SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688"

Transkript

1 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

2 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen på Matr. nr. 8. Hendes 1 mand hed Rasmus Lauridsen og det frem går ikke af omtalte skifte om han var gårdmand Hendes 2. mand var Søren Michelsen Skriver og han var gårdmand på Matr. nr. 9 i Da Maren Rasmusdatter gifter sig 3. gang flytter hun til Matr. nr. 8 og gifter sig med gård fæster Rasmus Rasmussen, og her på gården dør hun før kirkebogen starter. Med Rasmus Rasmussen får hun ingen børn.

3 BØRN AF RASMUS LAURIDSEN OG MAREN RASMUSDATTER

4 RASMUS RASMUSSEN Levede i 17o9 i Ålsrode

5 BIRGIT RASMUSDATTER. Boede i Ålsrode i 17o9

6 BØRN AF GÅRDFÆSTER SØREN MICHELSEN SKRIVER OG MAREN RASMUSDATTER

7 MAREN SØRENSDATTER. Hun var i 17o9 gift med Rasmus Bast - gårdfæst er på Matr. nr. 13. Børn: Søren Rasmussen Bast der blev fæster på gården efter faderen Bodil Rasmusdatter Bastis - fadder sidst 1737 Hans Rasmussen - fadder sidst 1743 hos Søren 1734 Rasmus Bast er set som fadder

8 BØRN AF GÅRDFÆSTER RASMUS RASMUSSEN OG MAREN RASMUSDATTER

9 INGEN FÆLLESBØRN

10 I 1688 var Søren Michelsen Skriver fæster på gåeden, som da var en helgård. Hvem der har været fæster på gården til 171o er uvist, men i 171o bliver den delt og de 2 halvgårde er i fæste til JENS RASMUSSEN OG CHRESTEN PEDERSEN HJULMAND

11 JENS RASMUSSEN Født Gift i 1717: 1717 t ia Dom: 3 den 13. juni trolovet Jens Rasmussen og Else Rasmusdatter af Ålsrode Dom: 21. trinitatis den 17. oktober copuleret Jens Rasmussen og Else Rasmusdatter - begge i Åls rode.

12 ELSE RASMUSDATTER Født Gift tia Dom: 3 Den 13. juni trolovet Jens Rasmussen og Else Rasmusdatter af Ålsrode Dom: 21. trinitatis den 17. oktober copuleret Jens Rasmussen og Else Rasmusdatter - begge af Ålsrode.

13 BØRN AF JENS RASMUSSEN OG ELSE RASMUSDATTER

14 BIRGITTE JENSDATTER Født i ålsrode 15. juli 1718 som datter af Jens Rasmussen og hustru Else Rasmusdatter t e Dom: 5 trinitatis den 17. juli jordet Jens Ras mussens inddøbte barn BIRGITTE 2 dage gi Dom: 9 trinitatis den 14. august intr. Jens Rasmus sens kone af Ålsrode.

15 RASMUS JENSEN Dom: XI trinitatis den 2o. august døbt Jens Rasmussens barn af Ålsrode med nafn: RASMUS som Niels Skræders kone bar. Faddere vare: Knud Christensen, Jens Nielsen Rasmus Terkildsens kone og Kirsten Slottes alle af Ålsrode.

16 CHRESTEN HJULMAND

17 CHRESTEN PEDERSEN HJULMAND Født 1661 Gift med Anna Christensdatter før kirkebogen starter i 17o8 Død i Ålsrode Dom: XII p. trinitatis den 15. august begravet si. Chresten Hjulmand af Ålsrode - 62 år gi.

18 ANNA CHRISTENSDATTER.

19 SKIFTE EFTER HALVGÅRDSFÆSTER I ÅLSRODE CHRISTEN PEDERSEN HJULMAND' På Katholms herskabs og ejers vegne var jeg underskrevne Thomas Christensen - ridefoged ved de Katholm som skifteforvalter tilligemed 2 tiltagne mænd nemlig Søren Slot i Alsrode og Anders Michelsen udi høbjerg i afgangne Chresten Peder sen Hjulmands efterladte stervbo for at holde skifte og deling imellem den sal. mands enke Anna Christensdatter og deres sammenavlede 6 børn nemlig 3 sønner: Peder 26 år, Knud 24 år og Niels Christensen 17 år samt 3 døtre som er Lisbeth og Kirsten som alle var tilstede tilligemed enkens laugværge Anders Mogensen i Ålsrode da boets midler efter forrige registrering og forsegling, som var samme dag den sal. mand døde befandtes i følgende tilstand. Rdl. Mrk Sk I stuen 1 gi. egebord med åben fod o 2 o 2 små træstole med halmbund o o 4 1 egekiste med hængsel og lås og jernomfang 2 o o 1 gi. egeskab uden lås o 2 o 1 gi. fyrseng o 3 o

20 1 hvid og blå bolsters dyne gi. bolsters ditto 0 4 o 1 gi. sortstribet ulden overdyne gi. bolsters puder gi. blårgarns lagner Den sal. mands gangklæder 1 grå vadmels kjole 0 3 o 1 lærreds trøje gi. vadmels trøje par gi. lærreds bukser par blårgarns ditto gi- hat par gi. strømper par sko par strøper og 4 gi. trøjer salset 1 fierdings kobberkedel liden gi. mæssing kedel 1 0 o 1 gryde og 1 pande gi. håndkværn med behør gi. brøggerkar o gi. standtønde standkar o 0 12

21 SLUTNING AF SKIFTE CHRESTEN HJULMAND EFTER I kjelderen 2 gi. hjulbøteæf 24 sk. er o 3 o 1 øltønde 2 1 gi. ditto 12 1 gi. fierding 8 1 drøftetrug 4 1 gi. salttrug 1 1 gi. bagetrug 1 1 sold 8 2 sælde 8 I pigens seng 1 gi. fieldnbænk 8 derudi var klæder 1 gi. bolster underdyne g 3 o 1 gi. vadmels ditto o gi. hovedpude 12 2 gi. blårgarns lagner 1 8 I drengens seng 1 gi. vadmels underdyne 3 1 gi. ditto overdyne 2 1 gi. hovedpude 1 2 gi. blårgarns lagner 1 8 På loftet 1 gi. standtønde 4

22 1 fiel? 1 o 4 1 gi. ditto 1 Kornsække 3 tønders sække a^ 2 mark gi. ditto 1 1 gi. halvtønde sæk 8 Udi hughuset 1 lille buesav 8 1 boløkse håndøkse 1 1 tøflings nafe 12 1 lille naur 8 1 spigebor ^ 2 1 tørvespade 1 o 1 gravespade 8 1 fork 4 Vogne og ; plove 1 vogn med sit ^ehør gi. ditto ligeså plov med behør 1 0 o 2 harver 2 Fæmon 1 sorthjelmet ko 5 år sorthjelmet ditto 8 år ditto lo år sorthjelmet kvie 2 år sorthjelmede stude a^3 år kviekalve 1 2 0

23 Får lo får a" 3 mark er 5 o o 4 lam a^ 24 sk. er 1 Svin 3 poltgrise a" 2 mark 1 Gæs 2 gæs og 1 gase a^ 12 sk. o unge gæs a" lo sk 3 12 Høns 4 høns og 1 hane a^ 4 sk. 1 4 Bæster 1 rødblisset vallak 12 år 4 1 sort ditto 6 år brun hoppe 17 år gul hestplag lo år 2 4 Summa 65 o 2 Siger tredsindstyve og fem rigsdaler ag to skilling som er al boens midler Derimod var boets bortskyldigt: Først til Katholms høje herskab efter en dom udstædt på Katholms birketing den 25. april 1723 hvorudi sal. Christen Hjulmand er tilfunden at be tale 22 rdl. 7 Sk som han den tid erkendte var rigtig Dernæst var den sal mands begravelses bekostning ialt at regne for 6 rdl som endnu ej er betalt

24 desuden er gårdens brøstfældighed: Stueraden bestående af seks gulv, laderaden 8 gulv og fæhusraden 8 gulv af vurderingsmændene sat i brøstfæld for 25 rdl og gør da boets bortskyldige gæld med brøstfæld, og alt tilhørende 53 rd. 7 sk. Bliver da endnu i behold 11 rdl 5 mark 11 st hvilke penge ej kan forslå til besætningen Hvad sig kornet angår som i dette år er avlet da kan det knapt forslå til føde og sædekorn men da enken lovede tillige med hendes børn at stræbe med alting både med at reparere gården så og at betale herskabet så og at betale hendes sal mands begravelses bekostning og eftersom intet kun ne blive til deling som forhen meldt så blev dette skifte således tilendebragt og enken og børnene gården leveret Testes er stervboen i Ålsrdd& den 6. sep. tember anno 1723 Søren Rasmussen Slot, Anders Michelsen Anna Christensdatter Anders Mogehsen På egne og vedkommendes vegne Peder Christensen Hjulmand.

25 BØRN AF HALVGÅRDSFÆSTER CHRESTEN PEDERSEN HJULMAND OG ANNA CHRISTENSDATTER

26 PEDER CHRISTENSEN HJULMAND Født i Ålsrode 1697 som søn af Chresten Pedersen Hjulmand og hustru Anna Ghristensdatter.

27 KNUD CHRISTENSEN Født i Ålsrode 1699 som søn af Chresten Pedersen Hjulmann og hustru Anna Christensdatter. Knud drev gården sammen med sin moder efter faderens død i 1723.

28 NIELS CHRISTENSEN HJULMAND Født 17o6 som søn af gårdfæster Chresten Pedersen Hjulmand og hustru Anna Christensdatter i Ålsrode.

29 , BODIL CHRISTENSDATTER Født i Ålsrode 17o3 som datter af gårdfæster Chresten Pedersen Hjulmand og Anna Christensdatter da Dom: 2 post Pasch den 23. april begravet 2 af Chresten Hjulmands pigebørn af Ålsrode: Bodil som var 16 år og Maren Christensdatter 9 år.

30 LISBETH CHRISTENSDATTER. Født i Ålsrode som datter af gårdfæster Chresten Hjulmand ag Anna Christensdatter 175o Dom: 16. post trinitatis den 13. september jordet Lisbeth Hjulmands af Ålsrode

31 MAREN CHRISTENSDATTER. Født i Ålsrode som datter af gårdfæster Chresten Pedersen Hjulmand og Anna Christensdatter. 17o9 da Dom: 2 post trinitatis den 9. juni døbt i Alsø kirke Christen Hjulmands barn af Ålsrode med navn MAREN Dægnens kone bar barnet Fadderne vare: Jens Kjeldsen og Rasmus Johnsen af Ålsrode noch Anders Mogensens kone og Degnens pige Anne Andersdatter af Ålsø. 17o9 Dom: VII trinitatis den 14. juli intr. Chresten Hjulmands kone af Ålsrode da Dom: 2 post Pasch den 23. april begravet 2 af Christen Hjulmands pigebørn af Ålsrode: Bodil som var 16. år og Maren Christensdatter 9 år.

32 KIRSTEN CHRISTENSDATTER. Født i Ålsrode som datter af gårdfæster Chresten Hjulmand og Anna Christensdatter Dom: 1 ^^ post Pasch den 3. april døbt i Ålsø kirke Christen Hjulmands barn af Ålsrode med navn KIRSTEN som Niels Hansens kone bar. Fadderne vare: ( sammen med en anden dåb ) Rasmus Jensen af Høbjerg og Søren Christensen af Ålsrode item: Svend Knudsen og Anders Mogensens kone af Ålsø og Birgitte Pedersdatter samme steds samt Rasmus Jespersens datter og Birgitte Pedersdatter af Høbjerg 1712 da Feri< Feria 2 Pent 2. pinsedag den 16. maj intr. Chresten Hjulmands kone af Ålsrode.

33 ANNA CHRISTENSDATTER OG KNUD CHRISTENSEN

34 KATHOLM GODS I ÅLSRODE IFØLGE SKØDE TIL POUL ROSENØRN 1724

35 Gården her i 1724 er stadig en halvgård.chresten Pedersen Hjulmands enke Anna Christensdatter har gården i fæste sammen med sin søn Knud Chris tensen. Jens Rasmussen er stadig fæster på den anden halvgård.

36 NIELS HJULMAND FÆSTER

37 NIELS HJULMAND Født 17o6 i Ålsrode som søn af Chresten Pedersen Hjulmand og.anna Christensdatter. Han er født før kirkebogen starter i 17o8. Han blev fæster 1739 på sin fødegård som da var en helgård Dom: 19. trinitatié den 3. oktober trolovet Niels Hjulmand af Ålsrode og Inger Andersdatter af Øster Balle 1728 da Dom: 2 Advent den 5. december copuleret Niels Christensen af Ålsrode og Inger Andersdatter i Hoed kirke Død i Ålsrode

38 INGER ANDERSDATTER Født 1698 da kirkebogen mangler 1728 Dom: 2 advent den 5. december pouleret Niels Christensen af Ålsrode og Inger Andersdatter i Hoed kirke Dom: 1 post trinitatis den 2. juni jordet Niels Hiulmands enke af Ålsrode gammel 73 år.

39 BØRN AF NIELS CHRISTENSEN HJULMAND OG INGER ANDERSDATTER

40 ANNE NIELSDATTER HJULMAND 1729 Dom: XX trinitatis den 3o. oktober døbt Niels Hjulmands barn af Ålsrode med navn ANNE som Anders Nielsens kone bar. Faddere: Anders Munk og Rasmus Munk af Øster Balle Knud Hjulmand og Anna Hjulmands af Åls rode da Ferii Feria 2 Nat den 26. december intr. Niels Hjulmands kone af Ålsrode.

41 CHRISTEN NIELSEN HJULMAND 1732 Dom: 17 trinitatis den 5. oktober døbt Niels Hjulmands barn af Ålsrode med navn CHRISTEN som Anders Berns kone bar. Faddere: Hans Slot, Anders Nielsen, Rasmus Bast Ingvor Jensøns kone, Elle Nielsdatter alle af Ålsrode Karen Nielsdatter^te Præstens Dom: XX trinitatis den 26. oktober intr. Niels Hjulmands kone af Ålsrode Den 3. august trolovet Chresten Nielsen Hjulmand og Birgitte Nielsdatter af Ålsrode 1757 Den 3. oktober eopuleret Chresten Nielsen Hjulmand og Birgitte Nielsdatter af Ålsrode Blev fæster på Matr. nr. lo 1773 Død i Ålsrode 4. januar

42 MAREN NIELSDATTER HJULMAND 1734 Dom: Palmarum den 18. april døbt i Ålsø kirke Niels Hjulmands barn af Ålsrode med navn MAREN som Anne Andersdatter- bar. Faddere: Ghristen Sørensen, Jens Skriver, Søren Bast, Anders Berns kone og Hans Rasmus sens kone samt Kirsten Christensdatter alle af Ålsrode 1734 Dom: V.p. Pash den 3o. maj intr. Niels Hjulmands kone af Ålsrode.

43 BODIL NIELSDATTER 1736 Festo Purif den. 2. februar døbt Niels Hjulmands barn i Ålsrode kaldet BODIL båren af Anders Berns kone Faddere: Peder Konge, Søren Bast Jens Christensen Jens Skriver Christen Slot Søren Bastes kone Peder Jensen tia Dom: 3 Quadrogenes den 4. marts intr. Niels Hjulmands kone af Ålsrode.

44 KIRSTEN NIELSDATTER 1742 Festo Circumc: Nytårsdag den 1. januar døbt Niels Hjulmands barn af Ålsrode navnlig KIRSTEN båren af Maren Nielsdatter ibid. Faddere: Christen Bloch, Peder Sørensen Søren Nielsen Anne Jensdatter og Karen Jørgensdatter alle fra Ålsrode 1742 Dom: Sexag: den 28. januar intr. Niels Hjulmands kone af Ålsrode

45 JACOB PEDERSEN SMED FÆSTER 178o - 87

46 JACOB PEDERSEN SMED. Gift 1. gang 1779 med Maren Pedersdatter. Gift 2. gang 1783 med Bodil Jensdatter lunds Død

47 MAREN PEDERSDATTER PRÆSTES Født i Ålsrode og døbt i Ålsø kirke 2/ som datter af Peder Sørensen Præst og Maren Jensdatter Dom: Miscerice den 2. maj døbt Peder Præsts barn af Ålsrode med navnet MAREN båren af Christen Blochis kone. Faddere: Jens Bloch, Søren Murmand, Jens Smeds kone, Karen Jacobsdatter Fredagen den 29. jauar trolovet ungkarl Jacob Pedersen Smed og pigen Maren Pedersdatter i Åls rode Fredagen den 22. oktober i Ålsø kirke copuleret Jacob Pedersen Smed og Maren Pedersdatter Præst es af Ålsrode Dom: Cantate den 3o. marts kast jord på gård mand Jacob Smeds hustru af Ålsrode og dødfødte pigebarn efter hvilkt moderen døde i barselseng

48 Jacob Pedersen Smed afgiver fæstet på gården til Søren Andersen iversen og bliver indsidder.

49 Folketælling i Ålsrode familie: Jacob Pedersen mand 45 år gift 2. gang indsidder - går i dagleje Bodil Jensdatter hans kone 33 år gift 1. gang Jens Jacobsen 8 år Anne Jacobsdatter 6 år hans børn af 1. ægteskab Peder Jacobsen 2 år søn af sidste ægteskab -

50 BØRN AF GÅRDFÆSTER JACOB PEDERSEN SMED OG HUSTRU MAREN PEDERSDATTER.

51 PEDER JACOBSEN SMED 1780 Dom: XVI a^ trinitatis den lo. september blev gårdmand Jacob Pedersen Smeds hjemmedøbte søn PEDER fremstillet til sin dåbs stadfæstelse i Ålsø kir ke og båren af Mikkel Sørensens hustru af Ålsrode. Faddere: Niels Broge af Høbjerg Anders Præst og Anders Bend af Ålsrode Maren Nielsdatter af Ålsø Mette Nielsdatter fra Katholm grk&^aærxrx&kx^^ænxxx 1784 Dom: X ^^a^ trinitatis den 15. august kast jord på Jacob Smeds søn PEDER af Ålsrode - 4 år gi.

52 BODIL JACOBSDATTER SMED 1782 Dom: Sexagesima den 3. februar døbt Jacob Pedersen Smeds barn af Ålsrode navnet BODIL båren af pigen Mette Nielsdatter fra Katholm Faddere: Jens Christian Nielsen af Høbjerg Anders Bend af Ålsrode Anders Blok af Glatved og Anne Mikkelsdatter af Ålsrode Dom: Lætære den lo. marts kast jord på Jacob Smeds mindste pigebarn af Ålsrode navnet BODIL 1 mdr. gi Dom: Palmare den 24. marts intr. Jacob Smeds hustru af Ålsrode.

53 DØDFØDT PIGEBARN 1783 Dom: Cantate den 3o. marts kast jord på gårdmand Jacob Smeds hustru afgangne Maren Pedersdatter af Ålsrode og dødfødte pigebarn efter hvilket mo deren døde i barselseng - 38 år gi.

54 JACOB PEDERSEN SMEDS 2. HUSTRU BODIL JENSDATTER LUNDS

55 BODIL JENSDATTER LUNDS Født 1783 Den 16. juni trolovet enkemanden Jaeob Pedersen Smed og pigen Bodil Jensdatter Lunds - begge af Ålsrode Fredagen den 1. august i Ålsø kirke copuleret en kemanden Jacob Pedersen Smed og pigen Bodil Jens datter Lunds - -^^gge af Ålsrode.

56 BØRN AF GÅRDFÆSTE = SENERE INDSIDDER JACOB PEDERSEN SMED OG BODIL JENSDATTER LUNDS

57 PEDER JACOBSEN SMED 1785 Festo Trinitatis den 22. maj havde gårdmand Jacob Pedersen Smed af Ålsrode en søn til dåben i Ålsø kirke og navnet PEDER båren af Jacob Jensen Lunds hustru Else Rasmusdatter i Ålsrode Faddere: Jens Sudier, Rasmus Møller, Niels Hans en og Anne Mortensdatter af Ålsrode Dom: V^^ a^ trinitatis den 26. juni i Ålsø kirke intr. Jacob Smeds hustru af Ålsrode.

58 PEDER JACOBSEN SMED 1787 Dom: XVIII a^ trinitatis den 7. oktober døbt ind sidder Jacob Pedersen Smed og hustru Bodil Jens datter af Ålsrode deres søn navnet JENS båren af pigen Anne Jensdatter fra Katholm Faddere: Jacob Christensen Lund ibid. Jens Martinussen og Rasmus Smed af Høbjerg samt Anne Jensdatter Lunds af Ålsrode Dom: XXI a^ trinitatis den 28. oktober i Ålsø kirke intr. Jacob Smeds hustru af Ålsrode.

59 CHRISTEN JACOBSEN 179o Festo trinitatis den 3o. maj i Ålsø kirke døbt indsidder Jacob Pedersen Smed og hustru Bodil Jensdatter deres drengebarn af Ålsrode og navnet CHRISTEN båren af pigen Anne Jensdatter Lunds af Ålsrode Faddere: Jacob Jensen, Jens Laursen ibid Niels Broge samt Hans Sørensen af Høbjerg. barnet født 5/maj 1790 Dom: IV a" trinitatis den 27. juni intr. indsiddet Jacob Smeds hustru af Ålsrode Dom: XVI a'trinitatis den 19. september kast jord på Jacob Smeds afgangne søn CHRISTEN af Ålsrode 16. uger gi. - død den 19. sept

60 FÆSTEBREV TIL SØREN ANDERSEN IVERSEN d. 16/6 1786

61 FÆSTEBREV Mathias Peder Otto Rosenørn til Katholm og Ingvorstrup vores kongelige Majestæts bestalter Kammerherre Gjør vitterligt: At have stædt og fæst ligesom jeg og herved stæd er og fæster til Søren Andersen Iversen barnefødt i Ålsrode ^ der har tjent som landsoldat i eet år - en mig tilhørende bondegård nr. 9 som Jacob Pedersen Smed sidst beboede og formedels armod har frasagt sig. Hvilken gård står for hartkorn ager og eng 6 td. 6 skp. 3 fdk. 3, 1 14/17 alb og skal forbemeldte Søren Iversen nyde, bruge og i fæste beholde med al dens tilliggende i mark og by, når han årligt i rette tider svarer alle kongelige contributationer som nu er eller i fremtiden påbudne vorder så og årlig landgilde efter jordebogen stor 2 td. rug, 2 td. byg, 2 td. havre, 1 lam 1 gås 1 brændsvin 2 høns, 4o æg og 1 mark i spindpenge eller og tage imod spind om samme for langes. Trolig forrette den ham befalet hoveri af gården. Bygningerne forbedre og altid i god stand vedligeholde. Jorden lovlig og forsvarlig

62 dyrke og drive så intet,deraf bortligger eller i anden måde forkommer, ligesom han og ej må indtage nogen til huse uden mit vidende. Den behøvende besætning altid at tilsvare og iøvrigt rette sig efter hans Majestæts allernådigste love og forordninger og udvise sit herskab hørrighed og lydighed - alt under dette fæstes fortabelse og anden lovlig tiltale. Katholm den 16. juni 1786 M. Rosenørn

63 BØRN AF INDSIDDER JACOB PEDERSEN OG BODIL JENSDATTER

64 MAREN JACOBSDATTER 1792 Fastelavns søndag den 19. februar i Ålsø kirke døbt indsidder Jacob Pedersen Smed og hustru bodil Jensdatter af Ålsrode deres pigebarn MAREN født den 14. februar næstforan. Faddere: pigen Anne Jensdatter Lunds, som bar barnet Jacob Poulsen, Rasmus Præst og Jens Sudier af Ålsrode og Søren Sørensen af Høbjerg søndag i fasten den 24. marts intr. Jacob Smeds hustru af Ålsrode

65 KAREN JACOBSDATTER søndag efter trinitatis den 26. havde indsidder Jacob Pedersen Smed og hustru Bodil Jens datter af Ålsrode en datter født den 21. oktober til dåben i Ålsø kirke som blev kaldet BODIL båren af Peder Lunds hustru af Ålsrode Faddere: Rasmus Markussen og Rasmus Smed af Høbjerg Peder Skriver og Anna Lunds af Ålsrode søndag i advent den 7. dec. intr. Jacob Smeds hustru af Ålsrode

66 SØREN ANDERSEN IVERSEN FÆSTER o7

67 SØREN ANDERSEN IVERSEN Født i Ålsrode som søn af gårdfæster på matr. nr. 11 Anders Sørensen Iversen og hustru Anne Jensdatter 1752 Festo arerum den 1. januar døbt Anders Sørensens barn af Ålsrode med navn SØREN. båren af Mette Laursdatter ibid. Faddere: Søren Nielsen, Poul Hansen, Ane Laursdatter og Anne Johnsdatter 1777 giftl. gang Fredagen den 24. januar blev ungkarl Søren Ander sen og pigen Dorthe Sørensdatter af Ålsrode tro lovede Den:14. februar blev ungkarl Aøren Andersen og pigen Dorthe Sørensdatter ægteviede i Ålsø kirke gift 2. gang Fredagen den 2o. januar trolovet enkemanden Søren Andersen Iversen og pigen Anna Nielsdatter af Ålsrode Forlovere: Niels Konge Anders Hansen Præst

68 1786 Fredagen den 24. marts blev i Ålsø kirke ægtevie de gårdfæster ^ enkemanden Søren Andersen Iversen og pigen Anne Nielsdatter Kong af Ålsrode 18o7 2. søndag efter påske den 12. april kastet jord på gårdmand Søren Andersen / Ivers / af Ålsrode død den 9. april - 55 år gi.

69 DORTHE SØRENSDATTER. Gift i Ålsø kirke 1777 den 14. februar med ungkarl Søren Andersen 1777 Dom: Jubilate den 2o. april begravet Søren Andersen Iversens hustru Dorthe Sørensdatter af Ålsrode, som døde i barselseng 31 år gi. og samme dag blev bemeldte Søren ANdersen Iversens liden søn, der ved hjemmedåben i dels svaghed var kaldet MATHIAS frembåren til sin dåbs bekræftelse i Ålsø kirke af husholdersken jumfru Schmidt fra Katholm Faddere: Anders Bend, Jens Sørensen af Ålsrode Rasmus Christensen af Ålsø Dorthe Andersdatter og Anna Andersdatter af Høbjerg.

70 BØRN AF SØREN ANDERSEN IVERSEN OG DORTHE SØRENSDATTER

71 MATHIAS SØRENSEN.. Født i Ålsrode 1777 som søn af Søren Andersen og hustru Dorthe Sørensdatter. 18o2 Den 15. maj blev ungkarl og landsoldat Mathias Sørensen og pigen Else Christoffersdatter af Åls rode ægteviede i Ålsø kirke Mathias Sørensen blev gårdfæst er på gården matr. nr. 7 og her døde han 1836 Død 16. marts og begravet 2o. marts - gårdfæster i Ålsrode - 59 år gi.

72 SØREN ANDERSEN IVERSENS 2. KONE ANNA NIELSDATTER KONG

73 ANNA NIELSDATTER KONG Født i Ålsrode ca 176o som datter af gårdfæster på matr. nr. 2 Niels Pedersen Kong og hustru Anna Laursdatter af Ålsrode 1786 Den 24. marts gift i Ålsø kirke med enkemanden Søren Andersen Iversen i Ålsrode 182o Død den 3. januar og begravet den 7. januar - enke efter afgangne Søren Iversen i Ålsrode - 62 år

74 BØRN AF SØREN IVERSEN OG HUSTRU ANNA NIELSDATTER KONG.

75 Født i Ålsrode ANDERS SØRENSEN IVERSEN 3. søndag efter Hellig Trekongers dag den 21 janu ar havde gårdmand Søren Andersen Iversen en søn til dåben med navn ANDERS båren af pigen Mette Marie Laursdatter i Ålsrode. Faddere: Jens Tækker af Høbjerg 1814 Iver Pedersen og Peder Hjorth samt Dorthe Olufsdatter af Ålsrode Den 8. september trolovet Anders Sørensen Iversen og pigen Bodil Jensdatter af Ålsrode 1814 Forlovere: Gårdmand Jens Sørensen Husmand Christen Kong Copuleret i Ålsø kirke den 15. oktober Død i Ålsrode 2o. juli.

76 NIELS SØRENSEN IVERSEN Født i Ålsrode 179o 1790 Dom: 1 post Epiph den 24. januar havde gårdmand Søren Andersen Iversen og hustru Anne Nielsdatter af Ålsrode eh søn til dåben i Ålsø kirke navnet NIELS ^ -- båret af Peder Præsts hustru i Høbjerg Faddere: Søren Skriver, Anders Iversen Niels Christensen og Dorthe Jensdatter af Ålsrode Den 19. december lagt jord på Søren Iversens afgangne søn NIELS af Ålsrode henved 1 år gi. død den 15. december.

77 DORTHE SØRENSDATTER. Født i Ålsode søndag i advent den 18. december i Ålsø kirke døbt gårdmand Søren Andersen Iversen og hustru Anne Nielsdatter af Ålsrode deres pigebarn, som var født den 12. december og blev kaldet DORTHE og båren af pigen Dorthe Marie Jensdatter Faddere: Jens Smed og Anders Præst ibid Jens Tækker og Peder Andersen af Høbjerg Ved folketællingen i Ålsrode 1834 er hun på gård en hos Anders Sørensen Iversen og er gift: Søren Jensen 45 år gift indsidder tjener Dorthe Sørensdatter 43 år gift hans kone Johanne Marie Sørensdatter 11 år Hans Sørensen 7 år ugifte deres børn

78 ANNE MARIE SØRENSDATTER Født i Ålsrode søndag efter Påske den 27. april havde gårdmand Søren Andersen / Iversen / og hustru Anne Nielsdatter en datter til dåben i Ålsø kirke født den 2o. dennes og blev kaldet ANNE MARIE og båren af pigen Dorthe Jensdatter af Ålsrode Faddere: Jens Frandsen, Peder Kong, Jacob Slott Kirsten Olufsdatter ibid. Tirstrup kirke: 17. oktober 1822 gift med Jens Henrik Hansen Død i Balle lo. juli

79 MAREN SØRENSDATTER. Født i Ålsrode søndag i fasten den 11. marts havde gårdmand Søren Andersen Iversen og hustru Anne Nielsdatter af Ålsrode en datter til dåben i Ålsø kirke, der var født den 2. marts næstforan og blev kaldet MAREN og båren af pigen Anne Kirstine Sørénsdatter af Ålsrode. Faddere: Peder Præst af Høbjerg Christen Nielsen, Jacob Slott og Anne Sørensdatter af Ålsrode.

80 METTE SØRENSDATTER. Født i Ålsrode 18o2 4. søndag efter Påske den 16. maj blev gårdmand Søren Andersen Ivers og hustru Anne Nielsdatter af Ålsrode deres pigebarn, som var født den 1. maj og den 3. næstefter inddøbt med navn METTE båren af Hans Slottes hustru af Ålsrode Faddere: Søren Kjeldsen af Homå Peder Præst af Høbjerg Jacob Slot og Anna Sørénsdatter af Ålsrode.

81 Folketælling i Ålsrode 1787 lo. familie: Søren Andersen husbonde 36 år i 2. ægteskab bonde og gårdbeboer. Anne Nielsdatter madmoder 27 år gift 1. gang Mathias Sørensen hans søn af 1. ægteskab lo år Anders Sørensen ders søn af sidste ægteskab 1 år Søren Rasmussen ugift 28 år Niels Sørensen tjenestefolk ugift 37 år Kirsten Rasmusdatter Ugift 12 år

82 Folketælling i Ålsrode I80I 9. familie: Søren Andersen husbonde 5o år gift 2. gang bonde og gårdbeboer. Anne Nielsdatter hans kone 41 år gift 1. gang Mathias Sørensen hans søn 24 år ugift national soldat Anders Sørensen deres børn 14 år Dorthe Sørensdatter 9 år Anne Marie Sørensdatter 6 år Maren Sørensdatter 3 år Chresten Nielsen tjenestefolk 31 år gift 1. gang Bodil Nielsdatter 16 år ugift.

83 BRANDTAXATION I800 I ÅLSRODE Nr. 9 Gårdfæster: Søren Iversen a) Et hus sønden i gården vender i øster og vester, lo fag,25 alen langt,8 alen dyb,3 1/4 alen høje stolper og bygt af ege under og fyr overtømmer med stråtag og klinede vægge Indrettet til: Stue,værelser,køkken og bryggers med loft over 6 fag,2 skorstene 1 jernkakkelovn og 1 kobberkedel i grue. Disse lo fag hus taxeres a^ faget for 22 Rdl. og udføres med 22o Rdl. b) Et hus norden i gården vender i øster og vester, lo fag, 28 alen langt,9 1/4 alen dyb,3 3/4 alen høje stolper og bygget af samme materialer som stuehuset. Indrettet til : Lo og lade Taxeres a' faget for 16 Rdl. er I60 Rdl c) Et hus øster i gården vender i sønder og nord, 12 fag, 31% alen langt,7% al en dyb,3 1/4 alen stolper og bygget af samme materialer som de 2 første længer

84 Indrettet til: Stald og kohus samt indkørselsport. Taxeres a" faget for 14 Rdl og udføres med 17o Rdl d) Et hus vesten i gården vender i sønder og nord, 11 fag, 28% alen lang, 8 alen dyb, 3 1/4 alen høje stolper Indrettet til: lo og lade, tørvehus og fæhus Taxeres a' faget for 14 Rdl. og udføres med 15o Rdl.

85 SKIFTE EFTER AFDØDE GÅRDFÆSTER SØREN IVERSEN År 18o7 den 9. april indfandt sig straks efter at dødsfaldet var anmeldt skiftefuldmægtigen fra Kat holm gods hr. proprietær Jørgensen ved fuldmægtig en Andreas Stohr i stervboet efter den i dag ved døden afgangne gårdmand Søren Iversen i Ålsrode for at foretage registrering og forsejlingsforret ning til videre påfølgende skifte og deling imellem den afdødes enke Anna Nielsdåtter og den afdødes efterladte børn som er: a) Fra 1. ægteskab med afdøde Dorthe Sørensdatter 1 søn Mathias Sørensen 3o år b) Fra det andet ægteskab med den efterladte Anna Nielsdatter: 1 søn Anders 2o år 1 datter Dorthe 15 år 1 do Anna Marie 13 år 1 do Maren 9 år 1 do Mette 5 år alle hjemme hos enken Som testifieanter var tilstede sognefoged Jens An dersen af Fuglsang og gårdmand Hans Slott af Ålsrode og som laugværge for enken var tilstede hend es broder Peder Nielsen af Ålsrode og som formynd er for de umyndige deres farbroder gårdmand Jens Pedersen Frandsen i Ålsrode.

86 Den myndige arving mødte selv og i samtliges over værelse blev foretaget følgende registrerings og forsejlingsforretning I den øverste stue. 1 fyrbord på krydsfod, 2 fyrbænke, 1 jernbilægger kakkelovn, 1 rødmalet fyrstandskab, hvori allene er nogle madvarer, 1 brunt hængeskab med lås og nøgle, 1 fyrstolpe sengested med blåtavlet omhæng derudi 1 rød og blåstribet olmerdugs overdyne, 1 blå og hvid stribet bolsters underdyne, 1 hvid do, 1 blå og hvidstribet olmerdugs hovedpude, 1 grå vad mels do, 1 hvid linneds do, 1 par blårgarns lag ner et opslaget fyrsengested med blåtavlet lærreds om hæng Derudi 1 sort og hvidstribet olmerdugs overdyne, 1 hvid linneds underdynel hvid linneds hovedpude, 1 do, 1 blå og hvid olmerdugs do, 1 par blårgarns lagner, 2 træstole, 1 rødmalet pyramide I et lidet kammer overfor stuen 1 spinderok. I den yderste stue. 1 egebord med luket fod, 2 fyrbænke på pæle, 1 fyrsengested med et gi. gult linneds omhæng

87 Derudi 1 blå og hvidstribet olmerdugs overdyne, 1 hvid bolsters underdyne, 1 do, 1 blå og hvid olmerdugs hovedpude, 1 do, 1 par blårgarns lagner, 1 egekiste med lås og nøgle hvor i aliene var enkens gangklæder, 1 fyrskrin med lås og nøgle, 1 lidet egeskrin, 1 blå vadmels kiole, 1 grå do, 1 blå trøje, 1 hvid do, 1 blåstribet undertrøje, 1 gi. hvid vadmels trøje, 1 par gule skindbukser, 1 par hvide vadmels bukser, 2 par uldstrømper, 4 hvergarns skjorter, I køkkenet og bryggerset 1 jerngryde, 1 træfad, 1 ildklemme, 1 jernrist, 1 pande, 1 træfad, 1 mæssihg håndkedel^l kobberkedel i grue på td. 1 håndkværn med behør, 1 sælde, 2 kornsold, 4 kornsække, 1 ege bryggekar^ 1 balliekar, 1 ballie, 1 standtønde, 1 bøge bage trug, 1 kærne med stav^ 1 øltønde, 1 øltragt, 1 drøftetrug. Kreaturer og bæster 1 sortbrun hoppe 4 år, 1 sort do 3 år, 1 sort hest 9 år, 1 brun hest 8 år, 1 sortbrun hoppe 7 år, 1 brunblisset hop lo år, 1 sortblisset mersplag 2 år, 1 sortbroget ko 5 år, 1 sort ko 5 år 1 do grå, 1 do 8 år, 1 rødbroget kvie 2 år, 1 sort do 2 år, 1 sor årings stud, 1 sortbroget årings kvie, 9 gi. får og 1 vædder, 2 gæs og 1 gase.

88 Vogne plove og harver 1 jernbeslået vogn med behør, 1 trævogn med behør, 1 do, træktøj til 3 bæster, 1 jernplov med behør, 1 træplov med jern, 3 harver, 1 slæde, 1 hjulbør, I huggehuset 1 huggestol, 1 tællestol, 1 skovøkse, 1 håndøkse 1 buesav, 2 naver, 1 spigebor med skaft, 1 hugge jern, 2 tørvespader, 1 jernhak, 1 hammer og knib tang, 1 trækande, 2 skovle, 4 grebe, 1 hørle og 1 ærtele, 1 slådrag, 1 mærgeldrag med kroge, 2 forke med skaft, 4 river, seletøj til 6 bæster, 1 hakkelseskiste med kniv, 1 slibesten med sving 1 skovsav, videre fandtes ikke ligesom enken med laugværge og de umundige børns formynder og den myndige ar ving alle erklærede at de ej vidste mere dette bo til indtægt at angive og skiftet udsættes til 3o dagen og det i dag passerede med hænders underskrift bekræftes. Datum ut supra. A, Stohr Anna Nielsdatter - enke Som laugværge: Jens Pedersen Frandsen. Børnenes formynder: Peder Nielsen Kong Som testificanter: Jens Andersen Hans Slott.

89 SKIFTE EFTER SØREN IVERSEN. År 18o7 den 12 maj som var 3o. dagen efter afdøde gårdmand i Ålsrode Sørensen Iversen continuerende skifte at ende nå og deling mellem enken Anna Nielsdatter og børnene som folio 7 til 9 findes anførte. Som lavværge for enken var tilstede hend es broder Peder Nielsen og som formynder for børnene deres farbroder Peder Pedersen Frandsen og som vitterligheds og vufderingsvidner sognefoged Jens Andersen af Fuglsang og gårdmand Hans Slott i Ålsrode i hvis samtliges overværelse blev foretaget følgende vurderingsforretning: Rdl Mrk Sk 1 den øverste stue 1 fyrbord på krydsfod fyrbænke jern stuebilægger kakkelovn 7 o 0 1 rødmalet fyr standskab brunmalet hængeskab med lås og nøgle fyrsengested med blåtavlet lærreds omhæng 2 o o Derudi 1 rød og blåstribet olmerdugs overdyne blå og hvidstribet bolsters under dyne 3 o o

MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG

MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG Matr nr KATHOLMS JORDEBOG 1688 Brugere Id. Skp. Fdk.. ^ 1 Chresten Knudsen 6 5 1 1 2 Søren Thomassen 6 1 1 1 3 Birgitte Sørensdatter 6 5 1 0 4 Jens Knudsen 6 2 2 1 5

Læs mere

JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN.

JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN. . JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN. SØREN IVERSEN. FÆSTER ENDNU I 1744 SØREN IVERSEN. Gift ca 17oo 1737. Dom: 21 post trinitatis den 3o. oktober jordet Sø ren Iversen af Ålsroda SØREN IVERSENS

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 MATRIKEL NR. 5 KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 Matr nr. 1 CHRISTEN KNUDSEN 6 5 1 1 2 SØREN THOMSEN 6 1 1 1 3) BIRGITTE SØRENSDATTER 6 5 1 0 4 JENS KNUDSEN 6 2 2 1 5 INGVAR RASMUSSEN 7 0 0 1 6 NIELS RASMUSSEN

Læs mere

RASMUS JENSEN. Født i Ålsrode 1792. *

RASMUS JENSEN. Født i Ålsrode 1792. * MATR. NR. 34. RASMUS JENSEN Født i Ålsrode 1792. * 1793. Søndagen efter Nytårsdag den 6, januar havde Jens Sørensen - gårdmand - og hustru Else Clausdatter af Ålsrode en søn til dåben i Ålsø kirke, som

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt.

Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt. Bakkegården historisk oversigt Side 1 af 35 Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt. Gårdens Historie kan føres tilbage til 1719, da kigger man i Københavns Universitets Fæsteprotokol for perioden

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

CHRISTEN SØRENSEN SLOT. Han er fæster på gården i l74o og i Katholms jordebog for 1751 er han stadig fæster.

CHRISTEN SØRENSEN SLOT. Han er fæster på gården i l74o og i Katholms jordebog for 1751 er han stadig fæster. CHRISTEN SØRENSEN SLOT. Han er fæster på gården i l74 g i Kathlms jrdebg fr 1751 er han stadig fæster. KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1751 IFØLGE JORDEBOGEN. Matr. Brugere td. Skp fdk alb nr. 1 Peder Hjrth 6 5

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Gård nr. 4 - Egedevej 125

Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 4-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = 620.770 alen 2 4 mseparceller på tilsammen = 47.130 alen 2 Samlet areal = 667.900 alen

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Fæstebrev 10/11 1749 Anpart i tvillinggård Fæstebrev 10/3 1755 + Oluf Hansen Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Læs mere

Bønder på Vestegnen... I

Bønder på Vestegnen... I Proband 1 Sørine Kirstine Nielsen blev født 9. juli 1884 på Rødegård i Islevmark, Rødovre Sogn, og døbt 7. september 1884 i Rødovre Kirke. Faddere: Moderen, gårdejer Niels Sørensen, Brøndbyvester, gårdejer

Læs mere

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter Matr. nr. 1a Aalsbo by Rørup Hegnsgaard Peder Hansen Gertrud Rasmusdatter Niels Pedersen Købt 11/1 1668 Hans Lauritsen Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter Fæstebrev

Læs mere

Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Københavns Universitets Fæsteprotokol. 1719-1778. Side 244.

Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Københavns Universitets Fæsteprotokol. 1719-1778. Side 244. 1 Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Sengeløse Sogns Kirkebog begynder i året 1672. Og året efter får den første Fæster ( som kan Dokumenteres ), døbt en Datter. 1673. 21. 12 Døbes Mads Pedersens

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Fæstebrev Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Hans Pedersen Fæstebrev Peder Jensen d 1747 Karen Pedersdatter d 12/7 1719 Jngeborg Hansdatter d 6/10 1748 Auktionsskøde 8/10 1755 + Hans Hansen d Birte

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1804 Hans Jensen. 1809 Mads Christensen (Mads Doss) ~ F.E. 1818 F.B. Kjeld Christensen. 1826 Thyge Christensen Faarbech. 1834

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55.

Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55. Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55. Anders Andersen, i Sønderby den 20 feb. 1737 arvinger: enken Anna Pedersdatter med lavværge Erik Pedersen i Sønderby. på egne og medarvingernes

Læs mere

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm REGISTER TIL RESTRUP GODS SKIFTEPROTOKOL 1749 1762 Registeret er udført på Efternavne Enkelte Glemte på siderne 20 til 24. Register til skiftebreve til Restrup Gods 1749 til 1762 Restrup Godsårkiv i Viborg

Læs mere

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833 Kirkebogen 1813-1833 Kirkeåret 1822 Drenge Født Døbt Navne 29/12 6/1 Andreas Jacobsen Andreas Jacobsen, boelsmand i Ertebjerg og hustru Marie Magdalene Carstens Nr.1 Faddere: Andres Poulsen, boelsmand

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Slægtsbog for. Gerda Sørensen

Slægtsbog for. Gerda Sørensen Slægtsbog for Gerda Sørensen (1921-2008) Tre søstre Else, Inger og Gerda i 1999. Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

oprindeligt kunne kunne kunne

oprindeligt kunne kunne kunne Denne Slægtsbog - er oprindeligt udarbejdet af Dansk Slægtsforskning, Fredericia. - den bør bevares i Slægten og videreføres Generation efter Generation og vil derved give sit Bidrag til at udvikle den

Læs mere

Veflinge kirkebog 1723-1780, register

Veflinge kirkebog 1723-1780, register kirkebog 1723-1780, register Anna Knudsdatter 1724 1 pt Kirsten uægte døbt Maren Jenses 1725 7.3 yngste datter + Anna Henningsdatter 1725 5 p H3fol d Apelone uægte døbt F: Anders Christensen, Hans Jørgensen,

Læs mere

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Christensen. Aunsbjerg 1766 F.S. Thyrie Sørensen. Død ca. 1804 1800 Mikkel Nielsen, hans egen fæstegård. 1804 Mikkel Nielsen, Thyrie Sørensens fæstegård

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789.

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Skifte-Forretning Efter Anders Andersen som Boede og døde i Roding udi Wildberg Sogn.

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn 1 Vester Åby præstearkiv, skifteprotokol 1747-1813 Søren Nielsen Blok, Vester Åby, forestod præstegårdens avling, 1, 14-08-1747 ~ Maren Ågård Blok, lavværge skoleholder Henning Kiøng Lars Ågård Blok, 26½

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter Fæstebrev Matr. nr.8a Aalsbo by Rørup Kildegaard Niels Hansen Fæstebrev Peder Nielsen (Stedfader til Niels Andersen ) d. 11/3 1705 Anna Nielsdatter Fæstebrev 13/6 1731 Niels Andersen d. 26/4 1764 Johanne

Læs mere

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne.

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne. MIN SLÆGT FRA VENDSYSSEL Jens Vagner Jensens hjemmeside Denne side giver en oversigt over min slægt. Alle mine fundne aner er fra Vendsyssel især Hjørring amt. Bag oversigten ligger et stort indsamlet

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f:

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f: Brandforsikringsprotokollen for Køge 1801 1810: fol 43, forsikring No.66 Matr. No. 43, Vester Gade Nordre Side Vertshuusholder Hans Jørgen Sonne No. i Taxationsprotokollen 22 1 Bygninger: a. Forhuus 1000

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle).

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle). Proband 1 Hans Frederik Rasmus Overgaard blev født 8. november 1891 i Vor Frue Sogn, Aalborg, og døbt 25. december 1891 i Vor Frue Kirke. Faddere: Gartner N. C. Poulsen og hustru, købmand P. C. Christensen

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling Engestofte Gods Skifteprotokol 1719-1774, side 184A 185B Skifte efter Christen Christensen 1753 A o 1753 Dend 26 de Oct: blef af Jørgen Wichmand som Skifte-forvalter fra Engestofte Gaard med sine 2 de

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie

1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie 1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie Vejhuset i Torsted Udskiftningskort no 28 - Niels Jensen Hørdum v. Hr Steenstrup - sandsynligvis under ny matr. no 1 Fæstere ca 1735 Hans

Læs mere

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe Kilde: Vallø Lokalhistoriske Arkiv, Hårlev Københavns Universitetsgods i Præstø Amt Skifteprotokol 1755-1818 Film 472 Side 287 Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen

Læs mere

Hvem var min forfædre?

Hvem var min forfædre? Hvem var min forfædre? Dette her er ikke tænkt som en komplet fortegnelse over, hvad de forskellige har foretaget sig gennem hele deres liv, men mest som en fortegnelse over hvornår personerne har levet,

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere