PROGRAM Sted Onsdag d. 26. november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAM Sted Onsdag d. 26. november"

Transkript

1 FORMÅL Indvandrerdage er en konference, der som sit væsentligste formål har at styrke dialogen og samarbejdet mellem forskere, undervisere, organisationsfolk, politikere, medieaktører, embedsmænd, og i det hele taget alle de praktikere, der arbejder med eller har en aktiv interesse i indvandring, indvandrere og integrationsspørgsmål i Danmark. Formål og forventet udbytte er en utraditionel form for gensidig kompetenceudvikling. Baggrunden er på den ene side en forudsætning om, at forskningen herunder den der foregår i Akademiet for Migrationsstudier i Danmark har relevant viden at bidrage med i de til tider ophedede diskussioner om indvandring, kulturmøde og integration. Men det er på den anden side i lige så høj grad en forventning om, at alle de nævnte grupper som traditionelt har lyttet for lidt til hinanden er i besiddelse af omfattende viden, information og erfaring. Det er derfor vigtigt både for samfundet som helhed, for forskningsindsatsen, for den konkrete integrationsindsats i amter og kommuner, og for de forskellige indvandrergrupper at samle ressourcerne og bringe aktørerne i dialog med hinanden. Forskere vil forsøge klart og forståeligt at formidle og diskutere den nyeste forskningsbaserede viden inden for deres respektive felter, mens områdets øvrige aktører herunder politikere, meningsdannere, indvandrerrepræsentanter og integrationsmedarbejdere vil belyse og debattere deres praktiske erfaringer, indsigter og handlinger. Samlet skulle resultatet gerne blive en kollektiv lærings- og opkvalificeringsproces. ORGANISATION Akademiet for Migrationsstudier i Danmark (AMID) under ledelse af professor Ulf Hedetoft, Aalborg Universitet, er hovedansvarlig for konferencen, i samarbejde med en række andre organisationer og enkeltpersoner. AMID-konsortiet består af Aalborg Universitet (Institut for Historie og Internationale Studier & Samfundsforhold), Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF), Handelshøjskolen i Århus (Center for Social Integration og Marginalisering), Socialforskningsinstituttet (SFI) og Aarhus Universitet (Institut for Statskundskab og Økonomisk Institut). Derudover deltager repræsentanter for Integrationsministeriet, Kommunernes Landsforening, Syddansk Universitet og Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats i organisationskomitéen for Indvandrerdage. Organisationskomitéens medlemmer er: Professor, dr.phil. Ulf Hedetoft (Aalborg Universitet), lektor Ruth Emerek (Aalborg Universitet), forskningschef Hans Hummelgaard (AKF), forskningsprofessor, ph.d. Michael Rosholm (AU og AKF) og konstitueret programleder, ph.d. Garbi Schmidt (SFI) (alle medlemmer af AMIDs Styregruppe)

2 Kontorchef Birgit Hedegaard (Kommunernes Landsforening) Kontorchef Heino Jespersen (Integrationsministeriet) Konsulent Irene Mortensen (Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats) Centerleder, adjunkt Peter Seeberg (Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet) Programkomitéen består derudover af: HR Konsulent Muharrem Aydas (TDC) Pædagogisk konsulent Tina Fehrmann (Undervisningsministeriet) Lektor Flemming Mikkelsen (Aalborg Universitet) Økonom og forfatter, cand.polit. og ph.d. Hans Kornø Rasmussen Socialpædagog og forfatter Manu Sareen Sherin Khankan (religionssociolog og forkvinde for Kritiske Muslimer) Lektor Marianne Skytte (Aalborg Universitet) Forskningsprofessor Søren Winter (Socialforskningsinstituttet) PROGRAM Sted Velkomst, plenumoplæg & underholdning: Auditorium B, Bertil Ohlins Vej (v/ busvejen) Workshops: Fibigerstræde 4, 10, 11, 13 & 16 Frokost: Kantinen, Fibigerstræde 15 Reception: Nordjyllands Kunstmuseum Onsdag d. 26. november 8:00-9:00 Registrering (i aulaen v/ Auditorium B) 9:00-9:05 Kort velkomst v/ professor Ulf Hedetoft, AMID 9:05-9:15 Formel åbning v/ rektor Sven Caspersen, Aalborg Universitet 9:15-10:30 Plenum 1. Dr Joanne van Selm, Washington DC: The EU as a global player in the refugee protection regime. Ordstyrer: Ulf Hedetoft 10:30-10:45 Pause 10:45-12:00 Workshops 1-8 (søjle I) 12:00-13:15 Frokost (Kantinen, Fibigerstræde 15) 13:15-14:00 Plenum 2. Professor Grete Brochmann, Oslo: Is immigration a challenge to the Scandinavian welfare model? Ordstyrer: Ulf Hedetoft 14:00-14:40 Underholdning v/ Omar Marzouk 14:40-15:00 Pause 15:00-16:00 Workshops 1-8 (søjle II) 16:15-17:00 Plenum 3. Professor Anne Holmen, DPU: Hvordan lærer tosprogede elever bedst dansk? om modersmål og dansk som andetsprog. Ordstyrer: Hans Hummelgaard

3 17:30-18:30 Reception v/ Aalborg Kommune (Nordjyllands Kunstmuseum) 19:00- Konferencemiddag, Hotel Hvide Hus (Vesterbro 2, Aalborg) Festtale v/ dekan Ole Prehn, Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet Torsdag d. 27. november 9:00-9:45 Plenum 4. Professor Eskil Wadensjö, Stockholm: Hvorfor er indvandrere dårligt integreret på arbejdsmarkedet? Ordstyrer: Michael Rosholm 9:45-11:00 Panel om arbejdsmarkedsintegration v/ forskningschef Hans Hummelgaard, AKF, og professor Michael Rosholm, Aarhus Universitet 11:00-11:15 Pause 11:15-12:15 Workshops 1-8 (søjle III) 12:15-13:30 Frokost 13:30-14:15 Plenum 5. Religionssociolog og forkvinde for Kritiske Muslimer Sherin Khankan: Når tro bliver politisk: Radikal politiker eller radikal muslim? Ordstyrer: Garbi Schmidt 14:15-14:45 Pause 14:45-16:15 Workshops 1-8 (søjle IV) 16:30-17:15 Plenum 6. Professor Tim Jensen, SDU: Er Danmark et multireligiøst samfund? kirke, stat og civilsamfund i Danmark. Ordstyrer: Garbi Schmidt 17:15-17:30 Afslutning på konferencen v/ dekan Margrethe Nørgaard, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet BESKRIVELSE AF WORKSHOPS Der er otte gennemgående workshops, hvor der vil være oplæg fra såvel forskere som praktikere på feltet. Nedenfor er indholdet i de forskellige workshops kort beskrevet. Se det detaljerede workshopprogram med lokaleangivelser sidst i konferenceprogrammet. Workshop 1: Integration og arbejdsmarked Workshopledelse: Irene Mortensen & Michael Rosholm. 1. Strukturelle forandringer på arbejdsmarkedet Der er sket nogle organisatoriske forandringer på arbejdsmarkedet det seneste årti; fladere ledelsesstrukturer, mere teamwork, multitasking, service-industrien er vokset frem, og samlebåndsjobbene er delvist forsvundet. Som følge heraf er arbejdskraftens uformelle kvalifikationer kommunikative egenskaber, kulturel forståelse, humor, osv. blevet vigtigere end de har været tidligere. Dette har

4 tilsyneladende betydet, at arbejdsgiverne, som mangler information om indvandrernes uformelle kvalifikationer, er blevet mindre tilbøjelige til at ansætte indvandrere. På den anden side lever vi i globaliseringens tidsalder, og dette burde betyde, at virksomheder får et stadig større behov for mangfoldighed i medarbejderstaben. Vi vil under dette tema se på, hvorledes disse faktorer har påvirket indvandrernes beskæftigelsessituation, samt diskutere, hvad der kan gøres for at afhjælpe dette problem. 2. Betydningen af netværk for integrationen på arbejdsmarkedet Vi ved, at en meget stor andel af de ledige jobs i dag besættes ved hjælp af kontakter, altså uden opslag. Eftersom indvandrerne har lavere beskæftigelsesfrekvenser end de indfødte, er konsekvensen, at de i højere grad må anvende andre søgekanaler. Under dette tema vil vi diskutere, hvorledes indvandrerne i dag benytter deres netværk og hvor effektive de er. Vi vil endvidere diskutere, hvorvidt indvandrernes manglende netværk kan substitueres med et andet netværk, for eksempel et netværk bestående af arbejdsgivere, som alle er sponsorer i en stor fodboldklub. 3. Mangfoldighed mellem holdning og handling Alle er enige om, at nøglen til integration er flere jobs til flygtninge og indvandrere. Enigheden bliver mindre, når man diskuterer midler. Ikke mindst hvor langt man som offentlig eller privat virksomhed skal gå for at øge mangfoldigheden på arbejdspladsen. Vi vil i workshoppen fokusere på virksomhedernes mangfoldighedsstrategier, når de ansætter etniske minoriteter. Hvor store ændringer i virksomhedernes værdigrundlag er f.eks. nødvendige for at få en mere mangfoldig medarbejderstab? Vi vil beskrive dilemmaer mellem virksomhedernes holdninger på den ene side og handlinger på den anden og give bud på, hvordan holdning og handling kan komme til at følges ad. 4. Indvandrere som iværksættere Indvandrervirksomhederne er sociale knudepunkter i indvandrernes hverdag i Danmark. Det er i grønthandlerne og specialbutikkerne, indvandrerne mødes. Virksomhedsejeren tillægges prestige af andre indvandrere og modtager en særlig respekt, fordi han har mulighed for at ansætte andre i sin virksomhed. Umiddelbart er det positivt, at arbejdsløse indvandrere kan få fodfæste på arbejdsmarkedet igennem egne etniske netværk, og at de indvandrere, der er velintegrerede på arbejdsmarkedet kan give en håndsrækning til andre indvandrere. Denne workshop vil diskutere nogle af de dilemmaer, der er er forbundet med indvandrer-ejede virksomheder i visse udsatte brancher. På den ene side er der en gruppe virksomhedsejere, der sikres økonomisk overlevelse bl.a. ved at trække på billig arbejdskraft i form af uformel ansættelse af ledige. Det er med til at holde virksomhedsejeren uden for arbejdsløshedskøen. På den anden side

5 er der hensynet til håndhævelsen af love og regler, og ønsket om at mainstreame virksomhederne. Workshop 2: Integration, uddannelse og sprog Workshopledelse: Tina Fehrmann & Peter Seeberg. Uddannelse er vejen frem i et samfund som det danske. Uden en god uddannelse og gode sprogfærdigheder er det langt vanskeligere at blive integreret på arbejdsmarkedet. Denne workshop belyser forholdet mellem uddannelse, integration og sprog. To af workshoppens sessioner fokuserer på uddannelse og sprog. Dels vil der blive gjort status i diskussionen om dansk som andetsprog. Dels vil perspektiver vedrørende indvandrersprog i Danmark blive belyst og et sommerskoleprojekt for unge arabere blive beskrevet og evalueret. De to øvrige sessioner beskæftiger sig med unge indvandreres uddannelse i et integrationsperspektiv. Problemer, der gør sig gældende i de forskellige former for ungdomsuddannelser, beskrives og analyseres. Afslutningsvis gives der en række bud på, hvad der er årsagerne til, at det ikke altid lykkes unge indvandrere at få taget en uddannelse. Workshop 3: Bosætning, segregering og konsekvenserne heraf Workshopledelse: Heino Jespersen & Hans Hummelgaard. Indvandrerne er i de seneste årtier blevet mere og mere koncentreret i bestemte dele af landet og boligområder. I mange år har det været en central politisk målsætning at undgå koncentrationen ud fra en betragtning om, at det hæmmer integrationen i det danske samfund. Men på trods af, at flygtninge i høj grad bliver geografisk spredt, flytter mange af dem fra land til by og her især til de udsatte boligområder. Hvad er forklaringen på dette og har initiativerne for at sikre spredt bosætning overhovedet en effekt? Spørgsmålet er også, hvorvidt den koncentrerede bosætning har en negativ betydning for integrationen. Der er gennemført en række initiativer af byudvalget og andre med henblik på at mindske og hindre de negative konsekvenser af, at indvandrerne bor i de samme bydele. Hvad er erfaringerne hermed? De 4 sessioner i workshoppen omhandler hvert sit aspekt af disse problemstillinger ud fra såvel en forskningsmæssig som en praktisk synsvinkel. De enkelte sessioner følger i naturlig forlængelse af hinanden, men man kan også uden tab af indhold deltage i udvalgte sessioner.

6 Workshop 4: Indvandrernes deltagelse i civilsamfundet Workshopledelse: Muharrem Aydas & Flemming Mikkelsen. Begrebet civilsamfund er her defineret bredt og omfatter indvandrere, flygtninge og deres efterkommeres deltagelse og indflydelse i det danske samfund både i form af frivillige foreninger, sociale bevægelser, faglige og politiske organisationer foruden interkulturel kommunikation. Vi fokuserer både på den kollektive deltagelse, og på enkelte personers egne erfaringer inden for det civile, faglige og politiske liv. Historiske erfaringer såvel som aktuelle begivenheder vil blive diskuteret. Workshop 5: Værdier i kulturmødet Workshopledelse: Garbi Schmidt & Sherin Khankan. Denne workshop beskæftiger sig med kulturel mangfoldighed. Der er ikke tale om en indvandrerkulturs møde med dansk kultur, men derimod om dynamikken, forandringen, bevægelsen i de kulturelle udtryk, som skabes igennem etniske minoriteters tilstedeværelse i det danske samfund. Kultur er udtryk, men kultur er også værdi. Midt i kulturens foranderlighed fremstår også bevidstheden om, at denne bevægelse er væsentlig, og udtrykker noget essentielt. Dette gælder både, hvis den praksis som skabes heraf kan betegnes som segregerende, integrerende eller assimilerende. Værdier skabes på baggrund af personlige valg, men også som udtryk for gruppers stilling i det danske samfund. Værdier eller vurderingen i kulturmødet er også den forståelse, som majoritetsbefolkningen møder de etniske minoriteter med. Anses de etniske minoriteters kulturelle bagage som en resurse eller som et problem, og hvilken betydning har det for både det kulturelle udtryk og kulturmødet som sådan? Workshop 6: Indvandrerbørn og unge indvandrere Workshopledelse: Manu Sareen & Marianne Skytte. Etniske minoritetsbørn og -unge udgør i dag ca. 10 procent af alle børn og unge i Danmark. Børnene vokser i deres familier op i mange forskellige etniske, religiøse, sproglige og kulturelle sammenhænge og lever i meget forskellige kontekster i det danske samfund. I denne workshop har vi valgt først at fokusere på de tosprogede børn i danske børnehaver gennem fremlæggelse af et forskningsprojekt herom. I næste søjle er temaet forældresamarbejde og mægling. Her fremlægges erfaringer fra Etnisk Konsulentteam i Københavns Kommune og fra politiet. I den tredje søjle er temaet etniske minoritetsunges hverdagserfaringer, hvilket belyses gennem et forskningsprojekt og et

7 socialpædagogisk projekt. Workshoppen rundes af med en søjle omkring de særlige udfordringer, der ligger for socialt arbejde ved anbringelse af etniske minoritetsbørn og -unge. Workshop 7: Den kommunale og amtskommunale indsats for integrationen Workshopledelse: Birgit Hedegaard & Søren Winter. Kommunerne overtog ansvaret for integrationsopgaven den 1. januar Hvad var det for en opgave, de fik? Hvordan har de grebet opgaven an? Hvordan er det gået? Hvordan har samspillet med arbejdsmarkedet været? Hvordan er mødet mellem sundhedsvæsenet og de etniske minoriteter forløbet? Disse og mange andre spørgsmål søges belyst og debatteret i workshoppens fire søjler. Workshop 8: Europæiske og internationale processer og erfaringer Workshopledelse: Ulf Hedetoft & Hans Kornø Rasmussen. Denne workshop tager udgangspunkt i det forhold, at enkelte lande i stadigt mindre omfang kan føre en integrationspolitik eller en indvandrerpolitik uafhængig af den internationale udvikling. Dette er især tilfældet for EU-landene, der pr. 1. maj 2004 vil have gennemført fælles regler på flygtninge- og indvandrerområdet, ligesom der vil blive indført regler for tredjelands-borgeres bevægelighed mellem landene. Workshoppen fokuserer på tre hovedområder: Kortlægge og diskutere de vigtigste EU-tiltag dels på integrationsområdet og dels på indvandrerområdet. Diskutere de erfaringer, der i disse år gøres på integrationsområdet i forskellige EU-lande og i Canada. Diskutere de danske erfaringer og muligheder i lyset af den internationale udvikling. PANELDEBAT Hvordan kan flere indvandrere få et arbejde? Det er et samfundsmæssigt paradoks, at der i Danmark mangler arbejdskraft på centrale områder samtidig med, at mange indvandrere ikke har et arbejde. Arbejdsmarkedet har forandret sig i de seneste årtier. En af de væsentligste er de organisatoriske forandringer, der er sket i virksomhederne og de teknologiske fremskridt. Organisationsstrukturen er blevet fladere, ansvaret bliver delegeret længere ned i virksomheden, der skal udføres mange forskellige opgaver (multitasking) ofte i samarbejde med andre (teamwork), og samlebåndsarbejdet er næsten forsvundet. Disse ændringer har betydet, at der i dag i større

8 grad lægges vægt på arbejdskraftens uddannelsesmæssige kompetencer også i jobs, som normalt ikke kræver nogen formel (eller lang) uddannelse. De egenskaber, der især lægges vægt på i dag, er omstillingsevne, kommunikative evner (sprog, humor, kulturforståelse), og især de sidstnævnte har indvandrerne naturligt nok mindre af end danskere. Derfor efterspørger virksomhederne ikke i samme grad som tidligere indvandrernes arbejdskraft. På den anden side er der i en globaliseret verden et stort behov for mangfoldighed i virksomhederne, fordi mange forskellige kundegruppers behov skal dækkes og fordi virksomhedskulturen beriges. Problemet lige nu synes at være, at arbejdsgiverne vurderer, at omkostningerne ved denne mangfoldighed opvejer de potentielle gevinster. Det er disse omkostninger og især gevinster, vi vil se nærmere på i paneldebatten, der har til formål at debattere og udforske muligheder og gode ideer med udgangspunkt i praktiske erfaringer. Paneldeltagerne vil tage stilling til og forsøge at besvare følgende tre spørgsmål i løbet af deres indlæg: Hvilke potentielle gevinster er der for virksomheden i at ansætte en indvandrer? Hvordan udnytter virksomheden bedst de kvalifikationer og ressourcer, indvandrere har? Kravene til sproglig kommunikation og tæt samarbejde i relativt selvstyrende grupper er blevet større. Hvordan opnår indvandrerne kvalifikationer, som kan matche denne udvikling? Hvad kan virksomheden, de kommunale myndigheder, og indvandrerne selv gøre? Hvad kan der fx gøres for at skaffe flere virksomhedsrettede forløb på ordinære arbejdspladser med henblik på at få flere indvandrere ind på arbejdsmarkedet? Hvordan kan vi fremme en mere effektiv matchning mellem ledige jobs og indvandrernes medbragte kvalifikationer? Hvordan kan virksomhederne overbevises om gevinsterne ved mangfoldighed? Paneldeltagere: Personalechef Morten Daus-Petersen, ISS Kontorchef Nina Palle, Frederiksberg Kommune Direktør Margit Helle Thomsen, MHT CONSULT

9 Workshop Workshop 2 Fib. 10, rum 7 Workshop Workshop 4 Fib. 4, rum 123 Søjle I (onsdag 10:45-12) Tema: Strukturelle forandringer på arbejdsmarkedet Michael Rosholm, Professor, Aarhus Universitet, AKF, og AMID: Konsekvenser af strukturelle for andringer på arbejdsmarkedet. Hans Lassen, Direktør, Sisyfos: Kommunikation og teambuilding kan indvandrere det? Tina Fehrmann, Undervisningsministeriet & Peter Seeberg, centerleder, Center for Mellemøststudier, SDU: Samlet præsentation af workshop om uddannelse og sprog. Anne Froberg, centerleder, UC2: Dansk som andetsprog status og perspektiver. Tema: Hvorfor bor indvandrerne koncentreret? Sølvi Børresen, forsker, Center for Forskning i Socialt Arbejde: I Danmark og andre lande. Mohammed Siam, formand for bestyrelsen i det almene boligbyggeri Støberigården: I det almene byggeri. Tema: Indvandrerne i civilsamfundet og kønsaspektet Azam Javadi, leder, Plads til Alle Kampagnen i AIF (Arbejderbevægelsens Internationale Forum): Medborgerskab og etniske minoriteter. Birte Siim, lektor, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet: Køn og medborgerskab. Etniske minoritetskvinders politiske myndiggørelse.

10 Workshop 5 Fib. 13, rum 55 Workshop Workshop Workshop 8 Fib. 4, rum 125 Søjle I (onsdag 10:45-12)...fortsat fra forrige side Tema: Islam og politisk aktivisme et møde Imran Hussain, The Network/Amaan: Politisk engagement og religiøs overbevisning. Garbi Schmidt, ph.d., seniorforsker, SFI: Muslimsk ungdomsidentitet hvad er nu det? Tema: Tosprogede børn i danske børnehaver. Manu Sareen, socialpædagog, Døgnkontakten & Marianne Skytte, lektor, Institut for Sociale Forhold og Organisation, AAU: Samlet præsentation af workshoppens sessioner om indvandrerbørn og unge indvandrere. Helle Bundgaard, lektor, Institut for Antropologi, KU: Tosprogede børn i danske børnehaver (forskningsprojekt i samarbejde med Helle Gulløv, DPU). Tema: Hvad siger forskningen om kommunernes integrationsindsats? Eskil Heinesen, forskningsleder, AKF, Søren Winter, forskningsprofessor & Anders Rosdahl, forskningsleder, SFI, vil orientere om nogle foreløbige resultater fra igangværende undersøgelser. Hvordan har kommunerne indrettet indsatsen? Hvorfor har kommunerne grebet det så forskelligt an? Hvad betyder bl.a. holdningerne hos kommunernes politikere og sagsbehandlere for indsatsen? Er nogle kommuner bedre til at integrere udlændinge end andre? Er der nogen måder at indrette den kommunale indsats på, som ser ud til at give bedre integration på arbejdsmarkedet end andre? Hans Kornø Rasmussen: Demografi og EUs flygtninge- og indvandrerpolitik. Diana Madsen, Center for Ligestillingsforskning, Roskilde Universitetscenter: Tvangsægteskaber i et europæisk perspektiv.

11 Workshop Workshop 2 Fib. 10, rum 7 Workshop Workshop 4 Fib. 4, rum 123 Søjle II (onsdag 15-16) Tema: Betydningen af netværk for integrationen på arbejdsmarkedet Lene Kofoed Rasmussen, Socialforskningsinstituttet: Netværkets betydning for indvandrernes beskæftigelsessituation. Mogens Krogh, Brøndbyernes Idrætsforening: Fra Bænken til Banen sponsornetværk som en indgang til arbejdsmarkedet. Charlotte Jørgensen, konsulent, Teknisk Skole, Frederiksberg: Etniske minoriteter på erhvervsskolerne nye tendenser. Peter Seeberg, centerleder, Center for Mellemøststudier, SDU: Nye perspektiver på erfaringerne fra de almendannende ungdomsuddannelser. Tema: Konsekvensen af den boligmæssige koncentration af indvandrere Eskil Heinesen, forskningsleder, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF): Hvad viser udenlandsk forskning? Jesper Nygård, direktør, KAB Bygge- og Boligadministration: En boligforenings syn på konsekvenserne af koncentrationen. Tema: Indvandrernes andel i magten i Danmark Lise Togeby, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet: De etniske minoriteter og det kommunale demokrati. Mandana Zarrehpervar, seniorrådgiver, Institut for Menneskerettigheder. Barrierer og muligheder for etniske minoriteters reelle deltagelse samfundet.

12 Workshop 5 Fib. 13, rum 55 Workshop Workshop Workshop 8 Fib. 4, rum 125 Søjle II (onsdag 15-16)...fortsat fra forrige side Tema: Brydningsfelter i en mediediskurs Peter Hervik, antropolog, ph.d., lektor, IMER, Malmö: Magt til kulturmøde. Charlotte Aagaard, journalist ved Information: Medier og etniske minoriteter. Tema: Forældresamarbejde og mægling Manu Sareen, socialpædagog, Døgnkontakten: Erfaringerne med forældresamarbejde fra Københavns Kommunes Etniske Konsulentteam. Tema: Hvilke erfaringer har kommunerne fået? Nina Palle, kontorchef, Frederiksberg Kommunes integrationskontor & Birgit Hedegaard, kontorchef, KLs Integrationskontor lægger op til debat om emnet. Hvilke barrierer er kommunerne stødt på i integrationsarbejdet? Hvad har de mange lovændringer på området betydet for arbejdet? Hvem arbejder kommunerne sammen med om opgaven, og hvordan fungerer det? Hvilke perspektiver tegner der sig for indsatsen fremover? Karen Bird, McMaster University, Canada: Diversity and integration: Canadian experiences. Bashy Quraishy, European Network Against Racism: Racism and Resistance in Europe.

13 Workshop Workshop 2 Fib. 14, rum 59 Workshop 3 Fib. 13, rum 53 Workshop 4 Fib. 4, rum 123 Søjle III (torsdag 11:15-12:15) Tema: Mangfoldighed mellem holdning og handling Mikkel Thøgersen, cand.scient.pol., konsulent v/ CABI/Vejledningstjenesten: Strategisk rummelighed forskellige veje til at øge mangfoldigheden i virksomhederne. Mina Harding Iranzad, projektleder, Århus Amt: Gode hoveder har mange farver : Mangfoldighed i Århus Amt hvordan skaber vi overensstemmelse mellem holdning og handling? Gunna Funder Hansen, ph.d.-stipendiat, Center for Mellemøststudier, SDU: Arabisk i Danmark. Helle Lykke Nielsen, lektor, Saliha Marie Fettah og Maria Kyung Overgaard, alle tilknyttet Center for Mellemøststudier, SDU: Erfaringer fra Center for Mellemøststudiers sommerskole-projekt for unge med arabisk baggrund. Tema: Fører flytninger og integrationsloven til mindre boligmæssig koncentration? Anna Piil Damm, ph.d.-stipendiat, Økonomisk Institut, Handelshøjskolen i Århus: Hvor flytter indvandrerne hen og hvorfor forskningsresultater fra såvel ind- som udland. Lisa Fischel, flygtningekoordinator, Vejle Kommune: Virker integrationsloven? Hvorvidt har integrationsloven haft en effekt på flytningerne. Tema: Muligheder og barrierer for politisk indflydelse Ole Hammer, leder, Den Sociale Døgnvagt i København. Etniske minoriteters relative indflydelse i det danske politiske spil. Rune Engelbrecht Larsen, formand, Minoritetspartiet: Når etniske minoriteter bliver tabere i de etablerede partier.

14 Workshop Workshop 6 Fib. 16, Workshop Workshop 8 Fib. 4, rum 125 Søjle III (torsdag 11:15-12:15)...fortsat fra forrige side Tema: Integration og medborgerskab: erfaringer og praksis Mehmet Necef, kultursociolog, ph.d., lektor, SDU: Danskerne er muslimer uden at vide det. Integration ifølge en tyrkisk muslimsk religiøs orden. Üzeyir Tireli, lektor, Højvangsseminariet: Etniske unges hverdagserfaringer. Tema: Mødet mellem etnisk minoritetsungdom og politi Susanne Branner Jespersen, antropolog, Center for Ungdomsforskning, RUC: Konflikt på gadeplan når etnisk minoritets-ungdom og politi mødes Tema: Hvordan ser integrationsarbejdet ud fra arbejdsgiverside? Benjamin Holst, konsulent, Dansk Arbejdsgiverforening & Ib Schack, produktionsdirektør, maskinfabrikken Jyden Bur A/S Vemb belyser integrationen set fra arbejdsgiversiden. Hvilke erfaringer har virksomhederne med ansættelse af etniske minoriteter? Hvad kan virksomhederne gøre for en bedre integration? Hvilke ønsker har arbejdsgiverne til den kommunale indsats? Hvordan kan kontakten mellem virksomhederne og kommunerne udvikles? Helene Urth, EU-kommissionen: Arbejdet med formulering af en fælles integrationspolitik i EU.

15 Workshop Workshop 2 Fib. 14, rum 59 Workshop 3 Fib. 13, rum 53 Workshop 4 Fib. 4, rum 123 Søjle IV (torsdag 14:45-16:15) Tema: Indvandrere som iværksættere Shahamak Rezaei, ph.d., forskningsadjunkt v/ Roskilde Universitet: Mislykket integration: kan man tale om arbejdsmarkedsmæssig integration uden hensyntagen til det økonomiske incitament? Shahriar Shams Ili, butikskonsulent, cand.merc., Informateket, Kvarterløft Nørrebro Park og Nordvest: Verden lokalt: fra Basra til Jerusalem på under en halv time rådgivning til små indvandrerejede butikker og restauratører. Vibeke Jakobsen, forsker, Socialforskningsinstituttet: Uddannelsesniveauet blandt unge indvandrere fra Tyrkiet, Pakistan og det tidligere Jugoslavien. Hvad kan forklare at forholdsvis få af disse unge får en uddannelse? Tema: Boligsociale tiltag, herunder Byudvalgets initiativer Hans Kristensen, vicedirektør, By og Byg (SBI): Evalueringen af byudvalgets og andre boligsociale tiltag med fokus på de initiativer, der retter sig mod årsagen til og konsekvensen af den høje koncentration af flygtninge og indvandrere. Sonja Mikkelsen, sekretariatschef, Urbanprojektet i Århus: Hvad har de bedste effekter været set fra boligområdernes side med fokus på de initiativer, der har fokus på den høje koncentration af etniske minoriteter. Tema: Forventningerne til indvandrerne i civilsamfundet Muharrem Aydas, HR Konsulent, TDC & Flemming Mikkelsen, lektor, AAU: Paradokset mellem, på den ene side, efterspørgslen af indvandrere i det organisatoriske og politiske liv og, på den anden side, det faktum, at kun indvandrere med dansk adfærd og normer synes at klare sig bedst i det organisatoriske og politiske liv.

16 Workshop Workshop 6 Fib. 16, Workshop Workshop 8 Fib. 11, rum 115 Søjle IV (torsdag 14:45-16:15)...fortsat fra forrige side Vasilij Nadulisnjak, russisk civilingeniør. Sprog fra tale til byrde. Sprogkundskaber har ret begrænset virkning for integrationen. Tema: Definition af køn og ægteskaber: tradition og forandring Mikkel Rytter, antropolog: En som os arrangerede ægteskaber blandt pakistanere i Danmark. Connie Carøe Christiansen, kultursociolog og antropolog, ph.d., Sociologisk Institut, KU: Køn og etnisk ligestilling når de bliver som os? Tema: Anbringelse af etniske minoritetsbørn og unge uden for hjemmet Marianne Skytte, lektor, Institut for Sociale Forhold og Organisation, AAU: Det antiracistiske dilemma i anbringelsesarbejdet. Afrundende workshopdebat. Tema: Mødet mellem det offentlige sundhedsvæsen og de etniske minoriteter. Anne Nielsen, ph.d., forsker og speciallæge i samfundsmedicin/ socialmedicin, Statens Institut for Folkesundhed orienterer fra sundheds-området. Hvor meget og hvordan bruger etniske minoriteter sundhedsvæsenet i forhold til danskere? Hvilke kommunikationsbarrierer er der? Hvilke konsekvenser får de for behandlingen? Særlige tiltag over for etniske minoriteter i sundhedsvæsenet Hvilke gode erfaringer kan man lære af? Birthe Berg, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet: Velfærdsstat og integration i England og Danmark. Ulf Hedetoft, professor dr.phil., AMID, AAU: Den skandinaviske homogenitetsmodel under pres?

Indvandrerdage 26.-27. november, 2003

Indvandrerdage 26.-27. november, 2003 Indvandrerdage 26.-27. november, 2003 Foreløbigt program AMID Aalborg Universitet Indvandrerdage er en to-dages konference for aktører på integrationsområdet. Konferencen er arrangeret af AMID, Akademiet

Læs mere

9:00-10:00 Registrering Sted: Foyer, 1. sal, Aalborg Kongres og Kultur Center

9:00-10:00 Registrering Sted: Foyer, 1. sal, Aalborg Kongres og Kultur Center PROGRAM Onsdag d. 5. april 2006 9:00-10:00 Registrering Sted: Foyer, 1. sal, Aalborg Kongres og Kultur Center 10:00-10:15 Velkomst v/ professor Ulf Hedetoft, direktør for AMID 10:15-11:00 Plenum 1: Professor

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Krisen, de unge og arbejdsmarkedet

Krisen, de unge og arbejdsmarkedet Krisen, de unge og arbejdsmarkedet Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 17. november 2009 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsarbejdsløshed er igen i stærk stigning

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE

VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE - Hvor går de danske unge hen? KONFERENCE DEN 22. MARTS 2012 VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE - Hvor går de danske unge hen? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 22. marts

Læs mere

Kursusdag for integrationsmedarbejdere

Kursusdag for integrationsmedarbejdere Kursusdag for integrationsmedarbejdere - redskaber og inspiration til integrationsarbejdet Syddansk Universitet, Odense (Auditorium U100) Onsdag d. 28. januar 2009, kl. 9:30-17:00 Syddansk Universitet

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Multikulturelle skoler 2012 Multikulturel pædagogik i et inkluderende perspektiv

Multikulturelle skoler 2012 Multikulturel pædagogik i et inkluderende perspektiv Multikulturelle skoler 2012 Multikulturel pædagogik i et inkluderende perspektiv UCC, Fokuto og Skolelederforeningen inviterer til den 17. konference for skoleledere, konsulenter, lærere, vejledere og

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Program Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Konference med fokus på erfaringsudveksling, videndeling og idéudvikling Den 14. - 16. september 2010 på Mærsk Mc-Kinney Møller

Læs mere

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Konferencens formål Formidle de første (foreløbige) resultater Fremme refleksioner om problemstillinger

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet

Ind på arbejdsmarkedet Beskæftigelsestræf 2015 Ind på arbejdsmarkedet Onsdag den 25. februar 2015 Hotel Comwell Kolding 2 Onsdag den 25. februar 2015 9.00 Ankomst og kaffe 9.30 Velkommen til Beskæftigelsestræf 2015 Jacob Bundsgaard

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Vidensbaseret socialpolitik og -praksis

Vidensbaseret socialpolitik og -praksis KONFERENCEPROGRAM Vidensbaseret socialpolitik og -praksis Arrangeret af Socialstyrelsen i samarbejde med UCL og KORA Konferencen sætter spot på, hvordan vi på socialområdet styrker en vidensbaseret socialpolitik

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Århus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Aarhus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET

TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET Om en øget polarisering mellem de, som kan begå sig, og de, som ikke kan og hvad det betyder for de unge selv og for alle dem, som er i berøring med de unge i hverdagen NETVÆRKS

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2016. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Torsdag 28. januar kl. 9.00 til 17.00

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2016. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Torsdag 28. januar kl. 9.00 til 17.00 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for rådgivere i byggeriet, producenter, organisationer, myndigheder, videns- og forskningsinstitutioner og andre med interesse for indeklima og

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 93. Integrationsråd 3 94. KL s sociale temamøde den 22. - 23. maj 2008 5 Deltager ikke. 5 95. Orientering

Læs mere

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Program: Organisering af projektet Projektets mål og formål Projektets

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Landskonference 2008 program

Landskonference 2008 program Landskonference 2008 program Kvalitet i dagplejen 2008 Dagplejens fremtid, relationsorienteret pædagogik i dagplejen, 0-3 åriges sproglige udvikling, børn med særlige behov og forældresamarbejdet er hovedtemaerne

Læs mere

DE TOPMOTIVEREDE UNGE

DE TOPMOTIVEREDE UNGE DE TOPMOTIVEREDE UNGE Mens mange unge kæmper med motivationen, er andre unge tændt af et brændende engagement men hvordan skabes motivation og engagement blandt unge? Konference på Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Forord. Pædagogisk arbejde med tosprogede børn 7

Forord. Pædagogisk arbejde med tosprogede børn 7 En ny pædagoguddannelse trådte i kraft i august 2007, og de første erfaringer med den er ved at blive gjort. Det betyder blandt andet, at fagene pædagogik og dansk styrkes, at der lægges op til en vis

Læs mere

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag.

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag. Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 219 Offentligt Århus, den 16/4 2008 Att.: Undervisningsminister Bertel Haarder Folketingets Uddannelsesudvalg Generelt udtrykker Foreningen af lærere

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2016. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Torsdag 28. januar kl. 9.00 til 17.00

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2016. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Torsdag 28. januar kl. 9.00 til 17.00 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for rådgivere i byggeriet, producenter, organisationer, myndigheder, videns- og forskningsinstitutioner og andre med interesse for indeklima og

Læs mere

26-12-2012. Sundhed blandt mænd med etnisk minoritetsbaggrund. Hvem taler vi om? Oversigt. Hvem taler vi om?

26-12-2012. Sundhed blandt mænd med etnisk minoritetsbaggrund. Hvem taler vi om? Oversigt. Hvem taler vi om? Sundhed blandt mænd med anden etnisk baggrund. Maria Kristensen, ph.d. Adjunkt. Dansk Forskningscenter for Migration og Etnicitet. Københavns Universitet. Sundhed blandt mænd med etnisk minoritetsbaggrund

Læs mere

Sundhed blandt mænd med anden etnisk baggrund. Maria Kristensen, ph.d. Adjunkt. Dansk Forskningscenter for Migration og Etnicitet.

Sundhed blandt mænd med anden etnisk baggrund. Maria Kristensen, ph.d. Adjunkt. Dansk Forskningscenter for Migration og Etnicitet. Sundhed blandt mænd med anden etnisk baggrund. Maria Kristensen, ph.d. Adjunkt. Dansk Forskningscenter for Migration og Etnicitet. Københavns Universitet. Sundhed blandt mænd med etnisk minoritetsbaggrund

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016

NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016 NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016 et kalejdoskopisk blik på dele af centerets forskning Netværkskonference på Center for Ungdomsforskning 30. marts 2016 NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016 et kalejdoskopisk blik

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker Konference Klasserumsledelse 2013 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København Kurser.dk viden flytter mennesker Program 09.30-10.00 Morgenbuffet og registrering 10.00-10.10 Velkomst 10.10-10.55 Organisationen

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Mangfoldighed - en nøgle til succes

Mangfoldighed - en nøgle til succes I N V I TAT I O N T I L Mangfoldighed - en nøgle til succes 8. oktober 2008 Konference på Axelborg, København Tid, sted og tilmelding Tid 8. oktober 2008 kl. 9.00-16.00 Sted Axelborg Vesterbrogade 4 A

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Efterårsmøde og generalforsamling i Forstanderkredsen den 24. til 26. november 2010. Tema: Produktionsskolens fremtidige rolle og Strategisk ledelse

Efterårsmøde og generalforsamling i Forstanderkredsen den 24. til 26. november 2010. Tema: Produktionsskolens fremtidige rolle og Strategisk ledelse Efterårsmøde og generalforsamling i Forstanderkredsen den 24. til 26. november 2010 Tema: Produktionsskolens fremtidige rolle og Strategisk ledelse Program: Onsdag den 24. november 2010 Forstanderkredsens

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability?

DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability? Netværksmøde med Advisory Board og følgegruppen fra gymnasieuddannelserne Tid: Onsdag, d. 27. maj 2015, kl. 10.00-14.00 Sted: AU Library, Emdrup Tema: Employability uddannelse til professionelt virke på

Læs mere

GENERATION MÅLRETTET?

GENERATION MÅLRETTET? GENERATION MÅLRETTET? Om unges integration - eller mangel på samme - i uddannelse og arbejde KONFERENCE DEN 8. NOVEMBER 2011 GENERATION MÅLRETTET? Om unges integration - eller mangel på samme - i uddannelse

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer Oplæg ved konferencen Dansk foreningsidræt i europæisk perspektiv Mandag den. december 201 på

Læs mere

INDBYDELSE. Udfordringer i beskæftigelsespolitikken hvad gør vi lige nu. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference

INDBYDELSE. Udfordringer i beskæftigelsespolitikken hvad gør vi lige nu. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Udfordringer i beskæftigelsespolitikken hvad gør vi lige nu Beskæftigelsesregion Syddanmark Det regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Udfordringer og perspektiver i arbejdet med to-sprogede elever - en skoleleders refleksioner

Udfordringer og perspektiver i arbejdet med to-sprogede elever - en skoleleders refleksioner 1 Skolelederen René Arnold Knudsen Skoleledelse i 15 år Skoleledelse under forandring Uddannelse Engagement (DRK, DFH, EVA ) 2 Herningvej Skole - fakta Elev og forældre: socio-økonomiske forhold Organisering

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft Beskæftigelsesregion Syddanmark Det regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark inviterer

Læs mere

Unge Vold Kriminalitet

Unge Vold Kriminalitet Indbydelse til Børnesagens Fællesråds 6. nationale konference om unge Unge Vold Kriminalitet Den 20. november 2008 i Middelfart Børnesagens Fællesråd www.boernesagen.dk Velkommen 2 Velkommen til Børnesagens

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger

Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger Astrid Haar Jakobsen 10. semester Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring of Filosofi Aalborg Universitet, København Abstract

Læs mere

DM s kongres lørdag den 26. november og søndag den 27. november på Langelinie Pavillonen PROGRAM

DM s kongres lørdag den 26. november og søndag den 27. november på Langelinie Pavillonen PROGRAM DM s kongres 2016 lørdag den 26. november og søndag den 27. november 2016 på Langelinie Pavillonen PROGRAM Lørdag 26. november 10.00-10.50 Indregistrering, kaffe og croissanter 10.50-10.55 Velkomst og

Læs mere

Sammen om fremtidens velfærdskompetencer

Sammen om fremtidens velfærdskompetencer Sammen om fremtidens velfærdskompetencer En KONFERENCE om, hvordan vi udvikler kompetencerne hos fremtidens velfærdsmedarbejdere på tværs af fag og sektorer ONSDAG DEN 22. MARTS 2017 KL. 9.30 15.30 PÅ

Læs mere

Når innovation kræver samspil Lykke Margot Ricard Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet Adjunkt, LIPSE WP1 projektleder

Når innovation kræver samspil Lykke Margot Ricard Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet Adjunkt, LIPSE WP1 projektleder Når innovation kræver samspil Lykke Margot Ricard Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet Adjunkt, LIPSE WP1 projektleder Lykker@ruc.dk Dansic Urban uplift om social innovation i socialt

Læs mere

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken HJ03_3 Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken Tag udfordringen op Der hersker stadig for stor forskel på flygtninge og indvandreres deltagelse på arbejdsmarkedet i forhold til danskeres -

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

INTEGRATIONSHANDLEPLAN

INTEGRATIONSHANDLEPLAN INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver

Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand d. 28. september 2010 kl. 9.30-16.30 Program: Kl. 09.00-9.30 Kl. 09.30-9.35 Morgenkaffe/te og rundstykker + besøg i udstillerområdet

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Kurset afholdes i lokaler på Gentofte Hospital

Kurset afholdes i lokaler på Gentofte Hospital 1. dag: 11. oktober kl. 8:15-15:00 2. dag: 8. november kl. 8:15-15:00 Kurset afholdes i lokaler på Gentofte Hospital Kursusbeskrivelse Kurset Sundhedspædagogik og etniske minoriteter sætter fokus på indvandrere

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Integrationspolitik og handlingsplan for Fredensborg Kommune

Integrationspolitik og handlingsplan for Fredensborg Kommune Integrationspolitik og handlingsplan for Fredensborg Kommune Integrationsudvalget Integration et fælles ansvar Med den nye integrationspolitik og handlingsplan sætter vi integration højt på dagsordenen

Læs mere

AKTUEL GRAF. CVAP Aktuel Graf Serien Tilbageslag for den demokratiske integration - valgdeltagelsen falder

AKTUEL GRAF. CVAP Aktuel Graf Serien  Tilbageslag for den demokratiske integration - valgdeltagelsen falder CENTER FOR VALG OG PARTIER INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET Tilbageslag for den demokratiske integration - valgdeltagelsen falder AKTUEL GRAF Tilbageslag for den demokratiske integration

Læs mere

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads!

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! INVITATION TIL Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! Konference den 31. oktober 2006 Scandic Copenhagen Invitation Motiverede og tilfredse medarbejdere er en væsentlig forudsætning for, at staten

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

gladsaxe.dk Integrationspolitik

gladsaxe.dk Integrationspolitik gladsaxe.dk Integrationspolitik 2017 1 retning Forord I 2006 besluttede det daværende byråd, at Gladsaxe Kommune for første gang skulle have en egentlig integrationspolitik. Resultatet blev en politik,

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Integrationspolitik 2015-2019

Integrationspolitik 2015-2019 Integrationspolitik 2015-2019 Forord I Greve Kommune skal alle borgere have lige muligheder for at deltage i og bidrage til samfundet. Uanset etnisk baggrund. Det er udgangspunktet for denne integrationspolitik,

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS TAL, SKRIV, LEG OG LÆS Temadag om børns tidlige sprog- og skriftsproglige udvikling Målgrupper: Temadagen henvender sig primært til pædagoger i børnehaver og indskoling, børnehaveklasselærere og lærere

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

Populismens grænser. Det muslimske tørklæde, demokrati og accept af forskellighed

Populismens grænser. Det muslimske tørklæde, demokrati og accept af forskellighed Populismens grænser. Det muslimske tørklæde, demokrati og accept af forskellighed Birte Siim. Aalborg Universitet Siim@ihis.aau.dk Bestil en forsker, Aarhus Katedralskole 22.april, 2010 Disposition 1.

Læs mere

Konference ÆRE OG KONFLIKT - FORÆLDRE I FOKUS

Konference ÆRE OG KONFLIKT - FORÆLDRE I FOKUS Konference ÆRE OG KONFLIKT - Torsdag d. 15. november 2012 ÆRE OG KONFLIKT - Konference TORSDAG DEN 15. NOVEMBER 2012 I nogle familier med etnisk minoritetsbaggrund oplever børn og forældre stor afstand

Læs mere