Tilsynet i henhold til grundlovens (2. samling) 71 Alm.del Bilag 41 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 41 Offentligt"

Transkript

1 Tilsynet i henhold til grundlovens (2. samling) 71 Alm.del Bilag 41 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg, B104 Intensivt døgnafsnit for unge, den 28. november 2014 Ref.: Indledning 71-tilsynet var fredag den 28. november 2014 på et uanmeldt tilsynsbesøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg, afsnit B104, Intensivt døgnafsnit for unge. Fra tilsynet deltog: Formand Liselott Blixt (DF), næstformand Karen J. Klint (S), Finn Thranum (V), Özlem Sara Cekic (SF), Stine Brix (EL) og Thyra Frank (LA). Desuden deltog udvalgssekretær Kirsten Hermansen og udvalgsassistent Nadia Elmhøj Pedersen. Tilsynet startede med at ringe på døren hos afsnit B104, og blev lukket indenfor af en medarbejder på afsnittet. Tilsynet blev vist ind i et tilstødende undersøgelsesrum, som bruges til visiteringer efter udgang. Kort efter kom der en sygeplejerske, som venligt påtog sig at vise tilsynet rundt på afsnittet. Regionen har efterfølgende tilsendt supplerende faktuelle oplysninger, herunder husorden, velkomstpjece og orientering til patienter og pårørende om patientrettigheder, samt svaret på tilsynets opfølgende spørgsmål. 2. Tilsynet udtaler Tilsynet finder det uheldigt, at det af registreringsmæssige årsager ikke er muligt at få valide oplysninger om tvangsanvendelse på afsnitsniveau før Tilsynet finder det positivt, at der på afsnittet er stort fokus på anvendelse og reduktion af tvang, samt at der følges op på alle tvangshændelser. 1/10

2 Tilsynet finder det beklageligt, at det under tilsynsbesøget blev oplyst, at der er en tendens til lidt hurtigt at foreslå medicinering, hvor flere og bedre aktivitetstilbud måske kunne mindske behovet for medicinering. Tilsynet finder det uheldigt, at de unge patienter ikke har mulighed for at få medindflydelse på sammensætningen af menuen, og at mange finder maden gammeldags. 3. Kort om afsnit B104 Afsnit B104 er et ungdomspsykiatrisk døgnafsnit, der modtager patienter i alderen 14 til 17 år. Afsnittet modtager psykotiske unge og andre psykisk syge unge, der har brug for intensiv behandling i et beskyttet og lukket miljø. Der modtages både frivilligt indlagte patienter og patienter indlagt med samtykke i henhold til Psykiatriloven eller Forældreansvarsloven. Der er i alt 8 sengepladser på afsnittet. Dog var sengepladserne på afsnittet på tidspunktet for tilsynsbesøget reduceret til 6 på grund af ombygning. 4. Tilsynets rundgang Der herskede en rolig stemning på afsnittet. Det blev oplyst, at der generelt er en rolig stemning blandt personalet, hvilket har en positiv afsmittende effekt på patienterne. Det blev oplyst, at der normalt er meget roligt om formiddagen, når de unge modtager undervisning, og at der er mere travlt i eftermiddags- og aftenvagten. Alle patienter har eget værelse med eget badeværelse. Der foregik renovering af badeværelserne i en kadence, hvor to værelser lukkes ned af gangen. Når de to værelser er færdigrenoverede og genåbnede, går man videre til de næste to. På besøgsdagen var der indlagt 6 patienter, hvoraf 1 var administrativt frihedsberøvet (tvangstilbageholdt). Gangareal Fordelingsgangen fremstod pæn, ren og lys. Alle vægge var hvide. Det blev oplyst, at afsnittet er ved at få lavet ny belysning i rødlige og blålige farver, der virker beroligende. Der var indrammede plakater på væggene og en række af små aflåste skabe, hvor patienterne kan opbevare de af deres personlige ejendele, der ikke må være på værelset, f.eks. mobiltelefon, parfumeflasker og lign. Der var også ophængt en aktivitetstavle. Der duftede af nybagt kage, da fredag er fast dag for kagebagning. 2/10

3 Patientværelser Tilsynet så et par patientværelser, både et som var nyrenoveret og et som ikke var. Begge fremstod lyse, pæne og med standardmøblement. Skabet var et dobbeltskab. Der var store vinduer med udsigt til grønt og med gardiner. Det tilhørende badeværelse var rummeligt og indrettet med toilet, håndvask, spejl og bruser. I det nyrenoverede badeværelse var røret til bruseren, og alle andre rør, blevet indbygget i muren. Haveadgang. Der var ved at blive etableret en ny, lukket have, så det var svært at danne sig et indtryk af den. Arealet var dog ikke særlig stort. Det blev oplyst, at der vil blive opsat motionsredskaber og et basketball net i haven. Køkken Køkkenet var stort, rent og lyst. Maden kommer udefra, og færdiganrettes i køkkenet. Maden er lidt gammeldags i forhold til, hvad de unge foretrækker at spise. Der tages dog hensyn til særlige ønsker, f.eks. hvis der er patienter, der ikke spiser svinekød eller ikke kan lide kartofler. Det er muligt at tilberede mad i køkkenet, som f.eks. forældre har medbragt. Stuer Der var to opholdsstuer af nogenlunde samme størrelse. Det blev oplyst, at den ene stue blev anvendt mere end den anden, blandt andet til fælles møder. Begge var indrettet med sofaarrangement, tv, reoler med magasiner, bøger og spil og mange grønne planter. I den ene stue, som blev anvendt mindst, var der opstillet bordfodbold. I den anden var ophængt juledekoration. Samtalerum I samtalerummet, som var lille med et rundt bord og et par stole, var der en stor forbedringstavle. Der blev orienteret om, hvordan personalet arbejder med patienternes udvikling, og tilsynet stillede spørgsmål hertil. Undervisningslokaler Undervisning foregår på afsnittet i to sammenhængende lokaler. Et større og et mindre. Begge fremstod lyse og velindrettede. På besøgsdagen sad der to patienter foran computere i det mindste rum, og i det større, tilstødende rum fik en anden patient undervisning i tysk. 5. Tvang 3/10

4 Det blev oplyst, at den mest anvendte form for tvangsforanstaltning er fastholdelse. Det foregår ved, at to personer holder patienten fast i op til en time. Patienten tilbydes hurtigt medicin, men tvangsmedicinering sker også. Så vidt muligt søger man at undgå fiksering i bælte. Det blev oplyst, at personalet taler med patienterne ved indlæggelsen om, hvad der skal til for at falde til ro. Ved samtalen følges et fast skema. Der udleveres ved indlæggelsen en skriftlig orientering til patienter og pårørende om patientrettigheder. Også via eftersamtalerne får personalet en bedre indføling med, hvad der er behov for at gøre for at berolige den enkelte patient og for at undgå tvang en anden gang. Pårørende informeres altid ved anvendelse af tvang. Regionen har efterfølgende oplyst, at før 2014 er data ikke valide på afsnitsniveau, da der af registreringsmæssige årsager eksisterer en del tvangsforanstaltninger, som ikke kan henføres til et specifikt afsnit på Bispebjerg. Det oplyses, at der ikke ses væsentlige ændringer i brug af bæltefikseringer, frihedsberøvelser og tvangsernæring/medicinering i 2013 og 2014, men at der er sket en stigning i brug af fastholdelser i 2014, som kan tilskrives 2-3 patienter, der var indlagt i Fastholdelse bruges i større omfang i ungdomspsykiatrien end i voksenpsykiatrien, og vurderes at være et mindre indgribende middel end bæltefiksering. Der ses ingen forskel i omfanget af brugen af tvang på hverdage og i weekender. Regionen oplyser, at der på afsnittet er stort fokus på anvendelse og reduktion af tvang. Afsnittet har været med i det nationale gennembrudsprojekt siden Tvangen var samlet set blevet nedbragt med 50 %, men enkelte, nytilkomne patienter trækker den samlede statistik op igen. Men ser man på statistik for den enkelte patient, er der også sket et fald. Hvis man skal have et realistisk billede af udviklingen generelt indenfor tvangsanvendelse, skal man se det over en længere periode, f.eks. 5 år. Ellers kan enkelte patienter gøre det samlede billede misvisende. Afsnittet gennemgår tvangshændelser og nærved tvang ved ugentlige LEAN baserede tavlemøder. De fleste patienter omfattes ikke af tvang, men enkelte patienter kan have vanskelige perioder og er derfor omfattet af meget tvang. Afsnittet har højt specialiseret funktion for behandlingsresistente psykoser, og denne patientgruppe er erfaringsmæssigt omfattet af mere tvang. Afsnittet har 4/10

5 udviklet en teammodel, som de har gode erfaringer med i bestræbelserne på at reducere tvangen over for unge med svære vanskeligheder inden for affektregulering. I 2013 var de én langtidsbæltefiksering på afsnittet, og i 2014 var der tre. En langtidsbæltefiksering defineres som en bæltefiksering, der har varet udover 48 timer, og dette forekommer yderst sjældent. Så vidt det overhovedet er muligt, sørger personalet for, at de øvrige patienter ikke overværer tvangsanvendelse. Sker det alligevel, drøfter personalet oplevelsen med de enkelte patienter individuelt og/eller i patientgruppen. Pågældendes forældre informeres også. 6. Medicin Der har i de sidste tre år ikke været nogen væsentlig ændring i forbruget af lægemidler af typen antipsykotika, antidepressiva, benzodiazepiner og midler til ADHD. Når brug af medicin beregnet til voksne benyttes til indlagte børn og unge sker det som 2. valg eller ved særlige lægeligt begrundede årsager og efter speciallægevurdering. Patienterne screenes altid for bivirkninger ved medicinering. 7. Aktiviteter Det blev under tilsynsbesøget oplyst, at der er en tendens til lidt hurtigt at foreslå medicinering. Mere og bedre aktivitet kunne måske sænke behovet for medicinering. Regionen har efterfølgende oplyst, at der udover de faste aktiviteter tilbydes og igangsættes aktiviteter alt efter den enkelte unges behov og ungegruppens sammensætning. Det er meget sjældent, at planlagte faste aktiviteter aflyses, og der aflyses aldrig på grund af overbelægning. Det er patienternes resurser der afgør, om planlagte aktiviteter gennemføres. 6. Belægningsforhold, indlæggelser og genindlæggelser B 104 er et afsnit med få planlagte indlæggelser, hvilket er karakteristisk for de intensive/lukkede afsnit. I 2014 var 10 ud af 57 indlæggelser planlagte. De resterende var akutindlæggelser. Langt de fleste indlæggelser på afsnittet sker som overflytninger fra akutafsnit B 205, og defineres i den sammenhæng som akutte. 5/10

6 Antallet af genindlæggelser de sidste tre år er stabilt (12 personer eller omkring 20 %). Genindlæggelser er defineret som indlæggelser inden for 30 dage efter sidste udskrivning. Afdelingen er opmærksom på genindlæggelsestallet, og har erfaring for, at patienter med hyppige genindlæggelser også hyppigt er patienter omfattet af tvang, og patienter der har bopæl på kommunale døgninstitutioner. Den gennemsnitlige indlæggelsestid de sidste tre år ligger stabilt på omkring 34 dage. Gennemsnittet er variabel fra én uge til - for ganske få patienter - seks til otte måneder. Da afsnittet har specialiseret funktion for patienter med komplicerede psykiske lidelser medfører dette længere indlæggelser. Der er indlagt langt flere piger end drenge på afsnittet. I 2014 var der 40 piger og 7 drenge indlagt. Billedet af en skæv kønsfordeling er det samme over de sidste tre år. 7. Overgang fra ungdoms- til voksenpsykiatrien Det blev under tilsynsbesøget oplyst, at de unge kan opleve det som en hård overgang at gå fra ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien, når de fylder 18 år. Der er behov for at forberede dem på overgangen. Region oplyser, at der på afsnittet er et stort fokus på at lette overgangen mellem ungdoms- og voksenpsykiatrien. Hvis et patientforløb ikke kan afsluttes inden det fyldte 18 år, kontakter afsnittet voksenpsykiatrien med henblik på at lave en god overgang. Det kan f.eks. medføre, at voksenpsykiatrien deltager i en konference med patient og familie inden overførsel til voksenpsykiatrien. 8. Udslusning af færdigbehandlede patienter Så tidligt som muligt i undersøgelses- og behandlingsforløbet vurderes behovet for støtteforanstaltninger, efterbehandling og eventuel anbringelse i døgnregi. Socialforvaltningen orienteres derfor inden for den første uge om, at den unge er indlagt, og at der kan forventes behov for særlig støtte efterfølgende. Afsnittets socialrådgiver har telefonisk kontakt med patientens socialrådgiver. I indlæggelsesforløbet aftales netværksmøde med patient, forældre, kommune samt evt. andre relevante samarbejdspartnere. Efterfølgende 6/10

7 udfærdiges en erklæring, der beskriver den unges psykiske lidelse og dennes betydning for den unges psykiske og sociale funktionsniveau. Udskrivelsen planlægges sædvanligvis i god tid. Der kan være problemer med, at de kommunale støtte- og efterbehandlingsforanstaltninger ikke har kunnet etableres tids nok. Det kan medføre tilbagefald. I tiden umiddelbart efter udskrivelsen samt i overgangen fra et regi til et andet er en særlig sårbar periode for patienten. Afsnittet følger patienten ambulant, indtil patienten er påbegyndt opfølgende støtte et andet sted. Af pladsmæssige hensyn kan det ske, at afsnittet må udskrive en patient før planlagt udskrivning. Sker det, vil afsnittet følge patienten i et ambulant tilbud. 9. Mad Det blev under tilsynsbesøget oplyst, at maden ikke altid lever op til de unges ønsker. Menuen bestemmes af centralkøkkenet. Enkelte elementer kan byttes ud, hvilket afsnittet ind imellem benytter sig af for bedre at imødekomme de unges ønsker. Én gang om ugen laver de unge mad, og i den forbindelse har de indflydelse på menuen. Afsnittet indkøber selv pålæg. 10. Rygepolitik Afsnittet er røgfrit. Rygning skal derfor foregå udenfor i haven. Rygning er begrænset til max. én cigaret hver anden time. Første cigaret kan tidligst være kl Sidste cigaret kan senest være kl Telefon og andre medier mv. Mobiltelefon må medbringes. Den skal dog opbevares på personalekontoret mellem kl og kl Alle samtaler skal foregå på eget værelse. Mobiltelefonens kamera- og videofunktion må ikke benyttes af hensyn til beskyttelse af andres privatliv. Tages der alligevel billeder, vil disse blive slettet. Computer må som hovedregel medbringes på eget ansvar. Af hensyn til behandlingen skal computere opbevares på personalekontoret mellem kl og Besøgstider og døgnrytme Da afsnittet er et lukket intensivt afsnit er yderdørene altid låst. Det er ikke muligt for patienterne at forlade afsnittet, uden dette er aftalt med personalet. 7/10

8 Besøgstiderne er: Tirsdag kl Onsdag kl Fredag kl og Besøg skal aftales med personalet. Der må almindeligvis være to besøgende ad gangen. Personalet kan afslutte et besøg, hvis det skaber uro. Der er en fast døgnrytme på afsnittet. Alle patienterne følger - efter individuelt skøn - afsnittets aktiviteter. Det tilstræbes, at der er ro på afsnittet mellem kl og kl Pårørende Der afholdes jævnligt forældresamtaler. Det er individuelt hvor ofte, de afholdes. Det aftales i det enkelte tilfælde med forældrene. Der afholdes jævnligt temamøder for forældre, bedsteforældre, voksne søskende og andre i patientens netværk. Møderne er et tilbud til de pårørende med undervisning i relevante emner og mulighed for at udveksle viden og erfaringer. Afsnittet har gode erfaringer med at aftale, at pårørende besøger patienterne, så det passer til deres ugeskemaer. 14. Personale Normering for lægeligt personale: 1 overlæge, 1 afdelingslæge (aktuelt på barsel) og 1 introduktionslæge. Normering for sygeplejersker: 12,72 Normering for øvrigt personale: 11,11 Plejepersonalet har følgende normering i vagt: Hverdage: weekenden dag 6 4 aften 4 4 nat 3 3 Psykologer: 1, som er i uddannelse til specialpsykolog. Socialrådgivere: 8/10

9 0,5 Ergoterapeuter: 0,86 Fysioterapeuter: 0,22 Andet personale: Sekretærer: 1,8 15. Rekruttering Der opleves generelt en mangel på speciallæger i det børne- og ungdomspsykiatriske speciale. Afdelingsledelsen har derfor haft stort fokus på personalets optimale placering og organisering. Afsnittet benytter oftest kendte vikarer og sikrer, at der altid er personale med de rette kompetencer til stede i afsnittet. Der har ikke været tale om at aflyse aktiviteter på grund af vikarer. 16. Efteruddannelse Personalet deltager løbende i kurser om konflikthåndtering. Den bedste måde at minimere tvangsanvendelse er, at personalet er veluddannet. I det omfang det har været muligt, har personalet deltaget i længerevarende miljøterapeutisk uddannelse. 4 ud af 26 har gennemgået et sådant uddannelsesforløb. Der har været afholdt miljøterapeutiske temadage. Endvidere arbejdes med konflithåndtering/voldsforebyggelse i hverdagen samt vedligeholdelsestræning og løbende undervisning om de forskellige psykiske lidelser. Supervision og undervisningstiltag er tværfaglige, dvs. med deltagelse af alle faggrupper. 17. Dilemmaer mellem psykiatriloven og forældreansvarsloven Reglerne om det stedfortrædende samtykke er klare, men anvendelsen af reglerne kan være vanskelig, og det er ikke nemt at fortolke de relevante bestemmelser i de respektive love. Særligt kan modenhedsvurderingen hos de årige være vanskelig, og vil i et vist omfang kunne være meget situationsafhængig. Der kan ligeledes opstå dilemmaer i forhold til opnåelse af enighed, når der foreligger fælles forældremyndighed hos forældre, der ikke bor sammen. 9/10

10 Der har været afholdt en særlig temadag med undervisning, hvor konkrete cases blev gennemgået sammen med jurister i Region Hovedstadens Psykiatri, ligesom det løbende drøftes til lægemøder og i centrets ekspertgruppe til nedbringelse af tvang m.m. Afsnittet følger Sundhedsstyrelsens vejledning, der beskriver, at den behandling, der på baggrund af det stedfortrædende samtykke iværksættes mod barnets vilje, skal registreres i patientens journal samt i afdelingens tvangsprotokoller. Børn under 15 år kan ikke få afprøvet en evt. tvangsforanstaltning i Det Psykiatriske Patientklagenævn. 18. Øvrige kommentarer Patientsamtale Tilsynet talte med en enkelt kvindelig patient, der var 17 år gammel. Samtalen foregik på hendes værelse, som hun havde sat et personligt præg på. Hun fortalte om sin baggrund, og at hun havde været glad for sit indlæggelsesforløb, som snart sluttede. Hun havde haft meget behov for ro og struktur, da hun blev indlagt frivilligt. Hun havde været i medicinering, men var det ikke længere. Hun fandt, at der manglede mulighed for fysisk aktivitet, og at haven er lille og dermed begrænsende. Hun oplyste, at det i starten havde været lidt svært at være vidne til tvang mod andre patienter, men at kontaktpersonerne havde været gode til at orientere om, hvorfor det er nødvendigt, og så forstod man det bedre, og var ikke længere bekymret for medpatienten. Hun oplyste, at der var en uddannelsesplan for hende, når hun blev udskrevet, og at hun også fortsat ville have samtaler med en psykolog. 10/10

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 26 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 26 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 26 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup, afsnit B204,

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 10 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 10 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 10 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding, Ungdomspsykiatrisk afsnit U1 og Børnepsykiatrisk

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 8 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 8 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 8 Offentligt Endelig rapport til 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Børne- og ungdomspsykiatrien, sengeafsnit BU1, i Aalborg, den 13. marts

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til forældre/pårørende. www.psykiatrienisyddanmark.

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til forældre/pårørende. www.psykiatrienisyddanmark. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen i Afsnit 3 Pjece til forældre/pårørende www.psykiatrienisyddanmark.dk Praktiske oplysninger Afsnit 3 er et døgnafsnit med plads til 8

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri, Esbjerg Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Patient- og pårørendeinformation Når du indlægges Når du skal indlægges i Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit U1 Velkommen til

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 28 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 28 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 28 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Hillerød, døgnafsnit for unge,

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Psykiatrisk Center Ballerup, intensivt afsnit M01, den 31.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted (navn/adresse) Bülowsvej - for børn og familier Bülowsvej 22 1870 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Fredag d. 8. marts

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Vi vil gerne byde dig og din familie

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling Beretning nr. 4 Folketinget 2007-08 (2. samling) Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens 71 den 3. oktober 2008 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling 2007/2 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens 71 den 3. oktober 2008 Beretning om tilsynets virksomhed

Læs mere

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Afdeling O1 og O2 er to ortopædkirurgiske afdelinger.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken. Pomonahuset, Vejle

Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken. Pomonahuset, Vejle Område: Det sociale område Konsulent og Rådgivning Journal nr.: Dato: 5. juni 2012 Udarbejdet af: Gitte Jakobsen E-mail: gitte.jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 2920 1434 Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken.

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Bøgelunden 17. november 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet Bøgelunden Sophie Magdalenesvej 9 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Læs mere

Afsnit S2, indgang 44 Psykiatrien Syd

Afsnit S2, indgang 44 Psykiatrien Syd Afsnit S2, indgang 44 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Velkommen. Næstved Sygehus

Velkommen. Næstved Sygehus Velkommen Næstved Sygehus Indhold Velkommen til Næstved Sygehus side 3 Til og fra sygehuset side 4 Praktiske informationer side 5 Når du skal behandles ambulant side 7 Oversigtskort over Næstved Sygehus

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 91 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008 Udkast

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Spiseforstyrrelser - hos børn og unge www.psykiatrienisyddanmark.dk Indhold Om spiseforstyrrelser Den første samtale Den ambulante behandling i

Læs mere

Velkommen. Slagelse Sygehus

Velkommen. Slagelse Sygehus Velkommen Slagelse Sygehus Indhold Velkommen til Slagelse Sygehus side 3 Til og fra sygehuset side 4 Praktiske informationer side 5 Når du skal behandles ambulant side 7 Oversigtskort over Slagelse Sygehus

Læs mere

Et spørgsmål om tillid

Et spørgsmål om tillid PsykiatriNyt SÆRNUMMER Leder Et spørgsmål om tillid I fredags kom Sundhedsstyrelsen med den længe ventede vurdering af medicineringspraksis på Psykiatrisk Center Glostrup. Beskeden er klar: Der er sket

Læs mere

Center for Spiseforstyrrelser,

Center for Spiseforstyrrelser, Center for Spiseforstyrrelser, afsnit U2 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

Den akut indlagte patient - til operation

Den akut indlagte patient - til operation Ortopædkirurgisk Afdeling Den akut indlagte patient - til operation Patientinformation www.sygehuslillebaelt.dk Når du sidder med denne folder, er det fordi, du er blevet indlagt akut på vores afdeling

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 13. maj 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt

Læs mere

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang Tilsyn Anmeldt den. 6. marts 2013 Rehabiliteringscenteret Brændgårdsvej 20 B 7400 Herning Leder: Kirsten Svendsen Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6. OUH Odense Universitetshospital

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6. OUH Odense Universitetshospital Forældreinformation Mor/barn afsnit H6 Børneafdeling H6 OUH Odense Universitetshospital Velkommen til afsnit H6 Generelle informationer Tillykke med jeres barn! Denne pjece er lavet for at give en kort

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

Afsnit G1 Vordingborg

Afsnit G1 Vordingborg Afsnit G1 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Faglig rejseberetning - Færøerne

Faglig rejseberetning - Færøerne Faglig rejseberetning - Færøerne Individuelt forløb modul 13: 2 ugers studietur til Færøerne Malene Hjort Andersen Malene.hjort@gmail.com Karen Veel Jeppe karen_v_jeppe@hotmail.com Maria Liv Gustafsen

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD 21. juni 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Velkommen til Apopleksi Afsnit N

Velkommen til Apopleksi Afsnit N Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Afdeling Apopleksi Afsnit N Velkommen til Apopleksi Afsnit N Freskomalerier malet af maleren Jaris Nielsen 1928-35 Velkommen til Apopleksi Afsnit

Læs mere

Statusnotat Montebello forår 2016

Statusnotat Montebello forår 2016 Indledning I lighed med statusnotatet fra tidligere år, er dette notat skrevet for at skabe overblik over de ændringer af såvel patient rettet karakter som bygningsmæssige forhold der har fundet sted på

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Center Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og læse om, hvad du

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Gerontopsykiatrisk Afsnit G20, Brønderslev den 25. februar 2013

Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Gerontopsykiatrisk Afsnit G20, Brønderslev den 25. februar 2013 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 96 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Gerontopsykiatrisk Afsnit G20, Brønderslev den 25. februar 2013 1. Indledning

Læs mere

Øre-, næse- og halsafdeling A130

Øre-, næse- og halsafdeling A130 Patientinformation Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Velkommen til Vejle Sygehus Øre-, næse- og halsafdeling A130 Rev. maj 2008 Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Afdelingens adresse

Læs mere

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse Det er vigtigt at pointere, at filmen Tvangsindlæggelse tager udgangspunkt i én af de muligheder, der er for at blive/være indlagt med tvang. Der findes andre måder at blive/være indlagt

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011

Uanmeldt tilsyn 2011 Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/18905 Dato: 10. oktober 2011 Udarbejdet af: Jan Bolvinkel E-mail: Jan.Bolvinkel@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631059 Uanmeldt

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 39 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 39 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 39 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde, afsnit U1 og U3, fredag den 14.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M14 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for ADHD Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for ADHD og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige praktiske oplysninger, og

Læs mere

Neurologisk Afdeling 652

Neurologisk Afdeling 652 Velkommen til Neurologisk Afdeling 652 Patientinformation Velkommen til Sydvestjysk Sygehus Indholdsfortegnelse Side 1 Om afdelingen Kontakt - Telefonnummer - Telefontid - Besøgstid Side 5 Telefon TV,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Huset I Tveje Merløse

Huset I Tveje Merløse Huset I Tveje Merløse Rapport over Uanmeldt tilsyn 2011 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer,

Læs mere

Dato 18-09-13. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 12-09-13. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 18-09-13. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 12-09-13. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Rosenvej er godkendt til 4 pladser for børn og unge i alderen 4 til 18 år. Journalnummer Dato

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 101 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 101 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 101 Offentligt ENDELIG RAPPORT SIKRINGSAFDELINGEN, SLAGELSE 71-TILSYNET, FOLKETINGSÅRET 2015/16 Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg

Læs mere

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen Vi byder dig og dine pårørende velkommen i Nyremedicinsk Afdeling 8 Øst. Nyremedicinsk afdeling 8 Øst varetager udredning, behandling og pleje af patienter

Læs mere

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6 Forældreinformation Mor/barn afsnit H6 Børneafdeling H6 Velkommen til afsnit H6 Tillykke med jeres barn! H6 er et mor/barn-afsnit med plads til 12-14 syge, nyfødte børn og deres mødre samt 6 halvintensive

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Peter Bangs Vej 12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Normerede pladser 0-3 år Normeret

Læs mere

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Ombudsmandens endelige vurdering Jeg har nu gennemgået sagen i lyset af den udtalelse, som jeg den 15. maj 2013

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. januar 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. oktober 2004 af Almenpsykiatrisk Afdeling, Augustenborg Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 9 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 9 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 9 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Døgn-dagafsnit BUP-O, fredag den 30. januar

Læs mere

D.6. januar 2016. Kære Psykiatriudvalg for Region Hovedstaden

D.6. januar 2016. Kære Psykiatriudvalg for Region Hovedstaden D.6. januar 2016 Kære Psykiatriudvalg for Region Hovedstaden Først skal vi takke for den mulighed, vi har fået for at redegøre for de udfordringer,vi ser ved ydelsesregistreringerne i Psykiatrien og som

Læs mere

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2000 Fax 4477 2706 www.ballerup.dk Dato: 26.11.08. Tilsynsførende: Linda Korthsen Direkte tlf.:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune. den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune. den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Pensionatet Mette

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 ENDELIG Dok.nr. 12/00363/5/PH 2/53 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Organisation og lovgrundlag... 4 2.1. Centerets

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Bihuset, Aflastningen. Bjerregaardsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn 2012 Bihuset, Aflastningen. Bjerregaardsvej i Odense Område: Det sociale område Konsulent og Rådgivning Journal nr.: Dato: 11. juni 2012 Udarbejdet af: Gitte Jakobsen E-mail: gitte.jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 2920 1434 Uanmeldt tilsyn 2012 Bihuset,

Læs mere

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Indledning Det er en god idé at læse folderen her sammen med en voksen Når du er indlagt på en psykiatrisk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Årsrapport 20 0. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 20 0. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 20 0 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team Det palliative team har i 2010 fortsat arbejdet med lindring til alvorligt syge og deres pårørende, i tråd

Læs mere

Velkommen til Træningscenter Fortunen

Velkommen til Træningscenter Fortunen Velkommen til Træningscenter Fortunen Formål med dit rehabiliteringsophold Målet er at du efter opholdet på Træningscenter Fortunen, igen bliver i stand til at klare dig i eget hjem evt. med forskellige

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42

Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Vi er en infektionsmedicinsk afdeling med 18 senge, der udover at modtage infektionsmedicinske patienter også modtager

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til den unge.

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til den unge. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen i Afsnit 3 Pjece til den unge www.psykiatrienisyddanmark.dk Praktiske oplysninger Afsnit 3 er et døgnafsnit med plads til 8 døgnindlagte

Læs mere

vedrørende privatinstitutionen Villa Gaia, Bøgevej 7, Taulov, 7000 Fredericia

vedrørende privatinstitutionen Villa Gaia, Bøgevej 7, Taulov, 7000 Fredericia Tilsynsrapport vedrørende privatinstitutionen Villa Gaia, Bøgevej 7, Taulov, 7000 Fredericia 29. april 2012. Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum på opdrag af Institutionsafdelingen,

Læs mere

vedrørende privatinstitutionen Skansevejens børnehave, Skansevej 24, 7000 Fredericia

vedrørende privatinstitutionen Skansevejens børnehave, Skansevej 24, 7000 Fredericia Tilsynsrapport vedrørende privatinstitutionen Skansevejens børnehave, Skansevej 24, 7000 Fredericia 10. september 2013 Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum på opdrag af Institutionsafdelingen,

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Hørsholm Kommune. Anmeldt tilsyn. Bofællesskabet Rosen. 27. april 2011. Connector

Hørsholm Kommune. Anmeldt tilsyn. Bofællesskabet Rosen. 27. april 2011. Connector Hørsholm Kommune Anmeldt tilsyn Bofællesskabet Rosen 27. april 2011 2 Referat Det anmeldte tilsyn foregik i mødelokale i Åstedet onsdag den 27. april 2011 kl. 10.00-12.00. Tilstede var: bofællesskabets

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 29 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 29 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2016-17 71 Alm.del Bilag 29 Offentligt ENDELIG RAPPORT SIKRINGSAFDELINGEN, SLAGELSE 71-TILSYNET, FOLKETINGSÅRET 2015/16 Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 9.november 2012 Antal pladser 5 plejeboliger (og 11

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere