10 Ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 Ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner"

Transkript

1 10 Ændringer i forhold til tidligere er I dette afsnit beskrives hvilke ændringer i rammerne der er foretaget i forhold til de 7 tidligere er. De nye rammer til nyudlæg og rammer der er vedtaget, er der redegjort for i ens Rapport I, kapitel 6, 7, 8, 12 og 16. Der er primært tale om en ensretning/harmonisering af de 7 tidligere ers rammer for byggeri og lokalplanlægning. Derudover er bebyggelsesprocenten ændret i r, hvor der ikke allerede er lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration for t, således at bebyggelsesprocenten svarer til det nye Bygningsreglement 10 : For åben-lav boligbebyggelse ændres bebyggelsesprocenten fra 25 til 30. For tæt-lav boligbebyggelse ændres bebyggelsesprocenten fra 35 til 40. For sommerhusbebyggelse ændres bebyggelsesprocenten fra 10 til 15. I nye sommerhusr ændres bygningshøjder fra 5 meter til 8,5 meter og etageantal fra 1 til 1½. I alle boligr i hoved- og centerbyerne samt i landsbyrammerne på Fejø, Askø og Lilleø er tilføjet at boligformål er til helårsbeboelse. I tabellen er oplistet de rammer, hvor der er foretaget ændringer i afgrænsningen af rammen og/eller foretaget ændringer i hvad t kan anvendes til. Derudover er oplistet nogle nye rammer, som er for nogle eksisterende r, hvor der er lokalplan, men hvor der ikke tidligere var nogen ramme. I nogle af de tidligere er var der rammer for det åbne land. Disse rammer er ophævet, da bestemmelserne er erstattet af ens retningslinjer for det åbne land. Følgende rammer er således ophævet: Ramme 355-L1, 355-L2, 355-L3, Å, 381-Å.1, 367-L1, 367-L2, L.1, L.1, L.1, L.1, L.2, L1 og L.1. Sted Gl. ramme nr. Nye ramme nr. Bandholm 4.D B7 Bandholm 360-B15 Bandholm 360-T17 Nuværende anvendelse Offentlige formål Birket 379-B BE8 Landsby Bjergeskov, Hvilested Bursø, gl. Holeby Å 360-O4 Åben land 360-BE1 Dannemare 360-1S 360-S1 Ny anvendelse Boligformål - åben-lav Teknisk anlæg - jernbane Blandet bolig og erhverv/ landsby Offentlige formål/ Plejecenter, asylcenter, efterskole o.lign. Landsby Bemærkninger Området er udstykket til parcelhuse og halvdelen er bebygget. Området, der er omfattet af Lokalplan bliver en del af ramme B.4 til boligformål og får nyt rammenummer. Området, der er omfattet af Lokalplan får nu en ramme til teknisk anlæg - jernbane. 2 tidligere landbrugsejendomme (matr. 6a og del af matr. 7a, Torrig By, Birket) - nu boligejendomme - i alt 2,8 ha medtages i landsbyafgrænsning. Lokalplan er gældende for t. Området har nu fået en ramme. Tidligere en afgrænset landsby i Ændring af rammenummer for at lette administration af rammer. Under generelle anvendelsesbestemmelser tilføjes feriehotel med max. 245 enheder som lokalplan giver mulighed for. 306 RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING

2 Halsted Holeby - Vesterbyvej Del af 359-6Å og del af B R13 Åben land og bolig 360-E1 360-E1 Horslunde 379-D1 379-D1 Horslunde Del af 379- E1 Hummingen 381-S S B6 Erhverv Bolig Kragenæs 379-B B14 Kramnitse Camping og Guldborglejren 381-S10 og 360-R2 360-R2 Kramnitse 360-S3 360-S3 Krønge, gl. Holeby 360-BE2 Maglehøj 381-R2 360-S7 golfbane og bolig Blandet boligog erhvervs/blandet by Landsby 363-C2 360-B12 Centerr Nord Nord B B13 Bolig Bolig B.1 og E.1 1.C.1 1.E.4, del af H.2 og del af C B14 Erhverv og bolig Bolig 360-BE9 360-C5 Bolig og erhverv og center og blandet bolig- og erhvervs Bolig og erhverv Center Lokalplan a er gældende for t. En del af t lå i boligrammen B.3. Hele t har nu fået en ramme til rekreative formål/golfbane. Mulighed for etablering af brobyggerby er slettet. Der er to boligejendomme - den ene er allerede taget i brug som bolig. Den anden (tidl. teknisk forvaltning) er ved at blive solgt til bolig. Lille del af erhvervs flyttet til bolig 360-B6 (tidligere 379-B2) Resten af erhvervst er ophævet. Under generelle anvendelsesbestemmelser Tilføjet mulighed for feriehotel med max. 10 enheder. Område 381-S10 lægges sammen med 360-R2. Under generelle anvendelsesbestemmelser tilføjes feriehotel med max. 40 enheder, som gældende lokalplan giver mulighed for Under noten tilføjes: Der er indenfor t observeret en lokalitet med den meget sjældne løgfrø, som er opført på habitatdirektivets bilag IV. Tidligere en afgrænset landsby i Aftale til sommerhuse jf. Regionplan ,3 ha. Under generelle anvendelsesbestemmelser Del af center bliver til bolig uden mulighed for butikker jf. detailhandelsplan. En række boliger på Maglemervej var ikke omfattet af ramme - er nu medtaget i boligramme. Området ligger i byzone. En række boliger, der lå i erhvervsramme er flyttet til boligramme. Del af tidligere center overføres til til blandet bolig og erhverv Dele af r overføres til center/bymidte RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING 307

3 1.B.4 og del af C B.3 og del af C C6 og 360-C7 360-B8 øst D C8 vest vest nordøst bymidte havn Hestehovedet 1.B.2, E.5 og del af E.4 1.E E.1 og E C4 og center og bolig 360-E E16 og 360-E CB 367-2CB Bymidte 367-E6-A og 367-H5 360-E11 og 360-E G.19.A 367-G.19.A øst 367-E1 360-E13 nord syd 367-B39 og del af 367- G G G12 Center Center/bydelscenter Center/bydelscenter Bymidte Havnerelaterede erhverv 360-B10 Grønt Onsevig 379-L L13 Landsby Rødby ved genbrugsplads Rødby ved Møllevej og del af E14 og 360-BE12 og erhvervs Tilføjet mulighed for riffel- og flugtskydebaner. /støjende fritidsanlæg Landsby og blandet by Rødby Blandet by Dele af boligr flyttes til center Del af center overføres til bolig Del af offentligt flyttes til center/bydelscenter øst Områderne flyttes til center/bydelscenter vest Del af erhvervs får nyt nummer og mulighed for pladskrævende butikker Afgrænsningen ændret så den passer med opdeling af let og tungt erhverv i Lokalplan Bebyggelsesprocent ændres fra 90 til 110, som i gældende lokalplan. Rammeafgrænsninger ændret så t nærmest kajen bliver forbeholdt til havnerelaterede erhverv. Under generelle anvendelsesbestemmelser tilføjes golfbane, som der er mulighed for i rammelokalplan. Del af bolig 367-B12 overført til erhvervs. Del af grønt flyttes til boligt 367-B37, der ligger lige nord for det grønne. Mulighed for feriehotel med max. 10 enheder tilføjet. Eksisterende genbrugsplads lå delvis i offentligt Afgrænsning rettet så hele genbrugspladsen nu ligger i erhvervst (tidligere ) samtidig er afgrænsning af ramme justeret/udvidet så det svarer til afgrænsning af byzoneareal. Endelig er en del af t udlat til blandet by 360-BE12 Bygningshøjde ændres fra max. 7 m til max. 8,5 m og etageantal ændres fra max. 1 til max 1½ etage. Anvendelsen ændres fra offentligt til blandet by. 308 RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING

4 Rødbyhavn 360-B11 Rødbyhavn 360-R6 Rødbyhavn Rødbyhavn Skippergården Del af BE11 Rødbyhavn c c Rødbyhavn c og d c og d /boliger Blandet by Feriehotel/campingplads /feriecenter /grønt /boliger / Feriehotel /feriecenter Rødbyhavn Teknisk anlæg Teknisk anlæg Sandby Del af 379- E4 360-T2 Sandby 379-C2 379-C2 Center Stokkemarke 360-BE10 Søllested O7 og B B9 Søllested O O8 Torslunde, gl. Holeby 360-BE3 Ydø 381-R1 360-S2 Lige uden for ramme Tekniske anlæg Center/lokalcenter Blandet boligog erhvervs/blandet by Der tilføjes mulighed for offentlige formål. Boligejendommen matr. 25g, Stokkemarke By, Stokkemarke på 0,7 ha tages med i eksisterende ramme 360- BE10 (tidligere 363-2B.1a) jf. brev fra amtet af 17. marts Ejendommen overføres ved lokalplanlægning til byzone. Tidligere børnehave i offentligt O7 anvendes i dag som bolig. Matrikel overflyttes til nærliggende ramme for bolig B.8. Tilføjet skoleformål og boliger til helårsbeboelse. Tidligere en afgrænset landsby i Aftale til sommerhuse jf. Regionplan ,4 ha. Under generelle anvendelsesbestemmelser Landsby Ramme for bolig 208 udvides hen til byvækstareal. Arealet er på 6,6 ha og er godkendt i Regionplan Landzone - overføres til byzone ved lokalplanlægning. Området på 5,8 ha er godkendt i Regionplan Området ligger i byzone. Bebyggelsesprocent ved bl.a. Kofoedsminde øges fra max. 10 til max. 50 og bygningshøjde øges fra max. 8,5 m til max. 10 m. Del af t til offentlige formål fastlægges til blandet by. På baggrund af ønske fra ejer er bebyggelsesprocent øget fra 15 til 40 og antal etager fra 1½ til 2. Mulighed for campingplads og campinghytter slettes. Antal enheder for feriehotel ændres fra 100 til 200, som der gives mulighed for i lokalplan. Mulighed for etablering af ny lystbådehavn er fjernet. Under noten tilføjes: Der er indenfor t observeret insekter, som er opført på habitatdirektivets bilag IV. Eksisterende rensningsanlæg. RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING 309

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning N OTAT Barrierer for vækst i den fysiske planlægning I dette notat præsenteres en række eksempler på, at rammerne for den fysiske planlægning udgør en barriere for, at kommunerne kan igangsætte initiativer,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder er udarbejdet af BM Arkitekter ApS for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Citater:

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere