SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688"

Transkript

1 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

2 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen på Matr. nr. 8. Hendes 1 mand hed Rasmus Lauridsen og det frem går ikke af omtalte skifte om han var gårdmand Hendes 2. mand var Søren Michelsen Skriver og han var gårdmand på Matr. nr. 9 i Da Maren Rasmusdatter gifter sig 3. gang flytter hun til Matr. nr. 8 og gifter sig med gård fæster Rasmus Rasmussen, og her på gården dør hun før kirkebogen starter. Med Rasmus Rasmussen får hun ingen børn.

3 BØRN AF RASMUS LAURIDSEN OG MAREN RASMUSDATTER

4 RASMUS RASMUSSEN Levede i 17o9 i Ålsrode

5 BIRGIT RASMUSDATTER. Boede i Ålsrode i 17o9

6 BØRN AF GÅRDFÆSTER SØREN MICHELSEN SKRIVER OG MAREN RASMUSDATTER

7 MAREN SØRENSDATTER. Hun var i 17o9 gift med Rasmus Bast - gårdfæst er på Matr. nr. 13. Børn: Søren Rasmussen Bast der blev fæster på gården efter faderen Bodil Rasmusdatter Bastis - fadder sidst 1737 Hans Rasmussen - fadder sidst 1743 hos Søren 1734 Rasmus Bast er set som fadder

8 BØRN AF GÅRDFÆSTER RASMUS RASMUSSEN OG MAREN RASMUSDATTER

9 INGEN FÆLLESBØRN

10 I 1688 var Søren Michelsen Skriver fæster på gåeden, som da var en helgård. Hvem der har været fæster på gården til 171o er uvist, men i 171o bliver den delt og de 2 halvgårde er i fæste til JENS RASMUSSEN OG CHRESTEN PEDERSEN HJULMAND

11 JENS RASMUSSEN Født Gift i 1717: 1717 t ia Dom: 3 den 13. juni trolovet Jens Rasmussen og Else Rasmusdatter af Ålsrode Dom: 21. trinitatis den 17. oktober copuleret Jens Rasmussen og Else Rasmusdatter - begge i Åls rode.

12 ELSE RASMUSDATTER Født Gift tia Dom: 3 Den 13. juni trolovet Jens Rasmussen og Else Rasmusdatter af Ålsrode Dom: 21. trinitatis den 17. oktober copuleret Jens Rasmussen og Else Rasmusdatter - begge af Ålsrode.

13 BØRN AF JENS RASMUSSEN OG ELSE RASMUSDATTER

14 BIRGITTE JENSDATTER Født i ålsrode 15. juli 1718 som datter af Jens Rasmussen og hustru Else Rasmusdatter t e Dom: 5 trinitatis den 17. juli jordet Jens Ras mussens inddøbte barn BIRGITTE 2 dage gi Dom: 9 trinitatis den 14. august intr. Jens Rasmus sens kone af Ålsrode.

15 RASMUS JENSEN Dom: XI trinitatis den 2o. august døbt Jens Rasmussens barn af Ålsrode med nafn: RASMUS som Niels Skræders kone bar. Faddere vare: Knud Christensen, Jens Nielsen Rasmus Terkildsens kone og Kirsten Slottes alle af Ålsrode.

16 CHRESTEN HJULMAND

17 CHRESTEN PEDERSEN HJULMAND Født 1661 Gift med Anna Christensdatter før kirkebogen starter i 17o8 Død i Ålsrode Dom: XII p. trinitatis den 15. august begravet si. Chresten Hjulmand af Ålsrode - 62 år gi.

18 ANNA CHRISTENSDATTER.

19 SKIFTE EFTER HALVGÅRDSFÆSTER I ÅLSRODE CHRISTEN PEDERSEN HJULMAND' På Katholms herskabs og ejers vegne var jeg underskrevne Thomas Christensen - ridefoged ved de Katholm som skifteforvalter tilligemed 2 tiltagne mænd nemlig Søren Slot i Alsrode og Anders Michelsen udi høbjerg i afgangne Chresten Peder sen Hjulmands efterladte stervbo for at holde skifte og deling imellem den sal. mands enke Anna Christensdatter og deres sammenavlede 6 børn nemlig 3 sønner: Peder 26 år, Knud 24 år og Niels Christensen 17 år samt 3 døtre som er Lisbeth og Kirsten som alle var tilstede tilligemed enkens laugværge Anders Mogensen i Ålsrode da boets midler efter forrige registrering og forsegling, som var samme dag den sal. mand døde befandtes i følgende tilstand. Rdl. Mrk Sk I stuen 1 gi. egebord med åben fod o 2 o 2 små træstole med halmbund o o 4 1 egekiste med hængsel og lås og jernomfang 2 o o 1 gi. egeskab uden lås o 2 o 1 gi. fyrseng o 3 o

20 1 hvid og blå bolsters dyne gi. bolsters ditto 0 4 o 1 gi. sortstribet ulden overdyne gi. bolsters puder gi. blårgarns lagner Den sal. mands gangklæder 1 grå vadmels kjole 0 3 o 1 lærreds trøje gi. vadmels trøje par gi. lærreds bukser par blårgarns ditto gi- hat par gi. strømper par sko par strøper og 4 gi. trøjer salset 1 fierdings kobberkedel liden gi. mæssing kedel 1 0 o 1 gryde og 1 pande gi. håndkværn med behør gi. brøggerkar o gi. standtønde standkar o 0 12

21 SLUTNING AF SKIFTE CHRESTEN HJULMAND EFTER I kjelderen 2 gi. hjulbøteæf 24 sk. er o 3 o 1 øltønde 2 1 gi. ditto 12 1 gi. fierding 8 1 drøftetrug 4 1 gi. salttrug 1 1 gi. bagetrug 1 1 sold 8 2 sælde 8 I pigens seng 1 gi. fieldnbænk 8 derudi var klæder 1 gi. bolster underdyne g 3 o 1 gi. vadmels ditto o gi. hovedpude 12 2 gi. blårgarns lagner 1 8 I drengens seng 1 gi. vadmels underdyne 3 1 gi. ditto overdyne 2 1 gi. hovedpude 1 2 gi. blårgarns lagner 1 8 På loftet 1 gi. standtønde 4

22 1 fiel? 1 o 4 1 gi. ditto 1 Kornsække 3 tønders sække a^ 2 mark gi. ditto 1 1 gi. halvtønde sæk 8 Udi hughuset 1 lille buesav 8 1 boløkse håndøkse 1 1 tøflings nafe 12 1 lille naur 8 1 spigebor ^ 2 1 tørvespade 1 o 1 gravespade 8 1 fork 4 Vogne og ; plove 1 vogn med sit ^ehør gi. ditto ligeså plov med behør 1 0 o 2 harver 2 Fæmon 1 sorthjelmet ko 5 år sorthjelmet ditto 8 år ditto lo år sorthjelmet kvie 2 år sorthjelmede stude a^3 år kviekalve 1 2 0

23 Får lo får a" 3 mark er 5 o o 4 lam a^ 24 sk. er 1 Svin 3 poltgrise a" 2 mark 1 Gæs 2 gæs og 1 gase a^ 12 sk. o unge gæs a" lo sk 3 12 Høns 4 høns og 1 hane a^ 4 sk. 1 4 Bæster 1 rødblisset vallak 12 år 4 1 sort ditto 6 år brun hoppe 17 år gul hestplag lo år 2 4 Summa 65 o 2 Siger tredsindstyve og fem rigsdaler ag to skilling som er al boens midler Derimod var boets bortskyldigt: Først til Katholms høje herskab efter en dom udstædt på Katholms birketing den 25. april 1723 hvorudi sal. Christen Hjulmand er tilfunden at be tale 22 rdl. 7 Sk som han den tid erkendte var rigtig Dernæst var den sal mands begravelses bekostning ialt at regne for 6 rdl som endnu ej er betalt

24 desuden er gårdens brøstfældighed: Stueraden bestående af seks gulv, laderaden 8 gulv og fæhusraden 8 gulv af vurderingsmændene sat i brøstfæld for 25 rdl og gør da boets bortskyldige gæld med brøstfæld, og alt tilhørende 53 rd. 7 sk. Bliver da endnu i behold 11 rdl 5 mark 11 st hvilke penge ej kan forslå til besætningen Hvad sig kornet angår som i dette år er avlet da kan det knapt forslå til føde og sædekorn men da enken lovede tillige med hendes børn at stræbe med alting både med at reparere gården så og at betale herskabet så og at betale hendes sal mands begravelses bekostning og eftersom intet kun ne blive til deling som forhen meldt så blev dette skifte således tilendebragt og enken og børnene gården leveret Testes er stervboen i Ålsrdd& den 6. sep. tember anno 1723 Søren Rasmussen Slot, Anders Michelsen Anna Christensdatter Anders Mogehsen På egne og vedkommendes vegne Peder Christensen Hjulmand.

25 BØRN AF HALVGÅRDSFÆSTER CHRESTEN PEDERSEN HJULMAND OG ANNA CHRISTENSDATTER

26 PEDER CHRISTENSEN HJULMAND Født i Ålsrode 1697 som søn af Chresten Pedersen Hjulmand og hustru Anna Ghristensdatter.

27 KNUD CHRISTENSEN Født i Ålsrode 1699 som søn af Chresten Pedersen Hjulmann og hustru Anna Christensdatter. Knud drev gården sammen med sin moder efter faderens død i 1723.

28 NIELS CHRISTENSEN HJULMAND Født 17o6 som søn af gårdfæster Chresten Pedersen Hjulmand og hustru Anna Christensdatter i Ålsrode.

29 , BODIL CHRISTENSDATTER Født i Ålsrode 17o3 som datter af gårdfæster Chresten Pedersen Hjulmand og Anna Christensdatter da Dom: 2 post Pasch den 23. april begravet 2 af Chresten Hjulmands pigebørn af Ålsrode: Bodil som var 16 år og Maren Christensdatter 9 år.

30 LISBETH CHRISTENSDATTER. Født i Ålsrode som datter af gårdfæster Chresten Hjulmand ag Anna Christensdatter 175o Dom: 16. post trinitatis den 13. september jordet Lisbeth Hjulmands af Ålsrode

31 MAREN CHRISTENSDATTER. Født i Ålsrode som datter af gårdfæster Chresten Pedersen Hjulmand og Anna Christensdatter. 17o9 da Dom: 2 post trinitatis den 9. juni døbt i Alsø kirke Christen Hjulmands barn af Ålsrode med navn MAREN Dægnens kone bar barnet Fadderne vare: Jens Kjeldsen og Rasmus Johnsen af Ålsrode noch Anders Mogensens kone og Degnens pige Anne Andersdatter af Ålsø. 17o9 Dom: VII trinitatis den 14. juli intr. Chresten Hjulmands kone af Ålsrode da Dom: 2 post Pasch den 23. april begravet 2 af Christen Hjulmands pigebørn af Ålsrode: Bodil som var 16. år og Maren Christensdatter 9 år.

32 KIRSTEN CHRISTENSDATTER. Født i Ålsrode som datter af gårdfæster Chresten Hjulmand og Anna Christensdatter Dom: 1 ^^ post Pasch den 3. april døbt i Ålsø kirke Christen Hjulmands barn af Ålsrode med navn KIRSTEN som Niels Hansens kone bar. Fadderne vare: ( sammen med en anden dåb ) Rasmus Jensen af Høbjerg og Søren Christensen af Ålsrode item: Svend Knudsen og Anders Mogensens kone af Ålsø og Birgitte Pedersdatter samme steds samt Rasmus Jespersens datter og Birgitte Pedersdatter af Høbjerg 1712 da Feri< Feria 2 Pent 2. pinsedag den 16. maj intr. Chresten Hjulmands kone af Ålsrode.

33 ANNA CHRISTENSDATTER OG KNUD CHRISTENSEN

34 KATHOLM GODS I ÅLSRODE IFØLGE SKØDE TIL POUL ROSENØRN 1724

35 Gården her i 1724 er stadig en halvgård.chresten Pedersen Hjulmands enke Anna Christensdatter har gården i fæste sammen med sin søn Knud Chris tensen. Jens Rasmussen er stadig fæster på den anden halvgård.

36 NIELS HJULMAND FÆSTER

37 NIELS HJULMAND Født 17o6 i Ålsrode som søn af Chresten Pedersen Hjulmand og.anna Christensdatter. Han er født før kirkebogen starter i 17o8. Han blev fæster 1739 på sin fødegård som da var en helgård Dom: 19. trinitatié den 3. oktober trolovet Niels Hjulmand af Ålsrode og Inger Andersdatter af Øster Balle 1728 da Dom: 2 Advent den 5. december copuleret Niels Christensen af Ålsrode og Inger Andersdatter i Hoed kirke Død i Ålsrode

38 INGER ANDERSDATTER Født 1698 da kirkebogen mangler 1728 Dom: 2 advent den 5. december pouleret Niels Christensen af Ålsrode og Inger Andersdatter i Hoed kirke Dom: 1 post trinitatis den 2. juni jordet Niels Hiulmands enke af Ålsrode gammel 73 år.

39 BØRN AF NIELS CHRISTENSEN HJULMAND OG INGER ANDERSDATTER

40 ANNE NIELSDATTER HJULMAND 1729 Dom: XX trinitatis den 3o. oktober døbt Niels Hjulmands barn af Ålsrode med navn ANNE som Anders Nielsens kone bar. Faddere: Anders Munk og Rasmus Munk af Øster Balle Knud Hjulmand og Anna Hjulmands af Åls rode da Ferii Feria 2 Nat den 26. december intr. Niels Hjulmands kone af Ålsrode.

41 CHRISTEN NIELSEN HJULMAND 1732 Dom: 17 trinitatis den 5. oktober døbt Niels Hjulmands barn af Ålsrode med navn CHRISTEN som Anders Berns kone bar. Faddere: Hans Slot, Anders Nielsen, Rasmus Bast Ingvor Jensøns kone, Elle Nielsdatter alle af Ålsrode Karen Nielsdatter^te Præstens Dom: XX trinitatis den 26. oktober intr. Niels Hjulmands kone af Ålsrode Den 3. august trolovet Chresten Nielsen Hjulmand og Birgitte Nielsdatter af Ålsrode 1757 Den 3. oktober eopuleret Chresten Nielsen Hjulmand og Birgitte Nielsdatter af Ålsrode Blev fæster på Matr. nr. lo 1773 Død i Ålsrode 4. januar

42 MAREN NIELSDATTER HJULMAND 1734 Dom: Palmarum den 18. april døbt i Ålsø kirke Niels Hjulmands barn af Ålsrode med navn MAREN som Anne Andersdatter- bar. Faddere: Ghristen Sørensen, Jens Skriver, Søren Bast, Anders Berns kone og Hans Rasmus sens kone samt Kirsten Christensdatter alle af Ålsrode 1734 Dom: V.p. Pash den 3o. maj intr. Niels Hjulmands kone af Ålsrode.

43 BODIL NIELSDATTER 1736 Festo Purif den. 2. februar døbt Niels Hjulmands barn i Ålsrode kaldet BODIL båren af Anders Berns kone Faddere: Peder Konge, Søren Bast Jens Christensen Jens Skriver Christen Slot Søren Bastes kone Peder Jensen tia Dom: 3 Quadrogenes den 4. marts intr. Niels Hjulmands kone af Ålsrode.

44 KIRSTEN NIELSDATTER 1742 Festo Circumc: Nytårsdag den 1. januar døbt Niels Hjulmands barn af Ålsrode navnlig KIRSTEN båren af Maren Nielsdatter ibid. Faddere: Christen Bloch, Peder Sørensen Søren Nielsen Anne Jensdatter og Karen Jørgensdatter alle fra Ålsrode 1742 Dom: Sexag: den 28. januar intr. Niels Hjulmands kone af Ålsrode

45 JACOB PEDERSEN SMED FÆSTER 178o - 87

46 JACOB PEDERSEN SMED. Gift 1. gang 1779 med Maren Pedersdatter. Gift 2. gang 1783 med Bodil Jensdatter lunds Død

47 MAREN PEDERSDATTER PRÆSTES Født i Ålsrode og døbt i Ålsø kirke 2/ som datter af Peder Sørensen Præst og Maren Jensdatter Dom: Miscerice den 2. maj døbt Peder Præsts barn af Ålsrode med navnet MAREN båren af Christen Blochis kone. Faddere: Jens Bloch, Søren Murmand, Jens Smeds kone, Karen Jacobsdatter Fredagen den 29. jauar trolovet ungkarl Jacob Pedersen Smed og pigen Maren Pedersdatter i Åls rode Fredagen den 22. oktober i Ålsø kirke copuleret Jacob Pedersen Smed og Maren Pedersdatter Præst es af Ålsrode Dom: Cantate den 3o. marts kast jord på gård mand Jacob Smeds hustru af Ålsrode og dødfødte pigebarn efter hvilkt moderen døde i barselseng

48 Jacob Pedersen Smed afgiver fæstet på gården til Søren Andersen iversen og bliver indsidder.

49 Folketælling i Ålsrode familie: Jacob Pedersen mand 45 år gift 2. gang indsidder - går i dagleje Bodil Jensdatter hans kone 33 år gift 1. gang Jens Jacobsen 8 år Anne Jacobsdatter 6 år hans børn af 1. ægteskab Peder Jacobsen 2 år søn af sidste ægteskab -

50 BØRN AF GÅRDFÆSTER JACOB PEDERSEN SMED OG HUSTRU MAREN PEDERSDATTER.

51 PEDER JACOBSEN SMED 1780 Dom: XVI a^ trinitatis den lo. september blev gårdmand Jacob Pedersen Smeds hjemmedøbte søn PEDER fremstillet til sin dåbs stadfæstelse i Ålsø kir ke og båren af Mikkel Sørensens hustru af Ålsrode. Faddere: Niels Broge af Høbjerg Anders Præst og Anders Bend af Ålsrode Maren Nielsdatter af Ålsø Mette Nielsdatter fra Katholm grk&^aærxrx&kx^^ænxxx 1784 Dom: X ^^a^ trinitatis den 15. august kast jord på Jacob Smeds søn PEDER af Ålsrode - 4 år gi.

52 BODIL JACOBSDATTER SMED 1782 Dom: Sexagesima den 3. februar døbt Jacob Pedersen Smeds barn af Ålsrode navnet BODIL båren af pigen Mette Nielsdatter fra Katholm Faddere: Jens Christian Nielsen af Høbjerg Anders Bend af Ålsrode Anders Blok af Glatved og Anne Mikkelsdatter af Ålsrode Dom: Lætære den lo. marts kast jord på Jacob Smeds mindste pigebarn af Ålsrode navnet BODIL 1 mdr. gi Dom: Palmare den 24. marts intr. Jacob Smeds hustru af Ålsrode.

53 DØDFØDT PIGEBARN 1783 Dom: Cantate den 3o. marts kast jord på gårdmand Jacob Smeds hustru afgangne Maren Pedersdatter af Ålsrode og dødfødte pigebarn efter hvilket mo deren døde i barselseng - 38 år gi.

54 JACOB PEDERSEN SMEDS 2. HUSTRU BODIL JENSDATTER LUNDS

55 BODIL JENSDATTER LUNDS Født 1783 Den 16. juni trolovet enkemanden Jaeob Pedersen Smed og pigen Bodil Jensdatter Lunds - begge af Ålsrode Fredagen den 1. august i Ålsø kirke copuleret en kemanden Jacob Pedersen Smed og pigen Bodil Jens datter Lunds - -^^gge af Ålsrode.

56 BØRN AF GÅRDFÆSTE = SENERE INDSIDDER JACOB PEDERSEN SMED OG BODIL JENSDATTER LUNDS

57 PEDER JACOBSEN SMED 1785 Festo Trinitatis den 22. maj havde gårdmand Jacob Pedersen Smed af Ålsrode en søn til dåben i Ålsø kirke og navnet PEDER båren af Jacob Jensen Lunds hustru Else Rasmusdatter i Ålsrode Faddere: Jens Sudier, Rasmus Møller, Niels Hans en og Anne Mortensdatter af Ålsrode Dom: V^^ a^ trinitatis den 26. juni i Ålsø kirke intr. Jacob Smeds hustru af Ålsrode.

58 PEDER JACOBSEN SMED 1787 Dom: XVIII a^ trinitatis den 7. oktober døbt ind sidder Jacob Pedersen Smed og hustru Bodil Jens datter af Ålsrode deres søn navnet JENS båren af pigen Anne Jensdatter fra Katholm Faddere: Jacob Christensen Lund ibid. Jens Martinussen og Rasmus Smed af Høbjerg samt Anne Jensdatter Lunds af Ålsrode Dom: XXI a^ trinitatis den 28. oktober i Ålsø kirke intr. Jacob Smeds hustru af Ålsrode.

59 CHRISTEN JACOBSEN 179o Festo trinitatis den 3o. maj i Ålsø kirke døbt indsidder Jacob Pedersen Smed og hustru Bodil Jensdatter deres drengebarn af Ålsrode og navnet CHRISTEN båren af pigen Anne Jensdatter Lunds af Ålsrode Faddere: Jacob Jensen, Jens Laursen ibid Niels Broge samt Hans Sørensen af Høbjerg. barnet født 5/maj 1790 Dom: IV a" trinitatis den 27. juni intr. indsiddet Jacob Smeds hustru af Ålsrode Dom: XVI a'trinitatis den 19. september kast jord på Jacob Smeds afgangne søn CHRISTEN af Ålsrode 16. uger gi. - død den 19. sept

60 FÆSTEBREV TIL SØREN ANDERSEN IVERSEN d. 16/6 1786

61 FÆSTEBREV Mathias Peder Otto Rosenørn til Katholm og Ingvorstrup vores kongelige Majestæts bestalter Kammerherre Gjør vitterligt: At have stædt og fæst ligesom jeg og herved stæd er og fæster til Søren Andersen Iversen barnefødt i Ålsrode ^ der har tjent som landsoldat i eet år - en mig tilhørende bondegård nr. 9 som Jacob Pedersen Smed sidst beboede og formedels armod har frasagt sig. Hvilken gård står for hartkorn ager og eng 6 td. 6 skp. 3 fdk. 3, 1 14/17 alb og skal forbemeldte Søren Iversen nyde, bruge og i fæste beholde med al dens tilliggende i mark og by, når han årligt i rette tider svarer alle kongelige contributationer som nu er eller i fremtiden påbudne vorder så og årlig landgilde efter jordebogen stor 2 td. rug, 2 td. byg, 2 td. havre, 1 lam 1 gås 1 brændsvin 2 høns, 4o æg og 1 mark i spindpenge eller og tage imod spind om samme for langes. Trolig forrette den ham befalet hoveri af gården. Bygningerne forbedre og altid i god stand vedligeholde. Jorden lovlig og forsvarlig

62 dyrke og drive så intet,deraf bortligger eller i anden måde forkommer, ligesom han og ej må indtage nogen til huse uden mit vidende. Den behøvende besætning altid at tilsvare og iøvrigt rette sig efter hans Majestæts allernådigste love og forordninger og udvise sit herskab hørrighed og lydighed - alt under dette fæstes fortabelse og anden lovlig tiltale. Katholm den 16. juni 1786 M. Rosenørn

63 BØRN AF INDSIDDER JACOB PEDERSEN OG BODIL JENSDATTER

64 MAREN JACOBSDATTER 1792 Fastelavns søndag den 19. februar i Ålsø kirke døbt indsidder Jacob Pedersen Smed og hustru bodil Jensdatter af Ålsrode deres pigebarn MAREN født den 14. februar næstforan. Faddere: pigen Anne Jensdatter Lunds, som bar barnet Jacob Poulsen, Rasmus Præst og Jens Sudier af Ålsrode og Søren Sørensen af Høbjerg søndag i fasten den 24. marts intr. Jacob Smeds hustru af Ålsrode

65 KAREN JACOBSDATTER søndag efter trinitatis den 26. havde indsidder Jacob Pedersen Smed og hustru Bodil Jens datter af Ålsrode en datter født den 21. oktober til dåben i Ålsø kirke som blev kaldet BODIL båren af Peder Lunds hustru af Ålsrode Faddere: Rasmus Markussen og Rasmus Smed af Høbjerg Peder Skriver og Anna Lunds af Ålsrode søndag i advent den 7. dec. intr. Jacob Smeds hustru af Ålsrode

66 SØREN ANDERSEN IVERSEN FÆSTER o7

67 SØREN ANDERSEN IVERSEN Født i Ålsrode som søn af gårdfæster på matr. nr. 11 Anders Sørensen Iversen og hustru Anne Jensdatter 1752 Festo arerum den 1. januar døbt Anders Sørensens barn af Ålsrode med navn SØREN. båren af Mette Laursdatter ibid. Faddere: Søren Nielsen, Poul Hansen, Ane Laursdatter og Anne Johnsdatter 1777 giftl. gang Fredagen den 24. januar blev ungkarl Søren Ander sen og pigen Dorthe Sørensdatter af Ålsrode tro lovede Den:14. februar blev ungkarl Aøren Andersen og pigen Dorthe Sørensdatter ægteviede i Ålsø kirke gift 2. gang Fredagen den 2o. januar trolovet enkemanden Søren Andersen Iversen og pigen Anna Nielsdatter af Ålsrode Forlovere: Niels Konge Anders Hansen Præst

68 1786 Fredagen den 24. marts blev i Ålsø kirke ægtevie de gårdfæster ^ enkemanden Søren Andersen Iversen og pigen Anne Nielsdatter Kong af Ålsrode 18o7 2. søndag efter påske den 12. april kastet jord på gårdmand Søren Andersen / Ivers / af Ålsrode død den 9. april - 55 år gi.

69 DORTHE SØRENSDATTER. Gift i Ålsø kirke 1777 den 14. februar med ungkarl Søren Andersen 1777 Dom: Jubilate den 2o. april begravet Søren Andersen Iversens hustru Dorthe Sørensdatter af Ålsrode, som døde i barselseng 31 år gi. og samme dag blev bemeldte Søren ANdersen Iversens liden søn, der ved hjemmedåben i dels svaghed var kaldet MATHIAS frembåren til sin dåbs bekræftelse i Ålsø kirke af husholdersken jumfru Schmidt fra Katholm Faddere: Anders Bend, Jens Sørensen af Ålsrode Rasmus Christensen af Ålsø Dorthe Andersdatter og Anna Andersdatter af Høbjerg.

70 BØRN AF SØREN ANDERSEN IVERSEN OG DORTHE SØRENSDATTER

71 MATHIAS SØRENSEN.. Født i Ålsrode 1777 som søn af Søren Andersen og hustru Dorthe Sørensdatter. 18o2 Den 15. maj blev ungkarl og landsoldat Mathias Sørensen og pigen Else Christoffersdatter af Åls rode ægteviede i Ålsø kirke Mathias Sørensen blev gårdfæst er på gården matr. nr. 7 og her døde han 1836 Død 16. marts og begravet 2o. marts - gårdfæster i Ålsrode - 59 år gi.

72 SØREN ANDERSEN IVERSENS 2. KONE ANNA NIELSDATTER KONG

73 ANNA NIELSDATTER KONG Født i Ålsrode ca 176o som datter af gårdfæster på matr. nr. 2 Niels Pedersen Kong og hustru Anna Laursdatter af Ålsrode 1786 Den 24. marts gift i Ålsø kirke med enkemanden Søren Andersen Iversen i Ålsrode 182o Død den 3. januar og begravet den 7. januar - enke efter afgangne Søren Iversen i Ålsrode - 62 år

74 BØRN AF SØREN IVERSEN OG HUSTRU ANNA NIELSDATTER KONG.

75 Født i Ålsrode ANDERS SØRENSEN IVERSEN 3. søndag efter Hellig Trekongers dag den 21 janu ar havde gårdmand Søren Andersen Iversen en søn til dåben med navn ANDERS båren af pigen Mette Marie Laursdatter i Ålsrode. Faddere: Jens Tækker af Høbjerg 1814 Iver Pedersen og Peder Hjorth samt Dorthe Olufsdatter af Ålsrode Den 8. september trolovet Anders Sørensen Iversen og pigen Bodil Jensdatter af Ålsrode 1814 Forlovere: Gårdmand Jens Sørensen Husmand Christen Kong Copuleret i Ålsø kirke den 15. oktober Død i Ålsrode 2o. juli.

76 NIELS SØRENSEN IVERSEN Født i Ålsrode 179o 1790 Dom: 1 post Epiph den 24. januar havde gårdmand Søren Andersen Iversen og hustru Anne Nielsdatter af Ålsrode eh søn til dåben i Ålsø kirke navnet NIELS ^ -- båret af Peder Præsts hustru i Høbjerg Faddere: Søren Skriver, Anders Iversen Niels Christensen og Dorthe Jensdatter af Ålsrode Den 19. december lagt jord på Søren Iversens afgangne søn NIELS af Ålsrode henved 1 år gi. død den 15. december.

77 DORTHE SØRENSDATTER. Født i Ålsode søndag i advent den 18. december i Ålsø kirke døbt gårdmand Søren Andersen Iversen og hustru Anne Nielsdatter af Ålsrode deres pigebarn, som var født den 12. december og blev kaldet DORTHE og båren af pigen Dorthe Marie Jensdatter Faddere: Jens Smed og Anders Præst ibid Jens Tækker og Peder Andersen af Høbjerg Ved folketællingen i Ålsrode 1834 er hun på gård en hos Anders Sørensen Iversen og er gift: Søren Jensen 45 år gift indsidder tjener Dorthe Sørensdatter 43 år gift hans kone Johanne Marie Sørensdatter 11 år Hans Sørensen 7 år ugifte deres børn

78 ANNE MARIE SØRENSDATTER Født i Ålsrode søndag efter Påske den 27. april havde gårdmand Søren Andersen / Iversen / og hustru Anne Nielsdatter en datter til dåben i Ålsø kirke født den 2o. dennes og blev kaldet ANNE MARIE og båren af pigen Dorthe Jensdatter af Ålsrode Faddere: Jens Frandsen, Peder Kong, Jacob Slott Kirsten Olufsdatter ibid. Tirstrup kirke: 17. oktober 1822 gift med Jens Henrik Hansen Død i Balle lo. juli

79 MAREN SØRENSDATTER. Født i Ålsrode søndag i fasten den 11. marts havde gårdmand Søren Andersen Iversen og hustru Anne Nielsdatter af Ålsrode en datter til dåben i Ålsø kirke, der var født den 2. marts næstforan og blev kaldet MAREN og båren af pigen Anne Kirstine Sørénsdatter af Ålsrode. Faddere: Peder Præst af Høbjerg Christen Nielsen, Jacob Slott og Anne Sørensdatter af Ålsrode.

80 METTE SØRENSDATTER. Født i Ålsrode 18o2 4. søndag efter Påske den 16. maj blev gårdmand Søren Andersen Ivers og hustru Anne Nielsdatter af Ålsrode deres pigebarn, som var født den 1. maj og den 3. næstefter inddøbt med navn METTE båren af Hans Slottes hustru af Ålsrode Faddere: Søren Kjeldsen af Homå Peder Præst af Høbjerg Jacob Slot og Anna Sørénsdatter af Ålsrode.

81 Folketælling i Ålsrode 1787 lo. familie: Søren Andersen husbonde 36 år i 2. ægteskab bonde og gårdbeboer. Anne Nielsdatter madmoder 27 år gift 1. gang Mathias Sørensen hans søn af 1. ægteskab lo år Anders Sørensen ders søn af sidste ægteskab 1 år Søren Rasmussen ugift 28 år Niels Sørensen tjenestefolk ugift 37 år Kirsten Rasmusdatter Ugift 12 år

82 Folketælling i Ålsrode I80I 9. familie: Søren Andersen husbonde 5o år gift 2. gang bonde og gårdbeboer. Anne Nielsdatter hans kone 41 år gift 1. gang Mathias Sørensen hans søn 24 år ugift national soldat Anders Sørensen deres børn 14 år Dorthe Sørensdatter 9 år Anne Marie Sørensdatter 6 år Maren Sørensdatter 3 år Chresten Nielsen tjenestefolk 31 år gift 1. gang Bodil Nielsdatter 16 år ugift.

83 BRANDTAXATION I800 I ÅLSRODE Nr. 9 Gårdfæster: Søren Iversen a) Et hus sønden i gården vender i øster og vester, lo fag,25 alen langt,8 alen dyb,3 1/4 alen høje stolper og bygt af ege under og fyr overtømmer med stråtag og klinede vægge Indrettet til: Stue,værelser,køkken og bryggers med loft over 6 fag,2 skorstene 1 jernkakkelovn og 1 kobberkedel i grue. Disse lo fag hus taxeres a^ faget for 22 Rdl. og udføres med 22o Rdl. b) Et hus norden i gården vender i øster og vester, lo fag, 28 alen langt,9 1/4 alen dyb,3 3/4 alen høje stolper og bygget af samme materialer som stuehuset. Indrettet til : Lo og lade Taxeres a' faget for 16 Rdl. er I60 Rdl c) Et hus øster i gården vender i sønder og nord, 12 fag, 31% alen langt,7% al en dyb,3 1/4 alen stolper og bygget af samme materialer som de 2 første længer

84 Indrettet til: Stald og kohus samt indkørselsport. Taxeres a" faget for 14 Rdl og udføres med 17o Rdl d) Et hus vesten i gården vender i sønder og nord, 11 fag, 28% alen lang, 8 alen dyb, 3 1/4 alen høje stolper Indrettet til: lo og lade, tørvehus og fæhus Taxeres a' faget for 14 Rdl. og udføres med 15o Rdl.

85 SKIFTE EFTER AFDØDE GÅRDFÆSTER SØREN IVERSEN År 18o7 den 9. april indfandt sig straks efter at dødsfaldet var anmeldt skiftefuldmægtigen fra Kat holm gods hr. proprietær Jørgensen ved fuldmægtig en Andreas Stohr i stervboet efter den i dag ved døden afgangne gårdmand Søren Iversen i Ålsrode for at foretage registrering og forsejlingsforret ning til videre påfølgende skifte og deling imellem den afdødes enke Anna Nielsdåtter og den afdødes efterladte børn som er: a) Fra 1. ægteskab med afdøde Dorthe Sørensdatter 1 søn Mathias Sørensen 3o år b) Fra det andet ægteskab med den efterladte Anna Nielsdatter: 1 søn Anders 2o år 1 datter Dorthe 15 år 1 do Anna Marie 13 år 1 do Maren 9 år 1 do Mette 5 år alle hjemme hos enken Som testifieanter var tilstede sognefoged Jens An dersen af Fuglsang og gårdmand Hans Slott af Ålsrode og som laugværge for enken var tilstede hend es broder Peder Nielsen af Ålsrode og som formynd er for de umyndige deres farbroder gårdmand Jens Pedersen Frandsen i Ålsrode.

86 Den myndige arving mødte selv og i samtliges over værelse blev foretaget følgende registrerings og forsejlingsforretning I den øverste stue. 1 fyrbord på krydsfod, 2 fyrbænke, 1 jernbilægger kakkelovn, 1 rødmalet fyrstandskab, hvori allene er nogle madvarer, 1 brunt hængeskab med lås og nøgle, 1 fyrstolpe sengested med blåtavlet omhæng derudi 1 rød og blåstribet olmerdugs overdyne, 1 blå og hvid stribet bolsters underdyne, 1 hvid do, 1 blå og hvidstribet olmerdugs hovedpude, 1 grå vad mels do, 1 hvid linneds do, 1 par blårgarns lag ner et opslaget fyrsengested med blåtavlet lærreds om hæng Derudi 1 sort og hvidstribet olmerdugs overdyne, 1 hvid linneds underdynel hvid linneds hovedpude, 1 do, 1 blå og hvid olmerdugs do, 1 par blårgarns lagner, 2 træstole, 1 rødmalet pyramide I et lidet kammer overfor stuen 1 spinderok. I den yderste stue. 1 egebord med luket fod, 2 fyrbænke på pæle, 1 fyrsengested med et gi. gult linneds omhæng

87 Derudi 1 blå og hvidstribet olmerdugs overdyne, 1 hvid bolsters underdyne, 1 do, 1 blå og hvid olmerdugs hovedpude, 1 do, 1 par blårgarns lagner, 1 egekiste med lås og nøgle hvor i aliene var enkens gangklæder, 1 fyrskrin med lås og nøgle, 1 lidet egeskrin, 1 blå vadmels kiole, 1 grå do, 1 blå trøje, 1 hvid do, 1 blåstribet undertrøje, 1 gi. hvid vadmels trøje, 1 par gule skindbukser, 1 par hvide vadmels bukser, 2 par uldstrømper, 4 hvergarns skjorter, I køkkenet og bryggerset 1 jerngryde, 1 træfad, 1 ildklemme, 1 jernrist, 1 pande, 1 træfad, 1 mæssihg håndkedel^l kobberkedel i grue på td. 1 håndkværn med behør, 1 sælde, 2 kornsold, 4 kornsække, 1 ege bryggekar^ 1 balliekar, 1 ballie, 1 standtønde, 1 bøge bage trug, 1 kærne med stav^ 1 øltønde, 1 øltragt, 1 drøftetrug. Kreaturer og bæster 1 sortbrun hoppe 4 år, 1 sort do 3 år, 1 sort hest 9 år, 1 brun hest 8 år, 1 sortbrun hoppe 7 år, 1 brunblisset hop lo år, 1 sortblisset mersplag 2 år, 1 sortbroget ko 5 år, 1 sort ko 5 år 1 do grå, 1 do 8 år, 1 rødbroget kvie 2 år, 1 sort do 2 år, 1 sor årings stud, 1 sortbroget årings kvie, 9 gi. får og 1 vædder, 2 gæs og 1 gase.

88 Vogne plove og harver 1 jernbeslået vogn med behør, 1 trævogn med behør, 1 do, træktøj til 3 bæster, 1 jernplov med behør, 1 træplov med jern, 3 harver, 1 slæde, 1 hjulbør, I huggehuset 1 huggestol, 1 tællestol, 1 skovøkse, 1 håndøkse 1 buesav, 2 naver, 1 spigebor med skaft, 1 hugge jern, 2 tørvespader, 1 jernhak, 1 hammer og knib tang, 1 trækande, 2 skovle, 4 grebe, 1 hørle og 1 ærtele, 1 slådrag, 1 mærgeldrag med kroge, 2 forke med skaft, 4 river, seletøj til 6 bæster, 1 hakkelseskiste med kniv, 1 slibesten med sving 1 skovsav, videre fandtes ikke ligesom enken med laugværge og de umundige børns formynder og den myndige ar ving alle erklærede at de ej vidste mere dette bo til indtægt at angive og skiftet udsættes til 3o dagen og det i dag passerede med hænders underskrift bekræftes. Datum ut supra. A, Stohr Anna Nielsdatter - enke Som laugværge: Jens Pedersen Frandsen. Børnenes formynder: Peder Nielsen Kong Som testificanter: Jens Andersen Hans Slott.

89 SKIFTE EFTER SØREN IVERSEN. År 18o7 den 12 maj som var 3o. dagen efter afdøde gårdmand i Ålsrode Sørensen Iversen continuerende skifte at ende nå og deling mellem enken Anna Nielsdatter og børnene som folio 7 til 9 findes anførte. Som lavværge for enken var tilstede hend es broder Peder Nielsen og som formynder for børnene deres farbroder Peder Pedersen Frandsen og som vitterligheds og vufderingsvidner sognefoged Jens Andersen af Fuglsang og gårdmand Hans Slott i Ålsrode i hvis samtliges overværelse blev foretaget følgende vurderingsforretning: Rdl Mrk Sk 1 den øverste stue 1 fyrbord på krydsfod fyrbænke jern stuebilægger kakkelovn 7 o 0 1 rødmalet fyr standskab brunmalet hængeskab med lås og nøgle fyrsengested med blåtavlet lærreds omhæng 2 o o Derudi 1 rød og blåstribet olmerdugs overdyne blå og hvidstribet bolsters under dyne 3 o o

MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG

MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG Matr nr KATHOLMS JORDEBOG 1688 Brugere Id. Skp. Fdk.. ^ 1 Chresten Knudsen 6 5 1 1 2 Søren Thomassen 6 1 1 1 3 Birgitte Sørensdatter 6 5 1 0 4 Jens Knudsen 6 2 2 1 5

Læs mere

KATHOLM GODS 1 ÅLSRODE EFTER JORDEBOGEN 1688 BRUGERE

KATHOLM GODS 1 ÅLSRODE EFTER JORDEBOGEN 1688 BRUGERE MATRIKEL NR. 16 KATHOLM GODS 1 ÅLSRODE EFTER JORDEBOGEN 1688 Matr nr. BRUGERE td. skp. fdk 1 CHRISTEN KNUDSEN 6 5 1 11 2 SØREN THOMASSEN 6 1 1 1 3 BIRGITTE SØRENSDATTER 6 5 1 0 4 JENS KNUDSEN 6 2 1 1 &

Læs mere

KATHOLM GODS 1 ^LSRODE EFTER JORDEBOGEN 1688

KATHOLM GODS 1 ^LSRODE EFTER JORDEBOGEN 1688 MATR. NR. 14 i ÅLSRODE KATHOLM GODS 1 ^LSRODE EFTER JORDEBOGEN 1688 Matr^ Brugere Td. Skp. Fdk nr. 1 Christen Knudsen 6 1 1 2 Søren Thomsen 6 1 1 1 3 Birgitte Sørensdatter 6 3 1 0 4 Jens Knudsen 6 2 2

Læs mere

KATHOLMS JORDEBOG FOR ÅLSRODE 1688.

KATHOLMS JORDEBOG FOR ÅLSRODE 1688. KATHOLMS JORDEBOG FOR ÅLSRODE 1688. Matr. Brugere Td. Skp Fdk All nr. 1 Chresten Knudsen 6 5 1 1 2 Søren Thomasen 6 1 1 1 3 Birgitte Sørensdatter 6 5 1 0 4 Jens Knudsen 6 2 2 1 5 Ingvar Rasmussen 7 0 0

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 IFØLGE JORDEBOGEN.

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 IFØLGE JORDEBOGEN. KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 IFØLGE JORDEBOGEN. JACOB JENSEN. JENS CHRISTENSEN. JENS CHRISTENSEN. Hvornår han er født vides ikke, da hans alder ikopgives. Han er gift 1. gang med Else Rasmusdatter Han er

Læs mere

JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN.

JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN. . JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN. SØREN IVERSEN. FÆSTER ENDNU I 1744 SØREN IVERSEN. Gift ca 17oo 1737. Dom: 21 post trinitatis den 3o. oktober jordet Sø ren Iversen af Ålsroda SØREN IVERSENS

Læs mere

JENS JOENSEN. 1688 I Katholms jordebog er Jens Joensen fæster på gården dette år.

JENS JOENSEN. 1688 I Katholms jordebog er Jens Joensen fæster på gården dette år. JENS JOENSEN 1688 I Katholms jordebog er Jens Joensen fæster på gården dette år. RASMUS BAST CA. 171o - 1739 RASMUS BAST. Født Gift med Bodil Rasmusdatter før kirkebogen starter i 17o8. 1743 Dom: Virid:

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 MATRIKEL NR. 5 KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 Matr nr. 1 CHRISTEN KNUDSEN 6 5 1 1 2 SØREN THOMSEN 6 1 1 1 3) BIRGITTE SØRENSDATTER 6 5 1 0 4 JENS KNUDSEN 6 2 2 1 5 INGVAR RASMUSSEN 7 0 0 1 6 NIELS RASMUSSEN

Læs mere

HANS ANDERSEN SLOT FÆSTER 1714-42

HANS ANDERSEN SLOT FÆSTER 1714-42 MADS SØRENSEN MADS SØRENSEN HANS ANDERSEN SLOT FÆSTER 1714-42 HANS ANDERSEN SLOT Født ca 1682 Gift 1713 1713 Som: 1 post Epiph den 8. januar trolovet Hans Andersen og Karen Rasmusdatter i Ålsrode. 1713

Læs mere

EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS.

EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS. MATR. NR. 37. EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS. JENS JØRGENSEN SMED. Født i Glatved 1732 som søn af Jørgen Smed Gift 1. gang

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

I Katholms jordebog fra 1688 er gården beboet af 2 fæstere. Den ene er Søren Sørensen Kirkemand og den anden Jens Bierre.

I Katholms jordebog fra 1688 er gården beboet af 2 fæstere. Den ene er Søren Sørensen Kirkemand og den anden Jens Bierre. MATRIKEL NR. 15 I Katholms jordebog fra 1688 er gården beboet af 2 fæstere. Den ene er Søren Sørensen Kirkemand og den anden Jens Bierre. SØREN SØRENSEN KIRKEMAND. SØREN SØRENSEN KIRKEMAND JENS BIERRE

Læs mere

Moesgaard gods G 323-1 Skifte efter Peder Poulsens afgangne hustru, Maren Ougesdatter i Jegstrup. Fol. 213

Moesgaard gods G 323-1 Skifte efter Peder Poulsens afgangne hustru, Maren Ougesdatter i Jegstrup. Fol. 213 Moesgaard gods G 323-1 Skifte efter Peder Poulsens afgangne hustru, Maren Ougesdatter i Jegstrup. Fol. 213 Anno 1772 den 13. nov. på høj og velbårne hr. kammerherre og baron Christian Friderich Güldenchrones

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

RASMUS JENSEN. Født i Ålsrode 1792. *

RASMUS JENSEN. Født i Ålsrode 1792. * MATR. NR. 34. RASMUS JENSEN Født i Ålsrode 1792. * 1793. Søndagen efter Nytårsdag den 6, januar havde Jens Sørensen - gårdmand - og hustru Else Clausdatter af Ålsrode en søn til dåben i Ålsø kirke, som

Læs mere

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Aar 1814 den 21 May blev holdet Registrering og Vurdering efter Aftægtsmand Peder

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

EJERFORHOLD PÅ MATR. NR. 12 I JORDEBOGEN NY MATR. NR. lo

EJERFORHOLD PÅ MATR. NR. 12 I JORDEBOGEN NY MATR. NR. lo EJERFORHOLD PÅ MATR. NR. 12 I JORDEBOGEN NY MATR. NR. lo SØREN JESPERSEN. GÅRDFÆSTER 1688 SØREN JESPERSEN. Født ca 1639. Kirkebogen for Ålsø sogn begynder 1645 og hans fødsel kan derfor ikke findes. I

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C)

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) (S-CA) M.N.3. Første fæster 1778 hed Jacob Nielsen 1778 Fredagen den 3 April Trol: Ungkarl, Jacob Nielsen til Pigen, Karen Peders Datter, begge af Sjælstofte,

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

MATRIKEL NR. 17 I KATHOLMS JORDEBOG

MATRIKEL NR. 17 I KATHOLMS JORDEBOG MATRIKEL NR. 17 I KATHOLMS JORDEBOG PEDER JENSEN GRÅBÆK = 17oo PEDER JENSEN GRÅBÆK. Født ca 163o. I 1688 var han gårdfæster på Matr. nr. 17 i Katholms jordebog Omkring år 17oo afgiver han sit fæste og

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Andersen Nordbo og Anna Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dote Pedersdatter Rasmus Pedersen

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753.

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753. Michel Lofts hustru Kirsten Rasmusdatter. Constantinsborg gods G 321 4. Fol. 165. Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Lykkenssæde Byvej Nr.3. Matr.Nr.2a.

Lykkenssæde Byvej Nr.3. Matr.Nr.2a. Lykkenssæde Byvej Nr.3. Matr.Nr.2a. (B-B). (B-BA) Rasmus Christophersen Bjernæs fhv. Gårdmand og hustru Bodil Nielsdatter Deres børn Niels Rasmussen boende i Hyldtofte, Peder Rasmussen boende i Pilet,

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK 1690-1697 Indtastet af Peter Ohm-Hieronymussen 2007 efter Max Hansens originale arbejde udført gennem mange år. Gennemset og revideret af Max Hansen og Kirstin Nørgaard-Pedersen.

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I 1 Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, 08-10-1733 ~ Hans Rasmussen arving er hendes søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup. Mette Rasmusdatter

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 HP 18-1734 Svend Larsen, Store Rørbæk KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 Dom: 13. post Trinit (19/9) hafde Lars Larsen Smed i Store Rørbeck en Søn til Daaben blev kaldet Svend. Skoleholderens

Læs mere

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Nr. 105 Dødsfaldets anmeldelses dato 24. Juni 1835 Abraham Christensen Aars i Sundbye Husmand Skifte holdt og sluttet udi Designet nr.

Læs mere