Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet"

Transkript

1 Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget til hjælp, hvilken hjælp de i givet fald har behov for og efterfølgende kan få ret til. Det kræver stor menneskelig forståelse og viden om såvel de sociale- og sundhedsmæssige forhold hos borgeren som de lovgivningsmæssige muligheder og betingelser for at hjælpe borgerne til et fortsat aktivt og værdigt liv. Det stiller tillige store krav til visitatorernes/sagsbehandlernes kommunikative kompetencer, og deres evne til at se muligheder sammen med borgerne, når borgeren beder om hjælp. De seneste årtiers økonomiske situation har sat kommunerne under pres, og for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter hjælp, har det været nødvendigt at revurdere hidtil gældende praksis og her er visitatorerne/sagsbehandlerne den krumtap, der både skal sikre borgernes rettigheder efter lovgivningen og samtidig kunne opfylde de politiske ønsker til nytænkning af indsatserne med mindre udgift til følge. Som formuleret i lov om sociale service er der to hensyn: Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn. Hensyn, der kan være svære at få til at balancere. 1. januar 2015 er Lov om social service ændret, idet der er tilføjet en ny paragraf 83a. Disse ændringer vil sætte fokus på visitatorers/myndighedsrådgivers opgave i at afdække borgerens rehabilitereringspotentiale, sætte klare mål og ikke mindst følge systematisk op på disse. Grunduddannelsen for visitatorer ISU Plus udbyder Grunduddannelse for visitatorer og myndighedsrådgivere. Uddannelsens indhold opdateres løbende på baggrund af tilbagemeldinger fra målgruppen og ny lovgivning og omfatter emner som Visitationsgrundlaget og myndighedsrollen Borgerbegreber Samtaleteknik og værktøjer til at indsamle viden Udredningsmodeller Målsætning og opfølgning Rehabiliteringsbegreber Organisering, lean Kvalitet i arbejdet Uddannelsens opbygning Uddannelsen er opdelt i 3 moduler. Samlet set 9 dage, som er fordelt således: Modul 1: 3 dage, modul 2: 3 dage, modul 3: 2 dage plus 1 opfølgningsdag. 1

2 Målgruppe Nuværende og kommende visitatorer/myndighedsrådgivere samt myndighedsledere. Deltagelse er uafhængig af, hvordan kommunen har organiseret sin visitation/sagsbehandling. Undervisningens tilrettelæggelse Uddannelsen foregår som eksternatkursus. Der er 2-3 uger mellem hver del. Deltagerne udarbejder en samlet sag samt en skriftlig afgørelse i perioden og besvarer undervejs reflektionsspørgsmål. Opgaven indsendes og bliver gennemgået af underviserne. Deltagerne får en individuel skriftlig tilbagemelding. Opgavens løsning er en forudsætning for at kunne opnå bevis for gennemførelse af grunduddannelsen for visitatorer/myndighedsrådgivere. Såfremt man ikke er ansat som visitator og derfor ikke kan arbejde ud fra egne sager, kontaktes Karin Sibani for at aftale, hvordan opgaven konkret løses. Dette gælder eksempelvis også, hvis man er arbejdssøgende og deltager i kurset efter aftale med jobcenteret. Praktiske oplysninger Undervisningen afholdes i Odense som eksternat. Pris: kr excl. moms Prisen omfatter forplejning alle 9 undervisningsdage, undervisning, uddannelsesbevis bevis samt undervisningsmaterialer. Undervisningsmaterialet består blandt andet af tematiske kompendier samt plancher. Uddannelsen udbydes af ISU Plus, Odense. Undervisere Karin Sibani, ISU Plus Flemming Andersen, ISU Plus Marianne Krøl Wolbrecht Eksterne konsulent (jurist) Birthe Andersen (kursussekretær) Næste hold Modul 1: september 2015 Modul 2: oktober 2015 Modul 3: november 2015 Opfølgningsdag: 30. november 2015 Tilmeldingsfrist: Bindende tilmelding 10. August

3 Grundlaget for visitation Serviceloven rummer mange muligheder for hjælp, men stiller også krav til den enkelte, familien og netværket. Det er et hævdvundet princip, at al hjælp skal om muligt - gives som hjælp til selvhjælp. Og så længe en borger kan tage vare på hele eller dele af eget liv, så er det en borgerpligt at gøre det også selv om det er besværligt. Kommunerne afprøver i disse tider forskellige aktiverende indsatser for at borgerne kan genvinde eller i det mindste fastholde egne ressourcer med henblik på at være så selvhjulpne som muligt og om muligt undgå eller i det mindste udskyde behov for hjælp fra det offentlige. Alt sammen for at opfylde værdien om uafhængighed for den enkelte borger. Samarbejdet med leverandørerne På visse områder giver lovgivningen borgeren ret til selv at vælge leverandør og flere og flere kommuner har en bredt vifte af forskellige private og kommunale leverandører at vælge mellem. For visitatorerne/myndighedsrådgiverne betyder dette, at samarbejdsfladerne kan være mangfoldige og at kravet for at følge op på en bestilling, øges. Behovet for at inddrage leverandørniveauet i dataindsamlingen og tilbagemeldinger på borgernes udvikling og funktionsniveau stiger med kompleksiteten af sagen og ved krav om rehabiliterende indsatsers effekt. Visitatorerne/myndighedsrådgiverne Uddannelse og træning af visitatorer/myndighedsrådgivere er en helt nødvendig forudsætning for at lykkes med at støtte og stimulere borgerne til et fortsat aktivt liv og kun sætte ind med hjælp og støttende indsatser på helt nødvendige områder for at opfylde Servicelovens 3 hovedformål enten at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller (hvis det ikke kan lade sig gøre) at udnytte den enkelte rehabiliteringspotentiale ( 83a) forud for endelig til stillingtagen til bevilling af 83 ydelser. at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten Formålet med uddannelsen: At deltagerne gennem integration af praksiserfaring og en udviklingsbaseret tilgang: Opnår forståelse for sammenhængen mellem den faglige/juridiske sagsbehandling og det kommunale serviceniveau Kan navigere i dette spændingsfelt Opnår forståelse for sammenhængen mellem den aktiverende indsats, borgerens perspektiv og hverdagsliv Kan afdække borgerens ønsker, ressourcer og behov samt foreslå en rehabiliteringsindsats Vil kunne forstå sammenhænge mellem organiseringen af arbejdet og de muligheder/begrænsninger dette har for den optimale sagsbehandling 3

4 Indhold på uddannelsen Undervisningen understøttes af kompendier, der har fokus på specifikke emner, samt plancher til støtte for oplæggene. De juridiske krav til korrekt sagsbehandling Serviceloven og de socialpolitiske værdier Retssikkerhedsloven som speciallov for det sociale område Forvaltningsloven som generel sagsbehandlingslov Offentlighedsloven som offentlighedens adgang til myndighedens arbejde Persondatalov som beskytter borgerens data Partshøring og god sagsbehandling Samspillet mellem Serviceloven og Sundhedsloven, herunder: o Ligheder og forskelle i sagsbehandlingen ved behandling og træning o Samspil mellem bevillinger fra forskellige paragrafområder Borgernes rettigheder og muligheder for valg Sikring af en helhedsorienteret og koordineret indsats Træning i at udarbejde en skriftlig udredning/redegørelse, skrive en afgørelse bevilling og afslag, klagevejledning Målsætning Kvalitet i arbejdet Kvalitetsbegreber Målformulering Måling af kvalitet Anvendelse af specifikke mål, som middel til at realisere formålet/meningen med indsatsen Opfølgning på den bevilgede hjælp for at sikre formålsopfyldelse Organisering af arbejdet og samarbejdsmodeller Dilemmaer i forhold til forskellige interessenter Nære samarbejdspartnere internt og eksternt, hvor samarbejdet er en forudsætning for en helhedsorienteret indsats Samarbejdet med leverandører Kommunens organisering, herunder Bestiller, Udfører og Modtagermodeller Snitfladeproblematikker Effektiv planlægning (lean) Styrkelse af visitators/sagsbehandlers rolle, identitet og faglighed Myndighedsrollens særlige karakter og forskellighed fra udførerrollen Myndighedsudøvelse i en social kontekst Tværgående og koordineret sagsbehandling Den rehabiliterende hjælp til borgerne Rehabilitering og hverdagsliv i et borgerperspektiv Rehabilitering, empowerment, recovery Mestringsbegreber 4

5 Borgerinddragelse Mål som motivationsfaktor 5

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp).

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp). Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Att.: sm@sm.dk og chs@sm.dk 15. september 2014 OF Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere