FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør"

Transkript

1 FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere beretninger: Igen i år har det været et forrygende år for Politiets Beredskabs Ordenskorps. Et år med masser af aktiviteter, masser af udfordringer, nye frivillige, nyt tilhørsforhold, nyt depot kort sagt: Et år, hvor der er sket rigtigt meget. Så meget, at det kan være svært at få det hele med i årets beretning. Men jeg vil nu forsøge alligevel. Lad os starte med de nye frivillige. På opfordring fra især Beredskabsforbundet i Egedal, besluttede bestyrelsen at gennemføre en ny grunduddannelse med nye frivillige til Politiets Beredskabs Ordenskorps. Også denne gang skete det efter samme model som sidst; det vil sige vi tilbød vores uddannelse til frivillige i andre beredskaber, som allerede er aktive ved et kommunalt beredskab. I første omgang inviterede vi kredsene inden for politikredsen, men da vi nærmede os uddannelsens start besluttede jeg at sende invitationen ud til samtlige kredse i hele region Hovedstaden. Og det viste sig at være en rigtig god idé. Den 4. september startede et hold op med 16 deltagere. 14 gennemførte uddannelsen og de to sidste håber jeg, vi får gjort færdige i løbet af foråret. Så alt i alt har vi styrket Politiets Beredskabs Ordenskorps med 16 mand. Og allerede nu har flere af de nye vist sig særdeles aktive ved vores arrangementer. En stor velkomst til de nye og jeg håber I vil blive taget godt imod af de lidt ældre årgange i ordenskorpset. Vi har allerede fået forespørgsel om et nyt hold, men vi venter nok et års tid før vi kaster os ud i det igen. Der bruges mange ressourcer på en sådan grunduddannelse både mandskabsmæssigt og økonomisk, og vi skal hele tiden sikre en fornuftig balance. Det er også vigtigt at huske, at når man har været gennem grundforløbet skal man også opøve en vis rutine så alle kan føle sig trygge når man bliver sendt ud på opgaverne. Sidste år kunne jeg fortælle, at vores mangeårige samarbejde og tilhørsforhold til Nordsjællands Brandvæsen skulle ophøre. Og det er desværre sket! Heldigvis var det ikke så svært at finde andre beredskaber, som ville tage Politiets Beredskabs Ordenskorps ind under sine vinger. Vi havde forskellige muligheder i spil alt lige fra at blive selvstændige under Beredskabsforbundet til at komme under et andet kommunalt beredskab eller helt at nedlægge Politiets Beredskabs Ordenskorps. Det sidste blev aldrig seriøst behandlet i særdeleshed ikke, da Nordsjællands Politi meget tydeligt tilkendegav, at de meget gerne så, Deres ref.: Dato: 20. februar 2014 Bank: Nordea Reg.nr.: 2255 Kontonr CVR: Politiets Beredskabs-Ordenskorps har til opgave, at assistere politiet ved større ulykker og katastrofer med blandt andet afspærring, bevogtning, trafikregulering, evakuering, eftersøgning og meget andet. Politiets Beredskabs-Ordenskorps udgøres af frivillige, som i det daglige hjælper med at løse en række opgaver i forbindelse med byfester, cykelløb, kulturelle arrangementer mv. De frivillige modtager ikke løn for deres deltagelse. Formand: Søren Brandt Teglgårdsvej 375 D 3050 Humlebæk Telefon: Mobil:

2 FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS SIDE 2 at vi fandt en løsning politiet har ganske enkelt brug for os! Vi gik meget hurtigt i gang med at undersøge forskellige muligheder. Et eller andet sted var det vigtigt for mig, at vi dels fandt en brugbar løsning, men også en løsning som rakte mere end et eller to år frem i tiden. Selv om en løsning, hvor vi lavede kontrakter med Beredskabsforbundet kunne være meget fristende, synes jeg det var vigtigt, at vi på en eller anden måde kom ind under et operationel beredskab. Vi havde mange følere ude og overalt var der positiv interesse for at indrullere Politiets Beredskabs Ordenskorps som en del af et kommunalt beredskab. Det endte med at vi gik i forhandling med Allerød Brandvæsen. At sige det var svære forhandlinger vil nok være at stramme den lidt vel meget. Det var faktisk nogle ganske nemme forhandlinger, hvor vi meget hurtigt blev enige om præmisserne. Vi fortsætter uændret, men nu under Allerød Brandvæsen og i deres uniformer. Som modydelse forventer/håber Allerød Brandvæsen så, at vi vil deltage i nogle af deres uddannelser og øvelser. Helsingør Politi og Nordsjællands Brandvæsen indgik i sin tid en samarbejdsaftale omkring Politiets Beredskabs Ordenskorps. Denne aftale er nu ophørt selv om den officielt ikke er opsagt af nogle af parterne. I stedet er der indgået en ny aftale mellem Allerød Kommune, Nordsjællands Politi og Foreningen for Politiets Beredskabs Ordenskorps. Aftalen ligner meget den gamle, dog er der kommet et nyt afsnit med omkring vores depot her på Station Nord. Alt i alt synes jeg vi er kommet godt igennem skiftet og jeg vil gerne her rette en speciel tak til Allerød Kommunes beredskabschef Thøger Refshauge for din måde at modtage os på. Det har været en fornøjelse at forhandle med dig og jeg håber aftalen vil blive til gensidig glæde. Og hvad nu med fremtiden? Som det vil være de fleste bekendt er der indgået et 2-årigt beredskabsforlig, som udløber i år. Der er nedsat et strukturudvalg som skal komme med et bud på, hvordan redningsberedskabet skal se ud fra Og lige nu afventer vi alle resultatet af dette arbejde. Der løber en masse rygter rundt omkring, men der er kun en ting vi kan sige med sikkerhed: Ingen aner hvor det ender! Jeg er ikke i tvivl om, at der vil ske ændringer. Jeg er heller ikke så meget i tvivl om, at der vil ske en række sammenlægninger på tværs af kommunegrænserne. Jeg er heller ikke så meget i tvivl om, at uanset hvad der sker så vil Politiets Beredskabs Ordenskorps fortsat eksistere! Stort set alle beredskabscheferne i Nordsjælland har sagt, at Politiets Beredskabs Ordenskorps er velkomne hos dem. Men jeg skal understege: Uanset hvad I hører af rygter så er det kun rygter! Intet er besluttet, før man på Christiansborg politisk har drøftet strukturudvalgtes rapport og der er indgået et nyt beredskabsforlig. Vi får en pejlesnor når rapporten ligger klar i maj måned men afgørelsen falder først, når man på Christiansborg har behandlet rapporten politisk! At der er brug for Politiets Beredskabs Ordenskorps blev bevist flere gange i løbet af Nu tænker jeg ikke på de 65 assistanceydelser dem vender jeg tilbage til nej jeg tænker på de to hystader, Allan og især Bodil. De to orkaner som ramte Danmark med en måneds mellemrum. Begge gange blev Politiets Beredskabs Ordenskorps alarmeret og begge gange mødte vi talstærkt op. Ikke

3 FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS SIDE 3 alene mødte vi talstærkt op, men også vores responstid blev bemærket af politiets ledelse. Ved orkanen den 28. oktober var 8 mand klar efter en halv time og efter halvanden time var 16 mand klar til indsats. Ved Bodil fik vi lidt længere varsel, i det der ikke var det store behov så længe orkanen rasede, men dagen efter ved den efterfølgende stormflod var der i høj grad brug for folk. Det blev en langvarig indsats som startede kl. 7 om morgen og først sluttede næste morgen kl Ved begge alarmeringer var der rigtig lang ventetid før styrken blev indsat. Og det har da også givet anledning til nogle overvejelser, om tingene kan gøres anderledes. Og konklusionen er klar: Det kan det ikke. Netop ved de akutte opgaver, i katastrofesituationer, er det svært at få et hurtigt overblik, men for politiet er det vigtigt at vide, at der sidder en ressource som er klar til at blive sat ind her og nu. Vi kan sikkert gøre nogle ting anderledes, men ventetiden kan vi ikke ændre på. Ivrigheden for at deltage var i øvrigt så stor, at flere mødte op uden direkte at være tilkaldt. Det er fint man gerne vil hjælpe, men også her er man nødt til at slå lidt koldt vand i blodet og afvente nærmere ordre. Der er ikke megen idé i at møde op i Helsingør, hvis vi er indsat i den modsætte ende af politikredsen. Der er ingen tvivl om, at det netop er for at hjælpe ved sådanne situationer der gør, at de frivillige bruger så mange timer af deres fritid på netop at være i Politiets Beredskabs Ordenskorps. Selvfølgelig hjælper vi gerne ved diverse sportslige og kulturelle arrangementer, men det er netop de akutte udkald katastroferne hvor man føler, man gør en kæmpe forskel som er drivkraften og som er med til at motivere de frivillige til også at påtage sig de mere kedelige og rutineprægede opgaver. Jeg håber også fremover, at Nordsjællands Politi vil tænke os ind når katastrofer og større ulykker rammer politikredsen. De frivillige er her! De er klar! De vil gerne bruges! I takt med, at vi bliver brugt mere og mere også ved katastrofelignende situationer, er det også blevet nødvendigt, at opgradere vores udstyr. Vi har en masse fine trafikreguleringsveste liggende på vores depot som langt hen ad vejen lever op til vores behov. Men vi må også erkende at siden vi fik vestene er der kommer skærpede krav fra blandt andet Arbejdstilsynet om brug af reflekterende veste. Man har således forskellige krav til, hvor meget vestene skal reflektere alt afhængig af, hvilke opgaver, der skal løses. Jeg skal ikke her trætte med en lang teknisk forklaring, men kort kan det siges, at vi skal have nogle veste, som lever op til klasse 3 kravene. Og det har været rigtig svært, at finde veste som opfylder disse krav. Der er flere typer på markedet, men de er ikke lavet til menneskestørrelser. De er ufattelig små, men det er nu lykkedes at finde en leverandør, som kan levere veste i alle størrelser. De nye veste er desværre ikke onesize som de nuværende, men skal leveres i størrelser som passer den enkelte. Derfor vil vestene fremover blive udleveret som personlig udrustning. I første omgang bestiller vi veste til alle, som har deltaget i mindst et arrangement i Vi har jo stadig de gamle veste, som sagtens kan bruges når vi befinder os på en almindelig landevej. Det skal understreges, at når vestene nu bliver udleveret som personlig udrustning, så har vi en klar forventning om, at vestene KUN bliver brugt rent tjenesteligt. Man må således ikke

4 FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS SIDE 4 benytte vesten fordi man tilfældigvis kommer forbi et færdselsuheld eller lignende. Misbrug af vesten kan få meget alvorlige følger for ens tjeneste ved Politiets Beredskabs Ordenskorps. Nordsjællands Politi har indgået en række partnerskabsaftaler med kommuner og større virksomheder omkring Tryk Politi en SMS tjeneste, hvor politiet kan sende relevante SMS ud, hvis der sker noget særligt i lokal området. Foreningen for Politiets Beredskabs Ordenskorps blev spurgt om vi var interesserede i at indgå en sådan aftale, og fremover vil samtlige medlemmer af Politiets Beredskabs Ordenskorps automatisk blive tilmeldt, med mindre man aktivt meddeler formanden, at man ikke ønsker at være på listen blev også året, hvor vi måtte tage afsked med vores depot. Et depot som har fulgt os, lige siden vi kom ud på den dengang nye Helsingør Politistation. Vi er nu rykket ud i garagen, og faktisk synes jeg det er en rigtig god løsning. Det er blevet væsentligt nemmere at få pakket køretøjerne med vores materiel og især når man kommer hjem og er lidt træt er det rart, at vi kan holde lige uden for døren og læsse af. Alle medlemmerne har nu også adgang til depotet via nøgleboksen, som er ophængt lige uden for depotet. Så alt i alt et rigtig godt bytte. At Politiets Beredskabs Ordenskorps har haft travlt i 2013 tror jeg alle medlemmerne er enige i. Årets opgørelse viser, vi har været ude til 65 assistanceydelser, 3 akut opgaver, 7 uddannelsesdage og så lige en fire dage i forbindelse med flytning af vores depot. I alt er der anvendt timer til assistanceydelser, 242 timer i forbindelse med akut udkald og 610 timer til uddannelse. Alt i alt er der således anvendt timer i Politiets Beredskabs Ordenskorps. Det betyder, at der hver dag hele året rundt har været brugt en god arbejdsdag på knap 7 timer på aktiviteter i Politiets Beredskabs Ordenskorps. Hertil kommer så alle planlægningsmøderne, bestyrelsesarbejde, flytning af depotet og hvad der nu ellers er af løse ting, som der ikke er lavet opgørelser over. Sidste år var jeg imponeret over, at vi havde brugt lige knap mandetimer. Dette tal er nu langt overgået! mandetimer! Det er et imponerende tal og jeg er stolt over at stå i spidsen for sådan en flok aktive, entusiastiske mennesker, som er parat til at stå til rådighed for samfundet og dets borgere! Og hvad er det så for arrangementer vi har været ude til? Uha skal jeg nævne alle 65 assistanceydelser? Ja? Jamen så hør her Nå nej det vil nok alligevel blive for meget. Jeg vil ikke begynde en lang opremsning, men i stedet henvise til den opgørelse, som er vedlagt beretningen. Men jeg vil gerne her fremhæve nogle af de mere specielle arrangementer. Kommunalvalget i november måned var en stor udfordring. Måske ikke så meget når man ser planerne på papiret men at skulle være tre steder i to kommuner på en gang er en stor opgave. Og så endda inden for normal arbejdstid. Det store cykelløb Gran Fondo ramte Helsingør. Verdens største enkeltstart for amatører var også en af de helt store udfordringer. Heldigvis fik vi et glimrende samarbejde med politihjemmeværnet, hvor vi havde en fælles ledelse. Et fantastisk samarbejde, som jer er sikker på vi også får igen i 2014, når Gran Fondo igen rammer Helsingør.

5 FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS SIDE 5 Sommercuppen var også i år en stor udfordring. 8 afdelinger fordelt henover sommeren på hverdagsaftener er en stor opgave. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det i 2013 har knebet ganske gevaldigt med at skaffe folk nok til opgaven. Derfor har vi også været inde i nogle overvejelser om vi fortsat vil påtage os opgaven og vi gik i dialog med arrangørerne for at finde en løsning, som både tilfredsstiller deres behov men også sikrer, at vi kan leve op til de aftaler, som vi indgår. I 2014 er aftalen, at vi til hver af de 8 afdelinger stiller med 5 mand. Så er det op til arrangørerne at finde supplerende mandskab blandt DCU uddannede trafikofficials til de øvrige poster. Jeg håber det med denne løsning fortsat vil være muligt at yde en professionel indsats til glæde for rytterne og ikke mindst deres sikkerhed. Jeg kunne blive ved at næve sjove og anderledes arrangementer: Cykellygteoptog i Helsingør, Åbning af Søfartsmuseet, Triathlon stævnet Epic Kronborg Ja jeg kunne blive ved. Fælles for alle opgaver er, at vi jer får kæmpe ros både af arrangører, deltagere og politiet for den super professionelle måde, som vi løser opgaverne på. Når man er ude til så mange arrangementer, kan det ikke undgås, at nogle i ny og næ kommer til skade. Det er heldigvis yderst sjældent det sker, men i år har vi haft en enkelt, som var så uheldig at falde. Skaden er anmeldt som arbejdsskade via Beredskabsforbundet og lad mig i den forbindelse sige at det er utrolig vigtigt, at alle medlemmer af Politiets Beredskabs Ordenskorps er medlemmer af Beredskabsforbundet især dem, som vi låner af andre beredskaber rundt omkring. I princippet er alle dækket af den kontrakt man har med sit kommunale beredskab, men det er ikke sikkert at alle beredskabschefer synes det er OK, at man også skal bøvle med arbejdsskadeanmeldelser når man gør tjeneste hos os. Derfor er det vigtigt, at vi kan bruge Beredskabsforbundets forsikring på dette område. Vi var også med på Totalforsvarsudstillingen på Nordre Toldbod. Et arrangement, som egentlig bliver arrangereret at totalforsvarsregionen, men det sker i et tæt samarbejde med Beredskabsforbundet. Politiets skøn er, at omkring personer kom igennem udstillingen. Det er et rigtig flot besøgstal! Åh ja og så fandt vi ud af, at når vi lukker folk ind i patruljebilerne så må det ALDRIG ske uden opsyn. Trods en slukket SINE-terminal lykkedes det nogle pilfingre ikke alene at få tændt terminalen i bilen, men også at få trykket på nødopkaldet og begyndte at snakke om tyve og røvere. Vagtchefen grinede lidt da han ringede til os men det må aldrig ske igen! Fik jeg nævnt, at der blandt de besøgende også var et par prinsesser og en prins? Vi var jo lige i baghaven så kronprinsessen valgte at lufte prinsen og prinsessen og de fik i den grad en på opleveren og et par frikadeller med på vejen. På trods af de mange arrangementer er der også blevet tid til et par spændende undervisnings seancer også ud over grunduddannelsen. I april måned havde vi ikke mindre end to af slagsen: Et super spændende foredrag om hormoninduceret stress. Jeg blev i hvert fald en del klogere og så har det jo ikke været helt forgæves. Vi havde også en lørdag, hvor vi vedligeholdt vores kundskaber ud i trafikreguleringens kunst. Det er næsten blevet for nemt når vi gør

6 FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS SIDE 6 det i Helsingør så i 2014 vil vi forsøge at finde andre steder med større udfordringer. Sommerfest og julefrokost er der også blevet tid til. Sommerfesten blev traditionen tro afholdt hos kassereren i Ålsgårde og det blev en rigtig hyggelig aften og masser af mad! Julefrokosten blev i år afholdt på Asminderød Kro og det var en usædvanlig hyggelig aften med masser af godt humør og igen masser af mad. Det er dejligt at se, at så mange bakker op om de sociale arrangementer midt i al travlheden. Vi prøvede i år noget nyt: En gløgg-aften i Allerød, hvor vi julehyggede med varm Gløgg og æbleskiver. Jeg synes det var en hyggelig aften og det håber jeg også alle andre synes. Vi skal i løbet af året tage stilling til, om vi skal gentage det igen til næste år men det kræver vi får nogle tilbagemeldinger fra jer. Foreningen har en sund økonomi. Desværre kan det ikke ses direkte i regnskabet for i år. Vi skal senere tage stilling til regnskabet, men lad mig allerede nu sige at vi ikke har været gode nok til at kradse penge ind. Vi har godt nok sendt fakturaer ud, men vi har ikke fået fuldt op på om pengene også er kommet ind. Det er bare ikke godt nok! Det er nok primært min skyld, fordi det er mig, som har kontakten til vores arrangører og jeg har ikke fuldt op på, om betalingerne er kommet ind. Og det vil der blive rettet op på fremadrettet. Heldigvis er det alle sammen nogle, som også gerne vil have vores hjælp i 2014, så jeg er ikke så bekymret for, om pengene kommer hjem. Men det har ikke været gjort godt nok i 2013! Jeg vil gerne rette en tak til de mange samarbejdspartnere, som loyalt og aktivt støtter op om vores arbejde. Ikke mindst en tak til de to politihjemmeværnskompagnier i Gentofte og Helsingør/Hillerød. Vi har mange fælles opgaver Gran Fondo, Copenhagen Challenge, Åbning og lukning af Dyrehavsbakken bare for at næve nogle få. På trods af vores forskellige ståsteder har vi fået etableret et unikt samarbejde, som mange rundt omkring i beredskabet misunder os. At man kan samarbejde mellem hjemmeværn og redningsberedskab er for nogen sort snak. Men ikke her! Det fungerer! Det fungerer godt! Og jeg håber meget, at det gode tætte samarbejde vil fortsætte ikke blot for vores egen skyld, men i høj grad også for de borgere som vi betjener når vi er ude at løse fælles opgaver. Jeg ved godt borgerne ikke altid sætter pris på os når de nu ikke kan få lov at gøre som de plejer, men langt de fleste er trods alt glæde for den hjælp vi yder. Der skal også lyde en tak til de kommunale beredskaber, som villigt låner os deres frivillige. Det har været og er en kæmpe stor hjælp at vi kan trække på de frivillige fra andre beredskaber når vi skal løse vores opgaver. Jeg skal også rette en tak til politiets ledelse som også i år har støttet op om Politiets Beredskabs Ordenskorps. Uden politiets støtte ville vi ikke kunne eksistere. Vi har en meget høj grad af frihed hvilket også mange af de nye har bemærket. En frihed, der forpligtiger! En frihed som bliver givet os, fordi vi igennem årerne har vist, at vi er den tillid værdig. Der sker i øjeblikket mange

7 FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS SIDE 7 udskiftninger i politiet og hos politiets ledelse, men vi har fortsat politiets opbakning og støtte. Jeg vil også gerne her rette en personlig tak til John Kanstrup. John har i efterhånden en del år været vores arbejdsgiver det er ham der sidder på alle tilladelserne, det er ham der presser mig til på jeres vegne at sige ja til alt for mange opgaver, men det er også John som forstår, hvis vi engang imellem må sige nej. Der er altid støtte at hente også når vi som det er sket en enkelt gang i år må meddele en arrangør, at vi ikke kan løse opgaverne på de vilkår, som bliver stillet os. John Kanstrup har truet med, at han vil stoppe i løbet af 2014, og det vil jeg være utrolig ked af. Men uanset om det nu kommer til at holde eller ej så vil jeg gerne her sige dig rigtig mange tak for samarbejdet både i år men også alle de tidligere år! Bestyrelsen tja, hvad skal jeg sige? Det har som sædvanlig været en fornøjelse at arbejde sammen med jer. Vi er absolut ikke altid enige og nogen gange går bølgerne lidt højt måske også for højt men vi lander altid på benene og finder i fællesskab frem til nogen gode løsninger. En stor tak til hver især af jer for jeres store arbejde i bestyrelsen. Og så en særlig tak: Vi skal i år tage afsked med vores kasserer. Gitte Sandemann Nielsen har besluttet at stoppe som kasserer. Tro mig: Jeg har prøvet alt: Truet med at hoppe oven på hende, tryglet, næsten ligget på knæ, men intet hjælper. Gitte har svært ved at nå bestyrelsesarbejdet når man samtidig er alene med en søn, som kræver mere og mere. Jeg overtog i sin tid posten som formand efter Gitte, og siden har Gitte været en god kasserer. Hun holder ikke unødigt på pengene, men spørger da af og til om der nu er penge til de vilde tanker og idéer som vi andre nogle gange fostrer. Jeg beklager dybt du stopper, men når det nu ikke kan være anderledes må jeg respektere det og her sige dig tak for din indsats! Til sidst jo jo, jeg er ved at være færdig vil jeg gerne rette en stor, dybt følt tak til alle jer! timer fordelt på 46 medlemmer hvoraf der endda er nogle få som vi ikke har set. Men timer synes jeg taler sit meget tydelige sprog om, at medlemmerne af Politiets Beredskabs Ordenskorps brænder for sagen. Den entusiasme, det engagement, den ildhu som hver enkelt af jer lægger i arbejdet er helt unikt! Jeg håber jeres engagement fortsætter til glæde for politiet, til glæde for samfundet og ikke mindst til glæde for den enkelte borger! Jeg glæder mig til et ligeså aktivt 2014! Med venlig hilsen Søren Brandt

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2012 kl. 19.00 hos Søren Simonsen, Engerødvej 13, 3200 Helsinge.

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 7. maj 2013 kl. 19.00 på Helsingør Politistation, Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 5. september 2013 kl. 19.00 hos Christina Refshauge Foged, Strandvejen 34,

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 6. maj 2014 kl. 19.00 hos Søren Brandt, Piskesmældet 3, 3000 Helsingør. Tilstede:

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 25. marts 2013 kl. 18.30 på Helsingør Politistation, Prøvestensvej 1, 3000

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2010 2010 var et år, der kom til at stå i vandets tegn. Flere akut udkald skyldes vand både udendørs

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 25. januar 2013 kl. 18.00 på Bolettes Gæstebud, Bakkehuset, Gl. Strandvej

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 9. januar 2014 kl. 18.00 på Rungsted Kro, Rungstedvej 84, 2960 Rungsted.

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 24. maj 2012 kl. 19.00 hos Gitte S. Olesen, Strynøvej 1, 3140 Ålsgårde. Tilstede:

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 14. oktober 2014 kl. 19.00 på Hillerød Politistation, Østergade 1, 3400 Hillerød.

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 12 måneder er der gået siden vi sidst holdt generalforsamling. 12 måneder, 52 uger, 366 dage, 8784 timer sådan et runde tal eller sagt på en anden måde: Der er gået et år! Et tilbageblik

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 17. maj 2010 kl. 17.00 på Birkerød Brandstation, Kongevejen 160, Birkerød.

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 48 Svarprocent: 37% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 42 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 32% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste Det danske samfund og redningsberedskabet har brug for frivillige. Sådan nogen, der ikke er sig selv nok. Sådan nogen, der stopper op, hvis andre har brug for hjælp. Ikke fordi de vinder noget ved det,

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 71 Svarprocent: 76% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er nogen

Læs mere

Kompagni-Nyt. April kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn

Kompagni-Nyt. April kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn Kompagni-Nyt April kvartal 2015 Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Indhold Chefens hjørne. Ny chef i kompagniet NY Næstkommanderende Kommandobefalingsmanden har ordret Fejlerevej 1 3782

Læs mere

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg.

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg. Kursus for pårørende til mennesker med demens. Undersøgelsens problemstilling: Betydningen af at deltage i et kursus for pårørende til demensramte, og hvordan det afspejles i håndteringen af hverdagslivet

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Bilag 6. Interview med Emil

Bilag 6. Interview med Emil Interview med Emil 5 10 15 20 25 30 Emil: Østjyllands Politi, det er Emil. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Emil: Ja hej. Cecilia: Hej. Nåmen tak fordi du lige havde tid til at snakke. Emil: Jamen selvfølgelig.

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang.

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang. Tøserunden 2014. Mens nogle af ræserne er taget til Rügen Rund, andre til Italien ja, så er vi nogle stykker, der standhaftigt holder fast i at køre Tøserunden. Da jeg stod i startboksen spekulerede jeg

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Forord. Julen 2005. Hej med jer!

Forord. Julen 2005. Hej med jer! Indhold Julen 2005. Forord 2 1. Historien om jul i Muserup Yderkær. 4 2. Venner af Muserup Yderkær. 7 3. Den mærkeligste dag på året. 9 4. I nødens stund. 11 5. Bedste hædres som heltenisse. 14 6. Den

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 22. januar 2010 kl. 18.00 på La Rocca, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. Tilstede:

Læs mere

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10.klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

Indvendinger. Psykologisk glidning

Indvendinger. Psykologisk glidning 144 Indvendinger Psykologisk glidning I forhold til ubeslutsomme kunder, der har behov for et ekstra skub, og kunder der ikke helt har forstået værdien af produktet, kan det være gavnligt at anvende en

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg starte med at sige tusind tak for året 2012, hvor vi kan

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 77 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 86% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Beretning Generalforsamling den

Beretning Generalforsamling den Beretning Generalforsamling den 29-01-2016 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil gerne have vi alle lige rejser os, for at mindes vores afdøde æresmedlem Andreas Hansen, som

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Forvandlingen. Af Herningsholmskolen 8.B. Louise, Katrine & Linea. 3. gennemskrivning

Forvandlingen. Af Herningsholmskolen 8.B. Louise, Katrine & Linea. 3. gennemskrivning Forvandlingen Af Herningsholmskolen 8.B Louise, Katrine & Linea 3. gennemskrivning "FORVANDLINGEN" MANUS 1. INT. S VÆRELSE MORGEN (15) vågner ved lyden af sit vækkeur. Hun har ikke lyst til at stå op,

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere