FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør"

Transkript

1 FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere beretninger: Igen i år har det været et forrygende år for Politiets Beredskabs Ordenskorps. Et år med masser af aktiviteter, masser af udfordringer, nye frivillige, nyt tilhørsforhold, nyt depot kort sagt: Et år, hvor der er sket rigtigt meget. Så meget, at det kan være svært at få det hele med i årets beretning. Men jeg vil nu forsøge alligevel. Lad os starte med de nye frivillige. På opfordring fra især Beredskabsforbundet i Egedal, besluttede bestyrelsen at gennemføre en ny grunduddannelse med nye frivillige til Politiets Beredskabs Ordenskorps. Også denne gang skete det efter samme model som sidst; det vil sige vi tilbød vores uddannelse til frivillige i andre beredskaber, som allerede er aktive ved et kommunalt beredskab. I første omgang inviterede vi kredsene inden for politikredsen, men da vi nærmede os uddannelsens start besluttede jeg at sende invitationen ud til samtlige kredse i hele region Hovedstaden. Og det viste sig at være en rigtig god idé. Den 4. september startede et hold op med 16 deltagere. 14 gennemførte uddannelsen og de to sidste håber jeg, vi får gjort færdige i løbet af foråret. Så alt i alt har vi styrket Politiets Beredskabs Ordenskorps med 16 mand. Og allerede nu har flere af de nye vist sig særdeles aktive ved vores arrangementer. En stor velkomst til de nye og jeg håber I vil blive taget godt imod af de lidt ældre årgange i ordenskorpset. Vi har allerede fået forespørgsel om et nyt hold, men vi venter nok et års tid før vi kaster os ud i det igen. Der bruges mange ressourcer på en sådan grunduddannelse både mandskabsmæssigt og økonomisk, og vi skal hele tiden sikre en fornuftig balance. Det er også vigtigt at huske, at når man har været gennem grundforløbet skal man også opøve en vis rutine så alle kan føle sig trygge når man bliver sendt ud på opgaverne. Sidste år kunne jeg fortælle, at vores mangeårige samarbejde og tilhørsforhold til Nordsjællands Brandvæsen skulle ophøre. Og det er desværre sket! Heldigvis var det ikke så svært at finde andre beredskaber, som ville tage Politiets Beredskabs Ordenskorps ind under sine vinger. Vi havde forskellige muligheder i spil alt lige fra at blive selvstændige under Beredskabsforbundet til at komme under et andet kommunalt beredskab eller helt at nedlægge Politiets Beredskabs Ordenskorps. Det sidste blev aldrig seriøst behandlet i særdeleshed ikke, da Nordsjællands Politi meget tydeligt tilkendegav, at de meget gerne så, Deres ref.: Dato: 20. februar 2014 Bank: Nordea Reg.nr.: 2255 Kontonr CVR: Politiets Beredskabs-Ordenskorps har til opgave, at assistere politiet ved større ulykker og katastrofer med blandt andet afspærring, bevogtning, trafikregulering, evakuering, eftersøgning og meget andet. Politiets Beredskabs-Ordenskorps udgøres af frivillige, som i det daglige hjælper med at løse en række opgaver i forbindelse med byfester, cykelløb, kulturelle arrangementer mv. De frivillige modtager ikke løn for deres deltagelse. Formand: Søren Brandt Teglgårdsvej 375 D 3050 Humlebæk Telefon: Mobil:

2 FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS SIDE 2 at vi fandt en løsning politiet har ganske enkelt brug for os! Vi gik meget hurtigt i gang med at undersøge forskellige muligheder. Et eller andet sted var det vigtigt for mig, at vi dels fandt en brugbar løsning, men også en løsning som rakte mere end et eller to år frem i tiden. Selv om en løsning, hvor vi lavede kontrakter med Beredskabsforbundet kunne være meget fristende, synes jeg det var vigtigt, at vi på en eller anden måde kom ind under et operationel beredskab. Vi havde mange følere ude og overalt var der positiv interesse for at indrullere Politiets Beredskabs Ordenskorps som en del af et kommunalt beredskab. Det endte med at vi gik i forhandling med Allerød Brandvæsen. At sige det var svære forhandlinger vil nok være at stramme den lidt vel meget. Det var faktisk nogle ganske nemme forhandlinger, hvor vi meget hurtigt blev enige om præmisserne. Vi fortsætter uændret, men nu under Allerød Brandvæsen og i deres uniformer. Som modydelse forventer/håber Allerød Brandvæsen så, at vi vil deltage i nogle af deres uddannelser og øvelser. Helsingør Politi og Nordsjællands Brandvæsen indgik i sin tid en samarbejdsaftale omkring Politiets Beredskabs Ordenskorps. Denne aftale er nu ophørt selv om den officielt ikke er opsagt af nogle af parterne. I stedet er der indgået en ny aftale mellem Allerød Kommune, Nordsjællands Politi og Foreningen for Politiets Beredskabs Ordenskorps. Aftalen ligner meget den gamle, dog er der kommet et nyt afsnit med omkring vores depot her på Station Nord. Alt i alt synes jeg vi er kommet godt igennem skiftet og jeg vil gerne her rette en speciel tak til Allerød Kommunes beredskabschef Thøger Refshauge for din måde at modtage os på. Det har været en fornøjelse at forhandle med dig og jeg håber aftalen vil blive til gensidig glæde. Og hvad nu med fremtiden? Som det vil være de fleste bekendt er der indgået et 2-årigt beredskabsforlig, som udløber i år. Der er nedsat et strukturudvalg som skal komme med et bud på, hvordan redningsberedskabet skal se ud fra Og lige nu afventer vi alle resultatet af dette arbejde. Der løber en masse rygter rundt omkring, men der er kun en ting vi kan sige med sikkerhed: Ingen aner hvor det ender! Jeg er ikke i tvivl om, at der vil ske ændringer. Jeg er heller ikke så meget i tvivl om, at der vil ske en række sammenlægninger på tværs af kommunegrænserne. Jeg er heller ikke så meget i tvivl om, at uanset hvad der sker så vil Politiets Beredskabs Ordenskorps fortsat eksistere! Stort set alle beredskabscheferne i Nordsjælland har sagt, at Politiets Beredskabs Ordenskorps er velkomne hos dem. Men jeg skal understege: Uanset hvad I hører af rygter så er det kun rygter! Intet er besluttet, før man på Christiansborg politisk har drøftet strukturudvalgtes rapport og der er indgået et nyt beredskabsforlig. Vi får en pejlesnor når rapporten ligger klar i maj måned men afgørelsen falder først, når man på Christiansborg har behandlet rapporten politisk! At der er brug for Politiets Beredskabs Ordenskorps blev bevist flere gange i løbet af Nu tænker jeg ikke på de 65 assistanceydelser dem vender jeg tilbage til nej jeg tænker på de to hystader, Allan og især Bodil. De to orkaner som ramte Danmark med en måneds mellemrum. Begge gange blev Politiets Beredskabs Ordenskorps alarmeret og begge gange mødte vi talstærkt op. Ikke

3 FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS SIDE 3 alene mødte vi talstærkt op, men også vores responstid blev bemærket af politiets ledelse. Ved orkanen den 28. oktober var 8 mand klar efter en halv time og efter halvanden time var 16 mand klar til indsats. Ved Bodil fik vi lidt længere varsel, i det der ikke var det store behov så længe orkanen rasede, men dagen efter ved den efterfølgende stormflod var der i høj grad brug for folk. Det blev en langvarig indsats som startede kl. 7 om morgen og først sluttede næste morgen kl Ved begge alarmeringer var der rigtig lang ventetid før styrken blev indsat. Og det har da også givet anledning til nogle overvejelser, om tingene kan gøres anderledes. Og konklusionen er klar: Det kan det ikke. Netop ved de akutte opgaver, i katastrofesituationer, er det svært at få et hurtigt overblik, men for politiet er det vigtigt at vide, at der sidder en ressource som er klar til at blive sat ind her og nu. Vi kan sikkert gøre nogle ting anderledes, men ventetiden kan vi ikke ændre på. Ivrigheden for at deltage var i øvrigt så stor, at flere mødte op uden direkte at være tilkaldt. Det er fint man gerne vil hjælpe, men også her er man nødt til at slå lidt koldt vand i blodet og afvente nærmere ordre. Der er ikke megen idé i at møde op i Helsingør, hvis vi er indsat i den modsætte ende af politikredsen. Der er ingen tvivl om, at det netop er for at hjælpe ved sådanne situationer der gør, at de frivillige bruger så mange timer af deres fritid på netop at være i Politiets Beredskabs Ordenskorps. Selvfølgelig hjælper vi gerne ved diverse sportslige og kulturelle arrangementer, men det er netop de akutte udkald katastroferne hvor man føler, man gør en kæmpe forskel som er drivkraften og som er med til at motivere de frivillige til også at påtage sig de mere kedelige og rutineprægede opgaver. Jeg håber også fremover, at Nordsjællands Politi vil tænke os ind når katastrofer og større ulykker rammer politikredsen. De frivillige er her! De er klar! De vil gerne bruges! I takt med, at vi bliver brugt mere og mere også ved katastrofelignende situationer, er det også blevet nødvendigt, at opgradere vores udstyr. Vi har en masse fine trafikreguleringsveste liggende på vores depot som langt hen ad vejen lever op til vores behov. Men vi må også erkende at siden vi fik vestene er der kommer skærpede krav fra blandt andet Arbejdstilsynet om brug af reflekterende veste. Man har således forskellige krav til, hvor meget vestene skal reflektere alt afhængig af, hvilke opgaver, der skal løses. Jeg skal ikke her trætte med en lang teknisk forklaring, men kort kan det siges, at vi skal have nogle veste, som lever op til klasse 3 kravene. Og det har været rigtig svært, at finde veste som opfylder disse krav. Der er flere typer på markedet, men de er ikke lavet til menneskestørrelser. De er ufattelig små, men det er nu lykkedes at finde en leverandør, som kan levere veste i alle størrelser. De nye veste er desværre ikke onesize som de nuværende, men skal leveres i størrelser som passer den enkelte. Derfor vil vestene fremover blive udleveret som personlig udrustning. I første omgang bestiller vi veste til alle, som har deltaget i mindst et arrangement i Vi har jo stadig de gamle veste, som sagtens kan bruges når vi befinder os på en almindelig landevej. Det skal understreges, at når vestene nu bliver udleveret som personlig udrustning, så har vi en klar forventning om, at vestene KUN bliver brugt rent tjenesteligt. Man må således ikke

4 FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS SIDE 4 benytte vesten fordi man tilfældigvis kommer forbi et færdselsuheld eller lignende. Misbrug af vesten kan få meget alvorlige følger for ens tjeneste ved Politiets Beredskabs Ordenskorps. Nordsjællands Politi har indgået en række partnerskabsaftaler med kommuner og større virksomheder omkring Tryk Politi en SMS tjeneste, hvor politiet kan sende relevante SMS ud, hvis der sker noget særligt i lokal området. Foreningen for Politiets Beredskabs Ordenskorps blev spurgt om vi var interesserede i at indgå en sådan aftale, og fremover vil samtlige medlemmer af Politiets Beredskabs Ordenskorps automatisk blive tilmeldt, med mindre man aktivt meddeler formanden, at man ikke ønsker at være på listen blev også året, hvor vi måtte tage afsked med vores depot. Et depot som har fulgt os, lige siden vi kom ud på den dengang nye Helsingør Politistation. Vi er nu rykket ud i garagen, og faktisk synes jeg det er en rigtig god løsning. Det er blevet væsentligt nemmere at få pakket køretøjerne med vores materiel og især når man kommer hjem og er lidt træt er det rart, at vi kan holde lige uden for døren og læsse af. Alle medlemmerne har nu også adgang til depotet via nøgleboksen, som er ophængt lige uden for depotet. Så alt i alt et rigtig godt bytte. At Politiets Beredskabs Ordenskorps har haft travlt i 2013 tror jeg alle medlemmerne er enige i. Årets opgørelse viser, vi har været ude til 65 assistanceydelser, 3 akut opgaver, 7 uddannelsesdage og så lige en fire dage i forbindelse med flytning af vores depot. I alt er der anvendt timer til assistanceydelser, 242 timer i forbindelse med akut udkald og 610 timer til uddannelse. Alt i alt er der således anvendt timer i Politiets Beredskabs Ordenskorps. Det betyder, at der hver dag hele året rundt har været brugt en god arbejdsdag på knap 7 timer på aktiviteter i Politiets Beredskabs Ordenskorps. Hertil kommer så alle planlægningsmøderne, bestyrelsesarbejde, flytning af depotet og hvad der nu ellers er af løse ting, som der ikke er lavet opgørelser over. Sidste år var jeg imponeret over, at vi havde brugt lige knap mandetimer. Dette tal er nu langt overgået! mandetimer! Det er et imponerende tal og jeg er stolt over at stå i spidsen for sådan en flok aktive, entusiastiske mennesker, som er parat til at stå til rådighed for samfundet og dets borgere! Og hvad er det så for arrangementer vi har været ude til? Uha skal jeg nævne alle 65 assistanceydelser? Ja? Jamen så hør her Nå nej det vil nok alligevel blive for meget. Jeg vil ikke begynde en lang opremsning, men i stedet henvise til den opgørelse, som er vedlagt beretningen. Men jeg vil gerne her fremhæve nogle af de mere specielle arrangementer. Kommunalvalget i november måned var en stor udfordring. Måske ikke så meget når man ser planerne på papiret men at skulle være tre steder i to kommuner på en gang er en stor opgave. Og så endda inden for normal arbejdstid. Det store cykelløb Gran Fondo ramte Helsingør. Verdens største enkeltstart for amatører var også en af de helt store udfordringer. Heldigvis fik vi et glimrende samarbejde med politihjemmeværnet, hvor vi havde en fælles ledelse. Et fantastisk samarbejde, som jer er sikker på vi også får igen i 2014, når Gran Fondo igen rammer Helsingør.

5 FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS SIDE 5 Sommercuppen var også i år en stor udfordring. 8 afdelinger fordelt henover sommeren på hverdagsaftener er en stor opgave. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det i 2013 har knebet ganske gevaldigt med at skaffe folk nok til opgaven. Derfor har vi også været inde i nogle overvejelser om vi fortsat vil påtage os opgaven og vi gik i dialog med arrangørerne for at finde en løsning, som både tilfredsstiller deres behov men også sikrer, at vi kan leve op til de aftaler, som vi indgår. I 2014 er aftalen, at vi til hver af de 8 afdelinger stiller med 5 mand. Så er det op til arrangørerne at finde supplerende mandskab blandt DCU uddannede trafikofficials til de øvrige poster. Jeg håber det med denne løsning fortsat vil være muligt at yde en professionel indsats til glæde for rytterne og ikke mindst deres sikkerhed. Jeg kunne blive ved at næve sjove og anderledes arrangementer: Cykellygteoptog i Helsingør, Åbning af Søfartsmuseet, Triathlon stævnet Epic Kronborg Ja jeg kunne blive ved. Fælles for alle opgaver er, at vi jer får kæmpe ros både af arrangører, deltagere og politiet for den super professionelle måde, som vi løser opgaverne på. Når man er ude til så mange arrangementer, kan det ikke undgås, at nogle i ny og næ kommer til skade. Det er heldigvis yderst sjældent det sker, men i år har vi haft en enkelt, som var så uheldig at falde. Skaden er anmeldt som arbejdsskade via Beredskabsforbundet og lad mig i den forbindelse sige at det er utrolig vigtigt, at alle medlemmer af Politiets Beredskabs Ordenskorps er medlemmer af Beredskabsforbundet især dem, som vi låner af andre beredskaber rundt omkring. I princippet er alle dækket af den kontrakt man har med sit kommunale beredskab, men det er ikke sikkert at alle beredskabschefer synes det er OK, at man også skal bøvle med arbejdsskadeanmeldelser når man gør tjeneste hos os. Derfor er det vigtigt, at vi kan bruge Beredskabsforbundets forsikring på dette område. Vi var også med på Totalforsvarsudstillingen på Nordre Toldbod. Et arrangement, som egentlig bliver arrangereret at totalforsvarsregionen, men det sker i et tæt samarbejde med Beredskabsforbundet. Politiets skøn er, at omkring personer kom igennem udstillingen. Det er et rigtig flot besøgstal! Åh ja og så fandt vi ud af, at når vi lukker folk ind i patruljebilerne så må det ALDRIG ske uden opsyn. Trods en slukket SINE-terminal lykkedes det nogle pilfingre ikke alene at få tændt terminalen i bilen, men også at få trykket på nødopkaldet og begyndte at snakke om tyve og røvere. Vagtchefen grinede lidt da han ringede til os men det må aldrig ske igen! Fik jeg nævnt, at der blandt de besøgende også var et par prinsesser og en prins? Vi var jo lige i baghaven så kronprinsessen valgte at lufte prinsen og prinsessen og de fik i den grad en på opleveren og et par frikadeller med på vejen. På trods af de mange arrangementer er der også blevet tid til et par spændende undervisnings seancer også ud over grunduddannelsen. I april måned havde vi ikke mindre end to af slagsen: Et super spændende foredrag om hormoninduceret stress. Jeg blev i hvert fald en del klogere og så har det jo ikke været helt forgæves. Vi havde også en lørdag, hvor vi vedligeholdt vores kundskaber ud i trafikreguleringens kunst. Det er næsten blevet for nemt når vi gør

6 FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS SIDE 6 det i Helsingør så i 2014 vil vi forsøge at finde andre steder med større udfordringer. Sommerfest og julefrokost er der også blevet tid til. Sommerfesten blev traditionen tro afholdt hos kassereren i Ålsgårde og det blev en rigtig hyggelig aften og masser af mad! Julefrokosten blev i år afholdt på Asminderød Kro og det var en usædvanlig hyggelig aften med masser af godt humør og igen masser af mad. Det er dejligt at se, at så mange bakker op om de sociale arrangementer midt i al travlheden. Vi prøvede i år noget nyt: En gløgg-aften i Allerød, hvor vi julehyggede med varm Gløgg og æbleskiver. Jeg synes det var en hyggelig aften og det håber jeg også alle andre synes. Vi skal i løbet af året tage stilling til, om vi skal gentage det igen til næste år men det kræver vi får nogle tilbagemeldinger fra jer. Foreningen har en sund økonomi. Desværre kan det ikke ses direkte i regnskabet for i år. Vi skal senere tage stilling til regnskabet, men lad mig allerede nu sige at vi ikke har været gode nok til at kradse penge ind. Vi har godt nok sendt fakturaer ud, men vi har ikke fået fuldt op på om pengene også er kommet ind. Det er bare ikke godt nok! Det er nok primært min skyld, fordi det er mig, som har kontakten til vores arrangører og jeg har ikke fuldt op på, om betalingerne er kommet ind. Og det vil der blive rettet op på fremadrettet. Heldigvis er det alle sammen nogle, som også gerne vil have vores hjælp i 2014, så jeg er ikke så bekymret for, om pengene kommer hjem. Men det har ikke været gjort godt nok i 2013! Jeg vil gerne rette en tak til de mange samarbejdspartnere, som loyalt og aktivt støtter op om vores arbejde. Ikke mindst en tak til de to politihjemmeværnskompagnier i Gentofte og Helsingør/Hillerød. Vi har mange fælles opgaver Gran Fondo, Copenhagen Challenge, Åbning og lukning af Dyrehavsbakken bare for at næve nogle få. På trods af vores forskellige ståsteder har vi fået etableret et unikt samarbejde, som mange rundt omkring i beredskabet misunder os. At man kan samarbejde mellem hjemmeværn og redningsberedskab er for nogen sort snak. Men ikke her! Det fungerer! Det fungerer godt! Og jeg håber meget, at det gode tætte samarbejde vil fortsætte ikke blot for vores egen skyld, men i høj grad også for de borgere som vi betjener når vi er ude at løse fælles opgaver. Jeg ved godt borgerne ikke altid sætter pris på os når de nu ikke kan få lov at gøre som de plejer, men langt de fleste er trods alt glæde for den hjælp vi yder. Der skal også lyde en tak til de kommunale beredskaber, som villigt låner os deres frivillige. Det har været og er en kæmpe stor hjælp at vi kan trække på de frivillige fra andre beredskaber når vi skal løse vores opgaver. Jeg skal også rette en tak til politiets ledelse som også i år har støttet op om Politiets Beredskabs Ordenskorps. Uden politiets støtte ville vi ikke kunne eksistere. Vi har en meget høj grad af frihed hvilket også mange af de nye har bemærket. En frihed, der forpligtiger! En frihed som bliver givet os, fordi vi igennem årerne har vist, at vi er den tillid værdig. Der sker i øjeblikket mange

7 FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS SIDE 7 udskiftninger i politiet og hos politiets ledelse, men vi har fortsat politiets opbakning og støtte. Jeg vil også gerne her rette en personlig tak til John Kanstrup. John har i efterhånden en del år været vores arbejdsgiver det er ham der sidder på alle tilladelserne, det er ham der presser mig til på jeres vegne at sige ja til alt for mange opgaver, men det er også John som forstår, hvis vi engang imellem må sige nej. Der er altid støtte at hente også når vi som det er sket en enkelt gang i år må meddele en arrangør, at vi ikke kan løse opgaverne på de vilkår, som bliver stillet os. John Kanstrup har truet med, at han vil stoppe i løbet af 2014, og det vil jeg være utrolig ked af. Men uanset om det nu kommer til at holde eller ej så vil jeg gerne her sige dig rigtig mange tak for samarbejdet både i år men også alle de tidligere år! Bestyrelsen tja, hvad skal jeg sige? Det har som sædvanlig været en fornøjelse at arbejde sammen med jer. Vi er absolut ikke altid enige og nogen gange går bølgerne lidt højt måske også for højt men vi lander altid på benene og finder i fællesskab frem til nogen gode løsninger. En stor tak til hver især af jer for jeres store arbejde i bestyrelsen. Og så en særlig tak: Vi skal i år tage afsked med vores kasserer. Gitte Sandemann Nielsen har besluttet at stoppe som kasserer. Tro mig: Jeg har prøvet alt: Truet med at hoppe oven på hende, tryglet, næsten ligget på knæ, men intet hjælper. Gitte har svært ved at nå bestyrelsesarbejdet når man samtidig er alene med en søn, som kræver mere og mere. Jeg overtog i sin tid posten som formand efter Gitte, og siden har Gitte været en god kasserer. Hun holder ikke unødigt på pengene, men spørger da af og til om der nu er penge til de vilde tanker og idéer som vi andre nogle gange fostrer. Jeg beklager dybt du stopper, men når det nu ikke kan være anderledes må jeg respektere det og her sige dig tak for din indsats! Til sidst jo jo, jeg er ved at være færdig vil jeg gerne rette en stor, dybt følt tak til alle jer! timer fordelt på 46 medlemmer hvoraf der endda er nogle få som vi ikke har set. Men timer synes jeg taler sit meget tydelige sprog om, at medlemmerne af Politiets Beredskabs Ordenskorps brænder for sagen. Den entusiasme, det engagement, den ildhu som hver enkelt af jer lægger i arbejdet er helt unikt! Jeg håber jeres engagement fortsætter til glæde for politiet, til glæde for samfundet og ikke mindst til glæde for den enkelte borger! Jeg glæder mig til et ligeså aktivt 2014! Med venlig hilsen Søren Brandt

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole FRIVILLIG Januar 2015 Stormen Egon gav arbejde til mange frivillige landet over Flot indsats! Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole Jeg er næsten en Robust Borger beretning fra

Læs mere

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Juni 2013 Landsrådsmøde 2013 Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet

Læs mere

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Januar 2014 Frivillige lavede stormflodscafé i Hyllingeriis Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet Juni Tema: Regionen hvad er nu det for en størrelse I dette nummer: Formandens ord Invitation afdelingsaften Referat: hvad vil det sige at være effektiv? Tema: Regionen hvad er nu det

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over FRIVILLIG FEBRUAR 2014 Februar betyder Kredsårsmøder landet over Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp 6-dages løbet - der blev kørt stærkt FRIVILLIG ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE MEDLEMMER

Læs mere

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten Store fredag - en udfordring i Odense - s. 27 5 Nr. 5 - december 2014 OST bladet Irmavarer ud med Posten Skal Post Danmark ikke bare sygne hen i takt med det faldende antal breve, skal der vækst til på

Læs mere

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret.

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I: Ja okay. I2: Hvad kan du så huske altså første gang, da du finder ud af, at du er gravid, hvad du tænkte der? I: Bare så vi ikke kommer hjem og tænker, nåh nu glemte vi

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere