SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th"

Transkript

1 SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th

2 Velkommen til det lille andels hus på Ndr. Fasanvej 90, vi er en sund forening med 8 lejligheder, en stille opgang med godt naboskab og gode fællesarealer + billigt vaskeri og lukket grøn gård til ungerne. 3.th er til salg, lejligheden er 76kvm, nyrenoveret, 2 gode soveværelser, køkken-stue i et og et stort badeværelse. PRIS: Andels krone 329,10 x Andel pris 3000 Forbedringer Løsøre TOTALPRIS kr kr kr kr Huslejen på 4884kr inkluderer: - leje (3426) - yousee lille pakke (176) - aconto varme (490) - aconto vand (100) - byfornyelse lån (692) Potentiel køber SKAL kunne stille bankgaranti og overtagelse er januar 2016

3 Vurderingsrapport Over forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed jf. lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber 5 mv. Dato for besigtigelse : 5. august 2015 Andelsboligforeningen : A/B Nordre Fasanvej 90 Lejligheden beliggende : Nordre Fasanvej 90, 3 th., 2000 Frederiksberg Andels-/bolignr. : Andelsbolig nr. 8 Andelshaver : Pernille Korzon Dünweber & Peter Korzon Dünweber Deltagere : Pernille Korzon Dünweber & Peter Korzon Dünweber Repræsenteret fra A/B : Pernille Korzon Dünweber Vurderingsmand : Jens Klein, ejendomsmægler & valuar, MDE Oplysninger - Andelsboligen El-syn påkrævet : Nej, jf. sælger/vedtægter El-syn udarbejdet : Nej VVS-syn påkrævet : Nej, jf. sælger/vedtægter VVS-syn udarbejdet : Nej Samlede reguleringer vedr. lejligheden overført fra opgørelse over forbedring, løsøre mv. Forbedringer tidligere udført Nedskrevet til Kr ,- Forbedringer egne forbedringer Nedskrevet til Kr ,- Tilpasset løsøre Nedskrevet til Kr ,- Løsøre der ønskes overtaget af køber Nedskrevet til Kr ,- Tilbagehold indtil udbedret Kr. - Tillæg pga. god stand Kr. - Fradrag pga. dårlig stand Kr. - Individuelle oplysninger for vurdering: Besigtigelsesstand dvs. møbleret eller tom Vedligeholdelsesstand på besigtigelsestidspunktet : Lejligheden er besigtiget møbleret Der tages forbehold for bygningsmæssige fejl og mangler, der ikke har kunnet konstateres på grund af eventuelt indbo ved besigtigelsen. : Standen vurderes til samlet set at være vedligeholdt: 2. Normalt god. Angives som enten: 1.Under middel 2. Normalt god 3. Over middel Forbedringer udført af : Andelshaver Ja Håndværkere Ja, delvis Overtagne forbedringer Ja, delvis Vedligeholdelsespligt/forandringer : I henhold til A/Bs vedtæger 10 og 11

4 Oplysninger om lejligheden/boligen på vurderingstidspunktet: Antal beboelsesrum, eks. entré : 3 beboelsesrum Fordelingsentré : Nej Antal toiletter. 1 Antal bad : 1 Køkken : 1 køkken i forbindelse med stue Gasblus : Ja Opvarmning : Fjernvarme via ejendommens varmecentral Gulv - beboelse : Plankegulve Se NOTE Gulv - baderum Klinker Gulv - køkken Plankegulv Lofter : Pudsede, malede lofter i alle rum Vægge : Pudsede, malede lofter i alle rum Døre : Fyldningsdøre Delvis malet, delvis afsyret 2 afmont. døre modfølger Vaskemaskine : - Fælles vaskeri i ejendommen Tørretumbler : - Ifm. fælles vaskeri Termovinduer mod gade : Termovinduer Se NOTE Termovinduer mod gård : Termovinduer Se NOTE Elinstallation : HPFI A/B vedtægter modtaget : Ja Evt. tidligere vurdering modtaget : Ja Generelle forudsætninger for vurdering: Skjulte konstruktioner/ installationer Disse er ikke besigtiget og derfor ikke omfattet af nærværende vurdering. Dvs. der er ikke foretaget destruktive indgreb eller hultagning på bygningsdele. Loft og vægbeklædninger : Lovligheden af evt. arbejder (f.eks. nedhængte lofter) er ikke vurderet. Andelshaver indestår for lovligheden af disse installationer Almindeligt slitage, borehuller, knirkende gulve mv. i ældre ejendomme Funktionsdygtighed hvidevarer, løsøre mv. : Er ikke medtaget i vurderingsrapporten, idet lejlighedens tilstand afspejler lejlighedens alder og der må forventes en anden tilstand end for en nyopført ejendom. Særligt tænkes på tilstanden på gulve, døre, vinduer, tag, vvs- og elinstallationer, isoleringsgrad. Der må eksempelvis forventes knirkende gulve, skæve gulve, skæve vægge, døre der ikke kan lukke helt til, utidssvarende elog vvs installationer, træk fra vinduer og yderdøre, kuldebroer ved ydervægge m.v. oplistning er ikke udtømmende men eksempler på, hvad køber må forvente for en lejlighed i en ejendom opført det pågældende år. : Sælger indestår for oplysninger om og er ansvarlig for at løsøre/hårde hvidevarer mv. er funktionsdygtige. Ulovligt udførte arbejder : Ved ulovligt udførte arbejder påhviler udgiften til lovliggørelse sælger, såfremt det fremgår af vedtægterne/foreningens bestemmelser. Fradragsværdier : Fradragsbeløb til udbedring fastsat i nærværende vurderingsrapport bortfalder såfremt manglen er udbedret/afhjulpet/lovliggjort inden overdragelse sker til ny andelshaver.

5 Forbedringer omfattet af vurderingsrapporten : Vurdering omfatter hele lejligheden og de forbedringer andelshaver oplyser, ligesom andelshaver indestår for disses korrekthed. Såfremt evt. forbedringsarbejder/forbedringsværdier i det vurderede ikke kan dokumenteres dvs. f.eks. ved faktura eller materialekvitteringer er disse medtaget efter vurderingsmandens bedste skøn. Oplysning om forbedringer : Sælger oplyser bl.a. via opgørelse, om de forbedringer, der ønskes vurderet. Sælgers ansvar : Sælger er ansvarlig for manglende og ukorrekte oplysninger, skjulte fejl og mangler, samt evt. udførte arbejders lovlighed i enhver henseende. Herunder at der foreligger myndighedsgodkendelser, hvor dette måtte kræves. Medfølgende løsøre : Jf. lov om andelsboliger mv. er det ikke tilladt at betinge aftalen om køb af en andel, at køber overtager evt. løsøre medtaget i vurderingsrapporten. Gyldighed : Maksimalt 6 måneder fra udstedelsesdato, forudsat der ikke er foretaget arbejder i andelen. Øvrige bemærkninger : Vurderingen er ikke en tilstandsrapport og kan ikke træde i stedet for en evt. vedtægtsbestemt fraflytningsrapport/fraflytningsbesigtigelse. NOTE: Særlige bemærkninger vedr. stand, forbedringer eller lignende: - Andelshaver oplyser, at A/B-foreningen bekoster udskiftning af nedslidte vinduer/vinduespartier overalt i lejligheden jf. særskilt tilbud/omfangsbeskrivelse fra entreprenør. - Plankegulvet i værelset mod gård er på et mindre areal tidligere udskiftet/udbedret ved ilægning af nye planker. Om fradrag i vurderingsrapporten: Evt. i rapporten angivne fradrag bortfalder såfremt sælger udbedrer manglerne. De i vurderingsrapporten angivne fradrag er skønnede og der tages derfor forbehold for at den endelige fysiske udbedring af manglerne kan beløbe sig til at højere beløb. Fradraget kan således ses som en kompensation til køber. Eventuelle indsigelser ifm. vurderingsrapporten meddeles senest 8 dage fra modtagelsesdato. Formål for vurderingen: Vurderingen af ovenstående andelslejlighed er foretaget med henblik på at fastlægge værdien af eventuelle forbedringer/fradrag og løsøre i lejligheden samt give oplysning om den aktuelle vedligeholdelsesstand på vurderingstidspunktet. Vurderingen er udarbejdet jf. lov om andelsbolig og andre boligfællesskaber 5 m.fl. og efter ABFhåndbogens anviste retningslinjer.

6 Habilitet: Vurderingen er udarbejdet efter vurderingsmandens bedste evne, skøn og overbevisning og denne har ikke udover nærværende vurderingsforretning nogen tilknytning til sagens parter og kan derfor erklære at opfylde de i retsplejeloven nævnte habilitetsbestemmelser. Nærværende vurderingsrapport er udfærdiget i 1 elektronisk eksemplar, som er fremsendt pr. mail til rekvirenten. Vurderingsrapporten må ikke uden vurderingsmandens skriftlige samtykke anvendes af andre end rekvirenten eller til andre formål end ifm. salg af ovennævnte andelsbolig, eller i øvrigt gengives helt eller delvist eller offentliggøres. Vurderingsrapporten kan dog udleveres til potentielle købere og disses rådgivere uden yderligere. København, den 10. august 2015 Jens Klein Bilag: - Særskilt opgørelse over forbedringer, løsøre mv. (1 ark)

7 Andelslejlighed: oversigt over forbedringer, løsøre, tilpasset løsøre, fradrag mv. Adresse: Ndr. Fasanvej 90, 3 th., 2000 FRB. F = Faktura M = Materialekvittering Forbedringer - tidligere udført O = Overtaget % = nedskrevet til Vurderingsår: 2015 pkt. 1 Beboelse Lofter O pkt I alt Andelshavers egne forbedringer pkt. 1 Beboelse Danakon ingeniører F pkt. 2 Beboelse Byggetilladelse F pkt. 3 Beboelse Tømrer - væg/gulv - 2 fakturaer F pkt. 4 Beboelse Materialer - væg/gulv M pkt. 5 Beboelse Generel opretning - vægge M pkt. 6 Beboelse Elektriker - Eltavle / nyt el F pkt. 7 Beboelse VVS F pkt. 8 Bad Materialer M pkt. 9 Køkken Materialer M I alt Tilpasset løsøre pkt. 1 Beboelse Indbygget skab O pkt. 2 Køkken FROSTIG- køleskab M pkt. 3 Køkken NUTID - gasblus M pkt. 4 Køkken Opvaskemaskine M pkt. 5 Køkken Ovn M I alt Løsøre - der ønskes overtaget (køber er ej pligtig til at overtage disse løsøregenstande) (Nedskrevet værdi er anslået markedsværdi) pkt. 1 Køkken Emhætte med lampe F pkt. 2 Beboelse Skab M pkt pkt pkt I alt TILBAGEHOLD - angivne beløb tilbageholdes indtil nedenstående arbejder/mangler er udbedret Sted/Rum Beskrivelse Total Pkt. 1 Pkt. 2 I alt 0 Tillæg pga. god stand Beskrivelse Total Fradrag pga. dårlig stand Beskrivelse Total Samlede reguleringer vedr. lejligheden overført til vurderingens forside Totaler Forbedringer - tidligere udført Andelshavers egne forbedringer Tilpasset løsøre Løsøre - der ønskes overtaget TILBAGEHOLD - angivne beløb tilbageholdes indtil nedenstående arbejder/mangler er udbedret 0 Tillæg pga. god stand 0 Fradrag pga. dårlig stand FRADRAG 0

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

pr. 31. december 2011 af: A/B Jæger 2200 København N Matr. nr.: 1810 m. fl. Udenbys Klædebo Kvarter

pr. 31. december 2011 af: A/B Jæger 2200 København N Matr. nr.: 1810 m. fl. Udenbys Klædebo Kvarter Vurdering af handelsværdi som udlejningsejendom pr. 31. december 2011 af: A/B Jæger 2200 København N Matr. nr.: 1810 m. fl. Udenbys Klædebo Kvarter EJendomsmægler og VALuar, anpartsselskabet EJVAL, reg.nr.:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. ANDELSHAVERE... 2 4. INDSKUD... 3 5. HÆFTELSE... 3 6. ANDEL... 4 7. BOLIGAFGIFT... 4

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

pr. 31. december 2012 af: A/B Jæger 2200 København N Matr. nr.: 1810 m. fl. Udenbys Klædebo Kvarter

pr. 31. december 2012 af: A/B Jæger 2200 København N Matr. nr.: 1810 m. fl. Udenbys Klædebo Kvarter Vurdering af handelsværdi som udlejningsejendom pr. 31. december 2012 af: A/B Jæger 2200 København N Matr. nr.: 1810 m. fl. Udenbys Klædebo Kvarter EJendomsmægler og VALuar, anpartsselskabet EJVAL, reg.nr.:

Læs mere

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

Revideret 29.10.2003. Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø

Revideret 29.10.2003. Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø Revideret 29.10.2003 Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø Forord Denne orienteringsmappe er til oplysning for beboere samt eventuelt kommende beboere i Andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen Vedtægter for Andelsboligforeningen Ulfbuen Indhold Forord... 2 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3. Andelshavere... 2 4. Indskud... 2 5. Hæftelse... 3 6. Andel... 3 7. Boligafgift... 3 8. Andelsboligforeningens

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Søndergade 95, 5591 Gelsted 18. juni 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Mindstepris Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Licitation allonge til købsaftale

Licitation allonge til købsaftale Sag nr./ref.: 10067/Jacob Kabbel Underskrevne købere Navn Licitation allonge til købsaftale KUN DENNE BLANKET SKAL SENDES/LEVERES TIL MÆGLER Adresse Bud og overtagelsesdag Afgiver herved et bud på kontant

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VURDERING AF EJENDOMMEN

VURDERING AF EJENDOMMEN Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Vurd. nr. 06-518 VURDERING AF EJENDOMMEN Beliggenhed..: Lyngbyvej 38-60 / Omøgade 2-6 / Sejrøgade 1-5, 2100 København Ø Matrikelnr

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2011/005113 Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Side 2 af 88 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn God og

Læs mere

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002755 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Side 2 af 126 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 44, Nørresundby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sct. Kjeldsgade (1.2) Foreningens hjemsted er København. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje

Læs mere