Nye møller på Bornholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye møller på Bornholm"

Transkript

1 Prospekt 2002

2 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm med nye effektive og velplacerede møller. Hele projektet omfatter 3 stk. 1,3 MW møller i Hasle, 5 stk. 1,3 MW møller i Sose, og 3 stk. 800 KW møller på Snorrebakken. Heraf udbydes 1,3 MW til laugsmølle. Der er opkøbt i alt kw gamle møller til nedrivning. Nedrivningsbeviserne giver ret til en forhøjet afregningspris på 17 øre for 3 gange den opkøbte effekt i fuldlasttimer. Der er udstedt byggetilladelse til Snorrebakken og Sose. Det forventes at byggetilladelsen til Hasle foreligger snarest. Det bliver en kort og intensiv byggeperiode, men alle leverandører er taget i ed på at det hele kan være færdigt til 31 / Projektet er nu så fremskredet at vi indbyder til tegning af anparter. Yderligere oplysninger på Oplysninger om Nordex og møllens teknik kan ses på eller rekvireres fra Miljøkontoret. Bestyrelse, revisor og advokat Bestyrelsen består af følgende personer: Morten Poulsen, Kjeld V Eriksen, Lars Knudsen, Preben Jørgensen, Steffen Olsen. Revisor : Revisionsfirmaet Jens Finne, Rønne Advokat : Peter Paldan Sørensen, Nexø Interessentskab Møllelauget er oprettet som et interessentskab. Som interessent ejer du en andel svarende til 1 / af interessentskabet pr. andel du køber. I et I/S er der solidarisk hæftelse. Alle fællesejede vindmøller i Danmark er organiseret som I/S uden det har givet anledning til problemer med den solidariske hæftelse. Ifølge vedtægterne må der ikke stiftes gæld i lauget. Samtidig skal hele andelskapitalen indbetales på forhånd. Begge dele minimerer risikoen i projektet. Side 2

3 Laugets mølle finansieres ved salg af andele. En andel svarer til en årlig produktion på kwh. Laugets indtægter ved salg af møllens elproduktion, fratrukket løbende driftsomkostninger, udloddes til interessenterne. Udlodning sker ca. en måned efter et kvartalsskifte. Forsikring, service og drift Møllerne er forsikret i CODAN med bredest mulige dækningsvilkår i form af kombineret vindmølleforsikring med følgende dækningsomfang : All Risks forsikring (Kaskoforsikring) Drifttabsforsikring Produktionsberegningsforsikring Ansvarsforsikring Der er tegnet en udvidet forsikringsdækning i 5 år. Der er tegnet servicekontrakt med Nordex. Møllerne er udstyret med fjernovervågning så driftstilstand kan følges nøje, og fjernstyres fra Nordex serviceafdeling. Tilsyn og service er også lokalt baseret, idet HT-Elektro i Rønne ved Thorkild Andersen står for dette. Produktion, pris og udbytte På baggrund af uvildige terrænvurderinger er årsproduktionen fra møllen beregnet til kwh. Der er tegnet en produktionsberegnings forsikring på kwh pr. år. Det er på basis af den forsikrede årsproduktion, at budgettet er udarbejdet og at vindmøllelauget er opdelt i andele af kwh. Hver interessent skal minimum eje 5 anparter. Der er udarbejdet et investeringsbudget med baggrund i indhentede tilbud fra Nordex og øvrige underleverandører. Ved udarbejdelsen af anlægsbudget er der lagt en meget forsigtig vurdering. Først når anlægsregnskabet bliver opgjort kan andelsprisen fastlægges endeligt. Besparelser i forhold til anlægsbudgettet vil blive tilbagebetalt til andelshaverne i forbindelse med den første udlodning af driftsoverskud, som forventes ca. 1. maj Budget og økonomiberegninger udarbejdet af Revisionsfirmaet Jens Finne, er vedlagt. Afregningsprisen er via forligspartierne i folketinget garanteret i 10 år jvf. økonomiopstilling. Dog tages forbehold for evt. senere lovændringer. Baseret på ovennævnte forsikrede produktionstal og investeringsbudget vil prisen pr. andel blive kr. Det vil give en forventet simpel forrentning efter skat og afskrivninger på 12,2 % over 10 år, 9,85 % over 20 år. Forrentningen for de enkelte år kan ses af økonomiberegningerne. Side 3

4 Lånefinansiering Ønsker man at låne til køb af andele kan man henvende sig i sit pengeinstitut. De Bornholmske pengeinstitutter er informeret om projektet. Skatteforhold for Vindmølleejere Der er 3 sæt skatteregler for ejere af vindmølleanparter : - Almindelige erhvervsmæssige regler - Skematisk regel - Anpartsregel Almindelige erhvervsmæssige regler Principielt kan en ejer af vindmølleandele medregne indkomsten heraf efter reglerne om opgørelse af erhvervsmæssig indkomst, herunder virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningens regler. Vedtægterne kræver at der max. kan være 10 personer der bruger de erhvervsmæssige regler, hvilket har som konsekvens at man minimum skal investerer i 1/10 af den samlede anpartskapital, hvis man ønsker at købe anparter erhvervsmæssigt. Beløbet er minimum kr. Arv eller anden overdragelse af anparter kan kun ske efter bestyrelsens godkendelse. Skematisk regel Hvis du køber 5 7 andele kan det bedst betale sig at medregne indtægten efter den skematiske regel, idet indtægten praktisk talt vil være skattefri. Man kan vælge at bruge den skematiske regel efter ligningslovens 8P. Herefter kan man opgøre det skattemæssige resultat som 60 % af den del af el-salget, der overstiger et bundfradrag på kr. Bundfradraget kan kun bruges til indtægter fra mølleandele, hvis indtægten er mindre end kr. kan fradraget ikke udnyttes fuldt ud. Bundfradraget er personligt, hvilket vil sige at hvert myndigt medlem af husstanden kan bruge kr. fradraget. Indtægten skal medregnes til personlig indkomst (dermed den højeste marginalskat), men beløbet er undtaget for arbejdsmarkedsbidrag. De 40 % af indtægten som er skattefri, skal modsvare driftsudgifter, afskrivninger mv. Eventuelle renter i forbindelse med finansieringen af købet medtages på selvangivelsen på sædvanlig vis som en del af personens kapitalindkomst. Anpartsregel Skattemæssig indberetning efter denne regel er ikke muligt, da det vil have som konsekvens at hele lauget vil være omfattet, og det frie valg af skematisk regel udelukket. Side 4

5 Køb af andele For at købe andele skal du henvende dig til Bornholms Miljø og Energi kontor. Du vil så få tilsendt en tegningskontrakt som du skal udfylde og underskrive. Du kan også på udskrive, underskrive og sende tegningskontrakt. Der skal indsendes 1 kontrakt for hver person der ønsker at tegne andele. Kontrakten kan kopieres eller der kan bestilles flere fra Miljøkontoret. Tegningskontrakten skal være på Miljøkontoret senest den 4. november. Tegningskontrakterne til anparter efter 3000 kr. fradrag / skematisk regel, modtages og behandles efter princippet først til Mølle. Tegningskontrakter til erhvervsmæssig investering behandles efter en vægtet vurdering af projektet som helhed. Erhvervsmæssig investering er minimum 1 / 10 af den samlede andelskapital., jvf. vedtægterne. Senest den 4. november 2002 skal det fulde beløb på kr. pr. andel indbetales på laugets konto. Indbetalingen skal ske til : DiskontoBanken Bornholm reg. nr og konto nr Tegningskontrakten skal indsendes til: Bornholms Miljø og Energikontor Spørgsmål til : Bornholms Miljø og Energikontor Gl. Rønnevej 17 B 3730 Nexø telefon fax Side 5

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

Tegningsmateriale for

Tegningsmateriale for Tegningsmateriale for Hvidovre Vindmøllelaug I/S Hvidovre Vindmøllelaug I/S har af DONG Energy købt den midterste af tre store havvindmøller ved Avedøre Holme. Møllerne opføres af DONG Energy, som ejer

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Green Globe International I/S

Green Globe International I/S Green Globe International I/S BILAG 2 19. marts 2001 Endeligt ejerskab af Samsø Havvindmøllepark Organisation og selskabsformer samt det videre arbejde 1. Indledning Dette notat indgår som et bidrag til

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 Vejledning i handel med andele Hvis du overvejer eller ønsker at sælge dine andele, vil vi som bestyrelse, anbefale at du læser denne vejledning grundigt.

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2015 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet

Læs mere

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S PROSPEKT VEDRØRENDE VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S Aktierne omfattet af nærværende udbud søges ikke optaget til handel eller officiel notering på et marked. Potentielle investorer, selskaber og rådgivere

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Invitation Lynettens Vindkraft & markerer 10 årsdagen for Lynettens syv vindmøller lørdag den 2. september

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

Skatteservice. det betaler sig

Skatteservice. det betaler sig Skatteservice det betaler sig Har du styr på din selvangivelse?...så sker der ikke noget Effektivt Hurtigt Gratis Fast kontaktperson Fejl eller mangler på din selvangivelse kan få store økonomiske konsekvenser.

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech Skattemæssige ordninger anvendes i vidt omfang inden for energi og cleantech. Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 1. Indledning Incitamenter vedrørende brugen af vedvarende energi kan udformes

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 Sag 484/2007 (1. afdeling) Søren Larsen (advokat Birgitte Pedersen) mod Jan Hartmann (advokat Peder Fihl) og Vestas Wind Systems A/S (advokat Lotte Eskesen)

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere