SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ"

Transkript

1 SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

2 Indhold Sporene på Svnø og Avnø Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde Blåt spor: Frluftslvet Gult spor: Hstorens vngesus Kort over sporene på Avnø & Svnø Flyvestaton Avnø Brunt spor: Kærlghedssten Landmandens marker Turks spor: Bondegårdsturen Llla spor: Natursporet Hvdt spor: Fortdens mnder Natur og sund fornuft Velkommen V håber, at du får nogle skønne tmer den fantastske natur på Avnø og Svnø. Denne gude er en llle appettvækker, der fortæller ldt om, hvad du kan opleve området. Der er opsat nformatonstavler med yderlgere oplysnnger på strategske steder. Husk at lukke ledene tl kreaturfolde efter dg. Der er syv spor på Svnø og Avnø. Alle sporene, der varerer længde fra crka 2,5 klometer tl 15 klometer, starter ved Avnø Naturcenter, hvor du kan parkere. De syv spor dækker et 3000 hektar stort område. Derfor kan det være svært at nå det hele på en gang. Så tag guden med hjem tl næste gang du kommer eller læg den tlbage kassen, så andre kan få glæde af den. Eller måske kan du gve den tl én du kender, der lgesom dg vl sætte prs på en oplevelse det hstorske kulturskabte landskab. God tur! Guden er udgvet samarbejde mellem: Agrov og Skov- og Naturstyrelsen Sporene er etableret af landmændene bag Forenngen Køng Sogn Naturster og Skov- og Naturstyrelsen som et projekt under Spor Landskabet. Tekst: Brgtte Mose Layout og kort: Lght on Paper, Emle Ganouna Foto: Kar Hald Tryk: PE offset Illustratoner: Jette Jørgensen Sporene er afmærket med farvede ple. Sydsjællandsleden følger en del af sporene 2 3

3 Ldt om Svnø og Avnø Som navnene fortæller, har både Avnø og Svnø engang været rgtge øer. Øerne blev mere eller mndre landfaste forbndelse med de store landndvndngsprojekter Danmark mdten af 1800-tallet. Først 100 år senere var afvandngen dog så effektv, at jorden kunne dyrkes fornuftgt. Svnø Svnø har sandsynlgvs fået st navn fra de marsvn, der tdlgere levede mange af Dybsø Fjord nord for Svnø. Tre velbevarede gravhøje vdner om, at Svnø har været beboet helt tlbage oldtden. Oldtdsjægerne har levet af fsk fra fjorden suppleret med kød fra de rensdyr, der brugte Svnø som trækrute. Avnø Avnø nævnes allerede 1370 med navnet Agnøø, der sandsynlgvs henvser tl de rejer, man fangede fjorden og brugte som agn ved fsker. Når man skulle ud på Avnø gamle dage foregk det ved at køre eller gå på de mest lavvandede områder sundet mellem Svnø og Avnø. Naturen på Avnø er helt enestående. Et rgt udvalg af fugle og sjældne padder trves på halvøen, og en stor bestand af spættet sæl boltrer sg fjorden. Svnø er kendt for at have én af egnens bedste badestrande. Men også en smuk mndelund for de allerede flyvere, der faldt over Sydsjælland under Anden Verdenskrg, er et kendt udflugtsmål. 4 5

4 Avnø Naturcenter Formålet med Avnø Naturcenter er at nsprere tl oplevelser naturen og at gve de besøgende ndsgt - og forståelse for - vgtgheden af at værne om den danske natur. Centret drves samarbejde mellem Vordngborg Kommune, Næstved Kommune og Falster Statsskovdstrkt, der ejer bygnngerne og arealet. Den daglge leder er ansat Skov- og Naturstyrelsen, men aflønnes af de to kommuner. Avnø Naturcenter består af to afdelnger. Et åbent center og en naturskole. Naturcentret blev nvet 17. maj 2004 efter en lang frednngssag. Det åbne center Indgangen tl den offentlge del af Avnø Naturcenter fnder du tårnenden af den markante bygnng. Centret er kke fast bemandet, men du er allgevel velkommen døgnet rundt, året rundt. Der er adgang tl toletter og mulghed for at spse den medbragte mad ved borde og stole ndendørs. I forhallen kan du se en llle udstllng om Avnøs hstore, du kan låne fagbøger og fangstredskaber eller du kan gå en tur op tårnet og få det store overblk. Naturskolen Besøg på Avnø Naturskole har været efterspurgt fra dag et. Allerede første år tog knap 3000 børn og 1000 voksne mod tlbud om naturvejlednng. Naturskolen har ndgang gavlen modsat tårnet. Avnø Naturskoles tlbud om naturformdlng er prmært rettet mod børn og unge fra lokale skoler og dagnsttutoner. Nogle kommer på endagsbesøg, andre overnatter en eller flere nætter. Naturvejlederen tager små og store elever med ud på Avnø, så alle får oplevelser på egen krop. Det gør dem nysgerrge og så blver lærng næsten en leg. Avnø Naturskole tlbyder også kurser for pædagoger, lærere med flere. Et naturskolebesøg er sundt både for krop og sjæl. WC Naturcenter Entré Naturskole P Entré P 50 m 6 7

5 Rødt spor Det åbne land Rødt spor er på crka 2,5 klometer og byder på fuglekvdder, kvækkende frøer og spættede sæler. Det er en rgtg god de at tage en kkkert med på turen. Udsgt tl fugle og sæler Du kan opleve det rge fuglelv mange steder langs sporene på Avnø. Rødt spor leder hen tl en gammel skydevold fra besættelsestden. Fra toppen af volden kan du se ud over både Avnø Fjord, strandengene og det store vådområde, Hylteholme. Og du har mulghed for at studere det ntense fuglelv på Avnø Røn. Både sommer og efterår er Avnø Fjord fuld af charmerende spættede sæler, der har fundet et frsted på stenene syd for sejlrenden (se sde 11). Du kan se sælerne hele vejen langs Avnøs sydkyst sær hvs du har en god kkkert med på turen. Et kulturlandskab forvandlng Avnø lgger mdt et nternatonalt fuglebeskyttelsesområde, men halvøen blev først fredet 2002 efter en masse tovtrækkerer. Naturen vandt tl sdst. Avnøs strandenge er nu levested for mange sjældne og sårbare fugle- og paddearter. Da der var mltær flyvestaton på Avnø (se sde 18), blev området drænet for at holde vandet væk fra græslandngsbanerne. Nu hører halvøen under Mljømnsteret, og februar 2005 blev drænene ødelagt for at genskabe en naturlg vandstand. Mdt på sommeren blver engene slået. Herefter blver strandenge og overdrev græsset af køer. Køerne går frt rundt på arealerne hele efteråret, hvor de sørger for, at græsset har den helt rgtge højde tl fuglenes næste ynglesæson. Hvs kke der gk køer og græssede vlle landskabet langsomt forvandles tl krat - og sden hen tl skov. Strandengenes lavvandede søer er også hjemsted for sjældne tudsearter, nemlg strandtudsen og den grønbrogede tudse, der begge yngler på såvel Avnø som Svnø (se sde 10 og 26). På stlle lune forårsaftener kan du høre tudsernes specelle kvækken blande sg koret af fugle. Skydevold 1km Avnø Naturcenter 8 9

6 Strandengens mange lyde Når du går tur på Avnø kan du kke undgå at høre fuglesang og kvækkende frøer. Der er set næsten 200 forskellge fuglearter på halvøen, og frøer og padder trves de nye vandhuller på strandengen. Strandskaden bygger rede på engene. Hvs du kommer for tæt på, blver du udsat for noget af en koncert. Strandskadens skngre stemme kan overdøve næsten alle naturens andre lyde. Det er en smuk vadefugl, der ankommer fra Sydvest-Europa februar og kan opleves på Avnø helt frem tl september. Uden for yngletden optræder den tt små flokke på de våde engarealer, hvor den leder efter føde med st lange næb. Den grønbrogede tudse er tlbage både på Avnø og Svnø. Den kaldes også fløjtetudsen, ford hannerne yngletden sdder vandkanten og afgver serer af fløjtetrller. Hvs du tager en overnatnng shelterne en lun aften kan du rskere at blve holdt vågen af fløjtetudsen tl langt ud på natten. Hvs hannerne er vrge, kan deres kvæk høres på to klometers afstand. Scanpx Et sælsomt lv Den spættede sæl boltrer sg Avnø Fjord. Med en god kkkert kan du se dem tydelgt, når de hvler på de store sten mellem Avnø og Knudshoved Odde. Det er også hér, de føder deres unger jun jul. En nyfødt sæl vejer kun crka 10 klo. Men på bare 30 dage tager en sund sælunge 20 klo på. Og det er kke så underlgt. Modermælken består nemlg af 45 procent fedt. Komælk og modermælk fra mennesker har kun en fedtprocent på crka fre. I den første perode af st lv er ungen dybt afhængg af sn mor. Men modersælen er nødt tl at efterlade sn unge, mens hun går på jagt og fsker fjorden for at skaffe føde tl sg selv. Hun kommer kun tlbage, hvs der er fred og ro omkrng ungen. Når sælen er fuldt udvokset vejer den mellem 65 og 140 klo. En han-sæl kan blve op tl to meter lang. Hunnerne er ldt mndre. De voksne sæler lever af fsk og krebsdyr og kan dykke helt ned tl 450 meter under havoverfladen. Den spættede sæl kan blve under vandet op tl en halv tme. Inden frednngen af Avnø var der et halvt hundrede spættede sæler fjorden. Dette tal er tredoblet nu

7 Blåt spor - Frluftslvet Den blå rute er på crka 3.5 klometer og går gennem den llle Nokkeskov, hvor de gamle træer får lov tl at forfalde naturlgt tl glæde for svampe, nsekter og småfugle. En del af sporet følger kystlnen med fn udsgt tl Knudshoved Odde. Og på vej tl skoven kan du fnde sjældne planter som Smalbladet Hareøre og Soløje- Alant. Slå lejr Nokkeskoven I det sydøstlge hjørne af Nokkeskoven møder du en lejrplads med to shelters tl fr afbenyttelse - dog maksmalt to nætter træk. Shelterne kan kke reserveres, men optages efter først tl mølle-prncppet. Så tag eventuelt et telt med bare for en skkerheds skyld. Der er to bord-bænkesæt og tre bålsteder med rst på pladsen. Og du er velkommen tl at save dt brænde af de væltede træer skoven. Husk økse, sav, gryder, pander og tændstkker. Vand kan du hente ved Avnø Naturcenter. Se kortet sde 7 Sejl ud på fjorden Du kan søsætte og ophale kanoer og kajakker både ved shelterpladsen og ved kysten 600 meter lge lne syd for Naturcentret. Når du sejler på fjorden skal du følge reglerne frednngen. Blv mellem sejlrenden og Avnøs kystlnje. Det er kke tlladt at gå land på Avnø Røn. Hvs du går en tur op udsgtstårnet udkanten af Nokkeskoven, får du et fnt ndtryk af det område, du kan sejle nemlg Mulvg og Avnø Fjord. Oplev Avnø tl hest Rdnng er tlladt på alle sporene på Avnø og Svnø. Du skal bare huske at tage hesten op skrdt god td, nden du møder andre. Huse, gårde og ndhegnnger med dyr skal også altd passeres skrdt. Hvs du kan se, at der kke er andre på sporet langt fremad, kan du godt rde hurtgt. Men husk et rolgt rdt gver de største naturoplevelser. Avnø Naturcenter Mulvg 1km Nokkeskov 12 13

8 Gult spor - Hstorens vngesus Det gule spor på crka 5 klometer går forb Avnøgård og op tl den restaurerede jættestue, Østerhøj. Avnøgård er prvat eje. Og der er kke offentlg adgang. Så du skal blve på sporet - man kan sagtens få et godt ndtryk af gården derfra. Når du besøger jættestuen, er det en behagelg fordel at have lange bukser på - og en god dé at medbrnge en lommelygte eller et tændt stearnlys. Avnø Naturcenter Avnøgård Østerhøj 1km Jættestuen Østerhøj Du kan gå på opdagelse hele to jættestuer på Svnø, nemlg Østerhøj og Måneshøj (se sde 28). Begge jættestuer er restaureret samarbejde med Kulturarvsstyrelsen på opfordrng af lodsejerne. En tredje gravhøj på Svnø lgger jomfruelgt uberørt hen. V opfatter tradtonelt jættestuer som begravelsespladser, men nye fund og teorer peger retnng af, at de oprndelgt var hellge steder, som senere blev genbrugt tl begravelser. Østerhøj på gult spor er et fantastsk eksempel på vore forfædres genale arktektur. Hvs du kravler nd jættestuen gennem den tre meter lange ndgang, kan du sdde ldt og overveje teoren om et hellgt sted. Avnøgård Avnøgård tlhørte oprndelgt Vordngborg Ryttergods, men blev solgt fra sammen med 11 andre hovedgårde Marnemnsteret lejede sg nd og købte senere Avnøgård med tlhørende 235 hektar jord af godsejer A. Prejsz. En bestyrer sørgede for, at der stadg blev drevet landbrug med malkekøer. Fra 1960 tl 1995 blev Avnøgård bortforpagtet. Skov og Naturstyrelsen overtog Avnøgård med tllggende jorde Bygnngerne blev solgt fra og Avnøgård er dag prvat eje. De tlhørende arealer ndgår Avnøs frednng og blver nu naturplejet med afgræsnng og høslæt af de lokale landmænd. Stuehuset nedbrændte 1903, men er sden genopbygget talensk vllastl med to etager 14 15

9 DYBSØ FJORD Svnø Strand Kostræde Banker Svnø Vandhuller Træer eller buske Vådområde By Levende hegn Hovedvej Asfalteret vej Grusvej / Markvej Gård / Hus Krke Fredet fortdsmnde Vndmølle Informatonstavle Bord / Bænke Overnatnng Udsgtstårn Sydsjællandsleden SPOR Rødt spor 2,6 km Blåt spor 3,3 km Gult spor 5,2 km Brunt spor 9,6 km Llla spor 13,9 km Hvdt spor 14,9 km Turks spor 14,9 km AVNØ FJORD Rdnng tlladt på alle spor Cyklng kun tlladt på rødt & blåt spor 1km

10 Flyvestaton Avnø I sommeren 1926 luskede to promnente offcerer fra Marnens Flyvevæsen rundt på Sydsjælland en lejet bl - klædt cvl. De ledte efter et godt sted at etablere en ny flyveskole. Valget faldt på Avnø, og 1930 lejer Marnemnsteret 40 hektar jord af Avnøgård. Der blev al hast opført en hangar, en skolebygnng og tre barakker - og det første hold flyveelever ankom foråret Fre år senere køber Marnemnsteret yderlgere 66 hektar jord og udvder luftmarnestatonen med kaserne, gymnastksal og endnu en hangar. Efter 50 år præsenterer mnsteret et helt nyt bygnngskompleks på 600 kvadratmeter grundplan. Et bygger tl 15,3 mlloner kroner starter jul Rejsegldet for den topmoderne bygnng med kontroltårn fandt sted 13. november 1989 og så faldt Berlnmuren Forsvarsmnsterets budget blev skåret ned og flyveskolen flyttede tl Karup. Flyvevåbenets æra på Avnø var forb, og 25. januar 1993 fløj det absolut sdste fly fra halvøen. Rgspoltet overtog kasernen med tllggende bygnnger, skov og drætsplads, og 2001 blev resten af det mltære anlæg overdraget tl Mljømnsteret. Året efter blev hovedparten af de forladte mltære bygnnger revet ned. Kun den nye bygnng, en enkelt hangar og en enkelt barak står tlbage. Bygnngerne huser nu Avnø Naturcenter, der blev ndvet 17. maj Besættelsestden 9. aprl 1940 var der ntet lv på Flyvestaton Avnø og ngen fly var ude. Tyskerne opdagede først det mltære anlæg nogen dage senere. Flyvestaton Avnø var derfor den eneste flyvestaton Danmark, der kke blev bombet sønder og sammen af tyskerne under Anden Verdenskrg. Avnø blev først overdraget tl besættelsesmagten 5. august 1940, og tyskerne anvendte øen med bygnnger først som øvelsesplads - sden som flyveskole. Tyskerne byggede skydevolden og anlagde flyskjul, der stadg kan ses flere steder terrænet. Hvs du følger rødt spor (sde 8) kommer du forb hele syv flyskjul. Det længst mod vest er meget velbevaret. Ruten har også en afstkker tl skydevolden. I slutnngen af besættelsestden kom mere end tusnde tyske krgsflygtnnge tl Avnø

11 Brunt spor Kærlghedssten Det brune spor er på 9,5 klometer og fører dg forb Avnø Pumpestaton og et fantastsk flot udsgtspunkt ved Mulvg. Her kan du holde hånd ved borde og bænke og nyde kgget over det storslåede landskab. Sporet brnger dg også forb Fjordgården, hvor du på få meters afstand kan opleve opdræt af vldsvn på frland. Hold afstanden og lad være med at fodre svnene. En del af sporet følger den slagne landevej, der er anlagt på oprndelg havbund. Lvet vandet Når du kgger ud over Mulvg kan du se en række ruser vandet. Både Mulvg og Avnø Fjord er rge på ål og rejer. Og erhvervsfskere har generatoner drevet deres erhverv vandene omkrng Avnø. Knapt 10 erhvervsfskere holder stadg tl vgen og fjorden, hvor de hvert år lander tonsvs af ål og henter for tusndvs kroner rejer. Lvet på landet For 100 år sden havde bønderne på Svnø trange kår. Deres marker var oversvømmet halvdelen af året, og landndvndngs-projekterne mdt 1800-tallet var kke nok tl at holde vandet ude og lede det væk. I 1917 havde bønderne fået nok. De begyndte at undersøge mulghederne for at forbedre afvandngen. Det brune spor fører dg forb Avnø Pumpestaton, der blev opført 1933 af et pumpelaug bestående af de lokale bønder. Dét hjalp. Efter tre år var grundvandstanden Noret faldet med næsten tre meter. Pumpestaton Hvs du fortsætter ad sporet på den llle afstkker mod syd, møder du endnu en af de gamle afvandngskanaler, Fuglebækken, som det brune spor krydser tæt ved Koholtegård. 20 Fjordgården 1km AVNØ FJORD 21

12 Landmandens marker Sporene på Svnø går forb en masse marker der ser meget forskellge ud også fra år tl år. En stor del af dem drves efter prncpperne for MVJ, MljøVenlg Jordbrugsdrft (se sde 26). Afgrøderne på markerne Roer bruges tl husdyrfoder og fremstllng af sukker. Landmændene Storstrøms Amt står for landets største produkton af sukkerroer. Byg er sammen med hveden den vgtgste kornsort Danmark. Byg fndes både som vnter- og vår-afgrøde. Den sarte vnterbyg bruges kun tl husdyrfoder. Vårbyg bruges også tl fremstllng af øl. Du kan kende byggen på de lange hår. Hvede er verdens vgtgste kornsort. Den bruges tl husdyrfoder og mel. Hveden sås om efteråret og gror tl crka 5 centmeters højde. Den hvler vnteren over og gror vdere om foråret. Du kan kende de unge hvedeplanter på deres grågrønne farve. Havre er en vårafgrøde, der bruges tl hestefoder, havregryn, müesl med mere. Havren kendes af alle ford den har bjælder på.... Raps anvendes som spseole, ved farve- og lakprodukton og som brændstof. Rapsen fndes både som vnterog vår-afgrøde. Planterne kan blve op tl to meter høje, og du kan let kende dem, ford deres karakterstske gule blomster dufter langt væk. Rug anvendes tl fremstllng af mel. Den kan klare sg på meget nærngsfattg jord. Du kan kende planten på de korte hår Majs dyrkes tl husdyrfoder og dur kke tl menneskeføde. Planten er meget karakterstsk og kan blve op tl 2,5 meter høj. Græs høstes mdt på sommeren og bundtes tl høballer eller prepareres tl enslage / wrap. Hø og wrap bruges tl dyrefoder. Efter høsten må markerne afgræsses. Frø høstes næsten som korn, men som regel først når afgrøden er to år. Danmark er verdens største producent af græsfrø. Brak lgger hen tl glæde for dyrelvet. En brakmark må hverken gødes, høstes eller afgræsses.

13 Turks spor Bondegårdsturen Det turkse spor er på crka 15 klometer. Sporet går fra oprndelg havbund og op over et af de højeste udsgtspunkter på Svnø. Du kommer forb Norvang, hvor der produceres slagtesvn, og langs sporet kan du se bllebanker og barjordsstrber tl glæde for agerhøns - og vandhuller tl glæde for frøer (se sde 26). Grsen Antonus På Norvang og Mosegården bor der alt Antonusgrse forskellge størrelser. Ejendommene leverer omkrng svn tl slagtnng om året. Antonusgrsene går halm og har mere plads tl sg selv end almndelge baconsvn. De får lov tl at beholde deres krølle på halen. Den blver nemlg kke kuperet. Antonusgrse er også ldt større, når de blver slagtet. Grsene får mneraler og fodres med soya, byg og hvede. Kornet dyrker landmanden selv. Køng Mølle og fn udsgt På toppen af Kostræde Banke stod engang Køng Mølle. Den kørte bønderne op tl, når de skulle have malet korn tl mel. Når de skulle have malet korn tl foder, skete det nede hos mølleren Svnø By. Begge møller er revet ned, men fra bakken, hvor Køng Mølle tronede, kan du klart vejr se helt tl Storstrømsbroen. Læbælter Fra toppen af banken kan du også se, at landskabet gennemskæres af adskllge læbælter, der er med tl at hndre den værste sandflugt. Bønderne på Svnø har nemlg kke kun været plaget af oversvømmelser. Også sandflugt og udtørrng har været et problem. 1km Pumpestaton Læbælterne er plantet og blver vedlgeholdt af landmændene, der lægger vægt på at gøre beplantnngen attraktv for dyrelelvet på Svnø. Norvang Kostræde Banker Mosegården 24 25

14 Llla Spor Natursporet Det llla spor er på crka 14 klometer og fører dg gennem Svnø Nor, hvor du går på den oprndelge havbund. Du passerer agerhønsenes spsekamre og solpladser, en gård med Antonusgrse (se sde 24) og en række vandhuller, hvor der arbejdes med at skabe gode betngelser frøer og tudser. Tl glæde for naturen De fleste marker langs sporet drves efter MVJ-ordnngen som Mljø Venlgt Jordbrug. I alt 46 landmænd på Svnø er gået sammen om at mndske udvasknng af kvælstof og skabe bedre forhold for planter og dyr på 300 hektar agerjord. (Se pjecen: Svnø- Projektet) Markerne gødes og sprøjtes kke, men afgræsses af kreaturer, der sørger for at ngen planter blver domnerende. Herved skres en rgdom af plantearter, der tltrækker mange forskellge dyr og nsekter. Tl glæde for agerhønsene Flere steder på Svnø kan du se små områder, hvor jorden er forhøjet centmeter. Landmændene kalder dem bllebanker, ford jorden her hurtgere blver varm og tør og tltrækker nsekter. Dsse banker fungerer som spsekamre for agerhønsene. Andre steder har landmændene pløjet 2 meter barjordsstrber, hvor agerhønsene kan tage solbad. Landmændene har også sørget for områder med lav beplantnng, hvor agerhønsene kan skjule sg. Hvs der er høje træer, er der ngen agerhøns. Træerne fungerer nemlg som udsgtsposter for store rovfugle. Tl glæde for frøerne Rundt omkrng området graves vandhuller. Nogle bruges tl kvægvandng, andre er tl glæde for sjældne arter af padder som klokkefrøer, strandtudser og fløjtetudser. Pumpestaton Tudserne lægger æg aprlmaj, og når haletudserne er blevet tl tudser, må vandhullerne gerne tørre ud. Så har næste års tudseæg stor chance for at overleve, da rovdyrene vandet kke kan tåle udtørrng. Norvang Mosegården 26 27

15 Hvdt spor Fortdens mnder Det hvde spor er på crka 15 klometer og fører dg forb en åben restaureret gravhøj og en meget smuk mndelund ved Svnø Krke. En del af sporet går gennem det lavtlggende Svnø Nor. Der er en afstkker ud tl fskerlejet ved Nørrestrand, og du kommer forb en række tltag, der skaber bedre forhold for planter og dyr (se sde 26) Mndelund for faldne flyvere Ved Svnø Krke kan du besøge en meget smuk mndelund for de allerede flyvere, der faldt over Sydsjælland under Anden Verdenskrg. Mndelunden blev ndvet 1950, men den første plot - en englænder der blev skudt ned over Møn - blev begravet ved krken allerede Med tden ønskede mange pårørende dog at få deres slægtnnge hjem. Således blev 45 amerkanske soldater flyttet fra Svnø En llle pjece om faldne soldater på krkegården fndes krkens våbenhus. Jættestuen Måneshøj Det ældste fortdsmnde på hvdt spor er Jættestuen Måneshøj, der er mere end år gammel. Jættestuen blev restaureret 2004 og står som en åben jættestue, da flere af de gamle tons tunge topsten manglede ved restaurerngen. Måneshøj er sær bemærkelsesværdg, ford det er en tvllngegravhøj med to ndgange. Du kan læse mere om jættestuer på sde 15. Marsvnene Dybsø fjord I tdernes morgen havde gårdejere med jord ud tl Smålandshavet tlladelse tl at drve marsvns-fsker. Hvs du følger sporets afstkker ud tl Nørrestrand fnder du et bådleje, der nu mest benyttes af frtdsfskere. Marsvnene blev fanget net, når de jagede sld. Sldene slap gennem, men marsvnene gjorde kke. De blev kørt hjem på gårdene, hvor trannen blev kogt af. Den kunne sælges tl brug tranlamper eller tl ndfedtnng af læderstøvler og seletøj tl heste. Fsker af marsvn stoppede omkrng km Svnø Nørrestrand Måneshøj Mndelund Avnø Naturcenter Pumpestaton

16 Brug naturen og dn sunde fornuft Moton og frluftslv er godt, men det er vgtgt at du tænker dg om, når du færdes på sporene. Du skal tage hensyn tl naturen og dne medmennesker. Husk at lukke ledene tl kreaturfolde efter dg. Lev op tl det ansvar det er, at du har fået lov tl at færdes på landmændenes prvate ejendom. Vs hensyn - blv på sporene Uventet aktvtet og fremmede lugte kan betyde, at dyr og fugle kke tør vende tlbage tl deres spsekammer eller tl deres unger. I yngletden er fugle- og dyrelvet er særlgt følsomt for forstyrrelser. Derfor skal du altd blve på sporene. På Skov- og Naturstyrelsens arealer på Avnø må du færdes overalt - undtagen fuglenes yngletd fra 15. marts tl 15. jul Hold dn hund snor Mange mennesker er bange for hunde. Vldtlevende dyr og fugle er skrækslagne. Selv den fredelgste famlehund forstyrrer naturen, hvs den kke er snor. Også selv om den tlsyneladende kke gør noget. Alle hunde har et medfødt jagtnstnkt. De følger kke sporet, men afsøger terrænet omkrng sporene. Selv om dn hund er velopdragen og under dn stemmes kontrol, udgør den en trussel mod naturen. Der er også regler for rdnng naturen. Dem kan du se på sde 13. Tag dt affald med dg Det skal helst se ud som om, du aldrg har været her. Så tag venlgst dt affald med dg. Du kan slppe af med det contanerne ved Naturcentret. Lad være med at grave det ned. Rævene graver det bare op. Pas på brandfaren Det er en god dé at have en spand vand stående ved bålstederne. Gå aldrg fra et bål, før det er brændt ned - og spred eventuelle gløder godt. Selv en llle glød fra en cgaret eller et uskyldgt henkastet skod kan medføre store ødelæggelser af naturen og sætte dyrenes lv på spl. Landdstrktkonsulent Rkke Sønder Forenngen Landbrugets Naturplan for Køng Sogn Gårdejer Peter Chrstensen Forenngen Køng Sogns Naturst Klaus Larsen Skov- og Naturstyrelsen Naturvejleder Kar Hald

17

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte CYKELTURE med Grøn Gude Gentofte Kolofon: Cykelture med Grøn Gude Gentofte 3. oplag 2. udgave Oktober 2011 Trykt 4000 eksemplarer Klder: Gentofte Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen med flere Udvklet

Læs mere

CYKELTURE med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE med Grøn Guide i Gentofte Søruten Start undesømosen Venstre ad Jægersborg llé øjre ad Søndersøvej Venstre ad Ved Kæret Venstre ad Enemarksvej øjre ad Væltegårdsvej Venstre ad Smakkegårdsvej øjre ad Gentoftegade øjre ad Dahlenstræde

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Kursuscenterguden www.u-u.dk KURSUSCENTRE.dK KoNfERENCE med UdSgT og NdSgT TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Hos KursusCentre.dk holder v meget af at forkæle vores gæster, så jeres oplevelse blver mere and

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11 Nummer DEV STJERNE November 1975 124. årgang 11 WElxdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE November 1975 124. årgang Nummer 11 Det første Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

AVNØ. har svaret på det meste

AVNØ. har svaret på det meste AVNØ har svaret på det meste Velkommen til Avnø Naturcenter Har du et spørgsmål? Find svar på de fleste praktiske spørgsmål i Avnø ABC. Avnø Naturskole: Naturskolen er en del af Avnø Naturcenter og drives

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret Oplysninger Kvælstof er en gas (luftart). Kvælstof kaldes også nitrogen. Kvælstof er i stand til at danne kemiske forbindelser med andre

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

srå ese Helena Horstedt

srå ese Helena Horstedt II\retrNINreIlE C o utur eteknkker o g ov er d ådge m a teraler er omdrejnngspunkt Helena Hbrstedts stl, som også er kendetegnende for en ny generafon af svenske desgnere. Her er godt desgn nemlg g med

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen Samsø Naturskoles og Blå-Flag Centers Naturture og aktiviteter Juli - august 2014 Samsø Kommune, Naturafdelingen Langørevej 12, 8305 Samsø Tlf.: 86 59 64 54 Samsø Kommunes Naturafdeling byder velkommen

Læs mere

der havde bevaret sil gode

der havde bevaret sil gode = 9 =_! = : =! = =r- = =1 å = = = : = E = 9= = Så for søren der røg synngen oyerlæderet på mn ene sko. Ja så er det bare om at komme afsted og få købt et par nye. Men hvor skal man dag tage hen. Ved gennemgang

Læs mere

'.*' * ,'*# LA MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPFkJUST. XXIII MELLEM TO TIDSALDRE ERINDRINGER AF IDA JOHNSEN FØDT JESSEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN 1915 *r / V -^'...

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY Of ILLINOIS 917731 DNo /*7 OM CHICAGO AMERIKAS MEST AMERIKANSKE BY OG DEN TREDIE ST0RSTE NORSKE BY I VERDEN AF PETER DAAE ALB. CAMMERMEYERS FORLAG (Lars Swanstrom) KRISTIANIA.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET 2001

AALBORG UNIVERSITET 2001 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Become the new MOK-intern!

Become the new MOK-intern! Nr 11 17. nov. 43. Årg. 2010/2011 ISSN 1904-3163 Become the new MOK-ntern! MOK søger en ny "ntern", som efter at have gennemført det ntensve "ntern-program", vl være blandt verdens bedste tl at MOK'e!

Læs mere

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere