GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar Om guiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden"

Transkript

1 GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet de vigtigste regler og bestemmelser angående arbejdstidsregler, skat, moms og forsikringsforhold, som skal overholdes, når du tjener penge gennem ahandyhand.dk. Vi bestræber os på at holde denne guide ajour og gengive de til enhver tid gældende regler, dog kan vi ikke garantere, at alt er med. Der sker løbende ændringer i den danske lovgivning, som kan resultere i, at guiden ikke er opdateret. altid klogt at kontakte din a-kasse, dit lokale jobcenter, SU eller Pensionsstyrelsen for at høre nærmere om de regler og love, som gælder for netop dig, hvis du skal udføre arbejde gennem ahandyhand.dk. Er du i fast job, kan det være hensigtsmæssigt at tjekke din ansættelseskontrakt eller spørge din arbejdsgiver. Så er du sikker på at undgå senere problemer og kan få det fulde udbytte af at yde en ekstra indsats gennem ahandyhand.dk. INDHOLD 1. INTRODUKTION 1.1 Forholdet mellem opgavestiller og handyhander 1.2 Grundlæggende regler 2. HVEM ER AHANDYHAND.DK FOR 2.1 ahandyhand.dk for dig, som er under uddannelse og modtager SU 2.2 ahandyhand.dk for dig, som er ledig og modtager dagpenge 2.3 ahandyhand.dk for dig, som modtager efterløn 2.4 ahandyhand.dk for dig, som modtager førtidspension 2.5 ahandyhand.dk for dig, som er folkepensionist 2.6 ahandyhand.dk for dig, som er fastansat i en privat eller offentlig virksomhed 2.7 ahandyhand.dk for dig, som er freelancer 2.8 ahandyhand.dk for dig, som er selvstændig 3. SKAT 3.1 Beregning af B-skat 3.2 Hold styr på din indtægt via ahandyhand.dk 3.3 Opkrævning af B-skat 4. MOMS 4.1 Hvis handyhanderen er momsregistreret 4.2 Indberetning af moms 5. AM-BIDRAG 6. ANDRE ARBEJDSMARKEDSREGLER 6.1 Feriepenge 6.2 ATP 7. FORSIKRINGSFORHOLD 7.1 Opgavestillerens indbo og ejendom 7.2 Eget, lejet eller lånt udstyr 7.3 Arbejdsskader

2 1. INTRODUKTION ahandyhand.dk hjælper vores to slags brugere med at finde hinanden: På den ene side er der alle dem, der ønsker hjælp i forbindelse med opgaver omkring hus og have, fester, indkøb, børnepasning, hjemmeelektronik, eller hvad det ellers kunne være for praktiske opgaver dem kalder vi for opgavestillere. På den anden side er der dem, der gerne vil arbejde og løse netop disse opgaver dem kalder vi for handyhandere. 1.1 Forholdet mellem opgavestiller og handyhander Når en opgavestiller og en handyhander indgår en aftale gennem ahandyhand.dk, handler det ikke om et tjenesteforhold, hvor den ene part er arbejdsgiver og den anden er arbejdstager i klassisk forstand men derimod er der tale om et forhold, hvor handyhanderen er leverandør af en ydelse til opgavestilleren. Den løn, som opgavestilleren betaler efter udført arbejde, er derfor kategoriseret som et honorar, der betales for at gengælde handyhanderens ydelse. I enkelte tilfælde vælger opgavestiller og handyhander at formalisere deres arbejdsforhold gennem en regulær ansættelse, især hvis opgavestilleren er en virksomhed, og handyhanderen har udmærket sig gennem særlige kompetencer, som virksomheden regelmæssigt har brug for. 1.2 Grundlæggende regler Der er altså ikke noget i vejen med at gi en hånd og tjene lidt ekstra penge, når man nu en gang har tid og lyst til det. Der er dog nogle enkle grundregler, som alle skal følge, og dem har vi sammenfattet i denne guide. De vigtigste er: Du skal have et dansk CPR-nr. Du skal betale skat og AM-bidrag af dit honorar. Hvis du er i en fast ansættelse, skal din arbejdsgiver give tilladelse til (eller ikke have forbudt), at du arbejder ved siden af. Hvis du modtager SU, dagpenge, kontanthjælp, førtidspension, efterløn eller pension, kan dine honorarindtægter have indflydelse på disse offentlige ydelser, og i nogle tilfælde gælder der visse arbejdstidsgrænser. Hvis din samlede omsætning overstiger kr. om året, skal du momsregistreres og have et CVR-nr. OBS! Du kan læse mere om de særlige regler, der gør sig gældende for netop din gruppe, på de følgende sider. 2. HVEM ER AHANDYHAND.DK FOR 2.1 ahandyhand.dk for dig, som er under uddannelse og modtager SU Som studerende må du højst tjene et vist beløb (dit fribeløb) ved siden af din SU. Dit fribeløb regnes ud på årsbasis (fra januar til december). Tjener du mere end dit fribeløb, skal du betale en del af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage.

3 Fra og med 2009 er satsen for laveste fribeløb forskellig for studerende på ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser. Vi anbefaler, at du besøger for at læse om, hvordan du beregner dit fribeløb, og hvilke regler, der gælder for netop dig. OBS! Husk, at du skal betale skat, AM-bidrag og evt. moms af de honorarer, du tjener gennem ahandyhand.dk læs derfor afsnit 9, 10 og ahandyhand.dk for dig, som er ledig og modtager dagpenge Selv om du modtager dagpenge, må du gerne arbejde. Din lønindtægt modregnes blot i dine dagpengeudbetalinger, og du får udbetalt supplerende dagpenge for den del af ugen, hvor du ikke arbejder. Modregningen sker time for time ikke krone for krone og der er derfor også god økonomi i at arbejde ved siden af dagpengene. altid klogt at kontakte din a-kasse og dit lokale jobcenter for at høre nærmere om de regler og love, som gælder for netop dig, hvis du skal udføre arbejde gennem ahandyhand.dk. Så er du sikker på at undgå senere problemer og kan få det fulde udbytte af at yde en ekstra indsats gennem ahandyhand.dk. OBS! Husk, at du skal betale skat, AM-bidrag og evt. moms af de honorarer, du tjener gennem ahandyhand.dk læs derfor afsnit 9, 10 og ahandyhand.dk for dig, som modtager efterløn Som efterlønner kan du mod fradrag i efterlønnen have arbejde uden begrænsning. altid klogt at kontakte din a-kasse for at høre nærmere om de regler og love, som gælder for netop dig, hvis du skal udføre arbejde gennem ahandyhand.dk. Så er du sikker på at undgå senere problemer og kan få det fulde udbytte af at yde en ekstra indsats gennem ahandyhand.dk. OBS! Husk, at du skal betale B-skat og AM-bidrag og evt. moms af de honorarer, du tjener gennem ahandyhand.dk læs derfor afsnit 9, 10 og ahandyhand.dk for dig, som modtager førtidspension Du må gerne arbejde i et vist omfang, når du får førtidspension under ny ordning, men du bør kontakte din kommune for at høre om eventuelle konsekvenser for din førtidspension, hvis du overvejer at udføre arbejde gennem ahandyhand.dk. altid klogt at kontakte din kommune for at høre nærmere om de regler og love, som gælder for netop dig, hvis du skal udføre arbejde gennem ahandyhand.dk. Så er du sikker på at undgå senere problemer og kan få det fulde udbytte af at yde en ekstra indsats gennem ahandyhand.dk. OBS! Husk, at du skal betale B-skat og AM-bidrag og evt. moms af de honorarer, du tjener gennem ahandyhand.dk læs derfor afsnit 9, 10 og 11.

4 2.5 ahandyhand.dk for dig, som er folkepensionist Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg for de dårligst stillede pensionister. Som folkepensionist kan du have arbejde uden tidsbegrænsning. Hvis du har årlige indtægter ved personligt arbejde over en vis størrelse, bliver grundbeløbet og pensionstillægget reguleret. altid klogt at kontakte Pensionsstyrelsen for at høre nærmere om de regler og love, som gælder for netop dig, hvis du skal udføre arbejde gennem ahandyhand.dk. Så er du sikker på at undgå senere problemer og kan få det fulde udbytte af at yde en ekstra indsats gennem ahandyhand.dk. OBS! Husk, at du skal betale skat, AM-bidrag og evt. moms af de honorarer, du tjener gennem ahandyhand.dk læs derfor afsnit 9, 10 og ahandyhand.dk for dig, som er fastansat i en privat eller offentlig virksomhed Som fastansat med fuldtids- eller deltidsbeskæftigelse skal du være opmærksom på, om der ifølge din ansættelseskontrakt er noget til hinder for, at du udfører arbejde gennem ahandyhand.dk ved siden af dit almindelige arbejde. Dette gælder uanset, om du er ansat som funktionær eller timelønnet. OBS! Husk, at du skal betale skat, AM-bidrag og evt. moms af de honorarer, du tjener gennem ahandyhand.dk læs derfor afsnit 9, 10 og ahandyhand.dk for dig, som er freelancer Der gælder ingen særlige begrænsninger i arbejdstids- eller indtægtsforhold, medmindre du har anden form for beskæftigelse, pension eller lignende ved siden af. I så fald bør du læse de relevante afsnit i denne guide. Som freelancer har du som udgangspunkt egen virksomhed med CVR-nr., du opkræver og betaler moms og du betaler skat af din indtægt. Husk, at den timepris, du oplyser på ahandyhand.dk, skal indeholde 25 % moms. 2.8 ahandyhand.dk for dig, som er selvstændig Hvis du som handyhander arbejder og/eller sælger ydelser for mere end kr. om året, skal du opkræve 25 % moms. Din timepris skal derfor inkludere 25 % moms (salgsmoms). Når du køber varer eller ydelser til brug for arbejdet, betaler du 25 % moms (købsmoms). Når du er momsregistreret, kan du trække købsmomsen fra. Den moms, du skal betale til SKAT, er forskellen mellem købsmomsen og salgsmomsen. 3. SKAT Indkomstskat til staten betales i løbet af året med foreløbige beløb, enten som A-skat eller ved betaling af B-skat. Som handyhander vil du få udbetalt hele honoraret for arbejde formidlet gennem ahandyhand.dk, uden at der er indeholdt skat heri. Du skal altså selv sørge for at indbetale skatten heraf, såkaldt B- skat.

5 3.1 Beregning af B-skat Den foreløbige B-skat beregnes af den forventede B-indkomst nedsat med de fradrag, der må forventes at tilkomme handyhanderen ved den endelige indkomstopgørelse og skatteberegning for det pågældende indkomstår. For at opkræve en foreløbig skat i løbet af året, der så vidt muligt svarer til slutskatten, skal der ske en forskudsregistrering af handyhanderens forventede indkomstforhold. Udgangspunktet er, at SKAT automatisk laver en forskudsopgørelse på basis af handyhanderens årsopgørelse for det næstsidste år før indkomståret eller på basis af en ændret forskudsopgørelse for året før indkomståret. Hvis der ikke tidligere er foretaget ligning eller forskudsregistrering for handyhanderen, skal handyhanderen indsende et forskudsskema, hvor der oplyses om de forventede indkomstforhold. Når du begynder at udføre arbejde formidlet gennem ahandyhand.dk, skal du derfor ændre din forskudsregistrering således, at SKAT kan beregne B-skatterater af din forventede indkomst. Du kan rette og tilføje i din forskudsopgørelse løbende igennem året; dvs. fra den er klar i Skattemappen i november før indkomståret og frem til slutningen af selve indkomståret. Du behøver ikke at ændre forskudsopgørelsen, hvis der er tale om mindre ændringer. Der skal som regel være større ændringer i din indkomst eller dine fradrag, før at det har en væsentlig betydning på dit skattetræk. Hvis du skal ændre din forskudsopgørelse, kan det gøres på følgende måder: I TastSelvBorger på Efter du har tilføjet ændringerne, kan du se den nye forskudsopgørelse. Du finder TastSelv på Du skal logge på med digital signatur eller en TastSelv-kode. Du kan ændre forskudsopgørelsen via TastSelv-telefon på telefon Du kan henvende dig til kommunens borgerservice eller ringe til SKAT på telefon Du kan udfylde et forskudsskema (blanket ) og sende det til SKAT. 3.2 Hold styr på din indtægt via ahandyhand.dk ahandyhand.dk tilbyder et praktisk hjælpeværktøj, så du til enhver tid kan holde øje med din B- indkomst og dermed holde styr på indberetning og opdatering af din B-skat. Under Dine sider ligger der en elektronisk arbejdsseddel, hvor du selv kan taste ind, hvor meget du har tjent for de opgaver, du har udført gennem ahandyhand.dk. Du kan bruge denne arbejdsseddel til at opdatere din forskudsopgørelse hos SKAT. 3.3 Opkrævning af B-skat Hvis du som handyhander skal betale foreløbig skat af B-indkomst, men ikke af A-indkomst, opkræves den foreløbige skat som B-skat i 10 rater den 1. i hver af månederne januar til november, bortset fra juni. Sidste rettidige betalingsdag er den 20. i måneden. B-skatten indbetales på disse tidspunkter, uanset hvornår B-indkomsten erhverves i løbet af året.

6 Hvis du som handyhander skal betale foreløbig skat af såvel A-indkomst som af B-indkomst, opkræves den del af den foreløbige skat, der ikke kan indeholdes i A-indkomsten, som B-skat. Indberetnings- og betalingsfrister for skat: B-skatterater skal indbetales den 20. i hver måned, undtagen i juni og december Selvangivelse 1. juli i året efter indkomståret 4. MOMS Udgangspunktet er, at der opkræves 25 % moms af stort set alle varer og ydelser, der sælges i Danmark. Arbejde udført efter formidling gennem ahandyhand.dk er en ydelse. Du skal momsregistreres, hvis din omsætning er mere end kr. om året. Momsregistrering skal ske, så snart du regner med at sælge for mere end kr. inden for en 12-måneders periode. Du må altså ikke vente, til du har solgt (arbejdet) for kr. Det er din omsætning, dvs. hvor meget du sælger for og ikke din fortjeneste, som afgør, hvornår du skal momsregistreres. 4.1 Indberetning af moms Pr. 1. januar 2009 er der indført obligatorisk elektronisk angivelse og betaling af moms. Hvis du er momsregistreret, får du et CVR-nr., som blandt andet bruges til elektronisk indberetning af moms via TastSelvErhverv. Du kan indberette på TastSelvErhverv, når det passer ind i dine arbejdsgange. Systemet er åbent 24 timer i døgnet, alle ugens dage. Du tilmelder dig på SKATs hjemmeside Indberetnings- og betalingsfrister for moms: Moms på omsætning <1 mio. kr. halvårligt, angivelse og betaling 1. marts og 1. september Moms på omsætning >1 mio. kr. <15 mio. kr. kvartalsvis, angivelse og betaling senest 1 måned og 10 dage efter kvartalets udløb 5. AM-BIDRAG Alle lønmodtagere betaler et AM-bidrag på 8 %. Som handyhander skal du altså betale á conto AM-bidrag af dine honorarer. AM-bidraget opkræves i 10 rater sammen med raterne vedrørende B-skat. Se nærmere under afsnit 9.3 Opkrævning af B-skat.

7 6. ANDRE ARBEJDSMARKEDSREGLER 6.1 Feriepenge Du er ikke ansat i et tjenesteforhold (lønmodtager), hverken i forhold til ahandyhand.dk eller opgavestilleren, og har derfor ikke krav på feriepenge efter ferieloven. 6.2 ATP Du er ikke ansat i et tjenesteforhold (lønmodtager), hverken i forhold til ahandyhand.dk eller opgavestilleren, og er derfor ikke omfattet af reglerne om indbetaling af ATP. 7. FORSIKRINGSFORHOLD 7.1 Opgavestillerens indbo og ejendom Som handyhander er du ikke omfattet af opgavestillerens indbo- og ansvarsforsikring og må derfor selv sørge for at tegne en forsikring, som dækker skade på opgavestillerens ejendom og indbo, som forvoldes af dig under arbejdets udførelse (ansvarsforsikring). 7.2 Eget, lejet eller lånt udstyr Skader på handyhanderens eget udstyr samt på lejet og lånt udstyr, som medbringes for at kunne løse opgaven, dækkes ikke af opgavestillerens forsikring. Som handyhander må du derfor selv sørge for forsikring. 7.3 Arbejdsskader Arbejdsskader dækkes efter arbejdsskadeforsikringsloven, når man er antaget til at udføre et stykke arbejde. Opgavestilleren har ikke pligt til at tegne forsikring for en medhjælp i arbejde i en privat husholdning, når arbejdet udgør mindre end 400 timer pr. kalenderår. Udgifter ved ulykkestilfælde eller skadelige påvirkninger, der overgår en sådan medhjælp, betales forskudsvis af Arbejdsskadestyrelsen og fordeles for hvert kalenderår på alle forsikringsselskaber, som tegner arbejdsskadeforsikringer. Udgifter ved pludselige løfteskader eller erhvervssygdomme, der overgår sådan medhjælp, betales af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Skader, der opstår på vej til og fra de enkelte opgaver, er ikke dækket af arbejdsskadeloven.

8

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel?

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel? Kapitel 1 side 2 Økonomi i hverdagen Nogle mennesker har gode indkomster, men mangler alligevel altid penge, når regningerne skal betales. Andre tjener ikke så meget, men kan altid klare udgifterne. Hvorfor

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Business online Solution

Business online Solution Business online Solution Sikkerhedsnet som Selvstændig? Før du bliver selvstændig Forbered dig, når du starter ny virksomhed. Jo større er chancen for, at virksomheden klarer sig godt. Kom godt igang Søg

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Er du selvstændig, eller ved at blive det?

Er du selvstændig, eller ved at blive det? Iværksætter 2009 1 Er du selvstændig, eller ved at blive det? Flere fordele for dig Personlig service DANA tillægsforsikring - op til 40.000 kr. om måneden Gratis rådgivning via DANA-Net, jura, salg m.v.

Læs mere

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp Iværksætter 2014 Som Som medlem medlem af af Danmarks Danmarks eneste eneste a-kasse kun kun for selvstændige får får du: Økonomisk Økonomisk sikkerhed sikkerhed Gratis Gratis inkassoservice Netværk og

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere