for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65"

Transkript

1 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 ( ) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad "live" ( ) 4. Ansøgning: Dit Hus ( ) 5. Ansøgning: Under samme himmel ( ) 6. Ansøgning: Ama'r Ta'r Ordet! Musik på gaden ( ) 7. Ansøgning: Byens Forlags skriveskole i Ørestad ( ) 8. Ansøgning: 10:PEAKS ( ) 9. Ansøgning: Fastelavnsfest ( ) 10. Ansøgning: Drøm din by 3012 ( ) 11. Høring Store Vindmøller på Kalvebod Syd ( ) 12. Lethal i Amager Vest ( ) 13. Borgerhenvendelse - Knallerter på Fælleden ( ) 14. Overførsel af lokaludvalgets driftsstøttemidler fra 2011 til 2012 ( ) 15. Godkendelse af regnskab for lokaludvalgets puljemidler 2011 ( ) 16. Meddelelser ( ) 17. Eventuelt ( ) 18. Afslutning ( )

2 DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden ( ) INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget godkender dagsordenen. 1

3 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 ( ) INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. PROBLEMSTILLING Amager Vest Lokaludvalg har i 2012 fået tildelt kr. i puljemidler af Københavns Borgerrepræsentation. Lokaludvalget har pr. 19. januar bevilget i alt kr. til 5 eksterne ansøgninger. Lokaludvalget har således kr. at disponere over til netværksskabende aktiviteter i bydelen. LØSNING At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Status over lokaludvalgets puljemidler 2012 pr. 19. januar 2

4 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad "live" ( ) Thomas Aagaard søger støtte til Oplev slipset en bog om Ørestad live. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Byens Forlag på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Byens Forlag søgte Thomas Aagaard Skovmand d. 30. december 2011 om kr. i støtte til Oplev Slipset en bog om Ørestad live. Ansøgningen er en genfremsendelse af et projekt, som lokaludvalget bevilgede støtte d. 15. november Projektet omfatter 6 dage i februar, hvor lokale beboere og andre interesserede bliver taget et sted hen i Ørestad, hvor der læses op fra bogen Oplev Slipset, hvor den nævner netop det sted. Målgruppen er lokale og andre interesserede. Ca forventes at deltage, svarende til deltagere pr. arrangement. Udflugterne er gratis. Oplev Slipset er en beboerskabt guide om Ørestad, som består af noveller, digte, fotos, tegninger, samt mindre historier og fakta. Bogen udkom i december 2011 og retter sig mod beboerne, øvrige københavnere og turister. Bogen fokuserer på det folkeliv og den identitet, der er i bydelen. Arrangementerne skaber dermed fokus i dobbelt forstand, ved at man står det sted, som bogen beskriver, mens der læses op. Folk vil desuden kunne stille spørgsmål, møde hinanden og debattere/udveksle meninger og oplysninger om Ørestad. De ansøgte midler går til forplejning på alle turene, koordinering af turene og produktion, tryk og uddeling af flyers, postkort mv. i Ørestad. Byens forlag selvfinansierer øvrigt PR arbejde. Byens Forlag søgte i november 2011 om støtte til dette projekt, der oprindeligt var planlagt til at skulle afvikles i december Lokaludvalget besluttede på sit møde d. 15. november at bevilge støtten til projektet. Byens Forlag trak herefter ansøgningen tilbage pga. for stor konkurrence med øvrige julearrangementer i december. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. januar og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges, med henvisning til beslutningen om støtte, vedtaget af lokaludvalget i november Gruppen efterlyser et mere udspecificeret budget, hvor der redegøres for de forventede udgifter og indtægter. Budgettet skal stilles op i skemaform, ikke som tekst. 3

5 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Byens Forlag på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløbet ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema_Oplev slipset Projektbeskrivelse og budget_oplev Slipset 4

6 4. Ansøgning: Dit Hus ( ) Morten Findstrøm søger støtte til Dit Hus. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Morten Findstrøm på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Jakob Lærkes, leder af Ørestad og Solvang Biblioteker, søgte Morten Findstrøm d. 22. december 2011 om kr. i støtte til Dit Hus. Projektet er et fotoprojekt, som sætter fokus på brugerinddragelse og synlighed på tværs af bydelene i Amager Vest. Projektet er desuden tænkt som en del af åbningen af det ny Ørestad Bibliotek i maj. Målgruppen er i første omgang brugerne af Ørestad og Solvang Biblioteker. Der afholdes desuden en åben fotosession, hvor alle nye og gamle brugere er velkommen. Ideen i projektet er at tage portrætter af brugerne og projicere dem op på facaden på det ny Ørestad Bibliotek. På den måde er det muligt at tage Solvang Biblioteks brugere og Urbanplanen med ud i det ny hus, og markere for Ørestads beboere, at her er et nyt bibliotek og det er Dit Hus. Ansøger anslår, at der vil blive fotograferet brugere. Projektets formål: At skabe identitet og branding af biblioteket, skolerne, gymnasiet og bydelen At markere åbningen af det ny Ørestad Bibliotek At invitere til en synlig brugerinddragelse fra begyndelsen At skabe et tilhørsforhold og medejerskab At markere at biblioteket er for hele Amager Vest på tværs af bydelene Inspirationen er hentet fra Børneteaterfestivalen 2011, som blev afholdt i Randers. Her tog et hold af fotografer billeder af alle børn i kommunen. Alle billederne blev projiceret op på et kunstværk i byen. Udviklingen af teknik og metode er derfor på plads, med Randers Egnsteater inde over projektet med know-how og sparring. Det samlede budget er på kr. Det ansøgte beløb hos Amager Vest Lokaludvalg dækker fotografteam og leje af projektor til i alt kr. Egenfinansiering beløber sig til kr. Derudover støtter Fields med kr. Det resterende beløb på kr. søges hos By & Havn og de private erhvervsdrivende i lokalområdet. 5

7 Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. januar og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet er netværksskabende og vil være en god kickstart for det nye bibliotek og brugerinddragelsen. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Morten Findstrøm på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløbet ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema, projektbeskrivelse og budget DIT HUS 6

8 5. Ansøgning: Under samme himmel ( ) International Family Club søger støtte til Under samme himmel guitarpoesi mellem øst og vest. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til International Familiy Club på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af International Family Club søgte Gudmund Bager d. 21. december 2011 om kr. i støtte til Under Samme Himmel guitarpoesi mellem øst og vest, som er et arrangement, der skal afholdes i Kulturhuset på Islands Brygge d. 3. marts Formålet er at imødekomme og udbygge interessen for den særlige genre inden for visekunst, som er blevet kaldt den russiske guitarpoesi. Arrangementet henvender sig til alle, men særligt mod tosprogede børn og københavnere, der har udgangspunkt i det slaviske miljø, i visekunstmiljøet og sprogstuderende fra universiteter og sprogskoler. Arrangementet indeholder en videopræsentation af de russiske guitarpoesiklubber og nyligt afdøde Per Warming, som i 2009 organiserede en dansk-russisk festival: "Russisk Guitarpoesi mellem Øst og Vest" i KIB. Festivalen blev efterfulgt af en bogudgivelse med oversættelser af russiske digte til dansk samt en koncertrække med præsentation af bogen. Derudover byder arrangementet på en interaktiv koncert med deltagelse af kunstnerne, oplægsholderne og tilskuere, såvel voksne som børn og unge. Overordnet indeholder arrangementet et internationalt kulturudvekslingsaspekt, idet både danske og russiske digte vil blive fortolket på både dansk og russisk. Der vil være kunstudstilling og salg af relevante bøger og materiale. I arrangementet deltager Dansk-Russisk Forening, Russisklærerforeningen, Kunstnere for Fred og Laboratorium for Politiske Viser. Projektets tilknytning til Amager Vest startede i 2009 ifm. den første festival om guitarpoesi. Derfor anser arrangørerne KIB for sit hjemsted, hvor interessen for og netværket omkring guitarpoesien første gang kom til udtryk. De søgte midler dækker hele budgettet på kr. Støtten skal gå til honorar til kunstnere, PR, lyd, transport og overnatning. Medfinansieringen er den frivillige arbejdsgruppes arbejdstid og værtslogi, samt støtte fra Københavns Kommune i form af lån af lokale. Arbejdsgruppen for Kultur og fritid behandlede sin ansøgning på sit møde d. 11. januar og indstiller et afslag. Gruppen vurderer, at arrangementet kunne finde sted hvor som helst, og derfor ikke har anden tilknytning til Amager Vest end afviklingsstedet. Afviklingsstedet er ikke aktivt med i arrangementet. 7

9 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til International Family Club på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Ansøgningsskema Under samme himmel Budget Under samme himmel Projektbeskrivelse Under samme himmel 8

10 6. Ansøgning: Ama'r Ta'r Ordet! Musik på gaden ( ) Nild Regout søger støtte til Ama r Ta r Ordet! Musik på gaden. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Nild Regout på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af gruppen bag Ama r Ta r Ordet! Søgte Nild Regout d. 20. december 2011 om kr. i støtte til Ama r Ta r Ordet! Musik på gaden. Formålet er at gennemføre en festival for et bredt publikum og sætte fokus på Musikøen Amager. Målgruppen er alle. Udover ca. 100 optrædende vil mennesker deltage. Festivalen er planlagt til maj 2012, og foregår forskellige steder i Amager Øst og Amager Vest. Ama r Ta r Ordet! er en årligt tilbagevendende kulturfestival arrangeret af en række kulturinstitutioner på Amager. Temaet for dette års festival er det auditive, musik på gaden, såvel dybgående som flygtige musikoplevelser i byens rum på Amager. Festivalen retter sig mod et bredt publikum ud fra det fælles projekt Musikøen Amager. Musikprogrammet er derfor varieret. ATO bliver afviklet på begge sider af Amagerbrogade med 4-5 pladser på hver side af gaden. Hver deltagende institution tager ansvar for en plads og for planlægning og afvikling af 1 til 2 musikalske arrangementer. Pladserne kan udvikle sig til opholdssteder, hvor forbipasserende kan stoppe op og nyde musikken og opleve socialt samvær om musikken i selskab med andre. Man giver dermed mulighed for flygtige, musikalske aha - oplevelser på vejen til eller fra arbejde eller byen i et midlertidigt musikalsk rum i byen. Festivalen består af annoncerede koncerter og events/workshops, men vil af mange blive opfattet som pop-up arrangementer. En lejet lastbil vil fungere som scene for de bands, som skal spille på festivalen. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr. Der er også søgt om kr. i Amager Øst Lokaludvalg. En egenfinansiering på vil komme fra andre puljer og institutioner i området. Derudover stiller gruppen bag Ama r Ta r Ordet! lokaler, projektledelse, rengøring og ekstra hjælp til afvikling til rådighed. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. januar og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Det er et projekt med stor synlighed, der inddrager flere institutioner på tværs af øen. Arrangementet ligger fint i forlængelse af Musikøen Amager, og der bør derfor arbejdes på at skabe kontakt, så arrangementet kan indeholde en profilering af de tiltag, der kommer fra Musikøen. 9

11 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Nild Regout på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløbet ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema Ama'r Ta'r Ordet! Projektbeskrivelse og budget -Ama'r Ta'r Ordet! 10

12 7. Ansøgning: Byens Forlags skriveskole i Ørestad ( ) Byens Forlag søger støtte til Byens Forlags skriveskole i Ørestad. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Byens Forlag på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Byens Forlag søgte Thomas Aagaard d. 17. december 2011 om kr. i støtte til Byens Forlags skriveskole i Ørestad. Projektet handler om at opstarte en skriveskole med base i Ørestad. Første skridt er oprette et grundkursus i at skrive godt. Kurset gennemføres det første halvår i 2012, en gang om ugen. Skolen vil høre til i Byens Forlags café i Ørestad, men af og til foregår kurset alternative steder, hovedsageligt i Ørestad. Den primære målgruppe er beboere i Ørestad og tilstødende naboområder, men alle kan tilmelde sig. Kursusdeltagere skal betale et beløb, pt. sat til max 1000 kr. Byens Forlag satser på deltagere. Når klasseværelset rykker ud i byrummet er det dels for at skabe opmærksomhed, men også for at flytte grænser hos deltagerne og gøre andre nysgerrige. Der vil også være gæstelærere til enkelte kursussessioner. I skriveskolen skal deltagerne være med til at udtænke alternative måder at få deres historier ud på. Det kunne være via Facebook, oplæsninger på steder i gadeplan, som ophæng på toiletter eller i opgange osv. Forfattere fra Byens Forlag har det sidste halve år undervist en 8. klasse i Brøndby, der nu har lavet deres egen bog, og forlaget har sammen med beboerne i Ørestad udarbejdet bogen Slipset. For at opstarte skriveskolen søger Byens Forlag om at få udgiftsdækket det første halve år. På sigt ønsker Byens Forlag at udbyde mere specifikke kurser, afhængigt af efterspørgslen. AVLU søges om hele det nuværende budget på kr. Dette dækker projektledelse, undervisning, PR og materialer. Budgettet er ifølge ansøger sat lavt. Byens Forlag er i dialog med By og Havn og Ørestad Kultur om yderligere støtte. På denne måde håber Byens Havn at opnå en bredere investorsammensætning og opbakning bag projektet. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. januar og indstiller et afslag. Gruppen vurderer, at der er tale om et privat forlag, der udvider deres aktivitet. Der er ingen sikkerhed for, at der deltager beboere fra Amager Vest eller at der skrives om Amager Vest. Gruppen synes dog, skriveskolen er et fint initiativ, og foreslår, at Byens Forlag søger midler fra Folkeoplysningsforbundet. 11

13 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Byens Forlag på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Ansøgningsskema Byens Forlags Skriveskole Projektbeskrivelse og budget Byens Forlags Skriveskole 12

14 8. Ansøgning: 10:PEAKS ( ) Grundejerforeningen Ørestad City søger støtte til 10:PEAKS. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Grundejerforeningen Ørestad City på baggrund af indstillingen fra arbejdsgrupperne for Fysisk plan og Kultur- og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Grundejerforeningen Ørestad City søgte Anne Rask Vendelbjerg d. 22. december 2011 om i alt kr. i støtte til projekt 10:PEAKS. Det ansøgte beløb gælder specifikt anlæggelsen af en multibane mellem Bjerget og Bella Hus. Anlæggelsen starter i sommeren Multibanen er en del af en større parkanlægning tegnet i samarbejde med NORD arkitekter. Intentionen er at aktivere unge og voksne af begge køn. Der lægges også vægt på, at faciliteterne kan bruges af grupper. Ikke mindst ifm. undervisning på Ørestad Gymnasium og den kommende Ørestad Skole, som efterspørger udendørsfaciliteter. Parken og multibanen vil dog være tilgængelig for alle. Det er projektets overordnede formål at fremme et mangfoldigt udbud af sociale aktiviteter på tværs af alder, etnicitet, køn, bydele mv. Projektet er udformet ud fra ønsket om at understøtte Ørestads særlige samspil mellem grønne udearealer og bebyggelser. Således bliver parken et landskab af mindre bjerge i relation til det prisbelønnede byggeri Bjerget. Parkanlæggelsen er budgetteret til 5,5 mio. kr. Grundejerforeningen Ørestad City selvfinansierer med 2 mio. kr. Derudover er der søgt støtte i Lauritzen Fonden. Grundejerforeningen overvejer at søge støtte fra Nordea Fonden, Nykredits Fond, Egmontfonden, TRYG-Fonden, Realdania og Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond. De ansøgte midler vil gå til finansieringen af en multibane på kr. Arbejdsgruppen for Kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. januar og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet er netværksskabende og faciliteterne er åbne for alle. De kommende brugere har været inddraget i udviklingsprocessen af multibanen. Arbejdsgruppen for Fysisk planlægning behandlede ansøgningen på sit møde d. 10. januar og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet vil være til stor gavn for de unge brugere og fremme uformel idræt og bevægelse i Ørestad. Projektet er blivende og placeringen god mellem nye og gamle kvarterer på Amager. 13

15 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Grundejerforeningen Ørestad City på baggrund af indstillingen fra arbejdsgrupperne for Fysisk plan og Kultur- og fritid. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema, projektbeskrivelse og budget 10:PEAKS 14

16 9. Ansøgning: Fastelavnsfest ( ) Stine Tange søger støtte til Fastelavnsfest. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Stine Tange på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Kulturhuset Islands Brygge søgte Stine Tange d. 9.januar 2012 om kr. til afvikling af fastelavnsfest. Arrangementet foregår i Kulturhuset Islands Brygge den 19. februar Målgruppen er primært børn på Islands Brygge og deres forældre, men arrangementet er åbent for alle interesserede. Der forventes ca. 350 deltagere. På baggrund af problemer med pladsmangel ved sidste års arrangement, vil man i år holde fastelavn for to aldersgrupper i forlængelse af hinanden. Der vil være 1 times underholdning inklusive slå katten af tønden for de mindste børn i det største lokale Salen. Herefter er der 1,5 times underholdning inklusive slå katten af tønden for de større børn i Salen. Kulturhuset vil gerne være et lokalt mødested for alle børn, unge og gamle. De ønsker at videreføre traditionen med en fastelavnsfest, da det vil være en god anledning til at styrke det eksisterende sammenhold og etablere nye relationer. Kulturhuset vil også gerne give nogle gode oplevelser til Bryggens børn og deres forældre. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr. Der er søgt 1500 kr. fra hhv. Islands Brygges Lokalråd, Genbryggen og Bryggens Spisehus. Der er en egenfinansiering på kr., som går til afviklere, produktionsomkostninger og administration. Arbejdsgruppen for Kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. januar og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Arrangementet bidrager til at skabe netværk mellem familier i nærområdet. Gruppen finder, at KIB med dette arrangement har efterkommet AVLU s ønske om at arrangementet skulle være mindre omfattende hvad angår underholdning og at de har en større grad af egenfinansiering. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Stine Tange på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid. 15

17 ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema Fastelavnsfest Budget Fastelavnsfest 2012 Projektbeskrivelse Fastelavnsfest 16

18 10. Ansøgning: Drøm din by 3012 ( ) Stine Tange søger støtte til Drøm din By INDSTILLING Formanden for Amager Vest lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Stine Tange på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af gruppen bag Børnekulturfestival 2012 søgte Stine Tange den 9. januar 2012 om kr. i støtte til Drøm din by Arrangementet, der søges støtte til, bliver afholdt den og 14. februar 2012 i Kulturhuset Islands Brygge. Målgruppen er børn mellem 3-14 år, og der forventes ca. 65 deltagere i det lokale arrangement. Festivalen, der finder sted i hele byen, er arrangeret af biblioteker og kulturhuse i Københavns Kommune. Under temaet Drøm din By 3012 sættes der fokus på kreativitet, medborgerskab og byudvikling i børnehøjde. Fælles for aktiviteterne er, at det er børnene selv, der er aktive og udfolder sig kreativt med forskellige medier og materialer i samarbejde med kunstnere. Derved skal festivalen give børnene en følelse af fællesskab med resten af byen, samt en oplevelse af dem selv som aktive medborgere. Der planlægges følgende aktiviteter i K-I-B: 1) Stopmotion workshop - for børn og unge fra 9 år ved Animationshuset/Pia Sook og Annemette Karpen Børn og unge producerer i samarbejde med en stopmotion-filmskaber en film om fremtidens by. 2) Fremtiden under vand installation for børn fra 3-6 år ved Marika Seidler Et rum udsmykkes af børn i samarbejde med en kunstner. 3) Lydværksted hvordan lyder fremtidens by? For børn fra 6 år ved Überlyd Børn i samarbejde med lydkunstnere giver deres bud på hvordan fremtidens by lyder. Ved at deltage i festivalen vil K-I-B tilbyde børn på Amager børnekultur af høj kvalitet i deres vinterferie. Der gøres en ekstra indsats for at nå børn som ikke har andre tilbud i ferien, via samarbejde med andre lokale aktører og at tilbuddene er gratis. Festivalen arbejder for at styrke børnekulturen og gøre børnene og forældrene opmærksomme på de faste gode tilbud, der er inden for børnekultur på Amager. 17

19 De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr. til kunstnerhonorarer på de 3 workshops, PR-materiale til arrangementerne, samt et bidrag til en fælles event for hele byen. Der er en egenfinansiering på kr. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. januar og indstiller til, at det ansøgte beløb bevilges. De tre workshops giver børn mulighed for at deltage aktivt med idéer til hvordan deres by skal være. Festivalen har fokus på netværk, dialog og medborgerskab. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. Moms: kr. BILAG Ansøgningsskema Drøm din by 3012 Budget Drøm din by 3012 Projektbeskrivelse DRØM DIN BY

20 11. Høring Store Vindmøller på Kalvebod Syd ( ) Lokaludvalget skal tage stilling til en høring vedr. projektet Store Vindmøller INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller 1. At udvalget drøfter og vedtager et høringssvar lokalplanforslaget for Store vindmøller på baggrund af udkastet fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning. PROBLEMSTILLING Amager Vest Lokaludvalg modtog d. 30. november 2011 høringen vedr. vindmøller på Kalvebod Syd, med høringsfrist d. 1. februar København ønsker at være CO2-neutral i Allerede i 2015 skal der være skåret 20% af byens CO2-udledning. Københavns Kommune har udarbejdet en samlet strategi for etablering af vindmøller som et led i Københavns Kommunes Klimaplan. Strategien omfatter både vindmøller inden for kommunegrænsen (til lands) og vindmøller uden for hovedstaden. Sidstnævnte omfatter blandt andet kystnære havvindmøller i Øresund. Målet er at rejse i størrelsesordenen 130 store vindmøller. Det er Københavns Energi (KE), der har fået til opgave at rejse møllerne, der indebærer en investering på cirka 5,5 milliarder kroner. De første møller etableres i selve København på lokaliteterne Kalvebod Syd og Prøvestenen, og de tidligste er planlagt til at gå i drift i På de to lokaliteter er der planlagt i alt 7 møller, som vil producere strøm til at dække husstandes årlige elforbrug. På Kalvebod Syd er det planen at opføre 4 vindmøller i højden m. Borgere vil indenfor en radius af 4,5 km få mulighed for at blive medejere af vindmøllerne. Det er kommunens vurdering, at begge projekter uden uacceptable påvirkninger kan gennemføres med de afværgeforanstaltninger, der er beskrevet i VVMredegørelserne. Arbejdsgruppen for fysisk planlægning har på sit møde den 10. januar behandlet høringsmaterialet til lokalplanen for Store Vindmøller på Kalvebod Syd. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit høringssvar på baggrund af det vedlagte forslag fra arbejdsgruppen for Fysisk Planlægning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 19

21 BILAG Amager Vest Lokaludvalg - Høringssvar om Store vindmøller på Kalvebod Syd Lokalplan for Store Vindmøller på Kalvebod Syd 20

22 12. Lethal i Amager Vest ( ) Stillingtagen til placering af lethal i Ørestad INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller 1. At Lokaludvalget drøfter og tager stilling til den bedst mulige placering for en lethal i Ørestad på baggrund af forslaget fra fysisk plan. 2. At Lokaludvalget tager stilling til alternative idrætsfaciliteter, hvis ikke en lethal kan opføres. PROBLEMSTILLING I budget 2011 er der afsat 15,5 mio. kr. til en kultur- og idrætsfacilitet i Ørestad. Parterne er enige om, at afsætte 8 mio.kr. i anlæg i 2013 og 7 mio. kr. i anlæg i 2014 til et sådant kultur- og idrætsprojekt i Ørestad City eller Ørestad Syd med anlægsstart i I forlængelse af budget 2012 er Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) blevet anmodet om at undersøge, herunder de juridiske og planmæssige aspekter, om de 15,5 mio. kr. kan anvendes til etablering samt drift af en lethal i Ørestad. Kultur og Fritidsforvaltningen og Center for Byudvikling ønsker Lokaludvalgets tilkendegivelse for de 4 foreslåede placeringer i Ørestad samt stillingtagen til alternative idrætsfaciliteter, hvis ikke lethallen opføres. Arbejdsgruppen for Fysisk Planlægning har på et møde den 10. januar drøftet forholdene og placeringerne. LØSNING At Lokaludvalget drøfter og tager stilling til den bedst mulige placering for en lethal i Ørestad på baggrund af forslaget fra fysisk plan. At Lokaludvalget tager stilling til alternative idrætsfaciliteter, hvis ikke en lethal kan opføres. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Svar tilrettes og sendes til CBU og KFF, herefter afventes svar herfra. 21

23 BILAG notat om lethal placeringsforslag af lethal Svar til forespørgsel om placering af lethal 22

24 13. Borgerhenvendelse - Knallerter på Fælleden ( ) Lokaludvalget skal tage stilling til en henvendelse fra en borger vedrørende knallertkørsel på Fælleden. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At Lokaludvalget drøfter og tager stilling til et svar til borgeren, Amager politi og Teknik- og Miljø Forvaltningen på baggrund af udkastet fra arbejdsgruppen for Fysisk planlægning PROBLEMSTILLING En borger har henvendt sig til Lokaludvalget omkring uforsvarlig kørsel med knallerter på stierne ud for 8-tallet på Fælleden. Dagligt har borgeren observeret knallerter med anslået fart på op til 80 km/t der kører på den lange lige sti, der går mellem 8-tallet, Stævnen og Naturlegepladsen. Her færdes ofte skoleklasser, børnehaver, familier osv. på udflugt til Naturcenteret, legepladsen og Fælleden. Borgeren har henvendt til politiet, der har svaret at de løbende laver razziaer mod ulovlige knallerter, men har stadig ikke set nogen betjente på Fælleden. Borgeren foreslår at stien enten lægges om så den ikke lægger op til den hurtige kørsel eller etableres fartchikaner mellem Ørestad Syd og naturcentret/legepladsen. Arbejdsgruppen for Fysisk planlægning har behandlet henvendelsen på sit møde den 10. januar og anbefaler at man sender et svar til borgeren, Amager politi og til Teknik og Miljø Forvaltningen. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Brev til borger, TMF og Amager Politi vedr. knallerter på Fælleden Knallertere på fælleden 23

25 14. Overførsel af lokaludvalgets driftsstøttemidler fra 2011 til 2012 ( ) Miljøpunkt Amager har i 2011 haft et mindreforbrug på de projekter, miljøpunktet modtog driftsstøtte fra lokaludvalget til at udføre. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om det vil godkende, at Miljøpunkt Amager overfører den uforbrugte del af driftsstøtten fra 2011 til PROBLEMSTILLING I 2011 indgik Amager Vest Lokaludvalg og Miljøpunkt Amager en samarbejdsaftale, hvori lokaludvalget forpligter sig til at yde en årlig driftsstøtte til miljøpunktet. Som modydelse forpligter miljøpunktet sig til at udføre lokalt miljøarbejde på vegne af lokaludvalget. Aftalen trådte i kraft d. 1. juli 2011, og lokaludvalget og miljøpunktet indgik en aftale om en projektplan for andet halvår af I 2011 udgjorde driftsstøtten kr. og i 2012 forventes driftsstøtten at andrage kr. Miljøpunkt Amager anslår, at mindreforbruget i 2011 drejer sig om ca kr. Miljøpunktet foreslår, at beløbet overføres til de projekter, som indgår i samarbejdsaftalen mellem Miljøpunkt Amager og Amager Vest Lokaludvalg for 2012: Affaldssortering Virksomheder og Trafik Grønne byrum og tage Lokaludvalget skal godkende, at miljøpunktet overfører den uforbrugte driftsstøtte til regnskabsåret Til lokaludvalgsmødet d. 21. februar 2012 fremlægger Miljøpunkt Amager en årsberetning for de aktiviteter, som miljøpunkt modtog driftsstøtte til at udføre i LØSNING At lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om det vil godkende, at Miljøpunkt Amager overfører den uforbrugte del af driftsstøtten fra 2011 til

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030)

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 DAGSORDEN for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2

Læs mere

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-18341) 2. Ansøgning: En hjælpende hånd (2010-184288) 3. Ansøgning: Geiger Café på Kaffebaren (2011-8713)

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Følgende budgetønsker sendes videre til KFU: 1. Weekendåbent på flere skoler... 2 2. Elektronisk adgangskontrol på skoler mv... 3 Indførelse

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 17.02.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0038250) 1 2. Orientering om lokaludvalgets anvendelse af puljemidler i 2014 (2015-0038250) 2 3. Status

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Børn på flugt. Projektbeskrivelse

Børn på flugt. Projektbeskrivelse Børn på flugt Et heldagsarrangement den 15. september 2013 i VerdensKulturCentret for børn, unge, deres familier og alle interesserede personer fra asylcentrene på Sjælland, fra Nørrebro og resten af København

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Evaluering Udviklingspuljen

Evaluering Udviklingspuljen Evaluering Udviklingspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Ingen 3 Provstiet

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 18.08.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0184047) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, august 2015 (2015-0184047) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling for Vinterbad Bryggen d. 4. maj 2012

Referat af ordinær Generalforsamling for Vinterbad Bryggen d. 4. maj 2012 Referat af ordinær Generalforsamling for Vinterbad Bryggen d. 4. maj 2012 1) Valg af dirigent og valg af referent: Julie Abitz blev valgt som dirigent og Jara Høgsberg som referent 2) Formandens beretning

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35305) 2. Ansøgning: Global Allstars på Bryggen (2011-20455) 3. Ansøgning: Opbevaring af overskudsfødevarer

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Side 3 af 9 Vælg den ønskede pulje. Tryk Næste og du får en beskrivelse af puljen. Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Start- og Udviklingspuljen Puljen støtter 1. Opstart af nye foreninger,

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2011-55508) 2. Referat og dagsorden (2011-55506) 3. Bydelsplanen: Afsnittene fælles med Indre By Lokaludvalg (2011-54056) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-53269) T

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent.

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent. Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 21. aug. 2014 kl. 17-20 Tilstede: Anna, Jakob, Anja, Sekretariat: Mette K, Marianne, Mette J Mødet holdes i Sydhavnen, Multicenteret, Mozarts Plads 1. Godkendelse

Læs mere