Ledelsesberetning generalforsamlingen, marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning generalforsamlingen, marts 2015"

Transkript

1 Ledelsesberetning generalforsamlingen, marts 2015 Musiktur til Jamaica, New York som rammen om en dannelsesrejse, dykkertur til Thailand, kulturrejse til Oman, New Zealand eller Japan. Efterskolerne lokker med det ene tilbud efter det andet, og skoleformen er under hastig udvikling. Kampen om at fylde pladserne på efterskolerne op er hård, og der kappes om at spille de bedst mulige tilbud ud til en generation af unge, som står med en forældregruppe lige bag sig, som ikke lader sig nøje, når en ung sendes på efterskole. Og lade sig nøje, det skal man sandelig ikke. Men hvad skal man egentlig? Hvad går det egentlig ud på det der efterskoleophold? På Gylling Efterskole er rejsemålene knapt så fjerne og eksotiske, men vi byder ikke på den baggrund vores elever og forældre ind i et efterskoleår i nøjsomhedens tegn, tværtimod. Vi laver efterskole med et forpligtende fællesskab som omdrejningspunkt, har øje for den enkelte, men særligt øje for at man bliver til som menneske ved at være sammen med andre, ved at trække på andre, men i særdeleshed ved at bidrage til andre og til det fællesskab man er en del af. Vi har derfor en ambition om at skabe udvikling i det nære, i samspillet med andre, og ved at lære sig selv bedre at kende. I dette nærvær finder vi også glæden i livet. På Gylling Efterskole mødes vores unge af en ambitiøs særligt tilrettelagt undervisning. De mødes i øjenhøjde af mennesker fra forskellige faggrupper, som alle har det til fælles, at de byder ind på, og insisterer på at være med til at gøre en afgørende forskel for vores elever. Vores undervisning bygges op om niveaudeling i fagene dansk, matematik og engelsk. Holdene er små i størrelse men baserer sig på store forventninger til aktiv deltagelse fra alles side. Undervisningen leveres af motiverede lærere, som er veluddannede, og som møder de unge med engagement, ligeværd og faglighed. Undervisningen finder sted i gode fysiske rammer, som understøtter den forskel, som vi gerne vil gøre. Rammerne om særligt den boglige undervisning er understøttet af velfungerende IT-kompenserende hjælpemidler, mens skolens undervisningsfaciliteter generelt set er vældigt gode. Vores nye trådløse netværk dækker nu alle undervisningslokaler og værksteder, ligesom hele vores udendørs areal er dækket. På lærersiden er der i 2014 sket den ændring, at vi har sagt farvel til Sune, som rykkede over til vores gode naboer på Eriksminde. Sune var en højt skattet medarbejder, som var svær at sige farvel til, men ansættelsesudvalget gjorde sit arbejde rigtig godt, og 1. november kunne vi byde Jesper Møller velkommen på efterskolen, og det er vi rigtig glade for. Undervisningen, som sammen med relationsarbejdet mellem skolens medarbejdere og de unge er Gylling Efterskoles hjerteslag, er således helt afhængig af en velfungerende IT-infrastruktur. Infrastrukturen står én mand bag, nemlig skolens IT-medarbejder Kim. Kim binder mange, rigtig vigtige tråde sammen, og det er en fornøjelse at se hvordan IT-fagligheden gennem Kim bringes i spil i forhold til både elever og medarbejdere. Et af de seneste initiativer i den forbindelse er en

2 kursusrække som Kim afvikler med nogle af vores elever, som uddannes til superbrugere indenfor feltet. Gylling Efterskoles indsats omkring vores elever er en mosaik gjort af mange brikker. Hver dag lægges der brikker på en plade med flotte farver, som tilsammen danner det billede som giver de bedste betingelser for at mennesker på Gylling Efterskole trives, hvad enten de er elever hos os, forældre, gæster eller medarbejdere. I køkkenet lægges der mange brikker til det samlede billede. Det er brikker, som er skabt af en stor faglighed, og af stolthed for sit fag. Eva, Jytte, Ingrid, Torben og Arne sætter en ære i at skabe glæde, trivsel og sundhed via deres ambition og faglighed. Ingrid, som vi ansatte sidst på året, slår desuden sine folder på det tekniske serviceområde. På vores tekniske serviceområde har Erik, Finn og Jan deres gang. I de seneste måneder har de været assisteret af Ib, som med sin indsats har været med til at gøre en række forandringer mulig. Jan har med sin egen og sit teams faglighed blik for skolens mange bygninger og et kæmpe udendørs areal, som altid, uanset årstid sender et signal om at der er faglighed bag arbejdet, og blik for at mennesker som har deres daglige liv i noget som er pænt, de vokser. På kontoret binder Laila og Tove mange ender sammen. Også her er en ganske særlig faglighed og en særlig kompleksitet i spil. Laila og Tove fordeler en bred vifte af opgaver mellem sig. De er, udover hele den administrative del, begge omsorgspersoner for de unge. De styrer elevbanken, og Laila tilser de sengeliggende unge. Tove er helt central i vores ambition om at være en skole som på det administrative niveau er helt i top. Når I om lidt præsenteres for Gylling Efterskoles regnskab 2014 står Toves faglighed, indblik, erfaring og omhyggelighed gemt lige inde bagved tallene. Laila og Tove er ofte vores kommende elever og forældres første møde med efterskolen, når de tager telefonen, og altid giver mennesker en god behandling. Netop i disse uger har vi desuden assistance fra Gitte som er i praktik hos os, og som bl.a. understøtter vores administrative motor. Der er mange forpligtelser ved at være efterskole, og det er vi glade for. Én af forpligtelserne er at vi skal stå mål med folkeskolen, og efterleve kravene i folkeskoleloven. Det gør vi gerne, og vi hilser velkommen at vi skal være ambitiøse, også på denne front. Noget af det, som vi skal præstere at lykkes med er at være inkluderende i både tanke og handling. Inklusionsudfordringen i skolesystemet er kæmpestor, og det er den dermed også hos os. Den udvikling skal vi flytte os med og udvikle os på. I den forbindelse, og i mange andre har Stine, vores viceforstander, været en helt central aktør. Dels i forhold til vores pædagogiske udvikling som skole, vores syn på inklusionsudfordringen, udviklingen hos de sårbare elever, som knyttes til Stine i et kortere eller længere forløb, men også i høj grad som sparringspartner for skolens lærere i deres kontaktlærerfunktion. Stines uddannelsesmæssige baggrund som kandidat i pædagogisk psykologi fra universitetet, kombineret med erfaringen som tidligere pædagogisk leder og selvstændig indenfor det arbejdspsykologiske felt kommer mange mennesker i organisationen til gavn. Gylling Efterskoles pædagogiske ledelse har omdrejningspunkt omkring Stine, og det er en kompleks og

3 spændende opgave, som løftes fantastisk, og med en virkelig dygtig samlet personalegruppe omkring sig, står vi rigtig godt som efterskole. Gylling Efterskole skal være et ambitiøst bindeled mellem vores unges tidligere skoleliv, og den ungdomsuddannelse som venter de unge. Med den ambition for øje er det af største betydning at vi på Gylling Efterskole går forrest indenfor vores felt, sådan som vi bør gøre. Blot fordi vi er landets største specialiserede tilbud indenfor vores felt, og fordi vi sender alle vores unge ind på ungdomsuddannelserne, så er der intet som kommer af sig selv. Det er hårdt arbejde at stadfæste den position, og endnu hårdere, når vi gerne vil blive endnu dygtigere. Kompetencerne og erfaringen er i ledelsen til dette, og den er i huset i det hele taget. Fantastisk lærerpersonale med faglighed og ambition, IT en støtter arbejdet og udvikles af Kim, glæden ved køkkenets indsats og betydning for de unge, vores gæster og medarbejdere, betydningen af at bevæge os rundt i dejlige rammer uanset hvor du er på skolen, og arbejdet på kontoret danner et billede, som forpligter os til en motiveret indsats til gavn og glæde både for vores elever, og for hinanden i det arbejdsliv, som vi er så heldige at dele med hinanden på Gylling Efterskole. Gylling Efterskole optager hvert år 124 unge, som har det tilfælles at være ganske almindelige unge, som alle er i læse/skrive-vanskeligheder. Vores optagelsesprocedure er gennem de seneste år blevet tunet, så vi sikrer at de ansøgere vi har, får en god oplevelse af at være i kontakt med os, samtidig med at vi rent administrativt har et system, som er bygget på service og sikkerhed. De mennesker som henvender sig til os, har nemlig noget meget vigtigt i klemme, nemlig deres børn. Vi optager lige mange drenge og piger, vi optager en lang række unge på venteliste, og så er der en gruppe for hvem vi ikke er det rigtige skoletilbud, fordi de falder uden for vores målgruppe. Den gruppe unge får et afslag med en uddybende begrundelse, og får rigtig god hjælp videre. Hvad angår optagelse, så er aktuel status at vi til både kommende skoleår 2015/2016 og til 2016/2017 er fyldt op, og har venteliste på både drenge- og pigesiden. Vores position som spydspids indenfor vores felt er vigtig, ikke bare for os som efterskole, men det er også vigtigt set i et samfundsperspektiv. Det arbejde som vi gør har nemlig stor betydning, også i det store billede. Det er vigtigt at vi har en stemme som når det politiske niveau, således at alle kender til den forskel vi gør for de unge. Den stemme har vi gennem efterskoleforeningen, og vi har den gennem netværket af ordblindeefterskoler. Ved sidste generalforsamling i marts sidste år blev jeg valgt ind i bestyrelsen i ordblindeefterskolenetværket. Den bestyrelse har vi på Gylling Efterskole haft tradition for at sidde i, og sådan vil det, om muligt, være logisk også at tænke fremover. I denne uge er der igen generalforsamling. Et af punkterne som skal drøftes er endnu et forskningsprojekt, som er under opsejling. Jeg sidder i en tre-mands gruppe fra ordblindeefterskolerne sammen med Teknologisk Institut med henblik på at igangsætte et forskningsprojekt som skal undersøge ordblinde unges iværksætterkompetencer. Det er et projekt, som vi vil arbejde for kommer i den rigtige ramme, så vi kan profilere os og samtidigt trække nyttig viden ud af projektet. Teknologisk Institut er en spændende samarbejdspartner, som med deres fokus i afdelingen Idé og Vækst kan bidrage med nyttig viden til os.

4 Vi har i det hele taget megen glæde af at trække på dygtige eksterne samarbejdspartnere. Jeg vil godt nævne nogle af dem, og nævne på hvilken måde de har gjort en forskel for Gylling Efterskole. Når I om lidt præsenteres for vores regnskab, så vil det blive fremlagt af Lars Byrialsen fra Dansk Revision. Dansk Revision er både tilsynsførende og rådgivende for os. Vi sætter stor pris på dette samarbejde, og på den måde I støttede Stine og jeg i alt det nye, som ledelsesskiftet bragte med sig. Byggesagen vedr. Ny Elevfløj, som skulle have været et lukket kapitel i august 2013, har voldt os udfordringer lige siden. I september 2013 knyttede vi en ekstern tilsynsførende arkitekt og byggesagkyndig til sagen, Jørn Christoffersen. Jørn har fulgt sagen tæt, og i den forbindelse været en fagligt dygtig samarbejdspartner. Svigt i projekteringen, tilsynet og opfølgningen fra ArkiPartners side medførte her først på året et krav mod ArkiPartners på over kr ,-. Siden er ArkiPartners blevet begæret konkurs, og sagen føres nu fra vores advokat mod kuratoren i boet efter ArkiPartners, og deres forsikringsselskab. Tak til Jørn for den store indsats i den forbindelse. Tak til Teknologisk Institut, Netværks- og naboskoler, Gylling Skole, Dagli Brugsen i Gylling, Gylling Skole, foreningerne i Gylling, Jyske Bank, Narayana Press, Gylling Kirke, Odder Kommune, UUvejleder Sussi Østergaard, psykolog Anne-Birgitte Methling, SportMaster i Odder og en lang række af håndværkere og leverandører, som vi nyder at samarbejde med. Risikoen ved denne korte opremsning er at jeg har glemt at nævne nogle, så undskyld på forhånd hvis det gør sig gældende. En særlig tak skal lyde til vores skolekreds. I er af afgørende betydning for vores skole, og for det arbejde som vi gør, og for den placering, som vi har i lokalsamfundet. Det ligger os meget på sinde at være central i lokalsamfundet, men det er afgørende for os at det er fuldt ud foreneligt med det at drive efterskole bedst muligt. Jeg vil gerne takke jer alle i skolekredsen for den opbakning vi møder når I kommer her på skolen, men også den opbakning som vi møder ude i byen. Efterskolens bestyrelse vælges blandt skolekredsens medlemmer var Stines og mit første hele år som ledelse på Gylling Efterskole. Vi har gennem hele året glædet os over samarbejdet med bestyrelsen, som for os er en helt afgørende samarbejdspartner både på de små og de store linjer, men også som dem der får særlig indsigt i vilkårene for ledelse på Gylling Efterskole, for det er en kompleks størrelse. Vi vil gerne sige en varm tak for samarbejdet, og glæder os til at videreudvikle samarbejdet. Vores bestyrelse er en rigtig god blanding af nye og rutinerede kræfter. Annette Dam Andersen er formand, Jørn Fogh er næstformand, Mette Christensen, Niels Rubin og Ole Vilstrup sidder på de øvrige bestyrelsesposter, mens Lone Riis og Lars Larsen er valgt som suppleanter. Snart ændrer denne konstellation sig, idet Ole efter i aften træder ud af bestyrelsen. På vegne af alle skolens medarbejdere og Stine og jeg vil jeg gerne sige Ole en stor tak for indsatsen. Vi har lært Ole at kende som et engageret og interesseret menneske med en stor indsigt i og nysgerrighed på Gylling Efterskoles indsats med en ambition om at gøre en forskel for vores unge. Ole blev valgt ind i bestyrelsen i Oles indsats har også haft indflydelse på Gylling Efterskole som arbejdsplads, og af den vej har det også haft stor betydning for eleverne. Tak for det. Heldigvis har vores formand Annette Dam Andersen valgt at stille sig til rådighed for de

5 kommende to år. Det sætter Stine og jeg enorm pris på. Jeg vil gerne, Annette, sige en særlig tak til dig for samarbejdet i 2014 og for den kæmpe indsats du har ydet, også selvom du har været udfordret af længerevarende og strid sygdom blev sommeren hvor vi for første gang planlagde et skoleår efter at alle eksisterende og tidligere gældende arbejdstidsaftaler efter lockouten var blevet ophævet. På Gylling Efterskole besluttede vi at overgå til at arbejde efter opgaveoversigter, og ikke længere opgøre tingene med opgørelse af tid til opgaver. Tilløbet til overgangen til den ny måde at gøre tingene på var til tider sej, men vi er sikre på at denne vej er fremtidens vej med plads til fleksibilitet, høj grad af indflydelse og frihed, og planlægger endnu et skoleår med udgangspunkt deri. I indeværende skoleår afsatte vi ekstra tid til pædagogisk udvikling på skolen, indførte obligatorisk tilstedeværelse for alle skolens lærere om onsdagen og ændrede kontaktlærerordningen, så vi kom endnu tættere på de unge. Alle tre ændringer har vores lærere taget virkelig godt imod: Den pædagogiske udvikling har haft omdrejningspunkt omkring unge i matematikvanskeligheder, den såkaldte dyskalkuli, arbejdshukommelse og hukommelsestræning, som er et felt, som vores lærer Anne Friis er spydspids indenfor, samt kontaktlærerordningen som betyder, at vi får alle husets faglige relationskompetencer i spil. Nogle af vores lærere er kontaktlærere for første gang, og opgaven løftes fantastisk hele vejen rundt. Vi har 124 skønne unge her på efterskolen. 124 unge, som på hver deres måde er helt unikke, og som nyder godt af et forpligtende fællesskab i en ramme, som er tryg. Vi nyder hver dag med dem, og nyder at se dem udvikle sig som mennesker i en rivende faglig og personlig udvikling. Vi arbejder alle tæt sammen med de unge og deres forældre, og effekten af samarbejdet er betydeligt. Vi vil gerne sige tak til alle de unge og forældrene på vores elevhold for den tillid, som vi hver dag bliver mødt med. Jeg kan forsikre jer alle om at vi hver dag gør os umage med at lave god efterskole. Regnskabet, som præsenteres om lidt, er vi som ledelse stolte af. Annette har løftet sløret for resultatet, og jeg vil gerne afsløre for jer hvorfor det er vigtigt, at resultatet blev så godt, og hvad planen og strategien er i forhold til skolens økonomiske retning. På Gylling Efterskole driver vi en rigtig sund forretning, og vi skal hele tiden udvikle os på den front. Men det har vist sig omkostningstungt at bygge for lånte penge, og tiden skal ikke stå i realkredittens navn. Ambitionen er derfor nu, at vores nye spisesal som forhåbentlig er vores næste projekt, skal bygges for penge vi har på vores konto, og ikke for lånte penge. Vi håber allerede næste forår at kunne påbegynde en udvidelse, men processen er lang og spændende, og er kun lige begyndt. Vores tanke er at vi på denne måde fortsat kan udvikle os på bygningssiden, og få mere ud af pengene ad den vej. Med 25 bygninger på vores ejendom er der nok at tage fat på, og ved at følge denne økonomiske strategi kan vi lave bedre efterskole for vores midler, passe godt på det vi har, fremme faciliteterne omkring undervisning og beboelse, og gøre både arbejds- og undervisningsmiljøet endnu bedre. En sund økonomi er hele grundlaget for at kunne lave god efterskole. Det har derfor haft stor betydning for os hurtigt at skaffe os det fornødne overblik, og

6 vi har, i samarbejdet med personalet, arbejdet intenst med at spidse alle aftaler og kontrakter til på bedst mulig vis. Vi har overvejende et fantastisk godt samarbejde med leverandører i huset, det sætter vi stor pris på. På det netop afviklede årsmøde for efterskoleforeningen var slogan og tema Hele Danmarks efterskole. Det er, og skal vi være en del af. Det bliver derfor ikke os som tager på musiktur til Jamaica eller på dykkerferie i Thailand, så det bliver for dyrt for nogle, eller der på elevholdet indføres et A- og et B-hold. Vi holder fast på kerneværdierne som Grundvig og Kold på hver deres måde berigede danskerne med i deres samtid, men vi tolker dem med stor respekt ind i vores tid, så vi netop kan være Hele Danmarks efterskole her i Gylling. Det gør vi med en respektfuld tilgang til de grundlæggende tanker, en værnen om det levende ord, det forpligtende fællesskab og et længe leve tanke- og åndsfrihed. Grundtvig rammer det selv ind på fineste vis i afslutningen af Den signede dag, hvor han siger: så frydelig der til evig tid med venner i lys vi tale. De rødder som går længst tilbage i tiden er 150 år gamle i april i år. Vi håber, at I alle vil være med til at markere det her på Gylling Efterskole ved vores forskellige arrangementer i april måned, for det er i sandhed noget, der er værd at fejre. Sidste år fik jeg et par bemærkninger om at min ledelsesberetning var lang, og det har den måske også været i år, men det er ikke nemt at gøre kort når man har noget på hjerte, og jeg ved at jeg taler på vegne af Gylling Efterskoles samlede personalegruppe, Stine og jeg når jeg siger, at det har vi. Tak til alle som bidrager til at gøre Gylling Efterskole til det som den er i dag, tak fordi I vil dele aftenen med os, og tak for ordet. Niels Kridal, marts 2015

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 29. marts 2012

Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 29. marts 2012 Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 29. marts 2012 DIAS 2: Oplæg og drøftelse på GF Bestyrelsen aflægger kort beretning Skolelederen aflægger kort beretning Bestyrelsen forelægger det reviderede

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen?

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen? 85 svar Accepterer svar Tilhørsforhold (85 svar) 69,4% Er du nuværende elev på Gylling Efterskole? Er du tidligere elev på Gylling Efterskole? Er du forældre til en nuværende eller tidligere elev på Gylling

Læs mere

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Så er endnu et år gået på syd området største skole. I 2016 har vi haft i alt 195,9 årselever med følgende fordeling friskolen

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

SELVEVALUERING 2014. Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag.

SELVEVALUERING 2014. Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag. SELVEVALUERING 2014 Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag. Vi har i 2014 valgt at beskæftige os med emnet INKLUSION, idet der fra

Læs mere

2014/2015. klassecenter HOLBÆK

2014/2015. klassecenter HOLBÆK 2014/2015 klassecenter 10. HOLBÆK Holbæk 10. klassecenter Vores tilbud på Holbæk 10. klassecenter er til dig, der har brug for at blive stærkere fagligt eller personligt. Vi bestræber os på at hjælpe dig

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE FRITIDSCENTER 1 JOB OG Ung i Aarhus SYD LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN TIL FRITIDSCENTER Er du en visionær og engageret leder? Har du lyst til at være med til at skabe et unikt ungdomsliv

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Skolekode 280813 Tilsynsførende Klaus Eusebius Jakobsen, rektor emeritus. Undervisningen på Karrebæksminde

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Børnepolitik

Børnepolitik Frederikshavn Kommunes sammenhængende Børnepolitik 2010-2013 Fr.havn Byråd 26.1.2011 32392-10 v4 Indholdsfortegnelse Indledning Hvad siger loven? Børnepolitikkens rolle i kommunerne Børnepolitikken i Frederikshavn

Læs mere

Ledelsesberetning 2016

Ledelsesberetning 2016 1 Ledelsesberetning 2016 De sidste 8 år har vi haft et positivt resultat og 2016 er ingen undtagelse, det er det bedste resultat nogensinde. Elevtallet har været stadigt stigende og endnu et år kan jeg

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

SFO og klubleder, Virum Skole Lyngby Taarbæk Kommune

SFO og klubleder, Virum Skole Lyngby Taarbæk Kommune September 2016 Jobprofil SFO og klubleder, Virum Skole Lyngby Taarbæk Kommune 1. Indledning Lyngby Taarbæk Kommune har bedt Genitor om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny SFO og klubleder

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Inklusion. - Fordi børn og unge skal trives på Vesterkærets Skole

Inklusion. - Fordi børn og unge skal trives på Vesterkærets Skole Inklusion - Fordi børn og unge skal trives på Vesterkærets Skole 2 Inklusion - fordi børn og unge skal trives på Vesterkærets Skole Forord Inklusion handler grundlæggende om, at alle børn skal trives og

Læs mere

Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup

Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup Skødstrup er et område i vækst. Det er et børnerigt område, og mange nye unge familier flytter til byen med et håb om at finde et positivt, trygt

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Velkommen til Aalborg Universitet 2013

Velkommen til Aalborg Universitet 2013 Velkommen til Aalborg Universitet 2013 God morgen alle sammen. Og rigtig hjertelig velkommen til Aalborg Universitet, og vores smukke campus her i Sydhavnen. Det er en stor dag i dag både for os og for

Læs mere

Enghaveskolen Faaborg Friskole. Årsberetning 2015 (april 2015-april 2016)

Enghaveskolen Faaborg Friskole. Årsberetning 2015 (april 2015-april 2016) Enghaveskolen Faaborg Friskole Årsberetning 2015 (april 2015-april 2016) Velkommen Jeg vil starte med på skolens vegne at takke alle jer, der er mødt op i dag. Enghaveskolen er en forældrestyret skole,

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

ANSVAR indhold anerkendelse

ANSVAR indhold anerkendelse MERE END ET GODT JOB ANSVAR indhold anerkendelse Pædagogisk assistentuddannelse Børne- og Kulturchefforeningens Årsmøde 11.-13. november 2009 En investering i arbejdsglæde, der betaler sig www.godtjob.dk

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Vicemusikskoleleder Herning Musikskole

Vicemusikskoleleder Herning Musikskole Vicemusikskoleleder Herning Musikskole Vil du være med til at videreføre og skærpe skolens faglige og pædagogiske profil, og sikre udvikling og implementering af tiltag, der fremmer musikskolen? Så er

Læs mere

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012 Touavis Juni 2012 Så blev det tid for afsked med 6.klasse. Det blev markeret ved en heftig fodboldkamp mellem udvalgte 6.kl.-elever og lærere. Nå ja,. og det blev 6.kl. som vandt på straffesparkskonkurrence.

Læs mere

Beretning årsmøde 2016

Beretning årsmøde 2016 Beretning årsmøde 2016 Vores 150 års jubilæum var en særlig oplevelse. Det er stort at blive 150 år og det blev fejret på allerbedste Kochs maner, hvor alle børn og voksne arbejdede sammen i ugen op til

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune Politik for folkeskolen Blåvandshuk Kommune Januar 2001 Blåvandshuk Kommune: Politik for folkeskoleområdet 2001 2002 1. Generelle principper og målsætninger: Folkeskolen i Blåvandshuk Kommune skal indrettes

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 3. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 3. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 3. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 3 MARTS 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Sidder her på en af årets forhåbentlige

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

Velkommen til Samdriften Søvind. Børnegården, Søvind Skole & SFO

Velkommen til Samdriften Søvind. Børnegården, Søvind Skole & SFO Velkommen til Samdriften Søvind Børnegården, Søvind Skole & SFO Velkommen til Samdriften Søvind Samdriften Søvind består af Søvind Skole, SFO og børnehaven Børnegården. Samdriften Søvind er beliggende

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE Vi vil videre med Hvidovre Den 21. november skal vi til kommunalvalg. Her skal du være med til at vælge de 21 kvinder og mænd, som skal lægge den politiske

Læs mere

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Vi er gået ind i efterårsmåneden, september, og jeg håber på en fortsat rigtig dejlig og lang sensommer inden de mørke vintermåneder tager over. Skolestart

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Børnenes stemme. - høringsudkast. Natur og Udvikling. Juni 2016

Børnenes stemme. - høringsudkast. Natur og Udvikling. Juni 2016 Børnenes stemme - høringsudkast Juni 2016 Natur og Udvikling Børnenes stemme Forord Halsnæs Kommune giver børnene stemme. Vi lytter til børnenes stemme, fordi det er ægte og autentisk. Vi lytter, når børn

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Baunehøj Efterskole Strategi 2018

Baunehøj Efterskole Strategi 2018 Baunehøj Efterskole Strategi 2018 Strategi 2018 Baunehøj Efterskoles opgave er at bidrage til en bedre verden gennem en videbegærlig, kritisk, aktiv, modig og frimodig ungdom. Vi løser denne opgave ved

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Lise Ribergaard Jeg hedder Lise Ribergaard, er 47 år og mor til Rebecca i 6. klasse, Kristina i 3. klasse begge på Fællesskolens Favrdal matrikel - samt

Læs mere

Undervisningsmiljøvurderingen Konklusioner - handleplaner

Undervisningsmiljøvurderingen Konklusioner - handleplaner Undervisningsmiljøvurderingen 2013-15 Undersøgelsen er baseret på skolens afsluttende online-evaluering fra 2 elevhold og forældre for perioden 2013-2015. Skolens elevtal og forældregruppen har udviklet

Læs mere

Social kapital og Uddannelse. v/rådgivende Sociologer

Social kapital og Uddannelse. v/rådgivende Sociologer Social kapital og Uddannelse v/rådgivende Sociologer Ungdommen nu til dags Ungdommen nu om dage elsker luksus. De opfører sig dårligt og foragter autoriteter. De viser ingen respekt for ældre mennesker

Læs mere

Forventninger. Skåde Skole

Forventninger. Skåde Skole Forventninger Skåde Skole Indledning Hvorfor denne folder Vi tror på: At en god skole er en skole, hvor børnene trives og har lyst til at være. At en god skole er en skole, hvor alle børn indgår i et forpligtende

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

SØBÆK POSTEN FORÅRS & PÅSKENYT FRA OS PÅ SØBÆK

SØBÆK POSTEN FORÅRS & PÅSKENYT FRA OS PÅ SØBÆK SØBÆK POSTEN FORÅRS & PÅSKENYT FRA OS PÅ SØBÆK BEHANDLINGSSTEDERNE SØBÆK SØBÆKSPARKEN 10 4450 JYDERUP. 59248300 Jyderup 20 marts 2015 Kære alle Benny Andersen skrev Det er forår og alting klippes ned.

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

En skole med indsigt

En skole med indsigt En skole med indsigt At vælge skole for sit barn er et vigtigt skridt. Sølystskolen er en inkluderende skole, hvor vi er vant til at se på hvilke behov, den enkelte elev har. Vi vil gerne have forældre,

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Åbenhed skaber tillid og med disse to værdier intakt, vil fælleskabet opleves stærkere og større.

Åbenhed skaber tillid og med disse to værdier intakt, vil fælleskabet opleves stærkere og større. Oure Friskole, børnehave og Vuggestue. 27.04.2016 Formandens beretning 2015/16 Åbenhed, tillid og fællesskab. Det har jeg valgt at lade være overskriften på dette års beretning. Måske vil denne beretning

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform.

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Vi har sunget skoleåret ind med Der er et yndigt land, Det var så ferien, så nu er det

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Nedenstående udgør de overordnede mål og indsatsområder på dagtilbudsområdet i 2014-15. Disse vil danne baggrund for og være styrende for de generelle initiativer

Læs mere

Formandens beretning

Formandens beretning Den selvejende institution Studsgård Friskoles ordinære generalforsamling Onsdag, den 6. april 2016 Formandens beretning Det forgangne år Bestyrelsen har i 2015 afholdt 24 bestyrelsesmøder. Der foreligger

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere