S. JOHANNES KIRKE. under ledelse af Ejnar Packness. Menighedsrådet bad 1945 Packness om også at tegne kirken. Forinden havde man besøgt Ålborg og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S. JOHANNES KIRKE. under ledelse af Ejnar Packness. Menighedsrådet bad 1945 Packness om også at tegne kirken. Forinden havde man besøgt Ålborg og"

Transkript

1 Fig. 1. Kirken set fra vest. HW fot Kirche von Westen. S. JOHANNES KIRKE Kirken i byens vestre del er indviet 27. nov. 1955, 1. søndag i advent. Den er tegnet af kgl. bygningsinspektør Ejnar Packness, Ålborg, som døde 1952, inden byggeriet kom i gang, hvorefter ledelsen blev overladt til eleven, arkitekt Søren Jensen, Herning. Kirken udgør nordre fløj i et sluttet anlæg omkring en atriumgård, hvis vestre og søndre længe med kontorer og menighedslokaler er tilføjet af Søren Jensen hhv og Selve kirken, som består af hovedskib og et nordre sideskib, er opført i mangefold forskellige stilarter. Orglet er imod sædvane anbragt over alteret i kirkens østende. Et højt, fritstående klokketårn, syd for koret, tjener tillige som vandtårn og stod færdigt allerede For at afhjælpe pladsmangel i Herning kirke og betjene den vestre bydels voksende befolkning holdtes i 1940'erne regelmæssige gudstjenester i kapellet på Vestre kirkegård. Kommunen stillede 1944 en grund til rådighed for en ny kirke syd for gården Fredhøj, hvor Herning Andelsboligforening i disse år lod opføre 280 lejligheder under ledelse af Ejnar Packness. Menighedsrådet bad 1945 Packness om også at tegne kirken. Forinden havde man besøgt Ålborg og Danmarks Kirker, Ringkøbing amt 29

2 446 KIRKERNE I HERNING Fig. 2. Forslag til bebyggelse omkring kirken ved Ejnar Packness : Vorschlag fiir die Bebauung der unmittelbaren Kirchenumgebung von Ejnar Packness :3000. der set S. Markus kirke, som han havde opført Den nære sammenhæng mellem boligkvartér og kirke, der hermed blev resultatet, har et forbillede i bebyggelsen omkring Grundtvigskirken i København. Denne bebyggelse, fra , er ligesom Grundtvigskirken tegnet af arkitekt P. V. Jensen-Klint. Ejnar Packness' forslag til udformningen af den samlede bebyggelse (jfr. beliggenhedsplan fig. 2) lå i hvert fald færdig i okt. 1947, formodentlig noget tidligere; men på grund af efterkrigstidens restriktioner måtte kirkebyggeriet vente. Efter boligerne fulgte i første omgang tårnet, hvortil der forelå fuldt udarbejdede tegninger Det var Packness' idé, at man frem for at opføre et vandtårn i nærheden af kirken, som ville stjæle billedet fra et kommende klokketårn, skulle kombinere de to. 1 Omgivelser. Det omgivende boligkvartér Fredhøj (fig. 2) er i to etager i en enkel klassicerende stil med kurvehanksbuede porte. Facaderne mod kirken er af gule sten, mens de øvrige mur- Fig. 3. Plan 1:300. Ejnar Packness 1951, omtegnet af MN Grundriss.

3 S.JOHANNES KIRKE 447 flader - ligesom kirken - er af røde sten. Husenes tagbeklædning af vingetegl er senere udskiftet med cementsten. Atriumgården mellem kirkeanlæggets fløje er anlagt efter forslag af landskabsarkitekt Kristine Jensen Det er en klostergårdslignende have, omsluttet mod øst af en skærmende mur, hvori en 'apsis' åbner sig mod gården. Arealet er udlagt i græs med brolagte stier under enkelte fritstående træer. Et bassin med rindende vand er udformet som et kors, hvormed arkitekten angiveligt henviser til de fire hovedstrømme i Edens have. Kirken er et langhus med sakristi i øst og forhal i vest samt et nordre sideskib. 2 Murene er som nævnt af røde mursten over en kampestenssokkel, og taget er tækket med sorte vingetegl. Arkitekturen har træk fælles med Packness' hovedværk, S. Markus kirke i Ålborg og med Hasseris kirke (Ålborg amt). 3 Som Markuskirken er Johanneskirken stor i anslaget med et grundpræg af 1920'ernes klassicisme. Heri er fint indarbejdet en lang række historiske lån, som spænder fra oldkirken over nordisk middelalder og renæssance til 1700'ernes danske byggeskik. Orglets utraditionelle placering over alteret var skitseret i Packness' første forslag, og gennemførelsen af ideen var en betingelse for, at han ville påtage sig opgaven som bygmester. Fig. 4. Kirkens vestfacade og snit gennem tårn set fra vest ved Ejnar Packness 1951 og 1949, revideret af Søren Jensen : Die Westfassade der Kirche und Schnitt durch den Turm von Westen gesehen. 29*

4 20 KIRKERNE I HERNING Fig. 5a-c. Forslag til S.Johannes kirke ved Ejnar Packness 1951, revideret af Søren Jensen :300. a. Opstalt af kirkens nordside, b. Opstalt af kirkens østside, c. Opstalt af kirkens sydvæg. - Vorschlag für S.Johannes Kirche 1951, revidiert a. Nordwand. b. Ostwand. c. Südwand des Schiffs (Innenwand).

5 S.JOHANNES KIRKE Fig. 6a-c. Forslag til S.Johannes kirke ved Ejnar Packness 1951, revideret af Søren Jensen :300. a. Opstalt af kirkens sydside, b. Tværsnit set mod øst. c. Tværsnit set mod vest. - Vorschlag für S. Johannes Kirche 1951, revidiert a. Südwand. b. Querschnitt gegen Osten. c. Querschnitt gegen Westen.

6 450 KIRKERNE I HERNING Udvendig støttes hovedskibets mure af aftrappede piller, tækket med kobber. Kobbertækket er også et højt, slankt spir over et ottekantet trappetårn i det vestre hjørne mellem hovedskib og sideskib. Tårnet er tydeligt inspireret af dansk herregårdsarkitektur i renæssancen. De udvendige partier omkring døre og vinduer er hvidtede med en markant effekt. Kurvehanksbuen er brugt som afslutning i dørene: over den falsede hovedindgang i vest og dørene i trappetårnet, i østgavlen og i skibets sydside mod vestfløjen. Vinduerne er udformet på forskellig vis. De højeste, i vestgavlen og vestligst i sydsiden, afsluttes med trekløverbue. De store vinduer nederst i sydsiden, med retkantet lysning, står indvendig med hulkelede smige. Taget er let opskalket over en kraftig, profileret gesims; den nordre tagflade er trukket ud over sideskibet. I det indre står rummet med grå, sprutpudsede vægge. Hovedskibet, der har åben tagstol (lav, træklædt sadelform), forbindes med sideskibet med tre rundbuede, falsede arkader mellem slanke, ottekantede søjler med kvadratisk kapitæl. Basilika-formen fornemmes i buen over alteret og i de små 'højkirkevinduer', hvoraf nordsidens er falske og kun leder ind til tagrummet over sideskibet. Korafsnittet er hævet fire trin og har som den øvrige kirke gulv af kalkstensfliser. Korbuen er høj og dyb med let smigede vanger mod skibet. Den lukkes i nedre halvdel af en væg, bag hvilken der er indrettet sakristi. Orgelrummet herover dækkes af et seksdelt grathvælv, mens kirkens vestparti, som åbner sig mod kirken med en høj rundbue, dækkes af et stjernehvælv i senmiddelalderlige former. Det store, fritstående tårn (fig. 4, 5, 6) har ved sin åbne platform øverst mindelser både om tårnet på Koldinghus og om Ribe domkirkes store tårn. Det er i seks stokværk og måler i højden 31 m til den øvre platform. Den betydelige størrelse er bestemt af tårnets dobbelte funktion som klokke- og vandtårn. Det er opført som en betonkonstruktion med udvendige facader af røde mursten svarende til kirkens. Det blanke murværk brydes af åbne bomhuller i hvert 18. skifte. Af de fire nedre etager rummer den nederste transformatorrum, mens anden og tredje etage oprindelig var bestemt til konfirmandstue og menighedsrådssal. I femte etage hænger klokken, og i sjette og øverste etage findes den store, cylindriske vandbeholder. Tårnet er i anden etage forbundet med koret ved en overdækket gangbro, hvilende på en kurvehanksformet bue. Denne forbindelsesgang må være inspireret af Roskilde domkirkes såkaldte Absalonsbue' mellem bispegården og højkoret. Åbningerne, som er i forskellige størrelser, afsluttes med fladrundbuer. Klokkeetagen markerer sig ved de store glamhuller, som åbner sig mod øst, syd og vest. Fire urskiver er anbragt øverst på beholderetagen. Herunder er der i hver side mønstermurede symboler: hjerte (øst), anker (syd), kors (vest) og de græske bogstaver alfa og omega (nord). Murene krones af en balustrade, over hvis fire hjørner er anbragt en ørn (af cement). Som øverst på Rundetårn udmunder trappen i en lille cylindrisk bygning, her kronet af et stort, forgyldt kors. De nyere tilbygninger i vest og syd (jfr. fig. 1) er som nævnt tilføjet hhv og Det er lave, fagdelte bygninger af røde sten med helvalmet, svejfet tegltag. Der er forhal, kontorer og møderum i vestlængen og konfirmandlokaler i sydlængen. Med opførelsen af den sidste længe fik kirken den lukkede, klosterlignende gård, som vist allerede Ejnar Packness havde ønsket. 4 Glasmalerier. Et stort cirkelvindue i kirkens østgavl smykkes af en glasmosaik (jfr. fig. 7), et Kristusmonogram i ottetakket stjerne, udført 1957 af billedhuggeren Palle Bruun. Til vinduet i vestgavlen er 1999 en glasudsmykning, De profundis, ved Valdemar Foersom Hegndal under udførelse. Den er skænket af Kamma Jensen. Inventaret er hovedsagelig fra kirkens opførelse og udført efter tegning af Søren Jensen. Alterbordet er udført af mørkerød, poleret Ølandssten, og som alterprydelse tjener et stort glat kors af afrikansk Debito-nøddetræ, opsat på væggen. Altersølvet, kalk (fig. 9), disk, oblatæske og alterkande, er tegnet af Søren Jensen og bærer påskriften:»sct. Johannes kirke Herning 1955«

7 S.JOHANNES KIRKE 451 Fig. 7. Indre set mod øst. HW fot Das Kircheninnere gegen Osten.

8 452 KIRKERNE I HERNING og er stemplet»cohr«. Alterstagerne er af drejet træ, og kirken har seks messehagler i liturgiske farver. Døbefonten i korets nordside er udført i samme røde kalksten som alterbordet. Dåbsfadet er som dåbskanden af sølv (mærket»cohr«), begge med indskriften:»sct. Johannes Kirke Herning 1955«. På fadets fane læses endvidere:»guds Himmeriges fryd har han lovet de små«, samt på undersiden:»vestervang Søndagsskoles børn og ledere «. Prædikestolen, der står ved sydvæggen, er udført som en enkel pult af Debito-nøddetræ. Stolestaderne har lave, rødmalede gavle af modernistisk form. I skibets vestende findes et pulpitur med yderligere stader. Orgel, 1965, oprindelig med 31 stemmer, tre manualer og pedal, bygget af Frederiksborg Orgelbyggeri, Hillerød; 1985 ombygget og udvidet til 34 stemmer af Marcussen & Søn, Åbenrå. Den oprindelige disposition lød: Orglets nuværende disposition lyder: 6 Hovedværk Svelleværk Principal 8' Gedakt 16' Rørfløjte 8' Spidsfløjte 8' Oktav 4' Fugara 8' Nathorn 4' Vox Celeste 8' Quint 2 2/3' Principal 4' Oktav 2' Gemshorn 4' Mixtur V Flachfløjte 2' Dulcian 16' Sivfløjte 1' Spansk trompet 8' Mixtur III-IV Trompette 8' Tremulant Brystværk Pedal Gedakt 8' Principal 16' Fløjte 4' Subbas 16' Principal 2' Oktav 8' Quint 1 1/3' Gedakt 8' Sesquialtera II Oktav 4' Cymbel III Mixtur IV Regal 8' Fagot 16' Tremulant Trompet 8' Svellelåger Hovedværk Brystværk Principal 8' Gedakt 8' Rørfløjte 8' Fløjte 4' Oktav 4' Principal 2' Nathorn 4' Sivfløjte 1' Quint 2 2/3' Sesquialtera II Oktav 2' Cymbel III Mixtur V Regal 8' Dulcian 16' Svellelåger Trompet 8' 5 Rygpositiv Pedal Gedakt 8' Principal 16' Principal 4' Subbas 16' Rørfløjte 4' Oktav 8' Gemshorn 2' Gedakt 8' Quint 1 1/3' Oktav 4' Scharff IV Mixtur IV Krumhorn 8' Fagott 16' Tremulant Trompet 8' Manualomfang: C-g'", pedalomfang: C-d'. Kopler: RP-HV, BV-HV, HV-P, RP-P, BV-P. Mekanisk aktion, sløjfevindlader. Manualomfang: C-g'", pedalomfang: C-f'. Kopler: SV-HV, BV-HV, BV-SV HV-P, SV-P, BV-P. 256 setzerkombinationer. Mekanisk traktur, elektrisk registratur, sløjfevindlader. Orgelfacaden er tegnet af Søren Jensen i samarbejde med orgelbyggeriet. I overensstemmelse med E. Packness' ideer (jfr. ovf.) er orglet opsat på et pulpitur over sakristiet bag alteret ligesom i Markuskirken i Ålborg benyttedes et lejet *orgel. 7 Et tredelt maleri, en 'trekon', på korets nordvæg er udført 1966 af Bente Merrild og fremstiller Dåben i Jordan, Jesus som tolvårig i Templet og Korsfæstelsen. Klokke, tvm. 124 cm, glat, på legemet reliefversalerne:»frels du nu Herre, giv lykke og held! / Værket i dag er dit eget«. Klokken savner krone, idet den er boltet direkte på en grønmalet vuggebom af jern. Ved ombygningen 1985 tilbyggedes et stort, romantisk præget svelleværk. Rygpositivet blev nedtaget, og året efter opsattes dette som selvstændigt orgel i Hyllested kirke (Sorø amt). KILDER OG HENVISNINGER Tegninger. Arkitektfirmaet Søren Jensen, Herning: Beliggenhedsplan ved Ejnar Packness Plan, snit og opstalter ved Ejnar Packness 1951, revideret af Sø-

9 S.JOHANNES KIRKE 453 Fig. 8. Indre set mod vest. HW fot Das Kircheninnere gegen Westen

10 454 KIRKERNE I HERNING ren Jensen Tegninger til døbefont og altersølv ved Søren Jensen Plan af vest- og sydfløj ved Arkitektfirmaet Søren Jensen Situationsplan ved samme Litteratur. Sct. Johannes Kirke og Sogn - i anledning af kirkens færdiggørelse (udgivet af menighedsrådet), Herning En bog om arkitekt, kgl. bygningsinspektør Ejnar Packness (udg. af Per Svensson og Jacob Blegvad), Aalborg Olaf Lind,»Bolighistorie i Herning«, Boligen nr. 9, 1997, 8-9. Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgel). Redaktionen afsluttet Efter Packness' død i juni 1952 blev det som nævnt overladt den unge Herningarkitekt Søren Jensen at gøre arbejdet færdigt. Han skulle med egne ord 'opføre og fuldføre kirken efter Packness' tegninger og skitser i den udstrækning, de var færdige'. Ejnar Packness' endelige tegninger til kirken er dateret dec. 1951, Søren Jensens revision nov Grundstenen blev nedlagt 11. april En udateret model af kirken er gengivet hos Svensson og Blegvad 88. Modellen er stort set identisk med det endelige resultat, dog viser den en kvist i nordsiden og kamtakker over sideskibets vestgavl. 3 Hasseris kirke er opført efter udkast af Ejnar Packness, endeligt udformet af arkitekterne Axel Schou og Adam Christensen. 4 På situationsplanen 1947 (fig. 2) er der med kirkens placering på grunden skabt mulighed for et klosterlignende anlæg med kirken som nordre længe. 5 Trompetstemmen er anbragt 'en chamade', dvs. horisontalt i facaden. 6 Organist- og Kantorembederne, 8. udg Oplysninger om det lejede orgel findes i Den Danske Orgelregistrant. Fig. 9. Forslag til alterkalk ved Søren Jensen 1955 (s. 450). 1:10- Vorschlag für Abendmahlskelch von Søren Jensen 1955.

828 NYERE KIRKER I KOLDING

828 NYERE KIRKER I KOLDING 827 Fig. 1. Kirken set fra øst med hovedtrappe og sidepavilloner. Foto AM 2008. The church viewed from the east with the entrance steps and side pavilions. KRISTKIRKEN Oversigt. Den store kirke vest for

Læs mere

6314 KIRKERNE I SILKEBORG

6314 KIRKERNE I SILKEBORG Fig. 1. Kirken set fra sydøst med granitsteler af Erik Heide langs stien i forgrunden. Foto Hans Peter Jensen 2004. The church seen from the south east. ALDERSLYST KIRKE Oversigt. Kirken i Silkeborgs nordlige

Læs mere

HOLSTEBRO KIRKE NOTER s. 296 DEUTSCHES RESÜMEE S. 309

HOLSTEBRO KIRKE NOTER s. 296 DEUTSCHES RESÜMEE S. 309 Fig. 1. Nørregade ved århundredskiftet med den gamle kirkes tårn set fra nordøst. Foto i KglBibl. - Bildaufnahme von Nørregade mit dem Turm der alten Kirche von Nordosten, um 1900. HOLSTEBRO KIRKE NOTER

Læs mere

Sankt Lukas Kirke. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke www.sktlukaskirke.dk 23 7 1 2 3 4 5 9 6 Plan over kirken 23 11 14 15 18 10 12 17 20 21 13 16 19 Plan over kirken 1. Hovedindgang 2. Våbenhus 3. Kirkeskib 4. Korparti 5. Alterparti 6.

Læs mere

HAMMER KIRKE VRADS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east.

HAMMER KIRKE VRADS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. HAMMER KIRKE VRADS HERRED Kirken, der er indviet til Maria Magdalene 1 (jfr. altertavlefigur), er nævnt første gang

Læs mere

GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED. Kirken ligger på en lille højning vestligt i landsbyen, tæt ved sognets østre grænse. Kirkegår

GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED. Kirken ligger på en lille højning vestligt i landsbyen, tæt ved sognets østre grænse. Kirkegår Fig. 1. Ydre, set fra vest. HJ fot. 1984. - Exterior seen from the west. GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED Tienden (bispetienden) af Gierslev med tilhørende kapel i Løve blev af Absalon og Peder Sunesen henlagt

Læs mere

Fig. 1. Skodborg. Ydre, set fra sydøst. SKODBORG KIRKE FRØS HERRED

Fig. 1. Skodborg. Ydre, set fra sydøst. SKODBORG KIRKE FRØS HERRED Fig. 1. Skodborg. Ydre, set fra sydøst. SKODBORG KIRKE FRØS HERRED I modsætning til herredets øvrige kirker hørte Skodborg til Slesvig stift (jfr. indledningen p. 37); den var et biskoppeligt patronat

Læs mere

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971.

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971. Tønder Kommune Tidligere rigsbank Adresse: Jernbanegade 2, 6270 Tønder Mtr. Tønder 713 GPS-koord: 54º56 5 /8º51 43 Ejer: Privat Anvendelse: Restaurationsformål (tidl.) Arkitekt: Opførelseår: 1901 Bygning:

Læs mere

namentgitter øverst i gotiske altertavlers felter (fig. 11); 4) overbygning på fonte- eller prædikestolshimmel

namentgitter øverst i gotiske altertavlers felter (fig. 11); 4) overbygning på fonte- eller prædikestolshimmel 25 FAGORDBOG Der henvises i almindelighed til opslagsværker som O. Kalkar, Ordbog til det ældre danske Sprog 1300-1700, Kbh. 1881-1918; Ordbog over det danske Sprog, udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab,

Læs mere

Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED

Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. El. M. 1857 OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED Kirken, der var viet Vor Frue (jfr. klokke nr. 1 p. 2604), skal i ældre tid have været anneks til Nordborg 1 ; efter reformationen

Læs mere

VOR FRUE KIRKE TIDLIGERE S. NICOLAI KIRKE

VOR FRUE KIRKE TIDLIGERE S. NICOLAI KIRKE Fig. 1. Udsnit af Resens prospekt af Århus. Efter kobberstik i Det kongelige Bibliotek. Section of copper engraving ca. 1670, western part of Århus, the district around the Church of Our Lady, seen from

Læs mere

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A.

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A. OFFENTLI- GE OG FÆL- LES BYG- NINGER samt vigtige øvrige arkitektur værker i Sønderjylland fra perioden 1864 1920 REGISTRANT Sønderborg Kommune Reimersskolen Adresse: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg Matr.nr.

Læs mere

Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009

Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009 Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009 Festskrift 2009 Udgivet af Ranum menighedsråd Redaktion: John Vestergaard Grafisk tilrettelæggelse og sats: Per Eskildsen Tryk: Grafisk Hus Løgstør A/S Foto: forsidebilledet,

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. April Maj Juni 2005. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. April Maj Juni 2005. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i FOLKEKIRKEN April Maj Juni 2005 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i Folkekirken 2 2.kvartal 2005 Det sker i Folkekirken Oplæsningsaften

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND Karby Tema: Handel Karby har været handelscenter på Sydmors, siden der blev næringsfrihed i 1800-tallet, og der kan lægges megen symbolik i, at den tidligere

Læs mere

Den saa kaldte røde Broe. Bygningshistorisk gennemgang. Februar 2013

Den saa kaldte røde Broe. Bygningshistorisk gennemgang. Februar 2013 Den saa kaldte røde Broe Bygningshistorisk gennemgang Februar 2013 Den saa kaldte røde Broe Bygningshistorisk gennemgang darbejdet af Kent Alstrup Slotte og Kulturejendomme Februar 2013 2 Den saa kaldte

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west.

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west. 2417 Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west. Vor Frue Kirke NOTER s. 2590 Historisk indledning. Navnet Assens er sammensat af ordene ask eller asp

Læs mere

6274 KIRKERNE I SILKEBORG. at kræfter i menigheden så tidligt som 1858 begyndte at arbejde for opførelse af en egentlig kirkebygning.

6274 KIRKERNE I SILKEBORG. at kræfter i menigheden så tidligt som 1858 begyndte at arbejde for opførelse af en egentlig kirkebygning. Fig. 1. Silkeborg set fra nord 1923. Midt i billedet rager Silkeborg kirke op, og til højre derfor anes tårnstilladset af metodistkirken Vor Frelsers under opførelse. Tv. ses Gudenåens udløb og yderst

Læs mere

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE.

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. Kirkens ældste del er skibet, som er fra 1180-1200, opført i romansk stil af frådsten og kampesten, med små rundbuede vinduer og et fladt tag. Mod øst et lille kor og måske et

Læs mere

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S 1 Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Realea A/S 2007 Tekst og

Læs mere

Det offentlige bygger og vedligeholder

Det offentlige bygger og vedligeholder Det offentlige bygger og vedligeholder Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet B Y G N I N G S K U L T U R O G H Å N D V Æ R K 2 0 0 2 1 Det offentlige bygger og vedligeholder Bygningskultur og Håndværk

Læs mere

Ketting kirke. Sønderborg provsti Haderslev Stift

Ketting kirke. Sønderborg provsti Haderslev Stift Ketting kirke Sønderborg provsti Haderslev Stift 2 Velkommen i Ketting kirke Vi byder alle besøgende velkommen i Ketting kirke. Kirken er normalt åben på hverdage (mandag til lørdag) fra 8 til 16. Vi beder

Læs mere

Christian IX s Palæ På Amalienborg

Christian IX s Palæ På Amalienborg Christian IX s Palæ På Amalienborg Bygningshistorisk gennemgang af tag og balustrader December 2013 Christian IXs Palæ på Amalienborg Bygningshistorisk gennemgang af tag og balustrader Udarbejdet af Kent

Læs mere

Jarmers Plads 2. Af Thomas Bo Jensen. Udgivet af Realea A/S

Jarmers Plads 2. Af Thomas Bo Jensen. Udgivet af Realea A/S Jarmers Plads 2 Af Thomas Bo Jensen Udgivet af Realea A/S Jarmers Plads 2 Realea A/S 2008 Realea er et helejet datterselskab af Realdania. Tekst og redaktion: Realea A/S og arkitekt, ph.d. Thomas Bo Jensen

Læs mere

Klostre i Midt& Vestjylland

Klostre i Midt& Vestjylland Klostre i Midt& Vestjylland Blandt nonner og munke RINGKJØBING AMT VIBORG AMT Titel: Klostre i Midt- & Vestjylland Blandt nonner og munke Udgivere: Viborg Amt, Miljø og Teknik, Skottenborg 26, 8800 Viborg,

Læs mere

Liber Daticus Chronik der Gemeinde Toftlund.

Liber Daticus Chronik der Gemeinde Toftlund. Liber Daticus Chronik der Gemeinde Toftlund. De første 17 sider i Liber Daticus er skrevet på tysk med en gotisk skrift, der til tider er lidt ulæselig. Forfatteren af disse sider er sandsynligvis pastor

Læs mere

ARNE JACOBSEN I GENTO FTE

ARNE JACOBSEN I GENTO FTE ARNE JACOBSEN I GENTO FTE ARKITEKTURGUIDE Arne Jacobsen i Gentofte 24 udvalgte bygninger ARKITEKTURGUIDE Arne Jacobsen i Gentofte Arne Jacobsen i Gentofte 24 udvalgte bygninger Gentofte Kommune har valgt

Læs mere