Multimediedesign KEA 2 semester 23 November 2012 Modul 4B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multimediedesign KEA 2 semester 23 November 2012 Modul 4B"

Transkript

1 Multimediedesign KEA 2 semester 23 November 2012 Modul 4B Timandra Brunne Cæcilie Overgaard Pernille Ærsøe Nielsen Viktoria Tuyet Christensen Susanne Birch Munk Hindberg 1

2 Indholdsfortegnelse Udvikling af koncept 16 Indledning 4 Segmentering, Persona, Brugsscenarie, Minerva, Valg af produkter, Blue Ocean & Who - What - How Forord, Emne, Problemfelt, Problemformulering, Problemstillinger, Afgrænsning, Guide & Metode Konceptbeskrivelse 22 Redegørelse for projektstyring Gantt, Budget, Risikovurdering, Realisme & Process 7 Vision og strategi for projekt, E-koncept, Løsning til ipad og Smartphone, Fysisk butik, Design beskrivelse, Design manual, Teknisk dokumentation & Bridges to profit Konklusion 29 Analyse og diskussion 10 Refleksion, Konklusion & Resultater SWOT, Markedsanalyse, Porters 5 forces, Porters Generiske strategi, Produktlivscyklus & Boston Litteraturliste 30 Bilag

3 Indledning Forord Opgaven som rapporten repræsenterer, er skrevet som en del af MMD uddannelsen 2. semester. Kunden heri er den danske smykkevirksomhed, Pilgrim. Opgavens formål er at designe et e-koncept samt forslag til koncept for Pilgrims fysiske butikker. Målet er at skabe en rød tråd mellem og over de to koncepter. Alt sammen med formålet om forøget salg af Pilgrims produkter med disse nye løsninger. Ved brug af analyseværktøjer samt strategier, dannes viden omkring den danske smykkebranche, Pilgrim som virksomhed, deres målgruppe og produkter, for endvidere på baggrund af denne viden, at udvikle et nyt og opmærksomhedsforøgende koncept, som deres målgruppe efterspørger. Emne Den danske virksomhed, Pilgrim, sælger og designer hovedsageligt indenfor de tre produktkategorier: smykker, ure og solbriller. Virksomheden har eksisteret siden 1983, og hvad der begyndte med smykkesalg på bl.a. festivaler, er i dag blevet til en virksomhed, hvori der er 75 ansatte i hovedkvarteret i Skanderup. Der findes forhandlere og 50 konceptbutikker verden over. Virksomheden henter inspiration til deres håndlavede produkter fra tre typer kvinder; Den feminine, der kan lide diamanter og perler. Den boheme, som er til det æstetiske, farverige samt har en forkærlighed til antikviteter. Og til sidst by kvinden, med det urbane, kantede look. Pilgrims hensigt er, at stå frem som en virksomhed der lægger vægt på coorporate social responsibility (CSR). De støtter blandt andre Læger uden grænser, med et årligt udvalgt smykke, hvis overskud går til den humanitære organisation samt et yderligere fast beløb mellem kr.. Pilgrims vision er samtidigt at blive et af de førende internationale modebrands indenfor accessories. Problemfelt Pilgrim skal have skabt en klar linje mellem deres identitet, fysiske butikker og e-shop. Brugervenligheden samt brugeroplevelsen skal forbedres, og fokuspunkter skal fremhæves. Problemformulering Hvorledes kan der skabes et nyt koncept samt kampagne for smykkefirmaet, Pilgrim, som kan øge salgstallet og samtidigt resultere i et gennemgående koncept både fysisk og online, som stemmer overens med Pilgrims identitet, visioner og målgruppe? Problemstillinger Hvorledes kan der designes en mobilløsning, som kan understøtte e-shop løsningen? Hvilke midler kan der tages i brug med henblik på brugervenlighed? Hvordan skabes der et tilhørsforhold mellem e-shoppen og de fysiske salgsformer? Gennem denne rapport og dets analyse, vil svarene på disse spørgsmål blive fastsat og tydeliggøres ved enden i konklusionen. Afgrænsning I forbindelse med udformningen af e-konceptet, vægtes først og fremmest det visuelle, for at have et konkret visuelt eksempel på et koncept, udviklet ud fra fortagende analysearbejde og Pilgrims behov. En optimal funktionel kodning af e-konceptet har anden prioritet. Ansoff er i denne opgave fravalgt, efter vurdering af at anvendte analysemetoder i rapporten, er fyldestgørende i forhold til belysning af problemfelt. 4 5

4 Redegørelse for projektstyring Guide gennem rapporten I rapporten er der hidtil inddraget en belysning af den stillede opgave og problemstillingen for denne. Det kommende afsnit vil fortsætte med en beskrivelse af de metodiske værktøjer, redegørelse for realismen samt styringen af projektet. Hovedelementet i rapporten er afsnittet analyser og diskussion, som indeholder en analytisk klarlæggelse af Pilgrims nuværende situation, markeds-, branche- og produktforhold. Det analytiske afsnit anvendes til at danne det efterfølgende afsnit; udvikling af koncept ift. segmentering, målgruppevalg og produktvalg. Dernæst klarlægges en strategi, og efterfølgende en konceptbeskrivelse. Rapporten afrundes med en refleksiv konklusion. Metode I opgaven anvendes forskellige analysemodeller og metoder. Disse bruges til dybdegående analyse af Pilgrims værdier, identitet og image, som skal formidles ud til målgruppen. SWOT analysen anvendes for at skabe overblik over Pilgrims nuværende situation. Denne skal give en bedre forståelse af Pilgrim som virksomhed, og belyse fokusområder. Målgruppen fastlægges ved hjælp af segmenteringsvariable. Porters five forces anvendes til at skabe et billede af konkurrencesituationen på smykkemarkedet, med formålet at få et indblik i branchen samt faktorer som gør sig gældende. Ved hjælp af Bostonmodellen analyseres Pilgrims sammensætning af forretningsområder, med henblik på fastlæggelse af en ny fremtidsholdbar strategi. Derudover identificeres hvilken fase i livscyklussen, som Pilgrim befinder sig i, samt hvorledes levetiden kan forlænges. Blue ocean strategien anvendes for at udvikle en ny strategi, som kan gøre Pilgrim unik på smykkemarkedet. Ved at integrere Who-What- How strategien, klarlægges hvilken strategi, og hvilke fokusområder som kampagnen vil tage udgangspunkt i. Gantt Gantt kortet (bilag) er anvendt som procesværktøj til at danne et overblik over projektets indhold, opgaver og arbejde ift. det tidsmæssige aspekt. I Gantt kortet er fastsat konkrete tidsrammer og inddeling af projektets proces. Formålet er at sikre et overblik i projektet, fra start til slut, for at effektivisere arbejdsfordeling, løbende at kunne orientere kunden om projektets tilstand, samt sikre, at endelig deadline overholdes. Gantt kortet er inddelt i en opgaveliste og en tidshorisont, hvorpå tidshorisonten for den enkelte opgave er markeret. Budget Gantt kortet er udvidet med et budget (bilag) for projektet. Ved den enkelte opgave i projektets Gantt kort, er estimeret en pris ud fra opgavens tidskrav, funktion og hvilken jobfunktion der skal varetage opgaven. F.eks. afhænger timelønne af, om opgaven varetages af en programmør eller grafisk designer. asp?job=grafisk-designer

5 Risikovurdering Procesværktøjet, risikovurdering, anvendes i projektet til at forebygge og forberede på eventuelle hindringer, udfordringer og problemstillinger der kan opstå gennem projektets proces. Risikoillustrationen vist forneden, består af en sandsynligheds- og konsekvensvurdering. Illustrationen indeholder risikoscenarier og løsningsforslag i situationerne. B Sygdom Ved sygdom skal der kommunikeres med resten af gruppen, samt afklares om man er i stand til at udføre arbejde. C Tab af filer Der laves backups af alt for at undgå tab af tid eller arbejde. E Dårlig kommunikation Misforståelser kan forekomme ved uklar eller mangel på kommunikation. Det er vigtigt at alle medvirker til at melde klart ud omkring relevante informationer for projektet. F Tidspres Dette kan afhjælpes ved løbende planlægning, tilpasning til evt. ændringer og støtte til Gantt kortet, samt engagement fra alle gruppens medlemmer. Realisme og process Processen er nøje planlagt ud fra Gantt kortet samt undervisning i relevante værktøjer til projektets udførelse, og erfaringer fra tidligere projekter. Realismen vurderes til at være på et mellemstadie. Opgaven er forstået og ambitionerne er høje. Dog vurderes det, at kombinationen af manglen på udpræget kodningsfærdigheder i gruppen, samt mangel på tidligere anvendelse af nye tillærte analysemodeller og værktøjer, medvirker til at det satte ambitionsniveau, vil blive svær at opnå. Realismen for aflevering af et produkt vurderes høj, da der i processen arbejdes intensivt, mod at opnå ambitionsniveauet. A Manglende fremmøde Kan afhjælpes ved at fastsætte præcise mødetidspunkter, samt gøre opmærksom på, at der skal kommunikeres med resten af gruppen, i tilfælde af hindringer i fremmøde. D Uenigheder i gruppen Der vil sandsynligvis opstå uenigheder i gruppen. Derfor skal alle være indstillet på, at finde frem til løsninger og kompromisser i disse situationer. 8 9

6 Analyse og diskussion SWOT Situationsanalyse Styrker S1 Dansk design er anerkendt på verdensplan, og har et moderne og kvalitetsbevist image. Dette vil kunne påvirke Pilgrims salg positivt. Udover dette, er alle Pilgrims smykker håndlavet, og vil være at foretrække frem for konkurrenters maskinelt producerede produkter. S2 Ved at støtte læger uden grænser, udsender Pilgrim et bevidst standpunkt omkring humanitært arbejde, og ønske om forbrugerbevidsthed. S3 Med deres brede målgruppe, henvender Pilgrim sig til kvinder i alle aldre, hvilket giver mulighed for flere forskellige former af markedsføringsstrategier. Svagheder W1 Pilgrim smykker som sælges i forskellige butiksformer, kan give et indtryk af, at det er et discount smykkebrand. W2 Pilgrims brede målgruppe er en udfordring, i forhold til at specificere en markedsføringsstrategi. Der er risiko for at markedsføringen vil ramme en del, og frastøde en anden del af målgruppen. Muligheder O1 Ved i større grad at fokusere på online handel, og udvikle en forbrugerberigende e- shop, vil Pilgrim kunne øge deres salg. O2 Pilgrim vil med fordel kunne anvende sociale medier som eksempelvis Facebook, til offsite reklame, og skabe opmærksomhed på sig selv, da de sociale medier kan nå bredt ud, og ramme en essentiel del af målgruppen. O3 Gennem fokus på bæredygtighed, vil Pilgrim kunne forstærke deres brand ved at tale til forbrugerens moral og etik. Dette kunne ligeledes anvendes i en service-innovationsstrategi, hvor forbrugerne føler at de får et yderligere produkt/service ved køb af et Pilgrim produkt. Trusler T1 Dyrberg/Kern og Pandora ligger omkring samme prisklasse som Pilgrim, og kan identitetsmæssigt let forveksles, hvilket kan resultere i et forbrugervalg, der ikke er til Pilgrims fordel. T2 Efterligninger og kopivarer på det globale marked, kan være en trussel for Pilgrim. T3 Finanskrisen kan være en trussel for Pilgrim, da smykker ikke er en nødvendighed i en tid, hvor folk har tendens til at holde på deres penge

7 Markedsanalyse Pilgrims markedsposition Placering på markedet i forhold til konkurrenter I Danmark er Pilgrim den største aktør på markedet for modesmykker. Deres produkter sælges i 50 lande, fordelt i 5000 butikker. Kendskab til Pilgrim som virksomhed Pilgrim er kendt for at være et dansk brand, som selv designer deres håndlavede produkter. De producerer smykker, ure, solbriller mm. til brug ved enhver lejlighed. Varemærke Pilgrim har 30 års erfaring som et globalt varemærke indenfor smykkebranchen. De har stærke rødder i Danmark, og er kendt for danske designs i høj kvalitet. Dansk Smykkekunst A/S Pilgrim har tidligere stævnet Dansk Smykkekunst A/S, da de mente at der var tale om kopiering af et halskædedesign. Pilgrim tabte dog sagen, da de ikke kunne fremskaffe den fornødne dokumentation. Pandora har succes med deres koncept, og sidder på 40% af markedet, samt at de i 2010, blev børsnoteret. De sælger i mere end 55 forskellige lande via mere end forhandlere, og de beskæftiger mere end medarbejdere. bl.a i Thailand, hvor deres smykker bliver produceret. Pandoras værste konkurrent i Danmark er Lise Aagaard Copenhagen, med sine troldekugler. Spinning Jewelry forhandlere i forskellige lande. De er blevet markedsledere på markedet for kombinationssmykker, ved bl.a. at inddrage slutbrugeren i designprocessen. Lise Aagaard Copenhagen Med sine Troldekugler har Lise Aagaard formået at lave en meget profitabel aftale med Pandora om samarbejde. Dyrberg/Kern Deres smykker sælges i over 40 forskellige lande, og har 105 ansatte i 2012 på globalt plan. Brancheanalyse Porters 5 forces Adgangsbarrierer og truslen fra nye konkurrenter Truslen fra nye konkurrenter på smykkemarkedet er mellem høj, ved at der ikke er svært brug for nye producenter til at trænge ind på markedet. Dette vurderes ud fra følgende tre parametre. Brands Store producenter på smykkemarkedet har et stærkt brand, og sidder tungt på smykkemarkedet, hvilket gør det svært for nye udbydere, at komme ind på markedet. Brands som Pandora, der distribuerer til 55 forskellige lande, og Dyrberg/Kern med 40 lande.. Økonomi For nogle virksomheder vil økonomien være en barriere, da der for at kunne producere større bestillinger, kræves høje beløb fra leverandører. Kundeloyalitet Mange købere foretrækker bestemte smykkebrands, som de har opbygget en tillid til. Derfor vil det ikke være nemt for nye producenter på markedet, at nå dem. Leverandørernes forhandlingsstyrke Leverandørernes forhandlingsstyrke er lav, da Pilgrim har mulighed for at finde andre producenter, eftersom at smykkerne er simple at producere. Pilgrims leverandører er i Kina, hvor de har åbnet et kontor, for at sikre tæt kontakt. Ved at have kontor i Kina, vil det også være muligt for Pilgrim, hurtigt at finde nye leverandører, hvis samarbejdet ikke fungerer optimalt. Kundernes forhandlingsstyrke Smykkemarkedets kunder har stort udvalg, og kan frit vælge eller skifte udbydere, hvilket betyder at det er køberne og kunderne, der har en høj forhandlingsmagt. Konkurrence fra substituerende produkter Da der findes mange substituerende produkter til Pilgrim, - eksempelvis Pandora og Dyrberg/ Kern, vil det være nemt for kunderne, at finde produkter som kan erstatte Pilgrims smykker. Dette øger sandsynligheden for større konkurrence på smykkemarkedet, og kan mindske profitten i branchen

8 Brancheanalyse Porters generiske strategi Pilgrim anvender en omkostningslederstrategi, da de henvender sig til en bred målgruppe, men samtidigt tilbyder produkter til en lavere pris, end deres konkurrenter på markedet. De konkurrencemæssige fordele for Pilgrim, er at de kan gøre store indkøb, opretholde deres store produktion samt distribuere effektivt.. Produktanalyse Produktlivscyklus og Bostonmodellen Dette afsnit anvender produktlivscyklus og BosDette afsnit anvender produktlivscyklus og Bostonmodellen, i forhold til Pilgrims produkter. I betragtning af teorien om produktlivscyklen, har et produkt 4 faser i sin levetid. Faserne kaldes henholdsvis introduktion, vækst, modenhed og nedgang. Bostonmodellen ser på de enkelte forretningsområder, under hensyn til deres markedsvækst og den relative markedsandel, i forhold til den største konkurrent. Kombinerer man begge modeller, kan dette illustreres som i Figuren nedenfor: PLC og Bostonmodellen. Med udgangspunkt i Pilgrims samlede produkter samt ønsket om, at opretholde dem på markedet som konkurrencestærke produkter, vil det betyde, at vækstfasen i PLC skal vedholdes. Dette grundet, at produkter i vækstfasen når ud til nye kunder og fortjenesten dermed stiger (stjernen fra Bostonmodellen illustreret i Figur 1). Samtidigt stiger konkurrencen fra nye udbydere på markedet, som produktet skal skille sig ud fra. Dette for at markedsandele og vækst ikke går tabt, og forhindrer nedgangsfasen, hvori markedet er mættet, og trenden har aftaget. Produktkategorien, accessories, er svær at vedholde i vækstfasen, da dens popularitet i høj grad mærkes af skiftende modetrends og konjunkturforandringer. For at produktet kan opretholde sin position som stjerne i vækstfasen, er det væsentligt at indtjeningen dækker omkostningerne af produktionen, ved det pågældende produkt, og samtidigt resulterer i en avance for Pilgrim. Dette kan gøres ved, at Pilgrims produkt skiller sig ud fra konkurrerende produkter, og skaber en merværdi

9 Udvikling af koncept Segmentering / valg af målgruppe Den valgte målgruppe Alder: Kvinder i alderen år. Primær: årige kvinder. Sekundær: årige kvinder. Uddannelsesniveau: Mellemlang. Beskæftigelse: Studerende - Kort-mellemlang uddannelse eller fast ansat. Ejendomstype: Lejlighed/hus Børn: 0-1. For at specificere og indkredse målgruppen yderligere, benyttes Minerva modellen. Kvinden som kampagnen skal henvende sig til, ligger i Minerva modellens blå og grønne segment. Kendetegnene ved kvinden er, miljø-, og økologibevidsthed samt besiddelse af individualitet, empati og tolerance. Hun er en kvinde der holder sig opdateret og følger med i udviklingen indenfor teknologi, globalisering og personlighed. Overordnet hælder hun mest til det grønne segment i og med, at hun har de indre værdier i fokus, men samtidigt er en moderne idealist. Som nævnt har eller er kvinden ved at færdiggøre en mellemlang eller lang uddannelse. Hun er typisk ansat samt bosat i Storkøbenhavn eller omegn. Dette resulterer i, at hun har en middel indtægt til rådighed, hvilket stemmer overens med Pilgrims relativt lave prisklasse. Psykografisk set sætter kvinden pris på at klæde sig pænt og komfortabelt. Hun er bevidst om sin fremtræden og velvære. Hun har interesse for smykker der differentierer sig, som udtrykker både feminisme samt et udforskende, ungt sind. Hun er dog ikke villig til at betale dyre domme for smykker, men værdsætter endnu kvalitet. Disse faktorer gør Pilgrims produkter ideelle, da der er tale om smykker af høj kvalitet, i bevidst design, som samtidigt ligger i en prisklasse, der er til at betale for middelklassen. Derudover foretrækker kvinden at købe og støtte produkter og virksomheder, der er miljøbevidste og/eller overholder de essentielle menneskerettigheder. Dette ses som en del af kvaliteten i produktet. Eftersom at målgruppens kvinder hovedsageligt vil være studerende eller befinde sig i deres start 30 er, og er med job, er disse uden tvivl også primært moderne kvinder, med en rimelig eller god teknologisk viden. De er vant til anvendelse af internettet samt sociale medier i deres dagligdag, og vil typisk selv være ejere af smartphones, laptops samt andre teknologiske devices. Persona og brugerscenarier Brugerscenarier Kvinden mellem år er i gang med at afslutte sit Antropologistudie på Københavns Universitet, og har et deltidsarbejde som støttepædagog i en børnehave. Dette efterlader ikke meget tid tilovers i hverdagen til fornøjelser som shopping, hvilket derfor gør online shopping ideelt og nemt tilgængeligt for denne bruger. Kvinden mellem år befinder sig i et forhold eller ægteskab som nybagt mor, og er derfor påbegyndt sin barselsorlov fra arbejdet, hvor hun til daglig gør erhverv som hospitalssygeplejerske, ansat i det offentlige. Hun har rigeligt at se til i hjemmet med det nye familiemedlem, og samtidigt står hun for de daglige huslige gerninger, mens hendes mand er på arbejde. Grundet disse faktorer, er der sjældent tid eller overskud til at tage ud eller shoppe hvad end det er til hende selv eller til andre. Hun benytter sig derfor i stedet af online shopping, som gør shoppingen både nemmere og hurtigere, da det hele kan gøres hjemmefra foran computeren, alt imens hun kan passe barnet samt hverdagens opgaver. Således sparer hun også en masse tid. Ud fra beskrevet målgruppe i forhold til Minerva modellen, er det i kampagnen og markedsføringen, essentielt at fokusere på målgruppens mentalitet, materialisme, idealisme samt i det hele taget, deres livsstilskultur

10 Valg af målgruppe Målgruppen er valgt netop med henblik på, at det netop her er hvor størstedelen af Pilgrims kunder vil befinde sig. Målet er at skabe en kampagne og et marked for den unge, modne og stilfulde gennemsnitskvinde. En kampagne der holdes jordnær, men samtidigt udtrykker en vis stilrenhed, modenhed og feminisme, samt er udforskende og eksperimenterende. Kampagnen skal appellere til selvbevidste kvinder, som dog samtidigt tør at udforske og tage en chance, ved at bære smykker der visuelt stikker ud og forstærker en værdi i dem. Argumentation for valg af produkt Produkterne til kampagnen og e-koncept, er udvalgt med henblik på at indkredse det abstrakte og brede udvalg af smykkedesigns, som Pilgrim på nuværende tidspunkt har i salg. Vi har således valgt at fokusere på de bemærkelsesværdige og mere unikke smykkedesigns, som i højere grad definerer en livsstil. Dette med formål om at løfte Pilgrims marked og salg, ved at skille sig ud fra mængden blandt de øvrige smykke- og accessorie brands, og derved skabe en genkendelighed for Pilgrim selv som brand. Hertil kan der især inddrages designs, som bryder rammer ved at indeholde markante, dramatiske eller dynamiske elementer. Dermed at bevæge sig lidt væk fra de små abstrakte smykkedesigns, som forbigår øjet. Boheme Til kvinden der kan lide et mere eventyrligt, dominerende og artistisk design, som leger med både former, størrelser, figurer og farver.. Feminine Til kvinden der kan lide de mere elegante og feminine elementer og træk. Modern City Til kvinden der foretrækker et mere stilrent design mere enkelt eller småt med enkelte fremtrædende elementer til primært hverdagsbrug. Kategoriseringen er foretaget med henblik på, at skabe et overblik over de respektive smykkedesigns, samt at skabe let navigation blandt produkterne. Samtidigt sætter det titler på de produkttyper, der ønskes vægtet i markedsføringen. Titlerne er valgt ud fra hvad de udvalgte smykker bærer præg af, samt relevans og tiltag for målgruppen. Derudover er der valgt at kategorisere de udvalgte smykker i tre livsstile : 18 19

11 Redegørelse for strategi Blue Ocean The Four Action Framework Dette afsnit vil beskrive en strategi for Pilgrim, som indeholder fire værktøjer: udelukke, nedskære, løfte og skabe. Formålet er at bringe overblik over unødvendige fokusområder, og skabe en nytænkende markedsstrategi. Eliminate Pilgrim har under deres vinterkollektion 24 sæt navne til deres produkter. Disse fjernes for at skabe simplicitet, ved kun tre hovedoverskrifter til smykkeserierne feminine, modern city og boheme. Dette vil skabe overskuelighed for kunden, samt gøre det muligt at målrette køb og markedsføring. Reduce Nedskæring skal overvejes i forhold til produktionen af Boheme blomsten. Denne blomst er i årenes løb blevet en del af deres image. For at skabe en nyt image eller ny identitet, skal Pilgrim bevæge sig i nye retninger, før målgruppen kan danne en frisk holdning og interesse for brandet. Raise Der skabes klare retningslinjer for smykkedesignet - indkredsning og målretning for design og produktion, som beskrevet i Eliminate afsnittet. Create Pilgrim skal stile efter at blive et Fairtrade brand. De har i forvejen fokus på humanitært arbejde, gennem deres støtte til blandt andre Læger Uden Grænser, og dette ville understrege deres medmenneskelige tilgang og fremgang som smykkefirma. Ingen andre smykkebrands er 100% Fairtrade. Dette vil skabe et unikt kendetegn samt en kvalitet, som vil skabe ny efterspørgsel. Helt konkret kunne Læger Uden Grænser smykket produceres med Fairtrade mærket. Who-What-How Ved anvendelse af Who-What-How metoden, klarlægges de strategi og fokusområder, der tages udgangspunkt i, gennem denne kampagne. Målgruppen udpeges og indskrænkes. Produkter og services som Pilgrim tilbyder, præciseres. Og der fokuseres på det som kan forbedre Pilgrim som virksomhed. Til sidst findes der løsninger til hvordan virksomhedens styrker kan udleves i praksis, samt få de foregående analyser til at skinne igennem. Who Med udgangspunkt i målgruppebeskrivelsen, er kunden primært kvinder, der efterspørger kvalitetsprodukter, som er til at betale. Forbrugerbevidste arbejdskvinder, som skal have tiltro til produktet og dets værdi. Dermed vil fokus lægges på, at holde et jordnært og gennemskueligt niveau. What Der lægges fokus på Pilgrims smykker ud fra de tre forskellige design inspirationskilder feminine, modern city og boheme for at designet passer til individerne indenfor målgruppen. Derudover vil der vægtes at fremhæve produktionen alt er håndlavet, god kvalitet samt en stram kontrol af overholdelse af menneskerettighederne (medlem af UN Global Combact, The Pilgrim Foundation). For at øge målgruppens tillid til Pilgrim, vil Pilgrims jordnære baggrund og humane firmapolitik være i fokus. How Gennem e-shoppen bliver de forskellige smykker fremhævet, ud fra vægt af individualiteten. Et gennemgående tema for det visuelle udtryk. Dette vil også fremhæves i de fysiske butikker for at skabe en rød tråd mellem det fysiske koncept og e-konceptet. E-shoppen skal være brugervenlig og al information, let tilgængeligt for kunden. Derudover skal en visuel kampagne/reklame i hovedstadsområdet, sikre at Pilgrims identitet kommer ud til målgruppen. Der vil være fokus på de lave priser og kvalitetsprodukter, og Pilgrim skal fortsat have medarbejdere bosat ved produktionen, for bedre kontrol og sikkerhed. Kun kvalificerede og dygtige medarbejdere, som kan repræsentere Pilgrims brand

12 Konceptbeskrivelse Ud fra foretaget foranalyser og undersøgelser med udgangspunkt i produktdefinition, er der udvalgt tre hovedpunkter, til at skabe et koncept ud fra. Dansk design er anerkendt på verdensplan, med et moderne og kvalitetsbevidst image. Dette er uden tvivl en styrke i forhold til interesse og markedsføring af Pilgrims produkter. Hvor deres store svaghed og trussel ligger, er i synliggørelsen, af deres produkters differentiering fra deres konkurrenter, Dyrberg/Kern og Pandora, eller andre sammenlignelige brands. Selvom Pilgrim ikke selv ser Dyrberg/Kern og Pandora som direkte konkurrenter, er de det indirekte ved, at Pilgrim bliver forvekslet med dem. Dette tyder på, at Pilgrims identitet og image ikke er markedsført således, at deres differentiering er tydeliggjort. Dette har udviklingen af konceptet hovedsageligt lagt vægt på. Et andet hovedpunkt der er valgt vægtet i konceptudviklingen, er hvordan Pilgrims onlinesalg og fysiske butikker ikke udkonkurrerer hinanden, men at der i stedet bliver skabt synergi mellem de to salgsformer. Derudover er i konceptudviklingen, inkluderet at vægte et koncept, der kan rumme Pilgrims brede produktkategori og målgruppe i en ramme, der simplificerer, tilgængeligøre og overskueliggøre deres produkter samt Pilgrim som virksomhed. Vision og strategi for projektet Den overordnede vision er at forøge Pilgrims onlinesalg. Denne vision opnås gennem en online og fysisk kampagnestrategi, som understøtter og forstærker Pilgrims produkter, værdier, unikhed og samtidigt skaber en ensartet identitet for Pilgrims fysiske og online anvendelsesmetoder. Strategien sigter målrettet efter kvinder, som har fokus på de indre værdier. Ud fra strategien vil det udarbejdede koncept, ikke lægge vægt på materialisme, men på idealisme. Dette med henblik på, at få Pilgrims produkter og identitet til at appellere til kvindens indre værdier. Produkter der indgår i konceptet vil herefter blive beskrevet. E-koncept I konceptet og udførslen af visionen er udviklingen af et nyt e-koncept hovedproduktet. E- konceptet indeholder en forbedring af Pilgrims nuværende website med en e-shop, der indeholder intuitiv navigation, brugervenlighed, gennemskuelig information og let tilgængelig kontakt

13 Websitets besøgende skal kunne skabe sig et hurtigt og gennemskueligt overblik over Pilgrims produkter, føle sig trygge i de funktioner som websitet indeholder, og blive guidet let gennem informationssøgnings- og købsprocessen. I forbindelse med information og visning af Pilgrims produkter, er det her vigtigt, at e-shoppen ikke er misvisende i forhold til størrelser, produktkategorier og differentiering. Dette er det eksisterende websites største svaghed (kilde: ekspedient i fysisk Pilgrim butik, Fields). For at undgå misvisende produktvisning, vil Pilgrims produkter blive vist i målbare forhold. - F.eks. op mod målbare genstande eller kropsdele, og udspecificere produktbeskrivelsen med størrelsesforhold, brugerscenarier og produktnumre. E-shoppen vil indeholde al nødvendig og interesseskabende information omkring Pilgrim som virksomhed, med oversigt over de fysiske butikker. Dog vil e-shoppen i blikfang, hovedsageligt lægges i fokus. Udover de sædvanlige kontakt og informationsmetoder via telefon, mail og FAQ, vil e-shoppen indeholde en chat-funktion. Derudover vil der på sitet vægtes henvisning til informationssøgning, og opdateringen via sociale medier såsom Facebook, Twitter, blogs m.v. For at integrere kommunikation via de sociale medier yderligere, vil der være en like -funktion ud fra de forskellige produkter. Nyhedsbrev vil forsat være en del af e-konceptet. Ved købsafslutning vil køberen blive gjort opmærksom på aktivt, at tage stilling til nyhedsbrevet. Endvidere får brugeren via e-shoppen muligheden for, at oprette ønskeliste med mulighed for enten at gemme den som pdf eller at dele den via Facebook eller mail. Med den genererede ordrebekræftelse, modtages aktuelle tilbud samt rabatkoder, som kan indløses ved næste besøg. Dette højner sandsynligheden for tilbagevendende trafik på siden. Løsning til ipad og smartphone Som en del af e-konceptet, udarbejdes en understøttende version af e-shoppen til ipad og iphone. Løsningen skal gøre det muligt, også at kunne handle på e-shoppen via sin ipad eller smartphone. Denne funktion er et krav fra Pilgrims side. Dette krav er fuldt forståeligt i og med, at det vurderes at være en fremtidsholdbar løsning, som vil gøre Pilgrim konkurrencedygtige og give dem et forspring, når handel via mindre digitale enheder, vil tage fart på det danske konsumentmarked. I den mobile løsning integreres der de samme funktioner, som figurerer på e-shoppen, samt en QR scanner. En QR-kode vil forbinde e-shoppen med det fysiske koncept, ved at scanne QR-koden i butikken på en reklame. Kunden bliver derefter dirigeret direkte til produktet i e- konceptet. QR-koden vil ligeledes anvendes, til at rekruttere medlemmer og give fordele, rabatordninger og bonuspoint. Alt i alt er målet at skabe et e-koncept, hvor den idealistiske kvinde i et fordybende, roligt og dynamisk Pilgrim univers med stilrene rammer, kan drømme sig væk i livs kulturer og idealer, alt imens at e-shoppen lægger op til, at der funktionelt og tankemæssigt, ikke er langt fra drøm til virkelighed, - med formålet, let at håndtere planlagte køb og skabe et impulsivt købsbehov. For at skabe dette univers i e-konceptet, vil der gøres brug af Patos appelform, ved i udtrykket, at tale til det emotionelle. E-shoppen har derudover til formål, at løse tidsmæssige og geografiske forhindringer i forhold til handel i fysiske Pilgrim butikker

14 Fysiske butikker og produkter For at skabe synergi mellem e-shoppen og Pilgrims fysiske butikker, skabes først og fremmest en rød tråd mellem de to salgsformers udseende, for at skabe en fælles identitet for Pilgrim, og designmæssigt, ikke at eksponere eller fremhæve den ene salgsform frem for den anden. De to salgsformer vil henvise og gøre opmærksom på hinanden, ved tidligere nævnt QRkode funktion. E-shoppen vil indeholde funktioner, som refererer til de fysiske butikker, ved at de fysiske butikkers lagerstatus vises ud fra e-shoppens produkter. Derudover vil det blive muligt igennem e-shoppen, at afhente varer i den fysiske butik. Dette med formål at e-shoppen og de fysiske butikker integrerer hinanden, og signalerer at de understøtter hinanden, og altså ikke konkurrerer med hinanden. Ved lanceringen af e-shoppen, vil kampagne og markedsføringsfokus ligge derpå, for at gøre forbrugerne opmærksomme på og tiltrukket af den nye e-shop. Dette vil for en periode skabe en naturlig nedgang i fremhævelsen af de fysiske butikker, set ud fra et markedsføringsperspektiv. Markedsføringen af den nye e-shop vil udforme sig i off-site reklamer på sociale medier og online modesites. Den fysiske markedsføring vil indeholde reklameplakater og Go-Cards i det offentlige byrum. Designbeskrivelse / Designmanual Den grafiske form for e-konceptet og det fysiske koncept, vil blive skabt ud fra ovenstående vision og strategi. For at sikre symmetri, genkendelighed, ensartethed og en rød tråd i Pilgrims offentlige identitet, vil der udarbejdes en designmanual med klare designretningslinjer. Designet bærer præg af kvalitetsbevidsthed og idealisme. Designmanualen indeholder detaljebeskrivelser som farvevalg, stilart inspiration, typografi og overordnede regler. Designet på både e-shop, app og andet layout, tager udgangspunkt i et udviklet moodboard. Udover sort og hvid, anvendes kun farver fra farvepaletten. Der er i designet, trukket inspiration fra stilarten, Art Nouveau, for at skabe et feminint udtryk. Designet holdes enkelt og stilrent, for at fremme simplicitet, overskuelighed og skabe plads til fokuspunkter. Ligeledes anvendes typografien, sans-serif, for at understøtte det lette og simple, samt gøre tekstbaseret information letlæseligt. Derudover er for hver hovedkategori valgt en værdi, som fremhæves af designtræk. Dette, for at designet afspejler Pilgrims værdier i produktet og målgruppen som produktet henvender sig til. Boheme Værdi Håndlavet / Designtræk Jordnært Sekundær designtræk Natur, miljøbevidsthed Feminin Værdi Elegance / Designtræk Udforskende Sekundær designtræk Kvindelighed, æstetik Modern City Værdi Dansk design / Designtræk Stilrent Sekundær designtræk Aktivitet, global 26 27

15 Konklussion Teknisk dokumentation Der er anvendt følgende opmærkningssprog til skabelse af e-koncept: HTML5, PHP, Javascript. Kombinationen af de disse er valgt for at strukturere indholdet af Pilgrims hjemmeside, udvikle dynamiske webfunktioner både serverbaseret og browserbaseret. Til udarbejdelse af det grafiske layout til konceptet er der anvendt: Adobe Master Collection pakken primært programmerne InDesign, PhotoShop og illustrator. Til rapporten er anvendt Microsoft Word, Excel og InDesign. Excel er også anvendt til at integrere produktoplysninger på e-shoppen. Pilgrim indeholder som virksomhed mange værdier. Dette har været til målet at fremhæve i projektet og være produktets særpræg. Pilgrim har gennem årene været en produktiv virksomhed, hvilket ses tydeligt i de brede produktkategorier indenfor deres smykker. Produktiviteten samt de mange kærlige arbejdshænder gennem årene, har gjort Pilgrim til en virksomhed, der har meget at byde på og endda for meget at byde på, på én og samme tid. Med det ment, at et bredt udvalg hurtigt kan blive uoverskueligt, hvis ikke der ligger en strategi, en rød tråd og et fokusområde. Uoverskuelighed opleves af forbrugeren, ved selv at skulle sortere i Pilgrims brede udvalg. Den mulighed skal forbrugeren og målgruppen ikke fratages, for dermed at mindske forbrugerens ejer fornemmelse og identificering med produktet. Dog har dette projekt lagt vægt på, at skære forbrugerens indtryk og stillingtagen tættere på benet, ved at Pilgrim som afsender, lægger nogle fokusområder. Det har minimeret risikoen for, at forbrugeren bliver overvældet af indtryk, valgmuligheder og spørgsmål. Formålet har været at skabe et Pilgrim univers i denne opgave, primært bestående af et e-koncept, som føles jordnært, overskueligt og samtidigt inspirerende og tiltrækkende

16 Litteraturliste Links Opslag/Pilgrim.pdf Byprofil.dk 2012 Besøgt Sandel, Løje & Partnere Besøgt aspx DeltaQ Besøgt :pandora-sætter-smykkepriser-op. html Finans tv2.dk af Ritzau Besøgt millioner-paa-pandoras-perler BT Besøgt Royaldesign.dk Besøgt Besøgt pml?guid= Berlingske business af Egon Rasmussen Besøgt d Skanderborg lokalavis af Bettina Sønderskov 12/ Besøgt d. 31/ Besøgt 01/ Besøgt d.12/10/12 Besøgt d. 04/10/12 Besøgt d.07/10/12 Bøger ibid., s. 11 ibid., s. 2 ibid., s. 6 ibid., s. 11 ibid., s. 69 International Markedsføring, Finn Rolighed Andersen mfl. (2011), s. 63 Handouts Pilgrim Opgaveformulering 2012E.pdf KEA, s

17 Bilag 1 : App. logo 1 : App. logo 2 : Mobil app. 3 : Bus banner 4 : Fairtrade pakke 5 : Plakater 6 : Posters 7 : Sitemap 8 : Ordtælling 9 : Gantt & Budget 10 : Designmanual

18 2 : Mobil app

19 3 : Bus banner 4 : Fairtrade pakke 36 37

20 5 : Plakater 38 39

21 6 : Posters 40 41

22 7 : Sitemap 8 : Ordtælling 42 43

23 9 : Gantt & Budget tilrettet version_grp. 17_modul 5_ e-shop_gantkort & budget.xls Gant kort Pilgrim e-shop udvikling Betydning af farver: arbejdsprocess er i gang deadline der skal overholdes buffer for absolut nødsituation uge ugedag man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tir ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre dato Afleveringer Gruppekontrakt Gantt kort, budget,redgørelse for projektplanlægning og risikohåndtering Prototype Teknisk dokumentation tilrettet version_grp. 17_modul 5_ e-shop_gantkort & budget.xls 23/11/12 Rapport Digitalt produkt 4 siders teknisk dokumentation Projektinddelingen A) Rapportskrivning antal medarbejder månedsløn i kr timeløn antal uger til rådighed arbejdstimer pr uge antal uger brugt sum sum i alt Indholdsfortegnelse Indledning Problemstilling Problemformulering Afgrænsning Redegørelse for projektstyring Vurdering af projektets Projektleder ,00 243, kr6.085,76 Kordinering, administration Skribent/analytikker ,00 124, kr12.483,62 Analyse af Pilgrim Grafiker ,00 191, kr7.655,20 Design af Pilgrim E-shop Programmør ,00 232, kr55.726,86 kr69.467,82 Kodning af Pilgrim E-shop avance 20% kr13.893,56 forventet resultat for udvikling af e-shop til stationær og mobile enheder excl. moms kr83.361,39 realisme og proces på baggrund af Gantt kort Budget og prisfastsættelse af e-shop Gantt kort Forarbejde og analyser SWOT Argumentation for valg af produkter Markedsanalyser Brancheanalyse (Porters 5 forces) Produktlivscyklus Boston model analyse Udvikling af koncept Segmentering Valg af målgruppe Markedsposition Udvikling af brugerprofiler (Persona) og brugersenarier Redegørelse for strategi (Blue ocean, Ansoff og Who- Redegørelse What-How) for koncept (Formål med e-shop, Konklusion anvendelse af teknologier, Refleksion Konklusion og resultater Forside Konceptbeskrivelse Layout B) E-shop produktion Navigationsdiagram Skitser for udformning af sider Boksstruktur diagrammer 3 af 3 Oversigt over dynamiske elementer Brugertest Tilpasning til brugertest 44 45

24 10 : Designmanual 46 47

25 Designmanual 48 49

26 Designmanual 50 51

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER GRAFISKE KURSER SOFTWORLD KURSER 20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER Som medlem af Arkitektforbundet, får du 20% rabat på Adobe, Apple og Microsoft kurser hos Softworld. Arkitektforbundet har forhandlet

Læs mere

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Rapport E-magasin - Projekt 2, 2. semester Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Målgruppeanalyse 3 Designvalg

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

E-SHOP VIPP: Jonas Hertz Camilla Nadja Fleron Kristoffer Winther Winberg Søren Jacobsen

E-SHOP VIPP: Jonas Hertz Camilla Nadja Fleron Kristoffer Winther Winberg Søren Jacobsen E-SHOP VIPP: Jonas Hertz Camilla Nadja Fleron Kristoffer Winther Winberg Søren Jacobsen 18/11-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Kap. 1 Indledning...5 1.1 Indledning...5 1.2 Problemstilling...5 1.3 Problemformulering...5

Læs mere

PRIMÆRE LOGOTYPE SEKUNDÆRE LOGOTYPE

PRIMÆRE LOGOTYPE SEKUNDÆRE LOGOTYPE GRAFISK DESIGN OPGAVEN Jeg har valgt at designe et grafisk element til mit digitale produkt. Jeg var heldig at få til opgave af Colornails, at designe Deres hjemmeside til dem. Colornails er et nyt og

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen GRAFISK DESIGN Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 Opgavebeskrivelse Total redesign af hjemmeside til Trademark Textiles A/S, både layout og kodning af side. Trademark textiles

Læs mere

PROMOVERING TIL DENCKER DELUXE

PROMOVERING TIL DENCKER DELUXE PROMOVERING TIL DENCKER DELUXE Afsluttende eksamen d. 16/6-2014 4. semester, grafisk designteknolog University College Nordjylland Carolina Østergaard Vester Vejleder: Nina Bach Disposition 1. Introduktion:

Læs mere

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation Natascha Fuchs MUL-08 Pia Svensson Jeffrey Lai Stefan B. Eilers Visuel ID og kommunikation KNORD - Multimediedesigner 1. sem, nov 2008 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.0 Indledning 1.1 Læringsmål 1.2 Problemformulering

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Funktioner og fordele i Office Professionel 2010

Funktioner og fordele i Office Professionel 2010 Funktioner og fordele i Office Professionel 2010 Microsoft Office Professional 2010 giver dig vores allerbedste værktøjer, så du kan organisere dig, bevare forbindelsen og forblive konkurrencedygtig. Med

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4 Index INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 PROJECT KEY PURPOSE STATEMENT 2 DELIVERABLES STATEMENT 2 ACTIVITIES FOR EACH DELIVERABLES 2 UNDERSØGELSE: 2 RISIKOANALYSE 3 PLAN B 3 FOR TYNDT KONCEPT ERROR!

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Læringskoncept for Dansk Rideforbund

GRAFISK DESIGN. Læringskoncept for Dansk Rideforbund Læringskoncept for Dansk Rideforbund Produkt og målgruppe: Udarbejdelse og idéudvikling af et nyt læringskoncept I børnehøjde til Dansk Rideforbund. Det skal fokusere på sikkerhed I ridningen og målrette

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB HouseSitter.dk housesitter.dk Nyt koncept i Danmark Service virksomhed To servicemodeller Opstart nord

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Grafisk produktion & workflow _ 33 / 23 Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Produkt _ Jeg har i længere tid gerne ville opbygge min egen webshop. september 2014 tog jeg mig sammen og opbyggede

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

Gruppe 6 Del 1. Kommunikation og organisation 03-11-2011 Skjold Optik - Brillegarderoben

Gruppe 6 Del 1. Kommunikation og organisation 03-11-2011 Skjold Optik - Brillegarderoben Indholdsfortegnelse 1. SWOT-analyse... 2 2. Organisationsanalyse... 3 2.1. Artefakter...3 Power Distance Index (PDI)...3 Individualism/Collectivism...3 Masculinity/Femininity...3 Strong/Weak uncertainty

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Skab et site der tiltaler den eksisterende målgruppe samt den potentielle målgruppe og efterlev samtidigt ejers formkrav.

Skab et site der tiltaler den eksisterende målgruppe samt den potentielle målgruppe og efterlev samtidigt ejers formkrav. Delaflevering: Webkommunikation & Webdesign 16.11.2010 1. GENERELT I FORHOLD TIL PROJEKTET Problemfelt Skab et site der på den ene side virker overskuelig og ligetil for de nuværende elever, så disse nemt

Læs mere

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf 1 Web-agency Den første del af opgaven var at skabe en web-agency

Læs mere

Ud fra ovenstående vil den typiske Maileg kunde kunne placeres i det grønne segment i følge Minerva modellen. GRAFISK DESIGN. Moderne.

Ud fra ovenstående vil den typiske Maileg kunde kunne placeres i det grønne segment i følge Minerva modellen. GRAFISK DESIGN. Moderne. Opgave Vi er på vej til at lave en ny hjemmeside hvor vi fremadrettet skal til at sælge vores produkter direkte til kunderne. Vi vil gerne lave en hjemmeside som både virker legende men også overskuelig,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse November 2008 Microsoft Danmark Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup www.microsoft.dk The Nielsen Company ACNielsen Denmark Strandvejen 70 2900 Hellerup

Læs mere

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse Markedsføringsplan Indhold 1. Introduktion... 1 2. Markedsbeskrivelse... 1 3. Målsætning og budget... 2 4. Målgruppe... 3 5. Afklaring omkring kommunikation, budskab og virkemidler... 4 6. Medievalg og

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Corporate Social Responsibility Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Fact sheet Projekt titel Corporate Social Responsibility Url

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12 Projektdokumentation - af Dennis Iversen Tidsplan Dag 1 Research, mindmap, skitser til logo og start på logo. Dag 2 Færdiggørelse af logo, målgruppe og segment fastslået, skitser visitkort, start på visitkort.

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

MARIA SKAU MADSEN SVENDEPRØVE 2015 WWW.BY-M.DK

MARIA SKAU MADSEN SVENDEPRØVE 2015 WWW.BY-M.DK DOKUMENTATION MARIA SKAU MADSEN WWW.BY-M.DK INDHOLDSFORTEGNELSE OPGAVE BESKRIVELSE.... 5 RESEARCH.... 5 DESIGN.... 5 SPECIFIKATIONER DET TRYKTE MEDIE.... 5 NUVÆRENDE IDENTITET... 6 PRIMÆR OG SEKUNDÆR MÅLGRUPPE....................6

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

Y ELL O W G REN A D E

Y ELL O W G REN A D E YELLOW GRENADE OPGAVEN Nick Christiansen kontaktede mig på Facebook. Han havde set mit coverbillede, (ulven ses på modstående side) som jeg har tegnet i Illustrator. Han var helt vild med ulven, der udelukket

Læs mere

Projekt 2, Banner. Project 02 - Banners. Gruppenummer: 8

Projekt 2, Banner. Project 02 - Banners. Gruppenummer: 8 Projekt 2, Banner Project 02 - Banners Gruppenummer: 8 Navne/mail: Kasper Nick Thomasen(k.n.thomasen@gmail.com), Christian Lund (christianlund_667@hotmail.com), Alexander Kofoed (laemse@hotmail.dk) Hold:

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

IT sikkerhed Whitelist

IT sikkerhed Whitelist IT sikkerhed Whitelist IT sikkerhed Whitelist Skrevet af: Anchelika V. Skjødt og Lasse B. Troelsen Kom/IT A Klasse 3.5 Side 1 af 7. Spam facts Spam er et af de største problemer med internettet på nuværende

Læs mere

OBH NORDICA Tilbud på redesign og implementering af webløsning

OBH NORDICA Tilbud på redesign og implementering af webløsning OBH NORDICA Tilbud på redesign og implementering af webløsning Dato: 15. marts 2006 Udarbejdet af Martin Palmqvist, partner Scan Designs Esromgade 15 2200 Kbh N CVR nr. 27 99 65 82 Fax.: +45 3539 3853

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

grafisk design Se webappen på din mobil

grafisk design Se webappen på din mobil ideudvikling Jeg har valgt at bruge kulturbegivenheden Aarhus Festuge, som udgangspunktet i min svendeprøve. Jeg vil redesigne deres marketingsmateriale såsom logo, magasin, plakater m.m. Derudover vil

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2011. og kommunikation. Multimediedesigner

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2011. og kommunikation. Multimediedesigner Multimediedesigner Visuel ID og kommunikation Fly away Fly away I wish that I could fly Into the sky So very high I'd fly above the trees Over the seas in all degrees To anywhere I please Let's fade into

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9 Kommunikation Hjemmeside 2 Intranet 3 Sociale medier 4 Reklamekampagner 5 Aktiviteter / events 8 360 graders kommunikation 9 Kontakt til pressen 10 damkjær & vesterager 1 Hjemmeside ECCOs hjemmeside har

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Visuel ID. 3. projekt 1. sem. okt. - nov. 2009. og kommunikation. Multimediedesigner

Visuel ID. 3. projekt 1. sem. okt. - nov. 2009. og kommunikation. Multimediedesigner Multimediedesigner Visuel ID og kommunikation 3. projekt 1. sem okt. - nov. 2009 www.knord.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby En sund sjæl i et sundt legeme Informationskampagne til unge 1. Indledning

Læs mere

Information og prisliste vedrørende partnerskab og annoncering på OplevByen.dk og tilhørende medier/kanaler

Information og prisliste vedrørende partnerskab og annoncering på OplevByen.dk og tilhørende medier/kanaler Information og prisliste vedrørende partnerskab og annoncering på OplevByen.dk og tilhørende medier/kanaler Primær kontaktperson Add Up Media & PR Kim Martin Sørensen E- mail: kim@addupmedia.dk Telefonnr.:

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM Eksamensprojekt 1. Semester Indledning Dette projekt gik ud på at designe og udvikle sit eget portfolio, hvor indhold fra tidligere projekter, læring, brugerteste og begrundelse

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

W e b s h o p d e s i g n s oktober 2011 1

W e b s h o p d e s i g n s oktober 2011 1 Webshop designs Oktober 2011 1 Indhold DanDomain designpakke 3 Sådan bestiller du 3 Aparte 4 Indhold i Apartes designpakke 4 Designskabelon 1 5 Designskabelon 2 6 Designskabelon 3 7 bangsoe.com 8 Indhold

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Mobil prototype. 2. Service i forhold til OOOJA. 3. Slut.

DAGSORDEN. 1. Mobil prototype. 2. Service i forhold til OOOJA. 3. Slut. DAGSORDEN 1. Mobil prototype. Den mobile prototype Heuristisk inspektion af prototypen Tænke højt test af prototypen 2. Service i forhold til OOOJA 3. Slut. Service Gap-servicemodellen Fokus interview

Læs mere

Afsluttende projekt. KOM/IT afsluttende projekt. Kevin, Mads og Thor 6/5/2011

Afsluttende projekt. KOM/IT afsluttende projekt. Kevin, Mads og Thor 6/5/2011 Afsluttende projekt KOM/IT afsluttende projekt Kevin, Mads og Thor 6/5/2011 Indholdsfortegnelse Case... 2 Problemformulering... 3 Målgruppe analyse og defination... 3 Laswell kommunikationsmodel... 3 AIDA

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Få flere tilfredse kunder, større omsætning og flere tilmeldte til dit nyhedsbrev

Få flere tilfredse kunder, større omsætning og flere tilmeldte til dit nyhedsbrev Juhlsens guide til online julehandel 5 gode råd til danske detailbutikker Få flere tilfredse kunder, større omsætning og flere tilmeldte til dit nyhedsbrev 1. Du kommer langt med god service God kundeservice

Læs mere