere, der var optaget på valglisten efter anmodning herom, eller 342 (5,2 procent) færre end ved folkestemningen den 28. maj I to de tre landsdele steg vælgertallet i forhold til sidste folkestemning. I København-Frederiksberg steg vælgertallet med eller 0,36 procent sammenlignet med folkestemningen den 28. maj 1998 og på Øerne med eller 0,11 procent, mens vælgertallet i Jylland faldt med 473 eller 0,03 procent. Vælgertal opgjort på stor- og amtskredsniveau vises i tabel 2 på side 2. Vælgertal opgjort på opstillingskreds- og kommuneniveau fremgår tabel 10 på side 19 og tabel 11 på side 28. Valgdeltagelsen Valgdeltagelsen ved folkestemningen den 28. september 2000 opgjort på stor- og amtskredsniveau fremgår tabel 2 på side 2. Valgdeltagelsen opgjort på opstillingskreds- og kommuneniveau vises i tabel 10 på side 19 og tabel 11 på side 28. I hele landet blev der givet , hvilket giver en stemmeprocent på 87,6 (givne som vælgertallet). en var højest, 88,4, på Øerne, næsthøjest, 87,6, i Jylland og lavest, 84,3, i København-Frederiksberg. På stor- og amtskredsniveau varierede stemmeprocenten fra 90,1 i Roskilde Amtskreds til 83,1 i Søndre Storkreds. På opstillingskredsniveau varierede stemmeprocenten fra 91,8 i Lejrekredsen (Roskilde Amtskreds) til 80,7 i Bispebjergkredsen (Østre Storkreds). På kommuneniveau varierede stemmeprocenten fra 93,3 i Værløse Kommune (Ballerupkredsen i Københavns Amtskreds) til 82,1 i Ærøskøbing Kommune (Faaborgkredsen i Fyns Amtskreds). Valgdeltagelsen på 87,6 procent den 28. september 2000 for hele landet var 11,4 procentpoint højere end valgdeltagelsen ved folkestemningen den 28. maj 1998, hvor 3

4 den var 76,2, og 1,7 procentpoint højere end valgdeltagelsen ved folketingsvalget den 11. marts 1998, hvor stemmeprocenten var 85,9. Brevnes I tabel 2 på side 2 vises antal brev taget i betragtning og brevstemmeprocenten opgjort på stor- og amtskredsniveau ved folkestemningen den 28. september Antal brev taget i betragtning og brevstemmeprocenten på opstillingskreds- og kommuneniveau fremgår tabel 10 på side 19 og tabel 11 på side 28. I hele landet blev givet i brev svarende til en brevstemmeprocent på 5,31. På stor- og amtskredsniveau varierede brevstemmeprocenten fra 7,34 i Vestre Storkreds til 4,07 i Viborg Amtskreds. På opstillingskredsniveau varierede brevstemmeprocenten fra 12,58 i Rådhuskredsen (Søndre Storkreds) til 3,53 i Otterupkredsen (Fyns Amtskreds). På kommuneniveau varierede brevstemmeprocenten fra 10,62 i Marstal Kommune (Faaborgkredsen i Fyns Amtskreds) til 2,06 procent i Bredebro Kommune (Tønderkredsen i Sønderjyllands Amtskreds). Ud over de brev, der blev taget i betragtning, var der inden stemningens begyndelse den 28. september 2000 kl. 9 modtaget brev, der ikke kom i betragtning og dermed ikke indgår i antallet givne. Tabel 3. Ikke i betragtning tagne brev ved folkestemningen den 28. september 2000 Hele landet I ALT Afsenderen var ikke opført på valglisten Afsenderen var død inden stemningsdagen 48 Yderkuverten indeholdt flere end et følgebrev og en konvolut 1 Stemmematerialet var ikke det indenrigsministeren tilvejebragte 23 Den foreskrevne fremgangsmåde havde ikke være fulgt 458 Brevstemmen var ikke givet inden for de i loven nævnte frister 13 Vælgeren havde givet mere end en brevstemme 50 I tabel 3 vises de ikke i betragtning tagne brev for hele landet fordelt efter årsagen til, at de ikke har kunnet tages i betragtning. Som det fremgår, er den hyppigst forekommende årsag til, at en brevstemme ikke tages i betragtning, at den er givet en person, som ikke er optaget på valglisten. Den næsthyppigste årsag til, at en brevstemme ikke tages i betragtning, er fejl ved fremgangsmåden ved brevstemmegivning. Reglerne om, hvilke brev der ikke kan tages i betragtning, findes i folketingsvalglovens 65, stk. 2 og 3. Til sammenligning kan nævnes, at antallet i betragtning tagne brev ved folkestemningen den 28. maj 1998 udgjorde , svarende til en brevstemmeprocent på 4,30 og ved folketingsvalget den 11. marts , svarende til en brevstemmeprocent på 4,53, mens ikke i betragtning tagne brev udgjorde i maj 1998 og i marts U 4 I tabel 2 på side 2 vises antallet u stemmesedler, herunder fordelingen på blanke og andre u, samt ugyldighedsprocenten opgjort på stor- og amtskredsniveau. Antal u stemmesedler og ugyldighedsprocenten på opstillingskreds- og kommuneniveau fremgår tabel 10 på side 19 og tabel 11 på side 28. Ved folkestemningen den 28. september 2000 blev i hele landet givet i u stemmesedler, hvor var blanke, mens var u andre grunde, eller i procent i givne henholdsvis 1,15, 0,88 og 0,27. På stor- og amtskredsniveau varierede ugyldighedsprocenten fra 1,64 i Søndre Storkreds til 0,97 i Nordjyllands Amtskreds. På opstillingskredsniveau varierede ugyldigheds-

5 procenten fra 3,40 i Fredericiakredsen (Vejle Amtskreds) til 0,76 i Frederikshavnkredsen (Nordjyllands Amtskreds). På kommuneniveau varierede ugyldighedsprocenten fra 3,47 i Fredericia Kommune (Fredericiakredsen i Vejle Amtskreds) til 0,68 i Hals Kommune (Aalborg Nordkredsen i Nordjyllands Amtskreds). Tabel 4. Bedømmelse stemmesedlers ugyldighed ved folkestemningen den 28. september 2000 Hele landet I ALT UGYLDIGE STEMMESEDLER I u givet på stemningsstedet Blanke (1.+12.) Blanke givet på stemningsstedet Blanke Andre u (2.-11.)+( ) Andre u givet på stemningsstedet Helt eller delvis overstreget Kryds i såvel "Ja-felt" som "Nej-felt" Kryds rækker ind i såvel "Ja-felt" som "Nej-felt" Kryds alene uden for såvel "Ja-felt" som "Nej-felt" Ordet "Ja" eller "Nej" overkrydset, overstreget eller understreget Overstreget, udvisket eller halvt kryds i stedet for eller foruden kryds Andet mærke end kryds i stedet for eller foruden kryds Påført ordet "Ja" eller "Nej" Anden påskrift eller tegning eller særpræg i øvrigt Stemmeseddel ikke udleveret på stemningsstedet 54 I u brev Blanke brev Blanke Andre u brev Helt eller delvis overstreget Kryds i såvel "Ja-felt" som "Nej-felt" Kryds rækker ind i såvel "Ja-felt" som "Nej-felt" Kryds alene uden for såvel "Ja-felt" som "Nej-felt" Ordet "Ja" eller "Nej" overkrydset, overstreget eller understreget Overstreget, udvisket eller halvt kryds i stedet for eller foruden kryds Andet mærke end kryds i stedet for eller foruden kryds Påført ordet "Ja" eller "Nej" Anden påskrift eller tegning eller særpræg i øvrigt Stemmeseddel ikke tilvejebragt indenrigsministeren Andet eller mere end en stemmeseddel i konvolutten Konvolut med påskrift eller påklæbning 1 I tabel 4 vises, hvorledes de u stemmesedler fordeler sig i hele landet efter ugyldighedsgrund. Som det fremgår, er den hyppigst forekommende ugyldighedsgrund for "andre u" stemmesedler, at stemmesedlen er forsynet med anden påskrift eller tegning eller særpræg i øvrigt. Det gælder både for stemmesedler givet på stemningsstedet og for brev. Den næsthyppigste ugyldighedsgrund for stemmesedler givet på stemningsstedet er, at der på stemmesedlen er sat kryds i såvel "Ja-felt" som "Nej-felt". Den næsthyppigste ugyldighedsgrund for brev er, at stemmesedlen er mærket med andet mærke end kryds i stedet for eller foruden kryds. Reglerne om bedømmelse stemmesedler givet til folkestemninger er dels fastsat i folketingsvalglovens 101, stk. 2, dels i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr april I forhold til samtlige i betragtning tagne brev, , er ugyldighedsprocenten for brev 1,50, mens der for de givet på stemningsstederne er en ugyldighedsprocent på 1,13. Til sammenligning kan nævnes, at der ved folkestemningen den 28. maj 1998 blev givet i u, hvor var blanke, mens var u andre grunde, eller i procent givne henholdsvis 1,85 1,61 og 0,24, og at der ved folketingsvalget den 11. marts 1998 blev givet i u stem- 5

6 mer, hvor var blanke, mens var u andre grunde, eller i procent givne henholdsvis 0,76, 0,54 og 0,22. Foreløbig og endelig opgørelse resultatet folkestemningen den 28. september 2000 På stemningstenen den 28. september 2000 foretog Indenrigsministeriet en foreløbig opgørelse resultatet folkestemningen. Den foreløbige opgørelse foretages på grundlag telefoniske indberetninger fra valgbestyrelserne for de 103 opstillingskredse om resultatet stemmeoptællingen på de enkelte stemningssteder. Senest dagen efter stemningsdagen samles valgbestyrelsen i kredskommunen til endelig opgørelse resultatet stemmegivningen i opstillingskredsen (fintælling). Valgbestyrelsen foretager særskilt for hvert stemningsområde en fornyet bedømmelse og optælling de givne stemmesedler. Resultaterne indføres i valgbogen, hvor en kopi indsendes til Indenrigsministeriet til brug for den endelige opgørelse stemningens resultat. Indenrigsministeriet har revideret valgbøgerne, og fejl og mangler er berigtiget ved opringning til en repræsentant for vedkommende valgbestyrelse, hvor det var nødvendigt, hvorefter det endelige resultat folkestemningen er opgjort og bekendtgjort i Statstidende for den 6. oktober En valgbestyrelse har efterfølgende indsendt en berigtigelse til valgbogen til Indenrigsministeriet, idet der i den tidligere indsendte valgbog var en fejl bestående i, at antallet Ja- et stemningsområde i den pågældende opstillingskreds var registreret som Nej-, mens antallet Ja- var registreret som Nej-. Berigtigelsen indebærer, at der i den pågældende opstillingskreds er 115 færre Ja- og 115 flere Nej- sammenlignet med den opgørelse for opstillingskredsen, der blev lagt til grund for Indenrigsministeriets opgørelse det samlede resultat, som blev bekendtgjort i Statstidende for den 6. oktober Indenrigsministeriet har herefter foretaget en ny opgørelse det samlede resultat, hvori der er taget hensyn til den nævnte berigtigelse. Det berigtigede resultat er bekendtgjort i Statstidende for den 8. november Tabel 5. Stemmetalskorrektioner ved fintællingen i forhold til stemningstenens opgørelse den 28. september 2000 JA- NEJ- I HELE LANDET København og Frederiksberg Søndre Storkreds Østre Storkreds Vestre Storkreds Øerne Københavns Amtskreds Frederiksborg Amtskreds Roskilde Amtskreds Vestsjællands Amtskreds Storstrøms Amtskreds Bornholms Amtskreds Fyns Amtskreds Jylland Sønderjyllands Amtskreds Ribe Amtskreds Vejle Amtskreds Ringkøbing Amtskreds Århus Amtskreds Viborg Amtskreds Nordjyllands Amtskreds Fintællingens (inkl. ovennævnte berigtigelse) stemmetalskorrektioner i forhold til stemningstenen opgjort på stor- og amtskredsniveau fremgår tabel 5. Som det fremgår, er antallet ved fintællingen opgjort til flere end det 6

7 tilsvarende antal på stemningstenen. Antallet Ja- hele landet faldt med 1.584, mens antallet Nej- steg med Tabel 6. Folkestemninger om EU-spørgsmål Folkestemninger om EU-spørgsmål I tabel 6 vises på stor- og amtskredsniveau Ja- og Nej-procenten ved folkestemningen den 28. september 2000 sammenholdt med Ja- og Nej-procenterne ved de 5 tidligere folkestemninger om EU-spørgsmål, dels folkestemningen den 2. oktober 1972 i henhold til grundlovens 20, stk. 2, om Danmarks tiltrædelse De Europæiske Fællesskaber, dels den vejledende folkestemning den 27. februar 1986 i henhold til lov nr februar 1986 om Danmarks tiltrædelse EF-pakken (Europæisk Fælles Akt), dels folkestemningen den 2. juni 1992 i henhold til grundlovens 20, stk. 2, om Danmarks tiltrædelse traktaten om Den Europæiske Union, dels folkestemningen den 18. maj 1993 i henhold til lov nr marts 1993 om holdelse folkestemning om Danmarks tiltrædelse Edinburgh-Afgørelsen og Maastricht-Traktaten, dels folkestemningen den 28. maj 1998 i henhold til grundlovens 20, stk. 2, om Danmarks tiltrædelse Amsterdamtraktaten. I tabel 12 på side 29 er Ja- og Nej-procenterne ved de 6 folkestemninger meddelt på opstillingskredsniveau. Den 2. oktober 1972 Den 27. februar 1986 Den 2. juni 1992 Den 18. maj 1993 Den 28. maj 1998 Den 28. september 2000 HELE LANDET 63,4 36,6 56,2 43,8 49,3 50,7 56,7 43,3 55,1 44,9 46,8 53,2 København og Frederiksberg 47,5 52,5 36,3 63,7 38,3 61,7 44,7 55,3 49,2 50,8 45,7 54,3 Søndre Storkreds 43,8 56,2 33,4 66,6 36,3 63,7 42,2 57,8 47,4 52,6 44,5 55,5 Østre Storkreds 48,3 51,7 35,3 64,7 37,4 62,6 44,4 55,6 48,8 51,2 45,0 55,0 Vestre Storkreds 49,7 50,3 39,7 60,3 41,0 59,0 47,0 53,0 51,1 48,9 47,5 52,5 Øerne 63,9 36,1 54,9 45,1 49,6 50,4 56,5 43,5 54,6 45,4 46,4 53,6 Københavns Amtskreds 58,2 41,8 49,8 50,2 48,9 51,1 55,4 44,6 54,4 45,6 47,7 52,3 Frederiksborg Amtskreds 64,1 35,9 58,0 42,0 53,5 46,5 59,5 40,5 57,6 42,4 50,6 49,4 Roskilde Amtskreds 63,9 36,1 55,1 44,9 51,6 48,4 59,0 41,0 55,7 44,3 48,3 51,7 Vestsjællands Amtskreds 67,0 33,0 56,9 43,1 48,6 51,4 55,4 44,6 51,9 48,1 42,1 57,9 Storstrøms Amtskreds 68,6 31,4 56,1 43,9 48,4 51,6 55,0 45,0 51,9 48,1 42,4 57,6 Bornholms Amtskreds 62,6 37,4 57,3 42,7 49,3 50,7 53,0 47,0 53,0 47,0 41,0 59,0 Fyns Amtskreds 67,5 32,5 57,6 42,4 48,1 51,9 56,2 43,8 55,3 44,7 46,1 53,9 Jylland 68,6 31,4 62,5 37,5 51,6 48,4 59,9 40,1 57,0 43,0 47,4 52,6 Sønderjyllands Amtskreds 75,1 24,9 68,3 31,7 54,1 45,9 61,5 38,5 56,9 43,1 48,5 51,5 Ribe Amtskreds 70,9 29,1 68,1 31,9 53,7 46,3 61,3 38,7 58,1 41,9 47,8 52,2 Vejle Amtskreds 68,3 31,7 62,5 37,5 51,9 48,1 60,8 39,2 56,2 43,8 47,5 52,5 Ringkøbing Amtskreds 75,3 24,7 73,7 26,3 57,5 42,5 66,4 33,6 61,3 38,7 50,4 49,6 Århus Amtskreds 62,1 37,9 53,5 46,5 48,7 51,3 57,4 42,6 56,3 43,7 48,7 51,3 Viborg Amtskreds 74,6 25,4 67,7 32,3 53,6 46,4 62,8 37,2 59,5 40,5 47,6 52,4 Nordjyllands Amtskreds 66,3 33,7 59,5 40,5 48,7 51,3 55,9 44,1 54,5 45,5 43,2 56,8 I hele landet er der et fald i en Ja- fra 1972 til 1986 og fra 1986 til På stor- og amtskredsniveau er der i alle de 14 amtskredse et fald i Ja-stemmeen fra 1972 til 1986 og fra 1986 til I de 3 storkredse, dvs. i København og på Frederiksberg, er der ligeledes et fald i Ja-stemmeen fra 1972 til 1986, mens Jastemmeen stiger fra 1986 til I alle stor- og amtskredse er der en vækst i Ja-stemmeen fra 1992 til Fra 1993 til 1998 er der i alle amtskredse, bortset fra Bornholms Amtskreds, et fald i Ja-stemmeen. I Bornholms Amtskreds er Jastemmeen uændret 53,0 i 1993 og I alle tre storkredse er der en stigning i Ja-stemmeen fra 1993 til Fra 1998 til 2000 er der et fald i Ja-stemmeen på mellem 3,0 og 12,0 procentpoint i samtlige stor- og amtskredse. 7

8 I hele landet var stemmeprocenten i ,4, mens den i 1986 var 75,4, i ,1, i ,5, i ,2 og i ,6. erne for hele landet, de 3 landsdele og de 17 stor- og amtskredse ved de 6 folkestemninger om EU-spørgsmål er vist i tabel 7 på side 8. Resultaterne folkestemningen den 2. oktober 1972, folkestemningen den 27. februar 1986, folkestemningen den 2. juni 1992, folkestemningen den 18. maj 1993 og folkestemningen den 28. maj 1998 opgjort ned til kommuneniveau er offentliggjort i Statistiske Efterretninger 1972:71, Statistiske Efterretninger, serien Befolkning og valg 1986:5, Statistiske Efterretninger, serien Befolkning og valg 1992:13, Statistiske Efterretninger, serien Befolkning og valg 1993:9 og Statistiske Efterretninger, serien Befolkning og valg 1998:14. Tabel 7. er ved folkestemninger om EU-spørgsmål Den 2. oktober 1972 Den 27. februar 1986 Den 2. juni 1992 Den 18. maj 1993 Den 28. maj 1998 Den 28. september 2000 HELE LANDET 90,4 75,4 83,1 86,5 76,2 87,6 København og Frederiksberg 88,9 72,7 81,6 84,5 74,4 84,3 Søndre Storkreds 87,1 71,0 80,4 83,3 72,3 83,1 Østre Storkreds 89,8 73,2 81,9 84,6 74,7 84,2 Vestre Storkreds 89,3 73,3 82,3 85,1 75,8 85,6 Øerne 91,0 76,3 84,6 87,5 77,8 88,4 Københavns Amtskreds 92,8 77,7 86,3 88,8 79,1 88,9 Frederiksborg Amtskreds 91,3 77,3 85,6 88,4 79,1 89,2 Roskilde Amtskreds 91,8 76,8 86,5 89,1 79,5 90,1 Vestsjællands Amtskreds 89,9 74,7 82,5 86,0 76,1 87,8 Storstrøms Amtskreds 90,4 76,3 83,5 86,5 77,6 88,1 Bornholms Amtskreds 86,3 72,1 79,4 82,9 73,7 85,5 Fyns Amtskreds 89,5 74,9 83,0 86,1 76,0 87,3 Jylland 90,3 75,2 82,0 86,0 75,2 87,6 Sønderjyllands Amtskreds 90,7 76,4 82,6 86,6 77,7 87,9 Ribe Amtskreds 90,2 75,3 81,2 85,9 74,5 87,7 Vejle Amtskreds 89,9 74,5 82,8 86,5 75,2 87,9 Ringkøbing Amtskreds 91,4 77,1 82,5 86,3 75,6 87,6 Århus Amtskreds 90,8 75,8 83,8 87,2 76,8 88,0 Viborg Amtskreds 90,2 75,0 81,6 85,3 74,6 87,3 Nordjyllands Amtskreds 89,3 73,5 79,2 84,4 72,3 87,0 Henvendelse Henvendelse om redegørelsen om folkestemningen den 28. september 2000 kan rettes til Anne Birte Pade, Indenrigsministeriet, tlf , eller Bjørn Rosengreen, Indenrigsministeriet, tlf

9 Tabel 8 (Side 1 9). Vælger- og stemmetal på opstillingskredse og kommuner den 28. september Specifikation Ja- og Nej-. Antal I Gyldige JA- NEJ i procent NEJ- JA i procent NEJ i procent HELE LANDET , ,8 53,2 46,1 København og Frederiksberg , ,7 54,3 45,1 Søndre Storkreds , ,5 55,5 45,4 2. Kbh. Christianshavn , ,3 57,7 47,7 Christianshavn , ,7 55,3 47,6 Syd , ,0 58,0 48,3 Øst , ,3 58,7 47,0 Vest , ,3 58,7 48,7 3. Kbh. Rådhus , ,3 41,7 34,9 Rådhus , ,5 43,5 35,0 Øst , ,9 40,1 34,0 Vest , ,0 41,0 35,5 4. Kbh. Sundby , ,2 63,8 51,1 Sundby , ,4 64,6 51,8 Øst , ,1 59,9 50,9 Vest , ,4 64,6 50,7 5. Kbh. Blågård , ,9 51,1 42,3 Blågård , ,1 53,9 43,4 Nord , ,9 47,1 40,9 Syd , ,1 50,9 42,1 9. Kbh. Amagerbro , ,3 60,7 48,8 Amagerbro , ,9 59,1 47,6 Syd , ,9 63,1 50,6 Østre Storkreds , ,0 55,0 45,6 1. Kbh. Ryvang , ,9 53,1 43,5 Ryvang , ,3 51,7 42,7 Vest , ,1 60,9 50,4 Syd , ,1 51,9 42,2 6. Kbh. Østbane , ,7 43,3 37,2 Østbane , ,9 45,1 38,5 Syd , ,7 39,3 34,3 7. Kbh. Husum , ,4 63,6 52,7 Husum , ,9 64,1 55,2 Nord , ,5 65,5 51,2 Øst , ,3 59,7 51,4 Vest , ,2 64,8 51,2 10. Kbh. Østerbro , ,1 45,9 38,8 Østerbro , ,8 46,2 39,3 Nord , ,9 45,1 37,6 11. Kbh. Nørrebro , ,6 53,4 42,8 Nørrebro , ,9 55,1 45,3 Nord , ,7 52,3 41,8 Syd , ,1 52,9 40,1 12. Kbh. Bispeeng , ,9 58,1 47,8 Bispeeng , ,4 55,6 45,4 Nord , ,4 59,6 47,5 Syd , ,3 59,7 51,0 Vest , ,9 59,1 52,8 15. Kbh. Bispebjerg , ,7 61,3 48,7 Bispebjerg , ,5 62,5 49,0 Nord , ,4 57,6 47,8 9

10 Tabel 8 (Side 2 9). Vælger- og stemmetal på opstillingskredse og kommuner den 28. september Specifikation Ja- og Nej-. Antal I Gyldige JA- NEJ i procent NEJ- JA i procent NEJ i procent 16. Kbh. Brønshøj , ,2 56,8 48,4 Brønshøj , ,1 57,9 50,5 Bellahøj , ,7 60,3 51,1 Frederiksgård , ,2 55,8 46,8 Katrinedal , ,7 55,3 46,6 Kirkebjerg , ,8 56,2 48,6 Vanløse , ,2 55,8 47,4 Vestre Storkreds , ,5 52,5 44,3 8. Kbh. Valby , ,8 62,2 51,7 Valby , ,9 59,1 50,9 Nord , ,9 57,1 48,4 Syd , ,1 65,9 54,4 Øst , ,5 61,5 50,3 Vest , ,8 68,2 54,6 13. Kbh. Vesterbro , ,4 53,6 44,5 Vesterbro , ,8 53,2 44,6 Øst , ,6 50,4 41,2 Vest , ,7 57,3 47,6 14. Kbh. Enghave , ,7 62,3 50,8 Enghave , ,0 61,0 48,8 Nord , ,4 60,6 50,5 Syd , ,9 67,1 53,2 Vest , ,8 61,2 50,7 Nordvest , ,3 54,7 46,7 1. Frb. Gl. Kongevej , ,5 41,5 36,2 Østre , ,9 42,1 36,5 Vestre , ,0 41,0 35,9 2. Frb. Slots , ,0 48,0 40,8 Østre , ,5 45,5 38,3 Nordre , ,2 52,8 44,7 Søndre , ,0 46,0 39,0 Vestre , ,4 47,6 41,3 3. Frb. Falkoner , ,5 45,5 39,4 Østre , ,7 46,3 40,0 Vestre , ,5 44,5 38,7 Øerne , ,4 53,6 46,9 Københavns Amtskreds , ,7 52,3 46,0 1. Gentofte , ,2 37,8 33,0 Gentofte , ,2 37,8 33,0 2. Lyngby , ,5 38,5 34,3 Lyngby-Taarbæk , ,8 43,2 38,0 Søllerød , ,0 31,0 28,1 3. Ballerup , ,0 53,0 47,7 Ballerup , ,3 59,7 53,1 Ledøje-Smørum , ,8 45,2 41,2 Værløse , ,2 40,8 37,7 4. Glostrup , ,7 57,3 50,1 Glostrup , ,4 59,6 52,4 Albertslund , ,7 61,3 53,6 Høje-Taastrup , ,2 55,8 48,5 Ishøj , ,8 59,2 50,8 Vallensbæk , ,2 47,8 43,6 5. Hellerup , ,2 30,8 27,1 Gentofte , ,2 30,8 27,1 10

11 Tabel 8 (Side 3 9). Vælger- og stemmetal på opstillingskredse og kommuner den 28. september Specifikation Ja- og Nej-. Antal I Gyldige JA- NEJ i procent NEJ- JA i procent NEJ i procent 6. Gladsaxe , ,4 55,6 48,8 Gladsaxe , ,4 55,6 48,8 7. Hvidovre , ,1 61,9 53,5 Brøndby , ,9 61,1 52,5 Hvidovre , ,6 62,4 54,2 8. Amager , ,4 58,6 51,9 Dragør , ,5 46,5 42,0 Tårnby , ,4 62,6 55,0 9. Rødovre , ,6 59,4 51,8 Herlev , ,9 57,1 49,8 Rødovre , ,0 61,0 53,2 Frederiksborg Amtskreds , ,6 49,4 43,6 1. Helsingør , ,6 53,4 46,0 Helsingør , ,6 53,4 46,0 2. Fredensborg , ,3 42,7 37,8 Birkerød , ,0 39,0 34,7 Fredensborg-Humlebæk , ,9 45,1 39,7 Græsted-Gilleleje , ,2 58,8 51,2 Hørsholm , ,5 29,5 26,4 Karlebo , ,9 44,1 39,1 3. Hillerød , ,0 47,0 42,2 Allerød , ,0 41,0 37,3 Farum , ,7 44,3 39,3 Hillerød , ,6 48,4 42,7 Slangerup , ,1 50,9 45,9 Stenløse , ,9 49,1 44,6 Ølstykke , ,5 52,5 47,7 4. Frederiksværk , ,5 57,5 50,4 Frederikssund , ,9 53,1 47,0 Frederiksværk , ,4 60,6 51,9 Helsinge , ,4 54,6 48,4 Hundested , ,2 62,8 54,1 Jægerspris , ,1 60,9 54,3 Skibby , ,4 58,6 51,7 Skævinge , ,0 54,0 48,1 Roskilde Amtskreds , ,3 51,7 46,2 1. Roskilde , ,4 50,6 44,8 Gundsø , ,7 49,3 45,3 Roskilde , ,0 51,0 44,7 2. Køge , ,7 52,3 46,4 Greve , ,1 49,9 44,5 Køge , ,3 56,7 49,6 Solrød , ,9 48,1 43,3 Vallø , ,6 54,4 48,8 3. Lejre , ,9 52,1 47,4 Bramsnæs , ,5 54,5 49,5 Hvalsø , ,3 55,7 50,7 Lejre , ,0 46,0 42,0 Ramsø , ,4 49,6 45,5 Skovbo , ,8 54,2 49,0 11

12 Tabel 8 (Side 4 9). Vælger- og stemmetal på opstillingskredse og kommuner den 28. september Specifikation Ja- og Nej-. Antal I Gyldige JA- NEJ i procent NEJ- JA i procent NEJ i procent Vestsjællands Amtskreds , ,1 57,9 50,3 1. Holbæk , ,1 56,9 49,8 Holbæk , ,9 55,1 47,9 Jernløse , ,4 58,6 51,9 Tornved , ,2 61,8 53,7 Tølløse , ,0 58,0 52,0 2. Nykøbing Sjælland , ,0 62,0 54,1 Bjergsted , ,6 65,4 56,7 Dragsholm , ,3 61,7 54,1 Nykøbing-Rørvig , ,4 58,6 50,4 Svinninge , ,2 60,8 54,1 Trundholm , ,9 63,1 54,7 3. Kalundborg , ,9 58,1 50,3 Gørlev , ,8 61,2 53,3 Hvidebæk , ,2 58,8 51,0 Høng , ,0 60,0 53,3 Kalundborg , ,9 56,1 47,9 4. Ringsted , ,6 56,4 49,6 Dianalund , ,1 59,9 50,6 Haslev , ,1 55,9 49,6 Ringsted , ,9 55,1 48,6 Stenlille , ,7 60,3 53,6 5. Sorø , ,8 56,2 49,0 Fuglebjerg , ,0 59,0 51,2 Hashøj , ,0 56,0 49,0 Skælskør , ,6 59,4 51,8 Sorø , ,4 52,6 45,9 6. Slagelse , ,2 57,8 49,2 Korsør , ,8 61,2 52,7 Slagelse , ,2 55,8 47,1 Storstrøms Amtskreds , ,4 57,6 50,2 1. Præstø , ,6 57,4 50,4 Fakse , ,0 60,0 52,1 Fladså , ,6 53,4 47,1 Præstø , ,2 54,8 47,7 Rønnede , ,6 57,4 51,1 Stevns , ,3 58,7 52,0 2. Næstved , ,9 55,1 48,2 Holmegaard , ,3 54,7 48,9 Næstved , ,5 54,5 47,4 Suså , ,0 59,0 52,7 3. Vordingborg , ,4 57,6 50,4 Langebæk , ,3 59,7 52,9 Møn , ,9 58,1 50,5 Vordingborg , ,2 56,8 49,7 4. Nakskov , ,1 62,9 54,1 Højreby , ,4 62,6 54,6 Nakskov , ,6 63,4 54,1 Ravnsborg , ,3 63,7 55,1 Rudbjerg , ,4 59,6 51,9 12

13 Tabel 8 (Side 5 9). Vælger- og stemmetal på opstillingskredse og kommuner den 28. september Specifikation Ja- og Nej-. Antal I Gyldige JA- NEJ i procent NEJ- JA i procent NEJ i procent 5. Maribo , ,6 59,4 51,3 Holeby , ,4 58,6 51,4 Maribo , ,4 59,6 52,1 Nysted , ,3 58,7 50,9 Rødby , ,1 60,9 50,7 Sakskøbing , ,2 58,8 50,7 6. Nykøbing Falster , ,4 56,6 49,3 Nykøbing F , ,8 55,2 47,8 Nørre Alslev , ,6 59,4 51,6 Stubbekøbing , ,2 58,8 51,2 Sydfalster , ,3 55,7 49,9 Bornholms Amtskreds , ,0 59,0 49,6 1. Rønne , ,2 57,8 48,5 Hasle , ,9 59,1 50,4 Rønne , ,7 57,3 47,7 2. Aakirkeby , ,0 60,0 50,7 Allinge-Gudhjem , ,7 62,3 52,6 Nexø , ,2 57,8 48,3 Aakirkeby , ,0 60,0 51,3 Christiansø 72 90, ,0 75,0 66,7 Fyns Amtskreds , ,1 53,9 46,5 1. Odense Øst , ,8 55,2 45,5 Odense , ,8 55,2 45,5 2. Odense Vest , ,2 53,8 46,6 Odense , ,2 53,8 46,6 3. Odense Syd , ,2 46,8 40,7 Odense , ,2 46,8 40,7 4. Kerteminde , ,1 54,9 48,8 Kerteminde , ,0 56,0 50,2 Langeskov , ,2 54,8 48,8 Munkebo , ,0 60,0 52,0 Ullerslev , ,7 54,3 48,4 Årslev , ,3 50,7 45,2 5. Middelfart , ,9 52,1 45,7 Assens , ,6 54,4 46,6 Ejby , ,5 53,5 46,9 Glamsbjerg , ,7 54,3 47,7 Middelfart , ,9 49,1 43,6 Nørre Aaby , ,0 54,0 47,7 6. Otterup , ,2 54,8 48,1 Bogense , ,9 57,1 49,5 Otterup , ,1 53,9 47,2 Søndersø , ,3 53,7 48,0 Tommerup , ,2 54,8 48,2 Vissenbjerg , ,3 58,7 51,8 Aarup , ,6 51,4 44,4 7. Nyborg , ,8 57,2 49,7 Egebjerg , ,2 60,8 53,3 Gudme , ,1 58,9 51,3 Nyborg , ,5 55,5 47,6 Ryslinge , ,9 56,1 49,1 Ørbæk , ,4 56,6 50,1 13

14 Tabel 8 (Side 6 9). Vælger- og stemmetal på opstillingskredse og kommuner den 28. september Specifikation Ja- og Nej-. Antal I Gyldige JA- NEJ i procent NEJ- JA i procent NEJ i procent 8. Svendborg , ,7 57,3 49,1 Rudkøbing , ,0 62,0 51,7 Svendborg , ,9 56,1 48,3 Sydlangeland , ,1 60,9 50,7 Tranekær , ,4 59,6 50,9 9. Faaborg , ,3 54,7 47,3 Broby , ,6 53,4 46,9 Faaborg , ,5 55,5 48,3 Haarby , ,1 51,9 46,1 Marstal , ,8 61,2 50,8 Ringe , ,8 52,2 45,2 Ærøskøbing , ,8 58,2 47,3 Jylland , ,4 52,6 45,6 Sønderjyllands Amtskreds , ,5 51,5 44,8 1. Haderslev , ,2 51,8 45,1 Christiansfeld , ,8 53,2 46,9 Haderslev , ,6 51,4 44,6 2. Aabenraa , ,2 50,8 44,1 Lundtoft , ,0 51,0 44,6 Rødekro , ,6 51,4 45,1 Aabenraa , ,5 50,5 43,5 3. Sønderborg , ,8 51,2 44,6 Broager , ,9 55,1 49,2 Gråsten , ,7 51,3 44,4 Sønderborg , ,6 50,4 43,8 4. Augustenborg , ,1 51,9 45,9 Augustenborg , ,3 52,7 47,0 Nordborg , ,4 54,6 47,9 Sundeved , ,3 50,7 45,1 Sydals , ,0 46,0 40,9 5. Tønder , ,6 52,4 44,7 Bredebro , ,7 54,3 47,1 Højer , ,4 51,6 44,8 Skærbæk , ,4 54,6 46,2 Tønder , ,4 50,6 43,1 6. Løgumkloster , ,8 51,2 44,0 Bov , ,0 51,0 44,1 Løgumkloster , ,5 51,5 43,8 Nørre-Rangstrup , ,0 51,0 43,9 Tinglev , ,5 51,5 44,1 7. Rødding , ,2 51,8 45,3 Gram , ,9 53,1 45,7 Rødding , ,8 49,2 43,2 Vojens , ,8 53,2 46,6 Ribe Amtskreds , ,8 52,2 45,3 1. Varde , ,3 48,7 42,4 Blaabjerg , ,5 47,5 41,2 Blåvandshuk , ,2 50,8 45,1 Varde , ,3 47,7 41,4 Ølgod , ,8 50,2 43,9 2. Esbjerg , ,5 55,5 47,9 Esbjerg , ,7 55,3 47,7 Fanø , ,4 59,6 53,6 14

15 Tabel 8 (Side 7 9). Vælger- og stemmetal på opstillingskredse og kommuner den 28. september Specifikation Ja- og Nej-. Antal I Gyldige JA- NEJ i procent NEJ- JA i procent NEJ i procent 3. Ribe , ,1 51,9 45,2 Bramming , ,8 53,2 46,6 Helle , ,6 47,4 41,8 Ribe , ,0 53,0 45,7 4. Grindsted , ,0 50,0 43,3 Billund , ,7 45,3 39,9 Brørup , ,7 53,3 46,2 Grindsted , ,1 51,9 44,1 Holsted , ,1 52,9 46,3 Vejen , ,0 48,0 41,9 Vejle Amtskreds , ,5 52,5 45,4 1. Fredericia , ,4 54,6 46,1 Børkop , ,8 52,2 44,1 Fredericia , ,8 55,2 46,5 2. Kolding , ,1 49,9 43,2 Kolding , ,1 49,9 43,0 Lunderskov , ,0 50,0 44,1 Vamdrup , ,0 50,0 43,9 3. Vejle , ,0 50,0 43,0 Jelling , ,2 48,8 42,9 Vejle , ,9 50,1 43,0 4. Give , ,4 51,6 45,1 Brædstrup , ,6 54,4 48,1 Egtved , ,9 49,1 43,6 Give , ,1 49,9 42,8 Nørre-Snede , ,4 56,6 49,0 5. Juelsminde , ,6 53,4 47,2 Hedensted , ,1 52,9 47,3 Juelsminde , ,7 54,3 47,7 Tørring-Uldum , ,0 53,0 46,4 6. Horsens , ,3 55,7 48,7 Gedved , ,1 52,9 47,0 Horsens , ,9 56,1 49,0 Ringkøbing Amtskreds , ,4 49,6 42,9 1. Ringkøbing , ,5 50,5 43,5 Holmsland , ,0 52,0 43,1 Lemvig , ,1 51,9 44,5 Ringkøbing , ,1 47,9 41,9 Thyborøn-Harboøre , ,0 57,0 47,1 Trehøje , ,7 47,3 41,8 Ulfborg-Vemb , ,8 52,2 44,5 2. Holstebro , ,7 51,3 44,5 Aulum-Haderup , ,1 50,9 44,3 Holstebro , ,1 49,9 43,0 Struer , ,2 51,8 45,3 Thyholm , ,0 54,0 47,1 Vinderup , ,2 56,8 49,2 3. Herning , ,6 46,4 40,3 Herning , ,3 46,7 40,7 Ikast , ,5 45,5 39,5 15

16 Tabel 8 (Side 8 9). Vælger- og stemmetal på opstillingskredse og kommuner den 28. september Specifikation Ja- og Nej-. Antal I Gyldige JA- NEJ i procent NEJ- JA i procent NEJ i procent 4. Skjern , ,3 50,7 43,9 Brande , ,3 53,7 44,8 Egvad , ,0 50,0 43,2 Skjern , ,0 50,0 43,8 Videbæk , ,4 50,6 44,4 Aaskov , ,4 49,6 42,7 Århus Amtskreds , ,7 51,3 44,6 1. Århus Øst , ,5 44,5 38,5 Århus , ,5 44,5 38,5 2. Århus Nord , ,5 51,5 44,4 Århus , ,5 51,5 44,4 3. Århus Syd , ,8 47,2 41,4 Århus , ,8 47,2 41,4 4. Århus Vest , ,0 52,0 44,9 Århus , ,0 52,0 44,9 5. Mariager , ,2 55,8 49,2 Langå , ,4 54,6 48,7 Mariager , ,8 59,2 50,8 Nørhald , ,6 58,4 51,9 Purhus , ,3 53,7 47,5 Sønderhald , ,9 53,1 47,1 6. Randers , ,2 56,8 48,2 Randers , ,2 56,8 48,2 7. Hammel , ,7 50,3 44,8 Gen , ,4 51,6 46,8 Hadsten , ,1 46,9 41,3 Hammel , ,1 52,9 47,2 Hinnerup , ,8 47,2 42,9 Rosenholm , ,7 53,3 46,3 Rønde , ,0 51,0 45,1 8. Grenaa , ,8 56,2 48,0 Ebeltoft , ,2 55,8 48,0 Grenaa , ,3 54,7 46,6 Midtdjurs , ,6 57,4 49,9 Nørre Djurs , ,7 57,3 48,7 Rougsø , ,3 58,7 49,1 9. Skanderborg , ,8 50,2 44,0 Hørning , ,8 48,2 43,3 Odder , ,3 51,7 45,6 Samsø , ,4 59,6 49,7 Skanderborg , ,3 47,7 41,6 10. Silkeborg , ,0 52,0 45,7 Gjern , ,6 55,4 49,1 Ry , ,2 50,8 45,6 Silkeborg , ,3 51,7 45,3 Them , ,4 52,6 45,4 Viborg Amtskreds , ,6 52,4 45,2 1. Thisted , ,8 56,2 48,3 Hanstholm , ,9 59,1 49,0 Sydthy , ,6 55,4 47,1 Thisted , ,0 56,0 48,5 2. Morsø , ,1 57,9 49,8 Morsø , ,1 57,9 49,8 16

17 Tabel 8 (Side 9 9). Vælger- og stemmetal på opstillingskredse og kommuner den 28. september Specifikation Ja- og Nej-. Antal I Gyldige JA- NEJ i procent NEJ- JA i procent NEJ i procent 3. Skive , ,1 53,9 46,8 Fjends , ,1 54,9 48,0 Sallingsund , ,2 52,8 45,7 Skive , ,7 52,3 45,0 Spøttrup , ,3 56,7 50,1 Sundsøre , ,6 57,4 50,1 4. Viborg , ,5 47,5 40,8 Møldrup , ,8 51,2 45,1 Tjele , ,9 48,1 42,5 Viborg , ,0 46,0 39,4 Aalestrup , ,5 51,5 43,0 5. Kjellerup , ,1 50,9 44,2 Bjerringbro , ,8 48,2 41,8 Hvorslev , ,1 51,9 44,9 Karup , ,5 54,5 47,4 Kjellerup , ,7 51,3 44,8 Nordjyllands Amtskreds , ,2 56,8 49,0 1. Frederikshavn , ,1 61,9 52,5 Frederikshavn , ,3 61,7 52,8 Læsø , ,3 67,7 56,1 Skagen , ,6 61,4 51,1 2. Sæby , ,2 58,8 50,8 Brønderslev , ,1 58,9 50,7 Dronninglund , ,5 59,5 51,9 Sæby , ,8 58,2 49,9 3. Hjørring , ,2 57,8 49,4 Hirtshals , ,5 64,5 54,5 Hjørring , ,0 55,0 47,0 Sindal , ,8 58,2 50,6 4. Fjerritslev , ,7 59,3 50,4 Brovst , ,6 59,4 50,3 Fjerritslev , ,2 56,8 48,2 Løkken-Vrå , ,6 58,4 49,5 Pandrup , ,1 61,9 53,0 5. Aalborg Nord , ,6 58,4 51,2 Hals , ,1 58,9 52,8 Aabybro , ,3 55,7 49,5 Aalborg , ,9 59,1 51,2 6. Aalborg Vest , ,5 50,5 43,4 Aalborg , ,5 50,5 43,4 7. Aalborg Øst , ,9 56,1 48,7 Aalborg , ,9 56,1 48,7 8. Hobro , ,1 56,9 49,5 Arden , ,4 58,6 50,6 Hadsund , ,2 57,8 49,8 Hobro , ,6 54,4 47,1 Sejlflod , ,0 59,0 51,8 Skørping , ,6 56,4 49,7 9. Aars , ,0 53,0 45,7 Farsø , ,5 54,5 46,5 Løgstør , ,3 55,7 46,5 Nibe , ,0 53,0 46,9 Nørager , ,0 53,0 45,4 Støvring , ,7 50,3 44,3 Aars , ,6 52,4 45,3 17

18 Tabel 9. Vælger- og stemmetal på kommuner dækkende flere opstillingskredse den 28. september Specifikation Ja og Nej-. Antal I Gyldige JA- NEJ i procent NEJ- JA i procent NEJ i procent I ALT , ,3 51,7 43,9 København , ,9 56,1 46,2 Frederiksberg , ,2 45,8 39,4 Gentofte , ,7 34,3 30,0 Odense , ,3 51,7 44,1 Århus , ,2 48,8 42,3 Aalborg , ,0 55,0 47,5 18

19 Tabel 10 (Side 1 9). Vælger- og stemmetal på opstillingskredse og kommuner den 28. september Specifikation brev og u. Afgivne U I Blanke Andre Antal Brev i betragtning Brevstemmeprocent Ugyldighedsprocent Gyldige HELE LANDET ,60 5,31 1, København og Frederiksberg ,34 6,68 1, Søndre Storkreds ,13 6,91 1, Kbh. Christianshavn ,96 5,50 1, Christianshavn ,69 5,95 1, Syd ,74 3,79 1, Øst ,27 5,82 1, Vest ,10 5,41 1, Kbh. Rådhus ,09 12,58 1, Rådhus ,20 18,47 2, Øst ,10 9,65 1, Vest ,18 7,62 1, Kbh. Sundby ,17 5,32 1, Sundby ,39 4,42 1, Øst ,41 5,98 1, Vest ,40 5,69 1, Kbh. Blågård ,61 6,91 2, Blågård ,95 6,37 1, Nord ,95 4,80 2, Syd ,69 9,30 2, Kbh. Amagerbro ,49 4,58 1, Amagerbro ,60 4,45 1, Syd ,33 4,78 1, Østre Storkreds ,16 6,03 1, Kbh. Ryvang ,24 6,63 1, Ryvang ,85 6,38 1, Vest ,83 6,14 1, Syd ,75 6,90 1, Kbh. Østbane ,29 6,60 1, Østbane ,69 6,43 1, Syd ,67 7,01 1, Kbh. Husum ,01 6,63 1, Husum ,97 5,21 0, Nord ,27 3,85 1, Øst ,28 5,40 1, Vest ,27 10,70 1, Kbh. Østerbro ,05 6,00 1, Østerbro ,52 5,51 1, Nord ,94 7,19 1, Kbh. Nørrebro ,03 5,97 2, Nørrebro ,07 4,78 2, Nord ,69 5,69 2, Syd ,45 9,64 3, Kbh. Bispeeng ,71 5,12 1, Bispeeng ,47 5,31 2, Nord ,83 5,31 1, Syd ,16 4,72 1, Vest ,22 4,39 0, Kbh. Bispebjerg ,68 6,23 1, Bispebjerg ,65 6,12 1, Nord ,11 6,57 1,

20 Tabel 10 (Side 2 9). Vælger- og stemmetal på opstillingskredse og kommuner den 28. september Specifikation brev og u. Afgivne U I Blanke Andre Antal Brev i betragtning Brevstemmeprocent Ugyldighedsprocent Gyldige 16. Kbh. Brønshøj ,25 5,53 1, Brønshøj ,24 4,08 1, Bellahøj ,62 6,04 1, Frederiksgård ,05 4,89 1, Katrinedal ,22 5,89 1, Kirkebjerg ,54 5,60 1, Vanløse ,06 5,88 1, Vestre Storkreds ,55 7,34 1, Kbh. Valby ,28 5,50 1, Valby ,11 4,63 1, Nord ,80 4,70 1, Syd ,51 5,83 1, Øst ,16 6,23 1, Vest ,08 6,41 1, Kbh. Vesterbro ,85 5,91 2, Vesterbro ,06 5,61 2, Øst ,64 6,73 2, Vest ,00 5,36 2, Kbh. Enghave ,86 5,07 1, Enghave ,24 5,72 1, Nord ,79 4,89 1, Syd ,41 4,76 1, Vest ,95 6,11 1, Nordvest ,79 4,32 1, Frb. Gl. Kongevej ,28 8,78 1, Østre ,87 8,15 1, Vestre ,67 9,38 1, Frb. Slots ,11 9,69 1, Østre ,93 12,75 1, Nordre ,73 7,77 1, Søndre ,82 10,85 1, Vestre ,22 7,21 1, Frb. Falkoner ,86 8,35 1, Østre ,43 8,54 1, Vestre ,33 8,13 1, Øerne ,41 5,69 1, Københavns Amtskreds ,85 6,54 1, Gentofte ,26 8,93 1, Gentofte ,26 8,93 1, Lyngby ,06 8,22 1, Lyngby-Taarbæk ,17 7,85 1, Søllerød ,55 8,82 1, Ballerup ,93 5,94 1, Ballerup ,75 5,39 1, Ledøje-Smørum ,01 5,85 0, Værløse ,33 7,34 1, Glostrup ,28 5,62 0, Glostrup ,77 6,01 1, Albertslund ,39 6,21 1, Høje-Taastrup ,64 5,41 0, Ishøj ,53 4,53 0, Vallensbæk ,09 6,03 0, Hellerup ,70 9,84 1, Gentofte ,70 9,84 1,

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

En forhandlet løsning

En forhandlet løsning En forhandlet løsning En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark Appendiks CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD REALDANIA FORSKNING Appendiks 5 6 APPENDIKS Bilag 1: Spørgeramme

Læs mere

Folkeafstemning 25. maj 2014

Folkeafstemning 25. maj 2014 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:5 20. juni 2014 Folkeafstemning 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om folkeafstemningen 25. maj 2014 om en fælles patentdomstol indeholder Danmarks

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Kommunestatistik 2004

Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Styringsgruppe: Direktør Hans Simmelkjær, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2005 Jens Bjørn Christiansen

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:4 14. december Folkeafstemning 3. december 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:4 14. december Folkeafstemning 3. december 2015 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:4 14. december 2015 Folkeafstemning 3. december 2015 Resumé: Denne redegørelse om folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet

Læs mere

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Frekvens Kommune, som angivet i tilladelsen Status 87,6 Kolding Kommerciel 87,6 København Blandet 87,6 Aalborg Kommerciel 87,6 Århus Kommerciel 87,8 Nykøbing

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Danske erfaringer med Samhandlingsreform

Danske erfaringer med Samhandlingsreform Danske erfaringer med Samhandlingsreform - Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet i Danmark Kommunaløkonomikonferansen Oslo, 25. maj 2012 Kim Gustavsen, kig@sum.dk Indhold Kommunalreformen 2007 Kommunal

Læs mere

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder.

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder. Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 45 Offentligt Notat Besvarelse af FIU 7 alm. del - 7 spørgsmål 45 Spørgsmål: Finansministeren bedes oplyse, hvor stort et beløb hver enkel af de 271 kommuner

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999 Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge København 168 70 0 0 20 78 98 213 118 0 0 45 50 95 381 312948 12,17 2,46 Frederiksberg 47 18 9 3 14 3 29 22 12 5 3 2 0 10 69 40062 17,22 1,25 I alt

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

Tilsagn om drøftelse i efteråret 2005

Tilsagn om drøftelse i efteråret 2005 Albertslund Kommune ja ja Kommunen oplyser, at den eksisterende personalepolitik opfylder intentioner ved kommunalreformen. Kommunen forventer, at implementeringen af kommunalreformen kan ske ved naturlig

Læs mere

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden.

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden. Kommunenummer 1995 kommunenummer.xls Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN 165 Albertslund 201 Allerød 801 Arden 493 Ærøskøbing 421 Assens 501 Augustenborg 651 Avlum-Haderup 151 Ballerup

Læs mere

Fredskovspligt - hvad er det?

Fredskovspligt - hvad er det? Fredskovspligt - hvad er det? Langt den største del af de danske private skove og alle offentlige skove er fredskovspligtige. Fredskovspligten blev indført for næsten 200 år siden for at sikre Danmarks

Læs mere

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan Albertslund Kommune Allerød Kommune Arden Kommune Assens Kommune Augustenborg Kommune Aulum-Haderup Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Birkerød Kommune Bjergsted Kommune Bjerringbro Kommune Blaabjerg

Læs mere

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Når kommunalreformen træder i kraft den 1. januar 2007 opdeles Danmark som bekendt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret.

Meddelelser fra CPR-kontoret. INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 11. oktober 2005 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2004-5223-4 Kommunenumre oktober 2005 Revideret 4. oktober 2006 Meddelelser fra CPR-kontoret. NB. Der var en fejl i

Læs mere

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3 Bilag: Hjemmeserviceforbruget fordelt på amter og kommuner 1998 Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2 Frederiksborg amt 3 Roskilde amt 4 Vestsjællands amt 5 Storstrøms amt 6 Bornholms

Læs mere

Lokalafdelingers oprettelser

Lokalafdelingers oprettelser Lokalafdelingers oprettelser Ældre Sagens lokalafdelinger er listet op arrangeret efter postnummer. For de fleste lokalafdelinger er året for oprettelsen angivet - og i visse tilfælde datoen. Nogle lokalafdelinger

Læs mere

A. VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007

A. VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007 VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007 I. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 15. november 2007 KL. 12:44:14 II. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling på grundlag af foreløbigt fintællingsresultat

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:3 26. juni 2015 Folketingsvalget den 18. juni 2015 Resumé: Denne redegørelse om Folketingsvalget den 18. juni 2015 indeholder Danmarks Statistiks officielle

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Sager om dagpenge ved sygdom 2004 2005 Hovedstaden, dvs. København, Frederiksberg og Gentofte. 36 30 Hovedstadens forstæder. 32 26 Bykommuner med

Læs mere

Kommuner svigter unge arbejdsløse

Kommuner svigter unge arbejdsløse ---------------------------------------------------------- 12. SEPTEMBER 2002 LEDIGHED Det sociale system har spillet fallit. De unge får for mange penge mellem hænderne, lyder kommentaren fra en kommunal

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt. Sagsnr.: Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere

Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt. Sagsnr.: Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt Kommunens navn Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere Holeby Kommune 31 Rødby Kommune 32 Sydals Kommune 32 Års Kommune

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,978 heraf

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,938 heraf

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Normalklassekvotient

Normalklassekvotient 421 ASSENS KOMMUNE / SKOLEÅRET 97/98 Tabel 1. skoler,, elev/lærerratio og skolestørrelse i ansatte Frie grundskoler 162 24 0 8 12 20 Folkeskoler 1.038-40 39 66 105 Tabel 2. skoler,, elev/lærerratio og

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:4 4. juni 2014 Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Bilag 4. Antal sager o. 26 uger pr Antal sager o. 52 uger pr løbende sager (uge 48, 2001) løbende sager (uge 48, 2001)

Bilag 4. Antal sager o. 26 uger pr Antal sager o. 52 uger pr løbende sager (uge 48, 2001) løbende sager (uge 48, 2001) Bilag 4 Befolkning; 2001 Antal sygedagpengesager; 2001 Antal sager o. 8 uger pr. 100 løbende sager (uge 48, 2001) Antal sager o. 26 uger pr. 100 løbende sager (uge 48, 2001) Antal sager o. 52 uger pr.

Læs mere

Normalklassekvotient

Normalklassekvotient 421 Assens Kommune / SKOLEÅRET 98/99 Tabel 1. skoler,, elev/lærerratio og skolestørrelse i Frie grundskoler 181 0 0 7 9 16 Folkeskoler 1.059-42 41 68 109 Tabel 2. skoler,, elev/lærerratio og skolestørrelse

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Normalklassekvotient

Normalklassekvotient 301 BJERGSTED KOMMUNE / SKOLEÅRET 97/98 Tabel 1. skoler,, elev/lærerratio og skolestørrelse i ansatte Frie grundskoler 86 54 0 5 10 15 Folkeskoler 745-19 29 50 79 Tabel 2. skoler,, elev/lærerratio og skolestørrelse

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

ALBERTSLUND VARMEVÆRK

ALBERTSLUND VARMEVÆRK ALBERTSLUND VARMEVÆRK ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V. Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K. Børsen Møntergade 19, 1140 København K

Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V. Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K. Børsen Møntergade 19, 1140 København K Landsdækkende Dagblade Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K Børsen Møntergade 19, 1140 København K Morgenavisen JyllandsPosten Grøndlasvej

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

Hvor mange gifte kontanthjælpsmodtagere, der efter ½ år på kontanthjælp får nedsat kontanthjælpen med 542 kr. eller i nogle tilfælde det dobbelte,

Hvor mange gifte kontanthjælpsmodtagere, der efter ½ år på kontanthjælp får nedsat kontanthjælpen med 542 kr. eller i nogle tilfælde det dobbelte, Beskæftigelsesministerens besvarelse af 20-spørgsmål nr. S 3184 af 25. august 2005 stillet af Jørgen Arbo-Bæhr (EL). Spørgsmål nr. S 3184: "Hvor mange personer (omregnet til helårspersoner) fik i 2004

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 114 Offentligt

Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 114 Offentligt Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 114 Offentligt Liste over boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2006 VOJENS ANDELSBOLIGFORENING 8.450 MARIAGER ANDELSBOLIGFORENING

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

VANDNYT. Udkast til afgørelser Gruppe 1 a + b 16. august 30. august 13. september Gruppe 2a + 23. august 6. september 20.

VANDNYT. Udkast til afgørelser Gruppe 1 a + b 16. august 30. august 13. september Gruppe 2a + 23. august 6. september 20. 19. april 2013 VANDNYT Udsendelse af prislofter for 2014 eller perioden 2013-2016 Forsyningssekretariatet er påbegyndt arbejdet med at lave udkast til prislofter for de ca. 325 vand- og spildevandsforsyninger,

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997 Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997. EHQKDYQÃRJÃ)UHGHULNVEHUJÃNRPPXQHU )RUV\ 8QGHU 6RFLDOÃRJ %\ QLQJVYLUN 9HM YLVQLQJ 6\JHKXV VXQGKHGV $GPLQL.RPPXQH XGYLNOLQJ VRPKHG Y VHQ RJÃNXOWXU

Læs mere