/ ~ Pistolskytter. Grundkursus. For

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/ ~ Pistolskytter. Grundkursus. For"

Transkript

1 / ) / ) Grundkursus For Pstolskytter

2 r September 1991 ndlednng Dette kompende er udarbejdet udfra erfarnger om at de fleste kursusàeltagere gerne vl have et skrttlgt materale med hjem efter endt kursu$ Som ottest er det sær de vste ORplancher der ønskes dette kompende er derfor lavet en komplet afskrtt af samtlge de plancher der torventes anvendt under den teoretske gennemgang at kurset Kompendet er udelukkende udarbejdet tl kursusdeltagerne det der selvsagt under kurset vl være en grundg gennemgang at de enkelte emner som her stkordsvs er beskrevet ndholdet kurset er udarbejdet udtra egne erfarner som rffel og pstolskytte tdsskrfter ca 15 år lgesom der ogsa er hentet værdfuld nspraton dverse danske og udenlandske bøger og Pstolskydnng er mdlertd en sportsgren hvor den enkelte høj grad selv må afpréve og udvkle sne tearer og tærdgheder da det otte vser sg at det der er godt for den ene skytte kke nødvendgvs også behøver at være godt for den anden Kurt Kjær Petersen medlem af Rødovre Skytteforenng

3 ORGANSATORSKE FORHOD Dansk Skytteunon (DSU) De Danske Skytte Gymnastk drætsforennger (DDSG&) og Opdelng amtskredse lokale klubber og forennger f SKYDEPROGER DSU 10m uftpstol HD 15m Standardpstol HD 15m og 50m Frpstol Jun Jun Sen/Jun 25m Standardpstol HD Jun D 25m Grovpstol H samt på Hhold 25m Sportspstol D/Jun 25m Slhouetpstol Sen/Jun SKYDEPROGRAMMER DDSG& 0 15m Standardpstol HD 25m Standardpstol HD 25m Fnpstol HD Terrænskydnng Jun Jun Jun

4 nt nl sam lt '' Skker hedsbestemmelser for skyttens omgang med skydevåben og ammunton Fur nt rljrk k)dnn ("f dd t'n rurudllntnn: DU :' (o"""rlc O1^dl' txtjttlt'r dl "nl)('n o dt'n uc'rll hon'ndt 1lllflluntnn JU C'r de rjt nnsnt:' lx'\"tlsl OllCllllJ:'n nlf:j kyd('\'^brn n: nmll1unofl OU kun ml k'd(" p!l dc' nr TlYfldchNC'rnC' J:ookC'ndtt' skydc'h:1nl':1n' "l'c oc dtn d(' ror 10111":1:l'O(" clt'ltlc'ndc nstrubcr crucocr SKA rnls:cndc 1K'tC'mmclC'r ATD o\'crhntdes: 1 For kydf1ncc'n kln fnclc' tn klll JU skrr de nt \'fl!mel cor runk tollt'rncll:tlct 01("(1 (('1\ pdx' OJ: 11ll1UntÎollC'n tl df"t p:l' c:l'ld('nd(' hh(n ("r Út'rl kurr(ktr t)'l)(' ll1l utk:lcll:l'l 01: rrn 2 1"<" [ ""<le;'n ('\: "rq'l" "r "u<l " kun ro"d" <("!' <ll'(( ddc'!tc'!'\:slndplllj os: ro! nr tt':" C'r blcc't C\'C'llllaJrl!';(' hc'rllnf!';k vdt'lt'{krt'n \ J l:ullltlll: oc nlludnn: knl nhd foc't:j:( p!l standpbd\;('n OJ: mnl p lx'll r'j('(\(jl' mod 1:;\'t"Jr""tllltnc('n 4 Strllk ('[('r ('11 kll:1ll":"; nrhjtnlr'c oc for cu rorljldn t:llll p\;\\t'l\ kllll>u llnlltlt11\ ';\\>('n oc nt"l"hyn kontrolll'r{'lt w:llll lth'rl't ("r 101:11 OC nw;':l\'011ltllrolt11(rt ('r lornl fuf JllllruJlt'r"aml nl dn l k(' l'ddrr (rc'llulh'tj('c'll\t'r tll!k'l tknnt' proc(t!u rc sk:lloc' s ennern(nrt"s ws du klll dlcrlndc \!mcl p:\ tl1ndpl;tln 5 Fõr CU o\'c'fljrncc'{ C'l lndel 1:yrl('\'hlx:n cl('( r'\r du lt ('crt \';\h('ll tjlmcc e(lt'r udlfln ('!l('r ("tlc'f du dl rcet v;\bcn cen rrtcf ll du 11(" cc'n ld kkc' S:l hur o"('f\';\:c dc'1!òknl JU!òlf:lk vc'd ('(lcn;rn fc' dj: nl!d)nct kkc' N lllth (lt dcf kkc cr rrc'nlnlnh('cro\cr plxn 6 Du nl^ lldrc (ore:1\:('!òîj:lt /cl('r nr:r;{'ho\'clscr nlcd dl \'A)('n rcltct mod p("r>onc'rl/:(ht\ "dnnnc' c'l\'cl!òrr kkc' O\^ (arc'c:\ Põ SC' dc'r ar dct knn \'('rr ll errnc' (or artlcrl!'õc'rnr 7 Gc\"!crcr p!'tolcr OJ: rclllc'r(' skll A1Tl) lrnno:portc'r hen haldss [:c\'n:rrode(nl/kuf(t'rt OJ: PlstaltnskC'/kurrcrt udcn far sky debrtnen Pfc skyddj:\nl:n b;t'(c's ""ben mnl n\undn[:cn apld Drt skll nd"' dere t)'ch'lct kunnc S('5 o{ fltmet C'r lamt ds nt t>undtykketl 16sen er bd:(c' stllnj:'/lllj:c'! ud OJ: nt lromlen ph cn rc'voler!lr slhet ud ltll[:lcc\'lt'rcr sknl lnc'fn' knlc'kkc"dc' 8 Er dc'r r('ro!'cr m('!c'ol!'tlndplnd::cll OJ: k\'('rnc' knt dl \t'tlx'n \'ærl? nnadt OJ: bc (ra cj:: OJ: DU n\: kkc' rorc' dn (or dcr J:cn (Or J: \'el lllndclsc herll nf skydc'lnkrcn Ð DU sknl uhc! UBETNGFT udlydc tlcn nns\'nrla:c skythltdr dlrr bnnekoololnndors nn\'nncc'r OJ:' ordrc'r Fr du ntenc p:\ k)"tlc'bnnc'n er DU ons\"nrla: (or sk)'dllnj:c'n korrc'kte 5:C'nnC'nlrard!'c 0:: nr \'ldnj;: henhald tl dss(' skkerhnlsbcsl(nlmelst'r aj: nstruksen for brugen o( p;\cl"ldcnde skrdcl:jõ\l\c 10 Oct eor enh\'c'r skytlc's "ct ST1AF\S lt crlx: nd a('f far brud cller lllab ll brud p!l skkcrhc"dslx!'(nlo1cl!òcrtll' Overtrredclse af en eller nerc nf rornnnæ\'nte!kkerht'd!'llcm melser SkD!trnks pl\tnlcs o knn mc'dfore hort"snnr rra skydebanen nl"orlge tlfreld!l knn o'erlrædt'!se tlce meùfore skyttens ode lukkelse "( sn rorenn Dle stem01eler 2æld!'r (rn rnr" 1988 for medlcfllmcr untc'r De 01': D3nske Skytle' Gymnastk dfl('!srorcnngcrs Sky1t('J:rup D;lnsk Sk}!tC' Unon NB 1usk ATrD sk}'tle 1"'1Jcr l"kucr ophold põ sk)'dobonor bl"rc horc\'n:rn under ''

5 \ "' "' ''

6 ' FORUDSÆTNNGER FOR ET GODT RESUTAT Et gentagende afhængg af: Våbnet godt skud er Ammuntonen Teknsk færdghed Psyke God kondton \ PSTOEN påldelghed avtlggende pbe Balance våbnet Skæftet '/ ndstllng af håndballestotte Aftræk Sgtemdler Placerng af aftrækker Overholdelse af "UT" krav Vedlgeholdelse '/

7 AMMUNTON 45mm (kalber 177) lufthagl Cal 22 long (56mm) Cal 22 Short (56mm) Cal 32 Wadcutter og semwadcutter Cal 38/357 Wadcutter og semwadcutter "' Start udvalg Mange prslag Test for skudbllede rekyl og påldelghed BEKJEDNNG Bukser med lomme eller lvrem skal kunne holde muskulatur varm Jakke skal beskytte skuldre arm og nakkemuskulatur mod træk og kulde uden at forhndre skydearmens fre bevægelghed Der bor være lomme jakken tl den fre hånd Skoene skal kunne gve et stablt fodfæste Skyttekasketten skal beskytte mod generende lys og eventuelle andre forstyrrelser

8 UDRUSTNNG HOREVÆRN: Skal altd bæres på skydebanen kke skumpropper eller patronhylstre BESKYTTESES/SKYDEBRER: Ved al form for skydnng med skarp ammunton bar ojnene beskyttes med brller Skydebrller kan korrgere for evt synsfejl og kan tlpasses den belysnng der er på skydebanen En svag postv lnse kan forhndre ojet soge ned mod skven at KKKERT: Hjælper skytten tl at folge sn skudrytme og evt korrgere sgtet Mnmumskrav tl en egnet kkkert er en forstorrelse og lnse på 20/50 ''

9 '' FODSTNG OG KONTRO Hojre fod ca 45 g=ader på skven Venstre fod parallel med hoj=e fod Afstand mellem fodder svarende tl skulderbredde Skudstllng afproves forst uden våben Kor=geres derefter provesgtes med våben Husk at håndfatnng skal være korrekt \J Ojenene lukkes pstol en hæves tl skudstllng Ojnene åbnes og pstol en skal da staèg pege drekte mod målet Det er kke rgtgt at korrgere en fo=kert nct=ettet skydestllng ved at svnge arm eller ove=krop '' KORREKTlqN AF FODSTNG Er det nodvendgt at foretage korrkton af sjeydestllngen flyttes venstre fod for H håndsskytter rnodsat den retnng hånden onskes flyttet tl Hojre fod drejes forsgtg så fodderne stadg er parallelle aht balancen Pstolhånden skal være helt udstrakt albue og håndled fastlåses når hånden hæves tl skud Armen skal være fastlåst ndtl skud og eftersgte er gennemfort \ \ \ \ 1;; \ ;= (U & / ': r';r\ :;: \ " t7 ::\ : \ \ \ : "'

10 \/ DEN STABE FODSTNG Fodderne parallelle (efter behag) fordeles jævnt på på begge ben et svagt tryk under storetæerne Vægten der må gerne kunne mærkes Kroppen holdes opret med en svag hældnng forover for at kompensere våbnets vægt Hovedet holdes hojde med sgtemdlerne Hele kroppen skal foles afslappet uden spændnger skuldrene skal være sænkede HÂNDFATNNG f{ v Pstolen holdes et fast greb af lang og rng fnger Bortset fra pegefngerens yderste led skal hånden være berorng med skæftet Undersden af våbnets ramme rngfngeren Tommelfngeren uden at klemme Tommelfngeren pegefngeren skal hvle på skal lgge nd tl skæftet skal helst være på hojde med Et skæfte der kke passer skytten skal tlpasses 1JrJ3 J /;/\ \ ;: { \ \1 t'

11 '' VEJRTRÆKNNG Andedrættet ska1 være ro Tag et par ro1ge vejrtræknnger loftes skudojeb1kket nden pstolen Tag et dybt åndedrag samtdg med at psto1en loftes And ca halvt ud samtdg med at pstolen fores nd sgteområdet Brng åndedrættet helt ro om sgtemdlerne og koncentrer dg '' Skuddet skal være afgvet nden 10 sec e1lers skal der sættes af og begyndes forfra SGTEMDER OG SGTEBEDE '/ Sgtemdlerne bor være store og tydelge Sgtemdlerne bor afpasses t1 den type skydnrlg man deltager skarp belysnng fx sollys skal sgtemdlerne scldes for at undgå reflexe Såfremt fodstllng og håndfatnng er korrekt skal det kun være nodvendgt at toretage små korrektoner når hånden tores op sgte1ne Husk at det er på sgtemd1erne og kke på skveln synet skal være rettet ''

12 SGTEMDER OG SGTE Kontroller at sgtemdlerne sdder ordentlgt fast og kke er beskadget Væn dg tl altd at sgte samme sted Korrekton foretages på sgtemdlerne Der bor være ca én rngbredde luft under det sorte NDRETNNG AF SGTEMDER Pstolen skal holdes nden for sgteområdet dvs at en mndre pendlng godt kan tllades D '' D ;P :' Forskydnng mellem stolpe og korn straffes dermod hårdt =0 OaO '' Kæntres pstolen v det ændre træfpunktet : " Er der tale om en ensartet kæntrng fra gang tl gang korrgeres blot herfor på sgtemdlerne " '

13 '' KORREKTON AF SGTEMDER SGTEMDER SKA NDSTES EFTER: Skyttens øje lys vnd afstand skydestllng håndfatnng Den vede skytte korrgerer efter 23 gode skud Under skydnng kan skudbllede ændre sg lkorrekton ndvendgl æs nstrukton for ndstllng og v Mddeltræfpunkt í ' )\ \' ' /\ " e _ t Der klkkes op og tl venstre NDSTNG AF AFTRÆK '/ Standardpstol mn vægt 1000 gram Grovpstol mn vægt 1360 gram Ved trykpw1ktsaftræk bør fordelng mellem fortryksvægt og bageste trykpunkt Være ca 600/400 gram på standardpstol Aftræksvandrng tl trykpunkt bør 2 være ca rom Trggerstop (vandrlng efter skudafgang) bør kke være for tæt mn 1 mm frgang 'J

14 v PACERNG AF AFTRÆKSFNGER Det er af uhyre vgtghed at aftræksfngeren placeres rgtgt på aftrækkeren hvlket også betyder at fngeren skal placeres ens hver gang Ved hoj af1:ræksvægt (1360 og derover) skal aftrækkeren sdde bojnngen mellem 1 og 2 led Ved skydnng med cal 22 placeres aftrækkeren mdt på 1 led v Vær opmærksom på at aftræksfngerens 1 og 2 led under ngen omstændgheder må berore skæftet AFTRÆK OG SKUDAFGANG Der skelnes mellem to former for aftræk: Det bevdste og det ubevdste Det bevdste aftræk kan kun anbefales af meget vede skytter Ved det ubevdste aftræk oges trykket langsomt ndtl skudafgang Er der på pstolen et aftræk med markeret trykpunkt kan dette tages samtdg med at pstolen hæves '' Når pstolen be fnder sg sgteområdet ges trykket derefter tl skudafgang \J ï E :> 0_ ::oj> / ' '< / / /' 1" " '" '< p c ll"'"1c"' "\ (CW"'CPt'1C""' J:or'?;aooqr

15 PACERNG AF AFTRÆKSFNGER Forkert fngeren er for krum trykker skævt Forkert man kan kke med fngerspdsen kontrollere et hojt aftrækstryk '' oj! o t:: ì: \ ";to;rt trvkket FnrKprt fnaeren

16 EFTERSGTE En skudproces er forst afsluttet når eftersgtet er overstået og hånden sænket Efter skudafgang skal skytten regstrere det sgtebllede der var skudojeblkket Skytten står stlle og afventer den opadgående rekyle Når våbnet er tlbage sgteområdet kan hånden sænkes og aftrækkeren slppes \ Glees eftersgtet kan det betyde: at koncentratonen om sgtemdlerne mstes nden skudafgang at grebet losnes for tdlgt at armen sænkes for tdlgt Ved korrekt eftersgte skal skytten kunne melde skuddet noter på papr hvor du mener skuddet sdder kontroller med kkkert eller ved at kore skven tlbage om var rgtg dn skudmeldng Er der kke overensstemmelse kan det skyldes at opfolgnngen kker er udfort korrekt eller manglende koncentraton UpalOJ'Vng Har boqa' man Slltla P$loeon 'cvar Slflgl! 2 J 6 >0 " '2 " Tld skundpt'

17 " /"'1"'' ' v :1);)0: '' SKUDMEDNG Õ bed: (/ ( p "0'''' rræ:lnc/sv"e: ; 123 rý 4\ 5ïJ6 ::'\ /;::::::::\ 78!J9 ' / ;: : (' lo}:(12 P p bùcj : v'be:1 : \"""0 :!! / <) 71 é: 9 :1! 1 ; \ : : 21 Q'" '' tl : 1 \ ':""" ='\ /"'_ :ec' / ': ''"'"'' '\ P Ol"! (!ltn f " ' \' ( ( \ \ " ' rær:nchævne: b t:' ') ;Ammo: :_J J ld: t '' (\ /::::::::> (" ' \ \ (r \ ': \ /:::::" f \ \ ' : '7T TJ7 'Y]J p! 1 _ : ' \ \ ':::! J l / J) \ \ \::::// / 4/ 5 /:::::'" r? (/ 7\ 391 / 6' 'w f?\ f? \! 1 "! 1 (!!! '' : ( C'j /

18 SKYDNNG MED SKARP Kontroller at sgtemdler er rgtgt ndstllet fx ved at starte med fast anlæg Når sgtemdler er ko:rekt ndstllet begynd da med en hvd skve D '' Aftræksfejl på fg A Korrekt skudbllede afslores som vst 0'' ' ' J ' : : ndov på hvd skve afgvelse af skud nden for rette td (benyt stopur) Planlæg dn trænng Slap af nden du går på banen Benyt checklste ndtl du har opnået en fast rutne '' Hellere 30 gennemtænkte end 60 "bortkastede" skud Koncentrer dg om dt næste og ntet andet skud

19 '' Checklste ved pstolskydnng '' Grovndretnng: 1 Se mod målet 2 ndtag skydestllng 3 Kontroller håndfatnng 4 Tag to dybe ndjudåndnger 5 Tænk på at være rolg og koncentreret gentag ndvendg rolg og koncentreret tænk på en god skydnng du har haft 6 ad blkket glde fra retnngspunket over forreste og bagerste sgtemddel 7 ås håndled 8 Dyb ndåndng loft pstol ånd halvt ud tag rgtgt sgte 9 Tag det bløde foraftræk 10 Brng åndedræt ro Fnndretnng og skudafgang: 1 Koncentrer synsskarphed om sgtemdlerne 2 Sgt mod mål 3 Med stadg tanke på rolg og koncentreret øges tryk på aftrækker tl skudafgang 4 Fasthold sgte efter skud bemærk sgtebllede v Efter skudafgang: 1 ad pegefnger gå frem uden at mste følngen med aftrækkeren og bevar sgtebllede 2 ndtag udgangsstllngen 3 Afgv sgtemeldng

20 SKYDNNG MED SKARP Trænng er kke po en trace Analyser hvert skud (også de gode) Glem derefter forrge skud og koncentrer dg om det næste Væn dg tl at sætte af hvs skuddet kke er afgvet ndenfor ca 810 sekunder Hold pause hvs du foler dg træt eller er ukoncentreret AFSORNG AF AFTRÆKSFEJ Ved tortrænng må pstolen kke rore sg skudojeblkket Sgteblledet skal stå helt skarpt og rgtgt forhold Ved skydnng med skarp kan en and en lade pstol en og fx putte en eller flere tomme patroner trommelen magasnetl Aftræksfejl v da tydelgt kunne ses når skytten ntetanende afgver st skud

21 v ERKENDESE AF FEJ D" " ' OJ ' ' Mangler teknk eller koncentraton Bevdst aftræk Ander ud under sgte Dårlg kondton o CJ n l Gl Forkert skydestllng Forkert fatnng Trykker med tommelfngeren Korn tl hojre Rykker skudàet af Gver efter hånàled Oger grebet om skæftet W "':' Cj Skuddet folges kke op Ukoncentreret For fnt korn Bojer håndled for at modvrke rekylen Bevdst aftræk Hælder våbnet 'j E':7 '' EJ Klemmer skævt med aftræksfngeren ngen luft mellem aftræksfnger og skæfte Korn tl venstre Trækker våbnet tlbage ved skudafgang Slækker albueled ved skudafgang Bevdst aftræk vljebetonet aftræk Har tænkt på skudafgang stedet for på sgtet Slækker aftræksfnger for tdlgt efter skudafgang íst] For tæt ved sort spejl optsk bedrag Våbnet trækkes tlbage ved skudafgang Ukoncentreret Groft korn :::: J ' Modtryk med håndfladen osner håndled når skuddet går Bevdst aftræk vljebetonet aftræk

22 at T0RTRÆNNG Den måske bedste trænng Hele skudprocessen kan gennemgås Der er kke noget præstatonspres ngen generende rekyl hvlket betyder at fx aftræksfejl afslores meget tydelgt Er man besddelse af egen pstol kan tortrænng foretages hjemme Der er ngen patronomkostnnger De ndhostede erfarnger ved tortrænng kan fnpudses på skydebanen Af ulemper ved tortrænng kan nævnes: at det kan foles kedelgt det lange lob det kun er få våben der har en ndbygget tortrænngsfunkton for ale andre våben er det nodvendgt at beskytte slagstften ved brug af fx klkpatroner

23 MENTATRÆNNG Huskeregler omkrng underbevdstheden: Underbevdstheden kan lde gentagelser Sg tl dg selv gen og gen dt ønske Vær altd postv Fokucer på det du ønsker kke på det du v undgå Vær altd præcs Underbevdstheden foretrækker smple nstruktoner uden mange detaljer

24 skydehånd "' KONDTONSTRÆNNG En god kondton gver: hurtgere reakton bedre lungefunkton mental s"tyrke Et fast greb om pstolen og en rolg hånd kræver styrketrænng af: arme skuldre ryg benmuskler Forbedrng lobeture af lungefunkton: svomnng cyklng sjpnng Styrketrænng: trænngsprogram motonscenter håndvægtl fjedrebelastet _ tortrænng håndklemme dverse ovelser der kan udfores hjemme med pstol v

25 FYSSK TRÆNNG Veludvklet skvdeteknk er kke nok God fyslk og psyklsk trænng er også nødvendg da skydnlng stller krav tl: Udholdenhed Hurtge God Fyssk og psyksk styrke reaktoner lungefunkton Kun herved skres den nódvendge stabltet skydnnge TRÆNNGSPROGRAH Tlpasses skyttens alder almene fysk samt det mål der ønskes opnået Fyssk skyttetrænng skal kke góre skytten tl "superat letl' Husk på at forkerte eller for anstrengende gve skader sam feks muskelnfltratoner Trænngen opbygges óvelser kan gradvs og vedlgeholdes regelmæssgt 20 mnutter daglgt = vedlgeholdelse hertl skal så lægges det opbyggende TRÆNNGSPROGRAH Et trænngsprogram skal sammensættes består af: således at det Kondtonsgvende óvelser Styrkeopbyggende øvelser Øvelser der udfóres på skydebanen sam opvarmnng

26 2 KONDTONSTRÆNNG Forbedrng af hjerte og lungekapaetet eentratonsperoden óbetrænng joggng Cyklng kondeyklng Boldspl Svømnng Sjpnng Gymnastk kredslób kon STYRKETRÆNNG Skal skre at våbnet kan holdes gennem en hel skydnng Trænng motonseenter Håndvægte H Fjedreklemme Gymnastk kg H gummbold 78 em Tórtrænng og skarpskydnng korrekt skydestllng dameter OPVARMNNG FØR SKYDNNG Opvarmnng skal stmulere bloderkulatonen og forbedre koordnatonsevnen Opvarmnng påbegyndes ca 20 Der følges et på forhånd fastlagt program ters længde Opvarmnng kan også vrke psykologlsk fra den forestàende skydn1ng 30 mnutter fór skydnng af ca 5 mnut Afleder tankerne

27 Mærk MENTATRÆNNG AUTOGENTRÆNNG Forbereder dg tl skydnng Fjerner negatve tanker Medfører afslapnng Mndsker muskelspændnger TRÆNNGSPROGRAM u Øvelser der hurtgt kan brnge dg stand Sd Spænd Afslut en afslapnngstl med lukkede øjne tag nogle dybe ndåndnger og ånd ud (skal géres langsomt) ale musker hold spændngen slap af afspændngen evt føles varme Gentag øvelsen langsomt Føles ubehaq under øvelsen afbrvder du straks ca 10 sek MENTAE 0VESER '" Eksempler på øvelser der kan bruges for og under skydnng gentag for dg selv Jeg Jeg Hvad Jeg Jeg er rolg er afslappet ved jeg kan Jeg tør godt lean jeg mste Jeg lean lave et dårlgt skud lde at sleyde står nde en glasklolelee ntet lean forstyrre mg G

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv:

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv: At slå hinanden så man får varmen 077 To og to skiftes i til at slå hinanden over det hele. Begynd med din partners fødder, slå grundigt op ad hendes ben og derefter over hele hendes krop. Slå virkelig

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING. Har du spørgsmål? Send mig en mail på micha@initiumfitness.com

UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING. Har du spørgsmål? Send mig en mail på micha@initiumfitness.com UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING 10 minutter. Middel puls. Løb, cykling, sjippetov, cross trainer, stepper, etc. DB SUMO SQUAT Prøv med 8-15 kg Stå med benene meget spredte. Lad tæerne pege let ud til siderne.

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

Træning med Redondobold

Træning med Redondobold Øvelse 1 Rygstræk Læn forover med strakte arme og bolden mellem hænderne. Spænd i maven. Løft armene så langt op du kan uden at bukke armene. Øvelsen kan mærkes på skuldre og øvre ryg. Øvelse 2 Squat med

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

der havde bevaret sil gode

der havde bevaret sil gode = 9 =_! = : =! = =r- = =1 å = = = : = E = 9= = Så for søren der røg synngen oyerlæderet på mn ene sko. Ja så er det bare om at komme afsted og få købt et par nye. Men hvor skal man dag tage hen. Ved gennemgang

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

Træn sammen med glæde!

Træn sammen med glæde! Træn sammen med glæde! Disse øvelser hjælper dig til at holde dig i form og dermed lette hverdagen. Samtidig er de tænkt som et fornøjeligt samvær med besøgende familie og venner, fordi alle øvelser kræver,

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde Er dit arbejde farligt? KROP & FYSIK Skærmarbejde 1 Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen? spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte selvfølgelig ikke på

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret.

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Af Lars L. Andersen Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder FY0 Oblgatorsk laboratoreøvelse O p t k Hold E: Hold: D Jacob Chrstase Alevergsdato: 3. aprl 003 Morte Olese Adreas Lyder Idholdsortegelse Idholdsortegelse Forål...3 Måleresultater...4. Salelser...4. Spredelse...5.3

Læs mere

FoW,e\ L,r'J* 3 I. spomæ EM er kommet igang

FoW,e\ L,r'J* 3 I. spomæ EM er kommet igang ,.u- -.f1\v vr". FoW,e\ L,r'J* 3 I t'u zu ll spomæ EM er kommet gang 315 bues$ter deltog aftes den offcelle åbnng af de 13. europamesterskaber for ungdom, hvor Nvkøbng f. euestyttelaugs formand Dan Hansen

Læs mere

Dental ergonomi. Kroppen

Dental ergonomi. Kroppen Dental ergonomi METTE KREBS Normalt er det tandlægen, der spørger patienten, hvordan det går med tænderne. Men hvordan går det med tandlægerne? Inden for de sidste par år har undersøgelser fra både Dansk

Læs mere

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen Rigshospitalet Træningsprogram når du ligger i sengen 2 Træningsprogram når du ligger i sengen Dette program er udarbejdet til dig, som er sengeliggende. Det består af otte øvelser, der træner de store

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV 1. UDGAVE, 1. OPLAG NOVEMBER 2014 AUTORISATION Nærværende publikation FSU 902-63 TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

Læs mere

Et simpelt redskab som ikke blot forbedrer din holdning, men også din sundhed. Stræk. Styrke. Stabilitet

Et simpelt redskab som ikke blot forbedrer din holdning, men også din sundhed. Stræk. Styrke. Stabilitet Et simpelt redskab som ikke blot forbedrer din holdning, men også din sundhed Stræk Styrke Stabilitet Rygsøjlen Ryggen består af 24 ryghvirvler, der sammen med de intervertebrale diske, gør rygsøjlen fleksibel.

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Patientinformation. TRIN 1 Øvelserne i Trin 1 udføres 1-2 gange dagligt af ca. 15 gentagelser, medmindre andet er anført under den enkelte øvelse.

Patientinformation. TRIN 1 Øvelserne i Trin 1 udføres 1-2 gange dagligt af ca. 15 gentagelser, medmindre andet er anført under den enkelte øvelse. Generel information Øvelsesprogrammet består af 3 Trin. Start med øvelserne i Trin 1 og gå først til næste Trin i øvelsesprogrammet, når du kan udføre øvelserne uden, at du oplever forværring af smerter

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als 1. januar sammensluttes Superfos Dammann als og A/S Luxol. Det er vort hàb, at den tlld, der har været vst os, må blve over ført tl vort nye selskab: Jr Superfos Dammann-Luxol as Tune lufthavn. Asfaltentreprsen

Læs mere

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G N.B. S G E N E R A L F O R S A M L N G TORDSDAG DEN 25. JANUAR AFHOLDT NB ST ARLGE GENERALFORSAMLNG pa NØRHERREDHUS. DER VAR GANSKE FNT FREMMØDE. UDOVER BESTYRELSEN VAR DER GODT 60 MEDLEMMER OG FORÆLDREREPRÆSENTANTER.

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere