BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING Zero-turn Rider Simplicity ZT3000 Fabr. nr. Beskrivelse ZT3000B2450CE, Simplicity ZT3000 zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 360Z Fabr. nr. Beskrivelse ZB2450CE, Snapper 360Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) Fabr. nr. Beskrivelse ZB2752CE, Snapper 365Z zero-turn rider med 52 klipper (CE) ZB2552CE, Snapper 365Z zero-turn rider med 52 klipper (CE) Rev D

2 Tak for lån nemlig køber indeværende seriøs - bygget fabrikat. We re glad at you ve opstillet jeres tillidsfuldhed i den Simpelhed og Snapper mærke. Hvor opereret og holdt i overensstemmelse med den instruks heri håndbog, jeres fabrikat vil levere mangeårig i pålidelig service. Indeværende håndbog indeholder sikkerhed information hen til skabe jer vide i den hazards og risiko forenet hermed apparat og hvor hen til undgå sig. Indeværende apparat er designet og beregnet på være anvendte og holdt i overensstemmelse med den håndbog nemlig komme ind gennemskæring i hævdvunden plæne og er ikke anlagt på hvilken som helst anden opgave. Den er betydelig at jer læse og opfatte disse instruks helt igennem i nærværelse af prøver for at starte eller operere indeværende udstyr. ADVARSEL Udstødnigsgasser fra dette produkt indeholder kemikalier, som i visse mængder vides at forårsage cancer, fødselsmisdannelser eller anden reproduktiv skade. ADVARSEL Udstødnigsgasser fra dette produkt indeholder kemikalier, som i visse mængder vides at forårsage cancer, fødselsmisdannelser eller anden reproduktiv skade. PRODUKTHENVISNINGSDATA Maskinens fabrikationsnummer Maskinens SERIEnummer Klipperaggregatets fabrikationsnummer Klipperaggregatets SERIEsnummer Forhandlerens navn Dato købt MOTORHENVISNINGSDATA Motorfabrikant Motormodel Motortype/spec Motorkode/serienummer Se efter Side 8 nemlig den placering i Legitimation Numre Briggs & Stratton Power Products Group Copyright 2013 Briggs & Stratton Corporation Milwaukee, WI, USA. Alle rettigheder forbeholdes. Den Simplicity logo er en varemærke i Briggs & Stratton Corporation Milwaukee, WI, USA. Henvende sig til Information : Simplicity Manufacturing, Inc. Briggs & Stratton Corp. Yard Power Products Group P.O. Box 702 Milwaukee, WI Den Snapper logo er en varemærke i Briggs & Stratton Corporation Milwaukee, WI, USA. Henvende sig til Information : Snapper Products 535 Macon St. McDonough, GA

3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsregler og -oplysninger... 2 Identifikationsnumre...8 Sikkerhedsmærkater...9 Sikkerhedsblokeringssystemet...11 Funktioner og betjeningskontroller Kontrolfunktioner...12 Betjening Generel kørselssikkerhed...14 Eftersyn før start...14 Start af motoren...15 Stop af rider og motor...15 Klipning...15 Skubning af rideren med håndkraft...15 Øvelse i zero-turn kørsel...16 Brug af påhængsvogn...18 Montering og afmontering af klipperen...19 Eftersyn af dæktrykket...20 Sædejustering...20 Justering af kørekontrolhåndtag...20 Ophængsjustering...21 Justering af klippehøjden...21 Specifikationer Vedligeholdelse og klipning af en plæne... LC-1 BEMÆRK: I denne manual henviser venstre og højre til, hvordan det ser ud fra førerens stilling. 1

4 Sikkerhedsregler og oplysninger Betjenings sikkerhed Tillykke med købet af dette meget høj- kvalitets stykke plæneog haveudstyr! Vore produkter er formgivet og fremstillet til at imødekomme eller overgå alle industriens sikkerhedsstandarder. Brug ikke denne maskine med mindre du er trænet til det. En måde at træne dig selv på er at læse og forstå betjeningshåndbogen. Et elektrisk redskab er kun sikkert, hvis den der betjener det er sikker. Hvis redskabet misbruges, eller ikke bliver rigtigt vedligeholdt, kan det være farligt! Husk, at du er ansvarlig for din egen såvel som for andres sikkerhed. Brug fornuften og gennemtænk hvad det er, du vil gøre. Hvis du ikke er sikker på, at den opgave, du planlægger at udføre, kan foretages sikkert med det valgte udstyr, så spørg en professionel: kontakt den lokale, autoriserede forhandler. Læs håndbogen Betjenings håndbogen indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger, som det er nødvendigt at være opmærksom på både FØR og UNDER betjening af enheden. Sikre betjenings teknikker, en gennemgang af produktets funktioner og kontrolinstallationer samt vedligeholdelses information er inkluderet for at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din investering i udstyret. Vær sikker på at læse Sikkerhedsreglerne og Oplysningerne på de følgende sider godt igennem. Læs også afsnittet om Betjening helt igennem. Børn Tragiske ulykker kan forekomme med børn. Lad dem ikke komme i nærheden af betjeningsområdet. Børn er tit tiltrukket af enheden og græsslånings aktiviteterne. Du bør aldrig antage, at børn forbliver på det sted, du sidst så dem. Hvis der er en risiko for, at børn kommer ind på området, hvor græsslåning foregår, skal man få en ansvarlig voksen til at holde øje med dem. 2

5 Sikkerhedsregler og oplysninger Betjening på skråninger Pludseligt kastede objekter Denne enhed har roterende græsslåningsblade. Disse blade kan opsamle og kaste genstande gennem luften og således alvorligt skade en omkringstående. Vær sikker på at rense området, der skal slås, FØR slåningen begynder. Man må ikke betjene denne enhed, uden at hele græsopfangeren eller udtømnings skærmen (deflektoren) er på plads. Lad heller ikke nogen komme ind på området, mens enheden kører! Hvis nogen kommer ind på området, skal man slukke for enheden, indtil personen går igen. Brug på skråninger kan være farligt. Brug af maskinen på skråninger, som er for stejle, og hvor der ikke er tilstrækkelig hjultraktion (eller kontrol), kan få maskinen til at glide, forårsage tab af styreevne, eller enheden kan vælte. Brug ikke maskinen på skråninger over 15. Slå altid på tværs af skråninger, ikke op- eller nedad (dette er nødvendigt for god hjultraktion), og undgå hurtige sving og pludselige hastighedsændringer. Kør med mindsket hastighed og udvis ekstra forsigtighed på ALLE skråninger. Bemærk også, at den overflade, du befinder dig på, kan have stor indvirkning på, hvorvidt denne maskine kan betjenes på en sikker måde. Vådt græs eller blød jord kan have stor indvirkning på maskinens traktion of stabilitet. Kør ikke på skråninger, som er fedtede, våde eller har blød jord. Hvis man er usikker på, om man kan køre enheden på en skråning, bør man ikke gøre det. Det er ikke risikoen værd. Bevægelige dele Dette udstyr har mange bevægelige dele, som kan forvolde skade på dig selv eller andre. Hvis du imidlertid forbliver siddende i sædet (operatørstilling) og følger sikkerhedsreglerne i denne betjeningshåndbog, er det sikkert at betjene maskinen. Klippeaggregatet har roterende græsslåningsblade, som kan skære hænder eller fødder af. Tillad aldrig nogen andre personer nær enheden mens den kører! Hold sikkerhedsudstyr i god stand, og behold det på (skærme, bøjler og kontakter). For at hjælpe operatøren med at bruge dette udstyr på en sikker made, er det udstyret med et operatør-tilstede sikkerhedssystem. Man må IKKE forsøge at ændre eller forbigå dette system. Kontakt straks forhandleren, hvis systemet ikke passerer alle de kombinerede sikkerheds systemprøver, der findes i denne håndbog. 3

6 Sikkerhedsregler og oplysninger Støttemure, stejle skråninger og vand Støttemure og stejle skråninger nær trapper og vandområder udgør almindeligvis farezoner. Hold dig mindst så langt fra disse som to gange bredden af klippeaggregatet, og slå derefter disse med en almindelig græsslåmaskine eller en trimmer. Hjul som går ud over kanten af støttemure, kanter, grøfter, stejle skråninger eller skrænter eller i vand, kan forårsage væltning med påfølgende alvorlig tilskadekomst, død eller drukning. Brændstof og vedligehold Før rengøring, brændstofpåfyldning eller servicearbejde skal alle drev kobles fra, motoren standses og nøglen tages ud. Benzin og benzindampe er meget brandfarlige. Der må ikke ryges under betjening eller brændstofpåfyldning. Hæld ikke brændstof på, mens motoren er varm eller mens den går. Lad motoren køle af i mindst 3 minutter før brændstofpåfyldning. Hæld ikke brændstof på indendørs, i en tillukket påhængsvogn, i en garage eller noget andet tillukket område uden tilstrækkelig ventilation. Spildt benzin skal omgående viskes op, og før maskinen startes. Benzin må kun opbevares i tillukkede beholdere, som er godkendt til brændstof. Korrekt vedligeholdelse er meget vigtig for sikkerhed og drift af enheden. Hold den ren for græs, blade og for megen olie. Overhold og udfør vedligeholdelsesprocedurerne som beskrevet i denne håndbog, især den periodiske afprøvning af alle sikkerhedssystemer. Aflukkede områder Brug kun denne maskine udendørs, og hav den ikke gående i tillukkede områder så som garager eller tillukkede påhængsvogne. Motoren udvikler giftig kulilte og længerevarende eksponering i et tillukket område kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død. 4

7 Sikkerhedsregler og oplysninger Læs disse sikkerhedsregler og følg dem omhyggeligt. Undladelse af at følge disse regler kan medføre tab af kontrol over maskinen, alvorlig personskade eller død for Dem selv eller omkringstående, eller beskadigelse af udstyret eller anden materiel skade. Klipperen er i stand til at amputere hænder og fødder og til at kaste genstande omkring. Trekanten hvor den forekommer i teksten, angiver vigtige forholdsregler eller advarsler, som skal følges. GENEREL BETJENING 1. Læs, forstå og følg alle anvisninger i håndbogen og på maskinen før start. 2. Hold ikke hænder eller fødder nær de roterende dele eller under maskinen. Hold Dem altid på afstand af udkaståbningen. 3. Tillad kun ansvarsbevidste voksne, som er bekendt med betjeningsanvisningerne, at køre med dette udstyr (lokale forordninger kan muligvis pålægge begrænsninger vedrørende førerens alder). 4. Gør området rent for genstande som sten, legetøj, ståltråd og andet, som ellers kan blive samlet op og kastet ud fra klipperen knive. 5. Vær sikker på, at omkringstående har forladt området, før De begynder at klippe. Stands maskinen, hvis nogen kommer ind i området. 6. Tillad aldrig passagerer. 7. Klip ikke under baglænskørsel, medmindre det er strengt nødvendigt. Se altid nedad og bagud, før De kører baglæns. 8. Vend aldrig udkastmaterialet efter nogen. Undgå at udkaste materiale imod en mur eller nogen anden forhindring. Materialet kan slynges tilbage mod føreren. Stop kniven(e) mens De kører over grusbelagte overflader. 9. Brug ikke maskinen, medmindre hele græsopsamleren, udkastskærmen (deflektor) og andet nødvendigt sikkerhedsudstyr er installeret. 10. Tag farten af, før De drejer. 11. Efterlad aldrig en maskine gående uden opsyn. Slå altid knivene (PTO) fra, sæt parkeringsbremsen, stands motoren og fjern nøglerne, før De står af maskinen. 12. Kobl knivene (PTO) fra, når De ikke umiddelbart er i færd med at klippe. Sluk for motoren og vent, indtil alle maskinens dele er standset helt, før rengøring af maskinen, aftagning af græsopsamleren eller udrensning af udkastskærmen. 13. Brug kun maskinen i dagslys eller ved godt kunstigt lys. 14. Brug ikke maskinen, mens De er under indflydelse af alkohol, medicin eller narkotika. Hold øje med trafikken, når De bruger maskinen nær ved eller kører over veje. 16. Vær ekstra forsigtig ved af- eller pålæsning af maskinen på en påhængsvogn eller lastvogn. 17. Brug altid sikkerhedsbriller under kørsel med maskinen. 18. Statistikker antyder, at førere på 60 år eller derover er involveret i en stor andel af ulykker, som involverer selvkørende materiel. Disse førere bør kritisk overveje deres evne til at betjene sådanne maskiner på en sikker måde, så hverken de selv eller andre risikerer tilskadekomst. 19. Følg fabrikantens anbefalinger for brug af hjulvægte eller kontravægte. 20. Hold Dem for øje, at føreren er ansvarlig for uheld, som medfører personskade eller materiel skade på andres ejendom. 21. Alle førere bør opsøge og få professionel undervisning i betjeningen af udstyret. 22. Brug altid solidt fodtøj og benklæder. Kør aldrig med maskinen barfodet eller med sandaler. 23. Før brug skal De sikre, at knivene og alt tilhørende isenkram er solidt på plads og i god stand. Udskift slidte eller beskadigede dele. 24. Kobl udstyret ud før: påfyldning af brændstof, aftagning af udstyr eller udførelse af justeringer (medmindre disse kan foretages fra førersædet). 25. Når maskinen parkeres, opbevares eller efterlades uden opsyn, skal klipperknivene sænkes, medmindre der anvendes en absolut, mekanisk låsemekanisme. 26. Før De forlader førersædet, uanset grunden dertil, skal De slå parkeringsbremsen til (hvis maskinen har en), slå knivene (PTO) fra, standse motoren og fjerne nøglen. 27. Hold maskinen fri for græs, blade og overskydende olie for at mindske brandfare. Undgå at standse eller parkere over tørre blade, græs eller andet antændeligt materiale. 28. Det er ulovligt ifølge California Public Resource Code Section 4442 at bruge eller have motoren gående på eller i nærheden af områder, der er dækket af skov, buskads eller græs, medmindre udstødningssystemet er udstyret med en gnistfanger, der opfylder de relevante lokale eller delstatslige vedtægter. Andre stater eller lande kan have lignende love. 29. Arbejdstilsynet kræver muligvis anvendelse af høreværn, når en person udsættes for støjniveauer over 85 dba i 8 timer. FORSIGTIG Denne maskine producerer et støjniveau på over 85 dba ved førerens øre og kan forårsage tab af hørelse ved længere tids brug. Brug høreværn under betjening af maskinen. TRANSPORT OG OPBEVARING 1. Under transport af maskinen på en åben påhængsvogn skal det sikres at den vender fremad, i kørselsretningen. Hvis den vender baglæns, kan opdrift fra vinden beskadige maskinen. 2. Påfyldning af brændstof efter transport eller opbevaring skal altid gøres i overensstemmelse med gældende sikkerhedsanvisninger. 3. Maskinen må aldrig opbevares (med brændstof) i en indelukket, dårligt ventileret bygning. Brændstofdampe kan drive hen til antændelseskilder (som f.eks. varmefyr eller varmtvandsbeholdere) og kan forårsage eksplosion. Brændstofdampe er også giftige for både mennesker og dyr. 4. Følg altid anvisningerne i motorhåndbogen for nødvendigt forberedende arbejde, før maskinen opbevares i såvel korte som længere perioder. 5. Følg altid anvisningerne i motorhåndbogen for korrekt startprocedure, når maskinen tages i brug igen. 6. Opbevar aldrig maskinen eller brændstoftanke inden døre, hvor der forefindes åben flamme eller et vågeblus som i f.eks. en varmtvandsbeholder. Lad motoren køle af før opbevaring. 5

8 Sikkerhedsregler og oplysninger KØRSEL PÅ SKRÅNINGER Skråninger er ofte årsag til tab af kontrol over maskinen eller væltning, hvilket kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død. Kørsel på skråninger kræver ekstra påpasselighed. Hvis De ikke er i stand til at bakke op ad en skråning eller ikke føler Dem godt tilpas ved at køre der, bør De ikke gøre det. Kontrol over en maskine, som glider ned ad en skråning, kan ikke genvindes ved brug af bremsen, hvadenten det er en, man sidder på eller går bagved. De væsentligste årsager til tab af kontrol med maskinen er: utilstrækkelig kontakt mellem dækkene og jorden, for høj hastighed, utilstrækkelig bremsning, forkert anvendelse af maskinen til et givent stykke arbejde, manglende overblik over jordbundsforholdene, forkert tilkobling af udstyr eller forkert vægtfordeling. 1. Klip på tværs af skråninger, ikke op og ned. 2. Hold øjnene åbne for huller, hjulspor og ujævnheder. Ujævnt terræn kan vælte maskinen. Højt græs kan gemme forhindringer. 3. Vælg en langsom hastighed, så det ikke vil være nødvendigt at standse eller skifte hastighed, mens De befinder Dem på skråningen. 4. Klip ikke græs, når det er vådt. Hjulene kan miste deres traktion. 5. Undgå at starte, standse eller vende på en skråning. Hvis hjulene mister traktion (f.eks. hvis maskinen standser på en skråning), skal knivene (PTO) slås fra og maskinen langsomt køres ned af skråningen. 6. Hold al kørsel på skråninger i et langsomt og gradvist tempo. Foretag ingen pludselige ændringer i fart eller retning, som kunne få maskinen til at vælte. 7. Vær ekstra forsigtig, mens De bruger maskinen med græsopsamlere eller andet tilbehør, idet de kan påvirke maskinens stabilitet. Anvend ikke maskinen på stejle skråninger. 8. Prøv aldrig at stabilisere maskinen ved at sætte en fod på jorden (med maskiner, som man sidder på). 9. Klip ikke tæt på stejle skrænter, grøfter eller andre stejle terrænændringer. Rideren kan pludeselig vælte, hvis et hjul kommer ud over kanten af en grøft eller skrænt, eller hvis en kant skrider sammen. 10. Brug ikke græsopsamlere på stejle skråninger. 11. Klip ikke græs på skråninger, der er for stejle til at bakke op ad. 12. Henvend Dem til den autoriserede forhandler for anbefalinger vedrørende hjulvægte eller kontravægte, som kan forbedre maskinens stabilitet. Fjern forhindringer såsom sten og grene. 14. Kør langsomt. Hjulene kan miste deres traktion på skråninger, selv om bremserne fungerer, som de skal. 15. Drej ikke på skråninger medmindre det er nødvendigt, og i så fald drej langsomt og gradvist op ad bakke, hvis det er muligt. Slå aldrig græs ned ad en skråning. BUGSERET UDSTYR (MASKINER TIL AT SIDDE PÅ) 1. Udstyr må kun bugseres med en maskine, der har en trækkrog, beregnet til bugsering. Bugseret udstyr må kun fastgøres til trækkrogen. 2. Følg fabrikantens anvisninger vedr. vægtgrænser for bugseret udstyr og bugsering på skråninger. Se hvordan en påhængsvogn fastgøres under BETJENING. 3. Lad aldrig børn eller andre sidde i eller på det bugserede udstyr. 4. På skråninger kan vægten af det bugserede udstyr forårsage tab af traktion og tab af kontrol. 5. Kør langsomt, og tillad ekstra plads til at standse på. 6. Skift aldrig til frigear så De blot ruller ned ad bakke. ADVARSEL Anvend ikke denne maskine på skråninger, der er stejlere end 15 grader.* Vælg langsom kørehastighed, før De kører på en skråning. Vær ekstra forsigtig ved kørsel på skråninger, hvis der anvendes en bagmonteret græsopsamler. Slå græs på tværs af skråninger ikke op eller ned ad bakke, vær forsigtig, når De skifter kørselsretning og START ELLER STANDS ALDRIG PÅ EN SKRÅNING. BØRN Tragiske ulykker kan forekomme, hvis føreren ikke er bevidst om tilstedeværende børn. Børn føler sig ofte tiltrukket af maskinen og klippeaktiviteten. Gå aldrig ud fra, at børnene vil forblive, hvor De sidst så dem. 1. Hold børn væk fra klippeområdet og under opsyn af en anden ansvarlig voksen. 2. Vær opmærksom, og sluk for maskinen, hvis børn kommer ind på arbejdsområdet. 3. Se bagud og nedefter for småbørn før og under baglænskørsel. 4. Lad aldrig børn køre med på maskinen, selv med kniven(e) standset. De kan falde af og komme alvorligt til skade, eller de kan være til hinder for sikker kørsel med maskinen. Børn, som man har ladt køre med på et tidligere tidspunkt, kan pludselig dukke op, hvor man klipper, for at køre med igen, og kan blive påkørt, foreller baglæns, af maskinen. 5. Lad aldrig børn føre maskinen. 6. Vær ekstra forsigtig, når De kører omkring blinde hjørner, buske, træer eller andre ting, som kan nedsætte udsynet. EMISSION 1. Udstødnigsgasser fra dette produkt indeholder kemikalier, som i visse mængder vides at forårsage cancer, fødselsmisdannelser eller anden reproduktiv skade. 2. Se efter de relevante emissionsvarighed- og luftindeksoplysninger på motorens emissionsmærkat. TÆNDINGSSYSTEM 1. Dette tændingssystem er i overensstemmelse med Canadiske ICES-002. *Denne maskinen må ikke brukes i hellinger på over 15 grader. Denne grensen ble bestemt ifølge CEN Standard EN 836:1997, avsnitt 5.2.2, og er basert på stabilitetstestprosedyre EN 836, som er beskrevet i avsnitt Den 15 graders stabilitetsgrensen er lik 50% av den vinkelen som inntraff under løftingen av maskinen i statiske forsøk. Faktisk dynamisk stabilitet kan variere avhengig av driftsforholdene. 6

9 Sikkerhedsregler og oplysninger SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE Sikker håndtering af benzin 1. Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og alle andre antændelseskilder. 2. Brug kun godkendte benzindunke. 3. Tag aldrig benzindækslet af eller fyld brændstof på med motoren gående. Lad motoren køle af før påfyldning af brændstof. 4. Fyld aldrig brændstof på inden døre. 5. Opbevar aldrig maskinen eller brændstoftanke, hvor der forefindes åben flamme, gnister eller et vågeblus som i f.eks. en varmtvandsbeholder eller andre husholdningsmaskiner. 6. Fyld aldrig beholdere inden i et køretøj eller på ladet af en lastbil med en plastikindsats. Placer altid beholdere på jorden i nogen afstand fra køretøjer før påfyldning. 7. Fjern benzindrevet udstyr fra ladet på en lastbil eller påhængsvogn og påfyld brændstof på jorden. Hvis dette ikke er muligt, skal sådant udstyr, som sidder på en påhængsvogn, fyldes op med en dunk i stedet for med benzinstationens slange. 8. Hold slangens mundstykke i kontakt med kanten af benzintankens eller dunkens åbning hele tiden, indtil De er færdig med at fylde brændstof på. Brug ikke anordninger, der holder mundstykket åbent. 9. Hvis De spilder benzin på tøjet, skal de omgående skifte tøj. 10. Overfyld aldrig brændstoftanken. Sæt benzindækslet på og stram det forsvarligt igen. 11. Vær ekstra forsigtig under håndtering af benzin og andet brændstof. De er brandfarlige, og dampene kan eksplodere. 12. Hvis De spilder brændstof, må De ikke forsøge at starte motoren, men skal flytte maskinen bort fra det område, hvor der blev spildt, og undgå at skabe antændelseskilder, indtil brændstofdampene er afluftet. 13. Sæt dækslerne forsvarligt på benzintanke og -dunke igen. Service og vedligeholdelse 1. Lad aldrig maskinen køre i et lukket rum, hvor kuliltedampe kan samles. 2. Se efter, at bolte og møtrikker, især dem, der holder knivene på plads, sidder godt fast, og hold maskinen i god stand. 3. Sæt aldrig sikkerhedsudstyr ud af kraft. Efterse dets funktion regelmæssigt og foretag nødvendige reparationer, hvis det ikke fungerer, som det skal. 4. Hold maskinen ren for græs, blade og andet ophobet materiale. Visk spildt olie eller brændstof op og fjern materiale, som er blevet gennemvædet dermed. Lad motoren køle af før opbevaring. 5. Hvis De rammer en genstand, bør De standse og efterse maskinen. Foretag nødvendige reparationer, før De starter maskinen igen. 6. Foretag aldrig justeringer eller reparationer med motoren gående. 7. Efterse græsopsamlerens komponenter og udkastskærmen ofte og udskift med reservedele som anbefalet af fabrikanten, når det er nødvendigt. 8. Klipperknivene er skarpe. Vikl noget om knivene eller brug handsker og vær ekstra forsigtig ved servicearbejde, som involverer knivene. 9. Efterse bremsernes funktion regelmæssigt og ofte. Juster eller reparer after behov. 10. Vedligehold sikkerheds- og anvisningsmærkater, og udskift dem, hvis det er nødvendigt. 11. Fjern ikke benzinfilteret, mens motoren er varm, idet spildt benzin kan antændes. Spred ikke benzinslangeklemmerne mere end nødvendigt. Vær sikker på, at klemmerne holder slangerne godt fast på filteret efter installation. 12. Brug ikke benzin, som indeholder METANOL, eller benzin som indeholder mere end 10 % ETANOL, benzinadditiver eller hvid benzin, idet det kan resultere i beskadigelse at motoren/brændstofsystemet. 13. Hvis brændstoftanken skal tømmes, bør det gøres udendørs. 14. Udskift lydpotter, som er i dårlig stand. 15. Vedligehold sikkerheds- og anvisningsmærkater, og udskift dem, hvis det er nødvendigt. 16. Brug kun fabrikantautoriserede reservedele ved reparation. 17. Overhold altid fabrikantens specifikationer ved justeringer og indstillinger. 18. For væsentligt service- eller reparationsarbejde bør De kun anvende autoriserede serviceforhandlere. 19. Prøv aldrig at udføre væsentligt reparationsarbejde på maskinen, medmindre De har den rette træning. Forkert udført servicearbejde kan gøre anvendelse af maskinen farlig, medføre beskadigelse af maskinen og ugyldiggøre fabrikantens garanti. 20. På klippere med flere knive skal man være forsigtig, idet drejning af én kniv kan få andre knive til at drejes. 21. Lav ikke modifikationer på motorens regulator eller andre hastighedskontroller. Kørsel med motoren ved for høj hastighed kan øge faren for personskade. 22. Kobl udstyrsdrev fra, stands motoren, fjern nøglen og tag tændrørskabler af før De skal gøre rent omkring udkaståbninger, ved alt servicearbejde, eller hvis maskinen vibrerer unormalt. Efter at man har ramt en genstand, skal maskinen efterses for beskadigelse og nødvendigt reparationsarbejde udføres før maskinen startes og køres igen. 23. Hold hænderne borte fra roterende dele som f.eks. hydrauliske pumpers køleventilatorer, mens rideren går. (Hydrauliske pumpers køleventilatorer er typisk placeret ovenpå transakslen). 24. Enheder med hydrauliske pumper, slanger eller motorer: ADVARSEL: Hydraulisk væske, som slippes ud under tryk, kan ramme hårdt nok til at gennemtrænge huden og forårsage alvorlig tilskadekomst. Hvis fremmedartet væske skydes ind i huden, skal den fjernes operativt indenfor nogle få timer af en doktor, som er bekendt med denne form for skade. Ellers kan det forårsage gangræn. Hold krop og fingre væk fra huller og dyser, som udsender hydraulisk væske under højt tryk. Brug papir eller pap - ikke hænderne - til at søge efter lækager. Vær sikker på, at alle tilslutninger, der fører hydraulisk væske, sidder stramt, og at alle hydrauliske slanger og rør er i god stand, før der sættes tryk på systemet. Hvis der forekommer lækager, skal enheden omgående til service hos den autoriserede forhandler. 25. ADVARSEL: Dele og væsker kan være under tryk. Forkert udløsning af fjedre kan forårsage alvorlig personskade. Fjedre bør kun fjernes af en autoriseret reparatør. 26. Modeller, som er udstyret med en motorkøler: ADVARSEL: Dele og væsker kan være under tryk. For at undgå alvorlig legemsbeskadigelse fra varm kølervæske eller udløst damp, må man aldrig forsøge at fjerne kølerdækslet, mens motoren går. Stands motoren, og vent indtil den er kølet af. Så skal man endda stadig udvise forsigtighed. 7

10 Identifikationsnumre EKSEMPEL Nordmerikanske/ CE-modeller Maskinens ID-skilt EKSEMPEL Model xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Serial xxxxxxxxxx BRIGGS & STRATTON CORP. POWER PRODUCTS GROUP, LLC MILWAUKEE, WI USA XXX 20xx kg: kw: xxxx xxx x.xx max CE-modeller (udelukkende) Når De henvender Dem til Deres autoriserede forhandler for reservedele, service eller information SKAL De have disse numre ved hånden. Skriv Deres modelnavn og -nummer, fabrikantens ID-numre og motorens serienummer i det afsatte område, så de er nemme at finde. Disse numre findes på de viste steder. BEMÆRK: For placeringen af motorens identifikationsnumre, se motorhåndbogen. CE modeller: Placér den ekstra kopi af motoridentifikationsmærkaten i håndbogen. CE-Identifikationsmærkets påskrifter A. Producentens Identifikationsnummer B. Fabrikat Signalement C. Serienummer D. Producentens Adresse E. CE-Mærke F. Fabrikationsår G. Højeste Motorhastighed i Omdrejninger per Minut H. Motoreffekt i Kilowatt I. Maskinens Vægt i Kilogram J. Lydeffekt i Decibel * C B D Model xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Serial xxxxxxxxxx BRIGGS & STRATTON CORP. POWER PRODUCTS GROUP, LLC MILWAUKEE, WI USA A E F XXX kg: xxx kw: x.xx 20xx xxxx max G J I H Denne maskine er i overensstemmelse med Europæisk Harmoniseret Plæneklipper Standard EN 836, Europæisk Maskindirektiv 98/37/EF og Europæisk Direktiv vedr. Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EEC. * Afprøvet i overensstemmelse med 2000/14/EF 8

11 Sikkerhedsmærkater SIKKERHEDSMÆRKATER Denne maskine er designet og fremstillet til at give Dem den sikkerhed og pålidelighed, som De må kunne forvente fra en førende virksomhed indenfor fremstilling af motoriserede frilandsværktøjer. Selvom læsningen af håndbogen med dens indhold af sikkerhedsmæssige instruktioner vil give Dem den fornødne grundlæggende viden til at betjene dette udstyr sikkert og effektivt, så har vi desuden placeret et antal sikkerhedsmærkater på maskinen for at minde Dem om disse vigtige informationer, mens De betjener maskinen. Alle advarende mærkater (FARE, ADVARSEL og FORSIGTIG) og alle instruktive mærkater på rider og klipper bør læses omhyggeligt og efterleves. Det kan føre til personskade, hvis disse anvisninger ikke følges. De gives af hensyn til Deres sikkerhed, og de er vigtige! De nedenstående sikkerhedsmærkater er at finde på rideren og klipperen. Hvis nogen af disse mærkater er beskadiget eller gået tabt skal de omgående udskiftes. Henvend Dem til Deres lokale forhandler for nye mærkater. Disse mærkater er nemme at montere, og de fungerer som en stadig og synlig påmindelse til Dem selv og andre, som måtte betjene udstyret, om at følge alle de sikkerhedsanvisninger, som er af betydning for betryggende og hensigtsmæssig betjening , 3 Dette skilt sidder kun på batteriet på CE-modeller. Advarsel: Brandfare Hold børn, åben ild og gnister væk fra batteriet, for at undgå antændelse af eksplosive gasser. Advarsel: Svovlsyre kan forårsage blindhed og alvorlige forbrændinger Bær altid sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm, når der arbejdes med eller i nærheden af batteriet. Advarsel: Batterier udvikler eksplosive gasser Læs og forstå Brugermanualen inden denne maskine tages i brug. Vigtigt: Må ikke bortskaffes med almindeligt affald Kontakt de lokale myndigheder mht. bortskaffelse og/eller genbrug af batterier. 4 9

12 Sikkerhedsmærkater ADVARSEL: Læs og gør dig bekendt med betjeningsvejledningen inden du bruger denne maskine. Vær bekendt med placeringerne og funktionerne af alle betjeningshåndtagene. Du må ikke bruge denne maskine medmindre du har lært at bruge den. 2. ADVARSEL: Referer til den tekniske manual inden du udfører reparationer og vedligeholdelse. Når du forlader maskinen, så sluk for den, træk parkeringsbremsen og udtag tændingsnøglen. 3. FARE - FARE FOR AMPUTATION OG ALVORLIG LEMLÆSTELSE: For at undgå ulykker under betjening af plæneklipperen skal du sørge for at sikkerhedsanordningerne (skærme og kontakter) er på plads og er funktionsdygtige. 4. FARE - FARE FOR TAB AF TRÆKKRAFT, SKRIDNING, STYRING OG MISTET HERREDØMME PÅ SKRÅNINGER: Hvis maskinen ikke vil køre ligeud eller begynder at skride på en skråning, skal du standse klipningen og langsomt bevæge dig væk fra skråningen. 5. FARE FOR AMPUTATION AF LEMMER: Undlad at slå græs når der er børn eller andre personer i nærheden. Tag aldrig en passager med specielt ikke børn, heller ikke hvis skærene er slået fra. Slå ikke græs i bakgear medmindre det er ubetinget nødvendigt. Kig dig tilbage og nedad inden du begynder at køre baglæns. 6. FARE FOR AT VÆLTE OG SKRIDNING: Slå græs på langs af skråningen, ikke op og ned. Må ikke betjenes på skråninger, som er stejlere end 15 grader. Undgå pludselige og skarpe (hurtige) sving på skråninger. Denne grænse blev fastlagt ifølge CEN Standard EN 836:1997, Afsnit og er baseret på EN Stabilitet Test procedure som beskrevet i Afsnit Grænsen på 15 grader svarer til 50% af den vinkel ved hvilken maskinen tippede under statiske tester. Den reelle dynamiske stabilitet kan variere og afhænger af driftstilstandene. 7. FARE FOR AT GENSTANDE BLIVER SLYNGET AFSTED: Hold uvedkommende og børn på behørig afstand. Fjern genstande der kan risikere at blive slynget afsted af de roterende skær. Undlad at slå græs hvis affaldsslisken ikke er på plads. 8. FARE FOR AT GENSTANDE BLIVER SLYNGET AFSTED: Undlad at slå græs hvis affaldsslisken eller selve opsamleren ikke er på plads. 9. FARE FOR AMPUTATION AF LEMMER OG AT GENSTANDE BLIVER SLYNGET AFSTED: For at undgå ulykker under betjening af plæneklipperen, skal du holde dig på afstand af klippeaggregatets kant og ligeledes holde andre væk. 10. FARE: BRANDFARE: Hold maskinen fri for græs, blade og overskydende olie. Påfyld ikke brændstof når motoren er varm eller kører. Stop motoren, udtag nøglen og lad den køle af i mindst 3 minutter før du fylder brændstof på. Fyld ikke brændstof på indendørs, i en lukket anhænger, garage eller andre indelukkede områder. Tør spildt brændstof op. Ryg ikke under brug af denne maskine

13 Eftersyn af sikkerheds-blokeringssystemet EFTERSYN AF SIKKERHEDS- BLOKERINGSSYSTEMET Denne maskine er udstyret med et sikkerhedsblokeringssystem. Disse sikkerhedssystemer er indbygget for Deres sikkerheds skyld. Prøv ikke at omgå sikkerhedsafbryderne, eller på anden måde sætte systemet ud af kraft. Efterprøv deres funktion regelmæssigt. Efterprøvning af SIKKERHEDSSYSTEMET TEST 1 MOTOREN BØR IKKE STARTE, HVIS: PTO-koblingen er slået til ELLER parkeringsbremsen ikke er slået til ELLER kørekontrolhåndtagene ikke er i NEUTRAL stilling. TEST 2 MOTOREN BØR STARTE, HVIS: PTO-koblingen IKKE er slået til OG parkeringsbremsen er slået til OG kørekontrolhåndtagene er låst i NEUTRAL stilling OG Maskinarbejder er i den billet. TEST 3 MOTOREN BØR STANDSE, HVIS: Maskinarbejder bakker ned af den billet ind under hvilken som helst betingelse. føreren flytter kørekontrolhåndtagene ud af deres neutralstilling før parkeringsbremsen er slået fra. TEST 4 KNIVBREMSEEFTERSYN Knivene og klipperens drivremme skal standse fuldstændigt indenfor 5 sekunder efter, at den elektriske PTOkoblingskontakt er slået fra (eller føreren rejser sig fra sædet). Hvis klipperens drivrem ikke standser indenfor 5 sekunder, skal De henvende Dem til Deres forhandler. BEMÆRK: Når først motoren er standset, er det nødvendigt at slå PTO-koblingen fra, slå parkeringsbremsen til og sætte kørekontrolhåndtagene i NEUTRAL stilling efter at føreren har sat sig i sædet, for at kunne starte motoren. ADVARSEL Hvis maskinen ikke består en af disse sikkerhedsprøver, må den ikke bruges. Henvend Dem til Deres autoriserede forhandler. De må under ingen omstændigheder prøve at omgå formålet med sikkerhedsblokeringssystemet. 11

14 Funktioner og betjeningskontroller KONTROLFUNKTIONER Oplysningerne nedenfor giver en kort beskrivelse af de særskilte kontrolfunktioner. Start, standsning, kørsel og klipning kræver kombineret brug af adskillige kontrolgreb i en bestemt rækkefølge. For at lære hvilke kombinationer og rækkefølgen af kontrolgreb, der anvendes til de forskellige typer arbejde, se afsnittet BETJENING. Kørehastighedskontrolhåndtag Disse håndtag kontrollerer riderens kørehastighed. Det venstre kontrolhåndtag kontrollerer det bagerste venstre drivhjul, og det højre håndtag kontrollerer det højre bagerste drivhjul. Når et håndtag skubbes fremad, øger det FREMADhastigheden af det pågældende hjul, og når der trækkes tilbage i håndtaget, øger det BAGLÆNS-hastigheden. Jo længere et håndtag flyttes fra neutralstillingen, jo hurtigere vil hjulet dreje. Se afsnittet BETJENING for anvisninger om, hvordan man styrer. Gasspjældskontrol Gashåndtaget kontrollerer motorens hastighed. Når gashåndtaget skubbes fremad, øger det motorens hastighed, når det trækkes tilbage mindsker det motorens hastighed. Brug altid maskinen ved FULD gas. Choker Luk chokeren ved koldstart. Luk op for chokeren, så snart motoren starter. En varm motor kræver ofte ingen choker. Skub håndtaget fremad for at lukke chokeren. Træk håndtaget tilbage for at åbne chokeren. Tændingskontakt Tændingskontakten starter og standser motoren, og har tre stillinger: OFF (slukket) RUN (kør) Standser motoren og slukker for det elektriske system. Tillader motoren at køre og sætter strøm på det elektriske system. START Tørner motoren under start. BEMÆRK: Lad aldrig tændingskontakten sidde i RUNstillingen med motoren standset dette vil aflade batteriet. 12

15 Funktioner og betjeningskontroller Timetæller Timetælleren måler det antal timer, nøglen har været i RUN-stillingen. Bemærk: Timetælleren vil registrere tid, der er gået, mens nøglen er i RUN-stillingen, selv hvis motoren ikke går. Timetælleren har en uafhængig strømkilde, så det fulde timetal altid er synligt. PTO-kobling PTO koblingen (Power Take-Off, kraftudtag) starter og standser udstyr, som bruger PTO et. PTO et kobles til ved at trække OP på koblingsomskifterhåndtaget. Tryk NED for at koble fra. Bemærk, at føreren skal sidde solidt i riderens sæde for at PTO et kan fungere. Transmissionsoliepåfyldning Gearolie tilføres gennem gearolietankene. Dette fungerer også som reservoir for olien efterhånden som transmissionsolien varmer op og olien ekspanderer. Se afsnittet EFTERSYN AF TRANSMISSIONENS OLIENIVEAU for olieniveaucheck og påfyldning af olie. Håndtag til gearudløsning Håndtagene til gearudløsning frakobler kraftoverføringerne så maskinen kan skubbes manuelt. Se afsnittet SKUB MASKINEN MANUELT for funktionsinformation. Sædejusteringshåndtag Sædet kan justeres frem og tilbage. Skub justeringshåndtaget til venstre, skyd sædet frem eller tilbage til den ønskede stilling, og slip håndtaget. Brændstoftank Brændstofniveaumåler Dækslet tages af ved at skrue det mod uret. Brændstofniveaumåleren er monteret i brændstoftanken og angiver, hvor meget brændstof der er i tanken. Klippehøjdejustering og udstyrsløfterhåndtag Klippehøjden justeres ved først at trække helt tilbage i det store håndtag, så klipperen låses i løftet transportstilling. Klippehøjden justeres nu ved at placere stoppinden i det passende hul. Træk tilbage på det lille låseløftehåndtag og det store håndtag samtidigt, og sænk klipperen til den valgte klippestilling. For transport skal man trække tilbage i det store håndtag så klipperen låses i løftet stilling. Parkeringsbremse DISENGAGE ENGAGE Slår parkeringsbremsen fra. Slår parkeringsbremsen til. Træk tilbage på parkeringsbremsehåndtaget for at slå parkeringsbremsen til. Skub håndtaget helt fremad for at slå parkeringsbremsen fra. BEMÆRK: For at starte rideren skal parkeringsbremsen være slået til. 13

16 Betjening GENEREL KØRSELSSIKKERHED Før De starter rideren første gang: Alle oplysninger i afsnittene om sikkerhed og betjening skal læses, før det forsøges at køre rideren. Gør Dem bekendt med alle kontrolfunktionerne og med, hvordan man standser maskinen. Kør først omkring i et åbent område uden at klippe, så De vænner Dem til bremsefunktioneren og parkeringsbremsen. EFTERSYN FØR START Se efter, at motorens krumtaphus er fyldt op til markøren på målepinden. Se motorhåndbogen for yderligere anvisninger og anbefalet olie. Se after at alle møtrikker, bolte, skruer og pinde sidder rigtigt og er forsvarligt strammet til. Juster sædets stilling og forvis Dem om, at De kan nå alle kontrolfunktioner fra førersædet. Fyld brændstoftanken op med friskt brændstof. Se motorhåndbogen for anbefalet brændstof. ADVARSEL Rideren må aldrig køres på skråninger på mere end 15, hvilket er en hældning på 1,6 m vertikalt for hver 607 cm horisontalt (17 cm/m). Vælg langsom kørehastighed, før De kører på en skråning. Vær ekstra forsigtig ved kørsel på skråninger, hvis der anvendes en bagmonteret græsopsamler. Slå græs på tværs af skråninger ikke op eller ned ad bakke, vær forsigtig, når De skifter kørselsretning og START ELLER STANDS ALDRIG PÅ EN SKRÅNING. ADVARSEL Lad aldrig passagerer køre med på maskinen. Før De forlader førersædet, uanset grunden dertil, skal De sætte parkeringsbremsen til, slå PTO fra, standse motoren og fjerne nøglen. Hold alle maskinens dele fri for græs, blade og overskydende olie for at mindske brandfare. Undgå at standse eller parkere over tørre blade, græs eller andet antændeligt materiale. Benzin er meget brandfarligt og skal håndteres med omtanke. Fyld aldrig tanken mens motoren stadig er varm efter nylig kørsel. Tillad aldrig åben ild, rygning eller tændstikker i området. Undgå overfyldning og visk spildt benzin op. A B Figur 1. Eftersyn før start A. Brændstofdæksel B. Motoroliepåfyldningsstuds C. Sædejusteringshåndtag ADVARSEL Denne zero-turn rider må ikke køres op på en påhængsvogn med to særskilte ramper. Brug kun én enkelt rampe, som er mindst 30 cm bredere end riderens bredde målt mellem ydersiden af baghjulene. Rideren har en venderadius på nul, og baghjulene kan nemt falde af ramper, eller rideren vælte og medføre tilskadekomst for føreren eller omkringstående. C 14

17 Betjening ADVARSEL Hvis De ikke har fuld forståelse af, hvordan kontrolfunktionerne virker og endnu ikke har læst gennem afsnittet FUNKTIONER OG BETJENINGSKONTROLLER, så gør det nu. Forsøg IKKE at køre rideren uden først at være bekendt med placeringen af ALLE kontrolfunktioner. START AF MOTOREN 1. Når De sidder i førersædet, se efter, at parkeringsbremsen er slået til, PTO-koblingen er slået fra og at kørekontrolhåndtagene er låst i NEUTRAL stilling. 2. BEMÆRK: En varm motor kræver ofte ingen choker. Sæt gasspjældskontrollen til HURTIG gasindstilling. Luk chokeren helt ved at trække håndtaget helt UD. 3. Sæt startnøglen i tændingskontakten og drej til START. 4. Efter motoren starter åbnes chokeren langsomt (skub gradvist håndtaget helt ind). Sænk hastigheden til halv gas og lad motoren varme op. Lad motoren varme op i mindst ét minut, før De kobler PTO til eller kører med rideren. 5. Når De har varmet motoren, op skal De altid køre rideren ved FULD GAS under klipning. I nødstilfælde kan motoren standses ved blot at dreje startnøglen til STOP. Brug kun denne mulighed i nødsituationer. For normal standsning af riderens motor skal man gå frem som anvist i STANDSNING AF RIDER OG MOTOR. STANDSNING AF RIDER OG MOTOR 1. Når kørekontrolhåndtagene stilles i midten, vil rideren standse. Skub håndtagene ud til siden og lås dem i NEUTRAL stilling 2. Slå PTO fra ved at trykke nedad på PTO-omskifteren. 3. Sæt parkeringsbremsen til ved at trække opad i håndtaget, indtil det går i hak. 4. Skub gaskontrollen til midtstilling og drej startnøglen til OFF. Fjern nøglen. KLIPNING 1. Slå parkeringsbremsen til. Se efter, at PTO-omskifteren er koblet fra, at kørekontrolhåndtagene er låst i NEUTRAL stilling og at De sidder godt i sædet. 2. Start motoren (se START AF MOTOREN). 3. Indstil klippehøjden. 4. Sæt gashåndtaget på FULD gas. 5. Slå PTO til ved at trække op på PTO-omskifteren. 6. Begynd klipning. Se afsnit LC vedr. tips om klippemønstre, plænepleje og fejlfindingsprocedurer. 7. Slå PTO fra, når De er færdig med at klippe. 8. Stands motoren (se STANDSNING AF RIDER OG MOTOR). RIDEREN MÅ IKKE BUGSERES Bugsering af rideren vil forårsage beskadigelse af den hydrauliske pumpe og hjulmotoren. Brug aldrig noget andet køretøj til at skubbe eller trække denne rider med. SKUBNING AF RIDEREN MED HÅNDKRAFT 1. Slå PTO fra, slå parkeringsbremsen til, drej startnøglen til OFF og tag startnøglen ud. 2. Find håndtagene til gearudløsning (A, figur 2) ved maskinens baghjul. 3. Skub begge håndtag til gearudløsning tilbage og udad så de bliver låst i den frakoblede (frihjul) stilling. 4. Slå parkeringsbremsen fra. Rideren kan nu skubbes med håndkraft. 5. Efter at have flyttet traktoren, skal du tilkoble kraftoverføringerne igen ved at trække håndtagene tilbage og indad for at frigøre dem fra den frakoblede stilling og dernæst lade dem bevæge sig til den aktive (køre) stilling (B). A B C Figure 2. Transmission Release Levers A. Transmission Release Levers B. Engaged Position (Drive Position) C. Disengaged Position (Free-wheel Position) 15

18 Betjening ØVELSE I ZERO-TURN KØRSEL Kørekontrolhåndtagene på zero-turn rideren reagerer hurtigt og præcist, og det vil tage lidt øvelse at opnå effektiv kontrol over riderens fremad-og baglænskørsel og sving. Det er absolut nødvendigt at bruge nogen tid på at gennemgå de viste manøvrer og blive bekendt med, hvordan rideren accelererer, kører og styres før De begynder at klippe. Find et jævnt, fladt område på Deres plæne et sted med masser af plads til at manøvrere. (Se efter at der hverken findes genstande, folk eller dyr i området, før De begynder.) Kør rideren ved halv gas under denne øvelse (kør ALTID ved fuld gas under klipning), og drej langsomt for at undgå, at dækkene glider, eller at plænen beskadiges. Vi anbefaler, at De begynder med jævn kørsel som anvist til højre, og derefter gennemgår de lidt mere komplicerede fremad-, bak- og svingmanøvrer. De skal udløse parkeringsbremsen, før De trækker kørekontrolhåndtagene indad. GRUNDLÆGGENDE KØRSEL Øvelse i fremadkørsel Skub gradvist og ligeligt begge kørekontrolhåndtag FREMAD fra neutral. Tag farten af og gentag. BEMÆRK: Ligeudkørsel kræver øvelse. Hvis det er nødvendigt kan tophastighedskørsel justeres for balance se afsnittet Hastighedsbalancejustering mod bagenden af denne anvisning. Fremadkørsel Jævn kørsel Kørekontrolhåndtagene på en zero-turn rider reagerer hurtigt og præcist. Den BEDSTE måde at håndtere kørekontrolhåndtagene på er i tre trin, som vist i figur 3. 1) Hold hænderne på håndtagene som vist. 2) Skub håndtagene gradvist fremad med håndfladerne for at køre fremad. 3) Skub håndtagene længere fremefter for at køre hurtigere. For at tage farten langsomt af trækker De langsomt håndtagene mod neutral. Øvelse i baglænskørsel SE NEDAD OG BAGUD, træk så gradvist og ligeligt begge kørekontrolhåndtag BAGUD fra neutral. Tag farten af og gentag. BEMÆRK: Øv Dem i baglænskørsel i adskillige minutter, før De prøver at gøre det i nærheden af nogen genstand. Rideren svinger lige så skarpt under baglænskørsel, som når man kører fremad, og det tager øvelse at køre lige bagud. Baglæns kørsel Figur 3. Flyt kontrolhåndtagene gradvist Figur 4. Fremadkørsel Figur 5. Baglæns kørsel 16

19 Betjening Øvelse i sving omkring et hjørne Mens De kører fremad, træk langsomt det ene håndtag tilbage mod neutral. Gentag adskillige gange. BEMÆRK: For at undgå at svinge direkte på dækket, er det bedst at holde begge hjul i hvert fald en lille smule i bevægelse forlæns. Sådan svinger man Øvelse i at dreje på stedet For at dreje på stedet nulvending skubbes det ene kørekontrolhåndtag gradvist fremad fra neutral, og samtidigt trækkes der tilbage på det andet fra neutral. Gentag adskillige gange. BEMÆRK: Hvor meget man trækker eller skubber hvert af håndtagene, ændrer både omdrejningspunkt og-radius, man drejer med. Sådan drejer man på stedet Figur 6. Sving omkring et hjørne AVANCERET KØRSEL Nulvending ved enden af et skår Zero-turn riderens enestående evne til at dreje på stedet gør det muligt blot at vende ved enden i stedet for at skulle bakke op osv. for at vende, før man kan klippe det næste skår. For eksempel, sådan udfører man en højrenulvending ved enden: 1. Tag farten af op mod enden af skåret. 2. Skub det VENSTRE kørekontrolhåndtag en smule fremad og træk samtidigt det HØJRE håndtag tilbage mod og lidt bag for center/neutral. 3. Kør fremad igen. Denne teknik drejer rideren til HØJRE og overlapper det friske skår en smule, så man undgår at skulle bakke op og klippe græs som klipperen gik udenom. Efterhånden som De bliver bedre bekendt med betjeningen af zero-turn rideren, vil De lære flere måder at manøvrere på, som vil gøre det nemmere at klippe græsset. Husk, at jo mere De øver Dem, jo bedre vil Deres kontrol over rideren blive! Figur 7. Drej på stedet Figur 8. Nulvending ved enden af et skår 17

20 Betjening BRUG AF PÅHÆNGSVOGN Den maksimale vægt for en påhængsvogn anvendt med rideren er 91 kg. Fastgør påhængsvognen med en passende splitpind (A, figur 9) og en clips (B). Hvis man trækker for stort et læs, kan det medføre tab af traktion og tab af kontrol på skråninger. Man skal mindske vægten af læsset, når man arbejder på en skråning. Den overflade, man kører på har stor indflydelse på traktion og stabilitet. Våde og glatte overflader mindsker både traktionen og kontrol over standsning og sving væsentligt. Undersøg kørselsoverfladernes beskaffenhed og tilstand godt før kørsel med rider og påhængsvogn, og kør aldrig på skråninger, der overstiger 10. Se KØRSEL PÅ SKRÅNINGER og BUGSERET UDSTYR i sikkerhedsafsnittet for denne instruktionshåndbog for yderligere sikkerhedsoplysninger. A 1m (3 4 ) B 6m (20 ) 91 kg (200 Lbs) Figur 9. Anbefalet maksimal vægt for påhængsvogn A. Splitpind B. Clips 18

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL MONTERING SIDE 10 Tak, fordi du har valgt at købe en Weber -grill. Brug et par minutter på at beskytte den ved at registrere dit produkt online på www.weber.com. DU SKAL LÆSE

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

Ultra Platinum-sprøjter

Ultra Platinum-sprøjter Reparation Ultra Platinum-sprøjter 313733D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter.-

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385

Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

VOLVO V60. Instruktionsbog. Web Edition

VOLVO V60. Instruktionsbog. Web Edition VOLVO V60 Instruktionsbog Web Edition KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed

Læs mere

Operatørvejledning GTH-4518 ER GTH-4020 ER GTH-6025 ER. Serienummer-interval. From s/n: 18004 To s/n: 20111. From s/n: 19127 To s/n: 20117

Operatørvejledning GTH-4518 ER GTH-4020 ER GTH-6025 ER. Serienummer-interval. From s/n: 18004 To s/n: 20111. From s/n: 19127 To s/n: 20117 Serienummer-interval GTH-8 ER GTH-00 ER GTH-0 ER From s/n: 800 To s/n: 0 From s/n: 97 To s/n: 07 From s/n: 09 To s/n: 908 Indeholder oplysninger om Vedligeholdelse Første Udgave Tredje Oplag Kode 7.0009.09

Læs mere

OPEL INSIGNIA. Instruktionsbog

OPEL INSIGNIA. Instruktionsbog OPEL INSIGNIA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 40 Opbevaring... 60 Instrumenter og betjening... 74 Lygter... 110 Klimastyring...

Læs mere

V70 & XC70. Instruktionsbog

V70 & XC70. Instruktionsbog V70 & XC70 Instruktionsbog KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

VOLVO S60. Instruktionsbog. Web Edition

VOLVO S60. Instruktionsbog. Web Edition VOLVO S60 Instruktionsbog Web Edition KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed

Læs mere