/ ~ Pistolskytter. Grundkursus. For

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/ ~ Pistolskytter. Grundkursus. For"

Transkript

1 / ) / ) Grundkursus For Pstolskytter

2 r September 1991 ndlednng Dette kompende er udarbejdet udfra erfarnger om at de fleste kursusàeltagere gerne vl have et skrttlgt materale med hjem efter endt kursu$ Som ottest er det sær de vste ORplancher der ønskes dette kompende er derfor lavet en komplet afskrtt af samtlge de plancher der torventes anvendt under den teoretske gennemgang at kurset Kompendet er udelukkende udarbejdet tl kursusdeltagerne det der selvsagt under kurset vl være en grundg gennemgang at de enkelte emner som her stkordsvs er beskrevet ndholdet kurset er udarbejdet udtra egne erfarner som rffel og pstolskytte tdsskrfter ca 15 år lgesom der ogsa er hentet værdfuld nspraton dverse danske og udenlandske bøger og Pstolskydnng er mdlertd en sportsgren hvor den enkelte høj grad selv må afpréve og udvkle sne tearer og tærdgheder da det otte vser sg at det der er godt for den ene skytte kke nødvendgvs også behøver at være godt for den anden Kurt Kjær Petersen medlem af Rødovre Skytteforenng

3 ORGANSATORSKE FORHOD Dansk Skytteunon (DSU) De Danske Skytte Gymnastk drætsforennger (DDSG&) og Opdelng amtskredse lokale klubber og forennger f SKYDEPROGER DSU 10m uftpstol HD 15m Standardpstol HD 15m og 50m Frpstol Jun Jun Sen/Jun 25m Standardpstol HD Jun D 25m Grovpstol H samt på Hhold 25m Sportspstol D/Jun 25m Slhouetpstol Sen/Jun SKYDEPROGRAMMER DDSG& 0 15m Standardpstol HD 25m Standardpstol HD 25m Fnpstol HD Terrænskydnng Jun Jun Jun

4 nt nl sam lt '' Skker hedsbestemmelser for skyttens omgang med skydevåben og ammunton Fur nt rljrk k)dnn ("f dd t'n rurudllntnn: DU :' (o"""rlc O1^dl' txtjttlt'r dl "nl)('n o dt'n uc'rll hon'ndt 1lllflluntnn JU C'r de rjt nnsnt:' lx'\"tlsl OllCllllJ:'n nlf:j kyd('\'^brn n: nmll1unofl OU kun ml k'd(" p!l dc' nr TlYfldchNC'rnC' J:ookC'ndtt' skydc'h:1nl':1n' "l'c oc dtn d(' ror 10111":1:l'O(" clt'ltlc'ndc nstrubcr crucocr SKA rnls:cndc 1K'tC'mmclC'r ATD o\'crhntdes: 1 For kydf1ncc'n kln fnclc' tn klll JU skrr de nt \'fl!mel cor runk tollt'rncll:tlct 01("(1 (('1\ pdx' OJ: 11ll1UntÎollC'n tl df"t p:l' c:l'ld('nd(' hh(n ("r Út'rl kurr(ktr t)'l)(' ll1l utk:lcll:l'l 01: rrn 2 1"<" [ ""<le;'n ('\: "rq'l" "r "u<l " kun ro"d" <("!' <ll'(( ddc'!tc'!'\:slndplllj os: ro! nr tt':" C'r blcc't C\'C'llllaJrl!';(' hc'rllnf!';k vdt'lt'{krt'n \ J l:ullltlll: oc nlludnn: knl nhd foc't:j:( p!l standpbd\;('n OJ: mnl p lx'll r'j('(\(jl' mod 1:;\'t"Jr""tllltnc('n 4 Strllk ('[('r ('11 kll:1ll":"; nrhjtnlr'c oc for cu rorljldn t:llll p\;\\t'l\ kllll>u llnlltlt11\ ';\\>('n oc nt"l"hyn kontrolll'r{'lt w:llll lth'rl't ("r 101:11 OC nw;':l\'011ltllrolt11(rt ('r lornl fuf JllllruJlt'r"aml nl dn l k(' l'ddrr (rc'llulh'tj('c'll\t'r tll!k'l tknnt' proc(t!u rc sk:lloc' s ennern(nrt"s ws du klll dlcrlndc \!mcl p:\ tl1ndpl;tln 5 Fõr CU o\'c'fljrncc'{ C'l lndel 1:yrl('\'hlx:n cl('( r'\r du lt ('crt \';\h('ll tjlmcc e(lt'r udlfln ('!l('r ("tlc'f du dl rcet v;\bcn cen rrtcf ll du 11(" cc'n ld kkc' S:l hur o"('f\';\:c dc'1!òknl JU!òlf:lk vc'd ('(lcn;rn fc' dj: nl!d)nct kkc' N lllth (lt dcf kkc cr rrc'nlnlnh('cro\cr plxn 6 Du nl^ lldrc (ore:1\:('!òîj:lt /cl('r nr:r;{'ho\'clscr nlcd dl \'A)('n rcltct mod p("r>onc'rl/:(ht\ "dnnnc' c'l\'cl!òrr kkc' O\^ (arc'c:\ Põ SC' dc'r ar dct knn \'('rr ll errnc' (or artlcrl!'õc'rnr 7 Gc\"!crcr p!'tolcr OJ: rclllc'r(' skll A1Tl) lrnno:portc'r hen haldss [:c\'n:rrode(nl/kuf(t'rt OJ: PlstaltnskC'/kurrcrt udcn far sky debrtnen Pfc skyddj:\nl:n b;t'(c's ""ben mnl n\undn[:cn apld Drt skll nd"' dere t)'ch'lct kunnc S('5 o{ fltmet C'r lamt ds nt t>undtykketl 16sen er bd:(c' stllnj:'/lllj:c'! ud OJ: nt lromlen ph cn rc'voler!lr slhet ud ltll[:lcc\'lt'rcr sknl lnc'fn' knlc'kkc"dc' 8 Er dc'r r('ro!'cr m('!c'ol!'tlndplnd::cll OJ: k\'('rnc' knt dl \t'tlx'n \'ærl? nnadt OJ: bc (ra cj:: OJ: DU n\: kkc' rorc' dn (or dcr J:cn (Or J: \'el lllndclsc herll nf skydc'lnkrcn Ð DU sknl uhc! UBETNGFT udlydc tlcn nns\'nrla:c skythltdr dlrr bnnekoololnndors nn\'nncc'r OJ:' ordrc'r Fr du ntenc p:\ k)"tlc'bnnc'n er DU ons\"nrla: (or sk)'dllnj:c'n korrc'kte 5:C'nnC'nlrard!'c 0:: nr \'ldnj;: henhald tl dss(' skkerhnlsbcsl(nlmelst'r aj: nstruksen for brugen o( p;\cl"ldcnde skrdcl:jõ\l\c 10 Oct eor enh\'c'r skytlc's "ct ST1AF\S lt crlx: nd a('f far brud cller lllab ll brud p!l skkcrhc"dslx!'(nlo1cl!òcrtll' Overtrredclse af en eller nerc nf rornnnæ\'nte!kkerht'd!'llcm melser SkD!trnks pl\tnlcs o knn mc'dfore hort"snnr rra skydebanen nl"orlge tlfreld!l knn o'erlrædt'!se tlce meùfore skyttens ode lukkelse "( sn rorenn Dle stem01eler 2æld!'r (rn rnr" 1988 for medlcfllmcr untc'r De 01': D3nske Skytle' Gymnastk dfl('!srorcnngcrs Sky1t('J:rup D;lnsk Sk}!tC' Unon NB 1usk ATrD sk}'tle 1"'1Jcr l"kucr ophold põ sk)'dobonor bl"rc horc\'n:rn under ''

5 \ "' "' ''

6 ' FORUDSÆTNNGER FOR ET GODT RESUTAT Et gentagende afhængg af: Våbnet godt skud er Ammuntonen Teknsk færdghed Psyke God kondton \ PSTOEN påldelghed avtlggende pbe Balance våbnet Skæftet '/ ndstllng af håndballestotte Aftræk Sgtemdler Placerng af aftrækker Overholdelse af "UT" krav Vedlgeholdelse '/

7 AMMUNTON 45mm (kalber 177) lufthagl Cal 22 long (56mm) Cal 22 Short (56mm) Cal 32 Wadcutter og semwadcutter Cal 38/357 Wadcutter og semwadcutter "' Start udvalg Mange prslag Test for skudbllede rekyl og påldelghed BEKJEDNNG Bukser med lomme eller lvrem skal kunne holde muskulatur varm Jakke skal beskytte skuldre arm og nakkemuskulatur mod træk og kulde uden at forhndre skydearmens fre bevægelghed Der bor være lomme jakken tl den fre hånd Skoene skal kunne gve et stablt fodfæste Skyttekasketten skal beskytte mod generende lys og eventuelle andre forstyrrelser

8 UDRUSTNNG HOREVÆRN: Skal altd bæres på skydebanen kke skumpropper eller patronhylstre BESKYTTESES/SKYDEBRER: Ved al form for skydnng med skarp ammunton bar ojnene beskyttes med brller Skydebrller kan korrgere for evt synsfejl og kan tlpasses den belysnng der er på skydebanen En svag postv lnse kan forhndre ojet soge ned mod skven at KKKERT: Hjælper skytten tl at folge sn skudrytme og evt korrgere sgtet Mnmumskrav tl en egnet kkkert er en forstorrelse og lnse på 20/50 ''

9 '' FODSTNG OG KONTRO Hojre fod ca 45 g=ader på skven Venstre fod parallel med hoj=e fod Afstand mellem fodder svarende tl skulderbredde Skudstllng afproves forst uden våben Kor=geres derefter provesgtes med våben Husk at håndfatnng skal være korrekt \J Ojenene lukkes pstol en hæves tl skudstllng Ojnene åbnes og pstol en skal da staèg pege drekte mod målet Det er kke rgtgt at korrgere en fo=kert nct=ettet skydestllng ved at svnge arm eller ove=krop '' KORREKTlqN AF FODSTNG Er det nodvendgt at foretage korrkton af sjeydestllngen flyttes venstre fod for H håndsskytter rnodsat den retnng hånden onskes flyttet tl Hojre fod drejes forsgtg så fodderne stadg er parallelle aht balancen Pstolhånden skal være helt udstrakt albue og håndled fastlåses når hånden hæves tl skud Armen skal være fastlåst ndtl skud og eftersgte er gennemfort \ \ \ \ 1;; \ ;= (U & / ': r';r\ :;: \ " t7 ::\ : \ \ \ : "'

10 \/ DEN STABE FODSTNG Fodderne parallelle (efter behag) fordeles jævnt på på begge ben et svagt tryk under storetæerne Vægten der må gerne kunne mærkes Kroppen holdes opret med en svag hældnng forover for at kompensere våbnets vægt Hovedet holdes hojde med sgtemdlerne Hele kroppen skal foles afslappet uden spændnger skuldrene skal være sænkede HÂNDFATNNG f{ v Pstolen holdes et fast greb af lang og rng fnger Bortset fra pegefngerens yderste led skal hånden være berorng med skæftet Undersden af våbnets ramme rngfngeren Tommelfngeren uden at klemme Tommelfngeren pegefngeren skal hvle på skal lgge nd tl skæftet skal helst være på hojde med Et skæfte der kke passer skytten skal tlpasses 1JrJ3 J /;/\ \ ;: { \ \1 t'

11 '' VEJRTRÆKNNG Andedrættet ska1 være ro Tag et par ro1ge vejrtræknnger loftes skudojeb1kket nden pstolen Tag et dybt åndedrag samtdg med at psto1en loftes And ca halvt ud samtdg med at pstolen fores nd sgteområdet Brng åndedrættet helt ro om sgtemdlerne og koncentrer dg '' Skuddet skal være afgvet nden 10 sec e1lers skal der sættes af og begyndes forfra SGTEMDER OG SGTEBEDE '/ Sgtemdlerne bor være store og tydelge Sgtemdlerne bor afpasses t1 den type skydnrlg man deltager skarp belysnng fx sollys skal sgtemdlerne scldes for at undgå reflexe Såfremt fodstllng og håndfatnng er korrekt skal det kun være nodvendgt at toretage små korrektoner når hånden tores op sgte1ne Husk at det er på sgtemd1erne og kke på skveln synet skal være rettet ''

12 SGTEMDER OG SGTE Kontroller at sgtemdlerne sdder ordentlgt fast og kke er beskadget Væn dg tl altd at sgte samme sted Korrekton foretages på sgtemdlerne Der bor være ca én rngbredde luft under det sorte NDRETNNG AF SGTEMDER Pstolen skal holdes nden for sgteområdet dvs at en mndre pendlng godt kan tllades D '' D ;P :' Forskydnng mellem stolpe og korn straffes dermod hårdt =0 OaO '' Kæntres pstolen v det ændre træfpunktet : " Er der tale om en ensartet kæntrng fra gang tl gang korrgeres blot herfor på sgtemdlerne " '

13 '' KORREKTON AF SGTEMDER SGTEMDER SKA NDSTES EFTER: Skyttens øje lys vnd afstand skydestllng håndfatnng Den vede skytte korrgerer efter 23 gode skud Under skydnng kan skudbllede ændre sg lkorrekton ndvendgl æs nstrukton for ndstllng og v Mddeltræfpunkt í ' )\ \' ' /\ " e _ t Der klkkes op og tl venstre NDSTNG AF AFTRÆK '/ Standardpstol mn vægt 1000 gram Grovpstol mn vægt 1360 gram Ved trykpw1ktsaftræk bør fordelng mellem fortryksvægt og bageste trykpunkt Være ca 600/400 gram på standardpstol Aftræksvandrng tl trykpunkt bør 2 være ca rom Trggerstop (vandrlng efter skudafgang) bør kke være for tæt mn 1 mm frgang 'J

14 v PACERNG AF AFTRÆKSFNGER Det er af uhyre vgtghed at aftræksfngeren placeres rgtgt på aftrækkeren hvlket også betyder at fngeren skal placeres ens hver gang Ved hoj af1:ræksvægt (1360 og derover) skal aftrækkeren sdde bojnngen mellem 1 og 2 led Ved skydnng med cal 22 placeres aftrækkeren mdt på 1 led v Vær opmærksom på at aftræksfngerens 1 og 2 led under ngen omstændgheder må berore skæftet AFTRÆK OG SKUDAFGANG Der skelnes mellem to former for aftræk: Det bevdste og det ubevdste Det bevdste aftræk kan kun anbefales af meget vede skytter Ved det ubevdste aftræk oges trykket langsomt ndtl skudafgang Er der på pstolen et aftræk med markeret trykpunkt kan dette tages samtdg med at pstolen hæves '' Når pstolen be fnder sg sgteområdet ges trykket derefter tl skudafgang \J ï E :> 0_ ::oj> / ' '< / / /' 1" " '" '< p c ll"'"1c"' "\ (CW"'CPt'1C""' J:or'?;aooqr

15 PACERNG AF AFTRÆKSFNGER Forkert fngeren er for krum trykker skævt Forkert man kan kke med fngerspdsen kontrollere et hojt aftrækstryk '' oj! o t:: ì: \ ";to;rt trvkket FnrKprt fnaeren

16 EFTERSGTE En skudproces er forst afsluttet når eftersgtet er overstået og hånden sænket Efter skudafgang skal skytten regstrere det sgtebllede der var skudojeblkket Skytten står stlle og afventer den opadgående rekyle Når våbnet er tlbage sgteområdet kan hånden sænkes og aftrækkeren slppes \ Glees eftersgtet kan det betyde: at koncentratonen om sgtemdlerne mstes nden skudafgang at grebet losnes for tdlgt at armen sænkes for tdlgt Ved korrekt eftersgte skal skytten kunne melde skuddet noter på papr hvor du mener skuddet sdder kontroller med kkkert eller ved at kore skven tlbage om var rgtg dn skudmeldng Er der kke overensstemmelse kan det skyldes at opfolgnngen kker er udfort korrekt eller manglende koncentraton UpalOJ'Vng Har boqa' man Slltla P$loeon 'cvar Slflgl! 2 J 6 >0 " '2 " Tld skundpt'

17 " /"'1"'' ' v :1);)0: '' SKUDMEDNG Õ bed: (/ ( p "0'''' rræ:lnc/sv"e: ; 123 rý 4\ 5ïJ6 ::'\ /;::::::::\ 78!J9 ' / ;: : (' lo}:(12 P p bùcj : v'be:1 : \"""0 :!! / <) 71 é: 9 :1! 1 ; \ : : 21 Q'" '' tl : 1 \ ':""" ='\ /"'_ :ec' / ': ''"'"'' '\ P Ol"! (!ltn f " ' \' ( ( \ \ " ' rær:nchævne: b t:' ') ;Ammo: :_J J ld: t '' (\ /::::::::> (" ' \ \ (r \ ': \ /:::::" f \ \ ' : '7T TJ7 'Y]J p! 1 _ : ' \ \ ':::! J l / J) \ \ \::::// / 4/ 5 /:::::'" r? (/ 7\ 391 / 6' 'w f?\ f? \! 1 "! 1 (!!! '' : ( C'j /

18 SKYDNNG MED SKARP Kontroller at sgtemdler er rgtgt ndstllet fx ved at starte med fast anlæg Når sgtemdler er ko:rekt ndstllet begynd da med en hvd skve D '' Aftræksfejl på fg A Korrekt skudbllede afslores som vst 0'' ' ' J ' : : ndov på hvd skve afgvelse af skud nden for rette td (benyt stopur) Planlæg dn trænng Slap af nden du går på banen Benyt checklste ndtl du har opnået en fast rutne '' Hellere 30 gennemtænkte end 60 "bortkastede" skud Koncentrer dg om dt næste og ntet andet skud

19 '' Checklste ved pstolskydnng '' Grovndretnng: 1 Se mod målet 2 ndtag skydestllng 3 Kontroller håndfatnng 4 Tag to dybe ndjudåndnger 5 Tænk på at være rolg og koncentreret gentag ndvendg rolg og koncentreret tænk på en god skydnng du har haft 6 ad blkket glde fra retnngspunket over forreste og bagerste sgtemddel 7 ås håndled 8 Dyb ndåndng loft pstol ånd halvt ud tag rgtgt sgte 9 Tag det bløde foraftræk 10 Brng åndedræt ro Fnndretnng og skudafgang: 1 Koncentrer synsskarphed om sgtemdlerne 2 Sgt mod mål 3 Med stadg tanke på rolg og koncentreret øges tryk på aftrækker tl skudafgang 4 Fasthold sgte efter skud bemærk sgtebllede v Efter skudafgang: 1 ad pegefnger gå frem uden at mste følngen med aftrækkeren og bevar sgtebllede 2 ndtag udgangsstllngen 3 Afgv sgtemeldng

20 SKYDNNG MED SKARP Trænng er kke po en trace Analyser hvert skud (også de gode) Glem derefter forrge skud og koncentrer dg om det næste Væn dg tl at sætte af hvs skuddet kke er afgvet ndenfor ca 810 sekunder Hold pause hvs du foler dg træt eller er ukoncentreret AFSORNG AF AFTRÆKSFEJ Ved tortrænng må pstolen kke rore sg skudojeblkket Sgteblledet skal stå helt skarpt og rgtgt forhold Ved skydnng med skarp kan en and en lade pstol en og fx putte en eller flere tomme patroner trommelen magasnetl Aftræksfejl v da tydelgt kunne ses når skytten ntetanende afgver st skud

21 v ERKENDESE AF FEJ D" " ' OJ ' ' Mangler teknk eller koncentraton Bevdst aftræk Ander ud under sgte Dårlg kondton o CJ n l Gl Forkert skydestllng Forkert fatnng Trykker med tommelfngeren Korn tl hojre Rykker skudàet af Gver efter hånàled Oger grebet om skæftet W "':' Cj Skuddet folges kke op Ukoncentreret For fnt korn Bojer håndled for at modvrke rekylen Bevdst aftræk Hælder våbnet 'j E':7 '' EJ Klemmer skævt med aftræksfngeren ngen luft mellem aftræksfnger og skæfte Korn tl venstre Trækker våbnet tlbage ved skudafgang Slækker albueled ved skudafgang Bevdst aftræk vljebetonet aftræk Har tænkt på skudafgang stedet for på sgtet Slækker aftræksfnger for tdlgt efter skudafgang íst] For tæt ved sort spejl optsk bedrag Våbnet trækkes tlbage ved skudafgang Ukoncentreret Groft korn :::: J ' Modtryk med håndfladen osner håndled når skuddet går Bevdst aftræk vljebetonet aftræk

22 at T0RTRÆNNG Den måske bedste trænng Hele skudprocessen kan gennemgås Der er kke noget præstatonspres ngen generende rekyl hvlket betyder at fx aftræksfejl afslores meget tydelgt Er man besddelse af egen pstol kan tortrænng foretages hjemme Der er ngen patronomkostnnger De ndhostede erfarnger ved tortrænng kan fnpudses på skydebanen Af ulemper ved tortrænng kan nævnes: at det kan foles kedelgt det lange lob det kun er få våben der har en ndbygget tortrænngsfunkton for ale andre våben er det nodvendgt at beskytte slagstften ved brug af fx klkpatroner

23 MENTATRÆNNG Huskeregler omkrng underbevdstheden: Underbevdstheden kan lde gentagelser Sg tl dg selv gen og gen dt ønske Vær altd postv Fokucer på det du ønsker kke på det du v undgå Vær altd præcs Underbevdstheden foretrækker smple nstruktoner uden mange detaljer

24 skydehånd "' KONDTONSTRÆNNG En god kondton gver: hurtgere reakton bedre lungefunkton mental s"tyrke Et fast greb om pstolen og en rolg hånd kræver styrketrænng af: arme skuldre ryg benmuskler Forbedrng lobeture af lungefunkton: svomnng cyklng sjpnng Styrketrænng: trænngsprogram motonscenter håndvægtl fjedrebelastet _ tortrænng håndklemme dverse ovelser der kan udfores hjemme med pstol v

25 FYSSK TRÆNNG Veludvklet skvdeteknk er kke nok God fyslk og psyklsk trænng er også nødvendg da skydnlng stller krav tl: Udholdenhed Hurtge God Fyssk og psyksk styrke reaktoner lungefunkton Kun herved skres den nódvendge stabltet skydnnge TRÆNNGSPROGRAH Tlpasses skyttens alder almene fysk samt det mål der ønskes opnået Fyssk skyttetrænng skal kke góre skytten tl "superat letl' Husk på at forkerte eller for anstrengende gve skader sam feks muskelnfltratoner Trænngen opbygges óvelser kan gradvs og vedlgeholdes regelmæssgt 20 mnutter daglgt = vedlgeholdelse hertl skal så lægges det opbyggende TRÆNNGSPROGRAH Et trænngsprogram skal sammensættes består af: således at det Kondtonsgvende óvelser Styrkeopbyggende øvelser Øvelser der udfóres på skydebanen sam opvarmnng

26 2 KONDTONSTRÆNNG Forbedrng af hjerte og lungekapaetet eentratonsperoden óbetrænng joggng Cyklng kondeyklng Boldspl Svømnng Sjpnng Gymnastk kredslób kon STYRKETRÆNNG Skal skre at våbnet kan holdes gennem en hel skydnng Trænng motonseenter Håndvægte H Fjedreklemme Gymnastk kg H gummbold 78 em Tórtrænng og skarpskydnng korrekt skydestllng dameter OPVARMNNG FØR SKYDNNG Opvarmnng skal stmulere bloderkulatonen og forbedre koordnatonsevnen Opvarmnng påbegyndes ca 20 Der følges et på forhånd fastlagt program ters længde Opvarmnng kan også vrke psykologlsk fra den forestàende skydn1ng 30 mnutter fór skydnng af ca 5 mnut Afleder tankerne

27 Mærk MENTATRÆNNG AUTOGENTRÆNNG Forbereder dg tl skydnng Fjerner negatve tanker Medfører afslapnng Mndsker muskelspændnger TRÆNNGSPROGRAM u Øvelser der hurtgt kan brnge dg stand Sd Spænd Afslut en afslapnngstl med lukkede øjne tag nogle dybe ndåndnger og ånd ud (skal géres langsomt) ale musker hold spændngen slap af afspændngen evt føles varme Gentag øvelsen langsomt Føles ubehaq under øvelsen afbrvder du straks ca 10 sek MENTAE 0VESER '" Eksempler på øvelser der kan bruges for og under skydnng gentag for dg selv Jeg Jeg Hvad Jeg Jeg er rolg er afslappet ved jeg kan Jeg tør godt lean jeg mste Jeg lean lave et dårlgt skud lde at sleyde står nde en glasklolelee ntet lean forstyrre mg G

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

DGI Skydning. Hjælp på banen. Pistol

DGI Skydning. Hjælp på banen. Pistol DGI Skydning Hjælp på banen Pistol Indhold Nulpunktet 3 Det optimale sigte 4 Det rigtige fokus 5 Aftrækkerfingeren 6 Hovedplacering 7 Rekyloptag 8 Håndfatning 9 Vejrtrækning 10 Skydning med pude 11 Fokuspunkter

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt).

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt). Lektion 5: Om Koncentration 10 min Tanker om tanker, ro og koncentration Eleverne deles i 3 grupper, hvor der sidder en Skulk/lærer med i hver gruppe. Læreren har evalueringsspørgsmål og skal få bragt

Læs mere

DGI Skydning. Hjælp på banen. Riffel

DGI Skydning. Hjælp på banen. Riffel DGI Skydning Hjælp på banen Riffel Indhold Det rigtige aftræk 3 Det rigtige sigte 4 Det rigtige ringkorn 5 Godstykkelse på ringkorn 6 Nulpunktet 7 Fokuspunkter - BK indendørs 8 Fokuspunkter - stående med

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

0-punkt. Aftræk 1. Skytten indtager sin skydestilling og skal slappe af i kroppen.

0-punkt. Aftræk 1. Skytten indtager sin skydestilling og skal slappe af i kroppen. 0-punkt Skytten indtager sin skydestilling og skal slappe af i kroppen. 0 punktet kan kontrolleres på flere måder: - Skytten lukker øjnene og tænker på at slappe af i 5-10 sekunder. Herefter åbnes øjnene

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Opvarmning og stretching Fita Coaches Manual Bearbejdet og oversat til dansk af Ib Gilberg

Opvarmning og stretching Fita Coaches Manual Bearbejdet og oversat til dansk af Ib Gilberg Opvarmning og stretching Fita Coaches Manual Bearbejdet og oversat til dansk af Ib Gilberg Indledning Når begynderen i starten benytter en let bue, behøver opvarmning ikke nødvendigvis at indgå i træningsprogrammet,

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Tre vejrtrækninger og skyd (liggende skydestilling) Forberedelse af skuddet

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Tre vejrtrækninger og skyd (liggende skydestilling) Forberedelse af skuddet Nr.10234 Alder: 8-90 år - Tid: 15 min. Nr.10233 Alder: 8-90 år - Tid: 15 min. Tre vejrtrækninger og skyd (liggende skydestilling) Skytten lægger sig til rette på standpladsen og indtager sin skydestilling.

Læs mere

1. Stræk op og sving forover

1. Stræk op og sving forover Trænings program Din indstilling til dette program, er hvad du får ud af det. Se muligheder fra gang til gang og læg mærke til de øvelser, der gik flydende og nemt. Hvilke er svære og hvordan kan du forbedre

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

!////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

!//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// HIK U1 Pige Sommerprogram //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Minimum træninger om ugen Ugentligt: 1 x løb (eller anden

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

BRUGSANVISNING. Flexaball Classic

BRUGSANVISNING. Flexaball Classic BRUGSANVISNING Flexaball Classic Generel introduktion: Body-træningsgymnastikboldene giver mulighed for at lave en alsidig træning af kroppen. Spændinger/kramper løsnes, mave-og rygmusklerne styrkes og

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING TRILLIUMS CIRKELTRÆNING Med Cirkeltræning kan du inden for en begrænset tid opnå effekt på både styrke, kondition og sundhed. Her får du alle redskaber, der skal til for at dit første cirkelprogram kan

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

i l\ri"* vi/ v'+ d' - '"= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r "'; *,,{ Agenda u"=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t

i l\ri* vi/ v'+ d' - '= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r '; *,,{ Agenda u=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t bt (*, U t \ ct') c, (r..j )\d $,rr\ f ),l ) \uu -J lott, rt,, t{' ' [#, fur $rt",'t (,t_ { r'. \ t 1.T, tf,l \ wt '1${ r rj ^lr t;.\4 t} Crh d /\ -":.-,, Uu! 1futrfurt,? /r!.j{ j f- 1l,t' n\up :,/ JY

Læs mere

Træningsprogram til stolemotion

Træningsprogram til stolemotion Træningsprogram til stolemotion At sidde på stolen: Sæt dig ude på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for at benene er placeret i ret vinkel. Tempo: Udfør øvelserne i det tempo du føler, er behageligt.

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

STÆRKE ARME MED YOGA. 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen

STÆRKE ARME MED YOGA. 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen STÆRKE ARME MED YOGA 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen Nej, du behøver ikke at kaste rundt med tunge kettlebells for at få stærke arme. Rolige yogaøvelser

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok.

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok. BEN- OG FODARBEJDE 1. ØVELSE - STIGETRÆNING Målmanden tager enkeltstep i trinene. Ved enden af stigen ligger hun sig på maven. Rejser sig i grundstillingen, hvorefter træneren / målmandsmakkeren laver

Læs mere

Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede

Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede Tekst: Maj Bruun Wahl, fysioterapeut Foto: Lars Bahl 2 TRÆN DERHJEMME Øvelser til whiplashskadede I dette hæfte præsenteres du for en række lette øvelser, du

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Øvelsesprogram til personer med ryglidelse eller diskusprolaps - Dekompression eller Diskusprolaps

Øvelsesprogram til personer med ryglidelse eller diskusprolaps - Dekompression eller Diskusprolaps Øvelsesprogram til personer med ryglidelse eller diskusprolaps - Dekompression eller Diskusprolaps Træning Træning er godt mod rygsmerter, det har man vidst længe. I dag ved man mere om, hvilke muskler

Læs mere

Opgavebanken. Ny opgave til en ny træning

Opgavebanken. Ny opgave til en ny træning Ny opgave til en ny træning Modeltræning Formål: For at blive god til at skyde skal man kunne skyde alle skud ens, der for skal man have en plan for gennemførelsen af det enkelte skud. Opgaven: Tænk på

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

TAI CHI 18. Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE

TAI CHI 18. Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE TAI CHI 18 Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE Tai Chi 18 Qigong Tai Chi 18 Qigong er en kombination af Qigong og Tai Chi. Serien består af 18 øvelser, hvor man elegante og lette at lære gennem gentagelser

Læs mere

Sæt dig på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for, at benene er placeret i ret vinkel.

Sæt dig på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for, at benene er placeret i ret vinkel. At sidde på stolen Sæt dig på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for, at benene er placeret i ret vinkel. Tempo Udfør øvelserne i det tempo du føler, er behageligt. Variere gerne tempoet. I balanceøvelser

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt Her finder du 2 forskellige muskeltræningsprogrammer til at styrke din krop helt inde fra og ud programmer som du kan lave hjemme lige når det passer dig. Start med program 1 og gå til program 2, når du

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Sikker og effektiv håndtering af kontanter i detailhandlen

Sikker og effektiv håndtering af kontanter i detailhandlen effektv af detalhandlen Nu kan du sætte dagens banken, uden at forlade forretnngen. Reducerer omkostnnger Sparer td Kontrol af er en enkel effektv kontants, der sparer dg for td omkostnnger. Manuel optællng

Læs mere

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring Teknikmærke 1. Kolbøtte, forlæns Beskrivelse: Træk hagen ned til brystet og kig på navlen! Sæt af med samlede ben og lav en kolbøtte! Rul, så du lander på fødderne og er klar til den næste kolbøtte! 2.

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Øvelser for gravide Patientinformation www.koldingsygehus.dk Bevægeøvelser for ryg og lænd Mange kvinder får problemer med lænde- og bækkensmerter i graviditeten. Det

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange.

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. Lektion: 1 ud af 12 Rytmisk vejrtrækning og vandret kropsposition Opvarmning 5 min Valgfri. Varm musklerne op i roligt tempo. Rytmisk vejrtrækning 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Hold

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Qi-Gong. (ikke presse) ind under kroppen, som vist til

Qi-Gong. (ikke presse) ind under kroppen, som vist til Qi-Gong Du skal - som det første du sætter på plads hver gang du starter træningen - sørge for at stå med vægten ligelig fordelt på foden, nøjagtig som i de indrammede områder vist på tegningen her til

Læs mere

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com Benvendo a B.E.G. B.E.G. LUX B.E.G. partnerrogram www.beg-luxomat.com B.E.G. LUXOMAT Velkommen tl B.E.G. Sgnatur forklarng ~ Spændng Detekterngsområde Afbryderstyrke Rækkevdde (ca.) m Tdsndstllnger Skumrngsafbryder

Læs mere

HUSK I FORM LØBET 2016 DAG 1 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6. 1 km langsomt. Pause: 1 min x 4. Pause: 2 min x 4. Pause: 2 min. 2 km fart.

HUSK I FORM LØBET 2016 DAG 1 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6. 1 km langsomt. Pause: 1 min x 4. Pause: 2 min x 4. Pause: 2 min. 2 km fart. 3 kvinder blev flere minutter hurtigere sådan gjorde de! HUSK I FORM LØBET 2016 På kun 30 dage kan du forbedre din løbetid, hvis du følger I FORMs løbeprogram. Alle kan være med, for programmet tager udgangspunkt

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Sundhedsstien i Gyttegård

Sundhedsstien i Gyttegård Balancebomme Her kan du træne din balance. Du kan gå almindelig linegang frem og tilbage over bommen eller konkurrere med en ven. For at gøre det sværere kan du prøve at lukke øjnene, sætte tempoet op

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog Gode øvelser til dig, der arbejder i tog - det virker! Bevægelse er meget vigtig for at undgå ømhed i muskler og led. Derfor har vi samlet en række gode øvelser, som du kan foretage i løbet af din arbejdsdag

Læs mere

Øvelsesprogram til rygopererede

Øvelsesprogram til rygopererede Patientinformation Øvelsesprogram til rygopererede - Stivgørende rygoperation www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Denne pjece indeholder øvelsesprogram for dig, der er blevet opereret i ryggen. Træning

Læs mere

Øvelsesprogram til patienter efter pladsskabende rygoperation eller diskusprolaps

Øvelsesprogram til patienter efter pladsskabende rygoperation eller diskusprolaps Patientinformation Øvelsesprogram til patienter efter pladsskabende rygoperation eller diskusprolaps - Dekompression eller Diskusprolaps www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Denne pjece indeholder øvelsesprogram

Læs mere

Nakkeøvelser. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.dk

Nakkeøvelser. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Nakkeøvelser Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Øvelser som styrker, stabiliserer og forbedrer udholdenhed af din nakke og giver

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Nakke 3 Placér begge hænder på hovedet og træk forsigtig ned mod brystet således at det strækker i nakken. Hold stillingen 15-20 sek. 2 - Nakke 1 Placér den ene hånd på hovedet og træk forsigtig hovedet

Læs mere

Opvarmningsprogram. Billede af øvelse. Antal gentagelser/ varighed. Øvelse. Variant. 8 gentagelser til hver side Sidde / stå

Opvarmningsprogram. Billede af øvelse. Antal gentagelser/ varighed. Øvelse. Variant. 8 gentagelser til hver side Sidde / stå Træningsprogram 0 Opvarmningsprogram Øvelse Stræk dig skiftevis søger op mod loftet 8 gentagelser til hver side Sidde / stå Svaje ned strit med numsen og runde op kig ind på maven Kør skuldrene rundt -

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning ØVELSESKORT MED FITNESSTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fitnessdelen af vores 12 ugers koncept: Fodbold Fitness. 12 kort ét til hver uge der indeholder

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Motionsplan: Uge 1-6

Motionsplan: Uge 1-6 Motionsplan: Uge 1-6 Her er en god workout, der passer til begyndere. Kan fuldstændigt tilpasses din livstil. Hvis du følger dette program, kan du gøre workout, når det passer dig bedst og uden et kostbart

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Øvelser for sengeliggende gravide patienter

Øvelser for sengeliggende gravide patienter Du er gravid og skal være sengeliggende. Det er dog vigtigt for din krop, at muskulaturen bevæges dagligt. Du har derfor fået udleveret denne pjece med øvelser, som kan gøre det mere behageligt for dig

Læs mere

Sigte Åndedræt Aftræk Vind Lys Afstand Samspil.

Sigte Åndedræt Aftræk Vind Lys Afstand Samspil. Kilde : Køge Skytteforening kopieret og redigeret 2012 Sigte Åndedræt Aftræk Vind Lys Afstand Samspil. Når man er sikker på at skydestillingen er korrekt, kan man begynde at øve Sigte, Åndedræt og Aftræk

Læs mere

3 seje programmer til fitnesscentret: I topform med 3 X FITNESS OM UGEN MINUTTER

3 seje programmer til fitnesscentret: I topform med 3 X FITNESS OM UGEN MINUTTER Husk hviledage! Alle tre træningsprogrammer udfordrer din styrke og kondition. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at holde en hviledag efter hvert træningspas. 28 I FORM 4/2016 3 seje programmer til

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Acciaierie Valbruna SpA 1. Letbearbejdelig kvalitet Maxival 4. Højhastigheds automatstål Maxival 188HS 4

Acciaierie Valbruna SpA 1. Letbearbejdelig kvalitet Maxival 4. Højhastigheds automatstål Maxival 188HS 4 4Accaere Valbruna SpA Accaere Valbruna SpA 1 Produktprogram 2-3 Letbearbejdelg kvaltet Maxval 4 Højhastgheds automatstål Maxval 188HS 4 Ferrtsk stål med let bearbejdnng MAGIVAL 5 Specaludvklet stål tl

Læs mere

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde SMERTER OG NEDSLIDNING Øvelser tungt fysisk arbejde Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger, hvor

Læs mere

Øvelsesprogram for den brystopererede patient

Øvelsesprogram for den brystopererede patient Patientinformation Øvelsesprogram for den brystopererede patient Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien Øvelsesprogram for den brystopererede patient Hensigten med øvelserne er at: stimulere og normalisere

Læs mere