Dansk økonomi. Boligmarkedet er gået i stå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk økonomi. Boligmarkedet er gået i stå"

Transkript

1 Dansk økonomi Boligmarkedet er gået i stå Det danske boligmarked er gået i stå - bremset af en stagnerende beskæftigelse, strammere kreditbetingelser og en negativ psykologi. Vi forventer, at boligmarkedet bunder ud i 3. kvartal med årlige prisfald omkring 5%. Boligpriserne på Fyn og i Trekantområdet vil klare sig fornuftigt igennem krisen. De fremtidige vækstområder bliver koncentreret i Trekantsområdet og i et bælte rundt om den nye motorvej mellem Odense og Svendborg. Boligpriserne på landsplan vil falde med omkring 5% i år Nulvækst i boligpriserne på Fyn og i Trekantområdet i slutningen af året Festen er slut på det danske boligmarked. Efter ti kvartaler med tocifrede vækstrater er priserne på boliger hastigt på vej ned. På landsplan nåede priserne i fjerde kvartal af 2007 ned på 2,2% på parcel- og rækkehuse, mens prisen på ejerlejligheder faldt med 9,1%. Vi forventer, at den negative udvikling vil fortsætte over de kommende kvartaler, og at vi når bunden i efteråret med årlige prisfald omkring 5%. Boligmarkedet på Fyn og i Trekantområdet vil over de kommende kvartaler været præget af de faldende priser på landsplan. Dog forventer vi, at regionen vil klare sig bedre end landsgennemsnittet, fordi området fortsat har et generelt efterslæb i forhold til navnlig hovedstadsområdet. Konkret forventer vi, at de årlige ændringer i boligpriser vil falde til omkring nul i 4. kvartal af Herefter ser vi en gradvis stabilisering med årlige prisstigninger på 3-5%. Vi tror således ikke, at vi direkte vil komme til at opleve årlige nominelle prisfald på det regionale boligmarked, men med de kraftige negative tendenser der i øjeblikket florerer, bliver det uden tvivl tæt på.

2 Boligboblen der bristede Boligboble fyldt med lav rente, stigende beskæftigelse og nye lånemuligheder Kraftig, men naturlig korrektion på boligmarkedet Store prisfald på markedet for ejerlejligheder Det danske boligmarked har i de seneste fem år gennemgået en bemærkelsesværdig udvikling med samlede prisstigninger på mere end 70 procent. Denne udvikling har fået bl.a OECD til at placere Danmark øverst på en risikoliste over lande med urealistisk høje prisniveauer. De stigende boligpriser tog for alvor fart i starten af 2004, hvor kombinationen af lave renter, en stigende beskæftigelse samt muligheden for afdragsfrie lån løftede boligmarkedet mod hidtil usete højder. De hastigt stigende boligpriser toppede i foråret af 2006, hvor de årlige prisstigninger på parcelog rækkehuse nåede 25%. Det spekulative boom i boligpriserne fik en brat afslutning i efteråret 2006 og har siden hen været afløst af gradvist aftagende prisstigninger. Som det ses af nedenstående figur, har der dog primært været tale om en naturlig korrektion oven på de seneste års massive prisstigninger. Med de seneste tal for 4. kvartal er vi derfor nu blot tilbage på det prisstigningsniveau vi så fra starten af 2003 på markedet for parcel- og rækkehuse. Mere dramatisk har udviklingen været på markedet for ejerlejligheder, hvor prisstigningerne i starten af 2006 nåede 30% efter i en længere periode at have ligget betydeligt over det øvrige boligmarked. Derfor har den efterfølgende korrektion på ejerlejlighedsmarkedet også været endnu mere markant med prisfald på mere end 9% i 4. kvartal af Opgjort i reale termer (dvs. korrigeret for inflation) svarer det til, at prisen på ejerlejligheder alene over det sidste år er faldet med omkring 12%. Figur 1: Årlig ændring i priserne på boligmarkedet 30,0% 30,0% 25,0% 20,0% Parcel- og rækkehuse Ejerlejligheder 25,0% 20,0% 15,0% 15,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0% 0,0% ,0% ,0% -5,0% -10,0% -10,0% Antallet af tvangsauktioner fortsat på et lavt niveau Den eskalerende korrektion på boligmarkedet har foreløbig kun i meget begrænset omfang påvirket antallet af tvangsauktioner. Og selv om antallet af tvangsauktioner i februar steg til det højeste niveau siden maj 2005, så er der i et historisk perspektiv fortsat tale om et meget lavt niveau. Side 2 af 11

3 Figur 2: Antallet af tvangsauktioner 300 Enfamiliehuse Ejerlejligheder jan- 93 jul- 94 jan- 96 jul- 97 jan- 99 jul- 00 jan- 02 jul- 03 jan Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger 3-trins raket presser boligpriserne lavere Markant stigning i udbuddet af boliger Lavere beskæftigelse kombineret med et fortsat højt renteniveau Kreditkrisen truer de danske boligejere Kollapset udebliver Stor usikkerhed om styrken i den økonomiske afmatning Vi forventer, at afmatningen på boligmarkedet vil fortsætte over den kommende periode, og vil nå en foreløbig bund i 3. kvartal med årlige prisfald omkring 5% på parcel- og rækkehuse. Den fortsat nedadgående tendens på boligmarkedet drives af en række sammenfaldende faktorer, der alle trækker priserne lavere. For det første er udbuddet af boliger steget markant over det seneste halve år og målt i forhold til forrige år, er der aktuelt udbudt dobbelt så mange boliger til salg. Det rekordstore udbud intensiverer den igangværende opbremsning på boligmarkedet, da det forlænger de gennemsnitlige liggetider, og samtidig forstærker det nedadgående pres på priserne. Samtidig plages boligmarkedet af den igangværende opbremsning i dansk økonomi, som vi forventer, vil begynde at aflede en nedgang i beskæftigelsen fra 2. halvår. Denne beskæftigelsesnedgang kommer samtidig med, at renterne vil forblive på et relativt højt niveau som konsekvens af det kraftige underliggende inflationspres i Euroland. Dermed står de danske boligejere til at blive fanget i en knibtangsmanøvre, der samlet vil aflede en lavere fremadrettet efterspørgsel. Endelig er der også udsigt til, at den globale kreditkrise vil begynde at aflejre sig dybe spor på det danske boligmarked. Det kommer både til udtryk gennem yderligere opstramninger i bankernes lånevilkår og gennem en betragtelig udvidelse af kreditspændene mellem realkreditobligationer og statsrenterne som dermed forøget boligejernes låneomkostninger. Trods de stærke kræfter i retning af lavere boligpriser forudser vi ikke, at det danske boligmarked står over for et decideret kollaps. Således er den underliggende styrke i dansk økonomi fortsat intakt, og selv om beskæftigelsen forventes at falde i 2. halvår er niveauet i beskæftigelsen fortsat på et meget solidt niveau. Derfor forventer vi også, at der trods alt vil blive tale om en forholdsmæssig afdæmpet nedgang, der vil nå bunden i 3. kvartal af 2008 med årlige prisfald omkring 5%. Fra slutningen af 2008 ser vi et dansk boligmarked, der langsom vil vende tilbage til mere normale tilstande med årlige prisstigninger et par procentpoint over den generelle inflationsudvikling dvs. årlige prisstigninger i omegnen af 3-5%. Det skal dog understreges, at denne prognose er forbundet med en usædvanlig stor usikkerhed. Denne usikkerhed skyldes, at der aktuelt Side 3 af 11

4 hersker en betydelig større usikkerhed end normalt omkring de kommende års udvikling i dansk økonomi. Således er der ingen tvivl om, at væksten hastigt er på vej lavere, men der er meget stor usikkerhed om styrken i denne nedgang ikke mindst set i relation til den stadig eskalerende kreditkrise på de globale finansielle markeder. Kommende skattereform vil formentlig ramme boligejerne En væsentlig faktor for den fremtidige udvikling i priserne på det danske boligmarked bliver dog indholdet i den store skattereform som regeringen formentlig vil gennemføre i løbet af næste år. Vi forventer, at denne skattereform vil indeholde en betydelig lempelse af skatten på arbejde mod til gengæld en forøget beskatning af boligejerne enten i form af et reduceret rentefradrag, stigende ejendomsskatter og/eller beskatning af gevinsten ved salg af ejendom. Uanset hvilken model regeringen vælger, vil den stigende beskatning på boligejerne bidrage til at lægge et yderligere nedadgående pres på udviklingen i boligpriserne. Fynsk forår blegner Kraftige stigninger i de fynske boligpriser Store interne forskelle på Fyn På Fyn har de sidste fem års udvikling på boligmarkedet budt på markante prisstigninger. Således har der i de seneste 10 år været tale om godt og vel en fordobling i boligpriserne, mens der alene over de seneste fem år har været tale om prisstigninger på knap 70 procent. De sidste års kraftige prisstigninger har aflejret et fynsk boligkort med store regionale forskelle i den gennemsnitlige kvadratmeterpris. Således er det primært områderne omkring Odense og Middelfart, der har været de største prisstigninger, mens stigninger har været betydeligt lavere i kommunerne på Syd- og Sydvestfyn. Figur 1: Gen. kvadratmeterpris på parcel- og rækkehuse, 4. kvt Stærk udvikling på det fynske boligmarked i 2007 Den seneste periodes kraftige opbremsning på det danske boligmarked har som tidligere nævnt først og fremmest ramt de områder, der tidligere har haft de største prisstigninger. Derfor har boligpriserne på Fyn også i de seneste år klaret sig betydelig bedre end landsgennemsnittet. Set over hele 2007 har der været tale om en årlig prisstigning på parcel- og rækkehuse på knap 9%. Det placerer Fyn blandt de regioner i Danmark, der har klaret sig bedst igennem i 2007 kun overgået af Bornholm samt Syd- og Vestjylland. Side 4 af 11

5 Klar sammenhæng mellem prisudvikling og kvadratmeterpris Sammenhængen mellem det seneste års udvikling i boligpriserne og det faktiske niveau vist i nedenstående figur, der sammenholder den gennemsnitlige kvadratmeterpris i den enkelte kommune med prisudviklingen over det seneste år. Som det ses af figuren har der på landsplan været en helt klar negativ sammenhæng. Det betyder, at de største prisfald alt andet lige har været i de kommuner med den højeste gennemsnitlige kvadratmeterpris. Figur 3: Prisudvikling og gennemsnitlig kvadratmeterpris 20,00% Middelfart Årlig ændring i M 2 -prisen Kerteminde 15,0 0 % Svendborg Langeland Fredericia Kolding Faaborg-M idtfyn 10,0 0 % Nordfyn Vejle 5,00% Odense Nyborg Gennemsnitlig m 2 -pris 0,00% Assens Ærø ,00% -10,00% Middelfart, Kerteminde og Svendborg i top Nedbrydning på postnummerniveau Som det ses af figuren, har de fynske kommuner generelt klaret sig fornuftigt igennem det seneste års opbremsning på boligmarkedet. Navnlig Middelfart, Kerteminde og Svendborg har trods relativt høje kvadratmeterpriser alle formået at realisere prisstigninger på mere end 15% over det seneste år. Det tyder på, at der i de 3 kommuner har været en stærk underliggende tendens, der har bidraget til at trække huspriserne højere. Navnlig den ny Middelfart kommune har i det seneste år haft en endog meget stærk udvikling på boligmarkedet, og Middelfart er den kommune i landet, der i 4. kvartal havde den næststørste årlige stigning i boligpriserne på parcel- og rækkehuse kun overgået af Tønder, der imidlertid kun har en halvt så høj gennemsnitlig kvadratmeterpris. Går vi endnu længere ned på det fynske boligmarked, er det muligt at nedbryde prisudviklingen på postnummerniveau og dermed få et endnu tydeligere billede af den områdebestemte udvikling på boligmarkedet. 1 1 Bemærk, at vi i forbindelse med nedbrydningen på postnummerniveau har valgt at kigge på den gennemsnitlige udvikling over hele året, da der er tale om forholdsmæssigt små geografiske områder med relativt få handler. Den samlede oversigt kan ses i bilaget der er placeret bagerst i analysen Side 5 af 11

6 Middelfart har det højeste prisniveau næst efter Odense Assens og Nyborg har klaret sig svagere end de burde Nyborg by trækker ned Assens by trækker hele den ny Assens kommune lavere Analysen viser, at den stærke udvikling i den ny Middelfart kommune først og fremmest er blevet drevet af et højt prisniveau i selve Middelfart, der med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på kr. kun overgås på af områderne i Odense C, M og SV. Men også Ejby har over de seneste år oplevet en bemærkelsesværdig vækst i boligpriserne, og med en stigning på 98% over de sidste 5 år er Ejby det område på Fyn der har oplevet de relativt største prisstigninger. Det modsatte billede tegner sig for Nyborg og Assens, der over det seneste år har klaret sig svagere end de burde. Trods en gennemsnitlig kvadratmeterpris på omkrig kr. har de 2 kommuner kun i 4. kvartal af 2007 opnået prisstigninger på mindre end 2%. Dermed er de to kommuner trods et relativt udgangspunkt alligevel blevet forholdsmæssigt hårdt ramt af den igangværende opbremsning på boligmarkedet. For den ny Nyborg Kommune er det først og fremmest relativt små prisstigninger i selve Nyborg, der er hovedårsagen til den træge udvikling. Set som et gennemsnit over hele året er priserne i Nyborg således kun steget med knap 7,5%, hvorimod de eksempelvis i Munkebo, der har den tilsvarende gennemsnitlige kvadratmeterpris, er steget næsten 21%. I den ny Assens Kommune er det først og fremmest en kraftig opbremsning i boligpriserne i selve Assens, der har presset kommunes priser lavere. Set over hele 2007 steg priserne på parcel- og rækkehuse således kun med 0,8% mod et gennemsnit for hele den ny Assens kommune på 9,9%. Højt prisniveau i Trekantområdet Boligpriserne på Fyn og i Trekantområdet følges ad Udviklingen på boligmarkedet i Trekantområdet har over de sidste 10 år i høj grad lignet udviklingen på Fyn. Dette billede er vist i nedenstående figur, der sammenholder den gennemsnitlige prisudvikling i Trekantområdet med den tilsvarende på Fyn. Figur 4: Prisen på parcel- og rækkehuse på Fyn og i Trekantområdet 25,0% 20,0% Fyn 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% ,0% Trekantsområde t Højt prisniveau i navnlig Kolding og Fredericia Selv om prisudviklingen i Trekantområdet i høj grad har fulgt bevægelserne på Fyn, ligger selve niveauet i priserne relativt højt. Med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på kr. i Kolding og Fredericia overgås de 2 kommuner kun af Odense, hvilket tydeligt understreger områdets solide økonomiske vækstniveau. Side 6 af 11

7 Kommunerne i Trekantområdet har klaret sig bedre end landsgennemsnittet Ligesom det var tilfældet med de fynske kommuner, har de nye kommuner i Trekantområdet generelt klaret sig godt igennem det seneste års generelle afmatning på boligmarkedet. Således har alle 4 kommuner, målt i forhold til deres kvadratmeterpris, klaret sig bedre end landsgennemsnittet. Som tidligere nævnt er det navnlig Middelfart, der har imponeret, men også Fredericia og Kolding har klaret sig betydeligt bedre end landsgennemsnittet. Morgendagens regionale boligmarked Boligpriserne på Fyn og i Trekantområdet klarer sig igennem afmatningen Krystalkuglen tegner et blandet billede af fremtidsudsigterne for boligmarkedet på Fyn og i Trekantområdet. På den ene side vil den generelle afmatning på det danske marked ramme regionen og dermed ligge et tungt nedadgående pres på boligmarkedet over de kommende kvartaler. Trods den generelle opbremsning på boligmarkedet vurderer vi imidlertid, at boligpriserne vil klare sig fornuftig igennem Der er således flere faktorer der taler for, at Fyn og i Trekantområdet i 2008 bliver en af de regioner i Danmark der vil klare sig bedst igennem afmatningen på boligmarkedet: 1. Trods det seneste års solide udvikling har boligpriserne på Fyn og i Trekantområdet fortsat et generelt efterslæb i forhold til øvrige regioner i Danmark. Det regionale boligmarked er derfor i mindre grad overkøbt, end det er gældende i eksempelvis hovedstadsområdet. 2. De seneste års investeringer i en forbedret infrastruktur begynder at give afkast. Navnlig åbningen af motorvejen mellem Odense og Svendborg vi kunne give et generelt løft til boligpriserne i både Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner. 3. Det fortsat høje prisniveau i hovedstadsområdet vil i stigende grad presse boligsøgende mod vest, og dermed yderligere underbygge Nyborg og Odense kommuners status som pendlerby for København. 4. En fortsat fremgang i erhvervsinvesteringerne i Trekantsområdet vil tiltrække ny arbejdskraft, som igen vil øge efterspørgslen efter boliger i området Figur 6: forventet prisudvikling på parcel- og rækkehuse 30,0% 30,0% 25,0% 20,0% Hele landet Fyn og Trekantområdet 25,0% 20,0% 15,0% 15,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0% 0,0% ,0% kvt ,0% ,0% Side 7 af 11

8 Vi rammer bunden i slutningen af 2008 De største prisstigninger vil finde sted i Trekantområdet og rundt omkring den nye motorvej mellem Odense og Svendborg Samlet er der dermed meget der taler for, at prisstigninger på parcel- og rækkehuse på Fyn og i Trekantområdet fortsat vil klare sig fornuftig igennem den igangværende afmatning. Inden for det scenario forventer vi, at de årlige ændringer i boligpriser vil falde til omkring nul i 4. kvartal af Vi tror således ikke, at vi direkte vil komme til at opleve årlige nominelle prisfald på det regionale boligmarked, men med de kraftige negative tendenser der i øjeblikket florerer, bliver det uden tvivl tæt på. Fra starten af 2009 tror vi, at vi ser en gradvis stabilisering på boligmarkederne på Fyn og i Trekantområdet med årlige prisstigninger på 3-5%. Vi forventer, at de områder der over de kommende år vil opleve de relativ største prisstigninger, vil være koncentreret omkring Trekantområdet og i et bælte rundt om den nye motorvej mellem Odense og Svendborg. For Trekantområdet er det først og fremmest en stærk erhvervsudvikling som fortsat vil holde en solid hånd under boligmarkedet. Området har over de sidste 5 år skabt et rekordstort antal nye arbejdspladser, og har i forlængelse heraf været begunstiget af et stort antal tilflyttere med et relativt højt indkomstniveau. Det har skabt en selvforstærkende effekt, hvis afledte effekter vi forventer, vil løfte områdets boligmarked yderigere over de kommende år. I bæltet omkring den nye motorvej mellem Odense og Svendborg er det også den stærke erhvervsudvikling, som vi ser som den primære understøttende kraft på boligmarkedet. Specielt Årslev og Ringe forventes i de kommende år at få et økonomisk løft i form af stigende huspriser og et stigende antal arbejdspladser. Endvidere vil motorvejen fungere som bindeled mellem Odense og Svendborg, hvilket vil kunne give et yderligere løft til prisudviklingen i de to byer Side 8 af 11

9 Bilag Tabel 1: Årlig ændring i priser på parcel- og rækkehuse Gen. m2-pris Seneste år Seneste 5 år 5560 Aarup ,1% 54,1% 5492 Vissenbjerg ,7% 53,9% 5690 Tommerup ,0% 66,1% 5610 Assens ,8% 38,8% 5620 Glamsbjerg ,6% 59,5% Assens Kommune ,9% 53,2% 5772 Kværndrup ,4% Faaborg ,7% 39,7% 5672 Broby ,4% 56,7% 5683 Haarby ,1% 66,1% 5750 Ringe ,9% 61,7% 5792 Årslev ,5% 73,4% 5856 Ryslinge ,5% - Faaborg-Midtfyn Kommune ,6% 53,1% 7000 Fredericia ,7% 61,9% 5300 Kerteminde ,7% 59,5% 5550 Langeskov ,3% 68,6% 5330 Munkebo ,9% 51,3% Kerteminde Kommune ,8% 59,7% 6000 Kolding ,6% 64,4% 6070 Christiansfeld ,6% 66,6% 6640 Lunderskov ,1% 58,0% Kolding Kommune ,1% 65,6% 5932 Humble ,2% Tranekær ,7% 67,2% 5900 Rudkøbing ,6% 66,7% Langeland Kommune ,2% 62,3% 5500 Middelfart ,8% 79,4% 5580 Nørre Aaby ,4% 50,1% 5592 Ejby ,9% 98,1% Middelfart Kommune ,9% 47,8% 5471 Søndersø ,7% 74,6% 5400 Bogense ,4% 51,7% 5450 Otterup ,0% 51,3% Nordfyns Kommune ,9% 56,4% Fortsættes Side 9 af 11

10 Tabel 1: Årlig ændring i priser på parcel- og rækkehuse Gen. m2-pris Seneste år Seneste 5 år 5540 Ullerslev ,8% 65,8% 5853 Ørbæk ,4% 60,0% 5800 Nyborg ,4% 49,5% Nyborg Kommune ,9% 51,7% 5000 Odense C ,6% 96,1% 5200 Odense V ,1% 76,1% 5210 Odense NV ,8% 72,4% 5220 Odense SØ ,9% 80,9% 5230 Odense M ,1% 86,6% 5240 Odense NØ ,4% 75,5% 5250 Odense SV ,6% 92,4% 5260 Odense S ,4% 75,3% 5270 Odense N ,4% 69,3% 5320 Agedrup ,8% 55,7% Odense Kommune ,9% 81,2% 5700 Svendborg ,1% 70,0% 5762 Vester-Skerninge ,2% Stenstrup ,5% 58,5% 5874 Hesselager ,9% 62,8% 5881 Skårup ,5% 69,8% Svendborg Kommune ,2% 64,2% 6040 Egtved ,8% 78,7% 7080 Børkop ,5% 73,0% 7100 Vejle ,7% 69,8% 7120 Vejle Øst ,1% 69,4% 7160 Tørring ,5% 79,1% 7182 Bredsten ,2% 56,2% 7300 Jelling ,5% 56,0% 7323 Give ,5% 47,7% Vejle Kommune ,0% 63,6% 5960 Marstal ,1% 72,5% 5970 Ærøskøbing ,4% 50,2% Ærø Kommune ,7% 61,2% Side 10 af 11

11 Udarbejdet af Jan Størup Nielsen, tlf , Dette materiale er udarbejdet til Deres personlige orientering af Fionia Bank, Markets. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele materialet eller dele heraf er kun tilladt med kildeangivelse. Materialet er udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Kilderne anses for at være pålidelige, men Bank, Markets garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller komplette. Materialet er gennemgået omhyggeligt og vurderingerne er foretaget efter vort bedste skøn. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden videre. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende papirer, og Bank, Markets påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Opmærksomheden henledes på, at Bank, Markets, Fionia Bank eller andre selskaber i koncernen kan have positioner i værdipapirer omtalt i materialet. Side 11 af 11

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT 31. oktober 28 Jeppe Druedahl og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT De seneste tal fra Realkreditrådet viser et fortsat fald i boligpriserne på landsplan. Udviklingen

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år 23. juli 2012 Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år Politisk set er der givet håndslag på, at ejendomsværdiskatten fastholdes i forhold til gældende lovgivning

Læs mere

Regionalt boligoverblik Fyn

Regionalt boligoverblik Fyn Regionalt boligoverblik Fyn Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Fremgang i boligpriserne på Fyn ført an af Odense Vendingen i huspriserne har bidt sig fast

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT ØKONOM JENS UHRSKOV HJARSBECH, CAND. POLIT Fremgang på arbejdsmarkedet Det går langsomt fremad i dansk økonomi,

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 8 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 3. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 2.. kvartal 2009 30. juli 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. På landsplan faldt priserne på parcel- og rækkehuse fra

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Parcelhuse og ejerlejligheder går hver sin vej

Parcelhuse og ejerlejligheder går hver sin vej P R E S S E M E D D E L E L S E Parcelhuse og ejerlejligheder går hver sin vej Ejerlejlighederne i storbyerne stiger i pris, imens parcelhuse falder de fleste steder. Det er positivt, at salget af både

Læs mere

Længerevarende ledighed skævt fordelt: Nordjylland hårdest ramt

Længerevarende ledighed skævt fordelt: Nordjylland hårdest ramt Længerevarende ledighed skævt fordelt: Nordjylland hårdest ramt Flere og flere dagpengemodtagere hænger fast i ledighed. Antallet af ledige, der har været ledige i sammenhængende ½-1 år er således mere

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Huspriserne steg pænt i 2015, og pilen peger fortsat op Vendingen

Læs mere

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 7 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 2. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

Regionalt boligoverblik København

Regionalt boligoverblik København Regionalt boligoverblik København Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Boligpriserne er steget i hovedstaden siden 2012 Solid prisfremgang for huspriserne

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen N O T A T Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen Med introduktionen af den nye boligmarkedsstatistik fra Realkreditforeningen og tre andre organisationer er en række interessante tal blevet

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Kommunernes brug af private leverandører til tjenesteydelser

Kommunernes brug af private leverandører til tjenesteydelser 30. oktober 2006 Analysesektionen i FOA Kommunernes brug af private leverandører til tjenesteydelser Et af hovedelementerne i økonomiaftalen mellem KL og regeringen fra i sommer er konkurrence mellem det

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 12. februar 2009 Om boligpriserne Resumé: ADAM s boligprisindeks er Danmarks Statistiks prisindeks for 1-familiehuse. Indekset afspejler prisudviklingen

Læs mere

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: /

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: / Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: 87091 / 2388024 Et boligmarked i forårshumør Der er fremgang på boligmarkedet med både øget salg, kortere liggetider og flere nybyggerier. Der vil fortsat være efterspørgsel

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 5610 Assens 5642 Millinge 5683 Haarby 5620 Glamsbjerg 5631 Ebberup 5690 Tommerup 7190 Billund 6823 Ansager 7260 Sønder Omme 7250 Hejnsvig 7270 Stakroge 6740 Bramming 6710 Esbjerg V 6760 Ribe 6683 Føvling

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Dansk økonomi er for alvor tilbage på vækstsporet. Det private forbrug

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten NR. 7 OKTOBER 2011 Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten Der er store forskelle mellem den boligskat de enkelte boligejere i Danmark betaler, og nogle betaler ganske meget, trods skattestoppet.

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Nettotilgangen til ledighed har siden 21 været tæt på nul

Læs mere

ECB Månedsoversigt August 2009

ECB Månedsoversigt August 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 6. august at fastholde s officielle renter. De informationer og analyser, der er blevet offentliggjort

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år.

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år. November 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.475 boliger var til salg på internettet ved udgangen af november 2008, hvilket var 17 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig med

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt København med Omegn samt Østjylland og Østsjælland er sluppet nådigst gennem krisen, mens de øvrige landsdele har været ekstremt hårdt ramt på beskæftigelsen.

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse September 2013 De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse Hver tredje virksomhed på Fyn mener, at byrådet har været gode

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 3.. kvartal 2009 22. oktober 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Regionalt boligoverblik Fyn

Regionalt boligoverblik Fyn Fyn Boligøkonom Joachim Borg Kristensen jbkr@nykredit.dk 44 55 11 53 Oktober 2015 Vending er undervejs Prisstigninger siden årsskiftet på større dele af Fyn Prognose: Prisstigninger på ca. 1% om året 14.000

Læs mere

Danmark Ingen boligboble i København

Danmark Ingen boligboble i København 9. august 2013 Danmark Ingen boligboble i København Ejerlejlighedspriserne i København steg med 10% fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 Det skyldes blandt andet et økonomisk opsving, lavt udbud og

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Marts 2016 Flere boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år

Marts 2016 Flere boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år Marts 2016 Flere boliger til salg end sidste år Ved udgangen af marts 2016 var der på landsplan 57.438 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 37.797 parcel- og rækkehuse, 6.973 ejerlejligheder

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Her bor borgerpanelet Borgerpanelet er jævnt fordelt i regionens kommuner med et stort antal i større kommuner som Odense,

Læs mere

Maj 2016. steget med 0,7 pct.

Maj 2016. steget med 0,7 pct. Maj 2016 Flere boliger til salg end sidste år Ved udgangen af maj 2016 var der på landsplan 59.082 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 38.776 parcel- og rækkehuse, 7.137 ejerlejligheder

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt 999- Marts Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt I nærværende afsnit vil detailhandelen i Fyns Amt blive beskrevet. Afsnittet

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

Regionalt boligoverblik København

Regionalt boligoverblik København København Boligøkonom Joachim Borg Kristensen jbkr@nykredit.dk 44 55 11 53 Oktober 2015 Kraftig fremgang i boligpriserne Stigninger i foreløbigt 3,5 år acceleration i 2015 Prognose: Aftagende stigninger

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Nu stiger boligpriserne

Nu stiger boligpriserne Nu stiger boligpriserne Fem års boligmareridt er slut se hvad din bolig er værd Af Louise Kastberg, grafik Johnny Öberg, september 2012 03 Nu stiger din bolig og det bliver ved 06 Priserne stiger 3% om

Læs mere

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100)

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100) Beskæftigelse og erhverv Antallet af beskæftigede i hele landet er markant forbedret indenfor de seneste 15 år. Ny Kommune har en bemærkelsesværdig placering med klart færre ledige end både landet som

Læs mere

Gennemsnitsprisen på fritidshuse var kr. pr. kvadratmeter, og her ligger prisen nu 8,1 pct. lavere end samme tidspunkt året forinden.

Gennemsnitsprisen på fritidshuse var kr. pr. kvadratmeter, og her ligger prisen nu 8,1 pct. lavere end samme tidspunkt året forinden. Ejendomspriser 4.. kvartal 2009 21. januar 2010 Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse var 12.038 kr. i 4. kvartal 2009. Prisen ligger dermed 7,5 pct. lavere end på samme tidspunkt

Læs mere

Temperaturen stiger på det danske boligmarked

Temperaturen stiger på det danske boligmarked Temperaturen stiger på det danske boligmarked Arbejdernes Landsbanks nye boligtermometer, der måler på prisændringer, liggetider, afslag og antal handler, viser, at boligmarkedet over det seneste år blevet

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Danmark Skrøbelig stabilisering i vente på boligmarkedet

Danmark Skrøbelig stabilisering i vente på boligmarkedet 1. januar 1 Danmark Skrøbelig stabilisering i vente på boligmarkedet Prisfaldet tiltog i 3. kvartal 11 men aftog formentlig i. kvartal Usikkerhed på en række fronter har presset boligmarkedet i 11 samtidig

Læs mere

Boligmarkedet: De eksplosive prisstigninger bøjer af

Boligmarkedet: De eksplosive prisstigninger bøjer af Boligmarkedet: De eksplosive prisstigninger bøjer af Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet, men i et lavere tempo end i de forudgående kvartaler, hvor priserne især steg kraftigt

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere