for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65"

Transkript

1 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 ( ) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad "live" ( ) 4. Ansøgning: Dit Hus ( ) 5. Ansøgning: Under samme himmel ( ) 6. Ansøgning: Ama'r Ta'r Ordet! Musik på gaden ( ) 7. Ansøgning: Byens Forlags skriveskole i Ørestad ( ) 8. Ansøgning: 10:PEAKS ( ) 9. Ansøgning: Fastelavnsfest ( ) 10. Ansøgning: Drøm din by 3012 ( ) 11. Høring Store Vindmøller på Kalvebod Syd ( ) 12. Lethal i Amager Vest ( ) 13. Borgerhenvendelse - Knallerter på Fælleden ( ) 14. Overførsel af lokaludvalgets driftsstøttemidler fra 2011 til 2012 ( ) 15. Godkendelse af regnskab for lokaludvalgets puljemidler 2011 ( ) 16. Meddelelser ( ) 17. Eventuelt ( ) 18. Afslutning ( )

2 DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden ( ) INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget godkender dagsordenen. 1

3 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 ( ) INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. PROBLEMSTILLING Amager Vest Lokaludvalg har i 2012 fået tildelt kr. i puljemidler af Københavns Borgerrepræsentation. Lokaludvalget har pr. 19. januar bevilget i alt kr. til 5 eksterne ansøgninger. Lokaludvalget har således kr. at disponere over til netværksskabende aktiviteter i bydelen. LØSNING At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Status over lokaludvalgets puljemidler 2012 pr. 19. januar 2

4 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad "live" ( ) Thomas Aagaard søger støtte til Oplev slipset en bog om Ørestad live. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Byens Forlag på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Byens Forlag søgte Thomas Aagaard Skovmand d. 30. december 2011 om kr. i støtte til Oplev Slipset en bog om Ørestad live. Ansøgningen er en genfremsendelse af et projekt, som lokaludvalget bevilgede støtte d. 15. november Projektet omfatter 6 dage i februar, hvor lokale beboere og andre interesserede bliver taget et sted hen i Ørestad, hvor der læses op fra bogen Oplev Slipset, hvor den nævner netop det sted. Målgruppen er lokale og andre interesserede. Ca forventes at deltage, svarende til deltagere pr. arrangement. Udflugterne er gratis. Oplev Slipset er en beboerskabt guide om Ørestad, som består af noveller, digte, fotos, tegninger, samt mindre historier og fakta. Bogen udkom i december 2011 og retter sig mod beboerne, øvrige københavnere og turister. Bogen fokuserer på det folkeliv og den identitet, der er i bydelen. Arrangementerne skaber dermed fokus i dobbelt forstand, ved at man står det sted, som bogen beskriver, mens der læses op. Folk vil desuden kunne stille spørgsmål, møde hinanden og debattere/udveksle meninger og oplysninger om Ørestad. De ansøgte midler går til forplejning på alle turene, koordinering af turene og produktion, tryk og uddeling af flyers, postkort mv. i Ørestad. Byens forlag selvfinansierer øvrigt PR arbejde. Byens Forlag søgte i november 2011 om støtte til dette projekt, der oprindeligt var planlagt til at skulle afvikles i december Lokaludvalget besluttede på sit møde d. 15. november at bevilge støtten til projektet. Byens Forlag trak herefter ansøgningen tilbage pga. for stor konkurrence med øvrige julearrangementer i december. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. januar og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges, med henvisning til beslutningen om støtte, vedtaget af lokaludvalget i november Gruppen efterlyser et mere udspecificeret budget, hvor der redegøres for de forventede udgifter og indtægter. Budgettet skal stilles op i skemaform, ikke som tekst. 3

5 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Byens Forlag på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløbet ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema_Oplev slipset Projektbeskrivelse og budget_oplev Slipset 4

6 4. Ansøgning: Dit Hus ( ) Morten Findstrøm søger støtte til Dit Hus. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Morten Findstrøm på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Jakob Lærkes, leder af Ørestad og Solvang Biblioteker, søgte Morten Findstrøm d. 22. december 2011 om kr. i støtte til Dit Hus. Projektet er et fotoprojekt, som sætter fokus på brugerinddragelse og synlighed på tværs af bydelene i Amager Vest. Projektet er desuden tænkt som en del af åbningen af det ny Ørestad Bibliotek i maj. Målgruppen er i første omgang brugerne af Ørestad og Solvang Biblioteker. Der afholdes desuden en åben fotosession, hvor alle nye og gamle brugere er velkommen. Ideen i projektet er at tage portrætter af brugerne og projicere dem op på facaden på det ny Ørestad Bibliotek. På den måde er det muligt at tage Solvang Biblioteks brugere og Urbanplanen med ud i det ny hus, og markere for Ørestads beboere, at her er et nyt bibliotek og det er Dit Hus. Ansøger anslår, at der vil blive fotograferet brugere. Projektets formål: At skabe identitet og branding af biblioteket, skolerne, gymnasiet og bydelen At markere åbningen af det ny Ørestad Bibliotek At invitere til en synlig brugerinddragelse fra begyndelsen At skabe et tilhørsforhold og medejerskab At markere at biblioteket er for hele Amager Vest på tværs af bydelene Inspirationen er hentet fra Børneteaterfestivalen 2011, som blev afholdt i Randers. Her tog et hold af fotografer billeder af alle børn i kommunen. Alle billederne blev projiceret op på et kunstværk i byen. Udviklingen af teknik og metode er derfor på plads, med Randers Egnsteater inde over projektet med know-how og sparring. Det samlede budget er på kr. Det ansøgte beløb hos Amager Vest Lokaludvalg dækker fotografteam og leje af projektor til i alt kr. Egenfinansiering beløber sig til kr. Derudover støtter Fields med kr. Det resterende beløb på kr. søges hos By & Havn og de private erhvervsdrivende i lokalområdet. 5

7 Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. januar og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet er netværksskabende og vil være en god kickstart for det nye bibliotek og brugerinddragelsen. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Morten Findstrøm på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløbet ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema, projektbeskrivelse og budget DIT HUS 6

8 5. Ansøgning: Under samme himmel ( ) International Family Club søger støtte til Under samme himmel guitarpoesi mellem øst og vest. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til International Familiy Club på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af International Family Club søgte Gudmund Bager d. 21. december 2011 om kr. i støtte til Under Samme Himmel guitarpoesi mellem øst og vest, som er et arrangement, der skal afholdes i Kulturhuset på Islands Brygge d. 3. marts Formålet er at imødekomme og udbygge interessen for den særlige genre inden for visekunst, som er blevet kaldt den russiske guitarpoesi. Arrangementet henvender sig til alle, men særligt mod tosprogede børn og københavnere, der har udgangspunkt i det slaviske miljø, i visekunstmiljøet og sprogstuderende fra universiteter og sprogskoler. Arrangementet indeholder en videopræsentation af de russiske guitarpoesiklubber og nyligt afdøde Per Warming, som i 2009 organiserede en dansk-russisk festival: "Russisk Guitarpoesi mellem Øst og Vest" i KIB. Festivalen blev efterfulgt af en bogudgivelse med oversættelser af russiske digte til dansk samt en koncertrække med præsentation af bogen. Derudover byder arrangementet på en interaktiv koncert med deltagelse af kunstnerne, oplægsholderne og tilskuere, såvel voksne som børn og unge. Overordnet indeholder arrangementet et internationalt kulturudvekslingsaspekt, idet både danske og russiske digte vil blive fortolket på både dansk og russisk. Der vil være kunstudstilling og salg af relevante bøger og materiale. I arrangementet deltager Dansk-Russisk Forening, Russisklærerforeningen, Kunstnere for Fred og Laboratorium for Politiske Viser. Projektets tilknytning til Amager Vest startede i 2009 ifm. den første festival om guitarpoesi. Derfor anser arrangørerne KIB for sit hjemsted, hvor interessen for og netværket omkring guitarpoesien første gang kom til udtryk. De søgte midler dækker hele budgettet på kr. Støtten skal gå til honorar til kunstnere, PR, lyd, transport og overnatning. Medfinansieringen er den frivillige arbejdsgruppes arbejdstid og værtslogi, samt støtte fra Københavns Kommune i form af lån af lokale. Arbejdsgruppen for Kultur og fritid behandlede sin ansøgning på sit møde d. 11. januar og indstiller et afslag. Gruppen vurderer, at arrangementet kunne finde sted hvor som helst, og derfor ikke har anden tilknytning til Amager Vest end afviklingsstedet. Afviklingsstedet er ikke aktivt med i arrangementet. 7

9 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til International Family Club på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Ansøgningsskema Under samme himmel Budget Under samme himmel Projektbeskrivelse Under samme himmel 8

10 6. Ansøgning: Ama'r Ta'r Ordet! Musik på gaden ( ) Nild Regout søger støtte til Ama r Ta r Ordet! Musik på gaden. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Nild Regout på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af gruppen bag Ama r Ta r Ordet! Søgte Nild Regout d. 20. december 2011 om kr. i støtte til Ama r Ta r Ordet! Musik på gaden. Formålet er at gennemføre en festival for et bredt publikum og sætte fokus på Musikøen Amager. Målgruppen er alle. Udover ca. 100 optrædende vil mennesker deltage. Festivalen er planlagt til maj 2012, og foregår forskellige steder i Amager Øst og Amager Vest. Ama r Ta r Ordet! er en årligt tilbagevendende kulturfestival arrangeret af en række kulturinstitutioner på Amager. Temaet for dette års festival er det auditive, musik på gaden, såvel dybgående som flygtige musikoplevelser i byens rum på Amager. Festivalen retter sig mod et bredt publikum ud fra det fælles projekt Musikøen Amager. Musikprogrammet er derfor varieret. ATO bliver afviklet på begge sider af Amagerbrogade med 4-5 pladser på hver side af gaden. Hver deltagende institution tager ansvar for en plads og for planlægning og afvikling af 1 til 2 musikalske arrangementer. Pladserne kan udvikle sig til opholdssteder, hvor forbipasserende kan stoppe op og nyde musikken og opleve socialt samvær om musikken i selskab med andre. Man giver dermed mulighed for flygtige, musikalske aha - oplevelser på vejen til eller fra arbejde eller byen i et midlertidigt musikalsk rum i byen. Festivalen består af annoncerede koncerter og events/workshops, men vil af mange blive opfattet som pop-up arrangementer. En lejet lastbil vil fungere som scene for de bands, som skal spille på festivalen. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr. Der er også søgt om kr. i Amager Øst Lokaludvalg. En egenfinansiering på vil komme fra andre puljer og institutioner i området. Derudover stiller gruppen bag Ama r Ta r Ordet! lokaler, projektledelse, rengøring og ekstra hjælp til afvikling til rådighed. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. januar og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Det er et projekt med stor synlighed, der inddrager flere institutioner på tværs af øen. Arrangementet ligger fint i forlængelse af Musikøen Amager, og der bør derfor arbejdes på at skabe kontakt, så arrangementet kan indeholde en profilering af de tiltag, der kommer fra Musikøen. 9

11 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Nild Regout på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløbet ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema Ama'r Ta'r Ordet! Projektbeskrivelse og budget -Ama'r Ta'r Ordet! 10

12 7. Ansøgning: Byens Forlags skriveskole i Ørestad ( ) Byens Forlag søger støtte til Byens Forlags skriveskole i Ørestad. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Byens Forlag på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Byens Forlag søgte Thomas Aagaard d. 17. december 2011 om kr. i støtte til Byens Forlags skriveskole i Ørestad. Projektet handler om at opstarte en skriveskole med base i Ørestad. Første skridt er oprette et grundkursus i at skrive godt. Kurset gennemføres det første halvår i 2012, en gang om ugen. Skolen vil høre til i Byens Forlags café i Ørestad, men af og til foregår kurset alternative steder, hovedsageligt i Ørestad. Den primære målgruppe er beboere i Ørestad og tilstødende naboområder, men alle kan tilmelde sig. Kursusdeltagere skal betale et beløb, pt. sat til max 1000 kr. Byens Forlag satser på deltagere. Når klasseværelset rykker ud i byrummet er det dels for at skabe opmærksomhed, men også for at flytte grænser hos deltagerne og gøre andre nysgerrige. Der vil også være gæstelærere til enkelte kursussessioner. I skriveskolen skal deltagerne være med til at udtænke alternative måder at få deres historier ud på. Det kunne være via Facebook, oplæsninger på steder i gadeplan, som ophæng på toiletter eller i opgange osv. Forfattere fra Byens Forlag har det sidste halve år undervist en 8. klasse i Brøndby, der nu har lavet deres egen bog, og forlaget har sammen med beboerne i Ørestad udarbejdet bogen Slipset. For at opstarte skriveskolen søger Byens Forlag om at få udgiftsdækket det første halve år. På sigt ønsker Byens Forlag at udbyde mere specifikke kurser, afhængigt af efterspørgslen. AVLU søges om hele det nuværende budget på kr. Dette dækker projektledelse, undervisning, PR og materialer. Budgettet er ifølge ansøger sat lavt. Byens Forlag er i dialog med By og Havn og Ørestad Kultur om yderligere støtte. På denne måde håber Byens Havn at opnå en bredere investorsammensætning og opbakning bag projektet. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. januar og indstiller et afslag. Gruppen vurderer, at der er tale om et privat forlag, der udvider deres aktivitet. Der er ingen sikkerhed for, at der deltager beboere fra Amager Vest eller at der skrives om Amager Vest. Gruppen synes dog, skriveskolen er et fint initiativ, og foreslår, at Byens Forlag søger midler fra Folkeoplysningsforbundet. 11

13 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Byens Forlag på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Ansøgningsskema Byens Forlags Skriveskole Projektbeskrivelse og budget Byens Forlags Skriveskole 12

14 8. Ansøgning: 10:PEAKS ( ) Grundejerforeningen Ørestad City søger støtte til 10:PEAKS. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Grundejerforeningen Ørestad City på baggrund af indstillingen fra arbejdsgrupperne for Fysisk plan og Kultur- og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Grundejerforeningen Ørestad City søgte Anne Rask Vendelbjerg d. 22. december 2011 om i alt kr. i støtte til projekt 10:PEAKS. Det ansøgte beløb gælder specifikt anlæggelsen af en multibane mellem Bjerget og Bella Hus. Anlæggelsen starter i sommeren Multibanen er en del af en større parkanlægning tegnet i samarbejde med NORD arkitekter. Intentionen er at aktivere unge og voksne af begge køn. Der lægges også vægt på, at faciliteterne kan bruges af grupper. Ikke mindst ifm. undervisning på Ørestad Gymnasium og den kommende Ørestad Skole, som efterspørger udendørsfaciliteter. Parken og multibanen vil dog være tilgængelig for alle. Det er projektets overordnede formål at fremme et mangfoldigt udbud af sociale aktiviteter på tværs af alder, etnicitet, køn, bydele mv. Projektet er udformet ud fra ønsket om at understøtte Ørestads særlige samspil mellem grønne udearealer og bebyggelser. Således bliver parken et landskab af mindre bjerge i relation til det prisbelønnede byggeri Bjerget. Parkanlæggelsen er budgetteret til 5,5 mio. kr. Grundejerforeningen Ørestad City selvfinansierer med 2 mio. kr. Derudover er der søgt støtte i Lauritzen Fonden. Grundejerforeningen overvejer at søge støtte fra Nordea Fonden, Nykredits Fond, Egmontfonden, TRYG-Fonden, Realdania og Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond. De ansøgte midler vil gå til finansieringen af en multibane på kr. Arbejdsgruppen for Kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. januar og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet er netværksskabende og faciliteterne er åbne for alle. De kommende brugere har været inddraget i udviklingsprocessen af multibanen. Arbejdsgruppen for Fysisk planlægning behandlede ansøgningen på sit møde d. 10. januar og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet vil være til stor gavn for de unge brugere og fremme uformel idræt og bevægelse i Ørestad. Projektet er blivende og placeringen god mellem nye og gamle kvarterer på Amager. 13

15 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Grundejerforeningen Ørestad City på baggrund af indstillingen fra arbejdsgrupperne for Fysisk plan og Kultur- og fritid. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema, projektbeskrivelse og budget 10:PEAKS 14

16 9. Ansøgning: Fastelavnsfest ( ) Stine Tange søger støtte til Fastelavnsfest. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Stine Tange på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Kulturhuset Islands Brygge søgte Stine Tange d. 9.januar 2012 om kr. til afvikling af fastelavnsfest. Arrangementet foregår i Kulturhuset Islands Brygge den 19. februar Målgruppen er primært børn på Islands Brygge og deres forældre, men arrangementet er åbent for alle interesserede. Der forventes ca. 350 deltagere. På baggrund af problemer med pladsmangel ved sidste års arrangement, vil man i år holde fastelavn for to aldersgrupper i forlængelse af hinanden. Der vil være 1 times underholdning inklusive slå katten af tønden for de mindste børn i det største lokale Salen. Herefter er der 1,5 times underholdning inklusive slå katten af tønden for de større børn i Salen. Kulturhuset vil gerne være et lokalt mødested for alle børn, unge og gamle. De ønsker at videreføre traditionen med en fastelavnsfest, da det vil være en god anledning til at styrke det eksisterende sammenhold og etablere nye relationer. Kulturhuset vil også gerne give nogle gode oplevelser til Bryggens børn og deres forældre. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr. Der er søgt 1500 kr. fra hhv. Islands Brygges Lokalråd, Genbryggen og Bryggens Spisehus. Der er en egenfinansiering på kr., som går til afviklere, produktionsomkostninger og administration. Arbejdsgruppen for Kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. januar og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Arrangementet bidrager til at skabe netværk mellem familier i nærområdet. Gruppen finder, at KIB med dette arrangement har efterkommet AVLU s ønske om at arrangementet skulle være mindre omfattende hvad angår underholdning og at de har en større grad af egenfinansiering. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Stine Tange på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid. 15

17 ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema Fastelavnsfest Budget Fastelavnsfest 2012 Projektbeskrivelse Fastelavnsfest 16

18 10. Ansøgning: Drøm din by 3012 ( ) Stine Tange søger støtte til Drøm din By INDSTILLING Formanden for Amager Vest lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Stine Tange på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af gruppen bag Børnekulturfestival 2012 søgte Stine Tange den 9. januar 2012 om kr. i støtte til Drøm din by Arrangementet, der søges støtte til, bliver afholdt den og 14. februar 2012 i Kulturhuset Islands Brygge. Målgruppen er børn mellem 3-14 år, og der forventes ca. 65 deltagere i det lokale arrangement. Festivalen, der finder sted i hele byen, er arrangeret af biblioteker og kulturhuse i Københavns Kommune. Under temaet Drøm din By 3012 sættes der fokus på kreativitet, medborgerskab og byudvikling i børnehøjde. Fælles for aktiviteterne er, at det er børnene selv, der er aktive og udfolder sig kreativt med forskellige medier og materialer i samarbejde med kunstnere. Derved skal festivalen give børnene en følelse af fællesskab med resten af byen, samt en oplevelse af dem selv som aktive medborgere. Der planlægges følgende aktiviteter i K-I-B: 1) Stopmotion workshop - for børn og unge fra 9 år ved Animationshuset/Pia Sook og Annemette Karpen Børn og unge producerer i samarbejde med en stopmotion-filmskaber en film om fremtidens by. 2) Fremtiden under vand installation for børn fra 3-6 år ved Marika Seidler Et rum udsmykkes af børn i samarbejde med en kunstner. 3) Lydværksted hvordan lyder fremtidens by? For børn fra 6 år ved Überlyd Børn i samarbejde med lydkunstnere giver deres bud på hvordan fremtidens by lyder. Ved at deltage i festivalen vil K-I-B tilbyde børn på Amager børnekultur af høj kvalitet i deres vinterferie. Der gøres en ekstra indsats for at nå børn som ikke har andre tilbud i ferien, via samarbejde med andre lokale aktører og at tilbuddene er gratis. Festivalen arbejder for at styrke børnekulturen og gøre børnene og forældrene opmærksomme på de faste gode tilbud, der er inden for børnekultur på Amager. 17

19 De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr. til kunstnerhonorarer på de 3 workshops, PR-materiale til arrangementerne, samt et bidrag til en fælles event for hele byen. Der er en egenfinansiering på kr. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. januar og indstiller til, at det ansøgte beløb bevilges. De tre workshops giver børn mulighed for at deltage aktivt med idéer til hvordan deres by skal være. Festivalen har fokus på netværk, dialog og medborgerskab. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. Moms: kr. BILAG Ansøgningsskema Drøm din by 3012 Budget Drøm din by 3012 Projektbeskrivelse DRØM DIN BY

20 11. Høring Store Vindmøller på Kalvebod Syd ( ) Lokaludvalget skal tage stilling til en høring vedr. projektet Store Vindmøller INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller 1. At udvalget drøfter og vedtager et høringssvar lokalplanforslaget for Store vindmøller på baggrund af udkastet fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning. PROBLEMSTILLING Amager Vest Lokaludvalg modtog d. 30. november 2011 høringen vedr. vindmøller på Kalvebod Syd, med høringsfrist d. 1. februar København ønsker at være CO2-neutral i Allerede i 2015 skal der være skåret 20% af byens CO2-udledning. Københavns Kommune har udarbejdet en samlet strategi for etablering af vindmøller som et led i Københavns Kommunes Klimaplan. Strategien omfatter både vindmøller inden for kommunegrænsen (til lands) og vindmøller uden for hovedstaden. Sidstnævnte omfatter blandt andet kystnære havvindmøller i Øresund. Målet er at rejse i størrelsesordenen 130 store vindmøller. Det er Københavns Energi (KE), der har fået til opgave at rejse møllerne, der indebærer en investering på cirka 5,5 milliarder kroner. De første møller etableres i selve København på lokaliteterne Kalvebod Syd og Prøvestenen, og de tidligste er planlagt til at gå i drift i På de to lokaliteter er der planlagt i alt 7 møller, som vil producere strøm til at dække husstandes årlige elforbrug. På Kalvebod Syd er det planen at opføre 4 vindmøller i højden m. Borgere vil indenfor en radius af 4,5 km få mulighed for at blive medejere af vindmøllerne. Det er kommunens vurdering, at begge projekter uden uacceptable påvirkninger kan gennemføres med de afværgeforanstaltninger, der er beskrevet i VVMredegørelserne. Arbejdsgruppen for fysisk planlægning har på sit møde den 10. januar behandlet høringsmaterialet til lokalplanen for Store Vindmøller på Kalvebod Syd. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit høringssvar på baggrund af det vedlagte forslag fra arbejdsgruppen for Fysisk Planlægning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 19

21 BILAG Amager Vest Lokaludvalg - Høringssvar om Store vindmøller på Kalvebod Syd Lokalplan for Store Vindmøller på Kalvebod Syd 20

22 12. Lethal i Amager Vest ( ) Stillingtagen til placering af lethal i Ørestad INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller 1. At Lokaludvalget drøfter og tager stilling til den bedst mulige placering for en lethal i Ørestad på baggrund af forslaget fra fysisk plan. 2. At Lokaludvalget tager stilling til alternative idrætsfaciliteter, hvis ikke en lethal kan opføres. PROBLEMSTILLING I budget 2011 er der afsat 15,5 mio. kr. til en kultur- og idrætsfacilitet i Ørestad. Parterne er enige om, at afsætte 8 mio.kr. i anlæg i 2013 og 7 mio. kr. i anlæg i 2014 til et sådant kultur- og idrætsprojekt i Ørestad City eller Ørestad Syd med anlægsstart i I forlængelse af budget 2012 er Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) blevet anmodet om at undersøge, herunder de juridiske og planmæssige aspekter, om de 15,5 mio. kr. kan anvendes til etablering samt drift af en lethal i Ørestad. Kultur og Fritidsforvaltningen og Center for Byudvikling ønsker Lokaludvalgets tilkendegivelse for de 4 foreslåede placeringer i Ørestad samt stillingtagen til alternative idrætsfaciliteter, hvis ikke lethallen opføres. Arbejdsgruppen for Fysisk Planlægning har på et møde den 10. januar drøftet forholdene og placeringerne. LØSNING At Lokaludvalget drøfter og tager stilling til den bedst mulige placering for en lethal i Ørestad på baggrund af forslaget fra fysisk plan. At Lokaludvalget tager stilling til alternative idrætsfaciliteter, hvis ikke en lethal kan opføres. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Svar tilrettes og sendes til CBU og KFF, herefter afventes svar herfra. 21

23 BILAG notat om lethal placeringsforslag af lethal Svar til forespørgsel om placering af lethal 22

24 13. Borgerhenvendelse - Knallerter på Fælleden ( ) Lokaludvalget skal tage stilling til en henvendelse fra en borger vedrørende knallertkørsel på Fælleden. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At Lokaludvalget drøfter og tager stilling til et svar til borgeren, Amager politi og Teknik- og Miljø Forvaltningen på baggrund af udkastet fra arbejdsgruppen for Fysisk planlægning PROBLEMSTILLING En borger har henvendt sig til Lokaludvalget omkring uforsvarlig kørsel med knallerter på stierne ud for 8-tallet på Fælleden. Dagligt har borgeren observeret knallerter med anslået fart på op til 80 km/t der kører på den lange lige sti, der går mellem 8-tallet, Stævnen og Naturlegepladsen. Her færdes ofte skoleklasser, børnehaver, familier osv. på udflugt til Naturcenteret, legepladsen og Fælleden. Borgeren har henvendt til politiet, der har svaret at de løbende laver razziaer mod ulovlige knallerter, men har stadig ikke set nogen betjente på Fælleden. Borgeren foreslår at stien enten lægges om så den ikke lægger op til den hurtige kørsel eller etableres fartchikaner mellem Ørestad Syd og naturcentret/legepladsen. Arbejdsgruppen for Fysisk planlægning har behandlet henvendelsen på sit møde den 10. januar og anbefaler at man sender et svar til borgeren, Amager politi og til Teknik og Miljø Forvaltningen. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Brev til borger, TMF og Amager Politi vedr. knallerter på Fælleden Knallertere på fælleden 23

25 14. Overførsel af lokaludvalgets driftsstøttemidler fra 2011 til 2012 ( ) Miljøpunkt Amager har i 2011 haft et mindreforbrug på de projekter, miljøpunktet modtog driftsstøtte fra lokaludvalget til at udføre. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om det vil godkende, at Miljøpunkt Amager overfører den uforbrugte del af driftsstøtten fra 2011 til PROBLEMSTILLING I 2011 indgik Amager Vest Lokaludvalg og Miljøpunkt Amager en samarbejdsaftale, hvori lokaludvalget forpligter sig til at yde en årlig driftsstøtte til miljøpunktet. Som modydelse forpligter miljøpunktet sig til at udføre lokalt miljøarbejde på vegne af lokaludvalget. Aftalen trådte i kraft d. 1. juli 2011, og lokaludvalget og miljøpunktet indgik en aftale om en projektplan for andet halvår af I 2011 udgjorde driftsstøtten kr. og i 2012 forventes driftsstøtten at andrage kr. Miljøpunkt Amager anslår, at mindreforbruget i 2011 drejer sig om ca kr. Miljøpunktet foreslår, at beløbet overføres til de projekter, som indgår i samarbejdsaftalen mellem Miljøpunkt Amager og Amager Vest Lokaludvalg for 2012: Affaldssortering Virksomheder og Trafik Grønne byrum og tage Lokaludvalget skal godkende, at miljøpunktet overfører den uforbrugte driftsstøtte til regnskabsåret Til lokaludvalgsmødet d. 21. februar 2012 fremlægger Miljøpunkt Amager en årsberetning for de aktiviteter, som miljøpunkt modtog driftsstøtte til at udføre i LØSNING At lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om det vil godkende, at Miljøpunkt Amager overfører den uforbrugte del af driftsstøtten fra 2011 til

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg. Evalueringsskema for modtagere af puljemidler Fra Amager Øst Lokaludvalg

Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg. Evalueringsskema for modtagere af puljemidler Fra Amager Øst Lokaludvalg Fra Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Projekttitel: DRØM DIN BY 3012 Formål Det er festivalens formål at: Samarbejde med kunstnere, der arbejder med inddragelse af

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

4. Kommissorium for ad hoc gruppe vedr. udvikling af Sundbyøster Idrætsanlæg ( )

4. Kommissorium for ad hoc gruppe vedr. udvikling af Sundbyøster Idrætsanlæg ( ) PROTOKOL, kl. 18:30 i Kvartershuset 1. Borgerbesøg- og henvendelser (2012-5843) 2. Godkendelse af dagsorden (2012-5843) 3. Fremlæggelse af rapport om letbaner (2012-6151) 4. Kommissorium for ad hoc gruppe

Læs mere

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Ung i Job 3. Ansøgning: Genbrugslaboratorier for børn 4. Ansøgning: Fremad Feltet

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

ANSØGNING TIL MUSIKPULJEN BLANKETNR:10968

ANSØGNING TIL MUSIKPULJEN BLANKETNR:10968 1 - Rabbit Hole Festival, ansøgning om tilskud ANSØGNING TIL MUSIKPULJEN 2017 - BLANKETNR:10968 INFORMATIONER Historik: 26-08-2016 22:25 Arbejdsgang startet af System 05-09-2016 12:14 Udfyldt af Julie

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Bilag 1: Principper for uddeling af midler fra arrangementspuljen

Bilag 1: Principper for uddeling af midler fra arrangementspuljen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik og Byliv NOTAT Bilag 1: Principper for uddeling af midler fra arrangementspuljen Arrangementspuljen kan efter ansøgning yde refusion af

Læs mere

for mødet den 23. februar kl i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-176038) 2. Status på medlemmer og suppleanter i lokaludvalget december 2011 (2011-176038) 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030)

Læs mere

for mødet den 15.05.2012, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.05.2012, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-68691) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler maj 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning, genbehandling Teater

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

20-11-2009. Sagsnr. 2009-162510. Dokumentnr. 2009-710942

20-11-2009. Sagsnr. 2009-162510. Dokumentnr. 2009-710942 TIL: FRA: Teknik- og Miljøudvalget Center for Miljø/Mikkel Aarø-Hansen MØDE: 1. februar 2010 EMNE: Orientering om etablering af vindmøller som led i Københavns klimaplan Med udgangspunkt i Københavns Klimaplan

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

for mødet den 15.11.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.11.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-149937) 2. Status på medlemmer og suppleanter i Amager Vest Lokaludvalg (2011-149937) 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

Den grønne ordning. Uddeling af midler fra den Grønne Ordning i Randers Kommune

Den grønne ordning. Uddeling af midler fra den Grønne Ordning i Randers Kommune Den grønne ordning Uddeling af midler fra den Grønne Ordning i Randers Kommune 05.09.2017 Vi er her Potentielt 12-14 mio. Hvis; byrådet vedtager forslag til lokalplan for 46 vindmøller ved Overgaard møllerne

Læs mere

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T:

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T: Hermed fremsendes fondsøgning til Puppet Junior 2016 Forestillinger og publikum på den Røde Plads i 2014 Børnekulturformidler og leder af Børnekulturhuset Sokkelundlille Utterslev Torv 9 2400 Kbh. NV Puppet

Læs mere

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden Referat Dato: 09-12-2015 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden Sted: Konferencesalen, Skanderborg Rådhus 22 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/60664 Mikael

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

for mødet den 26. oktober, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 3. Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42

for mødet den 26. oktober, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 3. Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42 for mødet den 26. oktober, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Latinfestival 3. Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42 4.

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Opgavebeskrivelse Mjølnerparken. Sagsbehandler Flemming Hansen

Sagsnr Dokumentnr Opgavebeskrivelse Mjølnerparken. Sagsbehandler Flemming Hansen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg og Udbud NOTAT 13-03-2015 Sagsnr. 2015-0059253 Opgavebeskrivelse. 00120810 Mjølnerparken Indledning Mjølnerparken er i dag et isoleret

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Ung i Job 3. Ansøgning: Genbrugslaboratorier for børn 4. Ansøgning: Fremad Feltet

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune.

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 9. maj 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

ANSØGNING FRA BRYGGEN FOR ALLE VEDR. OPSÆTNING AF OVERSIGTSSKILTE I HAVNEPARKEN

ANSØGNING FRA BRYGGEN FOR ALLE VEDR. OPSÆTNING AF OVERSIGTSSKILTE I HAVNEPARKEN ANSØGNING FRA BRYGGEN FOR ALLE VEDR. OPSÆTNING AF OVERSIGTSSKILTE I HAVNEPARKEN Ansøgningsskema Projektets titel: Opsætning af to oversigtsskilte i Havneparken Arrangementet: Skiltene sættes permanent

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.45 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Børn på flugt. Projektbeskrivelse

Børn på flugt. Projektbeskrivelse Børn på flugt Et heldagsarrangement den 15. september 2013 i VerdensKulturCentret for børn, unge, deres familier og alle interesserede personer fra asylcentrene på Sjælland, fra Nørrebro og resten af København

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Eventvurdering Copenhagen International Half Marathon 2016

Eventvurdering Copenhagen International Half Marathon 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Eventvurdering Copenhagen International Half Marathon 2016 Link til ansøgning I september 2015 afholdes det første internationale certificerede

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 DAGSORDEN for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf

Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf From: Lone Frandsen Sent: 17. november 2016 12:02 To: Lone Frandsen Subject: Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Attachments: Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf

Læs mere

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere

Titel. Titel på projekt: Syng Højt Tid og sted. Tidsperiode for projektet: Startdato: Slutdato:

Titel. Titel på projekt: Syng Højt Tid og sted. Tidsperiode for projektet: Startdato: Slutdato: Titel Titel på projekt: Syng Højt 2016 Tid og sted Tidsperiode for projektet: Startdato: 2016 09 08 Slutdato: 2016 09 08 Afholdelsessted/evt. adresse: Bellahøj Friluftsscene Ansøger Navn: Peter Rønn Musikoplevelser

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

for mødet den 19.06.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 19.06.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-77553) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler juni 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen (2012-87003)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 10 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært Møde Dato Tid Sted 25. oktober 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Samlet budget

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Orientering om Aalborg Festivals

Orientering om Aalborg Festivals Punkt 9. Orientering om Aalborg Festivals 2015-062178 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om rapport om Aalborg Festivals 2015 samt planer for

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter Amager

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER Formål Formålet med Puljen til lokale projekter er at tilskynde lokale aktører til at igangsætte initiativer til udvikling

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby NOTAT Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby 1 Navn Områdefornyelse Sundby Nord og Områdefornyelse Sundby Syd, samlet betegnelse Områdefornyelsen Sundby. 2 Baggrund Den 25. august 2016 besluttede

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

INDSPIL NR. 35. Februar/marts 2014. susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11

INDSPIL NR. 35. Februar/marts 2014. susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11 NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT SUSANNE BACH RASMUSSEN susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11 Kalundborgmessen2014 invitation til foreninger Kalundborgegnens Erhvervsråd tilbyder - igen i år - foreninger

Læs mere

FESTIVAL OF LIGHTS. Teknik og budget

FESTIVAL OF LIGHTS. Teknik og budget FESTIVAL OF LIGHTS Teknik og budget ENGHAVEPARKEN LED træ-mapping Vi bruger i Enghaveparken strømbesparende Led-strips, der bliver kodet m.m., Således kan de styres, til at lave farver og mønstre, der

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

VINDMØLLER ORGANISERING OG FINANSIERING

VINDMØLLER ORGANISERING OG FINANSIERING ORGANISERING OG FINANSIERING Som led i Københavns klimaplan KBH 2025 2. september 2013 Inge Nilsson projektleder Københavns Kommune ORGANISERING OG FINANSIERING Indhold Baggrund Københavns klimaplaner

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge S i d e 1 Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge Dette notat omhandler bruger- og borgerinddragelsen ved Kultur Christianshavn - Islands Brygges institutioner. Dokumentet

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Titel. Titel på projekt: SciART Tid og sted. Tidsperiode for projektet: Startdato: Slutdato:

Titel. Titel på projekt: SciART Tid og sted. Tidsperiode for projektet: Startdato: Slutdato: Titel Titel på projekt: SciART 2015 Tid og sted Tidsperiode for projektet: Startdato: 2015 03 06 Slutdato: 2015 05 08 Afholdelsessted/evt. adresse: Hotel Pro Forma, Strandlodsvej 6B, 2300 København S Ansøger

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-18341) 2. Ansøgning: En hjælpende hånd (2010-184288) 3. Ansøgning: Geiger Café på Kaffebaren (2011-8713)

Læs mere