Fokus. Råd til vækst. Råd til vækst. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus. Råd til vækst. Råd til vækst. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering"

Transkript

1 Fokus Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering

2 Vækst Få råd til vækst I dette nummer Fokus Tema: Ansvarshavende redaktør: Marketingchef Svend-Erik Meulengracht Nordania Leasing Redaktion: Nordania Leasing Holm Kommunikation A/S Alle virksomheder ønsker at optimere indtjening under hensyn til markedets udvikling. Det kræver af og til, at der satses og investeres. Det kan være at ansætte flere medarbejdere for at øge salg og produktion, at opbygge nye produkter eller viden, eller at ekspandere og føre sin virksomhed ind på helt nye geografiske markeder. Uanset hvilken strategi, virksomheden har er det en udfordring altid at have likviditet til at kunne realisere sine planer. Netop det tema at have råd til vækst er i centrum i dette nummer af Fokus. Temaet er højaktuelt i dansk erhvervsliv lige nu, for det går over stok og sten i virksomhederne. Det viser resultaterne af en rundspørge, som vi har foretaget blandt 500 virksomheder i Danmark. Det er en positiv tendens, som vi glæder os over i Nordania Leasing. Analyse fra Nordania Leasing: Dansk erhvervsliv ekspanderer kraftigt 4 Leasing er ikke bare leasing 6 Tekst: Holm Kommunikation A/S Layout: Republica Magnetix Tryk: Kailow Grapic Fotograf: Jens Rosenfeldt Jørgen Hansen Oplag: Udgiver: Nordania Leasing Bregnerødvej Birkerød Tlf Fax Analysen indeholder imidlertid også resultater, som bør give anledning til overvejelser i ledelserne rundt omkring i de danske virksomheder. En tredjedel af virksomhederne har ikke nedfældet en finansieringspolitik, der præciserer, hvordan nye investeringer skal finansieres. Og mindre end halvdelen af virksomhederne har retningslinjer for brug af leasing som finansieringsværktøj. Netop når der er fart på væksten, som det er tilfældet lige nu, kan det være en stor fordel at have en politik for finansiering, som kan sikre, at virksomheden får nogle løsninger, som gør at vækstpotentialet kan realiseres i fuldt omfang. I dette nummer af Fokus kan du blandt andet læse om de råd, som Nordania Leasing og Danske Bank giver til virksomhedens finansieringspolitik. Svarene fra virksomhederne viser også, at flere og flere virksomheder benytter sig af leasing i dagligdagen. Men der er fortsat en stor gruppe af virksomheder, der ikke benytter leasing, og generelt er kendskabet til leasing som finansieringsinstrument ringere, end det er tilfældet for andre finansieringsformer. Opgaven med at øge kendskabet til leasing påtager Nordania Leasing sig gerne. Derfor kan du her i magasinet også læse konkrete eksempler på, hvordan danske virksomheder bruger leasing som værktøj i deres udvikling, og hvilke fordele de mener, det medfører. Entreprenørkoncernen Raunstrup Gruppen benyttede sig af sale-and-lease-back for at frigøre likviditet til at kunne videreføre den kraftige vækst, som virksomheden er inde i. Det viser, hvordan leasing kan være med til at give råd til vækst. Danske Bank: Virksomhedens finansiering er en strategisk ledelsesbeslutning 8 Leasing et element i Arrivas vækststrategi 11 Nyt mediehus med ny finansieringsmodel 12 Vores penge skal ikke bindes i mursten 14 To brancher samme syn på likviditet og leasing 16 Elektronisk overblik over leasingaftaler Der skal simpelthen en vis størrelse og effektivitet til at kunne tilbyde konkurrencedygtige, operationelle leasingaftaler og stadig få en forretning ud af det. Vi håber, at du vil finde dette nummer af Fokus interessant og inspirerende. God læselyst! Henning Hürdum administrerende direktør, Nordania Leasing Fokus Fokus

3 Analyse fra Nordania Leasing: Dansk erhvervsliv ekspanderer kraftigt Der investeres mere og mere, og vækststrategier i flertallet af de danske virksomheder forventes at drive investeringsniveauet yderligere i vejret i de kommende år. Størstedelen af pengene stammer fra øget lånoptagelse, men også leasing spiller en større og større rolle, når dansk erhvervsliv skal skaffe sig råd til vækst. Der er gunstige konjunkturer i øjeblikket, og det nyder de danske virksomheder godt af. Mange har kraftig fokus på at udnytte den gode situation til at skabe sig en stærkere position i den internationale konkurrence. Mere end hver anden virksomhed investerer mere i dag end for fem år siden, og knap 40 pct. vurderer, at behovet for adgang til likviditet er blevet større i perioden. Det viser tal fra en rundspørge blandt 500 virksomheder med mere end 25 ansatte, som analyseinstituttet sermo analyse & rådgivning på vegne af Nordania Leasing har gennemført i foråret Årsagen er, at næsten 80 pct. af virksomhederne er inde i en ekspansionsfase, som gør det nødvendigt at investere eller købe op. Samtidig vurderer mere end hver fjerde virksomhed, at behovet for større likviditet vil vokse inden for de næste to år. Hvordan er virksomhedens likviditetsbehov i dag i forhold til for fem år siden? 33 pct. 23 pct. 5 pct. 39 pct. Højere Lavere Uændret Ved ikke Resultaterne er ikke overraskende for os vi mærker i dagligdagen, at der er fart på i dansk erhvervsliv. Det glædelige ved tallene er, at virksomhederne tilsyneladende ikke har problemer med at skaffe sig den nødvendige kapital, der skal finansiere væksten. Men spørgsmålet er selvfølgelig, om dansk erhvervsliv kunne blive endnu bedre til at skaffe den likviditet, der er afgørende, for at de kan understøtte væksten, siger administrerende direktør i Nordania Leasing, Henning Hürdum. Øget belåning driver væksten Virksomhedernes investeringer finansieres i helt overvejende grad gennem en øget lånoptagelse. 62 pct. af de virksomheder, der har oplevet behov for større likviditet, har øget belåningen i virksomheden, mens 30 pct. har øget trækket på egenkapitalen. Den tredje hyppigste finansieringskilde er leasing, som 13 pct. af virksomhederne har anvendt til at frigøre likviditet, der var bundet i aktiver. Isoleret set er der ikke noget problem i at øge belåningen i virksomheden, så længe virksomhedens indtjening og kapitalgrundlag følger med. Vokser belåningen voldsomt, uden at polstringen følger med, er der tale om en øget gearing, som forhøjer virksomhedens finansielle risiko, og det skal man selvfølgelig være varsom med. Det er glædeligt, at en pæn andel af virksomhederne bruger leasing som et værktøj, når de skal skaffe kapital til yderligere vækst. Men der er fortsat et stort potentiale, for vores analyse viser også, at rigtig mange virksomheder fortsat har store mængder kapital bundet i deres aktiver, fortæller Henning Hürdum. Ejendommene ejes, køretøjerne leases Analysen viser, at en stor del af erhvervslivet i Danmark fortsat tænker ret konservativt, når det gælder finansiering af virksomhedens aktiver. 52 pct. af virksomhederne angiver, at de trækker på egenkapitalen, når de skal finansiere ejendomme, og andre 52 pct. finansierer deres ejendomme ved hjælp af lån 1. Kun knap 11 pct. bruger leasing, når de skal finansiere ejendomme. Når det handler om virksomhedernes køretøjer, er billedet lige omvendt. Her er der godt 62 pct. af virksomhederne, der leaser de person- og varebiler, der er brug for, mens 45 pct. leaser lastvogne. Hvorfor er virksomhedens behov for likviditet større nu? pct ,3 Mere 1,9 Om- 73,4 usikkert stillings- parat faktaboks marked Ekspansionsfase Tallene afslører, at danske virksomheder har store mængder kapital bundet i fast ejendom. Man kan spørge sig selv, om det er det bedste sted at have kapitalen stående, eller om det var bedre for dansk erhvervsliv, at kapitalen kom ud at arbejde der, hvor den virkelig kunne skabe konkurrencefordele for virksomhederne. Ejendomsleasing er et område, hvor vi i Danmark er betydeligt bagefter vores kolleger i Europa, men vi er ikke i tvivl om, at tiden arbejder for os. Leasing af ejendomme er et område, hvor danske virksomheder kan frigøre store mængder likviditet til at finansiere den vækst, som forventes at komme i de nærmeste år, siger Henning Hürdum. Tal fra de europæiske leasingselskabers brancheorganisation, Leaseeurope viser, at ejendomsleasing på tværs af de 30 lande, der er omfattet af organisationen, er vokset med ca. 25 pct. i Henning Hürdum understreger imidlertid, at Nordania Leasing mærker en øget interesse for ejendomsleasing, og at de derfor forventer, at det danske erhvervsliv vil nærme sig niveauet for leasing i Europa: Lige nu er ejendomspriserne historisk høje, og derfor kan virksomheder, som har kapital bundet op i ejendom, frigøre stor likviditet ved at vælge en sale-and-lease-back-løsning. Og for de virksomheder, der overvejer at leje en bygning, er der også god grund til at overveje at lease, hvor de beholder retten til at kunne købe ejendommen tilbage. 1) Mulighed for at afgive mere end et svar en virksomhed kan anvende mere end en finansieringsform. Derfor giver den samlede pct. mere end ) Se Key facts and figures ,5 skatte- Ændrede Lavere og rente moms regler 0,5 1,0 Ved ikke 18,4 Andet Hvordan har virksomheden skaffet likviditet? pct Øget belåning 2 Øget kapitalgrundlag Øvrige hovedresultater fra analysen 9 Realiseret aktiver 1 Factoring Knap 35 pct. af virksomhederne har ingen politik for finansiering 50 pct. af virksomhederne har retningslinjer for brug af leasing som finansieringsværktøj Knap 54 pct. justerer deres finansieringspolitik hvert år, men over en fjerdedel gør det sjældnere end hvert tredje år 60 pct. peger på prisen som det helt afgørende parameter, når de skal vælge finansieringsform 75 pct. bruger de samme principper for finansiering, uanset om der er tale om høj- eller lavkonjunktur Over 62 pct. styrer i dagligdagen på likviditet næsten halvdelen af disse har mål for hvilken likvid reserve, der er til rådighed i virksomheden Mere end 62 pct. af virksomhederne bruger leasing til finansiering af person- og varebiler, mens kun knap 11 pct. anvender leasing i forbindelse med finansiering af ejendomme 76 pct. af alle virksomheder har benyttet sig af leasing 38 pct. af disse peger på prisen/renten som det afgørende argument for at vælge leasing, mens knap 24 pct. lægger vægt på at belaste virksomhedens likviditet mindst muligt Knap 75 pct. finansierer mindre end 20 pct. af deres aktiver med leasing, mens knap 15 pct. finansierer mellem 20 og 50 pct. af alle aktiver med leasing Hver femte virksomhed forventer, at leasing vil vokse i de kommende år 13 Leasing 30 Træk på egen kapital 7 Ved Kapital ikke fra moderselskab Fokus 4 5 Fokus

4 Leasing er ikke bare leasing Thomas Plenborg fra Institut for Revision, CBS Stadig f lere danske virksomheder overvejer at skifte fra finansiel til operationel leasing. Med en operationel leasingaftale står man nemlig fuldstændig frit, når kontrakten udløber. Der er ingen købsforpligtelse, og dermed undgår man at stå tilbage med materiel, der ikke længere er brug for. Det kan være både dyrt og besværligt at skaffe sig af med leasede biler eller computere, når leasingaftalen udløber, og man står tilbage med materiellet. Derfor overvejer stadig flere danske virksomheder at skifte til operationel leasing. I modsætning til finansiel leasing indebærer en operationel leasingaftale nemlig ingen købsforpligtelse ved aftalens udløb. Det giver både administrative og regnskabstekniske fordele. Operationelle aktiver kan nemlig skrives helt ud af balancen. Samtidig kan ansvaret for det leasede overdrages til leasingfirmaet, og det gør operationel leasing til en særdeles attraktiv mulighed. Når kontrakten udløber, står man ikke tilbage med udstyr, som man måske ikke skal bruge længere Leasing som central forretningsstrategi Hos DFDS Transport Group, der står for driften i DSV A/S, har man mange års erfaring med operationel leasing: Leasing er et fundamentalt princip hos os, forklarer koncernøkonomidirektør Jens Lund. Det er ført igennem over alt i virksomheden. Fordelene er dels, at vi ikke skal bogføre de operationelle aktiver i balancen, og dels at det giver en helt anden fleksibilitet. Når kontrakten udløber, står man ikke tilbage med udstyr, som man måske ikke skal bruge længere, siger han og fortsætter: Vi foretrækker derfor operationel leasing. Jo mindre vi skal binde i fx ejendomme og biler, jo større frihedsgrad har vi i vores forretning. Vores indtjening kan bruges til vækst og til afkast i stedet for at blive bundet op i udstyr. Thomas Plenborg fra Institut for Revision, CBS (Copenhagen Business School), forstår godt virksomhedernes begejstring for operationel leasing. Han peger dog på, at der kan være forhold, man som leasingkunde skal være opmærksom på, når man overvejer operationel leasing: Hvis vi taler om materiel, der er svært at få fat på og efterspurgt på markedet, så er der en vis om end marginal risiko ved operationel leasing, siger Thomas Plenborg og fortsætter: Hele ideen med operationel leasing er jo, at leasingselskabet vedbliver at eje aktivet og dermed efterfølgende kan leje ud til anden side. Men hvis vi taler om udstyr, der er let at erstatte, som fx biler eller it-udstyr, så ville jeg bestemt overveje operationel frem for finansiel leasing. Både ud fra en driftsmæssig og en finansiel betragtning. Et spørgsmål om størrelse Operationel leasing udbydes typisk kun af store leasingselskaber. Det stiller nemlig høje krav til udbyderne at tilbyde operationelle leasingaftaler til priser, der kan konkurrere med køb og finansiel leasing. Det forudsætter, at selskaberne både er i stand til at høste stordriftsfordele i administrationen af aktiverne og samtidig har kapaciteten til når som helst at omsætte aktiverne til markedspris, så restværdien kan realiseres uden tab. Der skal simpelthen en vis størrelse og effektivitet til at kunne tilbyde konkurrencedygtige operationelle leasingaftaler og stadig få en forretning ud af det. Men når leasingselskaberne faktisk formår at tilbyde operationelle leasingaftaler til gode priser, har jeg svært ved at få øje på ulemperne for kunden, siger Thomas Plenborg. Tilbage hos DFDS Transport Group har man haft denne holdning, siden virksomheden i 1976 blev stiftet af ti danske vognmænd. Som nystartet virksomhed var leasing en simpel nødvendighed, men selv i dag, hvor DSV A/S er børsnoteret, hører leasing fortsat til den centrale forretningsstrategi, og virksomheden har akkumuleret en lang erfaring med leasingaftaler. Alle vores aftaler sendes i udbud, fortæller Jens Lund, men oftest har Nordania simpelthen størrelsen og volumen til at vinde aftalerne. Derfor er de vores hovedleverandør. Generelle fordele ved leasing Driftskapital bevares til andre formål Finansieringen tilpasses aktivets afskrivningsprofil Øget fleksibilitet, løsningen kan tilpasses budgettet Uopsigelig finansiering Teknologisikring mod forældelse af udstyret Mulighed for styring af og kontrol over aktiver Belaster ikke andre pantsikkerheder Der kan være skattemæssige fordele Mulighed for 100 pct. finansiering Fordele ved finansiel leasing Alle finansielle parametre er kendte: afgifter, renter, købsoption mv. Ingen overraskelser i form af ukendt markedsværdi Kunden overtager udstyret ved udløb af leasingaftalen Mulighed for løbende udskiftning og opgradering af udstyr uden forhøjelse af leasingydelsen Fordele ved operationel leasing Udstyret kan returneres ved udløb af leasingaftalen Ydelserne er lavere end ved finansiel leasing Summen af ydelserne er typisk under 100 pct. af finansieringssummen Udstyret kan købes til markedsværdien ved udløb af leasingaftalen Ingen købspligt ved udløb af aftale Stor fleksibilitet ved udskiftning af udstyr Leasingselskab har risiko på restværdien af udstyret Finansieringen bogføres off-balance, hvilket giver forbedrede nøgletal Fokus 6 7 Fokus

5 Danske Bank: Virksomhedens finansiering er en strategisk ledelsesbeslutning "Virksomhedens finansiering skal afspejle den overordnede strategi, og dermed bør det også være et emne, som bestyrelse og direktion tager stilling til." Sådan lyder meldingen fra Danske Bank, der med udgangspunkt i værktøjet "Finansiel risikoanalyse" analyserer og rådgiver tusinder af virksomheder i Danmark om finansiering. Der er generelt en stor grad af professionalisme i virksomhedernes finansielle afdelinger, Når Danske Bank analyserer en virksomheds finansielle struktur, tages der altid udgangspunkt i kundens strategiske og forretningsmæssige situation, samt de planer for udvikling som en finansiering skal understøtte. I bankens analyseværktøj beregnes virksomhedens kommercielle udvikling og den deraf følgende risiko. Herefter skal kunden træffe nogle strategiske valg, og her anbefaler Danske Bank, at topledelsen i virksomheden og også gerne bestyrelsen involveres. Vores analyse viser, hvad afkastet af den investerede kapital i virksomheden er. Det der i fagsproget også kaldes ROIC. På den baggrund skal virksomheden træffe beslutninger om hvilke overordnede retningslinjer, der skal gælde for virksomhedens finansiering fx hvor stor en soliditet man ønsker at arbejde med i dagligdagen, hvor meget man ønsker at være eksponeret i henholdsvis kort og lang finansiering og hvilken rentepolitik, man ønsker. Først når det grundlag ligger der, begynder vi at se på, hvilke konkrete finansieringsløsninger der er bedst for den enkelte virksomhed, forklarer Rene Wrona Kristensen, der er erhvervsdirektør i Danske Banks Finanscenter København. Stor professionalisme hos virksomheder Danske Bank oplever igennem sit rådgivningsarbejde en klart stigende bevidsthed om finansieringens betydning i virksomheden. Der er generelt en stor grad af professionalisme i virksomhedernes finansielle afdelinger, og vi mærker tydeligt, at der ansættes flere og flere veluddannede specialister i finansiering. Mange virksomheder tænker og agerer, som om de var børsnoterede. Det indebærer blandt andet, at man arbejder målrettet med at optimere ROIC og andre centrale nøgletal. Vi ser også hyppigt virksomheder, der tilpasser deres finansielle struktur ud fra et ønske om at frigøre midler til et øget cashflow og dermed øge virksomhedens markedsværdi. En af opgaverne for virksomhedernes finansielle afdelinger er konstant at optimere ejernes mulighed for at få en gunstig pris, såfremt en interesseret køber til virksomheden skulle melde sig, siger Rene Wrona Kristensen. En af de klare fordele ved leasing er, at det kan være med til at trække nogle værdier ud af virksomhedens balance og dermed forbedre virksomhedens nøgletal. Det gælder, hvis det er muligt at lave operationel leasing på de pågældende aktiver. Mange virksomheder er opmærksomme på refinansieringsrisikoen ved deres gæld og ønsker derfor at sprede gælden på forskellige finansieringsformer og med forskellige løbetider, fortæller salgschef Morten Sørensen hos Nordania Leasing og fortsætter: En yderligere grund til at vælge leasing som finansieringsinstrument er hensynet til fleksibilitet og cash flow. Når udenlandske koncerner etablerer sig i Danmark, er det helt typisk de afgørende hensyn, der får virksomhederne til at vælge at finansiere ved hjælp af leasing. De ønsker ikke at eje driftsmidler som bygninger, maskiner eller biler, og samtidig vil de have kapitalen ud at arbejde frem for at binde den i fx bygninger. ROIC Står for Return on invested capital eller afkastet af investeret kapital. Udregnes som det økonomiske afkast i procent over de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger. Rene Wrona Kristensen, erhvervsdirektør i Danske Banks Finanscenter København Fokus 8 9 Fokus

6 Det er præcis samme tankegang, som ligger bag outsourcingbølgen kapitalen skal ikke bindes i aktiver, der er sekundære i forhold til virksomhedens kerneforretning, men derimod anvendes til at understøtte de centrale dele af forretningen. En forskningstung biotekvirksomhed, der flytter til landet, skal kunne anvende flest mulige midler i den forskning, som kan skabe de helt afgørende forretningsmæssige gennembrud, frem for at binde kapitalen i bygninger eller andre kapitaltunge anlæg, som man ikke behøver at eje. Leasing forbedrer nøgletallene Såfremt det er hensigtsmæssigt ud fra en overordnet vurdering af virksomhedens finansiering, rådgiver Danske Bank kunderne til at finansiere en del af aktiverne ved hjælp af leasing. Kunderne bliver så henvist til Nordania Leasing, der er en division i Danske Bankkoncernen. Danske Banks og Nordania Leasings råd til virksomhedens finansiering Få analyseret din virksomheds finansielle struktur og behov med udgangspunkt i de overordnede strategiske planer Formuler en finansieringspolitik, der med udgangspunkt i virksomhedens strategi fastlægger, hvilke retningslinjer for kapitalisering, der skal være gældende. Den bør omfatte: Hvor meget soliditet, man ønsker at operere med Eksponering i kort og lang finansiering En rentepolitik, der også tager stilling til, hvilken valuta ens gæld skal optages i Gennemgå finansieringspolitikken mindst en gang om året under hensyntagen til centrale forhold som: Målsætning og strategi i virksomheden Renteudvikling såvel den faktiske som den forventede Internationalisering og ekspansionsplaner Leasing et element i Arrivas vækststrategi Trafikselskabet Arriva valgte sidste efterår at lease 65 Scania-busser hos Nordania Leasing, fordi det rent økonomisk og skatteteknisk var det mest fordelagtige frem for at købe selv. Pga. Arrivas kraftige markedsvækst kan de ikke selv udnytte de skattemæssige afskrivninger. Men det kan Nordania som så til gengæld sikrer gode rabatter på aftalerne. Sidste efterår valgte Arriva at lease 65 Scania-busser, som i løbet af foråret 2006 er blevet indsat i hovedstadsområdet. Trafikselskabet Arriva driver tog- og buslinjer i Danmark og Sverige og har på få år erobret en stor del af markedet fra de tidligere så dominerende offentlige trafikselskaber. Arriva har godt medarbejdere i de to lande og står for 40 pct. af al offentlig busdrift i Danmark. Mikael Brandt skønner, at Arriva udvider med busser om året, og han vurderer, at en væsentlig del heraf også fremadrettet vil være leasede. Men det kan ændre sig igen vi ser altid på, hvordan vi optimerer vores økonomi bedst muligt. I perioder er det ved at mikse køb med leasing, andre gange kan det bedst betale sig at låne pengene. Samarbejdet skal udbygges Arriva har før leaset transportmidler, men det er første gang, de samarbejder med Nordania. Ifølge Mikael Brandt er det imidlertid ikke den sidste: Kraftig markedsudvikling Arrivas økonomidirektør, Mikael Brandt, fortæller, at de først og fremmest valgte at lease busserne, fordi det simpelthen var den økonomisk mest fordelagtige løsning i forhold til at købe dem selv: Arriva er jo en meget investeringstung virksomhed, og fordi vi er inde i en så kraftig vækst på markedet, har vi en ikke udnyttet skattebase. Vi vinder mange nye buskontrakter og skal derfor også hele tiden anskaffe nye busser. Vi kan pt. ikke selv fuldt ud udnytte de skattemæssige afskrivninger, men det kan Nordania. Til gengæld får vi nogle gode rabatter på vores aftaler. Det er dér, fordelen ved at lease frem for at købe selv ligger for os. Samarbejdet med Nordania har været positivt. Ud over at de har givet os en god pris på aftalen, har kvaliteten af deres løsninger og produkter også spillet en rolle, så det samarbejde har vi tænkt os at udbygge. Fakta Arriva er en af de største leverandører af persontransport i Norden og driver busser, tog, havnebusser, handicapkørsel og et uddannelsescenter med speciale i kollektiv trafik Selskabet har 23 busanlæg i Danmark I 1999 startede Arriva virksomhed i Sverige Arriva har leaset 65 Scania-busser hos Nordania Leasing. Leasingaftalen er en finasiel leasingaftale og har en løbetid på seks til otte år Fokus Fokus

7 Nyt mediehus med ny finansieringsmodel Siden sommeren 2005 har Fyens Stiftstidende holdt til i Odense Centrum i et nybygget mediehus, som avisen leaser af Nordania Leasing. Ved at lease bygningen i stedet for at købe den, har avisen frigjort likviditet, hvilket giver virksomheden frihedsgrader til udvikling. Og skulle avisen få lyst til at eje mediehuset, så er muligheden åben pga. en indbygget købsoption i leasingaftalen. Løsningen med at lease gennem Nordania Leasing betød, at Fyens Stiftstidende fik bygget et helt nyt mediehus, som Nordania Leasing stod for at finansiere allerede fra første spadestik. Og selv om Nordania var bygherre, havde Fyens Stiftstidende også indflydelse på, hvordan det nye mediehus skulle se ud, fortæller Jesper Rosener: Nordania Leasing gav os stor frihed på indretningen af vores mediehus. Vi har selv styret processen, og det har fungeret rigtig godt, siger han. I juni 2005 stod et nyt mediehus i centrum af Odense parat til Fyens Stiftstidende. Før da havde avisen holdt til i udkanten af Odense, men ledelsen ønskede, at avisen skulle være mere synlig i bybilledet. Derfor blev det besluttet at flytte fra det gamle mediehus. Vi traf beslutningen om at sælge det gamle avishus, fordi vi gerne ville ind til centrum og være synlige. Da først beslutningen var truffet, drøftede vi, hvordan det nye mediehus skulle finansieres. Vi havde lært fra perioder med nedgangstider i branchen, at det ikke altid er praktisk at have penge placeret i mursten, hvis man skal bruge pengene nu og her. Så selv om vores bundlinje viste overskud og havde gjort det længe, overvejede vi andre muligheder end at købe det nye mediehus, fortæller Jesper Rosener, som er økonomichef på Fyens Stiftstidende. Indbygget købsoption En af mulighederne, der blev overvejet, var at leje de nye lokaler. Men avisens ledelse endte med at vælge en anden løsning, nemlig operationel leasing, der er en finansieringsløsning, hvor leasingafgiften (huslejen) er lagt fast i en længere periode. Det viste sig, at leasing var mere optimalt for os end at leje. Med operationel leasing får vi nemlig en løsning, der finansieringsmæssigt ligger tæt på en lejeaftale, men som samtidig giver os en købsoption. Det betyder, at vi kan vælge at købe mediehuset om ca. ti år, hvis vi ønsker det. Og hvis vi ikke ønsker det, kan vi fortsætte med at lease mediehuset, for der er ingen købspligt, fortæller Jesper Rosener. Generelle fordele ved operationel ejendomsleasing En indbygget købsoption giver mulighed for, at kunden kan vælge at købe ejendommen til markedsværdi ved udløb af leasingaftalen. Der er dog ingen købspligt, så kunden kan også vælge at returnere ejendommen til Nordania Leasing ved leasingaftalens udløb, hvis kunden foretrækker dette: Nordania Leasing har risikoen på restværdien af ejendommen Summen af leasingafgifterne er typisk under 100 pct. af finansieringssummen Stor fleksibilitet ved til- og ombygninger Finansieringen bogføres off-balance, hvilket giver virksomheden forbedrede nøgletal Fakta om mediehuset Mediehuset på Banegårdspladsen i Odense blev indviet 13. juni Mediehuset har et kontorareal på m 2, og 250 af koncernens 500 medarbejdere arbejder der. I februar 2006 modtog Fyens Stiftstidende Foreningen For Energi & Miljøs Energi- og Miljøpris, fordi avisen med sit nye mediehus har etableret en arbejdsplads for 250 medarbejdere efter energi-, miljø- og arbejdsmiljøvenlige principper. Foreningen For Energi & Miljø skriver endvidere i deres begrundelse, at mediehuset er et godt eksempel på, at spændende arkitektur og begrænset ressourceforbrug godt kan gå hånd i hånd. Fokus Fokus

8 Vores penge skal ikke bindes i mursten Entreprenørkoncernen Raunstrup Gruppen er over de sidste tre år vokset kraftigt, så da virksomheden udvidede forretningen i Århus, valgte ledelsen at sælge en eksisterende samt en helt nyopført bygning til Nordania Leasing for derefter at lease bygningerne tilbage. Det har frigivet penge til at udbygge kerneforretningen yderligere. Raunstrup Gruppen startede som en tømrer- og snedkervirksomhed i Løgstør og udvidede senere med en afdeling i Vejle. Fra 2002 valgte virksomheden også at satse på entreprenørbranchen, og derfor blev hovedkontoret flyttet til Århus, hvor nok en tømrervirksomhed blev opkøbt. Satsningen på entreprenørbranchen viste sig at være en rigtig god beslutning, og i løbet af de seneste tre år er omsætningen femdoblet fra 60 til 300 mio. kr. Det har skabt behov for at foretage investeringer for at fastholde væksten, bl.a. er Raunstrup Gruppen ved at bygge nyt domicil i tilknytning til deres eksisterende bygninger. Fra ejer til lejer Når det nye domicil tages i brug i midten af maj måned, består hovedkontoret i Århus af i alt m 2 bygningsareal: 900 m 2 eksisterende lager- og kontorbygninger og 800 m 2 helt nye lokaler. Raunstrup Gruppen stod som ejer af disse bygninger, men i starten af 2006 indgik Raunstrup Gruppen en sale-and-lease-back-aftale med Nordania Leasing. Løsningen indebar både finansiering af nybyggeriet og leasing af de eksisterende bygninger. Penge fri til nye aktiviteter Vi ønskede ikke at binde så mange penge i mursten og tagspær, og da det er mange kvadratmeter, det drejer sig om, har vi med denne løsning fået frigjort en stor portion kapital, som nu kan bruges til at udbygge og investere i vores kerneforretning og finansiere vores fortsatte vækst gennem nye aktiviteter, siger Leo Laursen, økonomidirektør i Raunstrup Gruppen. Flere og flere virksomheder i Danmark vælger at lease deres ejendom frem for at købe eller leje den. Det hænger bl.a. sammen med, at ejendomspriserne har nået højder, hvor det er en god ide for mange virksomheder at lade risikoen ved at eje eller købe en bygning overgå til et leasingselskab. I dag er godt otte pct. af alle erhvervsejendomme i Danmark leasede, og Nordania forventer, at tallet vil nå op på pct. Syv fordele ved sale-and-lease-back Sikrer likviditet Frigør kapital til kerneforretning Synliggør ejendomsomkostninger Giver bedre nøgletal/aktiekurs Muligt at få del i konjunkturgevinst Fleksibilitet ved om- og tilbygning Option på ejendommen Fakta om Raunstrup Gruppen Entreprenørkoncernen Raunstrup Gruppen A/S med hovedkontor i Skejby ved Århus er moderselskabet for to divisioner: Raunstrup Entreprise A/S udfører erhvervs-, bolig- og offentligt byggeri i total- og hovedentrepriser over hele landet Raunstrup Tømrer løser alle slags tømrer-, snedker- og glarmesteropgaver både mindre opgaver og større fagentrepriser Fokus Fokus

9 To brancher samme syn på likviditet og leasing Virksomheder kan være meget forskellige, men ofte er begrundelsen for leasing den samme. Det gælder også for Gyldensteen og logistikvirksomheden in/out as, der begge har valgt at lease hhv. traktorer og it-udstyr for at undgå selv at skulle binde likviditet i det nye udstyr. For begge virksomheder har løsningen været med til at styrke deres forretning. Målet med leasing er at undgå at binde likviditet. Det fortæller både it-chef Steen B. Jensen hos in/out as og godsforvalter på Gyldensteen, Jeppe Ladefoged, der begge leaser gennem Nordania Leasing. in/out as, som er en af Danmarks førende logistikvirksomheder inden for kontorartikler, leaser it-udstyr såsom pc er, servere og kasseapparater til deres hovedkontor i Hedensted og til deres kunder, boghandlerne. Når in/out as har valgt at lease deres it-udstyr i stedet for at købe det, skyldes det ifølge virksomhedens it-chef, Steen B. Jensen, at in/out as ikke ønsker at binde kapital i it-udstyret: Vores valg faldt på leasing som finansieringsform, fordi vi stod over for at skulle foretage en større investering i et nyt forretningsområde, som skulle styrke vores forretning og dermed øge vores konkurrenceevne. Man kan sige, at leasing gjorde det muligt at foretage denne investering, mens vi samtidig fik fordelene af det nye it-udstyr. Vores valg faldt på leasing som finansieringsform, fordi vi stod over for at skulle foretage en større investering i et nyt forretningsområde På Gyldensteen var udfordringen hård konkurrence fra udlandet, men løsningen var den samme. Gyldensteen er bl.a. Nordeuropas største løgproducent og for at bevare den position, var det nødvendigt at effektivisere driften pga. de høje danske lønninger i forhold til de lave lønninger i fx Polen. Derfor omlagde Gyldensteen sin maskinpark, og i den forbindelse indgik de en leasingaftale med Nordania Leasing. Vi havde brug for nye, større traktorer, som kunne spare mandetimer. Men samtidig havde vi et ønske om at være frit stillet og undgå at binde kapital, fortæller godsforvalter Jeppe Ladefoged og fortsætter: Derudover indeholder vores leasingaftale nogle fordele, bl.a. en forsikring og en serviceaftale, der betyder, at hvis en traktor bryder sammen i mere end en arbejdsdag, får godset en anden stillet til rådighed. Det er vigtigt for os, fordi vi dermed kan fastholde vores drift. Ligesom Gyldsteen har in/out as også fået ekstra fordele ud af leasingaftalen. Ud over en bedre konkurrenceevne gav leasingaftalen stor fleksibilitet, fx i forbindelse med opdatering af it. It-chef Steen B. Jensen skal blot tjekke virksomhedens friværdi og beslutte, om han enten vil forlænge leasingperioden, eller om der er plads til at forhøje den periodiske betaling, inden han fx køber en større server. Samme gode service kan in/out as tilbyde sine kunder. Gennem leasingaftalen kan in/out as nemlig tilbyde boghandlerne nye kasseapparater hurtigt og nemt og uden store udgifter. Det var eksempelvis aktuelt for boghandlerne i forbindelse med indførslen af chip-dankortet. Her kunne boghandlerne blot udfylde en formular til Nordania, og derefter modtog de nye kasseapparater og andet nødvendigt it-udstyr. Det er en administrativ meget let løsning for boghandlerne og dermed et godt tilbud, vi kan give videre, fortæller Steen B. Jensen. Fakta om Gyldensteen Gyldensteen ved Bogense på Nordfyn omtales for første gang i 1400-tallet. Det er med sine hektar dyrket jord en betydelig landbrugsproducent. Hovedafgrøderne er hvede, byg, løg, broccoli, porrer og æbler. Gyldensteen dyrker i dag 230 hektar løg, hvilket gør dem til Nordeuropas største løgproducent. Fakta om in/out as in/out as er en grossist- og logistikvirksomhed, der tidligere hed Bogpa. Den blev dannet i 1969 af syv selvstændige boghandlere, som tog konsekvensen af, at større indkøb giver lavere priser, og som derfor dannede en indkøbsforening. I dag beskæftiger in/out as 75 medarbejdere og er en af Danmarks største på sit felt. Fokus Fokus

10 Elektronisk overblik over leasingaftaler Nordania Leasing har udviklet et helt nyt webbaseret styringsværktøj, Nordania Asset Online. Det giver kunderne overblik over deres leasingaftaler og er blevet afprøvet på en række udvalgte kunder. Konsulentvirksomheden Aon Danmark har med systemet fået fuldt overblik over alle deres leasingaftaler og dermed mulighed for at styre ressourcerne og budgetterne bedre. Nordania Leasing introducerede i februar sidste år det webbaserede styringsværktøj, Nordania Asset Online, for en række udvalgte kunder. Systemet er tænkt som ekstra service til kunder, som allerede har traditionelle leasingløsninger hos Nordania. På samme måde som man holder styr på sin økonomi gennem netbank på sin pc, kan virksomhedens it- eller økonomichef med Asset Online få det fulde overblik over det udstyr og de aftaler, man har hos Nordania. Hvor mange pc er har vi til rådighed? Hvad koster udstyret på månedsbasis? Og hvornår udløber de enkelte aftaler? En af de virksomheder, som har høstet gode erfaringer med Asset Online, er Aon Danmark. Aon er store inden for forsikringsmægling, risk management-ydelser og pensions- og human resource-løsninger og beskæftiger ca. 200 medarbejdere i Danmark. Siden 2002 har virksomheden leaset både it-udstyr og forskelligt inventar hos Nordania. Fleksibel og hurtig adgang til data Aons økonomichef, Martin Munch-Andersen, har brugt Asset Online det sidste års tid, og han mener, det har en række fordele: Med Nordania Asset Online har vi fået mulighed for at få en langt mere fleksibel og hurtig adgang til vores data. Programmet har erstattet vores manuelle systemer, og vi har nu fået et samlet overblik over de leasingaftaler, vi aktuelt har i virksomheden. Det giver mulighed for at styre budgetterne og udnytte ressourcerne bedst muligt. Så vores erfaringer har indtil videre været meget positive. Når systemet også på sigt vil kunne håndtere elektronisk godkendelse af fakturaer og specificere fremtidige aftaler, vil det stort set kunne imødekomme alle vores behov for at håndtere data. 45 af Nordanias kunder er tilkoblet Nordania Asset Online. Værktøjet retter sig mod private og offentlige virksomheder, der leaser hos Nordania, og som ønsker at få et overblik over aftalerne. Fordele med Nordania Asset Online Overblik over leasingaftalerne Overblik over Nordanias fakturaer og leverandørfakturaer Viser det enkelte udstyrs fysiske placering i virksomheden Overblik over de samlede omkostninger Udtræk til Excel til regnskabsformål Vil du vide mere om Nordania Asset Online. Kontakt: Ole Håkansson, tlf Fokus Fokus

11 Kilder og videre læsning Tidligere udgivelser Links og litteratur Tema: Den levende virksomhed Nordania Leasing fokuserer i dette nummer på de udfordringer, som de danske virksomheder bliver mødt med for at kunne klare den skærpede konkurrence, som globaliseringen har ført med sig. Du kan bl.a. læse om business development, der netop handler om, hvordan en konkurrencedygtig virksomhed sikrer, at den også i fremtiden vil være levedygtig. Tema: Globalisering Globaliseringen udfordrer de danske virksomheder på konkurrencekraften. I dette nummer af Fokus ser vi nærmere på såvel trusler som muligheder i globaliseringens tidsalder. Og giver eksempler på nogle af de værktøjer, som virksomhederne kan anvende for at gøre sig klar til den internationale konkurrence. Tema: Outsourcing Hvilke arbejdsopgaver kan det betale sig at outsource, og hvad gør andre virksomheder? Nordania stiller i dette nummer skarpt på begrebet outsourcing. Den mest udbredte lærebog i virksomhedsfinansiering på de danske handelshøjskoler og universiteter er Virksomhedens finansiering, som Bjarne Graabech Sørensen og Peter Ove Christensen udgav i 2001 på Syddansk Universitetsforlag. Bogen giver en systematisk gennemgang af institutionelle og skattemæssige forhold omkring de forskellige finansieringsformer og lægger vægt på de praktiske aspekter i valget af finansieringsløsning. Finansieringsguiden giver et aktuelt og samlet overblik over finansieringstilbud til iværksættere og virksomheder i udvikling. Virksomheder kan hurtigt se, om de kan få gavn af et eller flere af tilbudene fra offentlige og private finansieringskilder. Finansieringsguiden giver også information om finansieringsformer, finansiering af bestemte behov, brancherettet og regional finansiering m.v. Danske Bank giver et overblik over, hvilke finansieringsmuligheder der er relevante for virksomheder. Vælg større eller mindre virksomhed øverst på siden, og klik dernæst på finansiering i menuen til venstre. Siden giver en kort introduktion til mulighederne inden for driftsfinansiering, anlægsfinansiering, eksportfinansiering og leasing. Bestil de tidligere udgivelser på Fokus 20

Leasing. Leasing af maskiner, udstyr og ejendomme til kommuner og regioner samt statslige og offentlige virksomheder.

Leasing. Leasing af maskiner, udstyr og ejendomme til kommuner og regioner samt statslige og offentlige virksomheder. 2017 Leasing Leasing af maskiner, udstyr og ejendomme til kommuner og regioner samt statslige og offentlige virksomheder. Bygget til at blive brugt. Maskiner og udstyr til at optimere driften. Se side

Læs mere

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING Leasing kort fortalt Lad dine penge arbejde Læs side 6 Fuldt skattefradrag Læs side 8 Hvad er leasing? Med leasing køber du brugsretten til udstyr og binder derfor ingen penge. Læs side 2 LEASING IT /

Læs mere

Få effektiv finansiering med på vejen

Få effektiv finansiering med på vejen Få effektiv finansiering med på vejen 2 Træk på Jyske Finans og løb ikke tør for finanser Få de maskiner og køretøjer, I har brug for Investering i nyt materiel kan være ganske omfattende. Og det er vigtigt,

Læs mere

Leasing giver frihed også økonomisk

Leasing giver frihed også økonomisk Leasing giver frihed også økonomisk Pas godt på dine transportudgifter Der er økonomisk fornuft i at lease Det er en rigtig god ide at lease din virksomheds person- og varebiler. Leasing giver store økonomiske

Læs mere

ALM. BRAND. Leasing....du har et mål - vi har et middel

ALM. BRAND. Leasing....du har et mål - vi har et middel ALM. BRAND Leasing...du har et mål - vi har et middel ALM.SUND FORNUFT økonomisk fornuft Du har et mål - vi har et middel Har du overvejet, at det kunne være en god ide at lease jeres person- og varebiler

Læs mere

bliv godt kørende uden at binde penge hvorfor lease? Leasing af biler, varebiler og lastbiler

bliv godt kørende uden at binde penge hvorfor lease? Leasing af biler, varebiler og lastbiler Leasing af biler, varebiler og lastbiler bliv godt kørende uden at binde penge Med leasing betaler du for brugsretten og binder derfor ingen penge. Læs side 2 hvorfor lease? Lad pengene arbejde der, hvor

Læs mere

SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering

SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv Sale & Lease Back Sale & Lease Back kan være et særligt anvendeligt værktøj

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk December 2013 Kære lastbilkunde og leasinginteresserede Året 2013 nærmer sig en afslutning. Året begyndte

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

WÜRTHLEASING. Moderne udstyr uden binding af kapital

WÜRTHLEASING. Moderne udstyr uden binding af kapital WÜRTHLEASING Moderne udstyr uden binding af kapital Det nyeste og smarteste udstyr Leasing er uanset virksomhedens størrelse blevet en meget almindelig vil behovet for udskiftninger, opgraderinger og udvidelser

Læs mere

Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med

Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med Indholdsfortegnelse Hvem er NRGi Finans........................ 3 Finansiering er en god ide.................... 4 Finansieringstyper..........................

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk Juni 2014 Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Nordania Leasing og Danske Leasing er gået sammen. Se, hvad

Læs mere

Hvorfor vælge Erik Maibom A/S / leasingbilen.dk?

Hvorfor vælge Erik Maibom A/S / leasingbilen.dk? sælger-visitkort Hvorfor vælge Erik Maibom A/S / leasingbilen.dk? Lokale fagfolk giver bedre råd. Vi bor i Aalborg. Vi bor lige om hjørnet og tæt på vores kunder. Vi er jyder. Vi leverer ikke noget smart,

Læs mere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk Juli 2013 Første halvår af 2013 er gået. Bilsalget generelt slår alle salgsrekorder, og økonomerne spår bedre

Læs mere

Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering. - En udfordring i dagligdagen? Title Layout

Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering. - En udfordring i dagligdagen? Title Layout Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering - En udfordring i dagligdagen? Title Layout Finansiering - en mangelvare? Oles Smedeforretning A/S Uvildig finansiel rådgivning V/Per Hovmarkkjh

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik 1 of 5 Bilag 11.1. Syddjurs Kommunes Leasingpolitik Syddjurs Kommunes Leasingpolitik 2 of 5 1. Formål Formålet med retningslinierne er at sikre, At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

man bør kende lidt til området, før man sætter blæk på en leasingaftale.

man bør kende lidt til området, før man sætter blæk på en leasingaftale. AF FLEMMING THOMSEN, CLAUS MIDJORD OG JESPER H. ANDERSEN Leasing kan være en mulighed, når anskaffelsen af forskellige driftsmidler skal finansieres. Men hvad er fordelene og ulemperne, og hvad skal man

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Virksomhedsinvesteringer for alle

Virksomhedsinvesteringer for alle Side 2 Virksomhedsinvesteringer for alle Jan Pedersen Jan Pedersen 2014 Redaktion: Forlaget Solhøj Sats: Forlaget Solhøj 2. udgave, 1. oplag 2015 ISBN: 978-87-996503-8-5 Side 3 Side 4 Forord: Det er målsætningen

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet Revisorbranchens Ekspertpanel Barrierer for vækst og produktivitet September Revisorbranchens Ekspertpanel 31.8. Indledning Hvordan står det til med væksten og produktiviteten ude i virksomhederne? Hvilke

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

GRENKE: Større fleksibilitet for virksomheden Leasing ganske enkelt

GRENKE: Større fleksibilitet for virksomheden Leasing ganske enkelt GRENKE: Større fleksibilitet for virksomheden Leasing ganske enkelt Vi hjælper dig til at opnå succes Virksomhederne har brug for fleksibilitet. Og fleksibilitet kræver et ægte partnerskab. Det har vi

Læs mere

Fakta om kapitalfonde i Danmark

Fakta om kapitalfonde i Danmark Fakta om kapitalfonde i Danmark Kapitalfondene har været omgærdet af mange myter, men fakta er, at: Der skabes arbejdspladser højere beskæftigelse god medarbejdertilfredshed En samfundsøkonomisk gevinst

Læs mere

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag 2 Finansiel politik for Region Midtjylland 1 1. Indledning Dette bilag til kasse- og regnskabsregulativet fastlægger Region Midtjyllands finansielle politik og investeringspolitik og indeholder supplerende

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

WÜRTH LEASING. Nemt og bekvemt

WÜRTH LEASING. Nemt og bekvemt WÜRTH LEASING Nemt og bekvemt Det nyeste og mest effektive udstyr Leasing er uanset virksomhedens størrelse blevet en meget almindelig måde at få finansieret investeringer på. At drive virksomhed er nemlig

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Når forretningen skal være godt kørende.

Når forretningen skal være godt kørende. 1705 Mercedes-Benz Finans Danmark AS Stamholmen 157, 1 2650 Hvidovre www.mercedes-benz.dk Når forretningen skal være godt kørende. Mercedes-Benz Finans er et fuldt ejet datterselsakb inden for Daimler

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget Dato: 22. august 2017 Starttidspunkt: 21:00 Sted: A.1.01 Medlemmer: Ruth Lauridsen, Robert Terkelsen, Simon Nicolajsen Jørgensen, Jeyarajah Rasiah, Ole Marcussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

home - en del af Danske Bank koncernen

home - en del af Danske Bank koncernen home - en del af Danske Bank koncernen Danmarks mest kendte ejendomsmæglerkæde Siden starten i 1990 har home præget den danske ejendomsmæglerbranche med innovative produkter, der gør det trygt at købe

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb?

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Nordea Markets tilbyder skræddersyede

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Maskininvesteringer nye ejerformer

Maskininvesteringer nye ejerformer Maskininvesteringer nye ejerformer Vækst i landbruget kan understøttes af nye ejerformer indenfor maskininvesteringer, finansieringslyst og cirkulær økonomi Direktør i Nykredit Leasing Mik Kristensen Agenda

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

En enklere måde at køre Mercedes-Benz på.

En enklere måde at køre Mercedes-Benz på. 1705 Mercedes-Benz Finans Danmark AS Stamholmen 157, 1 2650 Hvidovre www.mercedes-benz.dk En enklere måde at køre Mercedes-Benz på. Mercedes-Benz Finans er et fuldt ejet datterselskab inden for Daimler

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation Den tidlige historie 2 Oms 3,9b 00 erne 3 Finanskrisen i 2008 4 Organisation 5 Sanistål i udlandet 6 Tidslinje 7 1 Den tidlige historie Saniståls historie kan føres tilbage til

Læs mere

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk Fokus på ejerskifte SURVEY www.fsr.dk MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Præsentation den 25. marts 2010

Præsentation den 25. marts 2010 30.04.03 Højgaard Holding Præsentation den 25. marts 2010 MT Højgaard Investormøde 25. marts 2010 Mål og indhold Formålet er: At skabe overblik over MT Højgaards performance At skabe indblik i MT Højgaards

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Alternativ finansiering i høj kurs

Alternativ finansiering i høj kurs FSR SURVEY / AUGUST 2016 Alternativ finansiering i høj kurs Familie, venner, crowdfunding, business angels mv. Brugen af alternativ finansiering og crowdfunding FSR danske revisorer har gennemført denne

Læs mere