Uddrag af: Årets Gang Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005."

Transkript

1 Uddrag af: Årets Gang Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg Tissø Geddeklækkeri - historien om et betonfundament Lisbeth Pedersen Besøgende i Klinteskoven ved Tissø s østlige bred undrer sig ofte over nogle betonfundamenter, der ligger lige op til en lille bæk i skovens nordlige del. Mange bliver overraskede og nysgerrige, når de hører, at fundamenterne er levn fra et geddeklækkeri, som søens erhvervsfisker designede i 1892 for at dæmme op for skader, som sænkning af vandspejlet i Tissø havde påført hans fiskeri. Disse problemer fulgte i kølvandet på et forslag om at uddybe afløbet fra Tissø til Nedre Halleby Å for at skabe gode græsningsenge omkring Tissø og for at forbedre mulighederne for landbrug og tørvegravning inde i Store Åmose, som hedens opdyrker Enrico Dalgas havde fremsat i slutningen af 1870 erne. Projektet blev gennemført i 1883 og blev for den nyetablerede fisker, Betonfundamenterne i Klinteskoven en martsdag i De rummer fortællingen om en iværksætter, der forstod at tackle miljømæssige ændringer i omgivelserne til gunst for sit erhverv. Foto Lisbeth Pedersen. Jens Pedersen, hurtigt en sag om, at hvad udad tabtes, måtte indad genvindes. Det uddybede åløb sænkede nemlig vandstanden så meget, at de fladvandede dele af søbredden, der rummede geddernes naturlige ynglesteder, tørrede ud. Fra 1882 og til 1890 aftog fangsten af gedder fra 6000 pund til 3000 pund årligt, og en nedgang var yderligere i vente. 12 Tissø Tissø Geddeklækkeri Fiskeren blev yderligere ramt på sit erhverv, da der i 1889 blev bygget et stemmeværk, som hindrede åleyngelen, de små glasål, i at komme ind i Tissø. Først i 1900 lykkedes det for Jens Pedersen, at få anbragt en åletrappe ved stemmeværket, så åleyngelen kunne komme over og ind i Tissø.

2 Jens Pedersen var 28 år gammel, da han i 1882 forpagtede fiskeriet i den del af Tissø, der hørte under godset Selchausdal, og han blev dermed søens første erhvervsfisker. Startkapitalen var 800 kr. Efter to års fiskeri opgjorde han sit udbytte til 2000 kr. I de første år var broderen ansat, senere oplærte Jens Pedersen adskillige unge mænd i ferskvandsfiskeri. Selv var han opvokset på et lille husmandssted ved Bakkendrup lige sydvest for Tissø og havde som helt ung arbejdet som sildefisker på Reersø. Han lærte bagefter ferskvandsfiskeri i Viborg herunder kunstig klækning af ørreder og fulgte senere et af de særlige fiskerikurser på Vallekilde Højskole. Det var med ørredavl i tankerne, at Jens Pedersen havde forpagtet fiskeriet på Tissø. Ørredplanen faldt dog, da det ville blive for dyrt at bygge en vindmølle til at pumpe vand fra søen op i bassinerne. Han fik dog bygget en model i 1/12 størrelse, der blev udstillet på Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København i Jens Pedersen høstede anerkendelse for modellen og blev tildelt en præmie på 25 kr. Dette beløb faldt i mere end én forstand på et tørt sted, for Jens Pedersen fik dermed startkapital til at opføre et geddeklækkeri ved en lille bæk i Klinteskoven. Han havde nemlig også eksperimenteret med kunstig klækning af gedder, som var langt vanskeligere at praktisere og krævede mere omhu end ørredavl. Gedderne blev taget med ruser i marts og april, når hannerne og hunnerne i gydetiden gik ind på lavt vand for at lege. Æggene blev straks strøget fra de Jens Pedersens fiskerleje. Det lå ved Tissø s nordøstlige bred næsten lige over for Fiskerhuset, der var inkluderet i lejemålet. Fangsterne var primært ål og gedder, men også aborrer og skrubber hørte til udbyttet. Foto privateje. 13

3 Gennemstrømmende vand var forudsætningen for, at de befrugtede geddeæg kunne klækkes kunstigt, og yngelen udvikles i kasser. Her kom den lille bæk i Klinteskoven ind i billedet. Her fra fik Jens Pedersen tilført rindende vand til at gennemstrømme kasserne med æg og yngel inde i huset. Forsøg i 1891 havde givet geddeunger til udsætning. Udbyttet blev efter investeringen i træhuset unger i I 1894 steg udbyttet til unger. I 1896 udklækkede Jens Pedersen stk., og i 1902 frembragte han ca små gedder til udsætning. Model af pumpehuset til ørredklækning. Modellen, der måler 70x43x43cm, gav Jens Pedersen startkapital til geddeeventyret i Tissø. Møllevingerne på taget er alle, på nær én, desværre brækket af. Foto Søren Harboe/ Dansk Fiskeri Museum. En model af huset med klækkekasserne og de særlige principper for vandgennemstrømningen blev udstillet i 1894 i Randers, i Stockholm i 1897, på Den Internationale Fiskeriudstilling i Bergen i 1898 og på Landmandsforsamlingen i Odense i Alle stederne fik Jens Pedersen tildelt medaljer og diplomer. I 1902 havde han klækket om- 14 levende hungedder, og bagefter blev den såkaldte mælk fra hannerne klemt ud over æggene. Blandingen var vanskelig at håndtere især i de første timer efter befrugtningen, for æggene skulle være i konstant bevægelse for at fjerne det klæbrige slim, der fra naturens side klæbede æggede til græs på søbunden. De befrugtede æg blev opbevaret i høje slanke kar, der blev tilført en opadgående vandstrøm, indtil yngelen efter dage, alt efter vandets temperatur, brød ud af skallerne. Fiskeungerne levede efterfølgende i ca. 14 dage af madposen, også kaldet blommen, der sad på bugen og så var de kun 15mm lange geddeunger klar til at blive sat ud i søen, som regel i første halvdel af maj. Ungerne fulgte derefter helt naturens gang og var udvokset efter 10 år. Model af Tissø Geddeklækkeri. Den måler 67x130x37cm. Fiskere og fiskekonsortier fra både ind- og udland besøgte gennem årene anlægget i Klinteskoven for at lære kunsten at klække gedder. Foto Søren Harboe/ Dansk Fiskeri Museum.

4 Det blev gravet ind i en lille bakke, så tæt ved bækken som muligt, uden at der kunne opstå risiko for at kraftige forårsstrømme ville bortskylle jorden under huset. Anlægget bestod af et trapezformet bassin med betongulv, en træoverbygning og et mindre bassin med terrasseformede fundamenter til klækkekasserne. Fundamenterne blev støbt i 12 tommers dybde af beton, der bestod af 1 del cement, 4 dele sand og grus og 8 dele middelstore skærver, som blev støbt op om 1/4 tommers jernstænger. En trærende på pæle førte vandet fra en opstemning af bækken nogle meter mod øst over i det store bassin. Her bundfældedes urenheder. Vandet blev derefter renset gennem lærredsvægge, før det via haner i væggen blev ledt ud gennem 24 klækkekasser og 24 ynglekasser, der stod i terrasser i det lille og lavere liggende bassin. Diplom fra fiskeriudstillingen i København i 1912 et af de mange diplomer, som Jens Pedersen modtog for sit virke som ferskvandsfisker. Allerede i 1894 havde han fået æresdiplom for sin faglige dygtighed. Privateje, foto Jens Olesen. Jens Pedersen døde i Han blev i nekrologer omtalt som en foregangsmand, der med skarphed havde fremført sine synspunkter i den fiskerikommision, der skabte grundlaget for den første lov herhjemme om fiskeri i de ferske vande, som blev vedtaget i Som ældre mistede kring 1 mill. levedygtige unger og solgt ca til udsætning i andre vande. Træhuset var imidlertid rådnet, og Jens Pedersen ansøgte Landbrugsministeriet om kr. til at opføre et hus på betonfundament. Ministeriet bevilgede ham kr., mod at han leverede Staten geddeunger til udsætning. For den bevilling takkede Jens Pedersen ærbødigt, og beløbet blev grundkapitalen i det anlæg af beton, der i dag ses i Klinteskoven. Huset blev bygget ud fra en omhyggeligt tegnet grundplan og detaljeret beskrivelse. Tissø Geddeklækkeri anno Foto privateje. 15

5 Ynglekasserne i det lille bassin. De blev forsynet med låg, alt efter om vejret var koldt eller mildt. Et afløb i bunden af det lave bassin førte vandet tilbage til bæklejet og derfra videre ud i Tissø. Produktionen i det nye anlæg blev opgjort til 3/4 mill. geddeunger årligt. Foto privat eje. 16 Jens Pedersen synet, og sønnen Aksel måtte overtage fiskeriet på Tissø. Det havde i 1923 fået konkurrence fra endnu en ferskvandsfisker, hvis bådleje lå i den sydlige del af søen. Aksel Pedersen fortsatte faderens geddeklækkeri, som på grund af omfattende hærværk i 1979 blev flyttet til Ll. Fuglede ved søens nordvestlige bred. I 1991 blev geddeproduktionen flyttet til Kalvehave i Sydøstsjælland. Der er næppe nogen ferskvandssø i Danmark, som ikke på et eller andet tidspunkt har fået geddeyngel fra Tissø Geddeklækkeri. Geddebestanden i søen kunne imidlertid ikke levere tilstrækkeligt med yngel til at opretholde produktionen, så befrugtede æg måtte hentes fra andre søer. Jens Pedersens barnebarn, der er opkaldt efter farfaderen, kan levende fortælle om, hvordan befrugtede geddeæg i 1930 erne blev hentet på lastbil hos en onkel, der var ferskvandsfisker på Esrum Sø. Her blev de voksne gedder taget med ruser i slutningen af marts. Fiskerne, der var iklædt regnbukser og sækkelærredsbusseronner for at fastholde gedderne, strøg æg og mælk ned i kar. Derefter blev blandingen rørt kraftigt igen-

6 nem, hældt over med vand, fyldt på junger og kørt på lastbil til Klinteskoven. Her blev æggeblandingen flyttet over i store dobbeltvæggede klækkekasser af zink, hvor den inderste var forsynet med et fint net i bund og top. Vandet fra det store bassin blev derefter ført ind foroven i mellemrummet mellem de to zinkkasser og af vandtrykket ført op gennem det inderste kar og fra en tud ned over kasserne længere nede på terrassen. Jens Pedersen ca Jens Pedersen var lidt af en Ole Opfinder og tillige en foregangsmand inden for sit felt. Han opfandt f.eks. et sammenklappeligt spil til våddragning, et krogtrug, der gjorde det lettere at fange gule ål om sommeren, fandt på at støbe blyringe på sildegarn til afløsning for alle de små marksten, der skulle tages af og på, hver gang garnene skulle renses. Foto privat eje. De mikroskopiske geddeunger blev enten sat ud i Tissø eller i tildækkede mælkejunger sendt med banen fra Jerslev eller Svebølle for at blive sat ud i søer, mergelgrave, åløb og indsøer andre steder i landet. Tissø Geddeklækkeri har sandsynligvis leveret fisk til mange lystfiskerhistorier landet over. Der drives stadig erhvervsfiskeri på Tissø. Klækkeriet er dog for længst lukket. Fundamenterne til denne fiskerhistorie står heldigvis endnu ude i Klinteskoven som kulturspor fra et særegent kapitel i ferskvandsfiskeriets historie. De står samtidig som eksempel på, at vandet i Tissø til stadighed udgør en værdifuld økonomisk ressource, førhen til produktion af gedder, nu til procesindustrierne i Kalundborg godt 17 km fra søen. Henvisninger Litt. Høy, Th. & Dahl, J. u. år: Danmarks søer. Søerne i Vestsjællands Amt. Strandbergs Forlag. Pedersen, L (red.): Tissø og Åmoserne - kulturhistorie og natur. Fra Holbæk Amt Kilder: Ansøgninger, anlægsbeskrivelser, dagbøger, fotos m.m. vedr. Tissø Geddeklækkeri. Kopier af materialet opbevares på KAM. Der skal rettes en varm tak til Jens Pedersen, Jorløsevej 59, for lån af materiale, fotos, og for mange oplysninger om farfaderens geddeklækkeri i Klinteskoven. Modellerne opbevares på Dansk Fiskeri Museum nr. 1988,27. 17

Ane F1 Lars Peter Kristian Marius Sørensen og Asta Johanne Hansen

Ane F1 Lars Peter Kristian Marius Sørensen og Asta Johanne Hansen Ane F1 Lars Peter Kristian Marius Sørensen og Asta Johanne Hansen Far blev født 26. august 1913 i Fuglsangshuset, Løjes Mølle i Reerslev sogn, Holbæk amt, som nummer 4 i en søskendeflok på 9. Han var søn

Læs mere

Fiskeri med bundgarn. Kapitel 6 side 100

Fiskeri med bundgarn. Kapitel 6 side 100 Kapitel 6 side 100 Fiskeri med bundgarn Bundgarnsfiskeri er en helt speciel form for fiskeri. Et bundgarn er en fælde, som fisken svømmer ind i, men ikke kan komme ud af igen. Bundgarnsfiskeri er udviklet

Læs mere

3. Årgang No. 4 August 2010 Lillebælt Fritidsfiskerforening

3. Årgang No. 4 August 2010 Lillebælt Fritidsfiskerforening 3. Årgang No. 4 August 2010 Indhold: Medlemsblad for Foreningens formål er at varetage det frie fiskeri på vandet medlemmernes interesser over for myndighederne lokale værdier på Lillebælt bæredygtige

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

HISTORIEN. Idéen undfanges 1893. Vand til markerne

HISTORIEN. Idéen undfanges 1893. Vand til markerne HISTORIEN Idéen undfanges 1893 Vand til markerne Der går ofte år fra ideerne fødes, til de føres ud i livet, og det sker også, at der kommer noget helt andet tid af ideerne, end det man oprindeligt havde

Læs mere

Filsø blev udtørret på grund af t yskerne

Filsø blev udtørret på grund af t yskerne Filsø blev udtørret på grund af tyskerne»mit livsværk, mit hjertebarn«, kaldte godsejer Aksel Olufsen udtørringen af Fil Sø.»En ødelæggelse af naturværdier, som vi ikke har mage til andet steds i landet«,

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

Pilte og væbnere. Alle har ret til mad. Aktiviteter for: FDFs missionsprojekt i 2010-2011

Pilte og væbnere. Alle har ret til mad. Aktiviteter for: FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Aktiviteter for: Pilte og væbnere FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Alle har ret til mad Dette hætet har modtaget støtte fra Danidas Oplysningsbevilling www.noedhjaelp.dk www.silkeborghojskole.dk FDF.dk/zambia

Læs mere

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012 Jule Formanden funderer Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO. 3 / 2012 Jule Hårde tider Almindeligvis kan jeg bruge denne plads til at prale med, hvor

Læs mere

Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet. Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70

Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet. Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70 Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70 Forord Kærby Grundejerforening December 2005 3. december 2005 kan Kærby Grundejerforening

Læs mere

Kultur- og naturmiljøer i Naturpark Åmosen-Tissø to sider af samme sag

Kultur- og naturmiljøer i Naturpark Åmosen-Tissø to sider af samme sag Kalundborg og Omegns Museum Kultur- og naturmiljøer i Naturpark Åmosen-Tissø to sider af samme sag Vision af livet i Åmosen for 9000 år siden. Gennem årtusinder har mennesker udnyttet vandet i Åmose-Tissø-dalen

Læs mere

Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening

Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening 40. Årgang 2015 Juni. Nr. 3 24 Randers Fugleforening Stiftet 22 marts 1950 Formand: Søren Søgaard Ting parken 97, 8950 Ørsted TLF: 2034 9815 Mail: stenaltvej29@hotmail.com

Læs mere

Omfanget af husdyrbestanden, fra omkring 1914 til omkring 1995, fremgår af tabel 1.

Omfanget af husdyrbestanden, fra omkring 1914 til omkring 1995, fremgår af tabel 1. INDLEDNING 1 I Årene før 1877 var landbruget inde i en ret konstant opgangsperiode, men i 1887 vendte prisudviklingen sig, som indledningen til en afsætningskrise, der varede resten af århundredet. Den

Læs mere

Et anderledes put & take eventyr

Et anderledes put & take eventyr Danmarks vildest Et anderledes put & take eventyr Med den rørformede mund på undersiden af hovedet støvsuger støren bunden for føde og i dette tilfælde vores agn. Størfiskeri i Canada og Rusland har de

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998 KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998 EN UNGDOMS DRØM -EN HISTORIE OM GRUNDLÆGGEREN AF DRONNINGBORG MASKINFABRIK, NIELS KRISTIAN NIELSEN af Kirsten Møller Nielsen Dronningborg Maskinfabrik var Niels

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Velkommen til denne tur, der vil bringe jer rundt i både området og historien ligesom de to tidligere ture, der

Læs mere

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand?

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? En undervisningsavis fra og vand 2004 Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? Volmer Vandhunds Store Vandvids-Quiz Hvad sker der,når vi trækker ud i toilettet?

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Forsidebillede Efterskoleelever fra Danmark i snak med jævnaldrende på den danske Jes Kruse-Skole i Egernførde i december 2006. Foto: Thomas J. Wiltrup,

Læs mere

Bovlundploven vendte op og ned på Nees Vig KJELD HANSEN DET TABTE LAND NORDJYLLAND 1

Bovlundploven vendte op og ned på Nees Vig KJELD HANSEN DET TABTE LAND NORDJYLLAND 1 Det var noget af en julegave, lodsejerne omkring Nees Vig fik i december 1952. To dage før juleaften frigav Statens Landvindingsudvalg det 150.000 kr. dyre afvandingsprojekt for den inddæmmede vig. I nutidskroner

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 Indhold Forord Rundt om i de gamle sogne, sidder mange med en viden om før og lyst til at formidle den. Derfor udgiver Lokalhistorisk Arkiv og Silkeborg

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Stier omkring Ryslinge

Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Udgivet af Stigruppen under Ryslinge Lokalråd: Steffen Høgild, Hanne Nissen, Ulla Christensen, Ruth Jepsen og Karl Top, 2009. Tekst Biolog Jesper Vagn Christensen

Læs mere

Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen

Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen Geotoper 2 Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen Forfattere: Lennie Boesen, Ole B. Clausen, Tom Døllner, Lene Poulsen Jensen, Per Nordby Jensen, Nils Hansen

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen.

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen. LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. af Børge Larsen. HISTORIEN OM LAES PÅ BAKKI Indledning. Mit navn er Børge Larsen, Serritslev, og jeg er født på den egn, som har det mærkelige navn

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere