Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel. - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel. - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder"

Transkript

1 Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder

2 Mål for ansøgningsscoremodel Rating af nye udlånskunder som beskrives vha. en række variable: alder, boligform, indkomst, aktiver, gæld, etc. Ansøgningsmodel: beregne score for kundens misligeholdelsesrisiko (risiko for at kunden misligholder sit lån i løbet af det første år efter bevilling af lånet). NB: eksisterende udlånskunder rates vha. adfærdsscore som benytter den konto-historik (overtræk, låneforhøjelser etc.) som er tilgængelig for disse kunder

3 Empirisk model En rent empirisk model kan baseres på estimeret sandsynlighed for misligholdelse (PD) for kunden. Problem i historiske data: manglende eller forsinket opdatering af variable i SNB data-warehouse: Good/Bad Faktiske variable på dato for første lån Registrede variable i DW Problem: med binær responsvariabel kræver nuanceret model meget stort datasæt

4 Ekspertmodel Mål: ekspertmodel skal på baggrund af en kundes variable give den rating, som en god rådgiver ville give baseret på de samme variable. Fordel: accept i forretning, da models ratinger stemmer med god praksis. Fordel: good/bad registreringer er for sidste par år med højkonjuktur. Eksperters erfaringer baseret på længere historik

5 Model Kundevariable alder, formue, indkomst, Vægte score Rød, gul, eller grøn rating w1, w2, w3, Problem: hvordan vægte stort antal variable, så passende indbyrdes afvejning i samlet score? Problem: hvordan omsættes score til rating der er konsistent med en god rådgivers?

6 Statistisk model baseret på ekspert-baseret rating Eksperter (rådgivere) trænet i at vurdere kunder, mens tildeling af vægte mere sværere at håndtere for rådgivere. Population af kunde-cases (~3000 inkl. 280 svage kunder fra 2006 og 2007) Ratinger fra panel af 19 eksperter case1: alder, formue, case2: alder, formue, case3: alder, formue, rød, grøn, grøn, Vægte w1,w2, Beregner vægte som giver bedst overeenstemmelse mellem models og eksperters ratinger (maximum likelihood)

7 Rating skala og forsøgsdesign 6 trins skala: Grøn over middel Grøn middel Grøn under middel Gul over middel Gul under middel Rød ratingworkshops med en uge imellem: eksperter rater hver 105 cases (25 cases fælles for alle) eksperter rater hver 102 cases (13 medvirkede også første gang) I alt rates 3321 cases. De 25 fælles cases muliggør direkte sammenligning af eksperter. Stratificeret udtræk af kunder for hver ekspert: formue, gældsfaktor og good/bad

8 Rating af fælles kunder cases blev ratet af alle eksperter Nogle er i de interne data markeret som good (G), bad (B) eller er svage kunder identificeret af Bonitetsfkt. (V) En del variation mellem ratinger af middel kunder 6=rød, 5=gul under middel,,1=grøn over middel

9 Tærskel-model for rating data Scoren for en kunde er en vægtet sum af kundevariable s=x1*w1+x2*w2+ Eksperts vurdering (latent variabel): V=s+U hvor U middelværdi 0 Tærskler: V under T1 giver rød rating R, mellem T1 og T2 gul under middel etc. Med scoren S1 er der en større sandsynlighed for rød end hvis scoren er S

10 Fortolkning af V=s+U ekspert ser kun kundevariable og ikke talscore (matematisk konstruktion). U afspejler ratingvariation: to kunder med samme talscore kan få forskellig rating af samme rådgiver -samt: 1. variation mellem eksperter. 2. dag til dag variation. Oplagt: varianskomponent model (senere) Med U logistisk fordelt fås kumulativ logistisk regression: P( R r) = exp( Tr s) exp( T s) + 1 r

11 Model og modelvariable Model: kumulativ logistisk regression (tærskelmodel) Variable i modellen: Basis-variable: alder, antal husstandsmedlemmer, boligform, variabelt forrentet lån, afdragsfrit lån, indkomst, aktiver, passiver Afledte variable: enlig forsørger, formue, gældsfaktor, indkomst pr. husstandsmedlem, soliditet Vekselvirkninger: formue/alder, formue/gældsfaktor, bolig/gældsfaktor, alder/gældsfaktor I alt 76 parametre (kvantitative variable kategoriseret) Tærskler og vægte beregnet udfra ~3.000 kundecases (PROC LOGISTIC)

12 Evaluering af model 1. overeenstemmelse mellem eksperter og model? 2. kan model fange svage kunder? 3. stemmer models risikovurdering overeens med empirisk risiko (PD)? 4. Vil model markere for mange gode kunder som dårlige?

13 Afvigelser mellem ekspertratinger og modelratinger For 90% af ekspertratingerne er afvigelsen fra modelratingen højst et trin

14 Standardiserede residualer Boxplot for hver ekspert

15 Sammenligning af modelsandsynligheder og ratings af fælles kunder (første fire) model -plot viser beregnede sandsynligheder for hver rating. Vi kan give bedste bud på rating (hvor max. sandsynlighed) og samtidigt præcisionen på dette bud

16 Sammenligning ekspertmodel-rating og good/bad markering et-årig tidshorisont Andel B/G over ekspertratingklasser: Grøn over middel Grøn middel Grøn under middel Gul over middel Gul under middel Rød B 0,6 1,3 3,0 5,4 8,7 18,5 G 99,4 98,7 97,0 94,6 91,3 81,5 Antal Adfærdsscore (eksisterende kunder med konto-historik): B andel ,4 1,5 5,1 8,8 20,6 God overeenstemmelse!

17 Scoringer af svage kunde cases og : 72 % scoret rød eller gul 2008: 78 % scoret som rød eller gul

18 Ratinger af cases m. adfærdsscore år efter første lån Blandt disse kunder blev 7% scoret rød og 19% gul på ansøgningstidspunktet Er modellen for hård?

19 Score 1-3 cases model-ratet som rød: det modellen kan se! Tilfældigt udpluk: Rød scoring forekommer rimelig. alder1 alder2 boligform formue gaeldsfak indkomst solid Andel NA Andel NA Andel Ejer Ejer Ejer Ejer Ejer Ejer Ejer Ejer Ejer Ejer Ejer Ejer Ejer NA Ejer Ejer NA Ejer Ejer NA Ejer NA Ejer Ejer Ejer Ejer NA Ejer Ejer Ejer

20 Basel II Estimerer PD på baggrund af logistisk regression med defaultstatus som afhængig variabel og ansøgningsscore s som kovariat. I Basel II sammenhæng anvendes mere restriktivt default kriterium: default = nedskrivning eller afskrivning (tab) Rating-klasse Middel score Estimeret PD (log. reg.) Konf. interval (0.000; (0.001; (0.003; (0.006; (0.009; (0.018; 0.003) 0.005) 0.009) 0.013) 0.019) 0.042) Andel default

21 Varianskomponenter Opsplitning af ekspertvurdering V ijk = s + U ij + U ijk V ijk : k' te rating i' te ekspert. j = 1,2 : ratingworkshop U ij : variation mellem eksperter (normalfordelt) U ijk : variation mellem ratinger for samme ekspert (logistisk fordelt)

22 Resultater for varianskomponentmodel (vha. GLIMMIX) varians for logistisk fordeling: 3.29 estimeret varians for eksperteffekter: 0.55 med 2 afvigende eksperter udeladt: 0.31 største del af variation målefejl Prediktioner af ekspert-effekter

23 Fordele ved varianskomponentmodel kan håndtere, at nogle eksperter har ratet dobbelt så mange cases som andre (sikre at deres ratinger ikke får uforholdsmæssig stor betydning) mere nøjagtig kvantificering af variation i data udregning af prediktioner kræver numerisk integration: P( R ijk r) = EP( R ijk r U ij ) = E exp( T r s + Uij ) exp( T + ) + 1 r s Uij

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF OULATIONEN... 4 DELOGAVE 1...5 BEGREBSVALIDITET... 6 Differentiel item funktionsanalyser...7 Differentiel item effekt...10 Lokal

Læs mere

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Tilgængelighed Udskriften ReproAnalyse er tilgængelig i Dairy Management System (DMS) under fanebladet Analyse og lister > Analyseudskrifter. Husk at vælge

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Kreditpolitik før og under krisen

Kreditpolitik før og under krisen Kreditpolitik før og under krisen En empirisk analyse Økonom Palle Sørensen Student Rasmus Bisgaard Larsen Student Jonas Korsgaard Christiansen 16/06/2014 1 Introduktion Dette studie forsøger at vurdere

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

En statistisk analyse af aktieafkast

En statistisk analyse af aktieafkast En statistisk analyse af aktieafkast Af cand.scient.oecon. Erik Christiansen IBC Kolding Efterår 2008 Forord Kan man ved bruge af statistiske modeller og de historiske aktiekurser forudsige fremtidens

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE

FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE AF RUNE STUBAGER & KIM MANNEMAR SØNDERSKOV 5. udgave, januar 2011 DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE Aarhus University

Læs mere

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Forord Dette er en vejledning i de psykometriske begreber og principper, der er vigtige i forbindelse

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Stephan Skovlund APRIL 2013 GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Statistik med fokus på anvendelighed i erhvervslivet Statistik Excel - Dataanalyse Statlearn.com Indholdsfortegnelse FORORD... 6 KAPITEL 1: STATISTIKKENS

Læs mere

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen Analyserapport 2011:7 Derfor skal livrenter ikke Finansiel ind under forståelses 100.000 betydning kr. s for loftet privatøkonomien AnnKathrine Ejsing Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1,

Læs mere

UDSÆTTELSER AF LEJERE UDVIKLING OG BENCHMARKING

UDSÆTTELSER AF LEJERE UDVIKLING OG BENCHMARKING UDSÆTTELSER AF LEJERE UDVIKLING OG BENCHMARKING LEJERE BERØRT AF FOGEDSAGER OG UDSÆTTELSER I PERIODEN 2007-13 15:18 GUNVOR CHRISTENSEN ANDERS GADE JEPPESEN AGNETE ASLAUG KJÆR KRISTOFFER MARKWARDT 15:18

Læs mere

Dokumentation: Identifikation af markeder

Dokumentation: Identifikation af markeder Kopi: d. 21.2.2011 Kathrine Lausted Veie Dok. nr. Dokumentation: Identifikation af markeder Dette notat beskriver inddelingen af undersøgelsesområdet i 9 forskellige delmarkeder. Denne inddeling er en

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Risikoanalyse Successiv kalkulation Ken L. Bechmann 18. november 2013 1 Dagens emner Risikoanalyse og introduktion hertil Kalkulation / successiv kalkulation Øvelser og småopgaver

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

To spørgsmål: Hvilken betydning har de manglende svar på items for målingen af spiritualitet?

To spørgsmål: Hvilken betydning har de manglende svar på items for målingen af spiritualitet? Om manglende responser i surveys: Spiritualitetsskalaen Svend Kreiner To spørgsmål: Hvilken betydning har de manglende svar på items for målingen af spiritualitet? Hvilken betydning har de manglende svar

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Indledende analyser af forsøg med modersmålsbaseret undervisning

Indledende analyser af forsøg med modersmålsbaseret undervisning US AARH Indledende analyser af forsøg med modersmålsbaseret undervisning Rapport udarbejdet for Undervisningsministeriet Marts 2014 Simon Calmar Andersen Maria Humlum Anne Brink Nandrup Institut for Statskundskab

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13 Juni 2011 Whitepaper En detaljeret teoretisk og praktisk gennemgang af principperne og koncepterne omkring styring af fastprisprojekter og værdiberegning i TimeLog Project. Indledning 2 Introduktion til

Læs mere