Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj-juni 2016 Vestegnen HF & VUC Hf2 Dansk A Annette Lundbak Krabbe Hold 2.P Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Intro-forløb (inkl. basisgrammatik, genrer) Titel 2 Tekstanalyse + danskopgave Titel 3 Retorik, argumentation og diskursanalyse Titel 4 Holberg og oplysningstiden Titel 5 Sprog i det sociale spil sproglig variation og sproghandlinger Titel 6 Medier: Aviser og nyheder Titel 7 Kunstens betydning i samfundet (intro til stil) Titel 8 Romantikken Titel 9 Liv og fortælling - selvbiografi Titel 10 Titel 11 Titel 12 Medier: Dokumentar og spillefilm Det moderne gennembrud Realisme og modernisme Side 1 af 13

2 Titel 1 Intro-forløb I gang med tekster, Sprogets veje kap. 1, side Sætninger, Sprogets veje kap.4, side Ordklasser, Sprogets veje kap. 6, side Begreb om dansk, side Powerpoint om tekster, genrer, fakta og fiktionskoder Jacob Ejersbo, af Nordkraft I.P. Jacobsen, af Fru Marie Grubbe Benny Andersen Verdensborger i Danmark Individuelt værk: Roman (udenlandsk i dansk oversættelse) Andet: Velkomstbrev om faget Læreplan for dansk A Ca. 20 lektioner Introduktion til faget, dets begreber og metoder med fokus på: genrerne og deres udvikling, analyse, eventyrgenren, grammatik og tegnsætning Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde Side 2 af 13

3 Titel 2 Tekstanalyse og skriftlig fremstilling Birgitte Darger m..fl.: Begreb om dansk (Antologi) Nyhedsartikel: Syvårig dreng lagt i koma efter ulykke i vandland, Politiken 2014 Sys Bjerre: Malene, 2008 Peter Øvig Knudsen Blekingegadebanden uddrag, 2007 Danskopgave: Intro til skriftlig fremstilling Karen Blixen: Babettes gæstebud, (uddrag) fra Skæbne-anekdoter, 1952/ Birgitte Darger m..fl.: Begreb om dansk (BOD) Mette Bentzen m..fl.: Mini-kanon, korte tekster af de 14 kanonforfattere: BOD Sammenhæng i tekster - Joh. V. Jensen Bo l BOD Fortællerinstans - Martin A. Hansen af Løgneren BOD Fortællemåder - Peter Seeberg Støvsuger BOD Motiv og miljø - Henrik Pontoppidan Vandreren BOD Personinstansen - Herman Bang Den sidste balkjole BOD Tema - Martin Andersen Nexø Lønningsdag BOD Billedsprog - Tom Kristensen Det blomstrende slagsmål BOD Billedsprog - Klaus Rifbjerg Det er blevet os pålagt BOD Billedsprog - St. St. Blicher Sig nærmer tiden og Grundtvig Det er så yndigt Ca. 25 lektioner viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund kendskab til et analytisk begrebsapparat samt kunne analysere, fortolke, perspektivere og vurdere litterære tekster kendskab til danske litterære værker gennem tiderne og disse værkers samspil med internationale strømninger udtrykke sig præcist, nuanceret og personligt skriftligt beherske skriftsprogets normer for sprogrigtighed. Klasseundervisning/projektarbejdsform/gruppearbejde, pararbejde Side 3 af 13

4 Titel 3 Retorik, argumentation og diskursanalyse Statsminister Helle Thorning Schmidts Nytårstale den Ulla Dahlerup: Tale til Dansk Folkepartis årsmøde 2003 Dronningens nytårstale, 2008 Kursistproducerede taler Birgitte Darger m..fl.: Begreb om dansk, kap. 6 og 8 Jan Sørensen, Diskursanalyse, Metoder i dansk, 2011 Anders Sune Hansen: Fostervæv eller barn når sproget dræber, Etik.dk Det etiske Råd: Hvordan har vi det i dag? Politiken Kampen om sproget - Magtens sprog (DR) Birgitte Darger m..fl.: Begreb om dansk, kap. 9 Ca. 25 lektioner 3 talegenrer: - Den informerende tale: informere - Den politiske tale - Lejlighedstale Det retoriske pentagram Kommunikationssituation Afsender-emne-situation-sprog og genre-modtager (den intenderede) Appelformer Komposition Retoriske virkemidler Aristoteles Retorikkens fem faser Argumentation: Argument, belæg, påstand og underbelæg/hjemmel, argumentationskneb Diskursanalyse fagprogrammer/skriftligt arbejde/mundtlig fremstilling Side 4 af 13

5 Titel 4 Holberg og oplysningstiden Ludvig Holberg Jeppe på Bjerget (fælles værk) Ludvig Holberg Epistel 91 Immanuel Kant Hvad er oplysning? Reklame fra Cult Party now Selvvalgte reklamer Film: Jeppe på bjerget (instr. Kaspar Rostrup) Film: En kongelig affære (instr. Nicolai Arcel) Mimi Sørensen m.fl. Brug litteraturhistorien, side Barbara Kjær- Hansen m.fl.: Litteraturhistorien - på langs og på tværs, side Ca. 15 lektioner Der arbejdes med flg. kompetenceområder: perspektivering og vurdering af litterære og ikke-litterære tekster kendskab centrale danske litterære værker i oplysningstiden og disse værkers samspil med internationale strømninger viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund argumentation og debat i en praktisk formidlingsmæssig sammenhæng. fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 5 af 13

6 Titel 5 Sproget i det sociale spil sproglig variation og sproghandlinger Respekt, der Leder i Politiken Anette Dina Sørensen: Ryst din røv, so er det sproglig berigelse? Niarn fra Årgang 79 Jokeren. Kvinde din møgluder Hanne Vibeke Holst: Du er fucking sexistisk, Niarn Niarn: Jeg er fucking realistisk Jokeren: Vi er ikke sexister, bitch! Conrad Fields: af Minusmand Ole Grosen: Sprogblomster eller verbalt ukrudt? Sprogets veje, kap 10 Kampen om sproget : Powerpoint om sproghandlinger og facework Solvej Bennike m.fl.: Replikker og samtaler Paradise Hotel: Henrik Ibsen: Et Dukkehjem (uddrag) Birgitte Darger m..fl.: Begreb om dansk, kap 7: Samtaler og regler for sproglig opførsel Væsentligste arbejdsformer Ca. 20 lektioner det præcise, nuancerede og personlige udtryk mundtligt såvel som skriftligt beherske skriftsprogets normer for sprogrigtighed anvendelsen af mundtlige og skriftlige genrer i en praktisk formidlingsmæssig sammenhæng med fokus på redegørelse, dialog, diskussion, argumentation og debat indblik i sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne anvende grammatikkens grundlæggende terminologi kendskab til et analytisk begrebsapparat med fokus på analyse og vurdering sprogligt materiale samt sproglige iagttagelser. Begreberne face, facework, undertekst, sproghandlinger Klasseundervisning og gruppearbejde i tilknytning til mindre analyseopgaver Stileskrivning Side 6 af 13

7 Titel 6 Aviser og nyheder Introduktion nyhedskriterier, nyhedstrekanten og avistyper. Aviser: Politiken, Berlingske, Fyens Stifttidende, Kristeligt Dagblad Medieværk: Klassens egen avis: Henning Olson m.fl.: Ryd forsiden!: De fem nyhedskriterier. Ryd forsiden! Side Nyhedsgenrer. Ryd forsiden! Side De udvidede nyhedsgenrer. Ryd forsiden! Side Nyhedsartiklens farvelade: Sproglige virkemidler. Ryd forsiden! Side Fordeling af nyhedsstof i avisen (redaktioner) + Layout (grafik). Ryd forsiden! Side Ca. 30 lektioner De fem nyhedskriterier, nyhedsgenrer, nyhedsartiklens opbygning, sproglige virkemidler Avisproduktion, deadlines mm. fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 7 af 13

8 Titel 7 Kunstens betydning i samfundet og for den enkelte stilegenrerne og skriftlig eksamen Kunsten i litteraturen: Mads Øvlisen om kunst: Litteraturfestival, Ordskælv: Litteratur skal styrke socialt udsatte (Kristeligt Dagblad 9. juli 2014) Ny forskning: Læs en god bog og bliv et godt menneske (Videnskab.dk 3. oktober 2013) Stil: Den argumenterende artikel Ca. 11 lektioner Skrivning af stil fokus på den argumenterende genre, struktur, citat og dokumentation, retskrivning Klasseundervisning/virtuelle arbejdsforme/ anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde Side 8 af 13

9 Titel 8 Romantikken, folkeviser og eventyr Slangen og den lille pige (folkeeventyr) Germand Gladensvend (folkevise) Schack Staffeldt: Indvielsen Adam Oehlenschläger: Guldhornene, Fædrelands-sang (Der er et yndigt land) Natasja: Gi mig Danmark tilbage Thomassine Gyllembourg: Den lille Karen St. St. Blicher: Le petitmaitre d ecole Christian Winter: Min skat Emil Aarestrup: Paa sneen S. Kierkegaard: af Ligevægten mellem det Æsthetiske og Ethiske I Personlighedens Udarbeidelse. Stil: Den introducerende artikel H.C. Andersen: I Danmark er jeg født Outlandish: I Danmark er jeg født Hans Hauge: Om danskhed (Tænkepauser) Væsentligste arbejdsformer Billede: Skolen i Athen Platon og Aristoteles Kierkegaard om Angst: Fra Pia Søltoft m.fl.: Kierkegaard Lidenskabens tænker, Systime skarpe om Kierkegaard: Papir om nationalromantik Barbara Kjær-Hansen m.fl.: Litteraturhistorien på langs og på tværs, side og tallet på vrangen, DR, afsnit 1-3 Ca. 28 lektioner Der arbejdes med flg. kompetencer: analytisk begrebsapparat samt analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af litterære tekster, herunder inddragelse af sproglige iagttagelser, begreberne: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, poetisk realisme, romantisme perspektivering og vurdering af litterære tekster kendskab centrale danske litterære værker og disse værkers samspil med internationale strømninger viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund fagprogrammer/skriftligt arbejde Side 9 af 13

10 Titel 9 Liv og fortælling - selvbiografi Maria Hirse: Den 13. en personlig beretning om mobning (uddrag) Christina Hesselholdt: Hovedstolen (uddrag) Lisbeth Zornig Andersen: Min barndom i helvede Yahya Hassan: Yahya Hassan (fælles værk) Individuelt værk (Selvbiografi) efterfulgt af mundtligt oplæg Claus Christensen m.fl.: Livsværk: Det selvbiografiske i ny dansk litteratur, side Eva Tværskov: At skrive sætter SPOR, side 31 Vibeke Blaksteen: Selvbiografier, side 7-18 (Den selvbiografiske genre + Selvbiografiens historie) Barbara Kjær-Hansen m.fl.: Litteraturhistorien på langs og på tværs, side (Selvbiografisk prosa) Ca. 21 lektioner viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund genrer - forholdet mellem selvbiografi og roman. Begrebet dobbeltkontrakten, performativ biografisme analytisk begrebsapparat samt analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af litterære tekster, herunder inddragelse af sproglige iagttagelser præcist, nuanceret og personligt udtryk såvel mundtligt som skriftligt beherskelse af skriftsprogets normer for sprogrigtighed fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 10 af 13

11 Titel 10 Medier: Dokumentar og spillefilm Dokumentarfilm: Family, 2001, instr. Phie Ambo og Sami Saif Filmmagasinet Ekko om Family Kortfilm: En tier Spillefilm: Timbuktu, 2015, instr. Abderrahmane Sissako Udleveret papir om fakta og fiktionskoder Aktantmodel: Berettermodellen: Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, side og Ca. 11 lektioner Der arbejdes med flg. kompetencer: dokumentere kendskab til et analytisk begrebsapparat samt kunne analysere, fortolke, perspektivere og vurdere ikke-litterære tekster aflæse og uddrage betydningen af trykte og elektroniske medietekster og kunne vurdere disse som led i en kommunikationssituation med særlig fokus på fakta og fiktionskoder Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/anvendelse af fagprogrammer Side 11 af 13

12 Titel 11 Det moderne gennembrud Georg Brandes: af Indledning til Emigrantlitteraturen Amalie Skram: Karens jul (norsk), af Constance Ring Herman Bang: Den sidste balkjole Henrik Ibsen: af Et Dukkehjem Henrik Pontoppidan: En Stor Dag Martin Andersen Nexø: Lønningsdag Billeder: Erik Henningsen, Sat ud (1892), H.A: Brendekilde, Udslidt (1889), Theodor Philipsen, Kvæg på Saltholm (1890) Kompendium om Det moderne gennembrud og skrivestilene Barbara Kjær-Hansen m.fl.: Litteraturhistorien på langs og på tværs, side Af 1800 tallet på vrangen (Serie fra DR) Væsentligste arbejdsformer Ca. 21 lektioner Der arbejdes videre med flg. kompetencer: analytisk begrebsapparat samt analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af litterære tekster, herunder inddragelse af sproglige iagttagelser kendskab centrale danske litterære værker og disse værkers samspil med internationale strømninger viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund præcist, nuanceret og personligt udtryk såvel mundtligt som skriftligt beherskelse af skriftsprogets normer for sprogrigtighed anvendelse af forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en praktisk formidlingsmæssig sammenhæng, herunder kunne læse op, fortælle, referere, redegøre, holde oplæg samt kunne indgå i dialog, diskussion og debat. fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 12 af 13

13 Titel 12 Realisme og modernisme Johannes V. Jensen: Interferens Edith Södergran: Vierge moderne (svensk) Tom Kristensen: Rio Janeiro Rudolf Broby-Johansen: Odalisk Skønhed H.C. Branner: De blaa undulater Tove Ditlevsen: Blinkende lygter Erik Knudsen: Credo Peter Seeberg: Patienten Klaus Rifbjerg: Nultime Vita Andersen: Fredag Lørdag - Søndag Michael Strunge: NAT I ELECTRI-CITY, Revolte, HELLIGT, HELLIGT Søren Ulrik Thomsen: Angsten, Levende Jan Sonnergaard: Farvel Helle Helle: Rester (fælles værk) Stil: Den analyserende artikel Barbara Kjær-Hansen m.fl.: Litteraturhistorien på langs og på tværs, side , og Digtere, divaer og dogmebrødre: Ca. 28 lektioner anvendelse af mundtlige genrer i en praktisk formidlingsmæssig sammenhæng med fokus på oplæsning, referat, redegørelse, dialog, diskussion og debat kendskab til sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne anvende grammatikkens grundlæggende terminologi kendskab til det analytiske begrebsapparat, herunder analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af litterære tekster med inddragelse af sproglige iagttagelser kendskab til en bred repræsentation af centrale danske litterære værker gennem tiderne og disse værkers samspil med internationale strømninger viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund det præcise, nuancerede og personlige sproglige udtryk Væsentligste arbejdsformer fagprogrammer Side 13 af 13

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2013cl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj-juni 2014 VUC Vestegnen Hf2 Dansk A Annette Lundbak Krabbe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Sine Lanng

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Vestegnens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2016 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A KKB t2014c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Sidsel Maria Friborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 /

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014-15 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk som andetsprog

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUCvest Hf2 Da A Ole Egetoft Christiansen/Maiken

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Nordvestsjællands HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Adam

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Holstebro /hfe/ Dansk A Ulrich Vestergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Start august 2015, afslut juni 2016 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK - 6270 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC-Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf A Jens Søren Thorkil Bundgård

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2016 HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afd. HF enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016/17 Institution Thy-Mors HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2015cla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D + E Oversigt over

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Sune Østergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Dec 2015-jan 2016

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Dansk A Kirsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Søren Graae Rasmussen,

Læs mere

Hh1312-Virksomhedsøkonomi

Hh1312-Virksomhedsøkonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution VUC Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Dansk A Hold 121-0024 Jonas Hindsholm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Jesper Kristiansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Charlotte Degn Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2011 /

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Herning HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby Hold 1.V

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Termin Maj/juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Hillerød afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Kenneth Thrane (KET) Hold 2.C Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby vdh6da152015/16

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 13/14 Institution HF & VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Kirstine Gammelgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution ZBC-Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Irving Eist rlhhx21

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hfe Dansk A LKS Vdh1DaA14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold December 2015 VUC Lyngby Hf Dansk A Niels Jespersen, NJE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017.

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2016 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Ruth Christensen/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg HF-e Dansk A Lars Kjær Sørensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 5. og 6. semester, august 2012-maj 2013 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern HTX Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-juni 2011/12 Institution KTS, Sukkertoppen htx Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk niveau A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Grenaa Htx Dansk A Frits

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009- juni 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/09 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2007-08 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk Gymnasium Silkeborg Htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-januar 2015 Institution HTX Lillebælt Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Janne

Læs mere

Iscenesættelse Selviscenesættelse

Iscenesættelse Selviscenesættelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Dansk A Karen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Horsens HF og VUC Det to-årige HF Dansk A Tina Dunø

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juli 2016 Institution Vid Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Dansk A-niveau Pernille Marcucci

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg.

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg. Undervisningsplan Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Skoleåret 2013 / 2014 Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer Bo Larsen (Titel 1-5) og Dorthe Søndergaard (Titel 6-8) Hold 3.B Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2006-07 Institution Teknisk Gymnasium Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk

Læs mere

Uge Indhold Litteratur Fælles mål

Uge Indhold Litteratur Fælles mål Årsplan 2014/15 sprog Fag Dansk FS10 Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Møller Årgang 2014/15 Uge Indhold Litteratur Fælles mål 34 Introduktion - To sandheder og en løgn - Litteraturquiz - Spørgeskemaer/elevmål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2013-forår 2016 Institution Handelsgymnasium Rønde Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Dansk A Line

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014 Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Kathrine Kragelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Dansk A Flemming Jarlsvig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08/09 Institution KTS, Sukkertoppen htx Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk niveau A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Elisabeth Boch

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Skive-Viborg HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Dansk A Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje

Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje 1 2 3 4 5 6 7 8 Forskellige fortolkninger; strukturalismen, psykoanalysen, biografisk, socialhistorisk, læserorienteret Leif Panduro: Uro i forstæderne H.C.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution VUC Vest Afdeling Vejen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Dansk A Rane

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Karen Mejer Overby

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Helene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Dansk A Mari-Ann Drengsgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2HF Dansk A Stine Plato

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution Tønder Tekniske Gymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Dansk A/ Lærer(e) Finn Hedegaard)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årgang 2015-2016 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold DSA, A-niveau enkeltfag Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF & VUC Hfe Dansk A Annemette Fabricius(AM),

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Gitte Bjørn, Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Anders N. Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2013-14 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk som andetsprog

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution HF og VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-E Dansk A RAL 4edaaeh1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2009-10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Silkeborg Htx Dansk A Birgit

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13/15; maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Dansk

Læs mere

Sara Lykke Nielsen og Ester Monrad Titel 3, 4, 5, 7, 9 og 10 afviklet af Sara Lykke Nielsen, titel 1, 2, 6, 8, 11 afviklet af Ester Monrad

Sara Lykke Nielsen og Ester Monrad Titel 3, 4, 5, 7, 9 og 10 afviklet af Sara Lykke Nielsen, titel 1, 2, 6, 8, 11 afviklet af Ester Monrad Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk A Sara Lykke Nielsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere