SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688"

Transkript

1 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

2 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen på Matr. nr. 8. Hendes 1 mand hed Rasmus Lauridsen og det frem går ikke af omtalte skifte om han var gårdmand Hendes 2. mand var Søren Michelsen Skriver og han var gårdmand på Matr. nr. 9 i Da Maren Rasmusdatter gifter sig 3. gang flytter hun til Matr. nr. 8 og gifter sig med gård fæster Rasmus Rasmussen, og her på gården dør hun før kirkebogen starter. Med Rasmus Rasmussen får hun ingen børn.

3 BØRN AF RASMUS LAURIDSEN OG MAREN RASMUSDATTER

4 RASMUS RASMUSSEN Levede i 17o9 i Ålsrode

5 BIRGIT RASMUSDATTER. Boede i Ålsrode i 17o9

6 BØRN AF GÅRDFÆSTER SØREN MICHELSEN SKRIVER OG MAREN RASMUSDATTER

7 MAREN SØRENSDATTER. Hun var i 17o9 gift med Rasmus Bast - gårdfæst er på Matr. nr. 13. Børn: Søren Rasmussen Bast der blev fæster på gården efter faderen Bodil Rasmusdatter Bastis - fadder sidst 1737 Hans Rasmussen - fadder sidst 1743 hos Søren 1734 Rasmus Bast er set som fadder

8 BØRN AF GÅRDFÆSTER RASMUS RASMUSSEN OG MAREN RASMUSDATTER

9 INGEN FÆLLESBØRN

10 I 1688 var Søren Michelsen Skriver fæster på gåeden, som da var en helgård. Hvem der har været fæster på gården til 171o er uvist, men i 171o bliver den delt og de 2 halvgårde er i fæste til JENS RASMUSSEN OG CHRESTEN PEDERSEN HJULMAND

11 JENS RASMUSSEN Født Gift i 1717: 1717 t ia Dom: 3 den 13. juni trolovet Jens Rasmussen og Else Rasmusdatter af Ålsrode Dom: 21. trinitatis den 17. oktober copuleret Jens Rasmussen og Else Rasmusdatter - begge i Åls rode.

12 ELSE RASMUSDATTER Født Gift tia Dom: 3 Den 13. juni trolovet Jens Rasmussen og Else Rasmusdatter af Ålsrode Dom: 21. trinitatis den 17. oktober copuleret Jens Rasmussen og Else Rasmusdatter - begge af Ålsrode.

13 BØRN AF JENS RASMUSSEN OG ELSE RASMUSDATTER

14 BIRGITTE JENSDATTER Født i ålsrode 15. juli 1718 som datter af Jens Rasmussen og hustru Else Rasmusdatter t e Dom: 5 trinitatis den 17. juli jordet Jens Ras mussens inddøbte barn BIRGITTE 2 dage gi Dom: 9 trinitatis den 14. august intr. Jens Rasmus sens kone af Ålsrode.

15 RASMUS JENSEN Dom: XI trinitatis den 2o. august døbt Jens Rasmussens barn af Ålsrode med nafn: RASMUS som Niels Skræders kone bar. Faddere vare: Knud Christensen, Jens Nielsen Rasmus Terkildsens kone og Kirsten Slottes alle af Ålsrode.

16 CHRESTEN HJULMAND

17 CHRESTEN PEDERSEN HJULMAND Født 1661 Gift med Anna Christensdatter før kirkebogen starter i 17o8 Død i Ålsrode Dom: XII p. trinitatis den 15. august begravet si. Chresten Hjulmand af Ålsrode - 62 år gi.

18 ANNA CHRISTENSDATTER.

19 SKIFTE EFTER HALVGÅRDSFÆSTER I ÅLSRODE CHRISTEN PEDERSEN HJULMAND' På Katholms herskabs og ejers vegne var jeg underskrevne Thomas Christensen - ridefoged ved de Katholm som skifteforvalter tilligemed 2 tiltagne mænd nemlig Søren Slot i Alsrode og Anders Michelsen udi høbjerg i afgangne Chresten Peder sen Hjulmands efterladte stervbo for at holde skifte og deling imellem den sal. mands enke Anna Christensdatter og deres sammenavlede 6 børn nemlig 3 sønner: Peder 26 år, Knud 24 år og Niels Christensen 17 år samt 3 døtre som er Lisbeth og Kirsten som alle var tilstede tilligemed enkens laugværge Anders Mogensen i Ålsrode da boets midler efter forrige registrering og forsegling, som var samme dag den sal. mand døde befandtes i følgende tilstand. Rdl. Mrk Sk I stuen 1 gi. egebord med åben fod o 2 o 2 små træstole med halmbund o o 4 1 egekiste med hængsel og lås og jernomfang 2 o o 1 gi. egeskab uden lås o 2 o 1 gi. fyrseng o 3 o

20 1 hvid og blå bolsters dyne gi. bolsters ditto 0 4 o 1 gi. sortstribet ulden overdyne gi. bolsters puder gi. blårgarns lagner Den sal. mands gangklæder 1 grå vadmels kjole 0 3 o 1 lærreds trøje gi. vadmels trøje par gi. lærreds bukser par blårgarns ditto gi- hat par gi. strømper par sko par strøper og 4 gi. trøjer salset 1 fierdings kobberkedel liden gi. mæssing kedel 1 0 o 1 gryde og 1 pande gi. håndkværn med behør gi. brøggerkar o gi. standtønde standkar o 0 12

21 SLUTNING AF SKIFTE CHRESTEN HJULMAND EFTER I kjelderen 2 gi. hjulbøteæf 24 sk. er o 3 o 1 øltønde 2 1 gi. ditto 12 1 gi. fierding 8 1 drøftetrug 4 1 gi. salttrug 1 1 gi. bagetrug 1 1 sold 8 2 sælde 8 I pigens seng 1 gi. fieldnbænk 8 derudi var klæder 1 gi. bolster underdyne g 3 o 1 gi. vadmels ditto o gi. hovedpude 12 2 gi. blårgarns lagner 1 8 I drengens seng 1 gi. vadmels underdyne 3 1 gi. ditto overdyne 2 1 gi. hovedpude 1 2 gi. blårgarns lagner 1 8 På loftet 1 gi. standtønde 4

22 1 fiel? 1 o 4 1 gi. ditto 1 Kornsække 3 tønders sække a^ 2 mark gi. ditto 1 1 gi. halvtønde sæk 8 Udi hughuset 1 lille buesav 8 1 boløkse håndøkse 1 1 tøflings nafe 12 1 lille naur 8 1 spigebor ^ 2 1 tørvespade 1 o 1 gravespade 8 1 fork 4 Vogne og ; plove 1 vogn med sit ^ehør gi. ditto ligeså plov med behør 1 0 o 2 harver 2 Fæmon 1 sorthjelmet ko 5 år sorthjelmet ditto 8 år ditto lo år sorthjelmet kvie 2 år sorthjelmede stude a^3 år kviekalve 1 2 0

23 Får lo får a" 3 mark er 5 o o 4 lam a^ 24 sk. er 1 Svin 3 poltgrise a" 2 mark 1 Gæs 2 gæs og 1 gase a^ 12 sk. o unge gæs a" lo sk 3 12 Høns 4 høns og 1 hane a^ 4 sk. 1 4 Bæster 1 rødblisset vallak 12 år 4 1 sort ditto 6 år brun hoppe 17 år gul hestplag lo år 2 4 Summa 65 o 2 Siger tredsindstyve og fem rigsdaler ag to skilling som er al boens midler Derimod var boets bortskyldigt: Først til Katholms høje herskab efter en dom udstædt på Katholms birketing den 25. april 1723 hvorudi sal. Christen Hjulmand er tilfunden at be tale 22 rdl. 7 Sk som han den tid erkendte var rigtig Dernæst var den sal mands begravelses bekostning ialt at regne for 6 rdl som endnu ej er betalt

24 desuden er gårdens brøstfældighed: Stueraden bestående af seks gulv, laderaden 8 gulv og fæhusraden 8 gulv af vurderingsmændene sat i brøstfæld for 25 rdl og gør da boets bortskyldige gæld med brøstfæld, og alt tilhørende 53 rd. 7 sk. Bliver da endnu i behold 11 rdl 5 mark 11 st hvilke penge ej kan forslå til besætningen Hvad sig kornet angår som i dette år er avlet da kan det knapt forslå til føde og sædekorn men da enken lovede tillige med hendes børn at stræbe med alting både med at reparere gården så og at betale herskabet så og at betale hendes sal mands begravelses bekostning og eftersom intet kun ne blive til deling som forhen meldt så blev dette skifte således tilendebragt og enken og børnene gården leveret Testes er stervboen i Ålsrdd& den 6. sep. tember anno 1723 Søren Rasmussen Slot, Anders Michelsen Anna Christensdatter Anders Mogehsen På egne og vedkommendes vegne Peder Christensen Hjulmand.

25 BØRN AF HALVGÅRDSFÆSTER CHRESTEN PEDERSEN HJULMAND OG ANNA CHRISTENSDATTER

26 PEDER CHRISTENSEN HJULMAND Født i Ålsrode 1697 som søn af Chresten Pedersen Hjulmand og hustru Anna Ghristensdatter.

27 KNUD CHRISTENSEN Født i Ålsrode 1699 som søn af Chresten Pedersen Hjulmann og hustru Anna Christensdatter. Knud drev gården sammen med sin moder efter faderens død i 1723.

28 NIELS CHRISTENSEN HJULMAND Født 17o6 som søn af gårdfæster Chresten Pedersen Hjulmand og hustru Anna Christensdatter i Ålsrode.

29 , BODIL CHRISTENSDATTER Født i Ålsrode 17o3 som datter af gårdfæster Chresten Pedersen Hjulmand og Anna Christensdatter da Dom: 2 post Pasch den 23. april begravet 2 af Chresten Hjulmands pigebørn af Ålsrode: Bodil som var 16 år og Maren Christensdatter 9 år.

30 LISBETH CHRISTENSDATTER. Født i Ålsrode som datter af gårdfæster Chresten Hjulmand ag Anna Christensdatter 175o Dom: 16. post trinitatis den 13. september jordet Lisbeth Hjulmands af Ålsrode

31 MAREN CHRISTENSDATTER. Født i Ålsrode som datter af gårdfæster Chresten Pedersen Hjulmand og Anna Christensdatter. 17o9 da Dom: 2 post trinitatis den 9. juni døbt i Alsø kirke Christen Hjulmands barn af Ålsrode med navn MAREN Dægnens kone bar barnet Fadderne vare: Jens Kjeldsen og Rasmus Johnsen af Ålsrode noch Anders Mogensens kone og Degnens pige Anne Andersdatter af Ålsø. 17o9 Dom: VII trinitatis den 14. juli intr. Chresten Hjulmands kone af Ålsrode da Dom: 2 post Pasch den 23. april begravet 2 af Christen Hjulmands pigebørn af Ålsrode: Bodil som var 16. år og Maren Christensdatter 9 år.

32 KIRSTEN CHRISTENSDATTER. Født i Ålsrode som datter af gårdfæster Chresten Hjulmand og Anna Christensdatter Dom: 1 ^^ post Pasch den 3. april døbt i Ålsø kirke Christen Hjulmands barn af Ålsrode med navn KIRSTEN som Niels Hansens kone bar. Fadderne vare: ( sammen med en anden dåb ) Rasmus Jensen af Høbjerg og Søren Christensen af Ålsrode item: Svend Knudsen og Anders Mogensens kone af Ålsø og Birgitte Pedersdatter samme steds samt Rasmus Jespersens datter og Birgitte Pedersdatter af Høbjerg 1712 da Feri< Feria 2 Pent 2. pinsedag den 16. maj intr. Chresten Hjulmands kone af Ålsrode.

33 ANNA CHRISTENSDATTER OG KNUD CHRISTENSEN

34 KATHOLM GODS I ÅLSRODE IFØLGE SKØDE TIL POUL ROSENØRN 1724

35 Gården her i 1724 er stadig en halvgård.chresten Pedersen Hjulmands enke Anna Christensdatter har gården i fæste sammen med sin søn Knud Chris tensen. Jens Rasmussen er stadig fæster på den anden halvgård.

36 NIELS HJULMAND FÆSTER

37 NIELS HJULMAND Født 17o6 i Ålsrode som søn af Chresten Pedersen Hjulmand og.anna Christensdatter. Han er født før kirkebogen starter i 17o8. Han blev fæster 1739 på sin fødegård som da var en helgård Dom: 19. trinitatié den 3. oktober trolovet Niels Hjulmand af Ålsrode og Inger Andersdatter af Øster Balle 1728 da Dom: 2 Advent den 5. december copuleret Niels Christensen af Ålsrode og Inger Andersdatter i Hoed kirke Død i Ålsrode

38 INGER ANDERSDATTER Født 1698 da kirkebogen mangler 1728 Dom: 2 advent den 5. december pouleret Niels Christensen af Ålsrode og Inger Andersdatter i Hoed kirke Dom: 1 post trinitatis den 2. juni jordet Niels Hiulmands enke af Ålsrode gammel 73 år.

39 BØRN AF NIELS CHRISTENSEN HJULMAND OG INGER ANDERSDATTER

40 ANNE NIELSDATTER HJULMAND 1729 Dom: XX trinitatis den 3o. oktober døbt Niels Hjulmands barn af Ålsrode med navn ANNE som Anders Nielsens kone bar. Faddere: Anders Munk og Rasmus Munk af Øster Balle Knud Hjulmand og Anna Hjulmands af Åls rode da Ferii Feria 2 Nat den 26. december intr. Niels Hjulmands kone af Ålsrode.

41 CHRISTEN NIELSEN HJULMAND 1732 Dom: 17 trinitatis den 5. oktober døbt Niels Hjulmands barn af Ålsrode med navn CHRISTEN som Anders Berns kone bar. Faddere: Hans Slot, Anders Nielsen, Rasmus Bast Ingvor Jensøns kone, Elle Nielsdatter alle af Ålsrode Karen Nielsdatter^te Præstens Dom: XX trinitatis den 26. oktober intr. Niels Hjulmands kone af Ålsrode Den 3. august trolovet Chresten Nielsen Hjulmand og Birgitte Nielsdatter af Ålsrode 1757 Den 3. oktober eopuleret Chresten Nielsen Hjulmand og Birgitte Nielsdatter af Ålsrode Blev fæster på Matr. nr. lo 1773 Død i Ålsrode 4. januar

42 MAREN NIELSDATTER HJULMAND 1734 Dom: Palmarum den 18. april døbt i Ålsø kirke Niels Hjulmands barn af Ålsrode med navn MAREN som Anne Andersdatter- bar. Faddere: Ghristen Sørensen, Jens Skriver, Søren Bast, Anders Berns kone og Hans Rasmus sens kone samt Kirsten Christensdatter alle af Ålsrode 1734 Dom: V.p. Pash den 3o. maj intr. Niels Hjulmands kone af Ålsrode.

43 BODIL NIELSDATTER 1736 Festo Purif den. 2. februar døbt Niels Hjulmands barn i Ålsrode kaldet BODIL båren af Anders Berns kone Faddere: Peder Konge, Søren Bast Jens Christensen Jens Skriver Christen Slot Søren Bastes kone Peder Jensen tia Dom: 3 Quadrogenes den 4. marts intr. Niels Hjulmands kone af Ålsrode.

44 KIRSTEN NIELSDATTER 1742 Festo Circumc: Nytårsdag den 1. januar døbt Niels Hjulmands barn af Ålsrode navnlig KIRSTEN båren af Maren Nielsdatter ibid. Faddere: Christen Bloch, Peder Sørensen Søren Nielsen Anne Jensdatter og Karen Jørgensdatter alle fra Ålsrode 1742 Dom: Sexag: den 28. januar intr. Niels Hjulmands kone af Ålsrode

45 JACOB PEDERSEN SMED FÆSTER 178o - 87

46 JACOB PEDERSEN SMED. Gift 1. gang 1779 med Maren Pedersdatter. Gift 2. gang 1783 med Bodil Jensdatter lunds Død

47 MAREN PEDERSDATTER PRÆSTES Født i Ålsrode og døbt i Ålsø kirke 2/ som datter af Peder Sørensen Præst og Maren Jensdatter Dom: Miscerice den 2. maj døbt Peder Præsts barn af Ålsrode med navnet MAREN båren af Christen Blochis kone. Faddere: Jens Bloch, Søren Murmand, Jens Smeds kone, Karen Jacobsdatter Fredagen den 29. jauar trolovet ungkarl Jacob Pedersen Smed og pigen Maren Pedersdatter i Åls rode Fredagen den 22. oktober i Ålsø kirke copuleret Jacob Pedersen Smed og Maren Pedersdatter Præst es af Ålsrode Dom: Cantate den 3o. marts kast jord på gård mand Jacob Smeds hustru af Ålsrode og dødfødte pigebarn efter hvilkt moderen døde i barselseng

48 Jacob Pedersen Smed afgiver fæstet på gården til Søren Andersen iversen og bliver indsidder.

49 Folketælling i Ålsrode familie: Jacob Pedersen mand 45 år gift 2. gang indsidder - går i dagleje Bodil Jensdatter hans kone 33 år gift 1. gang Jens Jacobsen 8 år Anne Jacobsdatter 6 år hans børn af 1. ægteskab Peder Jacobsen 2 år søn af sidste ægteskab -

50 BØRN AF GÅRDFÆSTER JACOB PEDERSEN SMED OG HUSTRU MAREN PEDERSDATTER.

51 PEDER JACOBSEN SMED 1780 Dom: XVI a^ trinitatis den lo. september blev gårdmand Jacob Pedersen Smeds hjemmedøbte søn PEDER fremstillet til sin dåbs stadfæstelse i Ålsø kir ke og båren af Mikkel Sørensens hustru af Ålsrode. Faddere: Niels Broge af Høbjerg Anders Præst og Anders Bend af Ålsrode Maren Nielsdatter af Ålsø Mette Nielsdatter fra Katholm grk&^aærxrx&kx^^ænxxx 1784 Dom: X ^^a^ trinitatis den 15. august kast jord på Jacob Smeds søn PEDER af Ålsrode - 4 år gi.

52 BODIL JACOBSDATTER SMED 1782 Dom: Sexagesima den 3. februar døbt Jacob Pedersen Smeds barn af Ålsrode navnet BODIL båren af pigen Mette Nielsdatter fra Katholm Faddere: Jens Christian Nielsen af Høbjerg Anders Bend af Ålsrode Anders Blok af Glatved og Anne Mikkelsdatter af Ålsrode Dom: Lætære den lo. marts kast jord på Jacob Smeds mindste pigebarn af Ålsrode navnet BODIL 1 mdr. gi Dom: Palmare den 24. marts intr. Jacob Smeds hustru af Ålsrode.

53 DØDFØDT PIGEBARN 1783 Dom: Cantate den 3o. marts kast jord på gårdmand Jacob Smeds hustru afgangne Maren Pedersdatter af Ålsrode og dødfødte pigebarn efter hvilket mo deren døde i barselseng - 38 år gi.

54 JACOB PEDERSEN SMEDS 2. HUSTRU BODIL JENSDATTER LUNDS

55 BODIL JENSDATTER LUNDS Født 1783 Den 16. juni trolovet enkemanden Jaeob Pedersen Smed og pigen Bodil Jensdatter Lunds - begge af Ålsrode Fredagen den 1. august i Ålsø kirke copuleret en kemanden Jacob Pedersen Smed og pigen Bodil Jens datter Lunds - -^^gge af Ålsrode.

56 BØRN AF GÅRDFÆSTE = SENERE INDSIDDER JACOB PEDERSEN SMED OG BODIL JENSDATTER LUNDS

57 PEDER JACOBSEN SMED 1785 Festo Trinitatis den 22. maj havde gårdmand Jacob Pedersen Smed af Ålsrode en søn til dåben i Ålsø kirke og navnet PEDER båren af Jacob Jensen Lunds hustru Else Rasmusdatter i Ålsrode Faddere: Jens Sudier, Rasmus Møller, Niels Hans en og Anne Mortensdatter af Ålsrode Dom: V^^ a^ trinitatis den 26. juni i Ålsø kirke intr. Jacob Smeds hustru af Ålsrode.

58 PEDER JACOBSEN SMED 1787 Dom: XVIII a^ trinitatis den 7. oktober døbt ind sidder Jacob Pedersen Smed og hustru Bodil Jens datter af Ålsrode deres søn navnet JENS båren af pigen Anne Jensdatter fra Katholm Faddere: Jacob Christensen Lund ibid. Jens Martinussen og Rasmus Smed af Høbjerg samt Anne Jensdatter Lunds af Ålsrode Dom: XXI a^ trinitatis den 28. oktober i Ålsø kirke intr. Jacob Smeds hustru af Ålsrode.

59 CHRISTEN JACOBSEN 179o Festo trinitatis den 3o. maj i Ålsø kirke døbt indsidder Jacob Pedersen Smed og hustru Bodil Jensdatter deres drengebarn af Ålsrode og navnet CHRISTEN båren af pigen Anne Jensdatter Lunds af Ålsrode Faddere: Jacob Jensen, Jens Laursen ibid Niels Broge samt Hans Sørensen af Høbjerg. barnet født 5/maj 1790 Dom: IV a" trinitatis den 27. juni intr. indsiddet Jacob Smeds hustru af Ålsrode Dom: XVI a'trinitatis den 19. september kast jord på Jacob Smeds afgangne søn CHRISTEN af Ålsrode 16. uger gi. - død den 19. sept

60 FÆSTEBREV TIL SØREN ANDERSEN IVERSEN d. 16/6 1786

61 FÆSTEBREV Mathias Peder Otto Rosenørn til Katholm og Ingvorstrup vores kongelige Majestæts bestalter Kammerherre Gjør vitterligt: At have stædt og fæst ligesom jeg og herved stæd er og fæster til Søren Andersen Iversen barnefødt i Ålsrode ^ der har tjent som landsoldat i eet år - en mig tilhørende bondegård nr. 9 som Jacob Pedersen Smed sidst beboede og formedels armod har frasagt sig. Hvilken gård står for hartkorn ager og eng 6 td. 6 skp. 3 fdk. 3, 1 14/17 alb og skal forbemeldte Søren Iversen nyde, bruge og i fæste beholde med al dens tilliggende i mark og by, når han årligt i rette tider svarer alle kongelige contributationer som nu er eller i fremtiden påbudne vorder så og årlig landgilde efter jordebogen stor 2 td. rug, 2 td. byg, 2 td. havre, 1 lam 1 gås 1 brændsvin 2 høns, 4o æg og 1 mark i spindpenge eller og tage imod spind om samme for langes. Trolig forrette den ham befalet hoveri af gården. Bygningerne forbedre og altid i god stand vedligeholde. Jorden lovlig og forsvarlig

62 dyrke og drive så intet,deraf bortligger eller i anden måde forkommer, ligesom han og ej må indtage nogen til huse uden mit vidende. Den behøvende besætning altid at tilsvare og iøvrigt rette sig efter hans Majestæts allernådigste love og forordninger og udvise sit herskab hørrighed og lydighed - alt under dette fæstes fortabelse og anden lovlig tiltale. Katholm den 16. juni 1786 M. Rosenørn

63 BØRN AF INDSIDDER JACOB PEDERSEN OG BODIL JENSDATTER

64 MAREN JACOBSDATTER 1792 Fastelavns søndag den 19. februar i Ålsø kirke døbt indsidder Jacob Pedersen Smed og hustru bodil Jensdatter af Ålsrode deres pigebarn MAREN født den 14. februar næstforan. Faddere: pigen Anne Jensdatter Lunds, som bar barnet Jacob Poulsen, Rasmus Præst og Jens Sudier af Ålsrode og Søren Sørensen af Høbjerg søndag i fasten den 24. marts intr. Jacob Smeds hustru af Ålsrode

65 KAREN JACOBSDATTER søndag efter trinitatis den 26. havde indsidder Jacob Pedersen Smed og hustru Bodil Jens datter af Ålsrode en datter født den 21. oktober til dåben i Ålsø kirke som blev kaldet BODIL båren af Peder Lunds hustru af Ålsrode Faddere: Rasmus Markussen og Rasmus Smed af Høbjerg Peder Skriver og Anna Lunds af Ålsrode søndag i advent den 7. dec. intr. Jacob Smeds hustru af Ålsrode

66 SØREN ANDERSEN IVERSEN FÆSTER o7

67 SØREN ANDERSEN IVERSEN Født i Ålsrode som søn af gårdfæster på matr. nr. 11 Anders Sørensen Iversen og hustru Anne Jensdatter 1752 Festo arerum den 1. januar døbt Anders Sørensens barn af Ålsrode med navn SØREN. båren af Mette Laursdatter ibid. Faddere: Søren Nielsen, Poul Hansen, Ane Laursdatter og Anne Johnsdatter 1777 giftl. gang Fredagen den 24. januar blev ungkarl Søren Ander sen og pigen Dorthe Sørensdatter af Ålsrode tro lovede Den:14. februar blev ungkarl Aøren Andersen og pigen Dorthe Sørensdatter ægteviede i Ålsø kirke gift 2. gang Fredagen den 2o. januar trolovet enkemanden Søren Andersen Iversen og pigen Anna Nielsdatter af Ålsrode Forlovere: Niels Konge Anders Hansen Præst

68 1786 Fredagen den 24. marts blev i Ålsø kirke ægtevie de gårdfæster ^ enkemanden Søren Andersen Iversen og pigen Anne Nielsdatter Kong af Ålsrode 18o7 2. søndag efter påske den 12. april kastet jord på gårdmand Søren Andersen / Ivers / af Ålsrode død den 9. april - 55 år gi.

69 DORTHE SØRENSDATTER. Gift i Ålsø kirke 1777 den 14. februar med ungkarl Søren Andersen 1777 Dom: Jubilate den 2o. april begravet Søren Andersen Iversens hustru Dorthe Sørensdatter af Ålsrode, som døde i barselseng 31 år gi. og samme dag blev bemeldte Søren ANdersen Iversens liden søn, der ved hjemmedåben i dels svaghed var kaldet MATHIAS frembåren til sin dåbs bekræftelse i Ålsø kirke af husholdersken jumfru Schmidt fra Katholm Faddere: Anders Bend, Jens Sørensen af Ålsrode Rasmus Christensen af Ålsø Dorthe Andersdatter og Anna Andersdatter af Høbjerg.

70 BØRN AF SØREN ANDERSEN IVERSEN OG DORTHE SØRENSDATTER

71 MATHIAS SØRENSEN.. Født i Ålsrode 1777 som søn af Søren Andersen og hustru Dorthe Sørensdatter. 18o2 Den 15. maj blev ungkarl og landsoldat Mathias Sørensen og pigen Else Christoffersdatter af Åls rode ægteviede i Ålsø kirke Mathias Sørensen blev gårdfæst er på gården matr. nr. 7 og her døde han 1836 Død 16. marts og begravet 2o. marts - gårdfæster i Ålsrode - 59 år gi.

72 SØREN ANDERSEN IVERSENS 2. KONE ANNA NIELSDATTER KONG

73 ANNA NIELSDATTER KONG Født i Ålsrode ca 176o som datter af gårdfæster på matr. nr. 2 Niels Pedersen Kong og hustru Anna Laursdatter af Ålsrode 1786 Den 24. marts gift i Ålsø kirke med enkemanden Søren Andersen Iversen i Ålsrode 182o Død den 3. januar og begravet den 7. januar - enke efter afgangne Søren Iversen i Ålsrode - 62 år

74 BØRN AF SØREN IVERSEN OG HUSTRU ANNA NIELSDATTER KONG.

75 Født i Ålsrode ANDERS SØRENSEN IVERSEN 3. søndag efter Hellig Trekongers dag den 21 janu ar havde gårdmand Søren Andersen Iversen en søn til dåben med navn ANDERS båren af pigen Mette Marie Laursdatter i Ålsrode. Faddere: Jens Tækker af Høbjerg 1814 Iver Pedersen og Peder Hjorth samt Dorthe Olufsdatter af Ålsrode Den 8. september trolovet Anders Sørensen Iversen og pigen Bodil Jensdatter af Ålsrode 1814 Forlovere: Gårdmand Jens Sørensen Husmand Christen Kong Copuleret i Ålsø kirke den 15. oktober Død i Ålsrode 2o. juli.

76 NIELS SØRENSEN IVERSEN Født i Ålsrode 179o 1790 Dom: 1 post Epiph den 24. januar havde gårdmand Søren Andersen Iversen og hustru Anne Nielsdatter af Ålsrode eh søn til dåben i Ålsø kirke navnet NIELS ^ -- båret af Peder Præsts hustru i Høbjerg Faddere: Søren Skriver, Anders Iversen Niels Christensen og Dorthe Jensdatter af Ålsrode Den 19. december lagt jord på Søren Iversens afgangne søn NIELS af Ålsrode henved 1 år gi. død den 15. december.

77 DORTHE SØRENSDATTER. Født i Ålsode søndag i advent den 18. december i Ålsø kirke døbt gårdmand Søren Andersen Iversen og hustru Anne Nielsdatter af Ålsrode deres pigebarn, som var født den 12. december og blev kaldet DORTHE og båren af pigen Dorthe Marie Jensdatter Faddere: Jens Smed og Anders Præst ibid Jens Tækker og Peder Andersen af Høbjerg Ved folketællingen i Ålsrode 1834 er hun på gård en hos Anders Sørensen Iversen og er gift: Søren Jensen 45 år gift indsidder tjener Dorthe Sørensdatter 43 år gift hans kone Johanne Marie Sørensdatter 11 år Hans Sørensen 7 år ugifte deres børn

78 ANNE MARIE SØRENSDATTER Født i Ålsrode søndag efter Påske den 27. april havde gårdmand Søren Andersen / Iversen / og hustru Anne Nielsdatter en datter til dåben i Ålsø kirke født den 2o. dennes og blev kaldet ANNE MARIE og båren af pigen Dorthe Jensdatter af Ålsrode Faddere: Jens Frandsen, Peder Kong, Jacob Slott Kirsten Olufsdatter ibid. Tirstrup kirke: 17. oktober 1822 gift med Jens Henrik Hansen Død i Balle lo. juli

79 MAREN SØRENSDATTER. Født i Ålsrode søndag i fasten den 11. marts havde gårdmand Søren Andersen Iversen og hustru Anne Nielsdatter af Ålsrode en datter til dåben i Ålsø kirke, der var født den 2. marts næstforan og blev kaldet MAREN og båren af pigen Anne Kirstine Sørénsdatter af Ålsrode. Faddere: Peder Præst af Høbjerg Christen Nielsen, Jacob Slott og Anne Sørensdatter af Ålsrode.

80 METTE SØRENSDATTER. Født i Ålsrode 18o2 4. søndag efter Påske den 16. maj blev gårdmand Søren Andersen Ivers og hustru Anne Nielsdatter af Ålsrode deres pigebarn, som var født den 1. maj og den 3. næstefter inddøbt med navn METTE båren af Hans Slottes hustru af Ålsrode Faddere: Søren Kjeldsen af Homå Peder Præst af Høbjerg Jacob Slot og Anna Sørénsdatter af Ålsrode.

81 Folketælling i Ålsrode 1787 lo. familie: Søren Andersen husbonde 36 år i 2. ægteskab bonde og gårdbeboer. Anne Nielsdatter madmoder 27 år gift 1. gang Mathias Sørensen hans søn af 1. ægteskab lo år Anders Sørensen ders søn af sidste ægteskab 1 år Søren Rasmussen ugift 28 år Niels Sørensen tjenestefolk ugift 37 år Kirsten Rasmusdatter Ugift 12 år

82 Folketælling i Ålsrode I80I 9. familie: Søren Andersen husbonde 5o år gift 2. gang bonde og gårdbeboer. Anne Nielsdatter hans kone 41 år gift 1. gang Mathias Sørensen hans søn 24 år ugift national soldat Anders Sørensen deres børn 14 år Dorthe Sørensdatter 9 år Anne Marie Sørensdatter 6 år Maren Sørensdatter 3 år Chresten Nielsen tjenestefolk 31 år gift 1. gang Bodil Nielsdatter 16 år ugift.

83 BRANDTAXATION I800 I ÅLSRODE Nr. 9 Gårdfæster: Søren Iversen a) Et hus sønden i gården vender i øster og vester, lo fag,25 alen langt,8 alen dyb,3 1/4 alen høje stolper og bygt af ege under og fyr overtømmer med stråtag og klinede vægge Indrettet til: Stue,værelser,køkken og bryggers med loft over 6 fag,2 skorstene 1 jernkakkelovn og 1 kobberkedel i grue. Disse lo fag hus taxeres a^ faget for 22 Rdl. og udføres med 22o Rdl. b) Et hus norden i gården vender i øster og vester, lo fag, 28 alen langt,9 1/4 alen dyb,3 3/4 alen høje stolper og bygget af samme materialer som stuehuset. Indrettet til : Lo og lade Taxeres a' faget for 16 Rdl. er I60 Rdl c) Et hus øster i gården vender i sønder og nord, 12 fag, 31% alen langt,7% al en dyb,3 1/4 alen stolper og bygget af samme materialer som de 2 første længer

84 Indrettet til: Stald og kohus samt indkørselsport. Taxeres a" faget for 14 Rdl og udføres med 17o Rdl d) Et hus vesten i gården vender i sønder og nord, 11 fag, 28% alen lang, 8 alen dyb, 3 1/4 alen høje stolper Indrettet til: lo og lade, tørvehus og fæhus Taxeres a' faget for 14 Rdl. og udføres med 15o Rdl.

85 SKIFTE EFTER AFDØDE GÅRDFÆSTER SØREN IVERSEN År 18o7 den 9. april indfandt sig straks efter at dødsfaldet var anmeldt skiftefuldmægtigen fra Kat holm gods hr. proprietær Jørgensen ved fuldmægtig en Andreas Stohr i stervboet efter den i dag ved døden afgangne gårdmand Søren Iversen i Ålsrode for at foretage registrering og forsejlingsforret ning til videre påfølgende skifte og deling imellem den afdødes enke Anna Nielsdåtter og den afdødes efterladte børn som er: a) Fra 1. ægteskab med afdøde Dorthe Sørensdatter 1 søn Mathias Sørensen 3o år b) Fra det andet ægteskab med den efterladte Anna Nielsdatter: 1 søn Anders 2o år 1 datter Dorthe 15 år 1 do Anna Marie 13 år 1 do Maren 9 år 1 do Mette 5 år alle hjemme hos enken Som testifieanter var tilstede sognefoged Jens An dersen af Fuglsang og gårdmand Hans Slott af Ålsrode og som laugværge for enken var tilstede hend es broder Peder Nielsen af Ålsrode og som formynd er for de umyndige deres farbroder gårdmand Jens Pedersen Frandsen i Ålsrode.

86 Den myndige arving mødte selv og i samtliges over værelse blev foretaget følgende registrerings og forsejlingsforretning I den øverste stue. 1 fyrbord på krydsfod, 2 fyrbænke, 1 jernbilægger kakkelovn, 1 rødmalet fyrstandskab, hvori allene er nogle madvarer, 1 brunt hængeskab med lås og nøgle, 1 fyrstolpe sengested med blåtavlet omhæng derudi 1 rød og blåstribet olmerdugs overdyne, 1 blå og hvid stribet bolsters underdyne, 1 hvid do, 1 blå og hvidstribet olmerdugs hovedpude, 1 grå vad mels do, 1 hvid linneds do, 1 par blårgarns lag ner et opslaget fyrsengested med blåtavlet lærreds om hæng Derudi 1 sort og hvidstribet olmerdugs overdyne, 1 hvid linneds underdynel hvid linneds hovedpude, 1 do, 1 blå og hvid olmerdugs do, 1 par blårgarns lagner, 2 træstole, 1 rødmalet pyramide I et lidet kammer overfor stuen 1 spinderok. I den yderste stue. 1 egebord med luket fod, 2 fyrbænke på pæle, 1 fyrsengested med et gi. gult linneds omhæng

87 Derudi 1 blå og hvidstribet olmerdugs overdyne, 1 hvid bolsters underdyne, 1 do, 1 blå og hvid olmerdugs hovedpude, 1 do, 1 par blårgarns lagner, 1 egekiste med lås og nøgle hvor i aliene var enkens gangklæder, 1 fyrskrin med lås og nøgle, 1 lidet egeskrin, 1 blå vadmels kiole, 1 grå do, 1 blå trøje, 1 hvid do, 1 blåstribet undertrøje, 1 gi. hvid vadmels trøje, 1 par gule skindbukser, 1 par hvide vadmels bukser, 2 par uldstrømper, 4 hvergarns skjorter, I køkkenet og bryggerset 1 jerngryde, 1 træfad, 1 ildklemme, 1 jernrist, 1 pande, 1 træfad, 1 mæssihg håndkedel^l kobberkedel i grue på td. 1 håndkværn med behør, 1 sælde, 2 kornsold, 4 kornsække, 1 ege bryggekar^ 1 balliekar, 1 ballie, 1 standtønde, 1 bøge bage trug, 1 kærne med stav^ 1 øltønde, 1 øltragt, 1 drøftetrug. Kreaturer og bæster 1 sortbrun hoppe 4 år, 1 sort do 3 år, 1 sort hest 9 år, 1 brun hest 8 år, 1 sortbrun hoppe 7 år, 1 brunblisset hop lo år, 1 sortblisset mersplag 2 år, 1 sortbroget ko 5 år, 1 sort ko 5 år 1 do grå, 1 do 8 år, 1 rødbroget kvie 2 år, 1 sort do 2 år, 1 sor årings stud, 1 sortbroget årings kvie, 9 gi. får og 1 vædder, 2 gæs og 1 gase.

88 Vogne plove og harver 1 jernbeslået vogn med behør, 1 trævogn med behør, 1 do, træktøj til 3 bæster, 1 jernplov med behør, 1 træplov med jern, 3 harver, 1 slæde, 1 hjulbør, I huggehuset 1 huggestol, 1 tællestol, 1 skovøkse, 1 håndøkse 1 buesav, 2 naver, 1 spigebor med skaft, 1 hugge jern, 2 tørvespader, 1 jernhak, 1 hammer og knib tang, 1 trækande, 2 skovle, 4 grebe, 1 hørle og 1 ærtele, 1 slådrag, 1 mærgeldrag med kroge, 2 forke med skaft, 4 river, seletøj til 6 bæster, 1 hakkelseskiste med kniv, 1 slibesten med sving 1 skovsav, videre fandtes ikke ligesom enken med laugværge og de umundige børns formynder og den myndige ar ving alle erklærede at de ej vidste mere dette bo til indtægt at angive og skiftet udsættes til 3o dagen og det i dag passerede med hænders underskrift bekræftes. Datum ut supra. A, Stohr Anna Nielsdatter - enke Som laugværge: Jens Pedersen Frandsen. Børnenes formynder: Peder Nielsen Kong Som testificanter: Jens Andersen Hans Slott.

89 SKIFTE EFTER SØREN IVERSEN. År 18o7 den 12 maj som var 3o. dagen efter afdøde gårdmand i Ålsrode Sørensen Iversen continuerende skifte at ende nå og deling mellem enken Anna Nielsdatter og børnene som folio 7 til 9 findes anførte. Som lavværge for enken var tilstede hend es broder Peder Nielsen og som formynder for børnene deres farbroder Peder Pedersen Frandsen og som vitterligheds og vufderingsvidner sognefoged Jens Andersen af Fuglsang og gårdmand Hans Slott i Ålsrode i hvis samtliges overværelse blev foretaget følgende vurderingsforretning: Rdl Mrk Sk 1 den øverste stue 1 fyrbord på krydsfod fyrbænke jern stuebilægger kakkelovn 7 o 0 1 rødmalet fyr standskab brunmalet hængeskab med lås og nøgle fyrsengested med blåtavlet lærreds omhæng 2 o o Derudi 1 rød og blåstribet olmerdugs overdyne blå og hvidstribet bolsters under dyne 3 o o

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før

166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før 166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før ste officer, ritmester Johan Hendrich Andy. betale restancerne på gården,

Læs mere

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN INDTIL REFORMATIONEN 1536 hørte Hindsels hovedgård som bekendt til Børglum bispestol og var som andet bispegods, f.eks. Irup og Todbøl, bortforlenet,

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( 1680-1743 )

tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( 1680-1743 ) tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( 1680-1743 ) Forord De gam!e fornavne Ud og Ude, som var atmindeuge i Nørre Djurs i 16 og i7-hundredtahet stammer fra det gamie fornavn Ugot)!at. Ugotus

Læs mere

Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Side 160 B (Fortsat)  Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup

Læs mere

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer Nibe tb. www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer familierelationer. 1631.01.22 9a Jens Siguardsens mor i Nibe var Maren Jensdatter. 1631.02.05 12b Chr. Ged var søn af afd. Laust Ged,

Læs mere

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen.

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen. LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. af Børge Larsen. HISTORIEN OM LAES PÅ BAKKI Indledning. Mit navn er Børge Larsen, Serritslev, og jeg er født på den egn, som har det mærkelige navn

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 14 SEPTEMBER 1989 440 Indhold - Sivkrovej - dengang og nu 441 - Domænegårde i Nordslesvig 442 - Nationalitetsforhold

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

LIVET PA VÆNGET 1927-1976 RANSK SAMFUND

LIVET PA VÆNGET 1927-1976 RANSK SAMFUND o LIVET PA VÆNGET 1927-1976 RANSK SAMFUND LIVET PÅ VÆNGET 1927-1976 Af Jan Nielsen SORØ 1987 ARNE ØSTERGAARD i hengivenhed tilegnet med tak for lykkelige år. 2 3 Denne bog er udgivet med støtte fra: Digteren,

Læs mere

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha.

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Billede ca. fra 1940. Billede fra ca. 1975 Hejrskovvej nr.8 var oprindelig et lille husmandssted på et par tdr. land udstykket fra Stårupgård 1850.

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby Sæby en af Danmarks mådeligste flækker Af Jens Thidemann Nordjyllands Kystmuseum, Sæby D en første december 1808 ankom James McDonald til, hvad han senere beskrev som et ubehageligt logi i en lille kysthavn

Læs mere

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller - Kom godt i gang! Lægdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere

OVER LADEGAARDEN TIL SUNDHOLM

OVER LADEGAARDEN TIL SUNDHOLM Aksel Beldring & Kaare Olsen OVER LADEGAARDEN TIL SUNDHOLM Opholdssteder for udstødte, hjemløse med flere i København gennem mere end 100 år. Hvor kunne de bo, når ingen andre ville vide af dem? OVER LADEGAARDEN

Læs mere

Nok til både én og to?

Nok til både én og to? Nok til både én og to? I Sct Olai kirkes søndre sideskib findes den murede begravelse nr. 4, der tilhørte først Jens Bech, og siden Nicolay Dahl. I 1743 blev Dahls svigerinde begravet i krypten sammen

Læs mere

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008 November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets

Læs mere

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus.

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus. L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøj-festival Payamino Byfest i Ø.B. Borgerforeninger Bjesk Samlingshus Dagpleje Spejderhus Skolejubilæum ØB-kolonien Nummer 49 Juni-august

Læs mere

ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen.

ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen. ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen. Henrik Ibsen: Et Dukkehjem 1 PERSONERNE: Advokat Helmer. Nora, hans hustru. Doktor Rank. Fru Linde. Sagfører Krogstad. Helmers tre små børn. Anne Marie,

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Friplejehjemmet Stauning

Friplejehjemmet Stauning Friplejehjemmet Stauning 2009 2010 De første spændende år Dansk Røde Kors Fra idé til virkelighed Selvom der er meget, der skal nås, er der altid tid til hyggelige bemærkninger til hinanden når f.eks.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne FORSIDEILLUSTRATION: Familien Køppen i gang med at plukke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

Beskrivelse over Thye

Beskrivelse over Thye Physisk, oeconomisk og topografisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift et Forsøg af Knud Aagaard Sognepræst til Skjoldborg og Kallerup Menigheder Viborg, 1802 Trykt hos P. S.

Læs mere

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898.

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898. Frydendal Vandværk I forbindelse med skrivning om mine erindringer, vakte det min interesse, at søge oplysning om vandforsyningsforholdene tilbage i tiden i mit barndomskvarter. På Aalborg Stadsarkiv fandt

Læs mere