Regional specialisering Team Vækst Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regional specialisering Team Vækst Danmark"

Transkript

1 Regional specialisering Team Vækst Danmark Formålet med Team Vækst Danmark er at skabe flere højvækstvirksomheder ved at styrke den regionale specialisering inden for erhvervsområdet, så regionernes styrkepositioner understøttes jf. de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Programmet er inspireret af Team Danmarks arbejde med at udvikle topatleter ved at træne de bedste intensivt, så nogle af dem bliver eliten. På samme måde handler Team Vækst Danmark helt grundlæggende om, at de bedste vækstvirksomheder skal deltage i et elitetræningsforløb, hvor de bliver trænet, så de bliver fremtidens elite inden for hver deres område. Disse elitetræningsforløb skal afspejle de regionale politiske prioriteringer, der fordrer områdernes erhvervsmæssige spidskompetencer. Dette understøtter endvidere EU Kommissions strategi om smart specialisering, hvor målet netop er at fremme innovation og vækst på baggrund af regionale styrker inden for erhvervsområdet. I tråd med dette er det endvidere ambitionen, at der ikke er for store overlap mellem de regionale fokusområder for at fremme specialiseringen. Planen er, at der oprettes 1-3 elitetræningscentre i hver region over perioden Det forventes endvidere, at der i 2016 er etableret et elitetræningscenter i hver region. Tilbudsgiver er velkommen til at vurdere den indbyrdes sammenhæng mellem de regionale specialiseringer og komme med forslag til, hvordan der kan opnås synergier mellem de forskellige regioners regionale specialiseringer, fx ved at etablere fælles regionale specialiseringscentre. De regionale fokusområder er baseret på de regionale vækststrategier og spidskompetencer. Derudover er de valgt på baggrund af tilstedeværelsen af større virksomheder inden for området, der ville kunne bidrage til realisering af centrene ved at fungere som investorer, ambassadører, bestyrelsesmedlemmer mv. Tilstedeværelsen af større virksomheder inden for fokusområdet gør det endvidere mere attraktivt for udenlandske iværksættere at deltage i Team Vækst Danmark. Der lægges yderligere vægt på, om der i forvejen er en kritisk masse af virksomheder inden for fokusområdet, der vil kunne agere som mentorer eller opnå spin-off effekter af elitetræningscentrenes tilstedeværelse i regionerne. Nedenfor gennemgås de regionale fokusområder med udgangspunkt i en økosystemtilgang på følgende punkter: 1. Karakteristik af erhvervsområdet 2. Adgang til kapital 3. Adgang til viden 4. Acceleratorer/erhvervsservice 1

2 Region Sjælland Regionen har fokus på fire områder i forbindelse med Team Vækst Danmark: Bioøkonomi/ industriel symbiose, bygge- og anlæg, smart energi og transport og logistik. Baggrunden for de fire fokusområder præsenteres i de følgende afsnit på baggrund af førnævnte punkter. Det forventes, at ansøgninger fokuserer på, at der i første omgang etableres træningsfacilitet vedr. bioøkonomi/industriel symbiose. I andet år af initiativet etableres en facilitet inden for en af de andre specialiseringer. I alt forventes etableret to faciliteter i Region Sjælland i projektperioden Bioøkonomi/industriel symbiose Kalundborg udgør et af de førende miljøer inden for industriel symbiose. Her har flere virksomheder gennem længere tid udnyttet affald og udledninger som råstof og energi til andre virksomheders produktion. Disse virksomheder har skabt grundlaget for, at der er blevet etableret et nationalt symbiosecenter, hvor der sker en systematisering af kompetencerne inden for industriel symbiose. Derudover er mange af virksomhederne inden for den industrielle symbiose også biotekniske produktionsvirksomheder. Generelt ligger nogle af de største virksomheder, der teknologisk set er længst fremme inden for produktion af blandt andet enzymer, insulin og udnyttelse af biomasse i Region Sjælland herunder Novo Nordisk, Novozymes, DONG Energy, CP Kelco og Christian Hansen. Denne kombination af stærke bioteknologiske produktionsvirksomheder og den industrielle symbiose gør Kalundborg-området særlig attraktiv for mindre vækstvirksomheder, der specialiserer sig i måleudstyr og produktionsudstyr til bioteknologisk produktion eller teknologi og koncepter til ressourceeffektivisering og industriel symbiose. Derudover arbejder produktionsvirksomhederne gennem samarbejdet BIOPRO tæt sammen med universiteterne om at gøre produktionen mere miljømæssigt bæredygtig samt effektivisere og udvikle produktionen, hvilket igen gør det mere attraktivt for vækstvirksomhederne inden for området at etablere sig i Kalundborg. Nye vækstvirksomheder kan dog have brug for ekstern finansiering for at kunne realisere deres potentiale, hvilket leder over til, hvordan der er adgang til kapital i regionen. I Region Sjælland er der adgang til kapital gennem bl.a. investeringsfonden Capnova Invest Zealand, der har til formål at investere i små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Fonden forvaltes af CAPNOVA og har investeret godt 100 mio. kr. i regionale virksomheder. Derudover har CAPNOVA adgang til statslig projektkapital og egne investeringsmidler, der kan bruges til at finansiere innovative iværksættere og vækstvirksomheder. Ydermere er Zealand Finance en fond på 10 mio. kr. etableret i samarbejde mellem Væksthus Sjælland, Sparekassen Sjælland, Business LF og CAPNOVA. Fonden har til formål at finansiere vækstvirksomheder gennem mindre lån, der matches med banklån. Endvidere er der potentielt adgang til kapital gennem de større etablerede virksomheder inden for området, som muligvis vil lade deres ressourcer indgå i investeringerne. Kalundborgområdet har ligeledes rig adgang til viden gennem symbiosecentret. I Symbiosis Centret bliver viden og erfaring inden for området systematiseret, og der faciliteres aktiviteter til fremme af industriel symbiose til flere virksomheder landet over. På samme tid har de biotekniske 2

3 virksomheder selv viden, der er afgørende inden for udviklingen af produktionsteknologi. Endvidere er både Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet videnaktører på området, da de har særlig viden om bioteknologiske processer og produktionsteknologi, der bruges aktivt i den regionale erhvervsstrategi med fremme af bioteknologisk produktion. Bygge og anlæg Region Sjælland har et erhvervsstrategisk fokus på bygge- og anlægssektoren. Samlet set udgør bygge- og anlægssektoren 15 % af den private beskæftigelse i regionen, hvilket svarer til knap beskæftigede. I de kommende år har Region Sjælland flere større anlægsprojekter, hvilket forventes at have en positiv effekt på beskæftigelsen. Her er det i særdeleshed byggeriet af Femerntunnelen, der forventes at kunne tiltrække flere af verdens førende virksomheder på området. Generelt er der i sektoren mange mindre virksomheder inden for serviceområdet. De større virksomheder er derimod at finde inden for anlægsvirksomheder, entreprenører og specialiserede nicheprodukter samt lokalt orienterede håndværksvirksomheder. I forbindelse med Femern Bælt arbejder Regionen og Vækstforum Sjælland på at fremme innovationsaktiviteter herigennem. Dette skyldes, at kombinationen af byggeriet af Femerntunnelen samt det at regionen generelt har en stor anlægssektor giver en oplagt mulighed for at bruge sammensætningen til at fremme innovation, vækst og udvikling. Denne yderligere styrkelse af innovationsmiljøet omkring Femern var endvidere en del af regeringens vækstpakke i Gennem denne indsats er det således ambitionen, at den erhvervspolitiske strategi leder til nye produkter og services ved vækstvirksomhederne gennem byggeriet. Derudover forventes det, at der sker en opgradering af regionale og nationale forsknings-, viden- og uddannelsesinstitutioner, ligesom der arbejdes for, at der etableres en fælles innovationsplatform over Femern Bælt. For at opnå disse ambitioner er det nødvendigt med adgang til kapital. I denne forbindelse er førnævnte investeringsfonde som Capnova Invest Zealand og Zealand Finance igen aktuelle i kraft af deres fokus på fremme af vækstvirksomheder. Derudover kan de større virksomheder inden for området selv ressourcer have, der eventuelt ville kunne investeres i forløbet. Der er adgang til viden gennem de store entreprenørkonsortier, der skal bygge Femerntunnelen. Disse virksomheder har stort kendskab til innovation i byggeri og anlæg, hvilket er højaktuelt, når nye vækstinitiativer inden for området igangsættes. Vækstforum og Styrelsen for Forskning og Innovation har bidraget til oprettelse af Femern Innovationsnetværk, som skal understøtte innovation på grundlag af Femernbyggeriet og inddrage de godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS er) i arbejdet. Herudover kan Femern A/S, Innovationsnetværket Innobyg, DTU, Teknologisk Institut samt rådgivende ingeniørfirmaer med speciale inden for forskellige bygge- og anlægsopgaver bl.a. opbygget ved Storebælt- og Øresundsforbindelserne, hver især bidrage med viden om fremme af vækstvirksomheder indenfor bygge- og anlægsbranchen. I relation til acceleratorer og erhvervsservice, er CAPNOVA og Væksthus Sjælland aktuelle i kraft af viden og erfaring med arbejdet med vækstvirksomheder. Smart energi Region Sjælland har i mange år satset på cleantech og smart energi bl.a. med udgangspunkt i DTU Risø Campus, som har en stærk position på området. DTU Risø Campus besidder allerede nogle unikke test- og demonstrationsfaciliteter. Dette bliver nu yderligere styrket ved at DTU og Roskilde 3

4 Universitet samarbejder om at etablere en cleantech forskningspark. Herigennem får internationale virksomheder således adgang til den nyeste forskning inden for grøn energi. I denne sammenhæng er det oplagt, at sammensætningen af forskningsinstitutter, testfaciliteter og en forskerpark med fokus på grøn energi og innovation skaber en synergi, der bidrager til en øget kommerciel udnyttelse af den unikke cleantech-viden, som er i regionen. Dette miljø til fremme af innovation inden for grøn energi kan endvidere styrkes i samarbejde med energiforsyningsselskaber. Herunder er SEAS-NVE og Dong Energy særlig relevante med henblik på realisering af smarte energiløsninger for borgere og virksomheder eksempelvis gennem udvikling af apps. Endvidere er de aktuelle i ønsket om etableringen af smart energiforsyning i bygge og anlægsprojekter som f.eks. Femerntunnelen, hvilket således også relaterer sig til regionens andet fokusområde byggeri- og anlægsbranchen. Disse projekter kan realiseres bl.a. gennem deres adgang til kapital via investeringsfondene Capnova Invest Zealand samt Zealand Finance, som uddybet i tidligere afsnit. På samme vis som ved de to yderligere fokusområder, er der adgang til kapital gennem CAPNOVA, imens de større virksomheder ligeledes har mulighed for at bidrage med egne investeringsmidler. Der er endvidere rig mulighed for videndeling i kraft af, at DTU og Roskilde Universitet netop er ved at etablere en forskerpark inden for feltet. Ligesom energiselskaber som Seas-NVE og Dong Energy har stor viden om energiområdet, imens Teknologisk Institut ligeledes kan bidrage på dette punkt. Dette ligger i tråd med mulige acceleratorer og erhvervsservice, da Risø Park er en forskerpark inden for grøn energi med adgang til forskning og innovationsservices hos DTU og Scion DTU. Endvidere kan både CAPNOVA og Væksthus Sjælland ligeledes bidrage her. Logistik og transport Logistik- og transportbranchen rummer store vækstpotentialer både på grund af de store kommende infrastrukturforbedringer, som Femern-forbindelsen og på grund af en tendens til, at pladskrævende virksomheder i højere grad vælger at placere sig uden for Hovedstadsområdet. Region Sjælland arbejder fokuseret med at tiltrække nye virksomheder inden for branchen ved at tilbyde en kombination af god tilgængelighed, plads til ekspansion og kompetent arbejdskraft - både faglært og ufaglært. Transporterhvervet i Region Sjælland har under krisen udviklet sig mere positivt end i resten af landet. Samtidigt giver jobvæksten baghjul til det øvrige private arbejdsmarked i regionen. Transportområdet udgør i dag 10% af den private beskæftigelse i Region Sjælland med ca ansatte. Antallet af arbejdspladser er steget med knap 1 % fra Greve, Lejre, Køge, Lolland og Guldborgsund kommuner har en større andel af arbejdspladser i transporterhverv end gennemsnittet i Region Sjælland. Region Sjælland er bindeled mellem Øst- og Vestdanmark. I alt bliver der transporteret tons gods til eller fra Region Sjælland om året. Størstedelen af transporten er intern godstransport i regionen. Næsten 25 % transporteres til eller fra Region Hovedstaden og ses der udelukkende på Østsjælland er tallet 29 %. I Vest- og Sydsjælland på- og aflæsses omkring tre gange så meget gods som i Østsjælland. Transport- og logistikerhvervet er blevet mere effektivt og ressourcebesparende til gavn for både omsætning og miljø. Transportkapaciteten bliver i dag udnyttet bedre end nogensinde. Antallet af kørte ture er faldet f.eks. blev der i 2012 kørt 29 % færre ture end i Antallet af kørte ture uden læs er i samme periode faldet med 56%. 4

5 Stort set alle regionens logistik- og transportvirksomheder ligger i tilknytning til de store trafikårer. Størstedelen af virksomhederne er placeret på det centrale og østlige Sjælland langs Køgebugt- og Vest motorvejen. Der er i de fleste tilfælde tale om virksomhedsklynger, hvor fem eller flere virksomheder er lokaliseret i tilknytning til de større byer. Den kommende Femernforbindelse vil betyde en tættere forbindelse med Tyskland, som er Danmarks vigtigste handelspartner, og det vil få betydning for transport- og logistikbranchen. Region Sjælland vil blive et knudepunkt for transport imellem Nordeuropa og Skandinavien. 5

6 Region Midtjylland Regionen har fokus på tre områder i forbindelse med Team Vækst Danmark: Industri, energi og miljø samt fødevarer. Baggrunden for valget af disse områder gennemgås i de følgende afsnit ud fra de tidligere beskrevet karakteristika. Industri Regionen er specialiseret inden for industrien i kraft af, at næsten 29% af alle danske industriarbejdspladser ligger i Region Midtjylland. Her står regionen i særdeleshed stærkt inden for metal-, maskin-, transportmiddel-, tekstil - og træindustri. Inden for disse brancher står de midtjyske virksomheder for mere end en tredjedel af de danske arbejdspladser, mens der er omkring industriarbejdssteder i regionen. Således er Region Midtjylland stærkt specialiserede inden for industribranchen. På samme tid er der adgang til kapital i regionen gennem den regionale kapitalfond Midtjysk Iværksætterfond, der investerer i udviklingstunge virksomheder. Fonden er målrettede nyetablerede virksomheder, der har udviklet et produkt, som på en nyskabende måde dækker et behov i markedet og som har internationalt potentiale, hvilket i høj grad stemmer overens med Team Vækst Danmarks målgruppe. Fonden har endvidere et bredt samarbejde med andre kapitalaktører, hvorigennem det er muligt at finde private co-investorer til investeringerne, som fonden gennemfører. Der er ligeledes adgang til viden gennem aktører som Danish Avanced Manufactoring Research Center, der er et forskningscenter for avanceret fremstillingsteknologi. Endvidere er Industri Smart Center MIDT etableret i Herning, hvor der er fokus på at udvikle attraktive industriarbejdspladser primært på energiområdet. Yderligere er der Center for Defence, Space & Security, der målretter sig virksomheder til sikkerheds- og rumindustrien. På samme tid er der flere inkubatormiljøer som Dansk Produktions Univers, der er målrettet industrien, mens der ligeledes er flere andre med et mere bredt sigte som Vitus Bering og Nupark. Således er der bred adgang til både kapital og viden, der er målrettet industrien i regionen. Endvidere er der etableret et stærkt enstrenget erhvervsservicesystem, hvor den kommunale erhvervsservice arbejder tæt sammen med Væksthus Midtjylland om at rådgive virksomhederne. Her er der flere virksomhedsprogrammer som STARTmidt, VÆKSTmidt mv., der er fokuserede på at understøtte iværksættere og virksomheder med vækstpotentiale, hvilket ligger i tråd med Team Vækst Danmarks formål og kan bidrage til at understøtte de deltagende vækstvirksomheder i initiativet. Energi & miljø Ud over industrien er Region Midtjylland specialiseret i energi og miljø. Fremstillingserhvervene inden for energi- og miljøområdet i regionen står for to-tredjedele af Danmarks samlede eksport og omsætning på området. Derudover er flere af de største producenter på området etableret i regionen som eksempelvis Vestas, Siemens Wind Power og Grundfos. I tråd med dette er regionen særlig stærk på området inden for vindkraftanlæg med alle dertilhørende underleverandører. Endvidere er der et særlig vækstpotentiale inden for bioøkonomi, idet der er planlagt en etablering af et bioraffineringsanlæg i regionen. 6

7 Der er ligeledes rig adgang til kapital gennem større virksomheder og koncerner som de førnævnte virksomheder samt DONG Energy, Novozymes og EnergiMidt. Yderligere er der adgang til kapital gennem fonde som Insero, der investerer i iværksættere, som udvikler innovative løsninger inden for energi- og kommunikationsteknologi, ligesom Midtjysk Iværksætterfond er etableret i regionen, der investerer bredt i nye videntunge iværksættere. Endvidere er der flere videnaktører på området, som Aarhus Universitet Foulum, Teknologisk Institut, Agrotech, Navitas Science & Innovation og Via University College, der alle har et fokus på energi- og miljøområdet, herunder bioøkonomi. I henhold til erhvervsservice har Væksthus Midtjylland stor erfaring med rådgivning af små- og mellemstore virksomheder i deres produktudvikling gennem programmer som EnergiTEKmidt og CleanTEKmidt, hvor væksthuset støttede virksomhederne i form af tilknytning til videninstitutioner og rådgivning ved private konsulenter. Fødevarer Yderligere har regionen et stort fokus på fødevarer i kraft af, at regionen har stor eksportintensitet på området, særligt inden for kød- og mejerisektoren samt ingrediensindustrien, hvorfor specialiseringen ligeledes indgik i regeringens vækstplan for Igennem denne fødevareindsats har regionen manifesteret sig som Danmarks førende fødevareregion. Derfor er det vigtigt, at regionen påtager sig et særligt ansvar for at fremme innovation, vækst og samarbejde inden for fødevareområdet, hvor der er omkring virksomheder etableret i regionen, imens der er omkring personer beskæftiget her. I henhold til investeringer er der det regionale innovationsmiljø Future Food Innovation (FFI), der har en pulje til innovationsprojekter, ligesom der er andre investeringsaktører som Agro Business Innovation, Nupark Accelerace, Midtjysk Iværksætterfond samt Capnova. Derudover giver selvsamme investeringsaktører mulighed for adgang til viden, da aktører som FFI er etableret for at sikre vidensamarbejde mellem virksomheder og forskning inden for området. FFI er etableret som et konsortium bestående af Agro Tech, Teknologisk Institut, Aarhus Universitet, VIFU samt Agro Business Park, hvilket giver mulighed for vidensdeling mellem virksomheder og videninstitutioner. Yderligere er der det nyetablerede nationale cluster-initiativ Danish Food Cluster, som bliver en ressource i kraft af dens fokus på branding af området samt tiltrækning af kapital og viden for fødevarevirksomhederne. Der er yderligere adgang til erhvervsservice gennem Væksthus Midtjylland, hvor fødevarevirksomhederne kan gennemføre et accelerace-forløb, selvom der hidtil er relativt få, som har benyttet sig af muligheden. 7

8 Region Hovedstaden I Region Hovedstaden fokuseres på to specialiseringsområder Life Science biotekonologi og IKT, som introduceres i de kommende afsnit ud fra en indledende karakteristik af erhvervsområdet, hvorefter adgang til kapital, viden og erhvervsservice præsenteres. Life science - bioteknologi Region Hovedstaden er specialiseret inden for life science og bioteknologi, da regionen udgør Nordeuropas centrum for bioteknologi og lægemiddelvirksomheder, hvor der er lidt mere end 100 lægemiddelsvirksomheder etableret i regionen med omkring ansatte, en årlig eksport på 8 mia. euro og en meget høj værditilvækst pr. medarbejder. Regionen er særligt specialiseret inden for det bioteknologiske område i henhold til medicinske produkter. Der er flere muligheder, når det kommer til adgang til kapital gennem eksempelvis Copenhagen Spin Out, som stiller proof-of-concept-midler til rådighed til opfindelser for universiteter og hospitaler, imens de store medicinalvirksomheder har forskellige fonde som Novo Seeds, Seed Capital Danmark og Sunstone. Endvidere er der mulighed for vidensdeling gennem innovationsnetværket Biopeople, der har gennemgået Europa Kommissionens klynge-benchmarking. På samme vis er der Medicon Valley Alliance, som er en netværksorganisation henover Øresund, men under omorganisering. Der forventes i det kommende år etableret en revitaliseret, fokuseret klyngeorganisation for Life Science i regi af Copenhagen Capacity. Hertil kommer Copenhagen Health Tech Cluster, der bl.a. kan for-midle kontakt til regionens stærke netværk af test centre og living labs med fokus kliniske afprøvning og healthtech innovation. Regionen er bl.a. hjemsted for det nationale Nextpartnership, som skal styrke miljøet for proof-of-concept forsøg på bl.a. regionens virksomheder. Yderligere er der Copenhagen Spin Out, der styrker samspillet mellem universiteter, forskerparker og investorer for at sikre, at de gode idéer, som skabes på universiteterne, ikke går tabt men i stedet udvikles hurtigt i samarbejde med de private virksomheder. Således er der flere tilbud inden for bioteknologi som har et fokus på, at der sker en kommercialisering af forskningen, så idéerne omsættes til konkrete produkter, der videreudvikles i samarbejde med den private sektor. Derudover har Væksthus Hovedstaden kørt et af sine GrowBiz-forløb på området. Endelig kan regionens science office i Bruxelles sammen med universiteterne creodk bistå med styrket hjemtag af Horizon2020-midler til området. IKT Ud over bioteknologi er Region Hovedstaden specialiseret inden for informations- og kommunikationsteknologi, hvor omkring 60% af Danmarks arbejdspladser og 85% af landets eksport er fra regionen. Regionen er i særdeleshed specialiseret inden for software, services og mobile applika-tioner, men der er et overlap og synergimuligheder over mod andre erhvervsområder som sund-heds- og velfærdsteknologiområdet, det kreative område og miljø/energiområdet. 8

9 Vækstvirksomheder inden for dette område har mulighed for at opnå investeringer gennem Accelerace Invest, der er delvist finansieret gennem EU s strukturfonde. Når det kommer til digital ind-holdsproduktion har Capnova oprettet en Game Invest division i København. Yderligere er der Seed Capital Denmark og Sunstone, som ikke er specialiseret på brancher eller klynger, men som har ekspertteams inden for eksempelvis IKT, hvorfor de ligeledes er aktuelle. Der er adgang til viden gennem centrale videninstitutioner i hovedstaden som Københavns Universitet, DTU, ITU og GTS-instituttet DELTA etc. Derudover er der andre relevante videninstitutio-ner som Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet mv., der ligeledes vil kunne bidrage på dette punkt. Endvidere er der flere innovationsnetværk på området som InfinIT og Copenhagen Fintech Innovation & Research, hvor sidstnævnte yderligere laver forsknings- og innovationsprojekter i krydsfeltet mellem finans og IT. Den nyetablerede Copenhagen Big Data Platform vil kunne under-støtte vækstorienterede smartphone- og web-appudviklingsvirksomheder. Den stærke IKT-dimension i mange cleantech-virksomheder præger også klyngeorganisationen CLEAN som driver flere innovationsprojekter som Smart Grid og Smart City. Hertil kommer GreenLabs i regionen som PowerLab, og Danish Out Lightning Lab (DOLL) på DTU/Albertslund. I relation til erhvervsservice er der Accelerace Programmet, som laver træningsforløb for virksomheder med vækstpotentiale. Programmet var oprindeligt specialiseret på IKT-området og er sidenhen blevet udvidet til også at omfatte cleantech og Life Science, selvom den stadig overvejende målretter sig IKT. Når det kommer til computerspil, animation og indholdsproduktion, er der Interactive Denmark, der understøtter opstartsvirksomheder med stærke rådgivningsforløb. Ydermere har Filmskolen oprettet den europæiske uddannelse Eucroma, der er et internationalt træningsprogram til udvikling af crossmedia projekter, som integrerer digital animation og spil. 9

10 Region Syddanmark Region Syddanmark har ligeledes fire specialiseringsområder inden for Team Vækst Danmark. Regionen er specialiseret indenfor energieffektive teknologier, offshoreenergi, sundheds- og velfærdsteknologi samt oplevelseserhverv. De fire fokusområder gennemgås i de følgende afsnit. Energieffektive teknologier Regionen er i høj grad specialiseret inden for energieffektive teknologier (herunder effektelektronik, mekatronik, sensorik, energieffektivitet og energisystemer), idet omkring halvdelen af landets arbejdspladser indenfor området er placeret i Region Syddanmark, svarende til arbejdspladser. Det er virksomheder der udvikler, producerer og servicerer high-end komponenter, teknologier og systemer til et bredt marked i hele værdikæden af intelligent og effektiv energiudnyttelse indenfor alle energiformer. Det er virksomheder som Danfoss, Maersk Container Industry, Siemens, Linak, Vestfrost Solutions mv. Der er høj grad af eksportintensitet på 70-90%, og mange af virksomhederne er globalt markedsledende. Iværksætteri er af stor betydning for klyngen, og en fjerdedel af alle virksomhederne er mindre end fem år gamle. I sammenhæng med en global tiltrækning bidrager de eksisterende unge virksomheder til et stort potentiale for udvikling af elitevækstvirksomheder. En del af virksomhederne indenfor effektelektronik forventer mindst 20% årlig vækst de kommende fem år. Virksomhederne har adgang til kapital gennem kapitalfonden Welfare Tech Invest, der yder lån og investerer i virksomheder indenfor velfærdsteknologi energi og design. Fonden har en kapital på i alt 140 mio. kr. Med henblik på løbende syndikering har fonden et tæt samarbejde med en lang række andre investorer, som kan være aktuelle for forretningsområdet. Endvidere er der stor viden på området i regionen, hvor der blandt andet er Syddansk Universitet/Mads Clausen Instituttet og klyngeorganisationen og Nationalt Innovationsnetværk CLEAN, som beskæftiger sig med energieffektivisering og intelligente energiløsninger. Herunder bliver der endvidere etableret et Green Lab i Sønderborg og der er et tæt samarbejde med tyske virksomheder og videninstitutioner. Gennem CLEAN er der adgang til viden, sparring, rådgivning, innovationssamarbejder mv., mens erhvervsservicen på området er generelle i henhold til virksomhederne, hvor kommuner og Væksthuset henviser til de specialiserede tilbud. Offshore Ud over energieffektive teknologier står regionen stærkt inden for offshoreenergierhverv, hvor af danske arbejdspladser i branchen er placeret i Region Syddanmark. Endvidere er der høje forventninger til vækst på området, hvor der forventes arbejdspladser i branchen i Det er virksomheder som f.eks. DONG, Maersk Oil, Vestas, Siemens, Semco Maritime, Blue Water, Bladt Industries, A2Sea, Viking m.fl. som alle opererer på det globale marked. 177 af de 500 danske offshore-virksomheder ligger i Esbjerg Kommune, hvilket understreger regionens specialiseringsgrad på området. Lindø har endvidere udviklet sig til særligt produktionsområde, udviklings- og testcenter (naceller, svejse og fundamenter) med 2400 jobs. Fra 2010 til 2012 var der vækst i offshore vinds eksport på 52 %, imens der var en vækst i omsætningen på 44 % på vindområdet. Markedsvæksten i EU estimeres til at stige med 250 % fra Offshorevækstvirksomhederne har adgang til kapital gennem den regionale kapitalfond Welfare Tech Invest, der yder lån og investerer i virksomheder indenfor velfærdsteknologi energi og design. Fonden har en kapital på i alt 140 mio. kr. Med henblik på løbende syndikering har fonden et tæt 10

11 samarbejde med en lang række andre investorer, som kan være aktuelle for forretningsområdet. I henhold til viden på området er der Aalborg Universitet i Esbjerg og klyngeorganisationen og Nationalt Innovationsnetværk Offshoreenergy.dk, som har 275 medlemsvirksomheder inden for offshore-branchen. Herigennem er der adgang til matchmaking, rådgivning og innovationssamarbejder. På samme tid er der adgang til viden gennem test- og videncentret på Lindø. Der adgang til generel erhvervsservice, hvor Væksthuset og kommunerne henviser til de specialiserede tilbud. Sundheds- og velfærdsteknologi Region Syddanmark fokuserer endvidere på sundheds- og velfærdsteknologi, hvor der i regionen er omkring 300 virksomheder på området, som beskæftiger 3000 personer. Her står regionen særlig stærkt inden for automation, intelligente hjælpemidler, telemedicinske løsninger og ITsystemløsninger. Igen er det muligt at opnå kapital gennem den regionale kapitalfond Welfare Tech Invest, der yder lån og investerer i virksomheder indenfor velfærdsteknologi energi og design. Fonden har en kapital på i alt 140 mio. kr. Med henblik på løbende syndikering har fonden et tæt samarbejde med en lang række andre investorer, som kan være aktuelle for forretningsområdet. Derudover er der rig viden på området i regionen i kraft af, at Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital og Forskerparken i Odense kan bidrage med relevant viden og testfaciliteter på sundheds- og velfærdsteknologiområdet. Yderligere stiller regionen selv flere tilbud til rådighed nationalt, som er aktuelle inden for branchen som testfaciliteter, rådgivning om og værktøjer til offentlig-privat innovation og samarbejde. Herunder har regionen eksempelvis etableret SPIR-initiativet Center for Robotteknologi, Welfare Tech, Accelerace Welfare samt Syddansk Sundhedsinnovation. Der har yderligere været flere EU-initiativer inden for blandt andet telemedicin og innovative offentlige indkøb. Derudover er der etableret initiativet CoLab, hvor det tværsektorielle samarbejde videreudvikles, så der kan etableres en bedre udvikling og udbredelse af borgernære velfærdsteknologiske løsninger. Den øvrige erhvervsservice er generel, hvor kommuner og væksthus henviser til de specialiserede tilbud. Oplevelseserhverv Regionens sidste fokusområde er oplevelseserhverv, der indeholder turisme samt design og kreative erhverv. Turisme er serviceerhverv inden for ferie- og erhvervsturisme, der arbejder med overnatning, transport, rejse- og turistservice, restauration og oplevelsestilbud. I forretningsområdet indgår også erhverv, der arbejder med fødevarer som oplevelsesprodukt. Design og kreative erhverv, defineres som virksomheder, der anvender design til at styrke innovations- og konkurrenceevnen samt kreative erhverv, herunder virksomheder der udbyder designkompetencer. Region Syddanmark er den største turismeregion i Danmark målt på antal overnatninger med internationalt attraktive destinationer, der tiltrækker et stigende antal ferie- og erhvervsturister. Turismen genererer årligt en omsætning på 18 mia. kr. og jobs til personer i Syddanmark, mens der er omkring mennesker beskæftiget inden for kreative erhverv i regionen. Der er desuden etableret effektfulde iværksættermiljøer inden for kreative erhverv. 11

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Pkt. 4 bilag 1 Syddansk indspil til Vækstpartnerskabsaftale 2014

Pkt. 4 bilag 1 Syddansk indspil til Vækstpartnerskabsaftale 2014 Pkt. 4 bilag 1 Syddansk indspil til Vækstpartnerskabsaftale 2014 HØJVÆKSTMODEL Der skabes for få højvækstvirksomheder i Danmark, kun 2% af de danske virksomheder med over 250 ansatte er etableret inden

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Hovedelementer i handlingsplanen Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i handlingsplanen Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i handlingsplanen 2012-2013 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Handlingsplan 2012-13 Handlingsplanen er udgangspunkt for Vækstforums indsats i 2012-13 og det første skridt

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan?

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan? Vækst i Region Sjælland hvorfra og hvordan? Vær med til at forme den nye vækststrategi Der skal udarbejdes en ny vækst- og udviklingsstrategi for regionen. Til dette arbejde ønsker vi input fra alle, der

Læs mere

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013 FORKANTS DANMARK -Globale udfordringer lokale muligheder Udviklingschef Niels Larsen 2013 UDFORDRINGER/MULIGHEDER Infrastruktur Placering Offentlige arbejdspladser Bosætning Uddannelser Arbejdspladser

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

IT-erhvervene i tal 2009

IT-erhvervene i tal 2009 IT-erhvervene i tal 2009 BrainsBusiness - ICT North Denmark kort fortalt... IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks

Læs mere

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland BEDRE Overblik Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland 2017 Vi sætter denne gang fokus på grøn vækst og grønne job I Aalborg Kommunes Erhvervsplan for 2015-2018 (Aalborg Den Globale Videns og Industriby)

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016

Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016 Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Lidt fra den store verden Fødevareerhvervet i

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Samarbejde om virksomheders deltagelse i erhvervsfremmeaktiviteter på tværs af regionsgrænser

Samarbejde om virksomheders deltagelse i erhvervsfremmeaktiviteter på tværs af regionsgrænser Samarbejde om virksomheders deltagelse i erhvervsfremmeaktiviteter på tværs af regionsgrænser 1. Baggrund for samarbejdsaftalen De tre vestdanske vækstfora for Region Syddanmark, Region Midtjylland og

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Vækstpartnerskabsaftale 2017/2018 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum

Vækstpartnerskabsaftale 2017/2018 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum Vækstpartnerskabsaftale 2017/2018 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum Det går fremad med væksten i Danmark. Det gælder også i Syddanmark. Den digitale omstilling af danske virksomheder er central

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Performanceregnskab 2015 Det samlede landskab af væsentlige klynger og innovationsnetværk i Danmark

Performanceregnskab 2015 Det samlede landskab af væsentlige klynger og innovationsnetværk i Danmark Performanceregnskab 2015 Det samlede landskab af væsentlige klynger og innovationsnetværk i Danmark Udarbejdet af Cluster Excellence Denmark på vegne af Klyngeforum Forum for klynge- og netværksindsatsen

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Maritimt brancheudviklingscenter i Frederikshavn

Maritimt brancheudviklingscenter i Frederikshavn Maritimt brancheudviklingscenter i Frederikshavn Vækstteamet for Det Blå Danmark anbefaler, at Det Blå Danmarks kompetencer, forskning og innovation styrkes. Det maritime brancheudviklingscenter i Frederikshavn

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Revolution på det skandinaviske logistikmarked

Revolution på det skandinaviske logistikmarked Revolution på det skandinaviske logistikmarked DK Nordeuropas stærkeste og mest innovative logistikklynge i støbeskeen I de kommende år vil der blive investeret massivt i infrastrukturen i regionerne i

Læs mere

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE Det fælles regionale EU-kontor COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE V/ Vicedirektør Kristian Johnsen SMV-arrangement om EU-funding og Horizon2020 VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN 17. juni 2014 Mødelokale M1, Fruebjergvej

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Svensk RegLab besøg, Agro Food Park, 3. september 2014 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Case: Agro Food Park og Danish

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats vurdering af ansøgningen EE-Sønderjylland energieffektiv teknologi og løsninger

Målrettet erhvervsindsats vurdering af ansøgningen EE-Sønderjylland energieffektiv teknologi og løsninger Målrettet erhvervsindsats vurdering af ansøgningen EE-Sønderjylland energieffektiv teknologi og løsninger Ansøgning om regionale erhvervsudviklingsmidler Ansøgt beløb Indstillet beløb 22.400.000 kr. 22.400.000

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

ET EFFEKTIVT ERHVERVS- FREMME- SYSTEM

ET EFFEKTIVT ERHVERVS- FREMME- SYSTEM ET EFFEKTIVT ERHVERVS- FREMME- SYSTEM SEKS PRINCIPPER TIL FORENKLING OG VIRKSOMHEDSFOKUS SÅDAN LØFTER VI ERHVERVS- FREMME- INDSATSEN En af nøglerne til fremtidens vækst, velfærd og konkurrencekraft er

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Vision for 2020 Syddanmark er i 2020 kendetegnet ved høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk CFI Mission Udvikling, vækst og synlighed for Viborgs industriproduktion og -uddannelser Etablering af flere industri- og produktionsvirksomheder Skabelse af flere arbejdspladser CFI - Vision CFI er i

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder

Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder v/ Christian Brix, projektleder, Væksthus Hovedstadsregionen 05-10-2016 2 Et Væksthus i hver region 5 væksthuse

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Innovationspuljen i Midtnet Kina

Innovationspuljen i Midtnet Kina Innovationspuljen i Midtnet Kina 4,3 millioner kroner til at realisere SMV ers gode idéer til produkter og løsninger til det kinesiske marked Puljen er åben fra 1. januar 2017 Baggrunden for Midtnet Kina

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

MARCODs formål er: Hvad kan MARCOD gøre for dig?

MARCODs formål er: Hvad kan MARCOD gøre for dig? MARCODs formål er: At indhente, omsætte og udbrede den nyeste maritime viden og hjælpe den maritime serviceindustri til at implementere og kommercialisere viden til produktydelser, forretningskoncepter

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere