Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl på Nørre Allé 32

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32"

Transkript

1 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og Århus, den 5. feb Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl på Nørre Allé 32 Dagsorden: 1. Formalia: a) Valg af dirigent og referent. FS indstiller hhv. b) Godkendelse af dagsorden c) Godkendelse af referat af repræsentantskabsmøde 3 den se bilag 1 2. Meddelelser a. Meddelelser fra Formandskabet b. Vagtbureau c. Medicinerladens bestyrelse d. ACUTA e. Lokal medlemsfordelsudvalg f. ØV g. Andre lokale udvalg h. Hovedforeningen/Hovedbestyrelsen i. Overenskomstudvalg j. Lægevikargruppen k. Uddannelses Politisk Udvalg l. Andre Hovedforeningsudvalg m. FADLs Forlag 3. Lukket punkt Spisning ved chef Andreas 4. Operation Dagsværk for lægestuderende IMCC er igang med en indsamling til ofrene for konflikten i Gaza, via. Læger Uden Grænser. I den forbindelse har de tænkt at foundraise vha en operation dagværks-dag. Ideen går ud på at medcinstuderende har mulighed for at donere deres løn fra en FADL vagt. 5. Faglig dag Fredag den 6. marts er der faglig dag i Sø auditoriet. I pauserne er det meningen at der skal holdes foreningsbazaar. Hvem har lyst til at stå for FADLs stand? 6. Øjenklinik på Masanga Vi har modtaget en ansøgning om 7 støtte til øjenklinikken på Masanga? Bilag 2 7. langfredagsbar

2 Der er igen i år lang fredagsbar, hvor FADL er inviteret. I år bliver det den 20. feb. Hvordan går forberedelserne? 8. Parlamentarikerkompensation 9. Evt. Husk følgende datoer: Lang fredagsbar 20. feb Faglig dag 6. marts Rep. møde 5 Med venlig hilsen Formandskabet Såfremt du er forsinket eller forhindret i at møde op, bedes du melde afbud til Nikolaj på eller Bilag Bilag 1 - Referat af repræsentanskabsmøde 3, Bilag 2 Øjenklinikken på Masanga

3 Bilag 1. Ikke-godkendt referat af repræsentantskabsmøde nr. 3 Mødet afholdt søndag den 11. janauar 2009, kl Dagsorden: 1. Formalia: d) Valg af dirigent og referent. FS indstiller hhv. Lotte og Nikolaj e) Godkendelse af dagsorden f) Godkendelse af referat af repræsentantskabsmøde 2 den se bilag 1 g) Til stede: Torben, Søren, Stine, Kristian, Jacob, Anne Kaa, Lotte, Andreas Danielsen, Andreas Kisch, Ronni, Eva, Nikolaj 2. Meddelelser n. Meddelelser fra Formandskabet Mødes med Kaj Laschewski imorgen for at drøfte et fremsendt tilbud, der er 40k billigere end den nuværende aftale med Deloitte. o. Vagtbureau Arrangeret møde i næste uge med Per Jørgensen og Kirsten Bruun, der er nye potentielle eksterne medlemmer af Vagtbureauets bestyrrelse. p. Medicinerladens bestyrelse Andreas Danielsen er valgt som ny formand. Bestyrrelsen mangler af se regnskabstal fra sidste år. Disse bliver fremlagt på møde i næste uge. q. ACUTA Har holdt juleferie. Første nr kommer i starten af februar. r. Lokal medlemsfordelsudvalg Næsten 2 nye aftaler på plads tandlæge og optikker. Der kommer en oversigt over alle aftaler i acuta. Der bliver afholdt møde med Sparekassen sidst på måneden. s. ØV Holdt møde i december. De mangler materiale om udvalget, da alt forsvandt sammen med Anne. Nikolaj Ser hvad han har til at ligge. Amalie og Ronni vil gerne hjælpe til i udvalget. t. Andre lokale udvalg Stud.med.sam; holder møde på onsdag, hvor de planlægger foreningsbazar. Kursusudvalg; Der kommer et farmakologikursus og et lægevikarkursus, dvs et kursus om det at være lægevikar. u. Hovedforeningen/Hovedbestyrelsen Ny formand for hovedforening, Kristin. Vi har endelig fået overdraget nøglen til domus fadl. v. Overenskomstudvalg Møde i februar w. Lægevikargruppen x. Uddannelses Politisk Udvalg Holder møde snart. y. Andre Hovedforeningsudvalg z. FADLs Forlag 3. Lukket punkt

4 4. Arbejdsgruppe for intro til nye rep medlemmer Punktet motiveres på mødet. Se bilag 2. Ronni fremlægger arbejdsgruppens produkt. Arbejdsgruppen går videre med at lave udkast til foretningsordner og motiverende spørgsmål til præsentation af udvalg. 5. Politikkereksternat evaluering Efter en forhåbentlig veloverstået eksternat skal vi have en evaluering. Hvad var godt og hvad var knap så godt? Materialet til oplæg fra Atractor kunne godt være sendt ud lidt før. Programmet/temaet for weekenden kunne godt være fremlagt bedre. Der måtte godt have været mere forberedelse forud for kurset. Fin beliggenhed af hytten (dvs tæt på Århus). 6. Rusintro Vi skal have afholdt rusintroduktioner dels på FADL og dels i store anatomiske. Hvem har lyst til at hjælpe? Anne K, Nikolaj og Hanne Rohde holder oplæg i store anatomisk. Når vi har nogle tidspunkter for intro på FADL (sandsynligvis den 9.,10. og 11.), sender FS en mail ud og folk melder tilbage, hvornår de kan hjælpe. 7. langfredagsbar Der er igen i år lang fredagsbar, hvor FADL er inviteret. Det bliver den 20. feb, så vi skal have fundet nogle barfolk og et evt. tema. Anne K og Andreas K kommer. Kristian og Andreas Danielsen kommer måske. Lotte vil gerne være tovholder på planlægningen. 8. Omkonstitueringer Ronni ønsker at udtræde af UPU, så vi skal have lavet ny indstilling til HB. Eva rykker op som 2. suppleant og Stinne opstiller som Ansøgning om 7 støtte Vi har modtaget en ansøgning om støtte af Malarialøbet i uniparken fra PIT, IMCC. Se bilag 3 Vi afsætter 3000 til at støtte projektet med. FS sender en mail ud med tilmelding som løber. 10. Parlamentarikerkompensation 11. Evt. FS har holdt møde med økonomiansvarlig fra IMCC, der gerne vil låne penge fra FADL i størrelseordenen i Rep er ikke begjestret for at skulle agere bank. FS giver dette videre til IMCC. Eva orienterer kort om hvordan det går med Masanga projektet, som vi støttede sidste år.

5 Bilag 2 Århus d. 08/ Til FADL c/o Eva Kristensen Vedrørende ansøgning om fortsat støtte til øjenklinik på Masanga Leprosy Hospital, Sierra Leone. IMCC s Masanga gruppe har siden september 2007 i samarbejde med foreningen Masangas Venner arbejdet med rehabiliteringen af Masanga Leprosy Hospital i Sierra Leone. I februar 2008 åbnede IMCC således et fejl- og underernæringscenter på hospitalet, som siden fast har været bemandet med 2 frivillige medicinstuderende, der underviser og oplærer det lokale personale i teori og praksis omkring fejl- og underernæring. Centret nyder stor succes og er nu støttet af UNICEF. I juli 2008 modtog IMCC s Masanga Gruppe en donation fra FADL på kr., hvilket har gjort det muligt at gennemføre oprettelsen af en øjenklinik på Masanga. Denne skal åbne i februar For nuværende er en volontør og et hold lokale arbejdsmænd i gang med at (gen) skabe de fysiske rammer for klinikken med det i Danmark indsamlede inventar. Dette skulle gerne stå klart til ankomsten af øjenlæge Steen Fiil Urbak og en medicinsk studenter volontør d. 1. Februar. Steen Urbak skal være på projektet i 14 dage, hvor han skal lære de ansatte lokale læger op i øjenlågskirurgi. Dette vil være en stort hjælp for de lokale, da øjeninfektioner og trachom dannelse er hyppig. Volontøren skal over de næste fire måneder lære en nurse aid op i kunsten at udmåle synsdefekter og uddele passende briller. Vi har 3000 brugte par briller liggende og opstartet samarbejde med foreningen InnerWheel omkring løbende indsamling heraf. Vi vil i øvrigt løbende på centret behandle infektioner, skader mm.

6 Med FADLs hjælp har vi fået købt det nødvendige inventar til klinikken på nuværende stadie, samt været i stand til at finansiere det meste af restaureringen af bygningerne, der skal rumme klinikken. Masanga har store forventningen til dette i vores øjne - prestige projekt. Bilag for afholde udgifter er vedlagt, samlet beløb: , 83 kr. Derudover er der afsat 3000 usd ( 17,472 dkr) til restaurering. Det er en del af rehabiliteringsprojektet, at der løbende etableres pengeskabende virksomheder i hospitalsregi, der i fremtiden, skal dække hospitalsomkostningerne. Vi har dog endnu ikke opnået økonomisk uafhængighed fra indsamlede midler. Derfor tillader IMCC s Masanga Gruppe sig endnu engang at søge om støtte til dette projekts årlige udgifter fra FADL: Forventede årlige drifts omkostninger (estimater bygget på OP og out patient clinic i 2008: Optiker (nurse aid løn = leoner/ år) dkr Medicin og operationsomkostninger, dkr Driftsomkostninger (generator, rengøring mm) dkr Samlet estimeret udgift dkr Al økonomisk støtte er af afgørende betydning for projektet, og vi håber I vil tage godt imod denne ansøgning. Mange hilsner, På vegne af IMCC s Masanga Gruppe, Susanne Haas

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk.

Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Referat af repræsentantskabsmøde nr. 6 Tirsdag den 16.

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 24. 10.2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget)

Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget) Referat: Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Dato 12. december 2011 Journal Vores ref.nr 3 Referat af repræsentantskabsmøde

Læs mere

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 1 KæreFADLmedlem! DusiddernumedGeneralforsamlingsskriftet2012ihånden.Herivildufå informationomåretdergikifadlogsamtidigvilvistærktopfordredigtilat

Læs mere

Godkendt referat af repræsentantskabsmøde nr. 4 Mandag d. 26.2.2007 kl 18, Nørre Allé 32, 8000 Århus C

Godkendt referat af repræsentantskabsmøde nr. 4 Mandag d. 26.2.2007 kl 18, Nørre Allé 32, 8000 Århus C Godkendt referat af repræsentantskabsmøde nr. 4 Mandag d. 26.2.2007 kl 18, Nørre Allé 32, 8000 Århus C Tilstede: Nikolaj, Jakob, Mikkel, Søren, Jill, Marianne, Louise, Sofie, Anne, Betty. MR: Peter Dalsgård,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009

Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009 Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009 1 Indholdsfortegnelse. 1. Generelt om bestyrelsen og bestyrelsen arbejde Side 3 2. Containere Side 5 3. Samarbejdspartnere Side 6 4.

Læs mere

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter.

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter. Ordinær Generalforsamling i FADL København 2014 Fredag den 10.oktober 2014 kl.17.00 i Studenterklubben på Panum Instituttet 1. Valg af dirigent Gunnar Jørgensen vælges. 2. Valg af referenter Amina Nardo-Marino

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011 Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (7) Mandag d. 14.April 2011. Kl. 16.30,, 16.30-16.40 1. Formalia Valg af dirigent Mathias Valg af referent Marie-Louise Godkendelse af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

3. Godkendelse af det forrige referat Odense mangler at indsætte referat for overdragelsesmødet. Referatet godkendt.

3. Godkendelse af det forrige referat Odense mangler at indsætte referat for overdragelsesmødet. Referatet godkendt. Dagsorden for Avalak HB møde søndag d. 7. december 2014 i Odense Tilstede til mødet: Bjørk Lange Kristensen (Formand), Knut Mathias Jensen (Næstformand), Marie-Louise Nuka Karlsen (Informationskoordinator),

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

STUDENTERSAMFUNDET v/ Aalborg Universitet Bestyrelsen

STUDENTERSAMFUNDET v/ Aalborg Universitet Bestyrelsen Fibigerstræde 15 9220 Aalborg Øst telefon: 9635 8016 fax: 9815 9494 e-mail: bestyrelsen@studentersamfundet.aau.dk http://www.studentersamfundet.aau.dk Ordinære medlemmer af bestyrelsen Carsten Rune Jensen,

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere