/ ~ Pistolskytter. Grundkursus. For

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/ ~ Pistolskytter. Grundkursus. For"

Transkript

1 / ) / ) Grundkursus For Pstolskytter

2 r September 1991 ndlednng Dette kompende er udarbejdet udfra erfarnger om at de fleste kursusàeltagere gerne vl have et skrttlgt materale med hjem efter endt kursu$ Som ottest er det sær de vste ORplancher der ønskes dette kompende er derfor lavet en komplet afskrtt af samtlge de plancher der torventes anvendt under den teoretske gennemgang at kurset Kompendet er udelukkende udarbejdet tl kursusdeltagerne det der selvsagt under kurset vl være en grundg gennemgang at de enkelte emner som her stkordsvs er beskrevet ndholdet kurset er udarbejdet udtra egne erfarner som rffel og pstolskytte tdsskrfter ca 15 år lgesom der ogsa er hentet værdfuld nspraton dverse danske og udenlandske bøger og Pstolskydnng er mdlertd en sportsgren hvor den enkelte høj grad selv må afpréve og udvkle sne tearer og tærdgheder da det otte vser sg at det der er godt for den ene skytte kke nødvendgvs også behøver at være godt for den anden Kurt Kjær Petersen medlem af Rødovre Skytteforenng

3 ORGANSATORSKE FORHOD Dansk Skytteunon (DSU) De Danske Skytte Gymnastk drætsforennger (DDSG&) og Opdelng amtskredse lokale klubber og forennger f SKYDEPROGER DSU 10m uftpstol HD 15m Standardpstol HD 15m og 50m Frpstol Jun Jun Sen/Jun 25m Standardpstol HD Jun D 25m Grovpstol H samt på Hhold 25m Sportspstol D/Jun 25m Slhouetpstol Sen/Jun SKYDEPROGRAMMER DDSG& 0 15m Standardpstol HD 25m Standardpstol HD 25m Fnpstol HD Terrænskydnng Jun Jun Jun

4 nt nl sam lt '' Skker hedsbestemmelser for skyttens omgang med skydevåben og ammunton Fur nt rljrk k)dnn ("f dd t'n rurudllntnn: DU :' (o"""rlc O1^dl' txtjttlt'r dl "nl)('n o dt'n uc'rll hon'ndt 1lllflluntnn JU C'r de rjt nnsnt:' lx'\"tlsl OllCllllJ:'n nlf:j kyd('\'^brn n: nmll1unofl OU kun ml k'd(" p!l dc' nr TlYfldchNC'rnC' J:ookC'ndtt' skydc'h:1nl':1n' "l'c oc dtn d(' ror 10111":1:l'O(" clt'ltlc'ndc nstrubcr crucocr SKA rnls:cndc 1K'tC'mmclC'r ATD o\'crhntdes: 1 For kydf1ncc'n kln fnclc' tn klll JU skrr de nt \'fl!mel cor runk tollt'rncll:tlct 01("(1 (('1\ pdx' OJ: 11ll1UntÎollC'n tl df"t p:l' c:l'ld('nd(' hh(n ("r Út'rl kurr(ktr t)'l)(' ll1l utk:lcll:l'l 01: rrn 2 1"<" [ ""<le;'n ('\: "rq'l" "r "u<l " kun ro"d" <("!' <ll'(( ddc'!tc'!'\:slndplllj os: ro! nr tt':" C'r blcc't C\'C'llllaJrl!';(' hc'rllnf!';k vdt'lt'{krt'n \ J l:ullltlll: oc nlludnn: knl nhd foc't:j:( p!l standpbd\;('n OJ: mnl p lx'll r'j('(\(jl' mod 1:;\'t"Jr""tllltnc('n 4 Strllk ('[('r ('11 kll:1ll":"; nrhjtnlr'c oc for cu rorljldn t:llll p\;\\t'l\ kllll>u llnlltlt11\ ';\\>('n oc nt"l"hyn kontrolll'r{'lt w:llll lth'rl't ("r 101:11 OC nw;':l\'011ltllrolt11(rt ('r lornl fuf JllllruJlt'r"aml nl dn l k(' l'ddrr (rc'llulh'tj('c'll\t'r tll!k'l tknnt' proc(t!u rc sk:lloc' s ennern(nrt"s ws du klll dlcrlndc \!mcl p:\ tl1ndpl;tln 5 Fõr CU o\'c'fljrncc'{ C'l lndel 1:yrl('\'hlx:n cl('( r'\r du lt ('crt \';\h('ll tjlmcc e(lt'r udlfln ('!l('r ("tlc'f du dl rcet v;\bcn cen rrtcf ll du 11(" cc'n ld kkc' S:l hur o"('f\';\:c dc'1!òknl JU!òlf:lk vc'd ('(lcn;rn fc' dj: nl!d)nct kkc' N lllth (lt dcf kkc cr rrc'nlnlnh('cro\cr plxn 6 Du nl^ lldrc (ore:1\:('!òîj:lt /cl('r nr:r;{'ho\'clscr nlcd dl \'A)('n rcltct mod p("r>onc'rl/:(ht\ "dnnnc' c'l\'cl!òrr kkc' O\^ (arc'c:\ Põ SC' dc'r ar dct knn \'('rr ll errnc' (or artlcrl!'õc'rnr 7 Gc\"!crcr p!'tolcr OJ: rclllc'r(' skll A1Tl) lrnno:portc'r hen haldss [:c\'n:rrode(nl/kuf(t'rt OJ: PlstaltnskC'/kurrcrt udcn far sky debrtnen Pfc skyddj:\nl:n b;t'(c's ""ben mnl n\undn[:cn apld Drt skll nd"' dere t)'ch'lct kunnc S('5 o{ fltmet C'r lamt ds nt t>undtykketl 16sen er bd:(c' stllnj:'/lllj:c'! ud OJ: nt lromlen ph cn rc'voler!lr slhet ud ltll[:lcc\'lt'rcr sknl lnc'fn' knlc'kkc"dc' 8 Er dc'r r('ro!'cr m('!c'ol!'tlndplnd::cll OJ: k\'('rnc' knt dl \t'tlx'n \'ærl? nnadt OJ: bc (ra cj:: OJ: DU n\: kkc' rorc' dn (or dcr J:cn (Or J: \'el lllndclsc herll nf skydc'lnkrcn Ð DU sknl uhc! UBETNGFT udlydc tlcn nns\'nrla:c skythltdr dlrr bnnekoololnndors nn\'nncc'r OJ:' ordrc'r Fr du ntenc p:\ k)"tlc'bnnc'n er DU ons\"nrla: (or sk)'dllnj:c'n korrc'kte 5:C'nnC'nlrard!'c 0:: nr \'ldnj;: henhald tl dss(' skkerhnlsbcsl(nlmelst'r aj: nstruksen for brugen o( p;\cl"ldcnde skrdcl:jõ\l\c 10 Oct eor enh\'c'r skytlc's "ct ST1AF\S lt crlx: nd a('f far brud cller lllab ll brud p!l skkcrhc"dslx!'(nlo1cl!òcrtll' Overtrredclse af en eller nerc nf rornnnæ\'nte!kkerht'd!'llcm melser SkD!trnks pl\tnlcs o knn mc'dfore hort"snnr rra skydebanen nl"orlge tlfreld!l knn o'erlrædt'!se tlce meùfore skyttens ode lukkelse "( sn rorenn Dle stem01eler 2æld!'r (rn rnr" 1988 for medlcfllmcr untc'r De 01': D3nske Skytle' Gymnastk dfl('!srorcnngcrs Sky1t('J:rup D;lnsk Sk}!tC' Unon NB 1usk ATrD sk}'tle 1"'1Jcr l"kucr ophold põ sk)'dobonor bl"rc horc\'n:rn under ''

5 \ "' "' ''

6 ' FORUDSÆTNNGER FOR ET GODT RESUTAT Et gentagende afhængg af: Våbnet godt skud er Ammuntonen Teknsk færdghed Psyke God kondton \ PSTOEN påldelghed avtlggende pbe Balance våbnet Skæftet '/ ndstllng af håndballestotte Aftræk Sgtemdler Placerng af aftrækker Overholdelse af "UT" krav Vedlgeholdelse '/

7 AMMUNTON 45mm (kalber 177) lufthagl Cal 22 long (56mm) Cal 22 Short (56mm) Cal 32 Wadcutter og semwadcutter Cal 38/357 Wadcutter og semwadcutter "' Start udvalg Mange prslag Test for skudbllede rekyl og påldelghed BEKJEDNNG Bukser med lomme eller lvrem skal kunne holde muskulatur varm Jakke skal beskytte skuldre arm og nakkemuskulatur mod træk og kulde uden at forhndre skydearmens fre bevægelghed Der bor være lomme jakken tl den fre hånd Skoene skal kunne gve et stablt fodfæste Skyttekasketten skal beskytte mod generende lys og eventuelle andre forstyrrelser

8 UDRUSTNNG HOREVÆRN: Skal altd bæres på skydebanen kke skumpropper eller patronhylstre BESKYTTESES/SKYDEBRER: Ved al form for skydnng med skarp ammunton bar ojnene beskyttes med brller Skydebrller kan korrgere for evt synsfejl og kan tlpasses den belysnng der er på skydebanen En svag postv lnse kan forhndre ojet soge ned mod skven at KKKERT: Hjælper skytten tl at folge sn skudrytme og evt korrgere sgtet Mnmumskrav tl en egnet kkkert er en forstorrelse og lnse på 20/50 ''

9 '' FODSTNG OG KONTRO Hojre fod ca 45 g=ader på skven Venstre fod parallel med hoj=e fod Afstand mellem fodder svarende tl skulderbredde Skudstllng afproves forst uden våben Kor=geres derefter provesgtes med våben Husk at håndfatnng skal være korrekt \J Ojenene lukkes pstol en hæves tl skudstllng Ojnene åbnes og pstol en skal da staèg pege drekte mod målet Det er kke rgtgt at korrgere en fo=kert nct=ettet skydestllng ved at svnge arm eller ove=krop '' KORREKTlqN AF FODSTNG Er det nodvendgt at foretage korrkton af sjeydestllngen flyttes venstre fod for H håndsskytter rnodsat den retnng hånden onskes flyttet tl Hojre fod drejes forsgtg så fodderne stadg er parallelle aht balancen Pstolhånden skal være helt udstrakt albue og håndled fastlåses når hånden hæves tl skud Armen skal være fastlåst ndtl skud og eftersgte er gennemfort \ \ \ \ 1;; \ ;= (U & / ': r';r\ :;: \ " t7 ::\ : \ \ \ : "'

10 \/ DEN STABE FODSTNG Fodderne parallelle (efter behag) fordeles jævnt på på begge ben et svagt tryk under storetæerne Vægten der må gerne kunne mærkes Kroppen holdes opret med en svag hældnng forover for at kompensere våbnets vægt Hovedet holdes hojde med sgtemdlerne Hele kroppen skal foles afslappet uden spændnger skuldrene skal være sænkede HÂNDFATNNG f{ v Pstolen holdes et fast greb af lang og rng fnger Bortset fra pegefngerens yderste led skal hånden være berorng med skæftet Undersden af våbnets ramme rngfngeren Tommelfngeren uden at klemme Tommelfngeren pegefngeren skal hvle på skal lgge nd tl skæftet skal helst være på hojde med Et skæfte der kke passer skytten skal tlpasses 1JrJ3 J /;/\ \ ;: { \ \1 t'

11 '' VEJRTRÆKNNG Andedrættet ska1 være ro Tag et par ro1ge vejrtræknnger loftes skudojeb1kket nden pstolen Tag et dybt åndedrag samtdg med at psto1en loftes And ca halvt ud samtdg med at pstolen fores nd sgteområdet Brng åndedrættet helt ro om sgtemdlerne og koncentrer dg '' Skuddet skal være afgvet nden 10 sec e1lers skal der sættes af og begyndes forfra SGTEMDER OG SGTEBEDE '/ Sgtemdlerne bor være store og tydelge Sgtemdlerne bor afpasses t1 den type skydnrlg man deltager skarp belysnng fx sollys skal sgtemdlerne scldes for at undgå reflexe Såfremt fodstllng og håndfatnng er korrekt skal det kun være nodvendgt at toretage små korrektoner når hånden tores op sgte1ne Husk at det er på sgtemd1erne og kke på skveln synet skal være rettet ''

12 SGTEMDER OG SGTE Kontroller at sgtemdlerne sdder ordentlgt fast og kke er beskadget Væn dg tl altd at sgte samme sted Korrekton foretages på sgtemdlerne Der bor være ca én rngbredde luft under det sorte NDRETNNG AF SGTEMDER Pstolen skal holdes nden for sgteområdet dvs at en mndre pendlng godt kan tllades D '' D ;P :' Forskydnng mellem stolpe og korn straffes dermod hårdt =0 OaO '' Kæntres pstolen v det ændre træfpunktet : " Er der tale om en ensartet kæntrng fra gang tl gang korrgeres blot herfor på sgtemdlerne " '

13 '' KORREKTON AF SGTEMDER SGTEMDER SKA NDSTES EFTER: Skyttens øje lys vnd afstand skydestllng håndfatnng Den vede skytte korrgerer efter 23 gode skud Under skydnng kan skudbllede ændre sg lkorrekton ndvendgl æs nstrukton for ndstllng og v Mddeltræfpunkt í ' )\ \' ' /\ " e _ t Der klkkes op og tl venstre NDSTNG AF AFTRÆK '/ Standardpstol mn vægt 1000 gram Grovpstol mn vægt 1360 gram Ved trykpw1ktsaftræk bør fordelng mellem fortryksvægt og bageste trykpunkt Være ca 600/400 gram på standardpstol Aftræksvandrng tl trykpunkt bør 2 være ca rom Trggerstop (vandrlng efter skudafgang) bør kke være for tæt mn 1 mm frgang 'J

14 v PACERNG AF AFTRÆKSFNGER Det er af uhyre vgtghed at aftræksfngeren placeres rgtgt på aftrækkeren hvlket også betyder at fngeren skal placeres ens hver gang Ved hoj af1:ræksvægt (1360 og derover) skal aftrækkeren sdde bojnngen mellem 1 og 2 led Ved skydnng med cal 22 placeres aftrækkeren mdt på 1 led v Vær opmærksom på at aftræksfngerens 1 og 2 led under ngen omstændgheder må berore skæftet AFTRÆK OG SKUDAFGANG Der skelnes mellem to former for aftræk: Det bevdste og det ubevdste Det bevdste aftræk kan kun anbefales af meget vede skytter Ved det ubevdste aftræk oges trykket langsomt ndtl skudafgang Er der på pstolen et aftræk med markeret trykpunkt kan dette tages samtdg med at pstolen hæves '' Når pstolen be fnder sg sgteområdet ges trykket derefter tl skudafgang \J ï E :> 0_ ::oj> / ' '< / / /' 1" " '" '< p c ll"'"1c"' "\ (CW"'CPt'1C""' J:or'?;aooqr

15 PACERNG AF AFTRÆKSFNGER Forkert fngeren er for krum trykker skævt Forkert man kan kke med fngerspdsen kontrollere et hojt aftrækstryk '' oj! o t:: ì: \ ";to;rt trvkket FnrKprt fnaeren

16 EFTERSGTE En skudproces er forst afsluttet når eftersgtet er overstået og hånden sænket Efter skudafgang skal skytten regstrere det sgtebllede der var skudojeblkket Skytten står stlle og afventer den opadgående rekyle Når våbnet er tlbage sgteområdet kan hånden sænkes og aftrækkeren slppes \ Glees eftersgtet kan det betyde: at koncentratonen om sgtemdlerne mstes nden skudafgang at grebet losnes for tdlgt at armen sænkes for tdlgt Ved korrekt eftersgte skal skytten kunne melde skuddet noter på papr hvor du mener skuddet sdder kontroller med kkkert eller ved at kore skven tlbage om var rgtg dn skudmeldng Er der kke overensstemmelse kan det skyldes at opfolgnngen kker er udfort korrekt eller manglende koncentraton UpalOJ'Vng Har boqa' man Slltla P$loeon 'cvar Slflgl! 2 J 6 >0 " '2 " Tld skundpt'

17 " /"'1"'' ' v :1);)0: '' SKUDMEDNG Õ bed: (/ ( p "0'''' rræ:lnc/sv"e: ; 123 rý 4\ 5ïJ6 ::'\ /;::::::::\ 78!J9 ' / ;: : (' lo}:(12 P p bùcj : v'be:1 : \"""0 :!! / <) 71 é: 9 :1! 1 ; \ : : 21 Q'" '' tl : 1 \ ':""" ='\ /"'_ :ec' / ': ''"'"'' '\ P Ol"! (!ltn f " ' \' ( ( \ \ " ' rær:nchævne: b t:' ') ;Ammo: :_J J ld: t '' (\ /::::::::> (" ' \ \ (r \ ': \ /:::::" f \ \ ' : '7T TJ7 'Y]J p! 1 _ : ' \ \ ':::! J l / J) \ \ \::::// / 4/ 5 /:::::'" r? (/ 7\ 391 / 6' 'w f?\ f? \! 1 "! 1 (!!! '' : ( C'j /

18 SKYDNNG MED SKARP Kontroller at sgtemdler er rgtgt ndstllet fx ved at starte med fast anlæg Når sgtemdler er ko:rekt ndstllet begynd da med en hvd skve D '' Aftræksfejl på fg A Korrekt skudbllede afslores som vst 0'' ' ' J ' : : ndov på hvd skve afgvelse af skud nden for rette td (benyt stopur) Planlæg dn trænng Slap af nden du går på banen Benyt checklste ndtl du har opnået en fast rutne '' Hellere 30 gennemtænkte end 60 "bortkastede" skud Koncentrer dg om dt næste og ntet andet skud

19 '' Checklste ved pstolskydnng '' Grovndretnng: 1 Se mod målet 2 ndtag skydestllng 3 Kontroller håndfatnng 4 Tag to dybe ndjudåndnger 5 Tænk på at være rolg og koncentreret gentag ndvendg rolg og koncentreret tænk på en god skydnng du har haft 6 ad blkket glde fra retnngspunket over forreste og bagerste sgtemddel 7 ås håndled 8 Dyb ndåndng loft pstol ånd halvt ud tag rgtgt sgte 9 Tag det bløde foraftræk 10 Brng åndedræt ro Fnndretnng og skudafgang: 1 Koncentrer synsskarphed om sgtemdlerne 2 Sgt mod mål 3 Med stadg tanke på rolg og koncentreret øges tryk på aftrækker tl skudafgang 4 Fasthold sgte efter skud bemærk sgtebllede v Efter skudafgang: 1 ad pegefnger gå frem uden at mste følngen med aftrækkeren og bevar sgtebllede 2 ndtag udgangsstllngen 3 Afgv sgtemeldng

20 SKYDNNG MED SKARP Trænng er kke po en trace Analyser hvert skud (også de gode) Glem derefter forrge skud og koncentrer dg om det næste Væn dg tl at sætte af hvs skuddet kke er afgvet ndenfor ca 810 sekunder Hold pause hvs du foler dg træt eller er ukoncentreret AFSORNG AF AFTRÆKSFEJ Ved tortrænng må pstolen kke rore sg skudojeblkket Sgteblledet skal stå helt skarpt og rgtgt forhold Ved skydnng med skarp kan en and en lade pstol en og fx putte en eller flere tomme patroner trommelen magasnetl Aftræksfejl v da tydelgt kunne ses når skytten ntetanende afgver st skud

21 v ERKENDESE AF FEJ D" " ' OJ ' ' Mangler teknk eller koncentraton Bevdst aftræk Ander ud under sgte Dårlg kondton o CJ n l Gl Forkert skydestllng Forkert fatnng Trykker med tommelfngeren Korn tl hojre Rykker skudàet af Gver efter hånàled Oger grebet om skæftet W "':' Cj Skuddet folges kke op Ukoncentreret For fnt korn Bojer håndled for at modvrke rekylen Bevdst aftræk Hælder våbnet 'j E':7 '' EJ Klemmer skævt med aftræksfngeren ngen luft mellem aftræksfnger og skæfte Korn tl venstre Trækker våbnet tlbage ved skudafgang Slækker albueled ved skudafgang Bevdst aftræk vljebetonet aftræk Har tænkt på skudafgang stedet for på sgtet Slækker aftræksfnger for tdlgt efter skudafgang íst] For tæt ved sort spejl optsk bedrag Våbnet trækkes tlbage ved skudafgang Ukoncentreret Groft korn :::: J ' Modtryk med håndfladen osner håndled når skuddet går Bevdst aftræk vljebetonet aftræk

22 at T0RTRÆNNG Den måske bedste trænng Hele skudprocessen kan gennemgås Der er kke noget præstatonspres ngen generende rekyl hvlket betyder at fx aftræksfejl afslores meget tydelgt Er man besddelse af egen pstol kan tortrænng foretages hjemme Der er ngen patronomkostnnger De ndhostede erfarnger ved tortrænng kan fnpudses på skydebanen Af ulemper ved tortrænng kan nævnes: at det kan foles kedelgt det lange lob det kun er få våben der har en ndbygget tortrænngsfunkton for ale andre våben er det nodvendgt at beskytte slagstften ved brug af fx klkpatroner

23 MENTATRÆNNG Huskeregler omkrng underbevdstheden: Underbevdstheden kan lde gentagelser Sg tl dg selv gen og gen dt ønske Vær altd postv Fokucer på det du ønsker kke på det du v undgå Vær altd præcs Underbevdstheden foretrækker smple nstruktoner uden mange detaljer

24 skydehånd "' KONDTONSTRÆNNG En god kondton gver: hurtgere reakton bedre lungefunkton mental s"tyrke Et fast greb om pstolen og en rolg hånd kræver styrketrænng af: arme skuldre ryg benmuskler Forbedrng lobeture af lungefunkton: svomnng cyklng sjpnng Styrketrænng: trænngsprogram motonscenter håndvægtl fjedrebelastet _ tortrænng håndklemme dverse ovelser der kan udfores hjemme med pstol v

25 FYSSK TRÆNNG Veludvklet skvdeteknk er kke nok God fyslk og psyklsk trænng er også nødvendg da skydnlng stller krav tl: Udholdenhed Hurtge God Fyssk og psyksk styrke reaktoner lungefunkton Kun herved skres den nódvendge stabltet skydnnge TRÆNNGSPROGRAH Tlpasses skyttens alder almene fysk samt det mål der ønskes opnået Fyssk skyttetrænng skal kke góre skytten tl "superat letl' Husk på at forkerte eller for anstrengende gve skader sam feks muskelnfltratoner Trænngen opbygges óvelser kan gradvs og vedlgeholdes regelmæssgt 20 mnutter daglgt = vedlgeholdelse hertl skal så lægges det opbyggende TRÆNNGSPROGRAH Et trænngsprogram skal sammensættes består af: således at det Kondtonsgvende óvelser Styrkeopbyggende øvelser Øvelser der udfóres på skydebanen sam opvarmnng

26 2 KONDTONSTRÆNNG Forbedrng af hjerte og lungekapaetet eentratonsperoden óbetrænng joggng Cyklng kondeyklng Boldspl Svømnng Sjpnng Gymnastk kredslób kon STYRKETRÆNNG Skal skre at våbnet kan holdes gennem en hel skydnng Trænng motonseenter Håndvægte H Fjedreklemme Gymnastk kg H gummbold 78 em Tórtrænng og skarpskydnng korrekt skydestllng dameter OPVARMNNG FØR SKYDNNG Opvarmnng skal stmulere bloderkulatonen og forbedre koordnatonsevnen Opvarmnng påbegyndes ca 20 Der følges et på forhånd fastlagt program ters længde Opvarmnng kan også vrke psykologlsk fra den forestàende skydn1ng 30 mnutter fór skydnng af ca 5 mnut Afleder tankerne

27 Mærk MENTATRÆNNG AUTOGENTRÆNNG Forbereder dg tl skydnng Fjerner negatve tanker Medfører afslapnng Mndsker muskelspændnger TRÆNNGSPROGRAM u Øvelser der hurtgt kan brnge dg stand Sd Spænd Afslut en afslapnngstl med lukkede øjne tag nogle dybe ndåndnger og ånd ud (skal géres langsomt) ale musker hold spændngen slap af afspændngen evt føles varme Gentag øvelsen langsomt Føles ubehaq under øvelsen afbrvder du straks ca 10 sek MENTAE 0VESER '" Eksempler på øvelser der kan bruges for og under skydnng gentag for dg selv Jeg Jeg Hvad Jeg Jeg er rolg er afslappet ved jeg kan Jeg tør godt lean jeg mste Jeg lean lave et dårlgt skud lde at sleyde står nde en glasklolelee ntet lean forstyrre mg G

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

SKAVANKAYOGA. Niels Haahr April 2009. www.skavankayoga.dk

SKAVANKAYOGA. Niels Haahr April 2009. www.skavankayoga.dk SKAVANKAYOGA Niels Haahr April 2009 www.skavankayoga.dk Copyright 2009 Niels Haahr Indhold SKAVANKAYOGA?... 4 forord... 4 rapportens opbygning... 5 AT UNDERVISE I YOGA... 6 bevidsthed og balance... 7 HOLDENE

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Hvem vinder årets gyldne pumpe?

Hvem vinder årets gyldne pumpe? 46 årg. 2013/2014 ISSN 19043163 MedcnerOrgansatonernes Kommunkatonsorgan Årgang 46 Nummer 31 28. maj 2014 Den 8. Jul klokken 2005 fejrer v de nye læger! Kom se dem deres fneste puds før de blver sendt

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv:

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv: At slå hinanden så man får varmen 077 To og to skiftes i til at slå hinanden over det hele. Begynd med din partners fødder, slå grundigt op ad hendes ben og derefter over hele hendes krop. Slå virkelig

Læs mere

Den store træningsbold

Den store træningsbold Den store træningsbold - træn hele kroppen Af Mette Mølgaard og Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP - en sund livsstil i udvikling Kært barn har mange navne Den store træningsbold er kommet for at blive,

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

srå ese Helena Horstedt

srå ese Helena Horstedt II\retrNINreIlE C o utur eteknkker o g ov er d ådge m a teraler er omdrejnngspunkt Helena Hbrstedts stl, som også er kendetegnende for en ny generafon af svenske desgnere. Her er godt desgn nemlg g med

Læs mere

Compound grundteknik

Compound grundteknik 1 Af: Ole Gammelgaard og Henrik Toft Compound grundteknik Bemærk inden gennemgangen: BEGYNDEREN SKAL ALTID FØLGE INSTRUKTIONERNE I TRÆNERHÅNDBOGEN FØRST. Nedenfor findes der enten forslag (forsl.) til

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

Fitness World Education #Træning med Fokus

Fitness World Education #Træning med Fokus Fitness World Education #Træning med Fokus Fokuspunkter: Stram Op April 2013 #Stærk skulder [1] #Indhold: Fitness World Education og Træning med Fokus Præsentation af tema for april og teori Sådan bruger

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Sådan forebygger og behandler du rygsmerter

Sådan forebygger og behandler du rygsmerter Sådan forebygger og behandler du rygsmerter Hver anden dansker lider af rygsmerter, og det koster samfundet milliarder af kroner. Der er derfor mange gode grunde til at bekæmpe de ubehagelige smerter.

Læs mere

Dental ergonomi. Kroppen

Dental ergonomi. Kroppen Dental ergonomi METTE KREBS Normalt er det tandlægen, der spørger patienten, hvordan det går med tænderne. Men hvordan går det med tandlægerne? Inden for de sidste par år har undersøgelser fra både Dansk

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Ergonomi og Frisører. Branchevejledning Forebyggelse af ergonomiske belastninger i frisørfaget

Ergonomi og Frisører. Branchevejledning Forebyggelse af ergonomiske belastninger i frisørfaget Ergonomi og Frisører Branchevejledning Forebyggelse af ergonomiske belastninger i frisørfaget Forord Frisørfaget er et servicefag, hvor kunderne kommer i første række, selv om det kan være på bekostning

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

Hjælpetræner - elev www.dgi.dk/badminton

Hjælpetræner - elev www.dgi.dk/badminton V I S H V A D D U K A N Hjælpetræner elev www.dgi.dk/badminton DGIbadminton HJÆLPETRÆNERKURSUS DGIbadminton Udgivet af Danske Gymnastik & Idrætsforeninger Badmintonudvalget, september 2002, 1. udgave.

Læs mere