Skattepligtig indkomst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattepligtig indkomst"

Transkript

1 Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter Vend Saldo skat pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter Vend Saldo skat neg Vend Saldo skat 30 Regulering igangværende arbejder Sta.æn skat-drift 35 Regulering besætning (besætning) Sta.æn skat-drift (nedskrivning og forskelsbeløb) Saldo skat 40 Regulering varelagre (flerårige afgrøder) Sta.æn skat-drift (varer under fremstilling) Sta.æn skat-drift (indkøbte, salgs- og foderbeholdninger) Sta.æn skat-drift (nedskr. varelager - lukkede konti) Saldo skat 50 Regulering tab på debitorer 4750 Oms skat-drift Regnskabsmæsige af- og nedskrivninger oms drift oms drift st.æn drift Regnskabsmæssig gevinst/tab ved salg aktiver oms drift oms drift Regnskabsmæssig investering over driften 4680 oms drift saldo drift saldo drift saldo drift 722 Skattemæssig afskr. immaterielle aktiver (afskrivning) Saldo skat (kvotesaldo: negativ, tab, restsaldo) Saldo skat Oms skat side 1 af 11

2 723 Skattemæssig afskr. lejede lokaler (afskrivning, restfradrag) Saldo skat 723 Skattemæssig afskr. bygninger, grundforbedr. (afskrivning) 4950 ex Saldo skat Saldo skat (straksfradrag mv. under afskr) Saldo skat (nedrivningsfradrag) Saldo skat (straksfradrag mv. under vedligehold) Oms skat Oms skat 725 Skattemæssig afskr. driftsmidler og inventar (afskrivning) Saldo skat (negativ saldo, tab/fortjeneste, straksafskrivning) Saldo skat (restsaldo) 4998 Saldo skat (forskudsafskrivning) Saldo skat (småinventar under vedligehold) 4680 Oms skat Oms skat Ejendomsavance og genvundne afskrivninger (Genvundne afskrivninger) Saldo skat (ejendomsavance) 5280 Saldo skat 60 Regulering gevinst/tab finansielle aktiver Skattemæssig gevinst/tab finansaktiver vend Saldo drift Saldo skat-drift Saldo skat-drift Saldo skat-drift Vend Saldo drift Vend Saldo drift Vend Saldo drift 70 Regulering låneomkostninger, gevinst/tab lån Låneomkostninger tilbageført årsrapport vend Saldo drift vend Saldo drift vend Saldo drift Saldo skat-drift Saldo skat-drift Saldo skat-drift Vend Saldo drift Vend Saldo drift Vend Saldo drift 7921 Vend Saldo drift 80 Regulering leasing (leasingydelse) 4888 Oms skat-drift (rente finansiel leasing) 5499 Saldo skat-drift side 2 af 11

3 90 Periodisering indtægter og omkostninger Linjen indeholder resten af forskellene oms skat minus ikke tilbageført resultat ovenfor oms skat plus resultat skat ikke med ovenfor oms skat oms skat oms skat oms skat oms skat oms skat saldo skat saldo skat saldo skat 5350 saldo skat saldo skat saldo skat saldo skat saldo skat Skattepligtig indkomst sum ovenstående Fejl difference mellem skattepligtig indkomst ovenfor / konteret Skattepligtig indkomst konteret Saldo skat Saldo skat side 3 af 11

4 Skatteberegning Skatteberegning nedenfor kan fravælges Anvendt underskud fra tidligere år neg St.æn skat Selskabsskat 25% af resultat Skyldig selskabsskat tidligere år neg Vend Primo skat Selskabsskat tilgode fra tidligere år pos Vend Primo skat Betalte skatter Vend Oms skat Frivillig acontoskat, 1. rate Vend Saldo skat Rentegodtgørelse beregnet godtgørelse Frivillig acontoskat, 2. rate Vend Saldo skat Betalt udbytteskat af danske aktier Vend Saldo skat Rentetillæg beregnet tillæg Udenlandsk udbytteskat Vend Saldo skat Betalte skatter i alt Overskydende skat Restskat Rentegodtgørelse Rentetillæg Overskydende skat i alt Restskat i alt SUM side 4 af 11

5 Noten "Periodisering omkostninger / indtægter" Regulering efterbetaling 3019 Oms skat-drift 3023 Oms skat-drift 3031 Oms skat-drift 3037 Oms skat-drift 3039 Oms skat-drift 3047 Oms skat-drift 3049 Oms skat-drift 3081 Oms skat-drift 3085 Oms skat-drift 3089 Oms skat-drift 3091 Oms skat-drift 3097 Oms skat-drift 3099 Oms skat-drift 3143 Oms skat-drift 3149 Oms skat-drift 3308 Oms skat-drift 3313 Oms skat-drift 3323 Oms skat-drift 3326 Oms skat-drift 3343 Oms skat-drift 3346 Oms skat-drift 3363 Oms skat-drift 3366 Oms skat-drift 3403 Oms skat-drift 3406 Oms skat-drift 3409 Oms skat-drift 3413 Oms skat-drift 3419 Oms skat-drift 3463 Oms skat-drift 3466 Oms skat-drift 3501 Oms skat-drift 3506 Oms skat-drift 3509 Oms skat-drift 3519 Oms skat-drift 3523 Oms skat-drift 3527 Oms skat-drift 3539 Oms skat-drift 3563 Oms skat-drift 3573 Oms skat-drift 3579 Oms skat-drift 3593 Oms skat-drift Regulering sæsonregulering mælk 3309 Oms skat-drift Regulering produktionstilskud oms skat-drift 3310 oms skat-drift 3398 oms skat-drift 3498 oms skat-drift 3594 oms skat-drift Regulering foderstoffer mv oms skat-drift Regulering anden virksomhed Saldo skat-drift Saldo skat-drift Regulering forsikringer Oms skat-drift Oms skat-drift side 5 af 11

6 Regulering lejeudgifter oms skat-drift Skattemæssig opsat vedligeholdelse Saldo skat-drift Regulering rente foderstof 5375 saldo skat-drift Regulering renteindtægter og -udgifter saldo skat-drift (uden kontospecifikation) saldo skat-drift saldo skat-drift saldo skat-drift saldo skat-drift Øvrige forskelle Oms skat-drift (uden kontospecifikation) Oms skat-drift , Oms skat-drift Oms skat-drift Oms skat-drift - ekskl. efterbetaling, sæsonregulering, produktionstilskud og foderstoffer ovenfor oms skat-drift - ekskl. repr. uden fradrag ( ovenfor) - ekskl. tab debitorer 4750 ovenfor - ekskl. forsikringer ( ovenfor) - ekskl. leasing og leje ovenfor - ekskl. opsat vedligeholdelse ( ovenfor) Saldo skat-drift Saldo skat-drift Saldo skat-drift 5350 Saldo skat-drift 5354 Saldo skat-drift side 6 af 11

7 Skatteafstemning For hver gruppe af aktiver og passiver vises regnskabsmæssig og skattemæssig værdi ultimo. Her nævnes kun ultimo "Ult" betyder at kontoen anvendes både til regnskabsmæssig og skattemæssig værdi Immaterielle aktiver Ult Ult ,25-99 Ult skat ,25-99 vf Ult skat Ult drift ,25-69,80-89 Ult drift ,25-69,80-89 vf Ult drift ,25-69,80-89 Ult drift ,25-69,80-89 vf Ult drift ,25-69,80-89 vf Ult drift Lejede lokaler Ult skat vf Ult skat Ult drift vf Ult drift Ult drift vf Ult drift vf Ult drift Bygninger og grundforbedring Ult skat vf Ult skat 9138 Ult skat vf Ult skat vf Ult skat 9117 vf Ult skat 9188 Ult skat vf Ult skat vf Ult skat 9167 vf Ult skat 9238 Ult skat vf Ult skat vf Ult skat 9217 vf Ult skat 9288 Ult skat vf Ult skat vf Ult skat 9267 vf Ult skat 9338 Ult skat vf Ult skat vf Ult skat 9317 vf Ult skat 9388 Ult skat vf Ult skat vf Ult skat 9367 vf Ult skat side 7 af 11

8 ,80-89 Ult drift ,80-89 vf Ult drift ,80-89 Ult drift ,80-89 vf Ult drift ,80-89 vf Ult drift 9727 Ult drift 9730 vf Ult drift 9736 Ult drift 9737 vf Ult drift 9740 vf Ult drift 9777 Ult drift 9780 vf Ult drift 9786 Ult drift 9787 vf Ult drift 9790 vf Ult drift Driftsmidler og inventar 9438 Ult skat 9442 Ult skat 9538 Ult skat 9540 Ult skat 9827 Ult drift 9830 vf Ult drift 9836 Ult drift 9837 vf Ult drift 9840 vf Ult drift 9877 Ult drift 9880 vf Ult drift 9886 Ult drift 9887 vf Ult drift 9890 vf Ult drift ,90-99 Ult drift ,90-99 vf Ult drift ,90-99 Ult drift ,90-99 vf Ult drift ,90-99 vf Ult drift Op-, af og nedskrivning jord og beboelse ,90-99 vf Ult drift ,90-99 Ult drift ,90-99 vf Ult drift ,90-99 vf Ult drift ,90-99 vf Ult drift ,90-99 Ult drift ,90-99 vf Ult drift ,90-99 vf Ult drift vf Ult drift Ult drift vf Ult drift vf Ult drift Igangværende arbejde Ult side 8 af 11

9 Besætning Ult Varelagre Ult Ult Ult Øvrige aktiver (inkl. alle der forventes at være ens 1650 Ult Ult Ult Projekter under udførelse Ult Ult Anden virksomhed 1651 Ult Ult Ult Ult Ult Ult Værdipapirer Ult ,55-99 Ult Finansielle kontrakter Ult Forventet tab debitorer 2269 Ult Varegæld og tilgodehavender Ult Ult Ult Ult ult Ult Ult Ult Ult Ult Lån Ult Ult Ult side 9 af 11

10 ult Ult Finansiel leasingforpligtelse ult Periodeafgrænsningsposter 2268 Ult 2746 Ult Ult Ult Ult Ult andre hensatte forpligtelser Ult Ult Ult skattemæssigt underskud til fremførsel ult skat Indtastede korrektioner Beløb = udskudt skat vend Ult skat Udskudt skat Sum af ovenstående I årsrapporten er afsat vend Ult drift Udskudt skat ultimo Udskudt skat primo Skat fra linjen ovenfor, indkomst beregnet Skat fra linjen ovenfor, indkomst beregnet Årets ændring i udskudt skat 15 % tillæg inventarsaldo Saldo skat Skattefri kursændringer Saldo skat ,55-99 Saldo skat Saldo skat 2399 Saldo skat Saldo skat 2699 Saldo skat Saldo skat Saldo skat 7921 Saldo skat side 10 af 11

11 Indtastede korrektioner til ændringen Man skal skrive ændringen i udskudt indkomst. Ø90 beregner skatten Korrektion xx supplerende oplysning i billede Egenkapital Korrektion xx supplerende oplysning i billede Egenkapital Korrektion xx supplerende oplysning i billede Egenkapital Korrektion xx supplerende oplysning i billede Egenkapital Skat af korrektioner ovenfor Beregnes af de 4 supplerende oplysninger med årets procent Korrigeret ændring i udskudt skat Afstemning: Regnskabsmæssigt resultat før skat Permanente afvigelser fra indkomstopgørelsen fra indkomstopgørelsen Poster ført direkte på egenkapitalen 2272 st.ændr. drift , st.ændr. drift Indtastede korrektioner vend Oms skat Beløb = ændring udskudt skat kvt2 = ændring udskudt indkomst Sum Skattepligtig indkomst før underskud fra indkomstopgørelsen Udnyttet underskud neg st.ændr. skat Underskud overført til senere år pos st.ændr. skat Ændring i midlertidige forskelle Korrigeret ændring i udskudt skat ovenfor Sum Difference side 11 af 11

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition årsrapport - ekstern

Definition årsrapport - ekstern Definition årsrapport - ekstern I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Februar 2013 Vejledning Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Indholdsfortegnelse 1. Forord 6 1.1. Ændringer siden 2011 6 2. Generelt 8 2.1. Indsendelsesfrist? 8 2.2. Myndighed

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2012 (4. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

November 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen

November 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen November 2013 Vejledning Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen Indholdsfortegnelse 1. Forord 6 1.1. Ændringer siden 2012 6 1.1.1. Digital selvangivelse via TastSelv 6 1.1.2.

Læs mere

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre CVR nr. 31 85 98 83 Årsrapport 2013/14 Dansk Bygningskontrol A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18 CVR-nr. 66 21 11 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere