FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør"

Transkript

1 FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere beretninger: Igen i år har det været et forrygende år for Politiets Beredskabs Ordenskorps. Et år med masser af aktiviteter, masser af udfordringer, nye frivillige, nyt tilhørsforhold, nyt depot kort sagt: Et år, hvor der er sket rigtigt meget. Så meget, at det kan være svært at få det hele med i årets beretning. Men jeg vil nu forsøge alligevel. Lad os starte med de nye frivillige. På opfordring fra især Beredskabsforbundet i Egedal, besluttede bestyrelsen at gennemføre en ny grunduddannelse med nye frivillige til Politiets Beredskabs Ordenskorps. Også denne gang skete det efter samme model som sidst; det vil sige vi tilbød vores uddannelse til frivillige i andre beredskaber, som allerede er aktive ved et kommunalt beredskab. I første omgang inviterede vi kredsene inden for politikredsen, men da vi nærmede os uddannelsens start besluttede jeg at sende invitationen ud til samtlige kredse i hele region Hovedstaden. Og det viste sig at være en rigtig god idé. Den 4. september startede et hold op med 16 deltagere. 14 gennemførte uddannelsen og de to sidste håber jeg, vi får gjort færdige i løbet af foråret. Så alt i alt har vi styrket Politiets Beredskabs Ordenskorps med 16 mand. Og allerede nu har flere af de nye vist sig særdeles aktive ved vores arrangementer. En stor velkomst til de nye og jeg håber I vil blive taget godt imod af de lidt ældre årgange i ordenskorpset. Vi har allerede fået forespørgsel om et nyt hold, men vi venter nok et års tid før vi kaster os ud i det igen. Der bruges mange ressourcer på en sådan grunduddannelse både mandskabsmæssigt og økonomisk, og vi skal hele tiden sikre en fornuftig balance. Det er også vigtigt at huske, at når man har været gennem grundforløbet skal man også opøve en vis rutine så alle kan føle sig trygge når man bliver sendt ud på opgaverne. Sidste år kunne jeg fortælle, at vores mangeårige samarbejde og tilhørsforhold til Nordsjællands Brandvæsen skulle ophøre. Og det er desværre sket! Heldigvis var det ikke så svært at finde andre beredskaber, som ville tage Politiets Beredskabs Ordenskorps ind under sine vinger. Vi havde forskellige muligheder i spil alt lige fra at blive selvstændige under Beredskabsforbundet til at komme under et andet kommunalt beredskab eller helt at nedlægge Politiets Beredskabs Ordenskorps. Det sidste blev aldrig seriøst behandlet i særdeleshed ikke, da Nordsjællands Politi meget tydeligt tilkendegav, at de meget gerne så, Deres ref.: Dato: 20. februar 2014 Bank: Nordea Reg.nr.: 2255 Kontonr CVR: Politiets Beredskabs-Ordenskorps har til opgave, at assistere politiet ved større ulykker og katastrofer med blandt andet afspærring, bevogtning, trafikregulering, evakuering, eftersøgning og meget andet. Politiets Beredskabs-Ordenskorps udgøres af frivillige, som i det daglige hjælper med at løse en række opgaver i forbindelse med byfester, cykelløb, kulturelle arrangementer mv. De frivillige modtager ikke løn for deres deltagelse. Formand: Søren Brandt Teglgårdsvej 375 D 3050 Humlebæk Telefon: Mobil:

2 FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS SIDE 2 at vi fandt en løsning politiet har ganske enkelt brug for os! Vi gik meget hurtigt i gang med at undersøge forskellige muligheder. Et eller andet sted var det vigtigt for mig, at vi dels fandt en brugbar løsning, men også en løsning som rakte mere end et eller to år frem i tiden. Selv om en løsning, hvor vi lavede kontrakter med Beredskabsforbundet kunne være meget fristende, synes jeg det var vigtigt, at vi på en eller anden måde kom ind under et operationel beredskab. Vi havde mange følere ude og overalt var der positiv interesse for at indrullere Politiets Beredskabs Ordenskorps som en del af et kommunalt beredskab. Det endte med at vi gik i forhandling med Allerød Brandvæsen. At sige det var svære forhandlinger vil nok være at stramme den lidt vel meget. Det var faktisk nogle ganske nemme forhandlinger, hvor vi meget hurtigt blev enige om præmisserne. Vi fortsætter uændret, men nu under Allerød Brandvæsen og i deres uniformer. Som modydelse forventer/håber Allerød Brandvæsen så, at vi vil deltage i nogle af deres uddannelser og øvelser. Helsingør Politi og Nordsjællands Brandvæsen indgik i sin tid en samarbejdsaftale omkring Politiets Beredskabs Ordenskorps. Denne aftale er nu ophørt selv om den officielt ikke er opsagt af nogle af parterne. I stedet er der indgået en ny aftale mellem Allerød Kommune, Nordsjællands Politi og Foreningen for Politiets Beredskabs Ordenskorps. Aftalen ligner meget den gamle, dog er der kommet et nyt afsnit med omkring vores depot her på Station Nord. Alt i alt synes jeg vi er kommet godt igennem skiftet og jeg vil gerne her rette en speciel tak til Allerød Kommunes beredskabschef Thøger Refshauge for din måde at modtage os på. Det har været en fornøjelse at forhandle med dig og jeg håber aftalen vil blive til gensidig glæde. Og hvad nu med fremtiden? Som det vil være de fleste bekendt er der indgået et 2-årigt beredskabsforlig, som udløber i år. Der er nedsat et strukturudvalg som skal komme med et bud på, hvordan redningsberedskabet skal se ud fra Og lige nu afventer vi alle resultatet af dette arbejde. Der løber en masse rygter rundt omkring, men der er kun en ting vi kan sige med sikkerhed: Ingen aner hvor det ender! Jeg er ikke i tvivl om, at der vil ske ændringer. Jeg er heller ikke så meget i tvivl om, at der vil ske en række sammenlægninger på tværs af kommunegrænserne. Jeg er heller ikke så meget i tvivl om, at uanset hvad der sker så vil Politiets Beredskabs Ordenskorps fortsat eksistere! Stort set alle beredskabscheferne i Nordsjælland har sagt, at Politiets Beredskabs Ordenskorps er velkomne hos dem. Men jeg skal understege: Uanset hvad I hører af rygter så er det kun rygter! Intet er besluttet, før man på Christiansborg politisk har drøftet strukturudvalgtes rapport og der er indgået et nyt beredskabsforlig. Vi får en pejlesnor når rapporten ligger klar i maj måned men afgørelsen falder først, når man på Christiansborg har behandlet rapporten politisk! At der er brug for Politiets Beredskabs Ordenskorps blev bevist flere gange i løbet af Nu tænker jeg ikke på de 65 assistanceydelser dem vender jeg tilbage til nej jeg tænker på de to hystader, Allan og især Bodil. De to orkaner som ramte Danmark med en måneds mellemrum. Begge gange blev Politiets Beredskabs Ordenskorps alarmeret og begge gange mødte vi talstærkt op. Ikke

3 FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS SIDE 3 alene mødte vi talstærkt op, men også vores responstid blev bemærket af politiets ledelse. Ved orkanen den 28. oktober var 8 mand klar efter en halv time og efter halvanden time var 16 mand klar til indsats. Ved Bodil fik vi lidt længere varsel, i det der ikke var det store behov så længe orkanen rasede, men dagen efter ved den efterfølgende stormflod var der i høj grad brug for folk. Det blev en langvarig indsats som startede kl. 7 om morgen og først sluttede næste morgen kl Ved begge alarmeringer var der rigtig lang ventetid før styrken blev indsat. Og det har da også givet anledning til nogle overvejelser, om tingene kan gøres anderledes. Og konklusionen er klar: Det kan det ikke. Netop ved de akutte opgaver, i katastrofesituationer, er det svært at få et hurtigt overblik, men for politiet er det vigtigt at vide, at der sidder en ressource som er klar til at blive sat ind her og nu. Vi kan sikkert gøre nogle ting anderledes, men ventetiden kan vi ikke ændre på. Ivrigheden for at deltage var i øvrigt så stor, at flere mødte op uden direkte at være tilkaldt. Det er fint man gerne vil hjælpe, men også her er man nødt til at slå lidt koldt vand i blodet og afvente nærmere ordre. Der er ikke megen idé i at møde op i Helsingør, hvis vi er indsat i den modsætte ende af politikredsen. Der er ingen tvivl om, at det netop er for at hjælpe ved sådanne situationer der gør, at de frivillige bruger så mange timer af deres fritid på netop at være i Politiets Beredskabs Ordenskorps. Selvfølgelig hjælper vi gerne ved diverse sportslige og kulturelle arrangementer, men det er netop de akutte udkald katastroferne hvor man føler, man gør en kæmpe forskel som er drivkraften og som er med til at motivere de frivillige til også at påtage sig de mere kedelige og rutineprægede opgaver. Jeg håber også fremover, at Nordsjællands Politi vil tænke os ind når katastrofer og større ulykker rammer politikredsen. De frivillige er her! De er klar! De vil gerne bruges! I takt med, at vi bliver brugt mere og mere også ved katastrofelignende situationer, er det også blevet nødvendigt, at opgradere vores udstyr. Vi har en masse fine trafikreguleringsveste liggende på vores depot som langt hen ad vejen lever op til vores behov. Men vi må også erkende at siden vi fik vestene er der kommer skærpede krav fra blandt andet Arbejdstilsynet om brug af reflekterende veste. Man har således forskellige krav til, hvor meget vestene skal reflektere alt afhængig af, hvilke opgaver, der skal løses. Jeg skal ikke her trætte med en lang teknisk forklaring, men kort kan det siges, at vi skal have nogle veste, som lever op til klasse 3 kravene. Og det har været rigtig svært, at finde veste som opfylder disse krav. Der er flere typer på markedet, men de er ikke lavet til menneskestørrelser. De er ufattelig små, men det er nu lykkedes at finde en leverandør, som kan levere veste i alle størrelser. De nye veste er desværre ikke onesize som de nuværende, men skal leveres i størrelser som passer den enkelte. Derfor vil vestene fremover blive udleveret som personlig udrustning. I første omgang bestiller vi veste til alle, som har deltaget i mindst et arrangement i Vi har jo stadig de gamle veste, som sagtens kan bruges når vi befinder os på en almindelig landevej. Det skal understreges, at når vestene nu bliver udleveret som personlig udrustning, så har vi en klar forventning om, at vestene KUN bliver brugt rent tjenesteligt. Man må således ikke

4 FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS SIDE 4 benytte vesten fordi man tilfældigvis kommer forbi et færdselsuheld eller lignende. Misbrug af vesten kan få meget alvorlige følger for ens tjeneste ved Politiets Beredskabs Ordenskorps. Nordsjællands Politi har indgået en række partnerskabsaftaler med kommuner og større virksomheder omkring Tryk Politi en SMS tjeneste, hvor politiet kan sende relevante SMS ud, hvis der sker noget særligt i lokal området. Foreningen for Politiets Beredskabs Ordenskorps blev spurgt om vi var interesserede i at indgå en sådan aftale, og fremover vil samtlige medlemmer af Politiets Beredskabs Ordenskorps automatisk blive tilmeldt, med mindre man aktivt meddeler formanden, at man ikke ønsker at være på listen blev også året, hvor vi måtte tage afsked med vores depot. Et depot som har fulgt os, lige siden vi kom ud på den dengang nye Helsingør Politistation. Vi er nu rykket ud i garagen, og faktisk synes jeg det er en rigtig god løsning. Det er blevet væsentligt nemmere at få pakket køretøjerne med vores materiel og især når man kommer hjem og er lidt træt er det rart, at vi kan holde lige uden for døren og læsse af. Alle medlemmerne har nu også adgang til depotet via nøgleboksen, som er ophængt lige uden for depotet. Så alt i alt et rigtig godt bytte. At Politiets Beredskabs Ordenskorps har haft travlt i 2013 tror jeg alle medlemmerne er enige i. Årets opgørelse viser, vi har været ude til 65 assistanceydelser, 3 akut opgaver, 7 uddannelsesdage og så lige en fire dage i forbindelse med flytning af vores depot. I alt er der anvendt timer til assistanceydelser, 242 timer i forbindelse med akut udkald og 610 timer til uddannelse. Alt i alt er der således anvendt timer i Politiets Beredskabs Ordenskorps. Det betyder, at der hver dag hele året rundt har været brugt en god arbejdsdag på knap 7 timer på aktiviteter i Politiets Beredskabs Ordenskorps. Hertil kommer så alle planlægningsmøderne, bestyrelsesarbejde, flytning af depotet og hvad der nu ellers er af løse ting, som der ikke er lavet opgørelser over. Sidste år var jeg imponeret over, at vi havde brugt lige knap mandetimer. Dette tal er nu langt overgået! mandetimer! Det er et imponerende tal og jeg er stolt over at stå i spidsen for sådan en flok aktive, entusiastiske mennesker, som er parat til at stå til rådighed for samfundet og dets borgere! Og hvad er det så for arrangementer vi har været ude til? Uha skal jeg nævne alle 65 assistanceydelser? Ja? Jamen så hør her Nå nej det vil nok alligevel blive for meget. Jeg vil ikke begynde en lang opremsning, men i stedet henvise til den opgørelse, som er vedlagt beretningen. Men jeg vil gerne her fremhæve nogle af de mere specielle arrangementer. Kommunalvalget i november måned var en stor udfordring. Måske ikke så meget når man ser planerne på papiret men at skulle være tre steder i to kommuner på en gang er en stor opgave. Og så endda inden for normal arbejdstid. Det store cykelløb Gran Fondo ramte Helsingør. Verdens største enkeltstart for amatører var også en af de helt store udfordringer. Heldigvis fik vi et glimrende samarbejde med politihjemmeværnet, hvor vi havde en fælles ledelse. Et fantastisk samarbejde, som jer er sikker på vi også får igen i 2014, når Gran Fondo igen rammer Helsingør.

5 FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS SIDE 5 Sommercuppen var også i år en stor udfordring. 8 afdelinger fordelt henover sommeren på hverdagsaftener er en stor opgave. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det i 2013 har knebet ganske gevaldigt med at skaffe folk nok til opgaven. Derfor har vi også været inde i nogle overvejelser om vi fortsat vil påtage os opgaven og vi gik i dialog med arrangørerne for at finde en løsning, som både tilfredsstiller deres behov men også sikrer, at vi kan leve op til de aftaler, som vi indgår. I 2014 er aftalen, at vi til hver af de 8 afdelinger stiller med 5 mand. Så er det op til arrangørerne at finde supplerende mandskab blandt DCU uddannede trafikofficials til de øvrige poster. Jeg håber det med denne løsning fortsat vil være muligt at yde en professionel indsats til glæde for rytterne og ikke mindst deres sikkerhed. Jeg kunne blive ved at næve sjove og anderledes arrangementer: Cykellygteoptog i Helsingør, Åbning af Søfartsmuseet, Triathlon stævnet Epic Kronborg Ja jeg kunne blive ved. Fælles for alle opgaver er, at vi jer får kæmpe ros både af arrangører, deltagere og politiet for den super professionelle måde, som vi løser opgaverne på. Når man er ude til så mange arrangementer, kan det ikke undgås, at nogle i ny og næ kommer til skade. Det er heldigvis yderst sjældent det sker, men i år har vi haft en enkelt, som var så uheldig at falde. Skaden er anmeldt som arbejdsskade via Beredskabsforbundet og lad mig i den forbindelse sige at det er utrolig vigtigt, at alle medlemmer af Politiets Beredskabs Ordenskorps er medlemmer af Beredskabsforbundet især dem, som vi låner af andre beredskaber rundt omkring. I princippet er alle dækket af den kontrakt man har med sit kommunale beredskab, men det er ikke sikkert at alle beredskabschefer synes det er OK, at man også skal bøvle med arbejdsskadeanmeldelser når man gør tjeneste hos os. Derfor er det vigtigt, at vi kan bruge Beredskabsforbundets forsikring på dette område. Vi var også med på Totalforsvarsudstillingen på Nordre Toldbod. Et arrangement, som egentlig bliver arrangereret at totalforsvarsregionen, men det sker i et tæt samarbejde med Beredskabsforbundet. Politiets skøn er, at omkring personer kom igennem udstillingen. Det er et rigtig flot besøgstal! Åh ja og så fandt vi ud af, at når vi lukker folk ind i patruljebilerne så må det ALDRIG ske uden opsyn. Trods en slukket SINE-terminal lykkedes det nogle pilfingre ikke alene at få tændt terminalen i bilen, men også at få trykket på nødopkaldet og begyndte at snakke om tyve og røvere. Vagtchefen grinede lidt da han ringede til os men det må aldrig ske igen! Fik jeg nævnt, at der blandt de besøgende også var et par prinsesser og en prins? Vi var jo lige i baghaven så kronprinsessen valgte at lufte prinsen og prinsessen og de fik i den grad en på opleveren og et par frikadeller med på vejen. På trods af de mange arrangementer er der også blevet tid til et par spændende undervisnings seancer også ud over grunduddannelsen. I april måned havde vi ikke mindre end to af slagsen: Et super spændende foredrag om hormoninduceret stress. Jeg blev i hvert fald en del klogere og så har det jo ikke været helt forgæves. Vi havde også en lørdag, hvor vi vedligeholdt vores kundskaber ud i trafikreguleringens kunst. Det er næsten blevet for nemt når vi gør

6 FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS SIDE 6 det i Helsingør så i 2014 vil vi forsøge at finde andre steder med større udfordringer. Sommerfest og julefrokost er der også blevet tid til. Sommerfesten blev traditionen tro afholdt hos kassereren i Ålsgårde og det blev en rigtig hyggelig aften og masser af mad! Julefrokosten blev i år afholdt på Asminderød Kro og det var en usædvanlig hyggelig aften med masser af godt humør og igen masser af mad. Det er dejligt at se, at så mange bakker op om de sociale arrangementer midt i al travlheden. Vi prøvede i år noget nyt: En gløgg-aften i Allerød, hvor vi julehyggede med varm Gløgg og æbleskiver. Jeg synes det var en hyggelig aften og det håber jeg også alle andre synes. Vi skal i løbet af året tage stilling til, om vi skal gentage det igen til næste år men det kræver vi får nogle tilbagemeldinger fra jer. Foreningen har en sund økonomi. Desværre kan det ikke ses direkte i regnskabet for i år. Vi skal senere tage stilling til regnskabet, men lad mig allerede nu sige at vi ikke har været gode nok til at kradse penge ind. Vi har godt nok sendt fakturaer ud, men vi har ikke fået fuldt op på om pengene også er kommet ind. Det er bare ikke godt nok! Det er nok primært min skyld, fordi det er mig, som har kontakten til vores arrangører og jeg har ikke fuldt op på, om betalingerne er kommet ind. Og det vil der blive rettet op på fremadrettet. Heldigvis er det alle sammen nogle, som også gerne vil have vores hjælp i 2014, så jeg er ikke så bekymret for, om pengene kommer hjem. Men det har ikke været gjort godt nok i 2013! Jeg vil gerne rette en tak til de mange samarbejdspartnere, som loyalt og aktivt støtter op om vores arbejde. Ikke mindst en tak til de to politihjemmeværnskompagnier i Gentofte og Helsingør/Hillerød. Vi har mange fælles opgaver Gran Fondo, Copenhagen Challenge, Åbning og lukning af Dyrehavsbakken bare for at næve nogle få. På trods af vores forskellige ståsteder har vi fået etableret et unikt samarbejde, som mange rundt omkring i beredskabet misunder os. At man kan samarbejde mellem hjemmeværn og redningsberedskab er for nogen sort snak. Men ikke her! Det fungerer! Det fungerer godt! Og jeg håber meget, at det gode tætte samarbejde vil fortsætte ikke blot for vores egen skyld, men i høj grad også for de borgere som vi betjener når vi er ude at løse fælles opgaver. Jeg ved godt borgerne ikke altid sætter pris på os når de nu ikke kan få lov at gøre som de plejer, men langt de fleste er trods alt glæde for den hjælp vi yder. Der skal også lyde en tak til de kommunale beredskaber, som villigt låner os deres frivillige. Det har været og er en kæmpe stor hjælp at vi kan trække på de frivillige fra andre beredskaber når vi skal løse vores opgaver. Jeg skal også rette en tak til politiets ledelse som også i år har støttet op om Politiets Beredskabs Ordenskorps. Uden politiets støtte ville vi ikke kunne eksistere. Vi har en meget høj grad af frihed hvilket også mange af de nye har bemærket. En frihed, der forpligtiger! En frihed som bliver givet os, fordi vi igennem årerne har vist, at vi er den tillid værdig. Der sker i øjeblikket mange

7 FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS SIDE 7 udskiftninger i politiet og hos politiets ledelse, men vi har fortsat politiets opbakning og støtte. Jeg vil også gerne her rette en personlig tak til John Kanstrup. John har i efterhånden en del år været vores arbejdsgiver det er ham der sidder på alle tilladelserne, det er ham der presser mig til på jeres vegne at sige ja til alt for mange opgaver, men det er også John som forstår, hvis vi engang imellem må sige nej. Der er altid støtte at hente også når vi som det er sket en enkelt gang i år må meddele en arrangør, at vi ikke kan løse opgaverne på de vilkår, som bliver stillet os. John Kanstrup har truet med, at han vil stoppe i løbet af 2014, og det vil jeg være utrolig ked af. Men uanset om det nu kommer til at holde eller ej så vil jeg gerne her sige dig rigtig mange tak for samarbejdet både i år men også alle de tidligere år! Bestyrelsen tja, hvad skal jeg sige? Det har som sædvanlig været en fornøjelse at arbejde sammen med jer. Vi er absolut ikke altid enige og nogen gange går bølgerne lidt højt måske også for højt men vi lander altid på benene og finder i fællesskab frem til nogen gode løsninger. En stor tak til hver især af jer for jeres store arbejde i bestyrelsen. Og så en særlig tak: Vi skal i år tage afsked med vores kasserer. Gitte Sandemann Nielsen har besluttet at stoppe som kasserer. Tro mig: Jeg har prøvet alt: Truet med at hoppe oven på hende, tryglet, næsten ligget på knæ, men intet hjælper. Gitte har svært ved at nå bestyrelsesarbejdet når man samtidig er alene med en søn, som kræver mere og mere. Jeg overtog i sin tid posten som formand efter Gitte, og siden har Gitte været en god kasserer. Hun holder ikke unødigt på pengene, men spørger da af og til om der nu er penge til de vilde tanker og idéer som vi andre nogle gange fostrer. Jeg beklager dybt du stopper, men når det nu ikke kan være anderledes må jeg respektere det og her sige dig tak for din indsats! Til sidst jo jo, jeg er ved at være færdig vil jeg gerne rette en stor, dybt følt tak til alle jer! timer fordelt på 46 medlemmer hvoraf der endda er nogle få som vi ikke har set. Men timer synes jeg taler sit meget tydelige sprog om, at medlemmerne af Politiets Beredskabs Ordenskorps brænder for sagen. Den entusiasme, det engagement, den ildhu som hver enkelt af jer lægger i arbejdet er helt unikt! Jeg håber jeres engagement fortsætter til glæde for politiet, til glæde for samfundet og ikke mindst til glæde for den enkelte borger! Jeg glæder mig til et ligeså aktivt 2014! Med venlig hilsen Søren Brandt

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 7. maj 2013 kl. 19.00 på Helsingør Politistation, Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 6. maj 2014 kl. 19.00 hos Søren Brandt, Piskesmældet 3, 3000 Helsingør. Tilstede:

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 9. januar 2014 kl. 18.00 på Rungsted Kro, Rungstedvej 84, 2960 Rungsted.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Mads

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013 Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Igen tid til at gøre status. Jeg vil i denne beretning, som tidligere år, tegne et

Læs mere

Hvad var gået galt, siden de stadig havde behov for teknisk bistand, når de nu havde det hele i forvejen?

Hvad var gået galt, siden de stadig havde behov for teknisk bistand, når de nu havde det hele i forvejen? Eksport af know-how hvor svært kan det være? Per Bastholm Mathiasen Projektleder Grontmij-Carl Bro Jette Ravn Vestergaard Kommunikationsrådgiver En af vores konsulenter fik til opgave at træne medarbejderne

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste?

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? - det kan du som Robust Borger www.robustborger.dk Som Robust Borger lærer du at håndtere forskellige kritiske situationer. Gennem uddannelsen får du viden

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne Späth Andersen,

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013!

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! N0RACERSMINDE ANTENNEfORENING Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! Jubilæum: I år er det 25 år siden foreningen blev stiftet. Grundlaget var at sikre vores område mod paraboler,

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

INSPIRATION TIL INVITATION

INSPIRATION TIL INVITATION INSPIRATION TIL INVITATION Når vi inviterer andre til at se på produkter / forretningsmulighed, er det afgørende, at de mærker du blot ønsker at VISE dem, hvad du personligt brænder for. Vores opgave er

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere