Ledelsesberetning generalforsamlingen, marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning generalforsamlingen, marts 2015"

Transkript

1 Ledelsesberetning generalforsamlingen, marts 2015 Musiktur til Jamaica, New York som rammen om en dannelsesrejse, dykkertur til Thailand, kulturrejse til Oman, New Zealand eller Japan. Efterskolerne lokker med det ene tilbud efter det andet, og skoleformen er under hastig udvikling. Kampen om at fylde pladserne på efterskolerne op er hård, og der kappes om at spille de bedst mulige tilbud ud til en generation af unge, som står med en forældregruppe lige bag sig, som ikke lader sig nøje, når en ung sendes på efterskole. Og lade sig nøje, det skal man sandelig ikke. Men hvad skal man egentlig? Hvad går det egentlig ud på det der efterskoleophold? På Gylling Efterskole er rejsemålene knapt så fjerne og eksotiske, men vi byder ikke på den baggrund vores elever og forældre ind i et efterskoleår i nøjsomhedens tegn, tværtimod. Vi laver efterskole med et forpligtende fællesskab som omdrejningspunkt, har øje for den enkelte, men særligt øje for at man bliver til som menneske ved at være sammen med andre, ved at trække på andre, men i særdeleshed ved at bidrage til andre og til det fællesskab man er en del af. Vi har derfor en ambition om at skabe udvikling i det nære, i samspillet med andre, og ved at lære sig selv bedre at kende. I dette nærvær finder vi også glæden i livet. På Gylling Efterskole mødes vores unge af en ambitiøs særligt tilrettelagt undervisning. De mødes i øjenhøjde af mennesker fra forskellige faggrupper, som alle har det til fælles, at de byder ind på, og insisterer på at være med til at gøre en afgørende forskel for vores elever. Vores undervisning bygges op om niveaudeling i fagene dansk, matematik og engelsk. Holdene er små i størrelse men baserer sig på store forventninger til aktiv deltagelse fra alles side. Undervisningen leveres af motiverede lærere, som er veluddannede, og som møder de unge med engagement, ligeværd og faglighed. Undervisningen finder sted i gode fysiske rammer, som understøtter den forskel, som vi gerne vil gøre. Rammerne om særligt den boglige undervisning er understøttet af velfungerende IT-kompenserende hjælpemidler, mens skolens undervisningsfaciliteter generelt set er vældigt gode. Vores nye trådløse netværk dækker nu alle undervisningslokaler og værksteder, ligesom hele vores udendørs areal er dækket. På lærersiden er der i 2014 sket den ændring, at vi har sagt farvel til Sune, som rykkede over til vores gode naboer på Eriksminde. Sune var en højt skattet medarbejder, som var svær at sige farvel til, men ansættelsesudvalget gjorde sit arbejde rigtig godt, og 1. november kunne vi byde Jesper Møller velkommen på efterskolen, og det er vi rigtig glade for. Undervisningen, som sammen med relationsarbejdet mellem skolens medarbejdere og de unge er Gylling Efterskoles hjerteslag, er således helt afhængig af en velfungerende IT-infrastruktur. Infrastrukturen står én mand bag, nemlig skolens IT-medarbejder Kim. Kim binder mange, rigtig vigtige tråde sammen, og det er en fornøjelse at se hvordan IT-fagligheden gennem Kim bringes i spil i forhold til både elever og medarbejdere. Et af de seneste initiativer i den forbindelse er en

2 kursusrække som Kim afvikler med nogle af vores elever, som uddannes til superbrugere indenfor feltet. Gylling Efterskoles indsats omkring vores elever er en mosaik gjort af mange brikker. Hver dag lægges der brikker på en plade med flotte farver, som tilsammen danner det billede som giver de bedste betingelser for at mennesker på Gylling Efterskole trives, hvad enten de er elever hos os, forældre, gæster eller medarbejdere. I køkkenet lægges der mange brikker til det samlede billede. Det er brikker, som er skabt af en stor faglighed, og af stolthed for sit fag. Eva, Jytte, Ingrid, Torben og Arne sætter en ære i at skabe glæde, trivsel og sundhed via deres ambition og faglighed. Ingrid, som vi ansatte sidst på året, slår desuden sine folder på det tekniske serviceområde. På vores tekniske serviceområde har Erik, Finn og Jan deres gang. I de seneste måneder har de været assisteret af Ib, som med sin indsats har været med til at gøre en række forandringer mulig. Jan har med sin egen og sit teams faglighed blik for skolens mange bygninger og et kæmpe udendørs areal, som altid, uanset årstid sender et signal om at der er faglighed bag arbejdet, og blik for at mennesker som har deres daglige liv i noget som er pænt, de vokser. På kontoret binder Laila og Tove mange ender sammen. Også her er en ganske særlig faglighed og en særlig kompleksitet i spil. Laila og Tove fordeler en bred vifte af opgaver mellem sig. De er, udover hele den administrative del, begge omsorgspersoner for de unge. De styrer elevbanken, og Laila tilser de sengeliggende unge. Tove er helt central i vores ambition om at være en skole som på det administrative niveau er helt i top. Når I om lidt præsenteres for Gylling Efterskoles regnskab 2014 står Toves faglighed, indblik, erfaring og omhyggelighed gemt lige inde bagved tallene. Laila og Tove er ofte vores kommende elever og forældres første møde med efterskolen, når de tager telefonen, og altid giver mennesker en god behandling. Netop i disse uger har vi desuden assistance fra Gitte som er i praktik hos os, og som bl.a. understøtter vores administrative motor. Der er mange forpligtelser ved at være efterskole, og det er vi glade for. Én af forpligtelserne er at vi skal stå mål med folkeskolen, og efterleve kravene i folkeskoleloven. Det gør vi gerne, og vi hilser velkommen at vi skal være ambitiøse, også på denne front. Noget af det, som vi skal præstere at lykkes med er at være inkluderende i både tanke og handling. Inklusionsudfordringen i skolesystemet er kæmpestor, og det er den dermed også hos os. Den udvikling skal vi flytte os med og udvikle os på. I den forbindelse, og i mange andre har Stine, vores viceforstander, været en helt central aktør. Dels i forhold til vores pædagogiske udvikling som skole, vores syn på inklusionsudfordringen, udviklingen hos de sårbare elever, som knyttes til Stine i et kortere eller længere forløb, men også i høj grad som sparringspartner for skolens lærere i deres kontaktlærerfunktion. Stines uddannelsesmæssige baggrund som kandidat i pædagogisk psykologi fra universitetet, kombineret med erfaringen som tidligere pædagogisk leder og selvstændig indenfor det arbejdspsykologiske felt kommer mange mennesker i organisationen til gavn. Gylling Efterskoles pædagogiske ledelse har omdrejningspunkt omkring Stine, og det er en kompleks og

3 spændende opgave, som løftes fantastisk, og med en virkelig dygtig samlet personalegruppe omkring sig, står vi rigtig godt som efterskole. Gylling Efterskole skal være et ambitiøst bindeled mellem vores unges tidligere skoleliv, og den ungdomsuddannelse som venter de unge. Med den ambition for øje er det af største betydning at vi på Gylling Efterskole går forrest indenfor vores felt, sådan som vi bør gøre. Blot fordi vi er landets største specialiserede tilbud indenfor vores felt, og fordi vi sender alle vores unge ind på ungdomsuddannelserne, så er der intet som kommer af sig selv. Det er hårdt arbejde at stadfæste den position, og endnu hårdere, når vi gerne vil blive endnu dygtigere. Kompetencerne og erfaringen er i ledelsen til dette, og den er i huset i det hele taget. Fantastisk lærerpersonale med faglighed og ambition, IT en støtter arbejdet og udvikles af Kim, glæden ved køkkenets indsats og betydning for de unge, vores gæster og medarbejdere, betydningen af at bevæge os rundt i dejlige rammer uanset hvor du er på skolen, og arbejdet på kontoret danner et billede, som forpligter os til en motiveret indsats til gavn og glæde både for vores elever, og for hinanden i det arbejdsliv, som vi er så heldige at dele med hinanden på Gylling Efterskole. Gylling Efterskole optager hvert år 124 unge, som har det tilfælles at være ganske almindelige unge, som alle er i læse/skrive-vanskeligheder. Vores optagelsesprocedure er gennem de seneste år blevet tunet, så vi sikrer at de ansøgere vi har, får en god oplevelse af at være i kontakt med os, samtidig med at vi rent administrativt har et system, som er bygget på service og sikkerhed. De mennesker som henvender sig til os, har nemlig noget meget vigtigt i klemme, nemlig deres børn. Vi optager lige mange drenge og piger, vi optager en lang række unge på venteliste, og så er der en gruppe for hvem vi ikke er det rigtige skoletilbud, fordi de falder uden for vores målgruppe. Den gruppe unge får et afslag med en uddybende begrundelse, og får rigtig god hjælp videre. Hvad angår optagelse, så er aktuel status at vi til både kommende skoleår 2015/2016 og til 2016/2017 er fyldt op, og har venteliste på både drenge- og pigesiden. Vores position som spydspids indenfor vores felt er vigtig, ikke bare for os som efterskole, men det er også vigtigt set i et samfundsperspektiv. Det arbejde som vi gør har nemlig stor betydning, også i det store billede. Det er vigtigt at vi har en stemme som når det politiske niveau, således at alle kender til den forskel vi gør for de unge. Den stemme har vi gennem efterskoleforeningen, og vi har den gennem netværket af ordblindeefterskoler. Ved sidste generalforsamling i marts sidste år blev jeg valgt ind i bestyrelsen i ordblindeefterskolenetværket. Den bestyrelse har vi på Gylling Efterskole haft tradition for at sidde i, og sådan vil det, om muligt, være logisk også at tænke fremover. I denne uge er der igen generalforsamling. Et af punkterne som skal drøftes er endnu et forskningsprojekt, som er under opsejling. Jeg sidder i en tre-mands gruppe fra ordblindeefterskolerne sammen med Teknologisk Institut med henblik på at igangsætte et forskningsprojekt som skal undersøge ordblinde unges iværksætterkompetencer. Det er et projekt, som vi vil arbejde for kommer i den rigtige ramme, så vi kan profilere os og samtidigt trække nyttig viden ud af projektet. Teknologisk Institut er en spændende samarbejdspartner, som med deres fokus i afdelingen Idé og Vækst kan bidrage med nyttig viden til os.

4 Vi har i det hele taget megen glæde af at trække på dygtige eksterne samarbejdspartnere. Jeg vil godt nævne nogle af dem, og nævne på hvilken måde de har gjort en forskel for Gylling Efterskole. Når I om lidt præsenteres for vores regnskab, så vil det blive fremlagt af Lars Byrialsen fra Dansk Revision. Dansk Revision er både tilsynsførende og rådgivende for os. Vi sætter stor pris på dette samarbejde, og på den måde I støttede Stine og jeg i alt det nye, som ledelsesskiftet bragte med sig. Byggesagen vedr. Ny Elevfløj, som skulle have været et lukket kapitel i august 2013, har voldt os udfordringer lige siden. I september 2013 knyttede vi en ekstern tilsynsførende arkitekt og byggesagkyndig til sagen, Jørn Christoffersen. Jørn har fulgt sagen tæt, og i den forbindelse været en fagligt dygtig samarbejdspartner. Svigt i projekteringen, tilsynet og opfølgningen fra ArkiPartners side medførte her først på året et krav mod ArkiPartners på over kr ,-. Siden er ArkiPartners blevet begæret konkurs, og sagen føres nu fra vores advokat mod kuratoren i boet efter ArkiPartners, og deres forsikringsselskab. Tak til Jørn for den store indsats i den forbindelse. Tak til Teknologisk Institut, Netværks- og naboskoler, Gylling Skole, Dagli Brugsen i Gylling, Gylling Skole, foreningerne i Gylling, Jyske Bank, Narayana Press, Gylling Kirke, Odder Kommune, UUvejleder Sussi Østergaard, psykolog Anne-Birgitte Methling, SportMaster i Odder og en lang række af håndværkere og leverandører, som vi nyder at samarbejde med. Risikoen ved denne korte opremsning er at jeg har glemt at nævne nogle, så undskyld på forhånd hvis det gør sig gældende. En særlig tak skal lyde til vores skolekreds. I er af afgørende betydning for vores skole, og for det arbejde som vi gør, og for den placering, som vi har i lokalsamfundet. Det ligger os meget på sinde at være central i lokalsamfundet, men det er afgørende for os at det er fuldt ud foreneligt med det at drive efterskole bedst muligt. Jeg vil gerne takke jer alle i skolekredsen for den opbakning vi møder når I kommer her på skolen, men også den opbakning som vi møder ude i byen. Efterskolens bestyrelse vælges blandt skolekredsens medlemmer var Stines og mit første hele år som ledelse på Gylling Efterskole. Vi har gennem hele året glædet os over samarbejdet med bestyrelsen, som for os er en helt afgørende samarbejdspartner både på de små og de store linjer, men også som dem der får særlig indsigt i vilkårene for ledelse på Gylling Efterskole, for det er en kompleks størrelse. Vi vil gerne sige en varm tak for samarbejdet, og glæder os til at videreudvikle samarbejdet. Vores bestyrelse er en rigtig god blanding af nye og rutinerede kræfter. Annette Dam Andersen er formand, Jørn Fogh er næstformand, Mette Christensen, Niels Rubin og Ole Vilstrup sidder på de øvrige bestyrelsesposter, mens Lone Riis og Lars Larsen er valgt som suppleanter. Snart ændrer denne konstellation sig, idet Ole efter i aften træder ud af bestyrelsen. På vegne af alle skolens medarbejdere og Stine og jeg vil jeg gerne sige Ole en stor tak for indsatsen. Vi har lært Ole at kende som et engageret og interesseret menneske med en stor indsigt i og nysgerrighed på Gylling Efterskoles indsats med en ambition om at gøre en forskel for vores unge. Ole blev valgt ind i bestyrelsen i Oles indsats har også haft indflydelse på Gylling Efterskole som arbejdsplads, og af den vej har det også haft stor betydning for eleverne. Tak for det. Heldigvis har vores formand Annette Dam Andersen valgt at stille sig til rådighed for de

5 kommende to år. Det sætter Stine og jeg enorm pris på. Jeg vil gerne, Annette, sige en særlig tak til dig for samarbejdet i 2014 og for den kæmpe indsats du har ydet, også selvom du har været udfordret af længerevarende og strid sygdom blev sommeren hvor vi for første gang planlagde et skoleår efter at alle eksisterende og tidligere gældende arbejdstidsaftaler efter lockouten var blevet ophævet. På Gylling Efterskole besluttede vi at overgå til at arbejde efter opgaveoversigter, og ikke længere opgøre tingene med opgørelse af tid til opgaver. Tilløbet til overgangen til den ny måde at gøre tingene på var til tider sej, men vi er sikre på at denne vej er fremtidens vej med plads til fleksibilitet, høj grad af indflydelse og frihed, og planlægger endnu et skoleår med udgangspunkt deri. I indeværende skoleår afsatte vi ekstra tid til pædagogisk udvikling på skolen, indførte obligatorisk tilstedeværelse for alle skolens lærere om onsdagen og ændrede kontaktlærerordningen, så vi kom endnu tættere på de unge. Alle tre ændringer har vores lærere taget virkelig godt imod: Den pædagogiske udvikling har haft omdrejningspunkt omkring unge i matematikvanskeligheder, den såkaldte dyskalkuli, arbejdshukommelse og hukommelsestræning, som er et felt, som vores lærer Anne Friis er spydspids indenfor, samt kontaktlærerordningen som betyder, at vi får alle husets faglige relationskompetencer i spil. Nogle af vores lærere er kontaktlærere for første gang, og opgaven løftes fantastisk hele vejen rundt. Vi har 124 skønne unge her på efterskolen. 124 unge, som på hver deres måde er helt unikke, og som nyder godt af et forpligtende fællesskab i en ramme, som er tryg. Vi nyder hver dag med dem, og nyder at se dem udvikle sig som mennesker i en rivende faglig og personlig udvikling. Vi arbejder alle tæt sammen med de unge og deres forældre, og effekten af samarbejdet er betydeligt. Vi vil gerne sige tak til alle de unge og forældrene på vores elevhold for den tillid, som vi hver dag bliver mødt med. Jeg kan forsikre jer alle om at vi hver dag gør os umage med at lave god efterskole. Regnskabet, som præsenteres om lidt, er vi som ledelse stolte af. Annette har løftet sløret for resultatet, og jeg vil gerne afsløre for jer hvorfor det er vigtigt, at resultatet blev så godt, og hvad planen og strategien er i forhold til skolens økonomiske retning. På Gylling Efterskole driver vi en rigtig sund forretning, og vi skal hele tiden udvikle os på den front. Men det har vist sig omkostningstungt at bygge for lånte penge, og tiden skal ikke stå i realkredittens navn. Ambitionen er derfor nu, at vores nye spisesal som forhåbentlig er vores næste projekt, skal bygges for penge vi har på vores konto, og ikke for lånte penge. Vi håber allerede næste forår at kunne påbegynde en udvidelse, men processen er lang og spændende, og er kun lige begyndt. Vores tanke er at vi på denne måde fortsat kan udvikle os på bygningssiden, og få mere ud af pengene ad den vej. Med 25 bygninger på vores ejendom er der nok at tage fat på, og ved at følge denne økonomiske strategi kan vi lave bedre efterskole for vores midler, passe godt på det vi har, fremme faciliteterne omkring undervisning og beboelse, og gøre både arbejds- og undervisningsmiljøet endnu bedre. En sund økonomi er hele grundlaget for at kunne lave god efterskole. Det har derfor haft stor betydning for os hurtigt at skaffe os det fornødne overblik, og

6 vi har, i samarbejdet med personalet, arbejdet intenst med at spidse alle aftaler og kontrakter til på bedst mulig vis. Vi har overvejende et fantastisk godt samarbejde med leverandører i huset, det sætter vi stor pris på. På det netop afviklede årsmøde for efterskoleforeningen var slogan og tema Hele Danmarks efterskole. Det er, og skal vi være en del af. Det bliver derfor ikke os som tager på musiktur til Jamaica eller på dykkerferie i Thailand, så det bliver for dyrt for nogle, eller der på elevholdet indføres et A- og et B-hold. Vi holder fast på kerneværdierne som Grundvig og Kold på hver deres måde berigede danskerne med i deres samtid, men vi tolker dem med stor respekt ind i vores tid, så vi netop kan være Hele Danmarks efterskole her i Gylling. Det gør vi med en respektfuld tilgang til de grundlæggende tanker, en værnen om det levende ord, det forpligtende fællesskab og et længe leve tanke- og åndsfrihed. Grundtvig rammer det selv ind på fineste vis i afslutningen af Den signede dag, hvor han siger: så frydelig der til evig tid med venner i lys vi tale. De rødder som går længst tilbage i tiden er 150 år gamle i april i år. Vi håber, at I alle vil være med til at markere det her på Gylling Efterskole ved vores forskellige arrangementer i april måned, for det er i sandhed noget, der er værd at fejre. Sidste år fik jeg et par bemærkninger om at min ledelsesberetning var lang, og det har den måske også været i år, men det er ikke nemt at gøre kort når man har noget på hjerte, og jeg ved at jeg taler på vegne af Gylling Efterskoles samlede personalegruppe, Stine og jeg når jeg siger, at det har vi. Tak til alle som bidrager til at gøre Gylling Efterskole til det som den er i dag, tak fordi I vil dele aftenen med os, og tak for ordet. Niels Kridal, marts 2015

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010

Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010 Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010 Årsberetning giver det overhovedet mening? Giver det overhovedet mening at skue et helt år så godt og vel - tilbage anno

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

4. At give eleverne et rum for fri samtale om venskab og relation

4. At give eleverne et rum for fri samtale om venskab og relation Beskrivelse af den vidtgående specialundervisning på Rudehøj Efterskole Rudehøj Efterskole (RE) arbejder med et undervisningstilbud til normaltbegavede unge med handicap. Af skolens ca. 100 elever er der

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt

Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt De store ord Inklusion, innovation, mangfoldighed, frihed, bærerdygtighed, forandring, fornyelse og reformer Vi tillægger

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Kandidater til skolebestyrelsen:

Kandidater til skolebestyrelsen: Kandidater til skolebestyrelsen: Lindevangskolen 2014 Birgitte Nymark Mor til datter i 4. A, formand for den nuværende skolebestyrelse Hvorfor stiller jeg op? Børn der trives, lærer bedre og mere, har

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Dialogmøde 13.09.2011 BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Velkommen ved Mikkel Braae-Andersen Skolebestyrelserne vil gerne indlede med at rose politikerne og BUK udvalget for at gribe arbejdet med

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Skolereformen set fra et ledelsesperspektiv mit!

Skolereformen set fra et ledelsesperspektiv mit! Skolereformen set fra et ledelsesperspektiv mit! Hvem er jeg? René Arnold Knudsen, skoleleder Leder i 16 år (værdi- og kompetenceledelse) Engagement og lederfokus (EVA, samarbejde mm.) Organisationsarbejde,

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Skolens nye tiltag omkring er linjer og valgfag er evalueret ud fra et spørgeskema til eleverne. Evalueringen tager punkt i skolens værdigrundlag Glamsbjerg Fri-

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde...

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde... BO, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Beskæftigelse 103 Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel Et rigtigt arbejde... I Chaplins beskæftigelsestilbud er medarbejderne i front i den daglige drift. Her varetager

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Jelling Friskole nu med 100 elever!

Jelling Friskole nu med 100 elever! -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 24 marts 2015 -------------------------------------------------------------------------- Jelling Friskole nu med

Læs mere

Referat fra generalforsamling Høng Efterskole Side275

Referat fra generalforsamling Høng Efterskole Side275 Side275 Referat fra den ordinære generalforsamling på Torsdag den 9. april kl. 19.00 Torben Karlsen bød velkommen til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af stemmetæller Helge Jørgensen og Thyge Brogaard

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Baunehøj Efterskole Strategi 2018

Baunehøj Efterskole Strategi 2018 Baunehøj Efterskole Strategi 2018 Strategi 2018 Baunehøj Efterskoles opgave er at bidrage til en bedre verden gennem en videbegærlig, kritisk, aktiv, modig og frimodig ungdom. Vi løser denne opgave ved

Læs mere

SELV-EVALUERING. Gitte Jørgensen. Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil

SELV-EVALUERING. Gitte Jørgensen. Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil SELV-EVALUERING Gitte Jørgensen Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil Forord Vi har igennem de sidste par år haft fokus på begrebet LIVSSTIL, som vi mener kan fungere som et samlet begreb for de kompetencer,

Læs mere

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement Administration af andelsbolig - og ejerforeninger Tillid Nærvær Engagement EN NÆRVÆRENDE VIRKSOMHED Boligadministratorerne er et mellemstort administrationsfirma, med en størrelse der gør, at vi kan drage

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere

Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30

Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30 Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent, to stemmetællere og to protokolførere 2. Formandens beretning

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Vejledning som integreret og undervisningsbaseret proces

Vejledning som integreret og undervisningsbaseret proces Vejledning som integreret og undervisningsbaseret proces UCC-konference 2014 Ann Christensen Vejledning i efterskolen Efterskoleforeningens vejledningssyn Vejledning indgår som en integreret dimension

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 PP1: Ceci n est pas une pipe For

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt Æblehaven The little Apple Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt: The little Apple. Æblehaven. Motivation: Da den gamle købmandsgård i Nordenskovs centrum Niels Knudsens købmandshandel blev revet

Læs mere