Ledelsesberetning generalforsamlingen, marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning generalforsamlingen, marts 2015"

Transkript

1 Ledelsesberetning generalforsamlingen, marts 2015 Musiktur til Jamaica, New York som rammen om en dannelsesrejse, dykkertur til Thailand, kulturrejse til Oman, New Zealand eller Japan. Efterskolerne lokker med det ene tilbud efter det andet, og skoleformen er under hastig udvikling. Kampen om at fylde pladserne på efterskolerne op er hård, og der kappes om at spille de bedst mulige tilbud ud til en generation af unge, som står med en forældregruppe lige bag sig, som ikke lader sig nøje, når en ung sendes på efterskole. Og lade sig nøje, det skal man sandelig ikke. Men hvad skal man egentlig? Hvad går det egentlig ud på det der efterskoleophold? På Gylling Efterskole er rejsemålene knapt så fjerne og eksotiske, men vi byder ikke på den baggrund vores elever og forældre ind i et efterskoleår i nøjsomhedens tegn, tværtimod. Vi laver efterskole med et forpligtende fællesskab som omdrejningspunkt, har øje for den enkelte, men særligt øje for at man bliver til som menneske ved at være sammen med andre, ved at trække på andre, men i særdeleshed ved at bidrage til andre og til det fællesskab man er en del af. Vi har derfor en ambition om at skabe udvikling i det nære, i samspillet med andre, og ved at lære sig selv bedre at kende. I dette nærvær finder vi også glæden i livet. På Gylling Efterskole mødes vores unge af en ambitiøs særligt tilrettelagt undervisning. De mødes i øjenhøjde af mennesker fra forskellige faggrupper, som alle har det til fælles, at de byder ind på, og insisterer på at være med til at gøre en afgørende forskel for vores elever. Vores undervisning bygges op om niveaudeling i fagene dansk, matematik og engelsk. Holdene er små i størrelse men baserer sig på store forventninger til aktiv deltagelse fra alles side. Undervisningen leveres af motiverede lærere, som er veluddannede, og som møder de unge med engagement, ligeværd og faglighed. Undervisningen finder sted i gode fysiske rammer, som understøtter den forskel, som vi gerne vil gøre. Rammerne om særligt den boglige undervisning er understøttet af velfungerende IT-kompenserende hjælpemidler, mens skolens undervisningsfaciliteter generelt set er vældigt gode. Vores nye trådløse netværk dækker nu alle undervisningslokaler og værksteder, ligesom hele vores udendørs areal er dækket. På lærersiden er der i 2014 sket den ændring, at vi har sagt farvel til Sune, som rykkede over til vores gode naboer på Eriksminde. Sune var en højt skattet medarbejder, som var svær at sige farvel til, men ansættelsesudvalget gjorde sit arbejde rigtig godt, og 1. november kunne vi byde Jesper Møller velkommen på efterskolen, og det er vi rigtig glade for. Undervisningen, som sammen med relationsarbejdet mellem skolens medarbejdere og de unge er Gylling Efterskoles hjerteslag, er således helt afhængig af en velfungerende IT-infrastruktur. Infrastrukturen står én mand bag, nemlig skolens IT-medarbejder Kim. Kim binder mange, rigtig vigtige tråde sammen, og det er en fornøjelse at se hvordan IT-fagligheden gennem Kim bringes i spil i forhold til både elever og medarbejdere. Et af de seneste initiativer i den forbindelse er en

2 kursusrække som Kim afvikler med nogle af vores elever, som uddannes til superbrugere indenfor feltet. Gylling Efterskoles indsats omkring vores elever er en mosaik gjort af mange brikker. Hver dag lægges der brikker på en plade med flotte farver, som tilsammen danner det billede som giver de bedste betingelser for at mennesker på Gylling Efterskole trives, hvad enten de er elever hos os, forældre, gæster eller medarbejdere. I køkkenet lægges der mange brikker til det samlede billede. Det er brikker, som er skabt af en stor faglighed, og af stolthed for sit fag. Eva, Jytte, Ingrid, Torben og Arne sætter en ære i at skabe glæde, trivsel og sundhed via deres ambition og faglighed. Ingrid, som vi ansatte sidst på året, slår desuden sine folder på det tekniske serviceområde. På vores tekniske serviceområde har Erik, Finn og Jan deres gang. I de seneste måneder har de været assisteret af Ib, som med sin indsats har været med til at gøre en række forandringer mulig. Jan har med sin egen og sit teams faglighed blik for skolens mange bygninger og et kæmpe udendørs areal, som altid, uanset årstid sender et signal om at der er faglighed bag arbejdet, og blik for at mennesker som har deres daglige liv i noget som er pænt, de vokser. På kontoret binder Laila og Tove mange ender sammen. Også her er en ganske særlig faglighed og en særlig kompleksitet i spil. Laila og Tove fordeler en bred vifte af opgaver mellem sig. De er, udover hele den administrative del, begge omsorgspersoner for de unge. De styrer elevbanken, og Laila tilser de sengeliggende unge. Tove er helt central i vores ambition om at være en skole som på det administrative niveau er helt i top. Når I om lidt præsenteres for Gylling Efterskoles regnskab 2014 står Toves faglighed, indblik, erfaring og omhyggelighed gemt lige inde bagved tallene. Laila og Tove er ofte vores kommende elever og forældres første møde med efterskolen, når de tager telefonen, og altid giver mennesker en god behandling. Netop i disse uger har vi desuden assistance fra Gitte som er i praktik hos os, og som bl.a. understøtter vores administrative motor. Der er mange forpligtelser ved at være efterskole, og det er vi glade for. Én af forpligtelserne er at vi skal stå mål med folkeskolen, og efterleve kravene i folkeskoleloven. Det gør vi gerne, og vi hilser velkommen at vi skal være ambitiøse, også på denne front. Noget af det, som vi skal præstere at lykkes med er at være inkluderende i både tanke og handling. Inklusionsudfordringen i skolesystemet er kæmpestor, og det er den dermed også hos os. Den udvikling skal vi flytte os med og udvikle os på. I den forbindelse, og i mange andre har Stine, vores viceforstander, været en helt central aktør. Dels i forhold til vores pædagogiske udvikling som skole, vores syn på inklusionsudfordringen, udviklingen hos de sårbare elever, som knyttes til Stine i et kortere eller længere forløb, men også i høj grad som sparringspartner for skolens lærere i deres kontaktlærerfunktion. Stines uddannelsesmæssige baggrund som kandidat i pædagogisk psykologi fra universitetet, kombineret med erfaringen som tidligere pædagogisk leder og selvstændig indenfor det arbejdspsykologiske felt kommer mange mennesker i organisationen til gavn. Gylling Efterskoles pædagogiske ledelse har omdrejningspunkt omkring Stine, og det er en kompleks og

3 spændende opgave, som løftes fantastisk, og med en virkelig dygtig samlet personalegruppe omkring sig, står vi rigtig godt som efterskole. Gylling Efterskole skal være et ambitiøst bindeled mellem vores unges tidligere skoleliv, og den ungdomsuddannelse som venter de unge. Med den ambition for øje er det af største betydning at vi på Gylling Efterskole går forrest indenfor vores felt, sådan som vi bør gøre. Blot fordi vi er landets største specialiserede tilbud indenfor vores felt, og fordi vi sender alle vores unge ind på ungdomsuddannelserne, så er der intet som kommer af sig selv. Det er hårdt arbejde at stadfæste den position, og endnu hårdere, når vi gerne vil blive endnu dygtigere. Kompetencerne og erfaringen er i ledelsen til dette, og den er i huset i det hele taget. Fantastisk lærerpersonale med faglighed og ambition, IT en støtter arbejdet og udvikles af Kim, glæden ved køkkenets indsats og betydning for de unge, vores gæster og medarbejdere, betydningen af at bevæge os rundt i dejlige rammer uanset hvor du er på skolen, og arbejdet på kontoret danner et billede, som forpligter os til en motiveret indsats til gavn og glæde både for vores elever, og for hinanden i det arbejdsliv, som vi er så heldige at dele med hinanden på Gylling Efterskole. Gylling Efterskole optager hvert år 124 unge, som har det tilfælles at være ganske almindelige unge, som alle er i læse/skrive-vanskeligheder. Vores optagelsesprocedure er gennem de seneste år blevet tunet, så vi sikrer at de ansøgere vi har, får en god oplevelse af at være i kontakt med os, samtidig med at vi rent administrativt har et system, som er bygget på service og sikkerhed. De mennesker som henvender sig til os, har nemlig noget meget vigtigt i klemme, nemlig deres børn. Vi optager lige mange drenge og piger, vi optager en lang række unge på venteliste, og så er der en gruppe for hvem vi ikke er det rigtige skoletilbud, fordi de falder uden for vores målgruppe. Den gruppe unge får et afslag med en uddybende begrundelse, og får rigtig god hjælp videre. Hvad angår optagelse, så er aktuel status at vi til både kommende skoleår 2015/2016 og til 2016/2017 er fyldt op, og har venteliste på både drenge- og pigesiden. Vores position som spydspids indenfor vores felt er vigtig, ikke bare for os som efterskole, men det er også vigtigt set i et samfundsperspektiv. Det arbejde som vi gør har nemlig stor betydning, også i det store billede. Det er vigtigt at vi har en stemme som når det politiske niveau, således at alle kender til den forskel vi gør for de unge. Den stemme har vi gennem efterskoleforeningen, og vi har den gennem netværket af ordblindeefterskoler. Ved sidste generalforsamling i marts sidste år blev jeg valgt ind i bestyrelsen i ordblindeefterskolenetværket. Den bestyrelse har vi på Gylling Efterskole haft tradition for at sidde i, og sådan vil det, om muligt, være logisk også at tænke fremover. I denne uge er der igen generalforsamling. Et af punkterne som skal drøftes er endnu et forskningsprojekt, som er under opsejling. Jeg sidder i en tre-mands gruppe fra ordblindeefterskolerne sammen med Teknologisk Institut med henblik på at igangsætte et forskningsprojekt som skal undersøge ordblinde unges iværksætterkompetencer. Det er et projekt, som vi vil arbejde for kommer i den rigtige ramme, så vi kan profilere os og samtidigt trække nyttig viden ud af projektet. Teknologisk Institut er en spændende samarbejdspartner, som med deres fokus i afdelingen Idé og Vækst kan bidrage med nyttig viden til os.

4 Vi har i det hele taget megen glæde af at trække på dygtige eksterne samarbejdspartnere. Jeg vil godt nævne nogle af dem, og nævne på hvilken måde de har gjort en forskel for Gylling Efterskole. Når I om lidt præsenteres for vores regnskab, så vil det blive fremlagt af Lars Byrialsen fra Dansk Revision. Dansk Revision er både tilsynsførende og rådgivende for os. Vi sætter stor pris på dette samarbejde, og på den måde I støttede Stine og jeg i alt det nye, som ledelsesskiftet bragte med sig. Byggesagen vedr. Ny Elevfløj, som skulle have været et lukket kapitel i august 2013, har voldt os udfordringer lige siden. I september 2013 knyttede vi en ekstern tilsynsførende arkitekt og byggesagkyndig til sagen, Jørn Christoffersen. Jørn har fulgt sagen tæt, og i den forbindelse været en fagligt dygtig samarbejdspartner. Svigt i projekteringen, tilsynet og opfølgningen fra ArkiPartners side medførte her først på året et krav mod ArkiPartners på over kr ,-. Siden er ArkiPartners blevet begæret konkurs, og sagen føres nu fra vores advokat mod kuratoren i boet efter ArkiPartners, og deres forsikringsselskab. Tak til Jørn for den store indsats i den forbindelse. Tak til Teknologisk Institut, Netværks- og naboskoler, Gylling Skole, Dagli Brugsen i Gylling, Gylling Skole, foreningerne i Gylling, Jyske Bank, Narayana Press, Gylling Kirke, Odder Kommune, UUvejleder Sussi Østergaard, psykolog Anne-Birgitte Methling, SportMaster i Odder og en lang række af håndværkere og leverandører, som vi nyder at samarbejde med. Risikoen ved denne korte opremsning er at jeg har glemt at nævne nogle, så undskyld på forhånd hvis det gør sig gældende. En særlig tak skal lyde til vores skolekreds. I er af afgørende betydning for vores skole, og for det arbejde som vi gør, og for den placering, som vi har i lokalsamfundet. Det ligger os meget på sinde at være central i lokalsamfundet, men det er afgørende for os at det er fuldt ud foreneligt med det at drive efterskole bedst muligt. Jeg vil gerne takke jer alle i skolekredsen for den opbakning vi møder når I kommer her på skolen, men også den opbakning som vi møder ude i byen. Efterskolens bestyrelse vælges blandt skolekredsens medlemmer var Stines og mit første hele år som ledelse på Gylling Efterskole. Vi har gennem hele året glædet os over samarbejdet med bestyrelsen, som for os er en helt afgørende samarbejdspartner både på de små og de store linjer, men også som dem der får særlig indsigt i vilkårene for ledelse på Gylling Efterskole, for det er en kompleks størrelse. Vi vil gerne sige en varm tak for samarbejdet, og glæder os til at videreudvikle samarbejdet. Vores bestyrelse er en rigtig god blanding af nye og rutinerede kræfter. Annette Dam Andersen er formand, Jørn Fogh er næstformand, Mette Christensen, Niels Rubin og Ole Vilstrup sidder på de øvrige bestyrelsesposter, mens Lone Riis og Lars Larsen er valgt som suppleanter. Snart ændrer denne konstellation sig, idet Ole efter i aften træder ud af bestyrelsen. På vegne af alle skolens medarbejdere og Stine og jeg vil jeg gerne sige Ole en stor tak for indsatsen. Vi har lært Ole at kende som et engageret og interesseret menneske med en stor indsigt i og nysgerrighed på Gylling Efterskoles indsats med en ambition om at gøre en forskel for vores unge. Ole blev valgt ind i bestyrelsen i Oles indsats har også haft indflydelse på Gylling Efterskole som arbejdsplads, og af den vej har det også haft stor betydning for eleverne. Tak for det. Heldigvis har vores formand Annette Dam Andersen valgt at stille sig til rådighed for de

5 kommende to år. Det sætter Stine og jeg enorm pris på. Jeg vil gerne, Annette, sige en særlig tak til dig for samarbejdet i 2014 og for den kæmpe indsats du har ydet, også selvom du har været udfordret af længerevarende og strid sygdom blev sommeren hvor vi for første gang planlagde et skoleår efter at alle eksisterende og tidligere gældende arbejdstidsaftaler efter lockouten var blevet ophævet. På Gylling Efterskole besluttede vi at overgå til at arbejde efter opgaveoversigter, og ikke længere opgøre tingene med opgørelse af tid til opgaver. Tilløbet til overgangen til den ny måde at gøre tingene på var til tider sej, men vi er sikre på at denne vej er fremtidens vej med plads til fleksibilitet, høj grad af indflydelse og frihed, og planlægger endnu et skoleår med udgangspunkt deri. I indeværende skoleår afsatte vi ekstra tid til pædagogisk udvikling på skolen, indførte obligatorisk tilstedeværelse for alle skolens lærere om onsdagen og ændrede kontaktlærerordningen, så vi kom endnu tættere på de unge. Alle tre ændringer har vores lærere taget virkelig godt imod: Den pædagogiske udvikling har haft omdrejningspunkt omkring unge i matematikvanskeligheder, den såkaldte dyskalkuli, arbejdshukommelse og hukommelsestræning, som er et felt, som vores lærer Anne Friis er spydspids indenfor, samt kontaktlærerordningen som betyder, at vi får alle husets faglige relationskompetencer i spil. Nogle af vores lærere er kontaktlærere for første gang, og opgaven løftes fantastisk hele vejen rundt. Vi har 124 skønne unge her på efterskolen. 124 unge, som på hver deres måde er helt unikke, og som nyder godt af et forpligtende fællesskab i en ramme, som er tryg. Vi nyder hver dag med dem, og nyder at se dem udvikle sig som mennesker i en rivende faglig og personlig udvikling. Vi arbejder alle tæt sammen med de unge og deres forældre, og effekten af samarbejdet er betydeligt. Vi vil gerne sige tak til alle de unge og forældrene på vores elevhold for den tillid, som vi hver dag bliver mødt med. Jeg kan forsikre jer alle om at vi hver dag gør os umage med at lave god efterskole. Regnskabet, som præsenteres om lidt, er vi som ledelse stolte af. Annette har løftet sløret for resultatet, og jeg vil gerne afsløre for jer hvorfor det er vigtigt, at resultatet blev så godt, og hvad planen og strategien er i forhold til skolens økonomiske retning. På Gylling Efterskole driver vi en rigtig sund forretning, og vi skal hele tiden udvikle os på den front. Men det har vist sig omkostningstungt at bygge for lånte penge, og tiden skal ikke stå i realkredittens navn. Ambitionen er derfor nu, at vores nye spisesal som forhåbentlig er vores næste projekt, skal bygges for penge vi har på vores konto, og ikke for lånte penge. Vi håber allerede næste forår at kunne påbegynde en udvidelse, men processen er lang og spændende, og er kun lige begyndt. Vores tanke er at vi på denne måde fortsat kan udvikle os på bygningssiden, og få mere ud af pengene ad den vej. Med 25 bygninger på vores ejendom er der nok at tage fat på, og ved at følge denne økonomiske strategi kan vi lave bedre efterskole for vores midler, passe godt på det vi har, fremme faciliteterne omkring undervisning og beboelse, og gøre både arbejds- og undervisningsmiljøet endnu bedre. En sund økonomi er hele grundlaget for at kunne lave god efterskole. Det har derfor haft stor betydning for os hurtigt at skaffe os det fornødne overblik, og

6 vi har, i samarbejdet med personalet, arbejdet intenst med at spidse alle aftaler og kontrakter til på bedst mulig vis. Vi har overvejende et fantastisk godt samarbejde med leverandører i huset, det sætter vi stor pris på. På det netop afviklede årsmøde for efterskoleforeningen var slogan og tema Hele Danmarks efterskole. Det er, og skal vi være en del af. Det bliver derfor ikke os som tager på musiktur til Jamaica eller på dykkerferie i Thailand, så det bliver for dyrt for nogle, eller der på elevholdet indføres et A- og et B-hold. Vi holder fast på kerneværdierne som Grundvig og Kold på hver deres måde berigede danskerne med i deres samtid, men vi tolker dem med stor respekt ind i vores tid, så vi netop kan være Hele Danmarks efterskole her i Gylling. Det gør vi med en respektfuld tilgang til de grundlæggende tanker, en værnen om det levende ord, det forpligtende fællesskab og et længe leve tanke- og åndsfrihed. Grundtvig rammer det selv ind på fineste vis i afslutningen af Den signede dag, hvor han siger: så frydelig der til evig tid med venner i lys vi tale. De rødder som går længst tilbage i tiden er 150 år gamle i april i år. Vi håber, at I alle vil være med til at markere det her på Gylling Efterskole ved vores forskellige arrangementer i april måned, for det er i sandhed noget, der er værd at fejre. Sidste år fik jeg et par bemærkninger om at min ledelsesberetning var lang, og det har den måske også været i år, men det er ikke nemt at gøre kort når man har noget på hjerte, og jeg ved at jeg taler på vegne af Gylling Efterskoles samlede personalegruppe, Stine og jeg når jeg siger, at det har vi. Tak til alle som bidrager til at gøre Gylling Efterskole til det som den er i dag, tak fordi I vil dele aftenen med os, og tak for ordet. Niels Kridal, marts 2015

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset!

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset! Da jeg i forskellige sammenhænge fortalte om min ansættelse på Oure Friskole i november 2011, var der flere som sagde at det var godt nok noget af en opgave jeg havde påtaget mig og nogen sagde ligefrem,

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til:

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til: Charter 11 Lilleskolernes Charter: Skolen er for børn Tiltrådt den / - 2011 af... skole Skolen er enig i: At skolen er for alle forældre, der kan tilslutte sig dens værdier og grundlag. At skolen er for

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRSMØDE 2015 Torsdag d. 26. februar 2015 HILSEN FRA RÅDMANDEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE HILSEN TIL ÅUF S ÅRSMØDE FRA RABIH AZAD-AHMAD, RÅDMAND FOR KULTUR OG BORGERSERVICE I

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Et dokumentationsprojekt af Lena Kim Christensen og Lone Aggerholm Jensen marts 2012 Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Indhold Indledning:... 3 Det særlige for skoleformen...

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling.

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling. REFERAT Ordinær generalforsamling 2014 for Køge Lille Skole Onsdag den 23. april 2014 Organisatorisk 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Nikolai Wacher Hansen meldte sig som dirigent til aftens slag.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Velkomst v/formand Helga Kolby Kristiansen Velkommen til alle og mange tak til Askov Højskole. Velkommen til Årsmøde 2013. Og selvfølgelig skal der lyde

Læs mere

formand Valg til formand

formand Valg til formand formand Valg til formand Anders Balle Født 20. april 1950 Uddannet lærer 1972 Lærer, klasselærer, skolevejleder, tillidsrep. Formand for lærerne i Ringkøbing Amt Hovedstyrelsesmedlem i DLF 1989 Skoleleder

Læs mere

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne Når pædagogerne medejer - ejer beboerne Rapport om projekt medejerskab på Østerled 2010 1 Indhold Forord side 3 Østerled et levende bosted side 4 Medejerskab en forudsætning for udvikling af en professionel

Læs mere

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014 Profilavis MAJ 2014 Boldklubben Fremad - Valby Side 7 Klubikonet Ole B. med Fremad Valbys flag foran klubhuset Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr Side 8 Pigefodbolden er kommet for

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Jysk børneforsorg Fredehjem. Årsskrift 2010

Jysk børneforsorg Fredehjem. Årsskrift 2010 Jysk børneforsorg Fredehjem Årsskrift 2010 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2010 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Lars Bundgaard (ansv. redaktør) Bent Ulrikkeholm Journalist

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere