Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015"

Transkript

1 Elevtrivselsundersøgelsen 215 December 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 92% (216 besvarelser ud af 234 mulige) Skolerapport

2 Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater og anbefalinger til det videre arbejde - Tilvalgsmoduler i spørgeskemaet - Resultater i tabelform Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering og handlingsplan Generel information om undersøgelsen og læsevejledning Baggrund Viden og uddannelse er en forudsætning for, at vores samfund kan blive ved med at være konkurrencedygtigt. Og set i et bredere perspektiv er det en forudsætning for landets udvikling. En forudsætning for at der skabes reel læring er, at elever, kursister og studerende er tilstrækkeligt motiverede og har rammerne for at modtage læring. En væsentlig med- og modspiller for denne forudsætning er skolen, dens rammer, dens undervisere og principper for skoleledelse. Derfor er det vigtigt at kende sundhedstilstanden og have et redskab, der kan give retning i kvalitetsarbejdet. Det har I med denne rapport. Men husk det gamle ordsprog om, at grisen ikke bliver federe, hvis man vejer den. Måling skal følges op af handlingsplaner og handlinger, der vedligeholder eller forbedrer det bestående. God fornø jelse! Med venlig hilsen Elevtrivselsholdet, Ennova Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. rettigheder til metoder, tal og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Datagrundlag Antal mulige svar Antal svar Svarprocent % HTX (Teknisk Gymnasium) % 1. årgang årgang årgang [3]

4 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Svarprocent på Svarprocenten på er på 92%. Svarprocenten er på et godt og højt niveau til sammenligning med lignende undersøgelser. Resultaterne i rapporten er således et rigtigt godt fundament for det videre arbejde. Hvor høj er den overordnede trivsel? I figuren ser I hovedresultatet af Elevtrivselsundersøgelsen 215 på. Her kan I desuden se, hvordan I ligger i forhold til relevante benchmarks. Tallet i [ ] viser udviklingen siden ETU 214. Er den mindre end +/- 1 angives det som []. 1 2 [+7] 73 Bedste resultat for skole 84 Elevtrivsel Sådan kan der skabes større trivsel på Analysen af undersøgelsens svar på viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at trivslen bliver så høj som mulig. For at få en uddybning af analysmodellen se appendiks. PRIORITER prioriteringsområderne Følgende indsatsområder bør prioriteres. De vurderes lavt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen: Organisering Undervisning VEDLIGEHOLD jeres styrker Følgende indsatsområder bør vedligeholdes. De vurderes højt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen. Gør mere af det, I er gode til: Undervisere Landsgennemsnit Sidste måling Højeste 5 resultater Jeg kommer til tiden Vi bruger skolens læringsplatform (Fronter) i forbindelse med undervisningen Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det Laveste 5 resultater Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) 59 [4]

5 Datagrundlag (grundspørgeramme) - vurderinger, spredningsmål, model og spørgeramme Spredningstal** Model* Spørgeramme Elevtrivsel Hvordan vurderer du som helhed? 42 M I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? 44 M I hvilken grad vil du anbefale til andre? 54 M Organisering Uddannelsens studieadministration 42 M Uddannelsens ledelse 47 M Uddannelsens studievejledning M Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for 47 Ikke AVU,FVU & OBU Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen 62 Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid 58 Ikke AVU,FVU & OBU Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister 45 Undervisere 76 Lærernes/undervisernes faglige dygtighed 32 M Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen M Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet M Lærerne/underviserne virker godt forberedte Ikke AVU,FVU & OBU Lærerne/underviserne virker opdaterede på deres fag Ikke VUC Lærerne/underviserne anvender opdaterede materialer Ikke VUC Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats 54 Lærerne/underviserne overholder aftaler 44 Lærerne/underviserne kommer til tiden 43 Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen Ikke AVU,FVU & OBU Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen 59 Ikke AVU,FVU & OBU Undervisning Undervisningen M Variationen i undervisningsformerne M Jeg oplever sammenhæng mellem fagene M Jeg har indflydelse på undervisningen 52 M Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse M Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen 55 Undervisningen forbereder mig til at læse videre 78 5 Ikke AVU,FVU & OBU Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer 61 5 Ikke AVU,FVU & OBU Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Vi bruger skolens læringsplatform (Fronter) i forbindelse med undervisningen Socialt miljø 76 Klassens/holdets sammenhold? 54 M Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold M Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden 58 M Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister M Skolens sociale miljø? Ikke AVU,FVU & OBU Skolen er et rart sted at være 48 Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen 5 Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden 54 Ikke AVU,FVU & OBU Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold Ikke AVU,FVU & OBU Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) M Skolens rengøring M Skolens indretning og udseende 46 M Egen motivation 82 Din egen indsats i undervisningen? 37 M Din motivation til at lære nyt? Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne 47 M Jeg kommer til tiden M Jeg afleverer mine opgaver til tiden M Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne 9 42 M Jeg er med til at skabe arbejdsro Ikke AVU,FVU & OBU Udstyr & materialer 75 Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det M Skolens IT-udstyr fungerer godt 49 M * Model: Hvis spørgsmålet er markeret med M så indgår det i analysemodellen (se nærmere i appendiks) ** Spredningstal: For en uddybning af spredningstallet, se appendiks [5]

6 Del II: Resultater og anbefalinger til det videre arbejde [6]

7 Elevtrivsel Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvordan vurderer du skolen som helhed?" 1 Bedste resultat for skole "I hvilken grad vil du anbefale skolen til andre?" "I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?" [+7] Elevtrivsel Figuren viser det samlede resultat for Elevtrivsel på HB Gym samt for uddannelsesretningerne og eventuelt de enkelte lokationer/årgange (hvis relevant for uddannelsen). I figuren er der endvidere sammenligning til landsgennemsnittet for uddannelsen. NB: Den øverste figur på denne side indeholder det samlede landsresultat for ALLE uddannelser på skolerne. Figur(erne) til højre viser landsresultater for de uddannelser I har på jeres skole. Der kan derfor være forskel på landsgennemsnit i figurerne. Eksempelvis har nogle skoler flere uddannelser, mens andre kun har én. 1 2 [+7] [+7] 73 HTX () HTX Landsgennemsnit årgang 2. årgang 3. årgang [7]

8 Hvordan spiller trivsel sammen med demografi, selvopfattelse og adfærd? Figurerne på denne side giver jer et indblik i hvordan trivsel spiller sammen med nedenstående spørgsmål: NB: I parantesen kan I se, hvor stor en andel af svarene, der falder i den pågældende kategori. "Er du kvinde eller mand?" 1 [+7] [+6] Køn [+8] 2 Kvinde (22%) Mand (78%) 1 Eget faglige niveau Oplevet sværhedsgrad "Hvordan oplever du dit faglige niveau i klassen/på holdet?" "Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse?" [+7] [+3] 71 [+8] 58 [+6] 39 [-4] [+1] [+5] 66 [+9] 2 En af de bedste (18%) Få, der er bedre (56%) Mange, der er bedre (26%) For svært (2%) Svært, men jeg klarer mig (46%) Passende (47%) For Let (5%) 1 Har du pjækket? Overvejet at droppe ud? "Har du pjækket fra undervisningen indenfor den seneste måned?" "Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen?" 2 [+7] 71 [+9] 61 [+5] [+12] For få besvarelser 48 [-2] [+9] Nej Slet ikke (%) Ja, nogle få timer (29%) Ja, 1-3 dage (5%) Ja, 4 dage eller mere () Ja (18%) Nej (82%) [8]

9 af Elevtrivsel og indsatsområder for studieretninger Elevtrivsel og indsatsområder opgjort på studieretninger Figurerne på denne side viser resultaterne for elevtrivsel samt de underliggende indsatsområder fordelt på studieretninger 1 [+4] 61 [+13] HTX - Kommunikationsteknisk HTX - Naturvidenskabelig HTX - Endnu ikke valgt 78 [+11] 2 Elevtrivsel 1 HTX - Kommunikationsteknisk HTX - Naturvidenskabelig HTX - Endnu ikke valgt [-1] [] 82 [+11] [+6] [+5] [+3] [+9] 73 [+8] 79 [+7] 71 [-1] [] [-1] 71 [] 78 [-4] 83 [+8] 84 [] 82 [+13] 71 [+9] [+12] 2 Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [9]

10 Elevtrivsel Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Elevtrivsel Hvordan vurderer du som helhed? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? I hvilken grad vil du anbefale HB Gym til andre? HTX (Teknisk Gymnasium) 1. årgang 78* 77* 76* * 2. årgang årgang >: Særdeles god vurdering -79: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [1]

11 Elevtrivsel på tværs af de deltagende skoler Ekstern benchmarking - Skoleniveau I figuren til højre kan I se, hvordan som helhed er placeret mht. trivsel og skolens størrelse (målt på antal ETU svar) i forhold til andre lignende skoler Øvrige skoler ELEVTRIVSEL Antal svar på skolen [11]

12 Trivsel og Risiko for frafald Segmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres trivsel og overvejelser om at droppe ud. Du kan læse mere om de fire typers karakteristika under figuren. Lav ELEVTRIVSEL Høj 2% [-2] 16% [-5] % 17% [-14] Ja HAR DU SERIØST OVERVEJET AT DROPPE UD? Nej AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de formentlig anbefaler skole og uddannelse til venner og bekendte. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk-elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og de er i tvivl om deres valg af uddannelse og/eller uddannelsessted. TROFAST De Trofaste udtrykker lav trivsel, men høj loyalitet. Når de - trods den lavere trivsel - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, kan det være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. TROLØS De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. Ambassadør Trofast Troløs På-vej-væk % 17% [-14] 2% [-2] 16% [-5] 73% 13% [-2] 4% 1 [12]

13 af overordnede indsatsområder Figuren viser resultaterne for de overordnede indsatsområder. Indsatsområderne er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel. 1 [-1] [] 76 [+6] [+6] [] [-1] 77 Bedste resultat for skole [+9] [+3] 77 2 Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Effekt på Elevtrivsel I cirkeldiagrammet kan I se, hvilke områder der har størst betydning for elevernes trivsel på HB Gym. 28% Organisering 22% Undervisere 26% Undervisning 12% Socialt miljø 1% Fysisk miljø 2% Egen motivation Udstyr & materialer Fra vurderinger og effekter til prioriteringskortet - på næste side ser I det strategiske prioriteringskort Som det fremgår af billedet til højre så er prioriteringskortet sammensat dels af vurderinger ovenfor på de forskellige indsatsområder og dels af ovenstående effekter. Dermed vil relativt gode resultater med høj betydning fremgå i kategorien VEDLIGEHOLD. Relativt dårlige resultater med høj betydning kategoriseres som PRIORITER. Ligeledes deles indsatsområderne med lav betydning mellem TILPAS og OBSERVER alt efter, om vurderingen af området er relativt hø jt eller lavt. [13]

14 Hvor skal der sættes ind for at forbedre trivslen? Prioriteringskortene viser vejen Det overordnede prioriteringskort viser vurdering af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på trivslen. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURDERING 85 TILPAS VEDLIGEHOLD Egen motivation 75 Socialt miljø Udstyr & materialer Undervisere Fysisk miljø Undervisning Organisering OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER Organisering Undervisning VEDLIGEHOLD Undervisere TILPAS Socialt miljø Egen motivation Udstyr & materialer OBSERVER Fysisk miljø Sådan tolker I Prioriteringskortet Rapporten har indtil nu vist niveauet i trivslen. Prioriteringskortene på denne, samt de følgende sider, kan hjælpe med at udpege de områder, hvor en forbedring vil have den største EFFEKT på trivslen. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af indsatsområderne. Det er også nødvendigt, at sammenholde vurderingen med, hvor stor en betydning indsatsområderne har for trivslen PRIORITER Prioriteringsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for trivlsen bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i prioriteringsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed stø rre trivsel. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for trivslen, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres, vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende trivsel. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på trivslen. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingen relativt høj, og en yderligere forbedring vil ikke have den store effekt på den overordnede trivsel. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelsen af den overordnede trivsel. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Områder med begrænset betydning for trivslen og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventning om, at området i fremtiden vil få større betydning for trivslen, eller at det er et strategisk vigtigt område. Følg udviklingen på området. Bemærk farveskalaen i højre side af prioriteringskortene I højre side af prioriteringskortene ses et udsnit af en farveskala. I sin fulde udstrækning spænder farveskalaen fra rød (index, dvs. lavest mulige vurdering) til grøn (index 1, dvs. højest mulige vurdering). Udsnittet af farveskalaen for det enkelte prioriteringskort indikerer, hvor på -1 skalaen vi befinder os i det givne tilfælde. I fortolkningen af hvert enkelt prioriteringskort bør man således tage højde for, om skalaen er overvejende rød (dvs. lave resultater), orange (dvs. middel resultater), eller grøn (dvs. høje resultater). [14]

15 af overordnede indsatsområder Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer HTX (Teknisk Gymnasium) årgang 71* 81* 73* * * 84* 82* 2. årgang årgang >: Særdeles god vurdering -79: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [15]

16 Organisering Gennemgang af de syv indsatsområder De syv indsatsområder er dem I aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede trivsel. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområder hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringskortene på de følgende sider er kun gældende for det enkelte indsatsområde. For at I kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan I kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor I er i kortet og hvad I derfor bør gøre. Organisering Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Organisering på. 1 Bedste resultat for skole Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Organisering. [-1] [] [+3] [] [-3] 66 [] [-3] [] 84 2 Organisering Uddannelsens studieadministration Uddannelsens ledelse Uddannelsens studievejledning De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Organisering på Bedste resultat for skole 85 [+5] [+3] [+15] [+3] [+13] [+4] 74 [+7] 45 [+3] 54 2 Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister [16]

17 Organisering Prioriteringskort for Organisering Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Organisering, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Organisering på. VURDERING 75 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 123. Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid VEDLIGEHOLD 118. Uddannelsens studieadministration 119. Uddannelsens ledelse 122. Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen 124. Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst TILPAS 12. Uddannelsens studievejledning 121. Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for OBSERVER 125. Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister [17]

18 Organisering Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af Langkær Gymnasium og HF 1. årgang HTX (Teknisk Gymnasium) 1. årgang 2. årgang 3. årgang Organisering 62, * 58 Uddannelsens studieadministrati on, * 55 Uddannelsens ledelse, * Uddannelsens studievejledning * 55 Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for 77* Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen 71 5 * Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid * Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursis terne seriøst 74* Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursiste r * >: Særdeles god vurdering -79: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [18]

19 Undervisere Undervisere Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisere på. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Undervisere [+6] [+4] [+5] 75 9 Bedste resultat for skole [+6] 2 Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisere på [+3] [+4] [+7] [+6] 83 9 Bedste resultat for skole [+7] [+3] 2 Lærerne/underviserne virker godt forberedte Lærerne/underviserne virker opdaterede på deres fag Lærerne/underviserne anvender opdaterede materialer Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats 1 Bedste resultat for skole [+4] [+8] [+7] [+9] 9 2 Lærerne/underviserne overholder aftaler Lærerne/underviserne kommer til tiden Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen [19]

20 Undervisere Prioriteringskort for Undervisere 95 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisere, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisere på. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 74. Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet 83. Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen VEDLIGEHOLD. Lærernes/undervisernes faglige dygtighed 73. Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen 75. Lærerne/underviserne virker godt forberedte 76. Lærerne/underviserne virker opdaterede på deres fag. Lærerne/underviserne overholder aftaler TILPAS 78. Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen 81. Lærerne/underviserne kommer til tiden 82. Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen OBSERVER 77. Lærerne/underviserne anvender opdaterede materialer 79. Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats [2]

21 Undervisere Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af Langkær Gymnasium og HF HTX (Teknisk Gymnasium) 1. årgang 2. årgang 3. årgang Underviser e * 73 Lærernes/ underviser Lærernes/ Lærerne/u Lærerne/u ndervisern nes underviser Lærerne/u ndervisern e Lærernes/ engageme nes evne ndervisern e virker anvender underviser nt i til at e virker opdatered opdatered nes faglige undervisni formidle godt e på deres e dygtighed ngen stoffet forberedte fag materialer 62,224,331947, * * * * * * Lærerne/u ndervisern e giver Lærerne/u ofte ndervisern e inddrager IT og elektronisk e medier i undervisni ngen * tilbagemel dinger på mine præsentati oner og min arbejdsind sats 71* Lærerne/u ndervisern Lærerne/u e ndervisern overholder e kommer aftaler til tiden * 81* 78 Lærerne/un derviserne Lærerne/un er gode til derviserne at giver plads samarbejde til humor i om undervisnin gen * undervisnin gen 78* >: Særdeles god vurdering -79: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [21]

22 Undervisning Undervisning Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisning på. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Undervisning. 1 [+6] [+3] [+4] [+6] [] 78 [+5] 58 [-1] Bedste resultat for skole 71 [+11] 89 2 Undervisning Undervisningen Variationen i undervisningsformerne Jeg oplever sammenhæng mellem fagene Jeg har indflydelse på undervisningen Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisning på. 1 [+6] [+12] [+6] [+7] 57 Bedste resultat for skole [+4] 91 2 Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen Undervisningen forbereder mig til at læse videre Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Vi bruger skolens læringsplatform (Fronter) i forbindelse med undervisningen [22]

23 Undervisning Prioriteringskort for Undervisning 1 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisning, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisning på. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 85. Variationen i undervisningsformerne 87. Jeg har indflydelse på undervisningen VEDLIGEHOLD 84. Undervisningen 86. Jeg oplever sammenhæng mellem fagene 88. Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 9. Undervisningen forbereder mig til at læse videre TILPAS 93. Vi bruger skolens læringsplatform (Fronter) i forbindelse med undervisningen OBSERVER 89. Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen 91. Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer 92. Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet [23]

24 Undervisning Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af Langkær Gymnasium og HF HTX (Teknisk Gymnasium) 1. årgang 2. årgang 3. årgang Undervisnin Undervisnin g gen 62, * 66, * Variationen i undervisnin gsformerne, * 56 Jeg oplever sammenhæ ng mellem fagene * 73 Jeg har indflydelse på undervisnin gen 58 * 61 Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse * 73 Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisnin gen 62 * 61 Undervisnin gen forbereder mig til at læse videre * Lærerne/un derviserne koordinerer tidspunkter for opgaveaflev eringer * Vi drøfter resultaterne af undervisnin gsevaluerin ger i klassen/på holdet * 5 Vi bruger skolens læringsplatf orm (Fronter) i forbindelse med undervisnin gen * >: Særdeles god vurdering -79: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [24]

25 Socialt miljø Socialt miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Socialt miljø på. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Socialt miljø [-5] [] [+4] 85 Bedste resultat for skole 81 [+4] 88 2 Socialt miljø Klassens/holdets sammenhold? Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Socialt miljø på [] [] [+6] 88 [+1] [] 78 Bedste resultat for skole [+9] 61 2 Skolens sociale miljø? Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold [25]

26 Socialt miljø Prioriteringskort for Socialt miljø 9 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Socialt miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Socialt miljø på. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 15. Skolens sociale miljø? 17. Klassens/holdets sammenhold? 114. Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden VEDLIGEHOLD 11. Skolen er et rart sted at være 113. Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 115. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister TILPAS 111. Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen OBSERVER 116. Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden 117. Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold [26]

27 Socialt miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af Langkær Gymnasium og HF HTX (Teknisk Gymnasium) 1. årgang 2. årgang 3. årgang Socialt miljø 62, * Klassens/hol dets sammenhold?, * Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold, * 84 Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden 74* Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekamme rater/medkur Skolens sister sociale miljø? * * * Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt Skolen er et tilpas, da vi rart sted at startede på være uddannelsen 78 85* Skolen laver gode arrangement er fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden * Jeg har god kontakt med elever/kursist er fra andre klasser/hold 61 71* 59 >: Særdeles god vurdering -79: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [27]

28 Fysisk miljø Fysisk miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Fysisk miljø på. 1 [] [-1] [-5] [] [+4] [-1] 82 Bedste resultat for skole [+4] [-1] 75 2 Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens rengøring Skolens indretning og udseende Prioriteringskort for Fysisk miljø Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Fysisk miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Fysisk miljø på. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER PRIORITER 55 Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 128. Skolens indretning og udseende TILPAS 127. Skolens rengøring OBSERVER 126. Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) [28]

29 Fysisk miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName resultater på tværs af V47 V48 V49 Langkær Gymnasium og HF HTX (Teknisk Gymnasium) 1. årgang 2. årgang 3. årgang Skolens fysiske undervisnings forhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, Fysisk miljø værksteder) 62, *, * Skolens rengøring, * 78 Skolens indretning og udseende * >: Særdeles god vurdering -79: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [29]

30 Egen motivation Egen motivation Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Egen motivation på HB Gym. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Egen motivation [+4] 87 Bedste resultat for skole 93 9 [+4] Egen motivation Din egen indsats i undervisningen? Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne Jeg kommer til tiden Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Egen motivation på [+4] [+7] 74 Bedste resultat for skole 79 2 Din motivation til at lære nyt? Jeg er med til at skabe arbejdsro Forberedelsestiden (ugentligt) for 1% Andel af elever % % % 4 2% 24% 26% % -4 timer 5-9 timer 1-14 timer timer 2 timer eller mere 5% 3% [3]

31 Egen motivation Prioriteringskort for Egen motivation Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Egen motivation, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Egen motivation på. VURDERING 95 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER. Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne VEDLIGEHOLD. Jeg afleverer mine opgaver til tiden. Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne TILPAS. Jeg kommer til tiden OBSERVER. Din egen indsats i undervisningen? 66. Din motivation til at lære nyt? 71. Jeg er med til at skabe arbejdsro [31]

32 Egen motivation Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 resultater på tværs af Langkær Gymnasium og HF HTX (Teknisk Gymnasium) 1. årgang 2. årgang 3. årgang Egen motivation 62, * 82 V48 Din egen indsats i undervisning en?, * V49 Jeg har relevant undervisning smateriale fx bøger og notater med til timerne, * Jeg kommer til tiden * Jeg afleverer mine opgaver til tiden 87* Jeg overholder aftaler med lærerne/und erviserne 91* Din motivation til at lære nyt? * Jeg er med til at skabe arbejdsro * 77 >: Særdeles god vurdering -79: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [32]

33 Udstyr & materialer Udstyr & materialer Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Udstyr & materialer på HB Gym [+9] [+3] [+9] 86 [+9] Bedste resultat for skole 57 2 Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige itudstyr, når jeg har brug for det Skolens IT-udstyr fungerer godt NB: Der er ikke noget prioriteringskort for Udstyr & materialer, da der kun er 2 spørgsmål under indsatsområdet. [33]

34 Udstyr & materialer Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName resultater på tværs af V47 V48 V49 Langkær Gymnasium og HF HTX (Teknisk Gymnasium) 1. årgang 2. årgang 3. årgang Udstyr & materialer 62, * 71 Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det, * Skolens ITudstyr fungerer godt, * 59 >: Særdeles god vurdering -79: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [34]

35 Vejledning Har du oplevet situationer, hvor du har haft et særligt behov for at tale med en uddannelses-/erhvervs- /studievejleder (f.eks. ved personlige problemer)? 26% Ja 74% Nej % Ved ikke Resultater I figuren til højre vises resultaterne for tre spørgsmål vedrørende uddannelses-/erhvervs- /studievejledning Bedste resultat for skole 83 [-1] [-1] [-2] 2 Hvor tilfreds er du samlet set med den uddannelses-/erhvervs-/studievejledning du har modtaget på? I hvilken grad synes du, at vejledningen har bidraget til og støttet dig i, at du kan gennemføre din uddannelse? Det er nemt at komme i kontakt med en uddannelses-/erhvervs-/studievejleder, når jeg har brug for det? [35]

36 Skolespecifikke spørgsmål Faglighed og indflydelse Du oplever stærke faglige og personlige fællesskaber (venskaber) Du oplever, at HBgyms elevorganer (Elevrådet, Festudvalget, Fredagscaféudvalget) har indflydelse på hverdagen på HANSENBERG? I hvor høj grad oplever du, at klassens afleveringsplan er koordineret fagene imellem (fra aug. 215)? I hvor høj grad oplever du, at fagene spiller sammen i studieområdeprojekterne (SO)? [36]

37 Del III: Resultater og anbefalinger til det videre arbejde - Tilvalgsmoduler i spørgeskemaet - [37]

38 Erhvervsarbejde Slet ikke I nogen grad I høj grad Studierelevant? % 28% 9% Fleksibelt i forhold til skolen? 13% 38% 49% Med til at strukturere din tid bedre? 27% % 33% Positivt for din samarbejdsevne? 16% 28% 56% Med til at øge dit fravær på skolen? 8 12% 7% Med til at påvirke dine karakterer negativt? % 26% 4% Hvordan indvirker dit erhvervsarbejde på din uddannelse? 1% % 74% % % 2% % 18% Stimulerende/udviklende Ingen indvirkning Belastende/hæmmende 8% Erhvervsarbejde den seneste uge for 1% % % % 58% 2% % Erhvervsarbejde - -4 timer 14% Erhvervsarbejde timer 1 Erhvervsarbejde timer 7% Erhvervsarbejde timer 1% Erhvervsarbejde - 2 timer eller mere [38]

39 Baggrund for valg af skole Uddannelsen på skolen passer til, hvad jeg vil i fremtiden 49% Skolens udbud af linjer/studieretninger 13% Skolen har ry for at have et højt fagligt niveau 9% Der er gode muligheder for videreuddannelse 9% Andet 9% Brobygningskurser 4% Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem 3% Skolen har ry for at have et godt socialt miljø Mine kammerater skulle også begynde/gik på skolen Ungdomsuddannelses-vejlederen anbefalede mig skolen Der er tradition i min familie for at gå på gymnasiet (stx, hhx, htx, hf) % Godt åbent hus-arrangement og informationsmateriale % Mine forældre anbefalede mig skolen % Der er gode muligheder for senere beskæftigelse % Introduktionskurser % Skolens hjemmeside % % 1% 2% 3% % 5% Procent [39]

40 Fremtidsplaner Hvad er dine planer efter afslutningen af din nuværende uddannelse på? % 5% 53% Procent % 3% 38% 2% 1% % Læse videre Få en uddannelsesaftale 2% 6% % Få en læreplads Tage et arbejde Tage sabbatår Andet Ved endnu ikke 1% Hvilken af disse uddannelser har du overvejet at vælge? (kortere-, mellem-, længerevarende uddannelse eller andet) Procent % % % % 2% 26% % KVU MVU LVU Andet 8% []

41 Udvidet IT Hvor tit bruger du computeren til 1 Bedste resultat for skole [] [-1] [] [-3] 5 48 [-3] 57 2 At tage noter i undervisningen? Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? Informationssøgning? Individuelt arbejde? Gruppearbejde? 1 Bedste resultat for skole Brug af computere og Internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Skolens IT-medarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine IT-problemer [41]

42 Del IV: Resultater i tabelform [42]

43 Resultater i tabelform Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Elevtrivsel Hvordan vurderer du som helhed? 215 2% % 4% 4% 9% 1 22% 27% 14% 7% I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? 29 % 3% 9% 6% 1% 24% 22% 13% 1% I hvilken grad vil du anbefale til andre? 24 4% 2% 3% 8% 5% 9% 16% 23% 12% 17% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Organisering Uddannelsens studieadministration 156 % 4% 2% 7% 1% 17% 24% 19% 1% 5% Uddannelsens ledelse 189 2% 3% 3% 7% 9% 17% 2% 19% 1 1% Uddannelsens studievejledning 151 4% 4% 1% 9% 19% 13% 19% 12% 9% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Organisering Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for 22 13% 53% 32% Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen 29 1% 2% % 3 Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid 22 14% 2% 44% 22% Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst 173 8% 24% % 29% Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister % 25% 28% 17% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed 216 % % 6% 14% 28% 3% 18% Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen 216 % 2% 3% 4% 17% 25% 3% 17% Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet 215 3% 4% 6% 16% 22% 25% 18% 4% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisere Lærerne/underviserne virker godt forberedte 214 % 5 48% Lærerne/underviserne virker opdaterede på deres fag 213 3% 39% 56% Lærerne/underviserne anvender opdaterede materialer 212 8% 5% % Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen 212 3% 22% 74% Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats 213 4% 18% 46% 3 Lærerne/underviserne overholder aftaler 21 7% 43% 5% Lærerne/underviserne kommer til tiden 214 6% 47% 47% Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen 212 4% 6% 3% % Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen 212 6% 18% 38% 38% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Undervisning Undervisningen 215 % 2% 3% 7% 9% 2% 33% 2 3% Variationen i undervisningsformerne 22 2% 3% 1 1% 16% 23% 23% 7% 3% [43]

44 Resultater i tabelform Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisning Jeg oplever sammenhæng mellem fagene 212 2% 1% 54% 34% Jeg har indflydelse på undervisningen 21 4% 2 52% 22% Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 211 2% 18% 43% 36% Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen 214 7% 19% 5 23% Undervisningen forbereder mig til at læse videre 195 2% 1% 38% 5% Total Aldrig Sjældent Ofte Altid Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisning Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer 211 5% 25% 55% 16% Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet 2 7% 27% 52% 15% Vi bruger skolens læringsplatform (Fronter) i forbindelse med undervisningen 216 % 3% 22% 75% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Socialt miljø Skolens sociale miljø? 211 6% 3% 4% 8% 9% 7% 19% 18% 15% 1% Klassens/holdets sammenhold? 212 3% 3% 5% 3% 7% 1 16% 19% 14% 19% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Socialt miljø Skolen er et rart sted at være 213 2% 8% 38% 52% Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen % 54% Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 213 3% 7% 25% % Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden 211 6% 14% 42% 37% Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister 211 2% 7% 36% 55% Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden 19 18% 24% 33% 24% Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold % 19% 33% 36% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) 214 5% 3% 6% 1% 1% 1 2% 15% 13% 7% Skolens rengøring 28 2% 4% 4% 5% 13% 25% 23% 22% Skolens indretning og udseende 212 3% % 3% 8% 1% 17% 22% 18% 17% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Egen motivation Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne 215 2% 6% 42% 5% Jeg kommer til tiden 216 2% 2 76% Jeg afleverer mine opgaver til tiden 215 3% 9% 3 57% Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne 214 2% 2% 2% 76% Jeg er med til at skabe arbejdsro 24 1% 45% 43% [44]

45 Resultater i tabelform Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Egen motivation Din egen indsats i undervisningen? 215 % 6% 7% 13% 24% 27% 16% 5% Din motivation til at lære nyt? 213 4% 5% 1 15% 24% 23% 14% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Vejledning Hvor tilfreds er du samlet set med den uddannelses-/erhvervs-/studievejledning du har modtaget på? 1 2% 2% 4% 7% 13% 13% 14% 18% 13% 14% I hvilken grad synes du, at vejledningen har bidraget til og støttet dig i, at du kan gennemføre din uddannelse? 157 1% 2% 8% 8% 8% 14% 14% 1 17% 8% Det er nemt at komme i kontakt med en uddannelses-/erhvervs-/studievejleder, når jeg har brug for det? 131 4% 4% 8% 6% 9% 1 16% 14% 1% 19% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det 21 % 6% 33% 6 Skolens IT-udstyr fungerer godt 2 3% 2 55% 22% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Æstetisk Miljø Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende % 3% 42% 9% Fællesarealerne er spændende at opholde sig i 23 12% 25% 44% 19% Der er mange hyggekroge på skolen % 3% 29% 16% Skolen er flot udsmykket 22 16% 19% 4 24% Elever/kursister har indflydelse på skolens indretning og udseende 159 % 24% 26% 1% Total Aldrig Sjældent Ofte Altid Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udvidet IT At tage noter i undervisningen? 29 6% 19% 46% 29% Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? 26 7% 48% 33% 1 Informationssøgning? 21 % 35% % Individuelt arbejde? 28 % 3% 32% % Gruppearbejde? 27 % 35% % Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udvidet IT Brug af computere og Internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt 21 % 4% 34% 62% Skolens IT-medarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine IT-problemer % 16% 37% 3 [45]

46 Resultater i tabelform Antal svar Procentvis fordeling Hvilken uddannelse går du på? HTX Hvilken klasse går du i? 1.årgang 2.årgang 3.årgang Hvilken htx studieretning går du på? Kommunikationsteknisk Naturvidenskabelig Teknologisk Andet Ved ikke/endnu ikke valgt Hvad er dine forældres højeste gennemførte uddannelse? Grundskole/folkeskole Faglig uddannelse fx tømrer, social- og sundhedsudd., landbrugsudd. Gymnasial uddannelse fx STX, HF, HTX, HHX Videregående uddannelse fx markedsøkonom, sygeplejerske, læge, jurist, ingeniør Ved ikke Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand Eget faglige niveau Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned? Nej, slet ikke Ja, nogle få timer Ja, 1-3 dage Ja, 4 dage eller mere Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen? Ja Nej Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse? For svært Svært, men jeg klarer mig Passende For let Fremtidsplaner Læse videre Få en uddannelsesaftale Få en læreplads Tage et arbejde Tage sabbatår Andet Ved endnu ikke Hvilket af disse uddannelsesforløb har du overvejet at vælge? Korte videregående uddannelser, KVU (f.eks. Erhvervsakademier) Mellemlange videregående uddannelser, MVU (f.eks. Lærer, sygeplejeske, bioanalytiker, bacheloruddannelser) Lange videregående uddannelser, LVU (f.eks. Universitet og handelshøjskoler, kandidatuddannelser) Andet (f.eks. HF) % 34% 35% % % % 33% 6% 2 24% 38% 12% 22% 78% 18% 56% 26% % 29% 5% 18% 82% 2% 46% 47% 5% 53% 2% 38% 6% % 26% 8% % [46]

47 Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering og handlingsplan [47]

48 Undervisningsmiljøvurdering af det psykiske/sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen) Socialt miljø 1 Bedste resultat for skole 1 Bedste resultat for skole [-5] [] [+4] [+4] [] [] [+6] 88 [+1] [] 78 [+9] Socialt miljø Klassens/holdets sammenhold? Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister Skolens sociale miljø? Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold Fysisk miljø 1 Bedste resultat for skole [] [-1] [-5] [] [+4] [-1] 82 [+4] [-1] 75 2 Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens rengøring Skolens indretning og udseende Æstetisk Miljø 1 Bedste resultat for skole [-2] [-3] [-1] 48 [-5] Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i Der er mange hyggekroge på skolen Skolen er flot udsmykket Elever/kursister har indflydelse på skolens indretning og udseende [48]

49 Undervisningsmiljøvurdering af det psykiske/sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen) Burde ændres Mindre problemer I orden Pladsforhold (er der god nok plads i klasselokalerne, passer det til antallet af elever/kursister) Stole og borde (er der nok i klasselokalerne, kan de indstilles, sidder man godt) Udstyr (tavle, projektor, m.m. er de til rådighed, virker de) Lysforhold (dagslys, kunstig belysning, bliver du blændet af solen) Indeklima generelt (udluftning, luftgener, trækgener) 3% 8% 22% 36% 3 29% 32% 42% 3 37% 66% % 36% 33% 3 Støj (i lokalerne, på skolen generelt, udefra) 16% 44% 39% Laboratorier, fx fysik- og kemilokaler (indretning, sikkerhed m.m.) Områder til gruppearbejde (er der gode steder, er der tilstrækkeligt) Bibliotek/studiecenter, (lokaler, arbejdspladsindretning m.m.) 2% 9% 1 18% 25% 37% 87% 66% 45% Oprydning (tasker, ledninger, madaffald m.m.) 8% 37% 55% Rengøring (i klasselokalerne, gangene, toiletterne m.m.) 4% 22% 74% Skolens netværk 14% 39% 47% Skolens printere 1 42% 47% [49]

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Solrød Gymnasium Svarprocent: 1 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (934 besvarelser ud af 132 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 74 76 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 94% (511 besvarelser ud af 544 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 3 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (2 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 December 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (2 besvarelser ud af 257 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (3 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 95% (97 besvarelser ud af 123 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 87 75 75 [-1] 2 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Svarprocent: 85% (669 besvarelser ud af 784 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole 79 74 76 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 December 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (7 besvarelser ud af 449 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (414 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 84% (942 besvarelser ud af 1116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Paderup gymnasium Svarprocent: ikke oplyst (482 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 82% (59/622) Elevtrivsel 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (294 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 (3 besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: % (11 besvarelser ud af 2124 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (296 besvarelser ud af 338 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 84 63 73 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 VUF Svarprocent: 12% (429 besvarelser ud af 3678 mulige) Elevtrivsel VUF Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 72 [+1] 69 69

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% (1 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Herningsholm Erhvervsskole Svarprocent: 90% (1015 besvarelser ud af 1128 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III:

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 14 Januar 15 Rapporten er baseret på 13228 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (518 besvarelser ud af 523 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: % (523 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn Elevtrivsel Handelsgymnasiet Frederikshavn Indhold Stamdata... Skolen... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale spørgsmål... Skolens administration... Skolemiljø...

Læs mere

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse...

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse... Elevtrivsel Indhold Stamdata... Skolen/Uddannelsen som helhed... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale miljø... Mobning... Skolens administration... Brug af

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 211 Elevtrivselsundersøgelsen December 211 For de gymnasiale uddannelser Campus Bornholm (Bornholms Gymnasium) Svarprocent: 9% (9 besvarelser ud af 743 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 86% (9 besvarelser ud af 1119 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 7% (545 besvarelser ud af 777 mulige) Elevtrivsel 1 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af mulige.

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: 90% (934 besvarelser ud af 1035 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 04 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 04 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 77 STX elever

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Holstebro Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (733 besvarelser ud af 737 mulige) Elevtrivsel Holstebro Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, STX Der

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselstrivselsundersøgelse 05 Det Blå Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 05 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 88% (564 besvarelser ud af 639 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 76 73 75 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (922 besvarelser ud af 1044 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1]

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1] 21-2-14 Kursisttrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 63% (1 besvarelser ud af 947 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit VUC 12 2 årig HF 13 på almene gymnasier Elevtrivsel 1 21-2-14 Elevtrivsel 1 [+3]

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 205 Der har deltaget i alt skolens

Læs mere

Tietgen Handelsgymnasium HHX

Tietgen Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Tietgen Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tietgen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: ikke oplyst (553 besvarelser) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 73 76 75 [] Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: 88% (9/176) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Kursisttrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: 84% (13 besvarelser ud af 2149 mulige) Elevtrivsel 1 HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 62% (2/1141) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 84% (392 besvarelser ud af 466 mulige) Elevtrivsel Roskilde Tekniske Skole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 81% (7 besvarelser ud af 911 mulige) Elevtrivsel 1 Uddannelsescenter Holstebro Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit HHX/HTX

Læs mere

Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (327 besvarelser ud af 359 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 89% (328 besvarelser ud af 3 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 86% (701 besvarelser ud af 812 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 211 Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 82% (662 besvarelser ud af 7 mulige) Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 ( besvarelser ud af 354 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 202 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Kolding Gymnasium Kolding Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 202 Der har deltaget i alt 730 elever

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 97% (2/2) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser VUC Djursland Svarprocent: 56% (183 besvarelser ud af 327 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 VUC Kolding Svarprocent: 87% (546/631) Elevtrivsel 1 VUC Kolding Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 7 71 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (1 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 ( besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 For de gymnasiale uddannelser Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 89% (903 besvarelser ud af 1017 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II:

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 56% (6/1213) Fortroligt Indhold Del I Del II Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (446 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% ( besvarelser ud af 22 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Roskilde Handelsskole HHX årgange

Roskilde Handelsskole HHX årgange Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 211 Roskilde Handelsskole Udarbejdet af ASPEKT R&D Roskilde Handelsskole, - Elevtrivselsundersøgelse 211 Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 December 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (523 besvarelser ud af 525 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 8 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (9 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 67% (269 besvarelser ud af 41 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole 4 [+3] 71 69 [-2] 2 Elevtrivsel Hvordan spiller trivsel sammen med demografi,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 92% (577 besvarelser ud af 625 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser Herning HF og VUC Svarprocent: 50% (68 besvarelser ud af 135 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Vejle Handelsgymnasium HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejle Handelsgymnasium, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (1 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (115 besvarelser ud af 1153 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 84% (719 besvarelser ud af 861 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 87% (154 besvarelser ud af 178 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 76 73 84 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 December 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (348 besvarelser ud af 366 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser Herning HF og VUC Svarprocent: % (59 besvarelser ud af 76 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (111 besvarelser ud af 116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Campus Bornholm (Erhvervsskole) Svarprocent: 72% ( besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (7 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 87% (679 besvarelser ud af 779 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 76 74 81 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (432 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (118 besvarelser ud af 118 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst ( besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, HF Køge Gymnasium, HF - Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Rybners (STX) Svarprocent: 84% (424 besvarelser ud af 506 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Kursisttrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 67% (334 besvarelser ud af 498 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 72 [+6] 68 72 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (3 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Skive Tekniske Gymnasium Svarprocent: 89% (162 besvarelser ud af 182 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (528 besvarelser ud af 532 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 16 December 16 For de gymnasiale uddannelser Skive-Viborg HF & VUC Svarprocent: 38% (357 besvarelser ud af 935 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 89% (111 besvarelser ud af 1134 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere