værdi Det handler ikke kun om at være godhjertet nyt fra Alm. Brand Invest Overvads Overblik: Der er grund til forsigtig optimisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "værdi Det handler ikke kun om at være godhjertet nyt fra Alm. Brand Invest Overvads Overblik: Der er grund til forsigtig optimisme"

Transkript

1 værdi nyt fra Alm. Brand Invest Overvads Overblik: Der er grund til forsigtig optimisme Det betyder Morningstars stjerner Sats på lange æg i porteføljen Det handler ikke kun om at være godhjertet - investeringer i miljø har samme farve som penge 1 / 2009

2 Indhold Kære læser Kom til generalforsamling side 1 Kære læser side 2 Overvads Overblik side 3 Spørg VÆRDI side 6 Morningstar: Hvad står der i stjernerne? side 6 Det handler ikke kun om at være godhjertet side 7 Flere lange æg i porteføljen side 10 Har du taget stilling til udlodning? side 10 Klik forbi side 11 Har finanskrisen gjort dig til en anden investor? side 11 Invest inviterer på tal og traktement Der afholdes ordinær generalforsamling den 16. april På generalforsamlingen vil vi bl.a. gennemgå årsrapporten 2008 og vælge nye medlemmer til bestyrelsen. Herudover vil afdelingsdirektør Bo Overvad fra Alm Brand Markets orientere om den forventede udvikling på de finansielle markeder i Medlemmer fra Jylland, Fyn og øerne inviteres desuden til medlemsmøde 22. april 2009, og vi vil på mødet gennemgå de samme emner som på generalforsamlingen, dog kan der ikke træffes beslutninger på dette møde. Sådan tilmelder du dig generalforsamlingen: Alle navnenoterede medlemmer får en indkaldelse til generalforsamlingen. Indkaldelsen sendes ud den 26. marts 2009, og du kan bl.a. tilmelde dig på vores hjemmeside Sådan tilmelder du dig medlemsmødet i Silkeborg: Alle medlemmer i Jylland og på Fyn og øerne bliver inviteret til medlemsmødet. Invitationen samt en tilmeldingsblanket sendes ud inden udgangen af marts måned. Her finder det sted: Generalforsamlingen finder sted den 16. april 2009 kl på hotel SAS Radisson, 2300 København S. Medlemsmødet finder sted den 22. april 2009 kl i Jysk Musik & Teaterhus, Silkeborg. Velkommen til VÆRDI VÆRDI er det nye navn på vores medlemsblad et nyt navn, der skal vise det, vi gerne vil give dig som investor. Vi vil først og fremmest give dig værdi af dine investeringer, så du får mere ud af dine penge. Det er jo det, Alm. Brand Invest er til for. Og så vil vi også gerne give dig god og ordentlig information om, hvordan vi arbejder, og hvad det er, der foregår på de finansielle markeder. Vi vil gerne give vores viden videre til dig. Alt står i krisens tegn lige nu. Man kan ikke åbne en avis eller fjernsynet uden at støde på krisen. Alle taler om den, og den fylder meget i vores bevidsthed. Særligt opløftende er det ikke. Opløftende er det derimod, at vi for første gang nogensinde ser en koordineret global indsats over for krisen. Der er bred enighed blandt verdens ledere om, at vi kun kommer ud af krisen i fællesskab og ved en fælles indsats. Der gøres rigtig meget. Der laves rentenedsættelser, skattepakker og bankpakker. Alt sammen med henblik på at få gang i væksten igen. I dette nummer kan du læse en artikel med et bud på, hvornår bankpakkerne vil begynde at virke, og hvornår dine investeringer igen vil blive mere værd. Et andet emne, der også fylder meget i debatten, er vores udfordringer med miljøet. Desværre er det nok et emne, vi kommer til at beskæftige os med i mange år i endnu. Det er meget store udfordringer, der ligger hos os, hvis vi vil kunne give kloden videre til næste generation i nogenlunde god stand. I vores afdeling Miljø Teknologi investerer vi i de selskaber, der udvikler miljøteknologi. Det er et af de største vækstområder og vi tror på, at det bliver endnu større. Hvorfor kan du læse inde i bladet. Som noget nyt har vi lavet en brevkasse. Vi vil gerne i dialog med dig, høre din mening om VÆRDI og gerne svare på spørgsmål fra dig. Du er derfor meget velkommen til at skrive til os, hvis der fx. er et finansielt udtryk eller fænomen, du undrer dig over. Det vil vi glæde os til at svare på. Et eksempel på et sådant finansielt fænomen er stjernerne fra Morningstar. Det går vi tættere på i dette nummer af VÆRDI, hvor vi undersøger, hvad de betyder. God læselyst. Ulla Heurlin Direktør Alm. Brand Invest 1 INVEST INVEST 2

3 Overvads Overblik Afdelingsdirektør Bo Overvad, Alm. Brand Markets, har set på de bankpakker, som i disse måneder bliver pakket ud i både danske og udenlandske banker. Deres effekt er så småt ved at vise sig, og Bo Overvad mener derfor, at der er grund til forsigtig optimisme. Læs artiklen og bliv klogere på: Hvornår stiger mine aktier? Hvornår begynder finansmarkederne at blive normale igen? Hvilke tegn skal jeg se efter? Hvornår vil vi begynde at se en effekt af bankpakkerne? Vi kan allerede nu se en mærkbar effekt af de gennemførte bankpakker, både i Danmark og internationalt. Likviditeten er blevet bedre, og prisen for likviditet bankerne imellem er blevet markant lavere end for blot få måneder siden. Er pakker til bankerne nok til at kickstarte økonomien, også globalt set? I kølvandet på bankpakkerne har vi fået nogle meget store finanspolitiske pakker. Deres formål er at afværge de værste konsekvenser af den globale økonomiske nedtur. Specielt lande som USA og Kina har valgt en meget aggressiv linje, hvorimod de europæiske lande holder lidt igen. Der er ingen tvivl om, at pakkerne vil hjælpe. Det tager blot et stykke tid. Mange af de projekter, der sættes i gang, er meget store, og derfor kan der gå mange måneder, før vi kan aflæse effekterne på økonomien. Formålet med bankpakkerne: Hovedformålet med bankpakkerne er at sikre likviditeten og tilliden i banksystemet. I løbet af efteråret 2008 var der meget stor usikkerhed om, hvilke banker der overlevede, og hvem man kunne låne penge til. Bankpakke I havde til formål at sikre indskydernes penge, hvilket er lykkedes. Bankpakke II har til formål fremadrettet at sikre likviditeten i banksektoren og sikre, at bankerne kan fortsætte med at låne ud til både borgere og virksomheder. Sideløbende med de danske pakker er der gennemført lignende ordninger i udlandet, hvilket er med til at sikre stabilitet i det internationale system. Hvornår vil vi se, at aktierne stiger igen? Den generelle holdning blandt økonomer er, at vi ser en forsigtig konjunkturvending i USA i slutningen af 2009 og i Europa i Det er ikke store vækstrater, der tales om, men de er i det mindste positive. Historisk er aktiemarkederne vendt tidligere end konjunkturerne - ca. seks måneder før, så hvis markederne reagerer på samme måde som tidligere, vil vi sandsynligvis se en positiv markedsudvikling i løbet af andet halvår Og verden hvornår begynder den at blive mere normal at se på? Hvor positiv udviklingen på aktiemarkedet bliver, vil afhænge meget af forventningerne til den økonomiske udvikling fremadrettet. Det store spørgsmål er, om de mange pakker er tilstrækkelige til at sparke økonomierne i gang igen, eller om mismodet igen breder sig, når pakkerne løber ud? Vi er forsigtigt optimistiske med hensyn til udviklingen i De finans- og pengepolitiske lempelser, der allerede er gennemført, er meget store. Så hvis det lykkes at stabilisere finanssektoren i løbet af 2009 og 2010, er der en stor chance for, at økonomierne kan vende tilbage til mere normale forhold igen. Man skal blot være opmærksom på, at de meget store beløb, der er brugt, skal betales tilbage igen på et eller andet tidspunkt. Hvad er Bankpakke II? Bankpakke II skal modvirke, at virksomheder og borgere havner i en såkaldt kreditklemme, hvor de ikke kan låne i pengeinstitutterne til sunde projekter. Den samlede Bankpakke II er på 100 mia. kr. Bankerne kan få op til 75 mia. kr. Renten for banker bliver i gennemsnit 10% pr. år. Bankernes økonomi skal være offentlig. Finanstilsynet styrkes. Indskydergarantien hæves til kr. Der kan købes statsgaranti på indskud. Bankernes fradrag af direktørlønninger begrænses. Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet. Vi er forsigtigt optimistiske 3 INVEST INVEST 4

4 ...fortsat Spørg værdi Hvilke konkrete ting, skal vi kigge efter, hvis vi vil se tegn på, at verden er ved at stabilisere sig? I første omgang vil jeg rette blikket mod USA og Kina. Det er de to steder, vi har set de største stimuli, og derfor bør det også være herfra, de første positive meldinger kommer. Faktisk kan vi allerede nu se positive meldinger fra Kina. Kollapset i den internationale samhandel har været overraskende stort. Derfor vil selv svagere tegn på stigende handel også være positive, det være sig både handel med råvarer og stigende fragt. Sidst men ikke mindst - forbrugerne. Privatforbruget udgør en meget stor del af BNP. Bliver forbrugerne mere positive i deres holdning til fremtiden, vil forbruget begynde at stige igen. Lars Bacher, afdelingsdirektør, aktieafdelingen Har du tjek på forskellen på afkast og udbytte, og ved du, hvad Morningstars stjerner dækker over? Så ved du mere end din nabo. De fleste mennesker aner det nemlig ikke, men det er der råd for. Du kan skrive til os. Vi ved, at indsigt giver værdi derfor tager vi gerne dit spørgsmål op. Har du et emne, du ønsker at få belyst, er du velkommen til at sende en mail til: Vi modtager gerne ris, ros og forbedringsforslag til VÆRDI. Overblik: hvordan opstod finanskrisen? 1. Ejendomsmarkedet og usunde lån Priserne på ejendomsmarkedet havde nået et uholdbart højt niveau, boblen på boligmarkedet brast, og det ramte de banker, der havde givet uholdbare lån. I dag falder boligpriserne stadig, men en udjævning synes at være på vej. Nogle usunde banker er i mellemtiden bukket under. 2. Kreditkrise og manglende tillid Bankerne fik mistillid til hinanden, og derfor blev det dyrere for bankerne at låne penge. Det såkaldte fundingmarked frøs til is. Det er denne tillid, som en redningsplan i USA skal forsøge at genoprette. Det samme forsøges i Danmark og over resten af Europa, Rusland og Canada. 3. Økonomisk krise Det betyder, at folk holder på pengene, og derfor stiger arbejdsløsheden. Konsekvenserne af finanskrisen er bl.a. stigende arbejdsløshed og faldende aktiekurser. Værd at vide Om betydningen af Morningstars stjernesystem: Morningstars stjerner viser, hvor godt en afdeling har klaret sig i forhold til tilsvarende afdelinger. Danske afdelinger rates ikke kun i forhold til hinanden, men også mod alle andre afdelinger i hele Europa i deres respektive kategorier. Fra en til fem stjerner Morningstar Rating giver afdelingerne et sted mellem en og fem stjerner, hvor fem er bedst. Antallet afspejler, hvor godt et afkast en afdeling har leveret, sammenlignet med tilsvarende afdelinger i hele Europa, og korrigeret for risiko og omkostninger. Afdelingen Alm. Brand Invest Mix Pension har i øjeblikket fire stjerner, og det samme har Alm. Brand Invest Aktier Fire stjerner betyder, at afdelingen gør det særdeles godt, og at den er placeret blandt de bedste i Europa. Sammenlagt er der p.t afdelinger i Morningstars europæiske database. "The sun is but a morning star Henry David Thoreau Når Morningstar skal vurdere en enkelt afdeling, laver firmaet en vægtet analyse af samtlige papirer i afdelingen. Morningstar vurderer ikke kun afkastet, men også risiko og omkostninger, og sammenligner så med alle andre europæiske afdelinger i samme kategori. Hvorfor navnet Morningstar? Egentlig kunne Joe Mansueto, manden bag Morningstar, have kaldt sin virksomhed for Finansiel InvesteringsService (FIS). Men han var flittig læser af den amerikanske forfatter Henry David Thoreau og særligt af hans digt Walden. En sans for branding og en strofe fra det pågældende digt inspirerede Mansueto til navnet Morningstar. Det var denne linje: "The sun is but a morning star (Solen er blot en morgenstjerne). Inspirationen fik han en dag i begyndelsen af erne, og siden er Joe Mansueto blevet stenrig på at tildele stjerner til verdens investeringsforeninger. 5 INVEST INVEST 6

5 Det handler ikke kun om at være godhjertet Finanskrisen har fået mange virksomheder til at skrue ned for klimabestræbelserne, men det er en kortsigtet panikløsning, siger direktør i Alm. Brand Invest, Ulla Heurlin. Miljø og klima handler nemlig ikke bare om at være trendy, grøn og god, men også om profit og bundlinje. To ord, som aldrig bliver umoderne for en investor. Af Anne Sophia Hermansen For kun få år siden konkurrerede mange danske virksomheder om at have de flotteste klimastrategier, og der blev planlagt masser af investeringer i grøn energi. Men det billede er nu vendt. Mange virksomheder er presset af finanskrisen, og energipriserne er p.t. så historisk lave, at det økonomiske incitament til at skrue ned for energien er blevet mindre. Mange slagter i øjeblikket deres klimastrategier, og det betragter jeg som en kortsigtet, panikagtig reaktion, siger Ulla Heurlin, direktør for Alm. Brand Invest. Hun understreger, at det kun er et spørgsmål om tid, før energipriserne igen ryger i vejret. Sidste år kostede en tønde olie 147 dollars, mens den i øjeblikket kun koster 35 dollars. Begge dele er unormale og udtryk for turbulensen på de finansielle markeder. Vi forventer, at prisen vil stabilisere sig på dollars, når finanskrisen i løbet af 2009 og 2010 begynder at løje af, og så vil virksomhederne igen begynde at se på deres energiforbrug, siger hun. Når jeg tænker på klima, tænker jeg på det som et af de mest oplagte investeringsområder. Afdeling Miljø Teknologi Investeringer i selskaber, hvor mindst 50 % af omsætningen skal stamme fra miljøteknologi Langsigtede investeringer Forventning om et højere afkast over tid Sektor, der vokser mere end andre sektorer Investering i selskaber over hele verden; international spredning Fokus på kommercielt anvendelige produkter Mere end vindmøller; også spildevandsrensning, affaldshåndtering og forureningsbekæmpelse Nul flip Mens klimaspørgsmålet i øjeblikket er trådt i baggrunden for mange virksomheder, er det i stedet trådt i forgrunden for investorerne. Mange betragter klima som et imageplejende overskudsfænomen, men når jeg tænker på klima, tænker jeg på det som et af de mest oplagte investeringsområder. Det vil være der, der er omkostningskroner Ulla Heurlin at spare for virksomheder, siger hun og uddyber, at virksomheder, der tænker i klima, vil få en konkurrencefordel, blandt andet i kraft af nedbragte omkostninger. I dag er det hverken flippet eller Georg Gearløsagtigt at bruge alternativ energi, faktisk er det økonomisk fornuft, fordi det er billigere. Penge i at tænke grønt Dette vil også gøre det mere attraktivt for investorer at sætte deres penge i virksomheder, som lever af at gøre verden til et mere miljøvenligt sted. Simpelthen fordi efterspørgslen på deres varer vil stige. Sådan udvælger vi Afdelingen rådgives og forvaltes af det engelske rådgivningsfirma Impax Impax er førende rådgivere inden for investeringer i miljøteknologi Impax har 15 års erfaring med investeringer inden for miljøteknologi Aktier udvælges på baggrund af forskningsanalyser og økonomiske nøgletal Bred portefølje i selskaber med afprøvet forretningsmodel, sund økonomi og stabil indtjening Fokus på indtjeningsmulighederne Læs mere om miljøteknologi på 7 INVEST INVEST 8

6 ...fortsat Flere lange æg i porteføljen - tre råd til dig om investeringer Vi så også, at miljø og klima var oppe under forhandlingerne i forbindelse med den seneste skattereform at miljøbelastning skal beskattes hårdere og hvis vi tænker videre på den tendens, tror jeg ikke, det er utænkeligt, at vi om nogle år som privatpersoner vil få fradrag i skatten, hvis vi indretter os grønt. Selskaber vi tror på: NIBE Industrier Geometriske pumper og pumper til biobrændsel og andre energibesparende produkter Markedsleder i EU Voksende marginer Stærk organisk vækst ABENGOA Genbrug, biobrændsel og forbrugssoftware Stærk position i et vækstmarked Store indtjeningsmuligheder Stordriftsfordele Så det handler ikke bare om at være godhjertet. Der er masser af økonomisk fornuft i at investere i virksomheder, der beskæftiger sig med alternativ energi, med at udvinde jordvarme, udnytte solenergi, udvikle måleinstrumenter til tilpasning af energiforbrug og så videre. Itron Inc. Bred portefølje af måleinstrumenter og software, der hjælper energiselskaber og vandværker med at optimere levering og forbrug af vand og energi Omkostningsstyring Opererer på et stærkt voksende marked i USA Har en stærk ledelse Der er skrevet adskillige reolmetre om, hvordan du bedst investerer. Vi vil bare nøjes med at give dig tre korte råd: 1. Læg ikke alle dine æg i én kurv Det klassiske råd Spred din risiko er nærmest blevet forgyldt under finanskrisen. Spred din risiko på aktie- og obligationsafdelinger og sæt ikke alle dine sparekroner på et enkelt selskab eller et bestemt marked. Som den amerikanske investor og mangemillionær Warren Buffett har udtrykt det: En investor behøver blot at gøre nogle ganske få ting rigtigt, så længe han eller hun undgår at begå en stor fejl." 2. Tænk laaangsigtet Finanskrisen bliver i øjeblikket nævnt gennemsnitligt 40 gange daglig i danske medier. Aktierne kører op og ned, og det er vanskeligt ikke at køre med som investor. Men pas på med panik. Som investor er det vigtigt at tænke langsigtet, når du investerer. Køb gode aktier til gode priser og hold fast på dem eller sagt på Warren Buffettsk: Min favoritperiode at holde fast på en aktie? For evigt! 3. Få tjekket din portefølje og dig selv Medmindre du er Warren Buffett, så ring og få et møde med din rådgiver har været et unaturligt hårdt år for aktiemarkederne, og de store udsving har med al sandsynlighed også påvirket din portefølje. Måske skal du have ændret på fordelingen mellem aktier og obligationer, nu hvor aktiekurserne er faldet så meget. Måske trænger du bare til en snak om, hvordan du skal investere fremover. Du giver også årligt din bil et serviceeftersyn, gør det samme med dine penge. Har du taget stilling til udlodning? På generalforsamlingen den 16. april 2009 vil bestyrelsen indstille, at der foretages udlodninger. Beløbene går fra dine investeringer, og din investeringsprofil kan blive forandret. Derfor er det vigtigt, at du tager stilling til, hvad du vil bruge de udloddede beløb til. Mere konkret vil udlodningerne blive foretaget ved, at de udloddede beløb sættes kontant ind på den konto, der er knyttet til det depot, som investeringsforeningsbeviserne ligger i. Typisk vil beløbene stå på kontoen et par dage efter generalforsamlingen. Hvis du er i tvivl om konsekvenserne for dine investeringer, vil det være en god idé, at du aftaler et møde med din rådgiver. Din rådgiver kan hjælpe dig, så du bliver ved med at have de investeringer, der passer bedst til netop dig og dine ønsker og behov. 9 INVEST INVEST 10

7 ALM. sund FORnuFT 1 Klik forbi AlM. BrAnd Invest Nyhedsbrev 2 / vores hjemmeside på adressen og find nyttige informationer for dig som medlem i Alm. Brand Invest ALM. BRAND invest MiDteRMoLeN københavn ø CvR-NR Eksempelvis kan du Se dagens kurser Følge dine investeringer Finde en skattevejledning Læse om de forskellige afdelinger Få tilsendt VÆRDI elektronisk Læse en månedlig analyse af markedet Finde foreningens regnskaber og selskabsmeddelelser Finde spørgsmål og svar om afdelinger, jura, etik, afkast og omkostninger Se rådgiveren for dine investeringer og læse om hans baggrund og strategi Når der går panik i pengene I virkeligheden egner vi os ikke til at investere Investorer bliver mere forsigtige ALM. BRAND invest ÅRSRAPPORT ALM. BRAND INVEST ÅRSRAPPORT 2008 Har finanskrisen gjort dig til en anden investor? Hvis du er i tvivl om, hvad finanskrisen har betydet for dine investeringer, er det en god ide at tale med din bankrådgiver. Måske har din investeringsprofil også ændret sig, så det nu er andre investeringsafdelinger, der er attraktive for dig. Du kan her se en oversigt over, hvor din nærmeste Alm. Brand Bank filial ligger. ESBJERG Skolegade Esbjerg Tlf HELLERUP Strandvejen Hellerup Tlf HILLERØD Slotsgade Hillerød Tlf HORSENS Torvet Horsens Tlf HØRSHOLM Hovedgaden Hørsholm Tlf KOLDING Rendebanen Kolding Tlf KØBENHAVN Rådhuspladsen København V Tlf KØGE Torvet Køge Tlf LYNGBY Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Tlf NÆSTVED Jernbanegade Næstved Tlf ODENSE Vestergade Odense C Tlf ROSKILDE Støden Roskilde Tlf RØNNE Store Torvegade Rønne Tlf SILKEBORG Vestergade Silkeborg Tlf SLAGELSE Gl. Torv Slagelse Tlf SVENDBORG Ramsherred 2, Torvet 5700 Svendborg Tlf VEJLE Søndergade Vejle Tlf VIBORG Sct. Mathias Gade Viborg Tlf AALBORG Ved Stranden Aalborg Tlf ÅRHUS H.H. Seedorffs Stræde Århus C Tlf _ Invest l l l Alm. Brand Marketing Alm. Brand Invest Midtermolen 7 Telefon: København Ø

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V N R. 1 / 2 0 0 7 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V N R. 1 / 2 0 0 7 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V NR. 1 / 2007 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E ALM. BRAND INVEST NYHEDSBREV NR. 1 / 2007 Direktionen Orienterer / af direktør Ulla

Læs mere

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens?

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens? værdi nyt fra Alm. Brand Invest Overvads overblik Grækenland: Sol, strand og snart bankerot? Hvem bestyrer dine penge? Mød bestyrelsen i Alm. Brand Invest Alt andet end pension Om hvordan vi bruger skattelettelserne

Læs mere

værdi Der er mere mellem himmel og jord end penge nyt fra Alm. Brand Invest LD-milliarderne Overvads Overblik Er du rationel, når du investerer?

værdi Der er mere mellem himmel og jord end penge nyt fra Alm. Brand Invest LD-milliarderne Overvads Overblik Er du rationel, når du investerer? værdi nyt fra Alm. Brand Invest Der er mere mellem himmel og jord end penge Kickstart dansk økonomi med LD-milliarderne Overvads Overblik Er du rationel, når du investerer? Flere kvinder i bestyrelserne

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

nyt fra Alm. Brand Invest

nyt fra Alm. Brand Invest nyt fra Alm. Brand Invest Et godt aktietip kan være ikke at købe aktier Afdragsfrihed hvad gik galt? Overvads Overblik: Det overraskende er det, som ikke er med Danskerne er blevet investeringslystne 1

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Københavns første rigtige luksushotel. WARREN BUFFEtt. JyskE Invest alpha

Københavns første rigtige luksushotel. WARREN BUFFEtt. JyskE Invest alpha Jyske Invest αmedlemsmagasin Alpha2009 Det lærte vi af finanskrisen Sådan bruger du Morningstars stjerner Københavns første rigtige luksushotel WARREN BUFFEtt 7 vise råd JyskE Invest alpha Indhold 08 03

Læs mere

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet 1 Ny på aktiemarkedet DAF Aktieskole Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet Dette kursus vil forklare om aktier og aktiemarkedet og om hvordan man som privat investor kan blive

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

investor Manden med kronen Erik Hoffmeyer fortæller om sit lange liv med penge 2 nye afdelinger:

investor Manden med kronen Erik Hoffmeyer fortæller om sit lange liv med penge 2 nye afdelinger: SEPTEMBER 2005 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE INVEST investor 2 nye afdelinger: Nu mixer vi obligationer med aktier Aktier giver mere i længden: Sådan sætter du din opsparing sammen Manden med kronen Erik Hoffmeyer

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.8/Marts 10 OPTIMAL PRIVATØKONOMI 5TIPS FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING FOTO: SINE FIIG Mette Reissmann, erhvervsjurist,uafhængiguafhængig rådgiver og

Læs mere

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014 Bladet JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Martha Petersen, side 4 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Formalia Antal fremmødte 53 Fuldmagter til bestyrelsen 7 Fuldmagter til 3. mand 0 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

investor En fodboldlegionær vender hjem I en alder af 33 år skal Ebbe Sand snart på»pension« Mød tre investorer: Over 70 pct.

investor En fodboldlegionær vender hjem I en alder af 33 år skal Ebbe Sand snart på»pension« Mød tre investorer: Over 70 pct. M A RT S 2 0 0 6 M E D L E M S B L A D F O R D A N S K E I N V E S T investor Mød tre investorer:»tryghed og afkast er vigtigt«over 70 pct. i afkast: Vi tror fortsat på Østeuropa En fodboldlegionær vender

Læs mere

Oliebyrden. Oliekriser i historisk perspektiv - og betydningen for økonomien. En uopdaget juvel? Om potentialet i emerging markets

Oliebyrden. Oliekriser i historisk perspektiv - og betydningen for økonomien. En uopdaget juvel? Om potentialet i emerging markets indhold Formue 26. årgang 02 // 2011 Oliebyrden Oliekriser i historisk perspektiv - og betydningen for økonomien En uopdaget juvel? Om potentialet i emerging markets Svær start på 2011 Global vækst stadig

Læs mere

Formue. realistiske bud på et godt 2014. Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3 faser. Russiske aktier kan forgylde investorerne

Formue. realistiske bud på et godt 2014. Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3 faser. Russiske aktier kan forgylde investorerne Aktionærmagasin fra formueplejeforeningerne // 1. kvartal 2014 // 28. årgang Formue 10 realistiske bud på et godt 2014 Russiske aktier kan forgylde investorerne Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3

Læs mere