for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65"

Transkript

1 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 ( ) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad "live" ( ) 4. Ansøgning: Dit Hus ( ) 5. Ansøgning: Under samme himmel ( ) 6. Ansøgning: Ama'r Ta'r Ordet! Musik på gaden ( ) 7. Ansøgning: Byens Forlags skriveskole i Ørestad ( ) 8. Ansøgning: 10:PEAKS ( ) 9. Ansøgning: Fastelavnsfest ( ) 10. Ansøgning: Drøm din by 3012 ( ) 11. Høring Store Vindmøller på Kalvebod Syd ( ) 12. Lethal i Amager Vest ( ) 13. Borgerhenvendelse - Knallerter på Fælleden ( ) 14. Overførsel af lokaludvalgets driftsstøttemidler fra 2011 til 2012 ( ) 15. Godkendelse af regnskab for lokaludvalgets puljemidler 2011 ( ) 16. Meddelelser ( ) 17. Eventuelt ( ) 18. Afslutning ( )

2 DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden ( ) INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget godkender dagsordenen. 1

3 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 ( ) INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. PROBLEMSTILLING Amager Vest Lokaludvalg har i 2012 fået tildelt kr. i puljemidler af Københavns Borgerrepræsentation. Lokaludvalget har pr. 19. januar bevilget i alt kr. til 5 eksterne ansøgninger. Lokaludvalget har således kr. at disponere over til netværksskabende aktiviteter i bydelen. LØSNING At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Status over lokaludvalgets puljemidler 2012 pr. 19. januar 2

4 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad "live" ( ) Thomas Aagaard søger støtte til Oplev slipset en bog om Ørestad live. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Byens Forlag på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Byens Forlag søgte Thomas Aagaard Skovmand d. 30. december 2011 om kr. i støtte til Oplev Slipset en bog om Ørestad live. Ansøgningen er en genfremsendelse af et projekt, som lokaludvalget bevilgede støtte d. 15. november Projektet omfatter 6 dage i februar, hvor lokale beboere og andre interesserede bliver taget et sted hen i Ørestad, hvor der læses op fra bogen Oplev Slipset, hvor den nævner netop det sted. Målgruppen er lokale og andre interesserede. Ca forventes at deltage, svarende til deltagere pr. arrangement. Udflugterne er gratis. Oplev Slipset er en beboerskabt guide om Ørestad, som består af noveller, digte, fotos, tegninger, samt mindre historier og fakta. Bogen udkom i december 2011 og retter sig mod beboerne, øvrige københavnere og turister. Bogen fokuserer på det folkeliv og den identitet, der er i bydelen. Arrangementerne skaber dermed fokus i dobbelt forstand, ved at man står det sted, som bogen beskriver, mens der læses op. Folk vil desuden kunne stille spørgsmål, møde hinanden og debattere/udveksle meninger og oplysninger om Ørestad. De ansøgte midler går til forplejning på alle turene, koordinering af turene og produktion, tryk og uddeling af flyers, postkort mv. i Ørestad. Byens forlag selvfinansierer øvrigt PR arbejde. Byens Forlag søgte i november 2011 om støtte til dette projekt, der oprindeligt var planlagt til at skulle afvikles i december Lokaludvalget besluttede på sit møde d. 15. november at bevilge støtten til projektet. Byens Forlag trak herefter ansøgningen tilbage pga. for stor konkurrence med øvrige julearrangementer i december. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. januar og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges, med henvisning til beslutningen om støtte, vedtaget af lokaludvalget i november Gruppen efterlyser et mere udspecificeret budget, hvor der redegøres for de forventede udgifter og indtægter. Budgettet skal stilles op i skemaform, ikke som tekst. 3

5 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Byens Forlag på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløbet ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema_Oplev slipset Projektbeskrivelse og budget_oplev Slipset 4

6 4. Ansøgning: Dit Hus ( ) Morten Findstrøm søger støtte til Dit Hus. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Morten Findstrøm på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Jakob Lærkes, leder af Ørestad og Solvang Biblioteker, søgte Morten Findstrøm d. 22. december 2011 om kr. i støtte til Dit Hus. Projektet er et fotoprojekt, som sætter fokus på brugerinddragelse og synlighed på tværs af bydelene i Amager Vest. Projektet er desuden tænkt som en del af åbningen af det ny Ørestad Bibliotek i maj. Målgruppen er i første omgang brugerne af Ørestad og Solvang Biblioteker. Der afholdes desuden en åben fotosession, hvor alle nye og gamle brugere er velkommen. Ideen i projektet er at tage portrætter af brugerne og projicere dem op på facaden på det ny Ørestad Bibliotek. På den måde er det muligt at tage Solvang Biblioteks brugere og Urbanplanen med ud i det ny hus, og markere for Ørestads beboere, at her er et nyt bibliotek og det er Dit Hus. Ansøger anslår, at der vil blive fotograferet brugere. Projektets formål: At skabe identitet og branding af biblioteket, skolerne, gymnasiet og bydelen At markere åbningen af det ny Ørestad Bibliotek At invitere til en synlig brugerinddragelse fra begyndelsen At skabe et tilhørsforhold og medejerskab At markere at biblioteket er for hele Amager Vest på tværs af bydelene Inspirationen er hentet fra Børneteaterfestivalen 2011, som blev afholdt i Randers. Her tog et hold af fotografer billeder af alle børn i kommunen. Alle billederne blev projiceret op på et kunstværk i byen. Udviklingen af teknik og metode er derfor på plads, med Randers Egnsteater inde over projektet med know-how og sparring. Det samlede budget er på kr. Det ansøgte beløb hos Amager Vest Lokaludvalg dækker fotografteam og leje af projektor til i alt kr. Egenfinansiering beløber sig til kr. Derudover støtter Fields med kr. Det resterende beløb på kr. søges hos By & Havn og de private erhvervsdrivende i lokalområdet. 5

7 Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. januar og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet er netværksskabende og vil være en god kickstart for det nye bibliotek og brugerinddragelsen. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Morten Findstrøm på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløbet ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema, projektbeskrivelse og budget DIT HUS 6

8 5. Ansøgning: Under samme himmel ( ) International Family Club søger støtte til Under samme himmel guitarpoesi mellem øst og vest. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til International Familiy Club på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af International Family Club søgte Gudmund Bager d. 21. december 2011 om kr. i støtte til Under Samme Himmel guitarpoesi mellem øst og vest, som er et arrangement, der skal afholdes i Kulturhuset på Islands Brygge d. 3. marts Formålet er at imødekomme og udbygge interessen for den særlige genre inden for visekunst, som er blevet kaldt den russiske guitarpoesi. Arrangementet henvender sig til alle, men særligt mod tosprogede børn og københavnere, der har udgangspunkt i det slaviske miljø, i visekunstmiljøet og sprogstuderende fra universiteter og sprogskoler. Arrangementet indeholder en videopræsentation af de russiske guitarpoesiklubber og nyligt afdøde Per Warming, som i 2009 organiserede en dansk-russisk festival: "Russisk Guitarpoesi mellem Øst og Vest" i KIB. Festivalen blev efterfulgt af en bogudgivelse med oversættelser af russiske digte til dansk samt en koncertrække med præsentation af bogen. Derudover byder arrangementet på en interaktiv koncert med deltagelse af kunstnerne, oplægsholderne og tilskuere, såvel voksne som børn og unge. Overordnet indeholder arrangementet et internationalt kulturudvekslingsaspekt, idet både danske og russiske digte vil blive fortolket på både dansk og russisk. Der vil være kunstudstilling og salg af relevante bøger og materiale. I arrangementet deltager Dansk-Russisk Forening, Russisklærerforeningen, Kunstnere for Fred og Laboratorium for Politiske Viser. Projektets tilknytning til Amager Vest startede i 2009 ifm. den første festival om guitarpoesi. Derfor anser arrangørerne KIB for sit hjemsted, hvor interessen for og netværket omkring guitarpoesien første gang kom til udtryk. De søgte midler dækker hele budgettet på kr. Støtten skal gå til honorar til kunstnere, PR, lyd, transport og overnatning. Medfinansieringen er den frivillige arbejdsgruppes arbejdstid og værtslogi, samt støtte fra Københavns Kommune i form af lån af lokale. Arbejdsgruppen for Kultur og fritid behandlede sin ansøgning på sit møde d. 11. januar og indstiller et afslag. Gruppen vurderer, at arrangementet kunne finde sted hvor som helst, og derfor ikke har anden tilknytning til Amager Vest end afviklingsstedet. Afviklingsstedet er ikke aktivt med i arrangementet. 7

9 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til International Family Club på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Ansøgningsskema Under samme himmel Budget Under samme himmel Projektbeskrivelse Under samme himmel 8

10 6. Ansøgning: Ama'r Ta'r Ordet! Musik på gaden ( ) Nild Regout søger støtte til Ama r Ta r Ordet! Musik på gaden. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Nild Regout på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af gruppen bag Ama r Ta r Ordet! Søgte Nild Regout d. 20. december 2011 om kr. i støtte til Ama r Ta r Ordet! Musik på gaden. Formålet er at gennemføre en festival for et bredt publikum og sætte fokus på Musikøen Amager. Målgruppen er alle. Udover ca. 100 optrædende vil mennesker deltage. Festivalen er planlagt til maj 2012, og foregår forskellige steder i Amager Øst og Amager Vest. Ama r Ta r Ordet! er en årligt tilbagevendende kulturfestival arrangeret af en række kulturinstitutioner på Amager. Temaet for dette års festival er det auditive, musik på gaden, såvel dybgående som flygtige musikoplevelser i byens rum på Amager. Festivalen retter sig mod et bredt publikum ud fra det fælles projekt Musikøen Amager. Musikprogrammet er derfor varieret. ATO bliver afviklet på begge sider af Amagerbrogade med 4-5 pladser på hver side af gaden. Hver deltagende institution tager ansvar for en plads og for planlægning og afvikling af 1 til 2 musikalske arrangementer. Pladserne kan udvikle sig til opholdssteder, hvor forbipasserende kan stoppe op og nyde musikken og opleve socialt samvær om musikken i selskab med andre. Man giver dermed mulighed for flygtige, musikalske aha - oplevelser på vejen til eller fra arbejde eller byen i et midlertidigt musikalsk rum i byen. Festivalen består af annoncerede koncerter og events/workshops, men vil af mange blive opfattet som pop-up arrangementer. En lejet lastbil vil fungere som scene for de bands, som skal spille på festivalen. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr. Der er også søgt om kr. i Amager Øst Lokaludvalg. En egenfinansiering på vil komme fra andre puljer og institutioner i området. Derudover stiller gruppen bag Ama r Ta r Ordet! lokaler, projektledelse, rengøring og ekstra hjælp til afvikling til rådighed. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. januar og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Det er et projekt med stor synlighed, der inddrager flere institutioner på tværs af øen. Arrangementet ligger fint i forlængelse af Musikøen Amager, og der bør derfor arbejdes på at skabe kontakt, så arrangementet kan indeholde en profilering af de tiltag, der kommer fra Musikøen. 9

11 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Nild Regout på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløbet ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema Ama'r Ta'r Ordet! Projektbeskrivelse og budget -Ama'r Ta'r Ordet! 10

12 7. Ansøgning: Byens Forlags skriveskole i Ørestad ( ) Byens Forlag søger støtte til Byens Forlags skriveskole i Ørestad. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Byens Forlag på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Byens Forlag søgte Thomas Aagaard d. 17. december 2011 om kr. i støtte til Byens Forlags skriveskole i Ørestad. Projektet handler om at opstarte en skriveskole med base i Ørestad. Første skridt er oprette et grundkursus i at skrive godt. Kurset gennemføres det første halvår i 2012, en gang om ugen. Skolen vil høre til i Byens Forlags café i Ørestad, men af og til foregår kurset alternative steder, hovedsageligt i Ørestad. Den primære målgruppe er beboere i Ørestad og tilstødende naboområder, men alle kan tilmelde sig. Kursusdeltagere skal betale et beløb, pt. sat til max 1000 kr. Byens Forlag satser på deltagere. Når klasseværelset rykker ud i byrummet er det dels for at skabe opmærksomhed, men også for at flytte grænser hos deltagerne og gøre andre nysgerrige. Der vil også være gæstelærere til enkelte kursussessioner. I skriveskolen skal deltagerne være med til at udtænke alternative måder at få deres historier ud på. Det kunne være via Facebook, oplæsninger på steder i gadeplan, som ophæng på toiletter eller i opgange osv. Forfattere fra Byens Forlag har det sidste halve år undervist en 8. klasse i Brøndby, der nu har lavet deres egen bog, og forlaget har sammen med beboerne i Ørestad udarbejdet bogen Slipset. For at opstarte skriveskolen søger Byens Forlag om at få udgiftsdækket det første halve år. På sigt ønsker Byens Forlag at udbyde mere specifikke kurser, afhængigt af efterspørgslen. AVLU søges om hele det nuværende budget på kr. Dette dækker projektledelse, undervisning, PR og materialer. Budgettet er ifølge ansøger sat lavt. Byens Forlag er i dialog med By og Havn og Ørestad Kultur om yderligere støtte. På denne måde håber Byens Havn at opnå en bredere investorsammensætning og opbakning bag projektet. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. januar og indstiller et afslag. Gruppen vurderer, at der er tale om et privat forlag, der udvider deres aktivitet. Der er ingen sikkerhed for, at der deltager beboere fra Amager Vest eller at der skrives om Amager Vest. Gruppen synes dog, skriveskolen er et fint initiativ, og foreslår, at Byens Forlag søger midler fra Folkeoplysningsforbundet. 11

13 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Byens Forlag på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Ansøgningsskema Byens Forlags Skriveskole Projektbeskrivelse og budget Byens Forlags Skriveskole 12

14 8. Ansøgning: 10:PEAKS ( ) Grundejerforeningen Ørestad City søger støtte til 10:PEAKS. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Grundejerforeningen Ørestad City på baggrund af indstillingen fra arbejdsgrupperne for Fysisk plan og Kultur- og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Grundejerforeningen Ørestad City søgte Anne Rask Vendelbjerg d. 22. december 2011 om i alt kr. i støtte til projekt 10:PEAKS. Det ansøgte beløb gælder specifikt anlæggelsen af en multibane mellem Bjerget og Bella Hus. Anlæggelsen starter i sommeren Multibanen er en del af en større parkanlægning tegnet i samarbejde med NORD arkitekter. Intentionen er at aktivere unge og voksne af begge køn. Der lægges også vægt på, at faciliteterne kan bruges af grupper. Ikke mindst ifm. undervisning på Ørestad Gymnasium og den kommende Ørestad Skole, som efterspørger udendørsfaciliteter. Parken og multibanen vil dog være tilgængelig for alle. Det er projektets overordnede formål at fremme et mangfoldigt udbud af sociale aktiviteter på tværs af alder, etnicitet, køn, bydele mv. Projektet er udformet ud fra ønsket om at understøtte Ørestads særlige samspil mellem grønne udearealer og bebyggelser. Således bliver parken et landskab af mindre bjerge i relation til det prisbelønnede byggeri Bjerget. Parkanlæggelsen er budgetteret til 5,5 mio. kr. Grundejerforeningen Ørestad City selvfinansierer med 2 mio. kr. Derudover er der søgt støtte i Lauritzen Fonden. Grundejerforeningen overvejer at søge støtte fra Nordea Fonden, Nykredits Fond, Egmontfonden, TRYG-Fonden, Realdania og Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond. De ansøgte midler vil gå til finansieringen af en multibane på kr. Arbejdsgruppen for Kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. januar og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet er netværksskabende og faciliteterne er åbne for alle. De kommende brugere har været inddraget i udviklingsprocessen af multibanen. Arbejdsgruppen for Fysisk planlægning behandlede ansøgningen på sit møde d. 10. januar og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet vil være til stor gavn for de unge brugere og fremme uformel idræt og bevægelse i Ørestad. Projektet er blivende og placeringen god mellem nye og gamle kvarterer på Amager. 13

15 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Grundejerforeningen Ørestad City på baggrund af indstillingen fra arbejdsgrupperne for Fysisk plan og Kultur- og fritid. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema, projektbeskrivelse og budget 10:PEAKS 14

16 9. Ansøgning: Fastelavnsfest ( ) Stine Tange søger støtte til Fastelavnsfest. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Stine Tange på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Kulturhuset Islands Brygge søgte Stine Tange d. 9.januar 2012 om kr. til afvikling af fastelavnsfest. Arrangementet foregår i Kulturhuset Islands Brygge den 19. februar Målgruppen er primært børn på Islands Brygge og deres forældre, men arrangementet er åbent for alle interesserede. Der forventes ca. 350 deltagere. På baggrund af problemer med pladsmangel ved sidste års arrangement, vil man i år holde fastelavn for to aldersgrupper i forlængelse af hinanden. Der vil være 1 times underholdning inklusive slå katten af tønden for de mindste børn i det største lokale Salen. Herefter er der 1,5 times underholdning inklusive slå katten af tønden for de større børn i Salen. Kulturhuset vil gerne være et lokalt mødested for alle børn, unge og gamle. De ønsker at videreføre traditionen med en fastelavnsfest, da det vil være en god anledning til at styrke det eksisterende sammenhold og etablere nye relationer. Kulturhuset vil også gerne give nogle gode oplevelser til Bryggens børn og deres forældre. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr. Der er søgt 1500 kr. fra hhv. Islands Brygges Lokalråd, Genbryggen og Bryggens Spisehus. Der er en egenfinansiering på kr., som går til afviklere, produktionsomkostninger og administration. Arbejdsgruppen for Kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. januar og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Arrangementet bidrager til at skabe netværk mellem familier i nærområdet. Gruppen finder, at KIB med dette arrangement har efterkommet AVLU s ønske om at arrangementet skulle være mindre omfattende hvad angår underholdning og at de har en større grad af egenfinansiering. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Stine Tange på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid. 15

17 ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema Fastelavnsfest Budget Fastelavnsfest 2012 Projektbeskrivelse Fastelavnsfest 16

18 10. Ansøgning: Drøm din by 3012 ( ) Stine Tange søger støtte til Drøm din By INDSTILLING Formanden for Amager Vest lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Stine Tange på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af gruppen bag Børnekulturfestival 2012 søgte Stine Tange den 9. januar 2012 om kr. i støtte til Drøm din by Arrangementet, der søges støtte til, bliver afholdt den og 14. februar 2012 i Kulturhuset Islands Brygge. Målgruppen er børn mellem 3-14 år, og der forventes ca. 65 deltagere i det lokale arrangement. Festivalen, der finder sted i hele byen, er arrangeret af biblioteker og kulturhuse i Københavns Kommune. Under temaet Drøm din By 3012 sættes der fokus på kreativitet, medborgerskab og byudvikling i børnehøjde. Fælles for aktiviteterne er, at det er børnene selv, der er aktive og udfolder sig kreativt med forskellige medier og materialer i samarbejde med kunstnere. Derved skal festivalen give børnene en følelse af fællesskab med resten af byen, samt en oplevelse af dem selv som aktive medborgere. Der planlægges følgende aktiviteter i K-I-B: 1) Stopmotion workshop - for børn og unge fra 9 år ved Animationshuset/Pia Sook og Annemette Karpen Børn og unge producerer i samarbejde med en stopmotion-filmskaber en film om fremtidens by. 2) Fremtiden under vand installation for børn fra 3-6 år ved Marika Seidler Et rum udsmykkes af børn i samarbejde med en kunstner. 3) Lydværksted hvordan lyder fremtidens by? For børn fra 6 år ved Überlyd Børn i samarbejde med lydkunstnere giver deres bud på hvordan fremtidens by lyder. Ved at deltage i festivalen vil K-I-B tilbyde børn på Amager børnekultur af høj kvalitet i deres vinterferie. Der gøres en ekstra indsats for at nå børn som ikke har andre tilbud i ferien, via samarbejde med andre lokale aktører og at tilbuddene er gratis. Festivalen arbejder for at styrke børnekulturen og gøre børnene og forældrene opmærksomme på de faste gode tilbud, der er inden for børnekultur på Amager. 17

19 De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr. til kunstnerhonorarer på de 3 workshops, PR-materiale til arrangementerne, samt et bidrag til en fælles event for hele byen. Der er en egenfinansiering på kr. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. januar og indstiller til, at det ansøgte beløb bevilges. De tre workshops giver børn mulighed for at deltage aktivt med idéer til hvordan deres by skal være. Festivalen har fokus på netværk, dialog og medborgerskab. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. Moms: kr. BILAG Ansøgningsskema Drøm din by 3012 Budget Drøm din by 3012 Projektbeskrivelse DRØM DIN BY

20 11. Høring Store Vindmøller på Kalvebod Syd ( ) Lokaludvalget skal tage stilling til en høring vedr. projektet Store Vindmøller INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller 1. At udvalget drøfter og vedtager et høringssvar lokalplanforslaget for Store vindmøller på baggrund af udkastet fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning. PROBLEMSTILLING Amager Vest Lokaludvalg modtog d. 30. november 2011 høringen vedr. vindmøller på Kalvebod Syd, med høringsfrist d. 1. februar København ønsker at være CO2-neutral i Allerede i 2015 skal der være skåret 20% af byens CO2-udledning. Københavns Kommune har udarbejdet en samlet strategi for etablering af vindmøller som et led i Københavns Kommunes Klimaplan. Strategien omfatter både vindmøller inden for kommunegrænsen (til lands) og vindmøller uden for hovedstaden. Sidstnævnte omfatter blandt andet kystnære havvindmøller i Øresund. Målet er at rejse i størrelsesordenen 130 store vindmøller. Det er Københavns Energi (KE), der har fået til opgave at rejse møllerne, der indebærer en investering på cirka 5,5 milliarder kroner. De første møller etableres i selve København på lokaliteterne Kalvebod Syd og Prøvestenen, og de tidligste er planlagt til at gå i drift i På de to lokaliteter er der planlagt i alt 7 møller, som vil producere strøm til at dække husstandes årlige elforbrug. På Kalvebod Syd er det planen at opføre 4 vindmøller i højden m. Borgere vil indenfor en radius af 4,5 km få mulighed for at blive medejere af vindmøllerne. Det er kommunens vurdering, at begge projekter uden uacceptable påvirkninger kan gennemføres med de afværgeforanstaltninger, der er beskrevet i VVMredegørelserne. Arbejdsgruppen for fysisk planlægning har på sit møde den 10. januar behandlet høringsmaterialet til lokalplanen for Store Vindmøller på Kalvebod Syd. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit høringssvar på baggrund af det vedlagte forslag fra arbejdsgruppen for Fysisk Planlægning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 19

21 BILAG Amager Vest Lokaludvalg - Høringssvar om Store vindmøller på Kalvebod Syd Lokalplan for Store Vindmøller på Kalvebod Syd 20

22 12. Lethal i Amager Vest ( ) Stillingtagen til placering af lethal i Ørestad INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller 1. At Lokaludvalget drøfter og tager stilling til den bedst mulige placering for en lethal i Ørestad på baggrund af forslaget fra fysisk plan. 2. At Lokaludvalget tager stilling til alternative idrætsfaciliteter, hvis ikke en lethal kan opføres. PROBLEMSTILLING I budget 2011 er der afsat 15,5 mio. kr. til en kultur- og idrætsfacilitet i Ørestad. Parterne er enige om, at afsætte 8 mio.kr. i anlæg i 2013 og 7 mio. kr. i anlæg i 2014 til et sådant kultur- og idrætsprojekt i Ørestad City eller Ørestad Syd med anlægsstart i I forlængelse af budget 2012 er Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) blevet anmodet om at undersøge, herunder de juridiske og planmæssige aspekter, om de 15,5 mio. kr. kan anvendes til etablering samt drift af en lethal i Ørestad. Kultur og Fritidsforvaltningen og Center for Byudvikling ønsker Lokaludvalgets tilkendegivelse for de 4 foreslåede placeringer i Ørestad samt stillingtagen til alternative idrætsfaciliteter, hvis ikke lethallen opføres. Arbejdsgruppen for Fysisk Planlægning har på et møde den 10. januar drøftet forholdene og placeringerne. LØSNING At Lokaludvalget drøfter og tager stilling til den bedst mulige placering for en lethal i Ørestad på baggrund af forslaget fra fysisk plan. At Lokaludvalget tager stilling til alternative idrætsfaciliteter, hvis ikke en lethal kan opføres. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Svar tilrettes og sendes til CBU og KFF, herefter afventes svar herfra. 21

23 BILAG notat om lethal placeringsforslag af lethal Svar til forespørgsel om placering af lethal 22

24 13. Borgerhenvendelse - Knallerter på Fælleden ( ) Lokaludvalget skal tage stilling til en henvendelse fra en borger vedrørende knallertkørsel på Fælleden. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At Lokaludvalget drøfter og tager stilling til et svar til borgeren, Amager politi og Teknik- og Miljø Forvaltningen på baggrund af udkastet fra arbejdsgruppen for Fysisk planlægning PROBLEMSTILLING En borger har henvendt sig til Lokaludvalget omkring uforsvarlig kørsel med knallerter på stierne ud for 8-tallet på Fælleden. Dagligt har borgeren observeret knallerter med anslået fart på op til 80 km/t der kører på den lange lige sti, der går mellem 8-tallet, Stævnen og Naturlegepladsen. Her færdes ofte skoleklasser, børnehaver, familier osv. på udflugt til Naturcenteret, legepladsen og Fælleden. Borgeren har henvendt til politiet, der har svaret at de løbende laver razziaer mod ulovlige knallerter, men har stadig ikke set nogen betjente på Fælleden. Borgeren foreslår at stien enten lægges om så den ikke lægger op til den hurtige kørsel eller etableres fartchikaner mellem Ørestad Syd og naturcentret/legepladsen. Arbejdsgruppen for Fysisk planlægning har behandlet henvendelsen på sit møde den 10. januar og anbefaler at man sender et svar til borgeren, Amager politi og til Teknik og Miljø Forvaltningen. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Brev til borger, TMF og Amager Politi vedr. knallerter på Fælleden Knallertere på fælleden 23

25 14. Overførsel af lokaludvalgets driftsstøttemidler fra 2011 til 2012 ( ) Miljøpunkt Amager har i 2011 haft et mindreforbrug på de projekter, miljøpunktet modtog driftsstøtte fra lokaludvalget til at udføre. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om det vil godkende, at Miljøpunkt Amager overfører den uforbrugte del af driftsstøtten fra 2011 til PROBLEMSTILLING I 2011 indgik Amager Vest Lokaludvalg og Miljøpunkt Amager en samarbejdsaftale, hvori lokaludvalget forpligter sig til at yde en årlig driftsstøtte til miljøpunktet. Som modydelse forpligter miljøpunktet sig til at udføre lokalt miljøarbejde på vegne af lokaludvalget. Aftalen trådte i kraft d. 1. juli 2011, og lokaludvalget og miljøpunktet indgik en aftale om en projektplan for andet halvår af I 2011 udgjorde driftsstøtten kr. og i 2012 forventes driftsstøtten at andrage kr. Miljøpunkt Amager anslår, at mindreforbruget i 2011 drejer sig om ca kr. Miljøpunktet foreslår, at beløbet overføres til de projekter, som indgår i samarbejdsaftalen mellem Miljøpunkt Amager og Amager Vest Lokaludvalg for 2012: Affaldssortering Virksomheder og Trafik Grønne byrum og tage Lokaludvalget skal godkende, at miljøpunktet overfører den uforbrugte driftsstøtte til regnskabsåret Til lokaludvalgsmødet d. 21. februar 2012 fremlægger Miljøpunkt Amager en årsberetning for de aktiviteter, som miljøpunkt modtog driftsstøtte til at udføre i LØSNING At lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om det vil godkende, at Miljøpunkt Amager overfører den uforbrugte del af driftsstøtten fra 2011 til

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

Helhedsplan for Trigeparken

Helhedsplan for Trigeparken Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 Udarbejdet for: Udarbejdet af: www.niraskon.dk Oktober 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse

Læs mere

Miljøpunkt Amagers beretning for 2012

Miljøpunkt Amagers beretning for 2012 Miljøpunkt Amagers beretning for 2012 Indledning Miljøpunkt Amager i 2012 Er målene nået? Affaldssortering Undervisning på amager fælled skole Hørgården Nærgenbrugsstation Aktivitetsdag i Sundholmskvarteret

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2014-0012586) 1 2. Meddelelser (2014-0006513) 2 3. Godkendelse af

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet.

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet. AMA RØSTEN UDGIVES AF AMAGER ØST LOKALUDVALG 16. ÅRGANG NR. 83 SEPTEMBER 2014 BUDGETFORLIG 2015 GODE NYHEDER PÅ VEJ TIL BORGERNE I AMAGER ØST 32,2 mio. kr. til opgradering og forskønnelse af Amagerbrogade,

Læs mere