Aalborg-undersøgelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg-undersøgelsen"

Transkript

1 IP. Nr Int. Nr. Aalborg-undersøgelsen Us. nr September-oktober

2 Tekst 1. Først vil jeg gerne stille dig nogle baggrundsspørgsmål. A. Hvor gammel er du? Skriv antal år B. Er du mand eller kvinde? Mand 1 Kvinde 2 1. Er du gift eller samlevende? (her kan være homoseksuelle par) Formateret Ja, gift 1 Ja, samlevende 2 Nej, er enlig 3 2. Er der børn, under 18 år i din husstand? Med det mener jeg børn, der bor mindst halvdelen af tiden hos dig, og som du har en forældrerolle over for? Ja 1 Nej 2 gå til filter 1 3. Hvor mange børn under 18 bor der i din husstand? Skriv antal Filter 1 Hvis over 38 år i spm A gå til spm 4 Ellers gå til spm 4b 4. Har du voksne børn, dvs. børn over 18 år? Ja 1 Nej 2 4. B. Hvor længe har du boet i Aalborg? Antal år: 2

3 5. Er du vokset op i Aalborg Kommune, anden kommune i Nordjylland, anden kommune i Danmark, eller i udlandet? (med Aalborg kommune menes de nuværende kommunegrænser. Hvis vokset op flere steder, vælg det sted vedkommende boede da han/hun var 15 år.) I Aalborg 1 gå til filter 2 I anden kommune i Nordjylland 2 gå til filter 2 Andet sted i Danmark 3 gå til filter 2 I udlandet 4 6. I Hvilket land? Grønland 1 Færøerne 2 Andet nordisk land 3 andet vesteuropæisk land 4 Østeuropa inkl. Jugoslavien 5 mellemøsten, inklusiv Tyrkiet 6 I andet land i Asien 7 Afrika 8 Mellem- og Sydamerika, Caribien 9 USA, Canada eller Australien 10 Andet 11 Filter 2 Hvis kode 1 eller 2 i spm 1 gå til spm 7 Ellers gå til spm 8 7. Er din ægtefælle/samlever vokset op i Aalborg Kommune, anden kommune i Nordjylland, anden kommune i Danmark, eller i udlandet? (Med Aalborg kommune menes de nuværende kommunegrænser. Hvis vokset op flere steder, vælg det sted vedkommende boede da var 15 år.) Aalborg 1 Anden kommune i Nordjylland 2 Anden kommune i Danmark 3 I udlandet 4 8. Hvad med dine forældre: Hvor er de vokset op henne. Du kan igen svare: Aalborg Kommune, anden kommune i Nordjylland, anden kommune i Danmark, eller i udlandet? (Med Aalborg kommune menes de nuværende kommunegrænser. Hvis vokset op flere steder, vælg det sted vedkommende boede da var 15 år.) 8.a. Mor Aalborg 1 gå til 8.c. Anden kommune i Nordjylland 2 gå til 8.c. Anden kommune i Danmark 3 gå til 8.c. I udlandet 4 3

4 8.b. I hvilket land er din mor vokset op? Grønland 1 Færøerne 2 Andet nordisk land 3 andet vesteuropæisk land 4 Østeuropa inkl. Jugoslavien 5 mellemøsten, inklusiv Tyrkiet 6 I andet land i Asien 7 Afrika 8 Mellem- og Sydamerika, Caribien 9 USA, Canada eller Australien 10 Andet 11 8.c. Far Aalborg 1 gå til filter 3 Anden kommune i Nordjylland 2 gå til filter 3 Anden kommune i Danmark 3 gå til filter 3 I udlandet 4 8.d. I hvilket land er din far vokset op? Grønland 1 Færøerne 2 Andet nordisk land 3 andet vesteuropæisk land 4 Østeuropa inkl. Jugoslavien 5 mellemøsten, inklusiv Tyrkiet 6 I andet land i Asien 7 Afrika 8 Mellem- og Sydamerika, Caribien 9 USA, Canada eller Australien 10 Andet 11 Filter 3 Hvis kode 1-3 i spm 5 gå til spm 9 Ellers gå til tekst 2 9. Under din opvækst boede du da længst tid i eller lige udenfor en storby (dvs. København, Odense, Århus, Aalborg)/ i en mellemstor eller mindre by / på landet eller i en landsby? (hvis flere steder, vælg da bosted dengang var15 år) I eller ved en storby 1 I en mellemstor eller mindre by 2 4

5 På landet eller i landsby 3 Tekst 2. Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål om dit forhold til Aalborg by 10. Først vil jeg bede dig nævne de to steder (byer eller bydele) i Aalborg, hvor du bedst kunne tænke dig at bo og herefter de to steder, som du mindst kunne tænke dig at bo i? (hvis tvivl om hvad Aalborg omfatter, svar Aalborg kommune ) Bedste sted: Næst bedste sted: Næst dårligste sted: Dårligste sted: 11. Jeg vil nu nævne nogle steder og begivenheder i Aalborg. For hver af disse beder jeg dig svare om du inden for de sidste tre år er kommet der flere gange, enkelte gange (1-2) eller aldrig? (svarkategorier: 1 flere gange, 2 enkelte gange 3 aldrig 8 Kender ikke/ved ikke) a. I Aalborgs zoologiske have b. I Tivoliland c. På Nordjyllands Kunstmuseum d. Til koncert med Aalborg Symfoniorkester e. Til Aalborgs Jazz festival ( Den blå festival ) f. Til Aalborgs opera festival g. På Aalborg Teater h. Deltaget i Aalborgs karnevalsoptog i. Til en af AaBs kampe - fodbold, herrehåndbold eller ishockey j. Til en af Aalborg Damehåndbolds kampe k. På travbanen l. Til aftenskole (inklusiv Åbent Universitet) m. I kirke, missionshus, moské eller andet religiøst forsamlingssted andet end til barnedåb, bryllupper og begravelser? 12. Jeg skal nu fremsætte nogle påstande om Aalborg og Aalborgensere og bede dig tilkendegive din mening om hver enkelt påstand. Du har følgende svarmulighederne: Helt enig, overvejende enig, hverken enig eller uenig, overvejende uenig, helt uenig. (Svarkategorier i spørgsmålet) a. Aalborgensere er imødekommende og gæstfrie. b. Aalborg er blevet for stor. c. Jeg føler mig til tider utryg, når jeg færdes i Aalborg d. Man kan stole mere på en aalborgenser end på en københavner. e. Jeg er stolt over at være fra Aalborg. f. Jeg er stolt over at være dansker. 5

6 Tekst 3. Nu vil jeg stille dig nogle spørgsmål om din nuværende beskæftigelse. 13. Hvad er din nuværende hovedbeskæftigelse? I arbejde som selvstændig 01 I arbejde som medhjælpende ægtefælle 02 I arbejde som funktionær, Tjenestemand 03 I arbejde som faglært arbejder 04 I arbejde som ufaglært arbejder 05 Studerende 06gå til spm 18 Værnepligtig 07 gå til spm 16 På orlov 08 gå til spm 16 Arbejdsløs 09 gå til spm 16 Under revalidering, aktivering eller andet arbejdstiltag 10 gå til spm 16 På efterløn/overgangsydelse 11 gå til spm 16 På førtidspension 12 gå til spm 16 På alderspension 13 gå til spm 16 Hjemmearbejdende 13.B. Helt konkret, hvad er din beskæftigelse: Skriv hvad: Filter 3B. Hvis kode 01 eller 02 i spm. 13, gå til spm 15. Ellers gå til spm Er du privat eller offentlig ansat? Privat 1 Offentligt 2 Mellemform Der har været meget tale om Aalborgs højteknologiske virksomheder, med satsning på informations- og kommunikationsteknologi. Arbejder du indenfor en sådan virksomhed? Ja 1 Nej 2 Delvis 3 Gå derefter til spørgsmål Hvad var din sidste hovedbeskæftigelse? Skriv hvad: 6

7 17. Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? Folkeskole afsluttet efter klasse eller realeksamen 01 HF eller studentereksamen 02 Tekniske skoler 03 HH 04 Faglig uddannelse 05 Kort videregående uddannelse (under tre år) 06 Mellemlang videregående uddannelse (mindst3, under5 år) 07 Lang videregående uddannelse (mindst fem år) ) 08 Andet Hvilken uddannelse er du i gang med? Gå derefter til filter klasse 01 HF eller studentereksamen 02 Tekniske skoler 03 HH 04 Faglig uddannelse 05 Kort videregående uddannelse (under tre år) 06 Mellemlang videregående uddannelse (mindst3-under5 år) 07 Lang videregående uddannelse (mindst fem år) ) 08 Andet 09 Filter 4. Hvis kode 07 eller 08 i spørgsmål 17 eller kode 07 eller 08 i spørgsmål 18, så gå til spørgsmål 19. Ellers gå til filter Hvilket fagområde vil du sige, at du har en uddannelse inden for eller er ved at få en uddannelse inden for? (interviewer må godt foreslå, i de tilfælde svaret synes oplagt) Humaniora (fx sprog, psykologi, filosofi, musikvidenskab) 01 Økonomiske- administrative juridiske fag 02 Andre samfundsfag (fx journalist, socialrådgiver, sociolog) 03 Sundhedsvidenskab (fx læge, sygeplejersker, jordemoder, farmaceut) 04 Teknik- og naturvidenskab (fx ingeniør, arkitekt, matematiker) 05 Pædagogik (fx folkeskolelærer, pædagog) 06 Jordbrugs- og fiskeriuddannelse (fx agronom) 07 Kreative fag (fx kunstmaler, skuespiller, design, musiker) 08 Militære fag 09 Kan ikke placere sig i nogle af de opstillede fagområder 10 Filter 5. Hvis kode 1 eller 2 i spørgsmål 1, gå til spm 20. Ellers gå til spm 21 7

8 20. Hvad er din ægtefælles/samlevers højeste fuldførte uddannelse? Folkeskole afsluttet efter klasse eller realeksamen 01 HF eller studentereksamen 02 Tekniske skoler 03 HH 04 Faglig uddannelse 05 Kort videregående uddannelse (under tre år) 06 Mellemlang videregående uddannelse (3-5 år) 07 Lang videregående uddannelse (mindst fem år) ) 08 Andet B Og hvad er din ægtefælles/samlevers nuværende hovedbeskæftigelse? I arbejde som selvstændig 01 I arbejde som medhjælpende ægtefælle 02 I arbejde som funktionær, Tjenestemand 03 I arbejde som faglært arbejder 04 I arbejde som ufaglært arbejder 05 Studerende 06 gå til spm 21 Værnepligtig 07 gå til spm 21 På orlov 08 gå til spm 21 Arbejdsløs 09 gå til spm 21 Under revalidering, aktivering eller andet arbejdstiltag 10 gå til spm 21 På efterløn/overgangsydelse 11 gå til spm 21 På førtidspension 12 gå til spm 21 På alderspension 13 gå til spm 21 Hjemmearbejdende 20.C. Helt konkret, hvad er din ægtefælles/samlevers beskæftigelse: Skriv hvad: 21. Hvad er/var din mors højeste fuldførte uddannelse? (eventuelt adoptivmor eller stedmor) Folkeskole afsluttet efter klasse eller realeksamen 01 HF eller studentereksamen 02 Tekniske skoler 03 HH 04 Faglig uddannelse 05 Kort videregående uddannelse (under tre år) 06 Mellemlang videregående uddannelse (mindst3-under5 år) 07 Lang videregående uddannelse (mindst fem år) ) 08 Andet 09 Ved ikke 88 8

9 22. Hvad er/var din fars højeste fuldførte uddannelse? (eventuelt adoptivfar eller stedfar) Folkeskole afsluttet efter klasse eller realeksamen 01 HF eller studentereksamen 02 Tekniske skoler 03 HH 04 Faglig uddannelse 05 Kort videregående uddannelse (under tre år) 06 Mellemlang videregående uddannelse (mindst3-under5 år) 07 Lang videregående uddannelse (mindst fem år) ) 08 Andet 09 Ved ikke Hvilken beskæftigelse havde din far, dengang du var 15 år? (Hvis far allerede var død eller pensionist, spørg til sidste beskæftigelse. Hvis far ukendt spørg til mors beskæftigelse) I arbejde som selvstændig 01 I arbejde som medhjælpende ægtefælle 02 I arbejde som funktionær, Tjenestemand 03 I arbejde som faglært arbejder 04 I arbejde som ufaglært arbejder 05 Studerende 06 gå til filter 6 På orlov 07 gå til filter 6 Arbejdsløs 08 gå til filter 6 Under revalidering, aktivering eller andet arbejdstiltag 9 gå til filter 6 På efterløn/overgangsydelse 10 gå til filter 6 På førtidspension 11 gå til filter 6 På alderspension 12 gå til filter 6 Hjemmearbejdende 13 gå til filter 6 23.B Hvad var din fars beskæftigelse helt konkret? Skriv hvad: Filter 6 Hvis kode 1 i spørgsmål 4 gå til spm 24 Ellers gå til spm Når det gælder dine voksne børn, vil jeg også gerne vide hvad dit ældste barn laver nu? (hvis svar af typen arbejdsløs ingeniør eller ingeniør på barselsorlov, skriv ingeniør ) I arbejde som selvstændig 01 I arbejde som medhjælpende ægtefælle 02 9

10 I arbejde som funktionær, Tjenestemand 03 I arbejde som faglært arbejder 04 I arbejde som ufaglært arbejder 05 Studerende 06 gå til spm. 25 Værnepligtig 07 gå til spm. 25 På orlov 08 gå til spm. 25 Arbejdsløs 09 gå til spm. 25 Under revalidering, aktivering eller andet arbejdstiltag 10 gå til spm. 25 På førtidspension 11 gå til spm. 25 Hjemmearbejdende B. Hvad er dit ældste barns beskæftigelse helt konkret? Skriv hvad: Filter 6B. Hvis spm 13 er kode 11-12, gå til spm 26. Ellers gå til spm Hvor mange jobs har du haft inden for de sidste 3 år? Skriv antal Filter 7. Hvis spm 13 er kode gå til spørgsmål 26 Ellers gå til filter Ca. hvor mange timer arbejder du i en almindelig arbejdsuge? 50mindst 60 timer 1 mindst 50, men mindre end 60 timer 2 mindst 45 timer men mindre end 50 timer 3 mindst 40 men mindre end 45 timer 4 mindst 35 timer men mindre end 40 timer 5 mindst 25 timer men mindre end 35 timer 6 under 25 timer 7 Filter 8 Hvis kode 1-2 i spm 1 og kode i spm 20b gå til spm 27. Ellers gå til spm Ca.. hvor mange timer arbejder din ægtefælle/samlever i en almindelig arbejdsuge? mindst60 timer 1 mindst 50, men mindre end 60 timer 2 mindst 45 timer men mindre end 50 timer 3 mindst 40 men mindre end 45 timer 4 mindst 35 timer men mindre end 40 timer 5 mindst 25 timer men mindre end 35 timer 6 under 25 timer Har du nogensinde været arbejdsløs i mere end 6 måneder? 10

11 Ja 1 antal gange Nej 2 Filter 9 Hvis kode i spm 13 gå til spm 29 Ellers gå til spm Jeg vil nu komme med en række udsagn og bede dig svare på, i hvilken grad udsagnene passer på dig og din arbejdssituation. Du har følgende svarmuligheder: passer i høj grad, passer i nogen grad, passer i mindre grad / passer slet ikke) (svarkategorier i spm) a. Jeg kan selv bestemme, hvilke arbejdsopgaver jeg skal udføre. b. Jeg kan selv bestemme over mine arbejdstider. c. Blandt mine arbejdsopgaver er at lede andres arbejde. d. Jeg foretager ofte udenlandsrejser i forbindelse med mit arbejde. (ofte = mindst 2 gange sidste år.) e. Jeg føler ofte, at kravene fra mit arbejdssted går udover mit familieliv og privatliv. f. Jeg er så glad for at arbejde, at jeg selv hvis jeg vandt en masse penge i Lotto - ville blive ved med at arbejde. Filter 9A. Hvis kode i spm. 13, gå til 29 j. Ellers gå til spm 29 g. g. Mine lønforhold er noget min fagforening forhandler med min arbejdsgiver, og ikke noget jeg forhandler selv. h. Jeg ville gerne have en mere ledende stilling end jeg har nu i. Jeg er til tider bange for at miste mit arbejde Gå derefter til spm 30 Filter 9 B. Hvis kode i spm. 13, gå til 30. Ellers gå til spm 29. j. j. Jeg er til tider bange for at min virksomhed skal gå konkurs. 30. Man taler nogen gange om forskellige samfundsklasser: arbejderklassen, middelklassen og overklassen. Hvis nu du skulle placere dig i en af de her tre kategorier, hvilken ville du så sige, at du hører hjemme i? arbejderklassen 01 middelklassen 02 overklassen 03 ønsker ikke at placere sig 04 Tekst 4. Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål til dine venner og omgangskreds samt til foreningsmedlemskaber. 11

12 31.A Hvis du tænker på dine to nærmeste venner, er de så vokset op i Aalborg Kommune, anden kommune i Nordjylland, anden kommune i Danmark, eller i udlandet? (Med Aalborg kommune menes de nuværende kommunegrænser. Hvis vokset op flere steder, vælg det sted vedkommende boede da var 15 år.) 31. b. Ven 1: Ålborg 1 Anden kommune i Nordjylland 2 Anden kommune i Danmark 3 I udlandet 4 Har ingen venner 5 31.c. Ven 2: Ålborg 1 Anden kommune i Nordjylland 2 Anden kommune i Danmark 3 I udlandet 4 Har ingen venner Hvis du tænker på dine to nærmeste venners uddannelsesmæssige baggrund. Hvad er da deres højeste fuldførte uddannelse? 32.a. Første ven: Folkeskole afsluttet efter klasse eller realeksamen 01 HF eller studentereksamen 02 Tekniske skoler 03 HH 04 Faglig uddannelse 05 Kort videregående uddannelse (under tre år) 06 Mellemlang videregående uddannelse (3-5 år) 07 Lang videregående uddannelse (mindst fem år) ) 08 Andet 09 Har ingen venner 10 Ved ikke b. Anden ven Folkeskole afsluttet efter klasse eller realeksamen 01 HF eller studentereksamen 02 Tekniske skoler 03 HH 04 Faglig uddannelse 05 Kort videregående uddannelse (under tre år) 06 Mellemlang videregående uddannelse (3-5 år) 07 Lang videregående uddannelse (mindst fem år) ) 08 Andet 09 12

13 Har ingen venner 10 Ved ikke Er der i din familie eller omgangskreds personer: (svarkategorier ja/nej) 1) Som vil kunne hjælpe dig med at finde et job, hvis det bliver nødvendigt? 2) Som vil kunne låne dig et større pengebeløb, hvis du skulle få brug for det (20.000kr.?) 3) Som sidder i en høj stilling i Aalborgs erhvervsliv, i Aalborgs offentlige administration, eller i Aalborgs politiske liv? 34. Har du nogen tillidspost i en forening eller forældrebestyrelse? Ja 1 Nej Er du medlem af eller tilknyttet følgende forening eller gruppe: (svarkategorier ja/nej) a. Et politisk parti eller en politisk forening b. En religiøs organisationstatskirken, som f eks en menighed eller en frikirke? (ikke Folkekirken) c. En humanitær hjælpeorganisation (Røde kors, Folekirkens Nødhjælp, Amnesty International osv.) d. En miljøværns eller naturfredningsforening? e. En loge, som Lions, Rotary, Round Table, Frimurerlogen, Wise Men s Club eller andet? f. Spejderbevægelsen? g. Hjemmeværnet? h. Aalborg Skydelaug? i. En kulturforening, for eksempel et sangkor, en teatergruppe eller en kunstforening? Tekst 5 Nu vil jeg stille dig nogle spørgsmål om dine medievaner og kulturforbrug. 36. Læser du regelmæssigt avis. (Regelmæssigt = minimum to gange om ugen for dagsaviser, hver 2. uge for ugeaviser) Ja 1 Nej 2 gå til spm 37 13

14 36.a Hvilken eller hvilke? (svarkategori ja hele vejen ned) A.A. Nordjyske Stiftstidende ( Stiften ) B.B. Gratisaviser/husstandsomdelte lokalaviser C.C. Politiken D.D. Information E.E. Weekendavisen F.F. Jyllandsposten G.G. Berlingske Tidende H.H. Børsen I.I. BT J.J. Ekstrabladet K.K. Kristeligt Dagblad L.L. Andre danske aviser M.M. Engelsksprogede aviser N.N. Andre udenlandske aviser Formateret: Punktopstilling 37. Er der nogle blade eller magasiner, du læser regelmæssigt? (Regelmæssigt = mindst hver anden gang, de udkommer) Ja 1 Nej 2 gå til spm a. Hvilket eller hvilke? (svarkategori ja hele vejen ned.) A.A. Appetize (Husstandsomdelt Aalborgmagasin) B.B. Biler, Både og Fly (fx Bilmagasinet, Bil køb og salg, nyt om biler, BÅDnyt) C.C. Børn (fx Vi forældre, Vores Børn, Forældre & Børn, Gravid) D.D. Computer, Teknik og Videnskab (fx Computerworld, Illustreret Videnskab) E.E. Dameblade (fx Alt for damerne, Femina, Ugebladet Søndag, Q) F.F. Erotiske/pornografiske blade (fx Tidens kvinder, M!, Rapport, PS) G.G. Familieugeblade (fx Familiejournalen, Ude & Hjemme, Hjemmet, Hendes Verden) H.H. Fagforeningsblade I.I. Forbrugermagasiner (fx Samvirke, Tænk og test..) J.J. Helseblade (fx Helse, I form, Månedsbladet slank) K.K. Hus, Have og Mad (fx Antik & Auktion, BoBedre, Boligmagasinet, Mad & Bolig) L.L. Håndarbejds-/Gør-det-selvblade (fx Gør det selv i hjemmet) M.M. Kulørte ugeblade (fx Billed-Bladet, Se & Hør, Her & Nu, Kig ind) N.N. Livsstil og Mode (fx Euroman, Eurowoman, Woman, Bazar, Vogue, Costume) O.O. Musik, Film og Foto (fx Digital Foto, BBC Music Magazine) P.P. Natur og Historie (fx National Geografic, Fisk og Fri, Wildlife, Jagt og Natur) Q.Q. Rejseblade R.R. Sportsblade (fx Golfmagasinet, Sports Illustrated, Sportsfan) Formateret: Punktopstilling 14

15 S.S. Teknik-/Videnskabsblade (Fx Illustreret Videnskab, National Geografic) T.T. Tegneserier (fx Anders And & Co, Basserne) U.U. Økonomi og Samfund (fx. Penge og Privatøkonomi, The Economist) V.V. Ungdomsblade (fx Vi unge, Gaffa, Chili, Costume, Sirene,) W.W. Kan ikke indplacere blad/magasin/andet 38. Er der nogen af følgende fjernsynsprogrammer, som du tit ser? (Tit = Mindst hver tredje gang, det kommer for ugentlige programmer, mindst et par gange om ugen for Strandvejsvillaen, Deadline og Robinson) (svarkategori ja 1 nej 2). a. Drengene fra Angora (DR2) b. Lægens bord (DR1) c. Strandvejsvillaen (TV-Danmark) d. Deadline (DR2) e. Pengemagasinet (DR1) f. Hvem vil være millionær? (TV2) g. Robinsonekspeditionen (TV3) h. Regionale nyheder (TV2 eller 24 Nordjyske) 38.B. Jeg vil nu spørge dig om hvad, der interesserer dig mest i fjernsynet, og du kan hver gang svare, om du er helt enig, overvejende enig, hverken enig eller uenig, overvejende uenig eller helt uenig. (svarkategorier i spørgsmål) a. Jeg er mere interesseret i dokumentarprogrammer end i underholdning. b. Jeg er mere interesseret i lokale nyheder end i internationale nyheder. c. Jeg er mere interesseret i det danske kongehus end i præsidentvalget i USA. 38.c. Hvis du bruger Internet til private formål, hvad bruger du da særlig meget tid på? (Op til to svar) Bruger ikke Internet til private formål 1 Informationssøgning 1 Spil, musik, underholdning 1 Chat 1 1 e-handel og bankforretninger 1 Andet Hvor ofte læser du bøger i din fritid? Ofte 1 Indimellem 2 Sjældent 3 gå til spm 41 Aldrig 4 gå til spm 41 15

16 40. Jeg vil nu nævne nogle forfattere. Til hver af dem vil jeg spørge om, om du har læst noget af denne forfatter, eller om du kunne tænke dig at læse noget af denne forfatter? (læg ind en lille pause imellem forfatternavn og bogeksempelet) Svarkategorier: Jeg har læst noget af denne forfatter 1, Jeg har ikke læst noget af denne forfatter, men kunne tænke mig at gøre det 2 Jeg har ikke læst noget af denne forfatter, og kan heller ikke tænke mig at gøre det 3 Jeg kender ikke denne forfatter 4 Har du læst, eller kunne du tænke dig at læse, noget af: A. Johannes V. Jensen, - for eksempel Kongens fald? B.... Kirsten Thorup, - for eksempel Himmel og Helvede? C.... Leif Davidsen, - for eksempel Den russiske sangerinde? D.... Svend Åge Madsen, - for eksempel Syv aldres galskab? E.... Ken Follett, - for eksempel London kalder? F.... Jane Aamund, - for eksempel Klinkevalstrilogien? G.... Jakob Ejersbo, - for eksempel Nordkraft? H.... Danielle Steel, - for eksempel Kun for en sommer? I.... Bo Lidegaard, - for eksempel hans biografi over Jens Otto Krag? 41. Jeg vil nu stille dig et spørgsmål om musik: Kan du lide at lytte til de artister eller komponister, jeg nu vil nævne? Du har følgende svarmuligheder kan godt lide, kan hverken lide eller ikke lige, kan ikke lide, kender ikke (svarkategorier i spm) A. Thomas Helmig B. Miles Davis C. Stravinsky D. Tamra Rosanes E. DAD (Disneyland after dark) F. Kandis G. Eminem H. Operaen Carmen 42. Jeg vil nu stille dig et spørgsmål om billedkunst. Vil du angive i hvilken grad du er enig i de følgende påstande om billedkunst. Du kan hver gang sige, om du er helt enig, overvejende enig, hverken enig eller uenig, overvejende uenig eller helt uenig. (svarkategorier ovennævnte + ved ikke) a. Jeg kan bedst lide et billede, hvis jeg kan se, hvad det forestiller. b. Jeg sætter større pris på et maleri, hvis jeg ved noget om billedet eller om kunstneren. c. Jeg kan godt lide Skagensmalerne. d. Jeg kan godt lide Cobra-malerne. (fx Asger Jorn) e. Jeg finder installationskunst interessant (fx guldfisk i blendere). Filter 10 Hvis kode 1 i spm. 11c gå til spm 44. Ellers gå til spm 43 16

17 43. Har du været til en kunstudstilling i løbet af det sidste år? Ja 1 Nej 2 Husker ikke, ved ikke Jeg vil nu læse en række ord og udtryk op, som beskriver hvordan et hjem kan være. Vil du angive for hver af udsagnene i hvilken grad de passer til at beskrive, hvorledes dit hjem er? Du har følgende svarmuligheder: passer i høj grad, passer i nogen grad, passer i mindre grad, passer slet ikke, ved ikke) (svarkategorier i teksten) 1. Rummeligt 2. Rent og ryddeligt 3 Loppemarkedsstil 4 Helt almindeligt 5 Moderne 6 Eksklusivt 7 Arkitekttegnede designmøbler 8 Mange antikviteter 9 Mange bøger 10 Mange pyntegenstande 11 Overvejende originalkunst på væggene. 45. Nu vil jeg komme med nogle udsagn om, hvordan et måltid mad kan være. Når du/i inviterer venner eller familie til middag, i hvor høj grad passer følgende udsagn så på den mad du/i serverer: Du har følgende svarmuligheder: passer i høj grad, passer i nogen grad, passer i mindre grad / passer slet ikke Svarkaterorier i teksten + ved ikke Laver aldrig mad til gæster 1 gå til filter 11. A. Jeg serverer oftest fedtfattig mad B. Jeg sætter en ære i, at der altid er rigeligt med mad C. Jeg serverer oftest traditionel, dansk mad D. Når jeg handler ind til en middag med gæster, er det lige meget, hvad det koster E. Det er gerne noget nyt og lidt eksotisk F. Jeg ville aldrig vove at servere noget, som jeg var usikker på om mine gæster ville kunne lide Filter 11 Hvis kode 1 eller 2 i spm 1 gå til spm 46. Ellers gå til spm Til hverdag hvem laver da som oftest aftensmad hjemme hos jer? det gør jeg 1 17

18 det gør min ægtefælle/samboer 2 det gør vi på skift Har du/i børn mellem 2 og 10 år i husstanden? Ja 1 Nej 2 gå til spm B. Plejer du eller din ægtefælle/samlever at læse for eller med barnet/børnene? Sjældent eller aldrig 1 En gang i mellem 2 Næsten dagligt eller dagligt Har du/i børn mellem 7 år op til 18 år i husstanden? Ja 1 Nej 2 gå til spm B. Bruger du og/eller din ægtefælle/samlever tid til børnenes skolearbejde? Sjældent eller aldrig 1 En gang i mellem 2 Næsten dagligt eller dagligt 3 Barnet går ikke i skole eller har ikke skolearbejde Har du/i kæledyr? Ja 1 Nej 2 gå til spm Hvilket eller hvilke? Hund 1 Kat 1 Kanin 1 Mus, marsvin, hamster 1 Rotte 1 Ilder 1 Hest 1 Fisk 1 18

19 Fugl 1 Høns 1 Skildpadde 1 Øgle 1 Slange 1 Edderkop 1 Andet Mener du, at din nuværende helbredstilstand i almindelighed er: god 1 nogenlunde 2 dårlig 3 ved ikke A Vil du sige at du går op i at holde dig i god fysisk form? Ja, i høj grad 1 Ja, i nogen grad 2 I mindre grad 3 Slet ikke 4 52B. Har du i dit voksne liv dyrket nogen form for idræt regelmæssigt og over en længere periode? ( betyder at man har gjort det i minimum et år) ja 1 nej 2 gå til spm Hvilken eller hvilke former for idræt? 1 Aerobics Aikido 1 Atletik 1 Badminton 1 Ballet 1 Basketball 1 Bodybuilding 1 Bordtennis 1 Boksning 1 Brydning 1 Kroket 1 Curling 1 Cykling 1 Dans 1 Fitness 1 Fægtning 1 19

20 Fodbold 1 Floorball 1 Gang (inklusiv gåture, stavgang) 1 Golf 1 Gymnastik 1 Hockey 1 Håndbold 1 Ishockey 1 Jagt 1 Judo 1 Kano/kajak 1 Karate 1 Kampsport 1 Kickboksning 1 Kunstskøjteløb 1 Løb/jogging 1 Motorcross Motorsport 1 Orientering 1 Petanque 1 Ridning 1 Roning 1 Rugby 1 Rulleskøjteløb 1 Sejling 1 Sjippet 1 Skateboard 1 Ski 1 Skydning 1 Squash 1 Styrketræning/vægttræning 1 Surfing 1 Svømning 1 Tae Kwondo 1 Tennis 1 Vandreture 1 Volleyball 1 Vægtløftning 1 Yoga 1 Andet Vil du karakterisere dig selv som overvægtig, normalvægtig eller undervægtig? Overvægtig 1 Normalvægtig 2 Undervægtig Ryger du nu eller har du tidligere røget til daglig? 20

21 Ja, ryger til daglig nu 1 Har røget til daglig, stoppet nu 2 Har aldrig røget til daglig I løbet af et år, går du da i solarium ofte, en gang imellem eller aldrig? Ofte 1 En gang imellem 2 Aldrig Jeg vil nu spørge om dine synspunkter vedrørende forskellige samfundsforhold. Vil du til hver af de følgende påstande tilkendegive i hvilken grad du er enig? Svarkategorier: Helt enig, overvejende enig, hverken enig eller uenig, overvejende uenig, helt uenig + ved ikke 1. Hvis det kan få gang i dansk økonomi, bør vi godtage større lønforskelle, end vi har i dag 2. Danmark burde gå over til euro, den europæiske møntenhed. 3. Politik er tit så kompliceret, at jeg ikke kan følge med i, hvad det handler om. 4. Det danske velfærdsniveau skal opretholdes, selv om det kan betyde højere skatter. 5. Den danske bistand til udviklingslandene er for lav. 6. Der findes ikke længere sociale klasser i Danmark. 7. Der er for mange, der ikke gider at arbejde i Danmark i dag. 8. Hvis der er for få jobs, burde arbejdsgivere foretrække danskere frem for indvandrere. 9. Jeg går meget mindre op i materielle goder end de fleste andre gør 10. Jeg betaler gerne lidt mere for økologiske madvarer 21

22 11. Der er ikke mange mennesker, man kan stole helt og fuldt på. 12. Kunne jeg vælge, ville jeg foretrække en mandlig chef. 13. Det går ud over børnene når mange kvinder prioriterer deres arbejde så højt som de gør i dag. 14. Selv om jeg opdagede, at en af mine naboer slog sin kone, synes jeg ikke at det er noget jeg skulle blande mig i. 15. Nogen gange kan det være nødvendigt at give børn en endefuld 58. Hvis du stemte ved sidste folketingsvalg, hvad stemte du da? Jeg stemte ikke 01 Centrumdemokraterne 02 Dansk Folkeparti 03 Enhedslisten 04 Fremskridtspartiet 05 Det Konservative Folkeparti 06 Kristendemokraterne 07 Radikale Venstre 08 Socialdemokratiet 09 Socialistisk Folkeparti 10 Venstre 11 Andre 12 Vil ikke svare I hvor høj grad tror du på følgende ting: (svarkategorier: Det tror jeg slet ikke på / det tror jeg i mindre grad på/ det tror jeg i nogen grad på / eller det tror jeg i høj grad på /kan ikke svare) 1) Akupunktur 2) Astrologi 3) Overnaturlige fænomener, så som synskhed og spiritisme 4) UFOer Tekst 6. Til slut nogle spørgsmål til din boligsituation samt dine indtægts- og formueforhold: 60. Bor du/i i en ejerbolig, andelsbolig eller lejet bolig? Ejerbolig 1 22

23 Andelsbolig 2 Lejebolig 3 gå til spm Hvad tror du denne bolig vil kunne sælges for i dag? 8 kasser 62. Ejer du/i et sommerhus eller en ferielejlighed? Ja 1 Ja medejer 2 Nej 3 gå til Hvad tror du dit sommerhus/ferielejlighed vil kunne sælges for i dag? (Hvis medejer: Hvad tror du din andel ville være værd i dag?) 8 kasser 64. Har du/i en eller flere biler i husstanden? Ja, en 1 Ja, flere 2 Nej 3 gå til spm Hvad vil du anslå værdien af din (dyreste) bil til at være? (Hvis det er arbejdsstedet, der ejer (den dyreste) bil vil vi alligevel vide, hvad den er værd) Under mellem og mellem og mellem og mellem og over Hvis vi ser bort fra eventuel pensionsopsparing, har du nogen anden formue af betydning? Her tænker jegi for eksempel på udlejningsejendomme, båd, kunstsamling, aktier eller værdipapirer, der enten alene eller samlet beløber sig til mere end kroner? Ja 1 Nej 2 gå til spm a. Hvad drejer det sig om? (gerne flere svar) 1. Udlejningsejendomme 1 2. Båd 1 3. Kunstsamling 1 4. Aktier, værdipapirer 1 5. Anden samling 1 23

24 6. Andet Omtrent hvor stor var husstandens samlede indtægt inden skat og fradrag i 2003? Kr. (8 kasser) 68. Så det sidste spørgsmål: Forskerne bag denne undersøgelse vil gerne mødes med nogle af de, der har deltaget i dette telefoninterview. Må de kontakte dig om et stykke tid, for at stille dig nogle uddybende spørgsmål om det du er blevet spurgt om i dag? Ja 1 Telefonnummer 8 kasser + fornavn Nej 2. Tak fordi du gav dig tid til at svare på vores spørgsmål 24

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

DDA-14578 --------- Datamateriale -------------

DDA-14578 --------- Datamateriale ------------- DDA-14578 --------- Datamateriale ------------- Social differentiering i nutidige samfund - tilfældet Aalborg, ------ --------------- - -------- ------- - --------- -------- 2004 (COMPAS) ---- --------

Læs mere

Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse

Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse -Geo-demografisk husstandsklassifikation 1A Karrierefamilie - meget velhavende familier i større

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014 De nye læsertal for 2. halvår 2014 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 sammenlignet med 2. halvår 2014 Søndagsaviser BT 223.000 208.000 191.000 Berlingske

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. + 1. De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 208.000 208.000 178.000

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2014 sammenlignet med 2. kvartal + 3. kvartal 2013 og 4. kvartal 2013 + 1. kvartal

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 sammenlignet med 4. kvartal 2012 + og 2. kvartal + 3. kvartal 2012. Søndagsaviser

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2013 + 1. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2013 + 1. kvartal 2014 De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 274.000 246.000 208.000 Berlingske 292.000 247.000 232.000 Ekstra

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009 Table 34: Hvor længe har du sammenlagt i dit liv spillet tennis? (sæt ét kryds) Base 2050 Mindre end 1 år 110 5% 1-2 år 151 7% 3-4 år 250 1 5-7 år 266 13% 8-10 år 168 8% Mere end 10 år 1097 54% Ved ikke/kan

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2013 De nye læsertal for 2. halvår 2013 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2012 samt 1. halvår 2013 sammenlignet med 2. halvår 2013. Bemærk at der per 2. kvartal 2013 er foretaget

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015 De nye læsertal for 1. halvår 2015 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2014 og 2. halvår 2014 sammenlignet med 1. halvår 2015 Søndagsaviser BT 208.000 191.000 162.000 Berlingske

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2011

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2011 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2011 De nye læsertal for 2. halvår 2011 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2010 samt 1. halvår 2011 sammenlignet med 2. halvår 2011.

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2009

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2009 De nye læsertal for 2. halvår 2009 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2009 sammenlignet med 1. halvår 2009. Per 1. januar er foretaget væsentlige ændringer i metoden til etablering

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2013 De nye læsertal for 1. halvår 2013 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2012 samt 2. halvår 2012 sammenlignet med 1. halvår 2013. Bemærk at der per 2. kvartal 2013 er foretaget

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Nem grafik til websider

Nem grafik til websider Web design 101 Artiklen beskriver en nem måde, hvorpå du han lave ikon-lignende billeder til websider på basis af de symboltegnsæt, der er til rådighed på din computer. Metoden er særlig velegnet til små

Læs mere

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Bladguide 2010/11 Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Notas Bladguide Notas Bladguide er din oversigt over de aviser og blade, som Nota producerer i forskellige tilgængelige formater: Lyd, punkt,

Læs mere

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NonUsers 2012 en kortlægning af de fynske ikke-brugere 1 Bilag 1.1 Bilag 1: Spørgeskema - NonUsers 2012 Kortlægning af ikke-brugere i det fynske Page 1 - Question 1 - Choice

Læs mere

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger RPAQ Danish_RPAQ Version Number 1. updated 17/December/27 RPAQ Undersøgelse af de seneste 4 ugers fysiske aktiviteter Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet

Læs mere

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse September 2004 Kære Interviewere på denne undersøgelse ESS Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5599) Nu er vi klar til at sætte 2. runde af denne undersøgelse i værk. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

Plejetestamenteskabelon

Plejetestamenteskabelon Plejetestamenteskabelon Med et plejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stilling til helt almindelige hverdagsting. Eksempelvis hvilket tøj du gerne vil have på, og hvilke interesser,

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Plejetestamente. Navn: CPR nr.:

Plejetestamente. Navn: CPR nr.: Plejetestamente Med et plejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stilling til helt almindelige hverdagsting. Eksempelvis hvilket tøj du gerne vil have på, og hvilke interesser der

Læs mere

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO OPGAVE At designe en ny hjemmeside til den lokale bilklub, American Style Car Club Hadsund. Den tidligere hjemmeside som klubben havde, levede ikke op til og indeholdte

Læs mere

Politrådets Socialundersøgelse

Politrådets Socialundersøgelse Politrådets Socialundersøgelse Sommer 2013 Den typiske politstuderende er en mand på 20 år, som er opvokset øst for Storebælt, og enten er ikke troende eller er kristen. Hans far tilhører socialgruppe

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO

Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO Tekst Mange tak fordi du ønsker at deltage i undersøgelsen. Det tager ca. 25-30 minutter at besvare skemaet.

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H)

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Præsentation af Fynske Medier Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Fyens Stiftstidende (H) har 142.000 læsere Den typiske læser: 40 år og opefter Høj husstandsindkomst Højere uddannelse Funktionær Ejerbolig

Læs mere

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne U N V E R S T Y C O L L E G E LLLEBÆLT Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne Oplæg temadag klinisk undervisning 22.08.2012 Jette Rasmussen UNVERSTY

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

Det gode unge liv. 1. Det gode liv

Det gode unge liv. 1. Det gode liv Det gode unge liv De unge fra 16-24 år forbinder i høj grad det gode liv med familie, venner og kærlighed. De fleste unge føler sig generelt lykkelige, men mere end hver tredje af de unge føler sig altid

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils DANSK DESIGN LLZ DESIGN Skabeloner og stencils Kataloget er din inspiration til de mange skabeloner, der findes. Du kan bruge skabelonerne kreativt, dekorativt, samt i dit erhverv. Til at lave vægdekorationer,

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

RAPPORT. vedrørende. Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj

RAPPORT. vedrørende. Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj RAPPORT vedrørende Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj Version: 1.0 Dato: 2-6-2014 Udfærdiget af: Peter Kiilerich, Arbejdsgruppen omkring Multihuset i Hjortshøj Resumé Arbejdsgruppen omkring

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

Befolkningens brug af radio, TV og Internet

Befolkningens brug af radio, TV og Internet Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 1 Befolkningens brug af radio, TV og Internet - kommenteret tabelsamling på baggrund af spørgeskemaundersøgelse gennemført for Radio- og TV-nævnet,

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE - elever 7. årgang Du kan her se resultat af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle elever i 7. årgang. 91 elever ud af årgangens 103 elever har svaret,

Læs mere

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist Logo til sports event Andreas Ernst Tørnqvist Redegørelse Opgaven Opgaven omhandler forslag til logo for Sportslege 2013. Bidrag Jeg vil tage udgangspunkt i et logoforslag, som jeg ud arbejdede til lejligheden.

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. (3. runde, 2006/7)

Forevisningskort til hovedskema. (3. runde, 2006/7) Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 Forevisningskort til hovedskema (3. runde, 2006/7) INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 5819 Indsamlingsperiode: September-december 2006 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 Kort

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Bilag 5: Spørgeskemaundersøgelse, mediebrugere

Bilag 5: Spørgeskemaundersøgelse, mediebrugere ilag 5: Spørgeskemaundersøgelse, mediebrugere V1 Køn: Mand 49,19% 100,00% 40,83% 49,80% 53,82% 54,71% 45,18% 51,67% C CG CG C Kvinde 50,81% 100,00% 59,17% 50,20% 46,18% 45,29% 54,82% 48,33% DEFH EF TOTL

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i

Læs mere

Tak fordi I har besluttet jer for at ansøge om at blive tilknyttet Familieplejen i Ballerup Kommune.

Tak fordi I har besluttet jer for at ansøge om at blive tilknyttet Familieplejen i Ballerup Kommune. Til Ansøger Tak fordi I har besluttet jer for at ansøge om at blive tilknyttet Familieplejen i Ballerup Kommune. Neden for kommer en kort beskrivelse af den procedure som går i gang, når I sender en ansøgning

Læs mere

Eurostat ad hoc modul

Eurostat ad hoc modul Eurostat ad hoc modul BXPARHAT_. Har en af dine forældre en videregående uddannelse? Fx universitet, handelshøjskole, folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog eller andre kortere videregående uddannelser:

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

ALLER MEDIA EVENTKALENDER ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT

ALLER MEDIA EVENTKALENDER ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT ALLER MEDIA EVENTKALENDER E 1 INTRO EVENT I 360 0 SALG Tilgang Aller mediesalg arbejder med 360 0 løsninger. Event spiller typisk den opgave at skabe rammerne for det kreative omdrejningspunkt, som eksponeres

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet Livet skal leves - hele livet Hvad er et Livstestamente? Ved at udfylde et Livstestamente får du mulighed for at tilkendegive, hvilken form for pleje og omsorg du ønsker, hvis du en dag bliver ude af stand

Læs mere

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Om Promovator A/S Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Promovator A/S består af: Promovator (strategisk sponsorrådgivning) Promovator LIVE (strategisk brand

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune

Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune Louise Bæk Nielsen og Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 1 Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning... 4 2.

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Frivillighedsundersøgelse

Frivillighedsundersøgelse + 0 IP. nr.: Int. nr.: Frivillighedsundersøgelse Us. 4529 September-December 2012 + 0 + 0 + 0 + 1 Tekst 1: Først vil jeg gerne stille nogle spørgsmål om dig selv og andre i din husstand. 1. Hvor mange

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS STÆRKESTE REJSEMAGASIN

VELKOMMEN TIL DANMARKS STÆRKESTE REJSEMAGASIN VELKOMMEN TIL DANMARKS STÆRKESTE REJSEMAGASIN Pris 59,50 Pris 59,50 Pris 59,50 VAGABOND REJS Ifølge TNS Gallup... Læserne er ekstremt moderne i Gallup Kompas. Der er meget få magasiner som kan vise en

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højte fuldførte uddannelse? a. Folkkole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Et kig i værktøjskassen

Et kig i værktøjskassen Et kig i værktøjskassen Metoder til patientinddragelse (Mødets/kursets navn) (Sted og dato) (Foredragsholderens navn) www.par3.dk Nå, hvad bringer dig her i dag? Nå, hvad bringer dig her i dag? Hvad er

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere