NOTAT. Notat om Vækstområde Fyn - Landsplanredegørelse 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Notat om Vækstområde Fyn - Landsplanredegørelse 2009"

Transkript

1 NOTAT Plankontoret Flakhaven Odense C Tlf Fax Notat om Vækstområde Fyn - Landsplanredegørelse 2009 Fyn og Verden De store byer er lokomotiver for udviklingen i Danmark. Det viser udviklingen på landsplan, hvor det direkte kan aflæses, at væksten i arbejdspladser og boliger især sker omkring de store bykoncentrationer. Odense er Danmarks 3. største by. Som den eneste reelle storby i regionen fungerer Odense som hovedby i Region Syddanmark og har derfor en central rolle i forhold til vækst og udvikling af regionen. DATO 10. oktober 2008 REF. ACLO JOURNAL NR. 2008/ Udover at fungere som kraftcenter for regionen spiller Odense også en væsentlig rolle som hoved- og centerby for Fyn. Danmarks 5 største byer pr. 1. januar 2008 Hovedstadsområdet Århus Odense Aalborg Esbjerg Indbyggertal i Region Syddanmark Kilde: Region Syddanmark 1/11

2 Fyn ligger som et naturligt bindeled mellem Det østjyske Bybånd og Hovedstaden. Fyn matcher de to vækstcentre og vi ser derfor os selv som et vækstcenter. Regionernes geografi Kilde: Landsplanredegørelse 2006 Odense og Fyn ligger rent geografisk centralt. I en afstand af 2 timer dækker vi over halvdelen af Danmark. Fyn er et vækstområde med større og mere naturlig sammenhængskraft end f.eks. Østjylland. Dette skyldes, at der dels ikke findes naturlige barrierer, der forhindrer sammenhængskraften, dels at Fyn har en naturlig rollefordeling mellem byerne. 2/11

3 Af Landsplanredegørelse 2006 fremgår det at Adgang til beskæftigelse er en vigtig forudsætning for vækst og udvikling. Fyn er en del af vækstaksen set i forhold til arbejdspladspotentialet. Sammen med Østjylland og Hovedstadsområdet udgør vi det såkaldte vækst-h. Kilde: Landsplanredegørelse 2006 Fyn en sammenhængende landsdel Fyn er en naturlig, geografisk og historisk sammenhængende landsdel uden fysiske barrierer. Fra har Fyn været et selvstændigt amt, hvor regionale interesser indenfor infrastruktur, offentlig service samt natur og miljø er koordineret og afstemt. I den periode er der også arbejdet sammen om erhvervs- og landspolitiske tiltag. Samarbejdet på turistområdet er fortsat idet Fyntour er blevet til Syddansk Turisme og dermed udvidet til hele Syddanmark. I dag er et net af landeveje mellem største fynske byer, motorvejen Middelfart-Odense-Nyborg (E20), motorvejen Odense-Svendborg (A9) samt togforbindelserne på samme strækninger med til at sikre Fyn som et sammenhængende arbejdskraftopland. Odense er hovedbyen med godt af de fynske arbejdspladser. De seneste års vækst i arbejdspladser er ikke kun sket i Odense. Relativt set har Svendborg, Kerteminde, Assens og Nordfyn haft en fremgang over landsgennemsnittet. Der er især skabt nye arbejdspladser indenfor forretningsservice, handel og byggebranchen på Fyn. Pendlingstiden er typisk maksimalt 45 min på Fyn. 3/11

4 På sundhedsområdet forsætter samarbejdet bl.a. med arbejdsdelingen mellem de lokale sygehuse i bl.a. Svendborg, Fåborg, Nyborg og Odense Universitets Hospital, der også samarbejder med hele Syddanmark. På Fyn kan man stort set få alle landets uddannelser de fleste uddannelsesinstitutioner er samlet i Odense, der alene har 22 videregående uddannelsessteder, men Sydfyn har også seminarer og søfartsskole i Svendborg og på Ærø. Samarbejde på uddannelsesområdet har blandt andet resulteret i en fælles hjemmeside studievalg.dk. På kan man se det samlede udbud af uddannelser i Odense med over 80 forskellige uddannelser. I de seneste år er der relativt flere studerende på Fyn der har færdiggjort almene gymnasiale uddannelser og mellemlange- og videregående uddannelser end i landet som hele. Fyns centrale placering midt i landet og det store udbud af forskellige uddannelser gør det attraktivt at tage sin uddannelse her. Det ses på antallet af unge tilflyttere til primært Odense. Dagligvarehandlen på Fyn sker i de lokale byer, mens Odense dækker en større del af handlen med udvalgsvarehandlen, da den er Danmarks tredje største handelsby. Et nyt Ikea ved Rosengårdcenteret, der vil blive landets største, ventes at styrke denne position. folketal 1.januar Hele landet ,2% Assens ,1% Faaborg-Midtfyn ,6% Kerteminde ,4% Langeland ,4% Middelfart ,2% Nordfyns ,8% Nyborg ,9% Odense ,6% Svendborg ,2% Ærø ,3% Fyn ,2% Fyn er statistisk set et gennemsnit af Danmark og har alle problematikker samlet på et sted dels vækstpotentialet i de større byer, dels udkantsproblematikker på de sydfynske øer. Indbyggertallet på Fyn nærmer sig og befolkningsudviklingen har i de seneste år relativt fuldt landsgennemsnittet. Odense bys indbyggertal er på godt pr. 1. januar Til sammenligning er indbyggertallet i Kolding, Vejle og Fredericia tilsammen ca /11

5 Odense bys indbyggertal er vokset med 4% mod Trekantsbyerne 2% fra Odense har på det område styrket sin position som Syddanmark hovedby. Vækstcenter Fyn potentialernes land Odense potentielle vækstområder: Bioteknologi og sundhed, robotter og produktionsteknologi, kommunikation og IT, oplevelsesøkonomi, erhvervsgartneri. Fyn og Odense er i erhvervs- og bosætningsmæssig forstand nært forbundne oplande. Odense har regionens største arbejdskraftopland med arbejdspladser og alle landsdelscenterfunktioner repræsenteret og Region Syddanmark og Fyn er det naturlige næropland, med hovedvægten lagt på bosætning på Fyn. Fyns Amt udarbejdede i 2004 PULS og OPUS rapporterne, der opsummerede potentialer, udfordringer og lokalestyrker for de enkelte fynske egne og med OPUS sattes fokus op Odense. Disse udgør sammen med andre senere kilder baggrunden for nedenstående. Odense har vækstområder indenfor sektorområderne; bioteknologi og sundhed, der knytter sig til styrkepositionen sundhed og uddannelse. Robot og produktionsteknologi knytter sig til styrkepositionerne indenfor for uddannelse og fremstilling og vækstområdet Kommunikation og IT lægger vægten på styrkepositionerne indenfor bl.a. styrkeområdet indenfor kommunikations branchen. Odenses satsninger på kulturlivet og detailhandelen understøtter oplevelsesøkonomien som vækstområde. Medie- og reklamebranche Odense har en styrkeposition inden medie og reklamebranchen. Odense er hjemby for TV2 og en række medieproduktionsvirksomheder og reklamebureauer. SDU har styrket medieklyngen med etableringen af en journalistuddannelse på Odense universitet. Detailhandel Odense er det stærkeste detailhandelscenter i Syddanmark, hvor der samlet blev omsat for 11,4 mia. i Det gør det til Danmarks tredje største handelscenter. Detailhandelen i Odense er koncentreret i en stærk bymidte med et varieret butiksudbud og intimt bymiljø med kulturelle aktiviteter, cafeer og restauranter. Der er vedtaget planer for et nyt m² stort indkøbscenter i tilknytning til bymidten med tilhørende parkeringsmuligheder. Det planlagte center ventes at styrke det samlede detailhandels udbud i bykernen. Bykernen suppleres 5/11

6 af det omsætningsmæssigt endnu større aflastningscenter SØ med Danmarks største overdækkede indkøbscenter Rosengårdscentret og Bilka og Fynbyen. IKEA er ved at opføre Danmarks største varehus på m² i aflastningsområdet. Uddannelse Odense er Syddanmarks største uddannelsesby ikke blot på grund af de mere end studerende, men også i kraft af stor bredde og specialisering i de mange videregående uddannelsestilbud, som udbydes af SDU, der med studerende er Danmarks tredje største universitet og mange andre videregående uddannelser samlet under bl.a. University College Lillebælt med mere end studerende. Tilstedeværelsen af de mange forskelligartede uddannelsesretninger giver byen Syddanmarks stærkeste studiemiljø med en tilhørende variation i ungdomskulturen og et rigt udbud af fritidsaktiviteter. Odense Kommune yder endvidere studiejobgaranti. SDU har siden 2000 øget sit optag af studerende med 50 % og der er behov for at udvide universitets bygninger på Campus i. Danmarks største hospital Odense Universitets Hospital er Skandinaviens største hospital. Hospitalet arbejder tæt sammen med SDU om uddannelse og forskning. Region Syddanmark har besluttet at opføre et nyt universitetshospital til afløsning for det nuværende hospital. Det nye universitetshospital, der bliver på ca m², skal bygges i et nyt byudviklingsområde, der ligger i umiddelbar tilknytning til Odense Universitet/SDU. Udover det nye universitetshospital skal udviklingsområdet ved SDU udvikles med en udbygning af den eksisterende forskerpark, som skal udvides til i alt m², med et portalområde på ca m 2, der skal rumme forskellige bymæssige funktioner som konferencefaciliteter, hotel, café, restaurant, kontorerhverv mv. samt en udvidelse af Odense Universitet på ca m 2. Med det nye hospitalsområde med forskningsfaciliteter og portalområdet er Odense rigtig godt rustet til at fremme potentialet indenfor uddannelse og sundhed på landsplan. Odense er med de planlagte investeringer rustet til at kunne sikre universitetshospitalet optimale vækstbetingelser fremover til gavn for regionens borgere. 6/11

7 Odense er lokomotiv for udviklingen byudviklingsakse fra havn til universitet De mange nye initiativer og udviklingsprojekter sætter sig markante spor i Odense i årene frem til Der tegner sig således en udviklingsakse, som løber fra havnen med den igangværende udbygning af havnens tidligere erhvervs- og havnearealer til spændende og tætte moderne bymiljøer der huser en blanding af kreative erhverv, vandkulturhus og boliger, over transformationen af den omdiskuterede Thomas B. Thrigesgade med opførelse af nyt musik- og teaterhus og en massiv omlægning af trafikken til bæredygtige strømme med etablering af en letbane og generobring af de tidligere gadearealer til byformål. Letbanen skal forbinde bymidten med det stærke kommercielle detailhandelscenter ved Rosengårdscentret med det nye byudviklingområde på SDUområdet. Odense som lokomotiv afspejles i største stigninger i ejendomspriser efter Århus og København Højkonjunkturen har - med lidt forsinkelse - sat sit præg på udviklingen i Odense i de senere år. Det ses bl.a. på udviklingen i ejendomspriserne i Odense. I perioden fra 2005 til 2008 har Odense haft den største reelle stigning i m 2 -prisen for parcel- og rækkehuse, næst efter Århus. I samme periode har Odense haft den største reelle stigning i m 2 -prisen for ejerlejligheder. Nordfyn Nordfyn potentielle vækstområder: Oplevelsesøkonomi, vidensindustri, erhvervsgartneri og lufthavnen. Nordfyn har potentielle vækstområder indenfor oplevelsesøkonomien med en strategisk satsning på udvikling af turismeerhvervet gennem klyngedannelse og forbedret marketing. På Nordfyn er der et potentielt vækstområde som bosætningsfunktion i forhold til det kreative vækstlag, i synergi med Odense. De traditionelle gartnerierhverv har et potentielt vækstområde indenfor udvikling af unikke produkter og fordret distribution. Lufthavnen er et potentielt vækstområde, som kan udvikles til evt. cargo lufthavn til Service lufthavn for små og mellemstore fly mv Vestfyn Vestfyn potentielle vækstområder: Forretningsservice (IT mv.) jern- og metalindustri. 7/11

8 Vestfyn har potentielle vækstområder indenfor forretningsservice og jern og metalindustrien. Østfyn Østfyn potentielle vækstområder: Oplevelsesøkonomi og forretningsservice Østfyn har potentielle vækstområder indenfor oplevelsesøkonomi og forretningsservice. Nyborg Kommune er inde i en positiv udvikling med en stor og varieret bosætning, der også tiltrækker folk fra Sjælland. Sydfyn Sydfyn - potentielle vækstområder: Forretningsservice (IT mv.), filmproduktion, oplevelsesøkonomi, nødhjælpsudstyr, idræt og maritime erhverv Sydfyn har et potentielt vækstområde indenfor forretningsservice i form af tilstedeværelse af attraktive bosætningsmiljøer med store kulturelle miljøer og det sydfynske øhavs naturmæssige værdier. På sydfyn er filmproduktion et potentielt vækstområde som understøttes af lokale filmproduktionsfaciliteter og som har et samspil med mediemiljøet i Odense. Oplevelsesøkonomien er et potentielt vækstområde kva nærheden til det storslåede og uspolerede sydfynske øhav og de velbevarede autentiske yderområder på Langeland og øerne i særdeleshed. Svendborg supplerer med gode oplevelsesmuligheder og events. Nødhjælpsudstyrsbranchen udgør en selvstændigt potentiel vækstklynge i Svendborg. Idræt udgør et vigtigt potentielt vækstomåde for sydfyn hvor der på aksen fra Ollerup idrætshøjskole over Svendborg sportcollege til Oure strækker sig en stribe voksende uddannelsesinstitutioner mv.. De maritime erhverv er traditionelle styrkepositioner for sydfyn med tilstedeværelse af videregående uddannelsesinstitutioner udgør potentielle vækstområder. De fynske udfordringer Fyns rolle i landsplanlægningen Fyn har med sin centrale placering i landet og sin gode infrastruktur omkring det store H en naturlig og vigtig rolle at spille for væksten og udviklingen i hele Danmark - på lige fod med Hovedstadsområdet og det østjyske bybånd. Fyn er inde i en god udvikling med mange vækstpotentialer. Som det fremgår af Landsplanredegørelse 2006 indgår store dele af Fyn som en del af vækstaksen, set i forhold til arbejdspladspotentialet. Alligevel har Fyn ikke fået en rolle i landsplanredegørelsen. I Landsplanredegørelse 2006 er Fyn vist som mellemstor byregion, hvor der lægges op til, at der inden for Region Syddanmark skal udvikles et samspil mellem hovedbyerne, samt aftales en rollefordeling mellem disse. 8/11

9 En aftale om rollefordelingen mellem Odense, Esbjerg og Sønderborg forekommer hverken at være relevant eller interessant, idet Odense allerede er hovedby for hele Region Syddanmark. På grund af den geografiske spredning forekommer et samspil mellem de mellemstore byregioner i Region Syddanmark også som en kunstig konstruktion. Konstruktionen ligner derfor mere en restkasse end en reel mulighed. En rolle som nyt vækstcenter i landsplanlægningen vil derimod være langt mere hensigtsmæssig og naturlig for Fyn. Viljen til at samarbejde som et Vækstcenter Fyn er til stede blandt de fynske borgmestre. Første initiativ er således etableringen af et fælles fynsk plansekretariat, der kan varetage de specielle fynske behov i forhold til landsplanlægningen. At Middelfart Kommune ønsker at fortsætte som en del af det østjyske bybånd er der stor forståelse for. Dette anses for at være en stor styrke for hele Fyn, idet der hermed er skabt en direkte, fysisk kobling til det østjyske bybånd. Hvis den positive udvikling Fyn skal videreføres, er det afgørende, at Fyn bliver sikret en ligeværdig status i Landsplanredegørelse 2009, så der åbnes de samme muligheder for udvikling og vækst som i det østjyske område. Samtidig er det vores opfattelse, at en inddragelse af Fyn i det potentielle udviklingsområde vil bidrage til en bedre fordeling af væksten omkring det store H, så der sikres flere grønne huller i det sammenhængende urbane bybånd helt i tråd med ministerens ønsker. Endelig er det vigtigt for hele landet, at den kommende landsplanredegørelse ikke kommer til at skævvride udviklingen ved at al fokus bliver tildelt det østjyske bybånd - som derved vil blive favoriseret på bekostning af resten af landet. Yderområderne Landsplanredegørelse 2006 har i høj grad fokus på vækstområder og vækstpotentialer. Herved får yderområderne igen - ikke særlig megen opmærksomhed. Landsplanredegørelsen er således ikke særlig præcis omkring, hvad der skal ske med yderområderne. Der peges på igangsættelse af diverse projekter, der kan belyse områdernes rolle men der er ingen konkrete bud på, hvilken rolle, de skal have. De sydfynske øer er i landsplanredegørelsen udpeget som yderområder, og kommunerne har i forvejen stor fokus på de problematikker, dette medfører. 9/11

10 De kommunale tiltag kan dog alene ikke løfte disse problematikker det er i høj grad et landsplananliggende. Der efterlyses derfor en klar landspolitisk tilkendegivelse af, hvilken rolle yderområderne skal have fremover eller om de overhovedet skal have en rolle. De sydfynske øer har helt klart en rolle at spille i forhold til de øvrige fynske kommuner, alene i kraft af de meget anderledes tilbud, de har. Et fælles samarbejde om og udpegning af et fynsk vækstområde vil givetvis kunne være med til at løfte udviklingen på øerne. Men det kræver en landspolitisk velvilje. Vi efterlyser derfor, at man i landsplanmæssig sammenhæng peger på helt konkrete virkemidler i forhold til afhjælpning af yderområdeproblematikkerne. Infrastruktur er lig med sammenhængskraft Infrastruktur er ikke længere en del af landsplanredegørelsen men det gør ikke emnet mindre vigtigt for landsplanlægningen. Infrastruktur er i høj grad et vigtigt parameter for sammenhængskraften på såvel landsplan som i de enkelte landsdele. Vækst og udvikling er afhængig af en infrastruktur, der hele tiden er tilpasset de aktuelle behov. Derfor kan landsplanlægningen heller ikke ses uden sammenhæng til infrastruktur. Infrastrukturkommissionens rapport peger på konkrete løsningsforslag af trafikmæssig karakter. Der mangler en helhedstænkning af det samlede infrastruktursystem i Danmark. Denne helhedstænkning kunne passende ligge i landsplanredegørelsen. I en tid, hvor der skal tænkes i klimastrategier og i bæredygtighed er det vigtigt, at der sættes særligt fokus på den kollektive trafik som et reelt alternativ til privatbilisme. Det er ingen hemmelighed, at især bustrafikken er hårdt trængt økonomisk. De enkelte kommuner har ingen handlemuligheder for at sikre den offentlige bustrafik, hvor servicen forringes væsentligt, såfremt der ikke gribes ind. Der er derfor fare for, at borgerne i fremtiden ser befordring i egen bil som meget mere attraktiv frem for den kollektive trafik. Et forhold, der ikke harmonerer med indsatsen for at reducere CO2-udledningen på landsplan. Vi vil derfor opfordre til, at regeringens påtænkte massive investeringer i banetrafikken følges op af lige så massive investeringer i bustrafik. 10/11

11 Bustrafikken transporterer væsentlig flere passagerer end banetrafikken og er mange steder en forudsætning for, at passagererne vil benytte banen. Der er behov for, at der handles nu og investeres i bustrafik, således at sammenhængskraften i det kollektive trafikudbud ikke falder fra hinanden - for så bliver det først rigtigt dyrt at sikre en sammenhængende infrastruktur i hele Danmark. Krav til Landsplanredegørelse 2009 Fyn ønsker at blive udpeget som et vækstcenter på lige fod med det Østjyske bybånd og Hovedstadsområdet. Ønsket er begrundet i Odense position som landets tredje største by og Syddanmarks hovedby med styrer som et stort arbejdskraft opland, universitetsby med mange uddannelsestilbud, universitetshospital, forskerpark og et af landets største handelscentre. Fyn har en Naturlig sammenhæng i det Danske Vækstbånd. Fyn har med ca indbyggere og en placering midt i landet på det store motorvejs-h og hovedjernbanelinjen mellem København og Århus potentialet til placering af virksomheder og institutioner, der satser på kun en central placering i Danmark. Det kan også være virksomheder som ser en fordel i nærheden til et stort arbejdskraftpotientiale med et højt udddannelsesniveau eller virksomheder, der søger samarbejde med universitetet eller universitetshospitalet. Landsplanredegørelsen må indeholde klare udmeldinger om udkantsproblematikken. Staten kan ikke lade udkantsproblemerne forsætte. Der skal gøre en indsats for at reducere effekterne af en stigende affolkning af udkantsområderne, således at borgerne og de nationale værdier, der ligge her også kan arbejde til gavn for samfundet på en fornuftig måde. 11/11

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele.

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele. NOTAT Plankontoret Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 65908978 E-mail bmf@odense.dk De fynske ønsker til Landsplanredegørelse 2009 Fyn er et vækstområde med mange potentialer vi

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd.

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd. Fyn samarbejder 5 FYN samarbejder Vi vil udvikle den fynske byregion til en aktiv del af den østdanske storbyregion Vi vil give den fynske byregion en tydelig fælles stemme gennem et stærkt politisk lederskab

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 22. august 27 Carsten Ulstrup Uddannelsesniveauet, 26, i de 5 regioner samt kommunerne i Hensigten i dette notat er på et overordnet niveau at lave en kort

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet.

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Direktion lho@fynbus.dk Telefon direkte: 6311 2201 Den 29. august 2008 Høringssvar vedr. forslag til principper for bustrafik FynBus har i brev af 18. juni 2008

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Her bor borgerpanelet Borgerpanelet er jævnt fordelt i regionens kommuner med et stort antal i større kommuner som Odense,

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud A NALYSE Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse omfanget af henvisninger til

Læs mere

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Indledning Foranlediget af lukningen af Skårup Seminarium har Regionsrådet ønsket at få en beskrivelse af ansøgnings- og optagelsesmønsteret til

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Forslag til Landsplanredegørelse 2013 fælles høringssvar fra de ni fynske kommuner bag Fynsprojektet

Forslag til Landsplanredegørelse 2013 fælles høringssvar fra de ni fynske kommuner bag Fynsprojektet HØRINGSSVAR FRA FYN Forslag til Landsplanredegørelse 2013 fælles høringssvar fra de ni fynske kommuner bag Fynsprojektet Miljøministeren har den 28. juni 2013 udsendt forslag til Landsplanredegørelse 2013.

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet,

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet, 2.2 Bos tning.qxd 19-12-2005 17:28 Side 1 Plumsgård i Assens Foto: Fyntour 2.2 Bosætning Amtsrådets mål at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-,

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplan 2009-2021 Informationsfolder Forslag til Kommuneplan 2009-2021 Information om svendborgs kommuneplanforslag 2009-2021 Forslag til Kommuneplan 2009 til 2021 er nu offentliggjort og kan nu ses på internettet. Det

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Når geografien er udfordringen

Når geografien er udfordringen Når geografien er udfordringen Sophie Dige Iversen Studerende på landinspektøruddannelsens 9. semester, Land Management, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet. I erkendelse af, at der er områder

Læs mere

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse September 2013 De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse Hver tredje virksomhed på Fyn mener, at byrådet har været gode

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Samlet af Trekantområdet Danmark sekretariatet. Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Afsender Resumé Bemærkninger Vejle Amts Historiske Samfund (Billund og Vejle) Historisk Samfund bakker

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Ørskov Afdeling: Direktørområdet E-mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/731 Telefon: 76631989 Dato: 6. marts 2009 Notat Opfølgningsstrategi

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ ønsker at styrke udviklingen i Region Sjælland. Derfor har bestyrelsen besluttet en ny struktur for udbuddet af uddannelser i regionen, der skal

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

VÆKSTKULTUR PÅ AARHUSIANSK. Realdania Erhvervsforum 19. marts 2015

VÆKSTKULTUR PÅ AARHUSIANSK. Realdania Erhvervsforum 19. marts 2015 VÆKSTKULTUR PÅ AARHUSIANSK Realdania Erhvervsforum 19. marts 2015 1 2 JO HØJERE UDDANNELSESNIVEAU, DESTO STØRRE VELSTAND. Værdiskabelse i kommunens erhvervsliv, 2007 (i 1000 kr.) 450 400 De byer der vinder,

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne

Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne Haslev, 12 maj 2015 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 Tendenser Nethandel vokser Butikscentre går lidt frem Lille

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016 Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016 - Højere kvalitet, lavere dimittendledighed. Uddannelser for alle. FSR danske revisorer er enig med regeringen i at få reformeret taxametersystemet

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt KOV1_Kvadrat_RØD KOLDING KOMMUNE Den jyske politiuddannelse i Kolding 3 Derfor er Kolding det mest oplagte valg Kolding Kommune og vores samarbejdspartnere

Læs mere

Den fynske byregion har gode forudsætninger for bosætning:

Den fynske byregion har gode forudsætninger for bosætning: attraktive Fyn attraktive FYN Den fynske byregion skal kendes for livet i flere hastigheder. Det sted i Danmark, hvor uddannelse og karriere går hånd i hånd med en spændende fritid. Vi vil øge bosætningen

Læs mere

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010 Principper for natbusbetjening - Høringsudgave Oktober 2010 Høringsudgave oktober 2010 Resumé Natbuskørsel er en lille, men vigtig del af Sydtrafiks tilbud af kollektiv trafik. Knap 500 personer benytter

Læs mere

Essensen i visionen. Vedtaget i Byrådet den 26. april 2011

Essensen i visionen. Vedtaget i Byrådet den 26. april 2011 Essensen i visionen Vi vil styrke erhvervsudviklingen og skabe vækst i kommunen ved at satse på innovation og samarbejde mellem virksomheder og uddannelser. Ved at udvikle nye uddannelsesmiljøer og udnytte

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år

Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år Aftale Om benyttelse af ydelser fra Klinik for selvmordstruede

Læs mere

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen.

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. Udarbejdet af en arbejdsgruppe med: Lars Bach, Esbjerg Kommune, Jørgen Lindberg, Vejle

Læs mere

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 7 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 2. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

Byudvikling og Letbaner

Byudvikling og Letbaner Byudvikling og Letbaner 1 2 Odense Letbane Overordnet proces v/mh Visionen for Odense Vision for Odense Letbane Linjeføring Proces 3 Odense fra stor dansk by til dansk storby Vision Odense fra stor dansk

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for Ilulissat

Fysisk udviklingsplan for Ilulissat Fysisk udviklingsplan for Ilulissat Inatsisartut forventes på efterårssamlingen 2015 at træffe beslutning om, udvidelse af den eksisterende lufthavn i Ilulissat For at afdække de udfordringer og muligheder

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

Erhvervsarealer ved motorvejen - byudvikling i motorvejszonen. Svend Otto Ott, Naturstyrelsen August 2011

Erhvervsarealer ved motorvejen - byudvikling i motorvejszonen. Svend Otto Ott, Naturstyrelsen August 2011 Erhvervsarealer ved motorvejen - byudvikling i motorvejszonen Svend Otto Ott, Naturstyrelsen August 2011 Disposition De statslige udmeldinger Status Kommuneplanrevision 2009 Erhvervsarealer generelt Erhvervsudvikling

Læs mere

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur Regional UdviklingsPlan, bilag 02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur regionsyddanmark.dk 1 Er der sammenhæng mellem udviklingen og planlægningen

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 En pendlerstrategi for Fyn Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 INVITATION: FynBus skal i henhold til Fælles fynske strategi for interessevaretagelse

Læs mere

Miljø, Teknik og Plan

Miljø, Teknik og Plan Miljø, Teknik og Plan Bustrafik af regional betydning Region Syddanmark Regional udvikling Damhaven 12 7100 Vejle regional.udvikling@regionsyddanmark.dk Bemærkninger til forslag om principper for bustrafik

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer Trafikskabt miljøbelastning i danske byer - hitliste og totalbillede Henrik Grell COWI Parallelvej 15, 2800 Lyngby tlf 45 97 22 11 e-mail hgr@cowi.dk Paper til konferencen "Trafikdage på Aalborg Universitet

Læs mere

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2017 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Thomas S. Nielsen, DTU, Email: thnie@transport.dtu.dk Den nationale cykelkonference 2014, Værket, Randers, 14 Maj 2014 Agenda Hvorfor byfunktioner

Læs mere