BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING Zero-turn Rider Simplicity ZT3000 Fabr. nr. Beskrivelse ZT3000B2450CE, Simplicity ZT3000 zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 360Z Fabr. nr. Beskrivelse ZB2450CE, Snapper 360Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) Fabr. nr. Beskrivelse ZB2752CE, Snapper 365Z zero-turn rider med 52 klipper (CE) ZB2552CE, Snapper 365Z zero-turn rider med 52 klipper (CE) Rev D

2 Tak for lån nemlig køber indeværende seriøs - bygget fabrikat. We re glad at you ve opstillet jeres tillidsfuldhed i den Simpelhed og Snapper mærke. Hvor opereret og holdt i overensstemmelse med den instruks heri håndbog, jeres fabrikat vil levere mangeårig i pålidelig service. Indeværende håndbog indeholder sikkerhed information hen til skabe jer vide i den hazards og risiko forenet hermed apparat og hvor hen til undgå sig. Indeværende apparat er designet og beregnet på være anvendte og holdt i overensstemmelse med den håndbog nemlig komme ind gennemskæring i hævdvunden plæne og er ikke anlagt på hvilken som helst anden opgave. Den er betydelig at jer læse og opfatte disse instruks helt igennem i nærværelse af prøver for at starte eller operere indeværende udstyr. ADVARSEL Udstødnigsgasser fra dette produkt indeholder kemikalier, som i visse mængder vides at forårsage cancer, fødselsmisdannelser eller anden reproduktiv skade. ADVARSEL Udstødnigsgasser fra dette produkt indeholder kemikalier, som i visse mængder vides at forårsage cancer, fødselsmisdannelser eller anden reproduktiv skade. PRODUKTHENVISNINGSDATA Maskinens fabrikationsnummer Maskinens SERIEnummer Klipperaggregatets fabrikationsnummer Klipperaggregatets SERIEsnummer Forhandlerens navn Dato købt MOTORHENVISNINGSDATA Motorfabrikant Motormodel Motortype/spec Motorkode/serienummer Se efter Side 8 nemlig den placering i Legitimation Numre Briggs & Stratton Power Products Group Copyright 2013 Briggs & Stratton Corporation Milwaukee, WI, USA. Alle rettigheder forbeholdes. Den Simplicity logo er en varemærke i Briggs & Stratton Corporation Milwaukee, WI, USA. Henvende sig til Information : Simplicity Manufacturing, Inc. Briggs & Stratton Corp. Yard Power Products Group P.O. Box 702 Milwaukee, WI Den Snapper logo er en varemærke i Briggs & Stratton Corporation Milwaukee, WI, USA. Henvende sig til Information : Snapper Products 535 Macon St. McDonough, GA

3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsregler og -oplysninger... 2 Identifikationsnumre...8 Sikkerhedsmærkater...9 Sikkerhedsblokeringssystemet...11 Funktioner og betjeningskontroller Kontrolfunktioner...12 Betjening Generel kørselssikkerhed...14 Eftersyn før start...14 Start af motoren...15 Stop af rider og motor...15 Klipning...15 Skubning af rideren med håndkraft...15 Øvelse i zero-turn kørsel...16 Brug af påhængsvogn...18 Montering og afmontering af klipperen...19 Eftersyn af dæktrykket...20 Sædejustering...20 Justering af kørekontrolhåndtag...20 Ophængsjustering...21 Justering af klippehøjden...21 Specifikationer Vedligeholdelse og klipning af en plæne... LC-1 BEMÆRK: I denne manual henviser venstre og højre til, hvordan det ser ud fra førerens stilling. 1

4 Sikkerhedsregler og oplysninger Betjenings sikkerhed Tillykke med købet af dette meget høj- kvalitets stykke plæneog haveudstyr! Vore produkter er formgivet og fremstillet til at imødekomme eller overgå alle industriens sikkerhedsstandarder. Brug ikke denne maskine med mindre du er trænet til det. En måde at træne dig selv på er at læse og forstå betjeningshåndbogen. Et elektrisk redskab er kun sikkert, hvis den der betjener det er sikker. Hvis redskabet misbruges, eller ikke bliver rigtigt vedligeholdt, kan det være farligt! Husk, at du er ansvarlig for din egen såvel som for andres sikkerhed. Brug fornuften og gennemtænk hvad det er, du vil gøre. Hvis du ikke er sikker på, at den opgave, du planlægger at udføre, kan foretages sikkert med det valgte udstyr, så spørg en professionel: kontakt den lokale, autoriserede forhandler. Læs håndbogen Betjenings håndbogen indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger, som det er nødvendigt at være opmærksom på både FØR og UNDER betjening af enheden. Sikre betjenings teknikker, en gennemgang af produktets funktioner og kontrolinstallationer samt vedligeholdelses information er inkluderet for at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din investering i udstyret. Vær sikker på at læse Sikkerhedsreglerne og Oplysningerne på de følgende sider godt igennem. Læs også afsnittet om Betjening helt igennem. Børn Tragiske ulykker kan forekomme med børn. Lad dem ikke komme i nærheden af betjeningsområdet. Børn er tit tiltrukket af enheden og græsslånings aktiviteterne. Du bør aldrig antage, at børn forbliver på det sted, du sidst så dem. Hvis der er en risiko for, at børn kommer ind på området, hvor græsslåning foregår, skal man få en ansvarlig voksen til at holde øje med dem. 2

5 Sikkerhedsregler og oplysninger Betjening på skråninger Pludseligt kastede objekter Denne enhed har roterende græsslåningsblade. Disse blade kan opsamle og kaste genstande gennem luften og således alvorligt skade en omkringstående. Vær sikker på at rense området, der skal slås, FØR slåningen begynder. Man må ikke betjene denne enhed, uden at hele græsopfangeren eller udtømnings skærmen (deflektoren) er på plads. Lad heller ikke nogen komme ind på området, mens enheden kører! Hvis nogen kommer ind på området, skal man slukke for enheden, indtil personen går igen. Brug på skråninger kan være farligt. Brug af maskinen på skråninger, som er for stejle, og hvor der ikke er tilstrækkelig hjultraktion (eller kontrol), kan få maskinen til at glide, forårsage tab af styreevne, eller enheden kan vælte. Brug ikke maskinen på skråninger over 15. Slå altid på tværs af skråninger, ikke op- eller nedad (dette er nødvendigt for god hjultraktion), og undgå hurtige sving og pludselige hastighedsændringer. Kør med mindsket hastighed og udvis ekstra forsigtighed på ALLE skråninger. Bemærk også, at den overflade, du befinder dig på, kan have stor indvirkning på, hvorvidt denne maskine kan betjenes på en sikker måde. Vådt græs eller blød jord kan have stor indvirkning på maskinens traktion of stabilitet. Kør ikke på skråninger, som er fedtede, våde eller har blød jord. Hvis man er usikker på, om man kan køre enheden på en skråning, bør man ikke gøre det. Det er ikke risikoen værd. Bevægelige dele Dette udstyr har mange bevægelige dele, som kan forvolde skade på dig selv eller andre. Hvis du imidlertid forbliver siddende i sædet (operatørstilling) og følger sikkerhedsreglerne i denne betjeningshåndbog, er det sikkert at betjene maskinen. Klippeaggregatet har roterende græsslåningsblade, som kan skære hænder eller fødder af. Tillad aldrig nogen andre personer nær enheden mens den kører! Hold sikkerhedsudstyr i god stand, og behold det på (skærme, bøjler og kontakter). For at hjælpe operatøren med at bruge dette udstyr på en sikker made, er det udstyret med et operatør-tilstede sikkerhedssystem. Man må IKKE forsøge at ændre eller forbigå dette system. Kontakt straks forhandleren, hvis systemet ikke passerer alle de kombinerede sikkerheds systemprøver, der findes i denne håndbog. 3

6 Sikkerhedsregler og oplysninger Støttemure, stejle skråninger og vand Støttemure og stejle skråninger nær trapper og vandområder udgør almindeligvis farezoner. Hold dig mindst så langt fra disse som to gange bredden af klippeaggregatet, og slå derefter disse med en almindelig græsslåmaskine eller en trimmer. Hjul som går ud over kanten af støttemure, kanter, grøfter, stejle skråninger eller skrænter eller i vand, kan forårsage væltning med påfølgende alvorlig tilskadekomst, død eller drukning. Brændstof og vedligehold Før rengøring, brændstofpåfyldning eller servicearbejde skal alle drev kobles fra, motoren standses og nøglen tages ud. Benzin og benzindampe er meget brandfarlige. Der må ikke ryges under betjening eller brændstofpåfyldning. Hæld ikke brændstof på, mens motoren er varm eller mens den går. Lad motoren køle af i mindst 3 minutter før brændstofpåfyldning. Hæld ikke brændstof på indendørs, i en tillukket påhængsvogn, i en garage eller noget andet tillukket område uden tilstrækkelig ventilation. Spildt benzin skal omgående viskes op, og før maskinen startes. Benzin må kun opbevares i tillukkede beholdere, som er godkendt til brændstof. Korrekt vedligeholdelse er meget vigtig for sikkerhed og drift af enheden. Hold den ren for græs, blade og for megen olie. Overhold og udfør vedligeholdelsesprocedurerne som beskrevet i denne håndbog, især den periodiske afprøvning af alle sikkerhedssystemer. Aflukkede områder Brug kun denne maskine udendørs, og hav den ikke gående i tillukkede områder så som garager eller tillukkede påhængsvogne. Motoren udvikler giftig kulilte og længerevarende eksponering i et tillukket område kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død. 4

7 Sikkerhedsregler og oplysninger Læs disse sikkerhedsregler og følg dem omhyggeligt. Undladelse af at følge disse regler kan medføre tab af kontrol over maskinen, alvorlig personskade eller død for Dem selv eller omkringstående, eller beskadigelse af udstyret eller anden materiel skade. Klipperen er i stand til at amputere hænder og fødder og til at kaste genstande omkring. Trekanten hvor den forekommer i teksten, angiver vigtige forholdsregler eller advarsler, som skal følges. GENEREL BETJENING 1. Læs, forstå og følg alle anvisninger i håndbogen og på maskinen før start. 2. Hold ikke hænder eller fødder nær de roterende dele eller under maskinen. Hold Dem altid på afstand af udkaståbningen. 3. Tillad kun ansvarsbevidste voksne, som er bekendt med betjeningsanvisningerne, at køre med dette udstyr (lokale forordninger kan muligvis pålægge begrænsninger vedrørende førerens alder). 4. Gør området rent for genstande som sten, legetøj, ståltråd og andet, som ellers kan blive samlet op og kastet ud fra klipperen knive. 5. Vær sikker på, at omkringstående har forladt området, før De begynder at klippe. Stands maskinen, hvis nogen kommer ind i området. 6. Tillad aldrig passagerer. 7. Klip ikke under baglænskørsel, medmindre det er strengt nødvendigt. Se altid nedad og bagud, før De kører baglæns. 8. Vend aldrig udkastmaterialet efter nogen. Undgå at udkaste materiale imod en mur eller nogen anden forhindring. Materialet kan slynges tilbage mod føreren. Stop kniven(e) mens De kører over grusbelagte overflader. 9. Brug ikke maskinen, medmindre hele græsopsamleren, udkastskærmen (deflektor) og andet nødvendigt sikkerhedsudstyr er installeret. 10. Tag farten af, før De drejer. 11. Efterlad aldrig en maskine gående uden opsyn. Slå altid knivene (PTO) fra, sæt parkeringsbremsen, stands motoren og fjern nøglerne, før De står af maskinen. 12. Kobl knivene (PTO) fra, når De ikke umiddelbart er i færd med at klippe. Sluk for motoren og vent, indtil alle maskinens dele er standset helt, før rengøring af maskinen, aftagning af græsopsamleren eller udrensning af udkastskærmen. 13. Brug kun maskinen i dagslys eller ved godt kunstigt lys. 14. Brug ikke maskinen, mens De er under indflydelse af alkohol, medicin eller narkotika. Hold øje med trafikken, når De bruger maskinen nær ved eller kører over veje. 16. Vær ekstra forsigtig ved af- eller pålæsning af maskinen på en påhængsvogn eller lastvogn. 17. Brug altid sikkerhedsbriller under kørsel med maskinen. 18. Statistikker antyder, at førere på 60 år eller derover er involveret i en stor andel af ulykker, som involverer selvkørende materiel. Disse førere bør kritisk overveje deres evne til at betjene sådanne maskiner på en sikker måde, så hverken de selv eller andre risikerer tilskadekomst. 19. Følg fabrikantens anbefalinger for brug af hjulvægte eller kontravægte. 20. Hold Dem for øje, at føreren er ansvarlig for uheld, som medfører personskade eller materiel skade på andres ejendom. 21. Alle førere bør opsøge og få professionel undervisning i betjeningen af udstyret. 22. Brug altid solidt fodtøj og benklæder. Kør aldrig med maskinen barfodet eller med sandaler. 23. Før brug skal De sikre, at knivene og alt tilhørende isenkram er solidt på plads og i god stand. Udskift slidte eller beskadigede dele. 24. Kobl udstyret ud før: påfyldning af brændstof, aftagning af udstyr eller udførelse af justeringer (medmindre disse kan foretages fra førersædet). 25. Når maskinen parkeres, opbevares eller efterlades uden opsyn, skal klipperknivene sænkes, medmindre der anvendes en absolut, mekanisk låsemekanisme. 26. Før De forlader førersædet, uanset grunden dertil, skal De slå parkeringsbremsen til (hvis maskinen har en), slå knivene (PTO) fra, standse motoren og fjerne nøglen. 27. Hold maskinen fri for græs, blade og overskydende olie for at mindske brandfare. Undgå at standse eller parkere over tørre blade, græs eller andet antændeligt materiale. 28. Det er ulovligt ifølge California Public Resource Code Section 4442 at bruge eller have motoren gående på eller i nærheden af områder, der er dækket af skov, buskads eller græs, medmindre udstødningssystemet er udstyret med en gnistfanger, der opfylder de relevante lokale eller delstatslige vedtægter. Andre stater eller lande kan have lignende love. 29. Arbejdstilsynet kræver muligvis anvendelse af høreværn, når en person udsættes for støjniveauer over 85 dba i 8 timer. FORSIGTIG Denne maskine producerer et støjniveau på over 85 dba ved førerens øre og kan forårsage tab af hørelse ved længere tids brug. Brug høreværn under betjening af maskinen. TRANSPORT OG OPBEVARING 1. Under transport af maskinen på en åben påhængsvogn skal det sikres at den vender fremad, i kørselsretningen. Hvis den vender baglæns, kan opdrift fra vinden beskadige maskinen. 2. Påfyldning af brændstof efter transport eller opbevaring skal altid gøres i overensstemmelse med gældende sikkerhedsanvisninger. 3. Maskinen må aldrig opbevares (med brændstof) i en indelukket, dårligt ventileret bygning. Brændstofdampe kan drive hen til antændelseskilder (som f.eks. varmefyr eller varmtvandsbeholdere) og kan forårsage eksplosion. Brændstofdampe er også giftige for både mennesker og dyr. 4. Følg altid anvisningerne i motorhåndbogen for nødvendigt forberedende arbejde, før maskinen opbevares i såvel korte som længere perioder. 5. Følg altid anvisningerne i motorhåndbogen for korrekt startprocedure, når maskinen tages i brug igen. 6. Opbevar aldrig maskinen eller brændstoftanke inden døre, hvor der forefindes åben flamme eller et vågeblus som i f.eks. en varmtvandsbeholder. Lad motoren køle af før opbevaring. 5

8 Sikkerhedsregler og oplysninger KØRSEL PÅ SKRÅNINGER Skråninger er ofte årsag til tab af kontrol over maskinen eller væltning, hvilket kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død. Kørsel på skråninger kræver ekstra påpasselighed. Hvis De ikke er i stand til at bakke op ad en skråning eller ikke føler Dem godt tilpas ved at køre der, bør De ikke gøre det. Kontrol over en maskine, som glider ned ad en skråning, kan ikke genvindes ved brug af bremsen, hvadenten det er en, man sidder på eller går bagved. De væsentligste årsager til tab af kontrol med maskinen er: utilstrækkelig kontakt mellem dækkene og jorden, for høj hastighed, utilstrækkelig bremsning, forkert anvendelse af maskinen til et givent stykke arbejde, manglende overblik over jordbundsforholdene, forkert tilkobling af udstyr eller forkert vægtfordeling. 1. Klip på tværs af skråninger, ikke op og ned. 2. Hold øjnene åbne for huller, hjulspor og ujævnheder. Ujævnt terræn kan vælte maskinen. Højt græs kan gemme forhindringer. 3. Vælg en langsom hastighed, så det ikke vil være nødvendigt at standse eller skifte hastighed, mens De befinder Dem på skråningen. 4. Klip ikke græs, når det er vådt. Hjulene kan miste deres traktion. 5. Undgå at starte, standse eller vende på en skråning. Hvis hjulene mister traktion (f.eks. hvis maskinen standser på en skråning), skal knivene (PTO) slås fra og maskinen langsomt køres ned af skråningen. 6. Hold al kørsel på skråninger i et langsomt og gradvist tempo. Foretag ingen pludselige ændringer i fart eller retning, som kunne få maskinen til at vælte. 7. Vær ekstra forsigtig, mens De bruger maskinen med græsopsamlere eller andet tilbehør, idet de kan påvirke maskinens stabilitet. Anvend ikke maskinen på stejle skråninger. 8. Prøv aldrig at stabilisere maskinen ved at sætte en fod på jorden (med maskiner, som man sidder på). 9. Klip ikke tæt på stejle skrænter, grøfter eller andre stejle terrænændringer. Rideren kan pludeselig vælte, hvis et hjul kommer ud over kanten af en grøft eller skrænt, eller hvis en kant skrider sammen. 10. Brug ikke græsopsamlere på stejle skråninger. 11. Klip ikke græs på skråninger, der er for stejle til at bakke op ad. 12. Henvend Dem til den autoriserede forhandler for anbefalinger vedrørende hjulvægte eller kontravægte, som kan forbedre maskinens stabilitet. Fjern forhindringer såsom sten og grene. 14. Kør langsomt. Hjulene kan miste deres traktion på skråninger, selv om bremserne fungerer, som de skal. 15. Drej ikke på skråninger medmindre det er nødvendigt, og i så fald drej langsomt og gradvist op ad bakke, hvis det er muligt. Slå aldrig græs ned ad en skråning. BUGSERET UDSTYR (MASKINER TIL AT SIDDE PÅ) 1. Udstyr må kun bugseres med en maskine, der har en trækkrog, beregnet til bugsering. Bugseret udstyr må kun fastgøres til trækkrogen. 2. Følg fabrikantens anvisninger vedr. vægtgrænser for bugseret udstyr og bugsering på skråninger. Se hvordan en påhængsvogn fastgøres under BETJENING. 3. Lad aldrig børn eller andre sidde i eller på det bugserede udstyr. 4. På skråninger kan vægten af det bugserede udstyr forårsage tab af traktion og tab af kontrol. 5. Kør langsomt, og tillad ekstra plads til at standse på. 6. Skift aldrig til frigear så De blot ruller ned ad bakke. ADVARSEL Anvend ikke denne maskine på skråninger, der er stejlere end 15 grader.* Vælg langsom kørehastighed, før De kører på en skråning. Vær ekstra forsigtig ved kørsel på skråninger, hvis der anvendes en bagmonteret græsopsamler. Slå græs på tværs af skråninger ikke op eller ned ad bakke, vær forsigtig, når De skifter kørselsretning og START ELLER STANDS ALDRIG PÅ EN SKRÅNING. BØRN Tragiske ulykker kan forekomme, hvis føreren ikke er bevidst om tilstedeværende børn. Børn føler sig ofte tiltrukket af maskinen og klippeaktiviteten. Gå aldrig ud fra, at børnene vil forblive, hvor De sidst så dem. 1. Hold børn væk fra klippeområdet og under opsyn af en anden ansvarlig voksen. 2. Vær opmærksom, og sluk for maskinen, hvis børn kommer ind på arbejdsområdet. 3. Se bagud og nedefter for småbørn før og under baglænskørsel. 4. Lad aldrig børn køre med på maskinen, selv med kniven(e) standset. De kan falde af og komme alvorligt til skade, eller de kan være til hinder for sikker kørsel med maskinen. Børn, som man har ladt køre med på et tidligere tidspunkt, kan pludselig dukke op, hvor man klipper, for at køre med igen, og kan blive påkørt, foreller baglæns, af maskinen. 5. Lad aldrig børn føre maskinen. 6. Vær ekstra forsigtig, når De kører omkring blinde hjørner, buske, træer eller andre ting, som kan nedsætte udsynet. EMISSION 1. Udstødnigsgasser fra dette produkt indeholder kemikalier, som i visse mængder vides at forårsage cancer, fødselsmisdannelser eller anden reproduktiv skade. 2. Se efter de relevante emissionsvarighed- og luftindeksoplysninger på motorens emissionsmærkat. TÆNDINGSSYSTEM 1. Dette tændingssystem er i overensstemmelse med Canadiske ICES-002. *Denne maskinen må ikke brukes i hellinger på over 15 grader. Denne grensen ble bestemt ifølge CEN Standard EN 836:1997, avsnitt 5.2.2, og er basert på stabilitetstestprosedyre EN 836, som er beskrevet i avsnitt Den 15 graders stabilitetsgrensen er lik 50% av den vinkelen som inntraff under løftingen av maskinen i statiske forsøk. Faktisk dynamisk stabilitet kan variere avhengig av driftsforholdene. 6

9 Sikkerhedsregler og oplysninger SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE Sikker håndtering af benzin 1. Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og alle andre antændelseskilder. 2. Brug kun godkendte benzindunke. 3. Tag aldrig benzindækslet af eller fyld brændstof på med motoren gående. Lad motoren køle af før påfyldning af brændstof. 4. Fyld aldrig brændstof på inden døre. 5. Opbevar aldrig maskinen eller brændstoftanke, hvor der forefindes åben flamme, gnister eller et vågeblus som i f.eks. en varmtvandsbeholder eller andre husholdningsmaskiner. 6. Fyld aldrig beholdere inden i et køretøj eller på ladet af en lastbil med en plastikindsats. Placer altid beholdere på jorden i nogen afstand fra køretøjer før påfyldning. 7. Fjern benzindrevet udstyr fra ladet på en lastbil eller påhængsvogn og påfyld brændstof på jorden. Hvis dette ikke er muligt, skal sådant udstyr, som sidder på en påhængsvogn, fyldes op med en dunk i stedet for med benzinstationens slange. 8. Hold slangens mundstykke i kontakt med kanten af benzintankens eller dunkens åbning hele tiden, indtil De er færdig med at fylde brændstof på. Brug ikke anordninger, der holder mundstykket åbent. 9. Hvis De spilder benzin på tøjet, skal de omgående skifte tøj. 10. Overfyld aldrig brændstoftanken. Sæt benzindækslet på og stram det forsvarligt igen. 11. Vær ekstra forsigtig under håndtering af benzin og andet brændstof. De er brandfarlige, og dampene kan eksplodere. 12. Hvis De spilder brændstof, må De ikke forsøge at starte motoren, men skal flytte maskinen bort fra det område, hvor der blev spildt, og undgå at skabe antændelseskilder, indtil brændstofdampene er afluftet. 13. Sæt dækslerne forsvarligt på benzintanke og -dunke igen. Service og vedligeholdelse 1. Lad aldrig maskinen køre i et lukket rum, hvor kuliltedampe kan samles. 2. Se efter, at bolte og møtrikker, især dem, der holder knivene på plads, sidder godt fast, og hold maskinen i god stand. 3. Sæt aldrig sikkerhedsudstyr ud af kraft. Efterse dets funktion regelmæssigt og foretag nødvendige reparationer, hvis det ikke fungerer, som det skal. 4. Hold maskinen ren for græs, blade og andet ophobet materiale. Visk spildt olie eller brændstof op og fjern materiale, som er blevet gennemvædet dermed. Lad motoren køle af før opbevaring. 5. Hvis De rammer en genstand, bør De standse og efterse maskinen. Foretag nødvendige reparationer, før De starter maskinen igen. 6. Foretag aldrig justeringer eller reparationer med motoren gående. 7. Efterse græsopsamlerens komponenter og udkastskærmen ofte og udskift med reservedele som anbefalet af fabrikanten, når det er nødvendigt. 8. Klipperknivene er skarpe. Vikl noget om knivene eller brug handsker og vær ekstra forsigtig ved servicearbejde, som involverer knivene. 9. Efterse bremsernes funktion regelmæssigt og ofte. Juster eller reparer after behov. 10. Vedligehold sikkerheds- og anvisningsmærkater, og udskift dem, hvis det er nødvendigt. 11. Fjern ikke benzinfilteret, mens motoren er varm, idet spildt benzin kan antændes. Spred ikke benzinslangeklemmerne mere end nødvendigt. Vær sikker på, at klemmerne holder slangerne godt fast på filteret efter installation. 12. Brug ikke benzin, som indeholder METANOL, eller benzin som indeholder mere end 10 % ETANOL, benzinadditiver eller hvid benzin, idet det kan resultere i beskadigelse at motoren/brændstofsystemet. 13. Hvis brændstoftanken skal tømmes, bør det gøres udendørs. 14. Udskift lydpotter, som er i dårlig stand. 15. Vedligehold sikkerheds- og anvisningsmærkater, og udskift dem, hvis det er nødvendigt. 16. Brug kun fabrikantautoriserede reservedele ved reparation. 17. Overhold altid fabrikantens specifikationer ved justeringer og indstillinger. 18. For væsentligt service- eller reparationsarbejde bør De kun anvende autoriserede serviceforhandlere. 19. Prøv aldrig at udføre væsentligt reparationsarbejde på maskinen, medmindre De har den rette træning. Forkert udført servicearbejde kan gøre anvendelse af maskinen farlig, medføre beskadigelse af maskinen og ugyldiggøre fabrikantens garanti. 20. På klippere med flere knive skal man være forsigtig, idet drejning af én kniv kan få andre knive til at drejes. 21. Lav ikke modifikationer på motorens regulator eller andre hastighedskontroller. Kørsel med motoren ved for høj hastighed kan øge faren for personskade. 22. Kobl udstyrsdrev fra, stands motoren, fjern nøglen og tag tændrørskabler af før De skal gøre rent omkring udkaståbninger, ved alt servicearbejde, eller hvis maskinen vibrerer unormalt. Efter at man har ramt en genstand, skal maskinen efterses for beskadigelse og nødvendigt reparationsarbejde udføres før maskinen startes og køres igen. 23. Hold hænderne borte fra roterende dele som f.eks. hydrauliske pumpers køleventilatorer, mens rideren går. (Hydrauliske pumpers køleventilatorer er typisk placeret ovenpå transakslen). 24. Enheder med hydrauliske pumper, slanger eller motorer: ADVARSEL: Hydraulisk væske, som slippes ud under tryk, kan ramme hårdt nok til at gennemtrænge huden og forårsage alvorlig tilskadekomst. Hvis fremmedartet væske skydes ind i huden, skal den fjernes operativt indenfor nogle få timer af en doktor, som er bekendt med denne form for skade. Ellers kan det forårsage gangræn. Hold krop og fingre væk fra huller og dyser, som udsender hydraulisk væske under højt tryk. Brug papir eller pap - ikke hænderne - til at søge efter lækager. Vær sikker på, at alle tilslutninger, der fører hydraulisk væske, sidder stramt, og at alle hydrauliske slanger og rør er i god stand, før der sættes tryk på systemet. Hvis der forekommer lækager, skal enheden omgående til service hos den autoriserede forhandler. 25. ADVARSEL: Dele og væsker kan være under tryk. Forkert udløsning af fjedre kan forårsage alvorlig personskade. Fjedre bør kun fjernes af en autoriseret reparatør. 26. Modeller, som er udstyret med en motorkøler: ADVARSEL: Dele og væsker kan være under tryk. For at undgå alvorlig legemsbeskadigelse fra varm kølervæske eller udløst damp, må man aldrig forsøge at fjerne kølerdækslet, mens motoren går. Stands motoren, og vent indtil den er kølet af. Så skal man endda stadig udvise forsigtighed. 7

10 Identifikationsnumre EKSEMPEL Nordmerikanske/ CE-modeller Maskinens ID-skilt EKSEMPEL Model xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Serial xxxxxxxxxx BRIGGS & STRATTON CORP. POWER PRODUCTS GROUP, LLC MILWAUKEE, WI USA XXX 20xx kg: kw: xxxx xxx x.xx max CE-modeller (udelukkende) Når De henvender Dem til Deres autoriserede forhandler for reservedele, service eller information SKAL De have disse numre ved hånden. Skriv Deres modelnavn og -nummer, fabrikantens ID-numre og motorens serienummer i det afsatte område, så de er nemme at finde. Disse numre findes på de viste steder. BEMÆRK: For placeringen af motorens identifikationsnumre, se motorhåndbogen. CE modeller: Placér den ekstra kopi af motoridentifikationsmærkaten i håndbogen. CE-Identifikationsmærkets påskrifter A. Producentens Identifikationsnummer B. Fabrikat Signalement C. Serienummer D. Producentens Adresse E. CE-Mærke F. Fabrikationsår G. Højeste Motorhastighed i Omdrejninger per Minut H. Motoreffekt i Kilowatt I. Maskinens Vægt i Kilogram J. Lydeffekt i Decibel * C B D Model xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Serial xxxxxxxxxx BRIGGS & STRATTON CORP. POWER PRODUCTS GROUP, LLC MILWAUKEE, WI USA A E F XXX kg: xxx kw: x.xx 20xx xxxx max G J I H Denne maskine er i overensstemmelse med Europæisk Harmoniseret Plæneklipper Standard EN 836, Europæisk Maskindirektiv 98/37/EF og Europæisk Direktiv vedr. Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EEC. * Afprøvet i overensstemmelse med 2000/14/EF 8

11 Sikkerhedsmærkater SIKKERHEDSMÆRKATER Denne maskine er designet og fremstillet til at give Dem den sikkerhed og pålidelighed, som De må kunne forvente fra en førende virksomhed indenfor fremstilling af motoriserede frilandsværktøjer. Selvom læsningen af håndbogen med dens indhold af sikkerhedsmæssige instruktioner vil give Dem den fornødne grundlæggende viden til at betjene dette udstyr sikkert og effektivt, så har vi desuden placeret et antal sikkerhedsmærkater på maskinen for at minde Dem om disse vigtige informationer, mens De betjener maskinen. Alle advarende mærkater (FARE, ADVARSEL og FORSIGTIG) og alle instruktive mærkater på rider og klipper bør læses omhyggeligt og efterleves. Det kan føre til personskade, hvis disse anvisninger ikke følges. De gives af hensyn til Deres sikkerhed, og de er vigtige! De nedenstående sikkerhedsmærkater er at finde på rideren og klipperen. Hvis nogen af disse mærkater er beskadiget eller gået tabt skal de omgående udskiftes. Henvend Dem til Deres lokale forhandler for nye mærkater. Disse mærkater er nemme at montere, og de fungerer som en stadig og synlig påmindelse til Dem selv og andre, som måtte betjene udstyret, om at følge alle de sikkerhedsanvisninger, som er af betydning for betryggende og hensigtsmæssig betjening , 3 Dette skilt sidder kun på batteriet på CE-modeller. Advarsel: Brandfare Hold børn, åben ild og gnister væk fra batteriet, for at undgå antændelse af eksplosive gasser. Advarsel: Svovlsyre kan forårsage blindhed og alvorlige forbrændinger Bær altid sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm, når der arbejdes med eller i nærheden af batteriet. Advarsel: Batterier udvikler eksplosive gasser Læs og forstå Brugermanualen inden denne maskine tages i brug. Vigtigt: Må ikke bortskaffes med almindeligt affald Kontakt de lokale myndigheder mht. bortskaffelse og/eller genbrug af batterier. 4 9

12 Sikkerhedsmærkater ADVARSEL: Læs og gør dig bekendt med betjeningsvejledningen inden du bruger denne maskine. Vær bekendt med placeringerne og funktionerne af alle betjeningshåndtagene. Du må ikke bruge denne maskine medmindre du har lært at bruge den. 2. ADVARSEL: Referer til den tekniske manual inden du udfører reparationer og vedligeholdelse. Når du forlader maskinen, så sluk for den, træk parkeringsbremsen og udtag tændingsnøglen. 3. FARE - FARE FOR AMPUTATION OG ALVORLIG LEMLÆSTELSE: For at undgå ulykker under betjening af plæneklipperen skal du sørge for at sikkerhedsanordningerne (skærme og kontakter) er på plads og er funktionsdygtige. 4. FARE - FARE FOR TAB AF TRÆKKRAFT, SKRIDNING, STYRING OG MISTET HERREDØMME PÅ SKRÅNINGER: Hvis maskinen ikke vil køre ligeud eller begynder at skride på en skråning, skal du standse klipningen og langsomt bevæge dig væk fra skråningen. 5. FARE FOR AMPUTATION AF LEMMER: Undlad at slå græs når der er børn eller andre personer i nærheden. Tag aldrig en passager med specielt ikke børn, heller ikke hvis skærene er slået fra. Slå ikke græs i bakgear medmindre det er ubetinget nødvendigt. Kig dig tilbage og nedad inden du begynder at køre baglæns. 6. FARE FOR AT VÆLTE OG SKRIDNING: Slå græs på langs af skråningen, ikke op og ned. Må ikke betjenes på skråninger, som er stejlere end 15 grader. Undgå pludselige og skarpe (hurtige) sving på skråninger. Denne grænse blev fastlagt ifølge CEN Standard EN 836:1997, Afsnit og er baseret på EN Stabilitet Test procedure som beskrevet i Afsnit Grænsen på 15 grader svarer til 50% af den vinkel ved hvilken maskinen tippede under statiske tester. Den reelle dynamiske stabilitet kan variere og afhænger af driftstilstandene. 7. FARE FOR AT GENSTANDE BLIVER SLYNGET AFSTED: Hold uvedkommende og børn på behørig afstand. Fjern genstande der kan risikere at blive slynget afsted af de roterende skær. Undlad at slå græs hvis affaldsslisken ikke er på plads. 8. FARE FOR AT GENSTANDE BLIVER SLYNGET AFSTED: Undlad at slå græs hvis affaldsslisken eller selve opsamleren ikke er på plads. 9. FARE FOR AMPUTATION AF LEMMER OG AT GENSTANDE BLIVER SLYNGET AFSTED: For at undgå ulykker under betjening af plæneklipperen, skal du holde dig på afstand af klippeaggregatets kant og ligeledes holde andre væk. 10. FARE: BRANDFARE: Hold maskinen fri for græs, blade og overskydende olie. Påfyld ikke brændstof når motoren er varm eller kører. Stop motoren, udtag nøglen og lad den køle af i mindst 3 minutter før du fylder brændstof på. Fyld ikke brændstof på indendørs, i en lukket anhænger, garage eller andre indelukkede områder. Tør spildt brændstof op. Ryg ikke under brug af denne maskine

13 Eftersyn af sikkerheds-blokeringssystemet EFTERSYN AF SIKKERHEDS- BLOKERINGSSYSTEMET Denne maskine er udstyret med et sikkerhedsblokeringssystem. Disse sikkerhedssystemer er indbygget for Deres sikkerheds skyld. Prøv ikke at omgå sikkerhedsafbryderne, eller på anden måde sætte systemet ud af kraft. Efterprøv deres funktion regelmæssigt. Efterprøvning af SIKKERHEDSSYSTEMET TEST 1 MOTOREN BØR IKKE STARTE, HVIS: PTO-koblingen er slået til ELLER parkeringsbremsen ikke er slået til ELLER kørekontrolhåndtagene ikke er i NEUTRAL stilling. TEST 2 MOTOREN BØR STARTE, HVIS: PTO-koblingen IKKE er slået til OG parkeringsbremsen er slået til OG kørekontrolhåndtagene er låst i NEUTRAL stilling OG Maskinarbejder er i den billet. TEST 3 MOTOREN BØR STANDSE, HVIS: Maskinarbejder bakker ned af den billet ind under hvilken som helst betingelse. føreren flytter kørekontrolhåndtagene ud af deres neutralstilling før parkeringsbremsen er slået fra. TEST 4 KNIVBREMSEEFTERSYN Knivene og klipperens drivremme skal standse fuldstændigt indenfor 5 sekunder efter, at den elektriske PTOkoblingskontakt er slået fra (eller føreren rejser sig fra sædet). Hvis klipperens drivrem ikke standser indenfor 5 sekunder, skal De henvende Dem til Deres forhandler. BEMÆRK: Når først motoren er standset, er det nødvendigt at slå PTO-koblingen fra, slå parkeringsbremsen til og sætte kørekontrolhåndtagene i NEUTRAL stilling efter at føreren har sat sig i sædet, for at kunne starte motoren. ADVARSEL Hvis maskinen ikke består en af disse sikkerhedsprøver, må den ikke bruges. Henvend Dem til Deres autoriserede forhandler. De må under ingen omstændigheder prøve at omgå formålet med sikkerhedsblokeringssystemet. 11

14 Funktioner og betjeningskontroller KONTROLFUNKTIONER Oplysningerne nedenfor giver en kort beskrivelse af de særskilte kontrolfunktioner. Start, standsning, kørsel og klipning kræver kombineret brug af adskillige kontrolgreb i en bestemt rækkefølge. For at lære hvilke kombinationer og rækkefølgen af kontrolgreb, der anvendes til de forskellige typer arbejde, se afsnittet BETJENING. Kørehastighedskontrolhåndtag Disse håndtag kontrollerer riderens kørehastighed. Det venstre kontrolhåndtag kontrollerer det bagerste venstre drivhjul, og det højre håndtag kontrollerer det højre bagerste drivhjul. Når et håndtag skubbes fremad, øger det FREMADhastigheden af det pågældende hjul, og når der trækkes tilbage i håndtaget, øger det BAGLÆNS-hastigheden. Jo længere et håndtag flyttes fra neutralstillingen, jo hurtigere vil hjulet dreje. Se afsnittet BETJENING for anvisninger om, hvordan man styrer. Gasspjældskontrol Gashåndtaget kontrollerer motorens hastighed. Når gashåndtaget skubbes fremad, øger det motorens hastighed, når det trækkes tilbage mindsker det motorens hastighed. Brug altid maskinen ved FULD gas. Choker Luk chokeren ved koldstart. Luk op for chokeren, så snart motoren starter. En varm motor kræver ofte ingen choker. Skub håndtaget fremad for at lukke chokeren. Træk håndtaget tilbage for at åbne chokeren. Tændingskontakt Tændingskontakten starter og standser motoren, og har tre stillinger: OFF (slukket) RUN (kør) Standser motoren og slukker for det elektriske system. Tillader motoren at køre og sætter strøm på det elektriske system. START Tørner motoren under start. BEMÆRK: Lad aldrig tændingskontakten sidde i RUNstillingen med motoren standset dette vil aflade batteriet. 12

15 Funktioner og betjeningskontroller Timetæller Timetælleren måler det antal timer, nøglen har været i RUN-stillingen. Bemærk: Timetælleren vil registrere tid, der er gået, mens nøglen er i RUN-stillingen, selv hvis motoren ikke går. Timetælleren har en uafhængig strømkilde, så det fulde timetal altid er synligt. PTO-kobling PTO koblingen (Power Take-Off, kraftudtag) starter og standser udstyr, som bruger PTO et. PTO et kobles til ved at trække OP på koblingsomskifterhåndtaget. Tryk NED for at koble fra. Bemærk, at føreren skal sidde solidt i riderens sæde for at PTO et kan fungere. Transmissionsoliepåfyldning Gearolie tilføres gennem gearolietankene. Dette fungerer også som reservoir for olien efterhånden som transmissionsolien varmer op og olien ekspanderer. Se afsnittet EFTERSYN AF TRANSMISSIONENS OLIENIVEAU for olieniveaucheck og påfyldning af olie. Håndtag til gearudløsning Håndtagene til gearudløsning frakobler kraftoverføringerne så maskinen kan skubbes manuelt. Se afsnittet SKUB MASKINEN MANUELT for funktionsinformation. Sædejusteringshåndtag Sædet kan justeres frem og tilbage. Skub justeringshåndtaget til venstre, skyd sædet frem eller tilbage til den ønskede stilling, og slip håndtaget. Brændstoftank Brændstofniveaumåler Dækslet tages af ved at skrue det mod uret. Brændstofniveaumåleren er monteret i brændstoftanken og angiver, hvor meget brændstof der er i tanken. Klippehøjdejustering og udstyrsløfterhåndtag Klippehøjden justeres ved først at trække helt tilbage i det store håndtag, så klipperen låses i løftet transportstilling. Klippehøjden justeres nu ved at placere stoppinden i det passende hul. Træk tilbage på det lille låseløftehåndtag og det store håndtag samtidigt, og sænk klipperen til den valgte klippestilling. For transport skal man trække tilbage i det store håndtag så klipperen låses i løftet stilling. Parkeringsbremse DISENGAGE ENGAGE Slår parkeringsbremsen fra. Slår parkeringsbremsen til. Træk tilbage på parkeringsbremsehåndtaget for at slå parkeringsbremsen til. Skub håndtaget helt fremad for at slå parkeringsbremsen fra. BEMÆRK: For at starte rideren skal parkeringsbremsen være slået til. 13

16 Betjening GENEREL KØRSELSSIKKERHED Før De starter rideren første gang: Alle oplysninger i afsnittene om sikkerhed og betjening skal læses, før det forsøges at køre rideren. Gør Dem bekendt med alle kontrolfunktionerne og med, hvordan man standser maskinen. Kør først omkring i et åbent område uden at klippe, så De vænner Dem til bremsefunktioneren og parkeringsbremsen. EFTERSYN FØR START Se efter, at motorens krumtaphus er fyldt op til markøren på målepinden. Se motorhåndbogen for yderligere anvisninger og anbefalet olie. Se after at alle møtrikker, bolte, skruer og pinde sidder rigtigt og er forsvarligt strammet til. Juster sædets stilling og forvis Dem om, at De kan nå alle kontrolfunktioner fra førersædet. Fyld brændstoftanken op med friskt brændstof. Se motorhåndbogen for anbefalet brændstof. ADVARSEL Rideren må aldrig køres på skråninger på mere end 15, hvilket er en hældning på 1,6 m vertikalt for hver 607 cm horisontalt (17 cm/m). Vælg langsom kørehastighed, før De kører på en skråning. Vær ekstra forsigtig ved kørsel på skråninger, hvis der anvendes en bagmonteret græsopsamler. Slå græs på tværs af skråninger ikke op eller ned ad bakke, vær forsigtig, når De skifter kørselsretning og START ELLER STANDS ALDRIG PÅ EN SKRÅNING. ADVARSEL Lad aldrig passagerer køre med på maskinen. Før De forlader førersædet, uanset grunden dertil, skal De sætte parkeringsbremsen til, slå PTO fra, standse motoren og fjerne nøglen. Hold alle maskinens dele fri for græs, blade og overskydende olie for at mindske brandfare. Undgå at standse eller parkere over tørre blade, græs eller andet antændeligt materiale. Benzin er meget brandfarligt og skal håndteres med omtanke. Fyld aldrig tanken mens motoren stadig er varm efter nylig kørsel. Tillad aldrig åben ild, rygning eller tændstikker i området. Undgå overfyldning og visk spildt benzin op. A B Figur 1. Eftersyn før start A. Brændstofdæksel B. Motoroliepåfyldningsstuds C. Sædejusteringshåndtag ADVARSEL Denne zero-turn rider må ikke køres op på en påhængsvogn med to særskilte ramper. Brug kun én enkelt rampe, som er mindst 30 cm bredere end riderens bredde målt mellem ydersiden af baghjulene. Rideren har en venderadius på nul, og baghjulene kan nemt falde af ramper, eller rideren vælte og medføre tilskadekomst for føreren eller omkringstående. C 14

17 Betjening ADVARSEL Hvis De ikke har fuld forståelse af, hvordan kontrolfunktionerne virker og endnu ikke har læst gennem afsnittet FUNKTIONER OG BETJENINGSKONTROLLER, så gør det nu. Forsøg IKKE at køre rideren uden først at være bekendt med placeringen af ALLE kontrolfunktioner. START AF MOTOREN 1. Når De sidder i førersædet, se efter, at parkeringsbremsen er slået til, PTO-koblingen er slået fra og at kørekontrolhåndtagene er låst i NEUTRAL stilling. 2. BEMÆRK: En varm motor kræver ofte ingen choker. Sæt gasspjældskontrollen til HURTIG gasindstilling. Luk chokeren helt ved at trække håndtaget helt UD. 3. Sæt startnøglen i tændingskontakten og drej til START. 4. Efter motoren starter åbnes chokeren langsomt (skub gradvist håndtaget helt ind). Sænk hastigheden til halv gas og lad motoren varme op. Lad motoren varme op i mindst ét minut, før De kobler PTO til eller kører med rideren. 5. Når De har varmet motoren, op skal De altid køre rideren ved FULD GAS under klipning. I nødstilfælde kan motoren standses ved blot at dreje startnøglen til STOP. Brug kun denne mulighed i nødsituationer. For normal standsning af riderens motor skal man gå frem som anvist i STANDSNING AF RIDER OG MOTOR. STANDSNING AF RIDER OG MOTOR 1. Når kørekontrolhåndtagene stilles i midten, vil rideren standse. Skub håndtagene ud til siden og lås dem i NEUTRAL stilling 2. Slå PTO fra ved at trykke nedad på PTO-omskifteren. 3. Sæt parkeringsbremsen til ved at trække opad i håndtaget, indtil det går i hak. 4. Skub gaskontrollen til midtstilling og drej startnøglen til OFF. Fjern nøglen. KLIPNING 1. Slå parkeringsbremsen til. Se efter, at PTO-omskifteren er koblet fra, at kørekontrolhåndtagene er låst i NEUTRAL stilling og at De sidder godt i sædet. 2. Start motoren (se START AF MOTOREN). 3. Indstil klippehøjden. 4. Sæt gashåndtaget på FULD gas. 5. Slå PTO til ved at trække op på PTO-omskifteren. 6. Begynd klipning. Se afsnit LC vedr. tips om klippemønstre, plænepleje og fejlfindingsprocedurer. 7. Slå PTO fra, når De er færdig med at klippe. 8. Stands motoren (se STANDSNING AF RIDER OG MOTOR). RIDEREN MÅ IKKE BUGSERES Bugsering af rideren vil forårsage beskadigelse af den hydrauliske pumpe og hjulmotoren. Brug aldrig noget andet køretøj til at skubbe eller trække denne rider med. SKUBNING AF RIDEREN MED HÅNDKRAFT 1. Slå PTO fra, slå parkeringsbremsen til, drej startnøglen til OFF og tag startnøglen ud. 2. Find håndtagene til gearudløsning (A, figur 2) ved maskinens baghjul. 3. Skub begge håndtag til gearudløsning tilbage og udad så de bliver låst i den frakoblede (frihjul) stilling. 4. Slå parkeringsbremsen fra. Rideren kan nu skubbes med håndkraft. 5. Efter at have flyttet traktoren, skal du tilkoble kraftoverføringerne igen ved at trække håndtagene tilbage og indad for at frigøre dem fra den frakoblede stilling og dernæst lade dem bevæge sig til den aktive (køre) stilling (B). A B C Figure 2. Transmission Release Levers A. Transmission Release Levers B. Engaged Position (Drive Position) C. Disengaged Position (Free-wheel Position) 15

18 Betjening ØVELSE I ZERO-TURN KØRSEL Kørekontrolhåndtagene på zero-turn rideren reagerer hurtigt og præcist, og det vil tage lidt øvelse at opnå effektiv kontrol over riderens fremad-og baglænskørsel og sving. Det er absolut nødvendigt at bruge nogen tid på at gennemgå de viste manøvrer og blive bekendt med, hvordan rideren accelererer, kører og styres før De begynder at klippe. Find et jævnt, fladt område på Deres plæne et sted med masser af plads til at manøvrere. (Se efter at der hverken findes genstande, folk eller dyr i området, før De begynder.) Kør rideren ved halv gas under denne øvelse (kør ALTID ved fuld gas under klipning), og drej langsomt for at undgå, at dækkene glider, eller at plænen beskadiges. Vi anbefaler, at De begynder med jævn kørsel som anvist til højre, og derefter gennemgår de lidt mere komplicerede fremad-, bak- og svingmanøvrer. De skal udløse parkeringsbremsen, før De trækker kørekontrolhåndtagene indad. GRUNDLÆGGENDE KØRSEL Øvelse i fremadkørsel Skub gradvist og ligeligt begge kørekontrolhåndtag FREMAD fra neutral. Tag farten af og gentag. BEMÆRK: Ligeudkørsel kræver øvelse. Hvis det er nødvendigt kan tophastighedskørsel justeres for balance se afsnittet Hastighedsbalancejustering mod bagenden af denne anvisning. Fremadkørsel Jævn kørsel Kørekontrolhåndtagene på en zero-turn rider reagerer hurtigt og præcist. Den BEDSTE måde at håndtere kørekontrolhåndtagene på er i tre trin, som vist i figur 3. 1) Hold hænderne på håndtagene som vist. 2) Skub håndtagene gradvist fremad med håndfladerne for at køre fremad. 3) Skub håndtagene længere fremefter for at køre hurtigere. For at tage farten langsomt af trækker De langsomt håndtagene mod neutral. Øvelse i baglænskørsel SE NEDAD OG BAGUD, træk så gradvist og ligeligt begge kørekontrolhåndtag BAGUD fra neutral. Tag farten af og gentag. BEMÆRK: Øv Dem i baglænskørsel i adskillige minutter, før De prøver at gøre det i nærheden af nogen genstand. Rideren svinger lige så skarpt under baglænskørsel, som når man kører fremad, og det tager øvelse at køre lige bagud. Baglæns kørsel Figur 3. Flyt kontrolhåndtagene gradvist Figur 4. Fremadkørsel Figur 5. Baglæns kørsel 16

19 Betjening Øvelse i sving omkring et hjørne Mens De kører fremad, træk langsomt det ene håndtag tilbage mod neutral. Gentag adskillige gange. BEMÆRK: For at undgå at svinge direkte på dækket, er det bedst at holde begge hjul i hvert fald en lille smule i bevægelse forlæns. Sådan svinger man Øvelse i at dreje på stedet For at dreje på stedet nulvending skubbes det ene kørekontrolhåndtag gradvist fremad fra neutral, og samtidigt trækkes der tilbage på det andet fra neutral. Gentag adskillige gange. BEMÆRK: Hvor meget man trækker eller skubber hvert af håndtagene, ændrer både omdrejningspunkt og-radius, man drejer med. Sådan drejer man på stedet Figur 6. Sving omkring et hjørne AVANCERET KØRSEL Nulvending ved enden af et skår Zero-turn riderens enestående evne til at dreje på stedet gør det muligt blot at vende ved enden i stedet for at skulle bakke op osv. for at vende, før man kan klippe det næste skår. For eksempel, sådan udfører man en højrenulvending ved enden: 1. Tag farten af op mod enden af skåret. 2. Skub det VENSTRE kørekontrolhåndtag en smule fremad og træk samtidigt det HØJRE håndtag tilbage mod og lidt bag for center/neutral. 3. Kør fremad igen. Denne teknik drejer rideren til HØJRE og overlapper det friske skår en smule, så man undgår at skulle bakke op og klippe græs som klipperen gik udenom. Efterhånden som De bliver bedre bekendt med betjeningen af zero-turn rideren, vil De lære flere måder at manøvrere på, som vil gøre det nemmere at klippe græsset. Husk, at jo mere De øver Dem, jo bedre vil Deres kontrol over rideren blive! Figur 7. Drej på stedet Figur 8. Nulvending ved enden af et skår 17

20 Betjening BRUG AF PÅHÆNGSVOGN Den maksimale vægt for en påhængsvogn anvendt med rideren er 91 kg. Fastgør påhængsvognen med en passende splitpind (A, figur 9) og en clips (B). Hvis man trækker for stort et læs, kan det medføre tab af traktion og tab af kontrol på skråninger. Man skal mindske vægten af læsset, når man arbejder på en skråning. Den overflade, man kører på har stor indflydelse på traktion og stabilitet. Våde og glatte overflader mindsker både traktionen og kontrol over standsning og sving væsentligt. Undersøg kørselsoverfladernes beskaffenhed og tilstand godt før kørsel med rider og påhængsvogn, og kør aldrig på skråninger, der overstiger 10. Se KØRSEL PÅ SKRÅNINGER og BUGSERET UDSTYR i sikkerhedsafsnittet for denne instruktionshåndbog for yderligere sikkerhedsoplysninger. A 1m (3 4 ) B 6m (20 ) 91 kg (200 Lbs) Figur 9. Anbefalet maksimal vægt for påhængsvogn A. Splitpind B. Clips 18

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING ETJENINGS- VEJLEDNING Regent XL / RD serien 19,5 HK Hydro traktorer Fabr. Nr. etegnelse eskrivelse 2690782 19,5 HK Simplicity Regent XL RD, 19,5 HK OHV 2690784 19,5 HK Snapper ELT19540RD 22 HK Hydro traktorer

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Reproduction. Not for. Betjeningsvejledning. IS1500Z Serien Zero-turn-Riderplæneklipper

Reproduction. Not for. Betjeningsvejledning. IS1500Z Serien Zero-turn-Riderplæneklipper Betjeningsvejledning IS1500Z Serien Zero-turn-Riderplæneklipper Modelnummer: Beskrivelse 5900849 IS1500ZKAV1944CE 5900850 IS1500ZKAV1944RDCE Briggs & Stratton Power Products Group, LLC. 5375 North Main

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 43 cc Varenr.: 90 xx xxx Med rygbåret motor Varenr.: 90 29 022 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FERRIS ZT4500 IS Zero-Turn plæneklipper

BRUGERVEJLEDNING FERRIS ZT4500 IS Zero-Turn plæneklipper BRUGERVEJLEDNING FERRIS ZT4500 IS Zero-Turn plæneklipper MfG-nr: Beskrivelse 5901178 IS4500ZBL35, 35 HK Zero-Turn plæneklipper 5901179 IS4500ZBL3561, 35 HK, 61 Zero-Turn plæneklipper 5901180 IS4500ZC28D61,

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

ATV Slagleklipper Brugervejledning

ATV Slagleklipper Brugervejledning ATV Slagleklipper Brugervejledning Tillæg til original manual LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk CE#Overensstemmelseserklæring#

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

STIGA VILLA 102M

STIGA VILLA 102M STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Montering. Montering af aksel- og rampeenhed (model 04245) eller skinneenhed (04244 og 04247) Montering af trækstangenheden

Montering. Montering af aksel- og rampeenhed (model 04245) eller skinneenhed (04244 og 04247) Montering af trækstangenheden Form No. Transportramme, skinnerampe og flad rampe Trukket Trans Pro 80-anhænger Modelnr. 04238 Serienr. 230000801 og derover Modelnr. 04244 Modelnr. 04245 Modelnr. 04247 3370-216 Rev B Monteringsvejledning

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben)

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) BRUGER MANUAL Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) INTRODUKTION Før brug af trampolinen, skal al informationen i denne manualen læses grundigt. Som i alle andre fysisk relaterede aktiviteter,

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug.

Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug. WCS-61 Wonder Core Smart BRUGERVEJLEDNING Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug. Gem denne brugervejledning, så du altid kan slå op i den efter behov. Hvis du giver produktet til andre, skal

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg Indholdsfortegnelse Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK BENZIN HØJTRYKSANLÆG 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Z453 Z Master med 132 cm TURBO FORCE Plæneklipper med sideudkast

Z453 Z Master med 132 cm TURBO FORCE Plæneklipper med sideudkast Form No. 5-75 Z5 Z Master med cm TURBO FORCE Plæneklipper med sideudkast Modelnr. 76TE Serienr. 5000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com Oversættelse af foriginalen

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt.

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt. BRUGS- OG EPAC LD 800 1. GENEREL UHELDSFOREBYGGELSE SIKKERHED For at maskinen skal fungere godt, skal den idriftsættes korrekt (installation og brug) og oliestand og de forskellige mekanismer skal kontrolleres

Læs mere

Fræser Brugervejledning

Fræser Brugervejledning Fræser Brugervejledning LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk 1 CE Overensstemmelseserklæring CE Certificate og conformity

Læs mere

Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8

Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8 Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8 Indhold Indtroduktion... 3 Pakkens indhold:... 3 Sikkerhed... 4 Advarsel... 4 Risiko for skade... 4 OBS... 4 Sådan kommer du igang... 6 Oversigt... 6 Ladning af batteri...

Læs mere

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. Form No. 3378-132 Rev A Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor Modelnr. 30407 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING. Hydro-Cut Serier. Plæneklippere. Reproduction. Not for 5900543 HCKAV1532CE 5900544 HCKAV1532RDCE.

BETJENINGS- VEJLEDNING. Hydro-Cut Serier. Plæneklippere. Reproduction. Not for 5900543 HCKAV1532CE 5900544 HCKAV1532RDCE. BETJENINGS- VEJLEDNING Hydro-Cut Serier Plæneklippere Modelnummer Beskrivelse 5900543 HCKAV1532CE 5900544 HCKAV1532RDCE 5103501 Udgave A Tak for at du har købt dette kvalitetsprodukt fra Ferris. Det glæder

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning DT40 Mosfjerner Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Brugsanvisning. Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.: 90 36 773 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere