Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016"

Transkript

1 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl Bibliotek og kontaktoplysninger: Biblioteket Frederiksberg Michael Thomsen, Sektionschef, stab & administration Generelle bemærkninger: 1. Det ser ud til at mange af forslagene vil give besparelser for bibliotekerne. Vil besparelsen betyde fx lavere bidrag? 2. Søgning efter biblitoeksmaterialer er måske den vigtigste funktionalitet vi stiller til rådighed. Umiddelbart tager ingen af de foreslåede projekter hånd om det væsentlige problem, at default sorteringen af søgeresultater i DDB CMS er Bedste match, som ikke virker særlig godt, og ofte rankeres det mest relevante materiale ikke øverst. I stedet for at at boost/rankering skal administreres af de enkelte biblioteker, bør der centralt udvikles en rankerings algoritme der virker bedre out of the box. Der spildes mange ressourcer både fra biblitoekspersonale (administration af boost/rankering) og brugere (forgæves søgninger der ikke giver relevant materiale). 3. Prioritering og kommentering af udviklingsprojekter Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være: 0 = Bør ikke gennemføres 1 = Lav relevans 1

2 2 = Medium relevans 3 = Høj relevans Projekt R Bibliotek.dk: ADHL (digitale lån) Angiv prioritering: 2 Projekt R Børneforslagsstiller: Underholdning og læring Angiv prioritering: 1 Projekt R Forslagsstiller og rankering - oplevelsesindhold Angiv prioritering: 2 Projekt R Det dynamiske vidensystem alle grænseflader Angiv prioritering: 2 Med Personalisering (release i DDB CMS ultimo 2015) opsamles der også data om brugeren (lånehistorik, interesser mm.) som også kan bidrage hertil. Projekt R Det dynamiske vidensystem - nye dynamiske datasæt Angiv prioritering: 1 2

3 Projekt R Adgangsplatformen (analyse) Angiv prioritering: 3 Projekt R BOB-basen: Vis infomedia-links i artikelbestillinger Angiv prioritering: 2 Projekt R Bibliotek.dk: Vis nærmeste bibliotek der har åbent Angiv prioritering: 1 Projekt R Bibliotek.dk: Lister/personaliseringsindhold Angiv prioritering: 3 Projekt R Bibliotek.dk: Bestil flere materialer i et hug Angiv prioritering: 1 Projekt R Bibliotek.dk: Forbedret lånerstatus - implementeringsprojekt Angiv prioritering: 3 3

4 Projekt R Søgning i eksterne dataset gennem OpenSearch Angiv prioritering: 2 Projekt R Bibliotek.dk: ADHL (udvidet filtrering) Angiv prioritering: 2 Projekt R KontekstSØG for forskere og studerende Angiv prioritering: 1 Projekt R Brugsscenarier for geodata i brønden Angiv prioritering: 1 Projekt R Service til konvertering og udlevering af geodata Angiv prioritering: 1 Projekt R Konsolidering Fase 2 - Konsolidering af de fælles mobile løsninger til den nye arkitektur 4

5 Angiv prioritering: 1 Projekt R Konsolidering Fase 2 - Konsolidering af de sidste nationale funktioner og idriftsættelse af bibliotek.dk Angiv prioritering: 3 Projekt R Konsolidering Fase 2 - Nationale funktioner fra bibliotek.dk til DDB CMS Angiv prioritering: 2 Projekt R Netpunkt.dk: fase 2 af ny grænseflade til netpunkt.dk Angiv prioritering: 3 Projekt R Bibliotek.dk: Integration med andre systemer Angiv prioritering: 3 Der bør kunne søges i bibliotek.dk fra lokale bibliotekers egen webside, således at hvis et materiale ikke er tilgængeligt lokalt, vises det i samme søgning, at materialet i stedet kan anskaffes fra andet bibliotek. Nu hvor både DDB CMS og bibliotek.dk er baseret på Brønden, burde det være muligt, og det vil skabe en bedre sømløs brugeroplevelse, at brugeren ikke skal bevæge sig imellem to forskellige grænseflader/indgange. 5

6 Projekt R BOB: Låse en bestilling i BOB- implementeringsprojekt Angiv prioritering: 2 Projekt R Automatisk fjernlån som service: Hvem kan levere først? Angiv prioritering: 3 Projekt R Skalering af databrøndens repositoriestruktur Angiv prioritering: 2 Projekt R Udbygning af OAI-PMH høst fra Danbib Angiv prioritering:? Projekt R Dataflow til Danbibs nye Data I/O System Angiv prioritering:? Projekt R Repository til autoritetsdata Angiv prioritering: 3 6

7 Projekt R Servicelag til autoritetsdata repository Angiv prioritering:? Projekt R Implementering af RDA i den nationale infrastruktur Angiv prioritering:? Projekt R Data: Analyseprojekt vedrørende BIBFRAME Angiv prioritering:? Projekt R Linked data i den nationale infrastruktur Angiv prioritering:? Projekt R Automatisk fjernlån af eget materiale Angiv prioritering:? Projekt R Yderligere udvikling og effektivisering af fjernlån 7

8 Angiv prioritering:? Projekt R OpenOrder: Migrere php-openorder til JavaEE Enig med FGI s vurdering Det ser ud til at det vil give besparelser for bibliotekerne. Vil besparelsen betyde fx lavere bidrag? Projekt R OpenHoldingStatus: Optimering af holdingsopslag mod FBSbiblioteker Enig med FGI s vurdering Det ser ud til at det vil give besparelser for bibliotekerne. Vil besparelsen betyde fx lavere bidrag? Projekt R OpenHoldingStatus: Migrere php-openholdingstatus til JavaEE Enig med FGI s vurdering Det ser ud til at det vil give besparelser for bibliotekerne. Vil besparelsen betyde fx lavere bidrag? Projekt R OpenRS: Migrere C++-delen til JavaEE Enig med FGI s vurdering Det ser ud til at det vil give besparelser for bibliotekerne. Vil besparelsen betyde fx lavere bidrag? 8

9 Projekt R OpenRS: Skifte DBMS fra Oracle til Postgres Enig med FGI s vurdering Det ser ud til at det vil give besparelser for bibliotekerne. Vil besparelsen betyde fx lavere bidrag? Projekt R OpenRS: Flytte z3950-holdingsopslag til migreret (JEE)- OpenHoldingstatus-webservice Enig med FGI s vurdering Det ser ud til at det vil give besparelser for bibliotekerne. Vil besparelsen betyde fx lavere bidrag? Projekt R VIP-basen (OpenAgency) migreres til Postgres Enig med FGI s vurdering Det ser ud til at det vil give besparelser for bibliotekerne. Vil besparelsen betyde fx lavere bidrag? 9

10 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl Bibliotek og kontaktoplysninger: Aarhus Kommunes Biblioteker Møllegade Aarhus C. Kontaktperson: Per Kjær 2. Generelle bemærkninger: Personaliseringsprojektet bør inddrages i flere af projekterne: R16.02 ; R Prioritering og kommentering af udviklingsprojekter Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være: 0 = Bør ikke gennemføres 1 = Lav relevans 2 = Medium relevans 3 = Høj relevans Projekt R Bibliotek.dk: ADHL (digitale lån) Angiv prioritering: 3 Ser det som en fordel for bibliotek.dk 10

11 Desuden ses det som en del af processen for at få DDB CMS til ligeledes at understøtte ADHL i forhold til digitale ressourcer. Endelig kunne ADHL på digitale ressourcer indgå i rankering. Projekt R Børneforslagsstiller: Underholdning og læring Angiv prioritering: 3 i forhold til analysedelen Usikkert, hvilken værdi dette projekt giver for slutbrugerne. Vi vil derfor anbefale en foranalyse, inden man eventuelt beslutter sig for at gå videre med udviklingen. I analysen er det vigtigt, at der fremkommer use cases, som fortæller hvordan forretningen (bibliotekerne) bliver inddraget i den videre proces. Projekt R Forslagsstiller og rankering - oplevelsesindhold Angiv prioritering: 3 i forhold til analysedelen incl. pilot Høj relevans af analysefasen. Mener dog, at man allerede i pilot skal indtænke DDB CMS. Projekt R Det dynamiske vidensystem alle grænseflader Angiv prioritering: 3 Høj relevans og fundament for det videre arbejde med forslagsstillere, rankering og et utal af nye anvendelsesmuligheder. Samtidig sikrer dette et demokratisk ejerskab til dataene, hvorfor det er vigtigt, at biblioteker, projekter og leverandører kan anvende disse data. Projekt R Det dynamiske vidensystem - nye dynamiske datasæt Angiv prioritering:

12 Biblioteket er ikke en øde ø, hvorfor det vil være rigtig godt, hvis man kan inddrage data fra den kontekst, som vores brugere er en del af på nettet, herunder sociale medier m.v. Projekt R Adgangsplatformen (analyse) Angiv prioritering: 0 Vi mener, at CULR og SAOU bør være implementeret i forhold til vores egen sektor, inden man begynder at tænke på nye muligheder. F.eks. de forskellige nettjenester under DDB som ereolen, App en til DDB CMS. CULR og SAOU projekterne har været kendetegnet ved at være teknisk komplekse og dermed måske vanskelige at forholde sig til ude i bibliotekerne. Derfor mener vi, at fokus i 2016 må være at få de to services implementeret og taget i anvendelse. Projekt R BOB-basen: Vis infomedia-links i artikelbestillinger Angiv prioritering: 0 Vi mener der er et licensproblem i dette, da vi bibliotekerne kun har købt adgang til brug på stedet. Projekt R Bibliotek.dk: Vis nærmeste bibliotek der har åbent Angiv prioritering: 1 Mener at forslaget skal vende os, således at åbningstids-data skabes i DDB CMS, og herfra skubbes over i VIP-basen. Samtidig kunne det være et problem med Åbne Biblioteker, hvor man ikke nødvendigvis giver alle landets borgere adgang til nærmeste bibliotek. Projekt R Bibliotek.dk: Lister/personaliseringsindhold Angiv prioritering: 1 12

13 Projekt R Bibliotek.dk: Bestil flere materialer i et hug Angiv prioritering: 1 Vi har et forbehold i forhold til den øgede arbejdsmængde forslaget sandsynligvis vil medføre ude i bibliotekerne. Blandt andet fratagning af materialerne, da dette fortsat er en manuel proces i de fysiske biblioteker; af den grund sætter vi prioriteten lav. Mængden af uafhentede reserveringer vil øges endnu værre, hvis der er tale om fjernlånt materiale. Projekt R Bibliotek.dk: Forbedret lånerstatus - implementeringsprojekt Angiv prioritering: 1 Projekt R Søgning i eksterne dataset gennem OpenSearch Angiv prioritering: 3 Vi mener det er vigtigt at få etableret et projekt omkring dette; det kunne give nye muligheder på en række områder (f.eks. musik) Projekt R Bibliotek.dk: ADHL (udvidet filtrering) Angiv prioritering: 2 Enig i FGI s vurdering. Projekt R KontekstSØG for forskere og studerende Angiv prioritering: 0 13

14 Projekt R Brugsscenarier for geodata i brønden Angiv prioritering: 1 Projekt R Service til konvertering og udlevering af geodata Angiv prioritering: 1 Projekt R Konsolidering Fase 2 - Konsolidering af de fælles mobile løsninger til den nye arkitektur Angiv prioritering: 1 Enig med FGI s i, at der stilles en ramme. Projekt R Konsolidering Fase 2 - Konsolidering af de sidste nationale funktioner og idriftsættelse af bibliotek.dk Angiv prioritering: 1 Enig med FGI s i, at der stilles en ramme, men ikke i deres prioritering. Projekt R Konsolidering Fase 2 - Nationale funktioner fra bibliotek.dk til DDB CMS Angiv prioritering: 1 Enig med FGI s i, at der stilles en ramme. 14

15 Projekt R Netpunkt.dk: fase 2 af ny grænseflade til netpunkt.dk Angiv prioritering: 0 Vi har svært ved at forstå, hvorfor denne udvikling er nødvendig for netpunkt.dk. Vi kunne godt tænke os at se en business case, der viser, at dette giver merværdi for bibliotekerne. Et ressourceforbrug på 3000 timer er meget. Projekt R Bibliotek.dk: Integration med andre systemer Angiv prioritering: 1 Savner en beskrivelse af hvilke andre systemer bibliotek.dk skal integrere med. Projekt R BOB: Låse en bestilling i BOB- implementeringsprojekt Angiv prioritering: 0 Har aldrig haft dette problem, selv om vi er et stort bibliotek. Projekt R Automatisk fjernlån som service: Hvem kan levere først? Angiv prioritering: 1 Er bekymret for, at dette går uden om besluttede låneveje. Bekymret for, at dette vil give en belastning af nogle få/enkelte biblioteker. Positivt, at funktionen udstilles som webservice. Projekt R Skalering af databrøndens repositoriestruktur Angiv prioritering: 2 Enig i at Brønden bør kunne scaleres. Man bør dog forholde sig til om de nævnte kilder skal være repræsenteret i BRØNDen set i forhold til OpenSearch (R16.12). En konsekvens af at lægge så store 15

16 kilder i Brønden kan desuden være, at DDB CMS grænsefladen skal gentænkes, således at søgeresultaterne ikke bliver skævvredet. Projekt R Udbygning af OAI-PMH høst fra Danbib Angiv prioritering: 1 Kan ikke vurdere relevans før vi ikke kender omfanget og hvilken business case det adresserer. Projekt R Dataflow til Danbibs nye Data I/O System Angiv prioritering: 3 Projekt R Repository til autoritetsdata Angiv prioritering: 2 Projekt R Servicelag til autoritetsdata repository Angiv prioritering: 2 Projekt R Implementering af RDA i den nationale infrastruktur Angiv prioritering: 2 Indførsel af RDA i Danmark er endnu ikke besluttet, men vil være en sandsynlig og nødvendig - udvikling. Men vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi er bekymrede for på nuværende tidspunkt at 16

17 fastlægge en ramme på timer for Brønd og servicelag, samtidig med, at vi pålægger grænsefladeleverandørerne tilpasning i ukendt omfang. Hvis beslutning/implementering ikke kommer i 2016, vil ressourcerne så blive fritsat til anden udvikling? Projekt R Data: Analyseprojekt vedrørende BIBFRAME Angiv prioritering: 3 Projekt R Linked data i den nationale infrastruktur Angiv prioritering: 0 Enig med FGI s vurdering. Projekt R Automatisk fjernlån af eget materiale Angiv prioritering: 0 Savner en nærmere beskrivelse af dette projekt før vi kan forholdes os til projektet. Projekt R Yderligere udvikling og effektivisering af fjernlån Angiv prioritering: 0 Projekt R OpenOrder: Migrere php-openorder til JavaEE Angiv prioritering: 3 Enig med FGI s vurdering. 17

18 Projekt R OpenHoldingStatus: Optimering af holdingsopslag mod FBSbiblioteker Angiv prioritering: 3 Enig med FGI s vurdering. Projekt R OpenHoldingStatus: Migrere php-openholdingstatus til JavaEE Angiv prioritering: 3 Enig med FGI s vurdering. Projekt R OpenRS: Migrere C++-delen til JavaEE Angiv prioritering: 3 Enig med FGI s vurdering. Projekt R OpenRS: Skifte DBMS fra Oracle til Postgres Angiv prioritering: 3 Enig med FGI s vurdering. Projekt R OpenRS: Flytte z3950-holdingsopslag til migreret (JEE)- OpenHoldingstatus-webservice 18

19 Angiv prioritering: 3 Enig med FGI s vurdering. Projekt R VIP-basen (OpenAgency) migreres til Postgres Angiv prioritering: 3 Enig med FGI s vurdering. 19

20 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl Bibliotek og kontaktoplysninger: Københavns Biblioteker Krystalgade Københavns K tlf Generelle bemærkninger: Fremstillingsformen i udviklingsplanen er til tider meget indforstået i sin sprogbrug. Og da udviklingsplanen i høj grad også bliver vurderet af ikke-teknisk kyndige, altså af formidlere og bibliotekernes forretningskyndige, bør udviklingsplanen fremadrettet forsøge at være mere pædagogisk i sin fremstilling og se sin målgruppe bredere. Fx kunne man overveje at inkluderer et brugsscenarie ved emnerne, så potentialet bliver beskrevet mere illustrativt. Dette ville formentlig også give forøget interesse for at kvalificere udviklingsplanen. Fremstillingensformen kunne desuden også præsenterer sammenhængene mellem de forskellige emner tydeligere. Det er ikke altid lige klart, hvorfor emner er adskilt fra hinanden og relationsformuleringer som Forudsætter et grundsystem udviklet via 2015-projekterne og mindst et af 2016-projekterne skaber ikke forståelse eller overblik. Mange gode ambitioner risikerer at blive vurderet mindre relevant, end en givent emne reelt er, når relationerne/sammenhængende med andre projekter ikke er tydeligt og læseren således ikke helt ser, hvad potentialet er. Generelt vurderer København Biblioteker, at FGI s mange opfordringer til (for)analysefaser er den hensigtsmæssige fremgangsmåde, når emnerne er af en betydelig størrelse. Desuden vurderer Københavns Biblioteker, at hvis større projekters foranalyser kvalificerer et emne til videreudvikling, så bør bibliotekerne orienteres om såvel analysernes konklusioner som DDBs anbefalinger til den videre proces, inden projektet videreføres, hvis emnernes ressourcebehov er af et vist omfang (fx over 200 timer og derover). 20

21 I forlængelse af ovenstående anbefales det desuden, at man trykprøver use cases i en bredere, låner-/borgernære sammenhænge. Gerne inddrager relevante biblioteker i udformningen, så use casene kommer så tæt på den borgernære erfaring som muligt. Generelt anbefales det, at alt der udvikles til Bibliotek.dk og Danbib udvikles til at kunne fungerer i DDB-cms og vice versa. Hvorvidt dette reelt er den allerede eksisterende ambition er ikke helt tydelig i fremstillingen. Som afsluttende bemærkning, så er mange af emnerne vurderet ressourcemæssigt som lille, mellem etc. Ressourcebehovet bør præciseres, før emner kan reelt kan vurderes og det bør således genudsendes til høring 3. Prioritering og kommentering af udviklingsprojekter Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være: 0 = Bør ikke gennemføres 1 = Lav relevans 2 = Medium relevans 3 = Høj relevans Projekt R Bibliotek.dk: ADHL (digitale lån) Angiv prioritering: _som FGI Enig FGI s indstilling. Godt sammenhæng til digitale materialer. 21

22 Projekt R Børneforslagsstiller: Underholdning og læring Angiv prioritering: _som FGI Enig i FGI s bemærkning. Det anbefales desuden, at analysen fokuserer på, at der laves en parallel-pilotimplementering ved en række DDB-biblioteker ved en evt. implementeringspilot i Palles Next, således potentialet afprøves en bredere formidlingskontekst. Kommentar- overveje efter implementerering Projekt R Forslagsstiller og rankering - oplevelsesindhold Angiv prioritering: _som FGI Enig FGI s instilling. Det anbefales pilotimplementering foretages i DDB-cms eller lignende - i samarbejde med en række mindre biblioteker, frem for en pilot i bibliotek.dk-skala. Anskues desuden som mindre væsentlig end Projekt R16.04 Målgruppen bør desuden præciseres hvem er bibliotek.dk-brugeren? Det anbefales desuden, at analysen inddrager erfaring og løsninger fra DDB s/tings personaliseringsprojekt 1 og 2 Projekt R Det dynamiske vidensystem alle grænseflader Angiv prioritering: _2 Projekt R Det dynamiske vidensystem - nye dynamiske datasæt Angiv prioritering: _som FGI Enig med FGI s indstilling Københavns vurderer, at det er vigtigt, at analysen eksplicit specificerer sin relevansforståelse - og evt. indtænker flere relevansoptikker for at understøtte flere forskellige former for relevansparametre ved ranking. Det anbefales desuden, at der ikke kun skeles til datasæt trukket ud fra brugernes digitale adfærd, men at der også medtænkes en bedre dataoptik, hvor situationsspecifikke data fra fysiske og kulturelle omstændigheder inddrages som relevant data(tænk: Smartcity) 22

23 Projekt R Adgangsplatformen (analyse) Enig i FGI s relevansvurdering. Måske skulle det bare kaldes Single sign on Projekt R BOB-basen: Vis infomedia-links i artikelbestillinger Angiv prioritering: _1 Lav relevans. Funktionaliteten er udmærket, men er af begrænset relevans, hvis links til Infomedia integreres i respektive OPAC. Projekt R Bibliotek.dk: Vis nærmeste bibliotek der har åbent Perspektivet er forkert. Det er ganske enkelt for besværligt at vedligeholde oplysninger om åbningstider via VIP. Det anbefales i stedet, at der laves en integration fra åbningstider indskrevet i lokale web-grænseflade til VIP som det første skridt, inden R16.08 gennemføres. Projekt R Bibliotek.dk: Lister/personaliseringsindhold Angiv prioritering: _som FGI Genbrug af Personaliseringsprojektet er fint. Enig med FGI Projekt R Bibliotek.dk: Bestil flere materialer i et hug Oplagt. Men hvorfor kun på bibliotek.dk? Projekt R Bibliotek.dk: Forbedret lånerstatus - implementeringsprojekt Angiv prioritering: _som FGI Enig med FGI. Det anbefales desuden, at analyseprojektet overvejer, om funktionalitet kan integreres i lokale grænseflader, så status på fjernlån kan ses der. Det er MINDST ligeså relevant 23

24 Projekt R Søgning i eksterne dataset gennem OpenSearch Angiv prioritering: _som FGI Enig med FGI. Projekt R Bibliotek.dk: ADHL (udvidet filtrering) Angiv prioritering: _1 Som præsenteret 1=relevans. Spørgsmålet er, om det er de relevante kriterier. København ser gerne en større præcisering af, hvorfor disse kriterier er valgt, da mange andre kriterier kunne være relevant fx geografi. De valgte filtre virker tilfældige. Projekt R KontekstSØG for forskere og studerende Angiv prioritering: _som FGI Enig med FGI og BIL. Spørgsmålet er, at om forskere og studerende er det interessante startsted. Kunne man forestille sig, at det i første omgang bliver tænkt til en mere snæver gruppe, når der laves en prototype. Projekt R Brugsscenarier for geodata i brønden Angiv prioritering: _3 Det anbefales, at der nedsættes et udvalg af repræsentanter fra forskellige bibliotekstyper til at foretage udvælgelsen og beskrivelsen af de relevant brugsscenarier. Med mængden er potentielle data, er det vigtigt, at der udvikles ud fra relevante (borgernære) brugsbehov. Projekt R Service til konvertering og udlevering af geodata Angiv prioritering: 3_ se R16.15 Projekt R Konsolidering Fase 2 - Konsolidering af de fælles mobile løsninger til den nye arkitektur Angiv prioritering: 2_ 24

25 Enig med FGI. Dog anskues som 2=medium relevant Projekt R Konsolidering Fase 2 - Konsolidering af de sidste nationale funktioner og idriftsættelse af bibliotek.dk Angiv prioritering: 2_ Enig med FGI. Dog anskues som 2=medium relevant af København Projekt R Konsolidering Fase 2 - Nationale funktioner fra bibliotek.dk til DDB CMS Enig med FGI. Dog anskues som 2=medium relevant af København Projekt R Netpunkt.dk: fase 2 af ny grænseflade til netpunkt.dk Enig med FGI Projekt R Bibliotek.dk: Integration med andre systemer Enig med FGI Projekt R BOB: Låse en bestilling i BOB- implementeringsprojekt Ikke relevant set med København øjne. Behovet er meget lokalt, da der er forskellige arbejdsmetoder ved forskellige biblioteker. Behovet bør præciseres inden analysen igangsættes. Projekt R Automatisk fjernlån som service: Hvem kan levere først? Angiv prioritering: som FGI_ Hvis udviklingen betyder, at man kan integrere eget bibliotekssystems reserveringkø med de indkommende bestillinger i bibliotek.dk, vil det være et stort løft. Systemet med automatisk fjernlån af eget materiale opleves af flere kolleger som meget uretfærdigt, da lånere som reserverer i eget system risikerer at stå i kø meget længere, end hvis man bestiller i bibliotek.dk. 25

26 En præcisering af løsning ville dog være rar, da der det ikke er klart, hvordan løsningen vurderer hvem der kan levere først Projekt R Skalering af databrøndens repositoriestruktur Angiv prioritering: som FGI_ Enig med FGI Projekt R Udbygning af OAI-PMH høst fra Danbib R16.25 hedder noget andet i høringsmaterialet. Projekt R Dataflow til Danbibs nye Data I/O System Angiv prioritering: som FGI Enig med FGI Projekt R Repository til autoritetsdata Alle biblioteker der anvende den fælles nationale infrastruktur vil være relevante samarbejdspartnere. Det er vigtigt, at repositoriet udvikles med en facetteret model for samarbejde om autoritetsdata. Det bør desuden overvejes, om der 3. parter der kan levere/vedligeholde visse aspekter af dataene til repositoriet indirekte fx andre ABM-institutioner, men potentielt også institutioner uden for biblitoekssektoren, hvis der er relevante for den givne autoritetsdata. Projekt R Servicelag til autoritetsdata repository Samme som R

27 Projekt R Implementering af RDA i den nationale infrastruktur Som beskrevet, er datamodellen sandsynligvis afgørende i forhold til implementering af RDA, da det fulde potentiale ikke vurderes at kunne udnyttes i marc-formatet. Beslutninger i relation til RDA skal således ses i relation til R Således bør også dette drøftes bredt i sektoren, således der kan laves en fornuftig prioritering om implementering af RDA. Projekt R Data: Analyseprojekt vedrørende BIBFRAME Se kommentar til R Projekt R Linked data i den nationale infrastruktur Enig med FGI, dog har København en anden relevansvurdering, nemlig 3. Der anbefales desuden en nærmere dialog med DDB og andre relevant aktører, fx Bibliografisk Råd på baggrund af 2015-analysen. Projekt R16.32 Automatisk fjernlån af eget materiale Det er fint med en ekstra standardmodel med parametre defineret af FFU-bibliotekerne. Det ville stadig være optimalt, hvis vi kunne få udviklet folkebiblioteksmodellen, så der kan trimmes på ventetid i eget system. Vi synes stadig 14 dages ventetid er lidt, når man som vi har ex., som kan nå at komme hjem inden for den periode. Projekt R Yderligere udvikling og effektivisering af fjernlån Ja, det er fint at afsætte ressourcer til disse projekter for mindre FFU-biblioteker. 27

28 Projekt R OpenOrder: Migrere php-openorder til JavaEE Når det medtages udviklingsplanen, bør der fremgå tydeligere, hvordan det skaber en mere optimal driftsafvikling og som følge deraf en optimering af bibliotek.dk/danbib/ddb s driftsøkonomi Dette gælder også for R16.36-R16.40 Projekt R OpenHoldingStatus: Optimering af holdingsopslag mod FBSbiblioteker Projekt R OpenHoldingStatus: Migrere php-openholdingstatus til JavaEE Projekt R OpenRS: Migrere C++-delen til JavaEE Projekt R OpenRS: Skifte DBMS fra Oracle til Postgres Projekt R OpenRS: Flytte z3950-holdingsopslag til migreret (JEE)- OpenHoldingstatus-webservice I indledningen efterlyste via et mere bredtfavnende sprogbrug. Her i beskrivelsen har man dog oppet sig og anvendt halløjet som beskrivelse. Festligt, men er det nu også en så livlig begivenhed. Eller er det reelt koden og således algoritmens logiske snigen. 28

29 Projekt R VIP-basen (OpenAgency) migreres til Postgres 29

30 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl Bibliotek og kontaktoplysninger: Bibliotekerne i Vejles centralbiblioteksområde. Lilli Mortensen, Vejle Bibliotekerne 2. Generelle bemærkninger: Det er svært at få et overblik over hvad der bliver udviklet i DBC/DDB-regi ud over det, som er indeholdt i dette høringsoplæg. For at tage stilling til releaseplan 2016, kræver det overblik over alle udviklingsaktiviteter i 2015 hvilket ikke foreligger. Set fra et formidlingsmæssigt synspunkt undrer vi os over, at der ikke i Releaseplan 2016 er indeholdt mål inden for hverken VoxB eller Forsideservice. Det er væsentlige komponenter der beriger brugergrænsefladerne. Vi tror, at der er behov for at tage højde for mulig dobbeltudvikling inden for recommendation (Forslagsstiller, ADHL, Personalisering). Mange punkter fra Releaseplan 2015 går endvidere igen i Høringsoplægget til Releaseplan 2016, hvilket vi undrer os over. Det får nærmest karakter af en generel buffer for alle de større projekter, hvilket måske kunne have været undgået, hvis der forelå en 3-årig it-strategi for den nationale biblioteksinfrastruktur, sådan som det var meningen ifølge Releaseplan Prioritering og kommentering af udviklingsprojekter Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være: 0 = Bør ikke gennemføres 1 = Lav relevans 30

31 2 = Medium relevans 3 = Høj relevans Projekt R Bibliotek.dk: ADHL (digitale lån) Projekt R Børneforslagsstiller: Underholdning og læring Angiv prioritering: _1 Projekt R Forslagsstiller og rankering - oplevelsesindhold Angiv prioritering: _1 Projekt R Det dynamiske vidensystem alle grænseflader Angiv prioritering: _1 Projekt R Det dynamiske vidensystem - nye dynamiske datasæt Angiv prioritering: _1 31

32 Projekt R Adgangsplatformen (analyse) Hvis det er muligt bør det gennemføres allerede i 2015, idet det er på som Tema 6 i Releaseplan 2015 (nemmere og mere sømløs adgang til både fysiske og digitale materialer) Projekt R BOB-basen: Vis infomedia-links i artikelbestillinger Projekt R Bibliotek.dk: Vis nærmeste bibliotek der har åbent Angiv prioritering: _0 Opleves ikke som relevant i vores område af landet Projekt R Bibliotek.dk: Lister/personaliseringsindhold Angiv prioritering: _2 Dobbeltudvikling i forhold til bl.a. BPI bør undgås Projekt R Bibliotek.dk: Bestil flere materialer i et hug Angiv prioritering: _2 Kun relevant i forbindelse med Indkøbskurv/varekurv jf. nuværende debat om manglende afhentning af bestilte materialer Projekt R Bibliotek.dk: Forbedret lånerstatus - implementeringsprojekt 32

33 Angiv prioritering: 3_ Projekt R Søgning i eksterne dataset gennem OpenSearch Projekt R Bibliotek.dk: ADHL (udvidet filtrering) Angiv prioritering: _2 Projekt R KontekstSØG for forskere og studerende Angiv prioritering: _1 Projekt R Brugsscenarier for geodata i brønden Angiv prioritering: _2 Har været på tegnebrættet meget længe, og bør nu færdiggøres Projekt R Service til konvertering og udlevering af geodata Angiv prioritering: _2 Har været på tegnebrættet meget længe, og bør nu færdiggøres. 33

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være:

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være: Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: CBS Bibliotek ved Biblioteksdirektør René

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: Det Kongelige Bibliotek Kontakt: Leif Andresen,

Læs mere

Den nationale biblioteksinfrastruktur

Den nationale biblioteksinfrastruktur Den nationale biblioteksinfrastruktur Releaseplan 2016 Godkendt af DDB s koordinationsgruppe og styregruppe 24. juni DDB-sekretariatet Baggrund... 2 Høringssvar fra bibliotekerne... 2 Den videre proces...

Læs mere

Den nationale biblioteksinfrastruktur

Den nationale biblioteksinfrastruktur Den nationale biblioteksinfrastruktur Releaseplan 2015 Side 1 af 20 Indhold Indledning... 3 Grundlaget for Releaseplan 2015... 3 Finansieringsgrundlag for Releaseplan 2015... 3 De tre strategiske indsatsområder...

Læs mere

Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde

Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde FORFRA - fjernlånskonference 2015 Middelfart 29. maj 2015 Leif Andresen Chefkonsulent Det

Læs mere

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat.

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat. Notat Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk Til: DDB Kopi til: Bo Fristed, Martin Vellerup, Anne-Marie Schmidt Aarhus Kommune

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

Bibliotek.dk - udvikling i 2015

Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Status fra DBC Nyt i bibliotek.dk Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Nyt netpunkt Mails fra bibliotek.dk - Data@lsynet Opdatering af danbib.dk Bes@l og adgang - udvikling 2015 Konsekvenser af nyt bibliotekssystem

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17.

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17. 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 17. januar 2011 Indhold Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...4 Tema A01: Brugergrænsefladen...4

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen

Status fra Kulturstyrelsen Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard 11. og 18. april 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder og nationale løsninger

Læs mere

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark Bilag 1 Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark J.nr.: 370-4 9. december 2002 APO Tre scenarier, yderligere baggrundsmateriale, fem eksterne ekspertevalueringer

Læs mere

VIP-basen og nyt bestilsystem.

VIP-basen og nyt bestilsystem. DBC. Ny VIP-grænseflade fra 1.6.2010 Version: 29.5.2010. Side 1 (5) VIP-basen og nyt bestilsystem. Indhold: Ny opdeling af VIP-basens parametre i grænsefladen...1 Nye indstillinger efter 1.6.2010...2 Modtag

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde ding2tal DDBCMS Baggrund... Behov for velstrukturet og veludbygget grænseflade - et fælles basis-tema Behov for en samlet pakke (moduler + basistema) Minimere udgifter lokalt Bibliotekerne bag ding2tal

Læs mere

Borgerne har som følge af arbejdet fået:

Borgerne har som følge af arbejdet fået: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) blev i 2012 initieret som et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med det formål at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede offentlige bibliotekstilbud

Læs mere

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte side Formidling 14457 ALT-tekster skal

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

Afrapportering af projektet. BPI - Biblioteks Produceret Indhold. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Afrapportering af projektet. BPI - Biblioteks Produceret Indhold. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BPI - Biblioteks Produceret Indhold KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon:

Læs mere

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Oversigt Status Et helikopteroverblik Migreringsstrategi Opsamle data Sidespring: bibliotek.dk og DanBib på nettet Overgangsperiode nationale

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

REFERAT. Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan. Mandag den 7. december 2009 kl. kl. 9.30-14.

REFERAT. Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan. Mandag den 7. december 2009 kl. kl. 9.30-14. REFERAT Afdelingen for Biblioteker 15. januar 2010 ukv@bibliotekogmedier.dk Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan 2010: Mandag den 7. december 2009 kl. kl.

Læs mere

Kirsten Larsen, DBC Per Mogens Petersen, DBC

Kirsten Larsen, DBC Per Mogens Petersen, DBC Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan 2009, 17. december 2008 kl. 9.30 14.00, H.C. Andersens Boulevard 2, mødelokale 7 Deltagere: Hans Nielsen, for Bibliotekschefforeningen

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Bilag 1 Beskrivelse af Nyt Fælles Bibliotekssystem - Løsningsbeskrivelse

Bilag 1 Beskrivelse af Nyt Fælles Bibliotekssystem - Løsningsbeskrivelse Bilag 1 Beskrivelse af Nyt Fælles Bibliotekssystem - Løsningsbeskrivelse Baggrund 94 kommuner har tilmeldt sig som interesserede og finansieret arbejdet med at udarbejde kravspecifikationen til et nyt

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang.

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang. 1 Udviklingsplan 2010 afsluttende status Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Sidst opdateret: 31. december 2010 Dette dokument

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Danskernes Digitale Bibliotek den 2. december 2013 i Nyborg 1 Disposition 1. Undersøgelsen

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Ansøgningsskema til Digitalisering og Velfærdsteknologi

Ansøgningsskema til Digitalisering og Velfærdsteknologi Ansøgningsskema til Digitalisering og Velfærdsteknologi Ansøgningen sendes til: pijen@assens.dk 1. Projektnavn / betegnelse Angiv projektnavn/betegnelse: Det digitale Bibliotek (Danskernes digitale Bibliotek)

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

BOB-vejledning marts 2014

BOB-vejledning marts 2014 DBC: BOB - vejledning version_marts_ 2014 - Side 1 (18) BOB-vejledning marts 2014 Adgang til BOB...1 Adgang for filialer/betjeningssteder...2 Browseropsætning...2 bibliotek.dk: Fanebladet bibliotek.dk

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket

Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket Møde 28 Arkitektur & Middleware Referat Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket Deltagere: Arne Sørensen (AS), Christian Tønsberg (CT), Christian Vandel (CSV),

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Grundet transportproblemer ankom Annette Brøchner Lindgaard, Jytte Bræmer og Flemming Munch ca. midtvejs i dagsordenens punkt 5.

Grundet transportproblemer ankom Annette Brøchner Lindgaard, Jytte Bræmer og Flemming Munch ca. midtvejs i dagsordenens punkt 5. Referat 17. december 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 2. december 2014, kl. 11.30-16.30 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen,

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014 Laura Holm, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Kommandosøgning og linkme færdig og dokumentation

Læs mere

Fælles Bibliotekssystem

Fælles Bibliotekssystem Fælles Bibliotekssystem Møder med leverandører af 3. partssystemer, der integrerer til FBS Afholdt d. 22. og 23. oktober 2014 Spørgsmål til organisation, rammeplan og tilslutningsforløb: 1. Hvem leverer

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Open source platform til bibliotekernes publikumspc er

Open source platform til bibliotekernes publikumspc er Open source platform til bibliotekernes publikumspc er Afsluttende projektrapport Af projektleder Niels Schmidt Petersen ITK, Aarhus Kommunes Biblioteker 26. februar 2014 1. Projektets baggrund og formål...

Læs mere

STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012

STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012 STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012 INDLEDNING Vejdirektoratet siden sidst Nyt i vejman.dk siden sidst På vej i vejman.dk Den lidt længere bane Konvertering af data Brugerundersøgelse 2012

Læs mere

INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING HVAD SKAL VI MED DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK? Verden bliver mere digital: vores viden, vores flow af information, vores muligheder for kulturelle oplevelser.

Læs mere

Kommunen som forretning. René Poulsen, wiseo.dk

Kommunen som forretning. René Poulsen, wiseo.dk Kommunen som forretning René Poulsen, wiseo.dk Agenda Hvor tjener kommunen penge? Find det rigtige søgeord Den rigtige landingsside SEO optimering af landingssider Den hurtigste side kommer først i mål

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU)

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Foranalyse Projekt: PDM-kerne Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Projektdeltagere: 1. Indledning og baggrund Mogens Sandfær (MS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jørgen

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

REVIEW AF KRAVMATERIALE

REVIEW AF KRAVMATERIALE REVIEW AF KRAVMATERIALE Feedback til kommunerne, 10. og 11. december 2013 Kommunernes Sygedagpengesystem Indledning Ide-camps: Hvad kunne vi godt tænke os? Nov. 2012 Netværksmøde og kick-off på høring

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne

Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne Projektdeltagere: Bibliotekschef Per Steen Hansen, VIA UC (ph@viauc.dk). Projektleder Bibliotekschef

Læs mere

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C 8946 2022 sb@statsbiblioteket.dk www.statsbiblioteket.dk Danske Bank 02164069038514 CVR/SE 1010 0682 EAN 5798000791084 DIREKTE 0000 0000 MOBIL 0000 0000 nkf@statsbiblioteket.dk

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere