værdi Det handler ikke kun om at være godhjertet nyt fra Alm. Brand Invest Overvads Overblik: Der er grund til forsigtig optimisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "værdi Det handler ikke kun om at være godhjertet nyt fra Alm. Brand Invest Overvads Overblik: Der er grund til forsigtig optimisme"

Transkript

1 værdi nyt fra Alm. Brand Invest Overvads Overblik: Der er grund til forsigtig optimisme Det betyder Morningstars stjerner Sats på lange æg i porteføljen Det handler ikke kun om at være godhjertet - investeringer i miljø har samme farve som penge 1 / 2009

2 Indhold Kære læser Kom til generalforsamling side 1 Kære læser side 2 Overvads Overblik side 3 Spørg VÆRDI side 6 Morningstar: Hvad står der i stjernerne? side 6 Det handler ikke kun om at være godhjertet side 7 Flere lange æg i porteføljen side 10 Har du taget stilling til udlodning? side 10 Klik forbi side 11 Har finanskrisen gjort dig til en anden investor? side 11 Invest inviterer på tal og traktement Der afholdes ordinær generalforsamling den 16. april På generalforsamlingen vil vi bl.a. gennemgå årsrapporten 2008 og vælge nye medlemmer til bestyrelsen. Herudover vil afdelingsdirektør Bo Overvad fra Alm Brand Markets orientere om den forventede udvikling på de finansielle markeder i Medlemmer fra Jylland, Fyn og øerne inviteres desuden til medlemsmøde 22. april 2009, og vi vil på mødet gennemgå de samme emner som på generalforsamlingen, dog kan der ikke træffes beslutninger på dette møde. Sådan tilmelder du dig generalforsamlingen: Alle navnenoterede medlemmer får en indkaldelse til generalforsamlingen. Indkaldelsen sendes ud den 26. marts 2009, og du kan bl.a. tilmelde dig på vores hjemmeside Sådan tilmelder du dig medlemsmødet i Silkeborg: Alle medlemmer i Jylland og på Fyn og øerne bliver inviteret til medlemsmødet. Invitationen samt en tilmeldingsblanket sendes ud inden udgangen af marts måned. Her finder det sted: Generalforsamlingen finder sted den 16. april 2009 kl på hotel SAS Radisson, 2300 København S. Medlemsmødet finder sted den 22. april 2009 kl i Jysk Musik & Teaterhus, Silkeborg. Velkommen til VÆRDI VÆRDI er det nye navn på vores medlemsblad et nyt navn, der skal vise det, vi gerne vil give dig som investor. Vi vil først og fremmest give dig værdi af dine investeringer, så du får mere ud af dine penge. Det er jo det, Alm. Brand Invest er til for. Og så vil vi også gerne give dig god og ordentlig information om, hvordan vi arbejder, og hvad det er, der foregår på de finansielle markeder. Vi vil gerne give vores viden videre til dig. Alt står i krisens tegn lige nu. Man kan ikke åbne en avis eller fjernsynet uden at støde på krisen. Alle taler om den, og den fylder meget i vores bevidsthed. Særligt opløftende er det ikke. Opløftende er det derimod, at vi for første gang nogensinde ser en koordineret global indsats over for krisen. Der er bred enighed blandt verdens ledere om, at vi kun kommer ud af krisen i fællesskab og ved en fælles indsats. Der gøres rigtig meget. Der laves rentenedsættelser, skattepakker og bankpakker. Alt sammen med henblik på at få gang i væksten igen. I dette nummer kan du læse en artikel med et bud på, hvornår bankpakkerne vil begynde at virke, og hvornår dine investeringer igen vil blive mere værd. Et andet emne, der også fylder meget i debatten, er vores udfordringer med miljøet. Desværre er det nok et emne, vi kommer til at beskæftige os med i mange år i endnu. Det er meget store udfordringer, der ligger hos os, hvis vi vil kunne give kloden videre til næste generation i nogenlunde god stand. I vores afdeling Miljø Teknologi investerer vi i de selskaber, der udvikler miljøteknologi. Det er et af de største vækstområder og vi tror på, at det bliver endnu større. Hvorfor kan du læse inde i bladet. Som noget nyt har vi lavet en brevkasse. Vi vil gerne i dialog med dig, høre din mening om VÆRDI og gerne svare på spørgsmål fra dig. Du er derfor meget velkommen til at skrive til os, hvis der fx. er et finansielt udtryk eller fænomen, du undrer dig over. Det vil vi glæde os til at svare på. Et eksempel på et sådant finansielt fænomen er stjernerne fra Morningstar. Det går vi tættere på i dette nummer af VÆRDI, hvor vi undersøger, hvad de betyder. God læselyst. Ulla Heurlin Direktør Alm. Brand Invest 1 INVEST INVEST 2

3 Overvads Overblik Afdelingsdirektør Bo Overvad, Alm. Brand Markets, har set på de bankpakker, som i disse måneder bliver pakket ud i både danske og udenlandske banker. Deres effekt er så småt ved at vise sig, og Bo Overvad mener derfor, at der er grund til forsigtig optimisme. Læs artiklen og bliv klogere på: Hvornår stiger mine aktier? Hvornår begynder finansmarkederne at blive normale igen? Hvilke tegn skal jeg se efter? Hvornår vil vi begynde at se en effekt af bankpakkerne? Vi kan allerede nu se en mærkbar effekt af de gennemførte bankpakker, både i Danmark og internationalt. Likviditeten er blevet bedre, og prisen for likviditet bankerne imellem er blevet markant lavere end for blot få måneder siden. Er pakker til bankerne nok til at kickstarte økonomien, også globalt set? I kølvandet på bankpakkerne har vi fået nogle meget store finanspolitiske pakker. Deres formål er at afværge de værste konsekvenser af den globale økonomiske nedtur. Specielt lande som USA og Kina har valgt en meget aggressiv linje, hvorimod de europæiske lande holder lidt igen. Der er ingen tvivl om, at pakkerne vil hjælpe. Det tager blot et stykke tid. Mange af de projekter, der sættes i gang, er meget store, og derfor kan der gå mange måneder, før vi kan aflæse effekterne på økonomien. Formålet med bankpakkerne: Hovedformålet med bankpakkerne er at sikre likviditeten og tilliden i banksystemet. I løbet af efteråret 2008 var der meget stor usikkerhed om, hvilke banker der overlevede, og hvem man kunne låne penge til. Bankpakke I havde til formål at sikre indskydernes penge, hvilket er lykkedes. Bankpakke II har til formål fremadrettet at sikre likviditeten i banksektoren og sikre, at bankerne kan fortsætte med at låne ud til både borgere og virksomheder. Sideløbende med de danske pakker er der gennemført lignende ordninger i udlandet, hvilket er med til at sikre stabilitet i det internationale system. Hvornår vil vi se, at aktierne stiger igen? Den generelle holdning blandt økonomer er, at vi ser en forsigtig konjunkturvending i USA i slutningen af 2009 og i Europa i Det er ikke store vækstrater, der tales om, men de er i det mindste positive. Historisk er aktiemarkederne vendt tidligere end konjunkturerne - ca. seks måneder før, så hvis markederne reagerer på samme måde som tidligere, vil vi sandsynligvis se en positiv markedsudvikling i løbet af andet halvår Og verden hvornår begynder den at blive mere normal at se på? Hvor positiv udviklingen på aktiemarkedet bliver, vil afhænge meget af forventningerne til den økonomiske udvikling fremadrettet. Det store spørgsmål er, om de mange pakker er tilstrækkelige til at sparke økonomierne i gang igen, eller om mismodet igen breder sig, når pakkerne løber ud? Vi er forsigtigt optimistiske med hensyn til udviklingen i De finans- og pengepolitiske lempelser, der allerede er gennemført, er meget store. Så hvis det lykkes at stabilisere finanssektoren i løbet af 2009 og 2010, er der en stor chance for, at økonomierne kan vende tilbage til mere normale forhold igen. Man skal blot være opmærksom på, at de meget store beløb, der er brugt, skal betales tilbage igen på et eller andet tidspunkt. Hvad er Bankpakke II? Bankpakke II skal modvirke, at virksomheder og borgere havner i en såkaldt kreditklemme, hvor de ikke kan låne i pengeinstitutterne til sunde projekter. Den samlede Bankpakke II er på 100 mia. kr. Bankerne kan få op til 75 mia. kr. Renten for banker bliver i gennemsnit 10% pr. år. Bankernes økonomi skal være offentlig. Finanstilsynet styrkes. Indskydergarantien hæves til kr. Der kan købes statsgaranti på indskud. Bankernes fradrag af direktørlønninger begrænses. Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet. Vi er forsigtigt optimistiske 3 INVEST INVEST 4

4 ...fortsat Spørg værdi Hvilke konkrete ting, skal vi kigge efter, hvis vi vil se tegn på, at verden er ved at stabilisere sig? I første omgang vil jeg rette blikket mod USA og Kina. Det er de to steder, vi har set de største stimuli, og derfor bør det også være herfra, de første positive meldinger kommer. Faktisk kan vi allerede nu se positive meldinger fra Kina. Kollapset i den internationale samhandel har været overraskende stort. Derfor vil selv svagere tegn på stigende handel også være positive, det være sig både handel med råvarer og stigende fragt. Sidst men ikke mindst - forbrugerne. Privatforbruget udgør en meget stor del af BNP. Bliver forbrugerne mere positive i deres holdning til fremtiden, vil forbruget begynde at stige igen. Lars Bacher, afdelingsdirektør, aktieafdelingen Har du tjek på forskellen på afkast og udbytte, og ved du, hvad Morningstars stjerner dækker over? Så ved du mere end din nabo. De fleste mennesker aner det nemlig ikke, men det er der råd for. Du kan skrive til os. Vi ved, at indsigt giver værdi derfor tager vi gerne dit spørgsmål op. Har du et emne, du ønsker at få belyst, er du velkommen til at sende en mail til: Vi modtager gerne ris, ros og forbedringsforslag til VÆRDI. Overblik: hvordan opstod finanskrisen? 1. Ejendomsmarkedet og usunde lån Priserne på ejendomsmarkedet havde nået et uholdbart højt niveau, boblen på boligmarkedet brast, og det ramte de banker, der havde givet uholdbare lån. I dag falder boligpriserne stadig, men en udjævning synes at være på vej. Nogle usunde banker er i mellemtiden bukket under. 2. Kreditkrise og manglende tillid Bankerne fik mistillid til hinanden, og derfor blev det dyrere for bankerne at låne penge. Det såkaldte fundingmarked frøs til is. Det er denne tillid, som en redningsplan i USA skal forsøge at genoprette. Det samme forsøges i Danmark og over resten af Europa, Rusland og Canada. 3. Økonomisk krise Det betyder, at folk holder på pengene, og derfor stiger arbejdsløsheden. Konsekvenserne af finanskrisen er bl.a. stigende arbejdsløshed og faldende aktiekurser. Værd at vide Om betydningen af Morningstars stjernesystem: Morningstars stjerner viser, hvor godt en afdeling har klaret sig i forhold til tilsvarende afdelinger. Danske afdelinger rates ikke kun i forhold til hinanden, men også mod alle andre afdelinger i hele Europa i deres respektive kategorier. Fra en til fem stjerner Morningstar Rating giver afdelingerne et sted mellem en og fem stjerner, hvor fem er bedst. Antallet afspejler, hvor godt et afkast en afdeling har leveret, sammenlignet med tilsvarende afdelinger i hele Europa, og korrigeret for risiko og omkostninger. Afdelingen Alm. Brand Invest Mix Pension har i øjeblikket fire stjerner, og det samme har Alm. Brand Invest Aktier Fire stjerner betyder, at afdelingen gør det særdeles godt, og at den er placeret blandt de bedste i Europa. Sammenlagt er der p.t afdelinger i Morningstars europæiske database. "The sun is but a morning star Henry David Thoreau Når Morningstar skal vurdere en enkelt afdeling, laver firmaet en vægtet analyse af samtlige papirer i afdelingen. Morningstar vurderer ikke kun afkastet, men også risiko og omkostninger, og sammenligner så med alle andre europæiske afdelinger i samme kategori. Hvorfor navnet Morningstar? Egentlig kunne Joe Mansueto, manden bag Morningstar, have kaldt sin virksomhed for Finansiel InvesteringsService (FIS). Men han var flittig læser af den amerikanske forfatter Henry David Thoreau og særligt af hans digt Walden. En sans for branding og en strofe fra det pågældende digt inspirerede Mansueto til navnet Morningstar. Det var denne linje: "The sun is but a morning star (Solen er blot en morgenstjerne). Inspirationen fik han en dag i begyndelsen af erne, og siden er Joe Mansueto blevet stenrig på at tildele stjerner til verdens investeringsforeninger. 5 INVEST INVEST 6

5 Det handler ikke kun om at være godhjertet Finanskrisen har fået mange virksomheder til at skrue ned for klimabestræbelserne, men det er en kortsigtet panikløsning, siger direktør i Alm. Brand Invest, Ulla Heurlin. Miljø og klima handler nemlig ikke bare om at være trendy, grøn og god, men også om profit og bundlinje. To ord, som aldrig bliver umoderne for en investor. Af Anne Sophia Hermansen For kun få år siden konkurrerede mange danske virksomheder om at have de flotteste klimastrategier, og der blev planlagt masser af investeringer i grøn energi. Men det billede er nu vendt. Mange virksomheder er presset af finanskrisen, og energipriserne er p.t. så historisk lave, at det økonomiske incitament til at skrue ned for energien er blevet mindre. Mange slagter i øjeblikket deres klimastrategier, og det betragter jeg som en kortsigtet, panikagtig reaktion, siger Ulla Heurlin, direktør for Alm. Brand Invest. Hun understreger, at det kun er et spørgsmål om tid, før energipriserne igen ryger i vejret. Sidste år kostede en tønde olie 147 dollars, mens den i øjeblikket kun koster 35 dollars. Begge dele er unormale og udtryk for turbulensen på de finansielle markeder. Vi forventer, at prisen vil stabilisere sig på dollars, når finanskrisen i løbet af 2009 og 2010 begynder at løje af, og så vil virksomhederne igen begynde at se på deres energiforbrug, siger hun. Når jeg tænker på klima, tænker jeg på det som et af de mest oplagte investeringsområder. Afdeling Miljø Teknologi Investeringer i selskaber, hvor mindst 50 % af omsætningen skal stamme fra miljøteknologi Langsigtede investeringer Forventning om et højere afkast over tid Sektor, der vokser mere end andre sektorer Investering i selskaber over hele verden; international spredning Fokus på kommercielt anvendelige produkter Mere end vindmøller; også spildevandsrensning, affaldshåndtering og forureningsbekæmpelse Nul flip Mens klimaspørgsmålet i øjeblikket er trådt i baggrunden for mange virksomheder, er det i stedet trådt i forgrunden for investorerne. Mange betragter klima som et imageplejende overskudsfænomen, men når jeg tænker på klima, tænker jeg på det som et af de mest oplagte investeringsområder. Det vil være der, der er omkostningskroner Ulla Heurlin at spare for virksomheder, siger hun og uddyber, at virksomheder, der tænker i klima, vil få en konkurrencefordel, blandt andet i kraft af nedbragte omkostninger. I dag er det hverken flippet eller Georg Gearløsagtigt at bruge alternativ energi, faktisk er det økonomisk fornuft, fordi det er billigere. Penge i at tænke grønt Dette vil også gøre det mere attraktivt for investorer at sætte deres penge i virksomheder, som lever af at gøre verden til et mere miljøvenligt sted. Simpelthen fordi efterspørgslen på deres varer vil stige. Sådan udvælger vi Afdelingen rådgives og forvaltes af det engelske rådgivningsfirma Impax Impax er førende rådgivere inden for investeringer i miljøteknologi Impax har 15 års erfaring med investeringer inden for miljøteknologi Aktier udvælges på baggrund af forskningsanalyser og økonomiske nøgletal Bred portefølje i selskaber med afprøvet forretningsmodel, sund økonomi og stabil indtjening Fokus på indtjeningsmulighederne Læs mere om miljøteknologi på 7 INVEST INVEST 8

6 ...fortsat Flere lange æg i porteføljen - tre råd til dig om investeringer Vi så også, at miljø og klima var oppe under forhandlingerne i forbindelse med den seneste skattereform at miljøbelastning skal beskattes hårdere og hvis vi tænker videre på den tendens, tror jeg ikke, det er utænkeligt, at vi om nogle år som privatpersoner vil få fradrag i skatten, hvis vi indretter os grønt. Selskaber vi tror på: NIBE Industrier Geometriske pumper og pumper til biobrændsel og andre energibesparende produkter Markedsleder i EU Voksende marginer Stærk organisk vækst ABENGOA Genbrug, biobrændsel og forbrugssoftware Stærk position i et vækstmarked Store indtjeningsmuligheder Stordriftsfordele Så det handler ikke bare om at være godhjertet. Der er masser af økonomisk fornuft i at investere i virksomheder, der beskæftiger sig med alternativ energi, med at udvinde jordvarme, udnytte solenergi, udvikle måleinstrumenter til tilpasning af energiforbrug og så videre. Itron Inc. Bred portefølje af måleinstrumenter og software, der hjælper energiselskaber og vandværker med at optimere levering og forbrug af vand og energi Omkostningsstyring Opererer på et stærkt voksende marked i USA Har en stærk ledelse Der er skrevet adskillige reolmetre om, hvordan du bedst investerer. Vi vil bare nøjes med at give dig tre korte råd: 1. Læg ikke alle dine æg i én kurv Det klassiske råd Spred din risiko er nærmest blevet forgyldt under finanskrisen. Spred din risiko på aktie- og obligationsafdelinger og sæt ikke alle dine sparekroner på et enkelt selskab eller et bestemt marked. Som den amerikanske investor og mangemillionær Warren Buffett har udtrykt det: En investor behøver blot at gøre nogle ganske få ting rigtigt, så længe han eller hun undgår at begå en stor fejl." 2. Tænk laaangsigtet Finanskrisen bliver i øjeblikket nævnt gennemsnitligt 40 gange daglig i danske medier. Aktierne kører op og ned, og det er vanskeligt ikke at køre med som investor. Men pas på med panik. Som investor er det vigtigt at tænke langsigtet, når du investerer. Køb gode aktier til gode priser og hold fast på dem eller sagt på Warren Buffettsk: Min favoritperiode at holde fast på en aktie? For evigt! 3. Få tjekket din portefølje og dig selv Medmindre du er Warren Buffett, så ring og få et møde med din rådgiver har været et unaturligt hårdt år for aktiemarkederne, og de store udsving har med al sandsynlighed også påvirket din portefølje. Måske skal du have ændret på fordelingen mellem aktier og obligationer, nu hvor aktiekurserne er faldet så meget. Måske trænger du bare til en snak om, hvordan du skal investere fremover. Du giver også årligt din bil et serviceeftersyn, gør det samme med dine penge. Har du taget stilling til udlodning? På generalforsamlingen den 16. april 2009 vil bestyrelsen indstille, at der foretages udlodninger. Beløbene går fra dine investeringer, og din investeringsprofil kan blive forandret. Derfor er det vigtigt, at du tager stilling til, hvad du vil bruge de udloddede beløb til. Mere konkret vil udlodningerne blive foretaget ved, at de udloddede beløb sættes kontant ind på den konto, der er knyttet til det depot, som investeringsforeningsbeviserne ligger i. Typisk vil beløbene stå på kontoen et par dage efter generalforsamlingen. Hvis du er i tvivl om konsekvenserne for dine investeringer, vil det være en god idé, at du aftaler et møde med din rådgiver. Din rådgiver kan hjælpe dig, så du bliver ved med at have de investeringer, der passer bedst til netop dig og dine ønsker og behov. 9 INVEST INVEST 10

7 ALM. sund FORnuFT 1 Klik forbi AlM. BrAnd Invest Nyhedsbrev 2 / vores hjemmeside på adressen og find nyttige informationer for dig som medlem i Alm. Brand Invest ALM. BRAND invest MiDteRMoLeN københavn ø CvR-NR Eksempelvis kan du Se dagens kurser Følge dine investeringer Finde en skattevejledning Læse om de forskellige afdelinger Få tilsendt VÆRDI elektronisk Læse en månedlig analyse af markedet Finde foreningens regnskaber og selskabsmeddelelser Finde spørgsmål og svar om afdelinger, jura, etik, afkast og omkostninger Se rådgiveren for dine investeringer og læse om hans baggrund og strategi Når der går panik i pengene I virkeligheden egner vi os ikke til at investere Investorer bliver mere forsigtige ALM. BRAND invest ÅRSRAPPORT ALM. BRAND INVEST ÅRSRAPPORT 2008 Har finanskrisen gjort dig til en anden investor? Hvis du er i tvivl om, hvad finanskrisen har betydet for dine investeringer, er det en god ide at tale med din bankrådgiver. Måske har din investeringsprofil også ændret sig, så det nu er andre investeringsafdelinger, der er attraktive for dig. Du kan her se en oversigt over, hvor din nærmeste Alm. Brand Bank filial ligger. ESBJERG Skolegade Esbjerg Tlf HELLERUP Strandvejen Hellerup Tlf HILLERØD Slotsgade Hillerød Tlf HORSENS Torvet Horsens Tlf HØRSHOLM Hovedgaden Hørsholm Tlf KOLDING Rendebanen Kolding Tlf KØBENHAVN Rådhuspladsen København V Tlf KØGE Torvet Køge Tlf LYNGBY Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Tlf NÆSTVED Jernbanegade Næstved Tlf ODENSE Vestergade Odense C Tlf ROSKILDE Støden Roskilde Tlf RØNNE Store Torvegade Rønne Tlf SILKEBORG Vestergade Silkeborg Tlf SLAGELSE Gl. Torv Slagelse Tlf SVENDBORG Ramsherred 2, Torvet 5700 Svendborg Tlf VEJLE Søndergade Vejle Tlf VIBORG Sct. Mathias Gade Viborg Tlf AALBORG Ved Stranden Aalborg Tlf ÅRHUS H.H. Seedorffs Stræde Århus C Tlf _ Invest l l l Alm. Brand Marketing Alm. Brand Invest Midtermolen 7 Telefon: København Ø

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Alm. Brand Invest Nyhedsbrev

Alm. Brand Invest Nyhedsbrev Alm. Brand Invest Nyhedsbrev 2 / 2008 ESBJERG Skolegade 50 6700 Esbjerg Tlf. 76102470 HORSENS Torvet 24 8700 Horsens Tlf. 76252670 LYNGBY Lyngby Hovedgade 10 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45267370 ROSKILDE Støden

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens?

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens? værdi nyt fra Alm. Brand Invest Overvads overblik Grækenland: Sol, strand og snart bankerot? Hvem bestyrer dine penge? Mød bestyrelsen i Alm. Brand Invest Alt andet end pension Om hvordan vi bruger skattelettelserne

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Danskerne er vi lde med danske aktier. Alm. Brand udsteder obligationer med statsgaranti

Danskerne er vi lde med danske aktier. Alm. Brand udsteder obligationer med statsgaranti v æ r d i Danskerne er vi lde med danske aktier Alm. Brand udsteder obligationer med statsgaranti Overvads Overblik om hvorfor Danmark (snart) ikke er blandt verdens rigeste lande Makroøkonomisk analyse:

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Investor afværger tab med hjemmestrikket model

Investor afværger tab med hjemmestrikket model MANDAG 20. OKTOBER NR. 202 / 2014 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Investor afværger tab med hjemmestrikket model Med en egenudviklet model har

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V N R. 1 / 2 0 0 7 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V N R. 1 / 2 0 0 7 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V NR. 1 / 2007 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E ALM. BRAND INVEST NYHEDSBREV NR. 1 / 2007 Direktionen Orienterer / af direktør Ulla

Læs mere

Diamanter er en god alternativ investering

Diamanter er en god alternativ investering MANDAG 5. JANUAR NR. 2 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Diamanter er en god alternativ investering Efterspørgslen stiger på de små smukke

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Sæt dine passiver i aktivering

Sæt dine passiver i aktivering FORMUEPLEJE Sæt dine passiver i aktivering Får du nok ud af din formue? Nykredit tilbyder nu formuepleje, hvor du også kan investere midler fra virksomhedsordningen. Nu har du mulighed for at investere

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Lyspunkter i en usikker tid

Lyspunkter i en usikker tid NORDEA PRIVATE BANKING PRIVATE BANKINGNYT MAJ 2012 Lyspunkter i en usikker tid Efter en solid start på året er usikkerheden for en stund vendt tilbage. Vi vurderer, at den globale økonomi er på vej i den

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Bliv bedre til at investere

Bliv bedre til at investere liv bedre til at investere Hvad der er godt og skidt at sætte sparepenge i lige nu, giver børseksperten Lars Tvede et par bud på her. På flere områder ser han både store trusler og muligheder. Juni 2012

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Bankdirektør Anders Jensen Disposition Dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Hvad kendetegner dansk landbrug? Landbrugets betydning for

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere