Personale (Juni 1993)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personale (Juni 1993)"

Transkript

1 Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. R.eedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld Christensen Kontorchef Johan Dennig-Madsen*, sekretær Professor dr.phil. Ole Feldbæk Direktør Jens Fynbo Professor, dr.phil. Kristof Glamann Arkitekt M.A.A. Arne Gotved Konserveringstekniker Mads Gulløv Kaptajn A. Fischer Henrichsen Skibsmægler Jørgen V Henriksen Statsaut. revisor Ole Holm Direktør Christen Hovgaard Professor dr. oceon Hans Chr. Johansen Skibsreder Peter Knudsen Overtelegrafist Karl P. Lauritsen Kaptajn S.C. Nygaard Direktør, civiling. HJ. Esmann Olesen Grosserer, direktør Knud Olesen*, næstformand Rigsantikvar, professor, dr.phil. Olaf Olsen* Skibsreder C. Rentz-Petersen Direktør Jørgen Skov* Driftchef Jørgen Svarer Underdirektør Anton Vognsen* De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. Personale (Juni 1993) Museumsdirektør Hans Jeppesen Museumsinspektør Hanne Poulsen Museumsinspektør Kåre Lauring Museumsforvalter Morten Kirketerp Nielsen Konserveringstekniker Mads Gulløv Skibteknisk konsulent Jes Kroman Bibliotekar Bert Blom Museumsassistent Erik Schou Andersen Sekretær - Stillingen ubesat Bogholder Kaya Hansen Fotograf Kirsten Jappe Receptionist Lone Knudsen Kristiansen Timelønnede kustoder: J. Steen Christiansen Vibe H. Christiansen Christina I. Emdrup Lisbeth S. Kristensen Klaus Meyer Thomas Plum Jan Rindom Rengøringsassistent Kirsten Hvid Jeppesen Rengøringsassistent Birthe Klokker 138

2 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Beretning for året 1992 Indsamling, undersøgelse og registrering Hanne Poulsen har videreført sine undersøgelser af "Carolinere" o " de fælles bestræbelser i Søfartspuljen vil sandsynligvis blive udgivet som Maritema-nummer i Mads Gulløv har en stor del af året været optaget af dykning. Den deltog han i sportsdykkerklubben Helgolands dykning ved vraget kaldet VEN VEST (jvf. H&S årbog 1980 s.109 ff.) og museet har nu indledt et samarbejde med klubben for om muligt at indkredse skibets identitet ved fornyede undersøgelser. I perioden 11-22/5 var Mads Gulløv deltager i Skov og Naturstyrelsens undersøgelse af registrerede vrag i Nordjylland, og det meste af sommeren og efteråret var han udlånt til styrelsens forundersøgelser af Øresunds bund i det område, som berøres af den projekterede bro. Som en udløber heraf, var museet ansvarlig for udgravningen af vragrester af et mindre handelsskib med kaldenavnet MAGNUS fra 1800-årenes begyndelse. Udgravningen foregik i ugen 28-30/9 og 1-16/10, og resultaterne vil siden blive publicerede. Museets bibliotek er i årets løb vokset med 460 bind, hvoraf 144 er tilkommet gennem bytteforbindelser, 177 bind er gaver og resten er købt. Som sædvanligt er den største tilvækst i samlingerne dog opstået, fordi privatpersoner, virksomheder og institutioner skænker museet vidnesbyrd om landets maritime kulturhistorie. Den samlede "a v eliste brin- XXXXXXX. X XXXX.XW X^. X^ X^X XX XX XVX fc^ r v^ xx^ ges efter beretningen, og alle givere skal hermed endnu en gang have stor tak. Bevaring På grund af Mads Gulløvs omfattende dykkeraktivit har der ikke været mulighed for større konserveringsarbejden Takket være en dygtig beskæftigelsesansat, er en model af ØK's M/S INDIA dog blevet fornemt restaureret. Skibsbevaringsfonden 1992 var sidste år af fondens treårige prøveperiode med statstilskud (3x kn). Industriminister Anne Birgitte Lundholdt bistod ved uddelingen af lånetilsagn under Træskibssammenslutningens pinsestævne i Aarhus, hvor der blev uddelt lånetilsagn til skonnert META ( kn), skonnert FREIA ( kn), coaster SAMKA ( kn), paket DE TO SØSKENDE ( kn). I efteråret udgav fonden "Chartersejlads med historiske skibe", og siden er der udgivet en samlet rapport over fondens resultater indtil nu. Begge rapporter kan bestilles ved henvendelse til museet. Formidling I årets løb har museets besøgende haft 139

3 ita U_ylirl A j] r Ktii SSSlllASS^?r~ H ' ". ^f'~,1 ' H \L r i! li'.- /t_5 Miill'-v ;j { c'ii t ( i^ :/ WliAr For at støtte indtjeningsmulighederne for de større bevaringsværdige fartøjer udgav Skibsbevaringsfonden i efteråret sin "Charterrapport". Udredningsarbejdet og udgivelsen blev støttet økonomisk af Turismens Netværksmidler. (Charterrapportens forside). To improve the earning capacity of the larger ships which are worth preserving, The Ship Preservation Fund published its "Charter Report" last autumn. The research and the publication were supported financially by the Tourism Network Funds (Turismens Netværksmidler). (Charter Sailing with Old Sailing Ships). lejlighed til at se tre særudstillinger. Den 2/4 åbnedes "DUC på Kronborg", som på pædagogisk vis gav indtryk af olieefterforskning og -udvinding i Danmark. Udstillingen var fremstillet af DUC og rummede også en video i dansk og engelsk version. Der var tillige udarbejdet undervisningsmateriale til besøgende skoleklasser. Den 22/6 åbnedes "DFDS i 125 ÅR", som markerede museets bidrag til at festligholde rederiets jubilæum. Udstillingen var tilrettelagt af museet og blev fremstillet i samarbejde med kommunens beskæftigelsesværksted, og til projektet gav DFDS og JLfondet betydelige beløb. På grund af den store interesse forlængedes udstillingsperioden, og først i maj 1993 blev udstillingen nedtaget. Fra den 26/9 og resten af året vistes tillige den lille fine fotoudstilling "Kystbåde fra Tranquebar og Ghana", baseret på arkitekt Niels Bechs egne optagelser fra 1960'erne og 1970'erne. Basisudstillingen er blevet fornyet med genopstilling af de bedste "oplevelseselementer" fra jubilæumsudstillingen i De besøgende kan derfor undervejs møde en fyrbøder i arbejde, se en matros som maler skibsside, høre snorken fra jungmanden i køjen og se dæksdrengen læse brev hjemmefra i forlukafet på en damper fra 1915, kigge ind i kahytten på et af de danske skibe under allieret flag i 2. Verdenskrig, og sætte sig i enkeltmandskammeret fra en af B&W skibsværfts seneste byggenumre. Modelbådssejladserne i voldgraven foregik i week-enden 13-14/6. Om lørdagen viste medlemmer fra Dansk Modelbådsunion, hvad deres fartøjer kunne, og om søndagen afprøvede elever fra Rungsted Private Realskole deres selvbyggede konstruktioner. 140

4 Der har været afholdt særomvisninger den 26/8, 28/8, 19/9, 25/9 og 30/11. Mads Gulløv har i tiden 25/5-5/6 været lærer på undervandsarkæologisk uddannelsesgravning ved Lille Kregme. Den 28/11 medvirkede Hans Jeppesen i en halvtimes udsendelse i DR om S/S TITA- NIC's forlis. Hanne Poulsen har for det canadiske søfartstidsskrift "The Northern Mariner" anmeldt bøgerne: Jean Wright-Popescul: The Marine Art of J. Franklin Wright; og Lars U. Scholl: Der Marinemaler Hans Peter Jurgens. For Årbog for Svendborg og Omegns Museum,1992: I Storm og stille - den sikre havn. Bidrag til Sømandskonens historie. Udgivet af Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg, 1992, samt skrevet en oversigtsartikel: Skibsportrættet, til det lokal- og kulturhistoriske tidsskrift Journalen 1992 nr. 2. Organisation og samarbejde Hans Jeppesen har repræsenteret museet i Orlogsmuseets bestyrelse, Vikingeskibshallens bestyrelse, Museumsrådet for Frederiksborg Amt, Marinarkæologisk Referancegruppe MARE, SMN referancegruppe for nyere Tids Kulturhistorie, forretningsudvalget for International Congress of Maritime Museums, ICMM, planlægningsgruppen Helsingør-Holland 1994 og redaktionskomiteen for en ny dansk søfartshistorie. Han er endvidere formand for Skibsbevaringsfonden. Kåre Lauring har repræsenteret museet i Landsudvalget for indsamling og bevaring af fotografier, og i Kontaktudvalget for Dansk Marium Historie og Samfundsforskning. En eller flere af museets medarbejdere har deltaget i følgende møder og kurser: Søfartspuljemøder 30-31/3 i Åbenrå og 14/9 i Nyborg, Dansk Maritim konference 24-26/4 i Frøslev, ICMM interimmøde 6-9/7 i Douarnenez og Common European Maritime Heritage Congress 31/8-4/9 i Amsterdam. For 5 medarbejdere har der været afholdt internt kursus i tekstbehandling, og Mads Gulløv har den 27/3 været på kursus i klimastyring. Personale Susanne Petersen, Søren Petersen og Jesper Frederiksen har været ansat i forbindelse med museets undervandsarkæologiske undersøgelse i tiden 28/9-16/10. I årets løb har museet endvidere haft følgende midlertidigt ansatte: Niels Baastrup 4/5-3/12 Bjarne K. Christensen indtil 10/6 Anne Fogh indtil 3/6 Svend Høck 15/1-14/8 Claus K. Jessen 6/1-5/8 Gorm Schmidt 6/1-5/8 Elisabeth Thorsen indtil 6/2 Troels Jeppesen har været erhverspraktikant i tiden 27/1-31/1. Økonomi Den store forhøjelse af entréprisen i 1991 og den samtidige hermed gennemførte ændrede fordeling af fællesbilletindtægten, påvirkede desværre også museets økonomi negativt i Besøgstallet blev (1991: ) - en mindre ned- 141

5 gang end året før, men dog ca. 6%. Museets bestræbelser for en selvstændig markedsføring begynder at give resultat, idet betydeligt flere besøgende end før løser særskilt billet til Handels- og Søfartsmuseet. 3/4 af billet-indtægten kommer dog fortsat gennem fællesbilletter. Når det alligevel er lykkedes at opretholde et højt aktivitetsniveau og et pænt driftsresultat, skyldes det især to forhold. Gennem beskæftigelsesprojekter har museet i årets løb fået udført arbejde for omkring kn, og desuden har museets konservator og dykker en meget stor del af året været udlånt til Skov- og Naturstyrelsen. 142

6 Gaveliste for året 1992 Else Andersen via Randers Lokalhistoriske Arkiv: Optegnelser vedr. rejse mellem København og Julianehaab Knut Borring-Møller: Navnestander fra M/S DORA. Evald Brønd: 2 stk. førstedags kuverter vedr. M/S SELANDIA. Dagmar Carstens: En universalring. Alma Christensen: Maleri: Vilh. Arnesen: Skoleskibet Danmark. Niels Kjeld Christensen: Kort: Skibe strandet under stormfloden 13. november Erik Christiansen: Video vedr. giverens sejlads under II Verdenskrig. Holger William Danø: En kladde fra skoleskibet KØBENHAVN. Ruth Deichman Brandt: Maleri af Carl Baagøe: Sejlere i Øresund. DFDS: Søfartsbog for Hans Peter Hansen. Axel-Ole Ekstrøm: Fotos vedr. Dansk Vestindien. A/S Em. Z. Svitzers Bjergningsentreprise: En samling fotos og negativer. Alva Forsmark: Tegning: Bjergningsskibet S/S ÆGIR. Bengt Frederichsen: Politivedtægt fra St. Croix R. Grønbech-Olsen: Skibsportræt: Brig ÆRØ af Ærøskøbing. Grønlands Postvæsen: Førstedagskuverter. PoulJ. Hansen: En samling skibstegninger. Henning Henningsen: Jubilæumsfrimærker Dansk Vestindien V.A. Høffding: Foto af skoleskibet KØBENHAVN. Frode Jacobsen: Kompasnåle. I.C.Jensen: Tegninger vedr. Vandbygningsvæsenets skibe. Per Jensen, via National Museets Bibliotek: Dias s/h fra Dansk Vestindien Jan Jørgensen: En samling lanterner og blokke. Kuwait Petroleum: Halvmodel af M/S BETTY NORDGAS. J.C. Lass: En samling protokoller og reglementer fra ØK omkring Søren Laub: En samling hueebånd fra gamle Amerikadampere. Jens Lorentzen: En samling fotos og dias vedr. Skandinavien-Amerika Linjen. V. Marquard Petersen: Bestikhylde fra vagerkutteren LØVENØRN. Kristian Nørlyng: Tre tegninger vedr. torpederinger i I. Verdenskrig. Gunnar Nørstad: Arkivalier og dokumenter vedr. Niels Christian Jensen, styrmand i DFDS. Orlogsmuseet: 2 stk. foto. Ole Rømer Museet: En samling almanakker. Preben Palle: Cabm Class Plan Skandinavien-Amerika Linjen. E. Schoustrup: Søfartsbøger og dokumenter vedr. skibsfører i DFDS Ole Christian Mortensen. Søfartens Fremme: Video: Til søs som aspirant. Bernhard & Anna-Dagmar Tagesen: Norsk kompas. Søren Thorsøe: En samling skibstegninger. Jacob Westergaard: Foto af M/S CAROLI NE. Chr. Waagepetersen: To udskårne kinesiske bambusæsker. Jørgen Zejner: Foto af M/S GROLLEN. Boggaver Anette, & Poul Brink Albers, Helsingør; Ib V. Andersen, Kokkedal; Archivschule Marburg, D; Ole Askman, Frederiksberg; Fritz Beuck, Lyngby; Jan Blom, Humlebæk; Aage Steen Bundgaard, Hillerød; Gunvor Bærntsen, Thorshavn; Henning Christensen, Brønshøj; 143

7 Jens Vinther Christensen, Hvidovre; Jan Davidsson, Goteborg; J. Falkensteen D/S "Norden" A/S, Kbh.K.; Peter Grunnet, Frederikshavn; Henning Henningsen, Helsingør; Rigmor Christiansen Holdt, Agerbæk; Claus Holmfred, Bagsværd; Honolulu Academy of Arts, Hawaii; Sibylla Haasitm, Stockholm; Jørgen Jensen, Skodsborg; Palle Uhd Jepsen, Esbiero"; Henr^ Johansen, Helsingør; Povl Jægerholt, Rungsted Kyst; Claus Larsen/Vejdirektoratet, Kbh.K.; Kirsten Bruhn Larsen, Helsingør; Lars Peter Madsen, Grenå; Poul Moustgaard, Svendborg; Kaj Bredahl Nielsen, Kbh.; Gunnar Olsen, Kbh.; Oxford University Press, U.K.; Helge Pedersen, Frederiksberg; Kenno Pedersen, Helsingør Kommunes Museer; Hanne Poulsen, Espergærde; Wolfgang Rudolph, Schildow, D.; Hans Diederichsen Riihmann, Lyngby; Svend Aage Saugmann, Vedbæk; M.K. Stammers, Merseyside Maritime Museum, Liverpool, U.K.; Søværnets Taktikskole v. Kaj Christiansen, Holmen; Søren Thirslund, Humlebæk* Else Marie Thorstvedt ta Astrid Johnson, Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo; Søren Thorsøe, Hørsholm; Agnes Vinding, Snekkersten; Johan Anton Wikander, Trondheim, Norge; George Zeuthen, Århus G. 144

8 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Resultatopgørelse for året 1992 Balance pr. 31. december 1992 Indtægter Entreindtægt Tilskud fra staten Andre offentlige tilskud Ikke offentlige tilskud Kiosk- og bogsalg Rekvirerede arbejder Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter Personaleomkostninger Lokaleomkostninger Samlingens forvaltning Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger Anden oplysningsvirksomhed 0 Udgivervirksomhed Andet kulturformidlende arbejde Administration Kapacitetsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Nettoresultat kr Aktiver Samlingen 1 Automobil Anlægsaktiver Beholdninger Udestående fordringer Likvide midler Omsætningsaktiver Aktiver i alt kr Passiver Egenkapital Hensættelser Mellemregninger Forudbetalt tilskud Kreditorer i øvrigt Gæld i alt Passiver i alt kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med museets bogholderi, somjeg har revideret. København, den 27. marts 1993 Ole Holm, statsaut. revisor 145

9 Specifikation af private bidrag 1992 Generalkonsul L.O.G. Amundsens Gave Danmarks Rederiforening Den Danske Bank Fonden til Søfarendes og Søfartens Vel (formål: Undervandskamera)... Arv efter Bodil Margrethe Kiel J.C. Hempels Legatfond Unibank Magasin du Nord's Fond Velux Fonden (formål: Solkompas).. DFDS A/S JL-Fondet (formål: Jubilæumsudstilling)... Dampskibselskabet Torm Hafnia Fonden Scandutch Det Østasiatiske Kompagni A/S kr Resultatopgørelse for året 1992 Renteindtægter Årets resultat Balance pr. 31. december 1992 Passiver Kapitalkonto: Saldo pr. 1. januar 1992 Nettoresultat Passiver i alt kr. kr Aktiver Handels- og Søfartsmuseet J. Friis-Pedersens Arv Likvide midler, Den Danske Bank Aktiver i alt kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, somjeg har revideret. København, den 27. marts 1993 Ole Holm, statsaut. revisor 146

10 Arkitekt J. Friis-Pedersens arv Resultatopgørelse for året 1992 Indtægter Renteindtægter Afclragsavancer Kursavance _0 Indtægter i alt Udgifter Revision Depotgebyr Kursregulering Kurstab 289 Gave til Handels- & Søfartsmuseet Omkostninger Nettoresultat kr. (13.710) Balance pr. 31. december 1992 Aktiver Værdipapirer Likvide midler Omsætningsaktiver Aktiver i alt kr Passiver Egenkapital Mellemregninger Skyldige omkostninger Passiver i alt kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, somjeg har revideret. København, den 27. marts 1993 Ole Holm, statsaut. revisor 147

11 Museets salgsartikler I serien Søhistoriske Skrifter kan endnu fås: VI. Jørgen H.P. Barfod: Danmark-Norges handelsflåde (1967). Pris kr. 15,00. VIL Christian Nielsen: Danske Bådtyper (1973), nu i 4. oplag. Pris kr. 225,00. I serien Maritema: I. Søren Thirslund: Træk af navigationens historie. Fra oldtiden til 1530 (1987) Pris kr. 95,00. II: Søren Thirslund: Træk af navigationens historie (1988). Priskr. 105,00. III: Søren Thirslund: Træk af navigationens historie (1989). Priskr. 125,00. IV. Søren Thirslund & GL. Vebæk: Vikingernes kompas årig pejlskive fundet i Grønland (1990). Priskr. 110,00. Eng. udgave CL. Vebæk & S. Thirslund: The Viking Compass. Guided Norsemen first to America (1992). Priskr. 125,00. XIII-XIV: Knud Klem: Skibsbyggeriet i Danmark og hertugdømmerne i 1700-årene. (1985). Forhandles i boghandelen. XVI. Hans J. Hansen: En tatovørs erindringer (Tusch-Hans). Udg. af Henning Henningsen. (1988). Pris kr. 148,00. Søhistorisk Billedbog. 150 dejlige billeder fra museets righoldige samlinger. Dansk og engelsk tekst. Pris kr. 25,00. Plakater Museets klassiske plakat, tegnet af Sikker Hansen i Farvelitografi. Pris kr. 60,00. Museets nye plakat, tegnet af grafikeren Karin Birgitte Lund i Farvelitografi. Pris kr. 60,00. DFDS. Jubilæumsplakat 92. Pris kr. 50,00. B&W. Jubilæumsplakat 93. Pris kr. 30,00. Alle priser er eksklusive forsendelsesomkostninger, inkl. den nugældende moms. Bestillinger modtages på: Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 3000 Helsingør. Tlf: Postgiro:

12 Selskabet Handels- os; Søfartsmuseets Venner Bestyrelse pr. 1/91993 Borgmester Knud Axelsen U naf^rairfarttar Wi<=dc T^i^lrl ^.lirict^nsf'r. Direktør Ole Friis Direktør, skibsreder Niels Hahn-Petersen Marinebibliotekar, kommandørkaptajn Arne Holm Museumsdirektør Hans Jeppesen, kasserer og sekretær Arkitekt m.a.a. Hannes Stephensen SEresmed lem Museumsdirektør, dr.phil. Henning Henningsen Direktør, civilingeniør Jens M. Barfoed Personale: Bibliotekar Bert Blom Beretning for Den årlige generalforsamling blev afholdt onsdag den 25. august 1993 kl i Erik af Pommerns kammer på Kronborg. Der var mødt ca. 70 medlemmer op, og ca. halvdelen af dem deltog i den traditionelle uformelle rundgang sammen med museumsinspektør Hanne Poulsen i både basis- samt særudstillinger fra kl Kl bød formanden, underdirektør Niels Kjeld Christensen, velkommen, hvorefter man gik over til følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed Regnskab Valg af bestyrelsesmedlemmer. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Indkomne forslag. 7. Eventuelt. ad 1. På bestyrelsens forslag blev fhv. stadsbibliotekar Erik Buch Vestergaard valgt til dirigent med akklamation. EBV. takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet, hvorefter han oplæste dagsordenens punkter for derpå at give ordet til Niels K. Christensen. ad 2. Niels K. Christensen aflagde derefter følgende beretning for venneselskabet: I lighed med tidligere år konstituerede bestyrelsen sig efter generalforsamlingen med Niels Kjeld Christensen som formand og Arne Holm som næstformand. Venneselskabets økonomi er stabiliseret, og i årets løb er medlemskredsen vokset med 8%, således at vi nu har 1193 betalende medlemmer (1992: 1100). 41 af disse er firmamedlemsskaber. Det kan betegnes som værende en gunstig udvikling i en tid, hvor mange foreninger generelt kan konstatere faldende medlemstal og dårlig økonomi. 149

13 Bestyrelsen vil bestræbe sig på at fastholde denne positive tendens. Torsdag den 25.marts blev medlemmerne inviteret til medlemsaften i Erik af Pommerns kammer, hvor arkitekt Bent Kure på levende og engageret vis fortalte om fregatten JYLLAND's restaurering. Mødet var godt besøgt, og interessen var stor, ra C* n 1Q crtf* *ft{ "fj7ilrrp>t. Ai dagsudflugt til Ebeltoft måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldinger. Foruden årbogen har Venneselskabet i beretningsåret skænket museet 3 gaver: 1. Et skibsportræt af skibet ST. PETER, udført af skibstømrer og skibsportrætmaler P.N. Foss fra Dragør, som levede En PC'er med tekstbehandlingsprogram. 3. Tilskud til det kommende nummer i serien Mari tema om "Carolinerne", som mange jo kender fra Hanne Poulsens foredrag ved sidste generalforsamling. I årets løb har bestyrelsen haft en principiel diskussion om, hvordan afkastet fra Venneselskabets formue bedst anvendes, og der har været interesse for, i højere grad end i de seneste år, at kunne hjælpe museet med løsning af akut opståede opgaver. Til sidst skal jeg takke medlemmerne for et godt år og Slotsforvaltningen for lån af Erik af Pommerns kammer. Da der ingen bemærkninger var til formandens beretning, gav dirigenten ordet til Hans Jeppesen, som dels redegjorde for museets aktiviteter i det forløbne år samt for initiativer i det kommende. Hans Jeppesen startede med en bemærkning om, at det glædede ham, at de M/rptinof 1T%* -T c fremmødte havde vist deres nationale sindelag ved at møde op til generalforsamlingen i stedet for at blive hjemme og se fodboldlandskamp. AV aktiviteter nævnte HJ. bl.a. særudstillingen B&W i 150 år og udtrykte samtidig glæde over det fine samarbejde, museet påny havde haft med byens beskæftigelsesl\xo Lll - lingen Modelskibe i leg og alvor, der byggede på museets store, varierede modelsamling, samt de vel besøgte modelskibssejladser i voldgraven. Særudstillingen Søfartens fotokonkurrence har ligeledes vakt stor opmærksomhed og vil blive en årligt tilbagevendende begivenhed. Af kommende særudstillinger nævnte Hans Jeppesen bl.a. en fotoudstilling om strandinger og forlis ved Scilly Islands nær indsejlingen til Kanalen, samt udstillingen Holland i Helsingør, om hollændernes betydning i Øresund og i Østersøen. Derefter kommenterede HJ. indholdet i den kommende årbog samt arbejdet i Skibsbevaringsfonden, der bl.a. har resulteret i udgivelsen, Chartersejlads med gamle sejlskibe. A kommende udgivelser nævnte HJ., G.A. Koefoeds Søeordbog på da.-eng.-fr. - et originalmanuskript i museets eje, som er transkriberet og renskrevet af Jørgen Marcussen og som udgives i Weilbach & Co.'s regi i november i år. Desuden er man under museets administration påbegyndt det store arbejde med en ajourført Dansk Søfartshistorie - et arbejde, der er beregnet til at strække sig over 5 år. 150

14 ad 3. Hans Jeppesen fik atter ordet for derefter at kommentere Venneselskabets regnskab, der viste meget små udsving sammenlignet med året før. Efter at have dokumenteret revisorens underskrift blev regnskabet godkendt af såvel dirigent som den tilstedeværende forsamling. ad 4. På valg var bestyrelsesmedlemmerne: Direktør Niels Hahn-Petersen Marinebibliotekar Arne Holm Underdirektør Niels Kjeld Christensen og til revisor: Reg. revisor Niels P. Hansen. Da alle havde erklæret sig villige til at fortsætte, foreslog bestyrelsen genvalg, og alle blev genvalgt med akklamation. ad 5. Under dette punkt motiverede Hans Jeppesen bestyrelsens forslag om en mindre stigning af kontingentet. Allerede ved forrige generalforsamling blev der stillet forslag om en gradvis forhøjelse af det personlige kontingent på i alt 20,00 kr. over 2 år. Den første forhøjelse på 10,00 kr. blev godkendt af den daværende forsamling, således at kontingentet for 1993 udgør 150,00 kr. (+porto/gebyr 25,00 kn), og nu ville man så gerne have sidste del af den gradvise forhøjelse godkendt, således at kontingentet for 1994 kommer til at udgøre 160,00 kr. (+25,00 kr. i porto/gebyr i Danmark). Firmakontingentet, der omfatter 5 adgangskort samt 5 årbøger, er fortsat kr. (+ porto/gebyr). Forhøjelsen af det personlige kontingent til 160,00 kr. + porto blev godkendt af forsamlingen. ad 6. Der var ingen indkomne forslag. ad 7. Der var heller ingen kommentarer under eventuelt. Dirigenten Erik Buch Vestergaard takkede for god ro og orden, hvorefter Niels K. Christensen takkede dirigenten for vel udført hverv. Efter den ordinære generalforsamling holdt man et kvarters pause, hvorunder de fremmødte venner indtog en forfriskning og lidt snacks af forskellig art, og hvorunder museumsinspektør Hanne Poulsen besvarede spørgsmål om det af Venneselskabet skænkede skibsportræt, der var ophængt til beskuelse på væggen i Erik af Pommerns kammer. Derefter gik man over til aftenens sidste punkt, hvor Niels K. Christensen overlod ordet til museumsdirektøren. Hans Jeppesen begyndte med kort at skitsere Handels- og Søfartsmuseets 78-årige historie og udvikling og gjorde derpå nøje rede for museets flytteovervejelser og de alternativer, der har været opereret med indtil nu - henholdsvis en lokalisering på Helsingør Værft og yderst på Langeliniemolen. HJ. pointerede, at mange opfatter Handels- og Søfartsmuseet og Kronborg som uadskillige størrelser, men at disse mange næppe tænkte på, at museet manglede udvidelsesmuligheder til bl.a. at vise større ting, til fartøjsrestaurering, til magasiner og kiosksalg, og at mulighederne for en øget egenindtægt var stærkt begrænsede. Et moderne, velfungerende søfartsmuseum har brug for at ligge ved en rigtig kaj og 151

15 i bygninger, hvor aktiviteter både inden- og udendørs, samt medvirken fra de besøgende, er naturlige dele af den samlede virksomhed. Den måde at arbejde på lader sig ikke forene med placeringen på Kronborg. Situationen er ikke afklaret, og hvornår den bliver det er ikke til at vide, men vi vil forhåbentlig vide mere i løbet af et års tid. Derefter tog formanden for museets bestyrelse, direktør Thorkild Reedtz Funder fra Søfartsstyrelsen, ordet og understregede, at museets bestyrelse havde megen forståelse for Handels- og Søfartsmuseets problemer og fastlåste situation. Eftertiden kunne med god grund bebrejde bestyrelsen og direktøren, hvis man ikke netop nu søgte at realisere flytteovervejelserne. Efter at have udtrykt sin glæde over Th. Funders ord og efter at have besvaret spørgsmål fra forsamlingen afsluttede HJ. sin orientering. Derefter takkede Niels K. Christensen for orienteringen ncr fremstillin eren A " mnseets problemer og erklærede afslutningsvis, at han personligt endnu ikke havde vænnet sig til tanken om Kronborg uden Handels- og Søfartsmuseet. Generalforsamlingen sluttede kl

16 lytilkomne medleminer Alsing, Asger, 6300 Gråsten. Andersen, Finn, 2690 Karslunde. Andersen, Helge, 3060 Espergærde. Andersen, Ove H., 4750 Lundby. Andersen, Povl V, 2000 Frederiksberg. Andersson, Erik, S Nacka. Andreasen, Axel, 4920 Søllested. Bangsvig, Benn, 2830 Virum. Bendtsen, Erik, 3070 Snekkersten. Birck, Jurgen R., 3000 Helsingør. Carlsen, Bent, 8800 Viborg. Christiansen, Kurt L., 6280 Højer. Danø, Holger, 6700 Esbjerg. Degerbøl, Jens, 2100 Kbh. 0. Eriksen, Finn, 2860 Søborg. Friis, Søren, 2900 Hellerup. Gericke, John, 2660 Brøndby Str. Gjesager, Ulrik, 3060 Espergærde. Granqvist, Lennart, S Helsingborg Gruffmen, Christen, S Malmo. Grønlund, Ole, 3060 Espergærde. Hansen, Claus, 3050 Humlebæk. Hansen, Inga, 3520 Farum. Hansen, Ole, 3000 Helsingør. Hansen, Niels R, 3520 Farum. Hartmann, Lene W., 2900 Hellerup. Henriksson, Marianne, S Sjoborg. Huhn, Åge, 4293 Dianalund. Jakobsen, Hanne, 9870 Sindal. Jensen, Jørgen, 2942 Skodsborg. Jensen, Palle H., 4070 Kirke Hyllinge. Jepsen, Palle Uhd, 6840 Oksbøl. Kløvedal, Troels, 8400 Ebeltoft. Kryger, Svend, 3000 Helsingør. Larsen, Arne B., 3000 Helsingør. Larsen, Rolf, 2740 Skovlunde. Lonning, Erik, 2900 Hellerup. Madsen, Poul, 5970 Ærøskøbing. Marcussen, Carsten, 3450 Allerød. Michelsen, Ove, 3460 Birkerød. Mortensen, Keld, 2630 Taastrup. Muller Torben 3000 HelsincOr Møller, Gunhild, 2000 Frederiksberg. Møller, Knud Erik, 3900 Nuuk. Nielsen, Kathrine, 3060 Espergærde. Nielsen, O.S., 5800 Nyborg. Nielsen, Tage L, 3060 Espergærde. Nørgaard, Ole, 4736 Karrebæksminde. Olsen, Eyvinn, 2990 Nivå. Poulsen, Børge, 3070 Snekkersten. Rasmussen, Torben 2990 Nivå. Sand jens E., 8300 Odder. Schou-Nielsen, Ole, 2900 Hellerup. Sørensen, TO. Krarup, 3050 Humlebæk. Tambour, Jens, 4900 Nakskov. Voss, Ivan, 3000 Helsingør. Walløe, Klaus, 3060 Espergærde. Wamberg, Mogens, 3000 Helsingør. Westerdahl, Christer, 1467 Kbh. K. Wetche, H., 9400 Nr. Sundby. Willads-Petersen, 5970 Ærøskøbing. Wilms, Egon, 1366 Kbh. K. 153

17 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Resultatopgørelse for tiden 1. april marts 1993 Indtægter Kontingenter og bidrag fra medlemmer Fortjeneste ved salg af glas, kompasplatter og fliser: Renteindtægter Kursgevinster Udgiftsførte feriepenge, ej udbetalt Gave fra H.L. Barfoed's legat Indtægter i alt Udgifter Udgivelse af årbog Porto til udsendelse salg af årbøger tilskud til årbog Nettoudgift årbog Andel af gager Porto, fragt m.v Kontorhold m.v Revision og regnskabsassistance Diverse Afskrivning på EDB-anlæg Udgifter i alt Resultat

18 Balance pr. 31. marts 1993 Aktiver Likvider Tilgodehavende salgsindtægter Tilgodehavende renter Tilgodehavende moms 81 Beholdning af platter, glas og fliser Nom. kr ,- Kreditforeningen Danmark 10% 92. serie, 2005 (Kostpris) EDB-anlæg 0 Aktiver i alt Passiver Skyldige omkostninger Mellemregning Handels- og Søfartsmuseum 0 Mellemregning med H.L. Barfoed's legat Reservefond: Saldo pr. 1. april Kapitalkonto: Saldo pr. 1. april Nedskrivning lager Årets resultat Passiver i alt Nærværende regnskab for 1992/93 for Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner er i overensstemmelse med selskabets bogholderi, somjeg har revideret. Revisionen er udført i overensstemmelse med anerkendte revisionsprincipper, og har ikke givet anledning til særskilte bemærkninger. Farum, den 24. maj 1993 Niels P Hansen Registreret Revisor 155

19 Fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoeds Legat Resultatopgørelse for ticlen 1. april 1992 til 31. marts 1993 Indtægter Udgifter Renter, bankindestående Gave til Handels- og Renter, obligationer Søfartsmuseets Venner Gevinst ved udtrækning af obligationer Revisionshonorar Indtægter i alt Bankomkostninger 406 Udgifter i alt Resultat 10 Balance pr. 31. marts 1993 Aktiver Likvider Mellemregning med selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Tilgodehavende renter Værdipapirer: Nom ,- Kreditforeningen Danmark 10% 92.serie, 2005 (Kostpris) Aktiver i alt Passiver Skyldige omkostninger Kapitalkonto: Legat i følge testamente Gevinst- og tabskonto: Saldo pr. 1. april Årets resultat Passiver i alt Nærværende regnskab for 1992/93 for Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner er i overensstemmelse med selskabets bogholderi, somjeg har revideret. Revisionen er udført i overensstemmelse med anerkendte revisionsprincipper, og har ikke givet anledning til særskilte bemærkninger. Farum, den 24. maj 1993 Niels P. Hansen Registreret Revisor 156

20 Advokat Sture Hovdens Legat Resultatopgørelse for tiden 1. april 1992 til 31. marts 1993 Indtægter Renter, bankindestående Renter, obligationer Kursgevinst udtrukne obligationer 360 Indtægter i alt Udgifter Gave til Handels- og Søgartsmuseet Revision Bankomkostninger Henlæggelse i henhold til testamentets bestemmelser Underskud, der overføres til uddelingskonto Balance pr marts 1993 Aktiver Likvider Tilgodehavende renter Nom ,- Byggeriets Realkreditfond 10% 47. serie 3.Afd Nom ,- Dansk Statslån Var. stående lån Aktiver i alt Passiver Skyldige omkostninger Mellemregning Handelsog Søfartsmuseet Kapitalkonto: Saldo 1. april Henlæggelse 1992/ Uddelingskonto: Saldo 1. april Årets resultat Passiver i alt Nærværende regnskab for 1992/93 for Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner er i overensstemmelse med selskabets bogholderi, somjeg har revideret. Revisionen er udført i overensstemmelse med anerkendte revisionsprincipper, og har ikke givet anledning til særskilte bemærkninger. Farum, den 24. maj 1993 Niels P Hansen Registreret Revisor 157

Personale (Juni 1994)

Personale (Juni 1994) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Ten s-t (/ireren Absalnns^n x/ J ^ ~0 ~~x x xxox-xi. Kantineleder Britt Andrés

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Personale (Juni 1995)

Personale (Juni 1995) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Kantineleder Britt Andrés Underdirektør Niels Kjeld Christensen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-J ørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Husk generalforsamling Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Bestyrelsen pr. 1. januar 2011 Formand Svend Åge Pedersen Sdr. Alle 30, Ramsing 7860 Spøttrup Kasserer Lars Yde Villaparken

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015 OG BERETNING OG REGNSKAB 2015 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af

Læs mere

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 1-34 Bilagtilselvangivelsen 2013 1-10 Side Selvstændige legater under

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Sektion 63. Løsladt kl. 06:30 Antal duer: Side 1

Sektion 63. Løsladt kl. 06:30 Antal duer: Side 1 Side 1 1 217-11-0241 U 08:46:25 1.666,65 1/ 35 217 KNUD MADSEN 1.000 100,00 S 2 189-10-0547 U 08:46:29 1.658,23 1/ 41 189 FINN NIELSEN 995 125,00 B2/S 3 189-11-0650 U 08:46:31 1.657,82 2/ 41 189 FINN NIELSEN

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Grundejerforeningen Ørneparken, Lystrup

Grundejerforeningen Ørneparken, Lystrup Lystrup den 05.03.2017 Indkaldelse til generalforsamling i grundejerforeningen Ørneparken onsdag den 22.03. 2017 kl. 19.30 i Elsted/Lystrup Beboerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Dannebrogsriddernes forening af 1888

Dannebrogsriddernes forening af 1888 Dannebrogsriddernes forening af 1888 CVR-nr. 61 13 86 95 Årsrapport for 2014 Foreningens adresse er. Torben P. Vonsild Vagtelvej 67, 2. tv. 2000 Frederiksberg Tlf. 38 19 20 31 Foreningens girokonto: 2

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E F.A.S. Geværterrænskydning Søndag den 24. marts 2002 (revideret maj 2002) RIF & Hillerød s skytteforeninger siger tak for det pæne fremmøde Patronpræmie 500 stk. Norma Diamond Line Fält Den heldige vinder

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Klubmester Damer 18 + 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F. Michelsen 2011 Nicole

Læs mere